lindab vi forenkler b y ggeriet Lindab Hurtigporte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lindab vi forenkler b y ggeriet Lindab Hurtigporte 1439.03"

Transkript

1 lindab vi forenkler b y ggeriet Lindab Hurtigporte Montagevejledning April 05

2 INDHOLDSFORTEGNELSE afsnit side. GENERELLE SIKKERHEDSBESTEMMELSER 3. TEKNSIKE SPECIFIKATIONER 3 3. MEKANISK SEKTION 3. Installations instruktioner 4 3. Kontrol af porthul Nødvendigt værktøj Dimensioner portramme Samling af porten Løft af portrammen Montage af overligger Opstramning af portdug samt fastgørelse af lodrette kolonner 8 4 ELEKTRISK SEKTION 4. Oversigt inverter styreskab 9 4. Kabeldiagram sikkerheds fotoceller - Plug&Play version Kabeldiagram inverter styrekort MBM-V03-30V Kabeldiagram inverter styrekort MBM-V03-400V 4.5 Kabeldiagram inverter styrekort m/aba funktion 4.6 Oversigt klemrække motorkabelboks Beskrivelse terminalindgange inverter styrekort Bekrivelse LED signaler inverter styrekort Beskrivelse DIP switch funktioner Beskrivelse trykknap funktioner 6 4. Isætning af portdug (ved brug af JOG knapper) 6 4. Positionering af portdug ved åben hhv. lukket position Idriftsætnings procedure fuld åben Idriftsætnings procedure delåbning Indstilling af system parametre Oversigt kabeltyper 4.7 Justering af top fotocelle 4.8 Montage trådløs kantsikring 4.9 Indkodning trådløs kantsikring Manuel frikobling med krank 4 Generelle sikkerheds henvisninger 4 5 PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE 5 6 PROBLEMLØSNING 6 7 RUN OPTION PARAMETER 8 8 FEJL KODER 9 9 TABEL DISPLAY KODER 3 0 TABEL VINDBELASTNING (iht. EN44) 33 CE + DoP 33

3 . GENERELLE SIKKERHEDSBESTEMMELSER Denne manual er skrevet til professionelle og uddannede montører. Installation, elektrisk kabling og tilkoblinger skal udføres i henhold til god håndværksmæssig skik og under hensyntagen til gældende love og normer. Læs denne installations manual grundigt før installation af produktet påbegyndes. Fejl installation kan udgøre et faremoment. Pakkemateriale (plastik, polystyren mm) må ikke kasseres i naturen, men skal bortskaffes på forsvarlig vis, ligesom det skal holdes uden for børns rækkevidde, for hvem det kan udgøre en potentiel fare. Før installation, skal produktet undersøges for synlige skader, samt at alle dele er til stede. Produktet må ikke installeres i omgivelser med eksplosionsfare; tilstedeværelse af letantændelige gasser udgør en væsentlig sikkerhedsrisiko. Før installation, skal de strukturelle tilpasninger udføres, for at skabe den nødvendige plads til porten, samt skabe sikkerhedsafstand til dæksler eller afskærme områder og samlinger som kan udgøre en potentiel sikkerhedsrisiko. Tjek at montageunderlaget er plant og har den fornødne styrke til at støtte portens vægt og drift. Sikkerhedsanordningerne skal beskyttes mod tryk, træk og klemning samt generelle farer områder på den motoriserede port. Påsæt advarsels skilte ved alle potentielle fare områder, som angivet i lovgivningen. Hver installation skal være tydelig identificerbar med identifikation af produkt, type og dato. Før tilkobling af forsyningsspænding tjek, at den er i overensstemmelse med portens angivne drift spænding. Et flerpolet kontaktelement skal indsættes på forsyningen som sikkerhedsafbryder, alternativt skal spændingsforsyningen være udført med aftageligt CEE stik. Det skal sikres, at forsyningen er sikret med jordforbindelse, i henhold til gældende lovgivning. Spændingsforsyning skal udføres som industriel installation og med minimum,5 mm² kabelkvadrat. Spændingsforsyningen skal tillige overholde stærkstømsbekendtgørelsens krav for spændingsfald på maks 4% for en fast installation. Producenten fraskriver sig ethvert ansvar, i tilfælde hvor fejl og havari sker som følge af fejl installation eller dårlig spændingsforsyning eller som følge af anvendelse af inkompatible og/eller uoriginale dele. For at sikre en stabil drift må der kun anvendes originale MBM reservedele. Installatøren skal udlevere al information omkring porten, drift manualen samt drift instruktioner, nødåbnings procedurer mm til slutbrugeren, som er pligtig til at opbevare dette materiale i minimum 0 år fra installationsdatoen.. TEKNISKE SPECIFIKATIONER Forsyningsspænding 30V - 50/60Hz 400V - 50/60Hz Strøm nominel (startstrøm) motoreffekt 0,75kW motoreffekt,5 kw 8 A peak (-fase) - 7 A peak (3-fase) Output forsyning tilbehør 4 Vac, maks 300 ma 4 Vac, maks 300 ma Motor op til B300 x H300 mm over B300 x H300 mm 0,75 kw / 4,5 A (3-fase) -,5 kw / 3 A (3-fase) Styreskab tæthedsklasse IP 55 IP 55 Drifttemperatur -50C til +500C -50C til +500C Åbnehastighed op til,5 m/sek op til,5 m/sek Lukkehastighed op til,0 m/sek op til,0 m/sek Vindklasse (EN44) 3000x3000 mm* klasse 4 klasse 4 Vindklasse (EN44) 5000x5000 mm* klasse 3 klasse 3 Vindklasse (EN44) 7000x7000 mm* klasse klasse Vindklasse (EN44) 8000x8000 mm* klasse klasse * Se tabel for vindbelastning data i pkt. 9. side 3. Forbehold: Denne udgave erstatter alle tidligere udgaver, som herefter er ugyldige. For trykfejl eller andre tekniske fejl ydes ingen garanti. De i denne udgave angivne oplysninger og data kan ændres uden forudgående meddelelse. 3

4 3. MEKANISK SEKTION 3. INSTALLATIONS INSTRUKTIONER Spændingsforsyningen til porten skal altid installeres med egen gruppeafbryder. For kabling skal producenten anvisning altid efterleves. Terminalerne til kabelindkobling skal altid efterspændes for at undgå løse forbindelser. Det skal sikres, at spændingsforsyningen har den fornødne kapacitet. Installationen skal udføres iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Det skal sikres, at de anvendte kabelkvadrater lever op til til specifikationerne for forsyningskilden. 3. KONTROL AF PORTHUL Kontroller døråbningens dimensioner og at de stemmer overens med specifikationerne for den leverede port. Kontroller hullets krydsmål for sikring af, at hullets sider er lodrette. Kontroller, at underlaget har den fornødne styrke til befæstigelse og understøttelse af porten ved drift. Hvis mur eller underlag ikke lever op til dette, skal der udføres strukturelle forstærkninger inden montage af porten påbegyndes. Porten fastgøres med egnede montageskruer tilpasset montageunderlaget eller ankre med den fornødne styrke. 3.3 NØDVENDIGT VÆRKTØJ Programmeringsenhed LCD 8 Kabelstrips Nødv. løfte udstyr (lift, truck,..) 9 Vaterpas 3 Skruetrækker sæt 0 Gaffelnøgler (7, 3, 0, 8 mm) 4 Metal bor Multimeter 5 Borehammer Akku skruemaskine 6 Mur bor 3 Unbraco Sæt 7 Bidetang LIFT GAFFELTRUCK Forbehold: MBM kan til enhver tid ændre denne manual uden forudgående varsel. Billeder i denne manual kan ændres i forhold til nogle specifikke dele af porten. Dette ændrer ikke portens drift og idriftsætning 4

5 Installations manual DynamicRoll 3.4 DIMENSIONER PORTRAMME MOTOR SIDEMONTERET BxH 350 x 300 mm B Ø 90 mm B+70 ENCODER encoder * Ved montage i tunnel + 0 mm sideplads 90 Ø 7 mm 550 encoder B * Ved montage i tunnel + 0 mm sideplads B MOTOR SIDEMONTERET BxH 350 x 300 mm H+450 H+550 H+00 H+00 H H B B+50 5* 00 MOTOR FRONTMONTERET BxH 350 x 300 mm B * Ved montage i tunnel + 0 mm sideplads ENCODER encoder 40 B+70 Ø 7 mm 50 Ø 90 mm encoder encoder B * Ved montage i tunnel + 0 mm sideplads B * B+50 MOTOR FRONTMONTERET BxH 350 x 300 mm 0 B H+550 H+450 H+00 H+00 H 5 B B+50 H 5* 00 5 B 5* 00 B+50 De angivne dimensioner er standard produktionsmål. Dimensioner kan afvige ved special produktion eller ved andre materialevalg. Der henvises til projektets produktionstegning for nøjagtig målangivelse 5

6 3.5 SAMLING AF PORTEN Føring af fotocelle kabler samt montage af overligger på lodrette kolonner

7 3.6 LØFT AF PORTRAMMEN Max mm Max mm FOR PORTÅBNING STØRRE END DE PÅ TEGNINGEN ANGIVET, SKAL OVERLIGGEREN OG PORTKOLONNERNE LØFTES SEPERAT (først løftes kolonnerne på plads og derefter overliggeren) 3.7 MONTAGE AF OVERLIGGER A VATER A Kabler indføres i bund af styreskab, af hensyn til kapslingens tæthed NEJ A JA 7

8 3.8 Opstramning af portdug samt fastgørelse af lodrette kolonner B B Portdugen opstrammes ved at flytte de lodrette kolonner således, at fjedrene i siden optager vindtrykket på portdugen. Efter justering fastgøres de lodrette kolonner til montageunderlaget i punkterne B 8

9 4. ELEKTRISK SEKTION 4. Oversigt inverter styreskab Inverter styrekort 7 Motor bremse terminal (30, 3) Metal kasse IP55 + Rotor blink (9, 30) 3 Motor terminaler (U-V-W) 8 Lås for låg 4 Hovedafbryder 9 Start trykknap 5 Jord terminal 0 Nødstop 6 Stik til UPS Display 4. Kabeldiagram sikkerhedsfotoceller - plug&play version PAS PÅ REFLEKTIONER FRA ANDRE FOTOCELLER NÆR PORTEN. 9

10 4.3 Kabeldiagram inverter styrekort MBM-V03-30V Tørnesikring i serie med bremse se side 3 0

11 4.4 Kabeldiagram inverter styrekort MBM-V03-400V Tørnesikring i serie med bremse se side 3

12 4.5 Kabeldiagram inverter styrekort m/aba funktion (OPTION) ABA funktion tvangsåbner porten ved signal fra ABA anlæg (ex. som tilluft til ABV). Fungerer også hvis nødstop er aktiveret.

13 4.6 Oversigt klemrække motorkabelboks Fotoceller top 4x0. mm Encoder 4x0. mm + S 4x,5+x0,5 mm +S 3

14 4.7 Beskrivelse terminalindgange inverter styrekort Terminal Funktionsbeskrivelse LED + V DC, max 00 ma (anvendes kun til portens egne sensorer) 0 V DC, max 00 ma (anvendes kun til portens egne sensorer) 3 Anvendes ej 4 5 Potentialfri kontakt (N.C.) for port LUKKET (sluttet når port er lukket) 6 Fælles + V DC 7 Top fotocelle / reversering sensor lav hastighed N.C. LD3 8 Åbne kommando (ex. radar aktivering, trykknap mv.) N.O. LD 9 Sikkerhedssensor (ex. radar sikkerhed, kantsikring mv.) høj hastighed N.C. LD 0 UPS klarmelding (option parameter XXXXXXX) LD0 Start step-by-step (default) / lukke kommando (option parameter XXXXXXX8) N.O. LD9 Start delåbne step-by-step N.O. LD6 3 Fælles + V DC 4 Sikkerheds fotocelle bund kolonne (samt reference punkt) N.C. LD7 5 Fælles + V DC 6 Stop N.C. LD6 7 Encoder LD5 8 Encoder LD4 9 Anvendes ej 0 Anvendes ej 4 V AC spænding til tilbehør, max 00 ma 4 V AC spænding til tilbehør, max 00 ma 3 33 Potentialfri kontakt (N.C.) for port ÅBEN (sluttet når port er åben) N.C. INDGANGE SOM IKKE ANVENDES SKAL TERMINERES Terminal Funktionsbeskrivelse 3 Motor fase U 4 Motor fase V 5 Motor fase W 6 Spændings fase 30 V AC 7 Neutral (NUL) 8 Jord (PE) 9 Rotorblink V DC 30 Rotorblink / motor bremse Fælles 3 Motor bremse V DC 4

15 4.8 Beskrivelse LED signaler inverter styrekort LD0 LD LD LD3 POWER BUS KONDENSATOR: ON = AFLADER STATUS LED blinker langsomt: drift tilstand/alarm blinker hurtigt: indlærings tilstand ANVENDES EJ ANVENDES EJ LD4 ENCODER SIGNAL (klemme 8) LD5 ENCODER SIGNAL (klemme 7) LD6 STOP (klemme 6) LD7 SIKKERHEDS FOTOCELLE BUND (klemme 4) LD8 DELÅBNE START (klemme ) LD9 START (klemme ) LD0 UPS KLAR (klemme 0) LD KANTSIKRING/SIKKERHEDS SENSOR (klemme 9) LD RADAR (klemme 8) LD3 TOP FOTOCELLE (klemme 7) 4.9 Beskrivelse DIP switch funktioner DIP SW FUNKTION DIP OFF STEP-BY-STEP DIP ON AUTOMATISK LUKNING DIP OFF NORMAL BREMSE FUNKTION (STRØMLØS = BREMST) DIP ON OMVENDT BREMSE FUNKTION (STRØMLØS = UDLØST) 5

16 4.0 Beskrivelse trykknap funktioner TASTE P FUNKTION JOG-BETJENING ÅBNING - anvendes ved installation for manuel justering af porten. P LEARN FUNKTION - ved at holde knappen nede i 5 sek, startes oplærings proceduren. P3 JOG-BETJENING LUKNING - anvendes ved installation for manuel justering af porten. NØDSTOP SKAL VÆRE FRIGIVET VED JOG DRIFT 4. Isætning af portdug (ved brug af JOG knapper ÅBNE TRYK KNAP (P) LUKKE TRYK KNAP (P3) PROG. TRYK KNAP (P) Portdugen rulles ud fra portakslen, ved brug af JOG knapperne. Aktiver P3 for at rulle dugen ud. Anvisning skal altid efterleves. Dugens tænder sættes ind i polycen føringskinne i hver side. Dugen køres herefter til lukket position ved brug af trykknap P3. Herefter er porten klar til opstartsproceduren (se pkt. 4.). 6

17 4. Positionering af portdug ved åben hhv. lukket position VIGTIGT: KORREKT POSITION VED LUKKET PORT SANDSÆK Korrekt position over gulv Klem ikke kantsikringen mod gulvet - Det aflader batterierne VIGTIGT: KORREKT POSITION VED ÅBEN PORT JA NEJ 7

18 4.3 Idriftsætningsprocedure fuld åben Installations manual DynamicRoll TRYK PORT LUKKET HOLD i 0 SEKUNDER 4 3 TRYK HURTIG BLINK (LD) 5 6 OK TRYK BEKRÆFT AT PORTEN ER I ÅBEN POSITION 8 7 BEKRÆFT LUKKE FORSINKELSE TRYK VENT AUTOMATISK LUKKE TID 9 0 DUG STOPPER VED FOTOCELLE NIVEAU START 8

19 4.4 Idriftsætningsprocedure delåben Installations manual DynamicRoll TRYK PORT LUKKET 4 3 TRYK HØJDE DELÅBNE 5 6 LANGSOM BLINK (LD) TRYK INDEN 5 SEKUNDER BEKRÆFT DELÅBNE POSITION 8 7 TRYK BEKRÆFT BREMSE TID VENT AUTOMATISK LUKKE TID SLUT 9

20 4.5 Indstilling af system parametre Indstilling af system parametre skal ske via LCD programmerings enhed. For anvendelse af LED programmeringsenheden henvises til seperat vejledning. MOTOR TYPE,5 kw - 30V - 50/60Hz PARAMETER FREKVENS MAX. HASTIGHED Hz Fabriksindstilling ÅBNE FREKVENS 80 Hz 60 Hz LUKKE FREKVENS 40 Hz 35 Hz BREMSE FREKVENS VED ÅBEN 30 Hz 30 Hz BREMSE FREKVENS VED LUKKE 30 hz 5 Hz MOTOR TYPE 0,75 kw - 30V - 50/60Hz PARAMETER FREKVENS MAX. HASTIGHED Hz Fabriksindstilling ÅBNE FREKVENS 80 Hz 60 Hz LUKKE FREKVENS 40 Hz 35 Hz BREMSE FREKVENS VED ÅBEN 30 Hz 30 Hz BREMSE FREKVENS VED LUKKE 30 hz 5 Hz System parametre (model afhængig) SKAL respekteres MOTOR STRØM (ved port i åbne bevægelse),5 kw = MAX 8,5 A (*) 0,75 kw = MAX 4,5 A (*) (*) HVIS VÆRDIEN OVERSKRIDER DET ANGIVNE, SKAL FREKVENSEN SÆNKES. SPÆNDING POWER BUS (ved port i åbne bevægelse) 30V INVERTER = MINIMUM 90 VDC (*) 400V INVERTER = MINIMUM 500 VDC (*) (*) HVIS VÆRDIEN FALDER TIL UNDER DET ANGIVNE, TJEK MOTOR POWER OG SPÆNDINGS FORSYNINGEN (KABLER, KABELTVÆRSNIT, FORSYNINGSKILDE). FORSYNING SKAL VÆRE UDFØRT JF. STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSENS FORESKRIFTER OM SPÆNDINGSFALD. 0

21 4.6 Oversigt kabeltyper MOTOR + BREMSE KABEL* ENCODER KABEL * STYRESTRØMS KABEL * FOTOCELLE MODTAGER * FOTOCELLE SENDER * MOTOR SIKKERHEDS KONTAKT * TRYKKNAP KABEL (TILBEHØR) RADAR KABEL (TILBEHØR) 4G,5+x0,5 mm² + SKÆRM 4 x 0,5 mm² SKÆRMET (skærm m/jord) x 0,5 mm² 3 x 0,5 mm² 3 x 0,5 mm² x 0,5 mm² x 0,5 mm² 4 x 0,5 mm² (*) De nævnte kabeltyper samt forsyningskabel 3G,5 mm med CEE stik er standard installeret ved Plug & Play koncept. KABEL FØRINGER - 30 V kabler skal trækkes i kabelrør, separat fra lavspænding -4 V V lavspænding skal trækkes i kabelrør separeret fra 30 V. PRODUCENTEN PÅTAGER SIG INGEN ANSVAR FOR DRIFTSTOP ELLER DRIFT FORSTYRRELSER SOM FØLGE AF ANVENDELSE AF ANDRE KABELTYPER END DE SPECIFICEREDE. 4.7 Justering af top fotocelle Top fotocelle for reversering (genåbne) sikkerhed er kun aktiv op til højde H=500 mm. Fotocelle må ikke være aktiveret af portdug under 500 mm. Tjek position af top fotocelle og juster eventuelt før porten frigives til endelig drift. billede. Udkoblingstiden for top position til højde H=500 mm kan justeres i LCD programmeringsenhedens parameter setup\jam DETECTION DELAY Om nødvendigt justeres styrke / rækkevidde på fotocelle. Justering som vist på billede. Styrken / rækkevidden øges ved at dreje med uret, og mindskes ved at dreje mod uret.

22 4.8 Montage trådløs kantsikring Trådløs kantsikring er et supplement til den monterede sikkerhedsfotocelle i portens lodrette kolonne del. For porte B 3500 mm kan kantsikring købes som tilvalg. For porte B > 3500 mm leveres kantsikring med som standard tilbehør. Modtager Sender Kontaktliste Kontaktlisten skal have en værdi mellem 8, og 8,4 kohm (indstil multimeter på 0 kohm) Ingen jumper Den trådløse kantsikring gemmes i bundposen. Programmering

23 4.9 Indkodning trådløs kantsikring INDKODNING AF TRÅDLØS KANTSIKRING a) tryk på PROG (på senderen) indtil der høres et BIP b) tryk på PROG (hold i maks 5 sek.) på modtageren, indtil der høres et BIP c) vent 0-5 sekunder. d) LD4 (trådløskantsikring) skal nu være ON Maksimal afstand mellem modtager og sender = 8 meter 3

24 4.0 Manuel frikobling med krank håndsving Håndsving leveres med porten som standard tilbehør. Hvis spændingsforsyningen er afbrudt, kan porten manuelt åbnes eller lukkes med håndsvinget. Sikkerhedsafbryderen skal aktiveres før anvendelse af håndsving (). Ved anvendelse af håndsvinget aktiveres en sikkerhedskontakt, således at porten ikke starter op utilsigtet, hvis spændingsforsyningen reetableres mens håndsvinget anvendes. GENERELLE SIKKERHEDS HENSTILLINGER Før nogen form for vedligeholdelse eller reparation påbegyndes, skal man; Afskærme arbejdsområdet og opsætte skiltning for angivelse af, at der arbejdes på porten. Tjek at forsyningsspændingen er afbrudt via hovedafbryderen. Reparation og/eller vedligeholdelse må kun udføres af uddannet fagpersonale. Læs vedligeholdelses manualen før arbejdet påbegyndes. Anvend ikke varmekilder som kan være årsag til brand. Anvend ikke svejseapparatter under vedligeholdelsen. Anvend ikke komprimeret luft. Anvend ikke nogen form for opløsningsmidler. Antal vedligeholdelsesmedarbejdere, der arbejder på porten skal begrænses til minimum. ALMINDELIG RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Den almindelige daglige vedligeholdelse er de tiltag som brugeren kan gøre, for at forlænge produktets levetid. Vedligeholdelse og rengøring er nødvendig for, at opnå en stabil drift og den bedste ydelse samt højeste sikkerhed i hele produktets levetid. 4

25 5. PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE KOMPONENT BESKRIVELSE HYPPIGHED Port ramme Tjek, at port rammen er forsvarligt fastgjort, og at befæstigelsen ikke er gået løs. Rengør med en blød klud, uden at anvende opløsningsmidler (brug hver 6. måned evt. varmt vand og sæbe) Hvis der er is på portrammen skal dette fjernes omgående. Fotoceller og radar Rengør fotocelle øjne i kolonnen med en blød klud uden at anvende opløsningsmidler. (i støvede omgivelser kan det være nødvendigt med en hyppigere rengørings frekvens, støv og snavs på fotocelle øjne kan føre til fejl funktion). hver 6. måned Transparente sektioner Port dug Rens de transparente sektioner med en blød klud, om nødvendigt med varmt vand og sæbe (der må ikke anvendes opløsningsmidler på de transparente sektioner) Tjek, at port dugen og forstærknings strips er i god stand, og uden revner og defekt. PLANLAGT INSPEKTION OG VEDLIGEHOLDELSE Dette må kun udføres af faguddannet personale med kendskab til produktet. Udførelse og dokumentation af vedligeholdelse er nødvendig for at opretholde produktgaranti. hver 6. måned hver 6. måned KOMPONENT BESKRIVELSE HYPPIGHED Port ramme - Tjek befæstigelsen af portrammen, at denne er korrekt og ikke gået løs, at rammen slutter tæt mod væggen. - Tjek, at der ikke er skader på eller revner i portrammen som følge af påkørsler. hver 6. måned Elektriske komponenter Mekaniske komponenter Port dug - Tjek de elektriske forbindelser i styrekortet, og at der ikke er eller har været vand i styrekortet. - Tjek de elektriske forbindelser i samleboksen på motoren, og at der ikke er eller har været vand i boksen. - Tjek, at sikkerhedskomponenterne fungerer korrekt (fotoceller, kantsikring og nødtryk). - Skift batterier på den trådløse kantsikring ( x AA Lithium) - Tjek funktionen af åbne kommando (åbnetryk, radar, snortræk mv.) - Tjek, at alle kabler og samlinger i terminalerne er i god stand. - Efterspænd alle skrue terminaler. - Tjek motor og motorbremsens tilstand. - Tjek tilstand på motor gear; olie læk og fastgørelse. - Tjek tilstand på encoder endestop; tjek at beslag er fastgjort. - Tjek alle fastspænding af portrammen og øvrige komponenter. - Tjek, at akslen for portdugen kører korrekt og er i balance. - Smøring af lejer for akslen. - Tjek fjedrene i kolonnerne, at de bevæger sig frit. Smør fjedrene. - Tjek tilstanden på portdugen for slid, specielt de områder der er udsat for friktion. - Tjek forstærknings strips. - Tjek, at dugen ruller korrekt op på akslen. - Tjek, at portdugen er korrekt udspændt. - Tjek lynlåsen på siden af portdugen for manglende tænder hver 6. måned hver 6. måned hver 6. måned 5

26 6. PROBLEMLØSNING KOMPONENT BESKRIVELSE LD lysdioder i portstyringen lyser ikke. Tjek spændingsforsyningen. Tjek sikringen. Porten bevæger sig ikke når P og P3 trykknap aktiveres. Tjek motor setting med programmerings enheden. (setting parametre - motor type...kw). Frikobling stop knap (LED6 = ON) 3. Tjek motor forbindelse 4. Tjek at motor kan tørnes frit med håndsving. Du kan ikke gennemføre opstarten på styrekortet. (version med encoder). Tjek med programmeringsenhed parameter option i drift XXX400 for enkelt fotocelle og XXX480 for dobbelt fotocelle.. Frikobl nødtryk (LED6 = ON) 3. Bevæg porten med ytrykknap P og P3 ca cm og find LUKKET position. (denne funktion er nyttig til set af encoder position). Når påorten er lukket skal LD7 = OFF. 4. Tjek, at LD3 = ON (trådløs kantsikring eller øvre sikkerheds sensor) Du kan ikke gennemføre kodning af den trådløse kantsikring Sikkerheds fotocellen fungerer ikke korrekt (LD7 = OFF) (porten lukker ikke). Tjek, at jumper på sender J er fjernet.. Nulstil (reset) af de gamle koder (isæt jumper MR, tryk på PROG knappen indtil der høres en kække bip-lyde, herefter fjernes jumper MR igen) 3. Tjek, at batterierne på senderen er OK. 4. Tjek modstanden (8, k ) på kablet som kommer ud af enden på kontaktlisten. Værdien skal ændre sig når listen aktiveres. Hvis værdien ikke ændrer sig tjek, at kontaktlisten er i korrekt stand i hele dens længde. (indkod senderen igen (se side 3). Tjek at fotocellerne er monteret i korrekt højde.. Tjek forbindelsen af det sorte kabel på modtageren (brun +VDC) (blå 0VDC) (sort: signal til klemme 4 på styrekortet) 3. Tjek forbindelsen af det grå kabel på senderen. (brun + VDC) (blå 0 VDC) 4. Tjek senderen i fotocellen evt. vha. mobiltelefon (Bemærk: hvis der byttes om på det brune og det blå kabel kan fotocellen tage varig skade) Den øvre fotocelle for portdug er aktiveret og porten lukker ikke.. Tjek forbindelsen (brun +VDC)(blå + hvid 0VDC) (sort: signal til klemme 7 på styrekortet) - se LD3. Skru ned for sensor styrke 3. Reducer reflektion inde i valseafdækningen (se pkt 4.7) 4. Juster sensor væk fra dug (se pkt. 4.7) Den øvre fotocelle for portdug reversering virker ikke.. Flyt sensoren tættere på portdugen.. Flyt sensor mod valsen. Tjek forbindelsen (brun +VDC)(blå 0VDC) (sort: signal til klemme 7 på styrekortet - se LD3) 6

27 PROBLEMLØSNING (fortsat) KOMPONENT Porten lukker kun 50 cm og reverserer. BESKRIVELSE. Øg forsinkelsestiden for den øvre fotocelles indkobling (via programmeringsenheden) (parameter setting anti-jamming fotocelle). Flyt sensoren væk fra akselrøret hvis muligt. LD forbliver ON (i øvre venstre side). Tjek sikringen.. Styrekortet er defekt - skal udskiftes. Porten lukker ikke automatisk. Porten fungerer men sommetider stopper den i vilkårlig position. (Port går i stå ved genåbning/reversering) Sikkerheds fotocellen virker ikke. (Porten lukker men fotocellen reverserer ikke porten) Med port åben (låst) ruller portdugen langsomt ned. Porten vil ikke starte op eller porten kører ved opstart mellem fotocelle og lukket position.. Tjek DIP (ON = automatisk lukning) (OFF = manuel lukning). Tjek korrekt funktion på sikkerheds komponenterne (LD6 / LD7 / D / LD3 = ON) 3. Tjek korrekt funktion af åbne komponenter (LD8 / LD9 / LD = OFF).. Tjek den korrekte indstilling af motor ved brug af programmerings enheden. (parameter setting, motor type mv). Tjek kabel til rotor blink og/eller motor ikke føres i samme kabel som sikkerheds fotocellerne (interferens problem). Installation skal være udført med separate skærmede kabler. 30V / 400V skal være separeret fra -4 V. 3. Tjek med multimeter at spændingsforsyningen ikke er lavere end 30 V hhv. 400 V. Hvis spænding er lavere end, tjek at forsyningen er udført foreskrifts mæssigt. 4.a 30 V Inverter. Tjek med programmerings enheden, at spændingen på power bus ikke er lavere end 90 VDC. Tjekkes ved port i drift i menuen SYSTEM STATUS\BUS VOLTAGE. 4.b 400 V Inverter. Tjek med programmerings enheden, at spændingen på power bus ikke er lavere end 500 VDC. Tjekkes ved port i drift i menuen SYSTEM STATUS\BUS VOLTAGE. Hvis spændingen er lavere end det angivne, kontroller om spændingsforsyningen overholder krav i stærkstrømsbekendtgørelsen om maks. spændingsfald. 5. Tjek med programmerings enheden motorens forbrug (SYSTEM STATUS\MOTOR CURRENT) med motor 0,75 kw/30v må dette ikke være højere end 4,5 A; med motor,5 kw/30v må dette ikke være højere end 8,5A, og ved motor,5kw/400v på dette ikke være højere end 3,0A. Hvis værdi overstiger det angivne, sænkes motor hastighed og acceleration.. Tjek at der ikke er andre fotoceller i nærheden som kan reflektere (evt. afskærm fotocellerne).. Tjek at fotocelle kabler ikke er ført sammen med kabler med 30V/400V spæn ding. (motor, motor bremse, rotor blink, spændings forsyning) Skal være udført med separate skærmede kabler. 30V/400V skal være separeret fra -4 V). Juster motor bremsen. (fjern ventilator dæksel og spænd justeringsskruen ca. /4 omgang. Test for at opnå optimal justering). JOG porten til en position over sikkerhedsfotocellen.. Sluk for strømmen 3. Tænd for strømmen og fortag opstart på ny. 7

28 7. RUN OPTION parameter Bemærk: Styringen er fra fabrik sat til værdi 00 (00 standard værdi) Øvrige parametre skal indstilles ved idriftsætning. FUNKTIONS BESKRIVELSE VÆRDI TIL RUN OPTION Indkobling af UPS batterier; funktion starter efter fast tid Indkobling af UPS batterier; funktion starter efter start kommando 4 Start tryk knap: lukker istedet for at åbne (omvendt funktion) - terminal 8 Step-by-step funktion 0 Automatisk lukkeforsinkelse og reset tid efter person passage individuelt XXXX med (0) bremse tid. 0 Delåbning på indvendig radar; hvis delåbning + UPS er ønsket. 40 Frakobler tjek af bremse strøm ført åbning. 00 Frakobler timeout kontrol alarm på bevægelse og andre uoverensstemmelser (STANDARD VÆRDI) 00 Delåbning start; åbner men lukker ikke, reset af aut.lukkeforsinkelse 400 Frakobler alarm for encoder ikke indkoblet 800 Anti-frost funktion: åbner hver 5 minut. 000 Anti-frost funktion: åbner hver 60. minut. 000 Anti -frost funktion; justerbar tid Tid angives i queque time after transit 3000 Encoder drift tilføjes automatisk ved første JOG bevægelse (STANDARD VÆRDI) 4000 Vender output signal for port position Terminal 4-5: = port åben 0000 Terminal 3-33: port lukket Vender output signal for port position (STANDARD VÆRDI) Terminal 4-5: = port lukket Terminal 3-33: port åben Slusefunktion for BMP-V03 og BMP-V03 Indkobling af interne kabel forbindelse. Terminal 4 på styring med terminal på styring Terminal 5 på styring med terminal FRI på styring Terminal 4 på styring med terminal på styring Terminal 5 på styring med terminal FRI på styring Skriv i LED menuen the number of terminal used / antal terminaler i brug. Frakobler automatisk nulstil (efter strømafbrydelse) for encoder og én bund fotocelle Hvis der er monteret en lav-volt motoropvarmning (anvendes kun på installationer i frostrum) Ved delåbning, når porten er åben. Slutter relæ output signal for port position og frakobler aut. lukkeforsinkelse Radar åbner ikke porten, men fungerer som sikkerhed (reverserer i lukke fasen) Med kontravægt system til manuel frikobling/åbning

29 8. FEJLKODER på inverter styrekort (display) FEJL KODE BESKRIVELSE LØSNING System fejl Mikroprocessor fejl / skift styrekort System fejl Mikroprocessor fejl / skift styrekort 4 System fejl Mikroprocessor fejl / skift styrekort 5 System fejl Mikroprocessor fejl / skift styrekort 0 Kortslutning efter overgang til stel. Fjern rotorblink eller skift motorbremse. Kortslutning efter overgang til stel. Fjern rotorblink eller skift motorbremse. Kortslutning motorkabel Kortslutning i motor / tjek forbindelse til motor. 3 Kortslutning efter overgang til stel. Fjern rotorblink eller skift motorbremse. 4 Kortslutning under motor drift Kortslutning i motor / tjek forbindelse til motoren 5 Kortslutning efter overgang til stel. Fjern rotorblink eller skift motorbremse. 0 Kortslutning motor Kortslutning i motor / tjek forbindelse til motoren Kortslutning på motorkabel (3) Kortslutning på motor fase fra terminal 3 Kortslutning på motorkabel (4) Kortslutning på motor fase fra terminal 4 3 Kortslutning på motorkabel (5) Kortslutning på motor fase fra terminal Kortslutning under drift motorbremse, rotorblink. eller overgang til stel. Kortslutning under drift motorbremse, rotorblink. eller overgang til stel. Kortslutning under drift motorbremse, rotorblink. eller overgang til stel. Fjern rotorblink eller skift motorbremse. Fjern rotorblink eller skift motorbremse. Fjern rotorblink eller skift motorbremse. 30 System fejl Mikroprocessor fejl / skift styrekort 3 System overbelastet 3 Styrestrøms system overbelastet 50 Ingen bremsestrøm, afbrudt kredsløb eller fejl på tørnesikring Strømforbrug på motor er udenfor specifikation / fjern ekstra tilkoblet udstyr. Forbrug på styrestrøm er for stort / fjern ekstra tilkoblet udstyr. Bremse er ikke tilkoblet korrekt. Tjek forbindelse på terminal 30-3 eller skift motorbremse. Kontroller kredsen til tørnesikringen. 9

30 FEJLKODER (fortsat) FEJL KODE 5 70 BESKRIVELSE Overbelastning! Kortslutning på eller defekt motorbremse. Endestop kontakter åben og lukket begge aktiveret. (*) 7 Åbne slowdown kontakt mangler (*) 7 Lukke slowdown kontakt mangler (*) 73 JOG knappper begge aktiveret. 74 Fejl på sikkerhedsfotocelle i top 75 Slowdown kontakter begge aktiveret. (*) LØSNING Kortslutning på motorbremse / skift bremsen. Fejl justering af endestop kontakter eller fejl tilslutning / gennemgå tilslutninger og juster. Fejl Justering af åbne slowdown kontakt / gennemgå tilslutninger og justering. Fejl Justering af lukke slowdown kontakt / gennemgå tilslutninger og justering. P og P3 trykknapper beskadiget eller kortsluttet pga. fugt eller snavs / afbryd forsyningsspænding og rengør. Tjek at sensoren sidder korrekt og kan genkende dugens kant når den spoler af Fejl Justering af slowdown kontakter / gennemgå tilslutninger og justering. 76 Spændingsfald i forsyningskabel Tjek forsyning og kabel tværsnit. 77 Stop trykknap aktiveret. 78 Tørnesikring aktiveret. 79 Kantsikring aktiveret 80 System fejl 8 System fejl 8 System fejl 83 System fejl 84 System fejl 85 System fejl 86 System fejl 87 Overspænding ved lukke 88 Kortvarig overstrøm til motor 89 Kortvarig overstrøm til motorbremse eller rotorblink. Stop knappens kontaktsæt er åben / tjek om trykket er aktiveret eller om tilslutningen er korrekt. Tørnesikring er aktiveret / kontrollerxxx og at tilslutningen er korrekt. Kantsikring er aktiveret, fejlbehæftet eller ikke installeret korrekt Software opgradering nødvendig eller system fejl / udfør software opgradering eller skift styrekort. Software opgradering nødvendig eller system fejl / udfør software opgradering eller skift styrekort. Software opgradering nødvendig eller system fejl / udfør software opgradering eller skift styrekort. Software opgradering nødvendig eller system fejl / udfør software opgradering eller skift styrekort. Software opgradering nødvendig eller system fejl / udfør software opgradering eller skift styrekort. Software opgradering nødvendig eller system fejl / udfør software opgradering eller skift styrekort. Software opgradering nødvendig eller system fejl / udfør software opgradering eller skift styrekort. Motor genererer overspænding ved lukning / sænk lukke hastigheden. Motorens strømtærskel er overskredet / tjek at der står 60 i RUN MODE og fortag ny indlæring. Motorens strømtærskel er overskredet / tjek at der står 60 i RUN MODE og fortag ny indlæring. 30

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

DynamicRoll / selvreparerende hurtig rulleporte. www.nordic-systems.dk

DynamicRoll / selvreparerende hurtig rulleporte. www.nordic-systems.dk DynamicRoll / selvreparerende hurtig rulleporte www.nordic-systems.dk DynamicRoll Selvreparerende hurtig rulleporte DynamicRoll er en hurtig rulleport med fleksibel portdug er designet for anvendelse i

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning ES 400 Vibrationsdetektor Installationsvejledning Side 2 ES 400 Vibrationsdetektor Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...3 2. Placering...4 2.1 Størrelsen af det overvågede område...4 2.2 Dækningsradier

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD

CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD Version 1 Styring brand- og komfort ventilation CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD Kompakt Brandcentral 10-20A EN 12101 MAX 10A MAX 20A 1.50 STANDARD Anvendelsesområde til brand- og daglig komfortventilation

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

RapidRoll 392. Datablad Hurtiggående rulleport. -Så bliver vinden udenfor. Robust industriport som giver god værdi for pengene.

RapidRoll 392. Datablad Hurtiggående rulleport. -Så bliver vinden udenfor. Robust industriport som giver god værdi for pengene. Datablad Hurtiggående rulleport RapidRoll 392 -Så bliver vinden udenfor Robust industriport som giver god værdi for pengene. Nødåbning gennem integreret balancesystem. Kan leveres med Crash-beslag. Næste

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide

Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide 911413 Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren DK installations- & konfigurationsguide Indholdsfortegnelse 1. Installationsværktøj.... 2. Kit indhold... 3. Sensor lakering... 4.

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

DENNE VEJLEDNING MÅ IKKE FJERNES FRA TAVLEN Brandautomatik PKI-BKS249A-MM HUSK! Første gang systemet startes skal der være strøm, på alle delene.

DENNE VEJLEDNING MÅ IKKE FJERNES FRA TAVLEN Brandautomatik PKI-BKS249A-MM HUSK! Første gang systemet startes skal der være strøm, på alle delene. DENNE VEJLEDNING MÅ IKKE FJERNES FRA TAVLEN Brandautomatik PKI-BKS249A-MM HUSK! Første gang systemet startes skal der være strøm, på alle delene. Hold (PRG) inde i 14 sek. Når de første 7 sek. er gået

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Funktioner: Hastighedsregulering For- og eftervanding Ur Stoptid er vist i displayet Længde af slangen Batteri

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere