HURTIGVEJLEDNING. Freedom Hotmelt-system. Sikkerhed. Nordson Corporation. P/N _01 - Danish - Generelle advarsler og forholdsregler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HURTIGVEJLEDNING. Freedom Hotmelt-system. Sikkerhed. Nordson Corporation. P/N 7179931_01 - Danish - Generelle advarsler og forholdsregler"

Transkript

1 Nordson Corporation HURTIGVEJLEDNING P/N _01 - Danish - Freedom Hotmelt-system Sikkerhed Generelle advarsler og forholdsregler ADVARSEL: Lad kun kvalificeret personale udføre følgende opgaver. Følg sikkerhedsanvisningerne i denne vejledning og al anden tilhørende dokumentation. ADVARSEL: Vær altid iført varmebeskyttende tøj, sikkerhedsbriller (ANSIZ eller tilsvarende) og sikkerhedshandsker, når du arbejder med hot melt udstyr. ADVARSEL: Risiko for forbrændinger. Hvis systemtrykket ikke udlignes, før udstyret vedligeholdes eller repareres, kan der sprøjte varm lim ud fra et tilslutningssted. Udlign systemtrykket i henhold til vejledningen i denne og lignende dokumentation. Systemrelaterede advarsler og forholdsregler ADVARSEL: Risiko for personskade. Sørg for, at forbindelseskabler og slanger er trukket korrekt for at forhindre elektriske farer og udløsningsfarer. Se slangemanualen vedrørende vejledning til installation af slanger. ADVARSEL: Risiko for personskade eller beskadigelse af udstyret. Sørg for, at Freedom hot melt applikatoren er korrekt fastgjort på installationsstedet for at forhindre personskade eller beskadigelse af udstyret, der kan være en følge af, at hot melt applikatoren vælter eller vipper. Se installationsvejledningen til systemet. ADVARSEL: Risiko for beskadigelse af udstyret, personskade eller dødsfald. Hvis strømmen ikke afbrydes og sikres, før udstyret vedligeholdes eller repareres, kan det give elektrisk stød, eller applikatoren kan udløses ved et uheld. Sørg for at afbryde og spærre for strømmen i henhold til vejledningen i denne og lignende dokumentation. FORSIGTIG: Læs sikkerhedsdatabladet for alle de hot melt materialer, der anvendes. 1

2 Beskrivelse Freedom hot melt-systemet er et system, der smelter, overfører og påfører lim, og som giver brugerne: Frihed fra monteringsmæssige begrænsninger Frihed fra manuel limpåfyldning Frihed fra forvirrende kontroller og diagnosticeringer Frihed fra for stort limforbrug Frihed fra produktionsstandsninger som følge af forkullet lim og urenheder Freedom systemets vigtigste egenskaber beskrives kort her. Se manualen til hot melt applikatoren for nærmere oplysninger. Berøringsskærmkontroller Systemet styres ved hjælp af et brugervenligt styresystem med en farveberøringsskærm, der kaldes Optix, og som alle brugere rent faktisk kan betjene. Optix-styresystemet omfatter: en farvekodet (grøn, rød eller gul) statusindikator, som angiver systemets sundhed let opsætning af indgange/udgange tekstbaseret angivelse af systemproblemer en funktion med systemoversigt og komponentidentifikation, der viser, hvilke komponenter der er tilsluttet, og som angiver deres reservedelsnumre for let genbestilling Integreret påfyldningssystem Freedom systemet omfatter et integreret påfyldningssystem. Limbeholderen kan kun opbevare 1,1 kg (2,5lb) smeltet lim. Fast lim, der opbevares i en limspand, overføres automatisk til hot melt applikatoren efter behov. Let at efterse Alle hot melt applikatorens indvendige komponenter er tilgængelige fra forsiden uden at tage hot melt applikatoren af opspændingsanordningen. Smart Melt teknologi Når Smart Melt teknologien er aktiveret, slår hot melt applikatorens interne zoner automatisk fra, når det integrerede påfyldningssystem ikke har været aktiveret i en brugerdefineret periode. Systemet bevarer klar-status, indtil der genereres et påfyldningssignal. EcoBead teknologi Systemer, der omfatter EcoBead teknologien, kan levere limbesparelser på op til 60 %, samtidig med at de opretholder den samme fulde limbinding. EcoBead teknologien aktiveres ved at bruge berøringsskærmen til at vælge den ønskede limbesparelse og et forudprogrammeret limmønster. Figur 1 Skærmbillede med komponentdetaljer (tilgængeligt via systemoversigt-skærmbilledet) 2

3 Vigtigste hot melt applikator-komponenter Cyklonenhed Berøringsskærm til styresystem Justeringsskrue til lufttryk Lufttrykmåler Trykluftforsyningsindgang Cyklon-udsugningsfilter Limfilter Strømkabeltilslutning til påfyldningssystem Hydraulikenhed (pumpe, fødebeholder, gitter, beholder) Udløsning af hydrauliklåg Låg til kontroller Hydrauliklåg Akustisk alarm Hovedafbryder Monteringsbeslag til hot melt applikator Udløsning af låg til kontroller Hydrauliske stikforbindelser til slange Elektriske stikforbindelser til slange Kabelklemme til indgangsstrøm 3

4 Opsætning af styresystem Brug berøringsskærmen og de følgende afsnit i denne manual til at få vist eller ændre styresystemindstillinger: Navigation - beskriver styresystemet Menustruktur - et diagram over styresystemmenuerne Styresystemindstillinger - tabeller, der viser alle redigerbare indstillinger og deres standardværdier BEMÆRK: Manualen til hot melt applikatoren indeholder opgaveorienterede opsætningsprocedurer. Navigation Alle styresystemskærmbilleder er tilgængelige via to primære skærmbilleder: Startsiden Skærmbilledet med hovedkontroller Skærmbilledet med hovedkontroller Skærmbilledet med hovedkontroller bruges til: at tænde eller slukke for varmelegemereguleringen at tænde eller slukke for pumpen at tænde eller slukke for standby at tænde eller slukke for planlæggeren at aktivere eller deaktivere påfyldningssystemet at få adgang til skærmbillederne med indstillinger og systemskærmbillederne BEMÆRK: Skærmbillederne med Indstillinger omfatter driftsværdier, som ofte ændres. System-skærmbillederne omfatter globale og mere avancerede hot melt applikator-indstillinger, som normalt ikke ændres så ofte. Startside Startsiden bruges til: at aktivere/deaktivere zoner, angive individuelle zonetemperatur-sætpunkter og oprette/ændre zonenavne at starte/stoppe pumpen, ændre indstillingen automatisk pumpe og skylle hot melt applikatoren igennem at få vist status for påfyldningssystemet (klar/ikke klar) at få vist status for følgende: varmelegemeregulering til/fra, pumpe til/fra, adgangskodebeskyttelse, system klar, recepter at få adgang til skærmbilledet med hovedkontroller Figur 3 Skærmbilledet med hovedkontroller (tilgængeligt via startsiden) Figur 2 Startsiden 4

5 Opsætning af styresystem (forts.) Menustruktur 5

6 Opsætning af styresystem (forts.) Styresystemindstillinger Startside Knap/Menu Emne Standard Gitter Juster sætpunkt 175 C (350 F) Manifold Juster sætpunkt 175 C (350 F) Påfyldning Påfyldning Aktiveret Pumpe Automatisk pumpe Til Applikator Juster sætpunkt 175 C (350 F) Opret/rediger navn EcoBead indstillinger (for alle applikatorer) Applikator 1: Zone 1B Applikator 2: Zone 2B Applikator 3: Zone 3B Applikator 4: Zone 4B Limbesparelse: 30 % Mønster: 9 Tolerance: 10 Limstrenge pr. mønster: 1 Slange Juster sætpunkt 175 C (350 F) Opret/rediger navn Slange 1: Zone 1A Slange 2: Zone 2A Slange 3: Zone 3A Slange 4: Zone 4A Hovedkontroller: Skærmbillede med indstillinger Knap/Menu Emne Standard Temperatur Global temperaturændring +/- 1 ( C eller F) BEMÆRK: Bruges til at reducere temperaturen i alle aktive zoner med én temperaturenhed ad gangen. Globalt sætpunkt Smart Melt-temperatur 175 C (350 F) 15 C (25 F) BEMÆRK: Hvis påfyldningssystemet er inaktivt i en brugerdefineret periode, reducerer Smart Melt-funktionen de interne zonetemperaturer med det antal grader, der er angivet for denne indstilling. Temperaturgrænser Smart Melt tid Overtemperatur: 15 C (25 F) Undertemperatur: 25 C (50 F) 10 (minutter) Påfyldning Flutterforsinkelse påfyldningssystem 5 (sekunder) Forsinkelse overfyldning Alarm til standardforsinkelsestid Akustisk påfyldningsalarm 60 (sekunder) 4 (minutter) Aktiveret Fortsættes... 6

7 Opsætning af styresystem (forts.) Styresystemindstillinger (forts.) Hovedkontroller: Skærmbillede med indstillinger (forts.) Knap/Menu Emne Standard Indgange Indgang 1 Automatisk standby (kun indgang 1) Indgang 2 Indgang 3 Indgang 4 Standby Varmelegemeregulering Ekstern zone 1A/1B BEMÆRK: Følgende yderligere værdier er tilgængelige for indgang 1-4: deaktiveret, standby, varmelegemeregulering, pumpestyring, ekstern zone 2A/2B, aktivering/deaktivering af påfyldning. Klarforsinkelse 0 (minutter) Standby Automatisk standby Deaktiveret Automatisk afslutning af standbytid Deaktiveret Starttid for automatisk standby 0 (minutter) Slukningstid for automatiske 60 (minutter) varmelegemer Automatisk afslutning af standbytid 0 (minutter) Standby-temperatur 50 C (100 F) Udgange Udgang 1 System Klar Udgang 2 Udgang 3 Fejl Lavt niveau i tank BEMÆRK: Følgende yderligere værdier er tilgængelige for udgang 1-3: deaktiveret, system klar, smeltning klar, påfyldning klar, klar - pumpe til, påfyldning aktiv, alarm påfyldningssystem overfyldt, påfyldningsfejl, lavt niveau i tank, alarm, fejl, servicepåmindelse. Hovedkontroller: Systemskærmbillede Knap/Menu Standard Valgfrie indstillinger Formater/Enheder Dato: mm/dd/åå Tid: 12 Temperatur: C Dato: åå/mm/dd, dd/mm/åå Tid: 24 Temperatur: F Dato/Tid Dato/tid defineret på fabrik Brugerdefineret dato/tid Serviceinterval 500 (timer) (timer) Planlægger Ingen begivenheder defineret Mindst: 2 begivenheder pr. dag Højst: 12 begivenheder pr. dag Adgangskode Opret/rediger: Højt sikkerhedsniveau: 1000 Medium sikkerhedsniveau: 2000 Lavt sikkerhedsniveau: 3000 Timeout: 1 (minut) 1-60 (minutter) Indstil sikkerhedsniveau: Ingen Højt adgangskodebeskyttelse Medium Lavt Display Lysstyrke/kontrast: 75/75 (procent) 30, 60, 75, 100 (procent) Forsinkelse pauseskærm: (minutter) (minutter) Administration Spær for kommunikation: Fra Til Sprog Engelsk EU-sprog (med softwareopgradering) 7

8 Betjening Start af systemet Tænd for hot melt applikatoren. Startsiden vises. Systemet er klar til normal kørsel, når: systemstatus-knappen viser Klar/OK (grøn) alle aktiverede zoner når sætpunkttemperatur påfyldningsknappen viser Klar pumpeknappen viser Klar klarforsinkelsestiden (hvis den anvendes) er udløbet BEMÆRK: Påfyldningssystemet og Smart Melt aktiveres automatisk som standard. Overvågning og regulering af pumpelufttrykket FORSIGTIG: Tving ikke lufttrykjusteringsskruen ud over dens normale justeringsområde. Dette vil beskadige den pneumatiske enhed. Brug en 5 mm sekskantnøgle til at dreje lufttrykjusteringsskruen (placeret ved siden af trykmåleren) for at regulere pumpelufttrykket. Lufttrykmåleren på forsiden af hot melt applikatoren viser lufttrykket til pumpen. BEMÆRK: Det mindste pumpelufttryk er 0,7 bar (10 psi). Hvis hot melt applikatoren kører med et lufttryk på under 0,7 bar (10 psi), kan det medføre, at pumpen fungerer uberegneligt. Figur 4 Hovedafbryderens placering Start/standsning af pumpen 1. Rør fra startsiden Pumpe. 2. Rør Pumpestyring for at tænde/slukke for pumpen. Figur 6 Lufttrykjusteringsskruens placering (kræver en 5 mm sekskantnøgle) Figur 5 Pumpestyringsknappens placering 8

9 Betjening (forts.) Aktivering/deaktivering af opvarmede zoner eller ændring af temperatursætpunkter Rør ved en vilkårlig zoneknap for at: aktivere eller deaktivere zonen regulere temperatursætpunktet BEMÆRK: Nordson Corporation anbefaler, at brugerne IKKE deaktiverer de interne zoner (gitter og manifold). Tænde/slukke for varmelegemer, standby, planlægger eller påfyldning Funktionerne varmelegemeregulering, standby, planlægger og påfyldning styres via skærmbilledet med hovedkontroller. 1. Rør fra startsiden Hovedkontroller. 2. Rør den relevante knap for manuelt at tænde/slukke for eller aktivere/deaktivere følgende: Varmelegemeregulering Standby Pumpestyring Planlægger Påfyldning En grøn valgknap viser til, en hvid valgknap viser fra. 3. Rør Udført. Figur 7 Skærmbillede for applikator 1 (tilgængeligt via startsiden) BEMÆRK: Påfyldningssystemet aktiveres automatisk som standard, når systemstatussen er Klar/OK. Påfyldningssystemet deaktiveres automatisk, når der slukkes for varmelegemeregulering. BEMÆRK: Hvis der opstår en fejl, slukkes der automatisk for pumpestyring og varmelegemeregulering. Figur 8 Skærmbilledet med hovedkontroller (tilgængeligt via startsiden) 9

10 Betjening (forts.) Overvågning af systemet Pauseskærmen vises efter 5 minutter (standard) uden brugeraktivitet på berøringsskærmen. Pauseskærmen er en helskærmsversion af systemstatus-knappen på startsiden som vist nedenfor. Startsiden vises, når du rører et vilkårlig sted på skærmen. Se Forklaringer til systemstatus-knappen på næste side for at få en forklaring på alle systemstatusangivelser. Nedlukning Sluk for hot melt applikatoren. Figur 10 Hovedafbryderens placering Figur 9 Systemstatus-knappen som pauseskærm 10

11 Betjening (forts.) Angivelser på systemstatus-knappen Knap Farve Varmelegemer Klar / OK Pumpe Beskrivelse Mørkegrøn Til Til Alle aktiverede opvarmede zoner er på sætpunkttemperatur. Klar Lavt niveau Klar Service System Status Heaters Varmer Off op Påfyldning:Klar Status Heaters Varme:Klar Off Påfyldning:Fra Varme:Fra Påfyldning:Klar System Status Heaters Varme:Fra Off Påfyldning:Fra Varmer op Påfyldning:Fra Klarforsinkelse Mørkegrøn Til Til Det samme som Klar/OK, men limniveauet i fødebeholderen er lavere end normalt; tjek limforsyningen. Mørkegrøn Til Til Det samme som Klar/OK, men en komponent kræver regelmæssigt planlagt service. Lysegrøn Til Til/fra Systemet opvarmer alle aktiverede zoner til deres sætpunkttemperaturer. Påfyldning er aktiveret. Lysegrøn Til Til/fra De opvarmede zoner er på sætpunkttemperatur, men påfyldning er deaktiveret. Lysegrøn Fra Til/fra De opvarmede zoner er på sætpunkttemperatur, og pumpen er klar, men varmelegemeregulering er slukket. BEMÆRK: Dette kan skyldes en zone- eller pumpefejl. Lysegrøn Fra Til/fra De opvarmede zoner er på sætpunkttemperatur, men varmelegemeregulering er slukket, og påfyldning er deaktiveret. Lysegrøn Til Fra Systemet opvarmer alle aktiverede zoner til deres sætpunkttemperaturer. Lyseblå Til Fra Selv om alle aktiverede zoner er på sætpunkttemperatur, forsinkes Klar/OK-status, indtil klarforsinkelsestiden er udløbet. Standbymåde Alarm Fejl Blå Til Fra Systemet er manuelt eller automatisk blevet indstillet på standbytilstand. Gul Til Til Hot melt applikatoren fungerer stadig normalt, men nogle funktioner er måske ikke tilgængelige. Systemet kræver vedligeholdelse. Rød Fra Fra Der er detekteret en systemfejltilstand. Der er slukket for pumpestyring og varmelegemeregulering. 11

12 Service Anbefalet vedligeholdelse I nedenstående skema beskrives den forebyggende vedligeholdelse og andre serviceopgaver, som er nødvendige for at holde systemet i gang inden for angivne grænser og sikre, at udstyret fungerer rigtigt. Opgave Hyppighed Henvisning Udskift limfiltret Efter behov Når der skiftes limtype eller limkvalitet Udskiftning af limfiltret Udskift cyklon-udsugningsfiltret Efter behov Udskiftning af cyklon-udsugningsfiltret Udligning af systemtrykket ADVARSEL: Før en hydraulisk fitting frakobles, eller en indgang, der er under tryk, åbnes, skal følgende fremgangsmåde altid følges, således at det hydrauliske tryk udlignes uden risiko. Rensning af systemet Brug renseknappen for at pumpe al lim ud af hot melt applikatoren efter behov. Påfyldningssystemet deaktiveres automatisk under en rensning. Rør fra startsiden Pumpe > Rense. Rør Rense igen for at standse rensningen. 1. Rør fra startsiden Pumpe. 2. Rør Pumpestyring for at slukke for pumpen. 3. Udløs applikatorerne, indtil der ikke længere strømmer lim fra applikatorerne. Figur 12 Renseknappens placering Figur 11 Pumpestyringsknappens placering 12

13 Service (forts.) Udskiftning af limfiltret Sådan fjernes limfiltret: 1. Udlign systemtrykket. Se Udligning af systemtrykket. 2. Tag hydrauliklåget af. 3. Brug en 13 mm skruenøgle eller en justerbar skruenøgle for at lukke afspærringsventilen. Udskiftning af limfiltret (forts.) Sådan monteres limfiltret: 1. Kontrollér, om O ringene på den nye filterdel er i god stand. 2. Skru filtret ind i manifolden, og tilspænd derefter filtret til 4,5 Nm (40 in. lb). 3. Åbn afspærringsventilen. 4. Montér hydrauliklåget igen, og sæt systemet tilbage i normal driftsmodus. Lukket Åben Udskiftning af cyklon-udsugningsfiltret 1. Rør fra startsiden Hovedkontroller > Påfyldning for at deaktivere påfyldningssystemet. 2. Tag cyklon-udsugningsfiltret (1) af ved at dreje fastgørelsesanordningerne øverst og nederst på filtret en kvart omgang mod uret. 3. Udskift det gamle filter (2) med et nyt filter. 4. Monter filterlåget igen, aktiver påfyldningssystemet og sæt systemet tilbage i normal driftsmodus. Figur 13 Afspærringsventilens placering 4. Brug en 8 mm sekskantet skruenøgle eller en justerbar skruenøgle til at løsne med (mod uret), og fjern derefter filtret og pas på, at der ikke drypper lim på enheden. 2 1 Figur 15 Udskiftning af cyklon-udsugningsfiltret Figur 14 Aftagning af limfiltret 13

14 Fejlfinding Alarmer/fejl Hvis der vises en alarm/fejl, undersøges og afhjælpes den situation, der forårsagede alarmen/fejlen, og alarmen/fejlen slettes derefter. Styresystemet vil blive ved med at oparbejde alarm-/fejltilstanden, indtil situationen er afklaret. Berøringsskærmproblemer Problem Mulig årsag Korrigerende tiltag 1. Knapperne på berøringsskærmen virker ikke Berøringsskærmen er ikke korrekt kalibreret Kalibrer berøringsskærmen Rør Hovedkontroller > System > Display > Kalibrer skærm. Hvis du ikke kan få adgang til knappen Kalibrer skærm, skal du slukke og tænde for strømmen, og skærmen kalibreres som angivet på genstartsskærme. 2. Berøringsskærm tom Kabel frakoblet Åbn det elektriske kabinet og kontroller, om strømkablet (kablet med en grøn kappe) er korrekt tilsluttet til displayet/cpu-kortet. Problemer med påfyldningssystemet Problem Mulig årsag Korrigerende tiltag 1. System overfyldt Niveauføler ikke korrekt kalibreret Kalibrer føleren igen ved påføringstemperatur med tanken tom. Se Kalibrering af niveauføleren i serviceafnittet i manualen til hot melt applikatoren. Jordledningen til niveauføleren er ikke korrekt tilsluttet Niveaufølerkablet er ikke korrekt tilsluttet Niveauføler svigter Påfyldningskortet virker ikke Magnetventilen til limspanden bliver ved med at være åben Tilslut jordledningen til niveauføleren eller udskift det triaksiale kabel. Undersøg niveaufølerkablets tilslutninger. Sørg for, at fittingen er tilspændt til 1,1-Nm (7-10 in.-lb). Udskift føleren. Udskift påfyldningskortet Rens eller udskift magnetventilen Fortsættes... 14

15 Fejlfinding (forts.) Problemer med påfyldningssystemet (forts.) Problem Mulig årsag Korrigerende tiltag 2. System underfyldt Ingen lim Fyld lim på spanden. Ingen strøm Påfyldningssystemets kommunikationskabel er løst Intet eller lavt lufttryk Lufttrykregulatoren svigter Tilstoppet cyklon-udsugningsfilter Tidsgrænsen for overfyldning er for kort Fremmed eller forkert materiale i spanden Limbrodannelse i spanden Vibrator svigter Forsyningsslange tilstoppet Pumpen til limspanden er tilstoppet Magnetventilen til limspanden svigter Påfyldningskort svigter Niveauføler ikke korrekt kalibreret Tilslut strøm. Sørg for, at påfyldningssystemets kommunikationskabel er forsvarligt tilsluttet til hot melt applikatoren og limspanden. Sørg for, at der er adgang til tilstrækkeligt lufttryk og tilstrækkelig luftstrøm. Udskift regulatoren. Rens eller udskift cyklon-udsugningsfiltret. Se Udskiftning af cyklon-udsugningsfiltret under Service. Juster tidsgrænseindstillingen. Undersøg materialet i spanden for forurening. Fjern limen. Udskift vibratoren. Fjern tilstopningen fra slangen. Omlæg slangen, hvis der stadig er problemer med tilstopning af slangen. Limforsyningsslangen kobles fra limspanden, og tilstopningen fjernes fra pumpen. Rens eller udskift magnetventilen. Udskift påfyldningskortet. Kalibrer føleren igen ved påføringstemperatur med tanken tom. Se fremgangsmåden for kalibrering af niveauføleren i serviceafnittet i manualen til hot melt applikatoren. 15

16 Servicesæt BEMÆRK: Se afsnittet om reservedele i manualen til hot melt applikatoren for omfattende reservedelslister og illustrationer. Enheder Reservedel Beskrivelse Hydraulisk SERVICE KIT, PISTON PUMP SERVICE KIT, RESERVOIR ASSEMBLY SERVICE KIT, MANIFOLD ASSEMBLY SERVICE KIT, GRID ASSEMBLY SERVICE KIT, PRESSURE DISCHARGE VALVE FILTER, SATURN, MELTER, 100 MESH Elektrisk SERVICE KIT, RTD (GRID/RESERVOIR) SERVICE KIT, THERMOSTAT, 500F, OOR SERVICE KIT, FILL SENSOR SERVICE KIT, FILL SENSOR CABLE SERVICE KIT, DURABLUE, MAIN, PCA SERVICE KIT, DURABLUE, FUSES, MAIN BOARD SERVICE KIT, FILL CONTROL BOARD SERVICE KIT, HGIB SERVICE KIT, STITCHING BOARD SERVICE KIT, 24V POWER SUPPLY SERVICE KIT, DURABLUE EXPANSION SERVICE KIT, HOSE/APPLICATOR POWER MODULE SERVICE KIT, HYDRAULIC HINGE SWITCH Pneumatisk SERVICE KIT, PNEUMATIC CONTROL ASSEMBLY SERVICE KIT, FILL AIR VENT FILTER Styresystem SERVICE KIT, TOUCHSCREEN ASSEMBLY SERVICE KIT, SD CARD FOR SOFTWARE UPDATE Påfyldningssystem SERVICE KIT, FILL PUMP SERVICE KIT, CYCLONE ASSEMBLY SERVICE KIT, FILL VIBRATOR ASSEMBLY SERVICE KIT, FILL CONTROL SOLENOID ASSY, TRANSFER HOSE, 4 M, FREEDOOM ASSY, TRANSFER HOSE, 9 M, FREEDOOM ASSY, TRANSFER HOSE, 18 M, FREEDOOM SERVICE KIT, MAIN VACUUM HOSE AND FITTINGS Udgivet 2/13 Oprindelig copyright dato Oversættelse af original - Nordson og Nordsons logo er Nordson Corporations registrerede varemærker varemærke. Freedom og Optix er Nordson Corporations varemærker. 16

Freedom hotmelt-slange

Freedom hotmelt-slange Instruktionsblad - Danish - Freedom hotmelt-slange Sikkerhed ADVARSEL! Lad kun personale med passende uddannelse og erfaring betjene eller efterse og vedligeholde udstyret. Hvis der anvendes uuddannet

Læs mere

HDLV pumpepanel til automatisk Prodigy system

HDLV pumpepanel til automatisk Prodigy system Instruktionsblad P/N 75499A0 Danish ADVARSEL: Lad kun kvalificeret personale foretage eftersyn på dette pumpepanel. Afbryd strømmen ved en ekstern afbryder, før der foretages elektriske reparationer. Afbryd

Læs mere

Freedom Hotmelt-slange med RediFlex II Hanger System

Freedom Hotmelt-slange med RediFlex II Hanger System Instruktionsblad - Danish - Freedom Hotmelt-slange med RediFlex II Hanger System Sikkerhed ADVARSEL! Lad kun personale med passende uddannelse og erfaring betjene eller efterse udstyret. Hvis der anvendes

Læs mere

Inline pulverpumpe. Beskrivelse. Afmontering af inline pulverpumpen. Instruktionsblad P/N B. - Danish -

Inline pulverpumpe. Beskrivelse. Afmontering af inline pulverpumpen. Instruktionsblad P/N B. - Danish - Instruktionsblad P/N 397 466 B - Danish - ADVARSEL: Lad kun kvalificeret personale udføre de følgende opgaver. Læs og følg sikkerhedsregler, der er i dette dokument og al anden relateret dokumentation.

Læs mere

Hotmelt-slange i Blue-serien med RediFlex II Hanger System

Hotmelt-slange i Blue-serien med RediFlex II Hanger System Instruktionsblad - Danish - Hotmelt-slange i Blue-serien med RediFlex II Hanger System Sikkerhed ADVARSEL! Lad kun personale med passende uddannelse og erfaring betjene eller efterse udstyret. Hvis der

Læs mere

Brugervejledning LogiComm Styresystem

Brugervejledning LogiComm Styresystem Brugervejledning LogiComm Styresystem P/N 7970 - Danish - Hovedmenu I denne brugervejledning beskrives almindelige opgaver i forbindelse med mønstergenerering, produktkontrol og opsætning af trykstyring.

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

OPERATØRKORT. Universelle applikatorer (Speed-Coat) Sikkerhed. Nordson Corporation. P/N _06 - Danish -

OPERATØRKORT. Universelle applikatorer (Speed-Coat) Sikkerhed. Nordson Corporation. P/N _06 - Danish - Nordson Corporation OPERATØRKORT P/N 75604_06 - Danish - Universelle applikatorer (Speed-Coat) Sikkerhed ADVARSEL: Lad kun personale med passende uddannelse og erfaring betjene eller vedligeholde udstyret.

Læs mere

Encore Pulverfødepumpe

Encore Pulverfødepumpe Instruktionsblad 02 - Danish - Encore Pulverfødepumpe Introduktion Encore pulverfødepumpen anvendes til at pumpe organisk og metallisk pulvermaling til sprøjtepistoler. Pumpen er en venturi pumpe, og den

Læs mere

HR-2-50 HR-2-80 HR-8-80

HR-2-50 HR-2-80 HR-8-80 Instruktionsblad P/N 1 9 G Danish HR-X-X Fødebeholdere ADVARSEL: Lad kun kvalificeret personale udføre de følgende opgaver. Læs og følg sikkerhedsregler, der er i dette dokument og al anden relateret dokumentation.

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op.

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Ekosupply transportsystem, flytter automatisk dine træpiller fra din eksterne beholder og til dit forbrugsmagasin.

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

OPERATØRKORT. Encore HD pulvermalingssystem med Prodigy Color on Demand. Nordson Corporation. P/N 7192625_01 - Danish -

OPERATØRKORT. Encore HD pulvermalingssystem med Prodigy Color on Demand. Nordson Corporation. P/N 7192625_01 - Danish - Nordson Corporation OPERATØRKORT P/N 7192625_01 - Danish - Encore HD pulvermalingssystem med Prodigy Color on Demand Figur 1 Systemdiagram (tegningen viser et system med to pistoler) 1 ADVARSEL: Lad kun

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

1.2 og 2.0 L hydraulikpumpe - installationsvejledning

1.2 og 2.0 L hydraulikpumpe - installationsvejledning 1.2 og 2.0 L hydraulikpumpe - installationsvejledning For at opnå den bedst mulige ydelse og undgå skader på din båd skal du installere Garmin 1.2/2.0 L hydraulikpumpe i henhold til følgende vejledning.

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Udskiftning af CPU-modul

Udskiftning af CPU-modul Teknisk brugervejledning 2017.08.28 60427-6 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse Dette er et CPU-modul inkl. display til en staldcomputer. 2 Montagevejledning 2.1 Gem eksisterende opsætning

Læs mere

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1 QM20 Ismaskine Installation Ismaskine placering Den udvalgte placering af ismaskinen skal leve op til følgende kriterier. Hvis nogen af kriterierne er umulige at leve op til, vælges en anden placering.

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000 (Danish) DM-FD0002-01-A Forskifter Forhandlermanual FD-9000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 5 JUSTERING... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 15 2 VIGTIG MEDDELELSE

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af:

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af: Model Nr. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG Installation, drift og reservedeles manual Forhandlet af: Læs venligst hele denne manual omhyggeligt og fuldstændigt før installation eller betjening af donkraften.

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Teknisk brugervejledning 2017.11.20 604308 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Montagevejledning... 3 2.1 Elektrisk tilslutning... 3 2.2 Montage/tilslutning

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC centralen er designet til at styre 24Vdc vinduesmotorer. Vinduets åbne/lukke styring kan ske via aktivering af røgdetektor, aktivering af brandtryk

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Luftkompressor Art.nr. 85202052

Luftkompressor Art.nr. 85202052 Luftkompressor Art.nr. 85202052 EAN-nr: 5709133910167 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT OVER VIGTIGSTE DELE 2 3 TEKNISKE

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Problem løsningsguide til Zebra P110i kort printer.

Problem løsningsguide til Zebra P110i kort printer. Problem løsningsguide til Zebra P110i kort printer. Problem beskrivelse LCD skærmen viser OUT OF CARDS Årsag/løsning 1. Tjek om kort magasinet er tomt. Fyld op hvis nødvendigt. 2. Tryk på front knappen

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: &

Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: & Brugsanvisning Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: 90 21 071 & 90 21 239 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Installationsvejledning IMage Pool heater.

Installationsvejledning IMage Pool heater. Installationsvejledning IMage Pool heater. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: International Marketing A/S Udgave: 3.1 10 2003. Sprog / language: DK. GB. D. F. Tillykke med Deres

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

FlexTechnic. VLHC- Installation i væksthuse. Instruktion

FlexTechnic. VLHC- Installation i væksthuse. Instruktion FlexTechnic VLHC- Installation i væksthuse Instruktion 1 Placering af maskinen Maskinen skal placeres op til en af siderne I væksthuset, dog så man kan komme omkring maskinen (mindst 50 cm). Maskinen skal

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Information om forstøverapparat til behandling af KOL

Information om forstøverapparat til behandling af KOL Gentofte Hospital Medicinsk afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Information om forstøverapparat til behandling af KOL (Kronisk obstruktiv lungelidelse) Du har modtaget et

Læs mere

Vantage modulpistolstyreenhed

Vantage modulpistolstyreenhed Vantage modulpistolstyreenhed Manual Danish Trykt 03/04 Dette dokument er tilgængeligt på internettet på adressen http://emanuals.nordson.com/finishing NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA Indholdsfortegnelse

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Brugermanual. Test Unit Type ASF-60 ATEX. Brugsanvisning Test Unit Type ASF-60 ATEX. Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774. Ref. dok.

Brugermanual. Test Unit Type ASF-60 ATEX. Brugsanvisning Test Unit Type ASF-60 ATEX. Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774. Ref. dok. Titel: Brugsanvisning Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774 Ref. dok.; Id. nr: 41-31-0005-R02 Revisionshistrorik: Rev. Dato Beskrivelse Udført af Godkendt af 01 140910 EB INDEX 1. Sikkerhedsanvisning...

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere