lindab vi forenkler b y ggeriet Lindab Hurtigporte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lindab vi forenkler b y ggeriet Lindab Hurtigporte 1439.03"

Transkript

1 lindab vi forenkler b y ggeriet Lindab Hurtigporte Montagevejledning April 05

2 INDHOLDSFORTEGNELSE afsnit side. GENERELLE SIKKERHEDSBESTEMMELSER 3. TEKNSIKE SPECIFIKATIONER 3 3. MEKANISK SEKTION 3. Installations instruktioner 4 3. Kontrol af porthul Nødvendigt værktøj Dimensioner portramme Samling af porten Løft af portrammen Montage af overligger Opstramning af portdug samt fastgørelse af lodrette kolonner 8 4 ELEKTRISK SEKTION 4. Oversigt inverter styreskab 9 4. Kabeldiagram sikkerheds fotoceller - Plug&Play version Kabeldiagram inverter styrekort MBM-V03-30V Kabeldiagram inverter styrekort MBM-V03-400V 4.5 Kabeldiagram inverter styrekort m/aba funktion 4.6 Oversigt klemrække motorkabelboks Beskrivelse terminalindgange inverter styrekort Bekrivelse LED signaler inverter styrekort Beskrivelse DIP switch funktioner Beskrivelse trykknap funktioner 6 4. Isætning af portdug (ved brug af JOG knapper) 6 4. Positionering af portdug ved åben hhv. lukket position Idriftsætnings procedure fuld åben Idriftsætnings procedure delåbning Indstilling af system parametre Oversigt kabeltyper 4.7 Justering af top fotocelle 4.8 Montage trådløs kantsikring 4.9 Indkodning trådløs kantsikring Manuel frikobling med krank 4 Generelle sikkerheds henvisninger 4 5 PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE 5 6 PROBLEMLØSNING 6 7 RUN OPTION PARAMETER 8 8 FEJL KODER 9 9 TABEL DISPLAY KODER 3 0 TABEL VINDBELASTNING (iht. EN44) 33 CE + DoP 33

3 . GENERELLE SIKKERHEDSBESTEMMELSER Denne manual er skrevet til professionelle og uddannede montører. Installation, elektrisk kabling og tilkoblinger skal udføres i henhold til god håndværksmæssig skik og under hensyntagen til gældende love og normer. Læs denne installations manual grundigt før installation af produktet påbegyndes. Fejl installation kan udgøre et faremoment. Pakkemateriale (plastik, polystyren mm) må ikke kasseres i naturen, men skal bortskaffes på forsvarlig vis, ligesom det skal holdes uden for børns rækkevidde, for hvem det kan udgøre en potentiel fare. Før installation, skal produktet undersøges for synlige skader, samt at alle dele er til stede. Produktet må ikke installeres i omgivelser med eksplosionsfare; tilstedeværelse af letantændelige gasser udgør en væsentlig sikkerhedsrisiko. Før installation, skal de strukturelle tilpasninger udføres, for at skabe den nødvendige plads til porten, samt skabe sikkerhedsafstand til dæksler eller afskærme områder og samlinger som kan udgøre en potentiel sikkerhedsrisiko. Tjek at montageunderlaget er plant og har den fornødne styrke til at støtte portens vægt og drift. Sikkerhedsanordningerne skal beskyttes mod tryk, træk og klemning samt generelle farer områder på den motoriserede port. Påsæt advarsels skilte ved alle potentielle fare områder, som angivet i lovgivningen. Hver installation skal være tydelig identificerbar med identifikation af produkt, type og dato. Før tilkobling af forsyningsspænding tjek, at den er i overensstemmelse med portens angivne drift spænding. Et flerpolet kontaktelement skal indsættes på forsyningen som sikkerhedsafbryder, alternativt skal spændingsforsyningen være udført med aftageligt CEE stik. Det skal sikres, at forsyningen er sikret med jordforbindelse, i henhold til gældende lovgivning. Spændingsforsyning skal udføres som industriel installation og med minimum,5 mm² kabelkvadrat. Spændingsforsyningen skal tillige overholde stærkstømsbekendtgørelsens krav for spændingsfald på maks 4% for en fast installation. Producenten fraskriver sig ethvert ansvar, i tilfælde hvor fejl og havari sker som følge af fejl installation eller dårlig spændingsforsyning eller som følge af anvendelse af inkompatible og/eller uoriginale dele. For at sikre en stabil drift må der kun anvendes originale MBM reservedele. Installatøren skal udlevere al information omkring porten, drift manualen samt drift instruktioner, nødåbnings procedurer mm til slutbrugeren, som er pligtig til at opbevare dette materiale i minimum 0 år fra installationsdatoen.. TEKNISKE SPECIFIKATIONER Forsyningsspænding 30V - 50/60Hz 400V - 50/60Hz Strøm nominel (startstrøm) motoreffekt 0,75kW motoreffekt,5 kw 8 A peak (-fase) - 7 A peak (3-fase) Output forsyning tilbehør 4 Vac, maks 300 ma 4 Vac, maks 300 ma Motor op til B300 x H300 mm over B300 x H300 mm 0,75 kw / 4,5 A (3-fase) -,5 kw / 3 A (3-fase) Styreskab tæthedsklasse IP 55 IP 55 Drifttemperatur -50C til +500C -50C til +500C Åbnehastighed op til,5 m/sek op til,5 m/sek Lukkehastighed op til,0 m/sek op til,0 m/sek Vindklasse (EN44) 3000x3000 mm* klasse 4 klasse 4 Vindklasse (EN44) 5000x5000 mm* klasse 3 klasse 3 Vindklasse (EN44) 7000x7000 mm* klasse klasse Vindklasse (EN44) 8000x8000 mm* klasse klasse * Se tabel for vindbelastning data i pkt. 9. side 3. Forbehold: Denne udgave erstatter alle tidligere udgaver, som herefter er ugyldige. For trykfejl eller andre tekniske fejl ydes ingen garanti. De i denne udgave angivne oplysninger og data kan ændres uden forudgående meddelelse. 3

4 3. MEKANISK SEKTION 3. INSTALLATIONS INSTRUKTIONER Spændingsforsyningen til porten skal altid installeres med egen gruppeafbryder. For kabling skal producenten anvisning altid efterleves. Terminalerne til kabelindkobling skal altid efterspændes for at undgå løse forbindelser. Det skal sikres, at spændingsforsyningen har den fornødne kapacitet. Installationen skal udføres iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Det skal sikres, at de anvendte kabelkvadrater lever op til til specifikationerne for forsyningskilden. 3. KONTROL AF PORTHUL Kontroller døråbningens dimensioner og at de stemmer overens med specifikationerne for den leverede port. Kontroller hullets krydsmål for sikring af, at hullets sider er lodrette. Kontroller, at underlaget har den fornødne styrke til befæstigelse og understøttelse af porten ved drift. Hvis mur eller underlag ikke lever op til dette, skal der udføres strukturelle forstærkninger inden montage af porten påbegyndes. Porten fastgøres med egnede montageskruer tilpasset montageunderlaget eller ankre med den fornødne styrke. 3.3 NØDVENDIGT VÆRKTØJ Programmeringsenhed LCD 8 Kabelstrips Nødv. løfte udstyr (lift, truck,..) 9 Vaterpas 3 Skruetrækker sæt 0 Gaffelnøgler (7, 3, 0, 8 mm) 4 Metal bor Multimeter 5 Borehammer Akku skruemaskine 6 Mur bor 3 Unbraco Sæt 7 Bidetang LIFT GAFFELTRUCK Forbehold: MBM kan til enhver tid ændre denne manual uden forudgående varsel. Billeder i denne manual kan ændres i forhold til nogle specifikke dele af porten. Dette ændrer ikke portens drift og idriftsætning 4

5 Installations manual DynamicRoll 3.4 DIMENSIONER PORTRAMME MOTOR SIDEMONTERET BxH 350 x 300 mm B Ø 90 mm B+70 ENCODER encoder * Ved montage i tunnel + 0 mm sideplads 90 Ø 7 mm 550 encoder B * Ved montage i tunnel + 0 mm sideplads B MOTOR SIDEMONTERET BxH 350 x 300 mm H+450 H+550 H+00 H+00 H H B B+50 5* 00 MOTOR FRONTMONTERET BxH 350 x 300 mm B * Ved montage i tunnel + 0 mm sideplads ENCODER encoder 40 B+70 Ø 7 mm 50 Ø 90 mm encoder encoder B * Ved montage i tunnel + 0 mm sideplads B * B+50 MOTOR FRONTMONTERET BxH 350 x 300 mm 0 B H+550 H+450 H+00 H+00 H 5 B B+50 H 5* 00 5 B 5* 00 B+50 De angivne dimensioner er standard produktionsmål. Dimensioner kan afvige ved special produktion eller ved andre materialevalg. Der henvises til projektets produktionstegning for nøjagtig målangivelse 5

6 3.5 SAMLING AF PORTEN Føring af fotocelle kabler samt montage af overligger på lodrette kolonner

7 3.6 LØFT AF PORTRAMMEN Max mm Max mm FOR PORTÅBNING STØRRE END DE PÅ TEGNINGEN ANGIVET, SKAL OVERLIGGEREN OG PORTKOLONNERNE LØFTES SEPERAT (først løftes kolonnerne på plads og derefter overliggeren) 3.7 MONTAGE AF OVERLIGGER A VATER A Kabler indføres i bund af styreskab, af hensyn til kapslingens tæthed NEJ A JA 7

8 3.8 Opstramning af portdug samt fastgørelse af lodrette kolonner B B Portdugen opstrammes ved at flytte de lodrette kolonner således, at fjedrene i siden optager vindtrykket på portdugen. Efter justering fastgøres de lodrette kolonner til montageunderlaget i punkterne B 8

9 4. ELEKTRISK SEKTION 4. Oversigt inverter styreskab Inverter styrekort 7 Motor bremse terminal (30, 3) Metal kasse IP55 + Rotor blink (9, 30) 3 Motor terminaler (U-V-W) 8 Lås for låg 4 Hovedafbryder 9 Start trykknap 5 Jord terminal 0 Nødstop 6 Stik til UPS Display 4. Kabeldiagram sikkerhedsfotoceller - plug&play version PAS PÅ REFLEKTIONER FRA ANDRE FOTOCELLER NÆR PORTEN. 9

10 4.3 Kabeldiagram inverter styrekort MBM-V03-30V Tørnesikring i serie med bremse se side 3 0

11 4.4 Kabeldiagram inverter styrekort MBM-V03-400V Tørnesikring i serie med bremse se side 3

12 4.5 Kabeldiagram inverter styrekort m/aba funktion (OPTION) ABA funktion tvangsåbner porten ved signal fra ABA anlæg (ex. som tilluft til ABV). Fungerer også hvis nødstop er aktiveret.

13 4.6 Oversigt klemrække motorkabelboks Fotoceller top 4x0. mm Encoder 4x0. mm + S 4x,5+x0,5 mm +S 3

14 4.7 Beskrivelse terminalindgange inverter styrekort Terminal Funktionsbeskrivelse LED + V DC, max 00 ma (anvendes kun til portens egne sensorer) 0 V DC, max 00 ma (anvendes kun til portens egne sensorer) 3 Anvendes ej 4 5 Potentialfri kontakt (N.C.) for port LUKKET (sluttet når port er lukket) 6 Fælles + V DC 7 Top fotocelle / reversering sensor lav hastighed N.C. LD3 8 Åbne kommando (ex. radar aktivering, trykknap mv.) N.O. LD 9 Sikkerhedssensor (ex. radar sikkerhed, kantsikring mv.) høj hastighed N.C. LD 0 UPS klarmelding (option parameter XXXXXXX) LD0 Start step-by-step (default) / lukke kommando (option parameter XXXXXXX8) N.O. LD9 Start delåbne step-by-step N.O. LD6 3 Fælles + V DC 4 Sikkerheds fotocelle bund kolonne (samt reference punkt) N.C. LD7 5 Fælles + V DC 6 Stop N.C. LD6 7 Encoder LD5 8 Encoder LD4 9 Anvendes ej 0 Anvendes ej 4 V AC spænding til tilbehør, max 00 ma 4 V AC spænding til tilbehør, max 00 ma 3 33 Potentialfri kontakt (N.C.) for port ÅBEN (sluttet når port er åben) N.C. INDGANGE SOM IKKE ANVENDES SKAL TERMINERES Terminal Funktionsbeskrivelse 3 Motor fase U 4 Motor fase V 5 Motor fase W 6 Spændings fase 30 V AC 7 Neutral (NUL) 8 Jord (PE) 9 Rotorblink V DC 30 Rotorblink / motor bremse Fælles 3 Motor bremse V DC 4

15 4.8 Beskrivelse LED signaler inverter styrekort LD0 LD LD LD3 POWER BUS KONDENSATOR: ON = AFLADER STATUS LED blinker langsomt: drift tilstand/alarm blinker hurtigt: indlærings tilstand ANVENDES EJ ANVENDES EJ LD4 ENCODER SIGNAL (klemme 8) LD5 ENCODER SIGNAL (klemme 7) LD6 STOP (klemme 6) LD7 SIKKERHEDS FOTOCELLE BUND (klemme 4) LD8 DELÅBNE START (klemme ) LD9 START (klemme ) LD0 UPS KLAR (klemme 0) LD KANTSIKRING/SIKKERHEDS SENSOR (klemme 9) LD RADAR (klemme 8) LD3 TOP FOTOCELLE (klemme 7) 4.9 Beskrivelse DIP switch funktioner DIP SW FUNKTION DIP OFF STEP-BY-STEP DIP ON AUTOMATISK LUKNING DIP OFF NORMAL BREMSE FUNKTION (STRØMLØS = BREMST) DIP ON OMVENDT BREMSE FUNKTION (STRØMLØS = UDLØST) 5

16 4.0 Beskrivelse trykknap funktioner TASTE P FUNKTION JOG-BETJENING ÅBNING - anvendes ved installation for manuel justering af porten. P LEARN FUNKTION - ved at holde knappen nede i 5 sek, startes oplærings proceduren. P3 JOG-BETJENING LUKNING - anvendes ved installation for manuel justering af porten. NØDSTOP SKAL VÆRE FRIGIVET VED JOG DRIFT 4. Isætning af portdug (ved brug af JOG knapper ÅBNE TRYK KNAP (P) LUKKE TRYK KNAP (P3) PROG. TRYK KNAP (P) Portdugen rulles ud fra portakslen, ved brug af JOG knapperne. Aktiver P3 for at rulle dugen ud. Anvisning skal altid efterleves. Dugens tænder sættes ind i polycen føringskinne i hver side. Dugen køres herefter til lukket position ved brug af trykknap P3. Herefter er porten klar til opstartsproceduren (se pkt. 4.). 6

17 4. Positionering af portdug ved åben hhv. lukket position VIGTIGT: KORREKT POSITION VED LUKKET PORT SANDSÆK Korrekt position over gulv Klem ikke kantsikringen mod gulvet - Det aflader batterierne VIGTIGT: KORREKT POSITION VED ÅBEN PORT JA NEJ 7

18 4.3 Idriftsætningsprocedure fuld åben Installations manual DynamicRoll TRYK PORT LUKKET HOLD i 0 SEKUNDER 4 3 TRYK HURTIG BLINK (LD) 5 6 OK TRYK BEKRÆFT AT PORTEN ER I ÅBEN POSITION 8 7 BEKRÆFT LUKKE FORSINKELSE TRYK VENT AUTOMATISK LUKKE TID 9 0 DUG STOPPER VED FOTOCELLE NIVEAU START 8

19 4.4 Idriftsætningsprocedure delåben Installations manual DynamicRoll TRYK PORT LUKKET 4 3 TRYK HØJDE DELÅBNE 5 6 LANGSOM BLINK (LD) TRYK INDEN 5 SEKUNDER BEKRÆFT DELÅBNE POSITION 8 7 TRYK BEKRÆFT BREMSE TID VENT AUTOMATISK LUKKE TID SLUT 9

20 4.5 Indstilling af system parametre Indstilling af system parametre skal ske via LCD programmerings enhed. For anvendelse af LED programmeringsenheden henvises til seperat vejledning. MOTOR TYPE,5 kw - 30V - 50/60Hz PARAMETER FREKVENS MAX. HASTIGHED Hz Fabriksindstilling ÅBNE FREKVENS 80 Hz 60 Hz LUKKE FREKVENS 40 Hz 35 Hz BREMSE FREKVENS VED ÅBEN 30 Hz 30 Hz BREMSE FREKVENS VED LUKKE 30 hz 5 Hz MOTOR TYPE 0,75 kw - 30V - 50/60Hz PARAMETER FREKVENS MAX. HASTIGHED Hz Fabriksindstilling ÅBNE FREKVENS 80 Hz 60 Hz LUKKE FREKVENS 40 Hz 35 Hz BREMSE FREKVENS VED ÅBEN 30 Hz 30 Hz BREMSE FREKVENS VED LUKKE 30 hz 5 Hz System parametre (model afhængig) SKAL respekteres MOTOR STRØM (ved port i åbne bevægelse),5 kw = MAX 8,5 A (*) 0,75 kw = MAX 4,5 A (*) (*) HVIS VÆRDIEN OVERSKRIDER DET ANGIVNE, SKAL FREKVENSEN SÆNKES. SPÆNDING POWER BUS (ved port i åbne bevægelse) 30V INVERTER = MINIMUM 90 VDC (*) 400V INVERTER = MINIMUM 500 VDC (*) (*) HVIS VÆRDIEN FALDER TIL UNDER DET ANGIVNE, TJEK MOTOR POWER OG SPÆNDINGS FORSYNINGEN (KABLER, KABELTVÆRSNIT, FORSYNINGSKILDE). FORSYNING SKAL VÆRE UDFØRT JF. STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSENS FORESKRIFTER OM SPÆNDINGSFALD. 0

21 4.6 Oversigt kabeltyper MOTOR + BREMSE KABEL* ENCODER KABEL * STYRESTRØMS KABEL * FOTOCELLE MODTAGER * FOTOCELLE SENDER * MOTOR SIKKERHEDS KONTAKT * TRYKKNAP KABEL (TILBEHØR) RADAR KABEL (TILBEHØR) 4G,5+x0,5 mm² + SKÆRM 4 x 0,5 mm² SKÆRMET (skærm m/jord) x 0,5 mm² 3 x 0,5 mm² 3 x 0,5 mm² x 0,5 mm² x 0,5 mm² 4 x 0,5 mm² (*) De nævnte kabeltyper samt forsyningskabel 3G,5 mm med CEE stik er standard installeret ved Plug & Play koncept. KABEL FØRINGER - 30 V kabler skal trækkes i kabelrør, separat fra lavspænding -4 V V lavspænding skal trækkes i kabelrør separeret fra 30 V. PRODUCENTEN PÅTAGER SIG INGEN ANSVAR FOR DRIFTSTOP ELLER DRIFT FORSTYRRELSER SOM FØLGE AF ANVENDELSE AF ANDRE KABELTYPER END DE SPECIFICEREDE. 4.7 Justering af top fotocelle Top fotocelle for reversering (genåbne) sikkerhed er kun aktiv op til højde H=500 mm. Fotocelle må ikke være aktiveret af portdug under 500 mm. Tjek position af top fotocelle og juster eventuelt før porten frigives til endelig drift. billede. Udkoblingstiden for top position til højde H=500 mm kan justeres i LCD programmeringsenhedens parameter setup\jam DETECTION DELAY Om nødvendigt justeres styrke / rækkevidde på fotocelle. Justering som vist på billede. Styrken / rækkevidden øges ved at dreje med uret, og mindskes ved at dreje mod uret.

22 4.8 Montage trådløs kantsikring Trådløs kantsikring er et supplement til den monterede sikkerhedsfotocelle i portens lodrette kolonne del. For porte B 3500 mm kan kantsikring købes som tilvalg. For porte B > 3500 mm leveres kantsikring med som standard tilbehør. Modtager Sender Kontaktliste Kontaktlisten skal have en værdi mellem 8, og 8,4 kohm (indstil multimeter på 0 kohm) Ingen jumper Den trådløse kantsikring gemmes i bundposen. Programmering

23 4.9 Indkodning trådløs kantsikring INDKODNING AF TRÅDLØS KANTSIKRING a) tryk på PROG (på senderen) indtil der høres et BIP b) tryk på PROG (hold i maks 5 sek.) på modtageren, indtil der høres et BIP c) vent 0-5 sekunder. d) LD4 (trådløskantsikring) skal nu være ON Maksimal afstand mellem modtager og sender = 8 meter 3

24 4.0 Manuel frikobling med krank håndsving Håndsving leveres med porten som standard tilbehør. Hvis spændingsforsyningen er afbrudt, kan porten manuelt åbnes eller lukkes med håndsvinget. Sikkerhedsafbryderen skal aktiveres før anvendelse af håndsving (). Ved anvendelse af håndsvinget aktiveres en sikkerhedskontakt, således at porten ikke starter op utilsigtet, hvis spændingsforsyningen reetableres mens håndsvinget anvendes. GENERELLE SIKKERHEDS HENSTILLINGER Før nogen form for vedligeholdelse eller reparation påbegyndes, skal man; Afskærme arbejdsområdet og opsætte skiltning for angivelse af, at der arbejdes på porten. Tjek at forsyningsspændingen er afbrudt via hovedafbryderen. Reparation og/eller vedligeholdelse må kun udføres af uddannet fagpersonale. Læs vedligeholdelses manualen før arbejdet påbegyndes. Anvend ikke varmekilder som kan være årsag til brand. Anvend ikke svejseapparatter under vedligeholdelsen. Anvend ikke komprimeret luft. Anvend ikke nogen form for opløsningsmidler. Antal vedligeholdelsesmedarbejdere, der arbejder på porten skal begrænses til minimum. ALMINDELIG RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Den almindelige daglige vedligeholdelse er de tiltag som brugeren kan gøre, for at forlænge produktets levetid. Vedligeholdelse og rengøring er nødvendig for, at opnå en stabil drift og den bedste ydelse samt højeste sikkerhed i hele produktets levetid. 4

25 5. PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE KOMPONENT BESKRIVELSE HYPPIGHED Port ramme Tjek, at port rammen er forsvarligt fastgjort, og at befæstigelsen ikke er gået løs. Rengør med en blød klud, uden at anvende opløsningsmidler (brug hver 6. måned evt. varmt vand og sæbe) Hvis der er is på portrammen skal dette fjernes omgående. Fotoceller og radar Rengør fotocelle øjne i kolonnen med en blød klud uden at anvende opløsningsmidler. (i støvede omgivelser kan det være nødvendigt med en hyppigere rengørings frekvens, støv og snavs på fotocelle øjne kan føre til fejl funktion). hver 6. måned Transparente sektioner Port dug Rens de transparente sektioner med en blød klud, om nødvendigt med varmt vand og sæbe (der må ikke anvendes opløsningsmidler på de transparente sektioner) Tjek, at port dugen og forstærknings strips er i god stand, og uden revner og defekt. PLANLAGT INSPEKTION OG VEDLIGEHOLDELSE Dette må kun udføres af faguddannet personale med kendskab til produktet. Udførelse og dokumentation af vedligeholdelse er nødvendig for at opretholde produktgaranti. hver 6. måned hver 6. måned KOMPONENT BESKRIVELSE HYPPIGHED Port ramme - Tjek befæstigelsen af portrammen, at denne er korrekt og ikke gået løs, at rammen slutter tæt mod væggen. - Tjek, at der ikke er skader på eller revner i portrammen som følge af påkørsler. hver 6. måned Elektriske komponenter Mekaniske komponenter Port dug - Tjek de elektriske forbindelser i styrekortet, og at der ikke er eller har været vand i styrekortet. - Tjek de elektriske forbindelser i samleboksen på motoren, og at der ikke er eller har været vand i boksen. - Tjek, at sikkerhedskomponenterne fungerer korrekt (fotoceller, kantsikring og nødtryk). - Skift batterier på den trådløse kantsikring ( x AA Lithium) - Tjek funktionen af åbne kommando (åbnetryk, radar, snortræk mv.) - Tjek, at alle kabler og samlinger i terminalerne er i god stand. - Efterspænd alle skrue terminaler. - Tjek motor og motorbremsens tilstand. - Tjek tilstand på motor gear; olie læk og fastgørelse. - Tjek tilstand på encoder endestop; tjek at beslag er fastgjort. - Tjek alle fastspænding af portrammen og øvrige komponenter. - Tjek, at akslen for portdugen kører korrekt og er i balance. - Smøring af lejer for akslen. - Tjek fjedrene i kolonnerne, at de bevæger sig frit. Smør fjedrene. - Tjek tilstanden på portdugen for slid, specielt de områder der er udsat for friktion. - Tjek forstærknings strips. - Tjek, at dugen ruller korrekt op på akslen. - Tjek, at portdugen er korrekt udspændt. - Tjek lynlåsen på siden af portdugen for manglende tænder hver 6. måned hver 6. måned hver 6. måned 5

26 6. PROBLEMLØSNING KOMPONENT BESKRIVELSE LD lysdioder i portstyringen lyser ikke. Tjek spændingsforsyningen. Tjek sikringen. Porten bevæger sig ikke når P og P3 trykknap aktiveres. Tjek motor setting med programmerings enheden. (setting parametre - motor type...kw). Frikobling stop knap (LED6 = ON) 3. Tjek motor forbindelse 4. Tjek at motor kan tørnes frit med håndsving. Du kan ikke gennemføre opstarten på styrekortet. (version med encoder). Tjek med programmeringsenhed parameter option i drift XXX400 for enkelt fotocelle og XXX480 for dobbelt fotocelle.. Frikobl nødtryk (LED6 = ON) 3. Bevæg porten med ytrykknap P og P3 ca cm og find LUKKET position. (denne funktion er nyttig til set af encoder position). Når påorten er lukket skal LD7 = OFF. 4. Tjek, at LD3 = ON (trådløs kantsikring eller øvre sikkerheds sensor) Du kan ikke gennemføre kodning af den trådløse kantsikring Sikkerheds fotocellen fungerer ikke korrekt (LD7 = OFF) (porten lukker ikke). Tjek, at jumper på sender J er fjernet.. Nulstil (reset) af de gamle koder (isæt jumper MR, tryk på PROG knappen indtil der høres en kække bip-lyde, herefter fjernes jumper MR igen) 3. Tjek, at batterierne på senderen er OK. 4. Tjek modstanden (8, k ) på kablet som kommer ud af enden på kontaktlisten. Værdien skal ændre sig når listen aktiveres. Hvis værdien ikke ændrer sig tjek, at kontaktlisten er i korrekt stand i hele dens længde. (indkod senderen igen (se side 3). Tjek at fotocellerne er monteret i korrekt højde.. Tjek forbindelsen af det sorte kabel på modtageren (brun +VDC) (blå 0VDC) (sort: signal til klemme 4 på styrekortet) 3. Tjek forbindelsen af det grå kabel på senderen. (brun + VDC) (blå 0 VDC) 4. Tjek senderen i fotocellen evt. vha. mobiltelefon (Bemærk: hvis der byttes om på det brune og det blå kabel kan fotocellen tage varig skade) Den øvre fotocelle for portdug er aktiveret og porten lukker ikke.. Tjek forbindelsen (brun +VDC)(blå + hvid 0VDC) (sort: signal til klemme 7 på styrekortet) - se LD3. Skru ned for sensor styrke 3. Reducer reflektion inde i valseafdækningen (se pkt 4.7) 4. Juster sensor væk fra dug (se pkt. 4.7) Den øvre fotocelle for portdug reversering virker ikke.. Flyt sensoren tættere på portdugen.. Flyt sensor mod valsen. Tjek forbindelsen (brun +VDC)(blå 0VDC) (sort: signal til klemme 7 på styrekortet - se LD3) 6

27 PROBLEMLØSNING (fortsat) KOMPONENT Porten lukker kun 50 cm og reverserer. BESKRIVELSE. Øg forsinkelsestiden for den øvre fotocelles indkobling (via programmeringsenheden) (parameter setting anti-jamming fotocelle). Flyt sensoren væk fra akselrøret hvis muligt. LD forbliver ON (i øvre venstre side). Tjek sikringen.. Styrekortet er defekt - skal udskiftes. Porten lukker ikke automatisk. Porten fungerer men sommetider stopper den i vilkårlig position. (Port går i stå ved genåbning/reversering) Sikkerheds fotocellen virker ikke. (Porten lukker men fotocellen reverserer ikke porten) Med port åben (låst) ruller portdugen langsomt ned. Porten vil ikke starte op eller porten kører ved opstart mellem fotocelle og lukket position.. Tjek DIP (ON = automatisk lukning) (OFF = manuel lukning). Tjek korrekt funktion på sikkerheds komponenterne (LD6 / LD7 / D / LD3 = ON) 3. Tjek korrekt funktion af åbne komponenter (LD8 / LD9 / LD = OFF).. Tjek den korrekte indstilling af motor ved brug af programmerings enheden. (parameter setting, motor type mv). Tjek kabel til rotor blink og/eller motor ikke føres i samme kabel som sikkerheds fotocellerne (interferens problem). Installation skal være udført med separate skærmede kabler. 30V / 400V skal være separeret fra -4 V. 3. Tjek med multimeter at spændingsforsyningen ikke er lavere end 30 V hhv. 400 V. Hvis spænding er lavere end, tjek at forsyningen er udført foreskrifts mæssigt. 4.a 30 V Inverter. Tjek med programmerings enheden, at spændingen på power bus ikke er lavere end 90 VDC. Tjekkes ved port i drift i menuen SYSTEM STATUS\BUS VOLTAGE. 4.b 400 V Inverter. Tjek med programmerings enheden, at spændingen på power bus ikke er lavere end 500 VDC. Tjekkes ved port i drift i menuen SYSTEM STATUS\BUS VOLTAGE. Hvis spændingen er lavere end det angivne, kontroller om spændingsforsyningen overholder krav i stærkstrømsbekendtgørelsen om maks. spændingsfald. 5. Tjek med programmerings enheden motorens forbrug (SYSTEM STATUS\MOTOR CURRENT) med motor 0,75 kw/30v må dette ikke være højere end 4,5 A; med motor,5 kw/30v må dette ikke være højere end 8,5A, og ved motor,5kw/400v på dette ikke være højere end 3,0A. Hvis værdi overstiger det angivne, sænkes motor hastighed og acceleration.. Tjek at der ikke er andre fotoceller i nærheden som kan reflektere (evt. afskærm fotocellerne).. Tjek at fotocelle kabler ikke er ført sammen med kabler med 30V/400V spæn ding. (motor, motor bremse, rotor blink, spændings forsyning) Skal være udført med separate skærmede kabler. 30V/400V skal være separeret fra -4 V). Juster motor bremsen. (fjern ventilator dæksel og spænd justeringsskruen ca. /4 omgang. Test for at opnå optimal justering). JOG porten til en position over sikkerhedsfotocellen.. Sluk for strømmen 3. Tænd for strømmen og fortag opstart på ny. 7

28 7. RUN OPTION parameter Bemærk: Styringen er fra fabrik sat til værdi 00 (00 standard værdi) Øvrige parametre skal indstilles ved idriftsætning. FUNKTIONS BESKRIVELSE VÆRDI TIL RUN OPTION Indkobling af UPS batterier; funktion starter efter fast tid Indkobling af UPS batterier; funktion starter efter start kommando 4 Start tryk knap: lukker istedet for at åbne (omvendt funktion) - terminal 8 Step-by-step funktion 0 Automatisk lukkeforsinkelse og reset tid efter person passage individuelt XXXX med (0) bremse tid. 0 Delåbning på indvendig radar; hvis delåbning + UPS er ønsket. 40 Frakobler tjek af bremse strøm ført åbning. 00 Frakobler timeout kontrol alarm på bevægelse og andre uoverensstemmelser (STANDARD VÆRDI) 00 Delåbning start; åbner men lukker ikke, reset af aut.lukkeforsinkelse 400 Frakobler alarm for encoder ikke indkoblet 800 Anti-frost funktion: åbner hver 5 minut. 000 Anti-frost funktion: åbner hver 60. minut. 000 Anti -frost funktion; justerbar tid Tid angives i queque time after transit 3000 Encoder drift tilføjes automatisk ved første JOG bevægelse (STANDARD VÆRDI) 4000 Vender output signal for port position Terminal 4-5: = port åben 0000 Terminal 3-33: port lukket Vender output signal for port position (STANDARD VÆRDI) Terminal 4-5: = port lukket Terminal 3-33: port åben Slusefunktion for BMP-V03 og BMP-V03 Indkobling af interne kabel forbindelse. Terminal 4 på styring med terminal på styring Terminal 5 på styring med terminal FRI på styring Terminal 4 på styring med terminal på styring Terminal 5 på styring med terminal FRI på styring Skriv i LED menuen the number of terminal used / antal terminaler i brug. Frakobler automatisk nulstil (efter strømafbrydelse) for encoder og én bund fotocelle Hvis der er monteret en lav-volt motoropvarmning (anvendes kun på installationer i frostrum) Ved delåbning, når porten er åben. Slutter relæ output signal for port position og frakobler aut. lukkeforsinkelse Radar åbner ikke porten, men fungerer som sikkerhed (reverserer i lukke fasen) Med kontravægt system til manuel frikobling/åbning

29 8. FEJLKODER på inverter styrekort (display) FEJL KODE BESKRIVELSE LØSNING System fejl Mikroprocessor fejl / skift styrekort System fejl Mikroprocessor fejl / skift styrekort 4 System fejl Mikroprocessor fejl / skift styrekort 5 System fejl Mikroprocessor fejl / skift styrekort 0 Kortslutning efter overgang til stel. Fjern rotorblink eller skift motorbremse. Kortslutning efter overgang til stel. Fjern rotorblink eller skift motorbremse. Kortslutning motorkabel Kortslutning i motor / tjek forbindelse til motor. 3 Kortslutning efter overgang til stel. Fjern rotorblink eller skift motorbremse. 4 Kortslutning under motor drift Kortslutning i motor / tjek forbindelse til motoren 5 Kortslutning efter overgang til stel. Fjern rotorblink eller skift motorbremse. 0 Kortslutning motor Kortslutning i motor / tjek forbindelse til motoren Kortslutning på motorkabel (3) Kortslutning på motor fase fra terminal 3 Kortslutning på motorkabel (4) Kortslutning på motor fase fra terminal 4 3 Kortslutning på motorkabel (5) Kortslutning på motor fase fra terminal Kortslutning under drift motorbremse, rotorblink. eller overgang til stel. Kortslutning under drift motorbremse, rotorblink. eller overgang til stel. Kortslutning under drift motorbremse, rotorblink. eller overgang til stel. Fjern rotorblink eller skift motorbremse. Fjern rotorblink eller skift motorbremse. Fjern rotorblink eller skift motorbremse. 30 System fejl Mikroprocessor fejl / skift styrekort 3 System overbelastet 3 Styrestrøms system overbelastet 50 Ingen bremsestrøm, afbrudt kredsløb eller fejl på tørnesikring Strømforbrug på motor er udenfor specifikation / fjern ekstra tilkoblet udstyr. Forbrug på styrestrøm er for stort / fjern ekstra tilkoblet udstyr. Bremse er ikke tilkoblet korrekt. Tjek forbindelse på terminal 30-3 eller skift motorbremse. Kontroller kredsen til tørnesikringen. 9

30 FEJLKODER (fortsat) FEJL KODE 5 70 BESKRIVELSE Overbelastning! Kortslutning på eller defekt motorbremse. Endestop kontakter åben og lukket begge aktiveret. (*) 7 Åbne slowdown kontakt mangler (*) 7 Lukke slowdown kontakt mangler (*) 73 JOG knappper begge aktiveret. 74 Fejl på sikkerhedsfotocelle i top 75 Slowdown kontakter begge aktiveret. (*) LØSNING Kortslutning på motorbremse / skift bremsen. Fejl justering af endestop kontakter eller fejl tilslutning / gennemgå tilslutninger og juster. Fejl Justering af åbne slowdown kontakt / gennemgå tilslutninger og justering. Fejl Justering af lukke slowdown kontakt / gennemgå tilslutninger og justering. P og P3 trykknapper beskadiget eller kortsluttet pga. fugt eller snavs / afbryd forsyningsspænding og rengør. Tjek at sensoren sidder korrekt og kan genkende dugens kant når den spoler af Fejl Justering af slowdown kontakter / gennemgå tilslutninger og justering. 76 Spændingsfald i forsyningskabel Tjek forsyning og kabel tværsnit. 77 Stop trykknap aktiveret. 78 Tørnesikring aktiveret. 79 Kantsikring aktiveret 80 System fejl 8 System fejl 8 System fejl 83 System fejl 84 System fejl 85 System fejl 86 System fejl 87 Overspænding ved lukke 88 Kortvarig overstrøm til motor 89 Kortvarig overstrøm til motorbremse eller rotorblink. Stop knappens kontaktsæt er åben / tjek om trykket er aktiveret eller om tilslutningen er korrekt. Tørnesikring er aktiveret / kontrollerxxx og at tilslutningen er korrekt. Kantsikring er aktiveret, fejlbehæftet eller ikke installeret korrekt Software opgradering nødvendig eller system fejl / udfør software opgradering eller skift styrekort. Software opgradering nødvendig eller system fejl / udfør software opgradering eller skift styrekort. Software opgradering nødvendig eller system fejl / udfør software opgradering eller skift styrekort. Software opgradering nødvendig eller system fejl / udfør software opgradering eller skift styrekort. Software opgradering nødvendig eller system fejl / udfør software opgradering eller skift styrekort. Software opgradering nødvendig eller system fejl / udfør software opgradering eller skift styrekort. Software opgradering nødvendig eller system fejl / udfør software opgradering eller skift styrekort. Motor genererer overspænding ved lukning / sænk lukke hastigheden. Motorens strømtærskel er overskredet / tjek at der står 60 i RUN MODE og fortag ny indlæring. Motorens strømtærskel er overskredet / tjek at der står 60 i RUN MODE og fortag ny indlæring. 30

INSTALLATION & VEDLIGEHOLDELSE. HURTIGPORT DynamicRoll Standard

INSTALLATION & VEDLIGEHOLDELSE. HURTIGPORT DynamicRoll Standard INSTALLATION & VEDLIGEHOLDELSE HURTIGPORT DynamicRoll Standard EN 34- Version 3.0 0.05 INDHOLDSFORTEGNELSE afsnit side. GENERELLE SIKKERHEDSBESTEMMELSER 3. TEKNSIKE SPECIFIKATIONER 3 3. MEKANISK SEKTION

Læs mere

vi forenkler byggeriet Lindab Hurtigporte Montagevejledning April 2014 1439.02

vi forenkler byggeriet Lindab Hurtigporte Montagevejledning April 2014 1439.02 lindab vi forenkler byggeriet Lindab Hurtigporte Montagevejledning April 2014 1439.02 Generelle sikkerhedsbestemmelser 2 2 Installations instruktioner 3 Mekanisk samling af porten 4 Kabeldiagram fotocelle

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

e t e f te r EN13241-1 normen Lindab Doorline - Hurtig Rulleporte Montagevejledning Det komplette system af hurtigporte til ethvert porthul

e t e f te r EN13241-1 normen Lindab Doorline - Hurtig Rulleporte Montagevejledning Det komplette system af hurtigporte til ethvert porthul Lin d a b D o orl i ne Tek n i s k i nfo rm a t ion st Te e t e f te r EN13241-1 normen Lindab Doorline - Hurtig Rulleporte Montagevejledning Det komplette system af hurtigporte til ethvert porthul Side

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

G5800 G7800 DK v1.10.2

G5800 G7800 DK v1.10.2 A. General advarselsbeskrivelse til installatøren ALMINDELIGE Sikkerhedsmæssige forpligtelser Inden du installerer automatikken, bør Torsion fjederen være afbalanceret med vægten af porten. Porten skal

Læs mere

Automatik for lineære skydedøre. DynamicRoll - selvreparerende hurtig rulleporte

Automatik for lineære skydedøre. DynamicRoll - selvreparerende hurtig rulleporte Automatik for lineære skydedøre DynamicRoll - selvreparerende hurtig rulleporte itek 18 & 30 skydedøre itek T20 & T30 teleskop skydedøre skydedørekydedøre industri mbm.as DynamicRoll high performance doors

Læs mere

DORMA CS 80 MAGNEO CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning

DORMA CS 80 MAGNEO CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Montagevejledning Indhold: Side. Sikkerhedsinformation... 2 2. Funktionsbeskrivelse.... Tekniske specifikationer... 4 4. Planlægning før installation... 4 5. Opbygning...

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

DynamicRoll / selvreparerende hurtig rulleporte. www.nordic-systems.dk

DynamicRoll / selvreparerende hurtig rulleporte. www.nordic-systems.dk DynamicRoll / selvreparerende hurtig rulleporte www.nordic-systems.dk DynamicRoll Selvreparerende hurtig rulleporte DynamicRoll er en hurtig rulleport med fleksibel portdug er designet for anvendelse i

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Instruktion Kædemotor serie HCM

Instruktion Kædemotor serie HCM Instruktion Kædemotor serie HCM Type: HCMA(R) (230VAC) #211816 2 Max. Trykkraft (N) Sikkerhed - Forsynings spænding 190-250VAC! - Må kun tilsluttes af Autoriseret personel! - Det er nødvendigt at sikre

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz NORDISK CONTROL A/S FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz Portstyringen NC6005 er en CE-mærket universal 3-knaps styring interface for ABDL-Anlæg. Af primære funktioner kan nævnes: hukommelse

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Montering af Automatik K19 Klargøring af stangtrækket: Anbring stangen på et par bukke og monter Det

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Side

INDHOLDSFORTEGNELSE Side BRUGERMANUAL IC1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport og

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual

Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual Udgave 1 August 2011 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Albany RapidRoll Clean Certificerede hurtigtgående rulleporte til renrum (Clean Room)

Albany RapidRoll Clean Certificerede hurtigtgående rulleporte til renrum (Clean Room) Albany RapidRoll Clean Certificerede hurtigtgående rulleporte til renrum (Clean Room) Beskrivelse og tekniske specifikationer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Albany RapidRoll Clean

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Brugermanual til System 2000

Brugermanual til System 2000 Brugermanual til System 2000 Vigtigt Læs hele denne manual før komponenten tages i brug, den indeholder vigtig information for brugeren. 5/9 2007 L:\Vejledninger\Nye vejledninger\vejledning_system2000.pdf

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 INDHOLD: Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 5 Garantibestemmelser 6 Mål og Vægt 7 Forsendelsesmål 7 Tilslutning 8 Brugsanvisning

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

1384 Flugtvejsterminal Manual DK

1384 Flugtvejsterminal Manual DK 1384 Flugtvejsterminal Manual DK Opdateret November 2013 1 Sideanvisning Beskrivelse... 3 Lysindikeringer... 4-5 Montering og installation... 5-8 Tilslutninger med profil 10... 8-9 Tilslutninger med profil

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr " ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr  ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter 6 Support Se også vores supportsider for mere hjælp, ohe stillede spørgsmål samt tips og tricks. I www.vivaenergi.dk/support 12/24V -> 220V Ren sinus Inverte "./ Brugervejledning Viva Energr Trykt juli

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737 K 6050 Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester El-nr. 63 98 720 737 Kyoritsu K6050 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...3 2. Beskyttelseslåg...3 3. Beskrivelse...4 3.1. Instrumentbeskrivelse...4

Læs mere