MOS DK SMO MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10"

Transkript

1 MOS DK MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING

2

3 Indhold Brugervejledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur 5 Venstre tastatur 5 Rumtemperatur Varmeautomatik 6 Grundindstilling 6 Manuel ændring af rumtemperaturen 6 Udgangsværdier for varmeautomatik 7 Indstilling med diagram 8 Foranstaltninger ved driftsforstyrrelser Lav temperatur på eller manglende varmt vand 9 Varmtvandstemperaturen når ikke op på det ønskede niveau for Ekstra varmtvand 9 Høj varmtvandstemperatur 9 Lav rumtemperatur 9 Høj rumtemperatur 9 Drejekontaktposition 9 Alarmangivelser på display 10 Reset af automatsikring 11 Montering Generelt til montøren Ophængning 12 Installationskontrol 12 Sammenkobling 12 Ændring af menutype 12 Tilskudsvarmedrift uden varmepumpe 12 Lynguide menuindstilling tilskudsvarmedrift 12 Tilkobling 13 Sammenkobling Opvarmning af vand 14 Olietilbehørssæt 16 El-kassette efter omskifterventil 18 El-kassette før omskifterventil 20 Gaskedel 22 Aftræksventilationspumpe 24 Flere varmepumper 26 Ekstra shuntgruppe 28 Funktionsbeskrivelse Opvarmning 30 Ekstra varmtvand 31 El-tilslutning Modulkabel mellem og en udeluftvarmepumpe 33 Sammenkobling af udendørs føler 34 Sammenkobling af fremløbs- og returfølere 34 Maks. varmepumpetemperatur/varmtvandsbeholder 34 EBV/effektovervågning 35 Ekstern alarm 35 Tarif 35 Klemskema 36 Opstart Opstart med Vølund udeluftvarmepumpe 38 Opstart uden Vølund udeluftvarmepumpe 38 Menuer du bør kende 38 Styring Menustyring Ændring af parameter 39 Tastatur 39 Hurtig flytning 39 Menutræ Menutræ 40 Menuforklaring Hovedmenuer Varmtvandstemperatur Fremløbsstemp Fremløbsstemp. 2* Udelufttemperatur Varmepumpe Rumtemperatur Ur Øvrige indstillinger Varmepumpe indstill Tilskudsvarme Driftsindstilling Hurtig start Alarmlog System Info 56 Tekniske specifikationer Mål- og opsætningskoordinater 57 Komponentplacering 58 Komponentliste 59 Data for temperaturfølere 59 El-skema 60 Tilbehør 62 Medfølgende tilbehør 63 Tekniske data 63 1

4 Generelt For at få størst muligt udbytte af Vølund bør du gennemlæse denne Monterings- og Brugervejledning. er et styremodul, der er beregnet til optimal styring af op til ni Vølund udeluftvarmepumper sammen med andet varmeudstyr. Mikroprocessorer sørger for, at styremodulet hele tiden arbejder så effektivt som muligt. er et svenskproduceret, driftssikkert kvalitetsprodukt med lang levetid. Udfyldes, når produktet er installeret Serienummer (103), skal altid oplyses ved henvendelse til Vølund. 089 _ Installationsdato Installatør/Montør Type af sammenkobling Akkumulator/varmtvandsbeholder Antal varmepumper Effektstørrelse Shuntgruppe 2 Valgt effekt, el-varmelegeme Indstilling på cirkulationspumpe (16), centralvarmeside Indstilling på cirkulationspumpe (40), cirkulationspumpe Indstilling menu 2.1, Varmekurve Indstilling af Forskydning varmekurve Date Underskrift 2

5 Brugervejledning Generelt Systemprincip P HR SV1 SV2 FG1 CP1 CP2 FG2 PG RG1 RG2 HR HR VVC SÄV VXV1 UG HR Vølund VP udeluftvarmepumpe SÄV FG AV VVG HR RG RV TV LP1 SF Funktionsprincip er et avanceret styremodul, der sammen med Vølund udeluftvarmepumpe og eksisterende varme- og varmtvandsudstyr udgør et komplet anlæg. kan bruges til mange forskellige sammenkoblinger. Grundlaget er en Vølund udeluftvarmepumpe, der igen kan sammenkobles med el-varmepumpe, oliefyr og akkumulatortank, f.eks. Vølund VPA. Forkortelser AV Spærreventil BV Kontraventil EXP Ekspansionsbeholder med nødvendigt sikkerhedsudstyr FG1 Fremløbsføler 1 FG2 Fremløbsføler 2 HR Hjælperelæ LP1 Cirkulationspumpe 1 LP2 Cirkulationspumpe 2 PG Varmepumpeføler RG1 Returføler 1 RG2 Returføler 2 RV Reguleringsventil SF Snavsfilter (Indgår i Vølund udeluftvarmepumpe) SV1 Shuntventil 1 SV2 Shuntventil 2 SÄV Sikkerhedsventil TV Tappeventil UG Udeføler VVC Varmtvandscirkulation VVG Varmtvandsføler VXV1 Omskifterventil 1 VXV2 Omskifterventil 2 3

6 Brugervejledning Frontpanel Frontpanel A I II III A B I II 50.0 C Hotwatertemperature Display Venstre tastatur Højre tastatur Forskydning varmekurve Drejekontakt Display Første linje: A B I II III Kompressorsymbol A vises sammen med kompressorsymbolet, når trin 1 er i drift. B vises sammen med kompressorsymbolet, når trin 2 er i drift. Kun kompressorsymbolet angiver, at kompressoren skal starte, men er spærret på grund af ikke-opfyldte startvilkår internt i udeluftvarmepumpen, f.eks. stoptemperatur. Tilskudsvarmesymbol Vises, når tilskudsvarmen er tilkoblet. Stregerne angiver, hvilket/hvilke effekttrin der aktuelt er indkoblet. Vises kun, hvis el-kassetten er indkoblet. Effekttrin I er indkoblet. Effekttrin II er indkoblet. Effekttrin III er indkoblet. Der vises kun lyn, når varmtvand opvarmes af el-tilskudsvarmesæt. A B Varmtvandssymbol Vises når funktionen "Ekstra varmtvand" er aktiv. A vises, når 3 timers temperaturforøgelse er aktiveret. B vises, når tidsbestemt temperaturforøgelse er aktiveret, periodisk eller tidsstyret. Cirkulationspumpesymbol Vises, når cirkulationspumpen i varmesystemet er i drift. Varmesystemsymbol Vises, når husopvarmning med kompressor er i gang. Afrimningssymbol Vises, når afrimning af udeluftvarmepumpen er i gang. Anden linje: Værdi for aktuel parameter. Tredje linje: Beskrivelse af aktuel visningsparameter. Normalt vises Varmtvandstemp. Fjerde linje: Viser informationssymboler. 1.0 Menunummer P Pool-påfyldning er i gang Knaplås aktiveret 4

7 Brugervejledning Frontpanel Drejekontakt med tre positioner 1 0 : 1 Normal position. Samtlige styrefunktioner tilkoblet. 0 Systemet helt lukket. Reserveposition. Anvendes ved eventuel driftsforstyrrelse. Tilskudsvarmeeffekten er begrænset, afhængig af valgt sammenkoblingsalternativ. Se afsnittet Foranstaltninger ved driftsforstyrrelser. NB! Ved en udelufttemperatur under 0 C er der frostrisiko. Forskydning af varmekurve Med denne knap ændres varmekurvens parallelforskydning og dermed rumtemperaturen. Når den drejes med uret, øges rumtemperaturen. Når knappen drejes, vises menu 2.0 på displayet, og værdien for beregnet fremløbstemperatur ændres. Se også afsnittet Rumtemperatur. Højre tastatur Med plusknappen bladrer man i menusystemet (frem) eller øger værdien på den valgte parameter. Med minusknappen bladrer man i menusystemet (tilbage) eller sænker værdien på den valgte parameter. Med Enter-knappen vælges en lavere menu i menusystemet, parameterændring aktiveres, og eventuel parameterændring bekræftes. Se også afsnittet Menustyring. Venstre tastatur Driftsposition Med denne knap indstilles den ønskede driftsposition hvad angår tilladelse/blokering af cirkulationspumpen eller ekstra energi. Det er ikke nødvendigt at bekræfte ændringen med Enter-knappen. Når der trykkes på knappen, vises den aktuelle driftsposition på displayet, og ved yderligere tastetryk ændres positionen. Når der trykkes på Enter-knappen, vender systemet tilbage til normal visningsniveau i taldisplayet. De forskellige driftspositioner er: Autoposition: vælger automatisk driftsposition i forhold til udelufttemperaturen. Cirkulationspumpen og tilskudsvarmen tillades at være i drift, når der er behov derfor. Sommerposition: Kun produktion af varmtvand med udeluftvarmepumpen. Cirkulationspumpen og tilskudsvarmen er blokeret. El-varmelegemet kan dog tilkobles ved aktivering af Ekstra varmt vand. Forårs-/efterårsposition: Kun produktion af varme og varmtvand med udeluftvarmepumpen. Cirkulationspumpen i drift. Tilskudsvarmen er blokeret. El-varmelegemet kan dog tilkobles ved aktivering af Ekstra varmt vand. NB! Ved alarm fra udeluftvarmepumpen vises de forskellige positioner ikke. Ekstra varmtvand* Med denne knap aktiveres funktionen Ekstra varmtvand i en periode på 3 timer. Det er ikke nødvendigt at bekræfte ændringen med Enterknappen. Ved aktivering øges varmtvandstemperaturen til over den normale og op til den indstillede værdi. Se også afsnittet Funktionsbeskrivelse Ekstra varmtvand. Ingen funktion. Knaplås Knaplås aktiveres ved at trykke knapperne Plus og Minus ned samtidig. Nøglesymbolet vises nu på displayet. Deaktivering sker på samme måde. * Kræver tilskud før omskifterventil eller el-varmelegeme i varmtvandsbeholder. 5

8 Brugervejledning Rumtemperatur Rumtemperatur Varmeautomatik Indendørstemperaturen afhænger af flere forskellige faktorer. I den varme årstid er solens stråler og varmeafgivelsen fra mennesker og apparater tilstrækkelig til at holde huset varmt. Når det bliver koldere udenfor, må man starte sit varmesystem. Jo koldere det bliver udenfor, jo varmere skal radiatorerne (elementerne) være. Denne tilpasning sker automatisk, men først skal varmepumpen dog have den korrekte grundindstilling, se afsnittet Grundindstilling. Grundindstilling Til grundindstilling anvendes menu 2.1 og drejeknappen Forskydning, varmekurve. Hvis man ikke ved, hvilke værdier der skal indstilles, kan udgangsværdierne hentes ud fra nedenstående tabel. Hvis rumtemperaturen ikke bliver som ønsket, kan det være nødvendigt at efterjustere. NB! Vent et døgn mellem indstillingerne, så temperaturerne når at stabilisere sig. 9 Varmekurve 2.1 Menu 2.1 Varmekurve Forskydning varmekurve Efterjustering af grundindstillingen Koldt vejr Hvis rumtemperaturen er for lav, øges værdien Varmekurve i menu 2.1 et trin. Hvis rumtemperaturen er for høj, sænkes værdien Varmekurve i menu 2.1 et trin. Varmt vejr Hvis rumtemperaturen er for lav, drejes drejeknappen "Forskydning varmekurve" et trin med uret. Hvis rumtemperaturen er for høj, drejes drejeknappen Forskydning, varmekurve et trin mod uret. Manuel ændring af rumtemperaturen Hvis man vil sænke eller hæve indendørstemperaturen midlertidigt eller vedblivende i forhold til den temperatur, man tidligere har haft, drejer man knappen "Forskydning varmekurve" mod uret henholdsvis med uret. En til tre streger svarer til ca. 1 grads ændring af rumtemperaturen. NB! En forøgelse af rumtemperaturen kan bremses af termostaterne på radiatorerne eller gulvvarmen, og disse skal derfor også stilles højere. 6

9 Brugervejledning Rumtemperatur Udgangsværdier for varmeautomatik Værdierne, der angives på kortet, gælder Varmekurve. Den første værdi vedrører et lavtempereret* radiatorsystem. Drejeknappen Forskydning varmekurve stilles på -2. Værdien inden i parentesen vedrører et gulvvarmesystem**, der er monteret i betondæk. Kortets værdier er ofte et godt udgangspunkt, hvis man ønsker, at systemet skal holde ca. 20 C i stuetemperatur. Værdierne kan, hvis der er behov herfor, efterjusteres. Eksempel på valg af udgangsværdi: 1 Hus med lavtempereret* radiatorsystem Århus = Område 10 (5). Kurve 10 vælges i menu 2.1, og drejeknappen Forskydning varmekurve stilles på 0. 2 Hus med gulvvarme** monteret i betondæk Århus = Område 10 (5). Kurve 5 vælges i menu 2.1, og drejeknappen Forskydning varmekurve stilles på 0. Aalborg Eksempler: 10 (5) Århus Helsingør København Odense * Med lavtempereret radiatorsystem menes et system, hvor fremløbstemperaturen er 55 C på den koldeste dag. ** Gulvvarme kan dimensioneres meget forskelligt. I eksempel 2 ovenfor tages der sigte på et system, hvor fremløbstemperaturen skal være ca C den koldeste dag. 7

10 Brugervejledning Rumtemperatur Indstilling med diagram er udstyret med udelufttemperaturstyret varmeautomatik. Dette betyder, at fremløbstemperaturen styres i forhold til den aktuelle udelufttemperatur. I diagrammet går man ud fra stedets dimensionerede udelufttemperatur og varmesystemets dimensionerede fremløbstemperatur. Der, hvor disse to værdier mødes, kan varmeautomatikkens kurvehældning aflæses. Dette indstilles under menu 2.1, Varmekurve. Ved hjælp af drejeknappen på frontpanelet Forskydning varmekurve indstilles en hensigtsmæssig værdi. Hensigtsmæssig værdi for gulvvarme er -1 og for radiatorsystemer -2. Forskydning, varmekurve -2 FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FREMLØBSTEMPERATUR + 5 C VÄRMEKURVA VARMEKURVE Varmekurve FORSKYDNING FÖRSKJUTNING VARMEKURVE VÄRMEKURVA (-2) C UDELUFTTEMPERATUR UTETEMPERATUR Menu 2.1 Varmekurve Forskydning, varmekurve 0 Forskydning varmekurve FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FREMLØBSTEMPERATUR + 5 C VÄRMEKURVA VARMEKURVE C FORSKYDNING FÖRSKJUTNING UDELUFTTEMPERATUR UTETEMPERATUR VARMEKURVE VÄRMEKURVA (0) NB! Varmekurve i menu 2.1 og Maks. fremløb i menu 2.4 justeres efter det aktuelle varmesystem. Forskydning, varmekurve +2 FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FREMLØBSTEMPERATUR + 5 C VÄRMEKURVA VARMEKURVE FORSKYDNING FÖRSKJUTNING VÄRMEKURVA (+2) VARMEKURVE C UDELUFTTEMPERATUR UTETEMPERATUR 8

11 Brugervejledning Foranstaltninger ved driftsforstyrrelser Foranstaltninger ved driftsforstyrrelser Tal i parentes henviser til afsnittet Tekniske specifikationer Komponentliste. Hvis driftsforstyrrelsen ikke kan afhjælpes ved hjælp af nedenstående, bør service rekvireres. Hvis det er nødvendigt, sættes kontakten i position (manuel shuntning er nødvendig). Lav temperatur på eller manglende varmt vand Luft i varmepumpen eller systemet. For meget varmtvand aftappet. Udløst gruppe- eller hovedsikring. Eventuel jordfejlsafbryder udløst. For lavt indstillet blandingsventil. Drejekontakten(8) sat i position 0. Udløst automatsikring (7) eller finsikring (33). Se afsnittet Foranstaltninger ved driftsforstyrrelser Reset af automatsikring. EBV/effektovervågning eller ekstern styring kan have blokeret el-effekten. Fejlindstillede værdier for varmtvandsproduktion. Varmtvandstemperaturen når ikke op på det ønskede niveau for Ekstra varmtvand Der er udløst en alarm, hvilket blokerer for ekstra varmtvand. Maksimal varmepumpetemperatur, knap (102) på EBVkortet/effektovervågningskortet (2), er indstillet for lavt. Denne temperatur bør indstilles til 10 C over den indstillede værdi i menu Maks. el-effekt, knap (101) eller sikringernes størrelse, knap (100), er indstillet for lavt. Drejekontaktposition Reservedrift I dette trin er den elektroniske styring ude af funktion, og displayet er slukket. Varmeautomatikken er deaktiveret, hvorved manuel shuntning er nødvendig. Cirkulationspumpe (LP1), cirkulationspumpe (CP1) tilskudsvarme (TS2) og el-varmelegemet i varmtvandsbeholderen er i drift. I de tilfælde, hvor olietilbehørssæt (eller el-/gastilbehørssæt med shunt) anvendes, skal varmepumpens shunt betjenes manuelt. Klemme (11) position 3, 19, 21 og 25 er med konstant spænding. NB! Da kan tilsluttes et stort antal eksterne enheder, skal disse også kontrolleres. Høj varmtvandstemperatur For højt indstillet blandingsventil. Fejlindstillede værdier for varmtvandsproduktion. Lav rumtemperatur Luft i varmepumpen eller systemet. Udløst gruppe- eller hovedsikring. Eventuel jordfejlsafbryder udløst. Udløst automatsikring (7) eller finsikring (33). Se afsnittet Foranstaltninger ved driftsforstyrrelser Reset af automatsikring. Fejlindstillede automatikværdier. Døgnindstilling fejlindstillet, så natsænkning er aktiv om dagen. Cirkulationspumpe standset. For lavt fortryk i ekspansionsbeholderen, angives af for lavt tryk på trykmåleren, kontakt montøren. EBV/effektovervågning eller ekstern styring kan have blokeret el-effekten. Høj rumtemperatur Fejlindstillede værdier for varmeautomatikken. 9

12 Brugervejledning Foranstaltninger ved driftsforstyrrelser Alarmangivelser på display Ud over den almindelige information på displayet kan der også vises information. Dette gælder ved evt. driftsfejl eller ved andre fejlforanstaltninger. Sådan information vises kun under menu 1.0 (visning af menu 1.0 sker altid automatisk ca. 30 minutter efter seneste tastetryk). Informationen vises skiftevis med menu 1.0 s normale information. Samtidig blinker displayets baggrundsbelysning. Tallet til højre på displayet viser, hvilken varmepumpe, alarmen gælder for. 0 betyder alarm uden for varmepumpen. Føler alarm Føleralarm Denne information vises, når en temperaturføler i udeluftvarmepumpen er holdt op med at fungere. skifter til tilskudsvarmedrift*. Alarmen kan skyldes brud på kablet eller forkert installation. Informationen forsvinder, når årsagen til fejlen er rettet, og udeluftvarmepumpen er genstartet. Alarmen nulstilles i menu 5.2. LP-Lavtrykspress LP-Lavtrykspress. Hvis denne information vises, er lavtrykspressostaten i udeluftvarmepumpen udløst. skifter til tilskudsvarmedrift*. Alarmen kan f.eks. skyldes tiliset fordamper eller reduceret luftflow gennem fordamperen. Informationen forsvinder, når pressostaten er nulstillet, og udeluftvarmepumpen er genstartet. Alarmen nulstilles i menu 5.2. HP-Højtrykspress HP-Højtrykspress. Hvis denne information vises, er højtrykspressostaten i udeluftvarmepumpen udløst. skifter til tilskudsvarmedrift*. Alarmen kan f.eks. skyldes for lav indfyringsmængde. Informationen forsvinder, når pressostaten er nulstillet, og udeluftvarmepumpen er genstartet. Alarmen nulstilles i menu 5.2. Motorværn Motorværn Hvis denne information vises, er motorværnet i udeluftvarmepumpen udløst. skifter til tilskudsvarmedrift*. Alarmen kan skyldes fasebortfald på grund af udløste sikringer eller forkert indstillet motorværn. Informationen forsvinder, når fejlen er rettet, og udeluftvarmepumpen er genstartet. Alarmen nulstilles i menu 5.2. * Betyder, at kompressoren blokeres. Fremløbstemperaturen tvinges til den indstillede minimumtemperatur i menu 2.3 (kan fravælges i menu ). KOM. ALARM Kom. alarm Fejlteksten vises, når kontakten mellem og udeluftvarmepumpen er afbrudt. skifter til tilskudsvarmedrift*. Alarmen kan f.eks. skyldes kabelbrud, eller at spændingen til udeluftvarmepumpen ikke er tilkoblet. Informationen forsvinder, når både og udeluftvarmepumpen genstartes. NB! skal spændingssættes i løbet af 5 min., efter at udeluftvarmepumpen er genstartet, og kommunikationen mellem produkterne er gendannet. Alarmen nulstilles i menu 5.2. Temp. begrænser Temp. begrænser Vises, når evt. temperaturbegrænser er udløst. Kompressor og el-varmelegeme blokeres, evt. indstillet autodrift frakobles, og driftsindstillingen ændres til forår/ efterår, (cirkulationspumpen er i drift). Gælder kun, hvis en temperaturbegrænser er koblet til klemme (11), position 33 og 34. Informationen forsvinder, når fejlen er udbedret, og alarmen nulstilles i menu Varmtvandsalarm Varmtvandsalarm Denne information vises, når en fejl på varmtvandste mperaturføleren er registreret. tvangskøres til opfyldning, og autodrift tilkobles. Alarmen kan f.eks. skyldes defekt føler eller brud på følerkablet. Informationen forsvinder, når fejlen er udbedret, og alarmen nulstilles i menu

13 Brugervejledning Foranstaltninger ved driftsforstyrrelser Fremløbs alarm Kort driftstid Fremløbs alarm Denne information vises, når en fejl på fremløbstemperaturføleren er registreret. tvangskøres til varmtvandsproduktion, evt. indstillet autodrift frakobles, og driftsindstillingen ændres til sommer. Alarmen kan f.eks. skyldes defekt føler eller brud på følerkablet. Informationen forsvinder, når fejlen er udbedret, og alarmen nulstilles i menu Kort driftstid Denne oplysning vises, når driftstiden på varmepumpen har været under 2 minutter 3 gange i træk. skifter til tilskudsvarmedrift* Oplysningerne forsvinder, når årsagen til fejlen er fjernet, og varmepumpen er genstartet. Varmgasalarm El-elementalarm El-elementalarm Denne information vises, når en fejl på el-varmelegemets temperaturføler er registreret. El-varmelegemedrift blokeres, evt. indstillet autodrift frakobles, og drifts indstillingen ændres til forår/efterår. Alarmen kan f.eks. skyldes defekt føler eller brud på følerkablet. Informationen forsvinder, når fejlen er udbedret, og alarmen nulstilles i menu Føler fejlmonteret Føler fejlmonteret Denne oplysning vises, når følere i varmepumpen er fejlmonteret. skifter til tilskudsvarmedrift*. Oplysningen forsvinder, når årsagen til fejlen er fjernet, og varmepumpen er genstartet. Afrimning afbr Afrimning afbrudt Denne oplysning vises, når afrimningen i varmepumpen er mislykket tre gange i træk. Kontrollér temperaturen på returføleren (menu 5.14). Hvis den er lavere end 10 C, afrimes varmepumpen ikke. Kontrollér temperaturen på returføleren (menu 5.10). Hvis den er højere end udetemperaturen (menu 5.9) under kompressordrift, afrimes varmepumpen ikke. Oplysningen forsvinder, når årsagen til fejlen er fjernet, og varmepumpen er genstartet. Midlertidig/varig høj varmgas Disse oplysninger vises, når varmgassen i varmepumpen overstiger 120 C. Den bliver varig efter tre gentagelser inden for 240 minutter. skifter til tilskudsvarmedrift*. Oplysningen forsvinder, når årsagen til fejlen er fjernet, og varmepumpen er genstartet. Fejlrotation Fejlrotation Denne oplysning vises, når kompressoren i FIGHTER 2020 har en forkert rotationsretning. Ved nystart eller efter indgreb i el-skabet se afsnittet Igangsætning og justering Opstart og kontrol i monterings- og betjeningsvejledningen til FIGHTER skifter til tilskudsvarmedrift*. Oplysningen forsvinder, når årsagen til fejlen er rettet, og FIGHTER 2020 er genstartet. Reset af automatsikring Automatsikringerne (7) er placeret på undersiden af SMO 10. Normalpositionen for automatsikringerne er 1 (til højre). 7 11

14 Installation/justering Generelt til montøren Generelt til montøren Ophængning installeres hængende på væggen med fire skruer. På bagsiden er der to huller til ophængning samt to gennemgående huller i el-koblingsrummet. 276 Tilskudsvarmedrift uden varmepumpe Installationskontrol Iht. gældende regler skal varmeanlægget underkastes en installationskontrol, inden det tages i brug. Kontrollen må kun udføres af en person, som har kompetence til opgaven. Kontrollen skal dokumenteres. Ovenstående gælder for anlæg, der er udstyret med lukkede ekspansionsbeholdere. Udskiftning af el-varmepumpe eller ekspansionsbeholder må ikke foretages uden gentagen kontrol. Lynguide menuindstilling tilskudsvarmedrift Menu Tilskudsvarmedrift Tilskudsvarme er aktiveret, når Ja vises på displayet, ellers vises Nej. Når tilskudsvarmen er aktiveret, kan hverken el-varmelegeme eller cirkulationspumpe blokeres med driftsindstillingsknappen. Fabriksindstillingen er Nej. Ved drift uden varmepumpe! Sammenkobling Det gælder for alle sammenkoblingsmuligheder, at det krævede sikkerhedsudstyr skal monteres i henhold til gældende regler. Se for at finde flere sammenkoblingsmuligheder. Ændring af menutype I udgangspositionen er ikke alle menuer synlige, men kræver aktivering i Der kan vælges tre forskellige menutyper. Menutypen for de forskellige menuer er markeret i afsnittet Menutræ. N Normal det normalbrugeren behøver. U Udvidet viser alle menuer undtagen servicemenuer. S Service, viser alle menuer, vender tilbage til normal 30 minutter efter sidste tastetryk. 12

15 Installation/justering Generelt til montøren Tilkobling skal installeres via en flerpolet arbejdskontakt med mindst 3 mm's brydeafstand. Før isolationstest af ejendommen skal styremodulet kobles fra. NB! For at undgå forstyrrelser skal følerkabler og modulkabler separeres (min. 20 cm) fra stærkstrømsledninger ved kabelføring. Koblingsklemrække (14) EBV-kort/ effektovervågningskort (2) LEK Koblingsklemrække (11) Koblingsklemrække (4), kommunikation udeluftvarmepumpe NB! Indgreb bag de fastskruede dæksler må kun udføres af en autoriseret el-installatør. NB! El-installation samt evt. service skal udføres under kontrol af en autoriseret el-installatør. El-installation og trækning af ledninger skal udføres iht. gældende regler. 13

16 Installation/justering Sammenkobling Varmtvandsbeholder Sammenkobling Varmtvandsbeholder HR VVC UG Vølund udeluftvarmepumpe VP VXV1 SÄV HR LP1 VVG HR Funktioner Udeluftvarmepumpen prioriteter påfyldning af varmtvand via omskifterventil (VXV1). Start og stop af påfyldning af varmtvand styres af temperaturen ved varmtvandsføleren (VVG). I tilfælde, hvor tilskudsvarmen sidder efter omskifterventilen, opvarmes varmtvandet med varmtvandsbeholderens el-varmelegeme, når tilskudsvarme er aktiveret. NB! For at undgå forstyrrelser skal følerkabler og modulkabler separeres (min. 20 cm) fra stærkstrømsledninger ved kabelføring. 14

17 Installation/justering Sammenkobling Varmtvandsbeholder Sammenkobling varmtvandsbeholder Omskifterventilen (VXV1) sammenkobles med position 10 (230 V), 11 (N) og 13 (230 V ved varmtvandsproduktion) på klemme (11). Varmtvandsføleren (VVG) monteres i varmtvandsakkumulatortankens dykrør. For at kunne måle nøjagtige værdier skal føleren have god kontakt med målestedet. Denne føler skal sammenkobles med position 45 og 46 på klemme (11). El-varmelegemet i varmtvandsbeholderen skal anvendes, når tilskudsvarmen sidder efter omskifterventilen. Sammenkobling foretages til position 25 (230 V) og 26 (N) på klemme (11). Hvis der skal anvendes varmtvandscirkulation (VVC), tilsluttes pumpen til position 27 (230 V) og 28 (N) på klemme (11). Se afsnittet El-tilslutning Klemskema for at se et komplet klemskema. Lynguide - menuindstillinger Varmtvandsbeholder Menu 1.1 Starttemperatur VV Her vælges, ved hvilken temperatur varmepumpen starter ift. varmtvandsbeholderen. Værdien kan indstilles til mellem 25 og 50 C. Fabriksindstillingen er 45 C. Menu 1.2 Stoptemperatur VV Her vælges, ved hvilken temperatur varmepumpen/ el-varmelegemet skal stoppe med at opvarme vand. Værdien kan indstilles til mellem 30 og 80 C. Fabriksindstillingen er 50 C. Menu 1.6 Driftstid Varmtvand Her vises, hvor længe opfyldning af varmt vand har pågået (akkumuleret). Menu Periode tid I undermenuerne til denne indstilles tider for varmeog varmtvandsproduktion. Menu Varmtvandscir. Hvis der ikke er brug for varmtvand eller varme, kan de fravælges her. N L1 N L1 Der kan vælges Intet varmtvand, Ingen varme eller Varmtvand + varme. Fabriksindstillingen er Varmtvand + varme. 11 L1 N VV VXV 1 VV VVC Elpatron Varmvatten 15

18 Installation/justering Sammenkobling Olietilbehørssæt Sammenkobling Olietilbehørssæt Vølund udeluftvarmepumpe sammenkoblet med olie-/gaskedel sammen med og varmtvandsbeholder (flydende kondensering) P SV1 HR FG1 CP1 HR PG RG1 VVC HR SÄV VXV1 UG VP Vølund udeluftvarmepumpe VVG HR HR LP1 Funktioner styrer udeluftvarmepumpe, oliekedel, cirkulationspumper, shunts mm. Udeluftvarmepumpen kører med flydende kondensering mod varmesystemet samt prioriterer påfyldning af varmt vand via omskifterventil (VXV1). Afhængig af udelufttemperaturen arbejder varmepumpen i trin 1 eller 2. Olievarmepumpen starter, når gradminutantallet nås. Hvis temperaturen ved varmepumpeføleren (PG) når det indstillede startniveau, begynder shuntventilen at foretage regulering i overensstemmelse med de indstillede periode- og impulstider. Hvis temperaturen i varmepumpen falder til under den forudindstillede temperatur, lukkes shuntventilen. Hvis varmepumpen ikke kan dække varmebehovet, startes olievarmepumpen, og ekstravarmen forbindes i shunt derfra. NB! For at undgå forstyrrelser skal følerkabler og modulkabler separeres (min. 20 cm) fra stærkstrømsledninger ved kabelføring. 16

19 Installation/justering Sammenkobling Olietilbehørssæt Sammenkobling af olietilskudsvarme Olievarmepumpen styres af et relæ (TS2) og sammenkobles med position 21 og 24 (N) på klemme (11). Shuntventilen (SV1) sammenkobles med position 14 (230 V lukkesignal), 15 (230 V åbningssignal) og 16 (N). Varmetemperaturføler (PG) sammenkobles med position 43 og 44, klemme (11). Se afsnittet El-tilslutning Klemskema for at se et komplet klemskema. Lynguide Menuindstillinger olietilbehørssæt Menu Systemtype Her vælges aktuelt sammenkoblingsalternativ. VVM SMO Oliefyr SMO El-varmelegeme efter omskifterventil SMO Aftræksventilationspumpe SMO El-varmelegeme før omskifterventil Fabriksindstillingen er SMO Oliefyr. Vælg SMO Oliefyr. TS2 TS1 TS3 N Tillsats Menu Start for el-varmelegeme Her indstilles det temperaturunderskud, som skal forefindes, før tilskudsvarmetilførsel aktiveres. Der kan indstilles en værdi mellem og -30. Fabriksindstillingen er Menu Oliefyrstemperatur Her vises olievarmepumpens temperatur i C N SV1 Menu Oliefyr starttemp. Indstilling af den temperatur, som olievarmepumpen skal have, inden shuntventilen må åbne. Værdien kan indstilles til mellem 10 og 65 C. Fabriksindstillingen er 55 C. Menu Kompr Stop tid Antal timer oliekedel skal være aktiveret. Værdien kan indstilles til mellem 1 og 12 timer. Fabriksindstillingen er 2 timer. 17

20 Installation/justering Sammenkobling - El-kassette efter omskifterventil Sammenkobling - El-kassette efter omskifterventil Vølund udeluftvarmepumpe sammenkoblet med el-kassette efter omskifterventil sammen med og varmtvandsbeholder (flydende kondensering) P FG1 HR AV CP1 ELK AV HR AV BV RG1 VVC UG Vølund VP udeluftvarmepumpe VXV1 SÄV HR LP1 VVG HR Funktioner styrer udeluftvarmepumpe, el-kassette, cirkulationspumper, omskifterventil mm. Udeluftvarmepumpen kører med flydende kondensering mod varmesystemet samt prioriterer påfyldning af varmt vand via omskifterventil (VXV1). Afhængigt af udelufttemperatur og varmebehov arbejder udeluftvarmepumpen i trin 1 eller 2. Hvis udeluftvarmepumpen ikke kan dække varmebehovet, skal tilskudsvarmen fra el-kassetten tilkobles. Ved tilkobling af ekstravarme varmes det varme vand med el-varmelegeme i varmtvandsbeholderen. I forbindelse med kombidrift er omskifterventilen (VXV1) åben mod opvarmningssystemet. VVB/ACK EL VVB NB! For at undgå forstyrrelser skal følerkabler og modulkabler separeres (min. 20 cm) fra stærkstrømsledninger ved kabelføring. 18

21 Installation/justering Sammenkobling - El-kassette efter omskifterventil Sammenkobling el-kassette efter omskifterventil Tilskudsvarmen skal være udstyret med sit eget sikkerhedsudstyr ifølge gældende forskrifter. Sikkerhedsudstyr kan omfatte temperaturbegrænser, arbejdskontakt og evt. omløbskobling. giver manøvrespænding, 230 V til effektregulering. El-kassettens forskellige trin styres af relæerne TS1, TS2 og TS3. Se afsnittet El-tilslutning Klemskema for at se et komplet klemskema. 11 TS2 TS1 TS3 N Tillsats Lynguide Menuindstillinger el-kassette eller omskifterventil Menu Systemtype Her vælges aktuelt sammenkoblingsalternativ. VVM SMO Oliefyr SMO El-varmelegeme efter omskiftningsventil SMO Aftræksventilationspumpe SMO El-varmelegeme før omskiftningsventil SMO Varmtvandsbeholder Fabriksindstillingen er SMO Oliefyr. Vælg "SMO El-varmelegeme efter omskiftningsventil". Menu Start for el-varmelegeme Her indstilles det temperaturunderskud, som skal forefindes, før tilskudsvarmetilførsel aktiveres. Der kan indstilles en værdi mellem og -30. Fabriksindstillingen er Menu Integratortid Her indstilles antallet af gradminutter, der går pr. trin efter aktivering af tilskudsvarme. Værdien er indstillet til mellem 10 og 100 gradminutter. Fabriksindstillingen er 100. Menu Sikringsstørrelse Her vises indstillingen, der er valgt på EBV-kort/ effektovervågningskort (2) drejeknap (100). Menu Maks. el-effekt Her vises indstillingen, der er valgt på EBV-kort/ effektovervågningskort (2) drejeknap (101). Menu Maks. effekt 2 timer Her vælges det maksimale antal el-trin, som må være i drift i de første to timer efter opstart/strømafbrydelse. Værdien kan indstilles til mellem 0 og 7 trin. Fabriksindstillingen er 2. Menu El-trintype Her afgøres det, om el-tilskudsvarmen skal styres binært, VVM-binært eller lineært. Binær styring betyder, at forøgelsen sker i overensstemmelse med det binære talsystem og således giver mulighed for styring med højst syv effekttrin. VVM Binær betyder, at forøgelsen sker binært analogt VVM 240. Kan bruges ved varmelegemestørrelserne 3, 4,5 og 6 kw eller multipler heraf. Linear styring tillader maksimalt tre effekttrin, eftersom forøgelsen sker i overensstemmelse med en lineært stigende model. Fabriksindstillingen er binær. Maks. el-tilskudsvarmesæt (binær) Antal trin Drejeknapposition Tilskudsvarme 1 TS1 2 A TS2 3 B TS1+TS2 4 C TS3 5 D TS1 + TS3 6 E TS2 + TS3 7 F TS1 + TS2 + TS3 Maks. el-tilskudsvarmesæt (lineær) Antal trin Drejeknapposition Tilskudsvarme 1 TS1 2 A TS1+TS2 3 B TS1+TS2+TS3 Indstilling af diverse maksimale el-varmelegemeeffekter sker på drejeknappen (101) på EBV-kortet/ effektovervågningskortet (2)

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 MOS DK 0746-3 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE Indhold Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur 5 Venstre

Læs mere

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MO DK 0520-1 511260 R MONTERING- OG BRGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip... 3 ystemprincip... 3 Frontpanel

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 Indhold Brugervejledning Generelt Systembeskrivelse 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning, varmekurve

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 0903-7 FIGHTER 1240 031111 NIBE FIGHTER 1240. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 0903-7 FIGHTER 1240 031111 NIBE FIGHTER 1240. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK MO DK 0903-7 031111 MOTERIG- OG BRGERVEJLEDIG IBE 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V 2 2 1 FIGHTER 1220 Indhold 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip...

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

MOS DK 0732-3 FIGHTER 2020 031044 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 2020 LEK

MOS DK 0732-3 FIGHTER 2020 031044 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 2020 LEK MOS DK 07- FIGHTER 00 00 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 00 LEK LEK Indhold Systembeskrivelse Vedligeholdelsesrutiner Generelt til montøren Transport og opbevaring Installationskontrol Opstilling

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE FIGHTER 1220 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V MOS DK 0644-1 FIGHTER 1220 031072 LEK. Fighter 1220

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE FIGHTER 1220 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V MOS DK 0644-1 FIGHTER 1220 031072 LEK. Fighter 1220 MO DK 0644-1 031072 MOTERIG- OG BRGERVEJLEDIG IBE 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V Fighter 1220 2 1 Indhold 1 Generelt Kort produktbeskrivelse...2 Indstillingstabel...2 ystembeskrivelse Funktionsprincip...3

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1107-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 331233 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 331233 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 MOS DK 1452-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 331233 AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 HE 30 HEV 300 HEV 500 HBS 16 AMS 10-16 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Anlæggets data Information

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING FIGHTER 600P MOS DK 0609-2 011919 FIGHTER 600P 1, 2,... LEK

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING FIGHTER 600P MOS DK 0609-2 011919 FIGHTER 600P 1, 2,... LEK ,,... MOS DK 0609-099 R MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING LEK Generelt Kort produktbeskrivelse... Indstillingstabel... Systembeskrivelse Funktionsprincip... Systemprincip... Frontpanel Frontpanel...

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL Naviger gennem styreenhedens menuer med: Når du skal øge eller reducere de indstillede værdier, skal du bruge: Når du skal

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FIGHTER 310P MOS DK 0405-2 611658 FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK

MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FIGHTER 310P MOS DK 0405-2 611658 FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK MOS DK 0405-2 611658 R MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Fighter 310P Indholdsfortegnelse 1 Til Boligejeren Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip...

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F2026. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1244-2 031867 LEK

Installatørhåndbog NIBE F2026. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1244-2 031867 LEK Installatørhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK IHB DK 1244-2 031867 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport og opbevaring 5 Opstilling 5 Medfølgende

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1110-2 431020 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1110-2 431020 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1110-2 431020 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Bjergvarmepumpe IHB DK 0927-1 031317 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Bjergvarmepumpe IHB DK 0927-1 031317 LEK Installatørhåndbog Bjergvarmepumpe LEK IHB DK 0927-1 031317 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Brugervejledning

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Brugervejledning Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Brugervejledning 6 720 645 303 (2010/11) da Information Information IVT Greenline HE er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Installatørhåndbog GS-6 PC. Jordvarmepumpe GS-6 PC OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 LEK

Installatørhåndbog GS-6 PC. Jordvarmepumpe GS-6 PC OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Der findes en detaljeret

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 500

Brugerhåndbog NIBE VVM 500 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1212-1 431243 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW 6 720 614 056-00.2D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 20

Brugerhåndbog NIBE SMO 20 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1322-1 231743 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 8. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1145

Brugerhåndbog NIBE F1145 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1108-1 431017 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE Uplink

Brugerhåndbog NIBE Uplink Brugerhåndbog UHB DK 1228-1 231155 Indholdsfortegnelse 1 Generelt 2 Funktionsudbud 3 Krav 3 2 Registrer dig for NIBE Uplink 4 3 Find på hjemmesiden 5 Startsiden 5 Software 8 Kontoindstillinger 8 Log ud

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

PELLUX 100/20 kw PELLUX 100/30 kw TIL TRÆPILLER

PELLUX 100/20 kw PELLUX 100/30 kw TIL TRÆPILLER MOS DK 1 24042014 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING /20 kw /30 kw TIL TRÆPILLER TIL SLUTBRUGER. Tillykke med din nye Pille-kedel fra Vølund. Det er vigtigt at læse brugermanualen. Vi anbefaler følgende

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1343-2 (S) 231609 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 34. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1001 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service,

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK 1335-1 231521

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK 1335-1 231521 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1335-1 231521 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 30. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

6 720 801 078-00.1I. Multi Module. Installatørvejledning. 6 720 807 279 (2013/03) da

6 720 801 078-00.1I. Multi Module. Installatørvejledning. 6 720 807 279 (2013/03) da 6 720 801 078-00.1I Multi Module Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 2 1.1 Symbolforklaring................................

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Avanceret - ganske enkelt Danfoss trådløse CF2-system til styring af gulvvarme er designet med enkelhed for øje. Det gør det muligt at montere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Betjenings- og servicevejledning

Betjenings- og servicevejledning Til brugeren og installatøren Betjenings- og servicevejledning Varmestyring ModuLine 400 6 720 617 463 (01/2009) DK Indholdsfortegnelse 1 Kort oversigt 5 1.1 Tasteoversigt 5 1.2 Standardvisning 6 1.3 Kort

Læs mere