Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger ver SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby"

Transkript

1 Manual Transponder v.187 v.155 Del 1 - Indstillinger ver SKIOLD A/S DK 9300 Sæby

2

3 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Betjening af computer Standard computer MAX computer Virkemåde Foderberegning Udfodring Aktivitetsbillede Udskrifter: Driftsforstyrrelser: Foderstationer Type 6, Orne detektor Tid samme besøg Index nyt besøg Stigningstakt Reduktionstakt Max index Alarm index Separations nr Type 5, Separationsstation Aktuel separeret: Stald system nr Max. separation Baglåge åbne Lukke hastighed Sep. låge luk Åbne/luk sep.låge Dyr til sep.stat Uaktiveret min Type 4, 24, 14, 34, 3, 23 og Rec.1 (Rec.2 ved 2 fodermidler): Foderpause Fe/kg: Portion gram: Væske L/min: Forb.kg og Forb.Fe: Nulstilling af Forbrugt kg og Forbrugt Fe: Aktuel separeret: Systemdata, foderstation VÅD/TØR Max. Portion/g VT1 sek VT2 sek VT 3 sek Krybbe luk Pause foder slut Baglåge åbne Pause krybbe ej luk So genfodre

4 Uaktiveret min Sep. låge luk Stald system nr Max. separation Separation type Krybbe type (dosering type) Baglåge type Lukke hastighed Fejl 04 So > 1 ALARM, Fejl 05 So ej ude ALARM Max kg, Aktuel kg, Start kg, Forb./min, Afstand (L1), Anlæg nr Foderplaner / kurver Type: Vælg foderplan: Ikke i anvendelse: Foderplan TØRfoder / VÅDfoder: % af kurve Start periode Max % udf Max % overfør Pause portion Max. portion/g Opdater foderplan Start CykDg Foderkurve SØER VÅD/TØR: Fp Cyk.Dg Fe1/d Fe2/d L1/Fe L2/Fe Indtastning af foderkurven Foderplan Manuel recepter på samme station Sodata Sonr CykDg Fe/dag RestFe Afv% Fp Bru U FeTot Transp.nr Sys St Indtast transp.nr Slet transp.nr Søg efter transp.nr Sidste besøg Opret Sonr Ret Sonr Slet Sonr Separation

5 7.1 Farveseparation: Lågeseparation: Farve & låge separation: Definer separation: Snr Cyk.dag UDg V Vitamin dosering: Aktivitetsbillede SoNr. Fe/dag Rest Fe Trans.nr Station tom ALARM ## Station tom PAUSE Station ej defineret Udskrifter Sorteringsorden Staldsystem Data på listerne Levner Cyklus Separation Stations bevægelser

6 1. Introduktion Fig. 1: Transponderstation For at få fuldt udbytte af deres nye transponder fodringsanlæg, bør De læse denne manual grundigt igennem. Manualen er opdelt i afsnit, som beskriver de enkelte funktioner i transponder foderanlægget i detaljer. Først beskrives selve anlæggets virkemåde. Det er vigtigt at have forståelse for virkemåden i anlægget, således at man selv hurtigt kan løse evt. driftsforstyrrelser. Desuden letter det også forståelsen af de efterfølgende afsnit. De efterfølgende afsnit beskriver hvordan skærmbillederne er opbygget, og hvilke data der er nødvendige for at transponder foderanlægget kan fungere

7 VIGTIGT! Læs hele manualen igennem inden anlægget tages i brug. VIGTIGT! Den ansvarlige ejer/bruger af anlægget skal sørge for at få Manualen opdateret ved eventuelle ændringer af anlægget. VIGTIGT! Skal der anvendes svejser på stationerne eller på inventar, som har forbindelse til stationerne, skal strømmen afbrydes på hovedafbryderen til transponderanlægget, og ligeledes skal stikket, der forsyner antennemodulerne, afmonteres fra modulerne i alle stationer. Modulerne er monteret inde i krybbesektionerne, Husk at få genmonteret alle stik. Eltilslutning: FARE! Inden anlægget tages i brug SKAL der foretages en test af anlæggets funktioner som beskrevet i denne manual for bl. a. at sikre, at alt er korrekt forbundet. VIGTIGT! Ved ledningsforbinding af de enkelte komponenter, SKAL der bruges PGforskruninger til gennemføring af ledningerne for at beskytte ledningen og for at bevare komponenternes tæthed. Ved service: FARE! Hovedafbryder ved styring skal afbrydes og aflåses ved enhver service på anlægget, som indebærer kontakt med elektriske komponenter. VIGTIGT! Den ansvarlige ejer/bruger af anlægget skal sikre sig, at ALLE, som arbejder med og ved anlægget, er blevet gjort bekendt med indholdet i denne manual

8 2. Betjening af computer 2.1 Standard computer Computeren har et display med 3 linier af 25 tegn, og et tastatur med nogle funktionstaster, piletaster og taltaster. Informationerne som vises på displayet, kan "rulles" op og ned ved hjælp af piletasterne op og ned. Nogle informationsbilleder er for brede til at de kan være på et billede. Ved at bruge Shift sammen med højre / venstre pil kan man "skubbe" billedet til højre og venstre. På nogle billeder findes der systemdata, eller der findes yderligere gruppebilleder, disse findes ved at bruge Shift sammen med piletasterne op / ned. Indtastning af data sker på den midterste linie, ved at placere cursoren (den blok som står og blinker) i feltet, hvor data skal indtastes. Derefter indtaster man den ønskede værdi, og slutter med at godkende værdien ved at trykke på [=] tasten. Ved at indtaste nr. efterfulgt af funktionstast, kommer man direkte til de ønskede data. Hvis man ønsker informationer om et bestemt dyr, gøres det på følgende måde: Indtast dyr nr. og tryk på Funktionstasten Sow. Det samme kan gøres ved foderplan og foderstation. Hvis displayet begynder at blinke, er det fordi der er alarm på en station. Displayet vil blive ved med at blinke indtil alarmen er afstillet. Bemærk! Hvis man indtaster tal, bliver disse først gemt når man trykker på [=] tasten. Fig. 2: Standard transponder computer

9 2.2 MAX computer Computerens display har 3 linier á 25 tegn, og et tastatur med funktionstaster, piletaster og taltaster. Informationerne som vises på displayet, kan "rulles" op og ned ved hjælp af piletasterne eller med LINE op og ned. Nogle informationsbilleder er for brede til at de kan være på et billede, men ved at bruge Shift sammen med højre / venstre pil eller med NEXT / PRE "skubbes" billedet til højre og venstre. På nogle billeder findes der systemdata, eller der findes yderligere gruppebilleder, disse findes ved at bruge Shift sammen med piletasterne op / ned eller med GROUP op / ned. Indtastning af data sker på den øverste linie, og indsættes med [=] tasten på cursor positionen. Ved at indtaste nr. efterfulgt af funktionstast, kommer man direkte til de ønskede data. Hvis man ønsker informationer om et bestemt dyr, gøres det på følgende måde: Indtast dyr nr. og tryk på Funktionstasten Sow. Det samme kan gøres ved foderplan og foderstation. Hvis displayet begynder at blinke, er det fordi der er alarm på en station. Displayet vil blive ved med at blinke indtil alarmen er afstillet. Bemærk! Hvis man indtaster tal, bliver disse først gemt når man trykker på [=] tasten. Fig. 3: Transponder computer model MAX

10 3. Virkemåde Alle dyr som skal fodres i anlægget skal have et SKIOLD A/S godkendt øremærke, hvori der er indbygget en transponder. Transponderen indeholder elektronik, som sender et fast indkodet nummer retur til anlæggets computer, når dyret er gået ind i foderstationen. 3.1 Foderberegning Til hver dyr er der tilknyttet en foderplan. Ud fra dyrets cyklusdag kan computeren på foderplanen beregne hvor meget foder dyret skal have i det pågældende foderdøgn. Hvis dyret i det forudgående foderdøgn ikke har spist hele sin foderration, vil den procentdel af den resterende mængde, som er angivet under Max % overfør i foderplanen, blive overført til det næste foderdøgn, dette gælder også hvis soen via tolerancer eller planskifte har fået for meget foder i sidste foderdøgn. 3.2 Udfodring Når et dyr er gået ind i foderstationen, lukkes baglågen, og transpondernummeret sendes til computeren, hvorefter der sker følgende: Hvis dyret tidligere har været inde, og har fået hele sin foderration, åbnes ikke for krybben. Computeren venter på at dyret går ud, og et nyt dyr kommer ind. Hvis dyret har foder til gode (RestFe) og tiden (So genfodre) er gået siden sidste besøg, åbnes for krybben og der udfodres en portion foder. Computeren bliver ved med at se om dyret er i foderstationen, og fortsætter udfodringen af portioner med det fastsatte tidsinterval (Foder pause). Hvis der er tilsluttet separation, farve mærkning eller vitamindosering på foderstationen, kontrollerer computeren om dyret opfylder betingelserne for disse. Når dyret ikke må få mere foder, eller dyret har forladt foderstationen, lukkes for krybben og baglågen åbnes, så næste so kan komme til

11 3.3 Aktivitetsbillede På computeren kan aktiviteten over de tilsluttede foderstationer overvåges i aktivitetsbilledet. Hvis der udfodres, vises det dyr som er i foderstationen. Ellers vises hvor lang tid foderstationen har været tom eller hvis der er alarm. 3.4 Udskrifter: For at lette det daglige arbejde kan computeren lave forskellige udskriftlister. Den vigtigste er levner-liste, som viser de dyr som ikke har spist op, denne liste skal laves hver dag. Der er desuden cyklus-lister, separations-lister og stations-liste. OBS.! Der skal være tilsluttet printer direkte til anlægget for at dette fungerer, på de fleste anlæg er der ikke tilsluttet printer, men et management system der giver mulighed for disse udskrifter. 3.5 Driftsforstyrrelser: Der findes to typer driftsforstyrrelser, informationer og alarmer. Hvis der opstår driftsforstyrrelser som computeren selv er i stand til at håndtere, vises informationen herom i alarmbilledet for den pågældende foderstation. Hvis der opstår driftsforstyrrelser som computeren ikke selv kan håndtere, lukkes for baglågen og foderstationen er ude af funktion. Computeren viser alarmen for foderstationen i alarmbilledet, og aktiverer alarmudgangen hvis denne er monteret

12 4. Foderstationer Fig. 4: Funktionstast foderstationer Computeren er ved levering sat op til antallet af foderstationer som er instaleret. Hver foderstation kan udfodre op til 2 recepter samtidig, med opsummering på begge recepter af udfodret mængde og FE. Det er vigtigt at man som bruger, har kendskab til de informationer der er indtastet på definitionen af de enkelte foderstationer (beskrevet efterfølgende). Informationerne bestemmer hvordan selve udfodringen skal forløbe. Der er 8 typer af transponder stationer. Typen definerer om der på stationen anvendes 1 eller 2 fodermidler (recepter), om der anvendes vådfoder eller tørfoder, og om stationen er monteret med eller uden vitamindosering. Type Anvendelse 0 Ikke i anvendelse 3 SØER VÅD med 1 recept 4 SØER TØR med 1 recept 5 Sep. Station 6 Orne Detektor 13 SØER VÅD med 2 recepter 14 SØER TØR med 2 recepter 23 SØER VÅD med 1 recept + Vitamin 24 SØER TØR med 1 recept + Vitamin 34 SØER TØR med 2 recepter + Vitamin Man vælger foderstation på computeren ved at indtaste stationsnummer og derefter trykker på funktionstasten foderstation som er vist i Fig. 4. Hvis foderstationen ikke er i anvendelse sættes type til 0. Skærmbilledet på computeren ser ud som vist i Fig. 5, og der kan ikke indtastes yderligere informationer i billedet. Station ## Rec.1 Type 0 Ikke anv. Fig. 5: Skærmbillede for Foderstation ikke i brug

13 VIGTIGT! Hver gang der oprettes en ny station, fjernes en station eller ændres på stationstypen, skal der slukkes for strømmen til computeren i mindst 30 sekunder, og modulerne skal justeres (se afsnit 11.5). 4.1 Type 6, Orne detektor Stationstypen Ornedetektor defineres med type 6: Station ## Rec.1 Type 6 Orne det. Tid sammebesøg 60 Index nyt besøg 7 Stigningstakt 200 Reduceringstakt 10 Max index 100 Alarm index 75 Seperations nr 1 Fig. 6: Skærmbillede for Type 6 Ornedetektor. BEMÆRK Alle data vedr. opsætning gælder alle ornedetektorer der er tilsluttet systemet, dog undtaget Separations nr. Aktuel brunstværdi på de enkelte søer kan aflæses på sokortet Tid samme besøg Tid samme besøg angiver, hvor lang tid soen skal være borte fra ornedetektoren for at blive registreret for et nyt besøg. Standard er 60 sek Index nyt besøg Index nyt besøg betyder hvor stor en værdi der lægges til soens samlede indextal for hver gang den ankommer til detektorerne. Standard er 10, men dette tal kan reduceres hvis for mange søer går på brunstalarm Stigningstakt Stigningstakt er en beregningsfaktor, der angiver hvorledes tiden, som soen tilbringer i stationen, håndteres. Standard er 200, men tallet bør ændres, hvis påvirkningen af soens indextal er for lille/stor. Stigningstakt Index efter 5 minutter

14

15 4.1.4 Reduktionstakt Reduktionstakt angiver hvorledes soens indextal formindskes i den tid, hvor soen er borte fra ornedetektoren. Standard er 10, men hvis indextallene generelt er for høje øges det til 11 eller 12. Herunder er et eksempel på hvor meget index et falder på 3 timer uden besøg (udgangspunkt index 100) Max index Reduktionstakt Index efter 3 timer Max index angiver det maksimum, som index kan stige til Standard er Alarm index Alarm index typisk 75 - angiver hvornår soen farvemærkes og overføres til alarmlister (info), og evt. mærkes elektronisk til separation på næste foderbesøg Separations nr. Denne funktion muliggør definition af en fast opsætning, der sørger for lågeseparation af en so, der lige er faldet for brunstkontrol, næste gang den besøger foderstationen. Nummeret, der indtastes, refererer til separationsnummeret ( se opsætning af separation afsnit 7). 4.2 Type 5, Separationsstation Station ## Rec.1 Type 5 Sep. stat Aktuel separeret 0 Stald system nr 2 Max. Separation 0 Baglåge åbne 30 Lukke hastighed 0,5 Sep.låge luk -120 Åbne/luk sep.låge 0,5 Dyr til sep.stat. 0,5 Uaktiveret min. 0 Fig. 7: Skærmbillede Type 5 Separationsstation

16 4.2.1 Aktuel separeret: Når der er defineret lågeseparation på stationen, optælles det antal dyr der er separeret ind i separationsstien. Hvis Aktuel separeret overstiger Max separation for pågældende station/staldsystem, vil der blive givet alarm, og alle stationer med pågældende staldsystem nr. vil blive spærret. Når separationsstien tømmes for dyr, eller der ændres i antal dyr i stien, skal man manuelt nulstille Aktuel separeret / ændre til aktuel antal dyr i stien Stald system nr Stald system nr. muliggør indtastning af et nr. som binder flere stationer sammen i det samme staldsystem. Funktionen anvendes i forbindelse med overvågning af stationernes separation, og derfor skal stationer med fælles separationssti skal have samme Stald system nr Max. separation Max. Separation angiver, hvor mange søer der max. må separeres fra. Anvendes kun når der er monteret separationslåger. Hvis der er flere stationer med samme Stald system nr. vil Max separation automatisk vise/rette til samme værdi for alle de pågældende stationer. (Se endvidere, Aktuel separeret) Baglåge åbne Baglåge åbne er den tid, der går, fra soen er genkendt til at baglågen åbnes. Tiden kan ikke indtastes til mindre end 15 sekunder Lukke hastighed Lukke hastighed angiver, hvor mange sekunder der skal gå fra at soen er registreret på vej ind i stationen til at baglågen skal begynde at lukke Sep. låge luk Ved lågeseparation vil separationslågen blive lukket når 2 x tiden defineret i Baglåge åbne + tiden indtastet ved Sep. låge luk er gået. Tiden kan indtastes med negativ værdi (f.eks. -120), således baglågen åbnes før separationslågen åbnes, i tilfælde hvor soen ikke selv vil forlade stationen Åbne/luk sep.låge Åbne/Luk sep. Låge angiver, hvor mange sekunder der skal gå fra soen registreres på vej ud af stationen til separationslågen begynder at lukke Dyr til sep.stat. Dyr til sep. stat. angiver tiden i minutter, det vil tage en so at bevæge sig hen til det fælles separationsområde under forudsætning af et normal bevægelsestempo

17 4.2.9 Uaktiveret min. Uaktiveret min. angiver, hvor mange minutter der er gået siden sidste so har været i stationen

18 4.3 Type 4, 24, 14, 34, 3, 23 og13. Hvis der anvendes et tørfodermiddel, sættes Type til 4 på foderstationen, og Type 24 hvis der er monteret vitamindosering. Hvis der anvendes 2 tørfodermidler, sættes Type til 14 på foderstationen, og Type 34 hvis der er monteret vitamindosering. Skærmbilledet på computeren for hhv. 1 og 2 tørfodermidler ser ud som følgende. Der kan bladres i alle linier ved at trykke på piletaster op og ned. 1 tørfodermiddel 2 tørfodermidler Station ## Rec.1 Station ## Rec.1 Rec.2 Type 4 SØER TØR Type 14 SØER TØR Foder pause Foder pause Fe/kg 0.00 Fe/kg Ration gram 0 Ration gram 0 0 Væske L/min 0.0 Væske L/min 0.0 Forb.kg 0 Forb.kg 0 0 Forb.Fe 0 Forb.Fe 0 0 Fra den ddmmåå Fra den ddmmåå ddmmåå Aktuel separeret 0 Aktuel separeret 0 Fig. 8: Skærmbillede for hhv. 1 og 2 tørfodermidler Hvis der anvendes et vådfodermiddel, sættes Type til 3 på foderstationen, og Type 23 hvis der er monteret vitamindosering. Hvis der anvendes 2 tørfodermidler, sættes Type til 13 på foderstationen. Skærmbilledet på computeren for hhv. 1 og 2 tørfodermidler ser ud som følgende. Der kan bladres i alle linier ved at trykke på piletaster op og ned. Station ## Rec.1 Type 3 SØER VÅD Foder pause Fe/kg 0.00 Ration gram 0 Forb.kg 0 Forb.Fe 0 Fra den ddmmåå Aktuel separeret 0 Fig. 9: Skærmbillede for vådfodermiddel

19 4.3.1 Rec.1 (Rec.2 ved 2 fodermidler): Angiver kolonnerne for de data, der er separate for hver fodermiddel, der kan udfodres på stationen. Rec.2 og data herfor angives kun når stationen er defineret med Type eller 34. Recept 1 hænger sammen med Fe1/dag og Liter1/Fe på foderplanen, og Recept 2 hænger sammen med Fe2/dag og Liter2/Fe på foderplanen Foderpause Foderpause giver mulighed for indtaste en periode, (fra klokkeslæt til klokkeslæt) hvor stationen skal være uaktiveret (låst) Fe/kg: Fe/kg angiver foderværdien for den pågældende recept/foder i Fe/kg. Denne værdi skal indtastes, da den bruges til at udregne hvor meget foder, der skal udfodres (dvs. hvor mange portioner der skal til for at have et kg foder ) Portion gram: Portion gram angiver hvor mange gram foder der er i hver portion, der udfodres. VIGTIGT! Husk at dette bliver kontrolleret med jævne mellemrum og især ved foderskift eller ændring af formalingsgrad Væske L/min: Væske L/Min angiver hvor mange liter vand pr. minut vandforsyningen på foderstationen giver. Dette bruges til automatisk at beregne hvor lang tid vandventilen skal aktiveres ved hver portion foder. BEMÆRK! På typerne 3, 13 og 23 for vådfoder bruges denne linie ikke.! Forb.kg og Forb.Fe: Forb. Kg og Forb. Fe er en opsummering af den udfodrede mængde i kg og Fe af det pågældende fodermiddel siden sidste nulstilling, som skete den dato der står i feltet Fra d. dd/mm-åå. Opsummeringen gælder kun for den pågældende foderstation

20 4.3.7 Nulstilling af Forbrugt kg og Forbrugt Fe: Hvis man taster 0 i Forb.kg eller Forb.Fe nulstilles begge felter for den pågældende recept, og dags dato indsættes automatisk i feltet Fra den dd/mm-åå Aktuel separeret: Når der på stationen er defineret lågeseparation, optælles her det antal dyr, der er separeret ind i separationsstien. Hvis Aktuel separeret overstiger Max separation for pågældende station/staldsystem, vil der blive givet alarm, og alle stationer med pågældende staldsystem nr. vil blive spærret for at kunne separere, stationerne vil stadig udfodre de dyr der kommer i stationen. Når separationsstien tømmes for dyr, eller der ændres i antal dyr i stien, skal man manuelt nulstille Aktuel separeret / ændre til aktuel antal dyr i stien, denne ændring skal bare ske på en station per staldsystem. 4.4 Systemdata, foderstation VÅD/TØR Skærmbilledet for systemdata for foderstationen kaldes frem ved at taste Shift+pil op/ned eller Group op/ned Type 4 (24), 1 fodermiddel: Type 14 (34), 2 fodermidler: Station ## Rec.1 Station ## Rec.1 Rec.2 Max. Portion/g 0 Max. Portion/g 0 VT1 sek. 0,5 VT1 sek. 0,5 0,5 VT2 sek. VT2 sek. VT3 sek. 0,5 VT3 sek. 0,5 Krybbe luk 30 Krybbe luk 30 Pause foder slut 120 Pause foder slut 120 Baglåge åbne 30 Baglåge åbne 30 Pause krybbe ej luk 2 Pause krybbe ej luk 2 So genfodre 300 So genfodre 300 Uaktiveret min. 0 Uaktiveret min. 0 Sep. Låge luk -120 Sep. Låge luk -120 Stald system nr 0 Stald system nr 0 Max seperation 0 Max seperation 0 Seperation type 1 Seperation type 1 Krybbe type 1 Krybbe type 1 Baglåge type 2 Baglåge type 2 Lukke hastighed 0,5 Lukke hastighed 0,5 Fejl 04 So > 1 ALARM Fejl 04 So > 1 ALARM Fejl 05 So ej ude ALARM Fejl 05 So ej ude ALARM Max kg 0 Max kg 0 0 Aktuel kg 0,0 Aktuel kg 0,0 0,0 Start kg 0,0 Start kg 0,0 0,0 Forb./min 0 Forb./min 0 0 Afstand 0 Afstand 0 0 Anlæg nr. 0 Anlæg nr

21 Type 3 (23), 1 vådfodermiddel: Type 13, 2 vådfodermiddeler: Station ## Rec.1 Station ## Rec.1 Max. Portion/g 0 Max. Portion/g 0 VT1 sek. 0,5 VT1 sek. 0,5 VT2 sek. 0,5 VT2 sek. 0,5 VT3 sek. 0,5 VT3 sek. Krybbe luk 30 Krybbe luk 30 Pause foder slut 120 Pause foder slut 120 Baglåge åbne 30 Baglåge åbne 30 Pause krybbe ej luk 2 Pause krybbe ej luk 2 So genfodre 300 So genfodre 300 Uaktiveret min. 0 Uaktiveret min. 0 Sep. Låge luk -120 Sep. Låge luk -120 Stald system nr 0 Stald system nr 0 Max seperation 0 Max seperation 0 Seperation type 1 Seperation type 1 Krybbe type 1 Krybbe type 1 Baglåge type 2 Baglåge type 2 Lukke hastighed 0,5 Lukke hastighed 0,5 Fejl 04 So > 1 ALARM Fejl 04 So > 1 ALARM Fejl 05 So ej ude ALARM Fejl 05 So ej ude ALARM Max. Portion/g Max. Portion / gang angiver det antal portioner der maximalt kan gives pr. gang et dyr er i stationen. Max. portion/g kan f. eks. anvendes i en træningssituation hvis dyrene ønskes tvunget til at rationen deles over flere besøg. Hvis der ikke ønskes delt ration indtastes 0 ved Max. portion/g. Funktionen influerer på alle søer der fodres i pågældende station VT1 sek. VT er en forkortelse for VentilTid Tør ( Type ) Feltets anvendelse er afhængig af hvilken Type der er defineret ved Krybbetype. Hvis Krybbetype er indtastet med Type 1 eller 2 vises der 3,0 sekunder. Tiden kan rettes ved midlertidig at ændre til Krybbe type 11 eller 12, husk at ændre tilbage igen. Hvis krybbetypen er 11 eller 12, indtastes den tid i sekunder som doseringssneglen skal køre for hver ration. Våd ( Type ) Indtastning af tiden hvori der skal omrøres før opfyldeventil åbnes. VT1 bør min. indtastes med 3-5 sekunder VT2 sek. Tør ( Type ) Felt anvendes ikke da tiden beregnes automatisk til vandventilen. Våd ( Type ) Indtastning af den tid i sekunder, som genopfyldningsventilen skal være aktiveret. VT2 bør min. indtastes med 5 sekunder

22 4.4.4 VT 3 sek. Anvendes i forbindelse med monteret vitamindosering (Station type ). Den tid, som vitamindoseringsenheden skal have per portion, indtastes i sekunder Krybbe luk Krybbe luk er den tid, der skal gå fra transponder øremærket ikke læses mere til krybben skal lukkes. Krybbe luk anvendes når et dyr, som stadigvæk må få foder, har forladt foderstationen, samt når sidste foderportion er givet (se endvidere Pause foder slut). Krybbe luk kan ikke indtastes til mindre end 5 sekunder Pause foder slut Pause Foder Slut anvendes som ekstra tid før krybben lukkes efter at sidste foderportion er givet, tiden kommer efter Krybbe luk Baglåge åbne Baglåge åbne angiver tiden fra at krybben lukker til baglågen åbnes. Hvis krybben ikke er registreret lukket efter tiden Baglåge åbne er gået, vil baglågen i alle tilfælde blive åbnet efter yderligere tid indtastet ved Pause krybbe ej luk. Tiden anvendes desuden i forbindelse med lågeseparation samt ved alarmfunktioner (se endvidere afsnit 7 samt Alarmer fejl 02). Tiden kan ikke indtastes til mindre end 15 sekunder Pause krybbe ej luk Pause krybbe ej luk angiver den tid i minutter, der må gå inden baglågen i alle tilfælde skal åbnes, selv om krybben ikke bliver lukket. Pause krybbe ej luk -tiden tæller efter Baglåge åbne -tiden, hvis krybben ikke er registreret lukket, f.eks. hvis et dyr holder krybben åben So genfodre So Genfodre angiver tiden fra baglågen åbnes før den samme so igen kan få foder ved besøg i stationen Uaktiveret min Uaktiveret min" betyder, at hvis der i løbet af den indtastede tid ikke har været registreret transpondere og at der i det pågældende staldsystem stadig er søer som må få foder, skal alarmfunktion gå i gang. Dette er en ekstra overvågning, der skal sikre, at alarmfunktionen bliver aktiv hvis der er sket en mekanisk blokering af stationen, der ikke kan registreres elektronisk Sep. låge luk Ved lågeseparation vil separationslågen blive lukket når 2 x tiden Baglåge åbne + tiden indtastet ved Sep. låge luk, er gået

23 Tiden Sep. Låge luk kan indtastes med negativ værdi (f.eks. -120), hvorved baglågen åbnes før separationslågen åbnes, i tilfælde hvor soen ikke selv vil forlade stationen Stald system nr Stald system nr. er et indtastet nr. som kan binde flere stationer sammen i samme staldsystem. Funktionen anvendes i forbindelse med overvågning af stationernes separation. Stationer med fælles separationssti skal have samme Stald system nr Max. separation Max. Separation angiver, hvor mange søer der maximalt må separeres fra. Funktionen anvendes kun når der er monteret separationslåger. Hvis der er flere stationer med samme Stald system nr. vil Max separation automatisk vise/rette til samme værdi for alle de pågældende stationer. (Se endvidere, Aktuel separeret) Separation type Separations type angiver hvilken type separationsudstyr, der er monteret på stationen. Type 1 indtastes hvis der kun er farveseparation på stationen. Der kan med farveseparation monteres op til 3 farver. Type 2 indtastes hvis der er lågeseparation på stationen. Når der er lågeseparation kan der samtidig monteres 1 farve. BEMÆRK! Når der ændres i Separation type skal der justeres moduler (se afsnit 11.5 ) da de elektriske udgange hertil ændrer funktion. Ved lågeseparation kan Baglåge type 4 ikke anvendes Krybbe type (dosering type) Krybbe type angiver, om krybben på stationen er lukket eller åben. SKIOLD-Echberg foderstation er som standard Type 1 med lukket krybbe. Type 1 indtastes når der anvendes lukket krybbe for tørfoder (Standard). Type 2 indtastes når der anvendes åben krybbe for tørfoder. Type 11 indtastes, når der anvendes lukket krybbe for vådfoder (Standard) Type 12 indtastes, når der anvendes åben krybbe for vådfoder Hvis der anvendes tidsstyret doseringssnegl, skal der indtastes køretid ved VT1 sek. For at indtaste VT1 sek., skal Type indtastes som 11 ( ved lukket krybbe) eller 12 (ved åben krybbe), hvorefter VT1 Sek. indtastes. Husk at rette typen tilbage til hhv. 1 eller 2 igen. Se endvidere efterfølgende Krybbe- og baglåge-typer Baglåge type

24 Baglåge type angiver hvilken type baglåger der er på stationen. Foderstationen er som standard Type 2, med elektrisk/luftstyret åbning af låger. Lågerne åbnes med luftcylinder, lågerne lukkes når der på indgangs-detektorer registreres at en so går ind i stationen Lukke hastighed Lukke hastighed angiver hvor mange sekunder der skal gå fra at so er registreret på vej ind i stationen til baglågen skal begynde at lukke Fejl 04 So > 1 ALARM, Fejl 05 So ej ude ALARM I forbindelse med alarmfunktioner kan man for ovenstående fejl definere på hver enkelt station hvorvidt de skal medføre ALARM (pågældende station stoppes), om der kun skal gives information herom på alarmbilledet eller om funktionen ikke skal anvendes. Ved at indtaste 1 i feltet (ALARM/INFO) vil der være indikeret ALARM (stationen skal gå på alarm), ved at indtaste 0 vil der blive indikeret INFO (der gives information på alarmbilledet), ved at indtaste 2 vil der blive indikeret med hvorefter der ikke gives ALARM eller INFO. Se endvidere afsnit Alarmer & Genstart vedrørende fejl 04 og 05. I forbindelse med lågeseparation kan der ved fejl 04 indtastes 3 SEPE, hvilket får stationen til at gå på ALARM, hvis der registreres 2 søer i stationen i forbindelse med at en so skal separeres Max kg, Aktuel kg, Start kg, Forb./min, Afstand (L1), Anlæg nr. Ovenstående data anvendes alene i forbindelse med automatisk opfyldning af foderstationerne, med SKIOLD A/S Transpork tørfoderstyring model Transpork TR. Se afsnit Automatisk opfyldning af foderstationer

25 5. Foderplaner / kurver Fig. 10: Funktionstast Foderplaner / Kurver Computeren bruger foderplanerne til at beregne, hvor meget foder der skal udfodres, samt til styring af døgncyklus. Hver foderplan indeholder en foderkurve, som ud fra CyklusDage og Fe/dag beskriver mængden af foder som skal doseres. Computeren bruger CyklusDag fra Sodata til at aflæse mængden af foder på foderkurven, der skal udfodres. Computeren har plads til 10 foderplaner, hvoraf de 9 har en foderkurve med 20 positioner med Cyklus dage og Fe/dag på 2 recepter. Foderplan nr. 0 anvendes som Manuel Foderplan, hvor der ikke skal anvendes en foderkurve. 5.1 Type: Der er 3 typer af foderplaner, disse er VÅDfoder, TØRfoder eller Manuel. Type Anvendelse 0 Ikke i anvendelse 3 SØER VÅD 4 SØER TØR 5 Manuel (kun på Foderplan nr. 0) Vælg foderplan: Man vælger foderplan på computeren ved at indtaste foderplannummeret og derefter trykker på funktionstasten foderplan fig Ikke i anvendelse: Hvis foderplanen ikke er i anvendelse, sættes type til 0. Skærmbilledet på computeren ser ud som følgende, og der kan ikke indtastes yderligere informationer i billedet. Foderplan Per.1 Per.2 Type 0 Ikke anv. Fig. 11: Skærmbillede for Foderplan type

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002 UniLock System 10 Manual til Windows-program Software PCS125 Version 1.0 Revision 071002 UniLock programmet er et Windows baseret pc-program til at oprette og vedligeholde et adgangskontrolsystem. UniLock

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

AMI Quattro BRUGERMANUAL

AMI Quattro BRUGERMANUAL AMI Quattro BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 4 INTRODUKTION... 5 KORT BESKRIVELSE AF AMI QUATTRO GØDNINGSBLANDER... 6 QUICK-GUIDE... 7 EKSEMPEL PÅ INDSTILLING AF GØDNINGSBLANDEREN...

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Brugervejledning NewPOS version 4.0.12

Brugervejledning NewPOS version 4.0.12 Brugervejledning NewPOS version 4.0.12 NewPOS 4 Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen AS, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises i

Læs mere

SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning

SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning Drosselvej 4, DK-8870 Langå Meterbuen 15, DK - 2740 Skovlunde Telefon: +45 8646 7572 - Fax: +45 8646 7574 www.cashcomdata.dk - info@cashcomdata.dk ii Indhold

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Brugervejledning. til. Flex 5

Brugervejledning. til. Flex 5 Brugervejledning til Flex 5 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Generelt om Flex 5 2 Hovedmenuen 6 Generelle forhold i Flex 5 8 Afsnit 2 (Login) Side Login 1 Ændring af adgangskode 3 Afsnit

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

Betjeningsvejledning for adgangskontrol BUANCO SYSTEM A/S

Betjeningsvejledning for adgangskontrol BUANCO SYSTEM A/S Betjeningsvejledning for adgangskontrol BUANCO SYSTEM A/S Agerhatten 25 5220 Odense Tlf. 64 73 14 07 Support 72 17 07 24 www.buanco.dk BUANCO@ BUANCO.dk Indholdsfortegnelse Vejledningshensigt...................

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008 Shop Floor Control Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

EBI Brukermanual Honeywell / HL

EBI Brukermanual Honeywell / HL EBI Brukermanual Honeywell / HL REV15-05-2006 Afsnit 1 - Tilmelding, skærmopbygning & anlægsadgang Start af stationprogrammet og tilmelding. 1. Programmet startes fra computerens Start menu. Start Programmer

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics. User Manual Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 6 FORMÅL MED DENNE MANUAL...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual Hasse Weicher Version 1.05 Indholdsfortegnelse Systemkrav og installation... 1 Systemkrav... 1 Installation af ParsePort Årsafslutning... 1 Generelt om

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere