Lægedækningshøring 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lægedækningshøring 2016"

Transkript

1 Dato: 7. december 2015 Brevid: Lægedækningshøring 2016 Baggrund Af Overenskomst om almen praksis 3, stk. 2, fremgår det, at lægedækningen fastsættes med udgangspunkt i en høring af eksisterende praksis i regionen. Formålet er at sikre, at antallet af læger i regionen er tilstrækkeligt til, at alle gruppe 1-sikrede kan tilmeldes en almen praktiserende læge. Regionen anvender lægedækningshøringen som grundlag for en vurdering af, om der i nogle af regionens kommuner er behov for at udløse eller inddrage ydernumre. Det er regionen, der har kompetencen til at træffe beslutning om, at der skal udløses eller inddrages et ydernummer. Primær Sundhed Alléen Sorø Tlf.: Dir.tlf.: Hvis der er behov for at udløse ydernumre, beslutter regionen, om ydernumrene skal annonceres til overtagelse på sædvanlig vis, annonceres til salg, eller sendes i udbud, jf. herved sundhedslovens 227, stk Resultatet af lægedækningshøringen sendes til Samarbejdsudvalget til orientering og til Praksisplanudvalget med henblik på, at resultatet kan indgå i udvalgets arbejde. Høring og dataindsamling Høringen af alle almen praksis i Region Sjælland er foretaget i oktober/november 2015 ved en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle praksis i regionen. Praksis har i høringen skullet svare på bl.a., hvor mange patienter praksis højest ønsker tilmeldt i Herudover er det stillet spørgsmål om fremtidige ønsker for praksis med hensyn til bl.a. udvidelse, flytning, sammenlægning med andre praksis og eventuelt ophør i Der blev udsendt spørgeskemaer til 260 praksis. I alt besvarede 255 praksis spørgeskemaet svarende til 98 %. Der er ikke udsendt spørgeskema til ø-læger og regionsklinikkerne. Side 1

2 Ved høringens afslutning er der foretaget en kvalitetssikring af data. Ved tvivl om indmeldt kapacitetsønske er praksis blevet kontaktet og tallet for patientønske eventuelt korrigeret. Ved manglende besvarelse fra praksis er patientønske for 2016 opgjort ved en af følgende antagelser: Patientønske er sat til patienter (hvis faktisk antal patienter er lavere og det er en hel kapacitet) Patientønske er sat til aktuelt antal sikrede, hvis dette er over Patientønske er sat til lukkegrænse for delepraksis. Patientønske er sat til for ledige ydernumre tilhørende et område Patientønske er sat til det faktiske patienttal for regionsklinikkerne. Der skal derfor tages højde for, at hvis en sådan kapacitet overdrages til en praktiserende læge vil det ønskede patienttal blive sat til Praksis, der i besvarelsen har ønsket et lavere antal patienter end svarende til deres fulde kapacitet, og som ikke har fået tilladelse til et lavere patientantal, er sat til normtallet dvs patienter pr. kapacitet. Resultatet af høringen er sammenholdt med antal sikrede i kommunerne/regionen i forhold til f.eks. den geografiske spredning af læger og patienter samt andre relevante forhold. Udvikling inden for almen praksis Ved vurderingen af behovet for at udløse nye lægekapaciteter, skal der ifølge overenskomsten også indgå en vurdering af udviklingen i arbejdsmængden i almen praksis. I bilag 2 og 3 ses en oversigt over udviklingen i henholdsvis honorarer og ydelser fra 2014 til Af bilag 2 fremgår det, at udgiften til honorarer er steget med 2 % og af bilag 3 fremgår det, at antallet af ydelser er steget med 1,3 % i samme periode, hvilket vidner om en tendens til højere aktivitet, når 2014 og 2015 sammenlignes. Oversigt over alle praksis I nedenstående tabel ses den samlede kapacitet i 2015 for alle praksis i Region Sjælland samt beregningen af den forventede lægedækning for Det fremgår af tabellen, at der for 2016 er opgjort ekstra kapacitet i praksis svarende til patienter. Herudover fremgår det, at differencen mellem det aktuelle antal sikrede og det ønskede antal sikrede er faldet fra patienter ved lægedækningshøringen for 2015 til patienter ved beregningen for Samtidig fremgår det dog også, at antallet af sikrede er steget fra i høringen for 2015 til i den aktuelle høring. Det vil sige, at almen praksis i regionen samlet set har tilmeldt godt flere patienter nu end på samme tidspunkt sidste år. I alle 17 kommuner på nær Ringsted ses det, at praksis samlet set i kommunen kan optage flere patienter. Regionsklinikken i Kalundborg indgår i beregningen med den fulde kapacitet. Regionsklinikkerne i Horslunde og Nakskov i Lolland Kommune indgår ligeledes i beregningen, dog således at en hel kapacitet for disse klinikker er sat til patienter. Dette skyldes, at driften af Side 2

3 disse to klinikker er sendt i udbud af regionen, og at hver enkelt kapacitet, der indgår i udbuddet, er sat til at skulle udgøre patienter og ikke patienter. Det er som udgangspunkt ikke muligt på forhånd at lægge sig fast på, hvor stor ekstra kapacitet der skal være i en kommune, for at dette kan anses som tilstrækkeligt. Hvor stor en ekstra kapacitet, der er behov for, afhænger af flere faktorer, herunder befolkningens størrelse i kommunen, den geografiske spredning af praksis, og hvor mange praksis der har åbent for tilgang. Derudover vil der altid være tale om en konkret vurdering baseret på kendskab til den aktuelle situation i kommunen, eksempelvis om der er læger, der planlægger ophør mv Antal sikrede Ønskede antal sikrede Difference Antal sikrede Ønskede antal sikrede Difference Forskel i difference Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Køge Lejre Lolland Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg I alt Af nedenstående tabel fremgår desuden forskellige sammenlignelige oplysninger om praksis i kommunerne. Der kan være flere årsager til antal ledige kapaciteter. Dels kan der være et reelt rekrutteringsproblem, således at ledige kapaciteter ikke kan besættes. Og dels kan der være tale om ledige kapaciteter, som ikke aktivt forsøges besat. Det skal bemærkes, at der i Kalundborg og Lolland kommuner er etableret regionsklinikker, som også er at betragte som ledige kapaciteter. Antallet af patienter pr. kapacitet varierer fra i Lejre til i Stevns som det højeste. På samme vis varierer gennemsnitsalderen hos lægerne fra 48 år i Ringsted til 57 år i Kalundborg, Lolland og Vordingborg kommuner. Side 3

4 Øvrige oplysninger Antal besatte kapaciteter Antal ledige kapaciteter Patienter pr. besat kapacitet i gennemsnit Gennemsnits alder Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Køge Lejre Lolland Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg I alt Befolkningsudvikling Nedenstående tabel viser en prognose for befolkningsudviklingen i Region Sjælland frem til Tallene er fra Danmarks Statistik. Det generelle billede for regionen er et lille fald i antallet af borgere. I 2025 forventes der således at være 8.00 færre borgere i regionen, hvilket udgør knap 1 % af regionens nuværende befolkning. Som det ses af tabellen forventes befolkningstallet at stige i 7 ud af regionens 17 kommuner. Bortset fra Stevns kommune er der tale om kommuner i den geografisk nordlige del af regionen. Det største fald i befolkningstallet ventes at ske i regionens to sydligste kommuner Lolland og Guldborgsund. Side 4

5 Kommune kvartal Difference mellem 2015 og 2025 Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Køge Lejre Lolland Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg Region Sjælland Som noget nyt har Primær Sundhed ved vurderingen af lægedækningen i de enkelte kommuner inddraget antallet af de flygtninge, der af Udlændingestyrelsen fordeles blandt regionens kommuner efter de såkaldte kommunekvoter. Udlændinge med opholdstilladelse i Danmark har et cpr.nr. og kan vælge en alment praktiserende læge helt på samme vis som andre gruppe 1-sikrede. Tabellen på næste side viser det antal af udlændinge, der har fået asyl (flygtninge), som kommunerne i Region Sjælland skal modtage i Som det fremgår, udgør det samlede antal for regionen personer. Med til billedet hører, at mange flygtninge efterfølgende søger familiesammenføring med ægtefælle og børn, der således på et senere tidspunkt flytter til den kommune, hvor flygtningen bor. Udlændingestyrelsen har som eksempel beregnet, at statsborgere fra Syrien, der får asyl i Danmark, i gennemsnit får familiesammenført 1,4 person. Det vil sige, at 100 flygtninge med familiesammenføring potentielt på længere sigt bliver til 240 personer. Side 5

6 Kommunekvoter 2016 Region Sjælland Kommune Antal personer Faxe 86 Greve 110 Guldborgsund 174 Holbæk 184 Kalundborg 137 Køge 133 Lejre 85 Lolland 106 Næstved 242 Odsherred 89 Ringsted 65 Roskilde 215 Slagelse 173 Solrød 60 Sorø 85 Stevns 64 Vordingborg 155 Regionen i alt Beskrivelse af regionens kommuner Nedenfor gennemgås vurderingen af lægedækningen for hver enkelt kommune i regionen. Faxe Kommune Der er pt. 22 besatte fuldtidskapaciteter og 2 ledige i Faxe Kommune. Antallet af kapaciteter i kommunen er øget fra 23 til 24, idet én kapacitet i 2015 er flyttet fra Næstved til Faxe Kommune. Gennemsnitsalderen er 53 år og ingen læger er over 65 år. Der vurderes at være lægedækning i kommunen og der foretages derfor ikke ændringer i antallet af ydernumre i kommunen. Greve Kommune Der er pt. 26 besatte fuldtidskapaciteter i Greve Kommune. Gennemsnitsalderen er 53 år og 1 læge er over 65 år. Kun 4 praksis ud af 24 har åben for tilgang. Der er i kommunen en ekstra patientkapacitet på 1.563, hvoraf størstedelen er lokaliseret i selve Greve, mens der også er ekstra kapacitet i både Tune og Karslunde. Det vurderes på den baggrund, at borgerne i Greve Kommune vil kunne komme til den ledige kapacitet inden for grænsen af 15 km. Der vurderes derfor at være lægedækning i kommunen og der foretages ikke ændringer. Guldborgsund Kommune Der er i alt 39 fuldtidskapaciteter, hvoraf 4 er ubesatte. Gennemsnitsalderen er 56 år og 3 læger er over 65 år. Kun 4 praksis har åbent for patienttilgang. Én praksis får en ledig kapacitet besat fra den 1. januar Side 6

7 Det vurderes, at der særligt i Nysted og Sakskøbing, men potentielt også i Nykøbing, vil være udfordringer i forhold til at sikre lægedækningen både på kort og lang sigt. For Guldborgsund Kommune gælder, at der er udfordringer med rekruttering, særligt i visse dele af kommunen. Regionen råder over to af de fire ledige ydernumre i området, og disse vil nu blive søgt besat med henblik på at sikre lægedækningen særligt for borgere i Nysted og Sakskøbing. Holbæk Kommune Der er pt. 46 besatte fuldtidskapaciteter og en ledig kapacitet i Holbæk Kommune. Gennemsnitsalderen er 53 og 1 læge er over 65 år. Der vurderes at være lægedækning i kommunen om end kapaciteten er snæver i visse områder uden for Holbæk. Der foretages derfor ikke ændringer i antallet af ydernumre i kommunen. Kalundborg Kommune Der er i alt 27 fuldtidskapaciteter i Kalundborg Kommune, hvoraf to er ledige. To af de 27 kapaciteter anvendes i regionsklinikken i Kalundborg. Gennemsnitsalderen er 58 år og 4 læger er over 65 år. Det skal bemærkes, at af den ekstra patientkapacitet, der findes i kommunen, er langt størsteparten lokaliseret uden for Kalundborg by. I selve Kalundborg by er der en lille underkapacitet, hvilket dog også skyldes, at regionsklinikken fremgår med 0 i overkapacitet. Regionsklinikken er imidlertid allerede opnormeret til to kapaciteter samt en ekstra læge tre dage om ugen. Klinikken vil endvidere blive udvidet, efterhånden som der opstår behov herfor. Herudover vil ét af de ledige ydernumre blive søgt besat i 2016, mens regionen har besluttet af inddrage det ene ledige ydernummer, idet der ikke vurderes at være grundlag for to ekstra ydernumre i kommunen. Det ydernummer, der vil blive søgt besat, vil blive prioriteret til Kalundborg by. Køge Kommune Der er pt. 37 besatte fuldtidskapaciteter i Køge Kommune. Gennemsnitsalderen er 53 år og 3 læger er 65 år eller derover. Der vurderes at være lægedækning i kommunen og det anbefales derfor, at der ikke foretages ændringer. Lejre Kommune Der er pt. 15 besatte fuldtidskapaciteter i Lejre Kommune. Gennemsnitsalderen er 55 år og 3 læger er over 65 år. Patientkapaciteten i Hvalsø er i lægedækningsberegningen negativ og ingen praksis har åbent for tilgang. Borgerne kan dog indenfor 15 km nå andre praksis f.eks. praksis i Osted. Der vurderes at være lægedækning i kommunen og det anbefales derfor, at der ikke foretages ændringer. Lolland Kommune Der er pt. 27 fuldtidskapaciteter i Lolland Kommune, hvoraf 1 er ledig. Derudover er 2 kapaciteter placeret i regionsklinikken i Horslunde og 3 kapaciteter er placeret i regionsklinikken i Nakskov. Gennemsnitsalderen er 57 år og 5 læger er over 65 år. Side 7

8 Regionsklinikkerne har været sendt i udbud og kapaciteterne i klinikkerne er i den forbindelse sat op fra til patienter. På den baggrund vurderes der nu at være lægedækning i kommunen. Næstved Kommune Der er pt. 48 fuldtidskapaciteter i Næstved Kommune. Gennemsnitsalderen er 52 år og 5 læger er over 65 år. Antallet af kapaciteter er faldet fra 49 til 48, idet en kapacitet i 2015 er flyttet fra Næstved til Faxe Kommune. Der er visse områder i kommunen, hvor lægedækningen er snæver, men borgerne kan nå andre praksis inden for 15 km-grænsen. Der vurderes derfor at være lægedækning i kommunen, og der foretages ingen ændringer. Odsherred Kommune Der er pt. 18 besatte fuldtidskapaciteter i Odsherred Kommune og én ledig kapacitet. Gennemsnitsalderen er 52 år og 1 læge er over 65 år. I visse områder af kommunen er lægedækningen snæver, men borgerne kan indenfor 15 km nå andre praksis med åbent for tilgang. Der vurderes at være lægedækning i kommunen for nuværende og der foretages derfor ikke ændringer. Ringsted Kommune Der er pt. 18 fuldtidskapaciteter i Ringsted Kommune, hvoraf en er ledig. Gennemsnitsalderen er 48 år og ingen læger over 65 år. I kommunen er der aktuelt en lille underkapacitet og kun to praksis har åbent for tilgang. Samtidig modtager Ringsted Kommune i flygtninge. På den baggrund har regionen besluttet, at der udløses et nyt ydernummer i Ringsted Kommune. Roskilde Kommune Der er pt. 51 besatte fuldtidskapaciteter i Roskilde Kommune. Gennemsnitsalderen er 51 år og 1 læge er over 65 år. I Jyllinge og Viby Sj. er lægedækningen aktuelt snæver, men borgerne kan nå praksis med åbent for tilgang inden for 15 km. Der vurderes at være lægedækning i kommunen, og der ikke foretages derfor ændringer. Slagelse Kommune Der er pt. 46 besatte fuldtidskapaciteter i Slagelse Kommune og to ledige kapaciteter, hvoraf den ene ydernummer bliver besat i Skælskør pr. 1. januar Det andet ledige ydernummer, som regionen netop har udløst og opslået vil blive søgt besat i Slagelse by, hvor der en meget begrænset ekstra kapacitet. Herudover er vurderes der at være lægedækning i kommunen. Gennemsnitsalderen for kommunens læger er 54 år og 4 læger er over 65 år. Solrød Kommune Side 8

9 Der er pt. 13 besatte fuldtidskapaciteter i Solrød Kommune og én ledig kapacitet. Gennemsnitsalderen er 50 år og 1 læge er over 65 år. Der vurderes at være lægedækning i kommunen, og der foretages derfor ingen ændringer. Sorø Kommune Der er pt. 19 besatte fuldtidskapaciteter i Sorø Kommune. Gennemsnitsalderen er 52 år, og 1 læge er over 65 år. Der vurderes at være lægedækning i kommunen, og der foretages derfor ingen ændringer. Stevns Kommune Der er pt. 12 fuldtidskapaciteter i Stevns Kommune, hvoraf 2 er ledige. Gennemsnitsalderen er 56 år og én læge er over 65 år. Samlet for kommunen er der en snæver overkapacitet, mens der i Strøby Egede er en lille underkapacitet. Samtidig modtager Stevns Kommune i flygtninge. Der vurderes ikke at være grundlag for nuværende at udløse et nyt ydernummer i kommunen, herunder særligt henset til at der allerede er 2 ledige kapaciteter i kommunen. Lægedækningen i Faxe Kommune vil dog blive fulgt nøje. Vordingborg Kommune Der er pt. 27 fuldtidskapaciteter i Vordingborg Kommune, hvoraf to er ledige. Gennemsnitsalderen er 57 år og 2 læger er over 65 år. Det bemærkes at af den ekstra patientkapacitet i kommunen er placeret uden for Vordingborg by, hvor der aktuelt er en underkapacitet. Regionen råder dog over det ene ledige ydernummer i kommunen, der nu vil blive søgt besat i Vordingborg by. Der foretages derfor for nuværende ingen ændringer i Vordingborg Kommune. Konklusion Selvom høringssvarene viser, at der er ledig kapacitet på kommuneniveau i næsten alle kommuner, kan der inden for en kommune være geografiske udfordringer i forhold til lægedækningen. Der er to problemområder i forhold til at sikre lægedækningen. For nogle kommuner skal det drøftes, om der skal udløses ekstra ydernumre og for andre kommuner er det ikke antallet af ydernumre der er udfordringen, men at få dem besat. Høringssvarene viser, at der er brug for få justeringer i forhold til de eksisterende ydernumre. Regionen har besluttet følgende: I følgende kommuner foretages der ingen ændringer: Faxe, Greve, Guldborgsund, Holbæk, Køge, Lejre, Lolland, Odsherred, Roskilde, Solrød, Sorø, Stevns, Vordingborg. I henholdsvis Slagelse og Ringsted kommuner har regionen udløst et ekstra ydernummer, mens der i Kalundborg Kommune inddrages et ydernummer. Side 9

10 Bilag 2 - Udviklingen i bruttohonorarer fra 2013 til 2014 Ydelse undergruppe Forskel % 01 - Konsultation ,3% 02 - Tlf. Konsultation ,5% 04 - Besøg ,8% 05 - Tlf.kons.u.bes./kon ,5% 06 - Tlf.kons.m.bes./kon ,6% 12 - Institutionstillæg ,4% 21 - Tillægsydelser ,5% 22 - Rejsetil./p.T.Ledsag ,5% 23 - Afstandstillæg ,5% 24 - Ef-Borgere ,8% 25 - Rejsetil./p.T.Ledsag ,0% 26 - Rammeaftaler ,1% 32 - Tlf. Henvendelse ,5% 33 - Deltagelse i møder ,0% 34 - Møde Hos Forvaltn ,5% 37 - Afstandstillæg ,1% 40 - Forebygg. / sundhed ,1% 41-2 aftaler ,2% 42 - Afst.tillæg ,5% 43 - Livmoderhalskræft ,0% 44 - FMK ,7% 45-2-aftaler ,3% 46 - Særlig kons. vagttid ,7% 50 - Attester ,9% 59 - Attestarbejde ,6% 61 - Samtaleterapi ,4% 62 - Tillæg pr. person ,2% 71 - Lab. Undersøgelser ,2% 72-2-aftale Kbh. Ak ,3% 73-2-aftale Kbh. Ak ,6% 74 - Rammeaftaler ,9% 81 - Undersøg. Af Gravide ,1% 82 - Børneund. og div ,7% 83 - Børnevaccinationer ,4% 84 - Mfr-Vaccinationer ,6% 86 - MFR-vaccinationer ,2% 87 - Tillæg til vacc.hon ,2% 88 - Vacc. kv. røde hunde ,5% 89 - Profylakse Kørsel ,7% 90 - Kørselsgodtgørelse ,3% Total ,0% Udgifter er for perioden jan-aug 2014/jan-aug 2015 Side 10

11 Bilag 3 - Udviklingen i ydelser fra 2013 til 2014 Ydelse undergruppe Forskel % 01 - Konsultation ,9% 02 - Tlf. Konsultation ,7% 04 - Besøg ,1% 05 - Tlf.kons.u.bes./kon ,5% 06 - Tlf.kons.m.bes./kon ,4% 12 - Institutionstillæg ,4% 21 - Tillægsydelser ,4% 22 - Rejsetil./p.T.Ledsag ,7% 23 - Afstandstillæg ,4% 24 - Ef-Borgere ,4% 25 - Rejsetil./p.T.Ledsag ,9% 26 - Rammeaftaler ,7% 32 - Tlf. Henvendelse ,6% 33 - Deltagelse i møder ,7% 34 - Møde Hos Forvaltn ,8% 37 - Afstandstillæg ,8% 40 - Forebygg. / sundhed ,0% 41-2 aftaler ,4% 42 - Afst.tillæg ,5% 43 - Livmoderhalskræft ,9% 44 - FMK ,4% 45-2-aftaler ,7% 46 - Særlig kons. vagttid ,3% 50 - Attester ,3% 59 - Attestarbejde ,6% 61 - Samtaleterapi ,0% 62 - Tillæg pr. person ,5% 71 - Lab. Undersøgelser ,9% 72-2-aftale Kbh. Ak ,6% 73-2-aftale Kbh. Ak ,7% 74 - Rammeaftaler ,9% 81 - Undersøg. Af Gravide ,5% 82 - Børneund. og div ,9% 83 - Børnevaccinationer ,6% 84 - Mfr-Vaccinationer ,7% 86 - MFR-vaccinationer ,7% 87 - Tillæg til vacc.hon ,7% 88 - Vacc. kv. røde hunde ,7% 89 - Profylakse Kørsel ,1% 90 - Kørselsgodtgørelse ,8% Total ,3% Ydelser er for perioden jan-aug 2014/jan-aug 2015 Side 12

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland Region Sjælland Koncern Økonomi, Analyse og afregning 20. januar 2013 Kommunal Medfinansiering (KMF) i løbende priser. Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland 2007-2012

Læs mere

D A T A R A P P O R T

D A T A R A P P O R T D A T A R A P P O R T Almen Praksis 2016 I N D H O L D 1 Kapacitet i Almen Praksis... 3 Antal ydernumre... 3 Befolkningsudvikling... 4 Lægedækningsberegning... 5 Læger fordelt på personrolle... 6 2 Lægedækning...

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS

SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS Den 26. november 2013 SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS SAG NR. 3 Årlig fastsættelse af lægedækningen 2014 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at lægekapaciteten udvides med 1 pr. 1.4.2014. 2. at kapaciteten

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Kapacitetsplan for fodterapi November 2015

Kapacitetsplan for fodterapi November 2015 Kapacitetsplan for fodterapi November 2015 Primær Sundhed Side 1 Indledning I henhold til 8, stk. 3 i aftalen om fodterapi foretager regionen en gang årligt en vurdering af behandlingskapaciteten inden

Læs mere

Sygebesøg i Region Sjælland

Sygebesøg i Region Sjælland Sygebesøg i Sjælland Del I Analyse af sygebesøg Arbejdsgruppe under Praksisplanudvalget Sommer 2015 Opdateret august/september 2015 Side 0 Indhold 1 Indledning... 1 2 Resumé og opsamling... 2 3 Data til

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne af

Læs mere

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge.

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig lægedækningshøring 2016 Der skal ifølge overenskomsten om almen praksis foretages

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Delepraksis er med den seneste overenskomst blevet personlig, hvilket vil sige at tilladelsen til delepraksis følger en bestemt

Delepraksis er med den seneste overenskomst blevet personlig, hvilket vil sige at tilladelsen til delepraksis følger en bestemt Bilag: Tiltag der allerede anvendes eller er blevet anvendt til sikring lægedækning i Region Sjælland Tiltag indenfor Sundhedslovens rammer Ejerskab af flere ydernumre Sundhedsloven giver mulighed for

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Baggrundsmateriale til temamødet om beskæftigelse og inklusion på arbejdsmarkedet i Region Sjælland

Baggrundsmateriale til temamødet om beskæftigelse og inklusion på arbejdsmarkedet i Region Sjælland Baggrundsmateriale til temamødet om beskæftigelse og inklusion på arbejdsmarkedet i Region Sjælland Hovedpointer Kvalificeret arbejdskraft: Ledigheden har været faldende de seneste år. I 2015 var ledigheden

Læs mere

Fremskrivningen er udarbejdet med bistand fra UNI-C og Undervisningsministeriet

Fremskrivningen er udarbejdet med bistand fra UNI-C og Undervisningsministeriet Elevfremskrivning for STX i Region Sjælland Herunder præsenterer Region Sjælland en elevprognose for årene 2012-2016 fordelt på hver af de 17 kommuner i regionen. Fremskrivningen er udarbejdet med bistand

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2016

BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET BUDGET 2016 Millioner kroner Region Sjælland 17.927 Sundhed 16.727 Socialområdet 636 Regional Udvikling 564 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,4% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED

Læs mere

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Odsherred Kommunesocialgrupper i Region Sjælland Kommune socialgruppe 1 Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve Kommune socialgruppe 2 Kommune socialgruppe

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland PLO faktaark 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2017

BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET BUDGET 2017 Millioner kroner Region Sjælland 18.401 Sundhed 17.156 Socialområdet 679 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,2% Socialområdet 3,7% Regional Udvikling 3,1% SUNDHED

Læs mere

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland September 2013 Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland Hver femte virksomhed i Region Sjælland vil ikke anbefale kommunen som et sted at etablere sig til andre virksomheder.

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland

Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland Hf er en almen studieforberedende uddannelse. I den nye gymnasiereform er der lagt op til, at hf skal være moderne og mere praksisorienteret

Læs mere

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Sammenfatning Indeværende notat giver en gennemgang af området vederlagsfri fysioterapi, som varetages

Læs mere

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne

Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Politikermøde Rammeaftale Sjælland 29. april 2016 Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Camilla T. Dalsgaard 2 Seks delanalyser - fire rapporter 1. Voksenområdet: Udgifter, brugere

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE -, marts Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 3 2. Sammenfatning... - 4 3. Forudsætninger for prognosen...- 4 4. Oplandskommuner...- 5 5. Kommunens samlede

Læs mere

Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur

Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur SOSU Sjællands forventninger til placering af hovedudbudssteder i år 215 SOSU Sjælland 1 blev etableret som en ny selvejende erhvervsskole 1. januar 21.

Læs mere

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune 1 Formål: Denne analyse har til formål at belyse kapaciteten på plejeboligområdet i Faxe Kommune. Kapacitetsanalysen giver et overblik over følgende: Ændringer

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for Integrationsindsats RAR Sjælland

AMK-Øst. Nøgletal for Integrationsindsats RAR Sjælland AMK-Øst Nøgletal for Integrationsindsats RAR Sjælland Juni 2017 Hovedpointer vedr. integrationsindsatsen i RAR Sjælland Flygtninge og asylansøgere Flygtningekvoten i RAR Sjællands kommuner er i 2017 på

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2015

BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET BUDGET 2015 Region Sjælland 17.498 Sundhed 16.329 Socialområdet 603 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,3% Socialområdet 3,5% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED / BUDGET 2015

Læs mere

Aktivitet og økonomi i almen praksis i dagtid og vagttid 2005 til 2015

Aktivitet og økonomi i almen praksis i dagtid og vagttid 2005 til 2015 Aktivitet og økonomi i almen praksis i dagtid og vagttid 2005 til 2015 Tabel 1-4 er opgørelser af aktivitet og bruttohonorar i almen praksis 2005 til 2015 i hhv. dagtid og vagttid. Tabel 5 er en opgørelse

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Sjælland og 17 kommuner, 211-24 Indhold Forekomsten af demens hos ældre i Danmark... 3 Region Sjælland... 5 Faxe Kommune...

Læs mere

Nøgletal Kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen Faxe Kommune februar 2017

Nøgletal Kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen Faxe Kommune februar 2017 Nøgletal Kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen Faxe Kommune februar 2017 Kontanthjælpsloftet Folketinget vedtog den 17. marts 2016 lovforslaget L113, der betyder, at der pr. 1. april 2016 er indført

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis.

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis. Oversigt over generelle 2-aftaler i Region Sjælland juli 2015 Aftalens titel, gyldighedsperiode mv. Regional aftale om telemedicinsk sårvurdering PLO-Sjælland og omfatter alle alment praktiserende læger

Læs mere

(17.7.08)!!!" #$$% &$#$$%#$$' #$$%

(17.7.08)!!! #$$% &$#$$%#$$' #$$% (17.7.08)!!!" #$$% $#$$%#$$ #$$% (!""#$ % % ( % ((( ( )!""# % ( *(!+,( - % " (!""#!"". % /// ( % % 0( ( ) *#$$% 1 )2!1 (2((,3 ( ( 4 +#$$% 5 67( 89:+ #.2 "; ,6?,( 4 4!,7 5@!

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

Forebyggelige genindlæggelser

Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser inden 3 dage 1) Institution Procent Procent Forebyggelige genindlæggelser inden 30 dage 2) Hele landet 3,4 10,8 Region Nordjylland 2,9 10,9 Region

Læs mere

Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. typografi i dokumentet.

Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. typografi i dokumentet. typografi i dokumentet. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden Grundbeskrivelse Appendiks til Praksisudviklingsplan for almen praksis 2012-2015 1. PLANLÆGNINGSOMRÅDER

Læs mere

Aktivitet og økonomi i almen praksis i dagtid og vagttid 2006 til 2016

Aktivitet og økonomi i almen praksis i dagtid og vagttid 2006 til 2016 Juni 2017 Aktivitet og økonomi i almen praksis i dagtid og vagttid 2006 til 2016 Tabel 1-4 er opgørelser af aktivitet og bruttohonorar i almen praksis 2006 til 2016 i hhv. dagtid og vagttid. Tabel 5 er

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis

Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis 07-11-2012 Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis I sommerferien 2012 blev der udvekslet ønsker til de kommende overenskomstforhandlinger mellem Praktiserende

Læs mere

Budget og nøgletal 2014

Budget og nøgletal 2014 Budget og nøgletal 2014 BUDGET BUDGET 2014 Region Sjælland 17.154 Sundhed 15.970 Socialområdet 625 Regional Udvikling 559 Sundhed 93,1% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,3% SUNDHED / BUDGET 2014

Læs mere

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Møde i Samarbejdsudvalget for Kiropraktik Torsdag den 26. marts 2015 kl. 16:00 Regionshuset Journalnummer: 14-000411 3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Resume

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. Udkast 6. april 2011 S J Æ L L A N D

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. Udkast 6. april 2011 S J Æ L L A N D Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 Udkast 6. april 2011 KKR S J Æ L L A N D Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resumé... 3 1.1. Kommissorium for arbejdet...4 1.2. Baggrunden for praksisplanen...6

Læs mere

AMK-Øst 15. februar Status på integrationsindsats RAR Sjælland

AMK-Øst 15. februar Status på integrationsindsats RAR Sjælland AMK-Øst 15. februar 2016 Status på integrationsindsats RAR Sjælland Februar 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et andet

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2013

BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET BUDGET 2013 Millioner kroner Region Sjælland 17.101 Sundhed 15.934 Socialområdet * 610 Regional Udvikling 557 * Socialområdet inkl. specialundervisning Sundhed 93,2% Socialområdet

Læs mere

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland Sagsnr.: 2012-32793 Dato: 29-05-2012 Dokumentnr.: 2012-182974 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af

Læs mere

Regionsrådets principper for revisionen og ændringer af råstofplanen

Regionsrådets principper for revisionen og ændringer af råstofplanen Dato: 24. november 2011 Regionsrådets principper for revisionen og ændringer af råstofplanen Regionsrådet besluttede den 3. februar 2011, at der er behov for en revision af råstofplanen ud fra de indkomne

Læs mere

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. December 2011 S J Æ L L A N D

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. December 2011 S J Æ L L A N D Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 December 2011 KKR S J Æ L L A N D Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 Udarbejdet af Primær Sundhed i samarbejde med kommunerne i Region Sjælland Emneord: Praksisplan,

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. Udkast 6. april 2011. Revideret 26. oktober 2011 S J Æ L L A N D

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. Udkast 6. april 2011. Revideret 26. oktober 2011 S J Æ L L A N D Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 Udkast 6. april 2011. Revideret 26. oktober 2011 KKR S J Æ L L A N D Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resumé... 3 1.1. Kommissorium for arbejdet...4 1.2. Baggrunden

Læs mere

Annonceringsmateriale Annoncering af ydernummer i Grenå by med klinikopstart 1. februar 2016

Annonceringsmateriale Annoncering af ydernummer i Grenå by med klinikopstart 1. februar 2016 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Annonceringsmateriale Annoncering af ydernummer i Grenå by med klinikopstart

Læs mere

KKR september 2014 Status og takster. 9. September

KKR september 2014 Status og takster. 9. September KKR september 2014 Status og takster 9. September Vi er i gang De 1. tilsynsbesøg blev gennemført 14. januar Tilsynsbesøg vedrørende alle røde sager gennemført Igangsat driftstilsyn, uanmeldte tilsyn og

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Beskrivelse af almen praksissektoren i Danmark

Beskrivelse af almen praksissektoren i Danmark Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogram September 216 Beskrivelse af almen praksissektoren i Danmark Beskrivelse af almen praksissektoren i Danmark Almen praksis er borgerens primære

Læs mere

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Andre Aktører (ny betalingsmodel) Serviceudbuddet 3. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Side: Tabel: Antal ledige i forløb

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

Til: Ricco Norman Dyhr - Region Sjælland. Fra: ØPA Sygehus Syd

Til: Ricco Norman Dyhr - Region Sjælland. Fra: ØPA Sygehus Syd Til: Ricco Norman Dyhr - Region Sjælland Fra: ØPA Sygehus Syd Dato: 9. juni 2011 Brevid: 1405185 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Vedr. de driftsmæssige konsekvenser for tappefunktionen i Klinisk Immunologi

Læs mere

Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk

Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk Dagsorden 1. Beskæftigelsesområdet

Læs mere

4654 Faxe Ladeplads 4640 Faxe 4684 Holmegaard 4653 Karise 4683 Rønnede 4160 Herlufmagle 4652 Hårlev 2670 Greve 2640 Hedehusene 2690 Karlslunde 4030 Tune 4863 Eskilstrup 4840 Nørre Alslev 4880 Nysted 4872

Læs mere

Misbrugsprojektet R A M M E A F T A L E N I D I R E K T Ø R M Ø D E 20. N O V E M B E R 2 0 1 5

Misbrugsprojektet R A M M E A F T A L E N I D I R E K T Ø R M Ø D E 20. N O V E M B E R 2 0 1 5 Misbrugsprojektet R A M M E A F T A L E N I REGION SJÆLLAND D I R E K T Ø R M Ø D E 20. N O V E M B E R 2 0 1 5 Misbrug i Danmark ALKOHOL Næsten 600.000 har et skadeligt alkoholforbrug 140.000 egentlig

Læs mere

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning Fokusområder 2014 1. Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning 3. Metodeudvikling herunder evidens & effekt med misbrugsområdet og nyspecialisering

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

HØRINGSUDKAST PRAKSISPLAN (1. del) Almen Praksis i samarbejde med det regionale og kommunale sundhedsvæsen

HØRINGSUDKAST PRAKSISPLAN (1. del) Almen Praksis i samarbejde med det regionale og kommunale sundhedsvæsen HØRINGSUDKAST PRAKSISPLAN 2014-2017 (1. del) Almen Praksis i samarbejde med det regionale og kommunale sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse Forord... 2 Kapitel 1: Indledning... 3 Høringsprocedurer... 3 Praksisplanudvalget...

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

Ledighedstal og Resultatopfølgning for september Halsnæs Kommune. Job og Arbejdsmarked

Ledighedstal og Resultatopfølgning for september Halsnæs Kommune. Job og Arbejdsmarked Notat Sagsnr.: 2012/0005116 Dato: 20. september 2013 Titel: Ledighedstal og Resultatopfølgning Sept. 2013 Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Borg Arbejdsmarkedskonsulent Ledighedstal og Resultatopfølgning

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

AMK-Øst 25. august Status på integrationsindsats RAR Sjælland

AMK-Øst 25. august Status på integrationsindsats RAR Sjælland AMK-Øst 25. august 2016 Status på integrationsindsats RAR Sjælland August 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et andet land

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis.

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis. Oversigt over generelle 2-aftaler i Region Sjælland Aftalens titel, gyldighedsperiode mv. Regional aftale om telemedicinsk sårvurdering PLO-Sjælland og omfatter alle alment praktiserende læger med ydernummer

Læs mere

Velkommen til Sunnmøre Regionråd. Side 1

Velkommen til Sunnmøre Regionråd. Side 1 Velkommen til Sunnmøre Regionråd Side 1 Disposition 1. Kort om mig selv 2. Kort præsentation af Kalundborg Kommune i dag 3. kommunesammenlægningen i Danmark 4. Kommunesammenlægningen i Kalundborg at finde

Læs mere

Utilsigtede hændelser i Region Sjælland. v. Konsulent Liv Nørregaard Skøtt

Utilsigtede hændelser i Region Sjælland. v. Konsulent Liv Nørregaard Skøtt Utilsigtede hændelser i Region Sjælland v. Konsulent Liv Nørregaard Skøtt Utilsigtede hændelser Definition: Ved en utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre - 2015 Ældre Sagen Juli 2016/januar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik

KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik Indholdsfortegnelse Dato: Januar 2016 Læsevejledning og metode Læsevejledning til faktaark (side 1) Side Læsevejledning

Læs mere

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter.

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter. Notat Til: Kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli 2017 Trafikbestilling

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Sjælland og 17 kommuner, 213-24 Indhold Forekomsten af demens hos ældre i Danmark... 3 Region Sjælland... 6 Faxe kommune...

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11. november 2011 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014 OVERSIGTSTABELLER... 2 Oversigtstabel 1. Roskilde, 2014... 2 Oversigtstabel 2. Samfundsøkonomiske afledte effekter, 2014... 2 SEKTION

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Annonceringsmateriale for lægekapacitet i Ringkøbing by med klinikopstart 1. januar 2017

Annonceringsmateriale for lægekapacitet i Ringkøbing by med klinikopstart 1. januar 2017 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Økonomi & Analyse Lægedækning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Annonceringsmateriale for lægekapacitet i Ringkøbing

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere