ABB industrial drives. Firmwaremanual Standardpumpestyreprogram til ACQ810-frekvensomformere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ABB industrial drives. Firmwaremanual Standardpumpestyreprogram til ACQ810-frekvensomformere"

Transkript

1 ABB industrial drives Firmwaremanual Standardpumpestyreprogram til ACQ810-frekvensomformere

2 Liste over relaterede manualer Hardwaremanualer og vejledninger for frekvensomformeren ACQ drive modules (1.1 to 45 kw, 1 to 60 hp) hardware manual ACQ drive modules (55 to 160 kw, 75 to 200 hp) hardware manual ACQ drive modules (200 to 400 kw, 250 to 600 hp) hardware manual ACQ drive modules (200 to 500 kw, 300 to 700 hp) hardware manual Safe torque off function for ACSM1, ACS850 and ACQ810 drives application guide Firmwaremanualer og vejledninger til frekvensomformere ACQ810 standard pump control program firmware manual ACQ drive modules start-up guide Application programming for ACS850 and ACQ810 drives application guide Kode (engelsk) Kode (dansk) 3AUA AUA AUA AUA AUA AFE AUA AUA AUA AUA AUA Manualer og vejledninger for ekstraudstyr Manualer og lynvejledninger til I/O-udvidelsesmoduler, fieldbusadaptere osv. Du kan finde manualer og andre produktdokumenter i PDF-format på internettet. Se afsnittet Dokumentbibliotek på internettet på den indvendige side af bagsiden. Til manualer, som ikke er tilgængelige i dokumentbiblioteket, skal du kontakte det lokale ABB-kontor. ACQ810 manuals

3 Firmwaremanual ACQ810-standardpumpestyreprogram Indholdsfortegnelse 3AUA Rev E DA GÆLDENDE FRA: ABB Oy. Alle rettigheder forbeholdes.

4

5 Indholdsfortegnelse 5 Indholdsfortegnelse 1. Orientering om denne manual Oversigt Kompatibilitet Sikkerhedsinstruktioner Forventninger til læseren Indhold Udtryk og forkortelser ACQ810-betjeningspanelet Oversigt Egenskaber Installation Mekanisk installation Elektrisk installation Layout Statuslinje Betjeningsinstruktioner Grundlæggende betjening Liste over opgaver Hjælp og panelversion hvilken som helst mode Grundlæggende betjening hvilken som helst mode Outputmode Parametre Assistenter Ændrede parametre Fejllogger Tid & dato Parameter-backup I/O-indstillinger Referenceredigering Frekvensomformerinfo Parameterændringslog Styrested Oversigt Lokal styring/ekstern styring Lokalstyring Eksternt styrested Programegenskaber Safety Oversigt Frekvensomformerens konfiguration og programmering

6 6 Indholdsfortegnelse Programmering med parametre Applikationsprogrammering Pumpestyreegenskaber PID-styring Dvalefunktion Blød rørfyld Autoskift Flow-beregning Pumperengøring Beskyttende funktioner Hurtig rampe Styreinterfacer Programmerbare analogindgange Programmerbare analogudgange Programmerbare digitale indgange og udgange Programmerbare I/O-udvidelsesmoduler Programmerbare relæudgange Fieldbusstyring Motorstyring Konstante hastigheder Kritiske hastigheder Indstilling af hastighedsregulatoren Skalarstyring af motoren Brugerdefinerbar brugerbelastningskurve Brugerdefinerbar U/f kurve Fluxbremsning Applikationsstyring Applikationsmakroer Timerfunktioner DC-spændingsstyring Overspændingsregulering Underspændingsstyring Spændingsstyring og grænser Sikkerhed og beskyttelse Nødstop Termisk beskyttelse af motoren Programmerbare beskyttelsesfunktioner Automatisk fejlnulstilling Diagnose Energibesparelsesberegner Overvågning af energiforbrug Signalovervågning Vedligeholdelsestællere Belastningsanalysator Diverse Backup og gendannelse af frekvensomformerens indhold Datahukommelsesparametre Drev-til-drev-forbindelse

7 Indholdsfortegnelse 7 5. Applikationsmakroer Oversigt Generelt Fabriksindstillet makro Beskrivelse og typisk applikation Standardindstillinger Standardstyreforbindelser for fabriksmakroen Makro til ekstern styring Beskrivelse og typisk applikation Standardindstillinger Standardstyreforbindelser for makro til ekstern styring Hånd-/auto-styringsmakro Beskrivelse og typisk applikation Standardindstillinger Standardstyreforbindelser for makro til hånd-/auto-styring Styringsmakro for TRAD (traditionel pumpe) Beskrivelse og typisk applikation Standardindstillinger Standardstyreforbindelser for TRAD-makroen Applikationseksempler Makro til niveaustyring Beskrivelse og typisk applikation Standardindstillinger Standardstyreforbindelser for makro til niveaustyring Makro til multipumpestyring Beskrivelse og typisk applikation Standardindstillinger Standardstyreforbindelser for makro til multipumpestyring Eksempler på tilslutning af tryksensor Parametre Oversigt Udtryk og forkortelser Opsummering af parametergrupper Parameterliste Faktiske værdier I/O-værdier Styreværdier Brugsværdier Pumpeværdier Frekv.omf. status Alarmer og fejl Systemoplysninger Start/stop/retning Start/stop-mode Driftsmode Analoge indgange Digital I/O Analoge udgange

8 8 Indholdsfortegnelse 16 System Hastighedskalk Grænser Hastighedsreference Hastighedsreferencerampe Hastighedsstyring Kritiske hastigheder Konstante hastigheder PID ProcAkt valg setp. valgt Fejlfunktioner Motor therm beskyt Automatisk reset Overvågning Bruger lastkurve Procesvariabel Tidsstyrede funktioner Fluxreference Motorstyring Vedligeholdelse Energioptimering Voltage ctrl Datalagring Fieldbus FBA-indstillinger FBA data in FBA data out Panelvisning Indbygget modbus Load analyzer Pumpelogik MF kommunikation Pumpedvale Pumpe autoskift Niveaukontrol Flow-beregning Pumpe beskyttelse Pumperens Overvågning af energi Ext IO conf Hardware konfig Motor model data Opstartsdata Yderligere parameterdata Oversigt Udtryk og forkortelser Fieldbusadresser Pointerparameterformat i fieldbuskommunikation

9 Indholdsfortegnelse 9 32-bit heltalpointere bit heltalbitpointere Parametergrupper Parametergrupper Fejlsøgning Oversigt Sikkerhed Nulstilling af fejl Fejlhistorik Alarmmeddelelser genereret af frekvensomformeren Fejlmeldinger genereret af frekvensomformeren Styring via det indbyggede fieldbusinterface Oversigt Systemoversigt Tilslutning af fieldbus til frekvensomformeren Opsætning af det indbyggede fieldbudinterface Indstilling af frekvensomformerens styreparametre Grundlæggende for det indbyggede fieldbudinterface Kontrolord og statusord Referencer Aktuelle værdier Dataindgange/-udgange Orientering om EFB-kommunikationsprofiler Klassisk ABB-frekvensomformerprofil og udvidet ABBfrekvensomformerprofil Kontrolord for ABB-frekvensomformerprofilerne Statusord for ABB-frekvensomformerprofiler Statustransitionsdiagram for ABB-frekvensomformerprofiler Referencer for ABB-frekvensomformerprofilerne Aktuelle værdier for ABB-frekvensomformerprofilerne Modbusregisteradresser for klassisk ABB-frekvensomformerprofil Modbusregisteradresse til udvidet ABB-frekvensomformerprofil DCU 16-bit profil Kontrol- og statusord for DCU 16-bit profil Statusord for DCU 16-bit profil Statustransitionsdiagram for DCU 16-bit profil Referencer for DCU 16-bit profil Aktuelle signaler for DCU 16-bit profil Modbusregisteradresse for DCU 16-bit profil DCU 32-bit profil Kontrol- og statusord for DCU 32-bit profil Statusord for DCU 32-bit profil Statustransitionsdiagram for DCU 32-bit profil Referencer for DCU 32-bit profil Modbusregisteradresse for DCU 32-bit profil Modbusfunktionskoder Modbusundtagelseskoder

10 10 Indholdsfortegnelse 10. Styring via en fieldbusadapter Oversigt Systemoversigt Opsætning af kommunikation via et fieldbusadaptermodul Styringsparametre til frekvensomformeren Fieldbusstyreinterfacet Kontrolord og statusord Faktiske værdier FBA-kommunikationsprofil Fieldbusreferencer Tilstandsdiagram Styreblokdiagrammer Oversigt Hastighedsfeedback Kæde for hastighedsreference Håndtering af hastighedsfejl Ændring af momentreference, valg af driftsmode Valg af PID-styrings setpunkt og aktuel værdi Direkte momentstyring Yderligere oplysninger Forespørgsler vedrørende produktet og service Produktuddannelse Dit feedback vedr. ABB-frekvensomformermanualer Dokumentbibliotek på internettet

11 Orientering om denne manual 11 1 Orientering om denne manual Oversigt Kapitlet beskriver indholdet af manualen. Det indeholder også oplysninger om kompatibilitet, sikkerhed, samt hvem der bør læse denne manual. Kompatibilitet Manualen er kompatibel med: ACQ810-standardpumpestyreprogram version UIFQ2200 eller senere versioner. ACQ810-styreprogram til synkrone reluktansmotorer (ekstraudstyr +N7502) version UIFQ2210 eller senere versioner. Sikkerhedsinstruktioner Følg alle de sikkerhedsinstruktioner, som er leveret sammen med frekvensomformeren. Læs alle sikkerhedsinstruktioner, inden frekvensomformeren installeres, idriftsættes eller tages i brug. Alle sikkerhedsinstruktioner er oplyst i begyndelsen af hardwaremanualen. Læs de særlige advarsler og bemærkninger om de forskellige softwarefunktioner, inden der ændres i funktionernes fabriksindstillinger. For hver funktion er advarsler og bemærkninger beskrevet i manualen i underafsnit med beskrivelse af mulige parameterindstillinger.

12 12 Orientering om denne manual Forventninger til læseren Det forventes, at læseren af manualen kender til normale elektriske diagrammer, elektroniske komponenter og de elektriske, skematiske symboler. Indhold Manualen indeholder følgende kapitler: ACQ810-betjeningspanelet angiver en beskrivelse og instruktioner i brug af betjeningspanelet. Styrested beskriver frekvensomformerens styresteder og funktionsområder. Programegenskaber indeholder beskrivelser af funktionerne i ACQ810- standardprogrammet. Applikationsmakroer indeholder en kort beskrivelse af hver makro sammen med et tilslutningsdiagram. Parametre beskriver frekvensomformerens parametre. Yderligere parameterdata indeholder flere oplysninger om parametrene. Fejlsøgning angiver alarm- (advarsels-)- og fejlmeddelelser med oplysning om de mulige fejlårsager, samt hvordan fejlene kan rettes. Styring via det indbyggede fieldbusinterface beskriver kommunikationen til og fra et fieldbusnetværk ved hjælp af den indbyggede fieldbusinterface. Styring via en fieldbusadapter beskriver kommunikationen til og fra et fieldbusnetværk ved hjælp af et valgfrit fieldbusadaptermodul. Styreblokdiagrammer indeholder en grafisk fremstilling af styreprogrammet. Udtryk og forkortelser Udtryk/forkortelse AI AO DC-mellemkreds DI DIO DO DTC EFB FBA FIO-01 FIO-11 FIO-21 FIO-31 FDNA-0x Definition Analog indgang, grænseflade for analoge indgangssignaler Analog udgang, grænseflade for analoge udgangssignaler Jævnstrøm mellem ensretter og vekselretter Digital indgang, grænseflade for digitale indgangssignaler Digital indgang/udgang, grænseflade for digitale ind- eller udgangssignaler Digital udgang, grænseflade for digitale udgangssignaler Direkte momentstyring Embedded fieldbus Fieldbusadapter Modul til digital I/O-udvidelse som ekstraudstyr Modul til analog I/O-udvidelse som ekstraudstyr Analogt/digitalt I/O-udvidelsesmodul som ekstraudstyr Modul til digital I/O-udvidelse som ekstraudstyr DeviceNet-adapter som ekstraudstyr

13 Orientering om denne manual 13 Udtryk/forkortelse FENA-0x FLON-0x FPBA-0x FSCA-0x IGBT I/O ID KØRSEL JCU JMU JPU LSB LSW MSB MSW Parameter PI-regulator PID-regulering PLC Effektenhed PTC RFG RO STO UIFQ xxxx UPS Definition Ethernet/IP-adapter som ekstraudstyr LONWORKS -adapter som ekstraudstyr PROFIBUS DP-adapter som ekstraudstyr Modbus-adapter som ekstraudstyr Isoleret topolet gate-transitor. En spændingsstyret halvledertype med bred anvendelse i invertere, fordi de er nemme at styre og har en høj koblingsfrekvens Input/output Motoridentifikationskørsel. Ved identifikationskørslen vil frekvensomformeren identificere motorens karakteristika for derved at optimere motorstyringen. Frekvensomformermodulets styreenhed. JCU er installeret oven på effektenheden. De eksterne I/O-styresignaler er koblet til JCU, eller også er der monteret I/O-udvidelsesmoduler (ekstraudstyr) på den. Hukommelsesenhed, der er monteret på frekvensomformerens styreenhed Effektenhed; se definitionen neden for. Mindst betydningsfulde bit Mindst betydningsfulde ord Mest betydningsfulde bit Mest betydningsfulde ord Indstilling af frekvensomformeren, som kan indstilles af brugeren, eller signal målt eller beregnet af frekvensomformeren Proportional-integral regulator Proportional integral derivativ regulator. Styring af frekvensomformerkontrol er baseret på PID-algoritme. Programmable logic controller Indeholder elektronik og forbindelser til frekvensomformermodulet. JCU er forbundet til strømenheden. Positiv temperaturkoefficient Rampefunktionsgenerator Relæudgang, grænseflade for et digitalt udgangssignal. Implementeret med et relæ. Safe torque off Firmwaren til ACQ810-frekvensomformeren Nødstrømforsyning, strømforsyningsudstyr med batteri for at opretholde udgangsspænding under strømsvigt

14 14 Orientering om denne manual

15 ACQ810-betjeningspanelet 15 2 ACQ810-betjeningspanelet Oversigt Kapitlet beskriver egenskaberne for og betjening af ACQ810-betjeningspanelet. Betjeningspanelet kan anvendes til at styre frekvensomformeren, til at læse statusdata og til parameterjustering. Egenskaber Alfanumerisk betjeningspanel med et LCD-display. Kopifunktion parametre kan kopieres til betjeningspanelets hukommelse for senere overførsel til andre frekvensomformere eller som backup for et bestemt system. Hjælpetekster. Realtidsur.

16 16 ACQ810-betjeningspanelet Installation Mekanisk installation Se frekvensomformerens Hardwaremanual for at få oplysninger om montering. Der findes instruktioner til montering af betjeningspanelet på en kabinetdør i ACS-CP-U Control Panel IP54 Mounting Platform Kit Installation Guide (3AUA [engelsk]). Elektrisk installation Benyt et CAT5-netværksgennemløbskabel på maksimalt 3 meter. Egnede kabler kan rekvireres fra ABB. Se i frekvensomformerens Hardware Manual for at få oplysninger om placeringen af betjeningspanelets tilslutningsstik på frekvensomformeren.

17 ACQ810-betjeningspanelet 17 Layout 1 2a LOK LOC min 2b 30,00 30,10 400RPM o/min Hz 10 Hz RPM 12.4 A0. 50 A dm3/s% 2c RETNING DIR 00:00 12:45 MENU Nr. Brug 1 Status-LED Grøn =normal drift. Blinkende grøn = en alarm er aktiv. Rød = en fejl er aktiv. 2 LCD-display - opdelt i tre hovedområder: Statuslinje variabel, afhængig af driftsmode, se afsnittet Statuslinje på side 18. Midten variabel, generelt, viser signal- og parameterværdier, menuer eller lister. Viser også fejl og alarmer. Bundlinje viser aktuelle funktioner for de to taster samt tidspunkt, hvis aktiveret. 3 Tast nr. 1 Funktionen afhænger af sammenhængen. Teksten i det nederste, venstre hjørne af LCDdisplayet indikerer funktionen. 4 Tast nr. 2 Funktionen afhænger af sammenhængen. Teksten i det nederste, højre hjørne af LCDdisplayet indikerer funktionen. 5 Op Ruller op gennem en menu eller liste, som er vist i midten af LCD-displayet. Forøger en værdi, hvis en parameter er valgt. Forøger referenceværdien, hvis det øverste, højre hjørne er fremhævet. Holdes tasten nede, ændres værdien hurtigere. 6 Ned Ruller ned gennem en menu eller liste, som er vist i midten af LCD-displayet. Reducerer en værdi, hvis en parameter er valgt. Reducerer referenceværdien, hvis det øverste, højre hjørne er fremhævet. Holdes tasten nede, ændres værdien hurtigere. 7 LOK/REM Skifter mellem lokal- og fjernstyring af frekvensomformeren. 8 Hjælp Viser kontekstafhængige informationer, når tasten holdes nede. Den information, der vises, beskriver det element, som for øjeblikket er fremhævet i midten af displayet. 9 STOP Standser frekvensomformeren i lokalstyring. 10 START Starter frekvensomformeren i lokalstyring.

18 18 ACQ810-betjeningspanelet Statuslinje Den øverste linje i LCD-displayet viser frekvensomformerens grundlæggende statusinformation. LOK 30,00 o/min LOK HOVEDMENU Nr. Felt Alternative Forklaring muligheder 1 Styrested LOK Frekvensomformeren styres lokalt fra betjeningspanelet. REM Frekvensomformeren fjernstyres, f.eks. via frekvensomformerens I/O eller fieldbus. 2 Tilstand Omløbsretning er forlæns. Omløbsretning er baglæns. Roterende pil Frekvensomformeren kører ved referencepunkt. Stiplet roterende pil Frekvensomformeren kører, men ikke ved referencepunkt. Stationær pil Frekvensomformeren er stoppet. Stiplet stationær pil Startkommando er til stede, men motoren kører ikke. F.eks. fordi startfrigivelsessignalet mangler. 3 Panelbetjeningsmode Navn på aktuel mode. Navn på den viste liste eller menu. Navn på driftsstatus, f.eks. REF ÆNDRE. 4 Referenceværdi eller nummer for det valgte element Referenceværdi i outputmode. Nummer for det fremhævede punkt, f.eks. status, parametergruppe eller fejl.

19 ACQ810-betjeningspanelet 19 Betjeningsinstruktioner Grundlæggende betjening Betjeningspanelet betjenes ved hjælp af menuer og taster. Blandt tasterne er der to programmerbare taster, hvis aktuelle funktion bliver vist i displayet over hver tast. Der foretages et valg, f.eks. driftsmode eller parameter, ved at indtaste MENUtilstanden via tast nr. 2 og derefter rulle med og piletasterne, indtil valgmuligheden fremhæves, hvorefter der trykkes på den relevante programmerbare tast. Med den højre tast kommer man sædvanligvis til en mode, accepterer en valgmulighed eller gemmer ændringer. Den venstre programmerbare tast anvendes til at slette de foretagne ændringer og komme tilbage til det tidligere driftsniveau. Betjeningspanelet har ti valgmuligheder i hovedmenuen: parametre, assistenter, ændrede parametre, fejllogger, klokkeslæt og dato, parameterbackup, I/Oindstillinger, referenceredigering, frekvensomformerinfo og parameterændringslog. Desuden har betjeningspanelet en outputmode, som anvendes som standard. Hvis der opstår en fejl eller alarm, går panelet også automatisk til fejlmode og viser fejlen eller alarmen. Du kan nulstille fejlen i Output- eller Fejlmode. Betjeningen i disse modes og valgmuligheder beskrives i dette kapitel. Til at begynde med er panelet i outputmode, hvor dukan starte, stoppe, ændre omdrejningsretning, skifte mellem lokal- og fjernstyring, ændre referenceværdien og se op til tre aktuelle værdier. Skal der udføres andre opgaver, går man først til hovedmenuen og vælger den relevante mulighed i menuen. Statuslinjen (se afsnit Statuslinje på side 18) viser navnet på den aktuelle menu, mode, element eller tilstand. LOK RETNING LOK PARAMETRE ASSISTENT ÆNDRET PAR AFSLUT 30,00 o/min 10 Hz A 10.7 % 00:00 HOVEDMENU 1 00:00 MENU ENTER

20 20 ACQ810-betjeningspanelet Liste over opgaver Skemaet nedenfor giver en oversigt over fælles opgaver, i hvilken mode disse opgaver kan udføres samt forkortelser af valgmulighederne i hovedmenuen. Endvidere er der anført det sidenummer, hvor de enkelte opgaver er detaljeret beskrevet. Opgave Mode/ valgmuligheder i hovedmenu Forkortelser for valgmuligheder i hovedmenuen * Sådan får du hjælp Alle - 21 Sådan bestemmes panelversionen Alle - 21 Sådan startes og stoppes frekvensomformeren Udgang - 22 Sådan skiftes der mellem lokal- og fjernstyring Alle - 22 Sådan ændres motorens omløbsretning Alle - 23 Sådan indstilles hastighed eller frekvensreferencen i Udgang - 23 udgangsmode Sådan justeres displaykontrasten Udgang - 24 Sådan ændres en parameterværdi Parametre PARAMETRE 25 Sådan ændres værdien af en værdipointerparameter Parametre PARAMETRE 26 Sådan ændres værdien af en bitpointerparameter Parametre PARAMETRE 28 Sådan fastsættes værdien af en bitpointerparameter Parametre PARAMETRE 30 til 0 (FALSK) eller 1 (SAND) Sådan vælges de overvågede signaler Parametre PARAMETRE 31 Sådan udføres guidede opgaver (specifikation af Assistenter ASSISTENT 32 relaterede parametersæt) med assistenter Sådan vises og redigeres ændrede parametre Ændrede parametre ÆNDRET PAR 33 Sådan vises fejl Fejllogger FEJLLOGGER 35 Sådan nulstilles fejl og alarmer Fejllogger FEJLLOGGER 36 Sådan vises/gemmes klokkeslæt, ændres dato- og tidsformater og indstilles tiden og aktiveres/ deaktiveres automatisk ændring af tiden ved overgang til sommertid Tid & dato TID & DATO 37 Sådan kopieres parametre fra frekvensomformer til Parameter-backup PAR BACKUP 40 betjeningspanel Sådan overføres parametre fra betjeningspanel til Parameter-backup PAR BACKUP 40 frekvensomformer Sådan vises backup-information Parameter-backup PAR BACKUP 46 Sådan redigeres og ændres parameterindstillinger, I/O-indstillinger I/O INDSTILL 47 relateret til I/O-terminaler Sådan redigeres en referenceværdi Referenceredigering REF ÆNDRE 49 Sådan vises oplysninger om frekvensomformeren FrkOmf info FRK.OMF. INFO 50 Sådan vises og redigeres nyligt ændrede parametre Parameterændringslog PAR ÆND LOG 51 * Hovedmenuvalg, som vises i betjeningspanelet. Side

21 ACQ810-betjeningspanelet 21 Hjælp og panelversion hvilken som helst mode Sådan får du hjælp Trin Handling Display 1 Tryk på for at læse den kontekstafhængige hjælptekst for den position, som er fremhævet.? LOK TID & DATO 6 TIDSFORMAT DATOFORMAT INDSTIL TID INDSTIL DATO SOMMERTID Hvis der findes en hjælptekst for denne position, vil den blive vist i displayet. 2. Hvis du ikke kan se hele teksten, kan du rulle nedad med tasterne og. 3. Efter at have læst teksten kommer du tilbage til den tidligere visning ved at trykke på. Sådan bestemmes panelversionen Trin Handling Display 1. Hvis netspændingen er tilsluttet, skal den kobles fra. - Hvis panelkablet nemt kan frakobles, afmonteres panelkablet fra betjeningspanelet, ELLER - hvis panelkablet ikke er nemt at koble fra, slås betjeningspanelet eller frekvensomformeren fra. AFSLUT 00:00 VALG LOK HJÆLP Anvend Sommertid for at aktivere eller deaktivere automatisk urindstilling iht. ktuelle ændringer. AFSLUT 00:00 LOK HJÆLP for at aktivere eller deaktivere utomatisk urindstilling iht. aktuelle ændringer. AFSLUT 00:00 AFSLUT LOK TID & DATO TIDSFORMAT 6 DATOFORMAT INDSTIL TID INDSTIL DATO SOMMERTID AFSLUT 00:00 VALG 2. Hold? -tasten nede, mens netspændingen indkobles, og læs informationerne. Displayet viser følgende panelinformationer: Panel SW: Panelfirmwareversion ROM CRC: Panel ROM-checksum Flash Rev: Version af flash-indhold Kommentar til flash-indhold. Når? -tasten udløses, går panelet i Outputmode. PANEL VERSION INFO Panel SW: x.xx Rom CRC: xxxxxxxxxx Flash Rev: x.xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

22 22 ACQ810-betjeningspanelet Grundlæggende betjening hvilken som helst mode Sådan startes, stoppes og skiftes der mellem lokal- og fjernstyring Du kan starte, stoppe og skifte mellem lokal- og fjernstyring i en hvilken som helst mode. For at kunne startes eller stoppes via betjeningspanelet skal frekvensomformeren være i lokalstyring. Trin Handling Display 1. For at skifte mellem fjernstyring (REM er vist i statuslinjen) og lokalstyring (LOK er vist i statuslinjen) LOK trykkes der på REM. Bemærk! Skift til lokalstyring kan forhindres med parameteren Lokal spærring. Den allerførste gang frekvensomformeren tilsluttes netspændingen, er det i fjernstyring (REM) og styres via frekvensomformerens I/O-terminaler. For at skifte til lokalstyring (LOK), hvorved frekvensomformeren styres LOK via betjeningspanelet, trykkes på REM. Resultatet afhænger af, hvor længe tasten trykkes ned: Hvis tasten slippes omgående (begynder displayet at blinke "Skift til lokalmode"), og frekvensomformeren stopper. Indstil lokalstyringsreferencen som angivet på side 23. Hvis tasten holdes nede, indtil teksten Frekvensomformeren fortsætter vises, fortsætter frekvensomformeren med at køre som før. Frekvensomformeren kopierer de aktuelle fjernstyringsværdier for drift/stop-status og referencen og anvender dem som de oprindelige lokalstyringsindstillinger. For at stoppe frekvensomformeren i lokalstyring trykkes på. For at starte frekvensomformeren i lokalstyring trykkes. LOK BESKED Skift til lokal styremode 00:00 Pilen ( eller ) i statuslinjen stopper med at rotere. Pilen ( eller ) i statuslinjen begynder at rotere. Den er stiplet, indtil frekvensomformeren når indstillingspunktet.

23 ACQ810-betjeningspanelet 23 Outputmode I outputmode er det muligt at: få vist aktuelle værdier for op til tre signaler ændre motorens omløbsretning indstille hastighed eller frekevensreferencen justere displaykontrasten starte, stoppe, ændre omløbsretning og skifte mellem lokal- og fjernstyring. Du kan aktivere outputmode ved at trykke på gentagne gange. Det øverste, højre hjørne i displayet viser referenceværdien. Midten kan konfigureres til at vise op til tre signalværdier eller søjlediagrammer. På side 31 findes der oplysninger om valg og ændring af de overvågede signaler. Sådan ændres motorens omløbsretning AFSLUT LOK RETNING Trin Handling Display 30,00 o/min 10 Hz A 10.7 % 00:00 MENU 1. Hvis outputmode ikke er aktiveret, skal du trykke på AFSLUT gentagne gange, indtil den er aktiveret. 2. Hvis frekvensomformeren kører i fjernstyring (der står REM i statuslinjen), skiftes til lokalstyring ved at trykke på LOK REM. Displayet viser kortvarigt en besked om ændring af mode og vender dernæst tilbage til outputmode. 3. For at skifte omløbsretning fra forlæns ( vises i statuslinjen) til baglæns ( vises i statuslinjen) eller RETNING omvendt trykkes på. REM RETNING LOK RETNING 30,00 o/min 10 Hz A 10.7 % 00:00 MENU 30,00 o/min 10 Hz A 10.7 % 00:00 MENU Sådan indstilles hastighed eller frekvensreferencen i udgangsmode Se også afsnit Referenceredigering på side 49. Trin Handling Display 1. Hvis outputmode ikke er aktiveret, skal du trykke på AFSLUT gentagne gange, indtil den er aktiveret. REM RETNING 30,00 o/min 10 Hz A 10.7 % 00:00 MENU

24 24 ACQ810-betjeningspanelet Trin Handling Display 2. Hvis frekvensomformeren kører i fjernstyring (der står REM i statuslinjen), skiftes til lokalstyring ved at trykke på LOK REM. Displayet viser kortvarigt en besked om ændring af mode og vender dernæst tilbage til outputmode. 3. For at forøge den fremhævede referenceværdi, der er vist i øverste, højre hjørne i displayet, trykkes på Værdien ændres omgående. Værdien gemmes i frekvensomformerens hukommelse og gendannes automatisk efter frakobling af netspændingen. For at mindske værdien trykkes på. LOK RETNING LOK RETNING 30,00 o/min 10 Hz A 10.7 % 00:00 MENU 31,00 o/min 10 Hz A 10.7 % 00:00 MENU Sådan ændres displaykontrasten Trin Handling Display 1. Hvis outputmode ikke er aktiveret, skal du trykke på AFSLUT gentagne gange, indtil den er aktiveret. 2. MENU Tryk samtidigt på tasterne og for at øge kontrasten. MENU Tryk samtidigt på tasterne og for at formindske kontrasten. LOK RETNING LOK RETNING 30,00 o/min 10 Hz A 10.7 % 00:00 MENU 30,00 o/min 10 Hz A 10.7 % 00:00 MENU

25 ACQ810-betjeningspanelet 25 Parametre I parameterindstillingen kan du: få vist og ændre parameterværdier starte, stoppe, ændre omløbsretning og skifte mellem lokal- og fjernstyring. Sådan vælges en parameter og skiftes parameterværdi Trin Handling Display MENU 1. Gå til hovedmenuen ved at trykke på, når outputmode er aktiveret. Hvis det ikke er tilfældet, kan du trykke gentagne gange AFSLUT på, indtil du kommer til hovedmenuen. 2. Gå til parametermoden ved at vælge PARAMETRE i menuen med piletasterne og, hvorefter der ENTER trykkes på. 3. Vælg den ønskede parametergruppe med tasterne og. VALG Tryk på. 4. Vælg den ønskede parameter med tasterne og. Den gældende parameterværdi vises ved siden af den valgte parameter. Her bruges parameteren Mot nom strøm som eksempel. ÆNDRE Tryk på. LOK PARAMETRE ASSISTENT ÆNDRET PAR AFSLUT HOVEDMENU 1 00:00 ENTER LOK PAR GRUPPER Aktuel værdi 02 I/O værdi 03 Kontrol værdi 04 Applikationsværdi 05 Pumpeværdi AFSLUT 00:00 VALG LOK PAR GRUPPER Opstartsdata 01 Aktuel værdi 02 I/O værdi 03 Kontrol værdi 04 Applikationsværdi AFSLUT 00:00 VALG LOK PARAMETRE 9901 Sprog Engelsk 9904 Motortype 9905 Motor styremode 9906 Mot nom strøm AFSLUT 00:00 ÆNDRE LOK PARAMETRE 9901 Sprog 9904 Motortype 9905 Motor styremode 9906 Mot nom strøm 0,0 A AFSLUT 00:00 ÆNDRE LOK PAR ÆNDRING 9906 Mot nom strøm 0,0 A AFBRYD 00:00 GEM

26 26 ACQ810-betjeningspanelet Trin Handling Display 5. Angiv en ny værdi for parameteren med tasterne og. Et tryk på en piletast øger eller reducerer værdien. Holdes tasten nede, ændres den aktuelle værdi først hurtigt, hvorefter markøren rykkes en position til venstre. Dette gentages, indtil tasten slippes. Når tasten slippes, er det muligt at justere den aktuelle værdi trin for trin. Hvis der ikke holdes nogen tast nede i et stykke tid, vender markøren tilbage mod højre, en position ad gangen. Trykkes begge taster ned samtidig, erstattes den viste værdi med standardværdien. GEM 6. Tryk på for at gemme den nye værdi. For at annullere den nye værdi og beholde den AFBRYD oprindelige trykkes på. LOK PAR ÆNDRING 9906 Mot nom strøm AFBRYD 00:00 3,5 A GEM LOK PARAMETRE 9906 Mot nom strøm 3.5 A 9907 Mot nom voltage 9908 Mot nom frekv 9909 Mot nom hastigh AFSLUT 00:00 ÆNDRE Sådan ændres værdien af en værdipointerparameter Ud over parametrene, som er vist ovenfor, findes der to slags pointerparametre: værdipointerparametre og bitpointerparametre. En værdipointerparameter peger på en anden parameters værdi. Trin Handling Display MENU 1. Gå til hovedmenuen ved at trykke på, når outputmode er aktiveret. Hvis det ikke er tilfældet, kan du trykke gentagne gange AFSLUT på, indtil du kommer til hovedmenuen. 2. Gå til parametermoden ved at vælge PARAMETRE i menuen med piletasterne og, hvorefter der ENTER trykkes på. 3. Vælg den ønskede parametergruppe med tasterne og. Her bruges værdipointerparameteren Hast. Ref1 valg som eksempel. LOK PARAMETRE ASSISTENT ÆNDRET PAR AFSLUT HOVEDMENU 1 00:00 ENTER LOK PAR GRUPPER Aktuel værdi 02 I/O værdi 03 Kontrol værdi 04 Applikationsværdi 05 Pumpeværdi AFSLUT 00:00 VALG LOK PAR GRUPPER Analog outputs 16 System 19 Hastighedskalk. 20 Grænser 21 Hastighed ref AFSLUT 00:00 VALG

27 ACQ810-betjeningspanelet 27 Trin Handling Display VALG 4. Tryk på for at vælge den relevante parametergruppe. Vælg den relevante parameter med tasterne og. Hver parameters aktuelle værdi vises under den. ÆNDRE 5. Tryk på. Både den aktuelle værdi for værdipointerparameteren og den parameter, den peger på, vises. 6. Angiv en ny værdi med tasterne og. Parameteren, som værdipointerparameteren peger på, ændres tilsvarende. VALG 7. Tryk på for at acceptere hvilken som helst af de forudvalgte værdier og vende tilbage til parameterlisten. Den nye værdi vises i parameterlisten. For frit at angive et analogt signal som værdien skal du NÆSTE vælge Pointer og trykke på. Parametergruppe og indeks vises. Vælg parametergruppen med og. Teksten under markøren viser den aktuelt valgte parametergruppe. NÆSTE 8. Tryk på for at vælge parameterindekset. Teksten under markøren angiver igen den aktuelle indstilling. 9. For at gemme pointerparameterens nye værdi skal du trykke på. Den nye værdi vises i parameterlisten. LOK PARAMETRE 2101 Hast. Ref1 valg AI1 skaleret 2102 Hast. Ref2 valg 2103 Hast. Ref1 funk 2104 Hast. Ref1/2Funk AFSLUT 00:00 ÆNDRE LOK PAR ÆNDRING 2101 Hast. Ref1 valg AI1 skaleret [P.02.05] AFBRYD 00:00 LOK PAR ÆNDRING VALG 2101 Hast. Ref1 valg FBA ref1 [P.02.26] AFBRYD 00:00 VALG LOK PARAMETRE 2101 Hast. Ref1 valg FBA ref Hast. Ref2 valg 2105 Hast. Skalering 2109 SpeedRef min abs AFSLUT 00:00 ÆNDRE LOK PAR ÆNDRING 2101 Hast. Ref1 valg P I/O værdi AFBRYD 00:00 LOK PAR ÆNDRING GEM 2101 Hast. Ref1 valg P AI2 skaleret AFBRYD 00:00 GEM GEM LOK PARAMETRE 2101 Hast. Ref1 valg AI2 skaleret 2102 Hast. Ref2 valg 2105 Hast. Skalering 2109 SpeedRef min abs AFSLUT 00:00 ÆNDRE

28 28 ACQ810-betjeningspanelet Sådan ændres værdien af en bitpointerparameter Bitpointerparameteren peger på værdien af en bit i et andet signal, eller den kan fastsættes til 0 (FALSK) eller 1 (SAND). For den sidste mulighed skal du se side 30. En bitpointerparameter peger på bitværdien (0 eller 1) af en bit i et 32-bit signal. Første bit fra venstre er bit nummer 31, og første bit fra højre er bit nummer 0. Trin Handling Display MENU 1. Gå til hovedmenuen ved at trykke på, når outputmode er aktiveret. Hvis det ikke er tilfældet, kan du trykke gentagne gange AFSLUT på, indtil du kommer til hovedmenuen. 2. Gå til parametermoden ved at vælge PARAMETRE i menuen med piletasterne og, hvorefter der ENTER trykkes på. 3. Vælg den ønskede parametergruppe med tasterne og. Her bruges bitpointerparameteren EKS1 startkilde1 som eksempel. VALG 4. Tryk på for at vælge den relevante parametergruppe. Den aktuelle værdi af hver parameter vises under dens navn. Vælg parameteren EKS1 startkilde1 med tasterne og. ÆNDRE 5. Tryk på. LOK PARAMETRE ASSISTENT ÆNDRET PAR AFSLUT HOVEDMENU 1 00:00 ENTER LOK PAR GRUPPER Aktuel værdi 02 I/O værdi 03 Kontrol værdi 04 Applikationsværdi 05 Pumpeværdi AFSLUT 00:00 VALG LOK PAR GRUPPER Start/stop/retning 11 Start/stop mode 12 Drifts mode 13 Analog input 14 Digital I/O AFSLUT 00:00 VALG LOK PARAMETRE 1001 EKS1 start valg In EKS1 startkilde EKS1 startkilde EKS2 start valg AFSLUT 00:00 ÆNDRE LOK PARAMETRE 1001 EKS1 start valg 1002 EKS1 startkilde1 DI EKS1 startkilde EKS2 start valg AFSLUT 00:00 ÆNDRE LOK PAR ÆNDRING 1002 EKS1 startkilde1 DI1 [P ] AFBRYD 00:00 VALG

29 ACQ810-betjeningspanelet 29 Trin Handling Display 6. Angiv en ny værdi med tasterne og. Teksten under markøren viser den tilsvarende parametergruppe, indeks og bit. VALG 7. Tryk på for at acceptere hvilken som helst af de forudvalgte værdier og vende tilbage til parameterlisten. For frit at angive en bit for en binær parameter som NÆSTE værdien skal du vælge Pointer og trykke på. Parametergruppe, indeks og bit vises. Vælg parametergruppen med og. Teksten under markøren viser den aktuelt valgte parametergruppe. NÆSTE 8. Tryk på for at vælge parameterindekset. Teksten under markøren angiver igen den aktuelle indstilling. NÆSTE 9. Tryk på for at vælge bit. Teksten under markøren angiver igen den aktuelle indstilling. 10. For at gemme pointerparameterens nye værdi skal du trykke på. Den nye værdi vises i parameterlisten. LOK PAR ÆNDRING 1002 EKS1 startkilde1 DIO4 [P ] AFBRYD 00:00 VALG LOK PARAMETRE 1002 EKS1 startkilde1 DIO EKS1 startkilde EKS2 start valg 1005 EKS2 startkilde1 AFSLUT 00:00 ÆNDRE LOK PAR ÆNDRING 1002 EKS1 startkilde1 P I/O værdi AFBRYD 00:00 LOK PAR ÆNDRING GEM 1002 EKS1 startkilde1 P DI-Status AFBRYD 00:00 LOK PAR ÆNDRING GEM 1002 EKS1 startkilde1 P DI2 AFBRYD 00:00 GEM GEM LOK PARAMETRE 1002 EKS1 startkilde1 P EKS1 startkilde EKS2 start valg 1005 EKS2 startkilde1 AFSLUT 00:00 ÆNDRE

30 30 ACQ810-betjeningspanelet Sådan fastsættes værdien af en bitpointerparameter til 0 (FALSK) eller 1 (SAND) Bitpointerparameteren kan fastsættes til den konstante værdi 0 (FALSK) eller 1 (SAND). Når en bit-indstilling indstilles på betjeningspanelet, vælges Konstant for at fastsætte værdien til 0 (vises som C.FALSE) eller 1 (C.TRUE). Trin Handling Display MENU 1. Gå til hovedmenuen ved at trykke på, når outputmode er aktiveret. Hvis det ikke er tilfældet, kan du trykke gentagne gange AFSLUT på, indtil du kommer til hovedmenuen. 2. Gå til parametermoden ved at vælge PARAMETRE i menuen med piletasterne og, hvorefter der ENTER trykkes på. Vælg den ønskede parametergruppe med tasterne og. Her bruges bitpointerparameteren DIO2 signalkilde som eksempel. VALG 3. Tryk på for at vælge den relevante parametergruppe. Vælg den ønskede parameter med tasterne og. Den aktuelle værdi af hver parameter vises under dens navn. ÆNDRE 4. Tryk på. Vælg Kontant med tasterne og. LOK PARAMETRE ASSISTENT ÆNDRET PAR AFSLUT HOVEDMENU 1 00:00 ENTER LOK PAR GRUPPER Aktuel værdi 02 I/O værdi 03 Kontrol værdi 04 Applikationsværdi 05 Pumpeværdi AFSLUT 00:00 VALG LOK PAR GRUPPER Start/stop/retning 11 Start/stop mode 12 Drifts mode 13 Analog input 14 Digital I/O AFSLUT 00:00 VALG LOK PARAMETRE 1404 DIO1 on delay DIO1 off delay 1406 DIO2 konfig 1407 DIO2 signalkilde AFSLUT 00:00 ÆNDRE LOK PAR ÆNDRING 1407 DIO2 signalkilde AFBRYD LOK Pointer 00:00 PAR ÆNDRING NÆSTE 1407 DIO2 signalkilde Konstant AFBRYD 00:00 NÆSTE

31 ACQ810-betjeningspanelet 31 Trin Handling Display NÆSTE 5. Tryk på. 6. Angiv en ny konstant værdi (TRUE eller FALSE) for bitpointerparameteren med tasterne og. GEM 7. Hvis du vil fortsætte, skal du trykke på. For at annullere den nye værdi og beholde den AFBRYD oprindelige trykkes på. Den nye værdi vises i parameterlisten. Sådan vælges de overvågede signaler LOK Trin Handling Display PAR ÆNDRING 1407 DIO2 signalkilde C.FALSE [0] AFBRYD 00:00 GEM LOK PAR ÆNDRING 1407 DIO2 signalkilde C.TRUE [1] AFBRYD 00:00 GEM LOK PARAMETRE 1407 DIO2 signalkilde C.Sand 1408 DIO2 on delay 1409 DIO2 off delay 1410 DIO3 konfig AFSLUT 00:00 ÆNDRE 1. Du kan vælge de signaler, der overvåges i outputmode, og hvordan de vises med gruppe-56 Panelvisningparametre. Se yderligere instruktioner om ændring af parameterværdier på side 25. Bemærk! Hvis en af parametrene indstilles til nul, vises navnene på de to resterende signaler i udgangsmode. Navnene vises også, hvis du indstiller en af mode-parameterne til Deaktiveret. LOK PAR ÆNDRING 5601 Signal1 param AFBRYD 00:00 NÆSTE LOK PAR ÆNDRING 5602 Signal2 param AFBRYD 00:00 NÆSTE LOK PAR ÆNDRING 5603 Signal3 param AFBRYD 00:00 NÆSTE

ACS850. Firmwaremanual ACS850-standardstyreprogram

ACS850. Firmwaremanual ACS850-standardstyreprogram ACS850 Firmwaremanual ACS850-standardstyreprogram Liste over relaterede manualer Hardwaremanualer og vejledninger for frekvensomformeren ACS850-04 Drive Modules (0.37 to 45 kw) Hardware Manual ACS850-04

Læs mere

ACS850. Firmwaremanual ACS850-standardstyreprogram

ACS850. Firmwaremanual ACS850-standardstyreprogram ACS850 Firmwaremanual ACS850-standardstyreprogram ACS850-drevmanualer HARDWAREMANUAL FOR DREVET Kode (engelsk) Kode (dansk) ACS850-04 Drive Modules (0.37 to 45 kw) Hardware Manual 1) 3AUA0000045496 3AUA0000054927

Læs mere

HURTIG HJÆLP TIL VACON NX

HURTIG HJÆLP TIL VACON NX HURTIG HJÆLP TIL VACON NX Start op-guide Start op-guiden aktiveres, når der tændes for strømmen til motoren for første gang, eller hvis Start op-guiden aktiveres fra Systemmenuen (S6.5.3) OG der slukkes

Læs mere

ACS 600 Frekvensomformere udstyret med standardapplikationsprogrammet 5.x

ACS 600 Frekvensomformere udstyret med standardapplikationsprogrammet 5.x ACS 600 Opstartsmanual Denne manual omfatter: Initialisering af ACS 600 med brug af styrepanelet Første start Kontrol af omløbsretning Start via digital indgang Hastighedskontrol med brug af styrepanelet

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

ACS850. Firmwaremanual ACS850-standardstyreprogram

ACS850. Firmwaremanual ACS850-standardstyreprogram ACS850 Firmwaremanual ACS850-standardstyreprogram ACS850-drevmanualer HARDWAREMANUAL FOR DREVET 1) Kode (engelsk) Kode (dansk) ACS850-04 Drive Modules (0.37 to 45 kw) Hardware Manual 3AUA0000045496 3AUA0000054927

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Start/stop

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer...3 2-20 Rekv. 0 Prod. 28-06-2006-08:33 Ordre 000 EFU Opgave 1 1 stk. VLT 2800 1 stk.

Læs mere

Programmeringsmanual

Programmeringsmanual ACS 600 Programmeringsmanual Denne manual indeholder oplysninger om: Styrepanel Applikationsmakroer (inklusive kabeldiagrammer over I/O kanaler) Parametre Fejlfinding Fieldbusstyring Standardapplikationsprogram

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

MX2 Applikationsguide

MX2 Applikationsguide Applikationsguide v1.0 Applikationsguide Indholdsfortegnelse 1. PID REGULERING PÅ VENTILATION OG REN VANDSPUMPE... 4 1.1. VALG AF REGULERINGSMETODE (PARAMETERA044)...4 1.2. AKTIVERING AF PID REGULERING

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

Guide til idriftsættelse Teco EV frekvensomformere

Guide til idriftsættelse Teco EV frekvensomformere Guide til idriftsættelse Teco EV frekvensomformere juli 2008 Indholdsfortegnelse. Fortrådningsdiagram...3 Stærkstrøm....3 Svagstrøm...4 Digitale indgange...4 Analoge indgange...4 Potentiometer....4 Digitale

Læs mere

User Guide AK-SM 720 Boolean logic

User Guide AK-SM 720 Boolean logic User Guide AK-SM 720 Boolean logic ADAP-KOOL Refrigeration control systems Anvendelse Funktionen er indeholdt i Systemmanager type AK-SM 720, og kan anvendes til brugerdefinerede funktioner. Funktionerne

Læs mere

vacon 100 flow frekvensomformere applikationsmanual

vacon 100 flow frekvensomformere applikationsmanual vacon 100 flow frekvensomformere applikationsmanual vacon 0 INDHOLDSFORTEGNELSE Dokument: DPD01256C Udgivelsesdato for version: 3.1.14 Svarer til softwarepakke FW0159V008.vcx 1. Vacon 100 FLOW - Lynvejledning...6

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

IAI Quick Start Guide

IAI Quick Start Guide IAI Quick Start Guide Opsætning: Manualen til controllerene ligger i: Produkter\IAI\Manual\RoboCylinder\Controller\ Her ligger den i en undermappe alt efter hvilken type controller det er. Installer RCPC

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Start-up guide ACQ frekvensomformermoduler

Start-up guide ACQ frekvensomformermoduler ABB industry specific drives for water and wastewater Start-up guide ACQ810-04-frekvensomformermoduler 3AUA0000068581 Rev C / DA Gældende fra: 30-05-2014 2014 ABB Oy. Alle rettigheder forbeholdes. Liste

Læs mere

PID tilslutning og programmerings eksempler

PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC Drive FC100 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC drive FC100 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Brugervenlig og kommunikativ!

Brugervenlig og kommunikativ! Brugervenlig og kommunikativ! Altivar 312 Frekvensomformer til tre-faset asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,18 til 15kW tre-faset 200-600V Specielle funktioner til alle typer af maskiner

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW)

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Quickguide KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Forord Denne quickguide er et supplement til manualer udgivet af KEB og kan således ikke erstatte KEBs manualer. Det er kun en lille del

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Lavspændingsfrekvensomformere. ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog

Lavspændingsfrekvensomformere. ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog Lavspændingsfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog ABB komponentfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere opfylder

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

IP Modul report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse:

IP Modul  report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP Modul E-mail report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP modulet anvendes til generering af e-mail alarm fra Fronti alarm-centraler samt fjernstyring af Fronti alarm-centraler via

Læs mere

Betjeningsvejledning IQ Control panel

Betjeningsvejledning IQ Control panel Betjeningsvejledning IQ Control panel Indhold Indledning... 2 Anlægstyper.... 3 Montage.... 4 Betjeningspanel.... 5 Menuoversigt.... 6 Menuer.... 6 Sådan vælges og konfigureres menuer.... 7 Sådan tastes

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide Quick Guide v1.0 CJ1W- Position Control via EtherCAT Quick Guide Denne Quick Guide er ment som supplement til de respektive manualer for CJ1W- modulet og de installerede servodrev, frekvensomformere og

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin)

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin) Hurtig opstart af Infranor XtrapulsPac-ak drev: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af XtrapulsPac-ak driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7 KATSPIL 7.5 kw AC SIDE 1/7 MOTOR TEGNING SIDE 2/7 JUSTERINGSVEJLEDNING FOR AC KATSPIL FUNKTIONSBESKRIVELSE AF KATSPIL Katspillet er drevet af en kortslutningsmotor monteret med bremse. Fra frekvensomformer

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

vacon 100 frekvensomformere applikationsmanual

vacon 100 frekvensomformere applikationsmanual vacon 100 frekvensomformere applikationsmanual INDLEDNING VACON 3 INDLEDNING Dokument ID: DPD01105F Dato: 5.12.2013 Softwareversion: FW0072V012 OM DENNE BETJENINGSVEJLEDNING Vacon Plc har ophavsret til

Læs mere

Slank og smart! Altivar 32. Frekvensomformer til synkrone og asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,37 til 15 kw tre-faset 380-480V

Slank og smart! Altivar 32. Frekvensomformer til synkrone og asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,37 til 15 kw tre-faset 380-480V Slank og smart! Altivar 32 Frekvensomformer til synkrone og asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,37 til 15 kw tre-faset 380-480V Altivar 32 fokuserer på dine applikationer Til alle designere,

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

QUICKGUIDE multiguard Klima

QUICKGUIDE multiguard Klima QUICKGUIDE multiguard Klima Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som

Læs mere

Vejledning til opsætningsportalen

Vejledning til opsætningsportalen Denne vejledning beskriver brugen af den browser baserede opsætningsportal: INDHOLD Opret dig som bruger:... 2 Opret en enhed:... 3 Hent opsætning fra enheden:... 5 Hent en skabelon:... 5 Ændring af opsætning:...

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

Lonbox PCM2001 betjeningsenhed

Lonbox PCM2001 betjeningsenhed PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 Lonbox PCM2001 betjeningsenhed Bruger vejledning Oktober 2002 Denne manual beskriver installation

Læs mere

Brugerkort til Business Communications Manager CAPN

Brugerkort til Business Communications Manager CAPN Brugerkort til Business Communications Manager CAPN 2001 Nortel Networks P0911606 version 01 CAPN (Central Answering Position) Hvad bruges CAPN til? Hvad er et CAPN-modul? Business Communications Manager

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

NEW SERIES. Inverter

NEW SERIES. Inverter NEW D Inverter Sortiment Drivon er udviklet til at betjene forskellige applikationer (herunder særligt pumper, ventilatorer og transportører) og er konstrueret med pålidelige komponenter og styret af en

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

Grundlæggende bruger- vejledning for EKKO touch skærme

Grundlæggende bruger- vejledning for EKKO touch skærme Grundlæggende bruger- vejledning for EKKO touch skærme 1 af 9 Grundlæggende. Følgende beskriver standard indstillinger på EKKO touch skærme. De viste skærmbilleder er kun eksempler, men principperne er

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

MX2 Quick Guide v1.0 MX2. Quick Guide

MX2 Quick Guide v1.0 MX2. Quick Guide Quick Guide v1.0 Quick Guide Indholdsfortegnelse 1. SPECIFIKATIONER...3 2. FORTRÅDNING...4 2.1. PNP / NPN...5 2.2. DIP SWITCHE...5 3. BRUG AF BETJENINGSPANEL...6 3.1. PARAMETERGRUPPER...7 3.2. INITIALISERING

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 2.0 Indstillinger... 2 2.1 Reguleringsparametre, cirkulationspumpe(r)................. 2 2.2 Pumpekontrol...................................................... 6 3.0 Blandet...

Læs mere