Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse"

Transkript

1 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere tidspunkt, og derved løber der ekstra renter på i den afdragsfrie periode. Det er formentlig ikke alle låntagere, der tænker nærmere over denne konsekvens. Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Kanaliseres de sparede afdrag blot over i øget forbrug, så vil man over en ti-årig afdragsfri periode og et F1-lån på 2,4 mio. kroner samlet set betale 4. kroner mere i renter og bidrag i forhold til et 1-årig FlexLån med afdrag, mens ekstraregningen på et fastforrentet lån løber op i små 8. kroner. Det svarer til en årlig ekstraudgift over ti år på henholdsvis 4. kroner og 8. kroner. Det er få, der vælger at benytte den lave rente til at afdrage på realkreditlånet, selvom den rekordlave rente giver mulighed for at sætte turbo på gældsafviklingen. Med en aktuel rente på F1 på tæt ved 1,9%, så betaler man cirka 5. kroner i månedligt afdrag på et lån på 2,4 mio. kroner. Havde renten alternativt heddet 4%, så ville afdraget kun være på små 3.5 kroner. Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej Kgs. Lyngby Risikostyring og funding Redaktion Rune Larsen Elisabeth Toftmann Klintmann Udgiver Ansvarshavende Realkredit Danmark Elisabeth Parallelvej Toftmann Kgs. Klintmann Lyngby Risikostyring & funding Ansvarshavende Christian Hilligsøe Heinig Afdragsfrie lån er mere populære end nogensinde, og i sig selv rummer produktet også rigtig mange gode egenskaber også i privatøkonomisk sammenhæng. Alligevel kommer vi ikke udenom, at det er overraskende, at afdragsfriheden nu er det normale valg blandt danske låntagere, og tendensen er fortsat svagt stigende. En forklaring på dette fænomen kan være, at en del danskere har fokus på lavest mulig månedlig ydelse her og nu. Lidt paradoksalt trækker de rekordlave renter i så fald i retning af øget attraktivitet af afdragsfrihed på et tidspunkt, hvor der netop vil være fordele i at betale afdrag. At danskerne ikke i stigende grad har fået øjnene op for afdrag på realkreditlånet skal dog ikke udlægges som om, at vi intet har lært af finanskrisen. Danskernes samlede opsparing har været i hastig vækst gennem de seneste par år. Rent privatøkonomisk set er det dog næppe optimalt at en stor bid af opsparingen er placeret til meget lav forrentning på anfordringsindskud, men danskerne synes i disse år at vægte fleksibilitet i privatøkonomien højt. Trods heftig kritik er de afdragsfrie lån mere populære end nogensinde Afdragsfrie lån har gennem de seneste år været udsat for massiv kritik i den offentlige debat. De er til tider blevet gjort til skurk for prisboblen på boligmarkedet, og der har også været udbredt frygt for, at kombinationen af FlexLån og afdragsfrihed kan give en uheldig likviditetscocktail til husholdningerne, når renterne før eller siden kommer til at stige grundet den store rentefølsomhed. Trods dette har afdragsfrie lån været et stort hit hos husholdningerne, og udbredelsen af denne lånetype har været væsentligt større end, hvad de fleste havde regnet med. side 1

2 Aktuelt set er 53,8% af den udestående lånemasse i realkreditten uden afdrag, og selv om tendensen til afdragsfrihed ikke længere er hastig stigende, så har pilen gennem de seneste kvartaler stadigvæk peget svagt opad. En hel del danskere tenderer dermed mere til at være lejere i deres nuværende boliger frem for ejere. Set i et internationalt lys er ejerkoncentrationen i danske boliger endda i forvejen relativ lav. Cirka 54% af boligerne i Danmark er ejerboliger, hvor gennemsnittet i EU er på små 7%. Figur 1:Stor udbredelse af afdragsfrie lån og relativ lav ejerkoncentration i Danmark 6 Andel af samlet realkreditudlån, % Boligmassen, andel af ejere i procent 4 3 Afdragsfrie lån M1 24M1 25M1 26M1 27M1 28M1 29M1 21M1 211M1 Kilde: Danmarks Nationalbank, European Mortgage Federation og egne beregninger Afdragsfrie lån kan flytte forbrug frem i tid men der er en ekstra regning Afdragsfrie lån rummer mange gode egenskaber, og der kan derfor også være fornuftige grunde til at benytte sig af afdragsfrihed. Eksempelvis kan man i forvejen have så stor en opsparing i mursten, at der ikke er grund til at spare mere op på denne konto og ens opsparing egentlig er stor nok samlet set, eller den bør spredes til pensionsopsparing i stedet. En del danskere har også anden dyrere gæld ved siden af realkreditlånet, man hurtigere vil betale ned på eller, at man i bund og grund blot prioriterer et større rådighedsbeløb, og dermed ønsker at flytte sit forbrug frem i tid. Hvor de to første betragtninger rent økonomisk kan være fornuftige løsninger, så indebærer sidstnævnte scenarie en økonomisk omkostning, der bør holdes op imod den nytteværdi, man får ved større økonomisk råderum. Logikken er egentlig ganske klar betaler du ikke af på dit lån, så skal der betales renter og bidrag af en højere restgæld gennem lånets levetid. Det er nok ikke alle boligejere, der benytter sig af afdragsfrihed, der har tænkt nærmere over dette forhold. Hvor stor er ekstraregningen ved afdragsfrihed så? Som boligejer kan man have strikket sin økonomi sammen på utallige måder. I det følgende regneeksempel tager vi udgangspunkt i et relativt simpelt regnestykke. Vi har en familie, der vil købe et parcelhus til 3 mio. kroner. De har 5% til udbetaling svarende til 15. kroner, de får et traditionelt banklån på 15% og hermed 45. kroner, mens de resterende 8% optages som realkreditlån. Realkreditlånet er dermed på 2,4 mio. kroner. Efter ti år når den afdragsfrie periode udløber har vi gjort regnestykket op i forhold til, hvad der er løbet på i renter og bidrag. I figur 2 til venstre er vist forskellen i kroner og øre for et 1-årigt FlexLån, og i figur 2 til højre er samme beregning for et fastforrentet lån. Beløbene er vist i 211-kroner der er altså korrigeret for den fremtidige inflationsudvikling, der er sat til 2% om året. Har man valgt afdragsfrihed og FlexLån, så har man på de ti år samlet set betalt 4. kroner mere i renter og bidrag, end hvis man havde valgt at betale afdrag. På den fastforrentede variant løber forskellen op i cirka det dobbelte i omegnen af små 8. kroner da man betaler en side 2

3 noget højere rente på dette lån. Det svarer altså til en årlig ekstraudgift på henholdsvis 4. kroner og 8. kroner hvert år i ti år. Figur 2: Afdragsfrihed medfører en ekstraregning, hvis den blot forsvinder op i forbrug 35. Udgifter til renter og bidrag efter skat, kr., 1-årig horisont Udgifter til renter og bidrag efter skat, kr., 1-årig horisont Kilde: home og egne beregninger 1. FlexLån uden afdrag FlexLån med afdrag Difference Fastforrentet uden afdrag Fastforrentet med afdrag Difference Det er altså en betydelig sjat penge, og det faktum er nok for nogle låntagere rykket i baggrunden for, at den afdragsfrie variant kan synes billig ved første øjekast, da man i førsteårsydelse slipper godt 35. kroner billigere med det fastforrentede lån og næsten 65. kroner med det 1-årige variabelt forrentede lån. I sagens natur dækker den højere ydelse udelukkende over et større afdrag, som jo blot er opsparing til en selv. Beregningseksemplet illustrerer i øvrigt også meget godt, hvorfor 1-årige FlexLån er særdeles populære. På ti år vil man med dagens renteniveau spare mellem 45. kroner og 475. kroner på et lån med og uden afdrag i forhold til renteudgifterne på et fastforrentet lån, jf. figur 3. Der er selvfølgelig ingen garanti for, at denne besparelse holder over ti år, da renterne næppe i en længere årrække vil holde sig på det aktuelle rekordlave renteniveau, men det giver som sagt et snapshot på, hvorfor FlexLån tiltrækker kunder på trods af den større økonomiske risiko. Ydermere tager en sådan betragtning heller ikke højde for, at stigende renter giver låntagere med fastforrentede lån en mulighed for at reducere restgælden ved konverteringer. Figur 3: Massive besparelser på 1-årige FlexLån såfremt renten holder sig lav 9. Renter og bidrag efter skat over den afdragsfrie periode 8. Fastforrentet 5% Difference F Kilde: home og egne beregninger Uden afdrag Med afdrag side 3

4 Danskerne ser ikke ud til at benytte muligheden for at sætte turbo på gældsafviklingen Jo lavere renten er, desto større bliver ens afdrag på realkreditlånet og vice versa. Det er netop denne mekanisme, der gør, at afdragsfrie lån er mere rentefølsomme end lån med afdrag, da afdraget fungerer som en form for buffer. De rekordlave renter giver dermed også en unik mulighed for i øjeblikket, at sætte fart i gældsafviklingen. Nedenstående figur 3 viser, hvor meget man betaler i rente og afdrag på et realkreditlån til 2,4 mio. kroner. Med en aktuel kontantlånsrente på 1,9%, så udgør afdraget i omegnen af 5. kroner om måneden ud af en samlet ydelse på tæt ved 7.5 kroner efter skat. Afdraget udgør hermed cirka 2/3 af den samlede månedlige ydelse. Forestiller man sig alternativt, at renten stiger op mod et mere normalt leje på eksempelvis 4%, så vil afdraget nu kun udgøre cirka 4% af den samlede ydelse, og afdragsbetalingerne falder med næsten 2. kroner på årsbasis. Umiddelbart skulle man derfor tro, at de rekordlave renter kunne øge interessen for at betale afdrag på boliglånet, men det har altså ikke i større omfang været tilfældet. En forklaring kan være, at danskernes valg af boliglån i vid udstrækning er domineret af et fokus på lavest månedlige ydelse her og nu. I så fald trækker de rekordlave renter lidt paradoksalt også i retning af et valg af afdragsfrihed, da forskellen i den månedlige ydelse mellem lån med afdrag og afdragsfrihed vokser, jo lavere renten er. Figur 3: Gode muligheder for turbo på gældsafviklingen indlån stiger imidlertid i stedet Kroner pr. måned ved lån til 2,4 mio. kroner Rentebetalinger efter skat Mia. kroner 7 Indlån, husholdninger Mia. kroner 7 8. Afdrag Indlån, anfordring Selv om danskerne ikke i større grad har fået øjnene op for at betale afdrag på realkreditlånet, så er det ikke ensbetydende med, at den økonomiske ansvarlighed er kastet over bord, og vi dermed ikke er blevet klogere af finanskrisen. Danskernes opsparing har været i hastig vækst som følge af den store økonomiske usikkerhed, og ser vi alene på danskernes indlånskonto, så er den samlet set vokset med 7 mia. kroner siden starten af 29 næsten hele stigningen kan henføres til anfordringsindskud altså penge, der kan hæves med det samme. Skattelettelser og store besparelser på rentefronten er altså i høj grad kanaliseret herhen. Rent privatøkonomisk set er det næppe optimalt, at mere end 43 mia. kroner står placeret som anfordringsindskud cirka 17. kroner pr. husstand hvor renten ofte er praktisk taget nul, og dermed noget mindre end renterne på realkreditlånet. En del af indlånskagen kan dog henføres til bankernes prioritetslån, hvor indlån forrentes med udlånsrenten, og det dermed giver god økonomisk mening, og også ensbetydende med nedbringelse af gæld. side 4

5 Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. side 5

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Energimærkning og boligøkonomien

Energimærkning og boligøkonomien 26. november 213 Energimærkning og boligøkonomien Energimærket på boligen er i stigende grad kommet op på radarskærmen, når potentielle boligkøbere er i gang med boligjagten. Det skal ses i lyset af stigende

Læs mere

Den københavnske boligboble er blæst væk

Den københavnske boligboble er blæst væk . maj 11 Den københavnske boligboble er blæst væk Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Efter de store prisfald på det københavnske boligmarked i kølvandet på finanskrisen, så har

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk 30-04-2014 NR. 4 MAJ 2014 Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk I 2013 blev der afdraget det højeste niveau af obligationsrestgælden siden 2006. Samlet set steg boligejernes afdrag for fjerde

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Guide. Sådan vælger du det bedste boliglån. 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere

Guide. Sådan vælger du det bedste boliglån. 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere Foto: Scanpix Guide Februar 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vælger du det bedste boliglån 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere

Læs mere

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede.

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede. NR. 3 APRIL 2011 Der er håb for boligejere der har købt på toppen Der kan godt være lys for enden af tunnelen, selv om man har købt bolig på toppen af markedet. En ny analyse fra Realkreditforeningen viser,

Læs mere

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Hvad er et afdragsfrit lån? Hos Realkredit Danmark kan du få disse låntyper med afdragsfrihed: fastforrentede lån, FlexGaranti og FlexLån. I de

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Andel, eje eller leje?

Andel, eje eller leje? Andel, eje eller leje? Hovedbrud. Det er blevet mere fordelagtigt at købe lejlighed i forhold til at leje. Det viser beregninger, Berlingske Business har fået Danske Bank til at lave, men det kan være

Læs mere