Referat Informationsmøde 18/ Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Informationsmøde 18/3 2015 Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk"

Transkript

1 Referat Informationsmøde 18/ Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Til stede: Jane Kløve Boje, Claus Mølgaard, Bo Johannesen, Torben Bøgh Nielsen, Tove Jensen, Per Hougaard (DFP), Birthe Boisen (DFF), Torben Dyring Kledahl (Nexus), Lars Peter Salhøj (Randers Kommune), Erik Møller (Dansk Revision), David Schouenborg (Lou Partner) dirigent, Ivan Hedegaard (EDC), Dorthe Eppy (referent) Jane Kløve Boje (JKB) byder velkommen og giver ordet til David Schouenborg, som er dirigent. Han byder ligeledes velkommen og informerer at mødet afsluttes kl Folk der vil have ordet under debatten bedes skrive sig på en liste med navn og adresse. Endvidere opfordres til at der holdes en god og ordentlig tone. Ad. 1: JKB modtager den 23/2 en underskriftsindsamling med 80 underskrifter til indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med dagsordenen skal værket lukkes ned? Efter 2 juristers vurdering af det afleverede materiale er vurderingen at underskriftsindsamling har flere mangler. Derfor bliver der ingen ekstraordinær generalforsamling i denne omgang. JKB oplyser endvidere at de har indbudt forslagsstillerne til møde med bestyrelsen, hvor de kan fremlægge deres syn på ULK, men de ønsker ikke deltage. Bestyrelsen har endvidere inviteret gruppen til at komme med et indlæg i aftenens informationsmøde, men dette har de heller ikke ønsket. JKB fortsætter med kort at nævne, at der er 4 alternativer for ULKs fremtid. Hvoraf bestyrelsen ser økonomien som den vigtigste grundpille for de 4 muligheder, samt spørgsmålet om, hvordan vi som samfund kommer videre. JKB retter en stor tak til Niels Bonde Nielsen for det store arbejde og beklager, at presset fra visse personer var den endelige årsag til, at Niels måtte trække sig ud af bestyrelsen. Nævner at bestyrelsen i øjeblikket arbejder på højtryk på at få styr på hvem der er andelshaver, da der ingen andelsbeviser foreligger samt at der heller ikke er nogen optegnelser over, hvem der er andelshaver. Ad. 2: Birthe Boisen, jurist, repræsentant fra Dansk Fjernvarme. Lovforslag om ændring af lov om fjernvarme. 26/ vedtog forligskredsen at yderligere 50 værker kunne overgå til biomasse. Lovforslaget har nu været i ekstern høring. Lovforslaget fremstilles 25/ i Folketingssalen. Det skal her behandles 3 gange inden det er endeligt vedtaget. Kan der ske noget inden endelig vedtagelse? Ja der kan være ændringsforslag. Værkerne kan dog allerede på nuværende tidspunkt tage stilling til spørgsmålet. Derudover kan

2 ikrafttrædelsesdatoen blive udsat, men der er ingen risiko for at lovforslaget ikke bliver godkendt, så værkerne kan gå i gang med at opsætte biomasseanlæg. Projektforslaget vil tidligst kunne godkendes 1/7. Ad. 3: indlæg fra gruppen af forhenværende bestyrelsesmedlemmer bortfalder Ad. 4 Erik Møller, Dansk Revision Indfrielse af gælden til værket. Beregning 5,5 mio. i restgæld til kommunekredit. Der er pt. 2 lån og de udløber De to lån har fast rente. Derfor kan lånene kun indfries ved at betale en overkurs. Denne overkurs er ca En straksbetaling af lånene vil være af betragte som en indtægt for værket. Og disse beløb skal beskattes efter reglerne. Skatten vil være ca. 950tkr. Dvs. en engangsbetaling på 7,1 mio. Hertil skal tillægges moms. Så i alt 8,9 mio. Dette svarer i alt til ca. kr pr andelshaver. Rentebesparelsen ved straksindfrielsen vil være ca Afskrivning af anlægget er en anden historie og kan ikke gøres samtidig med indfrielse af gælden. Så man kan ikke godskrive anlæggets værdi i regnskabet. Derfor skal anlægget fortsat afskrives efter gældende regler. Det vil være økonomisk uansvarligt at foretage denne handling, derudover vil det være ulovligt. Ad. 5 Lars Salhøj, Randers Kommune Lånegaranti kommunen kan stille kommunegaranti til nye varmeforsyningsanlæg. Garantiprovision udgør 1% årligt af restgælden. Kommunegaranti giver mulighed for optagelse af lån i kommunekredit til pt 1,5% årligt for fastforrentet 25 årigt lån. Tilslutnings- og forblivelsespligt 17/ besluttet byrådet tilslutnings- og forblivelsespligt. Målet var at styrke værkets økonomi. 17 tilsluttede fik forblivelsespligt de resterende var allerede pålagt denne pligt. Ydermere blev 61 husstande pålagt tilslutningspligt heraf er resultatet af sagsforløbet kun 13 er bundet af dette dog 10 af disse fritaget, da de er pensionister. Kommunens godkendelse af et projektforslag vil være 4-6 mdr Punkt 6 Per Hougaard indleder med at tale om de problemer værket har bla. Ugunstig udvikling i elprisen som påvirker værkets elsalg. Varmetabet på 56% set over de seneste 5 år. Langt ledningsnet mellem de to byer. Eneste løsning salg af mere varme i nettet til nuværende kunder.

3 Værkets 5 muligheder (halmvarmeværk, flisanlæg, træpilleanlæg, lukke værket, transmissionsledning til Allingåbro) Halm ikke plads på nuværende grund. Køb af jord og/eller ændring af lokalplan. Besparelse kr pr år for et standardhus Flis plads på nuværende grund. Besparelse pr år kr Træpilleanlæg kan placeres på nuværende grund. Besparelse pr. år kr Transmissionsledning besparelse pr år kr. 260,- Lukning værket DPF har ikke lavet beregninger, dog har tidligere undersøgelse fra Pernille Aagaard et tal på ca. kr for et standard hus (m2 fordelt) Punkt 7 Ivan Hedegaard holder indlæg omkring salg af fast ejendom i området (Assentoft, Uggelhuse) Tidligere nemt at omsætte huse i Uggelhuse, da byen havde et godt ry og godt sammenhold. Sådan er det ikke længere. Pt. er situationen omkring fast ejendom lidt hård da der er faldende priser på markedet. Indtil 2007 steg priserne men så faldt de 3-5% pr. år i hele markedet. Derfor er det svært at sælge huse i øjeblikket. Situationen i Uggelhuse for et standardhus på 30 kvm med et varmeforbrug på 18,1 mwh: fast afgift varmeafgift varme udgift Kigger man udelukkende på den faste afgift svarer det til den årlige ydelse på et kreditforenings 2% lån på kr. Dvs. sige at man kan købe et hus for mere i Assentoft og sidde for samme udgift. Et andet eksempel : Banklån = i tilbagebetaling pr år betaling af gæld i værket køb af træpillefyr Forbrug (højt/forsigtigt anslået) Dvs. man kan spare ca pr. år i 10 år og derefter være gældfri til banken og til ULK. Ad. 8: Debat Efter forespørgsel oplæser JKB et sammendrag fra svaret fra Energistyrelsen vedr. dispensation fra krav om positiv samfundsøkonomi.

4 Chr. Hansen har spg ang besparelserne til de fremstillede alternativer, da mange er koblet af (ca 28 har afleveret måleren + flere aftager ikke varme) bestyrelsen svarer at de forventer endnu et fald i forbruget i 2014/15. Når forbruget bliver lavere falder besparelsen. Finn Tuxen hvorfor oplyser DFP en gæld på 23tkr og revisor 46tkr? Revisor har beregnet en gennemsnitspris. De 23tkr optræder i en tidligere opgørelse fra Pernille Aagaard (m2 fordelt) Dan Larsen fortæller om sit valg om at koble af. Han sparer pr år selvom han betaler fast afgift. David Birk spørger ind til andelshaverne og andelsbeviser. Jane svarer, at der ingen optegnelser er over, hvem der er andelshavere. Birthe Boisen tager over. Andelshavere er dem der ved oprettelsen af ULK at acceptere at være andelshaver. Derudover skal man kunne sandsynliggøre, at man er andelshaver. Fordel ved at være andelshaver bestemmelse/stemmeret på GF. Dieter - hvordan man uden andelshavere kunne tiltræde forblivelsespligten. Birthe udtaler, at vi må se fremad. Det foreslås, at bestyrelsen sender brev ud og spørger, om man ønsker at være andelshaver. Lars Salhøj omkring kommunekredit da der er forblivelsespligt får kommunen lånet betalt, derfor ser kommunen ingen problemer i den tildelte kredit. Dieter kan tidl. bestyrelse blive holdt ansvarlige? Igen er svaret, at vi bør se fremad. Anker Boje - Kan man lade værket gå konkurs? Erik Møller svarer: Det er ikke set tidligere. Men det er set at et værk har gennemgået en rekonstruktion. Men det vil være utænkelig, at det kan gå konkurs. Fra salen - Hvordan går det med dem, der ikke betaler? JKB vi kører retssag på dem og som det er pt. betaler andre tilsluttede for dem. EM tilføjer kun ved konstaterede tab kan tabet tillægges varmeprisen. Tove: Der bliver ikke holdt hånden over nogen. Alle, som ikke betaler, ryger til inkasso og får lukket varme. Det er den hårde, men korrekt lovmæssige linje. Hvis man er i restance har man ikke stemmeret til GF, men man kan godt blive andelshaver. Pt er der 17 husstande som ikke betaler deres opkrævninger. Fra salen - Hvem skal betale for det forøgede varmetab i vejen jo flere der kobler sig af. Det skal vi alle derfor fast afgift, selvom man i ikke aftager varme. Klager over nedsættelse af fast afgift stigning af variabel pris Tove svarer, at bestyrelsen har valgt at følge GF beslutningen fra 2009, som var at sætte den faste afgift så lav som muligt. Og at de naturligvis beklagede, at tidligere bestyrelser ikke fulgte denne vedtagelse. Peter Lembcke Udtrykker sin skuffelse over manglende deltagelse fra de øvrige tidligere bestyrelsesmedlemmer. Og taler om hvorfor han ikke underskrev på den

5 underskriftsindsamling. Endvidere stiller han sig tvivlende overfor værkets berettigelse med et varmetab på knap 60% Anker Boje motor-tilskud bortfalder med udgangen af EM udtaler, at der er politisk enighed om, at der skal laves en overgangsordning. Tove kun 50 husstande aftager den varme de bør ift. husets størrelse. Derefter en lang debat omkring varmetab og udskiftning af rørene i vejen.

Nyhedsbrev fra Bestyrelsen for Uggelhuse/Langkastrup kraftvarme August 2015 Andelshaverstatus:

Nyhedsbrev fra Bestyrelsen for Uggelhuse/Langkastrup kraftvarme August 2015 Andelshaverstatus: Nyhedsbrev fra Bestyrelsen for Uggelhuse/Langkastrup kraftvarme August 2015 Andelshaverstatus: Da vi desværre ikke kunne rette op på fejlen angående den manglende opdaterede nummererede liste over andelshavere

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 1. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer træder først i kraft, når de er besluttet af to på hinanden følgende generalforsamlinger. 2.

Læs mere

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 10-11818 - 43 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling 6/12 2013 Anderup Rideklub

Ekstraordinær generalforsamling 6/12 2013 Anderup Rideklub Ekstraordinær generalforsamling 6/12 2013 Anderup Rideklub Valg af dirigent og referent Valg af stemmetællere Orientering om situationen med Udlejer Orientering om situationen med Henning Lang Valg af

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk.

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Det første vi i den nye bestyrelsen skulle tage fat på var at få færdig gjort den låne omlægning som den gamle bestyrelse havde påbegyndt. Fordi

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012.

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. Mundtlig beretning: Bestyrelsens skriftlige beretning

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug den 19. marts 2013 i Frihedens Idrætscenter

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug den 19. marts 2013 i Frihedens Idrætscenter Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug den 19. marts 2013 i Frihedens Idrætscenter Formand Erik Frølund-Thomsen bød velkommen. Vi undgik heldigvis den snestorm der blev truet med. Der

Læs mere