Brugsanvisning Dive Master

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning Dive Master"

Transkript

1 Brugsanvisning Dive Master

2 DIVE MASTER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig at læse denne manual grundigt igennem før det tages i brug.

3 BRUG AF URET I FORBINDELSE MED DYKNING Dykning er en underholdende sportsaktivitet, som bør udøves med størst mulige forsigtighed. Derfor er det nødvendigt at følge nogle få sikkerhedprocedurer for at undgå ulykker. Det anbefales før hvert dyk at følge de sikkerhedsmæssigeanvisninger og kontrollere, at udstyret er iorden. Derudover anbefales det at læse denne brugsanvisning grundigt igennem og at forstå procedurer og anbefalingerne, der står beskrevet heri. Brug af dette ur på anden måde end den i denne brugsanvisning beskrevne kan føre til ukorrekte målinger etc. ADVARSEL Regler for sikker dykning 1. Det anbefales at dette ur først benyttes, når man er blevet bekendt med reglerne for sikker dykning. 2. Det anbefales at anvende de dykningsmæssigt korrekte måleinstrumenter etc. Dette ur kan ikke erstatte disse. 3. Dette ur anbefales i forbindelse med sportsdyk ned til max m. selvom dybdeindikatoren er i stand til at måle dybder ned til 100 m. 4. Det anbefales at sørge for batteriskift i god tid. Et nyt batteris forventede levetid er ca. 2 år. Det vil dog variere en del afhængigt af brugen af dybdemåleren. Det anbefales desuden kun at få batteriskift foretaget hos en autoriseret Sector forhandler.

4 5. At foretage rejser med fly eller over store højdeforskelle kort for et dyk, kan forårsage ubehag eller dykkersyge. 6. Det anbefales kun at anvende dybdeindikatoren på dette ur som et ekstra redskab eller som back-up - ikke som erstatning. 7. I forbindelse med at der foretages et dyk anbefales det at undgå hurtig eller voldsom opstigning til havoverfladen, da dette kan have alvorlige konsekvenser. Det anbefales derfor at foretage opstigning i henhold til de i sikkerhedsregler, der står beskrevet i United States Navy Manual (1993). HVORNÅR SKAL DYBDEMÅLEREN IKKE BENYTTES 1. Steder der ligger mere end m. over havets overflade. Her vil det ikke være muligt for uret at foretage korrekte dybdemålinger. 2. Ved temperaturer der overskrider de grænser, inden for hvilke der er garanteret anvendelse af ur og dybdemåler. 3. I forbindelse med udøvelse af farlige aktiviteter eller under faretruende forhold. 4. I heliumberiget atmosfære kan ur/dybdemåler ikke anvendes, da det risikere at ophøre med at fungere. OBS! Stop brugen af dette produkt i forbindelse med et dyk, når Batteriindikatoren ikke længere kan ses. 2. De aflæste målinger varierer i betydelig grad fra de øvrige instrumenters. 3. Dette ur ikke længere fungerer korrekt eller slet ikke fungerer.

5

6 1 EGENSKABER 15 1/2 ciffre i LCD display Normaltidsdisplay: Hours (12/24-timers visning), Minutes/min., Seconds/sek., Month/md., Date/dato og Weekday/ugedag Dual Time (T1 & T2) Alarm & Chime/ringning hver hele time Auto-kalender: /100-sek. chronograf Temperaturer: C (der kan vælges mellem måleenhederne 0 C og 0 F) Målingsinterval: 1 0 C Dive Mode - måling af tryk, temperatur og dykningstid Max. dybdemåling: 80 m. Logbog med resultaterne fra de seneste 5 dyk Dybde-display: meter(m.)/feet (ft)/fod EL-baggrundslys med 3-5 sek. forsinkelse Batteriindikator 2 BRUGSANVISNING Tryk på S3 for at skifte fra mode til mode i denne rækkefølge.

7 MODES 1. Analog Indstillingsprocedurer Træk ud i kronen, når sekundviseren står ud for kl. 12 positionen. Drej kronen i eller imod urets retning for at indstille viserne til det ønskede klokkeslæt. 2. Normaltid Indstillingsprocedurer Tryk på S2 for at vælge T1 eller T2 mode; Hold S2 inde i 2 sek. for at komme over i indstillings-mode; Tryk på S1 for at indstille uret til at vise det ønskede klokkeslæt. Tryk på S3 for at gå videre til det næste, der skal indstilles, eller tryk på S2 for at forlade indstillingsmode. OBS: Vær opmærksom på at der i forbindelse med skudår er 29 dage i februar - og det indikeres ikke.

8 Rækkefølgen med hensyn til indstilling er som vist nedenfor: ALARM/CHIME Indstillingsprocedurer Tryk på S1 for at vælge Alarm/Chime on/off (slå alarm/ringing hver hele time til eller fra); Hold S2 inde i 2 sek. for at komme over i indstillings-mode; Tryk på S1 for at indstille det ønskede tidspunkt. Tryk på S3 for at gå videre til det næste, der skal indstilles, eller tryk på S2 for at forlade indstillingsmode.

9 OBS: Der lyder et 30-sekunders bip, når det forudindstillede alarmtidspunkt er nået. Rækkefølgen med hensyn til indstilling er som vist nedenfor: CHRONOGRAF Indstillingsprocedurer Tryk på S1 for at chronografen, og når den så er startet, så Tryk på S1 for at sætte chronografen på pause - og tryk igen for at lade den fortsætte eller tryk på S2 for at nulstille den. Tryk på S2 for at fryse resultatet i 5 sek. Rækkefølgen med hensyn til indstilling ses her

10 Rækkefølgen med hensyn til indstilling ses her TEMPERATUR Indstillingsprocedurer Auto-start foretages efter 2-3 sek. for at måle den aktuelle temperatur, når først man er kommet over i det mode Tryk på S2 for at skifte mellem måleenhederne 0 C eller 0 F OBS: Målingen afsluttes efter 2 min. med et kort bip - og går derefter tilbage til alm. Time Mode, hvis ingen knapper aktiveres DIVE MODE (dyknings-mode) Forudindstilling af dykningsdybde og -tid Indstillingsprocedurer Tryk på S1 for at vælge enhed - m/ft. Hold S2 inde i 2 sek. for at komme over i indstillings-mode. Tryk på S1 for at indstille det ønskede tal Tryk på S3 for at gå videre til det næste, der skal indstilles eller tryk på S2 for at forlade dette mode

11 Rækkefølgen med hensyn til indstilling ses her Indstilling af dykningsmæssige urfunktioner Indstillingsprocedurer Auto-start ved tryk > 0,9 m. & auto-stop ved tryk < 0,9 m. Alarm og EL vil være aktiveret i 10 sek. hvis trykniveauet > abs. 0,9 m. i 6 sek. i forbindelse med nedstigning eller opstigning > = 80 m. Ved start måles og gemmes følgende: a) current depth (aktuel dybde) b) preset depth (forudindstillet dybde) c) temperature d) diving time (dykningstid) Alarm og blinkende EL vil blive aktiveret i 10 sek. hvor hvert minut dykningsdybden er > den forudindstillede dybde, og de stopper først, når dybden igen er < den for- udindstillede. Alarm og blinkende EL vil blive aktiveret ved ankomst til den forudindstillede dykningsdybde ved i 1 minut at blinke i 3-sek. intervaller og derefter stoppe. Efter auto-stop gemmes data automatisk i logbook, og kan senere kaldes frem. Der kan max. måles ned til 80 m. dybde - i henhold til EN 13319

12 Rækkefølgen med hensyn til indstilling ses her Anvendelse: Tryk på S1 for at vælge den ønskede enhed (m. & 0 C) eller (ft. & 0 F). OBS Hvis ikke Remark: Remark: nedsænkning i vandet sker inden for 2 min., returneres der til Time Mode. Trykknapperne vil være låst i forbindelse med dykning - dog ikke EL funktionen. LOGBOOK MODE (logbog-mode) Indstillingsprocedurer Tryk på S3 for at komme over i Logbook Mode og automatisk få vist de seneste dykningsdata. Tryk på S1 for at få data for de seneste 5 dyk. Tryk på S2 for at slette data for det aktuelle dyk. Når et hvilket som helst dyk kaldes frem i displayet, vil der automatisk blive vist dybeste dyk, total dykningstid, laveste temperatur eller gennemsnitsdybde, måned/dato hvert 5. sek. OBS Rækkefølgen af de seneste 5 dyk: LB5 (seneste), LB4 (4.), LB3 (3.), LB2 (2.), LB1 (1.)

13 EL (EL- baggrundslys) Tryk 1 gang på S4 for at aktivere EL-baggrundslyset med 3-5 sek. oplysning af displayet. BATTERISTATUS Når batteriniveauet kommer under 2,5 V, vil der i Permanent Date Mode komme til at stå EOL i displayet, og i de øvrige modes vil tallene blinke - som tegn på, at batteriet bør udskiftes. Generelt I et hvilket som helst indstillings-mode gælder det, at dersom ingen knapper aktiveres i 1 min., så gemmes den aktuelle indstilling, og displayet går tilbage til at vise normaltids-mode. Tryk på S1, S2, S3 og S4 - og hold dem inde får at se samtlige data i displayet på samme tid. Slip knapperne og der vil være foretaget nulstilling. SPECIFIKATIONER Kvalitetsniveau : A Præcision : +/- 30 s/m Temperaturforhold : C F Batteritype : CR2032 Batteristr. : -20,0 x 3,2 mm Forventet batterilevetid : 18 mdr. (ved normalt brug af Dive Master)

14 STANDARDER Dette apparat opfylder WEEE, RoHS, RTTE og er CE godkendt. AFFALD Vi skal gøre opmærksom på, at dette produkt ikke må smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det skal afleveres på genbrugsstationen iht. EU-direktiv WEEE. Kontakt evt. forhandler for at høre, hvorledes De skal forholde Dem. GARANTI/REKLAMATIONSRET Der er 2 års reklamationsret på fejl og mangler fra købsdato. Garantien dækker dog ikke skader eller dårlig funktion, som er opstået p.g.a., at brugeren/køberen ikke har overholdt de i denne manual beskrevne anvisninger eller hårdhændet har håndteret eller foretaget ændringer på apparatet etc. Ring evt. til servicecentret før produktet indleveres det sted, det er købt, mod fremvisning af købskvitteringen, der gælder som garantibevis. VEDLIGEHOLDELSE/RENGØRING Anvend en blød klud eller et håndklæde til at tørre Dive Master af med. Benyt ALDRIG rengøringsmidler/rensebenzin o.lign. på produktet, da det kan ødelægge belægningen.

15 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Der må ikke trykkes på knapperne under vand, for så bortfalder garantien. Hyppig brug af EL-baggrundslys funktion kan kraftigt reducere batteriets levetid. Dette ur indeholde elektroniske komponenter. Åbn aldrig urkassen og fjern aldrig dækslet fra urets bagside. Skulle der komme vand eller opstå kondens i uret, så sørg for straks at få det kontrolleret, da der kan opstå ætsning af de elektroniske dele inde i uret. Undgå at udsætte uret for ekstreme temperaturer. Undgå alvorlige sammenstød. Uret er designet til at kunne modstå stød i forbindelse med normalt brug. Der advares kraftigt mod hårde sammenstød og voldsom brug. Sørg for at uret ikke kommer i situationer, hvor det bliver udsat for stærkt elektroniske områder og statisk elektricitet. VANDTÆTHED Betegnelsen vandtæthed gælder kun for fabriksnye ure. Ydre påvirkninger kan have indflydelse på vandtætheden. Lad venligst uret kontrollere med jævne mellemrum. ingen 3 bar 5 bar 10 bar 20 bar håndvask, brusebad karbad svømning dykning sprøjt, u/udstyr nej nej nej nej nej ja nej nej nej nej ja nej ja nej nej ja ja ja ja nej ja ja ja ja ja

16 IMPORTØR/SERVICECENTER

17 Manual nr