Sådan bliver du elektriker...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan bliver du elektriker..."

Transkript

1 Sådan bliver du elektriker...

2 For at blive elektriker skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed. Du skal skrive en ansøgning, hvor du fortæller om dig selv og din skolegang og om, hvorfor du gerne vil være elektriker. Du sender ansøgningen eller tager den med rundt på besøg i virksomheder, som arbejder med elinstallationer. Det er vigtigt, at du er god til matematik, og du skal kunne se forskel på farver og have ordenssans. Og så er det vigtigt, at du kan bruge dine hænder og både tænke og arbejde selvstændigt. har fem specialer: - Installationsteknik - Styrings- og reguleringsteknik - Kommunikationsteknik - Bygningsautomatik - Elmontør Du vælger et af specialerne i samarbejde med din virksomhed samtidig med, at I underskriver en uddannelsesaftale. Uddannelsesforløbet for alle specialer veksler mellem praktikperioder i virksomheden og undervisning på en erhvervsskole. Undervisningen er delt i et grundforløb og et hovedforløb med et antal skoleperioder. Grundforløbet (GF) og den efterfølgende praktikperiode er fælles for alle specialer. Uanset hvilket speciale du vælger, så er det i den første del af uddannelsen, at du lærer de ting, som alle elektrikere har brug for at kunne Først og fremmest bliver du en god håndværker der har fokus på kundekontakt. Du lærer at udføre både stærk- og svagstrømsinstallationer i boliger og mindre erhvervsvirksomheder, som du tilslutter til forsyningsnettet. Du lærer også om vekselstrømsmotorer, og hvordan de skal tilsluttes, og i denne forbindelse kan du opbygge en mindre relæstyring. Du kan installere kabling til kommunikationsnetværk i henhold til gældende standarder. Du lærer at dimensionere en installation efter gældende love og regler, og du kan også kvalitetssikre dit arbejde, dels ved at udarbejde den krævede dokumentation (tegninger lister m.v.), og dels i form af afprøvning af installationen, inden den tages i brug. Du lærer at begå dig sikkert på arbejdspladsen, hvor elsikkerhed og livreddende førstehjælp er i fokus. s 5 specialer Uddannelsens opbygning GF H1 H2 H3 H4 Installationsteknik: 4 år 8 uger 7 uger 8 uger Styrings- og reguleringsteknik: 4 ½ år 10 uger 8 uger 10 uger Kommunikationsteknik: 4 ½ år 10 uger 8 uger 10 uger Bygningsautomatik: 4 år 10 uger 8 uger 7 uger 8 uger Elmontør: 2 ½ år 20 uger 9 uger 10 uger 1. år 2. år 3. år 4. år 5. år Eleven kan begynde uddannelsen i praktik i virksomheden eller på grundforløbet (GF) Der arbejdes med lys- og kraftinstallationer i boliger og erhverv i henhold til specialeretning Alle farvede felter er skoleperioder Valgfri specialefag (2 uger), der gennemføres i perioden mellem 1. og 4. hovedforløb 1

3 Hvordan kommer du i gang? Du kan begynde din uddannelse til elektriker på to måder: - Enten tager en virksomhed dig i lære, og du og virksomheden underskriver en uddannelsesaftale. Efter en kort praktikperiode i virksomheden begynder du på en erhvervsskole. - Eller du kan begynde din uddannelse på en erhvervsskole, hvor du samtidig søger efter en praktikplads i en virksomhed. Du begynder i virksomheden, når du har afsluttet grundforløbet. Uddannelsestiden er den samme, uanset om du begynder din uddannelse i en virksomhed eller på en erhvervsskole. Løn under din uddannelse Din praktikvirksomhed betaler løn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft altså også under skoleopholdene. Lønnen er aftalt i overenskomsten mellem Dansk EL-Forbund og TEKNIQ. Oplysning om løn kan du få hos Dansk El-Forbund, tlf , eller TEKNIQ, tlf , Er du 18 år eller derover, kan du få Statens Uddannelsesstøtte på grundforløbet, hvis du ikke har en uddannelsesaftale. Oplysning om SU kan du få på Uddannelsen Der er erhvervsskoler over hele landet, hvor du kan tage grundforløbet til elektrikeruddannelsen. Der findes 19 skoler, hvor du kan tage hele elektrikeruddannelsen inden for et eller flere specialer. Nogle skoler har skolehjem, så du kan bo på skolen under hele skoleopholdet. Ring til din nærmeste erhvervsskole for at høre, om den tilbyder elektrikeruddannelsen, eller se på Uddannelsen i virksomheden Det er virksomhedens arbejdsopgaver og produktion, der sammen med målene for uddannelsen bestemmer, hvad du kommer til at arbejde med i praktiktiden i virksomheden. Svendeprøve Svendeprøven afholdes på sidste skoleophold, som gennemføres 3-6 måneder inden udlæringsdatoen. Godkendelse af allerede opnåede færdigheder Erhvervsskolen foretager en vurdering af dine uddannelsesmæssige forudsætninger. Du får godskrevet de færdigheder, som du har eksamensbeviser eller anden dokumentation for. Det vil sige, at du ikke skal undervises i det du allerede har lært. Skolen skal i stedet for den undervisning, du fritages for, tilbyde dig undervisning enten på et højere niveau i samme fag eller inden for et andet relevant emne. Individuel tilpasning af uddannelsen indeholder en række muligheder for at tilpasse uddannelsen til dine og din virksomheds behov. Valgfri specialefag Du og din virksomhed vælger i alt 10 kursusdage, som skal afholdes inden starten på 4.skoleperiode. Det samlede udbud af valgfri specialefag kan ses på under elområdet, Virksomhedsservice. Studierettet påbygning Du kan vælge studierettede enkeltfag (almene grundfag og erhvervsgymnasiale fag), som sammen med din elektrikeruddannelse giver adgang til ingeniørstudiet, maskinmesteruddannelsen, og andre videregående uddannelser. giver direkte adgang til Installatøruddannelsen - men studierettet påbygning kan med fordel også bruges til at forberede og styrke dit faglige niveau inden start på Installatøruddannelsen. Erhvervsrettet påbygning Du og din virksomhed kan vælge at supplere uddannelsen med yderligere undervisning i et antal påbygningskurser. Se kursusmulighederne på under elområdet, Virksomhedsservice. Kontakt erhvervsskolen angående den individuelle tilpasning af din uddannelse! Hvis du og din virksomhed bliver enige om det, så kan du på et senere tidspunkt i din uddannelse vælge et andet speciale Men husk! - Hvis du får brug for at vælge om, så gør det så tidligt i forløbet som muligt. Det er helt ukompliceret at skifte speciale inden 2. skoleperiode. - Erhvervsskolen hjælper dig med at tilrettelægge dit uddannelsesforløb hvis du vælger om. - Måske får du brug for lidt supplerende undervisning. Dine karrieremuligheder Når du er udlært som elektriker, kan du altid komme videre i din faglige og personlige udvikling. Elfaget tilbyder mere end 100 efteruddannelseskurser, som vi udvikler i takt med den teknologiske udvikling i samfundet. Du kan også vælge at uddanne dig inden for et andet speciale ved at tage en række kurser, der giver dig mulighed for at få et tillæg til dit svendbrev, og endelig kan du læse videre til elinstallatør, ingeniør samt it- og elektronikteknolog. 2

4 Installationsteknik - fokus på lovgivning og kvalitetssikring Vælger du at specialisere dig i installationsteknik, kommer du til at arbejde med lys og kraftinstallationer, både i private hjem og i kontorbygninger. Du vil også installere kabling til tele, data, radio/tv, og trådløse netværk. Du vil arbejde med kreative belysningsanlæg, og for at sikre den høje kvalitet i installationsarbejdet er der i specialet lagt vægt på lovgivning og kvalitetssikring, energioptimering og intelligente installationer, som du programmerer med en pc til at styre lys, varme og ventilation. Du vil også komme til at installere mindre relæstyringer til automatiske anlæg. En vigtig del af arbejdet er kvalitetssikring, således at elsikkerheden altid er i top. Samlet uddannelsesforløb på 4 år Uddannelsen til elektriker med speciale i installationsteknik har et samlet forløb på 4 år, hvoraf de 55 uger er på en erhvervsskole. Skoleopholdene er delt i et grundforløb og et hovedforløb med fire skoleperioder. Grundforløbet er fælles med de øvrige specialer på elektrikeruddannelsen og varer normalt 20 uger. I hovedforløbet er 1. skoleperiode (H1) fælles med de øvrige specialer på elektrikeruddannelsen. I de følgende skoleophold 2., 3. og 4. skoleperiode (H2, H3, H4) bliver du specialiseret netop inden for installationsteknikområdet. 3

5 Elektriker med speciale i installationsteknik Uddannelsens opbygning og indhold PRAKTIK I VIRKSOMHEDEN SKOLEPERIODER Efter grundforløb (GF) - Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer - Under vejledning tilslutte 1- og 3-fasede brugsgenstande og motorer afprøvning før idriftsætning af elinstallation 1. år GF Grundforløb (GF), 20 uger - Dimensionere enkle elinstallationer - Anvende kabler, ledninger og komponenter - Motorinstallation med relæstyring - Lys - og kraftinstallationer - Mindre tele- og datainstallationer - Diagramforståelse Efter 1. hovedforløb (H1) - Udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer - Tilslutte 1- og 3- fasede brugsgenstande og motorer - Anvende håndværktøj, stiger, værnemidler og rulleog bukkestilladser - Idrifsætte elinstallationer 2. år H1 1. hovedforløb (H1), 10 uger - Dimensionere lys- og kraftinstallationer samt mindre tavler og motorinstallationer - Ud fra dokumentation opbygge, fejlfinde og reparere relæstyringer - Udføre varmt arbejde - Potentialudligning og jording Efter 2. hovedforløb (H2) - L-AUS arbejde (under vejledning) - Kvalitetskontrol efter planer - Udføre tele- og datainstallationer - Installere komponenter til styring og regulering af belysningsanlæg afprøvning før idriftsætning af elinstallation H2 2. hovedforløb (H2), 8 uger - Elsikkerhed - Netværksteknik - Lystekniske begreber, lyskilder, fasekompensering og krav til belysning - Styre og regulere belysningsanlæg Efter 3. hovedforløb (H3) - Montere automatiske anlæg på maskiner - Programmere og indkøre PLC-styringer til mindre automatiske anlæg - Fejlfinde, reparere og vedligeholde automatiske anlæg 3. år H3 3. hovedforløb (H3), 7 uger - EMC, støj og støjdæmpning - Automatiseringsprincipper - Kombinatorisk og sekventiel PLC-teknik - Montere automatiske anlæg - Montere, programmere og indkøre PLC-styringer Efter 4. hovedforløb (H4) - Kvalitetskontrol efter planer - Installere, montere og programmere centralt styrede IBI-systemer - Installere netværk i boliger til pc, telefon og radio/tv - Vejlede kunden i valg af energioptimale løsninger til lys-, varme- og ventilation afprøvning 4. år H4 4. hovedforløb (H4), 8 uger - Kvalitetssikring - Love og regler - Installere og programmere centrale IBI-systemer med alarm og adgangskontrol - Netværk i boliger til pc, telefon og radio/tv - Energiteknik samt miljøkrav til køle-, varme- og ventilationsanlæg - Svendeprøve Eleven kan begynde uddannelsen i praktik i virksomheden eller på grundforløbet (GF) Der arbejdes med lys- og kraftinstallationer i boliger og erhverv i henhold til specialeretning De farvede felter er skoleperioder Valgfri specialefag (2 uger), der gennemføres i perioden mellem 1. og 4. hovedforløb 4

6 Styrings- og reguleringsteknik - industriens speciale Du vil typisk arbejde i installationsvirksomheder som servicerer automatiske anlæg, eller i produktionsvirksomhedens serviceafdeling. Du installerer, programmerer og vedligeholder styringer og reguleringer, hvor der er lagt vægt på energioptimering af produktionsapparatet. Du arbejder med dataopsamling og databehandling samt industrielle netværk og opkobling til administrative systemer. Arbejdsområdet kræver også, at du dokumenterer de løsninger, der er valgt på anlæggene, således at andre kan fejlfinde og reparere, når der opstår fejl. Samlet uddannelsesforløb på 4½ år Uddannelsen til elektriker med speciale i styrings- og reguleringsteknik har et samlet forløb på 4 ½ år, hvoraf de 60 uger er på en erhvervsskole. Skoleopholdene er delt i et grundforløb og et hovedforløb med fire skoleperioder. Grundforløbet er fælles med de øvrige specialer på elektrikeruddannelsen og varer normalt 20 uger. I hovedforløbet er 1. skoleperiode (H1) fælles med de øvrige specialer på elektrikeruddannelsen. I de følgende skoleophold 2., 3. og 4. skoleperiode (H2, H3, H4) bliver du specialiseret netop inden for styrings- og reguleringsområdet. 5

7 Elektriker med speciale i styrings- og reguleringsteknik Uddannelsens opbygning og indhold PRAKTIK I VIRKSOMHEDEN SKOLEPERIODER Efter grundforløb (GF) - Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer - Under vejledning tilslutte 1- og 3-fasede brugsgenstande og motorer afprøvning før idriftsætning af elinstallation Efter 1. hovedforløb (H1) - Udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer - Tilslutte 1- og 3- fasede brugsgenstande og motorer - Anvende håndværktøj, stiger, værnemidler og rulleog bukkestilladser - Idrifsætte elinstallationer Efter 2. hovedforløb (H2) - L-AUS arbejde (under vejledning) - Kvalitetskontrol efter planer - Udføre tele- og datainstallationer - Programmere og montere PLC-anlæg - Opbygge pneumatiske anlæg - Foretage målinger ved eftersyn, fejlfinding og reparation Efter 3. hovedforløb (H3) - Montere og programmere grafiske brugerflader - Projektere, montere og programmere styringer - Udføre dokumentation - Fejlfinde på, reparere og vedligeholde automatiske anlæg Efter 4. hovedforløb (H4) - Kvalitetskontrol efter planer - Opbygge, montere, programmere og indkøre automatiske anlæg med industrielle netværk - Dataopsamling og databehandling - Vejlede brugeren om anlægs virkemåde og vedligehold afprøvning 1. år 2. år 3. år 4. år GF H1 H2 H3 H4 Grundforløb (GF), 20 uger - Dimensionere enkle elinstallationer - Anvende kabler, ledninger og komponenter - Motorinstallation med relæstyring - Lys - og kraftinstallationer - Mindre tele- og datainstallationer - Diagramforståelse 1. hovedforløb (H1), 10 uger - Dimensionere lys- og kraftinstallationer samt mindre tavler og motorinstallationer - Ud fra dokumentation opbygge, fejlfinde og reparere relæstyringer - Udføre varmt arbejde - Potentialudligning og jording 2. hovedforløb (H2), 10 uger - Elsikkerhed - Netværksteknik - Kombinatorisk og sekventiel PLC-teknik - PLC i netværk - Hydraulik og pneumatik 3. hovedforløb (H3), 8 uger - EMC, støj og støjdæmpning - PLC-teknik, analoge signaler - Grafiske brugerflader (SCADA) - Grundlæggende reguleringsteknik - Softstartere og frekvensformere 4. hovedforløb (H4), 10 uger - Industrielle bussystemer og netværk - Sikkerhedssystemer, nødstop - Optimering af reguleringssløjfer - Servo- og stepmotorer - Dataopsamling og databehandling - Energioptimering af automatiske anlæg - Svendeprøve 5. år Eleven kan begynde uddannelsen i praktik i virksomheden eller på grundforløbet (GF) Der arbejdes med lys- og kraftinstallationer i boliger og erhverv i henhold til specialeretning De farvede felter er skoleperioder Valgfri specialefag (2 uger), der gennemføres i perioden mellem 1. og 4. hovedforløb 6

8 Kommunikationsteknik - sætter fokus på tele og data Vælger du at specialisere dig i kommunikationsteknik, kommer du til at arbejde med alle former for digital kommunikation. Du vil installere triple-play-løsninger (tele, data og radio/tv) i moderne produktions- og servicevirksomheder samt i private hjem. Det er dig, der står for at installere virksomhedens datanetværk, har styr på telefonsystemet og ved, hvordan det hele er bygget op. Et vigtigt arbejdsområde er fiberinstallationer. Desuden vil du konfigurere og rette fejl på større kommunikationsnetværk samt arbejde med programmeringssprog og sikkerhed. Samlet uddannelsesforløb på 4½ år Uddannelsen til elektriker med speciale i kommunikationsteknik har et samlet forløb på 4 ½ år, hvoraf de 60 uger er på en erhvervsskole. Skoleopholdene er delt i et grundforløb og et hovedforløb med fire skoleperioder. Grundforløbet er fælles med de øvrige specialer på elektrikeruddannelsen og varer normalt 20 uger. I hovedforløbet er 1. skoleperiode (H1) fælles med de øvrige specialer på elektrikeruddannelsen. I de følgende skoleophold 2., 3. og 4. skoleperiode (H2, H3, H4) bliver du specialiseret netop inden for kommunikationsteknikområdet. 7

9 Elektriker med speciale i kommunikationsteknik Uddannelsens opbygning og indhold PRAKTIK I VIRKSOMHEDEN SKOLEPERIODER Efter grundforløb (GF) - Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer - Under vejledning tilslutte 1- og 3-fasede brugsgenstande og motorer afprøvning før idriftsætning af elinstallation Efter 1. hovedforløb (H1) - Udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer - Tilslutte 1- og 3- fasede brugsgenstande og motorer - Anvende håndværktøj, stiger, værnemidler og rulleog bukkestilladser - Idrifsætte elinstallationer Efter 2. hovedforløb (H2) - L-AUS arbejde (under vejledning) - Kvalitetskontrol efter planer - Udføre tele- og datainstallationer - Projektere netværk med fiber, kobber og trådløs teknologi - Opsætte Peer-til-Peer net - Fejlfinde på fiberinstallationer - Idriftsætte elinstallationer Efter 3. hovedforløb (H3) - Installere og konfigurere komplet flerbrugeranlæg - Installation og konfiguration af triple-play-løsninger - Fejlfinde samt fejlrette på flerbruger teleanlæg - Foretage målinger i forbindelse med afprøvning Efter 4. hovedforløb (H4) - Kvalitetskontrol efter planer - Installere samt vedligeholde sikkerhedssystemer til beskyttelse af data - Installere større netværk med aktive komponenter - Foretage målinger i forbindelse med afprøvning af netværk - Udarbejde dokumentation 1. år 2. år 3. år 4. år GF H1 H2 H3 H4 Grundforløb (GF), 20 uger - Dimensionere enkle elinstallationer - Anvende kabler, ledninger og komponenter - Motorinstallation med relæstyring - Lys - og kraftinstallationer - Mindre tele- og datainstallationer - Diagramforståelse 1. hovedforløb (H1), 10 uger - Dimensionere lys- og kraftinstallationer samt mindre tavler og motorinstallationer - Ud fra dokumentation opbygge, fejlfinde og reparere relæstyringer - Udføre varmt arbejde - Potentialudligning og jording 2. hovedforløb (H2), 10 uger - Elsikkerhed - Netværksteknik - Datatekniske begreber, operativsystemer - Opsætte Peer-til-Peer net 3. hovedforløb (H3), 8 uger - EMC, støj og støjdæmpning - Telesektorens struktur og teletjenester - Installere og konfigurere flerbruger teleanlæg, trådløse enheder - Installere triple-play-løsninger - Målinger ved fejlsøgning 4. hovedforløb (H4), 10 uger - Tjenesteudbydernes produkter, Quality of Service - Opsætning af switche og routere - Installere sikkerhedssystemer til beskyttelse af data - Anvende clientserver-netværk, login script og oprette VPN-forbindelser - Svendeprøve 5. år Eleven kan begynde uddannelsen i praktik i virksomheden eller på grundforløbet (GF) Der arbejdes med lys- og kraftinstallationer i boliger og erhverv i henhold til specialeretning De farvede felter er skoleperioder Valgfri specialefag (2 uger), der gennemføres i perioden mellem 1. og 4. hovedforløb 8

10 Bygningsautomatik - et speciale på elektrikeruddannelsen, der samler de tekniske installationer i byggerier Som elektriker med speciale i bygningsautomatik kommer du til at programmere og servicere intelligente bygningsinstallationer i store bygninger, hvor der stilles krav om, at man kan styre og overvåge lys, varme og ventilation, dels i selve bygningen, og dels via internettet. Du arbejder også med adgangskontrol og sikkerhed samt tyveri- og brandalarmer. Derudover vil du installere og programmere CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring), således at de kan styre ventilations- og varmeanlæggene. Samlet uddannelsesforløb på 4 år Uddannelsen til elektriker med speciale i bygningsautomatik har et samlet forløb på 4 år, hvoraf de 55 uger er på en erhvervsskole. Skoleopholdene er delt i et grundforløb og et hovedforløb med fire skoleperioder. Grundforløbet er fælles med de øvrige specialer på elektrikeruddannelsen og varer normalt 20 uger. I hovedforløbet er 1. skoleperiode (H1) fælles med de øvrige specialer på elektrikeruddannelsen. I de følgende skoleophold 2., 3. og 4. skoleperiode (H2, H3, H4) bliver du specialiseret netop inden for bygningsautomatikområdet. 9

11 Elektriker med speciale i bygningsautomatik Uddannelsens opbygning og indhold PRAKTIK I VIRKSOMHEDEN SKOLEPERIODER Efter grundforløb (GF) - Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer - Under vejledning tilslutte 1- og 3-fasede brugsgenstande og motorer afprøvning før idriftsætning af elinstallation 1. år GF Grundforløb (GF), 20 uger - Dimensionere enkle elinstallationer - Anvende kabler, ledninger og komponenter - Motorinstallation med relæstyring - Lys - og kraftinstallationer - Mindre tele- og datainstallationer - Diagramforståelse Efter 1. hovedforløb (H1) - Udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer - Tilslutte 1- og 3- fasede brugsgenstande og motorer - Anvende håndværktøj, stiger, værnemidler og rulleog bukkestilladser - Idrifsætte elinstallationer 2. år H1 1. hovedforløb (H1), 10 uger - Dimensionere lys- og kraftinstallationer samt mindre tavler og motorinstallationer - Ud fra dokumentation opbygge, fejlfinde og reparere relæstyringer - Udføre varmt arbejde - Potentialudligning og jording Efter 2. hovedforløb (H2) - L-AUS arbejde (under vejledning) - Kvalitetskontrol efter planer - Udføre tele- og datainstallationer - Installere, montere og programmere centralt styrede IBI-anlæg - Installere netværk i boliger til pc, telefon og radio/tv - Idriftsætte elinstallationer H2 2. hovedforløb (H2), 8 uger - Elsikkerhed - Netværksteknik - Installere og programmere centrale IBI-systemer med alarm og adgangskontrol - Netværk i boliger til PC, telefon og radio/tv Efter 3. hovedforløb (H3) - Installere, montere, programmere og fejlfinde på HVAC-anlæg (Varme, Køle, Ventilation) - Installere, fejlfinde, rådgive og udføre service på AIA-anlæg - Udfærdige anlægsdokumentation 3. år H3 3. hovedforløb (H3), 7 uger - EMC, støj og støjdæmpning - Installere, montere, programmere på HVAC-anlæg (Varme, Køle, Ventilation) - Installere, fejlfinde, rådgive og udføre service på AIAanlæg - Udfærdige dokumentation på mindre sikringsanlæg Efter 4. hovedforløb (H4) - Kvalitetskontrol efter planer - Installere CTS-anlæg - Installere adgangskontrol- og brandalarmanlæg - Installere og programmere decentrale IBI-anlæg til større bygninger 4. år H4 4. hovedforløb (H4), 8 uger - Installere, programmere og afprøve HVAC-anlæg (CTS) - Energioptimere belysnings- og HVAC-anlæg - Installere, afprøve og fejlrette på adgangskontrol- samt brandalarmanlæg - Installere decentrale IBI-anlæg - Integration og dataopsamling (BMS) - Svendeprøve Eleven kan begynde uddannelsen i praktik i virksomheden eller på grundforløbet (GF) Der arbejdes med lys- og kraftinstallationer i boliger og erhverv i henhold til specialeretning De farvede felter er skoleperioder Valgfri specialefag (2 uger), der gennemføres i perioden mellem 1. og 4. hovedforløb 10

12 Elmontør - et kort speciale i grundlæggende elopgaver Som elmontør arbejder du med grundlæggende installationer og montering af materiel. Det vil sige arbejdsopgaver med lys-, kraft- og motorinstallationer samt enkle relæstyringer og svagstrømsinstallationer. Specialet er især velegnet for dig, som har gode praktiske færdigheder, men som ikke har lyst til at gennemføre de mere teoretiske specialer. Som elmontør kan du videreuddanne sig til elektriker, og du kan deltage på alle elfagets efteruddannelseskurser. Samlet uddannelsesforløb på 2½ år Uddannelsen til elektriker med speciale som elmontør har et samlet forløb på 2½ år, hvoraf de 39 uger er på en erhvervsskole. Skoleopholdene er delt i et grundforløb og et hovedforløb med to skoleperioder. Grundforløbet er fælles med de øvrige specialer på elektrikeruddannelsen og varer normalt 20 uger. I de følgende skoleophold 1. og 2. skoleperiode (H1, H2) bliver du specialiseret netop inden for elmontørområdet. 11

13 Elmontør Uddannelsens opbygning og indhold PRAKTIK I VIRKSOMHEDEN SKOLEPERIODER Efter grundforløb (GF) - Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer - Under vejledning tilslutte 1- og 3-fasede brugsgenstande og motorer afprøvning før idriftsætning af elinstallation 1. år GF Grundforløb (GF), 20 uger - Dimensionere enkle elinstallationer - Anvende kabler, ledninger og komponenter - Motorinstallation med relæstyring - Lys - og kraftinstallationer - Mindre tele- og datainstallationer - Diagramforståelse Efter 1. hovedforløb (H1) - Udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer - Tilslutte 1- og 3-fasede brugsgenstande og motorer - Sikkerhed i forbindelse med arbejdsopgaver ved tavleanlæg - Anvende håndværktøj, stiger, rulle- og bukkestilladser Efter 2. hovedforløb (H2) - L-AUS arbejde (under vejledning) - Tele- og datainstallationer - Installere belysningsanlæg - Montere automatiske anlæg på maskiner afprøvning før idriftsætning af elinstallation 2. år H1 H2 1. hovedforløb (H1), 9 uger - Dimensionering - Motorinstallation med relæstyring - Lys- og kraftinstallationer - Potentialudligning og jording 2. hovedforløb (H2), 10 uger - L-AUS arbejde - Netværksteknik - Installation samt styring og regulering af belysningsanlæg - Montere, fejlfinde på og reparere automatiske anlæg på maskiner - Montage af automatiske anlæg i bygninger - Svendeprøve 3. år Eleven kan begynde uddannelsen i praktik i virksomheden eller på grundforløbet (GF) Der arbejdes med lys- og kraftinstallationer i boliger og erhverv i henhold til specialeretning De farvede felter er skoleperioder 12

14 Mere information om elektrikeruddannelsen Hvis du har flere spørgsmål, end du kan finde svar på her, kan du kontakte EVU på tlf eller besøge hjemmesiden Du kan også få mere at vide om elektrikeruddannelsen, hvis du kontakter en erhvervsskole i dit nærområde. Her er nogle nyttige hjemmesideadresser, hvis du vil vide mere om elektrikerfaget: - Dansk El-Forbund, elektrikernes fagforening - TEKNIQ - Installatørernes Organisation - EVU, El- og Vvs- branchens Uddannelsessekretariat - Information om elektrikeruddannelsen - Statens Uddannelsesstøtte, info om økonomi under uddannelsen - Undervisningsministeriets internetmødested for elever og virksomheder inden for erhvervsuddannelserne Information til lærlinge Udgivet af EVU Højnæsvej 71, 2610 Rødovre Tlf.: Fax.: Tekst: EVU Omslag: EVU Tryk: LITOTRYK Oplag: Udgivet maj

15

16 EVU El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat Højnæsvej Rødovre Tlf.: Fax: Web: Mail:

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Én uddannelse. To verdener. Flere muligheder.

Én uddannelse. To verdener. Flere muligheder. Én uddannelse. To verdener. Flere muligheder. HVAD ER EUX? JEG VIL HOLDE MINE EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag. Tager du en EUX, får du både svendebrev og studiekompetence. Det giver

Læs mere

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Tag en lærling - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Sådan får I en lærling Denne pjece er for de virksomheder, der gerne vil uddanne lærlinge, og som derfor vil vide mere om, hvordan man

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

4kommuner er. Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg. allerede i gang. varme.danfoss.dk

4kommuner er. Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg. allerede i gang. varme.danfoss.dk Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg ECL Comfort 310 er kommunernes stærke genvej til styring af varme,- brugsvandsog ventilationsanlæg i gamle såvel som nye bygninger. Det skyldes ikke

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Hvorfor skal jeres virksomhed have en lærling? Ved at ansætte en lærling får jeres virksomhed en unik mulighed for at uddanne de faglærte medarbejdere, som I får brug

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 10. klasse i Kolding Kommune 2015-2016 Indhold 9. klasse og hvad så?... 4 UU-center Kolding... 6 10. klasse på Brændkjærskolen... 8 10. klasse på Hansenberg... 17 10. klasse på IBC... 27 Til elever i

Læs mere

Evaluering af brøndboreruddannelserne

Evaluering af brøndboreruddannelserne TEKNOLOGISK INSTITUT Evaluering af brøndboreruddannelserne Jeg er blevet klogere, mere opmærksom, men ikke bedre til at bore (Erfaren boreleder om udbyttet af efteruddannelsen) Projektnummer: AMU2241BAI

Læs mere

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution 02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE - den pædagogiske institution PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København

Læs mere

Centres of Excellence

Centres of Excellence Cleantech Integrator Modul 1 Energi- og miljøpolitik Tid: 5 dage: 2/1-8/1 2013 eller 3/6-7/6 2013 Målgruppe: Elever på uddannelserne: elektriker, automatiktekniker, VVS energi, energiteknik Energi- og

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

Det Blå Danmark arbejdskraft-, kompetenceog uddannelsesbehov

Det Blå Danmark arbejdskraft-, kompetenceog uddannelsesbehov Oxford Research A/S, februar 2013 Det Blå Danmark arbejdskraft-, kompetenceog uddannelsesbehov Rapport til Ministeriet for Børn og Undervisning Forfatter: IMS Sidst gemt: 03-04-2013 21:32:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere