ROBERTS. Nyd at lytte. DAB+/FM RDS digital radio model RD-60. Læs venligst denne vejledning før brug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROBERTS. Nyd at lytte. DAB+/FM RDS digital radio model RD-60. Læs venligst denne vejledning før brug"

Transkript

1 ROBERTS Nyd at lytte DAB+/FM RDS digital radio model RD-60 Læs venligst denne vejledning før brug

2 Indhold Kontroller Funktion med batteri...4 Bruge vekselstrømsadapteren...4 Betjening af din radio - DAB...5 Vælge en radiostation - DAB...6 Display tilstande - DAB...7 Finde nye radiostationer - DAB...8 Sekundære tjenester - DAB...8 Manuel indstilling - DAB...9 Visning af signalstyrke - DAB...9 Dynamikområde kontrol (DRC) indstillinger - DAB...0 Betjening af din radio - Søgning - FM... Manuel indstilling - FM...2 Display tilstande - FM...3 Knap til favoritter...4 Tilbagekalde din yndlings radiostation...4 Forudindstillede radiostationer DAB og FM...5 FM stereo/mono...6 Scanning følsomhed - FM...7 Software version...8 USB Stik...8 Systemnulstilling...9 Hovedtelefonstik...20 Hjælpe indgangsstik...20 Linjeudgangsstik...2 Display baggrundsbelysning...2 Grundlæggende...22 Specifi kationer...22 Kredsløbsfunktioner...22 Garanti...Bagside

3 Kontroller (Top) Indikatorlampe for lavt batteri 2. Volumenkontrol 3. Hovedtelefonstik 4. Hjælpe indgangsstik 5. Teleskopisk antenne 6. Knap til favoritter 7. Til/Fra knap 8. FM/DAB knap 9. Auto-indstillingsknap 0. Info knap 3. Forudindstillet knap 2. Indstillingskontrol 3. LCD display 2

4 Kontroller DC indgangsstik 5. Linjeudgangsstik 6. USB stik (sidder indvendigt) 3

5 Funktion med batteri. Løsn palen der fastholder bagklappen på din radio. 2. Isæt fi re LR20 (D størrelse) batterier i pladserne i afl ukket. Sørg for at alle batterierne isættes med den korrekte polaritet, som vist inden i batteriafl ukket. Luk bagklappen og fastgør palen. 3. Hvis indikatorlampen til lavt batteri tændes, man hører forvrænget lyd, eller radioen slukker af sig selv, er det tegn på at batterierne skal udskiftes. 4. Hvis radioen ikke skal bruges over en længere periode, anbefales det at tage batterierne ud af radioen. Af økonomiske årsager anbefaler vi at RD-60 altid bruges med vekselstrømsadapteren når det er muligt, og med batterier lejlighedsvis eller kun til brug i standby. VIGTIGT: Batterierne må ikke udsættes for høj varme, som solskin, brand eller lignende. Efter brug skal engangsbatterier afl everes på et godkendt indsamlingspunkt. De må under ingen omstændigheder blive bortskaffet ved brænding. Bruge vekselstrømsadapteren. Tilslut adapterens stik til jævnstrømsstikket på bagsiden af din radio. 2. Sæt i adapteren i en normal stikkontakt. Når adapteren bruges, afbrydes batterierne automatisk. Vekselstrømsadapteren skal afbrydes fra lysnettet og radioen, når den ikke er i brug. VIGTIGT: Lysnetadapteren bruges til at tilslutte radioen til lysnettet. Lysnetstikket der bruges til radioen skal være tilgængeligt under normalt brug. For at afbryde radioen fuldstændigt fra lysnettet, skal lysnetadapteren tages helt ud af stikkontakten. 4

6 Betjening af din radio - DAB. Træk forsigtigt den teleskopiske antenne ud. 2. Tryk på knappen On/Off for at tænde for din radio. Displayet viser "Welcome to DAB" [Velkommen til DAB] 3. Hvis det er første gang radioen tages u brug, vil en hurtig scanning af Bånd III DAB kanaler blive udført. Hvis radioen har været i brug tidligere, vil den sidste brugte radiostation blive valgt Under scanningsprocessen, viser den nederste linje af displayet et søjlediagram der angiver scanningens forløb. 5. Når scanningen er fuldendt, vil den første radiostation (i numeriskalfabetisk rækkefølge A...Z) blive valgt. 6. Hvis listen over radiostationer stadig er tom efter scanningen, vil din radio vis "Service not available"[tjeneste ikke tilgængelig]. 7. Hvis der ikke fi ndes nogle signaler, kan det være nødvendigt at fl ytte din radio til et sted med bedre modtagelse. Derefter, sluk eller tænd for din radio igen, eller tryk på knappen Auto Tune for at gentage scanningen. 5

7 Vælge en radiostation - DAB. Den øverste linje på displayet viser navnet på den aktuelt valgte radiostation. 2. Drej hjulet Tuning for at rulle gennem listen over tilgængelige radiostationer, på den nederste linje på displayet. Stop med at dreje Tuning control når du fi nder den radiostation som du ønsker at lytte til. 3. Tryk og slip Tuning for at vælge radiostationen. Displayet kan vise "Now tuning..." [Indstiller nu...] mens din radio fi nder den nye radiostation Juster Volume til den ønskede indstilling. Bemærk: hvis displayet viser Service not available [Tjeneste ikke tilgængelig] efter at have valgt en radiostation, kan det være nødvendigt at fl ytte din radio til et sted med bedre modtagelse. Brug af forudindstillede radiostationer, til at vælge dine foretrukne radiostationer er beskrevet på side

8 Display tilstande - DAB Din radio har syv forskellige display tilstande:-. Tryk på knappen Info for at rulle igennem de forskellige tilstande. a. Rulletekst Viser rullende tekstbeskeder, som kunstner/ navn på spor, telefonnummer osv. b. Programtype Viser typen for den radiostation der lyttes til f.eks. Pop, Klassisk, Nyheder osv. a b c. Multipleks navn Viser navnet for DAB multipleks, som den aktuelle radiostation tilhører. c d. Klokkeslæt og dato Viser det aktuelle klokkeslæt og dato. d e. Frekvens Viser frekvensen for DAB multipleks for den radiostation der lyttes til. e f. Bithastighed & lydtype Viser den digitale bithastighed & lydtype for den radiostation der lyttes til. f g. Signalstyrke Viser et diagram for signalstyrken for den radiostation der modtages. g 7

9 Finde nye radiostationer - DAB Med tiden bliver nye radiostationer tilgængelige. For at fi nde nye radiostationer skal du gøre som følger:-. Tryk og slip knappen Auto Tune. Displayet viser "Scanning..." og din radio vil udføre en scanning af Bånd III DAB kanaler. Som der fi ndes nye radiostationer, øges tælleren i højre side af displayet og radioens radiostationer bliver tilføjet til listen der gemmes i radioen. Sekundære tjenester DAB. Visse radiostationer har en eller fl ere tilknyttede sekundære tjenester. Hvis en radiostation har en tilknyttet sekundær tjeneste viser displayet ">>" ved siden af radiostationens navn på listen over radiostationer. Den sekundære tjeneste vil derefter blive vist omgående efter den primære tjeneste, når du drejer indstillingskontrollen med uret.,2 2. Tryk og slip knappen Tuning for at vælge en radiostation. 3. Når den sekundære tjeneste lukker ned, vil din radio automatisk vende tilbage til første radiostation (eller primære tjeneste), hvis den er tilgængelig. 8

10 Manuel indstilling DAB Den manuelle indstilling tillader dig at indstille direkte til de forskellige DAB Bånd III kanaler.. Tryk og hold knappen Info inde indtil displayet viser "Manual tune" [Manuel indstilling]. Tryk og slip knappen Tuning for at vælge denne funktion. 2. Drej knappen Tuning for at vælge den ønskede DAB kanal. 3. Tryk op slip knappen Tuning for at vælge den ønskede kanal. Diagrammet vil angive signalstyrken, og den nederste linje viser navnet på DAB Multipleks (gruppe af radiostationer). Alle fundne radiostationer vil blive tilføjet til listen der gemmes i radioen Tryk og slip knappen Tuning for at vende tilbage til normal indstillingstilstand. Visning af signalstyrke - DAB. Tryk fl ere gange og slip knappen Info indtil den nederste linje på displayet viser signalstyrken. 2. Placer din radio og prøv at fl ytte antennen, for at opnå så mange sorte rektangler på signalstyrke displayet. Normalt fi ndes den bedste modtagelse med antennen lodret og helt udtrukket. 3. Det hvide rektangel angiver det minimale signalniveau, der er nødvendigt for en tilfredsstillende modtagelse. 9

11 Dynamikområdekontrol indstillinger DAB Dynamikområdekontrol (også kendt som DRC) kan gøre svage lyde lettere at høre, når din radio bruges i omgivelser med støj.. Tryk på knappen On/Off for at tænde for din radio. 2. Tryk og hold knappen Info inde. Displayet viser Manual tune. [Manuel indstilling] 3. Drej knappen Tuning indtil displayet viser "DRC" Tryk og slip knappen Tuning for at gå ind i justeringstilstand. 5. Drej knappen Tuning for at vælge den ønskede DRC indstilling (standard er 0). DRC 0 - DRC er slukket, Broadcast DRC vil blive ignoreret. DRC /2 - DRC niveau er indstillet til /2 som sendt af sendeenheden. DRC - DRC niveau bruges som sendt af sendeenheden Tryk og slip knappen Tuning for at bekræfte indstillingen. Displayet vil vende tilbage til den normale indstillingstilstand. Bemærk: Ikke alle DAB udsendelser er i stand til at bruge DRC funktionen. Hvis udsendelsen ikke understøtter DRC, vil radioens DRC indstilling ikke have nogen betydning. 0

12 Betjening af din radio - Søgning FM. Træk forsigtigt den teleskopiske antenne helt ud. 2. Tryk på knappen On/Off for at tænde for din radio Tryk på knappen Band for at vælge FM bånd. 4. Tryk og slip omgående knappen Auto tune, din radio vil scanne i en opadgående retning (fra lav frekvens til høj frekvens) og stoppe automatisk når den fi nder en radiostation med tilstrækkelig styrke. 5. Efter nogle få sekunder opdateres displayet. Displayet viser frekvensen for det fundne signal. Hvis signal er stærkt nok og der er RDS data til stede, vil radioen vise radiostationens navn. 6. For at fi nde andre radiostationer, tryk og slip knappen Auto tune som før For at scanne FM båndet i en nedadgående retning (fra høj frekvens til lav frekvens) tryk og hold knappen Auto tune nede i 2 sekunder og slip den derefter. 8. Når enden af båndet er nået, vil din radio begynde at indstille fra den modsatte ende af båndet Juster knappen Volume til den ønskede indstilling. Brug af forudindstillede radiostationer, når du vælger dine foretrukne radiostationer er beskrevet på side 5.

13 Manuel indstilling FM. Tryk på knappen On/Off for at tænde for din radio. 2. Tryk på knappen Band for at vælge FM bånd. Træk forsigtig den teleskopiske antenne helt ud for FM modtagelse. 3. Drej knappen Tuning for at indstille en radiostation. For hvert klik, vil kontrolfrekvensen skifte op eller ned med 50 khz. 4. Når enden af båndet er nået, vil din radio begynde at indstille fra den modsatte ende af båndet Indstil knappen Volume til de ønskede indstillinger. 6. For at slukke for din radio tryk på knappen On/Off

14 Display tilstande - FM I FM tilstand kan den nederste linje af displayet indstilles til de følgende visningsmuligheder:-. Tryk på knappen Info for at rulle gennem alle de forskellige visningsmuligheder. a a. Rulletekst Viser rullende tekstbeskeder, som kunstner/ navn på spor, telefonnummer osv. b b. Programtype Viser typen for den radiostation der lyttes til f.eks. Pop, Klassisk, Nyheder osv. c. Klokkeslæt og dato Viser det aktuelle klokkeslæt og dato. c d. Frekvens Viser frekvensen for DAB multipleks for den radiostation der lyttes til. d e. Lydtilstand Displayet viser Auto (stereo) eller Mono. Bemærk: Din radio vil vise "NO Radio Text" [Ingen radio tekst] på den nederste linje på displayet, hvis der ikke er nogen tilgængelig rulletekst og "NO PTY" [Ingen PTY] hvis der ikke er oplysninger om programtype. e 3

15 Knap til favoritter Din er udstyret med en knap, som når den trykkes, automatisk vælger det ønskede bånd og indstiller til din yndlings radiostation. Du kan gemme én yndlings radiostation med denne knap, fra enten DAB eller FM bånd. For at indstille din yndlings radiostation, følg disse trin:. Træk forsigtigt den teleskopiske antenne ud og tænd for din radio. 2. Vælg det ønskede bånd (DAB eller FM) og indstil til den ønskede radiostation, som beskrevet på de forudgående sider. 3. Tryk og hold knappen Favorite nede (i 5 sekunder) indtil displayet viser "My Fav. Saved" [Mine favoritter gemt]. 3 Tilbagekalde din yndlings radiostation. Træk forsigtigt den teleskopiske antenne ud og tænd for din radio. Hvis din radio er i hjælpe indgangstilstand, tryk og slip knappen DAB/FM for at vælge normal radiofunktion. 2. Tryk et øjeblik på knappen Favorite, din radio vil automatisk vælge DAB eller FM bånd, som nødvendigt og derefter indstille radiostation gemt i hukommelsen over favoritter. 2 4

16 Forudindstillede radiostationer - DAB og FM For at gøre det lettere at indstille din radio til foretrukne radiostationer, kan du gemme valgte radiostationer som forudindstillinger. Din radio holder forudindstillingen adskilt fra DAB og FM radio tilstande. Du kan indstille så mange eller så få forudindstillinger som du vil, i hver tilstand. Du kan let skifte mellem at vise alle DAB radiostationer (eller alle FM frekvenser) og kun at vise de som du har indstillet som forudindstillinger. Enhver radiostation eller frekvens som er markeret som forudindstilling, kan let slettes hvis dine præferencer eller behov skulle ændre sig. Forudindstillinger gemmes når din radio slukkes.. For at opsætte dine forudindstillede radiostationer, skal du indstille den ønskede radiostation. 2. Tryk og hold knappen Preset nede indtil displayet viser a et symbol ved siden af radiostationens navn eller frekvens. Dette angiver at radiostation er markeret som en forudindstilling. For at slette den forudindstillede markering, tryk og hold knappen Preset nede igen. 2,4 3. Gentag trin og 2 som nødvendigt, for enhver anden radiostation, som du ønsker som forudindstilling. 4. For kun at se de forudindstillede radiostationer for det aktuelt valgte bånd når du indstiller, tryk og slip knappen Preset så hjertesymbolet vises på displayet For at lytte til en af de forudindstillede radiostationer, drej knappen Tuning indtil den ønskede radiostation vises. Tryk op slip knappen Tuning for at vælge og indstille til denne radiostation. 6. For at annullere visning af forudindstillede radiostationer, tryk og slip knappen Preset så hjertesymbolet forsvinder fra displayet. Din radio vil nu kunne gå ind i den komplette liste over radiostationer ved at bruge knappen Tuning. 6 5

17 FM Stereo/Mono. Hvis en radiostation der modtages er svag, kan der muligvis høres en hvislen (især når man lytter med hovedtelefoner). For at reducere denne hvislen, tryk og slip knappen Tuning så displayet viser "Switch to Mono" [Skift til Mono]. Din radio skifter til mono tilstand. 2. For at vende tilbage til stereo tilstand tryk og slip knappen Tuning så displayet viser "Switch to Auto" [Skift til Auto]. Din radio skifter til stereo tilstand. Bemærk: Lytning i stereo er kun mulig når der bruges hovedtelefoner eller når linjeudgangsstikket bruges tilsluttet til en ekstern forstærker. 6

18 Scanning følsomhedsindstilling - FM Din radio vil normalt scanne efter FM udsendelser, som er stærke nok til at give en god modtagelse. Imidlertid, vil du muligvis gerne have at Auto-scanningsfunktionen også kan fi nde svagere signaler, f.eks. fra radiosendere længere væk. Din radio inkluderer en lokal / fjern valgmulighed for Auto-scanningsfunktionen.. Tryk på knappen On/Off for at tænde for din radio. 2. Hvis nødvendigt, tryk på knappen Band for at vælge FM bånd Tryk og hold knappen Info inde indtil displayet viser "FM Scan Zone" [FM scanningsområde] og tryk derefter på knappen Tuning for at gå ind i scanningsområdets valgmenu. 4. Drej knappen Tuning for at skifte mellem Lokal og Fjern på den nederste linje på displayet. Valgmuligheden Fjern, tillader radioen at fi nde svagere signaler når den scanner Tryk op slip knappen Tuning for at bekræfte dit valg. Radioen vil derefter vende tilbage til det normale informationsdisplay. Lokal eller Fjern indstilling gemmes i radioen og er aktiveret indtil den ændres eller systemet nulstilles. Bemærk: Den oprindelige indstilling (standard eller efter en nulstilling af systemet) får radioen til at ignorere svagere (eller fjerne) signaler

19 Software version Visning af software kan ikke ændres og er kun til reference.. For at se software versionen på displayet, skal du sørge for at radioen er i DAB tilstand og trykke og holde knappen Info inde i 2 sekunder. 2. Drej knappen Tuning indtil displayet viser SW Version. Tryk på knappen Tuning og software versionen vises på displayet. 3. Tryk på knappen Info for at vende tilbage til normal display tilstand. 2 3 USB stik til opgradering af software Som software opdateringer bliver tilgængelige, kan oplysninger om hvordan du opdaterer din radio fi ndes på 8

20 Systemnulstilling Hvis din radio ikke fungerer korrekt, eller der mangler tal på displayet eller det er mangelfuldt, er det muligt at genoprette den normale funktion ved at udføre en systemnulstilling af din radio. Dette vil genoprette radioens fabriksindstillinger. Ingen forudindstillinger vil blive gemt. og listen over DAB radiostationer vil være tom. Hvis du er fl yttet til en anden del af landet og du ønsker at slette lokale DAB radiostationer fra den gemte liste, som ikke længere er tilgængelige, kan du udføre denne procedure. Din radio vil automatisk scanne efter tilgængelige DAB radiostationer på din aktuelle placering når den genstarter.. Tryk og hold knappen Info nede i 2 sekunder 2. Drej knappen Tuning indtil displayet viser "Factory reset" [Fabriksindstilling], tryk og slip knappen Tuning. 2,3 3. Hvis du ønsker at udføre en nulstilling, tryk og slip knappen Tuning en gang til. En fuld nulstilling af din radio vil blive udført. Alle forudindstillinger og lister over radiostationer vil blive slettet. 4. Efter en nulstilling af systemet, vil en scanning af DAB bånd blive udført. I tilfælde af defekt på grund af elektrostatisk afl adning, nulstil produktet (midlertidig afbrydelse af strømadapteren eller fjernelse af batterier kan være nødvendigt) for at genoptage normal funktion. 9

21 Hovedtelefonstik Et 3,5 mm Headphone Socket [Hovedtelefonstik] placeret i det øverste venstre hjørne af din radio, er til at tilslutte enten hovedtelefoner eller en øresnegl. Når et stik sættes i, bliver højttaleren automatisk tavs. VIGTIGT: For stort lydtryk fra høretelefoner og hovedtelefoner kan medføre tab af hørelsen. Hjælpe indgangsstik. Tilslut en stereo eller mono lydkilde (f.eks. CD afspiller, MP3 afspiller, osv.) til Auxiliary input stikket. 2. Tryk på knappen On/Off for at tænde for radioen. Tryk og slip knappen DAB/FM indtil displayet viser "AUX IN". Bemærk at hjælpe indgang tilstand, kun kan vælges når det er tilsluttet et stik. 3. Juster knappen Volume på din afspiller og på radioen for en behagelig lytning. 4. Fjern kablet fra Auxiliary input eller tryk og slip knappen DAB/FM for at annullere hjælpe indgang tilstand. 20

22 Linje udgangsstik Et 3,5 mm stereo Line out stik placeret på bagsiden af din radio er beregnet til at tilslutte lydsignalet til en ekstern forstærker. Ved at indsætte et linje udgangsstik bliver den indvendige højttaler ikke tavs. Indstil volumenkontrollen på radioen til minimum hvis ønsket. Display baggrundsbelysning. Når radioen bruges med batterier, tændes baggrundsbelysningen i omkring 2 sekunder, når der trykkes på en knap. 2. Når din radio forsynes med vekselstrøm fra lysnettet, ved at bruge den medfølgende lysnetadapter, vil baggrundsbelysningen altid være tændt når radioen tændes. 2

23 Grundlæggende Udsæt ikke denne radio for vand, damp eller sand. Efterlad ikke din radio hvor høj varme kan beskadige den, som i en parkeret bil hvor solens varme kan stige inden i bilen, selvom den udendørs temperatur ikke er særlig høj. Det anbefales at der bruges DAB bånd hvor det er muligt, da der vil blive opnået bedre resultater med hensyn til kvalitet og klar lyd uden interferens, end på FM bånd. Ydelsesskiltet er placeret på indersiden af bagklappen på din radio. Din radio må ikke udsættes for dryp eller sprøjt og der må ikke placeres ting fyldt med vand, som vaser, ovenpå radioen. Det anbefales at betjene produktet så der er en maksimal afstand (0 cm anbefales) til nærliggende ting, for at sikre god ventilation. Ventilationen til produktet må ikke blokeres ved at dække radioen eller dens ventilationsåbninger til med ting som aviser, duge, gardiner osv. Ingen nøgne flammekilder, som stearinlys, må placeres på produktet. Det anbefales at undgå at bruge eller opbevare produktet ved ekstreme temperaturer. Undgå at efterlade radioen i biler, i vindueskarme, i direkte sollys osv. Håndter forsigtigt. Læderoverfl aden kan blive beskadiget, hvis den behandles forkert. Undgå al kontakt med slibende materiale, kemiske stoffer eller opløsningsmidler. Din radio kan tørres af men en ren lidt fugtig klud. Sørg for at stikket til produktet er trukket ud af stikkontakten, før denne procedure udføres. Specifikationer Kredsløbsfunktioner Strømkrav Lysnet AC volt, Hz kun (adapter) Batterier 4 x LR20 (D størrelse) Batteri levetid Cirka 20 timers lytning 4 timer om dagen ved normal volumen med alkaline cellebatterier. Frekvensområde FM MHz DAB MHz Højttaler 75 mm fuld rækkevidde Udgangseffekt,0 Watt Hovedtelefonstik 3,5 mm dia. Hjælpe indgangsstik 3,5 mm dia. Linjeudgang stik 3,5 mm dia. Antennesystem FM Teleskopisk antenne DAB Teleskopisk antenne 22

24 Garanti Garantien for dette apparat gælder i tolv måneder fra leveringsdatoen og dækker driftssvigt som følge af defekt håndværk eller komponentsammenbrud, underlagt proceduren anført nedenfor. Skulle en komponent eller en del svigte i løbet af denne garantiperiode, bliver den repareret uden beregning. Garantien dækker ikke:. Skade som følge af forkert brug. 2. Følgeskader. 3. Modtagere, hvor serienumrene er blevet fjernet eller skamferet. N.B. Beskadigede eller brækkede teleskopantenner udskiftes ikke under garanti. Reklamation: Enhver reklamation under denne garantiperiode bør foretages gennem forhandleren, hvor apparatet blev købt fra. Din Roberts-forhandler vil muligvis reparere eventuelle fejl og mangler hurtigt og effektivt, men skulle det blive nødvendigt, vil forhandleren returnere apparatet til fi rmaets serviceafdeling for reparation. Ovenstående betingelser påvirker ikke forbrugerens lovmæssige rettigheder. Website: Issue 2a DA 200 Roberts Radio Limited

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital transportabel radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... 3-4 Funktion med batteri...5 Brug af vekselstrømsadapteren...6 Betjening af din

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning inden brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning inden brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital bærbar radio Læs denne vejledning inden brug Indholdsfortegnelse Knapper...-3 Batteridrift...4 Brug af strømadapter...5 Brug din radio - DAB...6 Vælg en station

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

ROBERTS. DAB / DAB + / FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning før brug

ROBERTS. DAB / DAB + / FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning før brug ROBERTS DAB / DAB + / FM RDS digital bærbar radio Læs denne vejledning før brug Indhold Kontrolknapper... 2-3 Batteridrift...4 Brug af vekselstrømsadapter...5 Betjening af din radio - DAB...6 Valg af en

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brugen

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brugen ROBERTS Nyd at lytte DAB/FM RDS digital transportabel radio Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper...2 Håndtering af batterier...4 Anvendelse af AC-adapteren...5 Betjening af din radio

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning inden brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning inden brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital bærbar radio Læs denne vejledning inden brug Indholdsfortegnelse Knapper...2-3 Batteridrift med alkaline-batterier...4 Batteridrift med genopladelige batterier...5

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brugen

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brugen ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper...2-3 Brug af batterier skal ske med alkaliske batterier...4

Læs mere

Præsentation af knapper

Præsentation af knapper 8 Præsentation af knapper DAB/FM DAB/FM-knap tilstand ENTER Gå ind systemmenuen (tryk på ENTER i 3 sekunder) og vælg funktion INFO Kontroller softwareversion (tryk på INFO i 3 sekunder) og kontroller programmet

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

ROBERTS. DAB/DAB+/FM RDS digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. DAB/DAB+/FM RDS digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS DAB/DAB+/FM RDS digital radio Læs venligst denne manual før brug Indholdsfortegnelse Betjeningsknapper...2-3 Batteridrift med alkaline batterier...4 Batteridrift med genopladelige batterier...5

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / FM RDS digital radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / FM RDS digital radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB / FM RDS digital radio med indbygget batterioplader Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... 2-3 Batteridrift med alkaline batterier...4 Batteridrift med

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening FM RDS/DAB digital radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... Funktion med batteri...3 Strømforsyning...3 Betjening af din radio - DAB...4 Valg af station

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital solcelleradio Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug Indhold Kontrolknapper...2-3 Isættelse af genopladelige batterier...4 Isættelse af alkaline-batterier...5

Læs mere

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference.

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. OVERSIGT OVER PRODUKTET 2 4 1 Power/Mode Preset Scan 5 7 8 Menu Vol- Vol+ Prev 9 6

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / DAB+ / FM / Bluetooth digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / DAB+ / FM / Bluetooth digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB / DAB+ / FM / Bluetooth digital radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper...2-3 Funktion med batteri...4 Brug af vekselstrømsadapteren...4 Betjening af

Læs mere

Betjening... 6 Tænd/sluk - lydstyrke... 6 Valgmulighed: Tilslutning af øretelefoner... 6 Radiofunktion... 7 AUX-funktion... 8

Betjening... 6 Tænd/sluk - lydstyrke... 6 Valgmulighed: Tilslutning af øretelefoner... 6 Radiofunktion... 7 AUX-funktion... 8 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.................................. 4 Elektriske apparater er ikke legetøj!....................... 4 Sikker opstilling af apparatet........................... 4

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152 Micro Hi-Fi System Brugervejledning ENV-1152 Indhold Kom godt i gang... 2 Strømforsyning... 2 Antenne... 2 Højttaler ledningsforbindelse... 2 Brug af fjernbetjening... 2 Knapper... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / FM RDS Digital Clockradio med dobbelt alarm. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / FM RDS Digital Clockradio med dobbelt alarm. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB / FM RDS Digital Clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... -3 Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING DAB/FM RADIO-AFSPILLER MODEL: DAB-32 SILVER Læs og følg venligst denne vejledning, når du tager din afspiller i brug. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 1 2014-04-23 16:14:45 Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 5 2014-04-23 16:14:46 Danish KNAPPER OG KONTROLLER FORSIGTIG : UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD VED ALTID AT TRYKKE STIKPROPPEN

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Dansk brugervejledning

Dansk brugervejledning Dansk brugervejledning Indhold: Introduktion... 3 Sikkerhedsintroduktion... 3 Oversigtsdiagrammer... 4 Øverste panel kontroller og tilslutninger... 4 Bagsidepanel tilslutning... 4 Undersidepanel... 4 LCD-display...

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper...2 Navigation...4 Funktion med batteri...5 Brug af radioen for

Læs mere

WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL

WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL TAK! Tak fordi du har købt denne WOOFit DAB+ Radio fra SACKit. Læs venligst hele brugermanualen før du tager produktet i brug, og gem den til senere brug. Vi forbeholder os retten

Læs mere

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper... Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE5250. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE5250. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AE5250 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 Sikkerhed 3 2 Din FM-/DAB-radio

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Generelt... 6 Ibrugtagning... 7 Betjening...

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Generelt... 6 Ibrugtagning... 7 Betjening... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Om denne vejledning... 4 Elektriske apparater er ikke legetøj... 4 Sikker opstilling af apparatet... 4 Nettilslutning...

Læs mere

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK Ukompliceret DAB integrering DAB-VW1 brugermanual VW AutoDAB interface DAB-VW1 Caravelle 2010> Scirocco 2008> EOS 2007> Tiguan 2007> Golf 2004> Touran 2004> Jetta 2004> Touareg 2010> Multivan 2003> Transporter

Læs mere

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette symbol angiver,

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

WAKE FM-CLOCKRADIO MED ALARM

WAKE FM-CLOCKRADIO MED ALARM Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. KNAPPER OG KONTROLLER Bagpanel 1. Knappen SNOOZE / DIM / SLEEP (snooze/dæmpning/autosluk)

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

DAB2+Ba t t. Kære kunde,

DAB2+Ba t t. Kære kunde, Kære kunde, DAB2+Ba t t Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

PORTABLE RADIO. Micro 75 DAB+

PORTABLE RADIO. Micro 75 DAB+ PORTABLE RADIO Micro 75 DAB+ DA GRUNDIG Kundenberatungszentrum Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr Deutschland: 0911 / 59 059 730 Österreich: 0820 / 220 33 22* *gebührenpflichtig (0,145 /Min. aus

Læs mere

DAB / FM RDS Digital Clockradio med dock til ipod og iphone

DAB / FM RDS Digital Clockradio med dock til ipod og iphone ROBERTS Enjoy Listening DAB / FM RDS Digital Clockradio med dock til ipod og iphone Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... 2-4 Udskiftning af batteri i fjernbetjening...5 Brug af

Læs mere

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240 Humantechnik DK BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240 Lys/Snooze Alarm on/off Visuel indikation af alarm, der er aktiveret. Højtaler on/off Blinkende lys on/off 12 V strømforsyning Højtaler Knap

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Indhold Indhold Introduktion Før første brug Sikkerhedstips Displaybeskeder Oversigt over fjernbetjening Betjening og taster TIL/FRA Piletaster

Indhold Indhold Introduktion Før første brug Sikkerhedstips Displaybeskeder Oversigt over fjernbetjening Betjening og taster TIL/FRA Piletaster DANSK 54 Indhold Indhold 1 Introduktion 2 Før første brug 2 Sikkerhedstips 2 Displaybeskeder 3 Oversigt over fjernbetjening 3 Betjening og taster 4 TIL/FRA 4 OK 5 Piletaster 5 Tilbagetasten 5 BAND 6 LINK

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

BeoSound Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoSound Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

DENVER DAB-37. Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio. denver-electronics.com

DENVER DAB-37. Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-37 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S, www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DEN-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

DAB3+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB3+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB3+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB3+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Signolux Flash A-2644

Signolux Flash A-2644 Human Technik DK BRUGERVEJLEDNING Signolux Flash A-2644 Batteristatusindikator Område med kraftige lysblink Stik Funktionsknap - AUX-stik til pudevibrator og andet tilbehør Slet-knap Symboler Side 2 Tillykke

Læs mere

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+ Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Register your product and get support at AE5252. Brugervejledning

Register your product and get support at AE5252. Brugervejledning Register your product and get support at AE5252 DA Brugervejledning A a b c d e h g f n i j m k l B C D Progress bar Number of Stations found DA 1 Vigtigt Sikkerhed Høresikkerhed Lyt ved moderat lydstyrke.

Læs mere

WOOFit Go BRUGERMANUAL

WOOFit Go BRUGERMANUAL WOOFit Go BRUGERMANUAL TAK! Tak fordi du har valgt WOOFit Go Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi tager ikke ansvar for person-

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SBM100. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på   SBM100. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips SBM100 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare højttaler 4 Indledning

Læs mere

(ADVARSEL) UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, DA DETTE KAN MEDFØRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD.

(ADVARSEL) UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, DA DETTE KAN MEDFØRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD. DENVER TCM-210 Betjeningsvejledning (ADVARSEL) UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, DA DETTE KAN MEDFØRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD. (FORSIGTIG( Hvis apparatet ikke anvendes i overensstemmelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818

BETJENINGSVEJLEDNING. Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818 BETJENINGSVEJLEDNING Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818 Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke

Læs mere

Bluetooth-høretelefoner med aktiv støjreduktion

Bluetooth-høretelefoner med aktiv støjreduktion Bluetooth-høretelefoner med aktiv støjreduktion Brugermanual Brugermanualen forklarer de forskellige features og funktioner i dine høretelefoner for at sikre en optimal brugeroplevelse. Produkt-specifikationer:

Læs mere

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

MIAMI TRÅDLØS HØJTTALER

MIAMI TRÅDLØS HØJTTALER Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM Clock Radio AJ3160 Clock radio 1 English 2 Français Español Deutsch Nederlands Italiano 1 2 3 T F F a 4 5 Svenska Dansk Suomi Português 1 Polski Έλληνικά Meet Philips at the Internet http://www.philips.com

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER 1. (AL1) ALARM 1 TIL / FRA INDSTIL 2. > /

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på OR2000M. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på   OR2000M. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips OR2000M Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 2 2 Hvad er der i kassen 3

Læs mere