Hvordan Leibniz opfandt integralregningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan Leibniz opfandt integralregningen"

Transkript

1 Hvord Leiiz opdt itegrlregige 0 Krste Juul

2 EglÄdere Isc Newto (6-) opdt i 66 itegrlregige. Tskere Gottried Wilhelm Leiiz (66-6) opdt i 6 itegrlregige. Ige dem oetliggjorde deres opidelse med det smme. Leiiz oetliggjorde År Newto. Dette häte ideholder et historisk orlå til gmsiets mtemtikudervisig pç A- og B-iveu. Det k idgç som e del et mudtligt eksmesspårgsmçl i itegrlregig. Der er krv om historisk orlå. Évelsere pç side -8 går det emt or elevere t rejde pç t sätte sig id i det sto der stçr pç side -. NÇr elevere låser Åvelsere, Çr de smtidig repeteret oget grudläggede sto. Asit Idledig... Asit E speciel räkregel... Asit E smrt udregig e sum... Asit Pricippet i de smrte udregig sum k også ruges i ogle dre tilçlde... Asit E sum der er c. lig relet mellem -gr og x-kse... Asit 6 Foreredelse smrt udregig sum der er c. lig rel mellem -gr og x-kse... Asit Smrt udregig summe der er c. lig relet mellem -gr og x-kse... Asit 8 Hvord vi k ide g... Asit 9 E Äjgtig releregigsmetode (dvs. itegrlregig)... Asit 0 Eksempel på rug de Äjgtige releregigsmetode (dvs. itegrlregig)... Ävelser...-9 Hvord Leiiz opdt itegrlregige Ñ 0 Krste Juul Dette häte k dowlodes r /-0 HÄtet mç ettes i udervisige hvis lärere med det smme seder e e-mil til som oplser t dette häte ettes (skriv ilv), og oplser om hold, iveu, lärer og skole.

3 Hvord Leiiz opdt itegrlregige 0 Krste Juul Asit Idledig I 6 opdt Leiiz itegrlregige. NÇr du geemrejder dette häte, Çr du et idtrk hvord Leiiz opdt itegrlregige. I dette häte hr vi ikke rugt smme eksempler og skrivemçde som Leiiz rugte i det h skrev. Asit E speciel räkregel FÅrste råk orläger vi med, og de råk orläger vi med. Vi reducerer de to tällere: Ö gge et tl er lig tllet. Oveor lvede vi e udregig med og. Vi k lve tilsvrede udregiger med og, og med og 6, osv. Der gälder: () 6 6 Osv. Asit E smrt udregig e sum Regle () r sit oveor vil vi ruge til t lägge tl smme pç e em mçde. Vi omskriver hvert de tl ved hjälp regel (). SÇ Çr vi ogle tl der gçr ud med hide to og to sç ku Årste og sidste tl er tilge: = = = 00 = 00 For t kue sätte pç Älles råkstreg vil vi ske smme Äver i de to råker. Dette går vi ved t orläge råkere. Vi ruger regle or t träkke råk r råk Çr de hr smme Äver: NÄvere eholdes og täller träkkes r täller.

4 Asit Pricippet i de smrte udregig sum k også ruges i ogle dre tilçlde I sit strtede vi med e sum SÇ dt vi tl sç p0 p p p p0 p p p p p Hereter kue vi emt udrege summe ordi p-tllee gçr ud mod hide to og to: = () p p p p 0 p p = p 0 p Ved t ruge dre omskriviger ed () k metode () ruges pç ogle summer der ikke liger summe r sit. I sit vr og 00 p 0 p p p p 00 Asit E sum der er c. lig relet mellem -gr og x-kse Leiiz hvde rejdet med metode () r sit og ville pråve ogsç t ruge de til t udrege reler. Dette Årte til t h opdt itegrlregige. Vi vil ide relet mellem -gr og x-kse (se igur til håjre). Vi deler relet op i lodrette strimler der lle hr redde ehed (se igur edeor til håjre). De Årste strimmel er c. lig et rektgel med redde og håjde, sç relet er c.. Arelet Äste strimmel er c.. Osv. Hele relet er ltsç c. lig () Hvord Leiiz opdt itegrlregige 0 Krste Juul

5 Asit 6 Foreredelse smrt udregig sum der er c. lig rel mellem -gr og x-kse Vi orsåger t ruge metode () r sit til t udrege summe () r sit. Vi välger et tl p 0. SÇ keder vi tllee p0 og,, og vi udreger p, p,, p p0 p p p p p,, sçd: Vi sätter pukter som vist pç igure til håjre sçd t der er Ö ehed mellem stolpere. p p p p 0 Asit Smrt udregig summe der er c. lig relet mellem -gr og x-kse Vi orestiller os t vi hr e uktio g hvis gr gçr geem de pukter r sit 6 (se igure til håjre). D og p0 g( ) p g() p p0 p p p p p p g p k vi udrege relet mellem -gr og x-kse sçd: Arel = p p p p p p 0 p 0 = p p0 = g( ) g( ) Der gälder ltsç () Arel g( ) g( ) g( ) g( ) Hvord Leiiz opdt itegrlregige 0 Krste Juul

6 Asit 8 Hvord vi k ide g Formle () r sit er vigtig ordi vi ote k ide g Çr vi keder. Nu kommer orklrige pç dette. PÇ igure til håjre hr vi teget lije s der gçr geem Q og R, og tgete t i R. g (x) = häldigskoeiciet or t häldigskoeiciet or s = p p = = (x) Vi k gåre det smme med dre värdier x, sç () g( x) ( x) Vi k ltsç ide g ved t ide e uktio som giver Çr vi dieretierer de. Q p R p x g s t Asit 9 E Äjgtig releregigsmetode (dvs. itegrlregig) Formlere () og () gälder mere Åjgtigt hvis vi ruger e ehed der er midre (dvs. ruger smllere strimler). Leiiz orestillede sig t der dtes tl som er uedelig smç, me ikke er 0. H sgde t hvis vi lder ehede väre sçd et uedelig lille tl, sç vil der gälde = i stedet or i () og (), dvs. Hvis vi k ide e uktio g der dieretieret giver, (6) så k vi udrege relet mellem -gre og x-kse ved hjçlp ormle Arel = g( ) g( ). Der er ikke uedelig smç tl i de tl vi reger med i gmsiets mtemtikudervisig. Det er muligt t orestille sig ogle uedelig smç tl pç sçd e mçde t m k ruge dem til t ide korrekte ormler. Asit 0 Eksempel på rug de Äjgtige releregigsmetode (dvs. itegrlregig) Det er metode (6) r sit 9 vi plejer t ruge. Vi vil udrege relet mellem -gr og x-kse Çr ( x), x, x De uktioer, som dieretieret giver, er F( x) l( x) x c. Vi k välge de simpleste dem, dvs. de hvor c 0 : rel ( ) dx ) x x l( x ( l( ) ) ( l( ) ) l( ) Hvord Leiiz opdt itegrlregige 0 Krste Juul

7 Ävelse Hvilke Ålgede tl er lige store? () () () (8) () () () (9) (0) (6) Ävelse Hvilke Ålgede tl er lige store? () () () 8 () 8 () (6) () (8) (9) 8 8 (0) 8 8 Ävelse SÄt pç Älles råkstreg. Skriv mellemregiger. () () 6 Ävelse GÅr rede or t hvis m er stårre ed, dvs. hvis m, sç er m m Ävelse () ReducÖr: () SÄt pç Älles råkstreg. Skriv mellemregiger. (c) Bevis Ålgede ved t sätte pç Älles råkstreg: k k k 6 (d) Brug regle r (c) til t omskrive edestçede. Du skl ikke udrege potesere. (e) Brug metode () r sit pç side til t udrege edestçede sum. = Hvord Leiiz opdt itegrlregige 0 Krste Juul

8 Ävelse 6 Figure til håjre stmmer r sit. I dette sit er omtlt et rektgel med håjde og redde som ligger i de Årste strimmel. () Teg dette rektgel. () Teg ogsç rektglet med håjde i Äste strimmel. Ävelse I dee Åvelse hr ogstvetegelsere smme etdig som i sit pç side sit 6 pç side sit pç side ortset r t vi i stedet or gre i sit ruger -gre til håjre pç millimeterppir. (),, (),, (c) VÄlg t sätte p 0, 8. (d) 0 p, p, I koorditsstemet til håjre skl du tege pukter svrede til puktere i koorditsstemet i sit 6. (e) Teg gre or g. p ( ) g (), g() (g) Regel () r sit siger t or omrçdet mellem -gre og x-kse er rel Dette er teori. Du skl ikke ruge metode i eksmesopgver. (Hvis metode skulle give et resultt med stor Åjgtighed, sç mçtte vi dele op i sç mge strimler t e computer vr Ådvedig). Ävelse 8 () I sit 6 stte vi pukter ud r gre i sit. I dee Åvelse skl du pç tilsvrede mçde sätte pukter ud r gre edeor. BemÄrk t ehede er midre ed i Åvelse. () Teg g-gre geem disse pukter. (c) Tllet g( ) g( ) er e tilärmet värdi or relet mellem -gre og x-kse. Hvord Leiiz opdt itegrlregige 6 0 Krste Juul

9 Ävelse 9 () I summe ) ( ) ( ) ( 6 hr vi skrevert i stedet or ogle led. Skriv disse led: () I summe ) ( ) ( ) er det Ästsidste led Ävelse 0 ( () q q q q q q ( q q q q 6) 6 () r r r r r r r r (c) s s s s s s Ävelse x x 0 (x), 8,0 0,,0 g(x) 6 8 Ku Ö uktioere og g er lieär. Det er og des häldigskoeiciet er. Ävelse Fuktioere og g er lieäre. Udld tellere ude t ide orskritere. x x 6 (x) g(x) 0 00 's häldigskoeiciet er. g 's häldigskoeiciet er. Ävelse k l m,,6 c d A ormle x x Çr vi t k 's häldigskoeiciet l 's häldigskoeiciet = m 's häldigskoeiciet = (Skriv et udtrk med ogstver). Hvord Leiiz opdt itegrlregige 0 Krste Juul

10 Ävelse () Hvilke Ålgede seks tl er es? () g (u) () h k () g (v) () t 's häldigskoeiciet () k h (6) m 's häldigskoeiciet () Teg de tget hvis häldigskoeiciet er g (u). Ävelse t m g h u k v () Arelet mellem gre og x-kse skl du dele op i strimler redde som vist i sit pç side. () I sit er omtlt ogle rektgler hvis reler er c. lig relere strimlere. Teg de tilsvrede rektgler her (ikke dre som du ses er edre). (c) Vi ser t rektgleres smlede rel er lidt stårre ed relet mellem gr og x-kse, og t orskelle pç relere er de dele rektglere der er over gre. Mrker disse dele. (d) PÇ de ederste de to igurer er ehede midre, sç rektgleres smlede rel liver e edre tilärmelse til relet mellem gr og x-kse. Besvr spårgsmçl (), () og (c) or de ederste igur. (e) Leiiz sgde t rektgleres smlede rel er Åjgtig lig relet mellem gre og x-kse Çr ehede er. Ävelse 6 () PÇ egge igurer skl du tege tgete t til gre i puktet P. P () BemÄrk t ehede er midre pç ederste igur. PÇ egge igurer skl du tege lije m der gçr geem P og det grpukt Q hvis x-koordit er ehed midre ed P 's x-koordit. BemÄrk t ehede er midre pç ederste igur. (c) m 's häldigskoeiciet er e tilärmelse til tgetes häldigskoeiciet. TilÄrmelse er edst pç ederste igur ordi ehede er midre. Leiiz sgde t m 's häldigskoeiciet er Åjgtig lig tgetes häldigskoeiciet Çr ehede er. P (d) PÇ Åverste igur er m 's häldigskoeiciet = = (e) PÇ ederste igur er m 's häldigskoeiciet = = Hvord Leiiz opdt itegrlregige 8 0 Krste Juul

11 Ävelse Vi hr Çet oplst t x h( x) og t h( x) g( x) Ved t ruge metode (6) r side Çr vi Arel M = = M g Ävelse 8 Det er oplst t m ( x) ( x). Hvilke Ålgede 6 udtrk er smme tl? () rel mellem m-gr og x-kse () rel mellem -gr og x-kse () m( ) m(0) () m( 0) m() () ( 0) () (6) ( ) (0) m Ävelse 9 Det er oplst t ( x) h( x). () Hvilke Ålgede udtrk er smme tl? () rel mellem h-gr og x-kse () rel mellem -gr og x-kse () ( ) ( ) () h( ) h( ) h () Arelet mellem h-gre og x-kse er c.. Hvord Leiiz opdt itegrlregige 9 0 Krste Juul

Projekt 2.1 Det gyldne snit og Fibonaccitallene

Projekt 2.1 Det gyldne snit og Fibonaccitallene ISN 978-87-7066-498- Projekter: Kpitel. Projekt. Det glde sit og Fiboccitllee Projekt. Det glde sit og Fiboccitllee Fordsætiger: Kedskb til ligedethed. Grdlæggede geometrisk vide. Kedskb til degrdsligige.

Læs mere

Differentialligninger

Differentialligninger Differentialligninger for A-niveau i st, udgave SkÄrmbillede fra TI-Nspire 015 Karsten Juul Differentialligninger for A-niveau i st, udgave 1 Hvad er en differentialligning? 1a OplÄg til differentialligninger1

Læs mere

Integralregning. Erik Vestergaard

Integralregning. Erik Vestergaard Integrlregning Erik Vestergrd Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, Hderslev 4 Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Indledning 4. Stmfunktioner 4. Smmenhængen

Læs mere

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag ISBN 978-87-766-494-3 4. Fagligt samarbejde matematik og samfudsfag Idholdsfortegelse Idledig Samfudsfag sat på formler II... 2 Tema : Multiplikatorvirkige... 3. Hvad er e multiplikatoreffekt?... 3 2.

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi Matematikkes mysterier - på et obligatorisk iveau af Keeth Hase 6. Matematik og økoomi 20% 40% 60% 40% Hvor udbredt er vaskepulveret af type A? 6. Matematik og økoomi Idhold 6.1 Procettal 2 6.2 Vejet geemsit

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

3. Vilkårlige trekanter

3. Vilkårlige trekanter 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Mere om. trekantsberegning. D s u. 2012 Karsten Juul

Mere om. trekantsberegning. D s u. 2012 Karsten Juul Mere om rekansberegning D s A C v B 01 Karsen Jl Dee häfe indeholder ilfåjelser il fålgende häfer: Korfae rekansberegning for gymnasie og hf /11-010 hp://ma1.dk/korfae_rekansberegning_for_gymnasie_og_hf.pdf

Læs mere

Problemformulering AT. SÅDAN! Mette Morell Kilder: Lars Ingesman/Rune Richtendorff

Problemformulering AT. SÅDAN! Mette Morell Kilder: Lars Ingesman/Rune Richtendorff Problemformulering AT SÅDAN! Mette Morell Kilder: Lars Ingesman/Rune Richtendorff Den gode problemformulering En god problemformulering kommer sjældent ud af den blå luft, og den er heller ikke bare resultatet

Læs mere

Vejledning til brug ved ansøgning om patent

Vejledning til brug ved ansøgning om patent Vejledig til brug ved asøgig om patet Idhold: Hvad ka pateteres hvorår og hvorda? 1 Såda søger De patet i Damark 3 Et praktisk eksempel 5 Hvorda behadles asøgige? 12 Patetbeskyttelse i flere lade 14 Biblioteks-liste

Læs mere

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a.

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a. 5. FORSKRIFT FOR EN POTENSFUNKTION Vi hr i vores gennemgng f de forskellige funktionstper llerede være inde på udtrk, som indeholder forskellige potenser f I dette kpitel skl vi se på forskellige tper

Læs mere

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR?

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? Fra synopsis til talepapir Formålet med dette papir er at give dig en indføring i hvordan du kan forberede dig til en AT-eksamen. Der er to dele, der overlapper en smule:

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Trådløst LAN hvordan sikrer man sig?

Trådløst LAN hvordan sikrer man sig? Trådløst LAN hvordan sikrer man sig? Trådløse acces points er blevet så billige, at enhver der har brug for en nettilsluttet computer et andet sted end ADSL modemmet står, vil vælge denne løsning. Det

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Elementær Matematik. Rumgeometri

Elementær Matematik. Rumgeometri Elementær Mtemtik Rumgeometri Ole Witt-Hnsen Køge Gmnsium 8 Inhol. Koorintsstem i rummet.... Vektorer i rummet.... Sklrproukt.... Prmeterfremstilling for en linie i rummet...5. Krsproukt f to vektorer...6.

Læs mere

Jeg er bare den logerende

Jeg er bare den logerende Jeg er bare den logerende Arbejdsopgaver til grundskolen (8.-10.klasse) til kortfilm af Lone Scherfig Se filmen på aiu.dk/mediehandbogen/opgaver/pressens-rolle Det er en god ide at begynde arbejdet med

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

30-01-2014, 10:14:53 : Linda Videregående uddannelse 30-01-2014, 10:14:54 Vejleder : Velkommen til evejledning. 30-01-2014, 10:15:31 Vejleder Vibeke:

30-01-2014, 10:14:53 : Linda Videregående uddannelse 30-01-2014, 10:14:54 Vejleder : Velkommen til evejledning. 30-01-2014, 10:15:31 Vejleder Vibeke: 30-01-2014, 10:14:53 : Linda Videregående uddannelse 30-01-2014, 10:14:54 Vejleder : Velkommen til evejledning. 30-01-2014, 10:15:31 Vejleder Vibeke: er nu klar til at chatte med dig. 30-01-2014, 10:15:37

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere