Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014"

Transkript

1 Side 1 af 6 TDC A/S, Presse DATO 1/ INITIALER IKJE/BWH Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Forord Denne analyse er den femte, som TDC Group siden 2010 har gennemført af danskernes forbrug af film og tv-serier i hjemmet på de mest udbredte platforme, dvs. DVD, BluRay, download og streaming. Analysen omfatter som i tidligere år også en vurdering af omfanget af det ulovlige forbrug forstået som kopiering af fysiske enheder samt streaming og download fra ulovlige udbydere på nettet. Analysen bygger på spørgeskemaundersøgelser udført af YouGov. På baggrund af de indkomne svar har TDC Group s analyseafdeling beregnet omfang og udviklingstendenser for befolkningen som helhed. Temaet i undersøgelserne har været de samme i alle fem år. Men undervejs er der sket justeringer og mindre ændringer i spørgsmål og formulering og også i de efterfølgende beregninger. Det gør det i nogle tilfælde svært at sammenligne direkte fra år til år. I alt danskere i alderen år deltager i dette års undersøgelse, som er gennemført i marts TDC A/S Teglholmsgade 0900 København K Presse Tel:

2 Side 2 af 6 Resume af de vigtigste tendenser i 2014-undersøgelsen Piratkopiering og ulovlig download og streaming af film og tv-serier faldt fra 2013 til 2014 med ca kopier af film og ca afsnit af tv-serier: Film: I 2013 var det ulovlige forbrug af film ca. 5,8 mio. stk., mens det i 2014 er ca. 5,1 mio. stk. I 2012 (hvor der dog blev anvendt en anden spørgemetodik) var tallet ca. 8,6 mio. stk. Tv-serier: I 2013 var det ulovlige forbrug af tv-serier ca. 8,1 mio. afsnit, mens det i 2014 er ca. 7,9 mio. stk/år. I 2012 (med en anden spørgemetodik) var tallet ca. 10,0 mio. stk. Det ulovlige forbrug sker hovedsaligt ved streaming eller download fra pirattjenester. For film er der således ca. 85 pct. af det ulovlige forbrug, der er fra streaming eller download, mens de 15 pct. er ved ulovlig kopiering af DVD og BluRay. For tv-serier er forskellen meget mere udtalt, idet 99 pct. af det ulovlige forbrug er fra streaming eller download fra nettet, og kun godt en pct. er fra kopiering af fysiske medier. Andelen af danskerne, som downloader eller streamer ulovligt, er steget en smule, men andelen af brugere med kun lovligt forbrug er steget endnu mere. 15 pct. ved eller tror, at husstanden har streamet eller downloadet ulovligt inden for de seneste tre måneder. Sidste år var tallet 14 pct. 21 pct. ved eller tror husstanden har streamet eller downloadet lovligt inden for de seneste tre måneder. Sidste år var tallet 19 pct. Knap en tredjedel af dem, der erkender, at de downloader eller streamer ulovligt, siger, at de gør det mindre end året før. Men der er samtidig en lille gruppe, for hvem ulovlighederne faktisk er steget. 30 pct. af dem, der downloader eller streamer ulovligt, siger, at de gør det mindre end året før. I 2013 var andelen 36 pct. 10 pct. af gruppen mener, at deres ulovlige forbrug steget. I 2013 var andelen 11 pct. Andelen af brugere med uændret ulovligt forbrug er vokset fra 43 til 49 pct. Forbruget af film og serier på DVD- eller BluRay-udgivelser er faldet med næsten 30 pct. I 2013 lå forbruget på ca. 23 mio. film på DVD eller BluRay om året, og det er nu faldet til ca. 17 mio. stk. Danskerne låner også færre ulovlige kopier af DVD er og BluRay film af hinanden. I 2013 sagde 69 pct., at de kun låner original-udgaver, og det tal er i år steget til 74 pct. Tilsvarende er andelen af dem, der låner både originale og (ulovlige) kopiversioner faldet fra 30 til 23 pct. Det er lovligt at låne og afspille en original DVD-version, men det er ikke lovligt at låne en kopi. Andelen af husstande, der lejer eller køber film direkte via et smart-tv er næsten fordoblet fra fem til ni pct. af alle. Samtidig falder andelen af dem, der lejer eller køber via en spilkonsoller som PlayStation eller særlige bokse som f.eks. Apple TV-boks. Smart-tv har nu lige så stor markedsandel som Apple-TV-boks. Næsten hver anden husstand (med personer i alderen år) abonnerer nu på en filmtjeneste, der giver adgang til at se film over internettet. Andelen er vokset fra 32 pct. primo 2013 til 45 pct. i år.

3 Side 3 af 6 Næsten halvdelen har adgang til streaming Lovlige internetbaserede streaming-tjenester oplever en markant stigning i disse år, og det påvirker både forbruget på de traditionelle filmmedier, og danskernes forbrugs-adfærd generelt. Undersøgelsen viser, at næsten hver anden husstand (med personer i alderen år) nu har adgang til streaming på nettet fra tjenester som Netflix, HBO Nordic, Viaplay, YouBio osv. Adgangen til streaming flytter forbruget af film og serier fra traditionelle platforme som f.eks. tv-kanaler og biograf. Hvor 86 pct. af danskerne sidste år jævnligt så film på tv-kanalernes sendeflader er det 82 pct. i år. Danskere, der går i biografen for at se film, er faldet fra 79 til 74 pct., og endelig er andelen, der bruger DVD- eller BluRay-afspiller faldet med seks procentpoint til 57 pct Husstande med streamingabonnement Selv om tv-serier er skabt og udviklet til de traditionelle flow tv-kanaler, flytter forbruget fra netop flow-tv til streaming platforme. I 2013 var det 85 pct. af danskerne, der fulgte serier på de kendte tv-kanaler, men tallet er i år faldet til 78 pct. Samtidig stiger antallet af forbrugere, der ser tv-serier på computerskærme, fra 32 til 36 pct. Frobruget af tv-serier på Smart tv, dvs. streaming af serier via tv ets indbyggede bredbåndsforbindelse, er vokset fra fire til otte pct. af forbrugerne. Flere lovlydige forbrugere Sidste års undersøgelses indikerede, at de lovlige streaming-tjenester havde en positiv indflydelse i form af et lille fald i ulovlig streaming og download. Tendensen er forstærket i år, selv om der nominelt faktisk er blevet flere, der også benytter de ulovlige tjenester. I sidste års undersøgelser oplyste 14 pct. af husstandene, at de jævnligt foretog ulovlig streaming eller download. Samtidig oplyste 19 pct., at de aldrig benyttede

4 Side 4 af 6 de ulovlige tjenester. I år er tallene vokset til hhv. 15 og 21 pct., altså en lille vækst for begge grupper, men dog størst for de lovlige brugere. Udviklingen afspejler formentlig, at kendskabet til de netbaserede streamingtjenester generelt er vokset. Dermed øges også interessen for at afsøge markedet for alternativer, herunder også ulovlige tjenester med attraktivt indhold. Indflydelsen fra de lovlige tjenester afspejler sig endnu mere tydeligt i omfanget af ulovlig download og streaming. Det samlede forbrug af film og serier på de ulovlige tjenester er faldet med knap fem pct., svarende til ca stk. Faldet er størst inden for spillefilm, hvor der nu er ca. 4,3 millioner ulovlige download / streaminger på et år mod 4,8 millioner for et år siden. Den ulovlige streaming af og download af tv-serier er faldet med stk. Dertil skal man lægge forbruget af ulovlige kopier af DVD / BluRay. Både stream/downbload og kopier af fysiske medier indgår i nedenstående graf. Når det ulovlige forbrug af tv-serier falder nominelt mindre end det ulovlige forbrug af film, hænger det formentlig sammen med en voksende interesse for tvserier generelt. Dertil kommer, at en del serier først kommer til det danske marked en rum tid efter USA. Samme tendens forekommer, når man spørger forbrugerne, om deres forbrugsmønster har ændret sig i forhold til lovlig eller ulovlig adfærd. Her svarer ca. 20 pct. at omfanget af deres ulovlige download af tvserier er steget, mens det kun er ca. ti pct. for spillefilm. Den tendens til faldende piratforbrug slår med andre ord senere igennem for tv-serier end for film.

5 Side 5 af 6 DVD-kopiering falder markant Salg og leje af fysiske medier som DVD og BluRayu har været faldende i flere år, og nu sætter den samme udvikling ind over for en traditionel folkesport med ulovlig kopiering af fysiske medier. Fra 2012 til 2013 faldt salget af de fysiske medier ca. 23 pct. til godt otte millioner stk., viser tal fra Foreningen af Danske Videodistributører. Inden for hjemmet faldt forbruget omtrent det samme, idet danskerne nu kun ser ca. 17 millioner film på DVD eller BluRay i løbet af et år. Sidste år var tallet ca. 23 millioner, altså et fald på ca. 26 pct. For tv-serier er forbruget af DVD/BluRay faldet ca. 22 pct. i perioden. Det er lovligt at kopiere en original DVD/BluRay så længe, det sker med henblik på eget (husstandens) forbrug. Men kopien må man ikke låne ud til andre. Man må derimod gerne låne originalen ud (så længe man ikke selv har en kopi til eget brug). Ikke desto mindre har mange i årevis set stort på forbuddet og lånt eller foræret kopier til venner eller bekendte. Denne trafik er begyndt at falde og nu er det i stigende grad kun originale versioner, man udveksler. Undersøgelsen viser, at det private, ikke-kommercielle lånemarked bliver gradvist mere lovligt. Tre ud af fire låner nu kun originale DVD/BluRay af venner og familie. Biograf og tv falder Som platform er de traditionelle tv-kanaler og biografen under pres, når det gælder forbruget af film og serier. Andelen af danskere, der jævnligt går i biografen for at se film, er faldet fra 79 til 74 pct., og andelen, der ser film på tv-kanalerne er faldet fra 86 til 82 pct. Forbruget af tv-serier på de traditionelle kanaler er tilsvarende faldet fra 85 til 78 pct.

6 Side 6 af 6 Flere af de andre traditionelle film-platforme som DVD-afspiller, tv-bokse og spilkonsoller falder også en smule, mens Smart TV stiger markant. Disse apparater har indbygget netkort og er dermed i stand til at streame film eller serier direkte fra internettet, og det har flere fået øjnene op for. Andelen af brugere af Smart TV er vokset fra fem til ni pct. i 2014.

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

De fleste danskere køber sort

De fleste danskere køber sort Nyt fra Juni 21 De fleste danskere køber sort Flere end hver anden dansker har fået udført sort arbejde inden for det seneste år. Det viser en interviewundersøgelse, Rockwool Fondens Forskningsenhed har

Læs mere

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE... 5 4. OM SELSKABERNE... 6 4.1 FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER...

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE... 5 4. OM SELSKABERNE... 6 4.1 FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER... 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE... 5 4. OM SELSKABERNE... 6 4.1 FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER... 6 4.2 AFLEDTE FORRETNINGSOMRÅDER... 6 5. ØKONOMIEN I SELSKABERNE...

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2007:42 10. juli 2007 Rettet 31. juli kl. 16. Figur 11 på side 13 er rettet i forhold til oprindelig version Befolkningens brug af internet 2007 Resumé: I 2007

Læs mere

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010 undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 1 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen 2012

It-anvendelse i befolkningen 2012 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen - 212 Udgivet af Danmarks Statistik 29. november 212 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Imageselect

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 14 It-anvendelse i befolkningen 14 Rettet 28. oktober 14, i forhold til oprindelig version (27. oktober 14). Der er rettet et link under tabel 1 på side 7. Rettelse er markeret

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel 4. kvartal 2009 Partnere: Copyright 2009 e-handelsfonden og Gilling Communication & Consulting Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse...side 3 Hovedtendenser

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2003:66 25. november 2003 Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003 Stadigt flere har adgang til internet. I 2. halvår 2003 er der 81 pct. af befolkningen som har adgang til internettet

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk Website

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN

BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2015 2. ÅRGANG 6. APRIL 2015 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN Hvad vil

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Politireformen år to

Politireformen år to Politireformen år to Befolkningens og samarbejdspartnernes syn på politiet i november/december 2008 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen April 2009 Københavns Universitet / Rigspolitiet

Læs mere

Den uforsikrede restgruppe og forsikringssvindel

Den uforsikrede restgruppe og forsikringssvindel Den uforsikrede restgruppe og forsikringssvindel belyst ved Forbrugsundersøgelsen 2 Christina Gordon Stephansen Rasmus Mikkelsen Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:27 26. maj 2004 Befolkningens brug af internet 2004 I 2004 har 83 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Næsten hver anden har adgang til internettet via

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2014

Telestatistik Første halvår 2014 Telestatistik Første halvår 214 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Februar 2006 Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Morten Hulvej Jørgensen Mette Riegels Ulrik Hesse Morten Grønbæk Center for Alkoholforskning Evaluering af forbuddet mod

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 10 Unge og rusmidler Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 171 1. Indledning Dette kapitel belyser unges brug af rusmidler. Vi beskæftiger os således med et område af ungdomslivet,

Læs mere

Danske unges gældsadfærd

Danske unges gældsadfærd Danske unges gældsadfærd Indledning De unge gældssætter sig som aldrig før, men mange har svært ved at tilbagebetale deres gæld. Ifølge de seneste tal fra Experian står godt 55.000 unge mellem 18 og 30

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere