Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer"

Transkript

1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Version: 1.2. Status: Ikke godkendt Oprettet: 324. oktober 2014 Opdateret: 5. december 2014 Fil:GD1_Matriklen_Losningsarkitektur_Bilag_A_Servicebeskrivelse 1_2.docx

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Oprindelig dokument SPI Opdateret kapitel 1.2 BGM Opdateret kapitel 1. Udfyldt kapitel 3 og 4 LAHNI Opdateret kapitel erne 3.1 og 5 Xbgma (BGM) Opdateret kapitel 2, 3, 4 XKLHA Opdateringer efter intern høring den Xbgma Opdateret efter GD1 review S&D-LF Opdateret med kommentarer efter internt review XPEAN Opdateret med kommentarer efter review i GD1 XPEAN Dokument omstruktureret og opdateret med logisk specifikation af services og hændelser. S&D-RSP Resultater fra 2 workshops, 6. og 8. maj, indarbejdet. S&D-RSP 1.1.b Tilpasning pba. bilaterale afklaringer med BBR og Ejerfortegnelsen 1.1.b Ændringer efter review i GD1 projektforum indført 1.1.c Sammenstillede services og beskedfordeler krav flyttet til to særskilte fælles bilag. Detailspecifikationerne for services og hændelser hos andre grunddatasystemer er slettet og erstattet af en reference til de relevante løsningsarkitekturer. 1.1.c Rettelser accepteret og mindre konsekvensrettelser indført. Endelig version til godkendelse af GD1 styregruppe. 1.1.c Redaktionelle ændringer aftalt i projektforum d. 23. juni indført. Godkendt af GD1 styregruppen Mindre rettelser som følge af opdateringen af den resterende løsningsarkitektur for Matriklens udvidelse PEKNU PEKNU S&D-RSP PEKNU PEKNU S&D-LF - 2 af 32 -

3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DOKUMENTETS FORMÅL DOKUMENTETS SAMMENHÆNG TIL ØVRIGE DOKUMENTER LÆSEVEJLEDNING FORKORTELSER OVERBLIK OVER INTEGRATIONER OVERBLIK SERVICEPRINCIPPER MATRIKEL AJOURFØRINGSSERVICES MATRIKEL UDSTILLINGSSERVICES MATRIKEL HÆNDELSER AJOURFØRINGSSERVICES FRA ANDRE GRUNDDATASYSTEMER UDSTILLINGSSERVICES FRA ANDRE GRUNDDATASYSTEMER HÆNDELSER FRA ANDRE GRUNDDATASYSTEMER ØVRIGE INTEGRATIONER MATRIKEL AJOURFØRINGSSERVICES BYGNING PÅ FREMMED GRUND Opret bygning på fremmed grund Opdater bygning på fremmed grund Slet bygning på fremmed grund MATRIKEL UDSTILLINGSSERVICES SAG Hent sag MATRIKEL Hent samlet fast ejendom Hent bygning på fremmed grund Hent ejerlejlighed Hent bestemt fast ejendom Hent beliggenhedsadresse Hent flade for jordstykke Hent kort Hent jordstykke koordinat MATRIKEL HÆNDELSER MATRIKULÆR SAG SAMLET FAST EJENDOM BYGNING PÅ FREMMED GRUND EJERLEJLIGHED BELIGGENHEDSADRESSE af 32 -

4 1. Indledning 1.1 Dokumentets formål Dokumentet tjener to hovedformål: At sikre at ejendomsdataprogrammet forretningsmæssigt og arkitekturmæssigt hænger sammen på løsningsniveau. Inden større udviklingsprojekter igangsættes udarbejdes der ift. de tre grunddataregistre Matrikel, BBR og Ejerfortegnelse en løsningsarkitektur, som kvalitetssikres i sammenhæng. Dokumentet her beskriver de services og hændelser som skal indgå i Matriklens løsningsarkitektur til brug for den tværgående kvalitetssikring. At danne rammerne for kravspecificering, udvikling og tilpasning af Matriklens udvidelse i relation til Ejendomsdataprogrammet. 1.2 Dokumentets sammenhæng til øvrige dokumenter Figur 1. Bilagets sammenhæng til andre dokumenter. Løsningsarkitekturen er opbygget af et hoveddokument og tre underbilag. Til bilag A er der desuden tilknyttet en række underbilag, der er fælles for Adressedataprogrammet og Ejendomsdataprogrammet. Dokumentet her udgør løsningsarkitekturens underbilag A Servicebeskrivelser. Rammerne omkring løsningsarkitekturen kommer primært fra fire kilder: Grunddataprogrammet, som har udstukket rammerne for den overordnede løsningsarkitektur herunder krav om udstilling af grunddata via Datafordeleren. Grunddataprogrammet har også udstukket rammer ift. en fællesoffentlig datamodel og dertil hørende standarder. Ejendomsdataprogrammet, som gennem en målarkitektur og tilhørende bilag har udstukket rammerne for ejendomsdata som grunddata. Rammearkitekturer herunder INSPIRE og forretningsarkitekturer på matrikelområdet. GST/Matriklen - Eksisterende beskrivelser for udstilling af data, der sammen med informationsmodellen sætter rammerne for, hvilke udstillingsservices og ajourføringsservices, der er mulige. - 4 af 32 -

5 1.3 Læsevejledning Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler: Kapitel 2 Overblik over integrationer Indeholder en oversigt og en kort beskrivelse af alle integrationer, som findes i Matriklens løsningsarkitektur. Kapitel 3 Matrikel ajourføringsservices Indeholder en detaljeret logisk specifikation af Matriklens ajourføringsservices, der kan anvendes direkte i kravspecifikationen. Kapitel 4 Matriklens udstillingsservices Indeholder en detaljeret logisk specifikation af hvilke Matrikel udstillingsservices, der kan forventes på Datafordeleren. Kapitel 5 Matriklens hændelser Indeholder en detaljeret logisk specifikation af Matriklens udstillede hændelser, der indgår som krav til Datafordeleren. 1.4 Forkortelser Følgende forkortelser anvendes i dokumentet: FORKORTELSE BFE SFE BPFG DAR BBR BETYDNING Bestemt Fast Ejendom Samlet Fast Ejendom Bygning På Fremmed Grund Danmarks AdresseRegister Bygnings- og BoligRegistret - 5 af 32 -

6 2. Overblik over integrationer 2.1 Overblik Dokumentet indeholder en funktionel beskrivelse af de services og integrationer til myndigheder og offentlige registre som Matriklen skal kommunikere med i forbindelse med Ejendomsdataprogrammet. Udstilling af Matrikeldata foregår via de udstillingsservices, som udstilles via Datafordeleren. Herfra vil anvendere af disse oplysninger som Danmarks Statistik, de nuværende OIS anvendere og andre grunddataanvendere skulle hente oplysninger om ejendomme. Ajourføring af Matriklen fra andre systemer sker gennem ajourføringsservices, ligeledes skal Matriklen anvende ajourføringsservices hos andre grunddatasystemer, når oplysninger hos disse skal opdateres. Dette kapitel indeholder en oversigt over Matriklens integrationer med en tilhørende kort beskrivelse af den enkelte integration. 2.2 Serviceprincipper Grundlæggende designes services således, at den samme service kan tilgås både fra en brugerflade eksempelvis LSP klienten og fra en system-til-system løsning. Der anvendes de samme serviceprincipper for alle Matrikel services, uanset om disse udstilles direkte fra Matriklen eller de udstilles via Datafordeleren. En serviceanvender vil opleve de samme serviceprincipper, uanset om denne anvender ajourføringsservices fra Matriklen eller udstillingsservices fra Datafordeleren. Det kan ikke sikres at løsningsarkitekturen fuldstændigt understøtter de forskellige anvendere af Matrikel services, da de specifikke krav fra de kommende systemer, der skal anvende Matrikel services kun i begrænset omfang er kendt. For at minimere kommende ændringer i arkitekturen og servicegrænsefladen, skal arkitekturen i Matrikel services i videst muligt omfang og specielt i forbindelse med eksterne snitflader efterleve en række serviceorienterede principper, som beskrevet i pjecen Serviceorienteret arkitektur hvad og hvorfor 1. De enkelte services udbygges med sikkerhed i henhold til de fællesoffentlige standarder herfor, således de forskellige klienter kan fungere på tværs af de forskellige registre uden behov for at skulle logge in ift. hvert enkelt register. Navngivning af såvel udstillings- som ajourføringsservices følger de regler, som opstilles af datamodelprojektet under Grunddataprogrammets delprogram 7. Supplerende forretningsbeskrivelser 2 udstilles via Datafordeleren i selvstændige operationer, hvilket gør det muligt at hente supplerende forretningsbeskrivelser uden samtidig at hente forretningsdata. Derudover udstilles supplerende forretningsbeskrivelser gennem Matrikel services, således at det er muligt at anvende disse i Matrikel brugerfladerne. 1 Pjecen Serviceorienteret arkitektur hvad og hvorfor, som findes på Digitaliserings-styrelsens hjemmeside: 2 Tidligere kaldt forretningsmæssige metadata. Supplerende forretningsbeskrivelser er ikke med i Matriklens udvidelse, men kan komme ved senere udvidelse. - 6 af 32 -

7 2.3 Matrikel ajourføringsservices Matriklen udstiller nedenstående ajourføringsservices, den logiske specifikation af servicerne kan findes i kapitel 3. SERVICE BESKRIVELSE SERVICEOPERATION Opret Bygning på fremmed grund Opdater Bygning på fremmed grund Slet Bygning på fremmed grund Bygning på fremmed grund Denne service anvendes til registrering af Bygninger på fremmed grund som indberettes af kommunen. Bygningerne oprettes af de kommunale medarbejdere i forbindelse med byggesagsbehandling, eller hvis de på anden måde bliver opmærksomme på dem. Formålet med registreringen er, at de kan indgå i ejendomsvurderingen. Der kræves ikke godkendelse af GST eller prøvelse af Tinglysningsretten. Bygninger på fremmed grund skal på samme måde som for andre objekter i Matriklen, tilknyttes en Sag. BESKRIVELSE Bygninger på fremmed grund indberettet af kommunen oprettes med BFE nummer i status Gældende. Kan anvendes på Bygning på fremmed grund til at ændre bygningspunkt eller relation til SFE. Bygning på fremmed grund kan kun ændres, hvis oprindelsen er Matriklen ikke stedfæstet Kan anvendes til at slette Bygning på fremmed grund. Bygning på fremmed grund kan kun slettes, hvis oprindelsen er Matriklen ikke stedfæstet 2.4 Matrikel udstillingsservices Nedenstående Matrikel services til udstilling af matrikel- og ejendomsdata, udgør de krav BBR, Ejerfortegnelsen og Adresseregisteret stiller til Matriklen. Servicerne er derfor ikke et komplet billede af hvilke data, matriklen udstiller. Opmærksomheden henledes til informationsmodellen, Bilag B, der skal opfattes som en udstillingsmodel. Hvad der fremgår af informationsmodellen kan udstilles i forskellige kombinationer. Samtlige af de data, der er vist i informationsmodellen er grunddata, og vil derfor blive udstillet via Datafordeleren. Matriklen har defineret nedenstående services, til udstilling på Datafordeleren. Den logiske specifikation af servicerne kan findes i kapitel 4. SERVICE SERVICEOPERATION Hent matrikulær sag Sag BESKRIVELSE Hent de udstillede sags data via sagsid eller KMSjournalnummer. - 7 af 32 -

8 SERVICE SERVICEOPERATION Matrikel BESKRIVELSE Hent samlet fast ejendom Hent en Samlet fast ejendom og tilhørende Jordstykker. Hent bygning på fremmed grund Hent ejerlejlighed Hent bestemt fast ejendom Hent en Bygning på fremmed grund med oplysninger om geometri (koordinatpunkt eller koordinatpolygon) samt reference til den SFE, BPFG en ligger på. Hent Ejerlejlighed med oplysninger om samlet areal samt en reference til den Samlet fast ejendom, eller Bygning på fremmed grund, som Ejerlejlighederne er del af hovedejendom. Hent Bestemt fast ejendom, uanset type, med tilhørende oplysninger og ejendomstype. Hent beliggenhedsadresse Hent Beliggenhedsadresse for en given Bestemt fast ejendom. Hent flade for jordstykke Hent oplysninger om et Jordstykkes flade. Skal anvendes til BBRs dannelse af Grund. Hent kort Hent et matrikelkort med angivelse af Samlet fast ejendom og omrids af Bygning på fremmed grund. OBS: Eksisterende WFS og WMS service på ny informationsmodel med tilhørende muligheder for forskellige filtre. Hent jordstykke koordinat Henter Jordstykkes centroide punkt. Skal anvendes ved registrering af nye bygninger/tekniske anlæg indtil de bliver geokodet. 2.5 Matrikel hændelser Når der sker en data opdatering af Matriklen, udstilles der en Matrikel registreringshændelse i Datafordeleren. Udstillingen af hændelserne er dokumenteret i slutkriterierne, i aktivitetsbeskrivelserne i Bilag C, Processer. Bortset fra Sag hændelsen, gør det sig gældende at hændelserne genereres ud fra de foreløbige versioner af forretningsobjekterne. Der kommer kun hændelser på de gældende versioner af forretningsobjekterne, når en matrikulær sag afsluttes (ikke ved aflysning eller annullering). Matriklen udstiller nedenstående hændelser, den logiske specifikation af hændelserne kan findes i kapitel 5. HÆNDELSE Sag Samlet fast ejendom Bygning på fremmed BESKRIVELSE Genereres ved visse statusskift på den Sag. Alle ændringer i Matriklen vil være relateret til en Sag. Genereres hver gang der oprettes, opdateres eller nedlægges en Bestemt fast ejendom af typen Samlet fast ejendom. Genereres hver gang der oprettes, opdateres eller nedlægges en - 8 af 32 -

9 HÆNDELSE grund Ejerlejlighed Beliggenhedsadresse BESKRIVELSE Bestemt fast ejendom af typen Bygning på fremmed grund. Genereres hver gang der oprettes, opdateres eller nedlægges en Bestemt fast ejendom af typen Ejerlejlighed. Genereres hver gang der oprettes, opdateres eller nedlægges en Beliggenhedsadresse. 2.6 Ajourføringsservices fra andre grunddatasystemer Matriklen har defineret nedenstående services, til udstilling på Datafordeleren. Der henvises til de respektive grunddatasystemers løsningsarkitektur, bilag A, for de logiske specifikationer af services og operationer. GRUNDDATASYSTEM DAR BBR Ejerfortegnelse SERVICEOPERATION Opret adgangspunkt Ved oprettelse af nye Samlet fast ejendom, skal landinspektøren angive et Adgangspunkt med et tilhørende Vejpunkt. Opdater adgangspunkt Ved ændringer af Samlet fast ejendom, skal landinspektøren opdatere ejendommens Adgangs- og Vejpunkt. Tildel koordinater I forbindelse med ændringer på Samlet fast ejendom, skal bygningspunktet til Bygning eller Teknisk anlæg opdateres. Tildel BFE til enhed Ved oprettelse af en Ejerlejlighed skal landinspektøren udpege hvilke Enheder og Bygninger, der indgår i Ejerlejligheden. Kopier ejerskab Matriklen initierer et nyt Ejerskab på baggrund af nedarving af afgivende Ejerskab, ved udstykning eller opdeling af en given Bestemt fast ejendom. Opret ejerskab Ved matrikulering, ved bygninger på fremmed Grund skal Matriklen indberette ejerskab. Slet ejerskab Ved aflysning eller annullering af en Sag, skal Ejerskab på den foreløbige Bestemte fast ejendom slettes. 2.7 Udstillingsservices fra andre grunddatasystemer Matriklen har identificeret følgende behov for anvendelse af udstillingsservices fra andre grunddatasystemer. Der henvises til de respektive grunddatasystemers løsningsarkitektur, bilag A, for de logiske specifikationer af services og operationer. GRUNDDATASYSTEM SERVICEOPERATION - 9 af 32 -

10 BBR DAR FOT Ejerfortegnelse Søg BBR objekt Forud for opdatering af bygningskoordinater og tilknytning af Bygninger til Ejerlejligheder, skal Matriklen hente de gældende bygningspunkter. Forud for opdatering af Enhed og tilknytning af Enheder til Ejerlejligheder, skal Matriklen hente de gældende Enheder. Hent adresse Til beregning af Beliggenhedsadresse, skal matriklen hente Adresser tilhørende en Bestemt fast ejendom. Hent adgangspunkt Forud for oprettelse eller opdatering af Adgangspunkt, skal Matriklen hente det gældende Adgangspunkt og tilhørende Vejpunkt. Hent FOT vejmidte Anvendes af landinspektøren til angivelse af Adgangs- og Vejpunkt. Hent Ejer Anvendes til angivelse af tinglyst og/eller faktisk ejer på skærmbilleder og dokumenter af 32 -

11 2.8 Hændelser fra andre grunddatasystemer Matriklen har identificeret følgende behov for anvendelse af hændelser fra andre grunddatasystemer. Der henvises til de respektive grunddatasystemers løsningsarkitektur, bilag A, for de logiske specifikationer af hændelserne. GRUNDDATASYSTEM DAR HÆNDELSE Husnummer/adgangsadresse Matriklen skal på baggrund af hændelsen genberegne Beliggenhedsadresse. 2.9 Øvrige integrationer Matriklen anvender følgende øvrige integrationer: INTEGRATION Fra Matriklen til Tinglysning FUNKTIONALITETSBESKRIVELSE Serviceoperation til anmeldelse af matrikulære forandringer af 32 -

12 3. Matrikel ajourføringsservices 3.1 Bygning på fremmed grund Navn: EJDmA_BygningPaaFremmedGrund Formål: Denne service anvendes til registrering af Bygninger på fremmed grund som indberettes af kommunen. Bygningerne oprettes af de kommunale medarbejdere i forbindelse med registrering i BBR. Formålet med registreringen er, at de kan indgå i ejendomsvurderingen. Der kræves ikke godkendelse af GST eller prøvelse af Tinglysningsretten. Bygninger på fremmed grund skal på samme måde som for andre objekter i Matriklen, tilknyttes en sag. Understøttede processer: Matrikel og BBR sager omhandlende Bygning på fremmed grund. Liste over operationer/metoder: - OpretBygningPaaFremmedGrund - OpdaterBygningPaaFremmedGrund Service informationsmodel: - Bygning på fremmed grund - Bestemt fast ejendom - - Samlet fast ejendom - Sag af 32 -

13 3.1.1 Opret bygning på fremmed grund Navn: EJDmA_BygningPaaFremmedGrund_Opret Formål: Bygninger på fremmed grund indberettet af kommunen oprettes med BFE nummer i status Gældende. Der oprettes Ejerskab til ejendommen i Ejerfortegnelsen. Input parametre: Obligatorisk: Valgfrit: - BFE nummer på den SFE, hvor bygningen er placeret (eventuelt dummy nummer, hvis SFE ikke eksisterer) - Geometri - koordinatpunkt - CPR / CVR / Ejeroplysninger - RekvirentRef (kommunens/anvenderens eget journalnummer) Output parametre: - BFE nummer (på BPFG) - UUID (på BPFG) - SagsId Returkoder: - OK - Oprettelse fejlede, ugyldig BFE - Ugyldigt koordinatpunkt - Teknisk fejl Præbetingelser: - Det angivne BFE nummer på SFE skal eksistere, eller være dummy nummeret. - Eventuelt koordinatpunkt skal ligge indenfor SFE geometrien + 10 meter. Postbetingelser: - Bygning på fremmed grund er oprettet Sikkerhed: BBR_Klient brugerprofil af 32 -

14 3.1.2 Opdater bygning på fremmed grund Navn: EJDmA_BygningPaaFremmedGrund_Opdater Formål: Kan anvendes på Bygning på fremmed grund til at ændre koordinatpunkt eller relation til SFE. Anvendes primært til fejlrettelser. Bygning på fremmed grund kan kun opdateres, hvis oprindelsen er Matriklen ikke stedfæstet Input parametre: Obligatorisk: eller - BFE nummer - UUID Valgfrit: (afhængig af opdatering) - Koordinatpunkt - BFE nummer på den SFE, hvor bygningen er placeret. Output parametre: - SagsId Returkoder: - OK - Objekt ikke fundet - Bygningspunkt er udenfor SFE geometri + 10 meter - Oprindelse forkert Præbetingelser: - Bygning på fremmed grund skal eksistere - Eventuelt bygningspunkt skal ligge indenfor SFE geometrien + 10 meter. - Oprindelse er Matriklen ikke stedfæstet Postbetingelser: - Bygning på fremmed grund er opdateret Sikkerhed: BBR_Klient brugerprofil Slet bygning på fremmed grund Navn: EJDmA_BygningPaaFremmedGrund_Slet Formål: Kan anvendes til at slette Bygning på fremmed grund. Anvendes primært til fejlrettelser. Bygning på fremmed grund kan kun slettes, hvis oprindelsen er Matriklen ikke stedfæstet Input parametre: Obligatorisk: - BFE nummer for den BPFG der ønskes slettet - 14 af 32 -

15 Output parametre: - SagsId Returkoder: - OK - Objekt ikke fundet - BPFG kunne ikke slettes - Oprindelse forkert Præbetingelser: - Bygning på fremmed grund skal eksistere - Oprindelse er Matriklen ikke stedfæstet Postbetingelser: - Bygning på fremmed grund er slettet Sikkerhed: BBR_Klient brugerprofil - 15 af 32 -

16 4. Matrikel udstillingsservices 4.1 Sag Navn: EJDmU_Sag Formål: Hente matrikulære sags data fra Datafordeleren. Understøttede processer: - Sagsbehandling i BBR vedrørende Ejerlejligheder og Bygning på fremmed grund - Sagsbehandling i DAR vedrørende Adgangspunkter Liste over operationer/metoder: - HentSag Service informationsmodel: - Sag af 32 -

17 4.1.1 Hent sag Navn: EJDmU_Sag_Hent Formål: Hent de udstillede sags data via sagsid eller KMSjournalnummer. Input parametre: Obligatorisk: - SagsID - KMSJournalnummer - Sagskategori - Kommune - Sagsoperation - Kommune Valgfrit: - Status Output parametre: Liste indeholdende: - SagsID - KMSJournalnummer - Status - Kommune - Sagstitel - Sagsoperation - Sagskategori Returkoder: - OK - Objekt ikke fundet Præbetingelser: - Sag skal eksistere Postbetingelser: Sikkerhed: 4.2 Matrikel Navn: EJDmU_Matrikel Formål: Hente matrikeloplysninger fra Datafordeleren af 32 -

18 Understøttede processer: - Sagsbehandling i BBR vedrørende Ejerlejligheder og Bygning på fremmed grund - Sagsbehandling i DAR vedrørende Adgangspunkter Liste over operationer/metoder: - HentSamletFastEjendom - HentBygningPaaFremmedGrund - HentEjerlejlighed - HentBestemtFastEjendom - HentBeliggenhedsadresse - HentFladeJordstykke - HentKort - Hent jordstykke koordinat Service informationsmodel: - Bestemt fast ejendom - Samlet fast ejendom - Bygning på fremmed grund - Ejerlejlighed - Beliggenhedsadresse - Jordstykke - 18 af 32 -

19 4.2.1 Hent samlet fast ejendom Navn: EJDmU_Matrikel_HentSamletFastEjendom Formål: Hent en Samlet fast ejendom og tilhørende Jordstykker. Input parametre: Obligatorisk: - UUID - BFE nummer - Geometripunkt - Ejerlavskode - Matrikelnummer Valgfrit: - SagsID - Objektstatus - Virkningstid (periode) Output parametre: Liste indeholdende: - Objektstatus - Virkningstid - SagsId - Samlet fast ejendom - Jordstykke Returkoder: - OK - Objekt ikke fundet Præbetingelser: - Samlet fast ejendom skal eksistere på Datafordeleren Postbetingelser: Sikkerhed: - 19 af 32 -

20 4.2.2 Hent bygning på fremmed grund Navn: EJDmU_Matrikel_HentBygningPaaFremmedGrund Formål: Hent en Bygning på fremmed grund med oplysninger om geometri samt en reference til den SFE, BPFG en ligger på. Input parametre: Obligatorisk: Valgfrit: - UUID (på SFE eller BPFG) - BFE nummer (på SFE eller BPFG) - Geometripunkt (indenfor SFE) - Ejerlavskode (på Jordstykke i SFE) - Matrikelnummer (på Jordstykke i SFE) - SagsID - Objektstatus - Virkningstid (periode) Output parametre: Liste indeholdende: - Reference til Samlet fast ejendom - Bygning på fremmed grund - SagsId - Objektstatus - Virkningstid Returkoder: - OK - Objekt ikke fundet Præbetingelser: - Bygning på fremmed grund skal eksistere på Datafordeleren Postbetingelser: Sikkerhed: - 20 af 32 -

21 4.2.3 Hent ejerlejlighed Navn: EJDmU_Matrikel_HentEjerlejlighed Formål: Hent Ejerlejlighed med oplysninger om areal samt en reference til hovedejendommen (Samlet fast ejendom, eller Bygning på fremmed grund, Ejerlejlighederne ligger i). Input parametre: Obligatorisk: Valgfrit: - UUID (på Ejerlejlighed eller hovedejendom) - BFE nummer (på Ejerlejlighed eller hovedejendom) - Ejerlejlighedsnummer - Ejerlavskode (på Jordstykke i SFE hovedejendom) - Matrikelnummer(på Jordstykke i SFE hovedejendom) - Ejerlavskode (på Jordstykke i SFE hovedejendom) - Matrikelnummer(på Jordstykke i SFE hovedejendom) - SagsID - Objektstatus - Virkningstid (periode) Output parametre: Liste indeholdende: - Objektstatus - Virkningstid - SagsId - Ejerlejlighed - Reference til Bestemt fast ejendom (Hovedejendom) Returkoder: - OK - Objekt ikke fundet Præbetingelser: - Ejerlejlighed og hovedejendom skal eksistere på Datafordeleren Postbetingelser: Sikkerhed: Hent bestemt fast ejendom Navn: EJDmU_Matrikel_HentBestemtFastEjendom - 21 af 32 -

22 Formål: Hent Bestemt fast ejendom, uanset type, med tilhørende oplysninger og ejendomstype. Input parametre: Obligatorisk: - UUID (på Ejerlejlighed eller SFE eller BPFG) - BFE nummer (på Ejerlejlighed eller SFE eller BPFG) - Geometripunkt - Ejerlavskode - Matrikelnummer Valgfrit: - SagsID - Objektstatus - Virkningstid (periode) Output parametre: Liste indeholdende: - Objektstatus - Virkningstid - SagsId - Bestemt fast ejendom - Oplysninger tilhørende ejendomstypen, se: o EJDmU_Matrikel_HentSamletFastEjendom o EJDmU_Matrikel_HentBygningPaaFremmedGrund o EJDmU_Matrikel_HentEjerlejlighed Returkoder: - OK - Objekt ikke fundet Præbetingelser: - Bestemt fast ejendom skal eksistere på Datafordeleren Postbetingelser: Sikkerhed: Hent beliggenhedsadresse Navn: EJDmU_Matrikel_HentBeliggenhedsadresse Formål: Hent Beliggenhedsadresse for en given Bestemt fast ejendom af 32 -

23 Input parametre: Obligatorisk: - UUID på BFE - BFE nummer - Matrikelnummer og Ejerlavskode Valgfrit: - Objektstatus - Virkningstid (periode) Output parametre: Liste indeholdende: - Objektstatus - Virkningstid - Beliggenhedsadresse Returkoder: - OK - Objekt ikke fundet Præbetingelser: - Beliggenhedsadresse skal eksistere på Datafordeleren Postbetingelser: Sikkerhed: - 23 af 32 -

24 4.2.6 Hent flade for jordstykke Navn: EJDmU_Matrikel_HentFladeJordstykke Formål: Hent oplysninger om et Jordstykkes flade. Skal anvendes til BBRs dannelse af Grund. Input parametre: Obligatorisk: - Ejerlavskode - Matrikelnummer - Geometripunkt Valgfrit: - Objektstatus - Virkningstid (periode) Output parametre: Liste indeholdende: - Lodflade Returkoder: - OK - Objekt ikke fundet Præbetingelser: - Jordstykket skal eksistere på Datafordeleren Postbetingelser: Sikkerhed: - 24 af 32 -

25 4.2.7 Hent kort Navn: EJDmU_Matrikel_HentKort Formål: Hent et matrikelkort med angivelse af Samlet fast ejendom og omrids af Bygning på fremmed grund. OBS: Eksisterende WFS og WMS services på ny informationsmodel med tilhørende muligheder for forskellige filtre. Input parametre: - Input i henhold til gældende implementering af WFS/WMS services på Datafordeleren. Output parametre: - Geometri raster/vektor Returkoder: - OK - Objekt ikke fundet Præbetingelser: - Input parametre skal eksistere på Datafordeleren. Postbetingelser: Sikkerhed: Hent jordstykke koordinat Navn: EJDmU_Matrikel_HentJordstykkeKoordinat Formål: Hent oplysninger om et Jordstykkes centroide punkt. Skal anvendes ved BBR s registrering af nye bygninger/tekniske anlæg, indtil de bliver geokodet. Input parametre: Obligatorisk: Valgfrit: - Ejerlavskode - Matrikelnummer - Objektstatus - Virkningstid (periode) Output parametre: Liste indeholdende: - Punkt - 25 af 32 -

26 Returkoder: - OK - Objekt ikke fundet Præbetingelser: - Jordstykket skal eksistere på Datafordeleren Postbetingelser: Sikkerhed: - 26 af 32 -

27 5. Matrikel hændelser Generelt understøtter abonnement på hændelser filtrering, herunder på statusværdier, forretningshændelser og CRUD-operation. 5.1 Matrikulær sag Hændelsesnavn: EJDmH_Sag Sikkerhed: Teknisk del af hændelsesbesked Objekt type(r): Objekt id(er): Status/statusskift: Stedbestemmelse: Generelle egenskaber for alle beskeder Sag SagsID, KMSJournalnummer Følgende status er kan forekomme: - Foreløbige sagsdata udstillet - Afventer svar fra kommunen - Afventer indsendelse til registrering - Annulleret - Hos GST - Afventer Tinglysningsretten - Hjemsendt til LSP - Afsluttet - Aflyst Der kan foretages stedbestemmelse med følgende objekter: - Kommunenummer Forretningsområde: Matrikel og ejendomsdannelse Forretningshændelser: Sagsoperation (en eller flere) Se kodeliste i informationsmodel - - CRUD operation: - Opdateret Ekstra Egenskaber BFE (liste) SagsTitel RekvirentRef Forretningsdata BFE nummer på berørte enheder En præsentations titel af hvad sagen omfatter Den sagsansvarliges eget journalnummer - 27 af 32 -

28 Sagskategori Se kodeliste i Informationsmodel af 32 -

29 5.2 Samlet fast ejendom Hændelsesnavn: EJDmH_SamletFastEjendom Sikkerhed Teknisk del af hændelsesbesked Objekt type(r): Objekt id(er): Status/statusskift: Stedbestemmelse: Generelle egenskaber for alle beskeder SFE BFE Følgende status er kan forekomme: - Foreløbig - Gældende - Historisk - Ikke gennemført Der kan foretages stedbestemmelse med følgende objekter: - Ejerlavskode - Matrikelnummer - Kommunenummer Forretningsområde: Matrikel og ejendomsdannelse Forretningshændelser: Oprindelse: - Arealændring på jordstykke - Jordstykke(r) tilkommet - Jordstykke(r) bortfaldet - Noteringsændring på jordstykke - Noteringsændring på ejendom - Ændret ejendomstype CRUD operation: - Oprettet - Opdateret - Nedlagt Ekstra Egenskaber SagsID Forretningsdata SFERegistreringstype - 29 af 32 -

30 5.3 Bygning på fremmed grund Hændelsesnavn: EJDmH_BygningPaaFremmedGrund Sikkerhed Teknisk del af hændelsesbesked Objekt type(r): Objekt id(er): Status/statusskift: Stedbestemmelse: Generelle egenskaber for alle beskeder BPFG BFE Følgende status er kan forekomme: - Foreløbig - Gældende - Historisk - Ikke gennemført Der kan foretages stedbestemmelse med følgende objekter: - Bygningspunkt eller bygningspolygon - Kommunenummer (ikke for de der ligger på søterritoriet) Forretningsområde: Matrikel og ejendomsdannelse Forretningshændelser: Oprindelse: - ESR - Matriklen Stedfæstet - Matriklen Ikke stedfæstet CRUD operation: - Oprettet - Opdateret - Nedlagt Ekstra Egenskaber SagsID Forretningsdata - 30 af 32 -

31 5.4 Ejerlejlighed Hændelsesnavn: EJDmH_Ejerlejlighed Sikkerhed Teknisk del af hændelsesbesked Objekt type(r): Objekt id(er): Status/statusskift: Stedbestemmelse: Generelle egenskaber for alle beskeder Ejerlejlighed BFE Følgende status er kan forekomme: - Foreløbig - Gældende - Historisk - Ikke gennemført Der kan foretages stedbestemmelse med følgende objekter: - Kommunenummer (skal udledes af moderejendom eller beliggenhedsadresse, dog findes der situationer hvor der ikke kan stedsbestemmes en kommune) Forretningsområde: Matrikel og ejendomsdannelse Forretningshændelser: Oprindelse: - Arealændring CRUD operation: - Oprettet - Opdateret - Nedlagt Ekstra Egenskaber SagsID Forretningsdata - 31 af 32 -

32 5.5 Beliggenhedsadresse Hændelsesnavn: EJDmH_Beliggenhedsadresse Sikkerhed Teknisk del af hændelsesbesked Objekt type(r): Objekt id(er): Status/statusskift: Stedbestemmelse: Generelle egenskaber for alle beskeder Beliggenhedsadresse BFE Følgende status er kan maksimalt forekomme (status er endnu ikke endeligt fastlagt for denne objekttype): - Foreløbig - Gældende - Historisk - Ikke gennemført Skal udledes af tilhørende BFE SFE: - Ejerlavskode - Matrikelnummer - Kommunenummer - Geoobjekt BPFG: - Geoobjekt - Kommunenummer (skal udledes af SFE, hvis den ligger på SFE, ellers kan kommunenummer ikke udledes) Ejerlejlighed: - Kommune (skal udledes af moderejendom eller beliggenhedsadresse, dog findes der situationer hvor der ikke kan stedsbestemmes en kommune) Forretningsområde: Matrikel og ejendomsdannelse Forretningshændelser: - CRUD operation: - Oprettet - Opdateret - Nedlagt Ekstra Egenskaber - Forretningsdata - 32 af 32 -

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

DAGI Løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser og integrationer

DAGI Løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser og integrationer Bilag 9 Fælles arkitekturramme for GD1GD2GD7 Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne DAGI Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Grunddataprogrammets delprogrammer Grunddatamodellen GD1 -Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 11 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Udbudsoption vedrørende supplerende forretningsbeskrivelser.

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 05-09-2016 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag B Informationsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C:

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 1 og 2 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen,

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet EJENDOMSDATAPROGRAMMET Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 23-05-2016 1 Ejendomsdataprogrammet vil gøre det

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Krav til beskedfordeler, dannelse og abonnement

Krav til beskedfordeler, dannelse og abonnement Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 4 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Krav til beskedfordeler, dannelse og abonnement Version: 0.4 Status: udkast Oprettet: 2. juni 2014

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

Maj konferencen 2013

Maj konferencen 2013 Ejendomsdataprogrammet Maj konferencen 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens udvidelse

Læs mere

Jysk-Fynsk GIS konference 2013

Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Ejendomsdataprogrammet Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Version:

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer:

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Disclaimer: Som led i testforløbende forud for Ejendomsdataprogrammets (GD1 s) implementering gennemføres en prøveimplementering for at kvalificere

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013 Implementeringsplan produktflows 25. April 2013 Produktflow - Fællesprodukter # 1.1 Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT # 1.2 Afklar placering af bygningsnavne # 1.3 Afklar løsning for

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Grunddata på Datafordeleren

Grunddata på Datafordeleren Grunddata på Datafordeleren Fællesoffentlig datadistribution Morten Lindegaard 7. september, 2017 Grunddata på Datafordeleren Distribution af kopi af data Data skabes og vedligeholdes i grunddataregistre

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Programstyringsdokument

Programstyringsdokument Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Programstyringsdokument MBBL-REF: 2012-3715 Version:

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 202 205 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Effektivt genbrug af

Læs mere

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring REF: 2015-0103 Version: 1.0 Status: Godkendt Dato: 27.11.2015 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Version: 0.8 Status: udkast Oprettet: 10.3.2014 Dato: 16. juni 2014 Dokument historie

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013 Projektinitieringsdokument (PID) for GD1 6. december 2013 [Projektinitieringsdokument] Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Stamdata... 3 2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet... 3 3. Projektets

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Indhold Indledning... 34 2 Beskedkuvertens struktur... 34 3 Indhold af Beskedkuverten... 34 3. Overordnet indhold... 45 3.2 Detaljeret indhold af Beskedkuverten...

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Grunddatabeskedmodel version 1.0

Grunddatabeskedmodel version 1.0 Grunddatabesked Side: 1 Grunddatabeskedmodel version 1.0 Grunddata-besked version 1.0 Beskedformatet er det samme for både beskeder, som genereres af datafordeleren på basis af data-opdateringer fra registrene,

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring MBBL-REF: 201X-XXXX Version: 0.3.1 Status: Udkast Oprettet: 31-05-2015 Fil: Bilag 7 - Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring v0 3 1.docx Dokument

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse

Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse Version: 0.71 Status: Udkast Oprettet: 10-10-2015 Fil: Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse

Læs mere

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen BBR-programmet - til understøttelse af ejendomsvurderingen BBR-programmet Version 0.2 28. oktober 2015 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. IDENTIFICEREDE

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 23-06-2014 MST Oprettelse af integrationskrav 0.2 25-06-2014 HAH Review for forståelighed og stringens.

Læs mere

2016/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar Forslag. til. (Effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning m.v.

2016/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar Forslag. til. (Effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning m.v. 2016/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin. Fremsat den 9. november 2016 af energi-,

Læs mere

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Kom godt i gang Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Side 1 af 69 sider INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 5 Begreber... 6 Adgangspunkter, husnumre og adresser... 6 Status af

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love LOV nr 80 af 24/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., j.nr. KMS-620-00049 Senere ændringer

Læs mere

Mapning mellem OIS og Datafordeleren

Mapning mellem OIS og Datafordeleren Mapning mellem OIS og Datafordeleren Status: Godkendt Version: 1.0 Dato: 20.12.2017 Forord Implementeringen af det fællesoffentlige grunddataprogram medfører en række grundlæggende ændringer i forvaltningen

Læs mere

Notat om metadata om grunddata

Notat om metadata om grunddata Bilag 16 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Notat om metadata om grunddata 6. december 2013 SAR & PLACE Indledning Metadata data om data betegner ikke en entydig klasse af data. Anvendelsen af betegnelsen

Læs mere

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Projektet i KOMBIT Udfasning af EjendomsStamRegistret (ESR) Anskaffelse af en ny fælleskommunal it-løsning

Læs mere

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF: 2012-3566 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2016-17 Fremsat den 9. november 2016 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering

Læs mere

Fællesoffentlig beskedmodel version 1.0

Fællesoffentlig beskedmodel version 1.0 Side: 1 Fællesoffentlig beskedmodel version 1.0 Dokumentet indeholder dels en informationsmodel for hændelsesbeskeden og dens miljø, dels en generisk datamodel for hændelsesbeskeden, som kan danne en fælles

Læs mere

6. Dataudveksling med andre systemer... 2

6. Dataudveksling med andre systemer... 2 Indholdsfortegnelse 6. Dataudveksling med andre systemer... 2 6.1 Kontekstdiagram for Nyt BBR... 3 6.1.1 Kort om NYT BBR s dataudveksling... 4 6.2 Udtræk fra NYT BBR... 6 6.2.1 Total udtræk (Totalkopi)...

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. ejendomsdannelse

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

Referencearkitektur for håndtering af hændelser - "Event-Driven Architecture"

Referencearkitektur for håndtering af hændelser - Event-Driven Architecture Bilag 3 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Referencearkitektur for håndtering af hændelser - "Event-Driven Architecture" Denne version af referencearkitekturen er målrettet Grunddataprogrammet Version:

Læs mere