OfficeServ Systemadministratorvejledning version INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OfficeServ Systemadministratorvejledning version 1.0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1"

Transkript

1

2 OfficeServ Systemadministratorvejledning version INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 OM DENNE VEJLEDNING...3 HVORDAN DENNE GUIDE ER OPBYGGET...3 SPECIALFUNKTIONER...4 RINGEPLANER I TELESYSTEMET...4 MANUEL ÆNDRING AF RINGEPLANER...4 MIDLERTIDIG ÆNDRING AF RINGEPLANER...5 OPKALD TIL OMSTILLINGEN...5 TILBAGEKALD TIL OMSTILLINGEN...5 BRYDE IND I SAMTALER...5 WALKING CLASS OF SERVICE...6 IND/UD AF GRUPPER...7 OMSTILLINGSGRUPPE...7 VIS NUMMER-FUNKTIONER...8 OVERVÅGE ANDRE LOKALNUMRE...8 OVERSIGT OVER UBESVAREDE OPKALD...9 NUMMER TIL NAVN-OVERSÆTTELSE...9 SYSTEMADMINISTRATOR PROGRAMMERING...10 ADMINISTRATORPROGRAMMERING MMC INDSTILLING AF DATO OG KLOKKESLÆT MMC NULSTILLING AF LOKALNUMRENES ADGANGS-KODER MMC PROGRAMMERING AF SVARSTILLING MMC PROGRAMMERING AF LOKALNUMMERNAVNE MMC PROGRAMMERING AF BYLINIENAVNE MMC PROGRAMMERING AF GRUPPENAVNE MMC PROGRAMMERING AF KORTNUMRE OG KORTNUMMERNAVNE...19 Programmering af fælles kortnumre MMC Programmering af fælles kortnummernavne MMC Programmering af personlige kortnumre MMC Programmering af personlige kortnummernavne MMC PROGRAMMERING AF TEKSTBESKEDER MMC INDSTILLING AF ALARM/AFTALE-PÅMINDER MED BESKED MMC PROGRAMMERING AF LYSTASTER MMC VIDERESTILLINGS-DESTINATIONER FOR LOKALNUMRE MMC PROGRAMMERING AF LOKALNUMMER TIMERE - MMC TILFØJELSE AF NAVNE TIL OVERSÆTTELSESTABEL MMC ANGIVELSE AF HELLIGDAGE MMC FLYTNING AF UDSTYR/TELEFONER MMC SYSTEM ALARMER...37 SYSTEM FUNKTIONSKODER...37 PROGRAMMERING AF SYSTEM-TELEFONFUNKTIONER MMC PROGRAMMERING AF NAVN/NUMMER-VISNING I DISPLAY MMC INDTALING OG AFLYTNING AF BESKEDER I KØ/SVAR SYSTEM, VOICE RESPONSE SYSTEM ELLER DIGITAL TELEFONSVARER...43

3 OfficeServ Systemadministratorvejledning version OVERSIGT OVER INDTALTE BESKEDER...44 BILAG 1: PROGRAMMERING AF FUNKTIONER I LYSTASTER:...45 BILAG 2: ALMENE FUNKTIONER I LYSTASTER:...46

4 OfficeServ Systemadministratorvejledning version OM DENNE VEJLEDNING Denne vejledning beskriver de mest anvendte faciliteter på Samsung OfficeServ telesystemet. Vi anbefaler, at I bruger vejledningen, således at telesystemet altid virker korrekt, effektivt og er optimalt tilpasset virksomhedens telebehov. Man får adgang til faciliteterne via en Samsung systemtelefon med display samt en særlig adgangskode. Adgangskoden er som udgangspunkt 0000, men kan til enhver tid ændres. Mere uddybende information til brugerne af telesystemet kan fås i de brugervejledninger, som følger med systemtelefonerne og standardtelefonerne. Mange af faciliteterne i Systemadministratorvejledningen er beregnet for virksomhedens systemadministrator. Virksomheden kan vælge at udpege flere systemadministratorer eller slet ingen. Ved hjælp af en administratoradgangskode opnås adgang til specifikke programmer (MMC), som bruges til at tildele, se eller ændre funktioner. Instruktionerne er detaljerede og lette at følge, men I er velkomne til at kontakte DanDial på telefon for yderligere information. HVORDAN DENNE GUIDE ER OPBYGGET Manualen er opdelt i 3 afsnit: Specialfunktioner Omtaler de mest anvendte administratorfunktioner, f.eks. ændring af ringeplaner, programmering af konto- og adgangskoder, overvågning af samtaler på andre lokalnumre osv. Vis-Nummer Funktioner Beskriver hvordan man bedst udnytter A-nummer informationer om opkald, specielt i forbindelse med registrering af kald til og fra andre lokalnumre System Administrator Programmering Viser programmeringen af specielle funktioner ved hjælp af MMC programmering.

5 OfficeServ Systemadministratorvejledning version SPECIALFUNKTIONER RINGEPLANER I TELESYSTEMET Telesystemet indeholder op til 6 forskellige ringeplaner (ringemønstre), som f.eks. kan se således ud: Tidsrum Kaldene dirigeres til: Lageret Hovedomstillingen Kantinen Hovedomstillingen Lageret Vagttelefon Når systemet er programmeret med flere forskellige ringeplaner, er det enkelte lokalnummer omfattet af netop den ringeplan, som det er tilknyttet. Man kan skifte ringeplan på alle tidspunkter. Ringeplanerne er tilgængelige på brugerniveau og kan enten aktiveres automatisk eller manuelt. Automatiske ringeplaner har et individuelt starttidspunkt, og ringeplanen vil være gældende, indtil en ny ringeplan er defineret til at træde i kraft. Hvis ringeplanen ikke er programmeret til at træde i kraft automatisk, skal ringeplanerne aktiveres manuelt ved hvert skift. Den gældende automatiske ringeplan kan til enhver tid ændres ved at trykke på en annulleringstast. Der er to måder at annullere automatiske ringeplaner på: tryk på Ring Plan tasten (RP) for midlertidigt at annullere den nuværende ringeplan, indtil næste ringeplan starter automatisk ELLER tryk på RTO-tasten for permanent at annullere den automatiske ringeplan og flytte den til en manuel ringeplan. Denne ringeplan bibeholdes, indtil en ny ringeplan etableres manuelt eller automatisk. NOTE: Hvis teknikeren ikke har programmeret RP eller RTO tasterne bedes I kontakte DanDial på telefon MANUEL ÆNDRING AF RINGEPLANER Tryk på RTO tasten + 4-cifret ringeplan password (som udgangspunkt 0000) og derefter nummeret på den ringeplan, du ønsker (1-6). Systemet vil nu annullere alle de automatiske tidsintervaller, der tidligere er programmeret i systemet. Systemet vil forblive i denne ringeplan, indtil en ny ringeplan aktiveres manuelt. Hvis du ønsker at annullere den manuelle ændring, der er foretaget (jf. ovenfor), og vende tilbage til automatiske ringeplaner, tryk på RTO tasten + ringeplan password + 0 (nul).

6 OfficeServ Systemadministratorvejledning version MIDLERTIDIG ÆNDRING AF RINGEPLANER Tryk på RP-tasten + 4-cifret ringeplan password (som udgangspunkt 0000 ) og derefter nummeret på den ringeplan, du ønsker (1-6). Systemet vil nu forblive I den valgte ringeplan, indtil starttidspunktet for den næste automatiske ringeplan. Note: RP tasten kan også dedikeres til en bestemt af de 6 forskellige ringeplaner. F.eks. en RP tast bliver dedikeret til ringeplan 3 (RP3), så når man trykker på RP3 lystasten, vil ringeplan 3 automatisk blive aktiveret (og lystasten vil lyse). Når man igen trykker på lystast RP3 vil systemet vende tilbage til ringeplan 1 (og lyset i lystasten slukkes). OPKALD TIL OMSTILLINGEN Ethvert lokalnummer som taster 9 vil automatisk ringe til omstillingen (Hvis flere firmaer er koblet op på samme telesystem, kan hvert firma have deres egen omstilling eller omstillingsgruppe). Opkald til omstillingen er letgenkendelig, idet KALD-tasten på omstillingstelefonen vil blinke med et hurtigt rødt lys. Selv om omstillingen er optaget, vil lokalnumrene aldrig møde en optagettone, når de taster 9. Opkaldet vil fortsætte med at ringe i kø, indtil det bliver besvaret. TILBAGEKALD TIL OMSTILLINGEN Omstillede kald der ikke besvares, vil ringe som et tilbagekald til det lokalnummer, som oprindeligt stillede samtalen om. Hvis dette lokalnummer heller ikke besvarer tilbagekaldet, vil samtalen gå videre til omstillingsfunktionen som et omstillet tilbagekald. Et kald der er sat på HOLD, vil ringe som et tilbagekald, på det lokalnummer, som satte opkaldet på HOLD. Hvis tilbagekaldet ikke besvares, vil opkaldet blive sendt videre til omstillingen. Begge typer tilbagekald vil ringe og BY- eller KALD-lystasten vil blinke langsomt med orange lys. BRYDE IND I SAMTALER Som standard er der ikke åbnet op for denne mulighed på telesystemet. Kontakt DanDial, såfremt I ønsker adgang til denne funktion. Hvis man ønsker at bryde ind i et andet lokalnummers samtale for enten at overvåge samtalen eller deltage i den, skal den der ønsker at bryde ind, have sin telefon programmeret med en tilladelse, og det/de pågældende lokalnumre, må desuden ikke have spærret for bryde ind-funktionen. Såfremt der er åbnet op for bryde ind-funktionen er der følgende valgmuligheder (MMC 206): Bryde ind er ikke tilladt (Barge in type No barge in) Bryde ind med tone (Barge in type with tone) Bryde ind uden tone (Barge in type without tone)

7 OfficeServ Systemadministratorvejledning version Hvis et lokalnummer ikke har spærret for bryde ind-funktionen, kan man bryde ind i samtalen med eller uden forudgående advarsel. Hvis man vælger funktionen Bryde ind med tone lyder en advarselstone i røret og på systemtelefoner med display, vises desuden en tekst i displayet. Hvis funktionen Bryde ind uden tone i stedet vælges, vil det lokalnummer, som brydes ind i, ikke fra systemet modtage nogen form for information om, at der brydes ind i samtalen. For at bryde ind: 1. Tast lokalnummeret (eller tryk på lystasten) og afvent optagettone. 2. Tryk på Bryde ind-softtasten i displayet. (Hvis man ønsker at deltage i samtalen tryk endvidere på MIKRO-softasten i displayet og påbegynd samtalen. 3. Afslut ved at lægge røret. Note: Såfremt man vil undersøge hvem der pågældende lokalnummer ringer til, eller hvem der ringer op til lokalnummeret, før man bryder ind i samtalen, henvises til afsnittet Overvåge andre lokalnumre på side 8. Anbefalinger af hensyn til privatlivets fred Såfremt virksomheden har behov for bryde ind-funktionen, anbefales det, at udelukkende systemadministratorens telefon får adgang til funktionen for at undgå misbrug. ADVARSEL: Bryde ind uden forudgående advarselstone kan krænke privatlivets fred. DanDial kan på ingen måde gøres ansvarlig for misbrug af denne funktion, såfremt virksomheden vælger at gøre brug af denne funktion i telesystemet. WALKING CLASS OF SERVICE Hvis man ikke er ved sin egen telefon, men i stedet ved en telefon, der ikke har så mange rettigheder (class of service), er det muligt at få sine egen class of service med hen til den midlertidige telefon ved hjælp af følgende procedure: 1. Løft røret eller tryk på HØJTTALER-tasten. 2. Tast 59 og derefter og derefter dit normale lokalnummer. 3. Tast dit password (Note1) og afvent intern klartone. 4. Tast 0 + telefonnummer ELLER anvend den ønskede funktion på sædvanlig vis. 5. Læg røret efter brug og telefonen vender tilbage til dens sædvanlige class of service. Note1: Det password, der hører til din normale telefon skal være ændret fra default kode 1234, før du kan bruge Walking class of service faciliteten. Se nærmere i brugervejledningen til din telefon.

8 OfficeServ Systemadministratorvejledning version IND/UD AF GRUPPER Alle lokalnumre der er programmeret ind i en gruppe kan melde sig ud af gruppen, og efterfølgende melde sig ind i gruppen igen. Når man er udmeldt af gruppen, kan man modtage opkald til sit eget lokalnummer/direkte nummer, men ikke til gruppenummeret. Hvis lokalnummeret ikke har en IG-tast (dvs. en lystast til at melde sig ind og ud af grupper): Løft røret og tast funktionskoden (Note2) Tast gruppenummeret. Tast 0 for at melde dig ud af gruppen eller tast 1 for at melde dig ind i gruppen. Modtag bekræftelsestone og læg røret på. Note2 : Funktionskoden skal være programmeret på telefonen, før man kan melde sig ind eller ud af grupper Hvis lokalnummeret har en IG-tast (dvs. en lystast til at melde sig ind og ud af grupper): Tryk på lystasten. Hvis den lyser rødt, er du meldt ind i gruppen. Tryk på lystasten. Hvis den ikke lyser længere, er du udmeldt af gruppen. Note: Der er 40 grupper for systemer med S og M software og 80 grupper for systemer med L software. Et lokalnummer kan være medlem af mere end en gruppe. OMSTILLINGSGRUPPE Man kan oprette back-up funktioner til hovedomstillingen, når denne skal afløses eller på spidsbelastningstidspunkter, hvor der er behov for yderligere personer til at besvare hovedomstillingen. Man skal dedikere et lokalnummer til hovedomstillingen og derudover oprette et eller flere lokalnumre, som back-up for hovedomstillingen. Når det er nødvendigt at route opkald uden om hovedomstillingen (f.eks. når omstillingsmedarbejderen har pause), skal backup ens lokalnummer meldes ind i gruppen, og hovedomstillingen skal meldes ud af gruppen. På spidsbelastningstidspunkter kan både hovedomstillingen og en eller flere back-up lokalnumre være meldt ind i gruppen samtidigt. Når back-up lokalnumrene ikke skal være i brug, skal kun hovedomstillingen være meldt ind i gruppen.

9 OfficeServ Systemadministratorvejledning version VIS NUMMER-FUNKTIONER Vis-nummer betyder identificering af indgående opkald ved at opkaldets nummer (eller navn) vises i telefonens display, inden opkaldet besvares. Det er imidlertid en forudsætning, at kaldet ikke kommer fra et hemmeligt nummer samt at opkalderens teleoperatør understøtter vis-nummer. OVERVÅGE ANDRE LOKALNUMRE Ved hjælp af vis nummer-funktionen er det muligt at overvåge alle igangværende samtaler på andre lokalnumre. Hvis der er vis-nummer information på opkaldet, kan man se hvem et givet lokalnummer netop taler med. For udgående opkald kan man se, hvem et givent lokalnummer, har ringet op til. Man kan bryde ind i samtalen (såfremt der er åbnet op for bryde ind-funktionen, jf. side 5), afbryde samtalen eller lægge røret på for at afslutte overvågningen af det andet lokalnummer. Som standard er der ikke adgang til overvågningsfunktionen, men DanDials tekniker kan åbne op for adgangen. Overvågningsfunktionen anvendes på følgende måde: Du skal have en ISPY-tast programmeret på en af lystasterne Default password 1234 skal først ændres, såfremt det ikke allerede er gjort (jf. vejledningen til systemtelefonen). 1. Tryk på ISPY tasten 2. Tast dit password 3. Tast det lokalnummer som skal overvåges 4. Tryk på BARGE lystasten eller på BARGE softtasten under displayet (hvis funktionen er tilladt) ELLER Tryk på NND lystasten eller på NND softtasten under displayet for at se mere information om opkaldet (kun indgående opkald) ELLER Tryk på DROP lystasten eller på DROP softtasten under displayet for at afbryde samtalen Note: Ved udgående samtaler, vil NND ikke blive vist i telefonens display.

10 OfficeServ Systemadministratorvejledning version OVERSIGT OVER UBESVAREDE OPKALD Telesystemet gemmer Vis Nummer-information om de seneste 50 ubesvarede opkald. Det forudsætter, at opkaldet understøtter vis-nummer. Ved hjælp af systemadministratorens password kan man få adgang til informationerne på systemtelefonens display. Ved hver Vis Nummer-information får man mulighed for SLET eller RING op til nummeret. Man kan også trykke på NND (softtasten under displayet eller NND lystasten, hvis en sådan er programmeret på telefonen) for at skifte mellem Vis nummer-informationerne: navn, nummer samt opkaldstid. Du kan få adgang til oversigten over ubesvarede opkald på følgende måde: Tast 64 og tast systemadministratorens password Man kan nu bladre mellem de ubesvarede opkald ved hjælp af volumen-tasterne Tryk på eventuelt på softtasterne under displayet for SLET, NND eller RING NUMMER TIL NAVN-OVERSÆTTELSE Telesystemet giver mulighed for at oversætte indgående telefonnumre til navne. Herved kan man vælge om telefonens display skal vise navn eller telefonnummer. Funktionen forudsætter, at systemadministratoren har programmeret navne på en række udvalgte telefonnumre (jf. afsnit Tilføjelse af navne til oversættelsestabel på side 34). Når et af disse A-numre ringer via telesystemet, vil oversættelsestabellen genkende nummeret og vise navnet på displayet i stedet for telefonnummeret. Hvis der ikke vises navn for et givent telefonnummer, er det fordi, at telefonnummeret ikke er oprettet med navn i oversættelsestabellen eller fordi telefonen er programmeret til at vise nummer i stedet for navn. Note: Ved hjælp af MMC 119 kan man vælge om man ønsker navn eller nummer vist på telefonens display.

11 OfficeServ Systemadministratorvejledning version SYSTEMADMINISTRATOR PROGRAMMERING ADMINISTRATORPROGRAMMERING MMC 200 For at få adgang til administratorprogrammeringen skal man først bruge den 4-cifrede adgangskode, som teknikeren har givet jer (som udgangspunkt 1234). Programmeringen foretages altid fra en Vision 24 systemtelefon. Skulle det blive nødvendigt at ændre adgangskoden, bedes I kontakte DanDial på telefon Programtaster: VOLUME op/ned TASTATUR HØJTTALER bruges til at bladre i valgmulighederne bruges til at aktivere valget bruges til at gemme data og til at gå videre til næste program Lad røret ligge på, tryk OMST og tast derefter 200 Displayet viser [ENABLE CUS. PROG - PASSCODE] Indtast den firecifrede adgangskode (1234 som standard) Displayet viser [ENABLE CUS. PROG - DISABLE] Tast 1 for at vælge ENABLE eller foretag valget ved hjælp af VOLUME op/ned Displayet viser [ENABLE CUS. PROG - ENABLE] Tryk HØJTTALER Displayet viser [201: CUS. PASSCODE SELECT PROG ID] Tryk den trecifrede programkode (MMC) for det program, som du ønsker adgang til eller gennemgå programkoderne ved hjælp af VOLUME op/ned og tryk HØJTTALER for at gemme. Den 3-cifrede programkode er nævnt i hvert afsnit. Følg instruktionerne for det valgte program. (Den trecifrede MMC-programkode står skrevet under hvert afsnit.) Bemærk: Du skal påbegynde programmeringen indenfor 180 sekunder efter at brugerprogrammeringen er åbnet. En pause på mere end 180 sekunder vil automatisk afslutte programmeringen.

12 OfficeServ Systemadministratorvejledning version INDSTILLING AF DATO OG KLOKKESLÆT MMC 505 Skulle det blive nødvendigt at ændre dato og klokkeslæt i displayet på systemtelefonerne, bedes du foretage ændringen, så snart du opdager at indstillingen er forkert. Den automatiske natstilling vil ikke fungere korrekt, og printerudskrifter vil ikke have nogen værdi, hvis dato og klokkeslæt ikke er korrekte. Brug følgende fremgangsmåde: W (ugedag, 0-6) : F.eks., tryk 0 for søndag og 6 for lørdag MM (måned, 01-12) : F.eks., tryk 01 for januar og 12 for december DD (dato) : Indtast et nummer mellem 01 og 31 YY (år) : Indtast de sidste to cifre i årstallet, f.eks. 04 HH (timer) : Indtast et nummer mellem 00 og 24 MM (minutter) : Indtast et nummer mellem 00 og 59 Eks: 29. marts 2004 kl tastes således: Åben administratorprogrammeringen (jf. side 10) og følg nedenstående instruktioner: Programmering 1. Tryk OMST 505 Displayet viser Display OLD: : 0047 NEW: WMMDDYY: HHMM 2. Indtast den nye dato og klokkeslæt ved brug af følgende fremgangsmåde OLD: : 0047 NEW: : Bekræft dato og klokkeslæt og indtast dem om nødvendigt igen 4. Tryk OMST for at gemme og afslutte programmeringen ELLER tryk HØJTTALER for at gemme og gå videre til næste program Hvis du indtaster forkerte data, vil du modtage en [INVALID ENTRY] besked, der varer i tre sekunder. Indtast derefter de korrekte data.

13 OfficeServ Systemadministratorvejledning version NULSTILLING AF LOKALNUMRENES ADGANGS-KODER MMC 101 De enkelte brugere af systemtelefonerne kan vælge deres egen individuelle adgangskode. Disse adgangskoder bruges blandt andet til at låse og genåbne systemtelefoner. Det kan ind imellem være nødvendigt for systemadministratoren at nulstille adgangskoderne og ændre dem til den forprogrammerede Program MMC 101 kan ikke bruges til at vise aktuelle adgangskoder, men udelukkende til at nulstille dem. Programtaster: VOLUME op/ned TASTATUR SOFT KEYS HØJTTALER HOLD bruges til at bladre i valgmulighederne bruges til at aktivere valget bruges til at bevæge cursoren til højre og venstre bruges til at gemme data og til at gå videre til næste program bruges til at nulstille tidligere valg Åben administratorprogrammeringen (jf. side 10) og følg nedenstående instruktioner: Programmering 1. Tryk OMST 101 Displayet viser 2. Tast lokalnummeret (eks.: 205) ELLER brug VOLUME op og ned for at gennemgå numrene og tryk på den HØJRE softkey for at flytte curseren Display [201] PASSCODE PASSCODE: [205] PASSCODE PASSCODE: 3. Tryk HOLD for at nulstille adgangskoden [205] PASSCODE PASSCODE : Tryk på den HØJRE softkey for at vende tilbage til punkt 2 ELLER tryk OMST for at gemme og afslutte programmeringen ELLER tryk HØJTTALER for at gemme og gå videre til næste program.

14 OfficeServ Systemadministratorvejledning version PROGRAMMERING AF SVARSTILLING MMC 103 Systemadministratoren kan ændre svarstilling på samtlige systemtelefoner. Hver enkelt systemtelefon kan indstille ringningen til en af følgende funktioner: 0. RING: Systemtelefonen har 8 forskellige ringetoner. Et opkald besvares ved at trykke på TIL/FRA-tasten eller ved at løfte røret. 1. AUTO: Efter at have afgivet en tone vil systemtelefonen automatisk besvare lokalkald over højttaleren. Hvis brugeren derimod ønsker at modtage eksterne opkald, skal han først trykke på TIL/FRA-tasten eller løftet røret. Når et eksternt opkald bliver omstillet til en systemtelefon i i autosvar, vil systemtelefonen ringe som normalt. 2. VOICE: Begynd at tale efter tonen. Opkalderen kan afgive en meddelelse, men modtageren skal trykke på TIL/FRA-tasten for at svare opkaldet. Programtaster: VOLUME op/ned TASTATUR SOFTKEYS HØJTTALER HOLD TIL/FRA bruges til at bladre i valgmulighederne bruges til at aktivere valget bruges til at bevæge cursoren til højre eller venstre bruges til at gemme data og gå videre til næste program bruges til at nulstille tidligere valg bruges til at vælge ALT

15 OfficeServ Systemadministratorvejledning version Åben administratorprogrammeringen (jf. side 10) og følg nedenstående instruktioner: Programmering 1. Tryk OMST 103 Displayet viser 2. Tast lokalnummeret (f.eks. 205) ELLER tryk VOLUMEN op/ned for at vælge lokalnummer ELLER tryk TIL/FRA for at vælge alle lokalnumre. Tryk på HØJRE softkey for at flytte cursoren 4. Tast 0, 1 eller 2 for at ændre ringefunktionen ELLER tryk VOLUMEN op/ned for at vælge ringefunktion og tryk HØJRE softkey for at vende tilbage til punkt 2 Display [201] ANSMODE RING MODE [205] ANSMODE RING MODE [205] ANSMODE VOICE ANNOUNCE 5. Tryk OMST for at gemme og afslutte programmeringen ELLER tryk HØJTTALER for at gemme og gå videre til næste program

16 OfficeServ Systemadministratorvejledning version PROGRAMMERING AF LOKALNUMMERNAVNE MMC 104 Dette program bruges til at tilføje eller ændre lokalnummernavnet. Navnet må ikke overskride 11 bogstaver/tegn. Programtaster: VOLUME op/ned TASTATUR SOFT KEYS HØJTTALER HOLD bruges til at bladre i valgmulighederne bruges til at aktivere valget bruges til at bevæge cursoren til højre og venstre bruges til at gemme data og til at gå videre til næste program bruges til at nulstille tidligere valg Åben administratorprogrammeringen (jf. side 10) og følg nedenstående instruktioner: Programmering 1. Tryk OMST 104 Displayet viser 2. Tast lokalnummeret (f.eks. 205) ELLER tryk VOLUME op/ned for at bladre mellem lokalnumrene og tryk HØJRE-softkey for at flytte cursoren Display [201] STN NAME [205] STN NAME 3. Indtast lokalnummernavnet ved at bruge nedenstående fremgangsmåde og tryk HØJRE-softkey for at vende tilbage til punkt 2 [205] STN NAME SARA NIELSEN 4.Tryk OMST for at gemme og afslutte programmeringen ELLER tryk HØJTTALER for at gemme data og gå videre til næste program.

17 OfficeServ Systemadministratorvejledning version Fremgangsmåde for indtastning af navne og anden tekst Navne og anden tekst indtastes ved hjælp af nummertasterne. Ethvert tryk på en tast vælger et tegn som anvist på den valgte tast. Ved at trykke på en anden tast flyttes cursoren til højre. F.eks.: Hvis du ønsker at indtaste navnet Sara Nielsen trykker du på 7- tallet fire gange for at få bogstavet S. Tryk nu på 2-tallet én gang for at flytte cursoren og for at få bogstavet A. Fortsæt indtastningen indtil hele navnet er indtastet. Bogstaver skrives som udgangspunkt med stort. For at skrive med små bogstaver, skal man trykke på lystast nummer 19, før man begynder at taste. (Se venligst diagrammet på side 20 om Programmering af kortnumre ). Tryk på lystast nummer 19 for at skifte imellem store og små bogstaver. Et navn kan indeholde både store og små bogstaver. Bemærk: Når det efterfølgende tegn findes på den samme tast, som det foregående tegn, skal du trykke VOLUMEN op tasten for at flytte cursoren til højre. Tast derefter det ønskede tegn. #-tasten kan bruges til følgende tegn: # mellemrum &! :?., % $ - < >/ = [ ^ ( ) _ + { } ; ` TAST 0 ( ). & 0 TAST 1 mellemrum?,! 1 TAST 2 A B 2 TAST 3 D E F # 3 TAST 4 G H I $ 4 TAST 5 J K L % 5 TAST 6 M N O ^ 6 TAST 7 P Q R S 7 TAST 8 T U V * 8 TAST 9 W X Y Z 9 TAST * : = [ ] *

18 OfficeServ Systemadministratorvejledning version PROGRAMMERING AF BYLINIENAVNE MMC 404 Dette program bruges til at tilføje eller ændre navn eller identifikation for hver bylinie. Navnet/identifikationen må ikke overskride 11 bogstaver/tegn. Programtaster: VOLUME op/ned TASTATUR SOFT KEYS HØJTTALER HOLD bruges til at bladre i valgmulighederne bruges til at aktivere valget bruges til at bevæge cursoren til højre og venstre bruges til at gemme data og til at gå videre til næste program bruges til at nulstille tidligere valg Åben administratorprogrammeringen (jf. side 10) og følg nedenstående instruktioner: Programmering 1. Tryk OMST 404 Displayet viser 2. Tast bylinie (f.eks. 704) ELLER tryk VOLUME op/ned for at vælge bylinie og tryk HØJRE-softkey for at flytte cursoren 3. Indtast navnet på bylinien ved at gøre brug af proceduren beskrevet under Programmering af lokalnummernavne. Tryk HØJRE-softkey for at vende tilbage til punkt 2 Display [701] TRUNK NAME [704] TRUNK NAME [704] TRUNK NAME SAMSUNG 4.Tryk OMST for at gemme og afslutte programmeringen ELLER tryk HØJTTALER for at gemme og gå videre til næste program.

19 OfficeServ Systemadministratorvejledning version PROGRAMMERING AF GRUPPENAVNE MMC 602 Dette program bruges til at give en gruppe sit eget navn eller identifikation. Navnet/ identifikationen må ikke overskride 11 bogstaver/tegn. Programtaster: VOLUME op/ned TASTATUR SOFT KEYS HØJTTALER HOLD bruges til at bladre i valgmulighederne bruges til at aktivere valget bruges til at bevæge cursoren til højre og venstre bruges til at gemme data og til at gå videre til næste program bruges til at nulstille tidligere valg Åben administratorprogrammeringen (jf. side 10) og følg nedenstående instruktioner. Programmering 1. Tryk OMST 602 Displayet viser 2. Tast gruppenummeret (f.eks. 505) ELLER tryk VOLUME op/ned for at bladre i valgmulighederne og tryk på HØJRE-soft key for at flytte cursoren 3. Indtast navnet ved at gøre brug af proceduren beskrevet under Programmering af lokalnummernavne. Display [501] SGR NAME [505] SGR NAME [505] SGR NAME SAMSUNG 4.Tryk på VENSTRE eller HØJREsoft key for at vende tilbage til punkt 2 ELLER tryk OMST for at gemme og afslutte programmeringen ELLER tryk HØJTTALER for at gemme og gå videre til næste program.

20 OfficeServ Systemadministratorvejledning version PROGRAMMERING AF KORTNUMRE OG KORTNUMMERNAVNE Der findes 4 forskellige muligheder for programmering af kortnumre: Programmering af fælles kortnumre Programmering af fælles kortnummernavne Programmering af personlige kortnumre Programmering af personlige kortnummernavne Kortnumre giver mulighed for hurtigt at kunne taste telefonnumre ved hjælp af et kortnummer på 3 cifre. For at taste et telefonnummer taster man herefter kun den 3 cifrede kode. Er et navn tilknyttet kortnummeret kan brugeren søge navnet via en indbygget telefonbog. Systemer med L software indeholder 2500 kortnumre og systemer med S og M software indeholder 2000 kortnumre. Man kan gøre brug af både fælles og personlige kortnumre. Fælles kortnumre er tilgængelige for alle brugere af telefonsystemet, hvorimod personlige kortnumre er tilknyttet individuelle lokalnumre. Kortnumre er tilknyttet systemet eller lokalnummeret i blokke hver kortnummerblok indeholder 10 kortnumre. F.eks. kan et lokalnummer få tildelt 5 kortnummerblokke, hvorefter det pågældende lokalnummer kan gemme op til 50 kortnumre. Disse kortnumre kan også tilknyttes navne. Brugeren af det enkelte lokalnummer kan programmere sine egne personlige kortnumre og navne, som kun brugeren har adgang til (se venligst nærmere information i brugervejledningen til telefonen). Systemadministratoren kan dog også programmere/omprogrammere disse personlige kortnumre. Bemærk: Hvis man ønsker at kunne kalde op hurtigere end ved brug af kortnumre, kan kortnumrene programmeres ind på en af systemtelefonens lystaster (se venligst afsnittet Programmering af lystaster på side 29 for yderligere information). Programmering af fælles kortnumre MMC 705 Der er 200 fælles kortnumre i centralen og disse kan udvides i blokke af 10. Afhængig af hvordan systemet er programmeret er det maximale antal enten 500 eller 950. Disse kan tildeles som fælles kortnumre, såfremt de ikke allerede er tildelt som personlige kortnumre. Kontakt DanDial for at ændre fordelingen af kortnumre. Kortnumrene hedder (for 500) eller (for 950). Hvert kortnummer består af et nul (0) eller en byliniekode samt det ønskede telefonnummer. Koden kan bestå af en hvilken som helst gruppe af bylinier, lokalnummergruppe eller individuelt lokalnummer. Kortnummeret kan være på max. 24 tegn inkl. *, # og PAUSE. Bemærk: Hvis Least Cost Routing (LCR) benyttes skal LCR adgangskoden indtastes først. Tasterne A, B, C, D, E og F på tastaturet bruges til programmering. Disse vises i nedenstående figurer. Tasterne B-F bruges til at indsætte specielle cifre eller for at udføre specielle funktioner under kortnummer-programmeringen (se venligst Programtasterne på næste side).

21 OfficeServ Systemadministratorvejledning version Programtaster: VOLUME op/ned bruges til at bladre i valgmulighederne TASTATUR bruges til at aktivere valget SOFT KEYS bruges til at bevæge cursoren til højre og venstre HØJTTALER bruges til at gemme data og til at gå videre til næste program HOLD bruges til at nulstille tidligere valg B (tast 20) indsætter et EKSTERN R ( F ) C (tast 21) indsætter et PAUSE ( P ) D (tast 22) bruges til at skifte imellem puls og tone opkald ( C ) E (tast 23) bruges til at skjule cifre. Du ønsker eventuelt at skjule nogle telefonnumre, så at de ikke vises i displayet, når du på et senere tidspunkt taster kortnummeret. Når telefonnummeret programmeres, tastes E før du taster cifrene, som ønskes skjult. Derved vises symbolet [. Alle efterfølgende cifre vises derefter som *, når kortnummeret tastes. Ønskes nogle af cifrene vist tast E igen ( [ vises) før cifrene tastes. Eksempel: Hvis du programmerer et kortnummer med telefonnummeret 0-[0045] , viser displayet **** ved indtastning af kortnummeret.

OfficeServ Systemadministratorvejledning version INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1

OfficeServ Systemadministratorvejledning version INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 OfficeServ Systemadministratorvejledning version 1.0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 OM DENNE VEJLEDNING...3 HVORDAN DENNE GUIDE ER OPBYGGET...3 SPECIALFUNKTIONER...4 RINGEPLANER I TELESYSTEMET...4

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1. SPECIALFUNKTIONER...

INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1. SPECIALFUNKTIONER... INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1. SPECIALFUNKTIONER... 2 1.1 NATSTILLINGSFUNKTION... 2 1.2 AUTOMATISK NATSTILLING... 2 1.3 MANUEL NATSTILLING... 2 1.4 KALD TIL OMSTILLINGEN... 2 1.5 TILBAGEKALD... 3 1.6 FØLG-MIG

Læs mere

Vision 24. Part No.: 18934 Version 1.0

Vision 24. Part No.: 18934 Version 1.0 Vision 24 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design,

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

INDLEDNING. Korrekt brug

INDLEDNING. Korrekt brug INDLEDNING Korrekt brug Digitale systemtelefoner tilsluttes et systemlokalnummer på telesystemerne Samsung DCS-408, DCS 408i, DCS 816, idcs 100 eller OfficeServ 100 og OfficeServ 500. Telefonerne må ikke

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5 Brugervejledning IP apparatet LIP-24 Til LG ipecs anlæg version 5 Indholdsfortegnelse Foretage et opkald....7 Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer................................... 7 Foretage

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG ipecs omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald........................................................

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Brugervejledning Standardtelefoner 1 2 Brugervejledning Standardtelefoner Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...4 2. SYMBOLER I GUIDEN...5

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang Version 1.0a Sådan bruger du dit mobile lokalnummer Som følge af systemets indbyggede fleksibilitet kan facilitetskoder og tilbudte faciliteter adskille sig fra det,

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Brugervejledning. IP apparat LIP-7024D

Brugervejledning. IP apparat LIP-7024D Brugervejledning IP apparat LIP-7024D til LG-NORTEL ipecs-omstillingsanlæg December 2006 Indholdsfortegnelse Systemapparatets opbygning... 3 Daglige funktioner... 4 Foretage opkald... 4 Besvare opkald...

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LDK-24 omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af samtale... 5 Omstilling...

Læs mere

FONET Viderestilling. Funktionen opdeles, som vist på nedenstående diagram i 3 naturlige led: - Tilringe Grupper - Tilringe Styring - Aktion

FONET Viderestilling. Funktionen opdeles, som vist på nedenstående diagram i 3 naturlige led: - Tilringe Grupper - Tilringe Styring - Aktion FONET Viderestilling 151030/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 SADAN! Brugervejledning Telefonen Porttelefonen Datanet Telefonsvarer System Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 ~ &9lesen ~ uensen as.~aras Side 1 SADAN,. Indholdsfortegnelse Generelle forhold......,...

Læs mere

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser Guide til ] abonnement og ekstra serviceydelser Denne oplysende guide er en oversigt over alle de ekstra serviceydelser, der findes med ACN abonnement, og hvordan du kan benytte dem og få mere ud af din

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET INDHOLDSFORTEGNELSE TONESIGNALER:...3 LOKAL OMSTILLING...4 LOKALKALD OG NOTERING...4 SAMTALE VENTER...4 VIDERESTILLING (VALGFRI)...4 VIDERESTILLING

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Birte Lassen Brandelev #98 CLJ Vers 1.9 08-07-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

IP0027/WIP0020 Supplerende

IP0027/WIP0020 Supplerende Ved anv. af ny firmware Side 1 af 7 Brugervejledning til IP telefoni, IP PBX omstillingsanlæg og telefoner. IPshop ApS December 2009 Ved anv. af ny firmware Side 2 af 7 0. Indhold 1. Betjening af telefoner

Læs mere

Brugervejledning for fastnettelefoner

Brugervejledning for fastnettelefoner Brugervejledning for fastnettelefoner Læs mere på: www.danskkabeltv.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling Durokald Trio A+ trio Viderestilling ved intet

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5 Cloud Cloud Hosted IP telefoni Cloud Hosted IP telefoni ConnectionCloud Produktvejledning Version 1.5 Produktvejledning Her finder du en oversigt over allerede introducerede samt planlagte kommende funktioner

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

Hvordan bruger du din IP Office 5410/5420/5610/5620 telefon

Hvordan bruger du din IP Office 5410/5420/5610/5620 telefon Hvordan bruger du din IP Office 5410/5420/5610/5620 telefon Håndtering af samtaler Brug af kortnumre Kald log Personlig opsætning System funktioner Funktionstaster Håndtering af samtaler Din nye Avaya

Læs mere

Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP

Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP Denne vejledning er et koncentrat af den originale engelske Operator s Manual for the User, der medfølger

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Brugervejledning Systemapparat LDP-7024D Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Indhold Beskrivelse af taster... 4 Etablere et opkald... 5 Etablere et eksternt opkald... 5 Etablere et internt

Læs mere

Telefonadministration

Telefonadministration Telefonadministration Styring af telefonfunktioner gennem Tast-selv system Brugervejledning Version 1.2 Dansk August 2014 Velkommen! Denne manual beskriver, hvorledes man kan ændre indstillingerne for

Læs mere

Offentlig Information. Ansvarsbegrænsning. Copyright 2004 Samsung Telecoms (UK) Limited

Offentlig Information. Ansvarsbegrænsning. Copyright 2004 Samsung Telecoms (UK) Limited Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

D N! Brugervejledning. . For 832 afdeling 8. Telefonen. Porttelefonen. Telefonsvarer. oole lxjense as. Side 1

D N! Brugervejledning. . For 832 afdeling 8. Telefonen. Porttelefonen. Telefonsvarer. oole lxjense as. Side 1 z D N! Brugervejledning. For 832 afdeling 8 Telefonen Porttelefonen Telefonsvarer oole lxjense Side 1 AD N, II Indholdsfortegnelse Generelle forhold...... no... 3 Vejledning...... 3 Viderestilling......

Læs mere

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff FONET Viderestilling 593/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller din

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Dialog 4186 High. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4186 High. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4186 High BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Kortnummervalg... 3 Banke på... 3 Viderestilling altid... 4 Viderestilling

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Jørgen Dyrmose #74

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Jørgen Dyrmose #74 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Jørgen Dyrmose #74 CLJ Vers 1.9 08-05-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald på hold

Læs mere

Brugevejledning. Analoge telefonapparater til LDK 50 og LDK 100

Brugevejledning. Analoge telefonapparater til LDK 50 og LDK 100 Brugevejledning Analoge telefonapparater til LDK 50 og LDK 100 Indholdsfortegnelse Funktioner................................................................ 5 Foretage opkald............................................................

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet LOKAL OMSTILLING De kan når som helst stille en samtale om til et andet nummer. Tast R + nummeret, informer om samtalen og læg røret på. Hvis nummeret er optaget eller ikke svarer, kan De gå tilbage til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. PBX Switchboard. Manual. Introduktion... 2. Grafisk omstillingsbord... 2. Let at tilpasse layout... 2. Om manualen...

Indholdsfortegnelse. PBX Switchboard. Manual. Introduktion... 2. Grafisk omstillingsbord... 2. Let at tilpasse layout... 2. Om manualen... Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Grafisk omstillingsbord... 2 Let at tilpasse layout... 2 Om manualen... 2 For at komme i gang... 2 Download... 2 Bruger login og password... 2 Omstillingsbord... 3

Læs mere

iphone mobil app manual Version

iphone mobil app manual Version iphone mobil app manual Version 170516 Indhold Introduktion... 2 Installation... 2 Gå ind på App Store... 2 Log ind... 3 Indstillinger... 3 Indstillinger... 4 Telefonnummer... 5 Udgående id... 4 Vælg kontakter...

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

FONET Viderestilling

FONET Viderestilling FONET Viderestilling 110722/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller

Læs mere

iphone mobil app manual

iphone mobil app manual Indhold Introduktion... 3 Om app en... 3 Om manualen... 3 Installation... 3 Gå ind på App Store... 3 Log ind... 4 Indstillinger... 5 Indstillinger... 5 Telefonnummer... 5 Udgående id... 6 Udgående id tidsplan...

Læs mere

Android App Manual. Adgang. for at komme ind i app en.

Android App Manual. Adgang. for at komme ind i app en. Android App Manual Adgang for at komme ind i app en. Er det første gang du logger ind skal du indtaste telefonnummer og adgangskode. Har du ingen adgangskode i forvejen, eller har du glemt din adgangskode,

Læs mere

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc.

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc. Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc. Version 190216a Side 1 af 32 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

i760/m760e Quick guide

i760/m760e Quick guide i760/m760e Quick guide Din i760/m760e Din i760/m760e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter, som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i760/m760e systemtelefon er enkel og nem

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Lad din telefon arbejde for dig

Lad din telefon arbejde for dig Telia Fastnet XtraServices Brugervejledning Mulighederne er mange på www.telia.dk/minesider På www.telia.dk/minesider kan du se, hvilke XtraServices du er tilmeldt eller bestille andre Xtraservices. Desuden

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang. med ComX Telefoni 7 8 # INTERNET TELEFONI

Kom godt i gang. Kom godt igang. med ComX Telefoni 7 8 # INTERNET TELEFONI Kom godt i gang Kom godt igang med ComX Telefoni 2 3 4 5 6 9 7 8 0 * TELEFONI INTERNET 1 TV Com X Telefoni - indstilling af tjenester via trykknaptelefon 1. Telefonsvarer Sådan ændrer du din adgangskode:

Læs mere

Communicator Manual Version

Communicator Manual Version Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc Side 1 af 37 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at komme i gang...

Læs mere

ios App Manual Adgang for at komme ind i app en.

ios App Manual Adgang for at komme ind i app en. ios App Manual Adgang Tryk på for at komme ind i app en. Er det første gang du logger ind skal du indtaste telefonnummer og adgangskode. Har du ingen adgangskode i forvejen, eller har du glemt din adgangskode,

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP - QUICKGUIDE TIL RECEPTIONISTER

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP - QUICKGUIDE TIL RECEPTIONISTER 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP - QUICKGUIDE TIL RECEPTIONISTER 3Omstilling App til iphone og Android smartphones er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres

Læs mere

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc Version 240216 Side 1 af 32 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at komme

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN. ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010

Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN. ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010 Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010 Indhold INDLEDNING 3 Vigtigt - Angående flexible koder! 3 LDP-7000 SERIEN 3 Forskellige telefonmodeller og tilbehør 3 LDP7024D

Læs mere

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Dette bilag: Udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Gensalg fastnet Erstatter tidligere bilag: Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail hørende til Standardaftale

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs DECT-telefon GDC-450H. Til LG-ERICSSON-omstillingsanlæg LDK-24/-50/-100

Brugervejledning. Trådløs DECT-telefon GDC-450H. Til LG-ERICSSON-omstillingsanlæg LDK-24/-50/-100 Brugervejledning Trådløs DECT-telefon GDC-450H Til LG-ERICSSON-omstillingsanlæg LDK-24/-50/-100 Indholdsfortegnelse Generel beskrivelse... 4 Håndsættets opbygning og funktioner... 5 Montering af batterier...

Læs mere

Voic indeholder følgende hovedfunktioner (komplet menu-struktur vises senere):

Voic indeholder følgende hovedfunktioner (komplet menu-struktur vises senere): 1 Voicemail Voicemail er en praktisk telefonsvarer, hvor du kan modtage beskeder, når mobiltelefonen er optaget, slukket, uden forbindelse eller kaldet ikke besvares. Voicemail kan bruges i Danmark og

Læs mere

Forte 32/50/100 Brugervejledning Forte DECT

Forte 32/50/100 Brugervejledning Forte DECT Forte 32/50/100 Brugervejledning Forte DECT Brugervejledning Forte DECT 1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. SYMBOLER I GUIDEN... 5 3. INSTALLATION... 6 3.1 Opladning... 6 3.2 Udskiftning af batteri...

Læs mere

SL 1100 Brugervejledning Til systemapparat

SL 1100 Brugervejledning Til systemapparat SL 1100 Brugervejledning Til systemapparat Software 3.01 1 Indhold 1. Apparatets opbygning... 4 2. Udgående eksternt kald... 5 3. Lokalkald... 5 4. Calling ved lokalkald... 5 5. Genopkald... 6 6. Besvar

Læs mere

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Indholdsfortegnelse Når telefonen ringer... 3 Når du skal foretage et opkald... 5 Eksternt nummer... 5 Internt nummer... 7 Tastatur... 8 Tilmelding til

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4187 Plus BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

Brugevejledning. Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg

Brugevejledning. Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg Brugevejledning Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg December 2006 Indholdsfortegnelse Telefonens opbygning...2 Headset...2 Batterilader...2 Batterier...2 Håndsæt...2 Display...3 Taster...5

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

KOM GODT I GANG SOM ADMINISTRATOR

KOM GODT I GANG SOM ADMINISTRATOR TOUCHPOINT LILLE APP TIL STOR HJÆLP SOM ADMINISTRATOR Maj2017_17436 Sådan anvender du Touchpoint som administrator I denne guide beskriver vi, hvordan du som administrator anvender app en til at indstille

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD 8/30/30LD-apparater. Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD 8/30/30LD-apparater. Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD 8/30/30LD-apparater Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typer digitaltelefoner... 5 Beskrivelse af de forskellige taster..............................

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs telefon GDC-345H. Til LG LDK-50/-100

Brugervejledning. Trådløs telefon GDC-345H. Til LG LDK-50/-100 Brugervejledning Trådløs telefon GDC-345H Til LG LDK-50/-100 Indholdsfortegnelse Trådløs telefon GDC-345H... 6 Dele... 6 Håndsæt... 6 Batterilader... 6 Batteri... 6 Headset... 6 Beskrivelse af taster...

Læs mere

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv Assistent Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere