leder Merete Bonne. Opholdstedet har i år 2009 skiftet leder. Den tidligere leder har valgt at fratræde sin stilling efter 24 års ansættelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "leder Merete Bonne. Opholdstedet har i år 2009 skiftet leder. Den tidligere leder har valgt at fratræde sin stilling efter 24 års ansættelse."

Transkript

1 Skabelon til pædagogisk tilsynsrapport for Opholdssteder Familieafdelingen, Frederiksberg kommune Opholdssted Leder Tilsyn afholdt med deltagelse af : Husene på Frydendalsvej Frydendalsvej 8 og 29, 1809 Frederiksberg : Anette Vårlid : Leder Anette Vårlid og fra Frederiksberg Kommune Socialfaglig leder Merete Bonne. Dato for tilsynet : Torsdag den 3. februar 2011 Husene på Frydendalsvej har fungeret som et opholdssted med samme alders- og målgruppe siden godkendt af Frederiksberg Kommunes Kommunalbestyrelse jf. Lov om social service 142 stk. 5 og 144 Opholdstedet har i år 2009 skiftet leder. Den tidligere leder har valgt at fratræde sin stilling efter 24 års ansættelse. Opholdsstedet ledes nu af Anette Vårlid, der er uddannet sygeplejerske og som har mange års erfaring fra arbejdet med unge- voksne med psykiatriske lidelser fra dag- og døgnafdelinger i hospitals regi. På tilsynsbesøget er den aktuelle personalesituation, beboernes sammensætning, arbejdstilrettelægge og arbejdsmetode drøftet, samt medarbejdernes udannelsesmæssige baggrund og løn indplacering er gennemgået - der henvises til vedlagte bilag. Opholdsstedet havde i 2010 en belægningsprocent på 98% Der er i år 2009 udarbejdet en præsentationsfolder der beskriver opholdsstedet - dets målgruppegruppe, arbejdsgrundlag og metoder mv. Opholdsstedet er på vej med at etablere en hjemmeside Det er siden sidste tilsynsbesøg arbejdet med at få udarbejdet og opdateret ansættelseskontrakter herunder procedure og holdning til introduktion af nye medarbejdere, skabelon for medarbejderudviklingssamtaler og trivselssamtaler mv. resultatet af arbejdet er gennemgået og udleveret på tilsynsbesøget. Aktuelt er der udarbejdet en personalepolitik som står overfor en endelig godkendelse af bestyrelsen. Fremadrettet vil der blive arbejdet med større inddragelse af de unge i det løbende arbejde i forhold til at nå målene i deres handleplanen herunder arbejde med opperationelle mål. Pr. 1. februar 2011 er der tilknyttet en psykolog til opholdsstedet 10 timer og ugen, der i samarbejde med stedet psykiater og personalet forestår behandlingsarbejdet Tilsynet har ikke givet anledning til nogen form for påtale. Det vurderes, at opholdstedet er veldrevet - velfungerende og at målgruppen profiterer af stedets pædagogiske og behandlingsmæssige praksis. 1

2 På næste tilsynsbesøg følges der op på udviklingsarbejdet vedr. handleplanen og personalepolitikken. 1. Opholdsstedets nøgletal 1a. Antal børn/unge/voksne: Husene på Frydendalsvej er godkendt til, at modtage i alt 14 unge og/eller voksne - fordelt på henholdsvis 8 pladser på Frydendalsvej 29 og 6 pladser på Frydendalsvej 8, samt en udslusningsafdeling beliggende i Københavns Kommune med plads til 5 unge der bor i hver sin selvstændige lejlighed. PÅ TILSYNSBESØGET ER DER UDLEVERET EN SAMLET OVERSIGT OVER SAMTLIGE BEBOERE SIDEN SIDSTE TILSYNSBESØG. 1b. Alder/køn: Samtlige beboeres ophold er gennemgået samt deres tilknytning til skole, uddannelse, arbejde mv. og har ikke givet anledning til påtale eller anden form for opfølgning. Unge/voksne af begge køn i alderen fra 15 til 24 år med mulighed for at dispensere for alderen opefter. Vedr. opholdslængde og belægning henvises til vedlagte skemaer udleveret på tilsynsbesøget. 1c. Målgruppebeskrivelse: Den godkendte målgruppe omfatter unge og/eller voksne med sociale og/eller psykiatriske problemer i alderen fra 15 til 24 år med mulighed for at dispensere for alderen opefter. Der er i vid udstrækning tale om unge eller voksne, der har udviklet - eller er i risiko for at udvikle en psykisk sygdom. Opholdsstedet kan modtage unge/voksne i forbindelse med en udskrivning fra psykiatrisk afdeling. Det forudsættes ved anbringelsen, at den enkelte kan profitere af et miljøterapeutisk behandlingstilbud og indgå i et relationsforhold til behandlerne. Opholdsstedet modtager ikke unge med misbrug eller en voldelig udadreagerende adfærd. Husene på Frydendalsvej 29, har døgndækning med vågen nattevagt. Alle nye beboere starter deres ophold i nr. 29, hvor der ydes en intensiv døgnbehandling. Husene på Frydendalsvej 8, modtager beboere fra nr. 29, der er så langt i deres behandlingsforløb, at de ikke har behov for behandling og tilsyn døgnets 24 timer og er i gang med at forberede sig til en mere selvstændig tilværelse. Nattevagten fra nr. 29 har dog et fast natligt tilsyn med beboerne i nr. 8 kl og kl og kan kontaktes af beboerne, hvis der opstår behov herfor. 1d. Institutionens kerneydelser: Miljøterapeutisk døgnbehandling byggende på relation og involvering ud fra en individuelt tilrettelagt handleplan udarbejdet i sam- 2

3 arbejde med den enkelte beboer. Handleplanen er udleveret på tilsynsbesøget i skabelonform. Den pædagogiske metode er beskrevet i en pjece der er udarbejdet i indeværende år 1.e. Opholdspris for 2007, 2008 og 2009 (Se i øvrigt bilag) Opholdsstedet har tilknyttet psykiatrisk lægekonsulent, Mikkel Herman, der har ansvaret for medicineringen. Den psykiatriske lægekonsulent har samtaler med de indskrevne, vurderer lægepapirer, tilrettelægger og deltager i behandlingen i samarbejde med det pædagogiske personale. Der er pr. 1. februar ansat en psykolog 10 timer om ugen der deltager i behandlingsarbejdet vedr. beboerne. Nr. 29: Unge under 18 år: 2007: ,- 2008: ,- 2009: ,- 2010: ,- 2011: ,- Unge over 18 år: 2007: ,- 2008: ,- 2009: ,- 2010: ,- 2011: ,- Nr. 8: Opholdsprisen udgør for under og over 18 årige 2007: ,- 2008: ,- 2009: ,- 2010: ,- 2011: , Ophold i udslusningslejlighederne i Valby kostede i ,- og i ,- og i , ,-, Takstforhøjelsen fra 2009 til 2010 tager sit udgangspunkt i, at tilbuddet har fået tilført flere personaleressourcer i forhold til at imødegå beboerne behov Efterværnstilbuddet kostede i ,00, i ,- og i , , ,00 Beboerne over 18 år betaler af deres ungeydelse eller kontakthjælp - for logi beboere er i stor udstrækning selv ansvarlige for indkøb af egen kost af deres indtægt. 2. Fysiske rammer 2a. Nr. 29: 3

4 Indretning: afdelingerne skolen administrationen Stueetagen: 2 store opholdstuer, den ene fungerer som spisestue, spisekøkken, toilet, kontor og gangarealer. 1.salen: 1 kontor, 5 værelser, badeforhold med 2 bade og toiletter. 2.salen: 3 værelser og 1 gæsteværelse Kælder: Medarbejder toilet, der er etableret nye depotrum og planlagt at der arbejdes videre med istandsættelsen af kælderen i indeværende år Nr. 8: Stueetagen: 1 kontor, 1 køkkenalrum, 1 opholdsstue, 1. medarbejder toilet 1.salen: 6 værelser toiletter og bad (der er i år 2006 etableret nyt bad i kælderen i det tidligere vaskerum) loft: 1 møderum Opholdsstedet har endvidere et sommerhus beliggende i Tisvilde. Sommerhuset anvendelses som en del af den samlede behandling, hvor der blandt andet lægges vægt på at arrangere vandreture. 2b. Rengøring: Hvem gør rent på værelser/fællesarealer Hvor ofte 2c. Kost: tilberedning centralt/lokalt kostplan (økologi o.a.) hvem bestemmer kostplan 2d. Vedligeholdelse: sidste bygningssyn 2e. Brandsikring: sikring af døre/flugtveje etc. alarmer (røg, brand 2f. Inventar: generel tilstand 2g. Udendørsfaciliteter: legeplads parkeringsforhold andet I nr. 29 er der ansat en rengøringsassistent 8 time pr. uge som anvendes på fællesarealerne i Nr. 29. I Nr. 8 er der 4 timers rengøring hver uge som anvendes på fællesarealerne. Beboerne har selv ansvaret for den resterende rengøring i samarbejde med personalet. Kosten tilrettelægges af medarbejderne og beboerne i fællesskab. Der arbejdes hen imod at benytte udelukkende økologiske madvarer. Derudover er der ansat en pædagog som er ernærings-, hygiejenog miljøansvarlig der blandt andet har til opgave at undervise beboerne i sund og økologisk madlavning, indkøbe fortrinsvis økologiske og miljøvenlige varer, samt sikre at der bliver udført egen kontrol i husene. Stillingen har været ubesat siden Der er udarbejdet en ny 10 årig tilstandsrapport i november 2007 Rapporten er udarbejdet af Ebo Boligteknik, Skibby ved arkitekt Ejnar Birch Olsen Der er installeret røgalarmer på alle værelser og i fællesrum. Opholdsstedet vurderes som velindrettet med et inventar af god og høj kvalitet. Lyse og venlige omgivelser. Nr. 29 er omgivet af en have på ca. 600 m 2 Nr. 8 er omgivet af en have på ca. 800 m 2 Der er tilhørende cykelskur og garage. 4

5 2h. Andet: Der udføres egenkontrol efter sundhedsstyrelsens regler. Fødevarestyrelsen har aflagt besøg i april 2010 og opholdstedet er blevet tildelt en glad smiley. De fælles opholdsarealer i nr. 29 fremtræder nymalede og udestuen og altanen er nyrenoverede. Nr. 9 har fået nyt køkken i Generelt: 3a. Information/journaler: hvordan føres interne journaler/dagbøger (opbevaring, registrering) 3b. Læge-/tandlæge- og sundhedsplejerske: 3c. Agenda 21, særlige miljømæssige tiltag Andet Der føres individuelle journaler på alle beboere i et lukket computer journal system, med adgangskode. Der føres dagbog 3 gange i døgnet i et lukket computer journal system, med adgangskode. Hver beboer har adgang til at se sin egen journal. I forbindelse med den daglige udlevering af beboernes medicin føres det løbende ind i et elektronisk registreringssystem, så alle medarbejdere til hver en tid kan se om beboerne har fået udleveret deres medicin. Beboerne benytter skoletandplejen i det omfang de fortsat hører under denne ordning, ellers egen tandlæge og praktiserende læge. Opholdsstedet betaler de halvårlige tandeftersyn, som en del af opholdsprisen. Opholdsstedet har tilknyttet egen psykiater som kan tilkaldes døgnets 24 timer. Ved hårde hvidevarer prioriteres miljøvenlige indkøb. Varmeanlægget køre med natsænkning og radiatorer har termostater. Der anvendes sparepærer. De unge der bor i nummer 8 registrere løbende elforbruget. Affald sorteres efter gældende regler i Frederiksberg kommune. Der er ansat en medarbejder 8 timer ugentligt til at sørge for at købe økologiske madvare, miljøvenlige rengøringsmidler samt undervis beboere i økologisk og sund madlavning. 4. Personale: 4a. Personale-sammensætning: uddannede ikke-uddannede vikarer andet 1 leder (Sygeplejerske) 4 vikarer 1 håndarbejdslærere, 1 pædagog, 1 psykoterapeut og 1 psykologi studerende og 1 vikar for nattevagten som er studerende. 1 regnskabsmedarbejder 30 timer ugentligt 1 Psykiater 12 timer månedligt 1 vicevært 3 timer ugentligt 1 Havemand 3 timer ugentlig i sommerperioden Nr. 8: 1 Afdelingsleder (Socialpædagog og Socialrådgiver) 1 pædagog 37 timer ugentligt 1 pædagog 32 timer ugentligt 1 pædagogiskmedhjælper 37 timer ugentligt Nr. 29: 1 Stedfortræder (socialrådgiver) 5

6 1 pædagoger 37 timer ugentligt 2 vågne nattevagter (1 uuddannet og 1 uddannet) 1 socialrådgiver 2 pædagoger 30 timer ugentligt Der henvises til vedlagt personale- og lønoversigt modtaget på tilsynsbesøget. 4b. Arbejdstids-tilrettelæggelse: arbejdsplaner lokalaftaler Nr. 29: Rulleskema over 4 uger Nr. 8: Fast skema med skift i weekenderne hver fjerde uge. Opholdsstedet har dispensation for gældende arbejdstidsregler 11 timers reglen. 4c. Uddelegering af administrative og praktiske opgaver: 4d. Personalemøder/anden mødevirksomhed: 4e. Personaleflow: arbejdsskemaer medicin kursus edb Ad hoc opgaver i forhold til praktiske gøremål Der afholdes personale møder hver uge i den enkelte afdelinger. 3 gange årligt afholdes det personalemøder for samtlige ansatte. Ved nyansættelser indhenter Frederiksberg Kommune straffeattester. Husene indhenter selv Børneattesten. Der henvises til oversigt over ansatte medarbejdere udleveret på tilsynsbesøget. 4f. Medarbejderudvikling: MUS kurser supervision I forbindelse med lederskiftet i sommeren 2009, har den nye leder afholdt individuelle samtaler med samtlige medarbejdere. Der er afholdt MUS samtaler med samtlige fastansatte medarbejdere i 2008 der og Der er afholdt trivselssamtaler med alle vikarer i Det planlagt at afvikle MUS samtaler igen i I MUS samtalerne opstilles der mål for den enkelte medarbejders udviklingsområder. 3 medarbejdere har deltaget i et dagskursus 1 medarbejder er i gang med en familieterapeutisk uddannelse 1 medarbejder er i gang med en uddannelse i Mano vision massør uddannelse 4g. Alkoholpolitik: 4h. Rygepolitik: Der er afholdt 2 heldags temadage for alle medarbejderne. Medarbejdergruppen modtager løbende supervision ca. 1 gang om måneden. Nr. 29: Der er et generelt alkohol forbud for beboere og medarbejdere, der kan dog gives dispensation ved særlige arrangementer fødselsdage, jul, nytår o. lign. Nr. 8 Beboeren har normalt mulighed for at nyde alkohol i weekenderne i kontrollerede mængder. Der er udarbejdet en rygepolitik inden for rammen af sundhedsministeriets reviderede vejledning af juli 2001 om forbud mod rygning i dag- og klubtilbud, fritidstilbud samt døgninstitutioner m.v. for børn og unge. 6

7 Medarbejderne og beboerne modtager økonomiske støtte til rygestop kurser/rådgivning. 4i. Sygefraværspolitik: 4j. Personalepolitik: 4k. Politik for udlevering og opbevaring af medicin 4l. Arbejdsmiljø: brug af hjælp og hjælpemidler fysisk/psykisk førstehjælp brandkurser, evakueringsplan, andet beredskab, opgaveløsning 4m. Tillidsrepræsentant: 4n. Sikkerhedsrepræsentant: 4.o Andet Udmøntes af lederen. Der er udarbejdet en sygefraværs politik og en personale politik aktuelt afventes der en endelig godkendelse af bestyrelsen. Udmøntes af lederen. Det aftales at der påbegyndes en proces med henblik på at der udarbejdes en personale politik inden næste tilsynsbesøg Al medicin er låst inde. Enkelte beboere i nr. 8 administrer selv deres medicin for en uge af gangen. De øvrige beboere indtager deres medicin under overvågning af personalet. Frederiksberg Kommunes medicin vejledning er udleveret til opholdstedet under tilsynsbesøget i år Alle medarbejdere har i 2010 gennemgået et medicinhåndteringskursus Der er afholdt brandøvelse i 2008, brandøvelsens instruks er gældende ved brand. Der er udarbejdet nye instrukser vedr. brand i Ved behov for psykisk første hjælp, skal lederen altid informeres og der tages individuelt stilling til behovet for ekstern hjælp. Der er behov for at der gennemføres et førstehjælpskursus for udvalgte medarbejdere. Ingen Der er etableret en sikkerhedsgruppe/udvalg Der har været aflagt et arbejdsmiljø tilsyn hvor opholdsstedet er blevet pålagt at gennemføre en APV APVèn er gennemført og der har været afholdt et heldags opfølgning møde med medarbejdergruppen i AVPèn revideres i 2011 der følges op på næste tilsynsbesøg 5. Magtanvendelse: 5a. Brug af magtanvendelse: 5b. Indberetninger: Der er ikke foretaget magtanvendelser i år 2009 og i 2010 frem til tilsynsdagen. 5c. Opfølgning på magtanvendelse: 5d. Andet: Opholdsstedet er bekendt med de ændrede regler i forbindelsen med Magtanvendelsesbekendtgørelsen af 6. juni

8 6. Forældre-samarbejdet: 6a. Modtagelse af nye børn, unge og forældre: 6b. Det daglige samarbejde: 6c. Forældreindflydelse: 6d. Forældremøder: forældreråd informationsmøder temamøder/foredrag 6e. Andet: Forældrene deltager i indskrivningen ved anbringelse af unge under 18 år. Størstedelen af opholdsstedets beboere er typisk over 18 år, hvor der er lavet individuelle aftaler om forældrenes involvering i indskrivningen og den efterfølgende behandling. Varetages af kontaktpersonen herudover tilbydes forældrene samtaler med stedets psykiater.. Der har i år 2010 været indskrevet 7 unge under 18 år. Der er ikke etableret forældreråd eller lign. Forældrekontakten tilrettelægges individuelt, da de unge kommer fra forskellige dele af landet, er der i enkelte tilfælde tale om at forældrene overnatter på stedet i forbindelse med besøg mv. Der afholdes individuelle møder med forældrene til anbragte unge under 18 år. Forældrene deltager løbende i planlagte arrangementer eller som gæster ved middagsbordet. For de unge beboere over 18 år aftales omfanget og indholdet af kontakten og inddragelsen af forældrene med den unge over 18 år. Udgangspunktet for tilrettelæggelsen af denne forældrekontakt/samarbejde tager sit udgangspunkt i den unges ønsker. 7. Børnene/de unge/voksne 7a. Behandlingsplaner: 7b. Intern visitation: 7c. Skole: Intern eller ekstern skolegang 7d. Generelt om dagligdagen: tilrettelæggelse af aktiviteter målgruppens deltagelse i ovenst. 7e. Beboermøder: 7f. Pligter: Der udarbejdes individuelle handleplaner for hver beboers ophold og behandling. Handleplaner udarbejdes i samarbejde med den enkelte beboer. Se vedlagte skrivelse om handleplan udleveret på tilsynsbesøget. Beboerne visiteres fra nr. 29 til nr. 8 i et samarbejde med den unge og den anbringende myndighed. Alle opholdsstedets beboere er i eksterne beskæftigelses/uddannelses/praktiktilbud. Se vedlagte bilag. Der tilrettelægges en fast månedligt aktivitet for alle beboere. Øvrige aktiviteter tilrettelægges individuelt af den unge alene eller i samarbejde med medarbejderne. Der afholdes beboermøde i nr. 8 og 29 hver 14. dag hvor lederen af opholdsstedet altid deltager. Rengøring, madlavning og efterfølgende oprydning. Beboerne vasker selv deres tøj og køber selv ind. 7g. Udbetales efter gældende regler. Udgangspunktet er at beboerne 8

9 Tøj og lommepenge: 7k. Ferieture 7l Andet: selv er ansvarlige for deres økonomi. Der ydes hjælp til administrationen af deres penge i det omfang der er behov herfor. Der har i år 2010 været afholdt weekendture til opholdsstedet sommerhus, samt en uges ferie ligeledes i sommerhuset for hver af de 3 afdelinger. 8. Bestyrelsen 8.a Bestyrelsesmedlemmer: Formand Advokat Connie Evald Petersen Speciallæge i psykiatri Mikkel Hermann Daghøjskoleforstander Hanna Feddersen Der deltager en medarbejder repræsentant i bestyrelsesmøderne Revision: Lange Schmidt, Roskilde 8.b Bestyrelsens arbejde Der er afholdt 8 bestyrelsesmøder i

: Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg

: Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg Institution Forstander Tilsyn afholdt med deltagelse af : Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg : Annette Olsen : Forstander Annette Olsen og Stedfortræder Susanne Bülow. Dato for

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn:

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn: LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Afdelingsleder: Kai Stensli

Afdelingsleder: Kai Stensli Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Grenen Glesborg Afdeling Roden Tilsynet er udført den 4. oktober 2013 Af Bunk & Elkjær Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012 Tilsynsrapport Behandlingshjemmet Sølyst Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012 Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune Birgitte Hammersholt & Susan-Brigitte Nielsen Familieplejekonsulenter Side2/14 Tilsynsrapport

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Tilsyn Bostedet Engsgaard Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Virksomhedsplan 2014. Ungdomspensionen Jens Jessensvej 12 2000 Frederiksberg

Virksomhedsplan 2014. Ungdomspensionen Jens Jessensvej 12 2000 Frederiksberg UNGDOMSPENSIONEN Jens Jessens Vej 12 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 71 52 13 upjj@frederiksberg.dk Virksomhedsplan 2014 Ungdomspensionen Jens Jessensvej 12 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord 3

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg Botilbuddet Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. Bjerget Februar 2005

PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. Bjerget Februar 2005 PERSONALEHÅNDBOG for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. 1 Bjerget Februar 2005 Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Social Teamet ApS Danmarksgade 28 7430 Ikast T. 26125139 www.socialteamet.com fs@socialteamet.com 1 Anmeldt tilsyn

Læs mere

Velkommen til. Holmstrupgård

Velkommen til. Holmstrupgård Velkommen til vej 39 Kære forældre I modtager denne folder, fordi der er truffet beslutning om, at jeres barn/ung skal flytte ind på. I folderen kan I læse mere om de konkrete rammer og dagligdagen for

Læs mere