Regulator til temperaturstyring - EKC 202A,B,C og EKC 302A,B. Manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulator til temperaturstyring - EKC 202A,B,C og EKC 302A,B. Manual"

Transkript

1 Regulator til temperaturstyring - EKC 22A,B,C og EKC 32A,B Manual

2 Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler og kølerum i supermarkeder Styring af afrimning, ventilator, alarm og lys EKC 22 er til frontmontage EKC 32 er til DIN-skinne montage Princip Regulatoren indeholder en temperaturregulering, hvor signalet kan modtages fra én temperaturføler. Føleren placeres i den kolde luftstrøm efter fordamperen eller i den varme luftstrøm lige før fordamperen. Regulatoren styrer afrimningen med enten naturlig afrimning eller med elektrisk afrimning. Genindkobling efter afrimning kan foretages på tid eller på temperatur. En måling af afrimningstemperaturen fås direkte fra afrimningsføleren. To til fire relæer vil koble de ønskede funktioner anvendelsen bestemmer hvilke: Køling (kompressor eller magnetventil) Afrimning Ventilator Alarm Lys På næste side er de forskellige anvendelser beskrevet. Fordele Integrerede køletekniske funktioner Behovstyret afrimning på : anlæg Indstøbte knapper og pakning (EKC 22) Tæthedsgrad på IP 65 fra fronten (EKC 22) Digital indgang til enten: - Dørkontaktfunktion med alarm - Afrimningsstart - Start/stop af regulering - Natdrift - Skift imellem to temperaturreferencer - Møbelrengøringsfunktion Lynprogrammering via programmeringsnøgle HACCP Fabrikskalibrering der garanterer en bedre målenøjagtighed end angivet i standarden EN 44-3 uden efterfølgende kalibrering (Pt ohms føler) Ekstra modul Regulatoren kan eftermonteres med ét indstiksmodul, hvis anvendel sen påkræver det. Regulatoren er forberedt med stik, så modulet skal bare skubbes i. Indhold Introduktion... 2 Betjening... 5 Menuoversigt Funktioner... 8 Tilslutninger...6 Bestilling...8 Data...9 Manual RS8DZ7 Danfoss 3-22 EKC 22 / 32

3 EKC 22A / EKC 32A Regulator med to relæudgange, to temperaturfølere og én digital indgang. Temperaturstyring ved start/stop af kompressor / magnetventil Afrimningsføler Elektrisk afrimning / gasafrimning Alarmfunktion Er der brug for en alarmfunktion, kan relæ nummer to bruges til dette. Afrimningen foretages her med cirkulationen af luften, da ventilatorerne kører kontinuerligt. EKC 22B / EKC 32B Regulator med tre relæudgange, to temperaturfølere og én digital indgang. Temperaturstyring ved start/stop af kompressor / magnetventil Afrimningsføler Elektrisk afrimning / gasafrimning Relæudgang 3 anvendes til styring af ventilator. EKC 22C Regulator med fire relæudgange, to temperaturfølere og én digital indgang. Temperaturstyring ved start/stop af kompressor / magnetventil Afrimningsføler Elektrisk afrimning / gasafrimning Styring af ventilator Relæudgang 4 kan anvendes til en alarmfunktion eller til en lysfunktion. EKC 22 / 32 Manual RS8DZ7 Danfoss

4 Start af afrimning En afrimning kan startes på flere måder: Interval Afrimningen starter med faste tidsintervaller fx hver ottende time. Køletid Afrimningen starter med faste køletidsintervaller dvs. at et lavt kølebehov vil "udskyde" den kommende afrimning. Kontakt Her startes afrimningen med et pulssignal på en digital indgang. Manuel En extra afrimning kan aktiveres fra regulatoren nederste knap. S5-temp. På : anlæg kan effektiviteten af fordamperen følges. Tilrimning vil starte en afrimning. Skema Her kan afrimningen startes på faste tider af døgnet. Dog max. 6 stk. Netværk En afrimning kan startes via datakommunikation. Alle de nævnte metoder kan anvendes i flæng blot én går aktiv vil det starte afrimningen. Når afrimningen starter, bliver de forskellige afrimningstimere nulstillet. Et pulssignal starter afrimningen Hvis der er brug for koordineret afrimning, skal det ske via datakommunikation. Digital indgang Den digitale indgang kan anvendes til en af de følgende funktioner: - Dørkontaktfunktion med alarm, hvis døren har været åben i for lang tid. - Starte en afrimning - Start/stop af reguleringen - Skifte til natdrift - Møbelrengøringsfunktion - Skifte til anden temperaturreference - Injection on/off Møbelrengøringsfunktion Denne funktion gør det let, at styre kølemøblet igennem en rengøringsfase. Via tre tryk på en kontakt, skiftes fra en fase til næste fase. Første tryk stopper kølingen ventilatorerne fortsætter. "Senere": Næste tryk stopper ventilatorerne. "Senere igen": Næste tryk genstarter kølingen. De forskellige situationer kan følges på displayet. Der er ingen temperaturovervågning under møbelrengøring C + Fan 2 Off C På netværk bliver der sendt "rengøringsalarm" til systemenheden. Denne "alarm" kan logges, så der kan føres bevis for forløbet. Behovstyret afrimning Køletidsbestemt Når den opsummerede køletid har passeret en fastlagt tid bliver der startet en afrimning. 2 Temperaturbestemt Regulatoren vil løbende følge temperaturen ved S5. Imellem to afrimninger vil S5 temperaturen blive lavere jo mere fordamperen rimer til (kompressoren kører i længere tid og trækker S5-temperaturen længere ned). Når temperaturen passerer en indstillet tilladelig variation, bliver afrimningen startet. Denne funktion vil kun fungere på : anlæg. 4 Manual RS8DZ7 Danfoss 3-22 EKC 22 / 32

5 Betjening Display Værdierne bliver vist med tre cifre, og med en indstilling kan du bestemme, om temperaturen skal vises i C eller i F. Lysdioder på fronten Der er lysdioder på fronten, som vil lyse, når den tilhørende funktion er aktiv = køling = afrimning = ventilator Lysdioderne vil blinke, når der er en alarm. I denne situation kan du kalde fejlkoden frem på displayet og udkoble / kvittere alarmen ved at trykke kortvarigt på den øverste knap. Afrimning Under afrimning vises et -d- i displayet. Denne visning fortsætter i op til 5 minutter efter kølingen er genoptaget. Visningen af -d- bortfalder dog hvis: - Temperaturen er på plads inden de 5 minutter - Reguleringen stoppes med "Main Switch" - Der optræder en højtemperaturalarm Eksempler Indstille en menu. Tryk på den øverste knap til der vises en parameter 2. Tryk på øverste eller nederste knap og find hen til den parameter, du vil indstille 3. Tryk på den midterste knap indtil værdien for parameteren vises 4. Tryk på øverste eller nederste knap og find den nye værdi 5. Tryk igen på den midterste knap for at fastlåse værdien. Udkoble alarmrelæ / kvittere alarm /se alarmkode Kort tryk på den øverste knap. Hvis der er flere alarmkoder ligger de i en rullestak. Tryk på den øverste eller nederste knap for at se rullestakken igennem. Indstille temperaturen. Tryk på den midterste knap til temperaturværdien vises 2. Tryk på øverste eller den nederste knap og find den nye værdi 3. Tryk på den midterste knap for at afslutte indstillingen Manuel start eller stop af en afrimning Tryk på den nederste knap i 4 sekunder. Se temperaturen ved afrimningsføleren Tryk på den nederste knap. Er der ikke monteret en føler vises "non". Knapperne Når du vil ændre en indstilling, vil den øverste og nederste knap give en højere eller en lavere værdi alt efter hvilken knap, du trykker på. Men før du kan ændre værdien, skal du have adgang ind i menuen. Det får du ved at trykke på den øverste knap i et par sekunder så kommer du ind i rækken med parameterkoder. Find den parameterkode du vil ændre, og tryk så på den midterste knap så værdien for parameteren vises. Når du har ændret værdien, gemmer du den nye værdi ved igen at trykke på den midterste knap % tæt Knapperne og pakningen bag fronten er støbt ind sammen med fronten. En speciel støbeteknik forbinder den hårde frontplast, de blødere knapper og pakningen, så de er en integreret del af fronten. Der er ingen åbninger, der er modtagelige for fugt eller snavs. EKC 22 / 32 Manual RS8DZ7 Danfoss

6 Menuoversigt EKC 22: SW =.3x EKC 32: SW =.x Parametre Funktion Normal drift Temperatur (setpunkt) Termostat Differens Max. begrænsning af setpunktsindstilling Min. begrænsning af setpunktsindstilling Justering af temperaturvisning Temperaturenhed ( C/ F) Korrektion af signalet fra Sair Manuel service (-), Stop regulering(), Start regulering() Referenceforskydning under natdrift Aktivering af referenceforskydningen r4 Værdi for referenceforskydning (kan aktiveres af r39 eller DI) Alarm Forsinkelse på temperaturalarm Forsinkelse på døralarm Forsinkelse på temperaturalarm efter afrimning Høj alarmgrænse Lav alarmgrænse Alarm forsinkelse DI Høj alarmgrænse for kondensatortemperatur (o7) Kompressor Min. ON-tid Min. OFF-tid Kompressorrelæ skal koble modsat (NC-funktion) Eksterne relæer (Nulgennemgangsstyring - kun EKC 32) Skal være ON ved tilslutning til eksterne relæer Afrimning Afrimningsmetode (ingen/el/gas) Afrimnings-stoptemperatur Interval mellem afrimningsstarter Max. afrimningsvarighed Tidsforskydning på afrimningsindkoblingen ved opstart Afdrypningstid Forsinkelse på ventilatorstart efter afrimning Ventilator-starttemperatur Ventilator indkoblet under afrimning : stoppet : Kører 2: Kører under pump down og afrimning Afrimningsføler (=tid, =S5, 2=Sair) Max. opsummeret køletid imellem to afrimninger Behovstyret afrimning - S5 temperaturens tilladte variation ved isopbygning. På centralanlæg vælges 2 K (=off ) Ventilator Ventilatorstop ved udkoblet kompressor Forsinkelse af ventilatorstop Ventilatorstop temperatur (S5) Realtidsur Seks starttidspunkter for afrimning. Indstilling af timer. =OFF Seks starttidspunkter for afrimning. Indstilling af minutter. =OFF Ur - Timeindstilling Ur - Minutindstilling Ur - Indstilling af dato Ur - Indstilling af måned Ur - Indstilling af år Diverse Forsinkelse af udgangssignaler efter opstart Indgangssignal på DI. Funktion: (=ikke anvendt, =status på DI. 2=dørfunktion med alarm ved åben. 3=døralarm ved åben. 4=afrimningsstart (pulstryk). 5=ekstern hovedafbryder. 6=natdrift. 7=skift reference (r4 aktiveres). 8=alarmfunktion ved sluttet. 9=alarmfunktion ved åben. =møbelrengøring (pulstryk). =Inject off ved åben.) Netværksadresse (=off ) On/Off omskifter (Service Pin meddelelse) Adgangskode (samtlige indstillinger) Anvendt følertype (Pt /PTC/NTC) Display step =.5 (normal. ved Pt føler) Max holdetid efter koordineret afrimning Konfiguration af lysfunktionen (relæ 4) =ON under dagdrift. 2=ON / OFF via datakommunikation. 3=ON følger DI-funktionen, når DI er valgt til dørfunktion eller døralarm Aktivering af lysrelæ (kun hvis o38=2) Møbelrengøring. = ingen møbelrengørring = kun ventilatorer. 2 Alle udgange er OFF Adgangskode 2 (delvis adgang) 6 Regulator EKC EKC 22B 22C / 32B Min.værdi Max.værdi Fabriksindstilling C 5 C 2 C r r2 r3 r4 r5 r9 r2 r3 r39 r4, K -49 C -5 C -2 K C - K - - K OFF -5 K 2 K 5 C 49 C 2 K F K K on 5 K 2K 5 C -5 C. K C K K OFF K A3 A4 A2 A3 A4 A27 A37-5 C -5 C C C 5 C C C -3 C 3 5 C c c2 c3 c7 / OFF OFF 3 3 / On On / OFF On d d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 no C hours -5 C Gas 25 C 48 hours C 2 EL 6 C 8 hours 45 min -5 C d d8 d9 hours K 2 48 hours 2 K hours 2 K F F2 F4 no -5 C yes 3 5 C no 5 C t-t6 timer 23 timer timer t-t6 59 min t7 t8 t45 t46 t47 timer 23 timer 59 min timer o o2 s 6 s 5s o3 o4 o5 o6 o5 o6 o38 OFF Pt no 24 ON ntc yes 6 3 OFF Pt no 2 o39 o46 o64 OFF ON 2 OFF Koder EKC 22A / 32A Manual RS8DZ7 Danfoss 3-22 Aktuel indstilling EKC 22 / 32

7 KUN EKC 22. Gem apparatets nuværende indstillinger på programmeringsnøglen. Vælg selv nummer. KUN EKC 22. Hent et sæt indstillinger fra programmeringsnøglen (tidligere gemt via o65 funktionen) Overskriv regulatorens fabriksindstillinger med de nuværende indstillinger Evt. anden anvendelse for S5 føleren (bibehold indstillingen til, hvis den anvendes til afrimningsføler, ellers er =produktføler, og 2=kondensatorføler med alarm) Vælg anvendelsen for relæ 4: =afrimning / lys, 2= alarm Service Temperaturen målt med S5 føleren Status på DI indgangen. on=sluttet Status på natdrift (on eller off ) on=sluttet Aflæse den øjeblikkelige reguleringsreference Status på relæet til køling. (Kan styres manuelt, men kun når r2=-.) Status på relæet tll ventilator. (Kan styres manuelt, men kun når r2=-.) Status på relæet til afrimning. (Kan styres manuelt, men kun når r2=-.) Temperaturen målt med Sair føleren Status på relæ 4 (alarm, afrimning, lys). (Kan styres manuelt, men kun når r2=-.) o65 25 o66 25 o67 o7 OFF On 2 OFF 2 2 o72 Afr. / Alarm Lys / Alarm u9 u u3 u28 u58 u59 u6 u69 u7 Fabriksindstilling Hvis du får behov for at vende tilbage til de fabriksindstillede værdier, kan det ske således: - Afbryd forsyningsspændingen til regulatoren - Hold den øverste og nederste knap inde samtidig med at du igen tilslutter forsyningsspændingen. Visning af fejlkode E Fejl i regulator E6 Batteriet skal skiftes + kontroller ur E 27 E 29 S5 føler fejl Sair føler fejl Visning af alarmkode A Høj-temperatur alarm A2 Lav-temperatur alarm A4 A5 A 5 A 45 A 59 A 6 Dør-alarm Max. Hold time DI alarm Standby mode Møbelrengøring Kondensator alarm Visning af statuskode S Der reguleres S Venter på at den koordinerede afrimning afsluttes S2 ON-tid Kompressor S3 OFF-tid kompressor S4 Afdrypningstid S Køling stoppet af hovedafbryder S Køling stoppet af termostat S4 Afrimningssekvens. Afrimer S5 Afrimningssekvens. Ventilatorforsinkelse S6 Kølingen stoppet pga. åben DI indgang S7 Dør åben (åben DI indgang) S2 Nødkøling S25 Manuel regulering af udgange S29 Møbelrengøring S32 Forsinkelse af udgange ved opstart non Temperaturen kan ikke vises. Føleren er ikke monteret -dafrimningen er igang / Første nedkøling efter afrimning PS Password er påkrævet. Indstil password Opstart: Reguleringen starter, når spændingen tilsluttes. Se oversigten over fabriksindstillinger igennem. Foretag de nødvendige ændringer i de respektive parametre 2 Ved netværk. Indstil adressen i o3 og send derefter adressen til gatewayen/systemenheden med indstillingen o4. EKC 22 / 32 Manual RS8DZ7 Danfoss

8 Funktioner Her er en beskrivelse af de enkelte funktioner. En regulator indeholder kun den del af funktionerne. Se menuoversigten. Funktion Para- Parameter ved betjening via meter datakommunikation Normalbilledet Normalt vises temperaturværdien fra termostatføleren Sair. Display air (u69) Termostat Setpunkt Der reguleres efter den her indstillede værdi + en evt. forskydning. Værdien indstilles via tryk på den midterste knap. Den indstillede værdi kan fastlåses eller begrænses til et område med indstillingerne i r2 og r3. Den øjeblikkelige reference kan ses i "u28 Temp ref". Differens Når temperaturen er højere end referencen + den indstillede differens, vil kompressorrelæet være trukket. Det vil bryde igen, når temperaturen når ned på den indstillede reference. Thermostat control Cutout C r Differential For at undgå en for høj indstilling af setpunktet, angives et max. tilladeligt setpunkt. For at undgå en for lav indstilling af setpunkt, angives et min. tilladeligt setpunkt. Korrektion af displayets temperaturvisning Hvis temperaturen ved varerne og temperaturen, der modtages af regulatoren, ikke er ens, kan der ske en offset justering af den viste displaytemperatur. Temperaturenhed Her kan du vælge, om regulatoren skal vise temperaturværdierne i C eller i F. r2 r3 r4 Max cutout C Min cutout C Disp. Adj. K r5 Temp. unit C=. / F= I AKM vil der kun blive vist C - uanset indstillingen. Korrektion af signalet fra Sair Kompensationsmulighed ved en lang følerledning. r9 Adjust Sair Start / stop af kølingen Med denne indstilling kan kølingen startes, stoppes eller der kan tillades en manuel overstyring af udgangene. Start / stop af kølingen kan eventuelt også foretages med en ekstern kontaktfunktion, der tilsluttes DI indgangen. Stoppet køling vil give en "Standby alarm". Nathævningsværdi Termostatens reference bliver setpunktet + denne værdi, når regulatoren skifter over til natdrift. (Vælg en negativ værdi, hvis der skal ske kuldeakkumulering.) Aktivering af referenceforskydning Når funktionen skiftes til on, bliver termostatreferencen øget med værdien i r4. Aktiveringen kan også ske via indgangen DI (defineres i o2) r2 Main Switch Værdi for referenceforskydning Termostatreferencen og alarmværdier flyttes følgende antal grader, når forskydningen aktiveres. Aktiveringen kan ske via r39 eller DI indgangen Ref. Dif. Setpunktsbegrænsning Regulatorens indstillingsområde for setpunktet kan indsnævres, så der ikke ved et uheld bliver indstillet en alt for stor eller en alt for lille værdi - med skader til følge. : Start : Stop -: Manuel styring af udgange tillades r3 Night offset r39 Th. offset r4 Th. offset K Night setbck (start af natsignal) 8 Manual RS8DZ7 Danfoss 3-22 EKC 22 / 32

9 Alarm Alarm settings Regulatoren kan give alarm i forskellige situationer. Ved alarm blinker alle lysdioderne på fronten af regulatoren, og alarmrelæet bliver aktiveret. Alarmforsinkelse (kort alarmforsinkelse) Hvis en af de to grænseværdier overskrides, starter en timerfunktion. Alarmen bliver først aktiv, når den indstillede forsinkelsestid er passeret. Forsinkelsestiden indstilles i minutter. A3 Ved datakommunikation kan vigtigheden for de enkelte alarmer defineres. Indstillingen foretages i menuen "Alarm destinatiomer". Alarm delay Alarmforsinkelse for døralarm Forsinkelsestiden indstilles i minutter. Funktionen defineres i o2. Forsinkelsestid ved nedkøling (lang alarmforsinkelse) Denne forsinkelsestid bliver anvendt under opstart, under afrimning og lige efter en afrimning. Der skiftes over til den normale forsinkelsestid (A3), når temperaturen er nået ned under den indstillede øvre alarmgrænse. Forsinkelsestiden indstilles i minutter. Øvre alarmgrænse Her skal du indstille, hvornår alarmen ved højtemperatur skal træde i kraft. Grænseværdien indstilles i C (absolut værdi). Grænseværdien bliver hævet under natdrift. Værdien er den samme, som er indstillet som nathævningsværdi, men den hæves kun, hvis værdien er positiv. Grænseværdien hæves også ved referenceforskydningen r39. Nedre alarmgrænse Her skal du indstille, hvornår alarmen ved lavtemperatur skal træde i kraft. Grænseværdien indstilles i C (absolut værdi). Grænseværdien hæves også ved referenceforskydningen r39. Forsinkelse på en DI alarm En brudt/sluttet indgang vil give alarm, når forsinkelsestiden passeres. Funktionen defineres i o2. Høj alarmgrænse for kondensatortemperatur Hvis S5-føleren benyttes til overvågning af kondensatorens temperatur, skal du indstille værdien, hvornår alarmen skal træde i kraft. Værdien indstilles i C. Definitionen af S5 som kondensatorføler sker i o7. Alarmen nulstilles igen K under den indstillede temperatur. A4 DoorOpen del A2 Pulldown del A3 HighLim Air A4 LowLim Air A27 AI.Delay DI A37 Condtemp Al. Reset alarm Kompressor Compressor control Kompressorrelæet arbejder sammen med termostaten. Når termostaten kalder på kulde vil kompressorrelæet være trukket. Gangtider For at forhindre pjatkørsel, kan der indstilles værdier for, i hvor lang tid kompressoren skal køre, når den først er i gang. Og hvor lang tid den mindst skal være stoppet. Gangtiderne overholdes ikke ved afrimningsstarter. Min. ON-tid (i minutter) Min. OFF-tid ( i minutter) Omvendt relæfunktion for kompressorrelæ : Normalfunktion, hvor relæet trækker, når der kræves køling : Omvendt funktion, hvor relæet slipper, når der kræves køling (denne fortrådning medfører, at der køles, hvis spændingsforsyningen til regulatoren svigter). EKC 22 / 32 Manual RS8DZ7 Danfoss 3-22 c c2 c3 Min. On time Min. Off time Cmp relay NC 9

10 Ekstern relæ (kun EKC 32) Her er det muligt at tvinge de indbyggede relæer til at koble i spændingens nulgennemgang. Levetiden på relæerne øges eller belastningen kan hæves. Funktionen må ikke aktiveres, hvis der tilsluttes kontaktorer til et eller flere af regulatorens relæer. Kontaktorerne vil i givet fald få kortere levetid. : Belastningen tilsluttes direkte til regulatorens relæer (nulgennemgang aktiveret) Relækontakt og regulatorforsyning skal anvende samme fase. : Regulatorens relæ skal trække en ekstern kontaktor (nulgennemgang aflyst) Afrimning Regulatoren indeholder en timerfunktion, som nulstilles efter hver afrimningsstart. Timerfunktionen vil starte en afrimning, når/hvis intervaltiden passeres. Timerfunktionen starter, når der tilsluttes spænding til regulatoren, men den forskydes første gang med indstillingen i d5. Hvis der sker en strømafbrydelse, vil timerværdien blive gemt, og fortsætte herfra, når strømmen igen kommer tilbage. Denne timerfunktion kan benyttes som en simpel måde at starte afrimninger på, men den vil altid virke som en sikkerhedsafrimning, hvis en af de følgende afrimningsstarter ikke modtages. Regulatoren indeholder også et realtidsur. Ved indstilling af dette ur og tidspunkter for afrimningstidspunkter, kan afrimningen startes på bestemte tider af dagen. Er der risiko for strømudfald i en længere periode end 4 timer, skal der montes et batterimodul i regulatoren (kun muligt i EKC 22). Afrimningsstart kan også foretages via datakommunikation, via kontaktsignal eller manuel start. Alle startmetoder vil fungere i regulatoren. De forskellige funktioner skal indstilles, så afrimningerne ikke "falder over hinanden". Afrimningen kan foretages med el, gas eller med naturlig afrimning. Selve afrimningen stoppes på tid eller på temperatur med et signal fra en temperaturføler. Afrimningsmetode Her skal du indstille om afrimningen skal foretages med el eller "ingen". Under en afrimning vil afrimningsrelæet være trukket. Ved gasafrimning vil kompressorrelæet være trukket under afrimning Afrimnings-stoptemperatur Afrimningen stoppes ved en given temperatur, der måles med en føler (føleren defineres i d). Temperaturværdien indstilles. Intervaltid mellem afrimningsstarter Funktionen nulstiller og starter timerfunktionen ved hver afrimningsstart. Når tiden er udløbet vil funktionen starte en afrimning. Funktionen benyttes som en simpel afrimningsstart eller den benyttes som en sikkerhed, hvis det normale signal udebliver. Hvis der anvendes afrimning uden urfunktion eller uden datakommunikation, vil det være denne intervaltid, der starter afrimningerme. Udebliver en afrimningsstart via datakommunikation, vil intervaltiden blive anvendt som max. tid imellem afrimningerne. Ved afrimning med urfunktion eller med datakommunikation skal intervaltiden indstilles til en lidt længere tid end den planlagte, ellers vil intervaltiden starte en afrimning, og lidt senere kommer så den planlagte. Ved strømudfald vil intervaltiden blive fastholdt, og når strømmen vender tilbage, vil intervaltiden fortsætte fra den fastholdte værdi. Intervaltiden er ikke aktiv, når indstillingen sættes til. Max. afrimningsvarighed Denne indstilling er en sikkerhedstid, så afrimningen vil blive stoppet, hvis der ikke er sket et stop på temperatur eller via koordineret afrimning inden da. (Indstillingen er afrimningstiden, hvis d vælges til.) Tidsforskydning på afrimningsindkoblinger ved opstart Funktionen er kun aktuel, hvis du har flere kølemøbler eller grupper, hvor du ønsker, at afrimningen skal forskydes i forhold til hinanden. Funktionen er kun aktuel, hvis du har valgt afrimning med intervalstart (d3). Funktionen forsinker intervaltiden d3 med det indstillede antal minutter, men den gør det kun én gang, og det sker ved den allerførste afrimning, der kommer, når der sættes spænding til regulatoren. Funktionen er aktiv efter hvert strømudfald. Afdrypningstid Her skal du indstille den tid, der skal gå fra en afrimning er afsluttet, til kompressoren igen må starte. (Tiden, hvor vandet drypper af fordamperen.) Manual RS8DZ7 Danfoss 3-22 c7 Ext. Relay Defrost control d Def. method d2 Def. Stop Temp d3 Def Interval (=off ) d4 Max Def. time d5 Time Stagg. d6 DripOff time EKC 22 / 32

11 Forsinkelse på ventilatorstart efter afrimning Her skal du indstille den tid, der skal gå fra kompressoren startes efter en afrimning, til ventilatoren igen må starte. (Tiden, hvor vandet skal bindes til fordamperen.) Ventilator-starttemperatur Ventilatoren kan også startes lidt tidligere end nævnt under Forsinkelse på ventilatorstart efter afrimning, hvis S5-afrimningsføleren registrerer en lavere værdi end den her indstillede. Ventilator indkoblet under afrimning Her skal du indstille, om ventilatoren skal køre under en afrimning. : Stoppet (kører under pump down) : kører (stoppet under "ventilatorforsinkelse") 2: kører under pump down og afrimning. Derefter stoppet. Afrimningsføler Her skal du definere afrimningsføleren. : Ingen, der afrimes på tid : S5 2: Sair Behovstyret afrimning - opsummeret køletid Her indstilles den køletid, der kan tillades uden afrimninger. Passeres tiden, bliver der startet en afrimning. Med indstilling = er funktionen afbrudt. Behovstyret afrimning - S5 temperatur Regulatoren vil følge effektiviteten af fordamperen, og via interne beregninger og målinger af S5 temperaturen, vil den kunne starte en afrimning, når variationen af S5 temperaturen bliver større end ønsket. Her skal du indstille, hvor stor en temperaturglidning af S5 temperaturen, der tillades. Når værdien passeres, startes en afrimning. Funktionen kan kun benyttes på : anlæg, hvor fordampningstemperaturen bliver lavere for at lufttemperaturen kan opretholdes. På centralanlæg skal funktionen afbrydes. Med indstilling = 2 er funktionen afbrudt. d7 FanStartDel d8 FanStartTemp d9 FanDuringDef d DefStopSens. d8 MaxTherRunT d9 CutoutS5Dif. Hvis du vil se temperaturen ved S5-føleren, skal du trykke på regulatorens nederste knap. Hvis du vil starte en ekstra afrimning, skal du trykke på regulatorens nederste knap i 4 sekunder. En igangværende afrimning kan du stoppe på lignende måde. Ventilator Ventilator stoppet ved udkoblet kompressor Her kan du vælge, om ventilatoren skal være stoppet, når kompressoren er udkoblet. Forsinkelse af ventilatorstop ved udkoblet kompressor Hvis du har valgt at stoppe ventilatoren, når kompressoren er udkoblet, kan du forsinke ventilatorstoppet efter, at kompressoren er stoppet. Her kan du indstille forsinkelsestiden. Ventilatorstop temperatur Funktionen stopper ventilatorerne i en fejlsituation, så de ikke tilfører effekt til kølestedet. Hvis afrimningsføleren registrerer en højere temperatur end den her indstillede, bliver ventilatorerne stoppet. Der startes igen 2 K under indstillingen. Funktionen er ikke aktiv under en afrimning eller ved opstart efter en afrimning. Med indstillingen +5 C er funktionen afbrudt. Realtidsur Regulatoren (EKC 22) har plads til ét indstiksmodul, der enten kan være et datakommunikationsmodul eller et batterimodul til realtidsuret. Batterimodulet benyttes sammen med realtidsuret og holder liv i uret under længere varende strømsvigt. Realtidsur Der kan indstilles op til 6 individuelle klokkeslet for afrimningsstarter i døgnet. Der er også en datoangivelse, der anvendes ved registrering af temperaturmålinger. Afrimningsstart, timeindstilling Afrimningstart, minutindstilling ( og hører sammen. osv.) Med alle t til t6 = starter uret ikke afrimninger. EKC 22 / 32 Manual RS8DZ7 Danfoss 3-22 Defrost temp. F2 Def Start Her kan du starte en manuel afrimning. Hold After Def Viser ON, hvis regulatoren er igang med en koordineret afrimning. Defrost State Status på afrimningen = pump down / afrimer Fan control Fan stop CO (Yes = stoppet ventilator) Fan del. CO F4 FanStopTemp. F (Der kan ikke indstilles tider via datakommunikation. Indstillingerne er kun relevante, når der ingen datakommunikation er tilstede. ) t-t6 t-t6

12 Ur: Timeindstilling t7 Ur: Minutindstilling t8 Ur: Datoindstilling t45 Ur: Månedsindstilling t46 Ur: Årsindstilling t47 Diverse Forsinkelse af udgangssignaler ved opstart Ved opstart efter strømudfald kan regulatorens funktioner forsinkes, så en evt. overbelastning af el-nettet undgås. Her kan du indstille forsinkelsestiden. o Digitalt indgangssignal - DI Regulatoren har en digital indgang, der kan anvendes til en af de følgende funktioner: Off: Indgangen anvendes ikke. ) Statusvisning af en kontaktfunktion 2) Dørfunktion. Når indgangen er åben, er det signal om, at døren er åben. Kølingen og ventilatorerne stoppes. Når tidsindstillingen i "A4" passeres, gives alarm og kølingen genstartes. 3) Døralarm. Når indgangen er åben, er det signal om, at døren er åben. Når tidsindstillingen i "A4" passeres, gives alarm. 4) Afrimning. Funktionen startes med pulstryk. Regulatoren vil registrere, når indgangen bliver sluttet. Herefter starter regulatoren en afrimning. Hvis signalet skal modtages af flere regulatorer, er det vigtigt at ALLE tilslutninger monteres ens (DI til DI og GND til GND). 5) Main switch. Der reguleres, når indgangen er kortsluttet, og reguleringen stoppes, når indgangen brydes. 6) Natdrift. Når indgangen kortsluttes, reguleres med natdrift. 7) Referenceforskydning når DI kortsluttes. Der forskydes med "r4". 8) Separat alarmfunktion. Der gives alarm, når indgangen kortsluttes. 9) Separat alarmfunktion. Der gives alarm, når indgangen åbnes. (For 8 og 9 indstilles forsinkelsestiden i A27.) ) Møbelrengøring. Funktionen startes med pulstryk. Se også beskrivelsen side 4. ) Inject on/off. Off når DI er åben. Adresse Hvis regulatoren kobles op i et net med datakommunikation, skal den have en adresse, og mastergatewayen på datakommunikationen skal så kende denne adresse. Installation af datakommunikationskabel er omtalt i et separat dokument "RC8AC". o2 Adressen indstilles imellem og 24, gateway bestemt o3 Adressen sendes til Systemmanageren, når menuen o4 indstilles til ON, eller når Systemmanagerens skanfunktion aktiveres. (o4 benyttes kun hvis datakommunikationen er LON. ) Adgangskode (Adgang til alle indstillinger) Hvis indstillingerne i regulatoren skal beskyttes med en adgangkode, kan du indstille en talværdi imellem og. Hvis ikke, kan du annullere funktionen med indstillingen =. (99 vil altid give adgang.) Følertype Normalt anvendes en Pt føler med stor signalnøjagtighed. Men der kan også anvendes en føler med en anden signalnøjagtighed. Det kan enten være en PTC-føler (Ω ved 25 C) eller en NTC-føler (5Ω ved 25 C). Alle de monterede følere skal være af samme type. Displaytrin Yes: Giver trin på,5 No: Giver trin på, Max. standby-tid efter koordineret afrimning Når en regulator er færdig med en afrimning, vil den afvente et signal, der fortæller om kølingen må genoptages. Hvis dette signal udebliver af en eller anden grund, vil regulatoren selv påbegynde kølingen, når denne standby-tid er gået. Konfiguration af lysfunktion ) Relæet trækker under dagdrift 2) Relæet skal styres via datakommunikationen 3) Relæet skal styres af dørkontakten, der er defineret i o2, hvor indstillingen er valgt til enten 2 eller 3. Når døren åbnes vil relæet trække. Når døren igen lukkes, vil der være et efterløb på 2 minutter inden lyset slukkes. Aktivering af lysrelæ Her kan lysrelæet aktiveres (såfremt 38=2) o4 2 Manual RS8DZ7 Danfoss 3-22 Miscellaneous DelayOfOutp. DI Config. Definitionen sker med talværdien, der er vist til venstre. ( = off ) DI state (Måling) Her vises Di-indgangens aktuelle status. On eller off. Efter installation af datakommunikation, kan regulatoren betjenes på lige fod med de øvrige regulatorer i ADAPKOOL Køleanlægsstyringer. o5 - o6 SensorConfig Pt = PTC = NTC = 2 o5 Disp. Step =.5 o6 Max HoldTime o38 Light config o39 Light remote EKC 22 / 32

13 Møbelrengøring Her kan status på funktionen følges eller funktionen kan startes manuelt. =Normaldrift (ingen rengøring) =Rengøring med ventilatorer i drift. Alle andre udgange er Off. 2=Rengøring med stoppede ventilatorer. Alle udgange er Off. Hvis funktionen styres med et signal på DI-indgangen, kan den aktuelle status ses her i menuen. Adgangskode 2 (Adgang til justeringer) Der er adgang til justering af værdier, men ikke til konfigurationsindstillinger. Hvis indstillingerne i regulatoren skal beskyttes med en adgangkode, kan du indstille en talværdi imellem og. Hvis ikke, kan du annullere funktionen med indstillingen =. Hvis funktionen anvendes skal adgangskode (o5) også anvendes. Kopiér apparatets nuværende indstillinger (Kun EKC 22) Med denne funktion kan regulatoren indstillinger overføres til en programmeringsnøgle. Nøglen kan indeholde op til 25 forskellige sæt. Vælg selv et nummer. Alle indstillinger på nær Adressen (o3) bliver kopieret. Når kopieringen er startet skifter visningen tilbage til o65. Efter 2 sekunder kan du gå ind i menuen igen og kontrollere om kopieringen forløb tilfredsstillende. Visning af et negativ tal betyder problemer. Se betydningen i afsnittet "Fejlmeddelelser". Kopiér fra programmeringsnøglen (Kun EKC 22) Denne funktion henter et tidligere gemt sæt indstillinger ind i regulatoren. Vælg selv det aktuelle nummer. Alle indstillinger på nær Adressen (o3) bliver kopieret. Når kopieringen er startet skifter visningen tilbage til o66. Efter 2 sekunder kan du gå ind i menuen igen og kontrollere om kopieringen forløb tilfredsstillende. Visning af et negativ tal betyder problemer. Se betydningen i afsnittet "Fejlmeddelelser". Gem som fabriksindstilling Med denne funktion gemmes regulatorens aktuelle indstillinger som en ny grundindstilling (de tidligere fabriksindstillinger overskrives). o46 Case clean o64 - o65 - o66 - o67 - Anden anvendelse for S5-føleren Bibehold indstillingen til, hvis føleren er defineret til afrimningsføler i D. Hvis D er indstillet til eller 2, kan S5-indgangen anvendes til produktføler eller kondensatorføler. Her defineres hvilken: : Afrimningsføler : Produktføler 2: Kondensatorføler med alarm o7 S5 Config Relæ 4 Her skal du definere anvendelsen for relæ 4: : Afrimning (EKC 22A / 32A) eller Lys (EKC 22C) 2: Alarm o72 DO4 Config Night Setback =Dag =Nat Service Temperaturen målt med S5 føleren Status på DI indgangen. On/=sluttet Status på natdrift (on eller off ) On/=natdrift Aflæse den øjeblikkelige reguleringsreference * Status på relæet til køling * Status på relæet tll ventilator * Status på relæet til afrimning * Temperaturen målt med Sair føleren * Status på relæ 4 (alarm-, afrimning- eller lysfunktion) *) Ikke alle vil blive vist. Der vises kun den funktion, der hører til den valgte application. EKC 22 / 32 Manual RS8DZ7 Danfoss 3-22 u9 u u3 u28 u58 u59 u6 u69 u7 Service S5 temp. DI status Night Cond. Temp. ref. Comp/LLSV Fan relay Def. relay Sair temp DO4 status 3

14 Fejlmeddelelser Alarms I en fejlsituation vil lysdioderne på fronten blinke, og alarmrelæet bliver aktiveret. Hvis du trykker på den øverste knap i denne situation, kan du se alarmmeddelelsen i displayet. Er der flere, kan du trykke videre og se dem. Der er to former for fejlmeddelelser - enten er det en alarm, der optræder under den daglige drift, eller det er en fejl i installationen. A-alarmer vil først blive synlige, når den indstillede tidsforsinkelse er udløbet. E-alarmer vil derimod straks blive synlige, når fejlen indtræder. Her er de meddelelser, der kan komme: A: Højtemperaturalarm = alarm High t. alarm A2: Lavtemperaturalarm Low t. alarm A4: Dør alarm Door Alarm A5: Information. Parameter o6 er udløbet Max Hold Time A5: Alarm. Signal fra DI indgang DI alarm A45: Standby tilstand (stoppet køling via r2 eller DI-indgang) Standby mode A59: Møbelrengøring. Signal fra DI indgang Case cleaning A6: Kondensatoralarm Cond. alarm E: Fejl i regulatoren EKC error E6: Fejl i realtidsur. Kontroller batteriet. / Genindstil uret. - E27: Følerfejl på S5 S5 error E29: Følerfejl på Sair Sair error Ved kopiering af indstillinger til eller fra en kopieringsnøgle med funktionerne o65 eller o66, vil følgende informationer kunne optræde: : Kopieringen er afsluttet og OK -4: Kopieringsnøglen er ikke monteret korrekt -5: Kopieringen forløb ikke korrekt. Gentag kopieringen -6: Kopieringen til EKC forløb ikke korrekt. Gentag kopieringen -7: Kopieringen til kopieringsnøglen forløb ikke korrekt. Gentag kopieringen -8: Kopiering er ikke mulig. Bestillingsnummer eller SW-version passer ikke -9: Kommunikationsfejl og timeout -: Kopieringen er stadig igang (Informationen vil være at finde i o65 eller o66 et par sekunder efter kopieringen er påbegyndt.) Alarm destinations Vigtigheden af de enkelte alarmer kan defineres med en indstilling (,, 2 eller 3). Advarsel! Direkte start af kompressorer * For at forhindre kompressorsammenbrud skal parametrene c og c2 indstilles i henhold til leverandørens krav eller almindeligvis: Hermetiske kompressorer: c2 min. 5 minutter Semihermetiske kompressorer: c2 min. 8 minutter og c min. 2 til 5 minutter (motorer fra 5 til 5 KW) *) Direkte aktivering af magnetventiler kræver ikke ændring af fabriksindstillingerne (). 4 Manual RS8DZ7 Danfoss 3-22 EKC 22 / 32

15 Overstyring Regulatoren indeholder en række funktioner, som kan benyttes sammen med overstyringsfunktionen i mastergatewayen / System Manager. Funktion via datakommunikation Funktioner, der skal anvendes i gatewayens overstyringsfunktion Start af afrimning Afrimningskontrol Tidsskema Def.start Koordineret afrimning Afrimningskontrol HoldAfterDef u6 Def.relay Nathævning Dag/natstyring Tidsskema Night setbck Lysstyring Dag/natstyring Tidsskema o39 Light Remote EKC 22 / 32 Manual RS8DZ7 Danfoss 3-22 Benyttet parameter i EKC 22 og EKC 32 5

16 Tilslutninger EKC 22A EKC 22B EKC 22C eller EKC 32A eller EKC 32B eller Digital On/Off signal Sluttet indgang vil aktivere en funktion. De mulige funktioner er beskrevet i menuen o2. Relæer De generelle tilslutninger er: Køling. Kontakten vil slutte, når regulatoren kalder på køling Afrimning. Ventilator. Alarm. Kontakten vil være åben under normaldrift og slutte i alarmsituationer, og når regulatoren er spændingsløs. Lys. Kontakten vil slutte, når regulatoren kalder på lys. Forsyning 23 V a.c. Følere Sair er termostatføler. S5 er afrimningsføler, og skal benyttes, hvis afrimningen skal stoppes på temperatur. Den kan dog også anvendes til produktføler eller til kondensatorføler. 6 Elektrisk støj Kabler til følere, DI indgange og datakommunikation skal holdes adskilt fra andre elkabler: - Benyt separate kabelbakker - Hold afstand imellem kabler på mindst cm - Lange kabler på DI-indgangen skal undgås. Manual RS8DZ7 Danfoss 3-22 EKC 22 / 32

17 Datakommunikation Hvis der anvendes datakommunikation, er det vigtigt, at installationen af datakommunikationskablet udføres korrekt. Se separat litteratur nr. RC8AC... Datakommunikation EKC 22: MODBUS eller LON-RS485 via indstikskort. EKC 32: Fast MODBUS eller LON-RS485 / MODBUS via indstikskort. Se også nedenstående ved anvendelse af eksternt display Eksternt display på EKC 32 Ved stand alone. Der må ikke tilsluttes andet end ét display på datakommunikationen. Afstanden til displayet må ikke overstige 2 m. Der skal indstilles en adresse i o3 ( kan ikke benyttes). Displayet vil selv finde regulatoradressen. EKC 32 Eksternt display plus datakommunikation EKC EKC 22 / 32 Manual RS8DZ7 Danfoss 3-22 EKA 75 (LON RS485) EKA 78B (MODBUS) 7

18 Bestilling Type Funktion Forsyning Bestilling EKC 22A Køleregulator EKC 22B Køleregulator med ventilatorfunktion EKC 22C Køleregulator til elektrisk afrimning 84B8523 EKA 78A Datakommunikationsmodul. MOD-bus 84B8564 EKA 79A Datakommunikationsmodul. RS 485- LON 84B8565 EKA 8A Batteri- og buzzermodul der sikrer uret ved langvarig strømudfald 84B8566 EKA 8C Batterimodul der sikrer uret ved langvarig strømudfald EKA 82A Kopieringsnøgle EKC - EKC Type Funktion EKC 32A Køleregulator med MODBUS datakommunikation EKC 32B Køleregulator med ventilatorfunktion og MODBUS datakommunikation 84B463 EKA 75 Datakommunikationsmodul LON RS485 84B8579 EKA 78B Datakommunikationsmodul MODBUS 84B857 EKA 63A Ekstern displaymulighed 84B8562 EKA 64A Ekstern betjeningsmulighed 84B B V 84B B8567 Forsyning Bestilling 84B V Temperaturfølere: Se venligst litteratur nr. RKYG Type Funktion Bestilling EKA 83A Programming key 84B8582 Kopieringsværktøj til indstilling af EKC. Se teknisk brochure RD8BJ 8 Manual RS8DZ7 Danfoss 3-22 EKC 22 / 32

19 Data Forsyning Følere 3 stk. af enten Nøjagtighed Display Eksternt display Digital indgang El-tilslutningskabel 23 V a.c. +/-5 %. 2,5 VA, 5/6 Hz Pt eller PTC ( ohm / 25 C) eller NTC-M22 (5 ohm / 25 C) Måleområde -6 til +99 C ± K under -35 C Regulator ±,5 K imellem -35 til +25 C; ± K over +25 C ±,3 K ved C Pt føler ±,5 K per grad LED, 3 cifre EKA 63A / EKA 64A Signal fra kontaktfunktion. Krav til kontakter: Guldbelægning. Kabellængden må max. være 5 m. Benyt hjælperelæer, når afstanden er længere. Max.,5 mm2 flerlederkabel Max. mm2 på følere - og DI-indgange Vægt = 2 g IEC673 EKC 22 DO DO2 DO3 DO4** DO Relæer* DO2 EKC 32 DO3 (6) A & (5 FLA, 3 LRA) (6) A & (5 FLA, 3 LRA) 6 (3) A & (3 FLA, 8 LRA) 4 () A, Min. ma** (6) A & (5 FLA, 3 LRA) 6 (8) A & ( FLA, 6 LRA) 6 (3) A & (3 FLA, 8 LRA) (6) A & (5 FLA, 3 LRA) 6 (3) A & (3 FLA, 8 LRA) (6) A & (5 FLA, 3 LRA) ) 2) ) 2) ) 2) DO4** 4 ()A Min. ma** Datakommunikation Omgivelser Kaplingsgrad EKC 22: Via indstikskort EKC 32: Fast MODBUS. Kan udvides med LON eller MODBUS via indstikskort - 55 C, under drift -4-7 C, under transport 2-8% Rh, ikke kondenserende Ikke chokpåvirkninger / vibrationer EKC 22: IP 65 fra front. Knapper og pakning er indstøbt i fronten EKC 32: IP 2 Gangreserve til uret 4 timer Godkendelser EU lavspændingsdirektiv og EMC krav til CE-mærkning er opfyldt. EKC 22: UL godkendelse iht. UL 673 LVD-testet iht. EN 673- og EN , A, A2 EMC-testet iht. EN og EN * EKC 22: DO og DO2 er 6 A relæer. DO3 og DO4 er 8 A relæer. Ovennævnte max. belastning skal overholdes. EKC 32: DO er 2 A relæ. DO2 og DO3 er 6 A relæer. DO4 er A relæ. Ovennævnte max. belastning skal overholdes ved kobling uden nulgennemgangsstyring. Ved kobling med nulgennemgangsstyring kan belastningen hæves til værdien, der er angivet med 2) ** Guldbelægning sikrer sluttefunktion ved små kontaktbelastninger ) Med ekstern relæ (c7=on) (nulgennemgangsstyring deaktiveret) 2) Uden ekstern relæ (c7=off) (nulgennemgangsstyring aktiveret) Relækontakt og regulatorforsyning skal anvende den samme fase, og belastningen (kompressoren)skal fasekompenseres til Cos ϕ =. EKC 22 / 32 Manual RS8DZ7 Danfoss

20 2 Manual RS8DZ7 Danfoss 3-22 ADAP-KOL Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes. EKC 22 / 32

Regulator til temperaturstyring - EKC 202 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Regulator til temperaturstyring - EKC 202 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Regulator til temperaturstyring - EKC 202 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler og kølerum i supermarkeder Styring

Læs mere

Regulator til temperaturstyring - EKC 102 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Regulator til temperaturstyring - EKC 102 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Regulator til temperaturstyring - EKC 102 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler og kølerum Styring af afrimning Til

Læs mere

Regulator til temperaturstyring - AK-CC 210. Manual

Regulator til temperaturstyring - AK-CC 210. Manual Regulator til temperaturstyring - AK-CC 210 Manual Indhold Introduktion... 2 Virkemåde... 3 Anvendelser... 6 Funktionsoversigt... 8 Betjening...18 Menuoversigt...20 Bestilling...22 Tilslutninger...23 Data...24

Læs mere

Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til regulering af en ventil på et køleanlæg - fx ved: Langtidsopbevaring af frugt og grønt Klimaanlæg

Læs mere

Regulator til styring af én fordamper EKC 414A1 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Regulator til styring af én fordamper EKC 414A1 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Regulator til styring af én fordamper EKC 414A1 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren er en total kølemøbelstyring, der har integrerede køletekniske funktioner,

Læs mere

Regulator til temperaturstyring EKC 202A, B, C og EKC 302A, B

Regulator til temperaturstyring EKC 202A, B, C og EKC 302A, B User Guide Regulator til temperaturstyring EKC 202A, B, C og EKC 302A, B ADAP-KOOL Refrigeration control systems Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler og kølerum

Læs mere

User Guide. Regulator til temperaturstyring EKC 202C-MS

User Guide. Regulator til temperaturstyring EKC 202C-MS User Guide Regulator til temperaturstyring EKC 202C-MS Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler og kølerum i supermarkeder Styring af afrimning, ventilator, alarm

Læs mere

Regulator til temperaturstyring EKC 202D og EKC 302D

Regulator til temperaturstyring EKC 202D og EKC 302D User Guide Regulator til temperaturstyring EKC 202D og EKC 302D ADAP-KOOL Refrigeration control systems Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler i supermarkeder.

Læs mere

Temperaturregulator til begrænsning af trykgastemperaturen EKC 319A

Temperaturregulator til begrænsning af trykgastemperaturen EKC 319A User Guide Temperaturregulator til begrænsning af trykgastemperaturen EKC 319A ADAP-KOOL Refrigeration control systems Introduktion Anvendelse Regulatoren begrænser trykgastemperaturen på kompressorer

Læs mere

Regulator til temperaturstyring - EKC 202D. Manual

Regulator til temperaturstyring - EKC 202D. Manual Regulator til temperaturstyring - EKC 202D Manual Indhold Introduktion... 2 Virkemåde... 3 Anvendelser... 6 Funktionsoversigt... 7 Betjening...16 Menuoversigt...17 Overstyring...19 Bestilling...19 Tilslutninger...20

Læs mere

Regulator til temperaturstyring - EKC 202D1. Manual

Regulator til temperaturstyring - EKC 202D1. Manual Regulator til temperaturstyring - EKC 202D1 Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler i supermarkeder. Med mange foruddefinerede anvendelser giver ét apparat

Læs mere

Temperaturregulator til begrænsning af trykgastemperaturen EKC 319A REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Temperaturregulator til begrænsning af trykgastemperaturen EKC 319A REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Temperaturregulator til begrænsning af trykgastemperaturen EKC 319A REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren begrænser trykgastemperaturen på kompressorer ved at åbne

Læs mere

Overvågningsenhed AK-LM 330

Overvågningsenhed AK-LM 330 User Guide Overvågningsenhed AK-LM 330 ADAP-KOOL Refrigeration control systems Menuoversigt Denne menubetjening kan anvendes sammen med Systemsoftware type AKM. Beskrivelsen er delt op i de funktionsgrupper,

Læs mere

Kapacitetsregulator EKC 331T. Manual

Kapacitetsregulator EKC 331T. Manual Kapacitetsregulator EKC 331T Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til kapacitetsregulering af kompressorer eller kondensatorer på mindre køleanlæg. Der kan reguleres med op til 4 ens kapacitetstrin.

Læs mere

Kapacitetsregulator EKC 331 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Kapacitetsregulator EKC 331 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Kapacitetsregulator EKC 331 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til kapacitetsregulering af kompressorer eller kondensatorer på mindre køleanlæg. Fordele

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Protokol interface AK-PI 300

Protokol interface AK-PI 300 User Guide Protokol interface AK-PI 300 ADAP-KOOL Refrigeration control systems Introduktion Funktion AK-PI 300 er et mellemled, så enheder af typen Daikin kan betjenes via en Systemmanager fx AK-SM 720

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

Protokol interface AK-PI 200

Protokol interface AK-PI 200 User Guide Protokol interface AK-PI 200 ADAP-KOOL Refrigeration control systems Introduktion Funktion AK-PI 200 er et mellemled, så regulatorer af typen AKC og AKL kan betjenes via en Systemmanager fx

Læs mere

Regulator til temperaturstyring AK-CC 350

Regulator til temperaturstyring AK-CC 350 User Guide Regulator til temperaturstyring AK-CC 350 ADAP-KOOL Refrigeration control systems Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler i supermarkeder. Med mange

Læs mere

Regulator til temperaturstyring - EKC 204A REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Regulator til temperaturstyring - EKC 204A REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Regulator til temperaturstyring - EKC 204A REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler i supermarkeder. Med mange foruddefinerede

Læs mere

Regulator til styring af fordamper på vandkøler EKC 316A. Manual

Regulator til styring af fordamper på vandkøler EKC 316A. Manual Regulator til styring af fordamper på vandkøler EKC 316A Manual Introduktion Anvendelse Regulator og ventil kan anvendes, hvor der stilles krav til nøjagtig regulering af overhedning og temperatur i forbindelse

Læs mere

User Guide AK-SM 720 Boolean logic

User Guide AK-SM 720 Boolean logic User Guide AK-SM 720 Boolean logic ADAP-KOOL Refrigeration control systems Anvendelse Funktionen er indeholdt i Systemmanager type AK-SM 720, og kan anvendes til brugerdefinerede funktioner. Funktionerne

Læs mere

Regulatorer til temperaturstyring EKC 201 og EKC 301 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk Brochure

Regulatorer til temperaturstyring EKC 201 og EKC 301 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk Brochure Regulatorer til temperaturstyring EKC 201 og EKC 301 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Teknisk Brochure Introduktion EKC 201 (til indbygning i tavle) og 301 (til montering på DIN-skinne) er specielt udviklet

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner Digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Denne manual indeholder vejledning i brugen af følgende 2 styringer. PJEZS00000 kun køl Vigtigt! Begge

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk kølecontroller TLZ12 Frontpanel: TLZ12 22.8. OUT DEF AL 4 3 U P * TLZ12 er en digital microprocessorstyret controller for kølekompressor med ON/ kontrol og afrimningsfunktion. Instrumentet

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder.

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C LED (lysdiode) instrumenter til køl/ frost infrarød IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C - COMPACT modellen

Læs mere

Kommunikation for fuld PC kontrol.

Kommunikation for fuld PC kontrol. TEKNISK BESKRIVELSE 1400H101DK Ver.01 (01 af 08) R www.ako.es ET PERFEKT UDVALG AF ELEKTRONISKE STYRINGER FOR: Temperatur udlæsning og kontrol. Forskellige former for kompressorbeskyttelse. Programmering

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Kapacitetsregulator EKC 531D1 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Kapacitetsregulator EKC 531D1 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Kapacitetsregulator EKC 531D1 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til kapacitetsregulering af kompressorer og kondensatorer på mindre køleanlæg. Antallet

Læs mere

Regulator til fordamperstyring AK-CC 750. Manual

Regulator til fordamperstyring AK-CC 750. Manual Regulator til fordamperstyring AK-CC 750 Manual Indhold 1. Introduktion...3 Anvendelse... 3 Principper... 4 2. Design af en regulator...7 Moduloversigt... 8 Fælles data for moduler...10 Regulator...12

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

IR33C0LR00 LED instrument til frost -------------------------------------------------------------------------------------------

IR33C0LR00 LED instrument til frost ------------------------------------------------------------------------------------------- IRLR: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for frostanlæg. IR OMPAT modellen (2 x 74) er en lille termostat og afrimningskontrol med 4 relæer. Den er den ideelle løsning til frostanlæg.

Læs mere

Installation Guide. ERC 211 Digital regulator til køling og afrimning, 1 relæ.

Installation Guide. ERC 211 Digital regulator til køling og afrimning, 1 relæ. Installation Guide ERC 211 Digital regulator til køling og afrimning, 1 relæ. Dimensioner (mm) og montering 71 36 28 29 61.2 83 66 Montering, bagside (lås med clips) Boreskabelon Montering Afmontering

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

Controller tray til kølemøbelstyring med signal fra ekstern regulator AK-CT 200A + AK-CT 201A

Controller tray til kølemøbelstyring med signal fra ekstern regulator AK-CT 200A + AK-CT 201A User guide Controller tray til kølemøbelstyring med signal fra ekstern regulator AK-CT 200A + AK-CT 201A ADAP-KOOL Refrigeration control systems AK-CT 201A Introduktion Anvendelse Regulatoren er et komplet

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

PAR-600-CO2. Datablad. ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.

PAR-600-CO2. Datablad. ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland. -DK-17-01-08 Anvendelse Øland automatik PAR-600- anvendes, hvor der ønskes at måle og eller/regulerer rumluftens indhold, temperatur og relativ fugtighed. Automatikken er særdeles velegnet til styring

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

TX Controller Betjeningsvejledning

TX Controller Betjeningsvejledning TX Controller Betjeningsvejledning Version 1.7 Rev. 2015.05.29 Indholdsfortegnelse 1.0.0 Oversigt... 3 1.1.0 Forceret drift... 4 1.2.0 Forlænget drift... 4 1.3.0 Styringsmenu... 5 1.4.0 Temperatur Setpunkt...

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Woodley Protokol interface AK-PI 100

Woodley Protokol interface AK-PI 100 User Guide Woodley Protokol interface AK-PI 100 ADAP-KOOL Refrigeration control systems Introduktion Funktion AK-PI 100 er et mellemled, så enheder af Woodley-typer kan betjenes via en Systemregulator

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Kapacitetsregulator til tørkøler AK-PC 420 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Kapacitetsregulator til tørkøler AK-PC 420 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Kapacitetsregulator til tørkøler AK-PC 420 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til kapacitetsstyring af en tørkøler inklusiv blæsere, 3-vejsventil og

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

Alarm og overvågning for din sikkerhed

Alarm og overvågning for din sikkerhed Alarm og overvågning for din sikkerhed Trykvagt (ventilationsalarm E) med ekstern pressostat Varenummer kr. Tryk områder ES-332-49292 1650 20-300Pa ES-332-49293 1650 100-1000Pa ES-332-49294 1650 500-2000Pa

Læs mere

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 Udgave 07.08 Erstatter 06.05 Brugervejledning BRUGER Version Brugergrænseflade Grønt 3 cifret display (plustegn og komma), gult driftssignal og rødt alarmsignal. Betydning

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL Specifikationer 20-0547 20-0547-2 Mærkespænding: 400V, 50/60Hz, 3-faset. 230V, 50/60Hz, 1-faset. Mærkeeffekt: 13000W. 3680W. Mærkestrøm: 3 X 20A. 16A. Tilladelig belastning: Pumpe: 230V, 8A, 1800W Blæser:

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Brugervejledning for AERMEC kontrolpanel model AN

Brugervejledning for AERMEC kontrolpanel model AN H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning for AERMEC kontrolpanel model AN IFCXTW 000901 64560.30 Mac/Word/ Aermec AN kontrolpanel-bv.doc 09.2004 BEMÆRKNINGER Dette er en af

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

Elektronisk timer TT 34 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: Frontpanel:

Elektronisk timer TT 34 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: Frontpanel: Elektronisk timer TT 34 Frontpanel: SET CNT TT 34 28.58 4 3 U P TT 34 er en programmerbar timer med en eller to udgange. Instrumentet kan programmeres med op til 3 forskellige setpunkt-tider, 5 funktionsmuligheder

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz NORDISK CONTROL A/S FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz Portstyringen NC6005 er en CE-mærket universal 3-knaps styring interface for ABDL-Anlæg. Af primære funktioner kan nævnes: hukommelse

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

Niveauregulator EKC 347. Manual

Niveauregulator EKC 347. Manual Niveauregulator EKC 347 Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til niveauregulering af kølemiddelniveauet i: Pumpebeholdere Separatorer Mellemkølere Economisere Kondensatorer Receivere System

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

22.8. Elektronisk controller for kølekompressor TLY29 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: 8644 7877.

22.8. Elektronisk controller for kølekompressor TLY29 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: 8644 7877. Elektronisk controller for kølekompressor TLY29 Frontpanel: TLY 29 er en digital microprocessorstyret controller beregnet for køleapplikationer med ON/OFF temperaturregulering samt afrimningskontrol (elektrisk

Læs mere

Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon.

Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon. Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon. Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse... 4 1.1 Anvendelse... 4 1.2 Konstruktion... 4 Funktionsbeskrivelse...

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere