OfficeServ Systemadministratorvejledning version INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OfficeServ Systemadministratorvejledning version 1.0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1"

Transkript

1

2 OfficeServ Systemadministratorvejledning version INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 OM DENNE VEJLEDNING...3 HVORDAN DENNE GUIDE ER OPBYGGET...3 SPECIALFUNKTIONER...4 RINGEPLANER I TELESYSTEMET...4 MANUEL ÆNDRING AF RINGEPLANER...4 MIDLERTIDIG ÆNDRING AF RINGEPLANER...5 OPKALD TIL OMSTILLINGEN...5 TILBAGEKALD TIL OMSTILLINGEN...5 BRYDE IND I SAMTALER...5 WALKING CLASS OF SERVICE...6 IND/UD AF GRUPPER...7 OMSTILLINGSGRUPPE...7 VIS NUMMER-FUNKTIONER...8 OVERVÅGE ANDRE LOKALNUMRE...8 OVERSIGT OVER UBESVAREDE OPKALD...9 NUMMER TIL NAVN-OVERSÆTTELSE...9 SYSTEMADMINISTRATOR PROGRAMMERING...10 ADMINISTRATORPROGRAMMERING MMC INDSTILLING AF DATO OG KLOKKESLÆT MMC NULSTILLING AF LOKALNUMRENES ADGANGS-KODER MMC PROGRAMMERING AF SVARSTILLING MMC PROGRAMMERING AF LOKALNUMMERNAVNE MMC PROGRAMMERING AF BYLINIENAVNE MMC PROGRAMMERING AF GRUPPENAVNE MMC PROGRAMMERING AF KORTNUMRE OG KORTNUMMERNAVNE...19 Programmering af fælles kortnumre MMC Programmering af fælles kortnummernavne MMC Programmering af personlige kortnumre MMC Programmering af personlige kortnummernavne MMC PROGRAMMERING AF TEKSTBESKEDER MMC INDSTILLING AF ALARM/AFTALE-PÅMINDER MED BESKED MMC PROGRAMMERING AF LYSTASTER MMC VIDERESTILLINGS-DESTINATIONER FOR LOKALNUMRE MMC PROGRAMMERING AF LOKALNUMMER TIMERE - MMC TILFØJELSE AF NAVNE TIL OVERSÆTTELSESTABEL MMC ANGIVELSE AF HELLIGDAGE MMC FLYTNING AF UDSTYR/TELEFONER MMC SYSTEM ALARMER...37 SYSTEM FUNKTIONSKODER...37 PROGRAMMERING AF SYSTEM-TELEFONFUNKTIONER MMC PROGRAMMERING AF NAVN/NUMMER-VISNING I DISPLAY MMC INDTALING OG AFLYTNING AF BESKEDER I KØ/SVAR SYSTEM, VOICE RESPONSE SYSTEM ELLER DIGITAL TELEFONSVARER...43

3 OfficeServ Systemadministratorvejledning version OVERSIGT OVER INDTALTE BESKEDER...44 BILAG 1: PROGRAMMERING AF FUNKTIONER I LYSTASTER:...45 BILAG 2: ALMENE FUNKTIONER I LYSTASTER:...46

4 OfficeServ Systemadministratorvejledning version OM DENNE VEJLEDNING Denne vejledning beskriver de mest anvendte faciliteter på Samsung OfficeServ telesystemet. Vi anbefaler, at I bruger vejledningen, således at telesystemet altid virker korrekt, effektivt og er optimalt tilpasset virksomhedens telebehov. Man får adgang til faciliteterne via en Samsung systemtelefon med display samt en særlig adgangskode. Adgangskoden er som udgangspunkt 0000, men kan til enhver tid ændres. Mere uddybende information til brugerne af telesystemet kan fås i de brugervejledninger, som følger med systemtelefonerne og standardtelefonerne. Mange af faciliteterne i Systemadministratorvejledningen er beregnet for virksomhedens systemadministrator. Virksomheden kan vælge at udpege flere systemadministratorer eller slet ingen. Ved hjælp af en administratoradgangskode opnås adgang til specifikke programmer (MMC), som bruges til at tildele, se eller ændre funktioner. Instruktionerne er detaljerede og lette at følge, men I er velkomne til at kontakte DanDial på telefon for yderligere information. HVORDAN DENNE GUIDE ER OPBYGGET Manualen er opdelt i 3 afsnit: Specialfunktioner Omtaler de mest anvendte administratorfunktioner, f.eks. ændring af ringeplaner, programmering af konto- og adgangskoder, overvågning af samtaler på andre lokalnumre osv. Vis-Nummer Funktioner Beskriver hvordan man bedst udnytter A-nummer informationer om opkald, specielt i forbindelse med registrering af kald til og fra andre lokalnumre System Administrator Programmering Viser programmeringen af specielle funktioner ved hjælp af MMC programmering.

5 OfficeServ Systemadministratorvejledning version SPECIALFUNKTIONER RINGEPLANER I TELESYSTEMET Telesystemet indeholder op til 6 forskellige ringeplaner (ringemønstre), som f.eks. kan se således ud: Tidsrum Kaldene dirigeres til: Lageret Hovedomstillingen Kantinen Hovedomstillingen Lageret Vagttelefon Når systemet er programmeret med flere forskellige ringeplaner, er det enkelte lokalnummer omfattet af netop den ringeplan, som det er tilknyttet. Man kan skifte ringeplan på alle tidspunkter. Ringeplanerne er tilgængelige på brugerniveau og kan enten aktiveres automatisk eller manuelt. Automatiske ringeplaner har et individuelt starttidspunkt, og ringeplanen vil være gældende, indtil en ny ringeplan er defineret til at træde i kraft. Hvis ringeplanen ikke er programmeret til at træde i kraft automatisk, skal ringeplanerne aktiveres manuelt ved hvert skift. Den gældende automatiske ringeplan kan til enhver tid ændres ved at trykke på en annulleringstast. Der er to måder at annullere automatiske ringeplaner på: tryk på Ring Plan tasten (RP) for midlertidigt at annullere den nuværende ringeplan, indtil næste ringeplan starter automatisk ELLER tryk på RTO-tasten for permanent at annullere den automatiske ringeplan og flytte den til en manuel ringeplan. Denne ringeplan bibeholdes, indtil en ny ringeplan etableres manuelt eller automatisk. NOTE: Hvis teknikeren ikke har programmeret RP eller RTO tasterne bedes I kontakte DanDial på telefon MANUEL ÆNDRING AF RINGEPLANER Tryk på RTO tasten + 4-cifret ringeplan password (som udgangspunkt 0000) og derefter nummeret på den ringeplan, du ønsker (1-6). Systemet vil nu annullere alle de automatiske tidsintervaller, der tidligere er programmeret i systemet. Systemet vil forblive i denne ringeplan, indtil en ny ringeplan aktiveres manuelt. Hvis du ønsker at annullere den manuelle ændring, der er foretaget (jf. ovenfor), og vende tilbage til automatiske ringeplaner, tryk på RTO tasten + ringeplan password + 0 (nul).

6 OfficeServ Systemadministratorvejledning version MIDLERTIDIG ÆNDRING AF RINGEPLANER Tryk på RP-tasten + 4-cifret ringeplan password (som udgangspunkt 0000 ) og derefter nummeret på den ringeplan, du ønsker (1-6). Systemet vil nu forblive I den valgte ringeplan, indtil starttidspunktet for den næste automatiske ringeplan. Note: RP tasten kan også dedikeres til en bestemt af de 6 forskellige ringeplaner. F.eks. en RP tast bliver dedikeret til ringeplan 3 (RP3), så når man trykker på RP3 lystasten, vil ringeplan 3 automatisk blive aktiveret (og lystasten vil lyse). Når man igen trykker på lystast RP3 vil systemet vende tilbage til ringeplan 1 (og lyset i lystasten slukkes). OPKALD TIL OMSTILLINGEN Ethvert lokalnummer som taster 9 vil automatisk ringe til omstillingen (Hvis flere firmaer er koblet op på samme telesystem, kan hvert firma have deres egen omstilling eller omstillingsgruppe). Opkald til omstillingen er letgenkendelig, idet KALD-tasten på omstillingstelefonen vil blinke med et hurtigt rødt lys. Selv om omstillingen er optaget, vil lokalnumrene aldrig møde en optagettone, når de taster 9. Opkaldet vil fortsætte med at ringe i kø, indtil det bliver besvaret. TILBAGEKALD TIL OMSTILLINGEN Omstillede kald der ikke besvares, vil ringe som et tilbagekald til det lokalnummer, som oprindeligt stillede samtalen om. Hvis dette lokalnummer heller ikke besvarer tilbagekaldet, vil samtalen gå videre til omstillingsfunktionen som et omstillet tilbagekald. Et kald der er sat på HOLD, vil ringe som et tilbagekald, på det lokalnummer, som satte opkaldet på HOLD. Hvis tilbagekaldet ikke besvares, vil opkaldet blive sendt videre til omstillingen. Begge typer tilbagekald vil ringe og BY- eller KALD-lystasten vil blinke langsomt med orange lys. BRYDE IND I SAMTALER Som standard er der ikke åbnet op for denne mulighed på telesystemet. Kontakt DanDial, såfremt I ønsker adgang til denne funktion. Hvis man ønsker at bryde ind i et andet lokalnummers samtale for enten at overvåge samtalen eller deltage i den, skal den der ønsker at bryde ind, have sin telefon programmeret med en tilladelse, og det/de pågældende lokalnumre, må desuden ikke have spærret for bryde ind-funktionen. Såfremt der er åbnet op for bryde ind-funktionen er der følgende valgmuligheder (MMC 206): Bryde ind er ikke tilladt (Barge in type No barge in) Bryde ind med tone (Barge in type with tone) Bryde ind uden tone (Barge in type without tone)

7 OfficeServ Systemadministratorvejledning version Hvis et lokalnummer ikke har spærret for bryde ind-funktionen, kan man bryde ind i samtalen med eller uden forudgående advarsel. Hvis man vælger funktionen Bryde ind med tone lyder en advarselstone i røret og på systemtelefoner med display, vises desuden en tekst i displayet. Hvis funktionen Bryde ind uden tone i stedet vælges, vil det lokalnummer, som brydes ind i, ikke fra systemet modtage nogen form for information om, at der brydes ind i samtalen. For at bryde ind: 1. Tast lokalnummeret (eller tryk på lystasten) og afvent optagettone. 2. Tryk på Bryde ind-softtasten i displayet. (Hvis man ønsker at deltage i samtalen tryk endvidere på MIKRO-softasten i displayet og påbegynd samtalen. 3. Afslut ved at lægge røret. Note: Såfremt man vil undersøge hvem der pågældende lokalnummer ringer til, eller hvem der ringer op til lokalnummeret, før man bryder ind i samtalen, henvises til afsnittet Overvåge andre lokalnumre på side 8. Anbefalinger af hensyn til privatlivets fred Såfremt virksomheden har behov for bryde ind-funktionen, anbefales det, at udelukkende systemadministratorens telefon får adgang til funktionen for at undgå misbrug. ADVARSEL: Bryde ind uden forudgående advarselstone kan krænke privatlivets fred. DanDial kan på ingen måde gøres ansvarlig for misbrug af denne funktion, såfremt virksomheden vælger at gøre brug af denne funktion i telesystemet. WALKING CLASS OF SERVICE Hvis man ikke er ved sin egen telefon, men i stedet ved en telefon, der ikke har så mange rettigheder (class of service), er det muligt at få sine egen class of service med hen til den midlertidige telefon ved hjælp af følgende procedure: 1. Løft røret eller tryk på HØJTTALER-tasten. 2. Tast 59 og derefter og derefter dit normale lokalnummer. 3. Tast dit password (Note1) og afvent intern klartone. 4. Tast 0 + telefonnummer ELLER anvend den ønskede funktion på sædvanlig vis. 5. Læg røret efter brug og telefonen vender tilbage til dens sædvanlige class of service. Note1: Det password, der hører til din normale telefon skal være ændret fra default kode 1234, før du kan bruge Walking class of service faciliteten. Se nærmere i brugervejledningen til din telefon.

8 OfficeServ Systemadministratorvejledning version IND/UD AF GRUPPER Alle lokalnumre der er programmeret ind i en gruppe kan melde sig ud af gruppen, og efterfølgende melde sig ind i gruppen igen. Når man er udmeldt af gruppen, kan man modtage opkald til sit eget lokalnummer/direkte nummer, men ikke til gruppenummeret. Hvis lokalnummeret ikke har en IG-tast (dvs. en lystast til at melde sig ind og ud af grupper): Løft røret og tast funktionskoden (Note2) Tast gruppenummeret. Tast 0 for at melde dig ud af gruppen eller tast 1 for at melde dig ind i gruppen. Modtag bekræftelsestone og læg røret på. Note2 : Funktionskoden skal være programmeret på telefonen, før man kan melde sig ind eller ud af grupper Hvis lokalnummeret har en IG-tast (dvs. en lystast til at melde sig ind og ud af grupper): Tryk på lystasten. Hvis den lyser rødt, er du meldt ind i gruppen. Tryk på lystasten. Hvis den ikke lyser længere, er du udmeldt af gruppen. Note: Der er 40 grupper for systemer med S og M software og 80 grupper for systemer med L software. Et lokalnummer kan være medlem af mere end en gruppe. OMSTILLINGSGRUPPE Man kan oprette back-up funktioner til hovedomstillingen, når denne skal afløses eller på spidsbelastningstidspunkter, hvor der er behov for yderligere personer til at besvare hovedomstillingen. Man skal dedikere et lokalnummer til hovedomstillingen og derudover oprette et eller flere lokalnumre, som back-up for hovedomstillingen. Når det er nødvendigt at route opkald uden om hovedomstillingen (f.eks. når omstillingsmedarbejderen har pause), skal backup ens lokalnummer meldes ind i gruppen, og hovedomstillingen skal meldes ud af gruppen. På spidsbelastningstidspunkter kan både hovedomstillingen og en eller flere back-up lokalnumre være meldt ind i gruppen samtidigt. Når back-up lokalnumrene ikke skal være i brug, skal kun hovedomstillingen være meldt ind i gruppen.

9 OfficeServ Systemadministratorvejledning version VIS NUMMER-FUNKTIONER Vis-nummer betyder identificering af indgående opkald ved at opkaldets nummer (eller navn) vises i telefonens display, inden opkaldet besvares. Det er imidlertid en forudsætning, at kaldet ikke kommer fra et hemmeligt nummer samt at opkalderens teleoperatør understøtter vis-nummer. OVERVÅGE ANDRE LOKALNUMRE Ved hjælp af vis nummer-funktionen er det muligt at overvåge alle igangværende samtaler på andre lokalnumre. Hvis der er vis-nummer information på opkaldet, kan man se hvem et givet lokalnummer netop taler med. For udgående opkald kan man se, hvem et givent lokalnummer, har ringet op til. Man kan bryde ind i samtalen (såfremt der er åbnet op for bryde ind-funktionen, jf. side 5), afbryde samtalen eller lægge røret på for at afslutte overvågningen af det andet lokalnummer. Som standard er der ikke adgang til overvågningsfunktionen, men DanDials tekniker kan åbne op for adgangen. Overvågningsfunktionen anvendes på følgende måde: Du skal have en ISPY-tast programmeret på en af lystasterne Default password 1234 skal først ændres, såfremt det ikke allerede er gjort (jf. vejledningen til systemtelefonen). 1. Tryk på ISPY tasten 2. Tast dit password 3. Tast det lokalnummer som skal overvåges 4. Tryk på BARGE lystasten eller på BARGE softtasten under displayet (hvis funktionen er tilladt) ELLER Tryk på NND lystasten eller på NND softtasten under displayet for at se mere information om opkaldet (kun indgående opkald) ELLER Tryk på DROP lystasten eller på DROP softtasten under displayet for at afbryde samtalen Note: Ved udgående samtaler, vil NND ikke blive vist i telefonens display.

10 OfficeServ Systemadministratorvejledning version OVERSIGT OVER UBESVAREDE OPKALD Telesystemet gemmer Vis Nummer-information om de seneste 50 ubesvarede opkald. Det forudsætter, at opkaldet understøtter vis-nummer. Ved hjælp af systemadministratorens password kan man få adgang til informationerne på systemtelefonens display. Ved hver Vis Nummer-information får man mulighed for SLET eller RING op til nummeret. Man kan også trykke på NND (softtasten under displayet eller NND lystasten, hvis en sådan er programmeret på telefonen) for at skifte mellem Vis nummer-informationerne: navn, nummer samt opkaldstid. Du kan få adgang til oversigten over ubesvarede opkald på følgende måde: Tast 64 og tast systemadministratorens password Man kan nu bladre mellem de ubesvarede opkald ved hjælp af volumen-tasterne Tryk på eventuelt på softtasterne under displayet for SLET, NND eller RING NUMMER TIL NAVN-OVERSÆTTELSE Telesystemet giver mulighed for at oversætte indgående telefonnumre til navne. Herved kan man vælge om telefonens display skal vise navn eller telefonnummer. Funktionen forudsætter, at systemadministratoren har programmeret navne på en række udvalgte telefonnumre (jf. afsnit Tilføjelse af navne til oversættelsestabel på side 34). Når et af disse A-numre ringer via telesystemet, vil oversættelsestabellen genkende nummeret og vise navnet på displayet i stedet for telefonnummeret. Hvis der ikke vises navn for et givent telefonnummer, er det fordi, at telefonnummeret ikke er oprettet med navn i oversættelsestabellen eller fordi telefonen er programmeret til at vise nummer i stedet for navn. Note: Ved hjælp af MMC 119 kan man vælge om man ønsker navn eller nummer vist på telefonens display.

11 OfficeServ Systemadministratorvejledning version SYSTEMADMINISTRATOR PROGRAMMERING ADMINISTRATORPROGRAMMERING MMC 200 For at få adgang til administratorprogrammeringen skal man først bruge den 4-cifrede adgangskode, som teknikeren har givet jer (som udgangspunkt 1234). Programmeringen foretages altid fra en Vision 24 systemtelefon. Skulle det blive nødvendigt at ændre adgangskoden, bedes I kontakte DanDial på telefon Programtaster: VOLUME op/ned TASTATUR HØJTTALER bruges til at bladre i valgmulighederne bruges til at aktivere valget bruges til at gemme data og til at gå videre til næste program Lad røret ligge på, tryk OMST og tast derefter 200 Displayet viser [ENABLE CUS. PROG - PASSCODE] Indtast den firecifrede adgangskode (1234 som standard) Displayet viser [ENABLE CUS. PROG - DISABLE] Tast 1 for at vælge ENABLE eller foretag valget ved hjælp af VOLUME op/ned Displayet viser [ENABLE CUS. PROG - ENABLE] Tryk HØJTTALER Displayet viser [201: CUS. PASSCODE SELECT PROG ID] Tryk den trecifrede programkode (MMC) for det program, som du ønsker adgang til eller gennemgå programkoderne ved hjælp af VOLUME op/ned og tryk HØJTTALER for at gemme. Den 3-cifrede programkode er nævnt i hvert afsnit. Følg instruktionerne for det valgte program. (Den trecifrede MMC-programkode står skrevet under hvert afsnit.) Bemærk: Du skal påbegynde programmeringen indenfor 180 sekunder efter at brugerprogrammeringen er åbnet. En pause på mere end 180 sekunder vil automatisk afslutte programmeringen.

12 OfficeServ Systemadministratorvejledning version INDSTILLING AF DATO OG KLOKKESLÆT MMC 505 Skulle det blive nødvendigt at ændre dato og klokkeslæt i displayet på systemtelefonerne, bedes du foretage ændringen, så snart du opdager at indstillingen er forkert. Den automatiske natstilling vil ikke fungere korrekt, og printerudskrifter vil ikke have nogen værdi, hvis dato og klokkeslæt ikke er korrekte. Brug følgende fremgangsmåde: W (ugedag, 0-6) : F.eks., tryk 0 for søndag og 6 for lørdag MM (måned, 01-12) : F.eks., tryk 01 for januar og 12 for december DD (dato) : Indtast et nummer mellem 01 og 31 YY (år) : Indtast de sidste to cifre i årstallet, f.eks. 04 HH (timer) : Indtast et nummer mellem 00 og 24 MM (minutter) : Indtast et nummer mellem 00 og 59 Eks: 29. marts 2004 kl tastes således: Åben administratorprogrammeringen (jf. side 10) og følg nedenstående instruktioner: Programmering 1. Tryk OMST 505 Displayet viser Display OLD: : 0047 NEW: WMMDDYY: HHMM 2. Indtast den nye dato og klokkeslæt ved brug af følgende fremgangsmåde OLD: : 0047 NEW: : Bekræft dato og klokkeslæt og indtast dem om nødvendigt igen 4. Tryk OMST for at gemme og afslutte programmeringen ELLER tryk HØJTTALER for at gemme og gå videre til næste program Hvis du indtaster forkerte data, vil du modtage en [INVALID ENTRY] besked, der varer i tre sekunder. Indtast derefter de korrekte data.

13 OfficeServ Systemadministratorvejledning version NULSTILLING AF LOKALNUMRENES ADGANGS-KODER MMC 101 De enkelte brugere af systemtelefonerne kan vælge deres egen individuelle adgangskode. Disse adgangskoder bruges blandt andet til at låse og genåbne systemtelefoner. Det kan ind imellem være nødvendigt for systemadministratoren at nulstille adgangskoderne og ændre dem til den forprogrammerede Program MMC 101 kan ikke bruges til at vise aktuelle adgangskoder, men udelukkende til at nulstille dem. Programtaster: VOLUME op/ned TASTATUR SOFT KEYS HØJTTALER HOLD bruges til at bladre i valgmulighederne bruges til at aktivere valget bruges til at bevæge cursoren til højre og venstre bruges til at gemme data og til at gå videre til næste program bruges til at nulstille tidligere valg Åben administratorprogrammeringen (jf. side 10) og følg nedenstående instruktioner: Programmering 1. Tryk OMST 101 Displayet viser 2. Tast lokalnummeret (eks.: 205) ELLER brug VOLUME op og ned for at gennemgå numrene og tryk på den HØJRE softkey for at flytte curseren Display [201] PASSCODE PASSCODE: [205] PASSCODE PASSCODE: 3. Tryk HOLD for at nulstille adgangskoden [205] PASSCODE PASSCODE : Tryk på den HØJRE softkey for at vende tilbage til punkt 2 ELLER tryk OMST for at gemme og afslutte programmeringen ELLER tryk HØJTTALER for at gemme og gå videre til næste program.

14 OfficeServ Systemadministratorvejledning version PROGRAMMERING AF SVARSTILLING MMC 103 Systemadministratoren kan ændre svarstilling på samtlige systemtelefoner. Hver enkelt systemtelefon kan indstille ringningen til en af følgende funktioner: 0. RING: Systemtelefonen har 8 forskellige ringetoner. Et opkald besvares ved at trykke på TIL/FRA-tasten eller ved at løfte røret. 1. AUTO: Efter at have afgivet en tone vil systemtelefonen automatisk besvare lokalkald over højttaleren. Hvis brugeren derimod ønsker at modtage eksterne opkald, skal han først trykke på TIL/FRA-tasten eller løftet røret. Når et eksternt opkald bliver omstillet til en systemtelefon i i autosvar, vil systemtelefonen ringe som normalt. 2. VOICE: Begynd at tale efter tonen. Opkalderen kan afgive en meddelelse, men modtageren skal trykke på TIL/FRA-tasten for at svare opkaldet. Programtaster: VOLUME op/ned TASTATUR SOFTKEYS HØJTTALER HOLD TIL/FRA bruges til at bladre i valgmulighederne bruges til at aktivere valget bruges til at bevæge cursoren til højre eller venstre bruges til at gemme data og gå videre til næste program bruges til at nulstille tidligere valg bruges til at vælge ALT

15 OfficeServ Systemadministratorvejledning version Åben administratorprogrammeringen (jf. side 10) og følg nedenstående instruktioner: Programmering 1. Tryk OMST 103 Displayet viser 2. Tast lokalnummeret (f.eks. 205) ELLER tryk VOLUMEN op/ned for at vælge lokalnummer ELLER tryk TIL/FRA for at vælge alle lokalnumre. Tryk på HØJRE softkey for at flytte cursoren 4. Tast 0, 1 eller 2 for at ændre ringefunktionen ELLER tryk VOLUMEN op/ned for at vælge ringefunktion og tryk HØJRE softkey for at vende tilbage til punkt 2 Display [201] ANSMODE RING MODE [205] ANSMODE RING MODE [205] ANSMODE VOICE ANNOUNCE 5. Tryk OMST for at gemme og afslutte programmeringen ELLER tryk HØJTTALER for at gemme og gå videre til næste program

16 OfficeServ Systemadministratorvejledning version PROGRAMMERING AF LOKALNUMMERNAVNE MMC 104 Dette program bruges til at tilføje eller ændre lokalnummernavnet. Navnet må ikke overskride 11 bogstaver/tegn. Programtaster: VOLUME op/ned TASTATUR SOFT KEYS HØJTTALER HOLD bruges til at bladre i valgmulighederne bruges til at aktivere valget bruges til at bevæge cursoren til højre og venstre bruges til at gemme data og til at gå videre til næste program bruges til at nulstille tidligere valg Åben administratorprogrammeringen (jf. side 10) og følg nedenstående instruktioner: Programmering 1. Tryk OMST 104 Displayet viser 2. Tast lokalnummeret (f.eks. 205) ELLER tryk VOLUME op/ned for at bladre mellem lokalnumrene og tryk HØJRE-softkey for at flytte cursoren Display [201] STN NAME [205] STN NAME 3. Indtast lokalnummernavnet ved at bruge nedenstående fremgangsmåde og tryk HØJRE-softkey for at vende tilbage til punkt 2 [205] STN NAME SARA NIELSEN 4.Tryk OMST for at gemme og afslutte programmeringen ELLER tryk HØJTTALER for at gemme data og gå videre til næste program.

17 OfficeServ Systemadministratorvejledning version Fremgangsmåde for indtastning af navne og anden tekst Navne og anden tekst indtastes ved hjælp af nummertasterne. Ethvert tryk på en tast vælger et tegn som anvist på den valgte tast. Ved at trykke på en anden tast flyttes cursoren til højre. F.eks.: Hvis du ønsker at indtaste navnet Sara Nielsen trykker du på 7- tallet fire gange for at få bogstavet S. Tryk nu på 2-tallet én gang for at flytte cursoren og for at få bogstavet A. Fortsæt indtastningen indtil hele navnet er indtastet. Bogstaver skrives som udgangspunkt med stort. For at skrive med små bogstaver, skal man trykke på lystast nummer 19, før man begynder at taste. (Se venligst diagrammet på side 20 om Programmering af kortnumre ). Tryk på lystast nummer 19 for at skifte imellem store og små bogstaver. Et navn kan indeholde både store og små bogstaver. Bemærk: Når det efterfølgende tegn findes på den samme tast, som det foregående tegn, skal du trykke VOLUMEN op tasten for at flytte cursoren til højre. Tast derefter det ønskede tegn. #-tasten kan bruges til følgende tegn: # mellemrum &! :?., % $ - < >/ = [ ^ ( ) _ + { } ; ` TAST 0 ( ). & 0 TAST 1 mellemrum?,! 1 TAST 2 A B 2 TAST 3 D E F # 3 TAST 4 G H I $ 4 TAST 5 J K L % 5 TAST 6 M N O ^ 6 TAST 7 P Q R S 7 TAST 8 T U V * 8 TAST 9 W X Y Z 9 TAST * : = [ ] *

18 OfficeServ Systemadministratorvejledning version PROGRAMMERING AF BYLINIENAVNE MMC 404 Dette program bruges til at tilføje eller ændre navn eller identifikation for hver bylinie. Navnet/identifikationen må ikke overskride 11 bogstaver/tegn. Programtaster: VOLUME op/ned TASTATUR SOFT KEYS HØJTTALER HOLD bruges til at bladre i valgmulighederne bruges til at aktivere valget bruges til at bevæge cursoren til højre og venstre bruges til at gemme data og til at gå videre til næste program bruges til at nulstille tidligere valg Åben administratorprogrammeringen (jf. side 10) og følg nedenstående instruktioner: Programmering 1. Tryk OMST 404 Displayet viser 2. Tast bylinie (f.eks. 704) ELLER tryk VOLUME op/ned for at vælge bylinie og tryk HØJRE-softkey for at flytte cursoren 3. Indtast navnet på bylinien ved at gøre brug af proceduren beskrevet under Programmering af lokalnummernavne. Tryk HØJRE-softkey for at vende tilbage til punkt 2 Display [701] TRUNK NAME [704] TRUNK NAME [704] TRUNK NAME SAMSUNG 4.Tryk OMST for at gemme og afslutte programmeringen ELLER tryk HØJTTALER for at gemme og gå videre til næste program.

19 OfficeServ Systemadministratorvejledning version PROGRAMMERING AF GRUPPENAVNE MMC 602 Dette program bruges til at give en gruppe sit eget navn eller identifikation. Navnet/ identifikationen må ikke overskride 11 bogstaver/tegn. Programtaster: VOLUME op/ned TASTATUR SOFT KEYS HØJTTALER HOLD bruges til at bladre i valgmulighederne bruges til at aktivere valget bruges til at bevæge cursoren til højre og venstre bruges til at gemme data og til at gå videre til næste program bruges til at nulstille tidligere valg Åben administratorprogrammeringen (jf. side 10) og følg nedenstående instruktioner. Programmering 1. Tryk OMST 602 Displayet viser 2. Tast gruppenummeret (f.eks. 505) ELLER tryk VOLUME op/ned for at bladre i valgmulighederne og tryk på HØJRE-soft key for at flytte cursoren 3. Indtast navnet ved at gøre brug af proceduren beskrevet under Programmering af lokalnummernavne. Display [501] SGR NAME [505] SGR NAME [505] SGR NAME SAMSUNG 4.Tryk på VENSTRE eller HØJREsoft key for at vende tilbage til punkt 2 ELLER tryk OMST for at gemme og afslutte programmeringen ELLER tryk HØJTTALER for at gemme og gå videre til næste program.

20 OfficeServ Systemadministratorvejledning version PROGRAMMERING AF KORTNUMRE OG KORTNUMMERNAVNE Der findes 4 forskellige muligheder for programmering af kortnumre: Programmering af fælles kortnumre Programmering af fælles kortnummernavne Programmering af personlige kortnumre Programmering af personlige kortnummernavne Kortnumre giver mulighed for hurtigt at kunne taste telefonnumre ved hjælp af et kortnummer på 3 cifre. For at taste et telefonnummer taster man herefter kun den 3 cifrede kode. Er et navn tilknyttet kortnummeret kan brugeren søge navnet via en indbygget telefonbog. Systemer med L software indeholder 2500 kortnumre og systemer med S og M software indeholder 2000 kortnumre. Man kan gøre brug af både fælles og personlige kortnumre. Fælles kortnumre er tilgængelige for alle brugere af telefonsystemet, hvorimod personlige kortnumre er tilknyttet individuelle lokalnumre. Kortnumre er tilknyttet systemet eller lokalnummeret i blokke hver kortnummerblok indeholder 10 kortnumre. F.eks. kan et lokalnummer få tildelt 5 kortnummerblokke, hvorefter det pågældende lokalnummer kan gemme op til 50 kortnumre. Disse kortnumre kan også tilknyttes navne. Brugeren af det enkelte lokalnummer kan programmere sine egne personlige kortnumre og navne, som kun brugeren har adgang til (se venligst nærmere information i brugervejledningen til telefonen). Systemadministratoren kan dog også programmere/omprogrammere disse personlige kortnumre. Bemærk: Hvis man ønsker at kunne kalde op hurtigere end ved brug af kortnumre, kan kortnumrene programmeres ind på en af systemtelefonens lystaster (se venligst afsnittet Programmering af lystaster på side 29 for yderligere information). Programmering af fælles kortnumre MMC 705 Der er 200 fælles kortnumre i centralen og disse kan udvides i blokke af 10. Afhængig af hvordan systemet er programmeret er det maximale antal enten 500 eller 950. Disse kan tildeles som fælles kortnumre, såfremt de ikke allerede er tildelt som personlige kortnumre. Kontakt DanDial for at ændre fordelingen af kortnumre. Kortnumrene hedder (for 500) eller (for 950). Hvert kortnummer består af et nul (0) eller en byliniekode samt det ønskede telefonnummer. Koden kan bestå af en hvilken som helst gruppe af bylinier, lokalnummergruppe eller individuelt lokalnummer. Kortnummeret kan være på max. 24 tegn inkl. *, # og PAUSE. Bemærk: Hvis Least Cost Routing (LCR) benyttes skal LCR adgangskoden indtastes først. Tasterne A, B, C, D, E og F på tastaturet bruges til programmering. Disse vises i nedenstående figurer. Tasterne B-F bruges til at indsætte specielle cifre eller for at udføre specielle funktioner under kortnummer-programmeringen (se venligst Programtasterne på næste side).

21 OfficeServ Systemadministratorvejledning version Programtaster: VOLUME op/ned bruges til at bladre i valgmulighederne TASTATUR bruges til at aktivere valget SOFT KEYS bruges til at bevæge cursoren til højre og venstre HØJTTALER bruges til at gemme data og til at gå videre til næste program HOLD bruges til at nulstille tidligere valg B (tast 20) indsætter et EKSTERN R ( F ) C (tast 21) indsætter et PAUSE ( P ) D (tast 22) bruges til at skifte imellem puls og tone opkald ( C ) E (tast 23) bruges til at skjule cifre. Du ønsker eventuelt at skjule nogle telefonnumre, så at de ikke vises i displayet, når du på et senere tidspunkt taster kortnummeret. Når telefonnummeret programmeres, tastes E før du taster cifrene, som ønskes skjult. Derved vises symbolet [. Alle efterfølgende cifre vises derefter som *, når kortnummeret tastes. Ønskes nogle af cifrene vist tast E igen ( [ vises) før cifrene tastes. Eksempel: Hvis du programmerer et kortnummer med telefonnummeret 0-[0045] , viser displayet **** ved indtastning af kortnummeret.

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1. SPECIALFUNKTIONER...

INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1. SPECIALFUNKTIONER... INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1. SPECIALFUNKTIONER... 2 1.1 NATSTILLINGSFUNKTION... 2 1.2 AUTOMATISK NATSTILLING... 2 1.3 MANUEL NATSTILLING... 2 1.4 KALD TIL OMSTILLINGEN... 2 1.5 TILBAGEKALD... 3 1.6 FØLG-MIG

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

INDLEDNING. Korrekt brug

INDLEDNING. Korrekt brug INDLEDNING Korrekt brug Digitale systemtelefoner tilsluttes et systemlokalnummer på telesystemerne Samsung DCS-408, DCS 408i, DCS 816, idcs 100 eller OfficeServ 100 og OfficeServ 500. Telefonerne må ikke

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang Version 1.0a Sådan bruger du dit mobile lokalnummer Som følge af systemets indbyggede fleksibilitet kan facilitetskoder og tilbudte faciliteter adskille sig fra det,

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Brugervejledning Systemapparat LDP-7024D Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Indhold Beskrivelse af taster... 4 Etablere et opkald... 5 Etablere et eksternt opkald... 5 Etablere et internt

Læs mere

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 SADAN! Brugervejledning Telefonen Porttelefonen Datanet Telefonsvarer System Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 ~ &9lesen ~ uensen as.~aras Side 1 SADAN,. Indholdsfortegnelse Generelle forhold......,...

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5 Cloud Cloud Hosted IP telefoni Cloud Hosted IP telefoni ConnectionCloud Produktvejledning Version 1.5 Produktvejledning Her finder du en oversigt over allerede introducerede samt planlagte kommende funktioner

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET INDHOLDSFORTEGNELSE TONESIGNALER:...3 LOKAL OMSTILLING...4 LOKALKALD OG NOTERING...4 SAMTALE VENTER...4 VIDERESTILLING (VALGFRI)...4 VIDERESTILLING

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff FONET Viderestilling 593/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller din

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 OPTISET E STANDARD ADVANCE MEMORY Denne mappe tilhører: Siemens A/S OVO, 04.01.2001 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------------------------------------------------------------2

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4187 Plus BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN. ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010

Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN. ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010 Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010 Indhold INDLEDNING 3 Vigtigt - Angående flexible koder! 3 LDP-7000 SERIEN 3 Forskellige telefonmodeller og tilbehør 3 LDP7024D

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Brugevejledning. Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg

Brugevejledning. Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg Brugevejledning Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg December 2006 Indholdsfortegnelse Telefonens opbygning...2 Headset...2 Batterilader...2 Batterier...2 Håndsæt...2 Display...3 Taster...5

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Brugervejledning til GDC 400H/450H. ipecs Phase 5 - Version 1.0

Brugervejledning til GDC 400H/450H. ipecs Phase 5 - Version 1.0 Brugervejledning til GDC 400H/450H ipecs Phase 5 - Version 1.0 Indhold INDLEDNING 3 Generel beskrivelse 3 Beskrivelse af funktionstaster 4 Display ikoner og informationer 5 FUNKTIONER 6 Basisfunktioner

Læs mere

Sophi Denne telefon har grafisk display og er beregnet for f.eks. XML applikationer. Opkalds- og meldingslampe. Sikkerhedsknap

Sophi Denne telefon har grafisk display og er beregnet for f.eks. XML applikationer. Opkalds- og meldingslampe. Sikkerhedsknap SV 8100 Enkelbrugervejledningfor systemtelefoner IPtelSophi Indholdsfortegnelse Side Bekrivelserne i denne enkle brugsanvisning er ikke fuldstændig. Se (engelsk-) uførlig vejledning på hjemmesiden til

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store

Læs mere

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Indholdsfortegnelse Når telefonen ringer... 3 Når du skal foretage et opkald... 5 Eksternt nummer... 5 Internt nummer... 7 Tastatur... 8 Tilmelding til

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet LOKAL OMSTILLING De kan når som helst stille en samtale om til et andet nummer. Tast R + nummeret, informer om samtalen og læg røret på. Hvis nummeret er optaget eller ikke svarer, kan De gå tilbage til

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

SNOM M9 Brugervejledning version 1.0

SNOM M9 Brugervejledning version 1.0 SNOM M9 Brugervejledning version 1.0 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion... 2 3. Modtage og foretage opkald... 3 3.1. Foretage opkald fra telefonbogen... 3 4. Omstille opkald... 3 4.1. Sætte et

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store og

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com Kvikguide GFEO Telefone www.agfeo.com Om denne kvikguide Denne kvikguide giver en forklaring på GFEO TKanlæggets mest almindelige funktioner. For at få et overblik over alle GFEO TKanlæggets funktioner

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone.

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Myfone iphone Guide En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Indhold Introduktion 3 Download Flexfones app 3 Myfone 3 1.0 Login 3 2.0 Opkald 3 Omstilling 4 3.0 Direkte omstilling 5 4.0 Overvåget omstilling

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer

Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 14 16 18 1 2 3 4 15 17 63.304 11 9 13 12 10 9 8

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

Telefoni. Vejledning. Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp af korte koder.

Telefoni. Vejledning. Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp af korte koder. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 16. maj 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Telefoni Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp

Læs mere

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Håndbog How Indledning Sådan bruger du denne vejledning Vi takker for den tillid, du har vist Alcatel ved at vælge en 4018/4019-telefon. Din telefon med forbedret

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M3 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Connection Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Indhold Bordtelefoner 3 IP8830E og IP8802 3 Generelle indstillinger 3 Nummerplan 3 Opkald 4 Internt nummer 4 Eksternt nummer 4 Omstille kald 4 Uden præsentation

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 4 3. LOG IND... 4 4. HURTIGT OVERBLIK... 4 5. BESVAR OPKALD...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M9 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården.

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Forord På Rytterkasernen og Åløkkegården er der i sommeren 2000 installeret en fælles telefoncentral og et computernetværk med adgang til

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Administratorvejledning til opsætning af TDC Scale Mobil 1 Indhold Side Indledning 3 1. Tilpasning af din Scaleløsning generelt 3 2. Lokalnummerlængde 3 3. Hovednummervisning 6 Opsætning

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Caresolutions - helt enkelt

Caresolutions - helt enkelt Caresolutions - helt enkelt Indhold: 1. log ind 2. vælg IP-telefoni 3. hvad er tidsstyring? 4. opret tidsstyringsskema 5. hvad er et specialskema? 6. opret specialskema 7. hvad er en besked? 8. opret en

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Telefonservicemåling hos Landsskatteretten

Telefonservicemåling hos Landsskatteretten Analysefirmaet Tele Consult A/S Valhalvej 1 DK-8230 Åbyhøj Telefon: 89 48 30 48 Fax: 89 48 30 58 E-mail: telecon@image.dk Telefonservicemåling hos Landsskatteretten Navneopkald 1. september - 10. oktober

Læs mere

Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Aastra 5380 / Aastra 5380ip Betjeningsvejledninger

Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Aastra 5380 / Aastra 5380ip Betjeningsvejledninger Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Aastra 5380 / Aastra 5380ip Betjeningsvejledninger Betjenings- og Displayelementer Betjenings- og Displayelementer Betjeningselementer

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni hos VERDO

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni hos VERDO Brugervejledning til Waoo! Telefoni hos VERDO Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Waoo! Telefoni tjenester...5 Standardtjenester Skjul nummer... 6 Spærring for anonyme opkald...7

Læs mere

Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One

Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One Indhold Introduktion... 3 Sådan tilgår du OneVoicemail... 3 3 Menustrukturen i OneVoicemail... Personlige velkomsthilsner og indstillinger...

Læs mere

Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.)

Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.) Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.) Denne quickguide viser dig nogle af de basale funktioner i din UC-app på telefoner med Android styresystemet (f.eks. Samsung, HTC og Sony). Hvis

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc.

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc. Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc. Version 281114 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Om programmet... 3 Om manualen... 3 For at

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

PC OMSTILLING. PC Omstilling effektiviserer virksomhedens telekommunikation i ét vindue på din pc

PC OMSTILLING. PC Omstilling effektiviserer virksomhedens telekommunikation i ét vindue på din pc PC OMSTILLING PC Omstilling effektiviserer virksomhedens telekommunikation i ét vindue på din pc Indhold Introduktion... 3 For at komme i gang... 3 Opsætning... 4 Indstillinger... 4 Importer kontaktpersoner...

Læs mere

Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel OmniPCX Enterprise Håndbog Easy REFLEXES Alcatel OmniPCX Enterprise Easy REFLEXES apparatet, som du er i besiddelse af i dag, giver dig på en enkel og ergonomisk måde adgang til alle de tjenester

Læs mere

Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Aastra 5370 / Aastra 5370ip Betjeningsvejledninger

Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Aastra 5370 / Aastra 5370ip Betjeningsvejledninger Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Aastra 5370 / Aastra 5370ip Betjeningsvejledninger Betjenings- og Displayelementer Betjenings- og Displayelementer Betjeningselementer

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indhold 3 Sådan tilslutter du din telefon 4 Waoo! Telefoni tjenester STANDARDTJENESTER 5 Skjul nummer 6 Spærring for anonyme

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for administratorer V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for administratorer V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for administratorer V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV... 4 Browser... 4 Computer og internet... 4 3. LOG IND... 4 Glemt adgangskode...

Læs mere

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Forte FeaturePhone

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Forte FeaturePhone Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Forte FeaturePhone Brugervejledning Forte FeaturePhone 1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. SYMBOLER I GUIDEN... 5 3. INSTALLATION... 6 3.1 Tilslutninger...

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere