Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger ver SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby"

Transkript

1 Manual Transponder v.187 v.155 Del 1 - Indstillinger ver SKIOLD A/S DK 9300 Sæby

2

3 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Betjening af computer Standard computer MAX computer Virkemåde Foderberegning Udfodring Aktivitetsbillede Udskrifter: Driftsforstyrrelser: Foderstationer Type 6, Orne detektor Tid samme besøg Index nyt besøg Stigningstakt Reduktionstakt Max index Alarm index Separations nr Type 5, Separationsstation Aktuel separeret: Stald system nr Max. separation Baglåge åbne Lukke hastighed Sep. låge luk Åbne/luk sep.låge Dyr til sep.stat Uaktiveret min Type 4, 24, 14, 34, 3, 23 og Rec.1 (Rec.2 ved 2 fodermidler): Foderpause Fe/kg: Portion gram: Væske L/min: Forb.kg og Forb.Fe: Nulstilling af Forbrugt kg og Forbrugt Fe: Aktuel separeret: Systemdata, foderstation VÅD/TØR Max. Portion/g VT1 sek VT2 sek VT 3 sek Krybbe luk Pause foder slut Baglåge åbne Pause krybbe ej luk So genfodre

4 Uaktiveret min Sep. låge luk Stald system nr Max. separation Separation type Krybbe type (dosering type) Baglåge type Lukke hastighed Fejl 04 So > 1 ALARM, Fejl 05 So ej ude ALARM Max kg, Aktuel kg, Start kg, Forb./min, Afstand (L1), Anlæg nr Foderplaner / kurver Type: Vælg foderplan: Ikke i anvendelse: Foderplan TØRfoder / VÅDfoder: % af kurve Start periode Max % udf Max % overfør Pause portion Max. portion/g Opdater foderplan Start CykDg Foderkurve SØER VÅD/TØR: Fp Cyk.Dg Fe1/d Fe2/d L1/Fe L2/Fe Indtastning af foderkurven Foderplan Manuel recepter på samme station Sodata Sonr CykDg Fe/dag RestFe Afv% Fp Bru U FeTot Transp.nr Sys St Indtast transp.nr Slet transp.nr Søg efter transp.nr Sidste besøg Opret Sonr Ret Sonr Slet Sonr Separation

5 7.1 Farveseparation: Lågeseparation: Farve & låge separation: Definer separation: Snr Cyk.dag UDg V Vitamin dosering: Aktivitetsbillede SoNr. Fe/dag Rest Fe Trans.nr Station tom ALARM ## Station tom PAUSE Station ej defineret Udskrifter Sorteringsorden Staldsystem Data på listerne Levner Cyklus Separation Stations bevægelser

6 1. Introduktion Fig. 1: Transponderstation For at få fuldt udbytte af deres nye transponder fodringsanlæg, bør De læse denne manual grundigt igennem. Manualen er opdelt i afsnit, som beskriver de enkelte funktioner i transponder foderanlægget i detaljer. Først beskrives selve anlæggets virkemåde. Det er vigtigt at have forståelse for virkemåden i anlægget, således at man selv hurtigt kan løse evt. driftsforstyrrelser. Desuden letter det også forståelsen af de efterfølgende afsnit. De efterfølgende afsnit beskriver hvordan skærmbillederne er opbygget, og hvilke data der er nødvendige for at transponder foderanlægget kan fungere

7 VIGTIGT! Læs hele manualen igennem inden anlægget tages i brug. VIGTIGT! Den ansvarlige ejer/bruger af anlægget skal sørge for at få Manualen opdateret ved eventuelle ændringer af anlægget. VIGTIGT! Skal der anvendes svejser på stationerne eller på inventar, som har forbindelse til stationerne, skal strømmen afbrydes på hovedafbryderen til transponderanlægget, og ligeledes skal stikket, der forsyner antennemodulerne, afmonteres fra modulerne i alle stationer. Modulerne er monteret inde i krybbesektionerne, Husk at få genmonteret alle stik. Eltilslutning: FARE! Inden anlægget tages i brug SKAL der foretages en test af anlæggets funktioner som beskrevet i denne manual for bl. a. at sikre, at alt er korrekt forbundet. VIGTIGT! Ved ledningsforbinding af de enkelte komponenter, SKAL der bruges PGforskruninger til gennemføring af ledningerne for at beskytte ledningen og for at bevare komponenternes tæthed. Ved service: FARE! Hovedafbryder ved styring skal afbrydes og aflåses ved enhver service på anlægget, som indebærer kontakt med elektriske komponenter. VIGTIGT! Den ansvarlige ejer/bruger af anlægget skal sikre sig, at ALLE, som arbejder med og ved anlægget, er blevet gjort bekendt med indholdet i denne manual

8 2. Betjening af computer 2.1 Standard computer Computeren har et display med 3 linier af 25 tegn, og et tastatur med nogle funktionstaster, piletaster og taltaster. Informationerne som vises på displayet, kan "rulles" op og ned ved hjælp af piletasterne op og ned. Nogle informationsbilleder er for brede til at de kan være på et billede. Ved at bruge Shift sammen med højre / venstre pil kan man "skubbe" billedet til højre og venstre. På nogle billeder findes der systemdata, eller der findes yderligere gruppebilleder, disse findes ved at bruge Shift sammen med piletasterne op / ned. Indtastning af data sker på den midterste linie, ved at placere cursoren (den blok som står og blinker) i feltet, hvor data skal indtastes. Derefter indtaster man den ønskede værdi, og slutter med at godkende værdien ved at trykke på [=] tasten. Ved at indtaste nr. efterfulgt af funktionstast, kommer man direkte til de ønskede data. Hvis man ønsker informationer om et bestemt dyr, gøres det på følgende måde: Indtast dyr nr. og tryk på Funktionstasten Sow. Det samme kan gøres ved foderplan og foderstation. Hvis displayet begynder at blinke, er det fordi der er alarm på en station. Displayet vil blive ved med at blinke indtil alarmen er afstillet. Bemærk! Hvis man indtaster tal, bliver disse først gemt når man trykker på [=] tasten. Fig. 2: Standard transponder computer

9 2.2 MAX computer Computerens display har 3 linier á 25 tegn, og et tastatur med funktionstaster, piletaster og taltaster. Informationerne som vises på displayet, kan "rulles" op og ned ved hjælp af piletasterne eller med LINE op og ned. Nogle informationsbilleder er for brede til at de kan være på et billede, men ved at bruge Shift sammen med højre / venstre pil eller med NEXT / PRE "skubbes" billedet til højre og venstre. På nogle billeder findes der systemdata, eller der findes yderligere gruppebilleder, disse findes ved at bruge Shift sammen med piletasterne op / ned eller med GROUP op / ned. Indtastning af data sker på den øverste linie, og indsættes med [=] tasten på cursor positionen. Ved at indtaste nr. efterfulgt af funktionstast, kommer man direkte til de ønskede data. Hvis man ønsker informationer om et bestemt dyr, gøres det på følgende måde: Indtast dyr nr. og tryk på Funktionstasten Sow. Det samme kan gøres ved foderplan og foderstation. Hvis displayet begynder at blinke, er det fordi der er alarm på en station. Displayet vil blive ved med at blinke indtil alarmen er afstillet. Bemærk! Hvis man indtaster tal, bliver disse først gemt når man trykker på [=] tasten. Fig. 3: Transponder computer model MAX

10 3. Virkemåde Alle dyr som skal fodres i anlægget skal have et SKIOLD A/S godkendt øremærke, hvori der er indbygget en transponder. Transponderen indeholder elektronik, som sender et fast indkodet nummer retur til anlæggets computer, når dyret er gået ind i foderstationen. 3.1 Foderberegning Til hver dyr er der tilknyttet en foderplan. Ud fra dyrets cyklusdag kan computeren på foderplanen beregne hvor meget foder dyret skal have i det pågældende foderdøgn. Hvis dyret i det forudgående foderdøgn ikke har spist hele sin foderration, vil den procentdel af den resterende mængde, som er angivet under Max % overfør i foderplanen, blive overført til det næste foderdøgn, dette gælder også hvis soen via tolerancer eller planskifte har fået for meget foder i sidste foderdøgn. 3.2 Udfodring Når et dyr er gået ind i foderstationen, lukkes baglågen, og transpondernummeret sendes til computeren, hvorefter der sker følgende: Hvis dyret tidligere har været inde, og har fået hele sin foderration, åbnes ikke for krybben. Computeren venter på at dyret går ud, og et nyt dyr kommer ind. Hvis dyret har foder til gode (RestFe) og tiden (So genfodre) er gået siden sidste besøg, åbnes for krybben og der udfodres en portion foder. Computeren bliver ved med at se om dyret er i foderstationen, og fortsætter udfodringen af portioner med det fastsatte tidsinterval (Foder pause). Hvis der er tilsluttet separation, farve mærkning eller vitamindosering på foderstationen, kontrollerer computeren om dyret opfylder betingelserne for disse. Når dyret ikke må få mere foder, eller dyret har forladt foderstationen, lukkes for krybben og baglågen åbnes, så næste so kan komme til

11 3.3 Aktivitetsbillede På computeren kan aktiviteten over de tilsluttede foderstationer overvåges i aktivitetsbilledet. Hvis der udfodres, vises det dyr som er i foderstationen. Ellers vises hvor lang tid foderstationen har været tom eller hvis der er alarm. 3.4 Udskrifter: For at lette det daglige arbejde kan computeren lave forskellige udskriftlister. Den vigtigste er levner-liste, som viser de dyr som ikke har spist op, denne liste skal laves hver dag. Der er desuden cyklus-lister, separations-lister og stations-liste. OBS.! Der skal være tilsluttet printer direkte til anlægget for at dette fungerer, på de fleste anlæg er der ikke tilsluttet printer, men et management system der giver mulighed for disse udskrifter. 3.5 Driftsforstyrrelser: Der findes to typer driftsforstyrrelser, informationer og alarmer. Hvis der opstår driftsforstyrrelser som computeren selv er i stand til at håndtere, vises informationen herom i alarmbilledet for den pågældende foderstation. Hvis der opstår driftsforstyrrelser som computeren ikke selv kan håndtere, lukkes for baglågen og foderstationen er ude af funktion. Computeren viser alarmen for foderstationen i alarmbilledet, og aktiverer alarmudgangen hvis denne er monteret

12 4. Foderstationer Fig. 4: Funktionstast foderstationer Computeren er ved levering sat op til antallet af foderstationer som er instaleret. Hver foderstation kan udfodre op til 2 recepter samtidig, med opsummering på begge recepter af udfodret mængde og FE. Det er vigtigt at man som bruger, har kendskab til de informationer der er indtastet på definitionen af de enkelte foderstationer (beskrevet efterfølgende). Informationerne bestemmer hvordan selve udfodringen skal forløbe. Der er 8 typer af transponder stationer. Typen definerer om der på stationen anvendes 1 eller 2 fodermidler (recepter), om der anvendes vådfoder eller tørfoder, og om stationen er monteret med eller uden vitamindosering. Type Anvendelse 0 Ikke i anvendelse 3 SØER VÅD med 1 recept 4 SØER TØR med 1 recept 5 Sep. Station 6 Orne Detektor 13 SØER VÅD med 2 recepter 14 SØER TØR med 2 recepter 23 SØER VÅD med 1 recept + Vitamin 24 SØER TØR med 1 recept + Vitamin 34 SØER TØR med 2 recepter + Vitamin Man vælger foderstation på computeren ved at indtaste stationsnummer og derefter trykker på funktionstasten foderstation som er vist i Fig. 4. Hvis foderstationen ikke er i anvendelse sættes type til 0. Skærmbilledet på computeren ser ud som vist i Fig. 5, og der kan ikke indtastes yderligere informationer i billedet. Station ## Rec.1 Type 0 Ikke anv. Fig. 5: Skærmbillede for Foderstation ikke i brug

13 VIGTIGT! Hver gang der oprettes en ny station, fjernes en station eller ændres på stationstypen, skal der slukkes for strømmen til computeren i mindst 30 sekunder, og modulerne skal justeres (se afsnit 11.5). 4.1 Type 6, Orne detektor Stationstypen Ornedetektor defineres med type 6: Station ## Rec.1 Type 6 Orne det. Tid sammebesøg 60 Index nyt besøg 7 Stigningstakt 200 Reduceringstakt 10 Max index 100 Alarm index 75 Seperations nr 1 Fig. 6: Skærmbillede for Type 6 Ornedetektor. BEMÆRK Alle data vedr. opsætning gælder alle ornedetektorer der er tilsluttet systemet, dog undtaget Separations nr. Aktuel brunstværdi på de enkelte søer kan aflæses på sokortet Tid samme besøg Tid samme besøg angiver, hvor lang tid soen skal være borte fra ornedetektoren for at blive registreret for et nyt besøg. Standard er 60 sek Index nyt besøg Index nyt besøg betyder hvor stor en værdi der lægges til soens samlede indextal for hver gang den ankommer til detektorerne. Standard er 10, men dette tal kan reduceres hvis for mange søer går på brunstalarm Stigningstakt Stigningstakt er en beregningsfaktor, der angiver hvorledes tiden, som soen tilbringer i stationen, håndteres. Standard er 200, men tallet bør ændres, hvis påvirkningen af soens indextal er for lille/stor. Stigningstakt Index efter 5 minutter

14

15 4.1.4 Reduktionstakt Reduktionstakt angiver hvorledes soens indextal formindskes i den tid, hvor soen er borte fra ornedetektoren. Standard er 10, men hvis indextallene generelt er for høje øges det til 11 eller 12. Herunder er et eksempel på hvor meget index et falder på 3 timer uden besøg (udgangspunkt index 100) Max index Reduktionstakt Index efter 3 timer Max index angiver det maksimum, som index kan stige til Standard er Alarm index Alarm index typisk 75 - angiver hvornår soen farvemærkes og overføres til alarmlister (info), og evt. mærkes elektronisk til separation på næste foderbesøg Separations nr. Denne funktion muliggør definition af en fast opsætning, der sørger for lågeseparation af en so, der lige er faldet for brunstkontrol, næste gang den besøger foderstationen. Nummeret, der indtastes, refererer til separationsnummeret ( se opsætning af separation afsnit 7). 4.2 Type 5, Separationsstation Station ## Rec.1 Type 5 Sep. stat Aktuel separeret 0 Stald system nr 2 Max. Separation 0 Baglåge åbne 30 Lukke hastighed 0,5 Sep.låge luk -120 Åbne/luk sep.låge 0,5 Dyr til sep.stat. 0,5 Uaktiveret min. 0 Fig. 7: Skærmbillede Type 5 Separationsstation

16 4.2.1 Aktuel separeret: Når der er defineret lågeseparation på stationen, optælles det antal dyr der er separeret ind i separationsstien. Hvis Aktuel separeret overstiger Max separation for pågældende station/staldsystem, vil der blive givet alarm, og alle stationer med pågældende staldsystem nr. vil blive spærret. Når separationsstien tømmes for dyr, eller der ændres i antal dyr i stien, skal man manuelt nulstille Aktuel separeret / ændre til aktuel antal dyr i stien Stald system nr Stald system nr. muliggør indtastning af et nr. som binder flere stationer sammen i det samme staldsystem. Funktionen anvendes i forbindelse med overvågning af stationernes separation, og derfor skal stationer med fælles separationssti skal have samme Stald system nr Max. separation Max. Separation angiver, hvor mange søer der max. må separeres fra. Anvendes kun når der er monteret separationslåger. Hvis der er flere stationer med samme Stald system nr. vil Max separation automatisk vise/rette til samme værdi for alle de pågældende stationer. (Se endvidere, Aktuel separeret) Baglåge åbne Baglåge åbne er den tid, der går, fra soen er genkendt til at baglågen åbnes. Tiden kan ikke indtastes til mindre end 15 sekunder Lukke hastighed Lukke hastighed angiver, hvor mange sekunder der skal gå fra at soen er registreret på vej ind i stationen til at baglågen skal begynde at lukke Sep. låge luk Ved lågeseparation vil separationslågen blive lukket når 2 x tiden defineret i Baglåge åbne + tiden indtastet ved Sep. låge luk er gået. Tiden kan indtastes med negativ værdi (f.eks. -120), således baglågen åbnes før separationslågen åbnes, i tilfælde hvor soen ikke selv vil forlade stationen Åbne/luk sep.låge Åbne/Luk sep. Låge angiver, hvor mange sekunder der skal gå fra soen registreres på vej ud af stationen til separationslågen begynder at lukke Dyr til sep.stat. Dyr til sep. stat. angiver tiden i minutter, det vil tage en so at bevæge sig hen til det fælles separationsområde under forudsætning af et normal bevægelsestempo

17 4.2.9 Uaktiveret min. Uaktiveret min. angiver, hvor mange minutter der er gået siden sidste so har været i stationen

18 4.3 Type 4, 24, 14, 34, 3, 23 og13. Hvis der anvendes et tørfodermiddel, sættes Type til 4 på foderstationen, og Type 24 hvis der er monteret vitamindosering. Hvis der anvendes 2 tørfodermidler, sættes Type til 14 på foderstationen, og Type 34 hvis der er monteret vitamindosering. Skærmbilledet på computeren for hhv. 1 og 2 tørfodermidler ser ud som følgende. Der kan bladres i alle linier ved at trykke på piletaster op og ned. 1 tørfodermiddel 2 tørfodermidler Station ## Rec.1 Station ## Rec.1 Rec.2 Type 4 SØER TØR Type 14 SØER TØR Foder pause Foder pause Fe/kg 0.00 Fe/kg Ration gram 0 Ration gram 0 0 Væske L/min 0.0 Væske L/min 0.0 Forb.kg 0 Forb.kg 0 0 Forb.Fe 0 Forb.Fe 0 0 Fra den ddmmåå Fra den ddmmåå ddmmåå Aktuel separeret 0 Aktuel separeret 0 Fig. 8: Skærmbillede for hhv. 1 og 2 tørfodermidler Hvis der anvendes et vådfodermiddel, sættes Type til 3 på foderstationen, og Type 23 hvis der er monteret vitamindosering. Hvis der anvendes 2 tørfodermidler, sættes Type til 13 på foderstationen. Skærmbilledet på computeren for hhv. 1 og 2 tørfodermidler ser ud som følgende. Der kan bladres i alle linier ved at trykke på piletaster op og ned. Station ## Rec.1 Type 3 SØER VÅD Foder pause Fe/kg 0.00 Ration gram 0 Forb.kg 0 Forb.Fe 0 Fra den ddmmåå Aktuel separeret 0 Fig. 9: Skærmbillede for vådfodermiddel

19 4.3.1 Rec.1 (Rec.2 ved 2 fodermidler): Angiver kolonnerne for de data, der er separate for hver fodermiddel, der kan udfodres på stationen. Rec.2 og data herfor angives kun når stationen er defineret med Type eller 34. Recept 1 hænger sammen med Fe1/dag og Liter1/Fe på foderplanen, og Recept 2 hænger sammen med Fe2/dag og Liter2/Fe på foderplanen Foderpause Foderpause giver mulighed for indtaste en periode, (fra klokkeslæt til klokkeslæt) hvor stationen skal være uaktiveret (låst) Fe/kg: Fe/kg angiver foderværdien for den pågældende recept/foder i Fe/kg. Denne værdi skal indtastes, da den bruges til at udregne hvor meget foder, der skal udfodres (dvs. hvor mange portioner der skal til for at have et kg foder ) Portion gram: Portion gram angiver hvor mange gram foder der er i hver portion, der udfodres. VIGTIGT! Husk at dette bliver kontrolleret med jævne mellemrum og især ved foderskift eller ændring af formalingsgrad Væske L/min: Væske L/Min angiver hvor mange liter vand pr. minut vandforsyningen på foderstationen giver. Dette bruges til automatisk at beregne hvor lang tid vandventilen skal aktiveres ved hver portion foder. BEMÆRK! På typerne 3, 13 og 23 for vådfoder bruges denne linie ikke.! Forb.kg og Forb.Fe: Forb. Kg og Forb. Fe er en opsummering af den udfodrede mængde i kg og Fe af det pågældende fodermiddel siden sidste nulstilling, som skete den dato der står i feltet Fra d. dd/mm-åå. Opsummeringen gælder kun for den pågældende foderstation

20 4.3.7 Nulstilling af Forbrugt kg og Forbrugt Fe: Hvis man taster 0 i Forb.kg eller Forb.Fe nulstilles begge felter for den pågældende recept, og dags dato indsættes automatisk i feltet Fra den dd/mm-åå Aktuel separeret: Når der på stationen er defineret lågeseparation, optælles her det antal dyr, der er separeret ind i separationsstien. Hvis Aktuel separeret overstiger Max separation for pågældende station/staldsystem, vil der blive givet alarm, og alle stationer med pågældende staldsystem nr. vil blive spærret for at kunne separere, stationerne vil stadig udfodre de dyr der kommer i stationen. Når separationsstien tømmes for dyr, eller der ændres i antal dyr i stien, skal man manuelt nulstille Aktuel separeret / ændre til aktuel antal dyr i stien, denne ændring skal bare ske på en station per staldsystem. 4.4 Systemdata, foderstation VÅD/TØR Skærmbilledet for systemdata for foderstationen kaldes frem ved at taste Shift+pil op/ned eller Group op/ned Type 4 (24), 1 fodermiddel: Type 14 (34), 2 fodermidler: Station ## Rec.1 Station ## Rec.1 Rec.2 Max. Portion/g 0 Max. Portion/g 0 VT1 sek. 0,5 VT1 sek. 0,5 0,5 VT2 sek. VT2 sek. VT3 sek. 0,5 VT3 sek. 0,5 Krybbe luk 30 Krybbe luk 30 Pause foder slut 120 Pause foder slut 120 Baglåge åbne 30 Baglåge åbne 30 Pause krybbe ej luk 2 Pause krybbe ej luk 2 So genfodre 300 So genfodre 300 Uaktiveret min. 0 Uaktiveret min. 0 Sep. Låge luk -120 Sep. Låge luk -120 Stald system nr 0 Stald system nr 0 Max seperation 0 Max seperation 0 Seperation type 1 Seperation type 1 Krybbe type 1 Krybbe type 1 Baglåge type 2 Baglåge type 2 Lukke hastighed 0,5 Lukke hastighed 0,5 Fejl 04 So > 1 ALARM Fejl 04 So > 1 ALARM Fejl 05 So ej ude ALARM Fejl 05 So ej ude ALARM Max kg 0 Max kg 0 0 Aktuel kg 0,0 Aktuel kg 0,0 0,0 Start kg 0,0 Start kg 0,0 0,0 Forb./min 0 Forb./min 0 0 Afstand 0 Afstand 0 0 Anlæg nr. 0 Anlæg nr

21 Type 3 (23), 1 vådfodermiddel: Type 13, 2 vådfodermiddeler: Station ## Rec.1 Station ## Rec.1 Max. Portion/g 0 Max. Portion/g 0 VT1 sek. 0,5 VT1 sek. 0,5 VT2 sek. 0,5 VT2 sek. 0,5 VT3 sek. 0,5 VT3 sek. Krybbe luk 30 Krybbe luk 30 Pause foder slut 120 Pause foder slut 120 Baglåge åbne 30 Baglåge åbne 30 Pause krybbe ej luk 2 Pause krybbe ej luk 2 So genfodre 300 So genfodre 300 Uaktiveret min. 0 Uaktiveret min. 0 Sep. Låge luk -120 Sep. Låge luk -120 Stald system nr 0 Stald system nr 0 Max seperation 0 Max seperation 0 Seperation type 1 Seperation type 1 Krybbe type 1 Krybbe type 1 Baglåge type 2 Baglåge type 2 Lukke hastighed 0,5 Lukke hastighed 0,5 Fejl 04 So > 1 ALARM Fejl 04 So > 1 ALARM Fejl 05 So ej ude ALARM Fejl 05 So ej ude ALARM Max. Portion/g Max. Portion / gang angiver det antal portioner der maximalt kan gives pr. gang et dyr er i stationen. Max. portion/g kan f. eks. anvendes i en træningssituation hvis dyrene ønskes tvunget til at rationen deles over flere besøg. Hvis der ikke ønskes delt ration indtastes 0 ved Max. portion/g. Funktionen influerer på alle søer der fodres i pågældende station VT1 sek. VT er en forkortelse for VentilTid Tør ( Type ) Feltets anvendelse er afhængig af hvilken Type der er defineret ved Krybbetype. Hvis Krybbetype er indtastet med Type 1 eller 2 vises der 3,0 sekunder. Tiden kan rettes ved midlertidig at ændre til Krybbe type 11 eller 12, husk at ændre tilbage igen. Hvis krybbetypen er 11 eller 12, indtastes den tid i sekunder som doseringssneglen skal køre for hver ration. Våd ( Type ) Indtastning af tiden hvori der skal omrøres før opfyldeventil åbnes. VT1 bør min. indtastes med 3-5 sekunder VT2 sek. Tør ( Type ) Felt anvendes ikke da tiden beregnes automatisk til vandventilen. Våd ( Type ) Indtastning af den tid i sekunder, som genopfyldningsventilen skal være aktiveret. VT2 bør min. indtastes med 5 sekunder

22 4.4.4 VT 3 sek. Anvendes i forbindelse med monteret vitamindosering (Station type ). Den tid, som vitamindoseringsenheden skal have per portion, indtastes i sekunder Krybbe luk Krybbe luk er den tid, der skal gå fra transponder øremærket ikke læses mere til krybben skal lukkes. Krybbe luk anvendes når et dyr, som stadigvæk må få foder, har forladt foderstationen, samt når sidste foderportion er givet (se endvidere Pause foder slut). Krybbe luk kan ikke indtastes til mindre end 5 sekunder Pause foder slut Pause Foder Slut anvendes som ekstra tid før krybben lukkes efter at sidste foderportion er givet, tiden kommer efter Krybbe luk Baglåge åbne Baglåge åbne angiver tiden fra at krybben lukker til baglågen åbnes. Hvis krybben ikke er registreret lukket efter tiden Baglåge åbne er gået, vil baglågen i alle tilfælde blive åbnet efter yderligere tid indtastet ved Pause krybbe ej luk. Tiden anvendes desuden i forbindelse med lågeseparation samt ved alarmfunktioner (se endvidere afsnit 7 samt Alarmer fejl 02). Tiden kan ikke indtastes til mindre end 15 sekunder Pause krybbe ej luk Pause krybbe ej luk angiver den tid i minutter, der må gå inden baglågen i alle tilfælde skal åbnes, selv om krybben ikke bliver lukket. Pause krybbe ej luk -tiden tæller efter Baglåge åbne -tiden, hvis krybben ikke er registreret lukket, f.eks. hvis et dyr holder krybben åben So genfodre So Genfodre angiver tiden fra baglågen åbnes før den samme so igen kan få foder ved besøg i stationen Uaktiveret min Uaktiveret min" betyder, at hvis der i løbet af den indtastede tid ikke har været registreret transpondere og at der i det pågældende staldsystem stadig er søer som må få foder, skal alarmfunktion gå i gang. Dette er en ekstra overvågning, der skal sikre, at alarmfunktionen bliver aktiv hvis der er sket en mekanisk blokering af stationen, der ikke kan registreres elektronisk Sep. låge luk Ved lågeseparation vil separationslågen blive lukket når 2 x tiden Baglåge åbne + tiden indtastet ved Sep. låge luk, er gået

23 Tiden Sep. Låge luk kan indtastes med negativ værdi (f.eks. -120), hvorved baglågen åbnes før separationslågen åbnes, i tilfælde hvor soen ikke selv vil forlade stationen Stald system nr Stald system nr. er et indtastet nr. som kan binde flere stationer sammen i samme staldsystem. Funktionen anvendes i forbindelse med overvågning af stationernes separation. Stationer med fælles separationssti skal have samme Stald system nr Max. separation Max. Separation angiver, hvor mange søer der maximalt må separeres fra. Funktionen anvendes kun når der er monteret separationslåger. Hvis der er flere stationer med samme Stald system nr. vil Max separation automatisk vise/rette til samme værdi for alle de pågældende stationer. (Se endvidere, Aktuel separeret) Separation type Separations type angiver hvilken type separationsudstyr, der er monteret på stationen. Type 1 indtastes hvis der kun er farveseparation på stationen. Der kan med farveseparation monteres op til 3 farver. Type 2 indtastes hvis der er lågeseparation på stationen. Når der er lågeseparation kan der samtidig monteres 1 farve. BEMÆRK! Når der ændres i Separation type skal der justeres moduler (se afsnit 11.5 ) da de elektriske udgange hertil ændrer funktion. Ved lågeseparation kan Baglåge type 4 ikke anvendes Krybbe type (dosering type) Krybbe type angiver, om krybben på stationen er lukket eller åben. SKIOLD-Echberg foderstation er som standard Type 1 med lukket krybbe. Type 1 indtastes når der anvendes lukket krybbe for tørfoder (Standard). Type 2 indtastes når der anvendes åben krybbe for tørfoder. Type 11 indtastes, når der anvendes lukket krybbe for vådfoder (Standard) Type 12 indtastes, når der anvendes åben krybbe for vådfoder Hvis der anvendes tidsstyret doseringssnegl, skal der indtastes køretid ved VT1 sek. For at indtaste VT1 sek., skal Type indtastes som 11 ( ved lukket krybbe) eller 12 (ved åben krybbe), hvorefter VT1 Sek. indtastes. Husk at rette typen tilbage til hhv. 1 eller 2 igen. Se endvidere efterfølgende Krybbe- og baglåge-typer Baglåge type

24 Baglåge type angiver hvilken type baglåger der er på stationen. Foderstationen er som standard Type 2, med elektrisk/luftstyret åbning af låger. Lågerne åbnes med luftcylinder, lågerne lukkes når der på indgangs-detektorer registreres at en so går ind i stationen Lukke hastighed Lukke hastighed angiver hvor mange sekunder der skal gå fra at so er registreret på vej ind i stationen til baglågen skal begynde at lukke Fejl 04 So > 1 ALARM, Fejl 05 So ej ude ALARM I forbindelse med alarmfunktioner kan man for ovenstående fejl definere på hver enkelt station hvorvidt de skal medføre ALARM (pågældende station stoppes), om der kun skal gives information herom på alarmbilledet eller om funktionen ikke skal anvendes. Ved at indtaste 1 i feltet (ALARM/INFO) vil der være indikeret ALARM (stationen skal gå på alarm), ved at indtaste 0 vil der blive indikeret INFO (der gives information på alarmbilledet), ved at indtaste 2 vil der blive indikeret med hvorefter der ikke gives ALARM eller INFO. Se endvidere afsnit Alarmer & Genstart vedrørende fejl 04 og 05. I forbindelse med lågeseparation kan der ved fejl 04 indtastes 3 SEPE, hvilket får stationen til at gå på ALARM, hvis der registreres 2 søer i stationen i forbindelse med at en so skal separeres Max kg, Aktuel kg, Start kg, Forb./min, Afstand (L1), Anlæg nr. Ovenstående data anvendes alene i forbindelse med automatisk opfyldning af foderstationerne, med SKIOLD A/S Transpork tørfoderstyring model Transpork TR. Se afsnit Automatisk opfyldning af foderstationer

25 5. Foderplaner / kurver Fig. 10: Funktionstast Foderplaner / Kurver Computeren bruger foderplanerne til at beregne, hvor meget foder der skal udfodres, samt til styring af døgncyklus. Hver foderplan indeholder en foderkurve, som ud fra CyklusDage og Fe/dag beskriver mængden af foder som skal doseres. Computeren bruger CyklusDag fra Sodata til at aflæse mængden af foder på foderkurven, der skal udfodres. Computeren har plads til 10 foderplaner, hvoraf de 9 har en foderkurve med 20 positioner med Cyklus dage og Fe/dag på 2 recepter. Foderplan nr. 0 anvendes som Manuel Foderplan, hvor der ikke skal anvendes en foderkurve. 5.1 Type: Der er 3 typer af foderplaner, disse er VÅDfoder, TØRfoder eller Manuel. Type Anvendelse 0 Ikke i anvendelse 3 SØER VÅD 4 SØER TØR 5 Manuel (kun på Foderplan nr. 0) Vælg foderplan: Man vælger foderplan på computeren ved at indtaste foderplannummeret og derefter trykker på funktionstasten foderplan fig Ikke i anvendelse: Hvis foderplanen ikke er i anvendelse, sættes type til 0. Skærmbilledet på computeren ser ud som følgende, og der kan ikke indtastes yderligere informationer i billedet. Foderplan Per.1 Per.2 Type 0 Ikke anv. Fig. 11: Skærmbillede for Foderplan type

SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Tel: (+45) Fax: (+45) Kap. 4 Foderkurver

SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Tel: (+45) Fax: (+45) Kap. 4 Foderkurver Kap. 4 Foderkurver 1 FODERKURVER... 2 1.1 VIRKEMÅDE.... 2 1.2 ÅBEN OVERSIGT FODERKURVE.... 3 1.3 ÅBEN FODERKURVE.... 3 1.4 ÅBEN GRAFISK FODERKURVE.... 4 1.5 ÅBEN ANVENDT FODERPLAN... 5 2 OPRET/RET FODERKURVE....

Læs mere

Manual. Agrosoft WinSvin version 4.37 integreret med SKIOLD transponder ver SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby

Manual. Agrosoft WinSvin version 4.37 integreret med SKIOLD transponder ver SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby Manual Agrosoft WinSvin version 4.37 integreret med SKIOLD transponder 2006 981000810 ver. 2.0 01.06.2007 SKIOLD A/S DK 9300 Sæby 2 981000810 Indholdsfortegnelse 1. OPSTARTS INDSTILLINGER...4 2. PROGRAM

Læs mere

PigWin. integrerad med. SKIOLD-Datamix Transponder

PigWin. integrerad med. SKIOLD-Datamix Transponder PigWin integrerad med SKIOLD-Datamix Transponder Indholdsfortegnelse Installation och opsætning 3 Installation av WinSvin 3 Program setup 5 Transponder 6 Generelt om Transponder/WinSvin 6 Alarmbillede

Læs mere

MANUAL HÅNDTERMINAL. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL HÅNDTERMINAL. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! HÅNDTERMINAL 981 000 505 Ver. 100 02-10-2013 Indhold 1. HÅNDTERMINAL... 4 1.1 Håndterminal versioner.... 4 1.2 Integreret håndterminal... 4 1.3 Vigtig ved anvendelse af håndterminal...

Læs mere

Kap 2 Sti-Data i Multifeeder 5000

Kap 2 Sti-Data i Multifeeder 5000 Kap 2 Sti-Data i Multifeeder 5000 1 ADGANG TIL STI-DATA.... 2 1.1 Oversigt sti-data.... 2 1.1.1 Søgekriterier for fremvælg stier på oversigt.... 2 1.2 Data-vinduer, enkelt stier.... 4 1.3 Adgang til vise/ændre

Læs mere

MANUAL PIGMOBILE & SKIOLD TRANSPONDER/DM5000/VENTILATION. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL PIGMOBILE & SKIOLD TRANSPONDER/DM5000/VENTILATION. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! PIGMOBILE & SKIOLD TRANSPONDER/DM5000/VENTILATION 981 002 750 Ver. 03 02-10-2013 Indhold 1 SKIOLD Pinkoder til Pocket... 3 1.1 Transponder Pinkode... 3 1.2 DM5000 Pinkode...

Læs mere

Kap.10 Grunddata / System indstillinger

Kap.10 Grunddata / System indstillinger Kap.10 Grunddata / System indstillinger 1. Service menu... 2 1.1 Bruger Indstilling... 2 1.1.1 Ventil A+B... 2 1.1.2 Print til RS232... 2 1.1.3 Beregn pris... 2 1.1.4 Beregn TS,FE/kg... 3 1.1.5 Auto reg.

Læs mere

BoPil transponder-system (ESF)

BoPil transponder-system (ESF) BoPil transponder-system (ESF) BoPil transpondere - optimal foderkontrol og management af drægtige søer. Velafprøvet * Brugervenligt * Yderst driftssikkert Egenskaber ved BoPil s transpondere Foder: Fodring

Læs mere

Kap.3 Foderplan 1 FODERPLAN OPRET/RET FODERPLAN/RECEPTER... 4

Kap.3 Foderplan 1 FODERPLAN OPRET/RET FODERPLAN/RECEPTER... 4 Kap.3 Foderplan 1 FODERPLAN.... 2 1.1 ÅBEN OVERSIGT FODERPLAN.... 2 1.2 ÅBEN FODERPLAN.... 3 1.3 ÅBEN GRAFISK FODERPLAN.... 3 2 OPRET/RET FODERPLAN/RECEPTER.... 4 2.1 DEFINER TYPE.... 4 2.2 ANVENDELSE

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000

BRUGERVEJLEDNING SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000 BRUGERVEJLEDNING SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000 981 002 065 Ver. 2.53 30-04-2014 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Adgang og ændring af bruger kode... 5 2. Foder... 6 2.1 Indtastning af komponent data...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.Timer TEMPERATURAFHÆNGIG TIMER BRUGERVEJLEDNING VER. 1.12 DT.man Klima Design A/S 14. maj 2007 1 Bemærk: Taster med flere funktioner er angivet med vandrette streger. Gentagne tryk på tasten skifter

Læs mere

Farm Manager medarbejder: KMZ

Farm Manager medarbejder: KMZ J A S O P E L SF A R MMA NA G E R V A R ENR. : 4 0 2 0 0 0 3 9 D A NS K Titel: Basis bruger vejledning Side 2 of 8 1. Indholdsfortegnelse a. Punkt 2 - Forord b. Punkt 3 - System Introduktion c. Punkt

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

MANUAL FRA AGROSOFT Ver

MANUAL FRA AGROSOFT Ver MANUAL FRA AGROSOFT 981 002 815 Ver. 01 17-04-2013 Indholdsfortegnelse Fysisk opsætning på APR500... 2 Bluetooth indstillinger... 2 Opsætning (APR500/PDA)... 2 Krav til PDA... 2 Skab forbindelse til Læser

Læs mere

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! AGROSOFT POCKETPIGS 981 002 640 Ver. 02 03-10-2013 2 981 002 640 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om brugen af Pocket... 4 1.1 Svinedata... 4 1.2 Opbygning... 5 1.3 Brugen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Kap 1 Anvendelse af Multifeeder 5000

Kap 1 Anvendelse af Multifeeder 5000 Kap 1 Anvendelse af Multifeeder 5000 1 OPBYGNING AF MULTIFEEDER 5000... 2 2 ADGANG TIL VINDUER/SYMBOLER/DATA.... 3 2.1 Automatisk tænd/sluk af skærm.... 3 2.2 Åbne og lukke vinduer generelt.... 3 2.3 Skærmens

Læs mere

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 2 Service og Alarm ver SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 2 Service og Alarm ver SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby Manual Transponder v.187 v.155 Del 2 Service og Alarm 981000800 ver. 5 03-11-2011 SKIOLD A/S DK 9300 Sæby Indholdsfortegnelse 11. Servicebilleder... 4 11.1 Opsætning mv...4 11.1.1 So ej ædt... 5 11.1.2

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

KOMPONENTER... 2 1.1 ÅBEN OVERSIGT KOMPONENTER... 2 1.2 ÅBEN KOMPONENT-VINDUE...

KOMPONENTER... 2 1.1 ÅBEN OVERSIGT KOMPONENTER... 2 1.2 ÅBEN KOMPONENT-VINDUE... Kap. 6 Komponenter 1 KOMPONENTER.... 2 1.1 ÅBEN OVERSIGT KOMPONENTER.... 2 1.2 ÅBEN KOMPONENT-VINDUE.... 3 2 OPRET/RET KOMPONENT.... 4 2.1 OPRET NY KOMPONENT.... 4 2.1.1 Nødvendige komponent-data.... 4

Læs mere

Opret en ny foderplan helt fra bunden.

Opret en ny foderplan helt fra bunden. Opret en ny foderplan helt fra bunden. Måden som softwaren arbejder på er i nævnt rækkefølge: 1. Alle fodermidler vi har til rådighed oprettes med individuelle navne. Altså, oprettes MAJS som MAJS 2016,

Læs mere

TTS-Link Brugermanual

TTS-Link Brugermanual TTS-Link Brugermanual til enkel og effektiv dyreregistrering Juni 2016 Elektronisk registrering med XRS Stavantenne og XR3000/EW7 Vejecomputer Up- og download af besætningsdata til Dyreregistreringen Eksport

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

Vådfoder - Udnyt potentialet

Vådfoder - Udnyt potentialet Vådfoder - Udnyt potentialet Fodermøde 2014 Svinerådgiver Bjarne Knudsen Program Slagtesvin Foderkurven Følg en fodring Antal daglige fodringer 3, 4 eller 5? Fordeling over døgnet Diegivende søer Fordeling

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Vådfoder - Udnyt potentialet. Svinerådgiver Inga Riber

Vådfoder - Udnyt potentialet. Svinerådgiver Inga Riber Vådfoder - Udnyt potentialet Svinerådgiver Inga Riber Program Slagtesvin Foderkurven Følg en fodring Antal daglige fodringer 3, 4 eller 5? Fordeling over døgnet Diegivende søer Fordeling af dagsration

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

Bilag 1 til BR styrmandsmappe. Tastevejledning til Birkerød Roklubs computersystem

Bilag 1 til BR styrmandsmappe. Tastevejledning til Birkerød Roklubs computersystem Bilag 1 til BR styrmandsmappe Tastevejledning til Birkerød Roklubs computersystem 1) Opstart. Når man ankommer til roklubben tændes computeren, der står på pulten mellem portene. Gør det straks, da den

Læs mere

a) Oprettelse af brugerkoder, brugernavne og brugerrettigheder. 2. Vent til velkomsthilsenen erstattes af meddelelsen Kodeindtastning.

a) Oprettelse af brugerkoder, brugernavne og brugerrettigheder. 2. Vent til velkomsthilsenen erstattes af meddelelsen Kodeindtastning. Administratorvejledning for den elektroniske lås SELO-B Al programmering skal ske med lågen åben Den fabriksindsstillede administratorkode 1 2 3 4 5 6 7, skal straks ændres. a) Oprettelse af brugerkoder,

Læs mere

Brugervejledning. Anvendelse af IsoReader ver SKIOLD Echberg A/S La Cours Vej 1 DK 7430 Ikast

Brugervejledning. Anvendelse af IsoReader ver SKIOLD Echberg A/S La Cours Vej 1 DK 7430 Ikast Brugervejledning Anvendelse af IsoReader 981002700 ver. 01 01-10-2004 SKIOLD Echberg A/S DK 7430 Ikast 2 981002700.doc Indholdsfortegnelse 1 BRUG AF ISOREADER... 4 1.1 FORBINDELSE TIL POCKET... 4 1.2 HVAD

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR TeeJet No. 020-152-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1600 BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

Kap 5 Blande/Fodertider

Kap 5 Blande/Fodertider Kap 5 Blande/Fodertider 1 BLANDE/FODERTIDER.... 3 1.1 ÅBEN OVERSIGT FODERTIDER.... 4 1.1.1 Oversigt alle blandere.... 4 1.1.2 Oversigt enkelt blander.... 5 1.1.3 Oversigt udvalgt Plan / Recept... 5 1.1.4

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Fokus på fodring og huldstyring af drægtige søer. Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen VSP Svinerådgiver Lars Winther LandboNord

Fokus på fodring og huldstyring af drægtige søer. Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen VSP Svinerådgiver Lars Winther LandboNord Fokus på fodring og huldstyring af drægtige søer Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen VSP Svinerådgiver Lars Winther LandboNord Hvorfor er huldet vigtigt? Normal huld giver Flere totalfødte i efterfølgende

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

FULLWOOD, Fusion Crystal

FULLWOOD, Fusion Crystal FULLWOOD, Fusion Crystal Produktnavn Sælges som Fusion Crystal version 1.40. Sælges p.t. kun sammen med FULLWOOD Merlin automatiske malkesystemet. Her sælges det som et komplet modul. Krav til hardware/internet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 3

Indholdsfortegnelse. Side 3 pocketloader Rev.1.0 2009 KEsolutions AS - all rights reserved Author: JS.10.02.2009 Indholdsfortegnelse Servicemenu... Side 5 Adgang... Side 5 Menuoversigt... Side 6 101: INDSÆT PÅ KORT... Side 6 102:

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

03/ PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING. SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34

03/ PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING. SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34 03/01-2012 PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34 Indholds fortegnelse Indholds fortegnelse... 2 Forord... 3 Installation... 4 System krav :... 4 RS485 til USB adapter

Læs mere

STRANGKO. Herd Managementprogrammer 22

STRANGKO. Herd Managementprogrammer 22 STRANGKO Produktnavn Sælges som STRANGKOFARM CONTROL II MANAGEMENTSYSTEM. Programmet sælges som et grundmodul, hvilket indeholder kalender og foderprogram, samt delmoduler til aktivitetsmåling, kommunikation

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Vejledning i status med CASIO DT-810 og SVANEN

Vejledning i status med CASIO DT-810 og SVANEN Vejledning i status med CASIO DT-810 og SVANEN 1. Læs denne vejledning igennem inden status Terminalen tændes ved at trykke på tasten PW. Står terminalen ikke i Hovedmenu trykkes på tasten CLR gentagne

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Viden, værdi og samspil

Viden, værdi og samspil Viden, værdi og samspil Huld og rygspækmål Oktober 2014 Svinerådgiver Lars Winther Tlf. 51 52 85 72 law@landbonord.dk Præsenteret af stand-in: Thomas Sønderby Bruun, VSP Dagens emner Hvorfor huldstyring

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Minigrisen. Udgivet Juni 2007. Dansk Landbrugsrådgivning. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret

Kom godt i gang med DLBR Minigrisen. Udgivet Juni 2007. Dansk Landbrugsrådgivning. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Kom godt i gang med DLBR Minigrisen Udgivet Juni 2007 Redaktør Tryk Udgiver Dansk Landbrugsrådgivning Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, SvineIT Support Se

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

LISA 2 System til faringsovervågning

LISA 2 System til faringsovervågning Indledning Du har netop anskaffet dig et unikt stykke værktøj til brug ved faringsovervågning. LISA 2 systemet er et interaktivt værktøj, som sikrer at medarbejdere i farestalden holder fokus på faringer

Læs mere

NIMAND A/S SINCE 1987

NIMAND A/S SINCE 1987 Control Master M 700 / 3100 spiritus kontrol- & doserings system Bruger- & programmerings manual Aflæsning af salg pr. prop med servicenøgle (kan ikke 0-stilles) Denne aflæsning benyttes kun hvis man ønsker

Læs mere

Milimix Betjeningsvejledning

Milimix Betjeningsvejledning Milimix Betjeningsvejledning Kapacitet pr. pumpetyper Type 5: Dosering 0,001-9,999%. Max 5 liter doseret/time. (Max 0,5 % ved 1200 liter/time) Max vandtryk: 5 Bar. Type 15: Dosering 0,01-9,99%. Max 15liter

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Indholdsfortegnelse

I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Indholdsfortegnelse I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Tillykke med købet af Deres nye Petscribe graveringsmaskine. Den følgende manual skal fungere som en guide til korrekte udpaknings-, opstillings-,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

We care about pigs. WEDA Danmark a/s Gl. Silkeborgvej 2 8920 Randers Denmark. Phone: +45 5122.1166 Email: info@weda.dk Internet: www.weda.

We care about pigs. WEDA Danmark a/s Gl. Silkeborgvej 2 8920 Randers Denmark. Phone: +45 5122.1166 Email: info@weda.dk Internet: www.weda. We care about pigs WEDA Danmark a/s Gl. Silkeborgvej 2 8920 Randers Denmark Phone: +45 5122.1166 Email: info@weda.dk Internet: 02_15.DA Der tages forbehold for trykfejl. Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Vejledning til: Funktioner i WinSvin som kan bruges i forbindelse med egenkontrol.

Vejledning til: Funktioner i WinSvin som kan bruges i forbindelse med egenkontrol. Vejledning til: Funktioner i WinSvin som kan bruges i forbindelse med egenkontrol. 1. Medicinregistrering WinSvin kan registrere medicinske behandlinger, genordinere medicin, beregne restmængde og udskrive

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med.

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med. Tastaturet er et input værktøj til computeren. Et standard tastatur har 102 taster, men samtidig med at Windows95 blev offentliggjort, blev der lavet et 105 tasters tastatur med 2 ekstra Windows funktioner.

Læs mere

B. Braun Space GlucoseControl (SGC)

B. Braun Space GlucoseControl (SGC) B. Braun Space GlucoseControl (SGC) Quickguide Gyldig for software I9305_C Automated Infusion Systems Opstart af ny behandling 1. TÆND insulinpumpen, vælg insulin fra lægemiddellisten og vent på forbindelse

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion )

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion ) Model: Sønderborg Valgfri portrækkefølge. Visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Mulighed for visning af starttid for næste

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide.

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide. Indledning M90 terminalen er det nyeste inden for håndholdte scannere. M90 terminalen kan benyttes til statusoptælling i Hands Satellite Statussystem og til vareflytning i Hands Satellite Lagersystem.

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015 Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015 Indholdsfortegnelse: Side 1. Standard sæt indeholder...2 2. AlarmLink indeholder...2 3. Udvidet sæt indeholder...2

Læs mere

Optimér besætningssundhed og mælkeydelse DeLaval foderstation FSC40 og FSC400

Optimér besætningssundhed og mælkeydelse DeLaval foderstation FSC40 og FSC400 Optimér besætningssundhed og mælkeydelse DeLaval foderstation FSC40 og FSC400 DeLaval foderstation sammen med Feed First koncept Du forventer, at dine malkekøer skal producere stadig større mælkemængder.

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Indhold. Vejledning til ur - DGT 2010

Indhold. Vejledning til ur - DGT 2010 Vejledning til ur - DGT 2010 Indhold Knapper på uret... 2 Korrigere tiden - give ekstra tid... 3 Standard indstilling... 3 1 tids kontrol uden tillægs tid - program 3... 3 2 tids kontroller uden tillægs

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere