Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel"

Transkript

1 Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral: Installatør:

2 Grundlæggende information Før du kan betjene alarmen skal du indtaste din PINkode(Og/Eller vise din Brik/Kort), som du har fået udleveret af den alarmansvarlige. Koden skal benyttes når du skal Til & Frakoble alarmen på betjeningspanelet som sidder i din Ud & Indgangsrute. Betjeningspanelet For at kunne betjene Til & Frakobling af alarmsystemet benyttes et betjeningspanel med tastatur og klartekst-display. Fejlmeddelelse ved Tilkobling Når du skal Tilkoble alarmen, skal du sikre dig at alle døre og vinduer er lukkede, og at du er den sidste der forlader området. Hvis displayet viser noget lignende billedet herunder, skal du tilse den alarmzone der vises. AFBRYD TVANG Du kan nu vælge AFBRYD, for at afbryde din Tilkobling, og tilse den alarmzone der vises, eller Trykke TVANG og dermed udkoble den fejlbehæftede alarmzone. Trykker Du TVANG viser displayet: TVUNGET TILK.? Tryk Vælg og tilkoblingen fortsætter som normalt og displayet viser: 09 AUG 13 13:47 TILK/FRAK X SEK. 1 = LCD-display med klartekstinformation 2 = Tastatur, 0-9 og, # 5 = Lysdiode indikeringer = Netspænding (Konstant lys=ok) = Systemvarsel (Slukket=OK, når alarmen ikke er Til) = Kommunikationsindikering (Benyttes ved Service) 6 = Funktionsstaster, der følger funktion som vises i displayet 7 = Kort/Tag læser, Til indlogning, kan kombineres med kode(ikke alle modeller har denne monteret) 8 = Navigeringstast, benyttes til at navigere i menuer. Tilkobling af alarmen Luk alle døre og vinduer inden du Tilkobler alarmen. Når du skal Tilkoble alarmen ser displayet sådanne ud: 09 AUG 13 13:45 Indtast din kode, og du bliver logget ind, og kan nu betjene alarmen. TILKOBLE? Tryk på knappen 09 AUG 13 13:46 TILK/FRAK X SEK. Nu begynder betjeningspanelet at bippe med udgangstiden der tæller ned i displayet. Forlad nu området da der Tilkobles. Den fejlbehæftede zone er nu Udkoblet, indtil alarmen Frakobles igen. (En Udkoblet zone vil IKKE afgive alarm i denne Tilkoblings-periode) Frakobling af alarmen Når du er den første der kommer, og alarmen er Tilkoblet, skal alarmen slåes Fra, inden man fortsætter ind i området. Når døren åbnes, starter indgangstiden, dette kan høres ved biplyden fra betjeningspanelet, du har nu et foruddefineret antal sekunder til at slå alarmen helt fra. 10 AUG 13 08:01 Når du har tastet din kode, viser displayet: SYSTEM FRAKOBLET Og skifter siden til: 10 AUG 08:02 SYSTEM FRAK. Efter 10 sekunder viser displayet igen: 10 AUG 13 08:02 Frakobling efter udløst alarm Når du ankommer til alarmen efter en alarm har været udløst, vil indgangsproceduren være som normalt. Du skal indtaste din kode som du plejer. Hvis sirenerne stadig er aktiverede vil de stoppe når du har tastet din kode. Displayet viser det samme som den normalt gør når du Frakobler alarmen. Derimod vil den orange diode blinke:

3 Du skal nu taste din kode igen, du får nu spørgsmålet om du vil afstille alarmer/varsler, displayet viser: RYD VARSLER? Tryk, og displayet viser de aktuelle alarmer en efter en. Displayet viser eksempelvis: AFBRYD RYD Øvrige funktioner. Som bruger med Standard brugerprofil på alarmen, kan du udføre mange andre funktioner end bare at Til- og Frakoble. For at finde disse menuer, skal du taste din kode og derefter trykke pil-op, som vist herunder. TILKOBLE? Tryk RYD og displayet vil vise næste alarm hvis der findes mere end en. Når alle alarmer er ryddet viser displayet: ALLE VARSLER RYDDET Derefter viser displayet: TILKOBLE? Hvis du ønsker at tilkoble Alarmen igen trykker du Vælg. Hvis ikke så trykker du Afslut. Nu viser displayet: DelTilkobling af alarmen. Hvis alarmsystemet er sat op til at kunne DelTilkoble, kan du med din kode aktivere denne funktion. Der findes 2 forskellige DelTilkoblings tilstande, A og B DelTilkobling sker på følgende måde. Tryk din kode når displayet viser: Displayet skifter til: TILKOBLING? Tryk på navigationstastens pil nedad en gang: (Bemærk at navnet A kan være ændret) DELTILK. A? 10 AUG 13 13:45 10 AUG 13 13:45 Tryk Vælg hvis du vil DelTilkoble i henhold til variant A eller tryk på pil ned tasten igen for at DelTilkoble ifølge variant B. Ved Vælg skifter displayet til: 09 AUG 12 13:45 SYSTEM DELTILK.A MENUER Tryk Vælg for at komme ind i menuerne Under Menuer kan du gøre følgende: 1. System status 2. Udkoble 3. Test 4. Hændelses log 5. Adgangs log 6. Alarm log 7. Ændre Kode Tryk Vælg for at komme ind i menuerne. Displayet viser: SYSTEM STATUS Tryk Vælg for at komme ind i Systemstatus menuen. Her kan du se status på følgende: 1. Åbne Zoner 2. Varsler 3. Soak 4. Batteri 5. AUX 1. Åbne zoner: Tryk Vælg ved Åbne Zoner: ÅBNE ZONER I denne menu, kan du se om der findes nogle åbne alarmzoner i systemet, som skal lukkes inden alarmen kan Tilkobles. Hvis ikke der findes nogle Åbne zoner, viser Displayet: INGEN ÅBNE ZONER forrige menu. ÅBNE ZONER

4 Skulle der være nogle åbne alarmzoner, vil displayet i stedet vise dette (eksempelvis): ZONE 3 ÅBEN Displayet viser hvilke zoner der er åbne/aktive, med Zonenummer og Tekst Hvis der findes flere zoner der er aktive, vil displayet skifte imellem disse. Om en af disse zoner ønskes Isoleret fra alarmen, kan der trykkes på #, nu vil den pågældende zone ikke kunne give alarm førend den er taget ud af isolation. forrige menu, ÅBNE ZONER 5. AUX. Tryk piletasten op en gang: Tryk Vælg og displayet viser om der findes nogle zoner i SOAKtest, dvs. en Zone der er sat i SOAK-test, for at blive testet i en længere periode, som dermed ikke afgiver alarm. Hvis der ikke findes nogle zoner i SOAK test, viser displayet: INGEN SOAK Hvis der findes zoner i Soak test tilstand(udføres af installatøren) vil disse vises her og kan se sådanne ud: ZONE 3 SOAK Er der flere zoner i Soak test, vil de alle vises skiftevis. 2. Varsler. seneste menu, derefter tryk Pil op tasten. VARSLER Tryk Vælg og displayet viser eventuelle fejl i alarm systemet. Eksempelvis: BATTERI FEJL Displayet viser: AUX Tryk Vælg og displayet viser det aktuelle spændings og strømforbrug på AUX strøm udgangen, eksempelvis: 4. Batteri. forrige menu, derefter tryk Pil op tasten. BATTERI Tryk Vælg og displayet viser det aktuelle spændings og strømforbrug på alarmens interne batteri, eksempelvis: 3. SOAK. forrige menu, derefter tryk Pil op tasten. SOAK SPÆNDING 13.7V STRØM 220mA SPÆNDING 13.2V STRØM 50mA Hvis der findes flere fejl, vil de alle vises skiftevis. Tryk på den venstre funktionstast 2 gange, for at komme tilbage til den forrige menu, derefter tryk Pil op tasten. SYSTEM STATUS Ændre kode Tryk piletasten op en gang, og displayet viser: ÆNDRE KODE I denne menu kan du ændre din egen kode, men ikke andres. Tryk Vælg og displayet viser: PIN 3347 ENTER Den kode som vises i displayet, er en af systemet automatisk genereret kode. Du kan vælge at anvende denne, eller indtaste din egen valgte kode. Tryk Enter når du har bestemt dig for din nye kode, displayet vil nu vise: BEKRÆFT Tryk Gem og displayet vil kort vise dette: OPDATERET xxxx GEM

5 Og herefter bipper betjeningspanelet, for straks efter at vise: ÆNDRE KODE Tryk piletasten op for at komme til Alarm log Alarm Log ALARM LOG Tryk vælg for kun at se Alarmhændelser. Benyt Piletasterne for at bladre i hændelserne. Adgangs Log ADGANGS LOG Tryk vælg for kun at se Adgangshændelser. DØR 1 Herefter vælges hvilken kortlæser-dør der ønskes Log fra. Benyt Piletasterne for at bladre i hændelserne. Tryk på den venstre funktionstast 2 gange, for at komme tilbage til den forrige menu. Hændelses Log Tryk på piletasten op en gang og displayet viser: Tryk Vælg og displayet viser den seneste hændelse i systemet. mpelvis: Teksten i displayet viser hændelser som er sket/udført i systemet, med hvad som er sket, hvårnår det er sket, og hvem som gjorde det. Det er altid den seneste hændelse der vises først, og de tidligere hændelser kan bladres igennem ved at trykke piletasten nedad. Test Tryk på den venstre funktionstast for at komme til menuen, Herefter trykkes piletast op en gang, og displayet viser: TEST Tryk Vælg, for at komme ind i denne menu. I denne menu kan Du udføre forskellige tests: 1. Sirene Test 2. Gå Test 3. Lyd mulighed 4. Visuel Indikering Tryk Vælg og displayet viser: HÆNDELSESLOG 15 AUG 13 08:45 BRUGER 2 TILFØJET SIRENE TEST Her testes alle alarmgivere i systemet, såsom eksterne sirener, interne sirener, flash og buzzere i betjeningspaneler. Testen startes ved at trykke Vælg og alle enheder testes. OBS! Husk at informere alle i bygningen om at der testes. Hver lydgiver aktiveres i 5 sekunder, vil du fremskynde testen kan du trykke Næste inden tiden rinder ud. Når testene er fuldført viser displayet igen: SIRENE TEST Visuel indikering Tryk på piletasten op en gang, og displayet viser: VISUEL INDIKERING Her kan testes for om displayet i betjeningspanelet fungerer som det skal samt at dioderne er funktionelle. DEAKTIVERET Tryk Piletasten ned for at skifte fra Deaktiveret til Aktiveret, herefter trykkes Vælg. Display og dioder lyser nu op, og afsluttes efter kort tid. Tryk Tilbage for at komme til forrige menu. Tal mulighed Tryk på piletasten op en gang, og displayet viser: LYD MULIGHEDER Denne menu hænger sammen med den næste menu Gå Test Her kan du vælge hvordan gangtesten skal vises/høres. Du kan vælge imellem at aktivere enten/eller: Intern Sirene, Ekstern Sirene, Buzzer i Betjenings panel. Tryk Vælg, og displayet viser: INTERN SIRENE Hvis du ønsker at Gå testen skal lyde i dine Interne Sirener trykkes # hermed vises at denne er aktiv, ved at der er en foran teksten. INTERN SIRENE For at fravælge trykkes # igen. Fortsæt til de andre lydkilder der kan aktivere for at vælge/fravælge lyd fra den lydkilde. Tryk Tilbage knappen for at komme til forrige menu igen. Gå Test Tryk piletasten op for at gå til næste menu, displayet viser nu:

6 GÅ TEST Her kan du nu lave en gangtest af alle dine alarmzoner(detektorer, Døre, Vinduer osv.) Tryk Vælg, og displayet viser: TIL TEST X X viser hvor mange zoner der mangler at blive testet. Gå nu rundt og aktiver hver alarm zone, for hver gang du aktiverer en zone lyder den lydgiver som du valgte i forrige menu Lyd Muligheder samtidig tælles der ned i displayet på betjeningspanelet. Når du Här ser Du hur många sektioner som kan testas, gå nu runt och aktivera alla sektionerna och för varje aktiverad sektioner ljuder det val Du gjorde under talalternativ och samtidigt räknas det ned i displayen. Når alle alarmzoner har været aktiveret i bygningen, kan du trykke Vælg, og displayet viser: VIS EJ TESTET? Tryk # for at Udkoble, dette vises ved at der er en foran zonenavnet. Displayet viser kortvarigt: UDKOBLET Og herefter vises zonenavnet med foran: Nu er Zonen Udkoblet. For at ophæve denne udkobling tastes # igen, og forsvinder. Ved at trykke Vælg kan du se navnene på de zoner der ikke blev aktiveret under testen. Kontakt da deres installatør for at bede ham udbedre den fejlramte zone. Tryk Tilbage indtil du kommer til Forrige menu: TEST Udkoble Tryk Piletasten op en gang, og displayet viser: UDKOBLE Her kan du Udkoble zoner eller fejl-indikeringer i en tilkoblingsperiode. Det for at du kan tilkoble alarmen selvom der måske er en fejl på f.eks. en detektor eller dør. Du kan Udkoble følgende funktioner: 1. Zoner 2. System 3. X-Bus Du bør kun udkoble funktioner du har fået fejlmeddelelser om. Hvis en Zone er udkoblet vil den IKKE afgive alarm i den efterfølgende Tilkoblingsperiode. For at udføre en Udkobling, gøres følgende: Tryk Vælg og displayet viser: ZONER For at Udkoble en zone, tryk Vælg og benyt piletasten til at bladre op eller ned for at finde den zone der ønskes Udkoblet. Tryk Vælg, og displayet viser:

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Advisor Advanced managermanual

Advisor Advanced managermanual Advisor Advanced managermanual P/N 1069044 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 Erhvervsalarmcentral Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKTION... 3 1. System oversigt:... 3 1.1 Alarm systemet... 3 1.2 Betjeningspanel:... 4 1.3 725R Telekommando

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Hurtig-oversigt guide

Hurtig-oversigt guide infinite prime User Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0373A (9/05) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is in compliance

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

B R U G E R M A N U A L

B R U G E R M A N U A L B R U G E R M A N U A L iconnect Control System User Manual - Version 2.00 Catalog Number: ZI0548C (09/08) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt Brugermanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere