MOS DK SMO MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10"

Transkript

1 MOS DK MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING

2

3 Indhold Brugervejledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur 5 Venstre tastatur 5 Rumtemperatur Varmeautomatik 6 Grundindstilling 6 Manuel ændring af rumtemperaturen 6 Udgangsværdier for varmeautomatik 7 Indstilling med diagram 8 Foranstaltninger ved driftsforstyrrelser Lav temperatur på eller manglende varmt vand 9 Varmtvandstemperaturen når ikke op på det ønskede niveau for Ekstra varmtvand 9 Høj varmtvandstemperatur 9 Lav rumtemperatur 9 Høj rumtemperatur 9 Drejekontaktposition 9 Alarmangivelser på display 10 Reset af automatsikring 11 Montering Generelt til montøren Ophængning 12 Installationskontrol 12 Sammenkobling 12 Ændring af menutype 12 Tilskudsvarmedrift uden varmepumpe 12 Lynguide menuindstilling tilskudsvarmedrift 12 Tilkobling 13 Sammenkobling Opvarmning af vand 14 Olietilbehørssæt 16 El-kassette efter omskifterventil 18 El-kassette før omskifterventil 20 Gaskedel 22 Aftræksventilationspumpe 24 Flere varmepumper 26 Ekstra shuntgruppe 28 Funktionsbeskrivelse Opvarmning 30 Ekstra varmtvand 31 El-tilslutning Modulkabel mellem og en udeluftvarmepumpe 33 Sammenkobling af udendørs føler 34 Sammenkobling af fremløbs- og returfølere 34 Maks. varmepumpetemperatur/varmtvandsbeholder 34 EBV/effektovervågning 35 Ekstern alarm 35 Tarif 35 Klemskema 36 Opstart Opstart med Vølund udeluftvarmepumpe 38 Opstart uden Vølund udeluftvarmepumpe 38 Menuer du bør kende 38 Styring Menustyring Ændring af parameter 39 Tastatur 39 Hurtig flytning 39 Menutræ Menutræ 40 Menuforklaring Hovedmenuer Varmtvandstemperatur Fremløbsstemp Fremløbsstemp. 2* Udelufttemperatur Varmepumpe Rumtemperatur Ur Øvrige indstillinger Varmepumpe indstill Tilskudsvarme Driftsindstilling Hurtig start Alarmlog System Info 56 Tekniske specifikationer Mål- og opsætningskoordinater 57 Komponentplacering 58 Komponentliste 59 Data for temperaturfølere 59 El-skema 60 Tilbehør 62 Medfølgende tilbehør 63 Tekniske data 63 1

4 Generelt For at få størst muligt udbytte af Vølund bør du gennemlæse denne Monterings- og Brugervejledning. er et styremodul, der er beregnet til optimal styring af op til ni Vølund udeluftvarmepumper sammen med andet varmeudstyr. Mikroprocessorer sørger for, at styremodulet hele tiden arbejder så effektivt som muligt. er et svenskproduceret, driftssikkert kvalitetsprodukt med lang levetid. Udfyldes, når produktet er installeret Serienummer (103), skal altid oplyses ved henvendelse til Vølund. 089 _ Installationsdato Installatør/Montør Type af sammenkobling Akkumulator/varmtvandsbeholder Antal varmepumper Effektstørrelse Shuntgruppe 2 Valgt effekt, el-varmelegeme Indstilling på cirkulationspumpe (16), centralvarmeside Indstilling på cirkulationspumpe (40), cirkulationspumpe Indstilling menu 2.1, Varmekurve Indstilling af Forskydning varmekurve Date Underskrift 2

5 Brugervejledning Generelt Systemprincip P HR SV1 SV2 FG1 CP1 CP2 FG2 PG RG1 RG2 HR HR VVC SÄV VXV1 UG HR Vølund VP udeluftvarmepumpe SÄV FG AV VVG HR RG RV TV LP1 SF Funktionsprincip er et avanceret styremodul, der sammen med Vølund udeluftvarmepumpe og eksisterende varme- og varmtvandsudstyr udgør et komplet anlæg. kan bruges til mange forskellige sammenkoblinger. Grundlaget er en Vølund udeluftvarmepumpe, der igen kan sammenkobles med el-varmepumpe, oliefyr og akkumulatortank, f.eks. Vølund VPA. Forkortelser AV Spærreventil BV Kontraventil EXP Ekspansionsbeholder med nødvendigt sikkerhedsudstyr FG1 Fremløbsføler 1 FG2 Fremløbsføler 2 HR Hjælperelæ LP1 Cirkulationspumpe 1 LP2 Cirkulationspumpe 2 PG Varmepumpeføler RG1 Returføler 1 RG2 Returføler 2 RV Reguleringsventil SF Snavsfilter (Indgår i Vølund udeluftvarmepumpe) SV1 Shuntventil 1 SV2 Shuntventil 2 SÄV Sikkerhedsventil TV Tappeventil UG Udeføler VVC Varmtvandscirkulation VVG Varmtvandsføler VXV1 Omskifterventil 1 VXV2 Omskifterventil 2 3

6 Brugervejledning Frontpanel Frontpanel A I II III A B I II 50.0 C Hotwatertemperature Display Venstre tastatur Højre tastatur Forskydning varmekurve Drejekontakt Display Første linje: A B I II III Kompressorsymbol A vises sammen med kompressorsymbolet, når trin 1 er i drift. B vises sammen med kompressorsymbolet, når trin 2 er i drift. Kun kompressorsymbolet angiver, at kompressoren skal starte, men er spærret på grund af ikke-opfyldte startvilkår internt i udeluftvarmepumpen, f.eks. stoptemperatur. Tilskudsvarmesymbol Vises, når tilskudsvarmen er tilkoblet. Stregerne angiver, hvilket/hvilke effekttrin der aktuelt er indkoblet. Vises kun, hvis el-kassetten er indkoblet. Effekttrin I er indkoblet. Effekttrin II er indkoblet. Effekttrin III er indkoblet. Der vises kun lyn, når varmtvand opvarmes af el-tilskudsvarmesæt. A B Varmtvandssymbol Vises når funktionen "Ekstra varmtvand" er aktiv. A vises, når 3 timers temperaturforøgelse er aktiveret. B vises, når tidsbestemt temperaturforøgelse er aktiveret, periodisk eller tidsstyret. Cirkulationspumpesymbol Vises, når cirkulationspumpen i varmesystemet er i drift. Varmesystemsymbol Vises, når husopvarmning med kompressor er i gang. Afrimningssymbol Vises, når afrimning af udeluftvarmepumpen er i gang. Anden linje: Værdi for aktuel parameter. Tredje linje: Beskrivelse af aktuel visningsparameter. Normalt vises Varmtvandstemp. Fjerde linje: Viser informationssymboler. 1.0 Menunummer P Pool-påfyldning er i gang Knaplås aktiveret 4

7 Brugervejledning Frontpanel Drejekontakt med tre positioner 1 0 : 1 Normal position. Samtlige styrefunktioner tilkoblet. 0 Systemet helt lukket. Reserveposition. Anvendes ved eventuel driftsforstyrrelse. Tilskudsvarmeeffekten er begrænset, afhængig af valgt sammenkoblingsalternativ. Se afsnittet Foranstaltninger ved driftsforstyrrelser. NB! Ved en udelufttemperatur under 0 C er der frostrisiko. Forskydning af varmekurve Med denne knap ændres varmekurvens parallelforskydning og dermed rumtemperaturen. Når den drejes med uret, øges rumtemperaturen. Når knappen drejes, vises menu 2.0 på displayet, og værdien for beregnet fremløbstemperatur ændres. Se også afsnittet Rumtemperatur. Højre tastatur Med plusknappen bladrer man i menusystemet (frem) eller øger værdien på den valgte parameter. Med minusknappen bladrer man i menusystemet (tilbage) eller sænker værdien på den valgte parameter. Med Enter-knappen vælges en lavere menu i menusystemet, parameterændring aktiveres, og eventuel parameterændring bekræftes. Se også afsnittet Menustyring. Venstre tastatur Driftsposition Med denne knap indstilles den ønskede driftsposition hvad angår tilladelse/blokering af cirkulationspumpen eller ekstra energi. Det er ikke nødvendigt at bekræfte ændringen med Enter-knappen. Når der trykkes på knappen, vises den aktuelle driftsposition på displayet, og ved yderligere tastetryk ændres positionen. Når der trykkes på Enter-knappen, vender systemet tilbage til normal visningsniveau i taldisplayet. De forskellige driftspositioner er: Autoposition: vælger automatisk driftsposition i forhold til udelufttemperaturen. Cirkulationspumpen og tilskudsvarmen tillades at være i drift, når der er behov derfor. Sommerposition: Kun produktion af varmtvand med udeluftvarmepumpen. Cirkulationspumpen og tilskudsvarmen er blokeret. El-varmelegemet kan dog tilkobles ved aktivering af Ekstra varmt vand. Forårs-/efterårsposition: Kun produktion af varme og varmtvand med udeluftvarmepumpen. Cirkulationspumpen i drift. Tilskudsvarmen er blokeret. El-varmelegemet kan dog tilkobles ved aktivering af Ekstra varmt vand. NB! Ved alarm fra udeluftvarmepumpen vises de forskellige positioner ikke. Ekstra varmtvand* Med denne knap aktiveres funktionen Ekstra varmtvand i en periode på 3 timer. Det er ikke nødvendigt at bekræfte ændringen med Enterknappen. Ved aktivering øges varmtvandstemperaturen til over den normale og op til den indstillede værdi. Se også afsnittet Funktionsbeskrivelse Ekstra varmtvand. Ingen funktion. Knaplås Knaplås aktiveres ved at trykke knapperne Plus og Minus ned samtidig. Nøglesymbolet vises nu på displayet. Deaktivering sker på samme måde. * Kræver tilskud før omskifterventil eller el-varmelegeme i varmtvandsbeholder. 5

8 Brugervejledning Rumtemperatur Rumtemperatur Varmeautomatik Indendørstemperaturen afhænger af flere forskellige faktorer. I den varme årstid er solens stråler og varmeafgivelsen fra mennesker og apparater tilstrækkelig til at holde huset varmt. Når det bliver koldere udenfor, må man starte sit varmesystem. Jo koldere det bliver udenfor, jo varmere skal radiatorerne (elementerne) være. Denne tilpasning sker automatisk, men først skal varmepumpen dog have den korrekte grundindstilling, se afsnittet Grundindstilling. Grundindstilling Til grundindstilling anvendes menu 2.1 og drejeknappen Forskydning, varmekurve. Hvis man ikke ved, hvilke værdier der skal indstilles, kan udgangsværdierne hentes ud fra nedenstående tabel. Hvis rumtemperaturen ikke bliver som ønsket, kan det være nødvendigt at efterjustere. NB! Vent et døgn mellem indstillingerne, så temperaturerne når at stabilisere sig. 9 Varmekurve 2.1 Menu 2.1 Varmekurve Forskydning varmekurve Efterjustering af grundindstillingen Koldt vejr Hvis rumtemperaturen er for lav, øges værdien Varmekurve i menu 2.1 et trin. Hvis rumtemperaturen er for høj, sænkes værdien Varmekurve i menu 2.1 et trin. Varmt vejr Hvis rumtemperaturen er for lav, drejes drejeknappen "Forskydning varmekurve" et trin med uret. Hvis rumtemperaturen er for høj, drejes drejeknappen Forskydning, varmekurve et trin mod uret. Manuel ændring af rumtemperaturen Hvis man vil sænke eller hæve indendørstemperaturen midlertidigt eller vedblivende i forhold til den temperatur, man tidligere har haft, drejer man knappen "Forskydning varmekurve" mod uret henholdsvis med uret. En til tre streger svarer til ca. 1 grads ændring af rumtemperaturen. NB! En forøgelse af rumtemperaturen kan bremses af termostaterne på radiatorerne eller gulvvarmen, og disse skal derfor også stilles højere. 6

9 Brugervejledning Rumtemperatur Udgangsværdier for varmeautomatik Værdierne, der angives på kortet, gælder Varmekurve. Den første værdi vedrører et lavtempereret* radiatorsystem. Drejeknappen Forskydning varmekurve stilles på -2. Værdien inden i parentesen vedrører et gulvvarmesystem**, der er monteret i betondæk. Kortets værdier er ofte et godt udgangspunkt, hvis man ønsker, at systemet skal holde ca. 20 C i stuetemperatur. Værdierne kan, hvis der er behov herfor, efterjusteres. Eksempel på valg af udgangsværdi: 1 Hus med lavtempereret* radiatorsystem Århus = Område 10 (5). Kurve 10 vælges i menu 2.1, og drejeknappen Forskydning varmekurve stilles på 0. 2 Hus med gulvvarme** monteret i betondæk Århus = Område 10 (5). Kurve 5 vælges i menu 2.1, og drejeknappen Forskydning varmekurve stilles på 0. Aalborg Eksempler: 10 (5) Århus Helsingør København Odense * Med lavtempereret radiatorsystem menes et system, hvor fremløbstemperaturen er 55 C på den koldeste dag. ** Gulvvarme kan dimensioneres meget forskelligt. I eksempel 2 ovenfor tages der sigte på et system, hvor fremløbstemperaturen skal være ca C den koldeste dag. 7

10 Brugervejledning Rumtemperatur Indstilling med diagram er udstyret med udelufttemperaturstyret varmeautomatik. Dette betyder, at fremløbstemperaturen styres i forhold til den aktuelle udelufttemperatur. I diagrammet går man ud fra stedets dimensionerede udelufttemperatur og varmesystemets dimensionerede fremløbstemperatur. Der, hvor disse to værdier mødes, kan varmeautomatikkens kurvehældning aflæses. Dette indstilles under menu 2.1, Varmekurve. Ved hjælp af drejeknappen på frontpanelet Forskydning varmekurve indstilles en hensigtsmæssig værdi. Hensigtsmæssig værdi for gulvvarme er -1 og for radiatorsystemer -2. Forskydning, varmekurve -2 FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FREMLØBSTEMPERATUR + 5 C VÄRMEKURVA VARMEKURVE Varmekurve FORSKYDNING FÖRSKJUTNING VARMEKURVE VÄRMEKURVA (-2) C UDELUFTTEMPERATUR UTETEMPERATUR Menu 2.1 Varmekurve Forskydning, varmekurve 0 Forskydning varmekurve FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FREMLØBSTEMPERATUR + 5 C VÄRMEKURVA VARMEKURVE C FORSKYDNING FÖRSKJUTNING UDELUFTTEMPERATUR UTETEMPERATUR VARMEKURVE VÄRMEKURVA (0) NB! Varmekurve i menu 2.1 og Maks. fremløb i menu 2.4 justeres efter det aktuelle varmesystem. Forskydning, varmekurve +2 FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FREMLØBSTEMPERATUR + 5 C VÄRMEKURVA VARMEKURVE FORSKYDNING FÖRSKJUTNING VÄRMEKURVA (+2) VARMEKURVE C UDELUFTTEMPERATUR UTETEMPERATUR 8

11 Brugervejledning Foranstaltninger ved driftsforstyrrelser Foranstaltninger ved driftsforstyrrelser Tal i parentes henviser til afsnittet Tekniske specifikationer Komponentliste. Hvis driftsforstyrrelsen ikke kan afhjælpes ved hjælp af nedenstående, bør service rekvireres. Hvis det er nødvendigt, sættes kontakten i position (manuel shuntning er nødvendig). Lav temperatur på eller manglende varmt vand Luft i varmepumpen eller systemet. For meget varmtvand aftappet. Udløst gruppe- eller hovedsikring. Eventuel jordfejlsafbryder udløst. For lavt indstillet blandingsventil. Drejekontakten(8) sat i position 0. Udløst automatsikring (7) eller finsikring (33). Se afsnittet Foranstaltninger ved driftsforstyrrelser Reset af automatsikring. EBV/effektovervågning eller ekstern styring kan have blokeret el-effekten. Fejlindstillede værdier for varmtvandsproduktion. Varmtvandstemperaturen når ikke op på det ønskede niveau for Ekstra varmtvand Der er udløst en alarm, hvilket blokerer for ekstra varmtvand. Maksimal varmepumpetemperatur, knap (102) på EBVkortet/effektovervågningskortet (2), er indstillet for lavt. Denne temperatur bør indstilles til 10 C over den indstillede værdi i menu Maks. el-effekt, knap (101) eller sikringernes størrelse, knap (100), er indstillet for lavt. Drejekontaktposition Reservedrift I dette trin er den elektroniske styring ude af funktion, og displayet er slukket. Varmeautomatikken er deaktiveret, hvorved manuel shuntning er nødvendig. Cirkulationspumpe (LP1), cirkulationspumpe (CP1) tilskudsvarme (TS2) og el-varmelegemet i varmtvandsbeholderen er i drift. I de tilfælde, hvor olietilbehørssæt (eller el-/gastilbehørssæt med shunt) anvendes, skal varmepumpens shunt betjenes manuelt. Klemme (11) position 3, 19, 21 og 25 er med konstant spænding. NB! Da kan tilsluttes et stort antal eksterne enheder, skal disse også kontrolleres. Høj varmtvandstemperatur For højt indstillet blandingsventil. Fejlindstillede værdier for varmtvandsproduktion. Lav rumtemperatur Luft i varmepumpen eller systemet. Udløst gruppe- eller hovedsikring. Eventuel jordfejlsafbryder udløst. Udløst automatsikring (7) eller finsikring (33). Se afsnittet Foranstaltninger ved driftsforstyrrelser Reset af automatsikring. Fejlindstillede automatikværdier. Døgnindstilling fejlindstillet, så natsænkning er aktiv om dagen. Cirkulationspumpe standset. For lavt fortryk i ekspansionsbeholderen, angives af for lavt tryk på trykmåleren, kontakt montøren. EBV/effektovervågning eller ekstern styring kan have blokeret el-effekten. Høj rumtemperatur Fejlindstillede værdier for varmeautomatikken. 9

12 Brugervejledning Foranstaltninger ved driftsforstyrrelser Alarmangivelser på display Ud over den almindelige information på displayet kan der også vises information. Dette gælder ved evt. driftsfejl eller ved andre fejlforanstaltninger. Sådan information vises kun under menu 1.0 (visning af menu 1.0 sker altid automatisk ca. 30 minutter efter seneste tastetryk). Informationen vises skiftevis med menu 1.0 s normale information. Samtidig blinker displayets baggrundsbelysning. Tallet til højre på displayet viser, hvilken varmepumpe, alarmen gælder for. 0 betyder alarm uden for varmepumpen. Føler alarm Føleralarm Denne information vises, når en temperaturføler i udeluftvarmepumpen er holdt op med at fungere. skifter til tilskudsvarmedrift*. Alarmen kan skyldes brud på kablet eller forkert installation. Informationen forsvinder, når årsagen til fejlen er rettet, og udeluftvarmepumpen er genstartet. Alarmen nulstilles i menu 5.2. LP-Lavtrykspress LP-Lavtrykspress. Hvis denne information vises, er lavtrykspressostaten i udeluftvarmepumpen udløst. skifter til tilskudsvarmedrift*. Alarmen kan f.eks. skyldes tiliset fordamper eller reduceret luftflow gennem fordamperen. Informationen forsvinder, når pressostaten er nulstillet, og udeluftvarmepumpen er genstartet. Alarmen nulstilles i menu 5.2. HP-Højtrykspress HP-Højtrykspress. Hvis denne information vises, er højtrykspressostaten i udeluftvarmepumpen udløst. skifter til tilskudsvarmedrift*. Alarmen kan f.eks. skyldes for lav indfyringsmængde. Informationen forsvinder, når pressostaten er nulstillet, og udeluftvarmepumpen er genstartet. Alarmen nulstilles i menu 5.2. Motorværn Motorværn Hvis denne information vises, er motorværnet i udeluftvarmepumpen udløst. skifter til tilskudsvarmedrift*. Alarmen kan skyldes fasebortfald på grund af udløste sikringer eller forkert indstillet motorværn. Informationen forsvinder, når fejlen er rettet, og udeluftvarmepumpen er genstartet. Alarmen nulstilles i menu 5.2. * Betyder, at kompressoren blokeres. Fremløbstemperaturen tvinges til den indstillede minimumtemperatur i menu 2.3 (kan fravælges i menu ). KOM. ALARM Kom. alarm Fejlteksten vises, når kontakten mellem og udeluftvarmepumpen er afbrudt. skifter til tilskudsvarmedrift*. Alarmen kan f.eks. skyldes kabelbrud, eller at spændingen til udeluftvarmepumpen ikke er tilkoblet. Informationen forsvinder, når både og udeluftvarmepumpen genstartes. NB! skal spændingssættes i løbet af 5 min., efter at udeluftvarmepumpen er genstartet, og kommunikationen mellem produkterne er gendannet. Alarmen nulstilles i menu 5.2. Temp. begrænser Temp. begrænser Vises, når evt. temperaturbegrænser er udløst. Kompressor og el-varmelegeme blokeres, evt. indstillet autodrift frakobles, og driftsindstillingen ændres til forår/ efterår, (cirkulationspumpen er i drift). Gælder kun, hvis en temperaturbegrænser er koblet til klemme (11), position 33 og 34. Informationen forsvinder, når fejlen er udbedret, og alarmen nulstilles i menu Varmtvandsalarm Varmtvandsalarm Denne information vises, når en fejl på varmtvandste mperaturføleren er registreret. tvangskøres til opfyldning, og autodrift tilkobles. Alarmen kan f.eks. skyldes defekt føler eller brud på følerkablet. Informationen forsvinder, når fejlen er udbedret, og alarmen nulstilles i menu

13 Brugervejledning Foranstaltninger ved driftsforstyrrelser Fremløbs alarm Kort driftstid Fremløbs alarm Denne information vises, når en fejl på fremløbstemperaturføleren er registreret. tvangskøres til varmtvandsproduktion, evt. indstillet autodrift frakobles, og driftsindstillingen ændres til sommer. Alarmen kan f.eks. skyldes defekt føler eller brud på følerkablet. Informationen forsvinder, når fejlen er udbedret, og alarmen nulstilles i menu Kort driftstid Denne oplysning vises, når driftstiden på varmepumpen har været under 2 minutter 3 gange i træk. skifter til tilskudsvarmedrift* Oplysningerne forsvinder, når årsagen til fejlen er fjernet, og varmepumpen er genstartet. Varmgasalarm El-elementalarm El-elementalarm Denne information vises, når en fejl på el-varmelegemets temperaturføler er registreret. El-varmelegemedrift blokeres, evt. indstillet autodrift frakobles, og drifts indstillingen ændres til forår/efterår. Alarmen kan f.eks. skyldes defekt føler eller brud på følerkablet. Informationen forsvinder, når fejlen er udbedret, og alarmen nulstilles i menu Føler fejlmonteret Føler fejlmonteret Denne oplysning vises, når følere i varmepumpen er fejlmonteret. skifter til tilskudsvarmedrift*. Oplysningen forsvinder, når årsagen til fejlen er fjernet, og varmepumpen er genstartet. Afrimning afbr Afrimning afbrudt Denne oplysning vises, når afrimningen i varmepumpen er mislykket tre gange i træk. Kontrollér temperaturen på returføleren (menu 5.14). Hvis den er lavere end 10 C, afrimes varmepumpen ikke. Kontrollér temperaturen på returføleren (menu 5.10). Hvis den er højere end udetemperaturen (menu 5.9) under kompressordrift, afrimes varmepumpen ikke. Oplysningen forsvinder, når årsagen til fejlen er fjernet, og varmepumpen er genstartet. Midlertidig/varig høj varmgas Disse oplysninger vises, når varmgassen i varmepumpen overstiger 120 C. Den bliver varig efter tre gentagelser inden for 240 minutter. skifter til tilskudsvarmedrift*. Oplysningen forsvinder, når årsagen til fejlen er fjernet, og varmepumpen er genstartet. Fejlrotation Fejlrotation Denne oplysning vises, når kompressoren i FIGHTER 2020 har en forkert rotationsretning. Ved nystart eller efter indgreb i el-skabet se afsnittet Igangsætning og justering Opstart og kontrol i monterings- og betjeningsvejledningen til FIGHTER skifter til tilskudsvarmedrift*. Oplysningen forsvinder, når årsagen til fejlen er rettet, og FIGHTER 2020 er genstartet. Reset af automatsikring Automatsikringerne (7) er placeret på undersiden af SMO 10. Normalpositionen for automatsikringerne er 1 (til højre). 7 11

14 Installation/justering Generelt til montøren Generelt til montøren Ophængning installeres hængende på væggen med fire skruer. På bagsiden er der to huller til ophængning samt to gennemgående huller i el-koblingsrummet. 276 Tilskudsvarmedrift uden varmepumpe Installationskontrol Iht. gældende regler skal varmeanlægget underkastes en installationskontrol, inden det tages i brug. Kontrollen må kun udføres af en person, som har kompetence til opgaven. Kontrollen skal dokumenteres. Ovenstående gælder for anlæg, der er udstyret med lukkede ekspansionsbeholdere. Udskiftning af el-varmepumpe eller ekspansionsbeholder må ikke foretages uden gentagen kontrol. Lynguide menuindstilling tilskudsvarmedrift Menu Tilskudsvarmedrift Tilskudsvarme er aktiveret, når Ja vises på displayet, ellers vises Nej. Når tilskudsvarmen er aktiveret, kan hverken el-varmelegeme eller cirkulationspumpe blokeres med driftsindstillingsknappen. Fabriksindstillingen er Nej. Ved drift uden varmepumpe! Sammenkobling Det gælder for alle sammenkoblingsmuligheder, at det krævede sikkerhedsudstyr skal monteres i henhold til gældende regler. Se for at finde flere sammenkoblingsmuligheder. Ændring af menutype I udgangspositionen er ikke alle menuer synlige, men kræver aktivering i Der kan vælges tre forskellige menutyper. Menutypen for de forskellige menuer er markeret i afsnittet Menutræ. N Normal det normalbrugeren behøver. U Udvidet viser alle menuer undtagen servicemenuer. S Service, viser alle menuer, vender tilbage til normal 30 minutter efter sidste tastetryk. 12

15 Installation/justering Generelt til montøren Tilkobling skal installeres via en flerpolet arbejdskontakt med mindst 3 mm's brydeafstand. Før isolationstest af ejendommen skal styremodulet kobles fra. NB! For at undgå forstyrrelser skal følerkabler og modulkabler separeres (min. 20 cm) fra stærkstrømsledninger ved kabelføring. Koblingsklemrække (14) EBV-kort/ effektovervågningskort (2) LEK Koblingsklemrække (11) Koblingsklemrække (4), kommunikation udeluftvarmepumpe NB! Indgreb bag de fastskruede dæksler må kun udføres af en autoriseret el-installatør. NB! El-installation samt evt. service skal udføres under kontrol af en autoriseret el-installatør. El-installation og trækning af ledninger skal udføres iht. gældende regler. 13

16 Installation/justering Sammenkobling Varmtvandsbeholder Sammenkobling Varmtvandsbeholder HR VVC UG Vølund udeluftvarmepumpe VP VXV1 SÄV HR LP1 VVG HR Funktioner Udeluftvarmepumpen prioriteter påfyldning af varmtvand via omskifterventil (VXV1). Start og stop af påfyldning af varmtvand styres af temperaturen ved varmtvandsføleren (VVG). I tilfælde, hvor tilskudsvarmen sidder efter omskifterventilen, opvarmes varmtvandet med varmtvandsbeholderens el-varmelegeme, når tilskudsvarme er aktiveret. NB! For at undgå forstyrrelser skal følerkabler og modulkabler separeres (min. 20 cm) fra stærkstrømsledninger ved kabelføring. 14

17 Installation/justering Sammenkobling Varmtvandsbeholder Sammenkobling varmtvandsbeholder Omskifterventilen (VXV1) sammenkobles med position 10 (230 V), 11 (N) og 13 (230 V ved varmtvandsproduktion) på klemme (11). Varmtvandsføleren (VVG) monteres i varmtvandsakkumulatortankens dykrør. For at kunne måle nøjagtige værdier skal føleren have god kontakt med målestedet. Denne føler skal sammenkobles med position 45 og 46 på klemme (11). El-varmelegemet i varmtvandsbeholderen skal anvendes, når tilskudsvarmen sidder efter omskifterventilen. Sammenkobling foretages til position 25 (230 V) og 26 (N) på klemme (11). Hvis der skal anvendes varmtvandscirkulation (VVC), tilsluttes pumpen til position 27 (230 V) og 28 (N) på klemme (11). Se afsnittet El-tilslutning Klemskema for at se et komplet klemskema. Lynguide - menuindstillinger Varmtvandsbeholder Menu 1.1 Starttemperatur VV Her vælges, ved hvilken temperatur varmepumpen starter ift. varmtvandsbeholderen. Værdien kan indstilles til mellem 25 og 50 C. Fabriksindstillingen er 45 C. Menu 1.2 Stoptemperatur VV Her vælges, ved hvilken temperatur varmepumpen/ el-varmelegemet skal stoppe med at opvarme vand. Værdien kan indstilles til mellem 30 og 80 C. Fabriksindstillingen er 50 C. Menu 1.6 Driftstid Varmtvand Her vises, hvor længe opfyldning af varmt vand har pågået (akkumuleret). Menu Periode tid I undermenuerne til denne indstilles tider for varmeog varmtvandsproduktion. Menu Varmtvandscir. Hvis der ikke er brug for varmtvand eller varme, kan de fravælges her. N L1 N L1 Der kan vælges Intet varmtvand, Ingen varme eller Varmtvand + varme. Fabriksindstillingen er Varmtvand + varme. 11 L1 N VV VXV 1 VV VVC Elpatron Varmvatten 15

18 Installation/justering Sammenkobling Olietilbehørssæt Sammenkobling Olietilbehørssæt Vølund udeluftvarmepumpe sammenkoblet med olie-/gaskedel sammen med og varmtvandsbeholder (flydende kondensering) P SV1 HR FG1 CP1 HR PG RG1 VVC HR SÄV VXV1 UG VP Vølund udeluftvarmepumpe VVG HR HR LP1 Funktioner styrer udeluftvarmepumpe, oliekedel, cirkulationspumper, shunts mm. Udeluftvarmepumpen kører med flydende kondensering mod varmesystemet samt prioriterer påfyldning af varmt vand via omskifterventil (VXV1). Afhængig af udelufttemperaturen arbejder varmepumpen i trin 1 eller 2. Olievarmepumpen starter, når gradminutantallet nås. Hvis temperaturen ved varmepumpeføleren (PG) når det indstillede startniveau, begynder shuntventilen at foretage regulering i overensstemmelse med de indstillede periode- og impulstider. Hvis temperaturen i varmepumpen falder til under den forudindstillede temperatur, lukkes shuntventilen. Hvis varmepumpen ikke kan dække varmebehovet, startes olievarmepumpen, og ekstravarmen forbindes i shunt derfra. NB! For at undgå forstyrrelser skal følerkabler og modulkabler separeres (min. 20 cm) fra stærkstrømsledninger ved kabelføring. 16

19 Installation/justering Sammenkobling Olietilbehørssæt Sammenkobling af olietilskudsvarme Olievarmepumpen styres af et relæ (TS2) og sammenkobles med position 21 og 24 (N) på klemme (11). Shuntventilen (SV1) sammenkobles med position 14 (230 V lukkesignal), 15 (230 V åbningssignal) og 16 (N). Varmetemperaturføler (PG) sammenkobles med position 43 og 44, klemme (11). Se afsnittet El-tilslutning Klemskema for at se et komplet klemskema. Lynguide Menuindstillinger olietilbehørssæt Menu Systemtype Her vælges aktuelt sammenkoblingsalternativ. VVM SMO Oliefyr SMO El-varmelegeme efter omskifterventil SMO Aftræksventilationspumpe SMO El-varmelegeme før omskifterventil Fabriksindstillingen er SMO Oliefyr. Vælg SMO Oliefyr. TS2 TS1 TS3 N Tillsats Menu Start for el-varmelegeme Her indstilles det temperaturunderskud, som skal forefindes, før tilskudsvarmetilførsel aktiveres. Der kan indstilles en værdi mellem og -30. Fabriksindstillingen er Menu Oliefyrstemperatur Her vises olievarmepumpens temperatur i C N SV1 Menu Oliefyr starttemp. Indstilling af den temperatur, som olievarmepumpen skal have, inden shuntventilen må åbne. Værdien kan indstilles til mellem 10 og 65 C. Fabriksindstillingen er 55 C. Menu Kompr Stop tid Antal timer oliekedel skal være aktiveret. Værdien kan indstilles til mellem 1 og 12 timer. Fabriksindstillingen er 2 timer. 17

20 Installation/justering Sammenkobling - El-kassette efter omskifterventil Sammenkobling - El-kassette efter omskifterventil Vølund udeluftvarmepumpe sammenkoblet med el-kassette efter omskifterventil sammen med og varmtvandsbeholder (flydende kondensering) P FG1 HR AV CP1 ELK AV HR AV BV RG1 VVC UG Vølund VP udeluftvarmepumpe VXV1 SÄV HR LP1 VVG HR Funktioner styrer udeluftvarmepumpe, el-kassette, cirkulationspumper, omskifterventil mm. Udeluftvarmepumpen kører med flydende kondensering mod varmesystemet samt prioriterer påfyldning af varmt vand via omskifterventil (VXV1). Afhængigt af udelufttemperatur og varmebehov arbejder udeluftvarmepumpen i trin 1 eller 2. Hvis udeluftvarmepumpen ikke kan dække varmebehovet, skal tilskudsvarmen fra el-kassetten tilkobles. Ved tilkobling af ekstravarme varmes det varme vand med el-varmelegeme i varmtvandsbeholderen. I forbindelse med kombidrift er omskifterventilen (VXV1) åben mod opvarmningssystemet. VVB/ACK EL VVB NB! For at undgå forstyrrelser skal følerkabler og modulkabler separeres (min. 20 cm) fra stærkstrømsledninger ved kabelføring. 18

21 Installation/justering Sammenkobling - El-kassette efter omskifterventil Sammenkobling el-kassette efter omskifterventil Tilskudsvarmen skal være udstyret med sit eget sikkerhedsudstyr ifølge gældende forskrifter. Sikkerhedsudstyr kan omfatte temperaturbegrænser, arbejdskontakt og evt. omløbskobling. giver manøvrespænding, 230 V til effektregulering. El-kassettens forskellige trin styres af relæerne TS1, TS2 og TS3. Se afsnittet El-tilslutning Klemskema for at se et komplet klemskema. 11 TS2 TS1 TS3 N Tillsats Lynguide Menuindstillinger el-kassette eller omskifterventil Menu Systemtype Her vælges aktuelt sammenkoblingsalternativ. VVM SMO Oliefyr SMO El-varmelegeme efter omskiftningsventil SMO Aftræksventilationspumpe SMO El-varmelegeme før omskiftningsventil SMO Varmtvandsbeholder Fabriksindstillingen er SMO Oliefyr. Vælg "SMO El-varmelegeme efter omskiftningsventil". Menu Start for el-varmelegeme Her indstilles det temperaturunderskud, som skal forefindes, før tilskudsvarmetilførsel aktiveres. Der kan indstilles en værdi mellem og -30. Fabriksindstillingen er Menu Integratortid Her indstilles antallet af gradminutter, der går pr. trin efter aktivering af tilskudsvarme. Værdien er indstillet til mellem 10 og 100 gradminutter. Fabriksindstillingen er 100. Menu Sikringsstørrelse Her vises indstillingen, der er valgt på EBV-kort/ effektovervågningskort (2) drejeknap (100). Menu Maks. el-effekt Her vises indstillingen, der er valgt på EBV-kort/ effektovervågningskort (2) drejeknap (101). Menu Maks. effekt 2 timer Her vælges det maksimale antal el-trin, som må være i drift i de første to timer efter opstart/strømafbrydelse. Værdien kan indstilles til mellem 0 og 7 trin. Fabriksindstillingen er 2. Menu El-trintype Her afgøres det, om el-tilskudsvarmen skal styres binært, VVM-binært eller lineært. Binær styring betyder, at forøgelsen sker i overensstemmelse med det binære talsystem og således giver mulighed for styring med højst syv effekttrin. VVM Binær betyder, at forøgelsen sker binært analogt VVM 240. Kan bruges ved varmelegemestørrelserne 3, 4,5 og 6 kw eller multipler heraf. Linear styring tillader maksimalt tre effekttrin, eftersom forøgelsen sker i overensstemmelse med en lineært stigende model. Fabriksindstillingen er binær. Maks. el-tilskudsvarmesæt (binær) Antal trin Drejeknapposition Tilskudsvarme 1 TS1 2 A TS2 3 B TS1+TS2 4 C TS3 5 D TS1 + TS3 6 E TS2 + TS3 7 F TS1 + TS2 + TS3 Maks. el-tilskudsvarmesæt (lineær) Antal trin Drejeknapposition Tilskudsvarme 1 TS1 2 A TS1+TS2 3 B TS1+TS2+TS3 Indstilling af diverse maksimale el-varmelegemeeffekter sker på drejeknappen (101) på EBV-kortet/ effektovervågningskortet (2)

MOS DK 0925-4 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10

MOS DK 0925-4 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 MOS DK 0925-4 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 Indhold Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre

Læs mere

MONTERINGS OG BRUGERVEJLEDNING. METROAIR Styring 08:920-1007 METROAIR STYRING

MONTERINGS OG BRUGERVEJLEDNING. METROAIR Styring 08:920-1007 METROAIR STYRING MONTERINGS OG BRUGERVEJLEDNING METROAIR Styring 08:920-1007 METROAIR STYRING Systemprincip 4 Funktionsprincip 4 Forkortelser 4 Frontpanel Display 5 Drejekontakt 6 Forskydning af varmekurve 6 Højre tastatur

Læs mere

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 MOS DK 0746-3 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE Indhold Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur 5 Venstre

Læs mere

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MO DK 0520-1 511260 R MONTERING- OG BRGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip... 3 ystemprincip... 3 Frontpanel

Læs mere

Monterings og brugervejledning METROAIR 300. 08:922 1007 Monterings- og brugervejledning til METROAIR 300 Side 1

Monterings og brugervejledning METROAIR 300. 08:922 1007 Monterings- og brugervejledning til METROAIR 300 Side 1 Monterings og brugervejledning METROAIR 300 08:922 1007 Monterings- og brugervejledning til METROAIR 300 Side 1 08:922 1007 Monterings- og brugervejledning til METROAIR 300 Side 2 Brugervejledning Generelt

Læs mere

MOS DK 0944-4 VVM 300-E 511817 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING VVM 300 EMALJE LEK A B I II III A B I II I II A B

MOS DK 0944-4 VVM 300-E 511817 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING VVM 300 EMALJE LEK A B I II III A B I II I II A B A B I II III A B I II I II A B 0 - + MOS DK 0944-4 -E 511817 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING EMALJE 1 bar 3 0 4 1 bar 3 0 4 ANODEN-TESTER Kontrollknopf drücken Rot:Anode austauschen Art.nr. 61183 ANODEN-TESTER

Læs mere

MOS DK SMO MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10

MOS DK SMO MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 MOS DK 0732-2 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 Indhold Användarhandledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning

Læs mere

FIGHTER 1150 A B C D E F G

FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231225 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING A B C D E F G Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregiste

Læs mere

MOS DK SMO MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10

MOS DK SMO MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 MOS DK 0724-1 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 Indhold Användarhandledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 0844-4 031131 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 Indhold Brugervejledning Generelt Systembeskrivelse 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning, varmekurve

Læs mere

MOS DK 1148-1 F1330 431192 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK

MOS DK 1148-1 F1330 431192 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK MOS DK 1148-1 F1330 431192 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 Indhold Brugervejledning Generelt Systembeskrivelse 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning, varmekurve

Læs mere

LEK SAVER 40 IHB

LEK SAVER 40 IHB LEK SAVER 40 IHB 1243-2 031813 Dansk, Installatørhåndbog - SAVER 40 DK Generelt Med SAVER 40 kan du styre og overvåge varmepumpen/indemodulet fra et andet rum i huset. Indhold LEK Rumføler SAVER 40 indeholder

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING F2025 031246 F2025

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING F2025 031246 F2025 MOS DK 0923-2 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031246 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Vedligeholdelsesrutiner Generelt 4 Til montøren Generelt til

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 0903-7 FIGHTER 1240 031111 NIBE FIGHTER 1240. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 0903-7 FIGHTER 1240 031111 NIBE FIGHTER 1240. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK MO DK 0903-7 031111 MOTERIG- OG BRGERVEJLEDIG IBE 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V 2 2 1 FIGHTER 1220 Indhold 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip...

Læs mere

MOS DK 1034-5 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10

MOS DK 1034-5 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 MOS DK 1034-5 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 Indhold Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre

Læs mere

MOS DK 0732-3 FIGHTER 2020 031044 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 2020 LEK

MOS DK 0732-3 FIGHTER 2020 031044 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 2020 LEK MOS DK 07- FIGHTER 00 00 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 00 LEK LEK Indhold Systembeskrivelse Vedligeholdelsesrutiner Generelt til montøren Transport og opbevaring Installationskontrol Opstilling

Læs mere

Installatørhåndbog AXC 30

Installatørhåndbog AXC 30 LEK Installatørhåndbog AXC 0 Tilbehør IHB DK - Indholdsfortegnelse Generelt Indhold Komponentplacering Fælles el-tilslutning Tilslutning af kommunikation Tilslutning af strømforsyning Shuntstyret tilskudsvarme

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE FIGHTER 1220 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V MOS DK 0644-1 FIGHTER 1220 031072 LEK. Fighter 1220

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE FIGHTER 1220 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V MOS DK 0644-1 FIGHTER 1220 031072 LEK. Fighter 1220 MO DK 0644-1 031072 MOTERIG- OG BRGERVEJLEDIG IBE 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V Fighter 1220 2 1 Indhold 1 Generelt Kort produktbeskrivelse...2 Indstillingstabel...2 ystembeskrivelse Funktionsprincip...3

Læs mere

MOS DK VVM 300-E MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING VVM 300 EMALJE A B I II III A B I II I II A B LEK

MOS DK VVM 300-E MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING VVM 300 EMALJE A B I II III A B I II I II A B LEK A B I II III A B I II I II A B 0-2 +2 MOS DK 1236-8 -E 511817 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING EMALJE LEK ANODEN-TESTER Kontrollknopf drücken Rot:Anode austauschen ANODEN-TESTER Kontrollknopf drücken Rot:Anode

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Brugerhåndbog. Kompakt styring. Tilbehør. 08:919-1208 UHB DK 1147-1 031892 Manual varenr. 714234999 LEK LEK

Brugerhåndbog. Kompakt styring. Tilbehør. 08:919-1208 UHB DK 1147-1 031892 Manual varenr. 714234999 LEK LEK LEK LEK Brugerhåndbog Kompakt styring Tilbehør 08:919-1208 UHB DK 1147-1 031892 Manual varenr. 714234999 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 10. Hvordan du bladrer blandt

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING FIGHTER 1210 MOS DK 0337-1 611850 FIGHTER 1210 LEK

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING FIGHTER 1210 MOS DK 0337-1 611850 FIGHTER 1210 LEK MOS DK 7- R MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING LEK Indholdsfortegnelse Generelt Kort produktbeskrivelse... Indstillingstabel... Systembeskrivelse Funktionsprincip... Frontpanel Frontpanelet... Funktioner...

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 2005 MOS DK 0521-2 511113 FIGHTER 2005 LEK

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 2005 MOS DK 0521-2 511113 FIGHTER 2005 LEK MOS DK 0521-2 511113 R MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING LEK Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip... 3 Generelt til montøren Transport og opbevaring...

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 05. Tilbehør IHB DK 1147-1 031892 LEK LEK

Installatørhåndbog SMO 05. Tilbehør IHB DK 1147-1 031892 LEK LEK LEK LEK Installatørhåndbog Tilbehør IHB DK - 09 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FIGHTER 1110 MOS DK 0425-1 411144 FIGHTER 1110 -2 2 LEK

MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FIGHTER 1110 MOS DK 0425-1 411144 FIGHTER 1110 -2 2 LEK MOS DK 5- MONTEINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING - + Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Kort produktbeskrivelse... Indstillingstabel... Systembeskrivelse Funktionsprincip... 3 Frontpanel Frontpanel...

Læs mere

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 2005.06 Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 Betjeningsvejledning Kvikmanual Monteringsvejledning Installatørprogrammering Kontrol af følere SIEMENS RVA 53.140 KEDEL-VARMKREDS- BRUGSVANDSSTYRING

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR :

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR : VARMEPUMPE 08:928-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 6-8-10 08:928 Quickguide til VVS installatøren 1. Kontroller at METROAIR 6/8/10 leverancen består af Varmepumpe Fleksible slanger 2 stk.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING F2025 031246 F2025

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING F2025 031246 F2025 MOS DK 1035-3 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031246 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Sikkerhedsinformation 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Vedligeholdelsesrutiner Generelt 4 Til

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031271 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031271 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 MOS DK 0924-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031271 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK LEK 2 1 LEK LEK LEK LEK 5 3 6 4 LEK LEK 7 LEK LEK LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3 Anlæggets data 3 Information

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431133 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431133 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 MOS DK 1301-2 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431133 AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3 Anlæggets data 3 Information om anlægget Produktinformation

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1107-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031707 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031707 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 MOS DK 1041-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031707 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK LEK 2 1 LEK LEK LEK LEK 5 3 6 4 LEK LEK 7 LEK LEK LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3 Anlæggets data 3 Information

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R VWBME101 Indholdsfortegnelse El-installation Danfoss DHP-R 20..................... 4 10 Danfoss DHP-R 26.................... 11 17 Danfoss DHP-R 35.....................

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idriftsættelse DHP-AQ. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idriftsættelse DHP-AQ. www.heating.danfoss.com MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Idriftsættelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller servicearbejde.

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

Installatørhåndbog S40. Styremodul 08:938-1406 IHB DK 1344-1 231744 LEK

Installatørhåndbog S40. Styremodul 08:938-1406 IHB DK 1344-1 231744 LEK Installatørhåndbog S40 Styremodul 08:938-1406 IHB DK 1344-1 231744 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 25. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FIGHTER 1210 MOS DK 0427-1 411178 FIGHTER 1210. Fighter 1215

MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FIGHTER 1210 MOS DK 0427-1 411178 FIGHTER 1210. Fighter 1215 MOS DK 427-1 411178 R MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Fighter 1215 LEK Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip... 3 Frontpanel Frontpanelet...

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 331233 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 331233 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 MOS DK 1452-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 331233 AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 HE 30 HEV 300 HEV 500 HBS 16 AMS 10-16 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Anlæggets data Information

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING FIGHTER 600P MOS DK 0609-2 011919 FIGHTER 600P 1, 2,... LEK

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING FIGHTER 600P MOS DK 0609-2 011919 FIGHTER 600P 1, 2,... LEK ,,... MOS DK 0609-099 R MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING LEK Generelt Kort produktbeskrivelse... Indstillingstabel... Systembeskrivelse Funktionsprincip... Systemprincip... Frontpanel Frontpanel...

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

MOS DK 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK

MOS DK 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK MOS 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P Indhold Generelt Installationsskema 2 Generelt 3 Funktionsprincip 3 Indstillinger Indstillinger 4 Effektoplysninger

Læs mere

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Betjeningsvejledning 6 720 614 280 (2007/06) OSW

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Betjeningsvejledning 6 720 614 280 (2007/06) OSW 6 720 611 660-00.1O Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW da Betjeningsvejledning OSW 2 da Kære kunde, Varme til livet dette motto har tradition hos os. Varme er et af menneskernes grundbehov.

Læs mere

IVT 290 A/W. Elfyr. Brugervejledning. Art. nr.: Udgave 1.0

IVT 290 A/W. Elfyr. Brugervejledning. Art. nr.: Udgave 1.0 da IVT 290 A/W Elfyr Brugervejledning Art. nr.: 12327 Udgave 1.0 Tak fordi du har valgt et varmeanlæg fra IVT Industrier AB Vi håber, at vores varmeanlæg vil opfylde dine forventninger og sikre dig energibesparelser

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F2026. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1132-1 031867 LEK

Installatørhåndbog NIBE F2026. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1132-1 031867 LEK Installatørhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK IHB DK 1132-1 031867 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport og opbevaring 5 Opstilling 5 Medfølgende

Læs mere

Brugerhåndbog GS-6 PC

Brugerhåndbog GS-6 PC Brugerhåndbog GS-6 PC Jordvarmepumpe LEK GS-6 PC OE944-1509 UHB DK 152 3-1 331361 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Der

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Varmeflytning for Holly/RC120

Varmeflytning for Holly/RC120 Varmeflytning for Varme.ytning for modellen 2 Varmeflytning indgang VENSTRE Varmeflytning indgang HØJRE (udstødningsgasser) Afbryder som aktiverer varmeflytningsindgangen til HØJRE Afbryder som aktiverer

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL Naviger gennem styreenhedens menuer med: Når du skal øge eller reducere de indstillede værdier, skal du bruge: Når du skal

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator.

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse... 2 El-tilslutning... 2 ECL 110... 2 ECL 210 og 310... 3 ECL indstillinger...

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F2026. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1244-2 031867 LEK

Installatørhåndbog NIBE F2026. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1244-2 031867 LEK Installatørhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK IHB DK 1244-2 031867 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport og opbevaring 5 Opstilling 5 Medfølgende

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Queen

BRUGERVEJLEDNING Queen BRUGERVEJLEDIG Queen Legionellafunktion on - 1 - VARMEPUMPES BETJEIGSPAEL Menu 1 Menu 1-1 Legionellafunktion on Legionellafunktion 02 min Viser anlæggets status T1: Varmepumpens C (fremløb) T2: Varmepumpens

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Kombimodul A/W Brugervejledning

Kombimodul A/W Brugervejledning Kombimodul 200-300 A/W 12892-4.1I Brugervejledning Art. nr. 12890 Udgave 2.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedstips og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedstips 3 1.2 Symbolforklaring 3 2

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 20. Styremodul IHB DK 1325-2 231742 LEK

Installatørhåndbog SMO 20. Styremodul IHB DK 1325-2 231742 LEK Installatørhåndbog Styremodul IHB DK 1325-2 231742 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 23. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FIGHTER 310P MOS DK 0405-2 611658 FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK

MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FIGHTER 310P MOS DK 0405-2 611658 FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK MOS DK 0405-2 611658 R MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Fighter 310P Indholdsfortegnelse 1 Til Boligejeren Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 0810-3 031131 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING Wavin Minishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 FAQ... 5 Monteringsvejledning... 6 Opstart...

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram. DHP-S Eco, 400V 3N. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram. DHP-S Eco, 400V 3N. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 08 2006 509 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme i enkeltrum Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 er specielt udviklet til tilslutning

Læs mere