BeoCom 5. Vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BeoCom 5. Vejledning"

Transkript

1 BeoCom 5 Vejledning

2

3 Før du starter 3 Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af håndsættet med en BeoLine 2 base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, som f.eks. en BeoLine eller BeoLine PSTN base. Bemærk dog, at visse funktioner er anderledes eller ikke tilgængelige, hvis du bruger håndsættet med en af disse baser. Brug af denne vejledning De følgende eksempler viser, hvordan taster og statusdisplay ser ud i en betjeningssekvens. Eksempler på taster på håndsættet Hjulet Tasten midt på hjulet Håndsætknappen, som starter og slutter en samtale 0 9 Taltasterne Håndsættets display Gem nummer Har du valgt at bruge to telefonlinjer, viser displayet den linje, der aktuelt er i brug, med vandmærke 1 eller 2. Ring op Ændre Hoved En pil angiver, at du vil få vist flere valgmuligheder, hvis du drejer hjulet med uret.

4 4 Til orientering Dine behov som kunde overvejes nøje ved design og udvikling af et Bang & Olufsen produkt, og vi bestræber os på at gøre det let og komfortabelt at betjene vores produkter. Derfor håber vi, at du vil tage dig tid til at fortælle os om dine oplevelser med dit Bang & Olufsen produkt. Alle de positive eller negative ting, du anser for vigtige, vil kunne hjælpe os i vores bestræbelser på at forbedre vores produkter. På forhånd tak! Kontakt os via vores website: eller skriv til: Bang & Olufsen a/s BeoCare Peter Bangs Vej 15 DK-7600 Struer eller send en fax til: Bang & Olufsen BeoCare Tekniske specifikationer, funktioner og brugen af disse kan ændres uden varsel.

5 Indhold 5 Kom hurtigt i gang, 7 Find ud af, hvordan du tilslutter og sætter håndsættet op samt bruger håndsættets taster og displayet. Du finder desuden oplysninger om vedligeholdelse. * 1 Dette er kun muligt, hvis du bruger håndsættet sammen med en BeoLine 2 eller BeoLine base. Daglig brug, 21 Find ud af, hvordan du ringer op og besvarer opkald, regulerer lydstyrken i håndsættet, ringer op fra telefonbogen, opkaldslisten, gemmer et nummer i telefonbogen efter en samtale, fjerner håndsættets ringetone og låser håndsættastaturet. Brug af to linjer, 35 Find ud af, hvordan du styrer samtidige opkald på én linje, samtidige opkald på begge linjer, foretager et konferenceopkald på to linjer og et trevejsopkald på én linje. Avancerede funktioner, 41 Find ud af, hvordan du indtaster, ændrer og sletter navne og numre i telefonbogen, gemmer og sletter numre i opkaldslisten* 1, ringer op til og gemmer et lokalnummer samt regulerer lydstyrken på nogle af Bang & Olufsens musik- og videoprodukter. Dette kapitel indeholder også en oversigt over menuen Indstillinger. Find f.eks. ud af, hvordan du melder et håndsæt til en base, indstiller tid og dato samt vælger indstillinger for ringeren. System med flere håndsæt, 59 Find ud af, hvordan du indstiller et håndsæt til Personlig eller Fælles, ringer op til et andet håndsæt, viderestiller eksterne opkald og foretager et internt konferenceopkald. Menuoversigt, 64 Håndsæt- og basekompatibilitet, 65 Vigtige oplysninger om håndsættet, 66 Indeks, 67

6 6

7 Kom hurtigt i gang 7 Batteriet, 8 Oplad håndsætbatteriet Batteristatus Håndsættet, 10 Håndsættets display Håndsættets tastefunktioner Baglys til display og tastatur Tilmelding af håndsættet til en base, 14 Første gang håndsættet tilmeldes en base Vælg en farve til håndsættet Navngiv håndsættet Indstil tid og dato Indstil håndsættet til brug med en eller to linjer Placering, omgivelser og rengøring, 20 Hurtigstart Følg nedenstående fremgangsmåde for at komme i gang: 1 Tilslut opladeren eller Speaker Phone i vægstikket som beskrevet i vejledningen til opladeren eller Speaker Phone. 2 Oplad håndsætbatteriet. 3 Tilslut BeoLine 2 basen som beskrevet i den vejledning, der følger med basen. 4 Meld håndsættet til basen. Se side 14. Dette kapitel indeholder en detaljeret beskrivelse af proceduren for førstegangsopsætning.

8 8 >> Kom hurtigt i gang Oplad håndsætbatteriet Håndsættet kontrollerer opladningen af batteriet, så du kan roligt placere håndsættet i opladeren eller Speaker Phone efter brug, også selvom batteriet ikke skal oplades. Det forringer ikke batteriets levetid, at håndsættet står i opladeren eller Speaker Phone. Hvis håndsættet skal oplades, sker det automatisk, når håndsættet placeres i opladeren eller i Speaker Phone. Af sikkerhedsgrunde oplades batteriet ikke, før det afsendes fra fabrikken. Vi anbefaler dig at oplade håndsættet i mindst en time, før du går videre med tilmelding af håndsættet for første gang. Opladning... Laderen eller Speaker Phone skal være tilsluttet stikkontakten. Det tager ca. fire timer at oplade batteriet helt. Den maksimale taletid pr. opladning er 12 timer. Den maksimale standbytid pr. opladning er 100 timer.

9 9 Batteristatus Batteriindikatoren i displayet viser håndsætbatteriets status. Hvis batteriet trænger til at blive ladet op, vises en meddelelse i displayet, og der afgives et lydsignal. Batteristatus Sådan får du vist batteristatus... Tryk på tasten, mens håndsættet er i standby Batteristatus Drej på hjulet, indtil teksten Batteristatus vises, og tryk på. Den aktuelle status vises i displayet Batterisymbolet angiver en batteristatus på 0, 10, 25, 50, 75 eller 100 % alt efter, hvor meget af symbolet der er udfyldt.

10 10 >> Kom hurtigt i gang Håndsættets display 3 nye opkald Hvis du ikke ønsker at få vist oplysninger om nye opkald, skal du trykke på. Tænd for displayet... > Løft håndsættet. > Tryk på, mens håndsættet ikke er i brug. > Drej på hjulet for at få vist valgmulighederne i displayet. > Tryk på for at vælge en mulighed :17 Ons. 2. jan. 3 opkald Eksempel på oplysninger om et nyt opkald. Valgmuligheder i hovedmenuen Lås tastatur... Lås håndsættets tastatur. Se side 23. Lydløs... Slå håndsættets ringer og batterialarm fra. Se side 24. Batteristatus... Se batteriets opladningsstatus. Se side 9. Slet Opkaldsliste... Slet numrene i Opkaldsliste. Se side 45.* Indstillinger... Aktiver, reguler eller deaktiver funktioner. Se side 54. Vis nye, ubesvarede opkald Når håndsættet er aktiveret, men ikke i brug, kan du se eventuelle ubesvarede opkald i displayet. Menuen forsvinder, når du har fået vist opkaldene, og opkaldsoplysningerne flyttes til opkaldslisten. * 1 Slet opkaldsliste og nummertyper er kun tilgængelige, hvis du bruger håndsættet med en BeoLine 2 eller BeoLine base. * 2 Hvis du har valgt en primær telefonlinje, vises kun nye opkald fra denne linje. 3 nye opkald vises i displayet... > Tryk på for at få vist telefonnummer, tid og dato for det seneste opkald. Hvis navnet er gemt i telefonbogen, vises dette navn og nummertypen* 1 i stedet for nummeret. Hvis du har to telefonlinjer, kan du også se, hvilken telefonlinje opkaldet blev modtaget på. Dette vises som et vandmærke i baggrunden.* 2 > Drej på hjulet for at få vist de andre opkald. > Når du har set de nye opkald, skal du trykke på for at lukke menuen, eller... > tryk på for at ringe op til det fremhævede nummer.

11 11 Fejlfinding via displayet Hvis der er opstået en situation, der hindrer eller påvirker optimal brug af telefonen, vises en alarm i displayet, når telefonen er i standby. Teksten vises, så længe den pågældende situation varer. * 3 Hvis du ikke ønsker at få vist alarmen, skal du trykke på. Der vises en alarm i displayet* 3 > Drej på hjulet for at fremhæve andre relevante betingelser. > Tryk på for at få adgang til at justere de relevante indstillinger, hvis de er tilgængelige. > Drej på hjulet for at justere indstillingerne, og tryk på for at gemme dem. Meddelelser, mens håndsættet ikke er brug: Tilmeld håndsæt Håndsættet er ikke tilmeldt en base. Tryk på for til base? at igangsætte proceduren for førstegangsopsætning. Base ikke fundet Der er ingen forbindelse mellem basen og håndsættet. Ingen klartone Oplad batteri Der er ingen forbindelse mellem basen og telefonlinjen. Denne advarsel er kun tilgængelig, hvis du bruger håndsættet sammen med en BeoLine 2 eller BeoLine base. Batteriet skal oplades. Hvis dette symbol vises, når telefonen ikke er i brug, er linjen optaget. Ur ikke indstillet Uret er ikke blevet indstillet. Tryk på for at åbne menuen Tid og dato.

12 12 >> Kom hurtigt i gang Håndsættets tastefunktioner 1 4 GHI 7 PQRS AV L1 HOLD 2 ABC 5 JKL TUV FLASH DEF JKL MNO 8 0 R L WXYZ INT /MENU (midt på hjulet) Godkend og gem indtastninger og valg i displayet. Afhængigt af håndsættet giver et tryk på adgang til ekstra funktioner eller valgmuligheder, som du kan se ved at dreje på hjulet. Hold tasten nede for at slukke håndsættet. Tryk én gang på tasten for tænde for det igen. Opkaldsliste Åbn Opkaldsliste. C Slet det sidst indtastede ciffer eller bogstav eller det aktuelle punkt på en liste, når du redigerer navne, bladrer i telefonbogen eller lister. Når telefonen ikke er i brug, kan du sætte den på lydløs ved at holde knappen nede. Drej på hjulet for at søge i Telefonbog, Opkaldsliste og telefonens menusystem. Under samtale kan du regulere lydstyrken ved at dreje på hjulet [L1], [L2] Tryk på [L1] eller [L2] for at vælge telefonlinje før eller under en samtale. Hvis du kun har én telefonlinje, kan du gemme et favoritnummer under hver tast. HOLD Du kan parkere et opkald, hvis du har to telefonlinjer, eller slå mikrofonen til og fra, hvis du har én telefonlinje. 0 9 (A-Z) Taltaster til indtastning af telefonnumre. Håndsætknappen Tryk på tasten for at ringe op og for at afslutte en samtale. Tilbage-tasten Tryk på tasten for at gå et niveau op. Hold tasten nede for at forlade en funktion. Bruges i telefonnumre, til Viderestilling og andre automatiske tjenester. Håndsættet er designet, så mikrofonen og højttaleren er placeret på modsatte side af displayet.

13 13 AV Tryk på tasten for at få adgang til regulering af lydstyrken på Bang & Olufsen musik- og videosystemer. R (FLASH) Bruges sammen med Viderestilling, Banke på og andre automatiske tjenester. Du kan få flere oplysninger om R (FLASH) tjenester, og hvordan de bruges, hos din lokale udbyder. INT Tryk på tasten for at få adgang til at ringe op til et internt håndsæt. Du kan gennemse listen over håndsæt ved at dreje på hjulet eller vælge et håndsæt ved at trykke håndsættets nummer (1 8).* 1 * 1 Hvis du bruger en BeoLine PSTN base, kan du kun tilmelde seks håndsæt. Baglys til display og tastatur Baglys på håndsættet Når håndsættet er i dvaletilstand, er baglyset slukket. Når håndsættet er i brug, er baglyset på fuld styrke. Under normale samtaler er baglyset dæmpet. Under håndfri samtaler, hvor håndsættet er placeret i Speaker Phone og under opladning, er baglyset reduceret. Når håndsættet er placeret i opladeren, er displayets baglys reduceret, og tastaturets baglys slået fra. Du kan deaktivere håndsættets funktion for visning af ubesvarede opkald. Se 'Foretrukne grundindstillinger' på side 54 for yderligere oplysninger. Desuden tændes baglyset, når du trykker på en tast, løfter håndsættet op, og når det ringer.

14 14 >> Kom hurtigt i gang Første gang håndsættet tilmeldes en base For at basen og håndsættet skal kunne kommunikere med hinanden, skal håndsættet tilmeldes basen. Der kan tilmeldes op til otte håndsæt til samme base.* 1 Hvert håndsæt kan kun tilmeldes til én base. BeoLine 2 basen. Indikatorlampe Du kan ikke bruge en amerikansk BeoLine 2 på markeder, hvor standardmodellen bruges, og omvendt. * 1 Hvis du bruger en BeoLine PSTN base, kan du kun tilmelde seks håndsæt. Hvis du ønsker at tilmelde flere håndsæt til en base, og et eller flere af disse håndsæt er BeoCom 6000 eller BeoCom 2, bør den ældste model håndsæt tilmeldes først. På denne måde vil funktionerne i menuen blive begrænset til funktionerne for det ældste af de tilmeldte håndsæt. > Afbryd strømmen til basen i mindst to sekunder, og tilslut den derefter igen. Indikatorlampen blinker, og basen er åben for tilmelding i fem minutter. Når basen er åben for tilmelding, skal du følge den fremgangsmåde, der er beskrevet på næste side.

15 15 Tilmeld håndsættet til en base... Tryk på tasten for at tænde for håndsættet. Menuen Sprog vises. Drej på hjulet for at vælge det ønskede menusprog, og tryk på Se vejledningen til basen for yderligere oplysninger om, hvordan du håndterer, placerer og tilslutter en BeoLine 2 base. Tilmeld håndsæt til base? Tilmeld håndsæt til base? vises i displayet Tryk på. Håndsættet søger efter en åben base Se på side 57, hvordan du åbner BeoLine 2 eller BeoLine basen, så der senere kan tilmeldes flere håndsæt. Base fundet Base fundet Når der er fundet en base, vises dennes PARKnummer.* 2 Sammenlign nummeret med det nummer, der står på basen Hvis numrene ikke stemmer overens, så drej på hjulet for at gennemse de tilgængelige baser, hvis der er mere end én. Hvis din base ikke vises, skal du åbne basen for tilmelding igen og gentage fremgangsmåden * 2 Afhængigt af, hvilken base du bruger, findes mærkaten med PARKnummeret under stikdækslet, på stikdækslet eller i bunden af basen. Hvis numrene er ens, skal du trykke på for at melde håndsættet til basen 0 9 Hvis basen beder dig om en pinkode, skal du indtaste den og trykke på. Når tilmeldingen er fuldført, vises det i displayet. Du kan nu give håndsættet en farve som beskrevet på side 16

16 16 >> Kom hurtigt i gang Vælg en farve til håndsættet Med dette håndsæt kan du tildele displayet et farvetema, så det er let at se f.eks., hvilket rum det hører til, eller hvem der oftest bruger det. Du kan også få adgang til de funktioner, der beskrives på disse sider, via menuen Indstillinger. Se 'Foretrukne grundindstillinger' på side 54 for yderligere oplysninger. Når tilmeldingen er fuldført, bliver du bedt om at tildele håndsættets display et farvetema. Dette er praktisk, hvis du har mere end ét håndsæt. Du kan tildele et farvetema når som helst. Menuen Farve vises i displayet. Drej på hjulet for Farve at fremhæve en farve Gul Tryk på for at gemme indstillingen Tryk på for at fortsætte førstegangsopsætningen og navngive håndsættet

17 17 Navngiv håndsættet Når håndsættets display er blevet tildelt et farvetema, bliver du i displayet bedt om at navngive håndsættet. Dette er praktisk, hvis du har mere end ét håndsæt. Du kan eventuelt navngive håndsættet senere. Du kan f.eks. navngive håndsættet efter det rum, det er placeret i, eller efter den person, der bruger det mest. Indtast håndsætnavn? Køkken gem ABCDEFGHIJ ABCDEFGHIJ Du bliver via displayet bedt om at indtaste et navn. Tryk på for at indtaste navnet, eller tryk på, hvis du vil springe dette trin over Vælg bogstaver ved at dreje på hjulet. Du kan vælge både store og små bogstaver* 1 Tryk på for at gemme det valgte bogstav Når navnet er indtastet, skal du dreje på hjulet for at flytte markøren til symbolet. gem vises i displayet Hvis du melder et håndsæt, der allerede er navngivet, til basen, vises navnet i displayet, når tilmeldingen er gennemført. Hvis du vil genbruge navnet, skal du flytte markøren til symbolet og trykke på. * 1 Ved at trykke på, når i bogstavlinjen er markeret, kan du skifte mellem små og store bogstaver, hvis du bruger en BeoLine 2 eller en BeoLine base. Køkken Tryk på for at gemme navnet. Nu kan du indstille tid og dato Gemt

18 18 >> Kom hurtigt i gang Indstil tid og dato Når du har tilmeldt det første håndsæt, tildelt det et farvetema og navngivet det, bliver du via displayet bedt om at indstille tid og dato. Uret vises, når håndsættet ikke er i brug, og når der ikke vises nye oplysninger i displayet. Tid og dato vises også sammen med oplysningerne Vis nummer og Genkald. Indstil tid og dato? Indstil tid og dato? vises Tryk på for at få adgang til at indstille tid og dato, eller tryk på, hvis du vil springe over dette trin Drej på hjulet for at vælge tidsformat, og tryk på Indstil timer og minutter ved at dreje på hjulet og trykke på Når håndsættet ikke er i brug, og der ikke er nye opkald, vises uret i displayet. Klokkeslæt kan vises med enten tal eller på en urskive, hvor den lille cirkel viser timer, og den store viser minutter. I illustrationen er klokken eller Se side 55 for yderligere oplysninger. Indstil dag, måned og år ved at dreje på hjulet og trykke på. Nu kan du vælge det antal telefonlinjer, du vil bruge

19 19 Indstil håndsættet til brug med en eller to linjer Når du har indstillet tid og dato, beder håndsættet dig vælge det antal telefonlinjer, du har adgang til. Telefonlinjer Telefonlinjer vises i displayet* Drej på hjulet for at vælge antal linjer, og tryk på for at gemme * 1 Dette trin i menuen er kun tilgængeligt, hvis du bruger håndsættet med en BeoLine 2. Hvis du bruger andre baser, skal du gå videre til næste trin. * 2 Du kan kun tilmelde flere håndsæt på denne måde, hvis du bruger håndsættet sammen med en BeoLine 2 eller BeoLine base. Tilmeld flere håndsæt? Når du har valgt antal telefonlinjer, spørger håndsættet, om du vil registrere flere håndsæt* 2 Base er åben for tilmelding Tryk på, hvis du har flere håndsæt, der skal tilmeldes. Basen bliver automatisk åbnet for tilmelding. Hvis du ikke har flere håndsæt, skal du trykke på. Tilmeldingen er nu fuldført, og basen er lukket for tilmelding

20 20 Placering og omgivelser Telefonen må ikke placeres i fugtige, støvede eller forurenede omgivelser. Desuden må telefonen ikke udsættes for direkte sollys eller væskepåvirkning. Sørg for, at håndsættets opladningskontakter ikke kommer i kontakt med metal eller fedtede dele. Rengør håndsættet Rengør håndsættet med en hårdt opvredet, blød klud dyppet i vand tilsat et par dråber mildt rengøringsmiddel. Til rengøring af ladekontakterne på opladeren, Speaker Phone og håndsættet og kun disse dele skal du bruge en vatpind og isopropylalkohol. Brug ikke isopropylalkohol til at rengøre andre dele af opladeren, Speaker Phone eller håndsættet!

21 Daglig brug 21 Ring op og besvar opkald, 22 Ring op Besvar et opkald Slå håndsættets ringesignal fra Lås håndsættets tastatur, 23 Dette kapitel vejleder dig i den daglige brug af håndsættet, f.eks. i hvordan du ringer op og besvarer opkald, gemmer numre i telefonbogen efter en samtale og bruger opkaldslisten. Slå håndsættets ringer og batterialarm fra, 24 Lydstyrke og mikrofon, 25 Brug den valgfri BeoCom 5 Speaker Phone, 26 Gem et telefonnummer efter en samtale, 27 Søg i Telefonbog, og ring op, 29 Brug Opkaldsliste, 30 Gem og ring op til et favoritnummer, 32

22 22 >> Daglig brug Ring op og besvar opkald Tasten på håndsættet bruges til at indlede og afslutte en samtale. Under en samtale viser håndsættet samtalens varighed, nummer og navn for personen, der ringede, samt den aktive linje, hvis du har to telefonlinjer. Hvis du ikke ønsker at besvare et opkald, kan du slå ringesignalet fra med tasten C. Hvis du har to telefonlinjer og vælger en hovedlinje til udgående opkald, som beskrevet på side 40, får du adgang til denne linje ved at trykke på. Hvis du ikke har valgt en hovedlinje, bruges den linje, der sidst blev anvendt til udgående opkald. Hvis du afslutter et opkald til eller fra et nummer, der ikke er gemt i telefonbogen, bliver du via displayet spurgt, om du vil gemme det. Se kapitlet 'Gem et telefonnummer efter en samtale' på side 27 for yderligere oplysninger. For at få en klartone før du indtaster nummeret, skal du trykke på. Ring op L 1 eller L C :19 Besvar et opkald :02 Hvis du har to telefonlinjer, vises den aktuelle linje for udgående opkald, som det er vist i illustrationen på denne side. Hvis du ønsker at bruge en anden linje, skal du trykke på den tilsvarende tast Indtast telefonnummeret Hvis du taster forkert, kan du bruge hjulet til at flytte markøren til det forkerte tal og trykke på C for at slette det Tryk på tasten for at ringe op. Samtalens varighed vises, og hvis navnet er gemt i telefonbogen, vises det også Tryk på tasten for at afslutte samtalen. Du kan også sætte håndsættet i opladeren Tryk på tasten for at besvare opkaldet Tryk på tasten for at afslutte samtalen. Du kan også sætte håndsættet i opladeren Slå ringesignalet fra... C Tryk på tasten for at slå ringesignalet for et indkommende opkald fra

23 23 Lås håndsættets tastatur Du kan låse håndsættets tastatur. Derved undgår du at trykke på tastaturet ved en fejl, f.eks. når du har håndsættet i lommen. Hvis du låser tastaturet, kan du stadig besvare opkald, men du skal låse tastaturet op for selv at ringe op. Tastatur låst Lås håndsættets tastatur... Tryk på for at åbne hovedmenuen. Lås Lås tastatur tastatur er fremhævet Tryk på for at låse tastaturet Lås håndsættets tastatur op... Hold tasten nede for at få vist Lås tastatur op? Lås tastatur op? Tryk derefter straks på for at låse tastaturet op Du kan også låse håndsættets tastatur ved at holde nede, når håndsættet ikke er i brug. Du kan indstille håndsættet til automatisk at låse, når det ikke er i brug. Denne funktion aktiveres og deaktiveres via menuen Indstillinger. Se side 56 for yderligere oplysninger.

24 24 >> Daglig brug Slå håndsættets ringer og batterialarm fra Du kan slå håndsættets ringer fra, hvis du ikke vil forstyrres. Når håndsættet er indstillet til Lydløs, er ringeren deaktiveret, men indkomne opkald registreres stadig i menuen Nye opkald og vises i displayet som beskrevet på side 10. Indstil håndsættet til Lydløs Tryk på tasten for at åbne hovedmenuen Du kan også slå håndsættets ringer til og fra ved at holde C nede, når håndsættet ikke er i brug. Drej på hjulet for at fremhæve Lydløs, og tryk på Lydløs. Et vandmærke vises på displayet Genaktiver håndsættets ringer Tryk på tasten for at åbne hovedmenuen Lydløs fra Lydløs fra Drej på hjulet for at fremhæve Lydløs fra, og tryk på. Vandmærket forsvinder, og Lydløs fra vises i et kort øjeblik i displayet

25 25 Lydstyrke og mikrofon Under en samtale kan du regulere lydstyrken ved at dreje på hjulet. Du kan også slå mikrofonen fra, hvis du ønsker at føre en privat samtale med en person i rummet. Skru op eller ned for lydstyrken i håndsættet Drej på hjulet for at regulere lydstyrken i håndsættet 6 Slå mikrofonen til eller fra under en samtale Tryk på tasten for at få adgang til at slå Mikrofon fra mikrofonen fra. Mikrofon fra er fremhævet i displayet Tryk på. MIKR. FRA vises i displayet, og MIKR. FRA håndsættet bipper med korte mellemrum, indtil mikrofonen tændes igen Tryk to gange på for at tænde for Mikrofon til mikrofonen. Nye samtaler starter på den lydstyrke, du sidst benyttede dog ikke på de to højeste indstillinger indtil næste gang, du justerer lydstyrken. Hvis du har slået mikrofonen fra, og dernæst parkeret en samtale, slås mikrofonen til igen, når samtalen genoptages. Hvis du kun har én telefonlinje, kan du desuden bruge knappen HOLD til at slå mikrofonen til og fra.

26 26 >> Daglig brug Brug den valgfri BeoCom 5 Speaker Phone Hvis du f.eks. sidder i møde, og du selv og de andre deltagere har brug for at tale med en person, der ikke er til stede, kan du bruge den valgfri Speaker Phone til et konferenceopkald, der gør det muligt for alle tilstedeværende mødedeltagere at tale med den eksterne deltager. Funktionen kan også bruges ved håndfri samtaler, så du kan gennemse papirer under samtalen. > Placer håndsættet på Speaker Phone som vist i illustrationen, og betjen det på det normal vis. Hvis mikrofonen er slået fra, og du placerer håndsættet i Speaker Phone, bipper håndsættet med korte mellemrum, indtil mikrofonen tændes igen. Se 'Lydstyrke og mikrofon' på side 25 for yderligere oplysninger. Du kan afbryde strømmen til Speaker Phone og stadig fortsætte konferenceopkaldet f.eks. hvis du ønsker at gå ind i et andet rum. Når Speaker Phone ikke er tilsluttet strøm, er den maksimale taletid 5 timer.

27 27 Gem et telefonnummer efter en samtale Når en samtale er afsluttet, bliver du spurgt, om telefonnummeret skal gemmes i telefonbogen, hvis det ikke allerede står der. Du kan gemme nummertypen hjem, arbejde eller mobil* 1 og indtaste et navn med nummeret.* 2 Du kan også føje numre til navne, der allerede er gemt i telefonbogen.* 1 Efter en samtale Gem nummer? Nyt navn Displayet viser nummeret, og du bliver spurgt, om du vil gemme det i telefonbogen. Hvis et navn er modtaget med Vis nummer-oplysninger, vises navnet Tryk på for at få adgang til at gemme nummeret. Nyt navn er fremhævet i displayet.* 2 Tryk igen på, hvis nummeret hører til et navn, der endnu ikke er gemt i telefonbogen. Se næste side, hvis du vil føje et nummer til et navn, der er gemt i telefonbogen* 1 * 1 Du kan kun indtaste nummertype og føje et nummer til et navn, hvis du bruger håndsættet med en BeoLine 2 eller BeoLine base. * 2 'Nyt navn' er kun tilgængeligt, hvis du bruger håndsættet sammen med en BeoLine 2 eller BeoLine base. Bruger du en BeoLine PSTN base, skal du gå videre til næste trin. * 3 Ved at trykke på, når i bogstavlinjen er markeret, kan du skifte mellem små og store bogstaver, hvis du bruger en BeoLine 2 eller BeoLine base. _ ABCDEFGHIJ Bogstavlinjen vises i displayet Drej på hjulet for at vælge bogstaver til navnet, og tryk på for at gemme det valgte bogstav. Du kan både vælge store og små bogstaver samt symboler og tal* 3 gem ABCDEFGHIJ Drej på hjulet for at bevæge markøren til symbolet. gem vises i displayet hjem mobil arbejde Tryk på for at gemme navnet. Du bliver via displayet bedt om at vælge nummertype* 1 Drej på hjulet for at fremhæve hjem, mobil eller arbejde, og tryk på for at gemme

28 28 >> Daglig brug Praktiske råd, der gør det lettere at finde poster i telefonbogen: Mary & Robert Når du indtaster navne på et par, skal du sætte fornavnene i alfabetisk orden. B&O Michael Når du indtaster navne på dine kolleger, skal du sætte firmanavnet først. L Jane Når du indtaster navne på dine børns legekammerater, skal du indtaste begyndelsesbogstavet i dit barns navn først. Føj et nummer til et navn i telefonbogen Når du via displayet bliver bedt om at gemme et nyt navn, skal du dreje på hjulet for at vælge Føj Føj til navn til navn? og derefter trykke på. Det første bogstav i navne, der er gemt i telefonbogen, vises i displayet Drej på hjulet for at vælge søgebogstav, og tryk på. Det første navn, der begynder med det valgte bogstav, vises i displayet Drej på hjulet for at vælge navnet, og tryk på David Jones for at få adgang til at vælge nummertype David Jones hjem Drej på hjulet for at vælge nummertype, og tryk arbejde på for at gemme

29 29 Søg i Telefonbog, og ring op Når håndsættet ikke er i brug, kan du dreje på hjulet for at søge via begyndelsesbogstavet for navnene i telefonbogen. Ring op, når telefonen ikke er i brug... Drej på hjulet for at søge via begyndelsesbogstavet Dan Smith hjem Navne, der ikke kan være i displayet, afkortes. Hvis du standser ved et langt navn, ruller navnet langsomt sidelæns, så hele navnet bliver vist. for navnene i telefonbogen * 1 Nummertyper er kun tilgængelige, hvis du bruger håndsættet sammen Tryk på for at få adgang til at søge i de navne, med en BeoLine 2 eller BeoLine base. der begynder med det valgte bogstav * 2 Hvis du har valgt et hovednummer, fremhæves nummeret, når du åbner Drej på hjulet for at søge i navnene navnevisningen. Det er også det nummer, der ringes op til, når du Tryk på tasten for at få adgang til at vælge ringer op ved at fremhæve et navn nummertype for opkaldet.* 1 Hvis der kun er og trykke på. Se side 43 'Sådan gemt ét nummer til det pågældende navn, bliver vælger du et hovednummer for et du spurgt, om du vil ringe op navn i telefonbogen'. Ellers skal du dreje på hjulet for at vælge nummertype og trykke på * 2 L 1 eller L 2 Hvis du har to telefonlinjer, vises den aktuelle linje til udgående opkald i displayet. Hvis du ønsker at bruge en anden linje, kan du trykke på tasten for den pågældende linje hvor som helst i telefonbogen Tryk på for at ringe op

30 30 >> Daglig brug Brug Opkaldsliste Du kan ringe op til nummeret eller navnet i displayet ved at trykke på, uanset hvor du er i opkaldslisten. Hvis du har valgt en hovedlinje (se side 40), indeholder opkaldslisten kun de opkald, der er foretaget eller modtaget på hovedlinjen. Tryk på tasten for den pågældende linje, når opkaldslisten vises, for at se de opkald, der er modtaget og foretaget på den anden linje. Hvis du ikke har valgt en hovedlinje, indeholder opkaldslisten alle opkald, der er foretaget og modtaget på begge linjer. Funktionerne Genkald og Vis nummer i opkaldslisten gemmer de sidste 24 numre, du har ringet til eller modtaget opkald fra. På listen kan du foruden nummeret se opkaldstype, tidspunkt, dato og samtalens varighed. Hvis du har indtastet et navn i telefonbogen, vises dette i stedet for et nummer, selvom din udbyder har opgivet et navn for et indkommende opkald via Vis nummer. Identiske numre gemmes kun én gang på listen, dvs. nummeret for det seneste opkald. Ring op fra opkaldslisten Tryk på tasten for at åbne opkaldslisten Drej på hjulet for at vælge et navn eller nummer David Jones Tryk på for at starte opkaldet Genkaldsfunktionen er kun fælles for håndsæt, der er indstillet til Fælles. Se 'Indstil et håndsæt til Personlig eller Fælles' på side 61 for yderligere oplysninger. * 1 Nummertyper er kun tilgængelige, hvis du bruger håndsættet sammen med en BeoLine 2 eller BeoLine base. L 1 eller L 2 David Jones hjem Hvis du har to telefonlinjer, vises den aktuelle linje til udgående opkald i displayet. Hvis du ønsker at bruge en anden linje, skal du trykke på den tilsvarende tast Tryk på for at ringe op. Hvis der er gemt mere end én nummertype med navnet, bliver du via displayet bedt om at vælge en nummertype i stedet* 1 Drej på hjulet for at vælge nummertype, og tryk på for at ringe op

31 31 Få vist oplysninger om et opkald... Tryk på for at se valgmulighederne David Jones Ring op David Jones Detaljer Slet et nummer på opkaldslisten Ring op Slet opkald Drej på hjulet for at fremhæve Detaljer Tryk på. Opkaldstype, navn, nummertype* 1, tidspunkt, dato og samtalens varighed vises Tryk på tasten for at åbne opkaldslisten Drej på hjulet for at vælge et navn eller nummer Tryk på for at se valgmulighederne Drej på hjulet for at fremhæve Slet opkald Du kan gemme telefonnumre fra opkaldslisten direkte i telefonbogen. Se kapitlet 'Gem telefonnumre fra Opkaldsliste' på side 48 for yderligere oplysninger. Du kan kun bruge Vis nummer, hvis du er tilmeldt tjenesten Vis nummer hos din udbyder. Selvom du er tilmeldt Vis nummer, kan oplysningerne dog alligevel være utilgængelige for visse opkald. Følgende meddelelser er eksempler på oplysninger, der kan forekomme i displayet under et indkommende opkald: Anonymt Opkald fra hemmelige numre. Vis nummer ikke muligt Vis nummer understøttes ikke af udbyderen. International Oplysninger er ikke tilgængelige for internationale opkald Opkald slettet Tryk på for at slette det valgte navn eller nummer

32 32 >> Daglig brug Gem og ring op til et favoritnummer * 1 Hvis du ikke allerede har gemt et favoritnummer, kan du oprette en genvej ved først at trykke på L 1 eller L 2 for at gemme et favoritnummer. * 2 Nummertyper er kun tilgængelige, hvis du bruger håndsættet sammen med en BeoLine 2 eller BeoLine base. Hvis du kun har én telefonlinje, kan du konfigurere to numre, der allerede er gemt i telefonbogen, som dine favoritnumre. Gem et favoritnummer... Drej på hjulet for at fremhæve Indstillinger* 1, og tryk på Drej på hjulet for at fremhæve Favoritter, og tryk på Drej på hjulet for at fremhæve L 1 eller L 2, og tryk på Tryk igen på, og drej på hjulet for at søge via begyndelsesbogstavet for navnene i telefonbogen Tryk på for at få adgang til at søge i de navne, der begynder med søgebogstavet Drej på hjulet for at fremhæve det ønskede navn, og tryk på Drej på hjulet for at vælge nummertype* 2, og tryk på for at gemme Ring op til et favoritnummer... L 1 eller L 2 Tryk på L 1 eller L 2 afhængigt af, hvilket favoritnummer du vil ringe op til. Tryk dernæst på

33 33 Slet et favoritnummer... Drej på hjulet for at fremhæve Indstillinger, og tryk på Drej på hjulet for at fremhæve Favoritter, og tryk på Drej på hjulet for at fremhæve L 1 eller L 2, og tryk på Drej på hjulet for at fremhæve Fjern, og tryk på for at slette favoritnummeret

34 34

35 Brug af to linjer 35 Skift mellem to opkald, 36 Opkald på separate linjer Opkald på samme linje Banke på Når det bruges med en BeoLine 2 base, er håndsættet en tolinjes telefon, der kan håndtere fire opkald samtidigt to på hver linje. Konferenceopkald, 38 Konferenceopkald på to linjer Konferenceopkald på én linje Trevejsopkald Vælg en hovedlinje, 40 En anden fordel ved et tolinjesystem er, at hver linje kan tildeles et specifikt formål, så du f.eks. kan holde private og arbejdsrelaterede opkald adskilt. Det gør du ved at vælge en hovedlinje. Hovedlinjen gør det desuden muligt at have separate opkaldslister. I dette kapitel beskrives, hvordan du skifter mellem opkald, parkerer dem eller samler dem til konferenceeller trevejsopkald samt vælger en hovedlinje for håndsættet.

36 36 >> Brug af to linjer Skift mellem opkald på separate linjer John Smith arbejde 3:46 David Jones hjem OPKALD Håndsættet gør det muligt for dig at styre samtidige opkald på separate linjer. I displayet kan du se, hvilken linje der er aktiv og hvorvidt der er parkeret et opkald på den anden linje. Håndter to samtidige opkald på separate linjer... John Smith Du har et aktivt opkald på linje 1 arbejde 0:35 Bemærk! Et aktivt opkald skal parkeres, før du skifter til den ikkeaktive linje. Ellers afsluttes opkaldet. David Jones OPKALD Displayet og en dæmpet ringetone i håndsættets højttaler gør dig opmærksom på et indkommende opkald på linje 2 Hvis du har indkommende opkald på begge linjer samtidigt, skal du først trykke på tasten for en af linjerne for at besvare opkaldet. Hvis et opkald har været parkeret i mere end tre minutter, bipper håndsættet hvert 30. sekund for at minde dig om det parkerede opkald. Et opkald, der har været parkeret i 10 minutter, afsluttes automatisk. Selvom håndsættet placeres i opladeren, afsluttes det parkerede opkald ikke. HOLD John Smith arbejde PARKERET David Jones OPKALD L 2 L 1 Tryk på tasten for at parkere det aktive opkald. I eksemplet viser displayet, at der er et opkald på linje 1 og et indkommende opkald på linje 2. Hvis du foretrækker at afslutte de aktive opkald, før du besvarer det indgående opkald, skal du springe dette trin over Besvar det indkommende opkald på linje 2 Tryk på tasten for at afslutte det aktive opkald Tryk dernæst på tasten for den linje, det aktive opkald er parkeret på, for at genoptage det

37 37 Skift mellem opkald på samme linje Banke på Tryk på for at parkere en samtale, mens du besvarer et indkommende opkald. Tryk på R / FLASH for at skifte mellem de to. Håndter to samtidige opkald på den samme linje... John Smith Du har et aktivt opkald på linje 1 hjem 0:35 For at parkere en samtale på denne måde skal du være tilmeldt din udbyders grundlæggende Banke på-tjeneste. Se også den vejledning, du har modtaget fra din udbyder. David Jones arbejde Besvar? Displayet og et bip fra håndsættet gør dig opmærksom på et indkommende opkald på samme linje Tryk på tasten, hvis du ikke ønsker at besvare opkaldet John Smith David Jones Ellers skal du trykke på for at parkere det første opkald og besvare det indkommende. Det opkald, der blev oprettet først, vises øverst i displayet. I visse tilfælde skal du trykke på R / FLASH i stedet for R / FLASH Tryk på tasten for at skifte mellem opkaldene Tryk på tasten for at afslutte et opkald

38 38 >> Brug af to linjer Konferenceopkald på to linjer John Smith 3:46 David Jones Hvis du har samtidige opkald på både linje 1 og 2, kan du forbinde dem til et konferenceopkald. Du har samtidige opkald på begge linjer... John Smith I displayet vises det aktive opkald på linje 1 og 0:35 det/de parkerede opkald på linje 2 David Jones PARKERET Bemærk! Eksterne deltagere i et konferenceopkald, der befinder sig langt fra telefoncentralen, vil kun kunne høre hinanden ganske svagt. Dette er et problem ved det offentlige telefonnet, der kan afhjælpes, hvis du tilmelder dig trevejsopkald hos din udbyder. Konference John Smith 0:40 David Jones Tryk på for at oprette et konferenceopkald Tryk på for at bekræfte Adskil opkaldene i et konferenceopkald... HOLD Tryk på tasten for at adskille opkaldene i et konferenceopkald Afslut et af opkaldene i et konferenceopkald... L 1 eller L 2 Tryk på tasten for den linje, opkaldet skal fortsætte på Afslut et konferenceopkald... Tryk på tasten for at afslutte konferenceopkaldet...

39 39 Konferenceopkald på én linje Trevejsopkald Når du opretter et trevejsopkald, kan det første opkald enten være et indkommende eller udgående opkald, mens du selv skal foretage det andet opkald. Kontakt din udbyder for yderligere oplysninger om trevejsopkald. John Smith David Jones Du har et opkald på linje 1... R / FLASH Tryk på tasten for at parkere det aktive opkald John Smith 0 9 Indtast nummeret på den tredje deltager i trevejsopkaldet R / FLASH Tryk på R / FLASH, når den tredje deltager svarer. John Smith Trevejsopkaldet er oprettet :26 Tryk på tasten for at afslutte opkaldet helt 3:46 For at kunne samle opkald på samme linje, skal du være tilmeldt trevejsopkald hos din udbyder for den pågældende linje. Hvis du vil integrere et trevejsopkald i et større konferenceopkald, skal du selv foretage alle opkald i trevejsopkaldet. Se også den vejledning, du har modtaget fra din udbyder.

40 40 >> Brug af to linjer Vælg en hovedlinje Hvis du foretrækker ikke at have en hovedlinje og vælger Ingen, indeholder opkaldslisten alle opkald, der er foretaget og modtaget på begge linjer. Der er flere fordele ved at vælge en hovedlinje til udgående opkald. Hver linje kan tildeles et bestemt formål, så den ene fungerer som din private linje og den anden er til arbejdsrelaterede opkald. Du kan foretage en tilsvarende opdeling af opkaldslisten. Endelig oplyser visningen af nye, ubesvarede opkald dig om opkald til din hovedlinje. Vælg en hovedlinje... Tryk på for at åbne hovedmenuen Indstillinger Drej på hjulet for at fremhæve Indstillinger, og tryk på Hovedlinje Drej på hjulet for at fremhæve Hovedlinje, og tryk på Linje 2 Drej på hjulet for at vælge Linje 1, Linje 2 eller Ingen Tryk på for at gemme indstillingen

41 Avancerede funktioner 41 Indtast et nyt navn og nummer i Telefonbog, 42 Slet et navn og nummer i Telefonbog, 44 Slet numrene i Opkaldsliste, 45 I dette kapitel beskrives, hvordan du bruger håndsættets mere avancerede funktioner. Der er tale om funktioner, du måske ikke vil få brug for ofte, men som alligevel gør telefonen funktionel og sjov at bruge. Rediger et navn eller nummer i Telefonbog, 46 Gem telefonnumre fra Opkaldsliste, 48 Reguler lydstyrken på musik- og videoprodukter, 49 Lær f.eks., hvordan du redigerer poster i telefonbogen, gemmer numre fra opkaldslisten og regulerer lydstyrken på Bang & Olufsens musikog videoprodukter. Ring op til og gem lokalnumre i Telefonbog, 50 Foretrukne grundindstillinger, 54 Mange af håndsættets funktioner kan aktiveres, justeres og deaktiveres, så de passer til den måde, du ønsker at bruge det på. Dette udføres hovedsageligt i menuen Indstillinger.

42 42 >> Avancerede funktioner Indtast et nyt navn og nummer i Telefonbog Navne og numre er kun fælles for håndsæt, der er indstillet til Fælles. Se 'Indstil et håndsæt til Personlig eller Fælles' på side 61 for yderligere oplysninger. * 1 Hvis du bruger en anden base end BeoLine 2 eller BeoLine Navne kan kun indeholde op til 16 tegn Nummertyper er ikke tilgængelige Du kan ikke føje et nummer til et navn, der er gemt i telefonbogen * 2 Hvis du bruger en anden base end BeoLine 2 Telefonbogen har kun 200 poster Du kan til enhver tid gemme et nyt navn og nummer i telefonbogen eller føje et nyt nummer til et eksisterende navn. Et nummer kan indeholde op til 48 cifre og et navn op til 25 tegn.* 1 Du kan gemme op til 400 poster.* 2 Indtast et nyt navn og nummer Gem nummer Nyt navn ABCDEFGHIJ Indtast telefonnummeret, og tryk på for at få adgang til at gemme nummeret. Gem nummer er fremhævet i displayet Tryk på for at få adgang til at gemme nummeret. Nyt navn er fremhævet i displayet. Se næste side, hvis du vil føje et nummer til et navn, der er gemt i telefonbogen* 1 Tryk på for at få adgang til at gemme et nyt navn. Bogstavlinjen vises i displayet * 3 Ved at trykke på, når er markeret i bogstavlinjen, kan du skifte mellem små og store bogstaver, hvis du bruger en BeoLine 2 eller BeoLine base. D abcdefghijkl 0 9 Drej på hjulet for at vælge bogstaver til navnet, og tryk på for at gemme det valgte bogstav. Du kan vælge både store og små bogstaver* 3 Medtag cifre ved at trykke på taltasterne David Jones gem Drej på hjulet for at bevæge markøren til symbolet. gem vises i displayet hjem David Jones Tryk på for at gemme navnet. Du bliver via displayet bedt om at vælge nummertype* 1 Drej på hjulet for at vælge hjem, mobil eller arbejde, og tryk på for at gemme

43 43 Føj et nummer til et navn i telefonbogen Når du via displayet bliver bedt om at gemme et nyt navn, skal du dreje på hjulet for at vælge Føj Føj til navn til navn og derefter trykke på. Begyndelsesbogstaverne til navne, der er gemt i telefonbogen, vises i displayet Hvis du vælger et hovednummer, fremhæves nummeret, når du åbner navnevisningen. Det er også det nummer, der ringes op til, når du ringer op ved at fremhæve et navn og trykke på. Drej på hjulet for at vælge søgebogstav, og tryk på. Det første navn, der begynder med det valgte bogstav, vises i displayet David Jones David Jones hjem Drej på hjulet for at vælge navnet, og tryk på for at få adgang til at vælge nummertype arbejde David Jones arbejde Drej på hjulet for at vælge nummertype, og tryk på for at gemme Gemt Vælg et hovednummer for et navn i telefonbogen Når du har valgt et navn i telefonbogen, skal du dreje på hjulet for at fremhæve den nummertype, mobil du ønsker som hovednummer for det valgte navn, og trykke på Hoved Drej på hjulet for at fremhæve Hoved, og tryk på for at gemme

44 44 >> Avancerede funktioner Slet et navn og nummer i telefonbogen Hvis du bruger håndsættet sammen med BeoLine 2 eller BeoLine basen og vælger Slet, sletter du kun det nummer hjem, mobil eller arbejde som du har valgt. Andre numre, der er gemt med det samme navn, bliver ikke påvirket. Navnet forbliver også uændret. Hvis der derimod kun er gemt ét nummer under navnet, slettes navnet også, hvis du sletter nummeret. Du kan også slette et fremhævet nummer ved at trykke på C efterfulgt af. * 1 Hvis du bruger andre baser end BeoLine 2 eller BeoLine, er dette trin ikke tilgængeligt, og du skal gå videre til det næste. Du kan slette navne og numre, der er gemt i telefonbogen. Drej på hjulet for at åbne telefonbogen, og tryk på Drej på hjulet for at vælge et navn, og tryk på David Jones Drej på hjulet for at vælge et navn eller nummer, David Jones og tryk på * 1 mobil Drej på hjulet for at fremhæve Slet i displayet. David Jones Tryk derefter på for at slette navnet eller mobil nummeret Slet

45 45 Slet numrene i Opkaldsliste Du kan når som helst slette numrene på opkaldslisten, hvis du bruger håndsættet med en BeoLine 2 eller BeoLine base. Slet indholdet på en liste Tryk på for at åbne hovedmenuen Drej på hjulet for at fremhæve Slet opkaldsliste, Slet opkaldsliste og tryk på Hvis du har to telefonlinjer og har valgt en Linje 1 hovedlinje, bliver du bedt om at vælge den opkaldsliste, du vil slette. Drej på hjulet for at vælge Linje 1 eller Linje 2, og tryk på Hvis håndsættet er konfigureret til at være personligt, som beskrevet på side 61, bliver numrene på listen kun slettet for det pågældende håndsæt. Hvis håndsættet er konfigureret til at være fælles, bliver listen slettet i alle de håndsæt, der er konfigureret til at være fælles. * 2 Når du sletter en opkaldsliste, slettes også listen over nye opkald. Slet? Slet? vises i displayet. Tryk på for at slette numrene på listen* 2

46 46 >> Avancerede funktioner Rediger et navn eller nummer i telefonbogen Menusekvenserne på disse to sider gælder kun, hvis du bruger en BeoLine 2 eller BeoLine base. Hvis du bruger andre baser, kan du, via menuen Ændre, redigere et nummer og derefter det tilhørende navn i telefonbogen. * 1 Du kan kun gemme nummertyper og flere numre med et navn, hvis du bruger håndsættet med en BeoLine 2 eller BeoLine base. Du kan til enhver tid redigere oplysninger i telefonbogen som typisk består af et navn og mindst ét nummer.* 1 Rediger et nummer i telefonbogen... Drej på hjulet for at vælge et navn, og tryk på Drej på hjulet for at vælge nummertype, og tryk David Jones på hjem Tryk på for at se valgmulighederne Ring op Ændre Drej på hjulet for at fremhæve Ændre, og tryk på for at få adgang til at redigere nummeret Drej på hjulet for at placere markøren efter et ciffer, du ønsker at ændre C Tryk på tasten for at slette cifret Indtast et ciffer, der skal erstatte det, du har slettet Gentag ovenstående tre trin for hvert ciffer, du ønsker at ændre Tryk på, når du er færdig med at redigere nummeret, og drej på hjulet for at fremhæve en nummertype Tryk på for at gemme

47 47 Rediger et navn... David Jones Omdøb Drej på hjulet for at vælge et navn, og tryk på Drej på hjulet for at fremhæve navnet, og tryk på Drej på hjulet for at fremhæve Omdøb, og tryk på Ved at trykke på, når i bogstavlinjen er markeret, kan du skifte mellem små og store bogstaver, hvis du bruger en BeoLine 2 eller BeoLine base. David Jones abcdefghijkl Drej på hjulet for at vælge bogstaver til navnet Tryk på for at gemme det valgte bogstav C Tryk på tasten for at slette bogstaver Færdiggør redigeringen af navnet David Jones gem Drej på hjulet for at flytte markøren til symbolet, og tryk på for at gemme navnet

48 48 >> Avancerede funktioner Gem telefonnumre fra Opkaldsliste Ved at trykke på, når er markeret i bogstavlinjen, kan du skifte mellem små og store bogstaver, hvis du bruger en BeoLine 2 eller BeoLine base. * 1 Hvis du vil føje et nummer til et navn, der allerede er gemt i telefonbogen, skal du vælge Føj til navn i stedet. Vælg et bogstav, dernæst et navn og en nummertype. * 2 Det er kun muligt at gemme nummertypen, hvis du bruger håndsættet sammen med en BeoLine 2 eller BeoLine base. Telefonnumre fra opkaldslisten kan gemmes sammen med navne i telefonbogen. L 1 eller L 2 Hvis du har to telefonlinjer og har valgt en hovedlinje, skal du først trykke på L 1 eller L 2 for at vælge, hvilken opkaldsliste du vil have adgang til Tryk på tasten for at åbne opkaldslisten. Det seneste nummer på listen vises i displayet Drej på hjulet for at vælge det ønskede nummer Tryk på for at se valgmulighederne Ring op Gem nummer Drej på hjulet for at fremhæve Gem nummer, og tryk på Nyt navn er fremhævet i displayet. Tryk på * 1 Indtast navn ABCDEFGHIJ Drej på hjulet for at vælge tegn, og tryk på for at gemme det valgte tegn gem Drej på hjulet for at flytte markøren til symbolet, og tryk på for at gemme navnet arbejde Drej på hjulet for at vælge nummertype* 2, og tryk på for at gemme

49 49 Reguler lydstyrken på musik- og videoprodukter Du kan regulere lydstyrken på dine musik- og videoprodukter fra Bang & Olufsen med håndsættet, hvis du har valgt AV i stedet for Lydstyrke i menuen Indstillinger.* 3 Begynd med at vælge, hvilken lydkilde (audio eller video) du vil regulere. Audio Reguler lydstyrken på et musik- eller videosystem A. V Tryk flere gange på tasten, indtil det ønskede Audio system vises i displayet A. V Video A. V Link audio A. V Link video Drej på hjulet for at skrue op eller ned for Link video lydstyrken Mens telefonen ringer, kan du regulere lydstyrken på et Bang & Olufsen produkt uden at trykke på knappen AV først. Du skal bare dreje på hjulet. Produktet skal dog være det samme, som du sidst regulerede lydstyrken på ved hjælp af håndsættet. * 3 Hvis AV i menuen Indstillinger står på en af de forskellige typer AV-udstyr i stedet for Lydstyrke, afbrydes lyden til det pågældende udstyr, når du trykker på AV.

50 50 >> Avancerede funktioner Ring op til og gem lokalnumre i Telefonbog Funktionen bruges af banker og andre virksomheder med omstilling. Der skal indsættes en pause foran lokalnummeret. Gem hovednummer, pause og lokalnummer i telefonbogen. Derefter kan du ringe op til nummeret fra telefonbogen. Ring direkte op til et lokalnummer 0 9 Indtast hovedtelefonnummeret Indsæt pause Tryk på for at få adgang til at indsætte en pause. Drej på hjulet for at fremhæve Indsæt pause, og tryk på 0 9 Indtast lokalnummeret Tryk på for at ringe op til nummeret, og tryk på for at fortsætte efter pausen Tryk på tasten for at afslutte samtalen

51 51 Gem et lokalnummer i telefonbogen Indtast hovednummeret Gem nummer Tryk på for at få adgang til at indsætte en pause Indsæt pause Drej på hjulet for at fremhæve Indsæt pause, og tryk på Indtast lokalnummeret Tryk to gange på for at gemme nummeret. Du kan nu give nummeret et navn og en type som beskrevet på side 42

52 52 >> Avancerede funktioner Ring op til et lokalnummer fra telefonbogen... Drej på hjulet for at søge via begyndelsesbogstavet for navnene i telefonbogen Tryk på for at få adgang til at søge i de navne, der begynder med det valgte bogstav Drej på hjulet for at søge i navnene Dan Smith hjem Tryk på for at få adgang til at vælge nummertype for opkaldet. Hvis der kun er gemt én nummertype med et navn, bliver du spurgt, om du vil ringe op Ellers skal du dreje på hjulet for at vælge nummertype og trykke på L 1 eller L 2 Hvis du har to telefonlinjer, vises den aktuelle linje til udgående opkald i displayet. Hvis du ønsker at bruge en anden linje, kan du trykke på tasten for den pågældende linje hvor som helst i telefonbogen Tryk på for at ringe op. Der ringes op til hovednummeret Fortsæt? Du bliver spurgt, om du vil fortsætte. Tryk på for at ringe op til lokalnummeret

53 53

54 54 >> Avancerede funktioner Foretrukne grundindstillinger Lås tastatur Lydløs Batteristatus Menuen Indstillinger indeholder flere funktioner, der giver dig mulighed for at justere håndsættets funktioner. Vælg indstillinger i menuen... Tryk på for at åbne hovedmenuen Slet opkaldsliste Indstillinger Hvis du ønsker at tilmelde flere håndsæt til en base, og et eller flere af disse håndsæt er BeoCom 6000 eller BeoCom 2, bør den ældste håndsætmodel tilmeldes først. På denne måde vil funktionerne i menuen blive begrænset til funktionerne for det ældste af de tilmeldte håndsæt. Se 'Første gang håndsættet tilmeldes en base' på side 14. Hvis du bruger en BeoLine PSTN base, kan du kun tilmelde seks håndsæt. Indstillinger Tid og dato Tid og dato Tid Dato Tidsformat Urdisplay Tid Drej på hjulet for at fremhæve menuen Indstillinger, og tryk på for at åbne den Drej på hjulet, indtil den ønskede funktion vises i displayet, f.eks. Tid og dato Tryk på for at åbne menuen Drej på hjulet, indtil den ønskede funktion vises i displayet, f.eks. Tid Tryk på for at åbne menuen Drej på hjulet for at vælge indstillingerne, og tryk på for at gemme dem

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

BeoCom Vejledning

BeoCom Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 6000 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 6000

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 6000 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

BeoCom Vejledning

BeoCom Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Kundesupport Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom a/s. Kundesupport 96 84 44 01. besøg vores hjemmeside på www.bang-olufsen.

Kundesupport Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom a/s. Kundesupport 96 84 44 01. besøg vores hjemmeside på www.bang-olufsen. Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye BeoCom 2100 fra Bang & Olufsen og anbefaler at du læser vejledningen før du tager telefonen i brug. BeoCom 2100 er en fleksibel telefon med Direkte-taster

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3 Front-page to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

BeoCom 3. Vejledning

BeoCom 3. Vejledning BeoCom 3 Vejledning BeoCom 3 Med BeoCom 3 kan du holde styr på dine samtaler via telefonens display. Displayet leder dig igennem brugen af telefonen, når du skal ringe op, besvare opkald og indstille

Læs mere

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer BeoTalk 1200 2 Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye Beo- Talk 1200 fra Bang & Olufsen og anbefaler, at du læser vejledningen, før du tager telefonsvareren i brug. Vi vil meget gerne høre om dine

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

BeoCom 3. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoCom 3. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoCom 3 Vejledning BeoCom 3 Med BeoCom 3 kan du holde styr på dine samtaler via telefonens display. Displayet leder dig igennem brugen af telefonen, når du skal ringe op, besvare opkald og indstille

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300IP

Quick-guide til Konftel 300IP Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300IP DANSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferencetelefon til IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finder du en håndbog med en mere udførlig

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01 BeoTalk 1100 2 Kære bruger! Vi håber, De får glæde af Deres nye BeoTalk 1100 fra Bang & Olufsen. BeoTalk 1100 er en kombineret telefonsvarer og Vis Nummer modtager, hvor design, komfort og funktionalitet

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Butterfly Brugervejledning D3030B

Butterfly Brugervejledning D3030B Butterfly Brugervejledning D3030B Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com Indholdsfortegnelse

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300M

Quick-guide til Konftel 300M Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300M DANSK Beskrivelse Konftel 300M er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til mobilnet (GSM/3G) eller computer (USB).

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

DELTA S1. Brugervejledning

DELTA S1. Brugervejledning DELTA S1 Brugervejledning DELTA S1 BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af ur 7 2

Læs mere

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Dette bilag: Udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Gensalg fastnet Erstatter tidligere bilag: Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail hørende til Standardaftale

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort Varenr. P0987197 Version 02 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort Sådan kommer du i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone føjer tale og data til

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300W

Quick-guide til Konftel 300W Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300W DANSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til DECT-system, mobiltelefon eller computer.

Læs mere

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Brugervejledning Standardtelefoner 1 2 Brugervejledning Standardtelefoner Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...4 2. SYMBOLER I GUIDEN...5

Læs mere

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning 1. Oversigt 1) NEW, blinker ved ubesvaret kald 2) IN USE, lyser når telefonen er i brug 3) LCD, skærm 4) OUT/X, udgående kald, vælge melodi på musik på hold 5) DEL,

Læs mere

Telefonadministration

Telefonadministration Telefonadministration Styring af telefonfunktioner gennem Tast-selv system Brugervejledning Version 1.2 Dansk August 2014 Velkommen! Denne manual beskriver, hvorledes man kan ændre indstillingerne for

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang Version 1.0a Sådan bruger du dit mobile lokalnummer Som følge af systemets indbyggede fleksibilitet kan facilitetskoder og tilbudte faciliteter adskille sig fra det,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300M

Quick-guide til Konftel 300M DANSK Quick-guide til Konftel 300M Konftel 300M er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til mobilnet (GSM/3G) eller computer (USB). På www.konftel.com/300m finder du en håndbog med

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Birte Lassen Brandelev #98 CLJ Vers 1.9 08-07-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald

Læs mere

Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING. Bør læses før brugen og gemmes

Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING. Bør læses før brugen og gemmes Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING Bør læses før brugen og gemmes Før brug Nærmere oplysninger findes i afsnittet om opsætning. Vigtigt - alarmopkald

Læs mere

Brugervejledning for fastnettelefoner

Brugervejledning for fastnettelefoner Brugervejledning for fastnettelefoner Læs mere på: www.danskkabeltv.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling Durokald Trio A+ trio Viderestilling ved intet

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ

Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ Håndfri og medhør - display - 30 nummerhukommelser - genkald Bemærk, at denne vejledning kun gælder for modellen TDQ. Andre modeller, f. eks. T, TD og TDA har andre

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Sennheiser DW 800 Guide. 1 Installation & Tilslutning

Sennheiser DW 800 Guide. 1 Installation & Tilslutning Sennheiser DW 800 Guide 1 Installation & Tilslutning DW 800 pakken indeholder følgende 2 Mobile enheder 1 Lade station 1 Mellemkabel 1 Strømforsyning 1 PC-kabel 1 Manual Tilslut mellemkablet til din DW

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv Assistent Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Indholdsfortegnelse Når telefonen ringer... 3 Når du skal foretage et opkald... 5 Eksternt nummer... 5 Internt nummer... 7 Tastatur... 8 Tilmelding til

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Administratorvejledning til opsætning af TDC Scale Mobil 1 Indhold Side Indledning 3 1. Tilpasning af din Scaleløsning generelt 3 2. Lokalnummerlængde 3 3. Hovednummervisning 6 Opsætning

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351308 Udgave 3 Nokia is a trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is a trademark

Læs mere

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5 Brugervejledning IP apparatet LIP-24 Til LG ipecs anlæg version 5 Indholdsfortegnelse Foretage et opkald....7 Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer................................... 7 Foretage

Læs mere

Introduktion af BeoTalk 1200

Introduktion af BeoTalk 1200 BeoTalk 1200 Introduktion af BeoTalk 1200 BeoTalk 1200 værner om privatlivets fred og giver dig frihed Bestem selv, hvem du vil tale med, og hvornår! Se i displayet eller hør, hvem der ringer. Hør eller

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG ipecs omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald........................................................

Læs mere