lindab vi forenkler b y ggeriet Lindab Hurtigporte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lindab vi forenkler b y ggeriet Lindab Hurtigporte 1439.03"

Transkript

1 lindab vi forenkler b y ggeriet Lindab Hurtigporte Montagevejledning April 05

2 INDHOLDSFORTEGNELSE afsnit side. GENERELLE SIKKERHEDSBESTEMMELSER 3. TEKNSIKE SPECIFIKATIONER 3 3. MEKANISK SEKTION 3. Installations instruktioner 4 3. Kontrol af porthul Nødvendigt værktøj Dimensioner portramme Samling af porten Løft af portrammen Montage af overligger Opstramning af portdug samt fastgørelse af lodrette kolonner 8 4 ELEKTRISK SEKTION 4. Oversigt inverter styreskab 9 4. Kabeldiagram sikkerheds fotoceller - Plug&Play version Kabeldiagram inverter styrekort MBM-V03-30V Kabeldiagram inverter styrekort MBM-V03-400V 4.5 Kabeldiagram inverter styrekort m/aba funktion 4.6 Oversigt klemrække motorkabelboks Beskrivelse terminalindgange inverter styrekort Bekrivelse LED signaler inverter styrekort Beskrivelse DIP switch funktioner Beskrivelse trykknap funktioner 6 4. Isætning af portdug (ved brug af JOG knapper) 6 4. Positionering af portdug ved åben hhv. lukket position Idriftsætnings procedure fuld åben Idriftsætnings procedure delåbning Indstilling af system parametre Oversigt kabeltyper 4.7 Justering af top fotocelle 4.8 Montage trådløs kantsikring 4.9 Indkodning trådløs kantsikring Manuel frikobling med krank 4 Generelle sikkerheds henvisninger 4 5 PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE 5 6 PROBLEMLØSNING 6 7 RUN OPTION PARAMETER 8 8 FEJL KODER 9 9 TABEL DISPLAY KODER 3 0 TABEL VINDBELASTNING (iht. EN44) 33 CE + DoP 33

3 . GENERELLE SIKKERHEDSBESTEMMELSER Denne manual er skrevet til professionelle og uddannede montører. Installation, elektrisk kabling og tilkoblinger skal udføres i henhold til god håndværksmæssig skik og under hensyntagen til gældende love og normer. Læs denne installations manual grundigt før installation af produktet påbegyndes. Fejl installation kan udgøre et faremoment. Pakkemateriale (plastik, polystyren mm) må ikke kasseres i naturen, men skal bortskaffes på forsvarlig vis, ligesom det skal holdes uden for børns rækkevidde, for hvem det kan udgøre en potentiel fare. Før installation, skal produktet undersøges for synlige skader, samt at alle dele er til stede. Produktet må ikke installeres i omgivelser med eksplosionsfare; tilstedeværelse af letantændelige gasser udgør en væsentlig sikkerhedsrisiko. Før installation, skal de strukturelle tilpasninger udføres, for at skabe den nødvendige plads til porten, samt skabe sikkerhedsafstand til dæksler eller afskærme områder og samlinger som kan udgøre en potentiel sikkerhedsrisiko. Tjek at montageunderlaget er plant og har den fornødne styrke til at støtte portens vægt og drift. Sikkerhedsanordningerne skal beskyttes mod tryk, træk og klemning samt generelle farer områder på den motoriserede port. Påsæt advarsels skilte ved alle potentielle fare områder, som angivet i lovgivningen. Hver installation skal være tydelig identificerbar med identifikation af produkt, type og dato. Før tilkobling af forsyningsspænding tjek, at den er i overensstemmelse med portens angivne drift spænding. Et flerpolet kontaktelement skal indsættes på forsyningen som sikkerhedsafbryder, alternativt skal spændingsforsyningen være udført med aftageligt CEE stik. Det skal sikres, at forsyningen er sikret med jordforbindelse, i henhold til gældende lovgivning. Spændingsforsyning skal udføres som industriel installation og med minimum,5 mm² kabelkvadrat. Spændingsforsyningen skal tillige overholde stærkstømsbekendtgørelsens krav for spændingsfald på maks 4% for en fast installation. Producenten fraskriver sig ethvert ansvar, i tilfælde hvor fejl og havari sker som følge af fejl installation eller dårlig spændingsforsyning eller som følge af anvendelse af inkompatible og/eller uoriginale dele. For at sikre en stabil drift må der kun anvendes originale MBM reservedele. Installatøren skal udlevere al information omkring porten, drift manualen samt drift instruktioner, nødåbnings procedurer mm til slutbrugeren, som er pligtig til at opbevare dette materiale i minimum 0 år fra installationsdatoen.. TEKNISKE SPECIFIKATIONER Forsyningsspænding 30V - 50/60Hz 400V - 50/60Hz Strøm nominel (startstrøm) motoreffekt 0,75kW motoreffekt,5 kw 8 A peak (-fase) - 7 A peak (3-fase) Output forsyning tilbehør 4 Vac, maks 300 ma 4 Vac, maks 300 ma Motor op til B300 x H300 mm over B300 x H300 mm 0,75 kw / 4,5 A (3-fase) -,5 kw / 3 A (3-fase) Styreskab tæthedsklasse IP 55 IP 55 Drifttemperatur -50C til +500C -50C til +500C Åbnehastighed op til,5 m/sek op til,5 m/sek Lukkehastighed op til,0 m/sek op til,0 m/sek Vindklasse (EN44) 3000x3000 mm* klasse 4 klasse 4 Vindklasse (EN44) 5000x5000 mm* klasse 3 klasse 3 Vindklasse (EN44) 7000x7000 mm* klasse klasse Vindklasse (EN44) 8000x8000 mm* klasse klasse * Se tabel for vindbelastning data i pkt. 9. side 3. Forbehold: Denne udgave erstatter alle tidligere udgaver, som herefter er ugyldige. For trykfejl eller andre tekniske fejl ydes ingen garanti. De i denne udgave angivne oplysninger og data kan ændres uden forudgående meddelelse. 3

4 3. MEKANISK SEKTION 3. INSTALLATIONS INSTRUKTIONER Spændingsforsyningen til porten skal altid installeres med egen gruppeafbryder. For kabling skal producenten anvisning altid efterleves. Terminalerne til kabelindkobling skal altid efterspændes for at undgå løse forbindelser. Det skal sikres, at spændingsforsyningen har den fornødne kapacitet. Installationen skal udføres iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Det skal sikres, at de anvendte kabelkvadrater lever op til til specifikationerne for forsyningskilden. 3. KONTROL AF PORTHUL Kontroller døråbningens dimensioner og at de stemmer overens med specifikationerne for den leverede port. Kontroller hullets krydsmål for sikring af, at hullets sider er lodrette. Kontroller, at underlaget har den fornødne styrke til befæstigelse og understøttelse af porten ved drift. Hvis mur eller underlag ikke lever op til dette, skal der udføres strukturelle forstærkninger inden montage af porten påbegyndes. Porten fastgøres med egnede montageskruer tilpasset montageunderlaget eller ankre med den fornødne styrke. 3.3 NØDVENDIGT VÆRKTØJ Programmeringsenhed LCD 8 Kabelstrips Nødv. løfte udstyr (lift, truck,..) 9 Vaterpas 3 Skruetrækker sæt 0 Gaffelnøgler (7, 3, 0, 8 mm) 4 Metal bor Multimeter 5 Borehammer Akku skruemaskine 6 Mur bor 3 Unbraco Sæt 7 Bidetang LIFT GAFFELTRUCK Forbehold: MBM kan til enhver tid ændre denne manual uden forudgående varsel. Billeder i denne manual kan ændres i forhold til nogle specifikke dele af porten. Dette ændrer ikke portens drift og idriftsætning 4

5 Installations manual DynamicRoll 3.4 DIMENSIONER PORTRAMME MOTOR SIDEMONTERET BxH 350 x 300 mm B Ø 90 mm B+70 ENCODER encoder * Ved montage i tunnel + 0 mm sideplads 90 Ø 7 mm 550 encoder B * Ved montage i tunnel + 0 mm sideplads B MOTOR SIDEMONTERET BxH 350 x 300 mm H+450 H+550 H+00 H+00 H H B B+50 5* 00 MOTOR FRONTMONTERET BxH 350 x 300 mm B * Ved montage i tunnel + 0 mm sideplads ENCODER encoder 40 B+70 Ø 7 mm 50 Ø 90 mm encoder encoder B * Ved montage i tunnel + 0 mm sideplads B * B+50 MOTOR FRONTMONTERET BxH 350 x 300 mm 0 B H+550 H+450 H+00 H+00 H 5 B B+50 H 5* 00 5 B 5* 00 B+50 De angivne dimensioner er standard produktionsmål. Dimensioner kan afvige ved special produktion eller ved andre materialevalg. Der henvises til projektets produktionstegning for nøjagtig målangivelse 5

6 3.5 SAMLING AF PORTEN Føring af fotocelle kabler samt montage af overligger på lodrette kolonner

7 3.6 LØFT AF PORTRAMMEN Max mm Max mm FOR PORTÅBNING STØRRE END DE PÅ TEGNINGEN ANGIVET, SKAL OVERLIGGEREN OG PORTKOLONNERNE LØFTES SEPERAT (først løftes kolonnerne på plads og derefter overliggeren) 3.7 MONTAGE AF OVERLIGGER A VATER A Kabler indføres i bund af styreskab, af hensyn til kapslingens tæthed NEJ A JA 7

8 3.8 Opstramning af portdug samt fastgørelse af lodrette kolonner B B Portdugen opstrammes ved at flytte de lodrette kolonner således, at fjedrene i siden optager vindtrykket på portdugen. Efter justering fastgøres de lodrette kolonner til montageunderlaget i punkterne B 8

9 4. ELEKTRISK SEKTION 4. Oversigt inverter styreskab Inverter styrekort 7 Motor bremse terminal (30, 3) Metal kasse IP55 + Rotor blink (9, 30) 3 Motor terminaler (U-V-W) 8 Lås for låg 4 Hovedafbryder 9 Start trykknap 5 Jord terminal 0 Nødstop 6 Stik til UPS Display 4. Kabeldiagram sikkerhedsfotoceller - plug&play version PAS PÅ REFLEKTIONER FRA ANDRE FOTOCELLER NÆR PORTEN. 9

10 4.3 Kabeldiagram inverter styrekort MBM-V03-30V Tørnesikring i serie med bremse se side 3 0

11 4.4 Kabeldiagram inverter styrekort MBM-V03-400V Tørnesikring i serie med bremse se side 3

12 4.5 Kabeldiagram inverter styrekort m/aba funktion (OPTION) ABA funktion tvangsåbner porten ved signal fra ABA anlæg (ex. som tilluft til ABV). Fungerer også hvis nødstop er aktiveret.

13 4.6 Oversigt klemrække motorkabelboks Fotoceller top 4x0. mm Encoder 4x0. mm + S 4x,5+x0,5 mm +S 3

14 4.7 Beskrivelse terminalindgange inverter styrekort Terminal Funktionsbeskrivelse LED + V DC, max 00 ma (anvendes kun til portens egne sensorer) 0 V DC, max 00 ma (anvendes kun til portens egne sensorer) 3 Anvendes ej 4 5 Potentialfri kontakt (N.C.) for port LUKKET (sluttet når port er lukket) 6 Fælles + V DC 7 Top fotocelle / reversering sensor lav hastighed N.C. LD3 8 Åbne kommando (ex. radar aktivering, trykknap mv.) N.O. LD 9 Sikkerhedssensor (ex. radar sikkerhed, kantsikring mv.) høj hastighed N.C. LD 0 UPS klarmelding (option parameter XXXXXXX) LD0 Start step-by-step (default) / lukke kommando (option parameter XXXXXXX8) N.O. LD9 Start delåbne step-by-step N.O. LD6 3 Fælles + V DC 4 Sikkerheds fotocelle bund kolonne (samt reference punkt) N.C. LD7 5 Fælles + V DC 6 Stop N.C. LD6 7 Encoder LD5 8 Encoder LD4 9 Anvendes ej 0 Anvendes ej 4 V AC spænding til tilbehør, max 00 ma 4 V AC spænding til tilbehør, max 00 ma 3 33 Potentialfri kontakt (N.C.) for port ÅBEN (sluttet når port er åben) N.C. INDGANGE SOM IKKE ANVENDES SKAL TERMINERES Terminal Funktionsbeskrivelse 3 Motor fase U 4 Motor fase V 5 Motor fase W 6 Spændings fase 30 V AC 7 Neutral (NUL) 8 Jord (PE) 9 Rotorblink V DC 30 Rotorblink / motor bremse Fælles 3 Motor bremse V DC 4

15 4.8 Beskrivelse LED signaler inverter styrekort LD0 LD LD LD3 POWER BUS KONDENSATOR: ON = AFLADER STATUS LED blinker langsomt: drift tilstand/alarm blinker hurtigt: indlærings tilstand ANVENDES EJ ANVENDES EJ LD4 ENCODER SIGNAL (klemme 8) LD5 ENCODER SIGNAL (klemme 7) LD6 STOP (klemme 6) LD7 SIKKERHEDS FOTOCELLE BUND (klemme 4) LD8 DELÅBNE START (klemme ) LD9 START (klemme ) LD0 UPS KLAR (klemme 0) LD KANTSIKRING/SIKKERHEDS SENSOR (klemme 9) LD RADAR (klemme 8) LD3 TOP FOTOCELLE (klemme 7) 4.9 Beskrivelse DIP switch funktioner DIP SW FUNKTION DIP OFF STEP-BY-STEP DIP ON AUTOMATISK LUKNING DIP OFF NORMAL BREMSE FUNKTION (STRØMLØS = BREMST) DIP ON OMVENDT BREMSE FUNKTION (STRØMLØS = UDLØST) 5

16 4.0 Beskrivelse trykknap funktioner TASTE P FUNKTION JOG-BETJENING ÅBNING - anvendes ved installation for manuel justering af porten. P LEARN FUNKTION - ved at holde knappen nede i 5 sek, startes oplærings proceduren. P3 JOG-BETJENING LUKNING - anvendes ved installation for manuel justering af porten. NØDSTOP SKAL VÆRE FRIGIVET VED JOG DRIFT 4. Isætning af portdug (ved brug af JOG knapper ÅBNE TRYK KNAP (P) LUKKE TRYK KNAP (P3) PROG. TRYK KNAP (P) Portdugen rulles ud fra portakslen, ved brug af JOG knapperne. Aktiver P3 for at rulle dugen ud. Anvisning skal altid efterleves. Dugens tænder sættes ind i polycen føringskinne i hver side. Dugen køres herefter til lukket position ved brug af trykknap P3. Herefter er porten klar til opstartsproceduren (se pkt. 4.). 6

17 4. Positionering af portdug ved åben hhv. lukket position VIGTIGT: KORREKT POSITION VED LUKKET PORT SANDSÆK Korrekt position over gulv Klem ikke kantsikringen mod gulvet - Det aflader batterierne VIGTIGT: KORREKT POSITION VED ÅBEN PORT JA NEJ 7

18 4.3 Idriftsætningsprocedure fuld åben Installations manual DynamicRoll TRYK PORT LUKKET HOLD i 0 SEKUNDER 4 3 TRYK HURTIG BLINK (LD) 5 6 OK TRYK BEKRÆFT AT PORTEN ER I ÅBEN POSITION 8 7 BEKRÆFT LUKKE FORSINKELSE TRYK VENT AUTOMATISK LUKKE TID 9 0 DUG STOPPER VED FOTOCELLE NIVEAU START 8

19 4.4 Idriftsætningsprocedure delåben Installations manual DynamicRoll TRYK PORT LUKKET 4 3 TRYK HØJDE DELÅBNE 5 6 LANGSOM BLINK (LD) TRYK INDEN 5 SEKUNDER BEKRÆFT DELÅBNE POSITION 8 7 TRYK BEKRÆFT BREMSE TID VENT AUTOMATISK LUKKE TID SLUT 9

20 4.5 Indstilling af system parametre Indstilling af system parametre skal ske via LCD programmerings enhed. For anvendelse af LED programmeringsenheden henvises til seperat vejledning. MOTOR TYPE,5 kw - 30V - 50/60Hz PARAMETER FREKVENS MAX. HASTIGHED Hz Fabriksindstilling ÅBNE FREKVENS 80 Hz 60 Hz LUKKE FREKVENS 40 Hz 35 Hz BREMSE FREKVENS VED ÅBEN 30 Hz 30 Hz BREMSE FREKVENS VED LUKKE 30 hz 5 Hz MOTOR TYPE 0,75 kw - 30V - 50/60Hz PARAMETER FREKVENS MAX. HASTIGHED Hz Fabriksindstilling ÅBNE FREKVENS 80 Hz 60 Hz LUKKE FREKVENS 40 Hz 35 Hz BREMSE FREKVENS VED ÅBEN 30 Hz 30 Hz BREMSE FREKVENS VED LUKKE 30 hz 5 Hz System parametre (model afhængig) SKAL respekteres MOTOR STRØM (ved port i åbne bevægelse),5 kw = MAX 8,5 A (*) 0,75 kw = MAX 4,5 A (*) (*) HVIS VÆRDIEN OVERSKRIDER DET ANGIVNE, SKAL FREKVENSEN SÆNKES. SPÆNDING POWER BUS (ved port i åbne bevægelse) 30V INVERTER = MINIMUM 90 VDC (*) 400V INVERTER = MINIMUM 500 VDC (*) (*) HVIS VÆRDIEN FALDER TIL UNDER DET ANGIVNE, TJEK MOTOR POWER OG SPÆNDINGS FORSYNINGEN (KABLER, KABELTVÆRSNIT, FORSYNINGSKILDE). FORSYNING SKAL VÆRE UDFØRT JF. STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSENS FORESKRIFTER OM SPÆNDINGSFALD. 0

21 4.6 Oversigt kabeltyper MOTOR + BREMSE KABEL* ENCODER KABEL * STYRESTRØMS KABEL * FOTOCELLE MODTAGER * FOTOCELLE SENDER * MOTOR SIKKERHEDS KONTAKT * TRYKKNAP KABEL (TILBEHØR) RADAR KABEL (TILBEHØR) 4G,5+x0,5 mm² + SKÆRM 4 x 0,5 mm² SKÆRMET (skærm m/jord) x 0,5 mm² 3 x 0,5 mm² 3 x 0,5 mm² x 0,5 mm² x 0,5 mm² 4 x 0,5 mm² (*) De nævnte kabeltyper samt forsyningskabel 3G,5 mm med CEE stik er standard installeret ved Plug & Play koncept. KABEL FØRINGER - 30 V kabler skal trækkes i kabelrør, separat fra lavspænding -4 V V lavspænding skal trækkes i kabelrør separeret fra 30 V. PRODUCENTEN PÅTAGER SIG INGEN ANSVAR FOR DRIFTSTOP ELLER DRIFT FORSTYRRELSER SOM FØLGE AF ANVENDELSE AF ANDRE KABELTYPER END DE SPECIFICEREDE. 4.7 Justering af top fotocelle Top fotocelle for reversering (genåbne) sikkerhed er kun aktiv op til højde H=500 mm. Fotocelle må ikke være aktiveret af portdug under 500 mm. Tjek position af top fotocelle og juster eventuelt før porten frigives til endelig drift. billede. Udkoblingstiden for top position til højde H=500 mm kan justeres i LCD programmeringsenhedens parameter setup\jam DETECTION DELAY Om nødvendigt justeres styrke / rækkevidde på fotocelle. Justering som vist på billede. Styrken / rækkevidden øges ved at dreje med uret, og mindskes ved at dreje mod uret.

22 4.8 Montage trådløs kantsikring Trådløs kantsikring er et supplement til den monterede sikkerhedsfotocelle i portens lodrette kolonne del. For porte B 3500 mm kan kantsikring købes som tilvalg. For porte B > 3500 mm leveres kantsikring med som standard tilbehør. Modtager Sender Kontaktliste Kontaktlisten skal have en værdi mellem 8, og 8,4 kohm (indstil multimeter på 0 kohm) Ingen jumper Den trådløse kantsikring gemmes i bundposen. Programmering

23 4.9 Indkodning trådløs kantsikring INDKODNING AF TRÅDLØS KANTSIKRING a) tryk på PROG (på senderen) indtil der høres et BIP b) tryk på PROG (hold i maks 5 sek.) på modtageren, indtil der høres et BIP c) vent 0-5 sekunder. d) LD4 (trådløskantsikring) skal nu være ON Maksimal afstand mellem modtager og sender = 8 meter 3

24 4.0 Manuel frikobling med krank håndsving Håndsving leveres med porten som standard tilbehør. Hvis spændingsforsyningen er afbrudt, kan porten manuelt åbnes eller lukkes med håndsvinget. Sikkerhedsafbryderen skal aktiveres før anvendelse af håndsving (). Ved anvendelse af håndsvinget aktiveres en sikkerhedskontakt, således at porten ikke starter op utilsigtet, hvis spændingsforsyningen reetableres mens håndsvinget anvendes. GENERELLE SIKKERHEDS HENSTILLINGER Før nogen form for vedligeholdelse eller reparation påbegyndes, skal man; Afskærme arbejdsområdet og opsætte skiltning for angivelse af, at der arbejdes på porten. Tjek at forsyningsspændingen er afbrudt via hovedafbryderen. Reparation og/eller vedligeholdelse må kun udføres af uddannet fagpersonale. Læs vedligeholdelses manualen før arbejdet påbegyndes. Anvend ikke varmekilder som kan være årsag til brand. Anvend ikke svejseapparatter under vedligeholdelsen. Anvend ikke komprimeret luft. Anvend ikke nogen form for opløsningsmidler. Antal vedligeholdelsesmedarbejdere, der arbejder på porten skal begrænses til minimum. ALMINDELIG RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Den almindelige daglige vedligeholdelse er de tiltag som brugeren kan gøre, for at forlænge produktets levetid. Vedligeholdelse og rengøring er nødvendig for, at opnå en stabil drift og den bedste ydelse samt højeste sikkerhed i hele produktets levetid. 4

25 5. PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE KOMPONENT BESKRIVELSE HYPPIGHED Port ramme Tjek, at port rammen er forsvarligt fastgjort, og at befæstigelsen ikke er gået løs. Rengør med en blød klud, uden at anvende opløsningsmidler (brug hver 6. måned evt. varmt vand og sæbe) Hvis der er is på portrammen skal dette fjernes omgående. Fotoceller og radar Rengør fotocelle øjne i kolonnen med en blød klud uden at anvende opløsningsmidler. (i støvede omgivelser kan det være nødvendigt med en hyppigere rengørings frekvens, støv og snavs på fotocelle øjne kan føre til fejl funktion). hver 6. måned Transparente sektioner Port dug Rens de transparente sektioner med en blød klud, om nødvendigt med varmt vand og sæbe (der må ikke anvendes opløsningsmidler på de transparente sektioner) Tjek, at port dugen og forstærknings strips er i god stand, og uden revner og defekt. PLANLAGT INSPEKTION OG VEDLIGEHOLDELSE Dette må kun udføres af faguddannet personale med kendskab til produktet. Udførelse og dokumentation af vedligeholdelse er nødvendig for at opretholde produktgaranti. hver 6. måned hver 6. måned KOMPONENT BESKRIVELSE HYPPIGHED Port ramme - Tjek befæstigelsen af portrammen, at denne er korrekt og ikke gået løs, at rammen slutter tæt mod væggen. - Tjek, at der ikke er skader på eller revner i portrammen som følge af påkørsler. hver 6. måned Elektriske komponenter Mekaniske komponenter Port dug - Tjek de elektriske forbindelser i styrekortet, og at der ikke er eller har været vand i styrekortet. - Tjek de elektriske forbindelser i samleboksen på motoren, og at der ikke er eller har været vand i boksen. - Tjek, at sikkerhedskomponenterne fungerer korrekt (fotoceller, kantsikring og nødtryk). - Skift batterier på den trådløse kantsikring ( x AA Lithium) - Tjek funktionen af åbne kommando (åbnetryk, radar, snortræk mv.) - Tjek, at alle kabler og samlinger i terminalerne er i god stand. - Efterspænd alle skrue terminaler. - Tjek motor og motorbremsens tilstand. - Tjek tilstand på motor gear; olie læk og fastgørelse. - Tjek tilstand på encoder endestop; tjek at beslag er fastgjort. - Tjek alle fastspænding af portrammen og øvrige komponenter. - Tjek, at akslen for portdugen kører korrekt og er i balance. - Smøring af lejer for akslen. - Tjek fjedrene i kolonnerne, at de bevæger sig frit. Smør fjedrene. - Tjek tilstanden på portdugen for slid, specielt de områder der er udsat for friktion. - Tjek forstærknings strips. - Tjek, at dugen ruller korrekt op på akslen. - Tjek, at portdugen er korrekt udspændt. - Tjek lynlåsen på siden af portdugen for manglende tænder hver 6. måned hver 6. måned hver 6. måned 5

26 6. PROBLEMLØSNING KOMPONENT BESKRIVELSE LD lysdioder i portstyringen lyser ikke. Tjek spændingsforsyningen. Tjek sikringen. Porten bevæger sig ikke når P og P3 trykknap aktiveres. Tjek motor setting med programmerings enheden. (setting parametre - motor type...kw). Frikobling stop knap (LED6 = ON) 3. Tjek motor forbindelse 4. Tjek at motor kan tørnes frit med håndsving. Du kan ikke gennemføre opstarten på styrekortet. (version med encoder). Tjek med programmeringsenhed parameter option i drift XXX400 for enkelt fotocelle og XXX480 for dobbelt fotocelle.. Frikobl nødtryk (LED6 = ON) 3. Bevæg porten med ytrykknap P og P3 ca cm og find LUKKET position. (denne funktion er nyttig til set af encoder position). Når påorten er lukket skal LD7 = OFF. 4. Tjek, at LD3 = ON (trådløs kantsikring eller øvre sikkerheds sensor) Du kan ikke gennemføre kodning af den trådløse kantsikring Sikkerheds fotocellen fungerer ikke korrekt (LD7 = OFF) (porten lukker ikke). Tjek, at jumper på sender J er fjernet.. Nulstil (reset) af de gamle koder (isæt jumper MR, tryk på PROG knappen indtil der høres en kække bip-lyde, herefter fjernes jumper MR igen) 3. Tjek, at batterierne på senderen er OK. 4. Tjek modstanden (8, k ) på kablet som kommer ud af enden på kontaktlisten. Værdien skal ændre sig når listen aktiveres. Hvis værdien ikke ændrer sig tjek, at kontaktlisten er i korrekt stand i hele dens længde. (indkod senderen igen (se side 3). Tjek at fotocellerne er monteret i korrekt højde.. Tjek forbindelsen af det sorte kabel på modtageren (brun +VDC) (blå 0VDC) (sort: signal til klemme 4 på styrekortet) 3. Tjek forbindelsen af det grå kabel på senderen. (brun + VDC) (blå 0 VDC) 4. Tjek senderen i fotocellen evt. vha. mobiltelefon (Bemærk: hvis der byttes om på det brune og det blå kabel kan fotocellen tage varig skade) Den øvre fotocelle for portdug er aktiveret og porten lukker ikke.. Tjek forbindelsen (brun +VDC)(blå + hvid 0VDC) (sort: signal til klemme 7 på styrekortet) - se LD3. Skru ned for sensor styrke 3. Reducer reflektion inde i valseafdækningen (se pkt 4.7) 4. Juster sensor væk fra dug (se pkt. 4.7) Den øvre fotocelle for portdug reversering virker ikke.. Flyt sensoren tættere på portdugen.. Flyt sensor mod valsen. Tjek forbindelsen (brun +VDC)(blå 0VDC) (sort: signal til klemme 7 på styrekortet - se LD3) 6

27 PROBLEMLØSNING (fortsat) KOMPONENT Porten lukker kun 50 cm og reverserer. BESKRIVELSE. Øg forsinkelsestiden for den øvre fotocelles indkobling (via programmeringsenheden) (parameter setting anti-jamming fotocelle). Flyt sensoren væk fra akselrøret hvis muligt. LD forbliver ON (i øvre venstre side). Tjek sikringen.. Styrekortet er defekt - skal udskiftes. Porten lukker ikke automatisk. Porten fungerer men sommetider stopper den i vilkårlig position. (Port går i stå ved genåbning/reversering) Sikkerheds fotocellen virker ikke. (Porten lukker men fotocellen reverserer ikke porten) Med port åben (låst) ruller portdugen langsomt ned. Porten vil ikke starte op eller porten kører ved opstart mellem fotocelle og lukket position.. Tjek DIP (ON = automatisk lukning) (OFF = manuel lukning). Tjek korrekt funktion på sikkerheds komponenterne (LD6 / LD7 / D / LD3 = ON) 3. Tjek korrekt funktion af åbne komponenter (LD8 / LD9 / LD = OFF).. Tjek den korrekte indstilling af motor ved brug af programmerings enheden. (parameter setting, motor type mv). Tjek kabel til rotor blink og/eller motor ikke føres i samme kabel som sikkerheds fotocellerne (interferens problem). Installation skal være udført med separate skærmede kabler. 30V / 400V skal være separeret fra -4 V. 3. Tjek med multimeter at spændingsforsyningen ikke er lavere end 30 V hhv. 400 V. Hvis spænding er lavere end, tjek at forsyningen er udført foreskrifts mæssigt. 4.a 30 V Inverter. Tjek med programmerings enheden, at spændingen på power bus ikke er lavere end 90 VDC. Tjekkes ved port i drift i menuen SYSTEM STATUS\BUS VOLTAGE. 4.b 400 V Inverter. Tjek med programmerings enheden, at spændingen på power bus ikke er lavere end 500 VDC. Tjekkes ved port i drift i menuen SYSTEM STATUS\BUS VOLTAGE. Hvis spændingen er lavere end det angivne, kontroller om spændingsforsyningen overholder krav i stærkstrømsbekendtgørelsen om maks. spændingsfald. 5. Tjek med programmerings enheden motorens forbrug (SYSTEM STATUS\MOTOR CURRENT) med motor 0,75 kw/30v må dette ikke være højere end 4,5 A; med motor,5 kw/30v må dette ikke være højere end 8,5A, og ved motor,5kw/400v på dette ikke være højere end 3,0A. Hvis værdi overstiger det angivne, sænkes motor hastighed og acceleration.. Tjek at der ikke er andre fotoceller i nærheden som kan reflektere (evt. afskærm fotocellerne).. Tjek at fotocelle kabler ikke er ført sammen med kabler med 30V/400V spæn ding. (motor, motor bremse, rotor blink, spændings forsyning) Skal være udført med separate skærmede kabler. 30V/400V skal være separeret fra -4 V). Juster motor bremsen. (fjern ventilator dæksel og spænd justeringsskruen ca. /4 omgang. Test for at opnå optimal justering). JOG porten til en position over sikkerhedsfotocellen.. Sluk for strømmen 3. Tænd for strømmen og fortag opstart på ny. 7

28 7. RUN OPTION parameter Bemærk: Styringen er fra fabrik sat til værdi 00 (00 standard værdi) Øvrige parametre skal indstilles ved idriftsætning. FUNKTIONS BESKRIVELSE VÆRDI TIL RUN OPTION Indkobling af UPS batterier; funktion starter efter fast tid Indkobling af UPS batterier; funktion starter efter start kommando 4 Start tryk knap: lukker istedet for at åbne (omvendt funktion) - terminal 8 Step-by-step funktion 0 Automatisk lukkeforsinkelse og reset tid efter person passage individuelt XXXX med (0) bremse tid. 0 Delåbning på indvendig radar; hvis delåbning + UPS er ønsket. 40 Frakobler tjek af bremse strøm ført åbning. 00 Frakobler timeout kontrol alarm på bevægelse og andre uoverensstemmelser (STANDARD VÆRDI) 00 Delåbning start; åbner men lukker ikke, reset af aut.lukkeforsinkelse 400 Frakobler alarm for encoder ikke indkoblet 800 Anti-frost funktion: åbner hver 5 minut. 000 Anti-frost funktion: åbner hver 60. minut. 000 Anti -frost funktion; justerbar tid Tid angives i queque time after transit 3000 Encoder drift tilføjes automatisk ved første JOG bevægelse (STANDARD VÆRDI) 4000 Vender output signal for port position Terminal 4-5: = port åben 0000 Terminal 3-33: port lukket Vender output signal for port position (STANDARD VÆRDI) Terminal 4-5: = port lukket Terminal 3-33: port åben Slusefunktion for BMP-V03 og BMP-V03 Indkobling af interne kabel forbindelse. Terminal 4 på styring med terminal på styring Terminal 5 på styring med terminal FRI på styring Terminal 4 på styring med terminal på styring Terminal 5 på styring med terminal FRI på styring Skriv i LED menuen the number of terminal used / antal terminaler i brug. Frakobler automatisk nulstil (efter strømafbrydelse) for encoder og én bund fotocelle Hvis der er monteret en lav-volt motoropvarmning (anvendes kun på installationer i frostrum) Ved delåbning, når porten er åben. Slutter relæ output signal for port position og frakobler aut. lukkeforsinkelse Radar åbner ikke porten, men fungerer som sikkerhed (reverserer i lukke fasen) Med kontravægt system til manuel frikobling/åbning

29 8. FEJLKODER på inverter styrekort (display) FEJL KODE BESKRIVELSE LØSNING System fejl Mikroprocessor fejl / skift styrekort System fejl Mikroprocessor fejl / skift styrekort 4 System fejl Mikroprocessor fejl / skift styrekort 5 System fejl Mikroprocessor fejl / skift styrekort 0 Kortslutning efter overgang til stel. Fjern rotorblink eller skift motorbremse. Kortslutning efter overgang til stel. Fjern rotorblink eller skift motorbremse. Kortslutning motorkabel Kortslutning i motor / tjek forbindelse til motor. 3 Kortslutning efter overgang til stel. Fjern rotorblink eller skift motorbremse. 4 Kortslutning under motor drift Kortslutning i motor / tjek forbindelse til motoren 5 Kortslutning efter overgang til stel. Fjern rotorblink eller skift motorbremse. 0 Kortslutning motor Kortslutning i motor / tjek forbindelse til motoren Kortslutning på motorkabel (3) Kortslutning på motor fase fra terminal 3 Kortslutning på motorkabel (4) Kortslutning på motor fase fra terminal 4 3 Kortslutning på motorkabel (5) Kortslutning på motor fase fra terminal Kortslutning under drift motorbremse, rotorblink. eller overgang til stel. Kortslutning under drift motorbremse, rotorblink. eller overgang til stel. Kortslutning under drift motorbremse, rotorblink. eller overgang til stel. Fjern rotorblink eller skift motorbremse. Fjern rotorblink eller skift motorbremse. Fjern rotorblink eller skift motorbremse. 30 System fejl Mikroprocessor fejl / skift styrekort 3 System overbelastet 3 Styrestrøms system overbelastet 50 Ingen bremsestrøm, afbrudt kredsløb eller fejl på tørnesikring Strømforbrug på motor er udenfor specifikation / fjern ekstra tilkoblet udstyr. Forbrug på styrestrøm er for stort / fjern ekstra tilkoblet udstyr. Bremse er ikke tilkoblet korrekt. Tjek forbindelse på terminal 30-3 eller skift motorbremse. Kontroller kredsen til tørnesikringen. 9

30 FEJLKODER (fortsat) FEJL KODE 5 70 BESKRIVELSE Overbelastning! Kortslutning på eller defekt motorbremse. Endestop kontakter åben og lukket begge aktiveret. (*) 7 Åbne slowdown kontakt mangler (*) 7 Lukke slowdown kontakt mangler (*) 73 JOG knappper begge aktiveret. 74 Fejl på sikkerhedsfotocelle i top 75 Slowdown kontakter begge aktiveret. (*) LØSNING Kortslutning på motorbremse / skift bremsen. Fejl justering af endestop kontakter eller fejl tilslutning / gennemgå tilslutninger og juster. Fejl Justering af åbne slowdown kontakt / gennemgå tilslutninger og justering. Fejl Justering af lukke slowdown kontakt / gennemgå tilslutninger og justering. P og P3 trykknapper beskadiget eller kortsluttet pga. fugt eller snavs / afbryd forsyningsspænding og rengør. Tjek at sensoren sidder korrekt og kan genkende dugens kant når den spoler af Fejl Justering af slowdown kontakter / gennemgå tilslutninger og justering. 76 Spændingsfald i forsyningskabel Tjek forsyning og kabel tværsnit. 77 Stop trykknap aktiveret. 78 Tørnesikring aktiveret. 79 Kantsikring aktiveret 80 System fejl 8 System fejl 8 System fejl 83 System fejl 84 System fejl 85 System fejl 86 System fejl 87 Overspænding ved lukke 88 Kortvarig overstrøm til motor 89 Kortvarig overstrøm til motorbremse eller rotorblink. Stop knappens kontaktsæt er åben / tjek om trykket er aktiveret eller om tilslutningen er korrekt. Tørnesikring er aktiveret / kontrollerxxx og at tilslutningen er korrekt. Kantsikring er aktiveret, fejlbehæftet eller ikke installeret korrekt Software opgradering nødvendig eller system fejl / udfør software opgradering eller skift styrekort. Software opgradering nødvendig eller system fejl / udfør software opgradering eller skift styrekort. Software opgradering nødvendig eller system fejl / udfør software opgradering eller skift styrekort. Software opgradering nødvendig eller system fejl / udfør software opgradering eller skift styrekort. Software opgradering nødvendig eller system fejl / udfør software opgradering eller skift styrekort. Software opgradering nødvendig eller system fejl / udfør software opgradering eller skift styrekort. Software opgradering nødvendig eller system fejl / udfør software opgradering eller skift styrekort. Motor genererer overspænding ved lukning / sænk lukke hastigheden. Motorens strømtærskel er overskredet / tjek at der står 60 i RUN MODE og fortag ny indlæring. Motorens strømtærskel er overskredet / tjek at der står 60 i RUN MODE og fortag ny indlæring. 30

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67 Brugermanual Robot: UR5 Euromap67 2 UR5 Indhold 1 Kom godt i gang 5 1.1 Introduktion.................................. 5 1.1.1 Robotten................................ 6 1.1.2 Programmer..............................

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift MD, MLD Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

UR-6-85-5-A Brugermanual

UR-6-85-5-A Brugermanual UR-6-85-5-A Brugermanual Version 1.3, November 2010 2 UR-6-85-5-A Indhold 1 Kom godt i gang 7 1.1 Introduktion.................................. 7 1.1.1 Robotten................................ 8 1.1.2

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift M Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

Installationsmanual PowerMaster-10

Installationsmanual PowerMaster-10 get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t Installationsmanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert!

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038 Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! Læs denne brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug og gem vejledningen til senere brug. Sørg for, at eventuelle

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 IDHOLDS FORTEGELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af

Læs mere

PowerMax. For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation

PowerMax. For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation PowerMax,, For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation Kameraforbindelse giver her og nu indsigt Tilgængelig hvor som helst gennem

Læs mere

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleovnen SARA Brugsanvisning og vedligeholdelse Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler den nødvendige fremgangsmåde, for at Deres pilleovn SARA kan

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

Brugsanvisning. XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269. Side 1. Scan QR koden og læs mere om produktet

Brugsanvisning. XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269. Side 1. Scan QR koden og læs mere om produktet Brugsanvisning Scan QR koden og læs mere om produktet XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269 Side 1 Indhold Introduktion...... 3 2 Formål, Anvendelsesområde... 3 3 Generelle

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere