Søren Kierkegaard 200 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søren Kierkegaard 200 år"

Transkript

1 Vor Frue kirke sct. andreas kirke 5. ÅRGANG NR. 2 marts - maj 2013 Søren Kierkegaard 200 år side 2 Kommer til mig! side 5 Hin enkelte og en af hans samtidige side 8 Knæfald - til alters med Søren Kierkegaard side 16 Gudstjenester / side 10 Musik / side 11 Arrangementer / side Natkirken / side 14 Adresser m.m. / side 15

2 indre by ˇ tema: Søren kierkegaard 200 år Søren Kierkegaard fylder 200 år Af Anders Gadegaard Søren Kierkegaard fylder 200 år den 5. maj. Det bliver med rette markeret over hele landet med foredrag, oplæsning, musik og teater. Også hos os i Vor Frue Kirke skal det naturligvis fejres. Hans sognekirke, det manglede bare. Vi vil bl.a. ved tre fredagsgudstjenester holde de prædikener, han selv holdt i sin tid i Vor Frue og bagefter drøfte indholdet med hinanden. Kierkegaards tænkning er så aktuel som nogensinde. I en tid hvor vi leder efter den rette sammenhæng mellem individ og fællesskab, frihed og ansvar, byder han på nogle centrale indsigter, som kan bidrage til at finde mål og mening i tilværelsen. Megen humanistisk psykologi går ud på at gennemskue sig selv og derpå anerkende sig selv med de gode og mindre gode sider, man nu engang besidder. Og således forsone sig med sig selv. Kierkegaard hævder, at det er et umuligt forehavende. Og at det netop er i dét forsøg, vi ender med at opgive os selv, fortvivlet over ikke at kunne blive fortvivlelsen kvit, som han siger. Der skal et gudsforhold til, hævder han. Fordi vi ikke kan slippe af med de sider ved os selv, der gør, at vi fejler og tænker mere på vores egen fordel end på andres. Vi er fanget i synden, som det siges i det kristne sprog. Med synd menes dette, at vi ikke lever efter vores bestemmelse: At gøre det gode for andre. Digteren Kristen Bjørnkjær siger det sådan: For at vinde verden må vi gøre os så hårde, som vi ikke er. Det er synden, at vi er fremmede for vores egentlige bestemmelse, som er at leve i kærlighed med hinanden. Den tilstand kan vi ikke selv gøre os fri af, siger Kierkegaard. Den er universel skæbne. Derfor har vi behov for frelse, det vil sige en frihed skænket udefra. Kun den magt, som er forud for fremmedgørelsen, og som har skabt alt, formår også at overvinde tilstanden og sætte os virkeligt fri. Og det er Gud. Han kan sætte os fri fra den skyld, vi har pådraget os ved at svigte og fejle, alle de gange vi har undladt at gøre det, vi skulle have gjort. Alle de gange, vi hyttede vort eget skind i stedet for at gå i brechen for andre. At blive sat fri fra at bære denne enorme byrde ind i næste øjeblik af sit liv - og dermed blive sat fri til at leve helt og fuldt igen - det er, hvad Guds tilgivelse skænker os. Så vi igen er hele mennesker. I dén forstand kan den kristne sige Der er ingenting, der binder mig men kun for i samme åndedrag at sige og derfor er jeg bundet i kærlighed til min næste, ligesom Gud har bundet sig til mig. Denne tænkning er det stærkest mulige opgør med al form for jantelov, som siger Du skal ikke tro, du er noget. Selv om mange mener, at talen om det syndige menneske lige præcis er jantelovens tale. Men nej, det forholder sig stik modsat. I et brev skrev Kierkegaard således til en i familien, der var invalid og følte sig overflødig og uduelig:»lad det, at du på en måde er sat uden for livet. Lad det, at du i en travl verdens dumme øjne er til overflod. Lad det for alt ikke berøve dig forestillingen om dig selv; som havde for en alviis styrelses kærlige øjne dit liv, hvis det føres i inderlighed, ikke lige så megen betydning som ethvert menneskes - og adskillig mere end travlhedens travle, travlere, allertravleste hastværk med - at spilde livet og tabe sig selv.«her siger Kierkegaard altså, at ingen er betydningsløs. Enhver for en ydre betragtning nok så uanseelig person er 2 n Indre by Kirkemagasin marts - maj 2013 n Vor Frue Kirke n Sct Andreas Kirke

3 indre by ˇ tema: Søren kierkegaard 200 år ikke bare et eller andet tilfældigt væsen, som om det er komplet ligegyldigt, at lige præcis denne enkelte er til. Nej, det er ikke ligegyldigt! Du er Hin enkelte, som Kierkegaard frem for nogen anden betonede. En bestemt person med et bestemt liv, som ikke findes mage til noget andet sted på kloden. Du er unik, intet mindre. At du til noget har med andre ord intet som helst med samfundsproduktivitet at gøre, men handler om at leve sit liv i inderlighed, som han skrev i brevet. Hermed menes selvfølgelig ikke, sådan som vi gerne benytter ordet inderlighed, at det gælder om altid at udtrykke følelser og tage temperaturen på andres følelser - et sådant inderligt menneske kan være temmelig anstrengende at omgås. Man ser det for sig: Hovedet på sned, ansigtet helt op i ens eget: Hvordan går det, lille ven? Ak, af alle Fjender er måske Vanen den lumskeste, og fremfor alt er den lumsk nok til aldrig at lade sig blive set, thi den, der så Vanen, han er frelst fra den. Nej, at føre sit liv i inderlighed betyder for Kierkegaard at kende og erkende sig selv som et etisk-religiøst væsen, det vil sige vide om sig selv, at man er uendelig forpligtet overfor Gud på, hvad man gør med sit liv, og samtidig hermed, at man på forhånd er omfattet af den alviise styrelses kærlige omsorg. At have dette som sit sikre fundament er at være fundamentalt glad, være rundhåndet med interesse for andre og være ubekymret for sig selv. Det kan man godt, selvom man måske synes, lidelsen og volden og uretfærdigheden fylder meget i verden. Og at man synes, man selv alt for tit kommer til kort. Man kan godt midt i sorgen og selvbebrejdelserne fastholde glæden over, at man på trods af alt er kendt god og elsk-værdig af Gud, at man derfor du r og skal bruge sin styrke på at få denne glæde til at sprede sig. Og da er man n Indre by Kirkemagasin marts - maj 2013 n Vor Frue Kirke n Sct Andreas Kirke 3

4 indre by ˇ tema: Søren kierkegaard 200 år sandelig til gavn og glæde for fællesskabet. Intet er så livsbekræftende som at være sammen med et menneske, der trods egne vanskeligheder, lyser af glæde ved tilværelsen og af interesse for sine omgivelser. Det lyder jo altsammen meget alvorligt og er det skam også. Men det befriende ved at læse Kierkegaard er, at lige så barsk og afslørende af menneskets mørke sider han er, lige så morsom og underholdende er han også. Humoren giver sig nemlig af troen. For når vi ikke har noget at bryste os af overfor hinanden så kan vi jo lige så godt grine af os selv i stedet for! Kierkegaard har sagt, at skal man lede efter en kristen i verden, går man ikke helt galt i byen ved at lede efter en humorist. Hermed mener han selvfølgelig ikke sådan én, som elsker at gå rundt og rive mere eller mindre heldige vittigheder af sig. Men én, der i bund og grund har et humoristisk forhold til verden og ikke mindst til sig selv. Sådan et forhold, som kommer af at vide, at der faktisk ikke findes noget, der hedder høj eller lav, fornem eller ringe. Og at ingen situation, selv ikke den værst tænkelige, er helt håbløs. Så må man da ofte smile ikke mindst af sig selv. I bogen Kærlighedens Gerninger sætter Kierkegaard det rette perspektiv på menneskers trang til hele tiden at måle sig på hinanden: Hvem gør det bedst, hvem bliver til noget, hvem er rig og hvem er fattig, hvem er smuk, og hvem er berømt. Han siger, at når vi er så optaget af de kolossale forskelle, skal vi blot se til døden for at få sat alt i sit rette perspektiv. På kirkegården har hver familie et lille stykke jord, omtrent lige stort. Nogle har måske en lidt større jordlod end andre, men ikke meget mere end en halv kvadratmeter. Og udsigten er den samme. Ingen bygning rejser sig så højt, at nogle lever på solsiden og andre i skyggen. Nej, her er der ligelig fordeling. I døden må alle indskrænke sig. Døden siger ikke, at der ingen forskel er. Men den driller os og siger, at forskellen er så lille, at det kun er til at grine af. Som lig er vi alle så godt som lige. Og den tilstand varer dog betydeligt længere end det korte liv her på jorden. Måske skulle vi give denne målestok lov til at smitte af på vores syn på os selv og hinanden i levende live. Med sin blanding af alvor og humor taler Søren Kierkegaard til os så direkte og aktuelt om vores menneskeværd, vores frihed og vores ansvar for hinanden, så lidenskab bliver vigtigere end videnskab, næsten vigtigere end resten og kærligheden vigtigere en begærligheden. 4 n Indre by Kirkemagasin marts - maj 2013 n Vor Frue Kirke n Sct Andreas Kirke

5 indre by ˇ tema: Søren kierkegaard 200 år Kommer til mig! Med Kierkegaard til alters i Frue Kirke Af Niels Jørgen Cappelørn Søren Kierkegaard blev født i Vor Frue sogn, i et hus på Nytorv nr. 2, som for længst er revet ned og i dag erstattet af Den Danske Banks store bygning. Og han levede hele sit liv i Vor Frue sogn. Ganske vist flyttede han en del rundt, omkring otte gange i alt, men han forblev inden for sognets grænser, også da han i 1851 flyttede ud på Østerbro, som dengang hørte med til det omfattende Frue sogn jo større sogn jo bedre indtægter til præsterne; derfor var sognet længe så stort! Ifølge datidens bestemmelser om sognebåndstvang var Søren Kierkegaard henvist til Vor Frue sogn. Han måtte gå til skrifte og til alters i Frue Kirke, og han måtte vælge sin skriftefader mellem kirkens præster. Havde han boet andre steder i landet, havde han også måtte gå i kirke i sin sognekirke; men da der var givet særlige frihedsindrømmelser til København, kunne han frit gå i kirke, hvor han ville, hvilket han da også gjorde, både i Helligåndskirken, i Vor Frelser, i Slotskirken og efterhånden sjældnere i Trinitatis. Selvfølgelig gik han også til gudstjeneste i Vor Frue, især når biskop J.P. Mynster prædikede. Han påstår at have hørt alle Mynsters prædikener undtagen én, den sidste, som Mynster holdt anden juledag 1853 i Christiansborg Slotskirke, hvor han havde været slotspræst fra 9. maj 1828 til 9. september Derefter blev han biskop over Sjællands stift, og det vedblev han at være til sin død den 30. januar I den nye Frue Kirke Søren Kierkegaard blev som sagt født i Vor Frue sogn, den 5. maj 1813, men han blev døbt i Helligåndskirken, den 3. juni 1813 af residerende kapellan J.E.G. Bull, og konfirmeret i Trinitatis af Mynster, den 20. april Ikke fordi hans forældre brød sognebåndet, men fordi Vor Frue var under nyopførelse efter Københavns bombardement i 1807, hvor kirken var blevet lagt i ruiner. Vor Frue stod genrejst i C.F. Hansens nyklassicistiske bygning og med Bertel Thorvaldsens statuer og blev indviet pinsedag den 7. juni Gudstjenesten var annonceret den 5. juni i Adresseavisen: Paa første Pintsedag, Kl. 12, skeer den høitidelige Indvielse af Frue Kirke. Der var udstedt et væld af adgangsbilletter. Kirken var fyldt til sidste plads, så mange måtte stå Nørregade, ved Vor Frue Kirke (1830'erne). Af Jens Peter Lund op. Og selv dem med ståpladser havde ifølge Adresseavisen måtte hente billetter for overhovedet at komme ind. Så stor var tilstrømningen. Hvorvidt Søren Kierkegaard var til gudstjeneste den dag, véd vi ikke; men vi véd, at han var til alters sammen med sin familie fredag efter pinse. Der var i øvrigt ingen altergang ved indvielsesgudstjenesten; det var der heller ikke ved froprædiken, som skik ellers var på de store højtider, for der var slet ingen froprædiken den dag. Så hans pietistiske og autoritære far har sikkert bestemt, at familien skulle vente til den mere stille fredag og ikke n Indre by Kirkemagasin marts - maj 2013 n Vor Frue Kirke n Sct Andreas Kirke 5

6 indre by ˇ tema: Søren kierkegaard 200 år Først Ansvaret giver Velsignelse og sand Glæde. gå anden pinsedag, hvor det var stiftsprovst H.G. Clausen, der prædikede, og hvor der var en meget stor altergang med 174 altergæster - på en almindelig søndag kunne der i 1829 være fra en halv snes op til et par og tres indtegnet, undertiden slet ingen. Om fredagen den 12. juni var der 51 til alters. Til skriftemål og altergang i Frue Kirke Søren Kierkegaard var i alt til alters 41 gange; to gange i Trinitatis Kirke og derefter 39 gange i Vor Frue. Fra 1829 til 1836 nitten gange - altid sammen med sin far, indtil midten af 1834 selvfølgelig også sammen med sin mor, hun døde den 29. juli 1834, og undertiden tillige sammen med sine brødre. Og fra 1838 til 1852, hvor han altid gik alene, tyve gange. Ikke nok med det. Kierkegaard prædikede også i Frue Kirke. Ikke om søndagen, men ved altergangen om fredagen; tre gange i alt, to gange i 1847 og én gang i Alene til alters Fredag den 6. juli 1838 går Søren Kierkegaard for første gang til alters alene. I Kommunionsbogen noteres Cand: Philosophiæ Kierkegaard. Titlen cand. phil. bærer han efter tidens sædvane, fordi han den 27. oktober 1831 havde bestået filosofikum ved Københavns Universitet; han blev først cand. theol. den 3. juli Mere interessant er det, at han den 5. maj var fyldt 25 år og dermed blevet myndig. Han skulle nu for første gang selv vælge skriftefader, og valget faldt på nederste kapellan E.V. Kolthoff, der var blevet indsat i Frue Kirke søndag den 21. maj 1837 af stiftsprovst Clausen. En ubeskrivelig glæde I maj 1837 havde Søren Kierkegaard besluttet at vende sig til ham, der glæder sig mere over een Synder, der omvender sig, end over de 99 Vise, der ei havde Omvendelse behov. Den beslutning slog dog ikke igennem straks, men først for alvor ét år senere. Under datoen d. 19. Mai, Formidd. Kl. 10½ skrev han i sin dagbog: Der gives en ubeskrivelig Glæde, der ligesaa uforklarlig gjennemgløder os, som Apostelens Udbrud træder umotiveret frem: Glæder Eder, og "Kjøbenhavns Vold Aftenen før Store Bededag", 1862 af Andreas Herman Hunæus atter siger jeg: glæder Eder. Ikke en Glæde over Dette eller Hiint, men Sjælens fyldige Udraab, med Tunge og Mund og af Hjertens Grund : jeg glæder mig ved min Glæde, af, i, med, hos, paa, ved og med min Glæde - et himmelsk Omqvæd, der ligesom pludselig afskjærer vor øvrige Sang; en Glæde, der ligesom et Vindpust kjøler og forfrisker, et Stød af den Passat, der blæser fra Mamrelund til de evige Boliger. Så stærk og så dyb en glæde må have sin grund. Det har den også. Kierkegaard har opdaget den altafgørende betydning af Kristi ord på korset: Det er fuldbragt. Han har indset, at der er tilgivelse for tungsind, også for det tungsind, der så længe havde plaget ham selv såvel som hans far og hans bror. Og tungsind er hos Kierkegaard synd, det ikke at ville, det ikke at ville Gud. Men da han har indset, at det kan tilgives, kan han igen gå til alters efter en pause på mere end halvandet år. Inden Søren Kierkegaard gik til skrifte og alters næste gang - det sker fredag den 18. januar havde han valgt ny skriftefader. I kommunionsbogen er Student S. Kierkegaard indskrevet under T., der står for Tryde, E.C. Tryde, som var blevet stifts- 6 n Indre by Kirkemagasin marts - maj 2013 n Vor Frue Kirke n Sct Andreas Kirke

7 indre by ˇ tema: Søren kierkegaard 200 år Det gælder om at leve i Evigheden og dog høre Stueuret slaa. provst den 12. juni Det varer indtil 1843, hvor han vælger sin afdøde fars skriftefader, A.N.C. Smith, der forbliver hans skriftefader, i al fald indtil 1852, hvor han fredag den 28. maj var til alters for allersidste gang. Han gik fortsat i kirke, men ikke mere til alters. Og i 1855 holdt han vist også op med at gå i kirke. Søndag formiddag opholdt han sig ofte - demonstrativt i kirketiden - i det private, litterære læseselskab Athenæum! Københavns Universitet på Frue Plads Søren Kierkegaards København Kultorvet Vor Frue Kirke Store Kannikestræde Peter Madsens Gange Uddrag af Niels Jørgen Cappelørns artikel Kommer til mig! Med Kierkegaard til alters i Frue Kirke bragt i Københavns Stifts årbog Artiklen kan læses i sin fulde længde på Domkirkens hjemmeside: under fanen: Fejring af Søren Kierkegaards 200 års fødselsdag. Niels Jørgen Cappelørn er forskningsleder ved Søren Kierkegaardcenteret. Det Kongelige Teater Gammel Strand Lediggang som saadan er ingenlunde Roden til alt ondt, tværtimod, den er et sandt guddommeligt Liv, naar man ikke keder sig. n Indre by Kirkemagasin marts - maj 2013 n Vor Frue Kirke n Sct Andreas Kirke 7

8 indre by ˇ tema: Søren kierkegaard 200 år Hin enkelte og en af hans samtidige Om Kierkegaard og Grundtvig i anledning af 200-året for Kierkegaard Af Anders Holm Hin enkelte er han ofte blevet kaldt. Det skyldes først og fremmest, at Søren Kierkegaards teologiske eller filosofiske hovedinteresse er mennesket som individ. Han har om nogen forsøgt at gennemtænke, hvad det vil sige, at vi har os selv som eneste vedvarende ledsager overalt og gennem hele livet. Udtrykket anvendes dog også ofte, fordi Kierkegaard boede alene og i de sidste år isolerede sig stadig mere fra sin omverden, og endelig fordi det kan beskrive hans position som enestående tænker og forfatter. På grund af alt det fejres Kierkegaards 200-årsdag velfortjent rundt omkring i Danmark og i udlandet i Midt i alle skåltalerne bør det imidlertid huskes, at der i Guldalderens København også var andre genier, og at hans værker blev til i samtale og diskussion med disse, ja, at Kierkegaard ikke var blevet til Kierkegaard uden dem. Det var i høj grad gennem samtalen og diskussionen med andre samtidige tænkere, at hans anliggende fik kant, men også her at man af og til pludselig øjner, hvad hans tanker kan og ikke kan. I en dansk kirkelig og teologisk sammenhæng gælder det ikke mindst for hans mellemværende med Grundtvig. Kierkegaard og kirkelivet i København Kun afbrudt af få korte rejser boede Kierkegaard det meste af livet inden for en meget lille cirkel i det indre København. Rent kirkemæssigt var der til gengæld en del at vælge mellem, og det gjorde han så, skønt han alle år formelt hørte til Vor Frue Sogn. Både i de private optegnelser og i de udgivne værker findes et væld af levende rapporter fra det københavnske kirkeliv. På mange måder svarer disse beskrivelser til Kierkegaards skildringer af livet på gaden. Fintfølende registreres det sociale spil i og omkring kirken: Hvad sagde præsten og hvorfor, og hvordan reagerede kirkegængerne, hvem kom for sent osv. Helt fra Kierkegaards unge år er det dog ofte alt andet end et skønmaleri, han maler. Uden omsvøb gætter han på, hvad han tror, der er folks motiver til at gå i kirke, og udstiller hudløst og satirisk det sociale snobberi og kristelige hykleri, han mener at kunne spore. Eksempelvis i følgende notat fra 1848 om hofpræst H.L. Martensen: "I den pragtfulde Slotskirke træder en stadselig Hofprædikant, det dannede Publikums Udvalgte, frem for en Kreds af Fornemme og Dannede, og prædiker rørt over Apostlenes Ord: Gud udvalgte det Ringe og Foragtede. Og der er ingen der ler." Ironien er ikke til at tage fejl af. At morskaben udebliver, er for Kierkegaard det sikre tegn på, at man ikke kan se modsætningen mellem evangelieteksten om de udstødte og den københavnske overklasse, der er samlet i kirken. Man har forvekslet medlemskab af kirken med kristendommen. Alt er facade. Ingen hører i virkeligheden det budskab, der prædikes, som noget der angår dem. Grundtvig (i det øverste hjørnevindue th.) betragter folketoget gennem København den 21. marts Ansporet af det nationalliberale parti med Orla Lehmann i spidsen gik en tusindtallig folkemængde fra Gammeltorv til Christiansborg og krævede, at kongen udnævnte en ny regering. Enevælden blev afskaffet, men Grundtvig var skeptisk over for demokratiet. 8 n Indre by Kirkemagasin marts - maj 2013 n Vor Frue Kirke n Sct Andreas Kirke

9 indre by ˇ tema: Søren kierkegaard 200 år Det store er ikke at være dette eller hint; men at være sig selv, og dette kan ethvert Menneske, naar han vil det. Der kunne drages mange lignende optegnelser frem. Ikke mindst om når I. P. Mynster, der fra 1834 var Sjællands biskop, prædikede. Det kan derfor undre, at Kierkegaard gik i kirke hos Mynster så ofte, han kunne. Men som Kierkegaard selv anførte, havde det én helt anden og bestemt årsag: At Mynster prædikede til individet, hin enkelte. Kierkegaard og Grundtvig Det er også i den sammenhæng, man skal forstå hans diskussion med den tredive år ældre Grundtvig, som gennem hele Kierkegaards korte liv var en del af det bymæssige nærmiljø. Grundtvig betonede i høj grad det kirkelige fællesskab eller menigheden. Men som Kierkegaard anførte, kan kirken jo netop være stedet, den enkelte har brug for at komme, uden nødvendigvis at blive belemret med et fællesskab. Bedre blev det ikke af, at Kierkegaard lejlighedsvis bevægede sig hen og hørte Grundtvig prædike. Som her i et notat kort efter Grundtvigs ansættelse i Vartov Hospitalskirke i 1839: "Al Grundtvigs Prædiken er dog ikke andet end en idelig gjentaget Phantasiens Udvandring, saa at Benene aldrig kan følge med, en ugentlig Udtømmelse. [Det vil] vise sig, om denne hans Kirke er den fuldendte Kirke, eller om ikke den i mange Maader behøvede en Prædikant som Mynster, der bestandig fører Alt tilbage paa Individet." Kierkegaards pointe var, at Grundtvig prædikener manglede sans for den enkelte kirkegænger. Det enkelte menneske kommer jo netop i kirke for at lade sig opbygge, blive opmuntret og finde trøst ikke for at høre om kirkens bedrifter. Her som andre steder var det springende punkt, at Kierkegaard ikke kunne forlige sig med Grundtvigs tale om fællesskaber: Folket, historien og ikke mindst menigheden, altså kirken som fællesskabet af troende. Omvendt mente Grundtvig, at Kierkegaard fuldstændig underbetonede fællesskabers vigtighed og betydning. Her kunne Kierkegaard og Grundtvig ikke blive enige. Deres diskussion har levet videre siden og er ikke mindre aktuel i dag, skønt man i de senere år er blevet mere klar over, hvilke ligheder der også er mellem de to. Ved jubilæet for Søren Kierkegaard i år må vi ikke glemme de andre store samtidige. Især ikke Grundtvig, også selv om han lidt er som den bror, man bliver nødt til at invitere med til festen eller i det mindste nævne i talen, for at det hele ikke skal klinge alt for hult. Spørgsmålet er dog, om det er så skidt. Man kunne her sige, som en klog mand engang har sagt: "Hvor er det godt, at vi i Danmark har haft både Kierkegaard og Grundtvig. Kun én af dem ville helt sikkert have været alt for meget." Anders Holm er lektor ved Afdeling for Systematisk Teologi, Det Teologisk Fakultet, København. Grundtvig. C.A. Jensen ( ), Glyptoteket Grundtvig i studererværelse Søren Kierkegaard. Maleri fra 1902 af Luplau Janssen. Frederiksborgmuseet. Kurser og arrangementer om forholdet mellem Grundtvig og Kierkegaard i 2013 kan findes under flg. links: n Indre by Kirkemagasin marts - maj 2013 n Vor Frue Kirke n Sct Andreas Kirke 9

10 indre by ˇ gudstjenester MARTS Fredag den : ANDERS GADEGAARD Søndag den SØNDAG I FASTEN : ANDERS GADEGAARD : HENRIK VASE FRANDSEN Torsdag den : CHRISTIAN MONRAD Fredag den : JESPER STANGE Søndag den 10. MIDFASTE : JESPER STANGE : METTE BIRKEDAL BRUUN LITURG: JESPER STANGE Torsdag den : SIGNE MALENE BERG Fredag den : EVA-MARIA SCHWARZ Søndag den 17. MARIAE BEBUDELSESDAG : STINE MUNCH : PETER SKOV-JAKOBSEN Torsdag den : CHRISTIAN MONRAD Fredag den : SIGNE MALENE BERG Søndag den 24. PALMESØNDAG : JESPER STANGE : STINE MUNCH Torsdag den 28. SKÆRTORSDAG : STINE MUNCH : PETER SKOV-JAKOBSEN : SIGNE MALENE BERG Fredag den 29. LANGFREDAG : ANDERS GADEGAARD : MUSIKGUDSTJENESTE VED ANDERS GADEGAARD : JESPER STANGE Lørdag den : JESPER STANGE, VESPER Søndag den 31. PÅSKEDAG : SIGNE MALENE BERG & CHRISTIAN MONRAD : ANDERS GADEGAARD : PETER SKOV-JAKOBSEN APRIL Mandag den 1. ANDEN PÅSKEDAG : EVA-MARIA SCHWARZ : STINE MUNCH Torsdag den : CHRISTIAN MONRAD Fredag den : STINE MUNCH Søndag den SØNDAG EFTER PÅSKE : JESPER STANGE : ANDERS GADEGAARD Torsdag den : SIGNE MALENE BERG Fredag den : JESPER STANGE Lørdag den : JESPER STANGE KONFIRMATION Søndag den SØNDAG EFTER PÅSKE : JESPER STANGE KONFIRMATION : småbørnegudstjeneste, i sct. andreas kirke : PETER SKOV-JAKOBSEN Torsdag den : CHRISTIAN MONRAD Fredag den : EVA-MARIA SCHWARZ Søndag den SØNDAG EFTER PÅSKE : ANDERS GADEGAARD : JESPER STANGE Torsdag den : SIGNE MALENE BERG Fredag den 26. BEDEDAG : STINE MUNCH KONFIRMATION : EVA-MARIA SCHWARZ KONFIRMATION : JESPER STANGE Lørdag den : STINE MUNCH KONFIRMATION Søndag den SØNDAG EFTER PÅSKE : JESPER STANGE : STINE MUNCH MAJ Torsdag den : CHRISTIAN MONRAD Fredag den : ANDERS GADEGAARD Søndag den SØNDAG EFTER PÅSKE : FESTGUDSTJENESTE I ANLEDNING AF SØREN KIERKEGAARDS FØDSELSDAG VED PETER SKOV-JAKOBSEN : ANDERS GADEGAARD Torsdag den 9. KRISTI HIMMELFARTSDAG : EVA-MARIA SCHWARZ : STINE MUNCH : SIGNE MALENE BERG Fredag den : STINE MUNCH Søndag den SØNDAG EFTER PÅSKE : STINE MUNCH : JESPER STANGE Ondsdag den : Børnegudstjeneste Torsdag den : CHRISTIAN MONRAD Fredag den : JESPER STANGE Lørdag den : ANDERS GADEGAARD VESPER Søndag den 19. PINSEDAG : PETER SKOV-JAKOBSEN : ANDERS GADEGAARD Mandag den 20. ANDEN PINSEDAG : STINE MUNCH : JESPER STANGE Torsdag den : SIGNE MALENE BERG Fredag den : SIGNE MALENE BERG Søndag den 26. TRINITATIS SØNDAG : ANDERS GADEGAARD : STINE MUNCH Torsdag den : CHRISTIAN MONRAD Fredag den : JESPER STANGE FRA LÆRESTOL TIL PRÆDIKESTOL Det er efterhånden en god tradition, at undervisere fra det teologiske fakultet ved Københavns Universitet prædiker ved fastetidens gudstjenester kl. 17 i Vor Frue Kirke. Den tradition følger vi, og vi vil derfor kunne høre følgende gæsteprædikanter: 3. søndag i fasten, den 3. marts: lektor Henrik Vase Frandsen. Midfaste søndag, den 10. marts: professor Mette Birkedal Bruun. For børn SMÅBØRNSGUDSTJENESTE SCT. ANDREAS KIRKE Søndag den 14. april kl. 15 Oplev en gudstjeneste sammen med babyer, børn og deres familier. Vi skal synge og danse nogle smukke salmer. Gudstjenesten varer ca. ½ time. PINSE - MED TUNGER AF ILD! Onsdag den 15. maj kl. 17 Efter gudstjenesten fortsætter vi pinsefesten med at spise sammen i Rotunden. Læs mere på side 13. MORGENANDAGTen er flyttet til DRK Alle hverdage afholdes morgenandagt i kirkens kor 8.03, lørdage kl Andagten kan høres på DR K (direkte og tekstet), DAB-radio og via DR s hjemmeside. 10 n Indre by Kirkemagasin marts - maj 2013 n Vor Frue Kirke n Sct Andreas Kirke

11 indre by ˇ musik Gratis adgang, hvis ikke andet er angivet FORÅRETS ORGELMATINEER Alle koncerterne er kl. 12 Lørdag den 2. marts Inga Lindmark Almind Lørdag den 9. marts Charlotte Møller Toulouse Lørdag den 16. marts Hanne Kuhlmann Vor Frue Kirke, København Lørdag den 23. marts Else-Marie Kristoffersen Fredensborg Slotskirke Lørdag den 6. april Pia Hansen Tjæreborg og Sneum kirker, Esbjerg Lørdag den 13. april Stig Gustav Schönberg Skåne Lørdag den 20. april Philip Schmidt-Madsen Sct. Matthæus Kirke, København Lørdag den 27. april Morten Bech Vor Frue Kirke, København KONCERT MED ORGEL OG TVÆRFLØJTE KONCERT I ORGELSAMLINGEN SCT. ANDREAS KIRKE Tirsdag den 19. marts kl. 19 Steen Ribers, kirketjener og organist, spiller på landsbykirkeorglerne, og Malin Nordlöf, solofløjtenist i Malmö Symfoniorkester, medvirker med bl.a. sonater for fløjte og continuo af Bach og Händel. Efter koncerten kan orglerne beses og der serveres en forfriskning i festsalen. JOHANNES PASSIONEN BWV 245 KØBENHAVNS DRENGEKOR Fredag den 22. marts kl I lighed med sidste år opføres Johannes Passionen i samarbejde med en række fremragende barokspecialister i Domkirkens Barokensemble. Den engelsk/amerikanske tenor Jason Bridges står som solist og fortæller i spidsen for vokalsolisterne. Medvirkende: Københavns Drengekor, Domkirkens Barokensemble, Vibeke Kristensen (sopran), Daniel Karlsson (kontratenor), Jason Bridges (tenor, evangelist), Jørn Pedersen (bas, Jesus) og Levante Páll (bas, Pilatus). Ebbe Munk dirigerer. Billetter kr. 210,- på eller tlf Evt. resterende billetter kan købes en time før koncerten ved indgangen. Denne koncert er et POLITIKEN PLUS arr. LANGFREDAG MED LACHNER Langfredag den 29. marts kl Musikgudstjenesten er bygget op over Franz Lachners»Stabat Mater«for dobbeltkor. Stabat Materteksten om den grædende mor ved foden af sin søns kors er sat i musik af adskillige komponister gennem tiden. I Lachners version er romantisk udtryksfuldhed, skønne klange og den smukke dobbeltkoreffekt et af de vigtigste varemærker. Domkirkens Kantori, Morten Bech (korleder), Hanne Kuhlmann (organist) og Anders Gadegaard (liturg). PÅSKEVESPER Lørdag den 30. marts kl. 19 Københavns Drengekor, dirigent Ebbe Munk og liturg Anders Gadegaard. SØREN KIERKEGAARDS 200-ÅRS JUBILÆUM Lørdag den 4. maj kl. 20 Under fejringen af Søren Kierkegaards 200-års jubilæum afholdes der en koncert i Vor Frue Kirke, hvor skuespiller Christian Steffensen og domorganist Hanne Kuhlmann medvirker. Koncerten bliver en mosaik af udvalgte tekster af Søren Kierkegaard blandet med orgelmusik fra Kierkegaards tid. STABAT MATER & HIMMELFARTSKONCERT KØBENHAVNS DRENGEKOR Onsdag den 8. maj kl. 20 Palestrina leverede både en hel messe og motetter over teksten Viri Gallilei om mændene, der i Gallilæa Charlotte Møller Inga Lindmark Phillip Schimdt-Madsen stirrer mod himlen og funderer over underet om Kristi Himmelfart. Den samme tekst har i de senere år inspireret britiske Patrick Gowers til hans passionerede fremstilling af Himmelfarten i en stor motet komponeret til Westminster Abbey. Program: G.P. da Palestrina ( ): Stabat Mater og Viri Gallilei, Francis Pott (*1957): Toccata for orgel, Sir Charles Villiers Stanford ( ): Caelos Ascendit Hodie, William Walton ( ): Magnificat and Nunc Dimitis og Benjamin Britten ( ): Festival te deum. Medvirkende: Københavns Drengekor, Hanne Kuhlmann (orgel) og Ebbe Munk dirigerer. Hanne Kuhlmann Jason Bridges Pia Hansen Christian Steffensen Lachner Tobias Durholm JAZZET OG SYNKOPERET MUSIK KONCERT I ORGELSAMLINGEN SCT. ANDREAS KIRKE Tirsdag den 14. maj kl. 19 Koncert i orgelsamlingen med organist Willy Egmose, Skjern Kirke, spiller jazzet og synkoperet musik på orgelsamlingens syv landsbykirkeorgler. Efter koncerten kan orglernes beses og der serveres en forfriskning i festsalen. PINSEVESPER Lørdag den 18. maj kl. 19 Københavns Drengekor, dirigent Ebbe Munk og liturg Jesper Stange. KONCERT MED TOBIAS DURHOLM SCT. ANDREAS KIRKE Søndag den 26. maj kl Tobias Durholm hører til eliten af vores yngre violinister og er koncertmester i Det Kgl. Kapel, hvor en fantastisk strygerklang har været et kendetegn i generationer. Tobias spiller på Det kgl. Teaters Stradivarius»The Red Cross Knight«fra Ved koncerten kan man høre musik af bl.a. J.S. Bach og W.A. Mozart (violinkoncert i D-dur). Lindy Rosborg akkompagnerer på kirkens orgel. Efter koncerten kan man hilse på solisten ved et glas i Festsalen. n Indre by Kirkemagasin marts - maj 2013 n Vor Frue Kirke n Sct Andreas Kirke 11

12 indre by ˇ arrangementer Inge Hein SØREN AABYE KIERKe gaard En del af arrangementerne i Vor Frue Kirke vil i det kommende år være knyttet til fejringen af 200 året for Kierkegaards fødsel. I nogle tilfælde er det helt nyopståede begivenheder, i andre tilfælde er det vores faste tjenester, der blot knyttes tæt til Kierkegaard. SØREN KIERKEGAARDS TALER I VOR FRUE Ved fredagsaltergangen følgende fire fredage tager prædikenmeditationen sit udgangspunkt i de taler, Søren Kierkegaard holdt ved tilsvarende gudstjenester i 1847 og Efter fredagsaltergangsgudstjenesten er der en let frokost i rotunden, hvorefter skiftende gæster i kirken vil fortælle om den betydning, det har haft for deres liv at læse Søren Kierkegaard. Fredag den 12. april KIERKEGAARD OG VOR FRUE v/ Jesper Stange. Gæst: Anne Lindhardt, formand for Psykiatrifonden. Fredag den 19. april KIERKEGAARDS TALE DEN 18. JUNI 1847 v/eva-maria Schwarz. Gæst: Charlotte Malthe, projekt- og koordineringsleder ved Design museum Danmark. Fredag den 3. maj KIERKEGAARDS TALE DEN 27. AUGUST 1847 v/anders Gadegaard. Med efterfølgende drøftelse i Rotunden. Fredag den 10. maj KIERKEGAARDS TALE DEN 1. SEPTEMBER 1848 v/stine Munch. Gæst: Stud.theol. Gerhard Jónsson Mikkelsen. Alle gange kl. 11 KONCERT Lørdag den 4. maj kl. 20 Koncert med skuespiller Christian Steffensen og domorganist Hanne Kuhlmann. FESTGUDSTJENESTE PÅ SELVE 200 ÅRSDAGEN Søndag den 5. maj kl. 10 V/Peter Skov-Jakobsen KNÆFALD - TIL ALTERS MED SØREN KIERKEGAARD Udstilling i kirkens museum Åben fra den 6. maj til den 11. november mandage - torsdage kl fredage og søndage kl lørdage lukket Lukket ved kirkelige handlinger. Se nærmere på bagsiden af bladet. EN LILLE BRIK I ET STORT BILLEDE Søndag den 26. maj kl Med kæmpe puslebrikker, som vi selv maler, skal vi lægge et stort puslespil - og måske har det noget med Søren Kierkegaard at gøre. Velkommen til tegneværkstedet - det er mest for børn. Der bliver afholdt flere arrange menter, der kan knyttes til Kierkegaard. Hold øje med vores hjem me - side og opslag i kirken. FORÅRETS SANGAFTENER SCT. ANDREAS KIRKE Mandag den 4. marts Mandag den 8. april Mandag den 6. maj Alle aftener kl Under ledelse af koncertsanger Inge Hein afholder kirken tre sangaftener i foråret, hvor vi synger nyt og gammelt fra salmebogen og højskolesangbogen, kommenteret undervejs af Inge Hein. Akkompagnement ved organist Lindy Rosborg. FREDAGSKAFFE Fredag den 8. og 22. marts Fredag den 12. og 19. april Fredag den 3., 10. og 31. maj Det er så befordrende for samtalen når kaffeduften indrammer samværet, så derfor inviterer vi til fredagskaffe i Rotunden. Her i foråret er kaffen ikke hver 14. dag, men ligesom så meget andet er også det præget af, at Søren Kierkegaard ville være blevet 200 år i år og derfor er fredagskaffen rykket lidt rundt. Til gengæld vil der i april og maj være mulighed for at tale med kirkens præster om Kierkegaard. OP I TÅRNET Søndag den 10. marts Søndag den 14. april Søndag den 12. maj Alle dage kl Kom med en tur i domkirkens tårn - måske kan klokken ringe? - og så skal vi ned til ruinerne - og vi skal høre om alle de mange brande og om fine skulpturer. Man går selv rundt, men på forskellige etager står historiefortællere og klokkere parate til at tage imod. Butikken er åben 12 n Indre by Kirkemagasin marts - maj 2013 n Vor Frue Kirke n Sct Andreas Kirke

13 indre by ˇ arrangementer Jeg taler helst med Børn; thi om dem tør man dog haabe, at de kan blive Fornuft-Væsener; men de, der er blevet det! Herre Jemini! Erling Christiansen Kjeld Holm på dagen og i maj er museet også åbent. Alle er velkomne, man skal bare kunne lide at gå på trapper. FOREDRAGs- EFTERMIDDAGE TRINITATIS SOGNEHUS Begge gange kl I samarbejde mellem Trinitatis og Vor Frue kirke arrangeres foredrags- og sangeftermiddage, som alle finder sted i Sognehuset i Pilestræde 67. Deltagelse er gratis. Der betales kr. 10,- for kaffe og kage. Foredragsrækken vil gennem hele 2013 have samme tema: DE STORE PERSONLIGHEDER I DET 20. ÅRHUNDREDE - TIDEN BELYST GENNEM TEOLOGISKE TEMPERAMENTER. Torsdag den 14. marts KNUD HANSEN: TEOLOG, FOR- FATTER, FOLKEOPLYSER OG SAMTIDSTOLKER v/fhv. højskoleforstander Erling Christiansen Knud Hansen ( ) var en uhyre lærd teolog, der ved sit virke som præst, seminarielærer, forfatter og højskoleforstander kom til at virke som et salt i debatten ved sin samtidstolkning. Knud Hansens tolkning af kristendommen (Den kristne troslære) og af Dostojevski er milepæle i forfatterskabet, men hans virke i folkeoplysningens tjeneste som forstander på Askov højskole samt deltager i Asperup-møderne var af stor betydning. Dette virke giver os i dag en nøgle til forståelse af den tid og den højskole Knud Hansen virkede i. Torsdag den 11. april JOHANNES SLØK v/biskop Kjeld Holm Kjeld Holm vil fortælle om Johannes Sløks liv og tænkning, fordi netop hans somme tider dramatiske liv er en nøgle til at forstå det vidtstrakte forfatterskab, hvor begreber som absurditet, skyld og forsoning spiller en afgørende rolle. Ligeledes fortælles som hans livslange dialog med de store tænkere som Platon, Kierkegaard og Shakespeare. FØDSELSDAGS FROKOST OG MENIGHEDSPLEJENS ÅRSMØDE Søndag den 17. marts efter højmessen På Maria Bebudelsesdag fejrer vi Vor Frue Kirkes fødselsdag med en hyggelig frokost i Rotunden, og på samme dag afholder vi det årlige, offentlige møde i Vor Frue Sogns menighedspleje. Dels vil vi fortælle om det arbejde, der er gjort og det arbejde, der venter forude var på mange måder anderledes, og gamle traditioner blev fornyede. På årsmødet er der mulighed for at give sit besyv med, så kom meget gerne og vær med til at præge det arbejde, der skal gøres i 2013 SANGEFTERMIDDAGE TRINITATIS SOGNEHUS Alle gange kl I samarbejde mellem Trinitatis og Vor Frue kirke fortsætter vi med sangeftermiddage den 4. torsdag i hver måned. Det er gået hen og blevet en god tradition, at skiftende gæster vælger sange og salmer, der har haft betydning for deres liv. Vi synger sangene under ledsagelse af organist Søren Christian Vestergaard. Der kan købes kaffe, the og kage for kr. 10,-. Torsdag den 21. marts Organist Søren Chr. Vester gaard, sange efter ønske fra deltagere Torsdag den 25. april Studenterpræst Stefan Lamhauge Hansen Torsdag den 23. maj Kristian la Cour, højskolelærer i Askov BØRNEGUDSTJENESTE PINSE - MED TUNGER AF ILD! Onsdag den 15. maj kl. 17 Efter at Jesus var død, samledes alle hans venner og pludselig blev de ramt at noget usynligt, af blæst og af ånd og af noget, der lignende ild - og pludselig kunne de tale alle mulige sprog. Det var så mærkeligt! Til gudstjenesten fortæller Stine meget mere om det. Efter gudtjenesten fortsætter vi pinsefesten med at spise sammen i Rotunden. Det vil være rigtig dejligt at vide, hvor mange I kommer, så tilmeld jer gerne til Stine Munch: eller Susanne Torgard: UDFLUGT Tirsdag den 11. juni kl med afgang fra Frue Plads I får allerede nu datoen for sommerens udflugt, selvom planlægningen endnu ikke er helt på plads, for tilmelding er nødvendig. Det koster 125 kr. at være med, og man skal tilmelde sig og betale på kordegnekontoret mellem den 21. maj og den 4. juni. BABYMUSIK OG MUSIK OG BEVÆGELSE FOR 1 5 ÅRIGE SCT. ANDREAS KIRKE BABYMUSIK er et tilbud til voksne med børn i alderen 0-12 måneder. Bagefter er der økologisk brunch i kirkens søjlesal. Mandage i tidsrummet MUSIK OG BEVÆGELSE FOR 1-5 ÅRIGE er en musikalsk legestue for børn og deres forældre. Vi synger, danser og bevæger os rundt i det smukke kirkerum. Bagefter serveres der økologiske kiks og saftevand samt the/kaffe til de voksne. Lørdage i tidsrummet Holdene ledes af Anete Riis, der er konservatorieuddannet sanger og musikpædagog med mange års erfaring. Tilmelding er nødvendig på For yderligere oplysninger ring til Anete på mobil: COPENHAGEN YOUTH GOSPEL CHOIR SCT. ANDREAS KIRKE Torsdage kl Er du fyldt 12 år, og kan du li at synge? Så kom og syng med andre unge i Cph. Youth Gospel Choir. Alle kan komme og prøve det af - du behøver ikke kunne noget på forhånd. Gospelkoret optager lige nu medlemmer. Gratis prøvetid i en hel måned. Læs mere på dk under menupunktet»børn og unge«, på korets egen hjemmeside og kontakt korleder Anete Riis på mobil: n Indre by Kirkemagasin marts - maj 2013 n Vor Frue Kirke n Sct Andreas Kirke 13

14 indre by ˇ natkirke UGESKEMA Torsdag kl NADVERAFTEN Musik fra kl Nadverandagt og prædiken kl Midnatsbøn med velsignelse kl Fredag kl LITURGISK LABORATORIUM Musik fra kl Midnatsbøn med velsignelse kl Søndag kl Sschh-aften 1. søndag i måneden Taizéandagt kl. 20. Åben workshop kl. 19 foran alteret. 2. søndag i måneden Open Sky. En aften i bønnens, eftertankens og meditationens tegn. Bønstransformator fra kl Meditativ sang kl. 21. Fælles meditation kl. 22. Aftenens bønner synges kl søndag i måneden Gospel/sangandagt kl. 20. Åben workshop kl. 19 foran alteret. 4. søndag i måneden ChillOut Night med elektronisk drømmende musik kl og gendigtede bibelhistorier kl. 20, 21 og 22 Evt. 5. søndag i måneden ChillOut ReLive elektronisk drømmende musik kl For yderligere oplysninger og undtagelser vedr. de enkelte aftener samt evt. ændringer i programmet: OPEN SKY Søndag den 10. marts Søndag den 14. april Søndag den 12. maj Alle gangene fra kl Se ovenfor under 2. søndag i måneden. CHILLOUT NIGHT Søndag den 24. marts Søndag den 31. marts Søndag den 28. april Søndag den 26. maj Alle fire søndage kl Drømmende ambient elektronika ved Dreamhub ( dk) og gendigtede bibelhistorier hver hele time kl. 20, 21 og 22 ved teolog i Natkirken, Christian Monrad. PÅSKEMORGEN SOM- MERTID & SOLOPGANG! Søndag den 31. marts kl (lige før solopgang) Traditionen tro vil vi i Natkirken også dette år samles påskemorgen kort før solopgang og sammen gå op i kirkens tårn for at se solopgangen. Efter trompetsolo og fælles sang ud over Københavns tage, tænder vi opstandelseslys og går ned i kirkerummet og holder nadverandagt. Solopgangen er sat til at være kl. 6.43, så vi samles og går op i tårnet kl Kom præcis, da vi lukker hoveddøren. NB! Natten til søndag er sommertid, dvs. urene skal stilles en time frem fra kl. 2! CHILLOUT REMIX NIGHT Fredag den 19. april kl Oplev Dreamhub - Natkirkens elektroniske husmusiker - mixe- og remixe sig gennem sine hits i et noget højere tempo, end vi er vant til, mens smukke billeder og visuals i kirkens loft vil tage os med til fjerne steder på planeten Jorden og i universet. ÅBNE SANGWORKSHOPS I NATKIRKEN Taizésang og andagt den 1. søndag i måneden, hvor man kan lære at synge de særlige meditative sange fra klosterfællesskabet i den franske landsby Taizé. Der er først workshop kl i kirken omkring dåbsenglen, hvorefter der holdes taizé-inspireret andagt kl Desuden kan sangene indøves torsdagen inden kl i Rotunden. Sangleder: Elisabeth Ørsnes Gadegaard, tlf , Kom og vær med til Gospel/ sang og andagt den 3. søndag i måneden! Workshop kl , hvor man øver en gospel, en salme og en popsang. Vi begynder i Rotunden og går bagefter ind i kirkerummet og er omkring dåbsenglen. Vi slutter workshoppen af med en andagt kl Sangleder: Iben Vestergård, tlf , Der er indgang til Rotunden fra Fiolstræde, kirkens bagindgang. Man kan møde op til både workshop og andagt uden tilmelding. 14 n Indre by Kirkemagasin marts - maj 2013 n Vor Frue Kirke n Sct Andreas Kirke

15 indre by ˇ adresseliste X Vor Frue Kirke Nørregade 8, 1165 Kbh. K X Sct. Andreas Kirke Gothersgade 148, 1123 Kbh. K Domprovst Anders Gadegaard Fiolstræde 8, København K Tlf.: Hjemme: Fax: Træffes hverdage kl undt. mandag Torsdag tillige kl Sognepræst Jesper Stange Fiolstræde 8, st København K Tlf.: Mobil: Træffes hverdage kl undt. fredag Sognepræst Stine Munch Hjemme: Mobil: Træffes hverdage kl undt. mandag Sognepræst Eva Maria Schwarz Mobil: Træffes på tlf. hverdage kl undt. mandag. Natkirkepræst Signe Malene Berg Træffes i Natkirken torsdag og fredag I øvrigt efter aftale Tlf.: Domorganist Hanne Kuhlman Tlf.: organist Morten Bech Mobil: Organist Lindy Rosborg Tlf.: Københavns Drengekor Domkantor Ebbe Munk Tlf.: Tlf.: Mobil: Sognemedhjælper Susanne Torgard Tlf.: Sognemedhjælper og Natkirkekoordinator Liselotte Wiemer Tlf.: Teolog i Natkirken Christian Monrad Tlf.: Infomedarbejder Else Fergo Kirketjenere Vor Frue & Sct. Andreas Tlf.: Træffes bedst kl og kl Menighedsrådsformand Ole Ehlers Violinvej Herlev Tlf.: Søren Kirkegaard Menighedsrådsnæstformand Erik Thorsen Bartholinsgade 5, 2.th København K Tlf.: Mobil: Kirkeværger Vor Frue Jakob Knudsen Nørre Søgade 9A, 4. tv 1370 København K Tlf.: Sct. Andreas Geert Madsen Gothersgade 155, 3.tv København K Tlf.: Mobil: X Kirkekontor Pilestræde 67, 1112 Kbh. K Tlf.: ÅBNINGSTIDER Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl Torsdag kl MAIL TIL KONTORET Vedr. Sct. Andreas Kirke Vedr. Vor Frue Kirke HJEMMESIDER Vor Frue Kirke koebenhavnsdomkirke Sct. Andreas Kirke (webblog) Natkirken KANTORI Vor Frue Kirke KIRKERNES ÅBNINGSTIDER Sct. Andreas Kirke Åben efter aftale Vor Frue Kirke Åben alle ugens hverdage kl. 8 17, tors. fre. tillige kl , søndag kl Kirken er lukket for turistbesøg under gudstjenester og kirkelige handlinger. indre by ˇ kolofon Udgives af: Vor Frue Sogns Menighedsråd ANSV. RED.: Eva-Maria Schwarz og Anders Gadegaard SEKRETÆR: Dida Grundtvig Buss LAYoUT: Mediebureauet Monsun TRYK: Eks-skolens trykkeri Forside illustration: Søren Kierkegaard bearbejdet af Michael Østergaard MORGENANDAGTEN: Alle hverdage kl og lørdage kl på DR K (direkte og tekstet), DABradio/p2 og via dr.dk. Ønsker du at få Kirkemagasinet tilsendt i et år? Indbetal kr. 100,- på reg.nr. 9541, konto Husk at oplyse navn og adresse ved betaling. Gaver til Vor Frue Kirkes menighedsarbejde kan doneres til Menighedsplejen på reg.nr. 2191, konto nr

16 Knæfald - til alters med Søren Kierkegaard Udstilling i Domkirkens museum Af Susanne Torgard Søren Aabye Kierkegaard kom ofte i Vor Frue Kirke. Meget andet i København, hvor han færdedes så flittigt, er ændret eller måske helt borte, men kirken står endnu. Hvis han træder ind ad døren i dag vil han måske undres over, hvor lyst og oplyst kirkerummet er nu, men han vil kunne finde sin plads, gå den vante gang til skriftestolen og alterskranken, og han vil stadig opleve at Ved Alteret udbreder Frelseren sine Arme.. han udbreder sine Arme, han siger»kommer hid til mig«og det vil glæde ham, for Thorvaldsens store Kristus på alteret i kirken var indbegrebet af den Kristusopfattelse han ofte beskrev. Netop Thorvaldsens skulpturer er også grunden til, at Kierkegaard stadig vil kunne gå hjem og med irritation notere i sin dagbog, at turister igen har forstyrret ham og vist større interesse for figurerne end for ordet. På sin gang rundt i kirken vil han kunne hilse på biskop Mynster, hvis prædikener han aldrig forsømte, og på stiftsprovst Eggert Tryde, som han i nogle år søgte, når det gjaldt skriftemålet. De hænger nu i fine guldrammer, Ved Nadveren er intet afhængig af Mennesket alt afhængig af Kristus men vil med glædelig genkendelse se ned, når Søren Kierkegaard kommer forbi. Som en virkelig forandring vil det slå ham, hvor frit og ofte menigheden nu går til alters og modtager nadveren, at fredagens skriftemål ikke sker i et lukket rum og at præsten ved ordene "dette er Jesu Kristi blod," skænker op i små bægre, så ingen drikker af én, fælles kalk! Hvis man ønskede at deltage i nadveren, skulle man først skrives op hos klokkeren. Bøgerne hvor bl.a. Søren Kierkegaard er skrevet op, er bevarede i Rigsarkivet. På Kierkegaards tid var det at gå til alters og modtage nadveren noget man gjorde sjældent, og som krævede forberedelse, skrifte og syndsforladelse, så man opløftet og fri kunne modtage nadveren. Gennem de bøger, der skulle føres over altergæsterne, ved man en del om Kierkegaards færden, og det vil, blandt andet sammen med hans egne taler i kirken, være grundfortællingen i årets udstilling. Samtidig med det meget konkrete vil hans tanker om eksistens, spejlinger og selvprøvelse blive omsat i sansevækkende installationer, så det flygtige kan blive en kropslig erfaring. Udstillingen er åben fra den 6. maj til den 11. november 2013, mandage til torsdage kl og fredag og søndag kl Der er lukket lørdage og under kirkelige handlinger. Takket være frivillig arbejdskraft er det muligt at holde museet og butikken åben. Hvis man har lyst til at lægge nogle timer i det, er man velkommen til at kontakte museets ansvh. Susanne Torgard på eller n Indre by Kirkemagasin marts - maj 2013 n Vor Frue Kirke n Sct Andreas Kirke

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 1 Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: 71, 434, responsorium 323, 72, 108, 193, 455 v.3-4, 376 v.5-6. Gud, lad os leve af dit ord

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Prædiken til 4.s.e.påske, 2016, Vor Frue kirke. Tekst: Johannes 8,28-36. Salmer: 10, 434, 339, 613 / 492, 242, 233, 58. Af domprovst Anders Gadegaard

Prædiken til 4.s.e.påske, 2016, Vor Frue kirke. Tekst: Johannes 8,28-36. Salmer: 10, 434, 339, 613 / 492, 242, 233, 58. Af domprovst Anders Gadegaard Prædiken til 4.s.e.påske, 2016, Vor Frue kirke. Tekst: Johannes 8,28-36. Salmer: 10, 434, 339, 613 / 492, 242, 233, 58. Af domprovst Anders Gadegaard Hvad er frihed? Vi taler mest om den ydre frihed: Et

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh. Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.16,16-22 Der var ét billede i denne prædiketekst, som nogle her

Læs mere

3. søndag i fasten. Salmevalg

3. søndag i fasten. Salmevalg 3. søndag i fasten Salmevalg Den mørke nat forgangen er, 736 Hyggelig rolig, 411 Kom, Gud Helligånd, kom brat, 305 Gud, vi er i gode hænder, 675 Du ved det nok, mit hjerte, 634 Dette hellige evangelium

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16, tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16, tekstrække Side 1 af 7 Grindsted Kirke Søndag d. 7. maj 2017 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 369: Du, som gi r os liv DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN 7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31 Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN Som tiden dog går! siger vi tit. Nu er det allerede fire

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114 2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, 122 130, 108, 114 Lad os bede! Herre, tak fordi din julefred er mere end god mad, slik og kager. Hold os fast til dig, også

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag

Prædiken til Skærtorsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21 Prædiken til Pinsedag 15. maj 2016 Vestervang Kirke kl. 10.00 to dåb. V. Else Kruse Schleef Salmer: 290Ialsinglans 448v.1 3Fyldtafglæde 448v.4 6 331Uberørtafbyenstravlhed 291Dusomgårud 725Detdufterlysegrønt

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9. Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414.

Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9. Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414. Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9 Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414. Jesus havde fortalt sine disciple, at de var på vej til Jerusalem,

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G i Gl. Havdrup Kirke Denne folder er ment som en hjælp til at se kirken på en anden måde. Ikke blot som en fin bygning vi som turister

Læs mere

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 9. JANUAR SEH VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL Tekster: Sl. 84; rom. 12,1-5; Luk. 2,41-52 Salmer: 750,308,69,140,355

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 9. JANUAR SEH VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL Tekster: Sl. 84; rom. 12,1-5; Luk. 2,41-52 Salmer: 750,308,69,140,355 PRÆDIKEN SØNDAG DEN 9. JANUAR 2011 1.SEH VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Sl. 84; rom. 12,1-5; Luk. 2,41-52 Salmer: 750,308,69,140,355 Jeg er din barndoms gade Jeg er dit væsens rod. Jeg er

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

PRÆDIKEN 2.PINSEDAG 9.JUNI 2014 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL Tekster: Ez.11,19-20; Ap.G.2,42-47; Joh.6,44-51 Salmer: 723,294,458,313,11

PRÆDIKEN 2.PINSEDAG 9.JUNI 2014 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL Tekster: Ez.11,19-20; Ap.G.2,42-47; Joh.6,44-51 Salmer: 723,294,458,313,11 PRÆDIKEN 2.PINSEDAG 9.JUNI 2014 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 Tekster: Ez.11,19-20; Ap.G.2,42-47; Joh.6,44-51 Salmer: 723,294,458,313,11 Vor Gud og Fader uden lige! da blomstrer rosen i dit rige,

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Stine Munch Da vi præster for snart ret længe siden stillede os selv og hinanden den opgave at prædike over de taler som Søren Kierkegaard

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Folkeuniversitetet Slagelse Martin Luther Et kursus om Martin Luther 24. 26. marts 2017 Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Liselund Møde-og Kursussted, Slotsalléen

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap Kom og se! Det bliver sagt flere gange i dagens evangelium. Kom og se! Der er gået vilde rygter om Jesus, og rygterne får folk til at ville se, om der er noget om snakken. Man kan sige, at vi i dag hører

Læs mere

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 1 4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 Åbningshilsen Den sidste søndag inden jul. Fire lys tændt, fylde, klar. Ja, og risengrød

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Prædiken til konfirmation Kristi Himmelfartsdag, Jægersborg kirke den 9. maj 2013 ved Erik Høegh-Andersen

Prædiken til konfirmation Kristi Himmelfartsdag, Jægersborg kirke den 9. maj 2013 ved Erik Høegh-Andersen 1 Prædiken til konfirmation Kristi Himmelfartsdag, Jægersborg kirke den 9. maj 2013 ved Erik Høegh-Andersen Kære konfirmander, I træder i dag ind i de voksnes rækker sådan sagde man engang. Og man ser

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 1 11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 Åbningshilsen Skoleferien er slut, de fleste er ved at være tilbage fra

Læs mere

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17:

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17: Apetizer: Jeg kan blive så træt af at vi efterhånden kun tænker vores liv i længden i stedet for i højden. Hvad er der ved et langt liv hvis det har været fladt som en pandekage? Prædiken til søndag den

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Allehelgens dag, søndag den 2. november 2014 Vor Frue kirke kl. 17. Tekst: (Apok 21,1-7) Mt 5,13-16 Salmer: 571, 434, 332, 561, 52, 732 v.7-8, 560.

Allehelgens dag, søndag den 2. november 2014 Vor Frue kirke kl. 17. Tekst: (Apok 21,1-7) Mt 5,13-16 Salmer: 571, 434, 332, 561, 52, 732 v.7-8, 560. 1 Allehelgens dag, søndag den 2. november 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (Apok 21,1-7) Mt 5,13-16 Salmer: 571, 434, 332, 561, 52, 732 v.7-8, 560. Gud, lær mig før din vinters gru som æblerne,

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag.

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. maj 2014 Kirkedag: 4.s.e.påske/B Tekst: Joh 8,28-36 Salmer: SK: 588 * 583 * 492 * 233,2 * 339 LL: 588 * 338 * 583 * 492 * 233,2 * 339 Som allerede nævnt

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

For denne fantastiske historie som vi hører i dag, handler om døden. Døden.

For denne fantastiske historie som vi hører i dag, handler om døden. Døden. Prædiken til 16. Søndag efter trinitatis 2016, Vor Frue Kirke - Københavns Domkirke Stine Munch I tirsdags på personalemødet besluttede vi, at drengekoret skulle stå nede i koret i dag. Så kan vi både

Læs mere