Dansk Varemærke Tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Varemærke Tidende"

Transkript

1 Dansk Varemærke Tidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Delvis ugyldiggjort efter indsigelse Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Andre meddelelser Prisliste Abonnementsprisen for årgangen er 1.000,- kr. Abonnement tegnes i Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf eller , Gironr , hvor enkelte numre sælges for en pris af 40 kr. Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn Trykt hos Patent- og Varemærkestyrelsen ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dansk Standard, Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund, (511) Klasse 35: Bistand og rådgivning vedrørende forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 42: Drift af certificeringsvirksomhed vedrørende kvalitetssystemer, miljøledelsessystemer, produkter og personer, samt verifikation i henhold til forordning EØF 1836/93; formidling af viden om certificering og tilknyttede ydelser. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer: Virksomheder, der er ihændehaver af DS-certifikat. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Anvendelse af fællesmærket kan kun ske i henhold til reglerne i punkr 4 og 6 i Bestemmelser vedrørende ydelser i Dansk Standards Certificeringsfunktion, revideret den 1. marts (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GLOCAL (730) Indehaver: Kragh-Sørensen & Toftum ApS, Furesøvej 97, 2830 Virum, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, bøger, håndbøger, tidsskrifter, tryksager, kalendere, manualer, plakater, papirhandlervarer, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, arrangering af rejser, rejsereservation, pladsreservation ved rejser, turistkontorvirksomhed (ikke hotelreservation). (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed, udlejning af værelser, reservation af værelser til udlejning, hotelvirksomhed, hotelreservation, konsulentbistand og rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig) vedrørende udvikling af turisterhvervet. (730) Indehaver: Foreningen Ecooperation, c/o Økologiske Igangsættere, Ravnsborggade 18, baghuset, 22000, (511) Klasse 16: Papir, pap og tryksager. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande. (511) Klasse 42: Information om økologi formidlet via Internettet. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VAK (730) Indehaver: Esbjerg Brandskole A/S, Uglviggårdsvej 3, 6705 Esbjerg Ø, (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MAGNUSSON WAHLIN (730) Indehaver: Magnusson Wahlin Advokatbyrå AB, Birger Jarlsgatan 15, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 16: Tryksager, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 35: Markedsføringsvirksomhed, herunder distribution af tryksager (reklame). (511) Klasse 41: Uddannelse, ledelse og arrangement af seminarer og konferencer. (511) Klasse 42: Professionel rådgivningsvirksomhed, ikke forretningsmæssig, herunder juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CODEX (730) Indehaver: Ekko Eiendom AS, P.b 6091, Sluppen, N-7434 Trondheim, Norge (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Juridisk bistand, programmering af computere. 3577

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STARLINE PRODUCTION (730) Indehaver: Henning Larsen, Storegade 1, 7200 Grindsted, (511) Klasse 41: Produktion af videogrammer, filmproduktion, udlejning af videogrammer. (730) Indehaver: Sv. Aa. Christiansen A/S, Bremersallé 1-3, 8700 Horsens, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 37: Informationsvirksomhed vedrørende bygningskonstruktioner. (511) Klasse 42: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor anlæg og byggeri. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JACOB JENSEN (730) Indehaver: Timothy Jacob Jensen Design ApS, Hejlskovvej 104, 7840 Højslev, (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumente. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 42: Design, industriel design, indretningsarkitektvirksomhed, design af emballage, design af kunstgrafik, formgivning, arkitektvirksomhed samt rådgivning i forbindelse hermed. (300) Prioritetsoplysninger: EM EU Harmoniseringskontoret (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EN ANELSE QVIKKERE (730) Indehaver: Kuwait Petroleum () A/S, Hummeltoftevej 49, 2830 Virum, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 36: Udstedelse af kreditkort til brug for køb af varer og tjenesteydelser udbudt af servicestationer til køretøjer. (511) Klasse 37: Servicestationer til køretøjer, vask af befordringsmidler, vedligeholdelse af køretøjer. (500) Bemærkninger: Mærket er registreret efter dokumenteret indarbejdelse. (730) Indehaver: United Biscuits (UK) Limited, Church Road, West Drayton, Middlesex UB7 7PR, Storbritannien (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt; behandlede nødder og blandinger af behandlede nødder og tørret frugt, kartoffelchips, kartoffelprodukter og næringsmidler i form af snacks (baseret hovedsageligt på ovennævnte varer). (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis; biscuits og kiks, snackprodukter fremstillet af mel og korn; snackprodukter fremstillet af ekstruderet kartoffel- og majsmel. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SIR HENRY (730) Indehaver: HEMTEX AB, Box 495, S BORÅS, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), sengetøj, senge- og bordtæpper (ikke af papir). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. 3578

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SILKEVEJEN (730) Indehaver: UNIFOOD IMPORT A/S, Vallensbækvej 25, 2605 Brøndby, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GOOSY (730) Indehaver: HEMTEX AB, Box 495, S BORÅS, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), sengetøj, senge- og bordtæpper (ikke af papir). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Peter Westendahl, Lerstræde 14, 2620 Albertslund, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SUNRISE (730) Indehaver: Norsk Iskrem BA, Lysaker Torg 2, 1366 Lysaker, Norge (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 30: Spiseis, flødeis, iscreme, spiseisprodukter, frosne konfekturevarer samt andre kolde/frosne desserter i form af spiseis, fromager og budding. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BLUE HAEVEN (730) Indehaver: HEMTEX AB, Box 495, S BORÅS, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), sengetøj, senge- og bordtæpper (ikke af papir). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GPSNET.DK (730) Indehaver: LE34 Tele A/S, Energivej 34, 2750 Ballerup, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 35: Samling ( ikke transport) af et udvalg af varer og serviceydelser, bl.a. på Internettet, så andre får mulighed for på en nem måde at overskue og købe disse varer og serviceydelser; udbydelse af forretningsmæssige og kommercielle data via informationsnetværk. (511) Klasse 42: Landmåling, opmåling. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CALMIGEN (730) Indehaver: SANO-PHARM A/S, Skelstedet 2 A, 2950 Vedbæk, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt, urteekstrakter til brug som næringsmidler. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis, essenser og ekstrakter fra planter til brug som næringsmidler, helsekost hovedsageligt bestående af planter og urteudtræk (ikke til medicinsk brug); urter (tørrede krydderier), krydderier. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DANMARKS ELEKTRONISKE REFERENCENET (730) Indehaver: LE34 Tele A/S, Energivej 34, 2750 Ballerup, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 42: Landmåling, opmåling. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DANSUKKER (730) Indehaver: Danisco A/S, Langebrogade 1, 1001 København K, (740/750) Fuldmægtig: Danisco A/S, Legal Affairs -Trade Marks, Langebrogade 1, 1001 København K, (511) Klasse 30: Sukkerr, sukkervarer, kostfibre fremstillet på basis af roefibre. (511) Klasse 31: Foder og foderstoffer til dyr fremstillet på basis af sukkerroefibre. 3579

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IGF sjællands Gaskomfur center (730) Indehaver: IGF Energigas i Stockholm, Filial af IGF Energigas i Stockholm AB Sverige c/o Flemming Winn, Pilevej 10, 2640 Hedehusene, (740/750) Fuldmægtig: Jonas Bruun, Advokatfirma,, Bredgade 38, 1260 København K, (511) Klasse 11: Gaskomfurer og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. (511) Klasse 21: Husholdningsartikler. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, udstilling i udstillingslokaler, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 37: Reparation og vedligeholdelse af husholdningsartikler, herunder navnlig gaskomfurer og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AMORA (730) Indehaver: Netto I/S, Industribuen 2, 2635 Ishøj, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, pulverkaffe, kaffeerstatninger og kaffe- eller kakaobaserede drikke. (Registreringen omfatter ikke kaffearoma) (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ing.dk (730) Indehaver: Ingeniøren A/S, Skelbækgade 4, 1503 København V, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Arrangering af rejser; avisdistribution. (511) Klasse 42: Nyhedsformidling samt information herom. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: talent4europe (730) Indehaver: Ingeniøren A/S, Skelbækgade 4, 1503 København V, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Arrangering af rejser; avisdistribution. (511) Klasse 42: Nyhedsformidling samt information herom. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Capacital (730) Indehaver: Fl. Nielsen & Partners, Østergade 24 A, 1100 København K, (740/750) Fuldmægtig: Mollerup Designlab A/S, Østerbrogade 135, 2100 København Ø, (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved rekruttering af personale og udvælgelse af personale. (511) Klasse 42: Udførelse af psykologiske tests vedrørende personaleudvælgelse. (730) Indehaver: Site Communication AS, Drammensveien 6, 0255 Oslo, Norge (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Computerprogrammering, udarbejdelse af computerprogrammer, analysering af computersystemer, udlejning af accesstid til computerdatabaser, programmering af datamaskiner, ajourføring og vedligeholdelse af computerprogrammer, vedligeholdelse af computerprogrammer og software; professionel rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig), forskning og udvikling, ingeniørvirksomhed, teknisk rådgivningsvirksomhed, rådgivning vedrørende computere, patentudnyttelse tekniske projektstudier, udlejning af computere og dataprogrammer, samt computersoftware, udlejning af accesstid til computerdatabaser til brug for bearbejdning af data. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (300) Prioritetsoplysninger: NO Norge 3580

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Ford Motor Company, The American Road, Dearborn, Michigan 48121, USA (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INDEPENDENCE HOUSE 2 (730) Indehaver: DSB S-Tog A/S, Kalvebod Brygge 32, 1560 København V, (511) Klasse 12: Befordringsmidler til brug på land, nemlig S-tog. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INDEPENDENCE 2 (730) Indehaver: ReleVance ApS, H.C. Ørstedsvej 13, 1879 Frederiksberg C, (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Industriel design; fremskaffelse af faciliteter til udstillinger. (730) Indehaver: ReleVance ApS, H.C. Ørstedsvej 13, 1879 Frederiksberg C, (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Industriel design; fremskaffelse af faciliteter til udstillinger. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FIBERGRATE (730) Indehaver: Fibergrate Composite Structures Incorporated, 4115 Keller Springs Road, Suite 224, Dallas, TX 75244, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 19: Armerede og forstærkede gitre og tremmer og dertil hørende komponenter (alle de forannævnte varer ikke af metal). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PROJEKT.NET (730) Indehaver: Jørgen Nielsen, Ringvænget 16, 8722 Hedensted, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DIBa (730) Indehaver: DiskontoBanken A/S, Axeltorv 4, 4700 Næstved, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed - alle typer forsikringer til private og erhvervskunder. Finansiel virksomhed - alle typer bankprodukter til private og erhvervskunder. Ejendomsmæglervirksomhed. 3581

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Katja Kunimori Hollnagel, Skt. Kjelds Plads 1, st. th., 2100 København Ø, (511) Klasse 03: Naturkosmetiske præparater, naturkosmetiske cremer og lotioner, sæbe, æteriske olier. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 42: Sundheds- og skønhedspleje, skønhedssalon. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bollerup Jensens Sæbefabrik A/S, Bindesbølvej 16-18, Ådum, 6880 Tarm, (740/750) Fuldmægtig: KIRK LARSEN & ASCANIUS, Torvet 21, 6700 Esbjerg, (511) Klasse 04: Lampeolie til belysning. (730) Indehaver: L.I.S.A. A/S, Falkoner Alle 13, 3 th., 2000 Frederiksberg, (740/750) Fuldmægtig: Lars Dannerby, Himmelkol 5, 2610 Rødovre, (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater. (511) Klasse 05: Kosttilskud i form af vitaminer og mineraler, urtetabletter og naturlægemidler. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, drift af fitnesscenter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Private Nurse v/ Christina E. A. Mwamptha,,, Kongensgade 59, 6700 Esbjerg, (511) Klasse 16: Trykte publikationer. (511) Klasse 35: Vikarbureau. (591) Farvetekst: Mærket er i hvid og bordeaux. (730) Indehaver: Charlotte Nicoline Kryger Helveg, Via Ippodrama 105, Scala 3, Milano,, Italien ; Rikke Maibritt Nielsen,, 11 Fallow Fields, Loughton, Essex, 1 G10 4QP, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Jens Bonnesen, Vestergade 15, 5100 Odense C, (511) Klasse 03: Parfume. (511) Klasse 14: Smykker. (511) Klasse 25: Tøj, sko og bælter. 3582

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EFG (730) Indehaver: EFG Bank European Financial Group S.A., quai de Seujet 24, Case Postale 1211 Genève 2, Schweiz (511) Klasse 16: Checkhæfter, rejsechecks, bankchecks og trykte checks. (511) Klasse 35: Tilvejebringelse af økonomisk information og økonomiske beregninger og analyser; tilvejebringelse af statistisk information vedrørende økonomiske og finansielle emner til forretningsbrug; forretningsmæssig rådgivning og konsulentvirksomhed samt tilvejebringelse af informationer om økonomiske forhold og informationer vedrørende personaleledelse; rådgivnings- og konsulentvirksomhed relaterende til alle forannævnte tjenesteydelser, rådgivning vedrørende skat. (511) Klasse 36: Bankvirksomhed; finansielle tjenesteydelser; tilvejebringelse af penge og kontanter; finansiel analyse- og konsulentvirksomhed; tilvejebringelse af finansiel information; mæglervirksomhed; kapitalinvestering; finansiel virksomhed; forsikringsvirksomhed; tjenesteydelser i forbindelse med opsparing og investering; tilvejebringelse af kreditter og lån; kreditadministration; investeringsledelse og investeringsrådgivning; ledelse og administration af båndlagte og betroede midler samt fonde; tilvejebringelse af bankbokse og sikkerhedsdepoter; rådgivningsvirksomhed vedrørende bankvirksomhed, finansiel virksomhed og investeringsforhold. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed relateret til bankvirksomhed, finansiel virksomhed, økonomisk og investringsvirksomhed; publikation af tekster vedrørende bank-, finansiel-, økonomisk- og investeringsvirksomhed; organisering af konferencer, seminarier; symposier og møder vedrørende emner om bankvirksomhed; finansiel virksomhed, økonomisk og investeringsvirksomhed. (511) Klasse 42: Juridisk bistand og juridisk rådgivningsvirksomhed vedrørende bankvirksomhed, finansiel virksomhed, økonomisk og investeringsvirksomhed; edb rådgivning vedrørende software og databaser, som er adgangsgivende til bank, investering og andre finansielle forhold. (300) Prioritetsoplysninger: GB Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EFG EUROPEAN FINANCIAL GROUP (730) Indehaver: EFG Bank European Financial Group S.A., quai de Seujet 24, Case Postale 1211 Genève 2, Schweiz (511) Klasse 16: Checkhæfter, rejsechecks, bankchecks og trykte checks. (511) Klasse 35: Tilvejebringelse af statistisk information vedrørende økonomiske og finansielle emner til forretningsbrug; forretningsmæssig rådgivnings- og konsulentvirksomhed og tilvejebringelse af informationer vedrørende personaleledelse, rådgivning om skat. (511) Klasse 36: Bankvirksomhed; finansielle tjenesteydelser; tilvejebringelse af penge og kontanter; finansiel analyse- og konsulentvirksomhed; tilvejebringelse af finansiel information; mæglervirksomhed; kapitalinvestering; finansiel virksomhed; forsikringsvirksomhed; tjenesteydelser i forbindelse med opsparing og investering; tilvejebringelse af kreditter og lån; kreditadministration; investeringsledelse og investeringsrådgivning; ledelse og administration af båndlagte og betroede midler samt fonde; tilvejebringelse af bankbokse og sikkerhedsdepoter; rådgivningsvirksomhed vedrørende bankvirksomhed, finansiel virksomhed og investeringsforhold. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed relateret til bankvirksomhed, finansiel virksomhed, økonomisk virksomhed og investringsvirksomhed; publikation af tekster vedrørende bank-, finansiel-, økonomisk virksomhed- og investeringsvirksomhed; organisering af konferencer, seminarier, symposier og møder vedrørende emner om bankvirksomhed; finansiel virksomhed, økonomisk virksomhed og investeringsvirksomhed. (511) Klasse 42: Juridisk bistand og juridisk rådgivningsvirksomhed vedrørende bankvirksomhed, finansiel virksomhed, virksomhed og investeringsvirksomhed; edb rådgivning vedrørende software og databaser, som er adgangsgivende til bank, investering og andre finansielle forhold. (300) Prioritetsoplysninger: GB Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: EFG Bank European Financial Group S.A., quai de Seujet 24, Case Postale 1211 Genève 2, Schweiz (511) Klasse 16: Checkhæfter, rejsechecks, bankchecks og trykte checks. (511) Klasse 35: Tilvejebringelse af statistisk information vedrørende økonomiske og finansielle emner til forretningsbrug; tilvejebringelse af information vedrørende ledelse og administration; rådgivnings- og konsulentvirksomhed vedrørende personaleledelse; rådgivning vedrørende skat. (511) Klasse 36: Bankvirksomhed; finansielle tjenesteydelser; tilvejebringelse af økonomisk og finansiel information og økonomiske beregninger og analyser; tilvejebringelse af penge og kontanter; finansiel analyse- og konsulentvirksomhed; mæglervirksomhed; kapitalinvestering; finansiel virksomhed; forsikringsvirksomhed; tjenesteydelser i forbindelse med opsparing og investering; tilvejebringelse af kreditter og lån; kreditadministration; investeringsledelse og investeringsrådgivning; ledelse og administration af båndlagte og betroede midler samt fonde; udlejning af bankbokse og sikkerhedsdepoter. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed relateret til bankvirksomhed, finansiel virksomhed, økonomisk og investringsvirksomhed; publikation af tekster vedrørende bankvirksomhed; finansiel virksomhed; økonomisk virksomhed og investeringsvirksomhed; organisering af konferencer og seminarier; symposier og møder vedrørende emner relaterende til bankvirksomhed, finansiel virksomhed, økonomisk virksomhed og investeringsvirksomhed. (511) Klasse 42: Juridisk bistand og juridisk rådgivningsvirksomhed vedrørende bankvirksomhed, finansiel virksomhed, økonomisk og investeringsvirksomhed; teknisk rådgivning vedrørende computere, software og databaser i relation til klientadgang til banktjenesteydelser, samt investeringer og investeringsmuligheder og til andre finansielle tjenesteydelser. (300) Prioritetsoplysninger: GB Storbritannien 3583

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: EFG Bank European Financial Group S.A., quai de Seujet 24, Case Postale 1211 Genève 2, Schweiz (511) Klasse 16: Checkhæfter, rejsechecks, bankchecks og trykte checks. (511) Klasse 35: Tilvejebringelse af statistisk information vedrørende økonomiske og finansielle emner til forretningsbrug; forretningsmæssig rådgivnings- og konsulentvirksomhed og tilvejebringelse af information vedrørende personaleledelse; rådgivningsvirksomhed vedrørende skat, tilvejebringelse af økonomiske beregninger og analyser. (511) Klasse 36: Bankvirksomhed; finansielle tjenesteydelser; tilvejebringelse af penge og kontanter; finansiel analyse- og konsulentvirksomhed; tilvejebringelse af finansiel information; mæglervirksomhed; kapitalinvestering; finansiel virksomhed; forsikringsvirksomhed; tjenesteydelser i forbindelse med opsparing og investering; tilvejebringelse af kreditter og lån; kreditadministration; investeringsledelse og investeringsrådgivning; ledelse og administration af båndlagte og betroede midler samt fonde; tilvejebringelse af bankbokse og sikkerhedsdepoter; konsulentog rådgivningsvirksomhed vedrørende bankvirksomhed, finansiel virksomhed og investeringsvirksomhed; tilvejebringelse af økonomisk information. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed relateret til bankvirksomhed, finansiel virksomhed, økonomisk virksomhed og investringsvirksomhed; publikation af tekster vedrørende bankvirksomhed; finansiel virksomhed, organisering af konferencer, seminarier, symposier og møder vedrørende emner relaterede til bankvirksomhed, finansiel virksomhed, økonomisk virksomhed og investeringsvirksomhed. (511) Klasse 42: Juridisk bistand vedrørende bankvirksomhed, finansiel virksomhed, økonomisk og investeringsvirksomhed; teknisk og forretningsmæssig rådgivning vedrørende computere, software og databaser, der giver adgang til tjenesteydelser i forbindelse med bankvirksomhed, investeringsvirksomhed og i forbindelse med andre relaterede tjenesteydelser. (300) Prioritetsoplysninger: GB Storbritannien (730) Indehaver: EFG Bank European Financial Group S.A., quai de Seujet 24, Case Postale 1211 Genève 2, Schweiz (511) Klasse 16: Checkhæfter, rejsechecks, bankchecks og trykte checks. (511) Klasse 35: Tilvejebringelse af statistisk information vedrørende økonomiske og finansielle emner til forretningsbrug; forretningsmæssig rådgivnings- og konsulentvirksomhed og tilvejebringelse af information vedrørende personaleledelse; rådgivningsvirksomhed vedrørende skat, tilvejebringelse af økonomiske beregninger og analyser. (511) Klasse 36: Bankvirksomhed; finansielle tjenesteydelser; tilvejebringelse af penge og kontanter; finansiel analyse- og konsulentvirksomhed; tilvejebringelse af finansiel information; mæglervirksomhed; kapitalinvestering; finansiel virksomhed; forsikringsvirksomhed; tjenesteydelser i forbindelse med opsparing og investering; tilvejebringelse af kreditter og lån; kreditadministration; investeringsledelse og investeringsrådgivning; ledelse og administration af båndlagte og betroede midler samt fonde; tilvejebringelse af bankbokse og sikkerhedsdepoter; konsulentog rådgivningsvirksomhed vedrørende bankvirksomhed, finansiel virksomhed og investeringsvirksomhed; tilvejebringelse af økonomisk information. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed relateret til bankvirksomhed, finansiel virksomhed, økonomiskvirksomhed og investringsvirksomhed; publikation af tekster vedrørende bankvirksomhed; finansiel virksomhed, økonomisk virksomhed og investeringsvirksomhed; organisering af konferencer, seminarier, symposier og møder vedrørende emner relaterende til bankvirksomhed, finansiel virksomhed, økonomisk virksomhed og investeringsvirksomhed. (511) Klasse 42: Juridisk bistand vedrørende bankvirksomhed, finansiel virksomhed, økonomisk og investeringsvirksomhed; teknisk og forretningsmæssig rådgivning vedrørende computere, software og databaser, der giver adgang til tjenesteydelser i forbindelse med bankvirksomhed, investeringsvirksomhed og i forbindelse med andre relaterede tjenesteydelser. (300) Prioritetsoplysninger: GB Storbritannien 3584

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: EFG Bank European Financial Group S.A., quai de Seujet 24, Case Postale 1211 Genève 2, Schweiz (511) Klasse 16: Checkhæfter, rejsechecks, bankchecks og trykte checks. (511) Klasse 35: Tilvejebringelse af statistisk information vedrørende økonomiske og finansielle emner til forretningsbrug; forretningsmæssig rådgivnings- og konsulentvirksomhed og tilvejebringelse af information vedrørende personaleledelse; rådgivningsvirksomhed vedrørende skat, tilvejebringelse af økonomiske beregninger og analyser. (511) Klasse 36: Bankvirksomhed; finansielle tjenesteydelser; tilvejebringelse af penge og kontanter; finansiel analyse- og konsulentvirksomhed; tilvejebringelse af finansiel information; mæglervirksomhed; kapitalinvestering; finansiel virksomhed; forsikringsvirksomhed; tjenesteydelser i forbindelse med opsparing og investering; tilvejebringelse af kreditter og lån; kreditadministration; investeringsledelse og investeringsrådgivning; ledelse og administration af båndlagte og betroede midler samt fonde; tilvejebringelse af bankbokse og sikkerhedsdepoter; konsulentog rådgivningsvirksomhed vedrørende bankvirksomhed, finansiel virksomhed og investeringsvirksomhed; tilvejebringelse af økonomisk information. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed relateret til bankvirksomhed, finansiel virksomhed, økonomisk virksomhed og investringsvirksomhed; publikation af tekster vedrørende bankvirksomhed; finansiel virksomhed, økonomisk virksomhed og investeringsvirksomhed; organisering af konferencer, seminarier, symposier og møder vedrørende emner relaterende til bankvirksomhed, finansiel virksomhed, økonomisk virksomhed og investeringsvirksomhed. (511) Klasse 42: Juridisk bistand vedrørende bankvirksomhed, finansiel virksomhed, økonomisk og investeringsvirksomhed; teknisk og forretningsmæssig rådgivning vedrørende computere, software og databaser, der giver adgang til tjenesteydelser i forbindelse med bankvirksomhed, investeringsvirksomhed og i forbindelse med andre relaterede tjenesteydelser. (300) Prioritetsoplysninger: GB Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BOURNONVILLE (730) Indehaver: Vivi Flindt, 5, rue Dr. Michel Provencal, F Cagnes sur Mer, Frankrig ; Ole Brøndum, 5, rue Dr. Michel Provencal, F Cagnes sur Mer, Frankrig ; Knud Arne Jürgensen, 5, rue Dr. Michel Provencal, F Cagnes sur Mer, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 09: Optagne computerprogrammer og videokassetter. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, papirhandlervarer; bøger, tidsskrifter, aviser og magasiner, trykte publikationer, tryksager, plakater, fotografier, portrætter; instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), manualer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, herunder balletundervisning og -forestillinger, iscenesættelse; udgivelse af bøger, tekster (undtagen reklametekster), musik og film; levende optræden; produktion af videokassetter. (730) Indehaver: SaniScan A/S, Dalgas Avenue 38, 8000 Århus C, (511) Klasse 11: Apparater til belysning og vandledning samt sanitetsinstallationer, dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), toiletsæder. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, herunder specielt sådanne til brug i badeværelser og toiletter, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), svampe, børster og redskaber til rengøringsformål, affaldsspande, sæbeautomater (dispensere), baby-badekar ( transportable), holdere til barberkoste, desodoriseringsapparater til personlig brug, tandglas, handsker til husholdningsbrug, håndklædeautomater til papirhåndklæder, kurve til husholdningsbrug og til brug i baderum (ikke af ædle metaller), sæbeetuier, sæbebeholdere, sæbeskåle, sæbeæsker, toiletpapirholdere, toiletredskaber, tørrestativer til beklædningsgenstande, vandfade og -baljer. 3585

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Site Communication AS, Drammensveien 6, 0255 Oslo, Norge (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Computerprogrammering, udarbejdelse af computerprogrammer, analysering af computersystemer, udlejning af accesstid til computerdatabaser, programering af datamaskiner, ajourføring og vedligeholdelse af computerprogrammer, vedligeholdelse af computerprogrammer og software; professionel rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig), forskning og udvikling, ingeniørvirksomhed, teknisk rådgivningsvirksomhed, rådgivning vedrørende computere, patentudnyttelse tekniske projektstudier, udlejning af computere og dataprogrammer, samt computersoftware, udlejning af accesstid til computerdatabaser til brug for bearbejdning af data. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (300) Prioritetsoplysninger: NO Norge (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Christian Von Scholten, Njalsgade 21F,2, 2300 København S, (511) Klasse 09: Uindspillede CD-ROM medier, CD-brændere, netkort, harddiske, lydkort, grafikkort, scannere, pc'ere, tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til CD-R medier, CPU'ere, bundkort, ram, skærme, mus, tastaturer, printere, DVD-recordere og databærende medier dertil, computer software i form af spil, SCSI-controllere, DAT-bånd (digital audio tape) samt andre medier til backupløsninger. (511) Klasse 11: Køleindretninger. (511) Klasse 16: Stomper kits (labels til at montere på egne CD'ere), kontorartikler (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 28: Spil, herunder elektroniske spil til håndholdte enheder. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer indenfor IT-området, så andre for mulighed for online - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (730) Indehaver: S. Berendsen AB, Axel Danielssons väg 195, Malmö, Sverige (511) Klasse 09: Styrthjelme, beskyttelsesbeklædning mod skader, stråling og el, beskyttelsesmasker til arbejdere. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EMU (730) Indehaver: UNI-C, Vermundsgade 5, 2100 København Ø, (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder udarbejdelse af undervisningsmateriale, underholdningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Design, udvikling og ajourføring af en webportal vedrørende undervisning, programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CAPITALIS (730) Indehaver: Eleven Danes A/S, St. Kongensgade 40, 1264 København K, (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; alle foranstående tjenesteydelser også formidlet via computernetværk, herunder Internettet; indsamling, behandling, lagring, verificering, analysering og fremskaffelse af database informationer; tilvejebringelse af pris- og handelsinformationer; økonomiske prognoser; revision. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, bankvirksomhed, kapitalformidling til små og store virksomheder, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed; tilvejebringelse af online oplysninger om det finansielle marked, om finansielle datastatistikker, og om finansiel analyse, tilvejebringelse af online børs- og kapitaloplysninger; elektroniske bankforretninger; økonomiske vurderinger i forbindelse med bankvirksomhed; vurdering af og rådgivning i forbindelse med skatteforhold. (511) Klasse 42: Professionel rådgivning (ikke forretningsmæssig); leasing (udlejning) af accesstid til databaser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WIN-PROTECT (730) Indehaver: Hypred, 55, boulevard Jules Berger, F Dinard, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Linds Patentbureau, Ellekrattet 20, 2950 Vedbæk, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, desinfektionsmidler; sanitære præparater og desinfektionsmidler til beskyttelse og rensning af dievorter efter udmalkning eller malkning. 3586

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ISOCAL (730) Indehaver: Gullfiber AB, Box 501, S Billesholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 09: Dataprogrammer, specielt til beregning af isoleringsmateriale og isoleringsbehov. (511) Klasse 17: Tætnings- og isoleringsmateriale, isoleringsmateriale af mineraluld, glasuld og stenuld, isoleringsmateriale til rør, isoleringsvæv, -tape og -bånd, metalfolier til isolering, glasfibervæv til isolering, varme- og/eller lydisolerende materiale i form af filt, måtter, skiver, skåle, rør, ruller og formpressede dele, overfladebehandlet isoleringsmateriale, bøjelige rør, ikke af metal, rørkapper og rørmuffer, ikke af metal, rørpakninger. (300) Prioritetsoplysninger: SE Sverige (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SCAN CLEAN (730) Indehaver: Finn Jegård, Sundholmsgatan 34, S Malmö, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Emma (730) Indehaver: Charlotte Ketill Nielsen, Vestergade 4, 8800 Viborg, (511) Klasse 16: Emballage- og indpakningspapir, plastic i ark samt sække og poser til brug som emballage, udvidelig plasticfolie til emballering, plasticfolie og folier af regenereret cellulose til indpakning; servietter af papir, dækkeservietter af papir, bordduge af papir; trykte madopskrifter. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, herunder optræden og konkurrencer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed, selvbetjeningsrestauranter, barer, caféer, cafeterier, catering, udbringning af mad og drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SEE & TREAT CANCER CARE (730) Indehaver: EL-Salg, Rørvang 10, 2620 Albertslund, (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne); knivsmedevarer, gafler og skeer; hug- og stikvåben; barbermaskiner. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed); kamme og svampe; børster, børstenbindermateriale; redskaber til rengøringsformål; ståluld; glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug); glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Varian Medical Systems, Inc., a corporation of the State of Delaware, 3100 Hansen Way, Palo Alto, California , USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 10: Radiologiske apparater til medicinske formål som bruger geometrisk, dosimetrisk og biologisk information og som består af en klinisk lineær accelerator, en multibladet kollimator, en radiologisk terapisimulator, billedenheder, software til brug i forbindelse med førnævnte, billedsoftware til verifikation og computersoftware til informations- og billedstyring, optagelse og verifikation, alt til brug indenfor intenst moduleret radiologisk terapi (imrt). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FORCEBUILDER (730) Indehaver: Novolog, Bogøvej 6, 1. tv., 2000 Frederiksberg, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, herunder vedrørende implementering af edb-systemer, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere, teknisk konsulentbistand vedrørende implementering af edb-systemer. 3587

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SCARAB (730) Indehaver: Claus Mortensen, Bellahøjparken 52, 6000 Kolding, (511) Klasse 03: Sæber, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårplejemidler, shampoo, hårbalsam og hudplejemidler til kosmetisk brug. (511) Klasse 42: Sundheds- og skønhedspleje. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: IT Consult A/S, Hovedgaden 8, 3B, 3460 Birkerød, (511) Klasse 09: Datamaskiner og dele hertil, herunder hukommelsesenheder, herunder pladehukommelser, programmel til datamaskiner samt bærere af sådant programmel. (511) Klasse 16: Håndbøger, lærebøger og anden dokumentation til prgrammel til datamaskiner. (511) Klasse 35: Professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed; forretningsmæssig bistand vedrørende IT-projektledelse; samling (ikke transport) af et udvalg af IT-varer, også via en hjemmeside på Internettet, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Programmering af computere; teknisk IT konsulentvirksomhed; teknisk bistand vedrørende IT-projektledelse; design og udvikling af computer software og computer hardware. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Mildara Blass Limited, 170 Bridport Street, Albert Park, Victoria 3206, Australien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 33: Vin (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bayer Aktiengesellschaft, D Leverkusen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 05: Præparater til udryddelse af skadedyr og ukrudt, isekticider, herbicider, fungicider. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Restaurant CAPO APS, c/o Administrationsselskabet sovino ApS, Kronprinsensgade 6, 1., 1114 København K, (740/750) Fuldmægtig: Administrationsselskabet SOVINO ApS, Kronprinsensgade 6, 1, 1114 København K, (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, glasvarer, porcelæn og keramik. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STJOHN'SBAY S.T. (730) Indehaver: J.C. Penney Company, Inc., a corporation of the State of Delaware, 6501 Legacy Drive, Plano, Texas , USA (511) Klasse 25: Fritids- og udendørsbeklædningsgenstande til mænd og kvinder, nemlig jakker, skjorter, toppe, t-shirts, træningssweatre, sweatre, jeans, shorts, bukser, nederdele, kjoler, hatte, kasketter, sokker, fodtøj samt bælter til udendørs brug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SLALOM (730) Indehaver: Cordis Corporation, a corporation, of the State of Florida, N.W. 60th Avenue, Miami Lakes, Florida, USA (511) Klasse 10: Medicinske katetre, dele heraf og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). 3588

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: funworkers (730) Indehaver: ProjektGruppen A/S, Bredgade 56, 3., 1260 København K, (511) Klasse 09: Computersoftware. (511) Klasse 35: Reklamebureau, markedsanalyse, salgsfremmende foranstaltninger for andre, PR-virksomhed. (511) Klasse 42: Design af web-sider, design af brugergrænseflade til computere eller computerprogrammer, tilvejebringelse af adgang til databaseinformation. (730) Indehaver: Bayer Aktiengesellschaft, D Leverkusen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 05: Præparater til udryddelse af skadedyr og ukrudt, insekticider, herbicider, fungicider. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ABONNINEN (730) Indehaver: Kommunedata A/S, Lautrupparken 40, 2750 Ballerup, (511) Klasse 09: Databehandlings- og edb-programmer, særligt edbprogrammer baseret på internetteknologi, edb-udstyr, edb-kommunikationsudstyr, computere, edb-maskiner og periferiudstyr samt tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), elektronisk dokumentation, herunder brugervejledninger og manualer. (511) Klasse 16: Trykt dokumentation, herunder trykte manualer til brugere og systemudviklere, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater) til brug for undervisning vedrørende databehandlings- og edb-programmer. (511) Klasse 37: Installation, vedligeholdelse og reparation af edb-udstyr og edb-kommunikationsudstyr, computere, edb-maskiner og periferiudstyr. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder Internet baseret. (511) Klasse 42: Udvikling, vedligeholdelse og videreudvikling af databehandlings- og edb-programmer, programmering, implementering af edb-programmer, rådgivning og teknisk bistand vedrørende edb-programmer og -udstyr. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SWORDFISH (730) Indehaver: Elkjøp ASA, Skårer, Norge (511) Klasse 09: Etuier specielt udformet til bærbart elektronisk udstyr. (511) Klasse 18: Opbevaringstasker til bærbart elektronisk udstyr. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FREDS (730) Indehaver: Freds La Mote AB, Ringugnsgatan 11, Limhamn, Sverige (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande; fodtøj og hovedbeklædning; undertøj; veste; sokker, strømper, strømpebukser. (730) Indehaver: Hasbro Inc., a corporation of the State of Rhode Island, 1027, Newport Avenue, P.O. Box 1059, Pawtucket, USA (511) Klasse 09: Computerprogrammer i form af spil og undervisningsprogrammer; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd og billeder samt dele og tilbehør hertil. (511) Klasse 16: Magasiner, tegneserier, farvebøger, historiebøger, bytteog handelskort, kunstner- og håndværkersæt, modeller materialer, spillekort. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, nemlig legetøjskøretøjer, legetøjsfigurer og dele (ikke indeholdt i andre klasser) til brug i forbindelse dermed; dukker, dukketøj og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til dukker; børne- og baby aktivitets legetøj; plyslegetøj; tøjdyr; figurer og dyr lavet som legetøj af plastik og vinyl; legetøj i form af modelleringsmaterialer samt tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til brug i forbindelse hermed; sidde-på legetøj; trække og skubbe legetøj; radiokontrollerede legetøjskøretøjer; mekanisk legetøj; legetøjsbygge- og konstruktionssæt; optrækkeligt legetøj; vandpistoler, musiklegetøj, legetøj, både elektronisk og manuelt betjent, til brug i forbindelse med undervisning og uddannelse i forskellige færdigheder; oppusteligt legetøj; legetøjsrangler og - skralder; puslespil; brætspil samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil, herunder skønheds- og frisørsaloner som legetøj; trykte øvelses- og action-, kort- og rollespil; elektronisk håndholdte spil, herunder videospil; sportsudstyr i form af legetøj nemlig, bolde, baseballs, baseball bats, hockey stave og pucke, fodbolde, basketbolde, volleybolde, skumringe og -plader (legetøj); boldkanoner og bolde samt ringe og plader til brug i forbindelse hermed. 3589

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Salem Nabulsi, Borups Allé 241, st.tv., 2400 København NV, (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser); telefonudstyr (ikke indeholdt i andre klasser). (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Elke Preisler, Dreyersvej 29, 6000 Kolding, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, markedsanalyser og marketingsundersøgelser, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration herunder planlægning, koordinering og afholdelse af events og messer. (511) Klasse 42: Catering. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ALL DAY AQUA (730) Indehaver: BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, Unnastrasse 48, D Hamburg, Tyskland (511) Klasse 03: Sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Sulfametizol Ophtha (730) Indehaver: Orbita Holding Aps, Halmtorvet 29, 1700 København V, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, nemlig øjendråber og tabletter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JUBII OR NOT TO BE (730) Indehaver: Ronald Stilborg, Fyrrevejen 25, 4180 Sorø, (511) Klasse 16: Visitkort, plakter og små tryksager. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 42: Grafisk design. (730) Indehaver: Jubii A/S, Rahbeks Allé 11, 2., 1749 København V, (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 09: Edb-hardware og edb-software, perifert edb-udstyr, telefoner, herunder mobiltelefoner; elektroniske edb-manualer. (511) Klasse 16: Aviser, herunder reklameaviser, tidsskrifter, blade, bøger, kataloger og brochurer; manualer, herunder til internettet; edb-programmer i papirform. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Udlejning af udstillings-, butiks- og informationsfaciliteter i et elektronisk virtuelt miljø; stillen websider til rådighed for andres udbud og interaktive salg af varer og tjenesteydelser; samling (ikke transport) og udstilling af et udvalg af varer og tjenesteydelser, så andre får mulighed for online - på en nem måde - at overskue og købe disse varer og tjenesteydelser; erhvervsinformation stillet til rådighed via internettet; telemarketing, markedsføring og reklame via internettet; auktionssalg via internettet; tilvejebringelse af interaktive forretningsinformationer. (511) Klasse 38: Telekommunikation, TV- og radiotransmission; udbud af internetadgang; pressebureauvirksomhed. (511) Klasse 39: Elektronisk plads- og overfartsreservation. (511) Klasse 41: Produktion af TV- og radioudsendelser; udgivervirksomhed; tilvejebringelse af interaktive informationer til underholdnings-, undervisnings- eller uddannelsesbrug. 3590

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ASMO (730) Indehaver: Asmo Co., Ltd., 390, Umeda-cho, Kosai-Shi, Shizuokaken, , Japan (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 07: Motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befrodringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), elektrisk drevne gardinenheder med dele og tilbehør, nemlig: hastighedskontrollerede elektriske motorer og gardinenheder; elektrisk drevne skoddeenheder med dele og tilbehør, nemlig: hastighedskontrollerede elektriske motorer og skoddeenheder; hastighedskontrollerede elektriske motorer til diverse landbrugs- og konstruktionsmaskiner; blæsemotorer til centralvarmeapparater; ultrasoniske motorer til diverse brug, motorhastighedskontrolapparater til kontrol af elektriske motorer. (511) Klasse 09: Elektriske motorer til diverse kontorudstyr med dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser), nemlig: stepmotorer til faxmaskiner, til kopimaskiner og til printere, motorer uden kontaktkul til diverse kontorudstyr med tilbehørende ventilatorer/blæsere, hastighedskontrollerede elektrsike motorer til tromlerensere; elektriske motorer til magnethovedparkeringssystemer til computerdiskdrives, hastighedskontrollerede elektriske motorer til rensesystemer til afladning af wirere til kopimaskiner og kabler og rammer hertil; hastighedskontrollerede elektriske motorer til bladbehandlingssystemer. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet; vinduesviskerapparater til befordringsmidler, herunder vinduesviskerapparater til bagruder og dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), nemlig: hastighedskontrollerede elektriske motorer, viskerkoblinger, viskerarme og viskerblade; vinduesviskervaskeapparater til befordringsmidler og dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), nemlig: elektriske motorer til vinduesvaskerpumper, forstærkerpumper, vaskebeholdere, slanger og dyser (forstøvningsmundstykker); vaskesystemer til forlygter på befordringsmidler bestående af elektriske motorer, pumper, dyser, beholdere og slanger; motorer og regulatorer til airconditionapparater og varmeapparater til befordringsmidler, nemlig: blæsemotorer, servomotorer, motorer uden kontaktkul, stepmotorer og trykregulatorer, elektriske motorer til ventilatorer/blæsere; vindues- og soltagssystemer til befordringsmidler og dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), nemlig: hastighedskontrollerede elektriske motorer til vinduer til befordringsmidler; hastighedskontrollerede elektriske motorer til soltag til befordringsmidler og rammer, koblinger (forbindelsesled) samt kabler; hastighedskontrollerede elektriske motorer til elektrisk styrede sæder til befordringsmidler; elektriske motorer til sædebælter til befordringsmidler, nemlig: hastighedskontrollerede motorer til passiv kontrollering af sædebælter og hastighedskontrollerede motorer til justering af højden på ankere; apparater til tilbagetrækning af forlygter på befordringsmidler med dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), nemlig: hastighedskontrollerede elektriske motorer til tilbagetrækning af forlygter med tilhørende forbindelsesled; hastighedskontrollerede motorer til regulering af lyshøjden på befordringsmidler og stød(stangs)mekanismer (stroking structures); elektriske nøglesystemer til befordringsmidler og dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), nemlig: apparater til aktivering af dørlåse, herunder hastighedskontrollerede elektriske motorer, låseenheder til bagagerum og solenoider til bagagerum og motorer til lukning af bagageklap; automatiske dørsystemer til befordringsmidler meddele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), nemlig: hastighedskontrollerede motorer og kamsystemer til lukning af døre og hastighedskontrollerede elektriske motorer til automatiske døre, elektriske motorer til befordringsmidler og dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), nemlig: stepmotorer til luftaflastningsventiler, stepmotorer til styregrejsventiler på apparater til kontrol af recirkulation af motorudstødningsgas, hastighedskontrollerede stepmotorer til styreventiler til kontrol af motorer i tomgang; stepmotorer til styring af drejeklapregulering af maskinkraft; vandpumper og elektriske motorer; hastighedskontrollerede motorer til standsning af brændstoftilførsel med hertil hørende forbindelsesled; hastighedskontrollerede opvarmningshjælpemotorer (mekanismer der trækker i acceleratorwireren for at forbedre startmulighederne på en roterende maskine) og forbindelsesled; hastighedskontrollerede elektriske motorer til elektrisk kontrol af dieselinjektion; hastighedskontrollerede elektriske motorer til autostyresystemer; hastighedskontrollerede ventilkontrolmotorer; elektriske motorer til luftpumper og pumper og hastighedskontrollerede motorer til accelerering af centralaflåsningssystemer; elektriske motorer til hydrauliske trykkredsløb til befordringsmidler og dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), nemlig: elektriske motorer til ABS bremsesystemer, elektriske motorer til hydrauliske forstærkerpumper, elektriske motorer til systemer til kontrol af træk, elektriske motorer til hydrauliske pumper til bremsesystemer og pumper hertil, elektriske motorer til måling af pumper og pumper hertil, elektriske motorer til maskinoliepumper og pumper hertil, elektriske motorer til kraftstyring og elektriske motorer til kontrol af højde; motorer til vakuumpumper til elektriske befordringsmidler og pumper hertil; elektriske motorer og pumper til luftaffjedringssystemer til befordringsmidler; elektriske motorer til aktivering af spjæld/dæmpere i befordringsmidler; hastighedskontrollerede elektriske motorer til firhjulsstyresystemer; hastighedskontrollerede elektriske motorer til omstillingssystemer mellem tohjulstræk og firhjulstræk og forbindelsesled herfor; hastighedskontrollerede elektriske motorer til differentialelåsemekanismer til befordringsmidler og koblingsled herfor; elektriske motorer til differentialeoliekølerpumper til befordringsmidler og pumper hertil; elektriske motorer til styring af befordringsmidler og pumper hertil; elektriske motorer til styring af befordringsmidler og dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), nemlig: teleskopiske motorer, hældningsmotorer og hastighedskontrollerede elektriske motorer til powerstyring; hastighedskontrollerede elektriske motorer til skift af vægtstangslåsesystemer til befordringsmidler med automatiske gear og hertil hørende dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser); hastighedskontrollerede elektriske motorer til teleskopradioantenner og motorantennesystemer til befordringsmidler; hastighedskontrollerede elektriske motorer til odometre til befordringsmidler; elektriske motorer til sidespejle til befordringsmidler; hastighedskontrollerede elektriske motorer til aktivering af automatiske spoilere for befordringsmidler; hastighedskontrollerede elektriske motorer til konvertible tage/kalecher og forbindelseskoblinger hertil, elektriske kredsløbsenheder til befordringsmidler, nemlig: intermitterende relæer til viskere, kontrolenheder til soltag, drevne vinduer, spoilere, gearskiftere; alle de forannævnte varer er dele til køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften, eller i vandet. 3591

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Deere & Company, a corporation of the State of Delaware, John Deere Road, Moline, Illinois 61265, USA (511) Klasse 07: Selvkørende, trukne, vedhængte, tilbyggede, påbyggede eller saddeltilkoblede maskiner og redskaber og dele hertil til anvendelse i landbrugsøjemed, nemlig til forberedelse og pleje af agerjord, eksempelvis plove af enhver art, jordfræsere, harver, kultivatorer samt maskiner og redskaber til fjernelse af ukrudt, sporløsnere, stensamlemaskiner, maskiner og redskaber til jordboring, og til tilføring af luft og kvælstof til jorden, og til dannelse af huller i jorden til udluftningsformål, og til pleje af såsæd og planter, eksempelvis ajle- og kalkspredere, såmaskiner, rodsåmaskiner og priklemaskiner, plantemaskiner, maskiner til lægning af kartofler, hakke- og hypperedskaber, rodsåmaskiner og såmaskiner til direkte såning, og til plantebeskyttelse, eksempelvis sprøjte- og forstøverapparater, træsprøjter, pudringsudstyr, overrislings- og vandingsanlæg, og planteudtyndere, maskiner og redskaber til ærtehøst, eksempelvis mejeredskaber, kombinerede meje- og slåmaskiner, pressere, nemlig rundballepressere, storballepressere, ballepressere (rektangulære baller), og masiner til indsamling af hø, river, vendere, skårlæggere, maskiner til balleindbinding, grøntsnittere, samlepressere, ballelæssere og ballekastere, høstmaskiner til stråafgrøder, mejetærskere, snitteværk, specialsnitteværker til optagelse af solsikker, raps, olieholdige afgrøder, og aksafstrygere, tandsæt til majshøst, anordnet, eller ikke anordnet rækkevis, majsplukkere, opsamlere, bomuldsplukkere og -afstrygere; selvkørende, trukne, vedhængte, tilbyggede, påbyggede eller saddeltilkoblede maskiner og redskaber og dele hertil til anvendelse inden for byggeri, eksempelvis gravemaskiner, læssere, redskaber til planering, gravkoer, vejhøvle; selvkørende, trukne, vedhængte, tilbyggede eller påbyggede maskiner og redskaber og dele hertil til anvendelse i skovbrugsøjemed, eksempelvis redskaber til træfældning, til håndtering af træer, afgrenere, stammerykkere, hejsespil; selvkørende, trukne vedhængte, tilbyggede eller påbyggede maskiner og redskaber og dele hertil, inklusive hånddrevne og eldrevne maskiner og redskaber samt maskiner og redskaber drevet af forbrændingsmotorer til vedligeholdelse og rensning af plæner, golfbaner og sportspladser samt parkanlæg og offentlige pladser, særlig mejemaskiner, vertikalskærere, kantskærere, fejemaskiner, støv- og løvsugere, støv- og løvblæsere, maskiner til snerydning, oprydningsblade og løvsamlere, til jordbundspleje og -bearbejdning, særlig motordrevne hakkemaskiner, og til be- og -forarbejdning af planter, særlig hækklippere, hakkemaskiner, motorsave, maskiner til produktion af dækningsmateriale, trådklippere, og til anvendelse i havebrugsøjemed og til tilføring af luft og kvælstof til jorden, og til dannelse af huller i jorden til udluftningsformål; selvkørende, trukne, vedhængte, tilbyggede eller påbyggede maskiner og redskaber og dele hertil, til håndtering af materialer, gods og lignende, eksempelvis transportører til anvendelse i landbrugsøjemed, frontlæssere, hæklæssere, ballelæssere, redskaber til materialehåndtering, teleskoplæssere, blæsere, transportbånd, små læssere; selvkørende, trukne, vedhængte, eller påbyggede maskiner og redskaber og dele hertil, til transport af materialer, gods og lignende, eksempelvis staldgødningsspredere; komponenter og påbygningsdele og dele hertil til førnævnte maskiner og redskaber, eksempelvis hydrauliske apparater og redskaber, anhængerkoblinger, hejsespil, redskabsbærere, motorer, luftfiltre til motorkøretøjer, lydpotter, dieselmotorer til påbygning på maskiner, gear; apparater til betjening af disse varer; dele til køretøjer, nemlig indsprøjtningspumper, karburatorer, olie- og brændstoffiltre, udskiftelige filterpatroner, startere, dynamoer, kølere og beklædninger hertil; tilbehør til køretøjer, nemlig tændrør, gløderør, smøreapparater; elektrisk håndværktøj, inklusive smørepressere, luftpumper; knivsmedevarer, eksempelvis mejeknive, hakkelsesknive og -plejle; industri- og landbrugsværktøj til maskindrift såsom save, savblade, file, boremaskiner, tænger, hammere, forsænkere, fræsere, knive, værktøj til opmærkning, raspe, spader, hakker; slibesten, slibeskiver; udsugnings- og støvrensningsapparater samt dele hertil (511) Klasse 12: Køretøjer med hjul og bæltekøretøjer med eget eller eksternt drev med knækstyring, ratstyring eller bæltestyring og dele hertil, nemlig til anvendelse ilandbrugsøjemed, eksempelvis traktorer, og til anvendelse inden for byggeri, eksempelvis gaffeltrucks, og til anvendelse i skovbrugsøjemed, og til anvendelse i terræn, og til anvendelse i forbindelse med pleje af haver og grunde, og til anvendelse på veje og/eller fastgjorte flader; befordringsmidler til brug på land, særlig motordrevne et- eller flersporede køretøjer eller sådanne køretøjer drevet af en fører samt dele hertil, eksempelvis køretøjer med et, to, tre eller flere hjul, særlig børnecykler, løbehjul, gokarts, dobbeltcykler (tohjulet cykel ved siden af tohjulet cykel), cykler med, bælter; køretøjer med hjul, særlig små traktorer køretøjer med multifunktioner og køretøjer til kommunal brug og dele hertil, vogne, en- eller flerakslede landbrugsanhængere, transportanhængere, gaffeltrucks, redskabsbærere; motorer og drev til befordringsmidler til brug på land og motordrevne redskaber; dele til førnævnte køretøjer, særlig oprydningsblade, mejeknive, motorhjelme, beholdere til optagelse af græs, løv og smuds, fejevalser, blæsere, læsseanordninger, skæreanordninger og anordninger til tildækning af jord, chassiser, rammer og påbygninger, vognkasser, aksler, hjul, bremser, koblinger, ruder, kippeapparater samt læsse- og aflæsningsapparater, fjedre til køretøjer, apparater til ensugning og udstødning, turboladere drevet af udstødningsgas til forbrændingsmotorer på køretøjer, lyddæmpere, sæder, vinduesviskere, rat, støddæmpere, svingende retningsvisere, skærme, stødstænger, instrumentpaneler, armaturer til køretøjer; trækmaskinereller traktorer, som er beregnet til at blive monteretmed arbejdsredskaber, og dele hertil. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, inklusive støvler, sko, huer, overalls, regnfrakker og - jakker, vinterjakker, smækbukser, jakker, veste, slips, arbejdsfrakker, handsker, anorakker, parkacoats, fodtøj til fritidsbrug, skjorter, sweatshirts, pullovere, sportsbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Tribal Business (730) Indehaver: Thomas Geuken, Valkendorfsgade 30. 2sal., 1151 København K, (511) Klasse 09: Edb-software. (511) Klasse 16: Papir, pap, tryksager, bogbinderiartikler, instruktionsog undervisningsmateriale, klichéer. (511) Klasse 35: Forretningsundersøgelser og opinionsundersøgelser, markedsundersøgelser, vurdering af forretningsanliggender, undersøgelser ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 38: Kommunikationsvirksomhed, rådgivning vedrørende kommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Udgivervirksomhed, uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Journalist- og psykolovirksomhed, herunder udarbejdelse af psykologiske rapporter og af statistiske oplysninger i forbindelse hermed samt psykologisk bistand, udvikling af produkter, software, analyser og koncepter for andre, teknisk forskning, terapi, udvikling af forskningsmetoder for andre samt udvikling og forskning for andre, vedligeholdelse af computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: complex (730) Indehaver: Malling Beck A/S, Læhegnet 73, 2620 Albertslund, (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer. (511) Klasse 16: Trykte publikationer. (511) Klasse 41: Online publikationer. 3592

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MOBILEYOU (730) Indehaver: Mobilethink A/S, Udviklingsparken, Sønderhøj 46, 8260 Viby J, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Åboulevarden 17, 8100 Århus C, (511) Klasse 09: Computersoftware til håndtering af links, adresser, e- mails, nyheder og elektronisk kalender via mobiltelefon og internetbrowser. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder adgang til elektronisk post og elektroniske kalenderfunktioner. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Web- og WAP baseret nyhedstjeneste med adgang via WAP-baseret mobiltelefon og internet-browser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VEGGEN (730) Indehaver: Cerealia Unibake A/S, Oensvej 28-30, Hatting, 8700 Horsens, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 29: Geléer, syltetøj, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevar, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ABAXIVIR (730) Indehaver: TAD Pharmazeutisches Werk GmbH, Heinz-Lohmann- Strasse 5, Cuxhaven, Tyskland (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SLOTS (730) Indehaver: Poulsen Roser ApS, Hillerødvejen 49, 3480 Fredensborg, (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RENEX (730) Indehaver: ICI Chemicals & Polymers Limited, The Heath, Runcorn, Cheshire WA7 4QF, Storbritannien (511) Klasse 01: Overfladeaktive kemiske midler, opløsende og fugtende midler, rensemidler til brug som additiver til benzin, til brændstoffer og/eller til andre motordrivmidler, olie-, råolie- og petroleumsdispergeringsmidler, præparater til separering af fedtstoffer. (511) Klasse 03: Syntetiske vaske- og rensemidler til personlig brug, til brug ved tøjvask, til vaskeribrug og til industriel brug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Bold-Mix (730) Indehaver: DANSK JORDFORBEDRING ApS, Vadsbystræde 6, 2640 Hedehusene, (740/750) Fuldmægtig: Dragsted Schlüter Aros advokatfirma, Rådhuspladsen 4, 1550 København V, (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande, incl. forarbejdning og behandling af produkter og materialer til jord-, landbrugs- samt gartnerivirksomhed. (511) Klasse 42: Professionel bistand og rådgivning (ikke forretningsmæssig) vedrørende landbrugs- og skovbrugsvirksomhed samt gartneri, herunder vedrørende jord- og muldprodukter samt genvinding og forarbejdning af biologiske materialer og produkter til jord- og muldprodukter. (730) Indehaver: Cerealia Unibake A/S, Oensvej 28-30, Hatting, 8700 Horsens, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 29: Geléer, syltetøj, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver. 3593

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: D-GRO A (730) Indehaver: DANSK JORDFORBEDRING ApS, Vadsbystræde 6, 2640 Hedehusene, (740/750) Fuldmægtig: Dragsted Schlüter Aros advokatfirma, Rådhuspladsen 4, 1550 København V, (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande, incl. forarbejdning og behandling af produkter og materialer til jord-, landbrugs- samt gartnerivirksomhed. (511) Klasse 42: Professionel bistand og rådgivning (ikke-forretningsmæssig) vedrørende landbrugs- og skovbrugsvirksomhed samt gartneri, herunder vedrørende jord- og muldprodukter samt genvinding og forarbejdning af biologiske materialer og produkter til jord- og muldprodukter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Fairway-Mix (730) Indehaver: DANSK JORDFORBEDRING ApS, Vadsbystræde 6, 2640 Hedehusene, (740/750) Fuldmægtig: Dragsted Schlüter Aros advokatfirma, Rådhuspladsen 4, 1550 København V, (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande, incl. forarbejdning og behandling af produkter og materialer til jord-, landbrugs- samt gartnerivirksomhed. (511) Klasse 42: Professionel bistand og rådgivning (ikke-forretningsmæssig) vedrørende landbrugs- og skovbrugsvirksomhed samt gartneri, herunder vedrørende jord- og muldprodukter samt genvinding og forarbejdning af biologiske materialer og produkter til jord- og muldprodukter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PÅ TVÆRS (730) Indehaver: BRFkredit a/s, Klampenborgvej 205, 2800 Lyngby, (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere, rådgivning vedrørende bygningsvirksomhed, udarbejdelse af bygningsplaner, proffessionel rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FAMILIE GUF (730) Indehaver: Malaco KB, Norbergsgatan 12, Malmö, Sverige (511) Klasse 30: Konfekturevarer og sukkervarer (slik). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VIALMIX (730) Indehaver: DuPont Pharmaceuticals Company, a corporation of the State of Delaware, Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, Wilmington, Delaware 19805, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 10: Udstyr til brug ved medicinsk behandling til fremstilling og aktivering af medicinske ultralydskontrastmidler ved kontrolleret omrystning/sammenblanding af indholdet af kontrastmiddel i et reagensglas. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Dan-sol (730) Indehaver: Trelleborg Typehuse Holding A/S, Møllehuset, Frederiksdal, 2800 Lyngby, (740/750) Fuldmægtig: Mogens Odin Clorius, Søbakken 6, 2800 Lyngby, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansielvirksomhed; ejendomsmæglervirksomhed herunder udlejning af fritidshuse. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed; arrangering af rejser. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirkomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OXETINE (730) Indehaver: SmithKline Beecham p.l.c., New Horizons Court, Brentford Middlesex, TW8 9EP, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og medicinske præparater og stoffer. 3594

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 10. 122. årgang. 2001-03-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 20. 121. årgang. 2000-05-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1323 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 36. 121. årgang. 2000-09-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2699 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 120. årgang. 1999-11-10 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2687 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 239 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 39. 121. årgang. 2000-09-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2923 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 44. 122. årgang. 2001-11-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3637 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1343 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 124. årgang. 2003-07-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 124. årgang. 2003-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 124. årgang. 2003-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1981 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 122. årgang. 2001-02-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 577 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 49. 121. årgang. 2000-12-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3745 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 20. 122. årgang. 2001-05-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1425 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 123. årgang. 2002-04-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1465 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 28. 121. årgang. 2000-07-12 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1771 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 130. årgang. 2009-08-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 130. årgang. 2009-08-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 130. årgang. 2009-08-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1947 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 122. årgang. 2001-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 963 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1443 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 127. årgang. 2006-08-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 127. årgang. 2006-08-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 127. årgang. 2006-08-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1791 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 08. 123. årgang. 2002-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 679 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 24. 121. årgang. 2000-06-14 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1571 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1429 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 121. årgang. 2000-11-29 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3665 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 123. årgang. 2002-11-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4303 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 23. 122. årgang. 2001-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1677 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 47. 122. årgang. 2001-11-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3903 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 126. årgang. 2005-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 126. årgang. 2005-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 126. årgang. 2005-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1427 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 121. årgang. 2000-10-25 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3237 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 121. årgang. 2000-03-22 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 779 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 171 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 120. årgang. 1999-05-12 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 965 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 126. årgang. 2005-11-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 126. årgang. 2005-11-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 126. årgang. 2005-11-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2791 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1093 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 11. 123. årgang. 2002-03-13 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1133 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere