HURTIGVEJLEDNING. Freedom Hotmelt-system. Sikkerhed. Nordson Corporation. P/N _01 - Danish - Generelle advarsler og forholdsregler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HURTIGVEJLEDNING. Freedom Hotmelt-system. Sikkerhed. Nordson Corporation. P/N 7179931_01 - Danish - Generelle advarsler og forholdsregler"

Transkript

1 Nordson Corporation HURTIGVEJLEDNING P/N _01 - Danish - Freedom Hotmelt-system Sikkerhed Generelle advarsler og forholdsregler ADVARSEL: Lad kun kvalificeret personale udføre følgende opgaver. Følg sikkerhedsanvisningerne i denne vejledning og al anden tilhørende dokumentation. ADVARSEL: Vær altid iført varmebeskyttende tøj, sikkerhedsbriller (ANSIZ eller tilsvarende) og sikkerhedshandsker, når du arbejder med hot melt udstyr. ADVARSEL: Risiko for forbrændinger. Hvis systemtrykket ikke udlignes, før udstyret vedligeholdes eller repareres, kan der sprøjte varm lim ud fra et tilslutningssted. Udlign systemtrykket i henhold til vejledningen i denne og lignende dokumentation. Systemrelaterede advarsler og forholdsregler ADVARSEL: Risiko for personskade. Sørg for, at forbindelseskabler og slanger er trukket korrekt for at forhindre elektriske farer og udløsningsfarer. Se slangemanualen vedrørende vejledning til installation af slanger. ADVARSEL: Risiko for personskade eller beskadigelse af udstyret. Sørg for, at Freedom hot melt applikatoren er korrekt fastgjort på installationsstedet for at forhindre personskade eller beskadigelse af udstyret, der kan være en følge af, at hot melt applikatoren vælter eller vipper. Se installationsvejledningen til systemet. ADVARSEL: Risiko for beskadigelse af udstyret, personskade eller dødsfald. Hvis strømmen ikke afbrydes og sikres, før udstyret vedligeholdes eller repareres, kan det give elektrisk stød, eller applikatoren kan udløses ved et uheld. Sørg for at afbryde og spærre for strømmen i henhold til vejledningen i denne og lignende dokumentation. FORSIGTIG: Læs sikkerhedsdatabladet for alle de hot melt materialer, der anvendes. 1

2 Beskrivelse Freedom hot melt-systemet er et system, der smelter, overfører og påfører lim, og som giver brugerne: Frihed fra monteringsmæssige begrænsninger Frihed fra manuel limpåfyldning Frihed fra forvirrende kontroller og diagnosticeringer Frihed fra for stort limforbrug Frihed fra produktionsstandsninger som følge af forkullet lim og urenheder Freedom systemets vigtigste egenskaber beskrives kort her. Se manualen til hot melt applikatoren for nærmere oplysninger. Berøringsskærmkontroller Systemet styres ved hjælp af et brugervenligt styresystem med en farveberøringsskærm, der kaldes Optix, og som alle brugere rent faktisk kan betjene. Optix-styresystemet omfatter: en farvekodet (grøn, rød eller gul) statusindikator, som angiver systemets sundhed let opsætning af indgange/udgange tekstbaseret angivelse af systemproblemer en funktion med systemoversigt og komponentidentifikation, der viser, hvilke komponenter der er tilsluttet, og som angiver deres reservedelsnumre for let genbestilling Integreret påfyldningssystem Freedom systemet omfatter et integreret påfyldningssystem. Limbeholderen kan kun opbevare 1,1 kg (2,5lb) smeltet lim. Fast lim, der opbevares i en limspand, overføres automatisk til hot melt applikatoren efter behov. Let at efterse Alle hot melt applikatorens indvendige komponenter er tilgængelige fra forsiden uden at tage hot melt applikatoren af opspændingsanordningen. Smart Melt teknologi Når Smart Melt teknologien er aktiveret, slår hot melt applikatorens interne zoner automatisk fra, når det integrerede påfyldningssystem ikke har været aktiveret i en brugerdefineret periode. Systemet bevarer klar-status, indtil der genereres et påfyldningssignal. EcoBead teknologi Systemer, der omfatter EcoBead teknologien, kan levere limbesparelser på op til 60 %, samtidig med at de opretholder den samme fulde limbinding. EcoBead teknologien aktiveres ved at bruge berøringsskærmen til at vælge den ønskede limbesparelse og et forudprogrammeret limmønster. Figur 1 Skærmbillede med komponentdetaljer (tilgængeligt via systemoversigt-skærmbilledet) 2

3 Vigtigste hot melt applikator-komponenter Cyklonenhed Berøringsskærm til styresystem Justeringsskrue til lufttryk Lufttrykmåler Trykluftforsyningsindgang Cyklon-udsugningsfilter Limfilter Strømkabeltilslutning til påfyldningssystem Hydraulikenhed (pumpe, fødebeholder, gitter, beholder) Udløsning af hydrauliklåg Låg til kontroller Hydrauliklåg Akustisk alarm Hovedafbryder Monteringsbeslag til hot melt applikator Udløsning af låg til kontroller Hydrauliske stikforbindelser til slange Elektriske stikforbindelser til slange Kabelklemme til indgangsstrøm 3

4 Opsætning af styresystem Brug berøringsskærmen og de følgende afsnit i denne manual til at få vist eller ændre styresystemindstillinger: Navigation - beskriver styresystemet Menustruktur - et diagram over styresystemmenuerne Styresystemindstillinger - tabeller, der viser alle redigerbare indstillinger og deres standardværdier BEMÆRK: Manualen til hot melt applikatoren indeholder opgaveorienterede opsætningsprocedurer. Navigation Alle styresystemskærmbilleder er tilgængelige via to primære skærmbilleder: Startsiden Skærmbilledet med hovedkontroller Skærmbilledet med hovedkontroller Skærmbilledet med hovedkontroller bruges til: at tænde eller slukke for varmelegemereguleringen at tænde eller slukke for pumpen at tænde eller slukke for standby at tænde eller slukke for planlæggeren at aktivere eller deaktivere påfyldningssystemet at få adgang til skærmbillederne med indstillinger og systemskærmbillederne BEMÆRK: Skærmbillederne med Indstillinger omfatter driftsværdier, som ofte ændres. System-skærmbillederne omfatter globale og mere avancerede hot melt applikator-indstillinger, som normalt ikke ændres så ofte. Startside Startsiden bruges til: at aktivere/deaktivere zoner, angive individuelle zonetemperatur-sætpunkter og oprette/ændre zonenavne at starte/stoppe pumpen, ændre indstillingen automatisk pumpe og skylle hot melt applikatoren igennem at få vist status for påfyldningssystemet (klar/ikke klar) at få vist status for følgende: varmelegemeregulering til/fra, pumpe til/fra, adgangskodebeskyttelse, system klar, recepter at få adgang til skærmbilledet med hovedkontroller Figur 3 Skærmbilledet med hovedkontroller (tilgængeligt via startsiden) Figur 2 Startsiden 4

5 Opsætning af styresystem (forts.) Menustruktur 5

6 Opsætning af styresystem (forts.) Styresystemindstillinger Startside Knap/Menu Emne Standard Gitter Juster sætpunkt 175 C (350 F) Manifold Juster sætpunkt 175 C (350 F) Påfyldning Påfyldning Aktiveret Pumpe Automatisk pumpe Til Applikator Juster sætpunkt 175 C (350 F) Opret/rediger navn EcoBead indstillinger (for alle applikatorer) Applikator 1: Zone 1B Applikator 2: Zone 2B Applikator 3: Zone 3B Applikator 4: Zone 4B Limbesparelse: 30 % Mønster: 9 Tolerance: 10 Limstrenge pr. mønster: 1 Slange Juster sætpunkt 175 C (350 F) Opret/rediger navn Slange 1: Zone 1A Slange 2: Zone 2A Slange 3: Zone 3A Slange 4: Zone 4A Hovedkontroller: Skærmbillede med indstillinger Knap/Menu Emne Standard Temperatur Global temperaturændring +/- 1 ( C eller F) BEMÆRK: Bruges til at reducere temperaturen i alle aktive zoner med én temperaturenhed ad gangen. Globalt sætpunkt Smart Melt-temperatur 175 C (350 F) 15 C (25 F) BEMÆRK: Hvis påfyldningssystemet er inaktivt i en brugerdefineret periode, reducerer Smart Melt-funktionen de interne zonetemperaturer med det antal grader, der er angivet for denne indstilling. Temperaturgrænser Smart Melt tid Overtemperatur: 15 C (25 F) Undertemperatur: 25 C (50 F) 10 (minutter) Påfyldning Flutterforsinkelse påfyldningssystem 5 (sekunder) Forsinkelse overfyldning Alarm til standardforsinkelsestid Akustisk påfyldningsalarm 60 (sekunder) 4 (minutter) Aktiveret Fortsættes... 6

7 Opsætning af styresystem (forts.) Styresystemindstillinger (forts.) Hovedkontroller: Skærmbillede med indstillinger (forts.) Knap/Menu Emne Standard Indgange Indgang 1 Automatisk standby (kun indgang 1) Indgang 2 Indgang 3 Indgang 4 Standby Varmelegemeregulering Ekstern zone 1A/1B BEMÆRK: Følgende yderligere værdier er tilgængelige for indgang 1-4: deaktiveret, standby, varmelegemeregulering, pumpestyring, ekstern zone 2A/2B, aktivering/deaktivering af påfyldning. Klarforsinkelse 0 (minutter) Standby Automatisk standby Deaktiveret Automatisk afslutning af standbytid Deaktiveret Starttid for automatisk standby 0 (minutter) Slukningstid for automatiske 60 (minutter) varmelegemer Automatisk afslutning af standbytid 0 (minutter) Standby-temperatur 50 C (100 F) Udgange Udgang 1 System Klar Udgang 2 Udgang 3 Fejl Lavt niveau i tank BEMÆRK: Følgende yderligere værdier er tilgængelige for udgang 1-3: deaktiveret, system klar, smeltning klar, påfyldning klar, klar - pumpe til, påfyldning aktiv, alarm påfyldningssystem overfyldt, påfyldningsfejl, lavt niveau i tank, alarm, fejl, servicepåmindelse. Hovedkontroller: Systemskærmbillede Knap/Menu Standard Valgfrie indstillinger Formater/Enheder Dato: mm/dd/åå Tid: 12 Temperatur: C Dato: åå/mm/dd, dd/mm/åå Tid: 24 Temperatur: F Dato/Tid Dato/tid defineret på fabrik Brugerdefineret dato/tid Serviceinterval 500 (timer) (timer) Planlægger Ingen begivenheder defineret Mindst: 2 begivenheder pr. dag Højst: 12 begivenheder pr. dag Adgangskode Opret/rediger: Højt sikkerhedsniveau: 1000 Medium sikkerhedsniveau: 2000 Lavt sikkerhedsniveau: 3000 Timeout: 1 (minut) 1-60 (minutter) Indstil sikkerhedsniveau: Ingen Højt adgangskodebeskyttelse Medium Lavt Display Lysstyrke/kontrast: 75/75 (procent) 30, 60, 75, 100 (procent) Forsinkelse pauseskærm: (minutter) (minutter) Administration Spær for kommunikation: Fra Til Sprog Engelsk EU-sprog (med softwareopgradering) 7

8 Betjening Start af systemet Tænd for hot melt applikatoren. Startsiden vises. Systemet er klar til normal kørsel, når: systemstatus-knappen viser Klar/OK (grøn) alle aktiverede zoner når sætpunkttemperatur påfyldningsknappen viser Klar pumpeknappen viser Klar klarforsinkelsestiden (hvis den anvendes) er udløbet BEMÆRK: Påfyldningssystemet og Smart Melt aktiveres automatisk som standard. Overvågning og regulering af pumpelufttrykket FORSIGTIG: Tving ikke lufttrykjusteringsskruen ud over dens normale justeringsområde. Dette vil beskadige den pneumatiske enhed. Brug en 5 mm sekskantnøgle til at dreje lufttrykjusteringsskruen (placeret ved siden af trykmåleren) for at regulere pumpelufttrykket. Lufttrykmåleren på forsiden af hot melt applikatoren viser lufttrykket til pumpen. BEMÆRK: Det mindste pumpelufttryk er 0,7 bar (10 psi). Hvis hot melt applikatoren kører med et lufttryk på under 0,7 bar (10 psi), kan det medføre, at pumpen fungerer uberegneligt. Figur 4 Hovedafbryderens placering Start/standsning af pumpen 1. Rør fra startsiden Pumpe. 2. Rør Pumpestyring for at tænde/slukke for pumpen. Figur 6 Lufttrykjusteringsskruens placering (kræver en 5 mm sekskantnøgle) Figur 5 Pumpestyringsknappens placering 8

9 Betjening (forts.) Aktivering/deaktivering af opvarmede zoner eller ændring af temperatursætpunkter Rør ved en vilkårlig zoneknap for at: aktivere eller deaktivere zonen regulere temperatursætpunktet BEMÆRK: Nordson Corporation anbefaler, at brugerne IKKE deaktiverer de interne zoner (gitter og manifold). Tænde/slukke for varmelegemer, standby, planlægger eller påfyldning Funktionerne varmelegemeregulering, standby, planlægger og påfyldning styres via skærmbilledet med hovedkontroller. 1. Rør fra startsiden Hovedkontroller. 2. Rør den relevante knap for manuelt at tænde/slukke for eller aktivere/deaktivere følgende: Varmelegemeregulering Standby Pumpestyring Planlægger Påfyldning En grøn valgknap viser til, en hvid valgknap viser fra. 3. Rør Udført. Figur 7 Skærmbillede for applikator 1 (tilgængeligt via startsiden) BEMÆRK: Påfyldningssystemet aktiveres automatisk som standard, når systemstatussen er Klar/OK. Påfyldningssystemet deaktiveres automatisk, når der slukkes for varmelegemeregulering. BEMÆRK: Hvis der opstår en fejl, slukkes der automatisk for pumpestyring og varmelegemeregulering. Figur 8 Skærmbilledet med hovedkontroller (tilgængeligt via startsiden) 9

10 Betjening (forts.) Overvågning af systemet Pauseskærmen vises efter 5 minutter (standard) uden brugeraktivitet på berøringsskærmen. Pauseskærmen er en helskærmsversion af systemstatus-knappen på startsiden som vist nedenfor. Startsiden vises, når du rører et vilkårlig sted på skærmen. Se Forklaringer til systemstatus-knappen på næste side for at få en forklaring på alle systemstatusangivelser. Nedlukning Sluk for hot melt applikatoren. Figur 10 Hovedafbryderens placering Figur 9 Systemstatus-knappen som pauseskærm 10

11 Betjening (forts.) Angivelser på systemstatus-knappen Knap Farve Varmelegemer Klar / OK Pumpe Beskrivelse Mørkegrøn Til Til Alle aktiverede opvarmede zoner er på sætpunkttemperatur. Klar Lavt niveau Klar Service System Status Heaters Varmer Off op Påfyldning:Klar Status Heaters Varme:Klar Off Påfyldning:Fra Varme:Fra Påfyldning:Klar System Status Heaters Varme:Fra Off Påfyldning:Fra Varmer op Påfyldning:Fra Klarforsinkelse Mørkegrøn Til Til Det samme som Klar/OK, men limniveauet i fødebeholderen er lavere end normalt; tjek limforsyningen. Mørkegrøn Til Til Det samme som Klar/OK, men en komponent kræver regelmæssigt planlagt service. Lysegrøn Til Til/fra Systemet opvarmer alle aktiverede zoner til deres sætpunkttemperaturer. Påfyldning er aktiveret. Lysegrøn Til Til/fra De opvarmede zoner er på sætpunkttemperatur, men påfyldning er deaktiveret. Lysegrøn Fra Til/fra De opvarmede zoner er på sætpunkttemperatur, og pumpen er klar, men varmelegemeregulering er slukket. BEMÆRK: Dette kan skyldes en zone- eller pumpefejl. Lysegrøn Fra Til/fra De opvarmede zoner er på sætpunkttemperatur, men varmelegemeregulering er slukket, og påfyldning er deaktiveret. Lysegrøn Til Fra Systemet opvarmer alle aktiverede zoner til deres sætpunkttemperaturer. Lyseblå Til Fra Selv om alle aktiverede zoner er på sætpunkttemperatur, forsinkes Klar/OK-status, indtil klarforsinkelsestiden er udløbet. Standbymåde Alarm Fejl Blå Til Fra Systemet er manuelt eller automatisk blevet indstillet på standbytilstand. Gul Til Til Hot melt applikatoren fungerer stadig normalt, men nogle funktioner er måske ikke tilgængelige. Systemet kræver vedligeholdelse. Rød Fra Fra Der er detekteret en systemfejltilstand. Der er slukket for pumpestyring og varmelegemeregulering. 11

12 Service Anbefalet vedligeholdelse I nedenstående skema beskrives den forebyggende vedligeholdelse og andre serviceopgaver, som er nødvendige for at holde systemet i gang inden for angivne grænser og sikre, at udstyret fungerer rigtigt. Opgave Hyppighed Henvisning Udskift limfiltret Efter behov Når der skiftes limtype eller limkvalitet Udskiftning af limfiltret Udskift cyklon-udsugningsfiltret Efter behov Udskiftning af cyklon-udsugningsfiltret Udligning af systemtrykket ADVARSEL: Før en hydraulisk fitting frakobles, eller en indgang, der er under tryk, åbnes, skal følgende fremgangsmåde altid følges, således at det hydrauliske tryk udlignes uden risiko. Rensning af systemet Brug renseknappen for at pumpe al lim ud af hot melt applikatoren efter behov. Påfyldningssystemet deaktiveres automatisk under en rensning. Rør fra startsiden Pumpe > Rense. Rør Rense igen for at standse rensningen. 1. Rør fra startsiden Pumpe. 2. Rør Pumpestyring for at slukke for pumpen. 3. Udløs applikatorerne, indtil der ikke længere strømmer lim fra applikatorerne. Figur 12 Renseknappens placering Figur 11 Pumpestyringsknappens placering 12

13 Service (forts.) Udskiftning af limfiltret Sådan fjernes limfiltret: 1. Udlign systemtrykket. Se Udligning af systemtrykket. 2. Tag hydrauliklåget af. 3. Brug en 13 mm skruenøgle eller en justerbar skruenøgle for at lukke afspærringsventilen. Udskiftning af limfiltret (forts.) Sådan monteres limfiltret: 1. Kontrollér, om O ringene på den nye filterdel er i god stand. 2. Skru filtret ind i manifolden, og tilspænd derefter filtret til 4,5 Nm (40 in. lb). 3. Åbn afspærringsventilen. 4. Montér hydrauliklåget igen, og sæt systemet tilbage i normal driftsmodus. Lukket Åben Udskiftning af cyklon-udsugningsfiltret 1. Rør fra startsiden Hovedkontroller > Påfyldning for at deaktivere påfyldningssystemet. 2. Tag cyklon-udsugningsfiltret (1) af ved at dreje fastgørelsesanordningerne øverst og nederst på filtret en kvart omgang mod uret. 3. Udskift det gamle filter (2) med et nyt filter. 4. Monter filterlåget igen, aktiver påfyldningssystemet og sæt systemet tilbage i normal driftsmodus. Figur 13 Afspærringsventilens placering 4. Brug en 8 mm sekskantet skruenøgle eller en justerbar skruenøgle til at løsne med (mod uret), og fjern derefter filtret og pas på, at der ikke drypper lim på enheden. 2 1 Figur 15 Udskiftning af cyklon-udsugningsfiltret Figur 14 Aftagning af limfiltret 13

14 Fejlfinding Alarmer/fejl Hvis der vises en alarm/fejl, undersøges og afhjælpes den situation, der forårsagede alarmen/fejlen, og alarmen/fejlen slettes derefter. Styresystemet vil blive ved med at oparbejde alarm-/fejltilstanden, indtil situationen er afklaret. Berøringsskærmproblemer Problem Mulig årsag Korrigerende tiltag 1. Knapperne på berøringsskærmen virker ikke Berøringsskærmen er ikke korrekt kalibreret Kalibrer berøringsskærmen Rør Hovedkontroller > System > Display > Kalibrer skærm. Hvis du ikke kan få adgang til knappen Kalibrer skærm, skal du slukke og tænde for strømmen, og skærmen kalibreres som angivet på genstartsskærme. 2. Berøringsskærm tom Kabel frakoblet Åbn det elektriske kabinet og kontroller, om strømkablet (kablet med en grøn kappe) er korrekt tilsluttet til displayet/cpu-kortet. Problemer med påfyldningssystemet Problem Mulig årsag Korrigerende tiltag 1. System overfyldt Niveauføler ikke korrekt kalibreret Kalibrer føleren igen ved påføringstemperatur med tanken tom. Se Kalibrering af niveauføleren i serviceafnittet i manualen til hot melt applikatoren. Jordledningen til niveauføleren er ikke korrekt tilsluttet Niveaufølerkablet er ikke korrekt tilsluttet Niveauføler svigter Påfyldningskortet virker ikke Magnetventilen til limspanden bliver ved med at være åben Tilslut jordledningen til niveauføleren eller udskift det triaksiale kabel. Undersøg niveaufølerkablets tilslutninger. Sørg for, at fittingen er tilspændt til 1,1-Nm (7-10 in.-lb). Udskift føleren. Udskift påfyldningskortet Rens eller udskift magnetventilen Fortsættes... 14

15 Fejlfinding (forts.) Problemer med påfyldningssystemet (forts.) Problem Mulig årsag Korrigerende tiltag 2. System underfyldt Ingen lim Fyld lim på spanden. Ingen strøm Påfyldningssystemets kommunikationskabel er løst Intet eller lavt lufttryk Lufttrykregulatoren svigter Tilstoppet cyklon-udsugningsfilter Tidsgrænsen for overfyldning er for kort Fremmed eller forkert materiale i spanden Limbrodannelse i spanden Vibrator svigter Forsyningsslange tilstoppet Pumpen til limspanden er tilstoppet Magnetventilen til limspanden svigter Påfyldningskort svigter Niveauføler ikke korrekt kalibreret Tilslut strøm. Sørg for, at påfyldningssystemets kommunikationskabel er forsvarligt tilsluttet til hot melt applikatoren og limspanden. Sørg for, at der er adgang til tilstrækkeligt lufttryk og tilstrækkelig luftstrøm. Udskift regulatoren. Rens eller udskift cyklon-udsugningsfiltret. Se Udskiftning af cyklon-udsugningsfiltret under Service. Juster tidsgrænseindstillingen. Undersøg materialet i spanden for forurening. Fjern limen. Udskift vibratoren. Fjern tilstopningen fra slangen. Omlæg slangen, hvis der stadig er problemer med tilstopning af slangen. Limforsyningsslangen kobles fra limspanden, og tilstopningen fjernes fra pumpen. Rens eller udskift magnetventilen. Udskift påfyldningskortet. Kalibrer føleren igen ved påføringstemperatur med tanken tom. Se fremgangsmåden for kalibrering af niveauføleren i serviceafnittet i manualen til hot melt applikatoren. 15

16 Servicesæt BEMÆRK: Se afsnittet om reservedele i manualen til hot melt applikatoren for omfattende reservedelslister og illustrationer. Enheder Reservedel Beskrivelse Hydraulisk SERVICE KIT, PISTON PUMP SERVICE KIT, RESERVOIR ASSEMBLY SERVICE KIT, MANIFOLD ASSEMBLY SERVICE KIT, GRID ASSEMBLY SERVICE KIT, PRESSURE DISCHARGE VALVE FILTER, SATURN, MELTER, 100 MESH Elektrisk SERVICE KIT, RTD (GRID/RESERVOIR) SERVICE KIT, THERMOSTAT, 500F, OOR SERVICE KIT, FILL SENSOR SERVICE KIT, FILL SENSOR CABLE SERVICE KIT, DURABLUE, MAIN, PCA SERVICE KIT, DURABLUE, FUSES, MAIN BOARD SERVICE KIT, FILL CONTROL BOARD SERVICE KIT, HGIB SERVICE KIT, STITCHING BOARD SERVICE KIT, 24V POWER SUPPLY SERVICE KIT, DURABLUE EXPANSION SERVICE KIT, HOSE/APPLICATOR POWER MODULE SERVICE KIT, HYDRAULIC HINGE SWITCH Pneumatisk SERVICE KIT, PNEUMATIC CONTROL ASSEMBLY SERVICE KIT, FILL AIR VENT FILTER Styresystem SERVICE KIT, TOUCHSCREEN ASSEMBLY SERVICE KIT, SD CARD FOR SOFTWARE UPDATE Påfyldningssystem SERVICE KIT, FILL PUMP SERVICE KIT, CYCLONE ASSEMBLY SERVICE KIT, FILL VIBRATOR ASSEMBLY SERVICE KIT, FILL CONTROL SOLENOID ASSY, TRANSFER HOSE, 4 M, FREEDOOM ASSY, TRANSFER HOSE, 9 M, FREEDOOM ASSY, TRANSFER HOSE, 18 M, FREEDOOM SERVICE KIT, MAIN VACUUM HOSE AND FITTINGS Udgivet 2/13 Oprindelig copyright dato Oversættelse af original - Nordson og Nordsons logo er Nordson Corporations registrerede varemærker varemærke. Freedom og Optix er Nordson Corporations varemærker. 16

ASTRONAUT A3 Malkerobot

ASTRONAUT A3 Malkerobot Lely Industries N.V. Malkeudstyr ASTRONAUT A3 Malkerobot Betjeningsvejledning Oversat fra original engelsk brugervejledning BLANK MED VILJE ii REGISTREREDE VAREMÆRKER, COPYRIGHT OG FORBEHOLD Lely, Astronaut,

Læs mere

VersaBlue og VersaBlue Plus hot melt applikatorer i serien N Typen VB, VC, VD, VE, VW, VX, VY, VZ

VersaBlue og VersaBlue Plus hot melt applikatorer i serien N Typen VB, VC, VD, VE, VW, VX, VY, VZ VersaBlue og VersaBlue Plus hot melt applikatorer i serien N Typen VB, VC, VD, VE, VW, VX, VY, VZ Manual - Danish - Trykt 03/13 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Varenummer P/N = Varenummer til

Læs mere

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Information om virksomheden Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Alle rettigheder forbeholdt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

UR-6-85-5-A Brugermanual

UR-6-85-5-A Brugermanual UR-6-85-5-A Brugermanual Version 1.3, November 2010 2 UR-6-85-5-A Indhold 1 Kom godt i gang 7 1.1 Introduktion.................................. 7 1.1.1 Robotten................................ 8 1.1.2

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics. User Manual Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 6 FORMÅL MED DENNE MANUAL...

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

FGC 313/323. Installationsmanual

FGC 313/323. Installationsmanual FGC 313/323 Installationsmanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel inden installation... 3... 3 Produktdokumentation...3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb VEJLEDNING RESERVEDELSLISTE 308 253D Rev. E Erstatter Rev. D VEJLEDNING Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger. LÆS HÅNDBOGEN, OG GEM DEN SOM OPSLAGSBOG VANDBASE ORENELIGT Ultra-lite

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION. Betjeningsvejledning

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION. Betjeningsvejledning MAKING MODERN LIVING POSSIBLE OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION Indholdsfortegnelse Side Generelt...4 Beskrivelse...4 Anvendelse...4 Primære egenskaber...4 Mål...4

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere