HURTIGVEJLEDNING. Freedom Hotmelt-system. Sikkerhed. Nordson Corporation. P/N _01 - Danish - Generelle advarsler og forholdsregler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HURTIGVEJLEDNING. Freedom Hotmelt-system. Sikkerhed. Nordson Corporation. P/N 7179931_01 - Danish - Generelle advarsler og forholdsregler"

Transkript

1 Nordson Corporation HURTIGVEJLEDNING P/N _01 - Danish - Freedom Hotmelt-system Sikkerhed Generelle advarsler og forholdsregler ADVARSEL: Lad kun kvalificeret personale udføre følgende opgaver. Følg sikkerhedsanvisningerne i denne vejledning og al anden tilhørende dokumentation. ADVARSEL: Vær altid iført varmebeskyttende tøj, sikkerhedsbriller (ANSIZ eller tilsvarende) og sikkerhedshandsker, når du arbejder med hot melt udstyr. ADVARSEL: Risiko for forbrændinger. Hvis systemtrykket ikke udlignes, før udstyret vedligeholdes eller repareres, kan der sprøjte varm lim ud fra et tilslutningssted. Udlign systemtrykket i henhold til vejledningen i denne og lignende dokumentation. Systemrelaterede advarsler og forholdsregler ADVARSEL: Risiko for personskade. Sørg for, at forbindelseskabler og slanger er trukket korrekt for at forhindre elektriske farer og udløsningsfarer. Se slangemanualen vedrørende vejledning til installation af slanger. ADVARSEL: Risiko for personskade eller beskadigelse af udstyret. Sørg for, at Freedom hot melt applikatoren er korrekt fastgjort på installationsstedet for at forhindre personskade eller beskadigelse af udstyret, der kan være en følge af, at hot melt applikatoren vælter eller vipper. Se installationsvejledningen til systemet. ADVARSEL: Risiko for beskadigelse af udstyret, personskade eller dødsfald. Hvis strømmen ikke afbrydes og sikres, før udstyret vedligeholdes eller repareres, kan det give elektrisk stød, eller applikatoren kan udløses ved et uheld. Sørg for at afbryde og spærre for strømmen i henhold til vejledningen i denne og lignende dokumentation. FORSIGTIG: Læs sikkerhedsdatabladet for alle de hot melt materialer, der anvendes. 1

2 Beskrivelse Freedom hot melt-systemet er et system, der smelter, overfører og påfører lim, og som giver brugerne: Frihed fra monteringsmæssige begrænsninger Frihed fra manuel limpåfyldning Frihed fra forvirrende kontroller og diagnosticeringer Frihed fra for stort limforbrug Frihed fra produktionsstandsninger som følge af forkullet lim og urenheder Freedom systemets vigtigste egenskaber beskrives kort her. Se manualen til hot melt applikatoren for nærmere oplysninger. Berøringsskærmkontroller Systemet styres ved hjælp af et brugervenligt styresystem med en farveberøringsskærm, der kaldes Optix, og som alle brugere rent faktisk kan betjene. Optix-styresystemet omfatter: en farvekodet (grøn, rød eller gul) statusindikator, som angiver systemets sundhed let opsætning af indgange/udgange tekstbaseret angivelse af systemproblemer en funktion med systemoversigt og komponentidentifikation, der viser, hvilke komponenter der er tilsluttet, og som angiver deres reservedelsnumre for let genbestilling Integreret påfyldningssystem Freedom systemet omfatter et integreret påfyldningssystem. Limbeholderen kan kun opbevare 1,1 kg (2,5lb) smeltet lim. Fast lim, der opbevares i en limspand, overføres automatisk til hot melt applikatoren efter behov. Let at efterse Alle hot melt applikatorens indvendige komponenter er tilgængelige fra forsiden uden at tage hot melt applikatoren af opspændingsanordningen. Smart Melt teknologi Når Smart Melt teknologien er aktiveret, slår hot melt applikatorens interne zoner automatisk fra, når det integrerede påfyldningssystem ikke har været aktiveret i en brugerdefineret periode. Systemet bevarer klar-status, indtil der genereres et påfyldningssignal. EcoBead teknologi Systemer, der omfatter EcoBead teknologien, kan levere limbesparelser på op til 60 %, samtidig med at de opretholder den samme fulde limbinding. EcoBead teknologien aktiveres ved at bruge berøringsskærmen til at vælge den ønskede limbesparelse og et forudprogrammeret limmønster. Figur 1 Skærmbillede med komponentdetaljer (tilgængeligt via systemoversigt-skærmbilledet) 2

3 Vigtigste hot melt applikator-komponenter Cyklonenhed Berøringsskærm til styresystem Justeringsskrue til lufttryk Lufttrykmåler Trykluftforsyningsindgang Cyklon-udsugningsfilter Limfilter Strømkabeltilslutning til påfyldningssystem Hydraulikenhed (pumpe, fødebeholder, gitter, beholder) Udløsning af hydrauliklåg Låg til kontroller Hydrauliklåg Akustisk alarm Hovedafbryder Monteringsbeslag til hot melt applikator Udløsning af låg til kontroller Hydrauliske stikforbindelser til slange Elektriske stikforbindelser til slange Kabelklemme til indgangsstrøm 3

4 Opsætning af styresystem Brug berøringsskærmen og de følgende afsnit i denne manual til at få vist eller ændre styresystemindstillinger: Navigation - beskriver styresystemet Menustruktur - et diagram over styresystemmenuerne Styresystemindstillinger - tabeller, der viser alle redigerbare indstillinger og deres standardværdier BEMÆRK: Manualen til hot melt applikatoren indeholder opgaveorienterede opsætningsprocedurer. Navigation Alle styresystemskærmbilleder er tilgængelige via to primære skærmbilleder: Startsiden Skærmbilledet med hovedkontroller Skærmbilledet med hovedkontroller Skærmbilledet med hovedkontroller bruges til: at tænde eller slukke for varmelegemereguleringen at tænde eller slukke for pumpen at tænde eller slukke for standby at tænde eller slukke for planlæggeren at aktivere eller deaktivere påfyldningssystemet at få adgang til skærmbillederne med indstillinger og systemskærmbillederne BEMÆRK: Skærmbillederne med Indstillinger omfatter driftsværdier, som ofte ændres. System-skærmbillederne omfatter globale og mere avancerede hot melt applikator-indstillinger, som normalt ikke ændres så ofte. Startside Startsiden bruges til: at aktivere/deaktivere zoner, angive individuelle zonetemperatur-sætpunkter og oprette/ændre zonenavne at starte/stoppe pumpen, ændre indstillingen automatisk pumpe og skylle hot melt applikatoren igennem at få vist status for påfyldningssystemet (klar/ikke klar) at få vist status for følgende: varmelegemeregulering til/fra, pumpe til/fra, adgangskodebeskyttelse, system klar, recepter at få adgang til skærmbilledet med hovedkontroller Figur 3 Skærmbilledet med hovedkontroller (tilgængeligt via startsiden) Figur 2 Startsiden 4

5 Opsætning af styresystem (forts.) Menustruktur 5

6 Opsætning af styresystem (forts.) Styresystemindstillinger Startside Knap/Menu Emne Standard Gitter Juster sætpunkt 175 C (350 F) Manifold Juster sætpunkt 175 C (350 F) Påfyldning Påfyldning Aktiveret Pumpe Automatisk pumpe Til Applikator Juster sætpunkt 175 C (350 F) Opret/rediger navn EcoBead indstillinger (for alle applikatorer) Applikator 1: Zone 1B Applikator 2: Zone 2B Applikator 3: Zone 3B Applikator 4: Zone 4B Limbesparelse: 30 % Mønster: 9 Tolerance: 10 Limstrenge pr. mønster: 1 Slange Juster sætpunkt 175 C (350 F) Opret/rediger navn Slange 1: Zone 1A Slange 2: Zone 2A Slange 3: Zone 3A Slange 4: Zone 4A Hovedkontroller: Skærmbillede med indstillinger Knap/Menu Emne Standard Temperatur Global temperaturændring +/- 1 ( C eller F) BEMÆRK: Bruges til at reducere temperaturen i alle aktive zoner med én temperaturenhed ad gangen. Globalt sætpunkt Smart Melt-temperatur 175 C (350 F) 15 C (25 F) BEMÆRK: Hvis påfyldningssystemet er inaktivt i en brugerdefineret periode, reducerer Smart Melt-funktionen de interne zonetemperaturer med det antal grader, der er angivet for denne indstilling. Temperaturgrænser Smart Melt tid Overtemperatur: 15 C (25 F) Undertemperatur: 25 C (50 F) 10 (minutter) Påfyldning Flutterforsinkelse påfyldningssystem 5 (sekunder) Forsinkelse overfyldning Alarm til standardforsinkelsestid Akustisk påfyldningsalarm 60 (sekunder) 4 (minutter) Aktiveret Fortsættes... 6

7 Opsætning af styresystem (forts.) Styresystemindstillinger (forts.) Hovedkontroller: Skærmbillede med indstillinger (forts.) Knap/Menu Emne Standard Indgange Indgang 1 Automatisk standby (kun indgang 1) Indgang 2 Indgang 3 Indgang 4 Standby Varmelegemeregulering Ekstern zone 1A/1B BEMÆRK: Følgende yderligere værdier er tilgængelige for indgang 1-4: deaktiveret, standby, varmelegemeregulering, pumpestyring, ekstern zone 2A/2B, aktivering/deaktivering af påfyldning. Klarforsinkelse 0 (minutter) Standby Automatisk standby Deaktiveret Automatisk afslutning af standbytid Deaktiveret Starttid for automatisk standby 0 (minutter) Slukningstid for automatiske 60 (minutter) varmelegemer Automatisk afslutning af standbytid 0 (minutter) Standby-temperatur 50 C (100 F) Udgange Udgang 1 System Klar Udgang 2 Udgang 3 Fejl Lavt niveau i tank BEMÆRK: Følgende yderligere værdier er tilgængelige for udgang 1-3: deaktiveret, system klar, smeltning klar, påfyldning klar, klar - pumpe til, påfyldning aktiv, alarm påfyldningssystem overfyldt, påfyldningsfejl, lavt niveau i tank, alarm, fejl, servicepåmindelse. Hovedkontroller: Systemskærmbillede Knap/Menu Standard Valgfrie indstillinger Formater/Enheder Dato: mm/dd/åå Tid: 12 Temperatur: C Dato: åå/mm/dd, dd/mm/åå Tid: 24 Temperatur: F Dato/Tid Dato/tid defineret på fabrik Brugerdefineret dato/tid Serviceinterval 500 (timer) (timer) Planlægger Ingen begivenheder defineret Mindst: 2 begivenheder pr. dag Højst: 12 begivenheder pr. dag Adgangskode Opret/rediger: Højt sikkerhedsniveau: 1000 Medium sikkerhedsniveau: 2000 Lavt sikkerhedsniveau: 3000 Timeout: 1 (minut) 1-60 (minutter) Indstil sikkerhedsniveau: Ingen Højt adgangskodebeskyttelse Medium Lavt Display Lysstyrke/kontrast: 75/75 (procent) 30, 60, 75, 100 (procent) Forsinkelse pauseskærm: (minutter) (minutter) Administration Spær for kommunikation: Fra Til Sprog Engelsk EU-sprog (med softwareopgradering) 7

8 Betjening Start af systemet Tænd for hot melt applikatoren. Startsiden vises. Systemet er klar til normal kørsel, når: systemstatus-knappen viser Klar/OK (grøn) alle aktiverede zoner når sætpunkttemperatur påfyldningsknappen viser Klar pumpeknappen viser Klar klarforsinkelsestiden (hvis den anvendes) er udløbet BEMÆRK: Påfyldningssystemet og Smart Melt aktiveres automatisk som standard. Overvågning og regulering af pumpelufttrykket FORSIGTIG: Tving ikke lufttrykjusteringsskruen ud over dens normale justeringsområde. Dette vil beskadige den pneumatiske enhed. Brug en 5 mm sekskantnøgle til at dreje lufttrykjusteringsskruen (placeret ved siden af trykmåleren) for at regulere pumpelufttrykket. Lufttrykmåleren på forsiden af hot melt applikatoren viser lufttrykket til pumpen. BEMÆRK: Det mindste pumpelufttryk er 0,7 bar (10 psi). Hvis hot melt applikatoren kører med et lufttryk på under 0,7 bar (10 psi), kan det medføre, at pumpen fungerer uberegneligt. Figur 4 Hovedafbryderens placering Start/standsning af pumpen 1. Rør fra startsiden Pumpe. 2. Rør Pumpestyring for at tænde/slukke for pumpen. Figur 6 Lufttrykjusteringsskruens placering (kræver en 5 mm sekskantnøgle) Figur 5 Pumpestyringsknappens placering 8

9 Betjening (forts.) Aktivering/deaktivering af opvarmede zoner eller ændring af temperatursætpunkter Rør ved en vilkårlig zoneknap for at: aktivere eller deaktivere zonen regulere temperatursætpunktet BEMÆRK: Nordson Corporation anbefaler, at brugerne IKKE deaktiverer de interne zoner (gitter og manifold). Tænde/slukke for varmelegemer, standby, planlægger eller påfyldning Funktionerne varmelegemeregulering, standby, planlægger og påfyldning styres via skærmbilledet med hovedkontroller. 1. Rør fra startsiden Hovedkontroller. 2. Rør den relevante knap for manuelt at tænde/slukke for eller aktivere/deaktivere følgende: Varmelegemeregulering Standby Pumpestyring Planlægger Påfyldning En grøn valgknap viser til, en hvid valgknap viser fra. 3. Rør Udført. Figur 7 Skærmbillede for applikator 1 (tilgængeligt via startsiden) BEMÆRK: Påfyldningssystemet aktiveres automatisk som standard, når systemstatussen er Klar/OK. Påfyldningssystemet deaktiveres automatisk, når der slukkes for varmelegemeregulering. BEMÆRK: Hvis der opstår en fejl, slukkes der automatisk for pumpestyring og varmelegemeregulering. Figur 8 Skærmbilledet med hovedkontroller (tilgængeligt via startsiden) 9

10 Betjening (forts.) Overvågning af systemet Pauseskærmen vises efter 5 minutter (standard) uden brugeraktivitet på berøringsskærmen. Pauseskærmen er en helskærmsversion af systemstatus-knappen på startsiden som vist nedenfor. Startsiden vises, når du rører et vilkårlig sted på skærmen. Se Forklaringer til systemstatus-knappen på næste side for at få en forklaring på alle systemstatusangivelser. Nedlukning Sluk for hot melt applikatoren. Figur 10 Hovedafbryderens placering Figur 9 Systemstatus-knappen som pauseskærm 10

11 Betjening (forts.) Angivelser på systemstatus-knappen Knap Farve Varmelegemer Klar / OK Pumpe Beskrivelse Mørkegrøn Til Til Alle aktiverede opvarmede zoner er på sætpunkttemperatur. Klar Lavt niveau Klar Service System Status Heaters Varmer Off op Påfyldning:Klar Status Heaters Varme:Klar Off Påfyldning:Fra Varme:Fra Påfyldning:Klar System Status Heaters Varme:Fra Off Påfyldning:Fra Varmer op Påfyldning:Fra Klarforsinkelse Mørkegrøn Til Til Det samme som Klar/OK, men limniveauet i fødebeholderen er lavere end normalt; tjek limforsyningen. Mørkegrøn Til Til Det samme som Klar/OK, men en komponent kræver regelmæssigt planlagt service. Lysegrøn Til Til/fra Systemet opvarmer alle aktiverede zoner til deres sætpunkttemperaturer. Påfyldning er aktiveret. Lysegrøn Til Til/fra De opvarmede zoner er på sætpunkttemperatur, men påfyldning er deaktiveret. Lysegrøn Fra Til/fra De opvarmede zoner er på sætpunkttemperatur, og pumpen er klar, men varmelegemeregulering er slukket. BEMÆRK: Dette kan skyldes en zone- eller pumpefejl. Lysegrøn Fra Til/fra De opvarmede zoner er på sætpunkttemperatur, men varmelegemeregulering er slukket, og påfyldning er deaktiveret. Lysegrøn Til Fra Systemet opvarmer alle aktiverede zoner til deres sætpunkttemperaturer. Lyseblå Til Fra Selv om alle aktiverede zoner er på sætpunkttemperatur, forsinkes Klar/OK-status, indtil klarforsinkelsestiden er udløbet. Standbymåde Alarm Fejl Blå Til Fra Systemet er manuelt eller automatisk blevet indstillet på standbytilstand. Gul Til Til Hot melt applikatoren fungerer stadig normalt, men nogle funktioner er måske ikke tilgængelige. Systemet kræver vedligeholdelse. Rød Fra Fra Der er detekteret en systemfejltilstand. Der er slukket for pumpestyring og varmelegemeregulering. 11

12 Service Anbefalet vedligeholdelse I nedenstående skema beskrives den forebyggende vedligeholdelse og andre serviceopgaver, som er nødvendige for at holde systemet i gang inden for angivne grænser og sikre, at udstyret fungerer rigtigt. Opgave Hyppighed Henvisning Udskift limfiltret Efter behov Når der skiftes limtype eller limkvalitet Udskiftning af limfiltret Udskift cyklon-udsugningsfiltret Efter behov Udskiftning af cyklon-udsugningsfiltret Udligning af systemtrykket ADVARSEL: Før en hydraulisk fitting frakobles, eller en indgang, der er under tryk, åbnes, skal følgende fremgangsmåde altid følges, således at det hydrauliske tryk udlignes uden risiko. Rensning af systemet Brug renseknappen for at pumpe al lim ud af hot melt applikatoren efter behov. Påfyldningssystemet deaktiveres automatisk under en rensning. Rør fra startsiden Pumpe > Rense. Rør Rense igen for at standse rensningen. 1. Rør fra startsiden Pumpe. 2. Rør Pumpestyring for at slukke for pumpen. 3. Udløs applikatorerne, indtil der ikke længere strømmer lim fra applikatorerne. Figur 12 Renseknappens placering Figur 11 Pumpestyringsknappens placering 12

13 Service (forts.) Udskiftning af limfiltret Sådan fjernes limfiltret: 1. Udlign systemtrykket. Se Udligning af systemtrykket. 2. Tag hydrauliklåget af. 3. Brug en 13 mm skruenøgle eller en justerbar skruenøgle for at lukke afspærringsventilen. Udskiftning af limfiltret (forts.) Sådan monteres limfiltret: 1. Kontrollér, om O ringene på den nye filterdel er i god stand. 2. Skru filtret ind i manifolden, og tilspænd derefter filtret til 4,5 Nm (40 in. lb). 3. Åbn afspærringsventilen. 4. Montér hydrauliklåget igen, og sæt systemet tilbage i normal driftsmodus. Lukket Åben Udskiftning af cyklon-udsugningsfiltret 1. Rør fra startsiden Hovedkontroller > Påfyldning for at deaktivere påfyldningssystemet. 2. Tag cyklon-udsugningsfiltret (1) af ved at dreje fastgørelsesanordningerne øverst og nederst på filtret en kvart omgang mod uret. 3. Udskift det gamle filter (2) med et nyt filter. 4. Monter filterlåget igen, aktiver påfyldningssystemet og sæt systemet tilbage i normal driftsmodus. Figur 13 Afspærringsventilens placering 4. Brug en 8 mm sekskantet skruenøgle eller en justerbar skruenøgle til at løsne med (mod uret), og fjern derefter filtret og pas på, at der ikke drypper lim på enheden. 2 1 Figur 15 Udskiftning af cyklon-udsugningsfiltret Figur 14 Aftagning af limfiltret 13

14 Fejlfinding Alarmer/fejl Hvis der vises en alarm/fejl, undersøges og afhjælpes den situation, der forårsagede alarmen/fejlen, og alarmen/fejlen slettes derefter. Styresystemet vil blive ved med at oparbejde alarm-/fejltilstanden, indtil situationen er afklaret. Berøringsskærmproblemer Problem Mulig årsag Korrigerende tiltag 1. Knapperne på berøringsskærmen virker ikke Berøringsskærmen er ikke korrekt kalibreret Kalibrer berøringsskærmen Rør Hovedkontroller > System > Display > Kalibrer skærm. Hvis du ikke kan få adgang til knappen Kalibrer skærm, skal du slukke og tænde for strømmen, og skærmen kalibreres som angivet på genstartsskærme. 2. Berøringsskærm tom Kabel frakoblet Åbn det elektriske kabinet og kontroller, om strømkablet (kablet med en grøn kappe) er korrekt tilsluttet til displayet/cpu-kortet. Problemer med påfyldningssystemet Problem Mulig årsag Korrigerende tiltag 1. System overfyldt Niveauføler ikke korrekt kalibreret Kalibrer føleren igen ved påføringstemperatur med tanken tom. Se Kalibrering af niveauføleren i serviceafnittet i manualen til hot melt applikatoren. Jordledningen til niveauføleren er ikke korrekt tilsluttet Niveaufølerkablet er ikke korrekt tilsluttet Niveauføler svigter Påfyldningskortet virker ikke Magnetventilen til limspanden bliver ved med at være åben Tilslut jordledningen til niveauføleren eller udskift det triaksiale kabel. Undersøg niveaufølerkablets tilslutninger. Sørg for, at fittingen er tilspændt til 1,1-Nm (7-10 in.-lb). Udskift føleren. Udskift påfyldningskortet Rens eller udskift magnetventilen Fortsættes... 14

15 Fejlfinding (forts.) Problemer med påfyldningssystemet (forts.) Problem Mulig årsag Korrigerende tiltag 2. System underfyldt Ingen lim Fyld lim på spanden. Ingen strøm Påfyldningssystemets kommunikationskabel er løst Intet eller lavt lufttryk Lufttrykregulatoren svigter Tilstoppet cyklon-udsugningsfilter Tidsgrænsen for overfyldning er for kort Fremmed eller forkert materiale i spanden Limbrodannelse i spanden Vibrator svigter Forsyningsslange tilstoppet Pumpen til limspanden er tilstoppet Magnetventilen til limspanden svigter Påfyldningskort svigter Niveauføler ikke korrekt kalibreret Tilslut strøm. Sørg for, at påfyldningssystemets kommunikationskabel er forsvarligt tilsluttet til hot melt applikatoren og limspanden. Sørg for, at der er adgang til tilstrækkeligt lufttryk og tilstrækkelig luftstrøm. Udskift regulatoren. Rens eller udskift cyklon-udsugningsfiltret. Se Udskiftning af cyklon-udsugningsfiltret under Service. Juster tidsgrænseindstillingen. Undersøg materialet i spanden for forurening. Fjern limen. Udskift vibratoren. Fjern tilstopningen fra slangen. Omlæg slangen, hvis der stadig er problemer med tilstopning af slangen. Limforsyningsslangen kobles fra limspanden, og tilstopningen fjernes fra pumpen. Rens eller udskift magnetventilen. Udskift påfyldningskortet. Kalibrer føleren igen ved påføringstemperatur med tanken tom. Se fremgangsmåden for kalibrering af niveauføleren i serviceafnittet i manualen til hot melt applikatoren. 15

16 Servicesæt BEMÆRK: Se afsnittet om reservedele i manualen til hot melt applikatoren for omfattende reservedelslister og illustrationer. Enheder Reservedel Beskrivelse Hydraulisk SERVICE KIT, PISTON PUMP SERVICE KIT, RESERVOIR ASSEMBLY SERVICE KIT, MANIFOLD ASSEMBLY SERVICE KIT, GRID ASSEMBLY SERVICE KIT, PRESSURE DISCHARGE VALVE FILTER, SATURN, MELTER, 100 MESH Elektrisk SERVICE KIT, RTD (GRID/RESERVOIR) SERVICE KIT, THERMOSTAT, 500F, OOR SERVICE KIT, FILL SENSOR SERVICE KIT, FILL SENSOR CABLE SERVICE KIT, DURABLUE, MAIN, PCA SERVICE KIT, DURABLUE, FUSES, MAIN BOARD SERVICE KIT, FILL CONTROL BOARD SERVICE KIT, HGIB SERVICE KIT, STITCHING BOARD SERVICE KIT, 24V POWER SUPPLY SERVICE KIT, DURABLUE EXPANSION SERVICE KIT, HOSE/APPLICATOR POWER MODULE SERVICE KIT, HYDRAULIC HINGE SWITCH Pneumatisk SERVICE KIT, PNEUMATIC CONTROL ASSEMBLY SERVICE KIT, FILL AIR VENT FILTER Styresystem SERVICE KIT, TOUCHSCREEN ASSEMBLY SERVICE KIT, SD CARD FOR SOFTWARE UPDATE Påfyldningssystem SERVICE KIT, FILL PUMP SERVICE KIT, CYCLONE ASSEMBLY SERVICE KIT, FILL VIBRATOR ASSEMBLY SERVICE KIT, FILL CONTROL SOLENOID ASSY, TRANSFER HOSE, 4 M, FREEDOOM ASSY, TRANSFER HOSE, 9 M, FREEDOOM ASSY, TRANSFER HOSE, 18 M, FREEDOOM SERVICE KIT, MAIN VACUUM HOSE AND FITTINGS Udgivet 2/13 Oprindelig copyright dato Oversættelse af original - Nordson og Nordsons logo er Nordson Corporations registrerede varemærker varemærke. Freedom og Optix er Nordson Corporations varemærker. 16

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Produktliste april 2013 C system serien 4, 8, 16, 30 & 50 L hotmeltanlæg. Sikkerhed for top præstation. C hotmeltanlægs serien:

Produktliste april 2013 C system serien 4, 8, 16, 30 & 50 L hotmeltanlæg. Sikkerhed for top præstation. C hotmeltanlægs serien: Produktliste april 2013 C system serien 4, 8, 16, 30 & 50 L hotmeltanlæg Sikkerhed for top præstation C system serie tilbyder det højeste tekniske niveau, en enkel og komplet styring, i et design som gør

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

Brugermanual. Test Unit Type ASF-60 ATEX. Brugsanvisning Test Unit Type ASF-60 ATEX. Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774. Ref. dok.

Brugermanual. Test Unit Type ASF-60 ATEX. Brugsanvisning Test Unit Type ASF-60 ATEX. Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774. Ref. dok. Titel: Brugsanvisning Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774 Ref. dok.; Id. nr: 41-31-0005-R02 Revisionshistrorik: Rev. Dato Beskrivelse Udført af Godkendt af 01 140910 EB INDEX 1. Sikkerhedsanvisning...

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Problem løsningsguide til Zebra P110i kort printer.

Problem løsningsguide til Zebra P110i kort printer. Problem løsningsguide til Zebra P110i kort printer. Problem beskrivelse LCD skærmen viser OUT OF CARDS Årsag/løsning 1. Tjek om kort magasinet er tomt. Fyld op hvis nødvendigt. 2. Tryk på front knappen

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080

INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080 INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080 ( Dit bedste valg! Kære bruger: Mange tak for købet af vores sanitetsprodukt. For at kunne benytte dette produkt på en sikker og effektiv måde, bør

Læs mere

Bemærk før brug: Bemærk i brug

Bemærk før brug: Bemærk i brug Brugermanual Bemærk før brug: Læs venligst manualen inden du tager produktet i brug. Ikke egnet til høj temperatur, høj fugtighed, dårlig varmeafledning eller vand. Når du bruger produktet, vil kølepladen

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

MISTRAL MAX R1. BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual

MISTRAL MAX R1. BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual MISTRAL MAX R1 BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual DK Bil alarm system Bruger og installations manual DK SYSTEM FUNKTIONER Hopping kode Armering / desarmering Lydløs armering / desarmering

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Model Q130/Q210/Q270 Ismaskiner. Installation. Elektrisk. Ismaskinens placering

Model Q130/Q210/Q270 Ismaskiner. Installation. Elektrisk. Ismaskinens placering Model Q130/Q210/Q270 Ismaskiner Installation Ismaskinens placering Pladsen, der vælges til ismaskinen, skal leve op til følgende kriterier. Hvis nogen af disse kriterier ikke er til stede, skal der vælges

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Encore LT Manuelle sprøjtemalingssystemer

Encore LT Manuelle sprøjtemalingssystemer Encore LT Manuelle sprøjtemalingssystemer Kundeproduktmanual Reservedel 7169823_02 Danish - Udgivet 12/11 Finishing Customer Support Center på (800) 433 9319. Dette dokument kan ændres uden varsel. Se

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

AKG198 monteringsguide

AKG198 monteringsguide G198 alarm: Alarm med to håndsendere, ultrasoniske kabinesensorer og 115 db sirene med batteri back-up Bemærk: G198 kan kun monteres i biler med centrallåssystemer som enten er stelstyret eller plusstyret.

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT

COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT JOCR1600M Dansk brugermanual Elektro Partner ApS - 75310906 - elektropartner.dk BESKRIVELSE Dette testkit er et vigtigt redskab til korrekt diagnosticering af common rail-indsprøjtningssystemer.

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere