MOS DK SMO MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10"

Transkript

1 MOS DK MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING

2

3 Indhold Brugervejledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur 5 Venstre tastatur 5 Rumtemperatur Varmeautomatik 6 Grundindstilling 6 Manuel ændring af rumtemperaturen 6 Udgangsværdier for varmeautomatik 7 Indstilling med diagram 8 Foranstaltninger ved driftsforstyrrelser Lav temperatur på eller manglende varmt vand 9 Varmtvandstemperaturen når ikke op på det ønskede niveau for Ekstra varmtvand 9 Høj varmtvandstemperatur 9 Lav rumtemperatur 9 Høj rumtemperatur 9 Drejekontaktposition 9 Alarmangivelser på display 10 Reset af automatsikring 11 Montering Generelt til montøren Ophængning 12 Installationskontrol 12 Sammenkobling 12 Ændring af menutype 12 Tilskudsvarmedrift uden varmepumpe 12 Lynguide menuindstilling tilskudsvarmedrift 12 Tilkobling 13 Sammenkobling Opvarmning af vand 14 Olietilbehørssæt 16 El-kassette efter omskifterventil 18 El-kassette før omskifterventil 20 Gaskedel 22 Aftræksventilationspumpe 24 Flere varmepumper 26 Ekstra shuntgruppe 28 Funktionsbeskrivelse Opvarmning 30 Ekstra varmtvand 31 El-tilslutning Modulkabel mellem og en udeluftvarmepumpe 33 Sammenkobling af udendørs føler 34 Sammenkobling af fremløbs- og returfølere 34 Maks. varmepumpetemperatur/varmtvandsbeholder 34 EBV/effektovervågning 35 Ekstern alarm 35 Tarif 35 Klemskema 36 Opstart Opstart med Vølund udeluftvarmepumpe 38 Opstart uden Vølund udeluftvarmepumpe 38 Menuer du bør kende 38 Styring Menustyring Ændring af parameter 39 Tastatur 39 Hurtig flytning 39 Menutræ Menutræ 40 Menuforklaring Hovedmenuer Varmtvandstemperatur Fremløbsstemp Fremløbsstemp. 2* Udelufttemperatur Varmepumpe Rumtemperatur Ur Øvrige indstillinger Varmepumpe indstill Tilskudsvarme Driftsindstilling Hurtig start Alarmlog System Info 56 Tekniske specifikationer Mål- og opsætningskoordinater 57 Komponentplacering 58 Komponentliste 59 Data for temperaturfølere 59 El-skema 60 Tilbehør 62 Medfølgende tilbehør 63 Tekniske data 63 1

4 Generelt For at få størst muligt udbytte af Vølund bør du gennemlæse denne Monterings- og Brugervejledning. er et styremodul, der er beregnet til optimal styring af op til ni Vølund udeluftvarmepumper sammen med andet varmeudstyr. Mikroprocessorer sørger for, at styremodulet hele tiden arbejder så effektivt som muligt. er et svenskproduceret, driftssikkert kvalitetsprodukt med lang levetid. Udfyldes, når produktet er installeret Serienummer (103), skal altid oplyses ved henvendelse til Vølund. 089 _ Installationsdato Installatør/Montør Type af sammenkobling Akkumulator/varmtvandsbeholder Antal varmepumper Effektstørrelse Shuntgruppe 2 Valgt effekt, el-varmelegeme Indstilling på cirkulationspumpe (16), centralvarmeside Indstilling på cirkulationspumpe (40), cirkulationspumpe Indstilling menu 2.1, Varmekurve Indstilling af Forskydning varmekurve Date Underskrift 2

5 Brugervejledning Generelt Systemprincip P HR SV1 SV2 FG1 CP1 CP2 FG2 PG RG1 RG2 HR HR VVC SÄV VXV1 UG HR Vølund VP udeluftvarmepumpe SÄV FG AV VVG HR RG RV TV LP1 SF Funktionsprincip er et avanceret styremodul, der sammen med Vølund udeluftvarmepumpe og eksisterende varme- og varmtvandsudstyr udgør et komplet anlæg. kan bruges til mange forskellige sammenkoblinger. Grundlaget er en Vølund udeluftvarmepumpe, der igen kan sammenkobles med el-varmepumpe, oliefyr og akkumulatortank, f.eks. Vølund VPA. Forkortelser AV Spærreventil BV Kontraventil EXP Ekspansionsbeholder med nødvendigt sikkerhedsudstyr FG1 Fremløbsføler 1 FG2 Fremløbsføler 2 HR Hjælperelæ LP1 Cirkulationspumpe 1 LP2 Cirkulationspumpe 2 PG Varmepumpeføler RG1 Returføler 1 RG2 Returføler 2 RV Reguleringsventil SF Snavsfilter (Indgår i Vølund udeluftvarmepumpe) SV1 Shuntventil 1 SV2 Shuntventil 2 SÄV Sikkerhedsventil TV Tappeventil UG Udeføler VVC Varmtvandscirkulation VVG Varmtvandsføler VXV1 Omskifterventil 1 VXV2 Omskifterventil 2 3

6 Brugervejledning Frontpanel Frontpanel A I II III A B I II 50.0 C Hotwatertemperature Display Venstre tastatur Højre tastatur Forskydning varmekurve Drejekontakt Display Første linje: A B I II III Kompressorsymbol A vises sammen med kompressorsymbolet, når trin 1 er i drift. B vises sammen med kompressorsymbolet, når trin 2 er i drift. Kun kompressorsymbolet angiver, at kompressoren skal starte, men er spærret på grund af ikke-opfyldte startvilkår internt i udeluftvarmepumpen, f.eks. stoptemperatur. Tilskudsvarmesymbol Vises, når tilskudsvarmen er tilkoblet. Stregerne angiver, hvilket/hvilke effekttrin der aktuelt er indkoblet. Vises kun, hvis el-kassetten er indkoblet. Effekttrin I er indkoblet. Effekttrin II er indkoblet. Effekttrin III er indkoblet. Der vises kun lyn, når varmtvand opvarmes af el-tilskudsvarmesæt. A B Varmtvandssymbol Vises når funktionen "Ekstra varmtvand" er aktiv. A vises, når 3 timers temperaturforøgelse er aktiveret. B vises, når tidsbestemt temperaturforøgelse er aktiveret, periodisk eller tidsstyret. Cirkulationspumpesymbol Vises, når cirkulationspumpen i varmesystemet er i drift. Varmesystemsymbol Vises, når husopvarmning med kompressor er i gang. Afrimningssymbol Vises, når afrimning af udeluftvarmepumpen er i gang. Anden linje: Værdi for aktuel parameter. Tredje linje: Beskrivelse af aktuel visningsparameter. Normalt vises Varmtvandstemp. Fjerde linje: Viser informationssymboler. 1.0 Menunummer P Pool-påfyldning er i gang Knaplås aktiveret 4

7 Brugervejledning Frontpanel Drejekontakt med tre positioner 1 0 : 1 Normal position. Samtlige styrefunktioner tilkoblet. 0 Systemet helt lukket. Reserveposition. Anvendes ved eventuel driftsforstyrrelse. Tilskudsvarmeeffekten er begrænset, afhængig af valgt sammenkoblingsalternativ. Se afsnittet Foranstaltninger ved driftsforstyrrelser. NB! Ved en udelufttemperatur under 0 C er der frostrisiko. Forskydning af varmekurve Med denne knap ændres varmekurvens parallelforskydning og dermed rumtemperaturen. Når den drejes med uret, øges rumtemperaturen. Når knappen drejes, vises menu 2.0 på displayet, og værdien for beregnet fremløbstemperatur ændres. Se også afsnittet Rumtemperatur. Højre tastatur Med plusknappen bladrer man i menusystemet (frem) eller øger værdien på den valgte parameter. Med minusknappen bladrer man i menusystemet (tilbage) eller sænker værdien på den valgte parameter. Med Enter-knappen vælges en lavere menu i menusystemet, parameterændring aktiveres, og eventuel parameterændring bekræftes. Se også afsnittet Menustyring. Venstre tastatur Driftsposition Med denne knap indstilles den ønskede driftsposition hvad angår tilladelse/blokering af cirkulationspumpen eller ekstra energi. Det er ikke nødvendigt at bekræfte ændringen med Enter-knappen. Når der trykkes på knappen, vises den aktuelle driftsposition på displayet, og ved yderligere tastetryk ændres positionen. Når der trykkes på Enter-knappen, vender systemet tilbage til normal visningsniveau i taldisplayet. De forskellige driftspositioner er: Autoposition: vælger automatisk driftsposition i forhold til udelufttemperaturen. Cirkulationspumpen og tilskudsvarmen tillades at være i drift, når der er behov derfor. Sommerposition: Kun produktion af varmtvand med udeluftvarmepumpen. Cirkulationspumpen og tilskudsvarmen er blokeret. El-varmelegemet kan dog tilkobles ved aktivering af Ekstra varmt vand. Forårs-/efterårsposition: Kun produktion af varme og varmtvand med udeluftvarmepumpen. Cirkulationspumpen i drift. Tilskudsvarmen er blokeret. El-varmelegemet kan dog tilkobles ved aktivering af Ekstra varmt vand. NB! Ved alarm fra udeluftvarmepumpen vises de forskellige positioner ikke. Ekstra varmtvand* Med denne knap aktiveres funktionen Ekstra varmtvand i en periode på 3 timer. Det er ikke nødvendigt at bekræfte ændringen med Enterknappen. Ved aktivering øges varmtvandstemperaturen til over den normale og op til den indstillede værdi. Se også afsnittet Funktionsbeskrivelse Ekstra varmtvand. Ingen funktion. Knaplås Knaplås aktiveres ved at trykke knapperne Plus og Minus ned samtidig. Nøglesymbolet vises nu på displayet. Deaktivering sker på samme måde. * Kræver tilskud før omskifterventil eller el-varmelegeme i varmtvandsbeholder. 5

8 Brugervejledning Rumtemperatur Rumtemperatur Varmeautomatik Indendørstemperaturen afhænger af flere forskellige faktorer. I den varme årstid er solens stråler og varmeafgivelsen fra mennesker og apparater tilstrækkelig til at holde huset varmt. Når det bliver koldere udenfor, må man starte sit varmesystem. Jo koldere det bliver udenfor, jo varmere skal radiatorerne (elementerne) være. Denne tilpasning sker automatisk, men først skal varmepumpen dog have den korrekte grundindstilling, se afsnittet Grundindstilling. Grundindstilling Til grundindstilling anvendes menu 2.1 og drejeknappen Forskydning, varmekurve. Hvis man ikke ved, hvilke værdier der skal indstilles, kan udgangsværdierne hentes ud fra nedenstående tabel. Hvis rumtemperaturen ikke bliver som ønsket, kan det være nødvendigt at efterjustere. NB! Vent et døgn mellem indstillingerne, så temperaturerne når at stabilisere sig. 9 Varmekurve 2.1 Menu 2.1 Varmekurve Forskydning varmekurve Efterjustering af grundindstillingen Koldt vejr Hvis rumtemperaturen er for lav, øges værdien Varmekurve i menu 2.1 et trin. Hvis rumtemperaturen er for høj, sænkes værdien Varmekurve i menu 2.1 et trin. Varmt vejr Hvis rumtemperaturen er for lav, drejes drejeknappen "Forskydning varmekurve" et trin med uret. Hvis rumtemperaturen er for høj, drejes drejeknappen Forskydning, varmekurve et trin mod uret. Manuel ændring af rumtemperaturen Hvis man vil sænke eller hæve indendørstemperaturen midlertidigt eller vedblivende i forhold til den temperatur, man tidligere har haft, drejer man knappen "Forskydning varmekurve" mod uret henholdsvis med uret. En til tre streger svarer til ca. 1 grads ændring af rumtemperaturen. NB! En forøgelse af rumtemperaturen kan bremses af termostaterne på radiatorerne eller gulvvarmen, og disse skal derfor også stilles højere. 6

9 Brugervejledning Rumtemperatur Udgangsværdier for varmeautomatik Værdierne, der angives på kortet, gælder Varmekurve. Den første værdi vedrører et lavtempereret* radiatorsystem. Drejeknappen Forskydning varmekurve stilles på -2. Værdien inden i parentesen vedrører et gulvvarmesystem**, der er monteret i betondæk. Kortets værdier er ofte et godt udgangspunkt, hvis man ønsker, at systemet skal holde ca. 20 C i stuetemperatur. Værdierne kan, hvis der er behov herfor, efterjusteres. Eksempel på valg af udgangsværdi: 1 Hus med lavtempereret* radiatorsystem Århus = Område 10 (5). Kurve 10 vælges i menu 2.1, og drejeknappen Forskydning varmekurve stilles på 0. 2 Hus med gulvvarme** monteret i betondæk Århus = Område 10 (5). Kurve 5 vælges i menu 2.1, og drejeknappen Forskydning varmekurve stilles på 0. Aalborg Eksempler: 10 (5) Århus Helsingør København Odense * Med lavtempereret radiatorsystem menes et system, hvor fremløbstemperaturen er 55 C på den koldeste dag. ** Gulvvarme kan dimensioneres meget forskelligt. I eksempel 2 ovenfor tages der sigte på et system, hvor fremløbstemperaturen skal være ca C den koldeste dag. 7

10 Brugervejledning Rumtemperatur Indstilling med diagram er udstyret med udelufttemperaturstyret varmeautomatik. Dette betyder, at fremløbstemperaturen styres i forhold til den aktuelle udelufttemperatur. I diagrammet går man ud fra stedets dimensionerede udelufttemperatur og varmesystemets dimensionerede fremløbstemperatur. Der, hvor disse to værdier mødes, kan varmeautomatikkens kurvehældning aflæses. Dette indstilles under menu 2.1, Varmekurve. Ved hjælp af drejeknappen på frontpanelet Forskydning varmekurve indstilles en hensigtsmæssig værdi. Hensigtsmæssig værdi for gulvvarme er -1 og for radiatorsystemer -2. Forskydning, varmekurve -2 FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FREMLØBSTEMPERATUR + 5 C VÄRMEKURVA VARMEKURVE Varmekurve FORSKYDNING FÖRSKJUTNING VARMEKURVE VÄRMEKURVA (-2) C UDELUFTTEMPERATUR UTETEMPERATUR Menu 2.1 Varmekurve Forskydning, varmekurve 0 Forskydning varmekurve FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FREMLØBSTEMPERATUR + 5 C VÄRMEKURVA VARMEKURVE C FORSKYDNING FÖRSKJUTNING UDELUFTTEMPERATUR UTETEMPERATUR VARMEKURVE VÄRMEKURVA (0) NB! Varmekurve i menu 2.1 og Maks. fremløb i menu 2.4 justeres efter det aktuelle varmesystem. Forskydning, varmekurve +2 FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FREMLØBSTEMPERATUR + 5 C VÄRMEKURVA VARMEKURVE FORSKYDNING FÖRSKJUTNING VÄRMEKURVA (+2) VARMEKURVE C UDELUFTTEMPERATUR UTETEMPERATUR 8

11 Brugervejledning Foranstaltninger ved driftsforstyrrelser Foranstaltninger ved driftsforstyrrelser Tal i parentes henviser til afsnittet Tekniske specifikationer Komponentliste. Hvis driftsforstyrrelsen ikke kan afhjælpes ved hjælp af nedenstående, bør service rekvireres. Hvis det er nødvendigt, sættes kontakten i position (manuel shuntning er nødvendig). Lav temperatur på eller manglende varmt vand Luft i varmepumpen eller systemet. For meget varmtvand aftappet. Udløst gruppe- eller hovedsikring. Eventuel jordfejlsafbryder udløst. For lavt indstillet blandingsventil. Drejekontakten(8) sat i position 0. Udløst automatsikring (7) eller finsikring (33). Se afsnittet Foranstaltninger ved driftsforstyrrelser Reset af automatsikring. EBV/effektovervågning eller ekstern styring kan have blokeret el-effekten. Fejlindstillede værdier for varmtvandsproduktion. Varmtvandstemperaturen når ikke op på det ønskede niveau for Ekstra varmtvand Der er udløst en alarm, hvilket blokerer for ekstra varmtvand. Maksimal varmepumpetemperatur, knap (102) på EBVkortet/effektovervågningskortet (2), er indstillet for lavt. Denne temperatur bør indstilles til 10 C over den indstillede værdi i menu Maks. el-effekt, knap (101) eller sikringernes størrelse, knap (100), er indstillet for lavt. Drejekontaktposition Reservedrift I dette trin er den elektroniske styring ude af funktion, og displayet er slukket. Varmeautomatikken er deaktiveret, hvorved manuel shuntning er nødvendig. Cirkulationspumpe (LP1), cirkulationspumpe (CP1) tilskudsvarme (TS2) og el-varmelegemet i varmtvandsbeholderen er i drift. I de tilfælde, hvor olietilbehørssæt (eller el-/gastilbehørssæt med shunt) anvendes, skal varmepumpens shunt betjenes manuelt. Klemme (11) position 3, 19, 21 og 25 er med konstant spænding. NB! Da kan tilsluttes et stort antal eksterne enheder, skal disse også kontrolleres. Høj varmtvandstemperatur For højt indstillet blandingsventil. Fejlindstillede værdier for varmtvandsproduktion. Lav rumtemperatur Luft i varmepumpen eller systemet. Udløst gruppe- eller hovedsikring. Eventuel jordfejlsafbryder udløst. Udløst automatsikring (7) eller finsikring (33). Se afsnittet Foranstaltninger ved driftsforstyrrelser Reset af automatsikring. Fejlindstillede automatikværdier. Døgnindstilling fejlindstillet, så natsænkning er aktiv om dagen. Cirkulationspumpe standset. For lavt fortryk i ekspansionsbeholderen, angives af for lavt tryk på trykmåleren, kontakt montøren. EBV/effektovervågning eller ekstern styring kan have blokeret el-effekten. Høj rumtemperatur Fejlindstillede værdier for varmeautomatikken. 9

12 Brugervejledning Foranstaltninger ved driftsforstyrrelser Alarmangivelser på display Ud over den almindelige information på displayet kan der også vises information. Dette gælder ved evt. driftsfejl eller ved andre fejlforanstaltninger. Sådan information vises kun under menu 1.0 (visning af menu 1.0 sker altid automatisk ca. 30 minutter efter seneste tastetryk). Informationen vises skiftevis med menu 1.0 s normale information. Samtidig blinker displayets baggrundsbelysning. Tallet til højre på displayet viser, hvilken varmepumpe, alarmen gælder for. 0 betyder alarm uden for varmepumpen. Føler alarm Føleralarm Denne information vises, når en temperaturføler i udeluftvarmepumpen er holdt op med at fungere. skifter til tilskudsvarmedrift*. Alarmen kan skyldes brud på kablet eller forkert installation. Informationen forsvinder, når årsagen til fejlen er rettet, og udeluftvarmepumpen er genstartet. Alarmen nulstilles i menu 5.2. LP-Lavtrykspress LP-Lavtrykspress. Hvis denne information vises, er lavtrykspressostaten i udeluftvarmepumpen udløst. skifter til tilskudsvarmedrift*. Alarmen kan f.eks. skyldes tiliset fordamper eller reduceret luftflow gennem fordamperen. Informationen forsvinder, når pressostaten er nulstillet, og udeluftvarmepumpen er genstartet. Alarmen nulstilles i menu 5.2. HP-Højtrykspress HP-Højtrykspress. Hvis denne information vises, er højtrykspressostaten i udeluftvarmepumpen udløst. skifter til tilskudsvarmedrift*. Alarmen kan f.eks. skyldes for lav indfyringsmængde. Informationen forsvinder, når pressostaten er nulstillet, og udeluftvarmepumpen er genstartet. Alarmen nulstilles i menu 5.2. Motorværn Motorværn Hvis denne information vises, er motorværnet i udeluftvarmepumpen udløst. skifter til tilskudsvarmedrift*. Alarmen kan skyldes fasebortfald på grund af udløste sikringer eller forkert indstillet motorværn. Informationen forsvinder, når fejlen er rettet, og udeluftvarmepumpen er genstartet. Alarmen nulstilles i menu 5.2. * Betyder, at kompressoren blokeres. Fremløbstemperaturen tvinges til den indstillede minimumtemperatur i menu 2.3 (kan fravælges i menu ). KOM. ALARM Kom. alarm Fejlteksten vises, når kontakten mellem og udeluftvarmepumpen er afbrudt. skifter til tilskudsvarmedrift*. Alarmen kan f.eks. skyldes kabelbrud, eller at spændingen til udeluftvarmepumpen ikke er tilkoblet. Informationen forsvinder, når både og udeluftvarmepumpen genstartes. NB! skal spændingssættes i løbet af 5 min., efter at udeluftvarmepumpen er genstartet, og kommunikationen mellem produkterne er gendannet. Alarmen nulstilles i menu 5.2. Temp. begrænser Temp. begrænser Vises, når evt. temperaturbegrænser er udløst. Kompressor og el-varmelegeme blokeres, evt. indstillet autodrift frakobles, og driftsindstillingen ændres til forår/ efterår, (cirkulationspumpen er i drift). Gælder kun, hvis en temperaturbegrænser er koblet til klemme (11), position 33 og 34. Informationen forsvinder, når fejlen er udbedret, og alarmen nulstilles i menu Varmtvandsalarm Varmtvandsalarm Denne information vises, når en fejl på varmtvandste mperaturføleren er registreret. tvangskøres til opfyldning, og autodrift tilkobles. Alarmen kan f.eks. skyldes defekt føler eller brud på følerkablet. Informationen forsvinder, når fejlen er udbedret, og alarmen nulstilles i menu

13 Brugervejledning Foranstaltninger ved driftsforstyrrelser Fremløbs alarm Kort driftstid Fremløbs alarm Denne information vises, når en fejl på fremløbstemperaturføleren er registreret. tvangskøres til varmtvandsproduktion, evt. indstillet autodrift frakobles, og driftsindstillingen ændres til sommer. Alarmen kan f.eks. skyldes defekt føler eller brud på følerkablet. Informationen forsvinder, når fejlen er udbedret, og alarmen nulstilles i menu Kort driftstid Denne oplysning vises, når driftstiden på varmepumpen har været under 2 minutter 3 gange i træk. skifter til tilskudsvarmedrift* Oplysningerne forsvinder, når årsagen til fejlen er fjernet, og varmepumpen er genstartet. Varmgasalarm El-elementalarm El-elementalarm Denne information vises, når en fejl på el-varmelegemets temperaturføler er registreret. El-varmelegemedrift blokeres, evt. indstillet autodrift frakobles, og drifts indstillingen ændres til forår/efterår. Alarmen kan f.eks. skyldes defekt føler eller brud på følerkablet. Informationen forsvinder, når fejlen er udbedret, og alarmen nulstilles i menu Føler fejlmonteret Føler fejlmonteret Denne oplysning vises, når følere i varmepumpen er fejlmonteret. skifter til tilskudsvarmedrift*. Oplysningen forsvinder, når årsagen til fejlen er fjernet, og varmepumpen er genstartet. Afrimning afbr Afrimning afbrudt Denne oplysning vises, når afrimningen i varmepumpen er mislykket tre gange i træk. Kontrollér temperaturen på returføleren (menu 5.14). Hvis den er lavere end 10 C, afrimes varmepumpen ikke. Kontrollér temperaturen på returføleren (menu 5.10). Hvis den er højere end udetemperaturen (menu 5.9) under kompressordrift, afrimes varmepumpen ikke. Oplysningen forsvinder, når årsagen til fejlen er fjernet, og varmepumpen er genstartet. Midlertidig/varig høj varmgas Disse oplysninger vises, når varmgassen i varmepumpen overstiger 120 C. Den bliver varig efter tre gentagelser inden for 240 minutter. skifter til tilskudsvarmedrift*. Oplysningen forsvinder, når årsagen til fejlen er fjernet, og varmepumpen er genstartet. Fejlrotation Fejlrotation Denne oplysning vises, når kompressoren i FIGHTER 2020 har en forkert rotationsretning. Ved nystart eller efter indgreb i el-skabet se afsnittet Igangsætning og justering Opstart og kontrol i monterings- og betjeningsvejledningen til FIGHTER skifter til tilskudsvarmedrift*. Oplysningen forsvinder, når årsagen til fejlen er rettet, og FIGHTER 2020 er genstartet. Reset af automatsikring Automatsikringerne (7) er placeret på undersiden af SMO 10. Normalpositionen for automatsikringerne er 1 (til højre). 7 11

14 Installation/justering Generelt til montøren Generelt til montøren Ophængning installeres hængende på væggen med fire skruer. På bagsiden er der to huller til ophængning samt to gennemgående huller i el-koblingsrummet. 276 Tilskudsvarmedrift uden varmepumpe Installationskontrol Iht. gældende regler skal varmeanlægget underkastes en installationskontrol, inden det tages i brug. Kontrollen må kun udføres af en person, som har kompetence til opgaven. Kontrollen skal dokumenteres. Ovenstående gælder for anlæg, der er udstyret med lukkede ekspansionsbeholdere. Udskiftning af el-varmepumpe eller ekspansionsbeholder må ikke foretages uden gentagen kontrol. Lynguide menuindstilling tilskudsvarmedrift Menu Tilskudsvarmedrift Tilskudsvarme er aktiveret, når Ja vises på displayet, ellers vises Nej. Når tilskudsvarmen er aktiveret, kan hverken el-varmelegeme eller cirkulationspumpe blokeres med driftsindstillingsknappen. Fabriksindstillingen er Nej. Ved drift uden varmepumpe! Sammenkobling Det gælder for alle sammenkoblingsmuligheder, at det krævede sikkerhedsudstyr skal monteres i henhold til gældende regler. Se for at finde flere sammenkoblingsmuligheder. Ændring af menutype I udgangspositionen er ikke alle menuer synlige, men kræver aktivering i Der kan vælges tre forskellige menutyper. Menutypen for de forskellige menuer er markeret i afsnittet Menutræ. N Normal det normalbrugeren behøver. U Udvidet viser alle menuer undtagen servicemenuer. S Service, viser alle menuer, vender tilbage til normal 30 minutter efter sidste tastetryk. 12

15 Installation/justering Generelt til montøren Tilkobling skal installeres via en flerpolet arbejdskontakt med mindst 3 mm's brydeafstand. Før isolationstest af ejendommen skal styremodulet kobles fra. NB! For at undgå forstyrrelser skal følerkabler og modulkabler separeres (min. 20 cm) fra stærkstrømsledninger ved kabelføring. Koblingsklemrække (14) EBV-kort/ effektovervågningskort (2) LEK Koblingsklemrække (11) Koblingsklemrække (4), kommunikation udeluftvarmepumpe NB! Indgreb bag de fastskruede dæksler må kun udføres af en autoriseret el-installatør. NB! El-installation samt evt. service skal udføres under kontrol af en autoriseret el-installatør. El-installation og trækning af ledninger skal udføres iht. gældende regler. 13

16 Installation/justering Sammenkobling Varmtvandsbeholder Sammenkobling Varmtvandsbeholder HR VVC UG Vølund udeluftvarmepumpe VP VXV1 SÄV HR LP1 VVG HR Funktioner Udeluftvarmepumpen prioriteter påfyldning af varmtvand via omskifterventil (VXV1). Start og stop af påfyldning af varmtvand styres af temperaturen ved varmtvandsføleren (VVG). I tilfælde, hvor tilskudsvarmen sidder efter omskifterventilen, opvarmes varmtvandet med varmtvandsbeholderens el-varmelegeme, når tilskudsvarme er aktiveret. NB! For at undgå forstyrrelser skal følerkabler og modulkabler separeres (min. 20 cm) fra stærkstrømsledninger ved kabelføring. 14

17 Installation/justering Sammenkobling Varmtvandsbeholder Sammenkobling varmtvandsbeholder Omskifterventilen (VXV1) sammenkobles med position 10 (230 V), 11 (N) og 13 (230 V ved varmtvandsproduktion) på klemme (11). Varmtvandsføleren (VVG) monteres i varmtvandsakkumulatortankens dykrør. For at kunne måle nøjagtige værdier skal føleren have god kontakt med målestedet. Denne føler skal sammenkobles med position 45 og 46 på klemme (11). El-varmelegemet i varmtvandsbeholderen skal anvendes, når tilskudsvarmen sidder efter omskifterventilen. Sammenkobling foretages til position 25 (230 V) og 26 (N) på klemme (11). Hvis der skal anvendes varmtvandscirkulation (VVC), tilsluttes pumpen til position 27 (230 V) og 28 (N) på klemme (11). Se afsnittet El-tilslutning Klemskema for at se et komplet klemskema. Lynguide - menuindstillinger Varmtvandsbeholder Menu 1.1 Starttemperatur VV Her vælges, ved hvilken temperatur varmepumpen starter ift. varmtvandsbeholderen. Værdien kan indstilles til mellem 25 og 50 C. Fabriksindstillingen er 45 C. Menu 1.2 Stoptemperatur VV Her vælges, ved hvilken temperatur varmepumpen/ el-varmelegemet skal stoppe med at opvarme vand. Værdien kan indstilles til mellem 30 og 80 C. Fabriksindstillingen er 50 C. Menu 1.6 Driftstid Varmtvand Her vises, hvor længe opfyldning af varmt vand har pågået (akkumuleret). Menu Periode tid I undermenuerne til denne indstilles tider for varmeog varmtvandsproduktion. Menu Varmtvandscir. Hvis der ikke er brug for varmtvand eller varme, kan de fravælges her. N L1 N L1 Der kan vælges Intet varmtvand, Ingen varme eller Varmtvand + varme. Fabriksindstillingen er Varmtvand + varme. 11 L1 N VV VXV 1 VV VVC Elpatron Varmvatten 15

18 Installation/justering Sammenkobling Olietilbehørssæt Sammenkobling Olietilbehørssæt Vølund udeluftvarmepumpe sammenkoblet med olie-/gaskedel sammen med og varmtvandsbeholder (flydende kondensering) P SV1 HR FG1 CP1 HR PG RG1 VVC HR SÄV VXV1 UG VP Vølund udeluftvarmepumpe VVG HR HR LP1 Funktioner styrer udeluftvarmepumpe, oliekedel, cirkulationspumper, shunts mm. Udeluftvarmepumpen kører med flydende kondensering mod varmesystemet samt prioriterer påfyldning af varmt vand via omskifterventil (VXV1). Afhængig af udelufttemperaturen arbejder varmepumpen i trin 1 eller 2. Olievarmepumpen starter, når gradminutantallet nås. Hvis temperaturen ved varmepumpeføleren (PG) når det indstillede startniveau, begynder shuntventilen at foretage regulering i overensstemmelse med de indstillede periode- og impulstider. Hvis temperaturen i varmepumpen falder til under den forudindstillede temperatur, lukkes shuntventilen. Hvis varmepumpen ikke kan dække varmebehovet, startes olievarmepumpen, og ekstravarmen forbindes i shunt derfra. NB! For at undgå forstyrrelser skal følerkabler og modulkabler separeres (min. 20 cm) fra stærkstrømsledninger ved kabelføring. 16

19 Installation/justering Sammenkobling Olietilbehørssæt Sammenkobling af olietilskudsvarme Olievarmepumpen styres af et relæ (TS2) og sammenkobles med position 21 og 24 (N) på klemme (11). Shuntventilen (SV1) sammenkobles med position 14 (230 V lukkesignal), 15 (230 V åbningssignal) og 16 (N). Varmetemperaturføler (PG) sammenkobles med position 43 og 44, klemme (11). Se afsnittet El-tilslutning Klemskema for at se et komplet klemskema. Lynguide Menuindstillinger olietilbehørssæt Menu Systemtype Her vælges aktuelt sammenkoblingsalternativ. VVM SMO Oliefyr SMO El-varmelegeme efter omskifterventil SMO Aftræksventilationspumpe SMO El-varmelegeme før omskifterventil Fabriksindstillingen er SMO Oliefyr. Vælg SMO Oliefyr. TS2 TS1 TS3 N Tillsats Menu Start for el-varmelegeme Her indstilles det temperaturunderskud, som skal forefindes, før tilskudsvarmetilførsel aktiveres. Der kan indstilles en værdi mellem og -30. Fabriksindstillingen er Menu Oliefyrstemperatur Her vises olievarmepumpens temperatur i C N SV1 Menu Oliefyr starttemp. Indstilling af den temperatur, som olievarmepumpen skal have, inden shuntventilen må åbne. Værdien kan indstilles til mellem 10 og 65 C. Fabriksindstillingen er 55 C. Menu Kompr Stop tid Antal timer oliekedel skal være aktiveret. Værdien kan indstilles til mellem 1 og 12 timer. Fabriksindstillingen er 2 timer. 17

20 Installation/justering Sammenkobling - El-kassette efter omskifterventil Sammenkobling - El-kassette efter omskifterventil Vølund udeluftvarmepumpe sammenkoblet med el-kassette efter omskifterventil sammen med og varmtvandsbeholder (flydende kondensering) P FG1 HR AV CP1 ELK AV HR AV BV RG1 VVC UG Vølund VP udeluftvarmepumpe VXV1 SÄV HR LP1 VVG HR Funktioner styrer udeluftvarmepumpe, el-kassette, cirkulationspumper, omskifterventil mm. Udeluftvarmepumpen kører med flydende kondensering mod varmesystemet samt prioriterer påfyldning af varmt vand via omskifterventil (VXV1). Afhængigt af udelufttemperatur og varmebehov arbejder udeluftvarmepumpen i trin 1 eller 2. Hvis udeluftvarmepumpen ikke kan dække varmebehovet, skal tilskudsvarmen fra el-kassetten tilkobles. Ved tilkobling af ekstravarme varmes det varme vand med el-varmelegeme i varmtvandsbeholderen. I forbindelse med kombidrift er omskifterventilen (VXV1) åben mod opvarmningssystemet. VVB/ACK EL VVB NB! For at undgå forstyrrelser skal følerkabler og modulkabler separeres (min. 20 cm) fra stærkstrømsledninger ved kabelføring. 18

21 Installation/justering Sammenkobling - El-kassette efter omskifterventil Sammenkobling el-kassette efter omskifterventil Tilskudsvarmen skal være udstyret med sit eget sikkerhedsudstyr ifølge gældende forskrifter. Sikkerhedsudstyr kan omfatte temperaturbegrænser, arbejdskontakt og evt. omløbskobling. giver manøvrespænding, 230 V til effektregulering. El-kassettens forskellige trin styres af relæerne TS1, TS2 og TS3. Se afsnittet El-tilslutning Klemskema for at se et komplet klemskema. 11 TS2 TS1 TS3 N Tillsats Lynguide Menuindstillinger el-kassette eller omskifterventil Menu Systemtype Her vælges aktuelt sammenkoblingsalternativ. VVM SMO Oliefyr SMO El-varmelegeme efter omskiftningsventil SMO Aftræksventilationspumpe SMO El-varmelegeme før omskiftningsventil SMO Varmtvandsbeholder Fabriksindstillingen er SMO Oliefyr. Vælg "SMO El-varmelegeme efter omskiftningsventil". Menu Start for el-varmelegeme Her indstilles det temperaturunderskud, som skal forefindes, før tilskudsvarmetilførsel aktiveres. Der kan indstilles en værdi mellem og -30. Fabriksindstillingen er Menu Integratortid Her indstilles antallet af gradminutter, der går pr. trin efter aktivering af tilskudsvarme. Værdien er indstillet til mellem 10 og 100 gradminutter. Fabriksindstillingen er 100. Menu Sikringsstørrelse Her vises indstillingen, der er valgt på EBV-kort/ effektovervågningskort (2) drejeknap (100). Menu Maks. el-effekt Her vises indstillingen, der er valgt på EBV-kort/ effektovervågningskort (2) drejeknap (101). Menu Maks. effekt 2 timer Her vælges det maksimale antal el-trin, som må være i drift i de første to timer efter opstart/strømafbrydelse. Værdien kan indstilles til mellem 0 og 7 trin. Fabriksindstillingen er 2. Menu El-trintype Her afgøres det, om el-tilskudsvarmen skal styres binært, VVM-binært eller lineært. Binær styring betyder, at forøgelsen sker i overensstemmelse med det binære talsystem og således giver mulighed for styring med højst syv effekttrin. VVM Binær betyder, at forøgelsen sker binært analogt VVM 240. Kan bruges ved varmelegemestørrelserne 3, 4,5 og 6 kw eller multipler heraf. Linear styring tillader maksimalt tre effekttrin, eftersom forøgelsen sker i overensstemmelse med en lineært stigende model. Fabriksindstillingen er binær. Maks. el-tilskudsvarmesæt (binær) Antal trin Drejeknapposition Tilskudsvarme 1 TS1 2 A TS2 3 B TS1+TS2 4 C TS3 5 D TS1 + TS3 6 E TS2 + TS3 7 F TS1 + TS2 + TS3 Maks. el-tilskudsvarmesæt (lineær) Antal trin Drejeknapposition Tilskudsvarme 1 TS1 2 A TS1+TS2 3 B TS1+TS2+TS3 Indstilling af diverse maksimale el-varmelegemeeffekter sker på drejeknappen (101) på EBV-kortet/ effektovervågningskortet (2)

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MO DK 0520-1 511260 R MONTERING- OG BRGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip... 3 ystemprincip... 3 Frontpanel

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 500

Brugerhåndbog NIBE VVM 500 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1212-1 431243 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1255

Brugerhåndbog NIBE F1255 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1335-1 (S) 231520 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16.

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16. Installations- og driftvejledning Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16 1 Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Introduktion 3 Vigtigt! 4 Sikkerhedsforskrifter 4

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 1103-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031923 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Udfyldes, når produktet er installeret 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Frontpanel

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg Brugervejledning CTS 602 by Nilan VP 18 Compact Version: 6.01, 30-11-2011 Sofware-version: 2.12 ScandiByg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper...

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere