Din brugermanual PHILIPS VSS7370/10T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual PHILIPS VSS7370/10T http://da.yourpdfguides.com/dref/979244"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Menuens kontroltaster Menuerne.. 77 Hovedmenu Kamera konfiguration Alarmfunktion aktiv ja/nej Tavs funktion til/fra Alarmhistorieliste Kamera slumretid Valg af tilbehørsudgang Installationsmenu Vis klokkeslæt og dato Tidsindstilling Datoindstiling Automatisk installation Valg af sprog Alarmfunktion Fejlfinding.. 79 Dobbelt adressering Intet gyldigt valg af kameraindgang Systemfejl Hvad skal man gøre i tilfælde af systemfejl Særlig alarm Systemkabel

3 .. 80 Ekstra tilbehør Tips til vedligeholdelse c Dansk Indledning Tak for at De har købt vort overvågningssystem. Ved at købe dette system, har De fået et avanceret og brugervenligt overvågnings- og sikkerhedssystem. Betjening og programmering af systemet udføres med "On Screen Display"-menuer (OSD-menuer). Med disse menuer kan systemet tilpasses efter behag. Hvis De følger vejledningerne om installation og betjening som beskrevet i de følgende afsnit, lærer De hurtigt at indstille og betjene Deres overvågningssystem. Følgende enheder er inkluderet i dette sæt: 1 Monitor 1 Kamera + 1 Vægbeslag til kamera 1 Systemkabel (25m) 1 Systemvejledning + 1 Kameravejledning Tilbehør: Systemet kan udvides med et eller flere stykker tilbehør eller andre perifere enheder bl. a.: Skab til samtaleanlæg Alarm/handlingsskab Alarm/handlingsskab + PIR bevægelsesdetektor Kameraer (op til maksimalt 4) Interfaceskab Slavemonitor (op til maksimalt 3) Adapter til Lysnet (Tidsudløb) Videobåndoptager (VCR) FA FA R < > NE 6 R < > NE AR AR Colour Observation Monitor 3 Colour Observation Monitor _ + auto next view Colour Observation system talk action menu CL _005a.AI 1 Systemmonitor 2 Videobåndoptager (VCR) 3 Slavemonitor(er) 4 Tilbehørsskab (0-2 pr. kabel) 5 Interfaceskab 6 Systemkameraer 7 Kameraer (ikke system) (CVBS) 8 Adapter til Lysnet Læs disse anvisninger før systemet startes. c 72 Spænding: Monitorerne kan tilsluttes en spændingsforsyning på V~, 50/60Hz. Kamera(erne) og systemtilbehørsskabene får en ufarlig lavspænding på (16-32V _) fra systemmonitoren gennem systemkablet. til lyd fra kamera eller samtaleanlægsskabet (tilbehør) Handling I Ved hjælp af denne knap kan De med en Alarm/ Handling boks (ekstraudstyr), for eksempel åbne en dør. Farvetone q 4 Menu M Skærmmenu til/fra. Note: Hvis der ikke tastes en tast inden 30 sekunder, afsluttes menuen automatisk Farvetonekontrol Note: På den europæiske model, har denne kontrol ingen funktion. Farve S Farveintensitetskontrol 5 Ned K Der er to muligheder: Menu fra Med denne knap vælges forrige kameraindgang (videobillede + lyd). Menu til Denne knap formindsker eller ændrer værdien af en valgt menuenhed. Lysstyrke ( Kontrast T Lysstyrkekontrol Kontrastkontrol c 73 camera in slave Kamera video audio in out max 24V 2A out power out aux out alarm gnd VCR CL _003.AI For lettere installationen af kameraet, bringes kameraet og systemmonitoren hen til området, der skal overvåges. Med monitoren på stedet, kan det kontrolleres at kameraet dækker det ønskede område. For installationen af kameraet henvises til brugervejledningen dertil Kameraindgange (1 til 4) Videoindgang/udgang Videoudgangen indeholder billedet og lyden fra den valgte kameraindgang. Monitor Når kameraet/rne er installeret/de kan monitoren installeres. 1 Anbring monitoren på en solid overflade. (Sørg for, at der er mindst 3 cm. plads rundt om monitoren til ventilation). 3 cm 18 Tilbehørsudgang (aux.) Udgang, med billedet og lyden fra ét af de 4 kameraindgange (menustyret). 19 Slaveudgang Output for en slaveskærm (ekstraudstyr), der viser billede og lyd fra det valgte kamerabillede. 3 cm 20 Alarmudgangskontakt (N.O./N.C.) I tilfælde af alarm kan denne potentialefrie kontakt (Normalt åben (N. O.)/Normalt lukket (N.C.), 24V/2A max.) aktivere en videobåndoptager, sirene eller telefonvælger. 21 Strømafbryder Overvågningssystem til/fra. Colour Observation System talk action menu _ + auto next view Installation CL _010.AI Før overvågningssystemet tages i brug, skal systemmonitoren, kamera(er) og ekstra tilbehør installeres. Installationen af systemmonitor og kamera beskrives i dette kapitel. For mere detaljeret information om installationen og betjening af kamera og tilbehør, henvises til brugervejledninger dertil. Note: Hvis systemmonitoren er tændt med strømafbryderen på bagsiden, skanner monitoren alle kameraindgange (= systemcheck). Derved kontrolleres og registreres hvilke kameraindgange, der er tilsluttet kameraer og tilbehør (= kamerakonfiguration). Hvis konfigurationen ændres, skal systemet igen skannes. Derfor skal der altid slukkes for systemet, hvis der tilsluttes et kamera eller tilbehør. Aktivering af energisparerknappen er ikke tilstrækkeligt. 2 Tilslut kameraet/rne og (valgfrit) tilbehør til monitoren. 3 Tilslut monitoren til lysnettet. Hvis det er nødvendigt. knappen for at høre den besøgende tale. åbne en dør. Så længe at Iholdes indtrykket lyder en summer og symbol U vises øverst til venstre på

4 monitorens skærm. Hvis systemet omfatter flere kameraer, udføres handlingen i det handlingsskab, der er tilknyttet den valgte kameraindgang. Note: Handlingsknappen fungerer kun i kombination med et Alarm/handlingsskab (valgfri). Autosekvens til/fra CL _012.AI menu _ + auto next view 1 Strøm aktiv Billede og lyd på monitoren er tændte (strømindikations-led er grøn). 2 Energisparer Billede og lyd på monitoren er slukkede. Kameraet fortsætter med at sende billeder og lyd til Video-, slaveog tilbehørsudgang. Alarmfunktioner forbliver ligeledes aktive. I energisparerdriften kan der vælges mellem to funktioner. (menustyrede valg): ikke-tavs (systemindikations-led er rød) tavshedsfunktion (systemindikations-led er ravgul) CL _017. AI fra Monitoren viser billede (og lyd) fra et af de tilsluttede kameraer. Det valgte kameraindgangsnummer kan ses øverst til venstre på monitorens skærm.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Tast K eller Lfor at vælge forrige eller næste kameraindgang. til Monitoren skifter langsomt fra det ene til det andet i den valgte sekvens. Kameralinienummeret og symbolet V vises øverst på skærmen. c 75 Note: Auto-knappen fungerer kun når: Kamerafunktionen er valgt overvågningssystemet er udvidet til mindst to kameraer Ingen menuer er viste Under initialisering høres en bip-tone og følgende tekst vises på skærmen: PHILIPS OBSERVATION SYSTEM VERSION x.x SYSTEM RESET Efter ca. 30 sekunder eller, hvis der tastes en tast, forsvinder meddelelsen fra skærmen. Note: Efter systeminitialiseringen slettes alle konfigurationsindstillinger. Brug AUTOINSTALLATIONS-funktionen (se Installationsmenu) for at skanne systemet. Systemmonitoren vil registrere kamerakonfigurationen på ny. Visningsfunktioner _ menu + auto next view CL _018.AI Følgende visningsfunktioner kan vælges: 1 Kamerafunktion Monitor gengiver billedet og lyden fra ét af de installerede kameraer. Nummeret på den valgte kameraindgang vises øverst på monitorens skærm. Tast Keller Lfor at vælge næste eller forrige kameraindgang. 2 Kamentervallet mellem to sekvenser ændres (1 til 30 sekunder). Note: Denne funktion fungerer kun, hvis systemet er udvidet til mindst to kameraer. Vælg DWELL TIME i hovedmenuen; Tryk Nindtil den aktuelle dwell time er markeret. AUX. DATE i instalgt valg af kameraindgang, vises følgende meddelelse: INPUT X "Tilbehørets navn" HAS NO VALID CAMERA SELECTION Sluk for systemmonitoren. for systemmonitoren. + PIR-bevægelsesdetektor Alarm/Handling boksen har en ekstra Passiv Infrarød bevægelsesdetektor (PIR). Bemærk: En kameralinie kan indeholde op til to intercombokse og to Alarm/Handling bokse med eller uden PIR. Interfaceskab Ved hjælp af interface-boksen kan man tilføje eller udvide standard video- og audio-signaler fra systemkablet (f.eks. for tilslutning af kameraer fra andre producenter eller en interface til et kasseapparat). giver det samme kamerabillede som systemmonitoren. sætter videobåndoptageren i stand til at udvide optagelsestiden på et bånd. F.eks. kan optagelsestiden på et E-180 bånd afhængig af type videobåndoptager - udvides til en dag eller endda til en måned. Philips leverer flere typer videobåndoptagere med tidsforskydning. Beskyttende kamerahus Til udendørs brug skal der anvendes et beskyttende kamerahus for at beskytte kameraet mod regn og sne. Særlige alarmer Følgende fejlagtige situationer er mulige: CUT Systemkabel er afbrudt. SHORT Der er kortslutning i systemkablet. POWER Strømmen er afbrudt. TAMPER En tilbehørskasse er blevet åbnet. FAIL Der er fundet en fejl i systemkommunikationen til tilbehør. Tast en tast for at stoppe alarmen. Hvis alarmmeddelelsen stadig vises på skærmen, bør De tilkalde service. Bemærk: Hvis et systemkabel er kortsluttet, afbrydes strømmen til det kortsluttede kamera-input. Systemkabel Der medfølger 25m systemkabel til de interne forbindelser mellem systemmonitor og kamera. størst tilladte kabellængde er 300m/900ft. størst tilladte kabellængde er 300m. aldrig telefonudstyr til overvågningssystemet. c 80 Tips til vedligeholdelse Ventilation Hold ventilationsåbninger åbne for at forhindre monitoren i at blive overophedet. Anbring ikke monitoren i umiddelbar nærhed af varmekilder. Rengøring Monitoren og kameraets yderside kan rengøres med en fugtig fnugfri klud eller et vaskeskind. Når kameraets objektiv renses, skal der anvendes en særlig renseklud. Anvend IKKE rengøringsmidler baseret på alkohol, denatureret sprit, ammoniak etc.. Undgå direkte kontakt med vand. Advarsel: Monitorens bagstykke må kun fjernes af autoriseret servicepersonale. c 81 Technical specifications S 0ystem monitor Picture tube Resolution (Line pairs) TV standard Mains supply voltage Power consumption Camera power supply System synchronisation Camera inputs Slave monitor output Microphone Frequence range Alarm output 4-pole screwblock Contact rating VCR Video input Audio input Video output Audio output AUX. Video output Audio output System cable Weight Dimensions (hxwxd) Ambient temperature Operating Storage Ambient humidity 14", 90 deflection, 0. 65mm pitch TV grade 340 TVL PAL, 625 lines, 50Hz, 2: VAC +/-10%, 50/60Hz 70W max. (without cameras) 110W max. (with 4 cameras at 200m.) 16-32VDC, short-circuit protected Monitor locks to the mains Cameras lock to H and V of the monitor 4 (system interface) 1 (system interface) electret 300-3kHz N.O. /N.C. contact + system ground 24VDC, 2A BNC (1Vpp, input impedance 75Ohm) Cinch (0.5Vpp, input impedance 10kOhm) BNC (1Vpp, output impedance 75Ohm) Cinch (0.5Vpp, output impedance 1kOhm) BNC (1Vpp, output impedance 75Ohm) Cinch (0. 5Vpp, output impedance 1kOhm) 4-wire dual twisted pair `telephone' cable 12kg 320x350x370mm C C %RH max. Specifications may change without notice. 122.

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Divar MR digital videooptager

Divar MR digital videooptager Divar MR digital videooptager Typenummer DVR-8K, DVR-16K, DVR-8L, DVR-16L da Brugervejledning_da Digital videooptager Indholdsfortegnelse da 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 3 1.1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SHR-6042P http://da.yourpdfguides.com/dref/2596293

Din brugermanual SAMSUNG SHR-6042P http://da.yourpdfguides.com/dref/2596293 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

GSM Alarm System Brugervejledning

GSM Alarm System Brugervejledning VAGTMESTER.DK boligalarmer & overvågning GSM Alarm System Brugervejledning Indholdsfortegnelse 02 Lær dit system at kende 05 Installation af kontrolpanel 06 Funktionsstatus af kontrolpanel 08 Tre måder

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Din brugermanual VIEWSONIC N3246 http://da.yourpdfguides.com/dref/2645755

Din brugermanual VIEWSONIC N3246 http://da.yourpdfguides.com/dref/2645755 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS CT8598/00SBEURO http://da.yourpdfguides.com/dref/979486

Din brugermanual PHILIPS CT8598/00SBEURO http://da.yourpdfguides.com/dref/979486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i PHILIPS CT8598/00SBEURO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co.

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co. GR-D240PAL.book Page 1 Thursday, November 18, 2004 10:52 AM Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 3 4 og

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION Brugervejledning INDHOLD Brugermanual DEL I: INSTALLATION Sikkerhedsinstruktioner....................................... 5 Produktoversigt.............................................. 6 Fjernbetjening...............................................

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

AKO-1572. Elektronisk datalogger, 10 kanaler i henhold til europæisk standard EN 12830 1572H101DK. Instruktion for : INDHOLD 1-INTRODUKTION

AKO-1572. Elektronisk datalogger, 10 kanaler i henhold til europæisk standard EN 12830 1572H101DK. Instruktion for : INDHOLD 1-INTRODUKTION Instruktion for : AKO-1572 Elektronisk logger, 10 kanaler i henhold til europæisk standard EN 12830 INSTRUKTION 1572H101DK Version 01 INDHOLD 1- INTRODUKTION 2- INSTALLATION 2.1- Tilbehør 2.2- Installation

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

POWERMAX PRO. Installationsvejledning. Fuldt overvåget trådløst alarmsystem INDHOLDSFORTEGNELSE. 4.4.6 Alarm-annullering... 15

POWERMAX PRO. Installationsvejledning. Fuldt overvåget trådløst alarmsystem INDHOLDSFORTEGNELSE. 4.4.6 Alarm-annullering... 15 POWERMAX PRO Fuldt overvåget trådløst alarmsystem Installationsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 4.4.6 Alarm-annullering... 15 1. INTRODUKTION... 3 4.4.7 Hurtig tilkobling... 15 2. SPECIFIKATIONER... 3 4.4.8

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2637.1 da 20-06-2007 14:22 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

UR-6-85-5-A Brugermanual

UR-6-85-5-A Brugermanual UR-6-85-5-A Brugermanual Version 1.3, November 2010 2 UR-6-85-5-A Indhold 1 Kom godt i gang 7 1.1 Introduktion.................................. 7 1.1.1 Robotten................................ 8 1.1.2

Læs mere

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere

Din brugermanual VISONIC POWERMAX PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/2831961

Din brugermanual VISONIC POWERMAX PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/2831961 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330 DK Betjeningsvejledning Indhold Oversigt... 3 Kære kunde,... 3 Om denne brugsvejledning... 3 1 Generelle sikkerhedsanvisninger...

Læs mere