Investeringsselskabet Luxor A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsselskabet Luxor A/S"

Transkript

1 Frederiksborggade 50, København K Telefon CVR-nr Nasdaq Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4, 2017/18 Nikolaj Plads 6 side 1 af 21 Postboks 1040 dato 28. februar København K ref. IK/ls Delårsrapport pr. 31. december 2017 bestyrelse har dags dato godkendt delårsrapporten pr. 31. december kvartal 2017/18: Basisindtjeningen udgør kr. 5,0 mio. (kr. 7,1 mio.), hvilket er på niveau med det forudsatte. Koncernens resultat før skat udgør kr. 2,9 mio. (kr. 12,9 mio.). Resultatet er negativt påvirket med kr. 2,1 mio., der hidrører fra: Regulering til dagsværdi obligationer og aktier inklusiv afdækning af valuta med kr. -1,5 mio. Reguleringer til dagsværdi renteswaps og realkreditinstitutter med kr. -0,6 mio. Til sammenligning var resultat før skat for 1. kvartal 2016/17 positivt påvirket af avancer og dagsværdireguleringer fra obligationer og renteswaps med kr. 8,1 mio. Korrigeres for nævnte poster udgør resultat før skat kr. 5,0 mio. mod kr. 4,8 mio. i 1. kvartal 2016/17. Forventet basisindtjening 2017/18: For regnskabsåret 2017/18 forventes en basisindtjening på niveau med regnskabsåret 2016/17 (kr. 24,9 mio.), hvilket er i overensstemmelse med den seneste udmelding i selskabsmeddelelse nr. 1, 2017/18. Dagsværdireguleringer for obligationer, valuta og renteswaps m.v. indgår ikke i basisindtjeningen, og vil fra regnskabsårets start og frem til 19. februar 2018 påvirke årets resultat før skat positivt med kr. 3,6 mio. Beløbet er fordelt med kr. -2,1 mio. i regnskabsårets 1. kvartal og kr. 5,7 mio. i perioden 1. januar til 19. februar Eventuelle henvendelser vedrørende delårsrapporten kan rettes til direktør Jannik Rolf Larsen. Med venlig hilsen Jannik Rolf Larsen direktør

2 side 2 af 21 Meddelelse nr. 4 af 28. februar 2018 Delårsrapport for 1. oktober til 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Side Koncernens hoved- og nøgletal... 3 Delårsrapport Ledelsespåtegning Totalindkomst for koncernen Koncernbalance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Segmentoplysninger Væsentlige noter Investeringsselskabet Luxor Luxor A/S A/S er er et et investeringsselskab, selskab, der foretager der anlægsinvesteringer foretager anlægsinvesteringer for egen- for og egen- fremmedkapital. og fremmedkapital. Selskabets Selskabets hovedaktiviteter hovedaktiviteter er fordelt er på fordelt rentebærende fordringer og ejendomme. og ejendomme. Der arbejdes Der med arbejdes en fleksibel med en investeringsstrategi fleksibel investeringsstra- inden for en på værdipapirer række tegi inden konkrete for en investeringsrammer. række konkrete investeringsrammer. Koncernens overordnede målsætning er er at at skabe skabe det det bedst bedst mulige mulige langsigtede afkast afkast til aktionærerne gennem gennem anlægsinvesteringer anlægsinvesteringer for egen- for og egen- fremmedkapital og fremmedkapital inden for in- de til aktionærerne fastlagte den for de rammer fastlagte for rammer risiko. for risiko. Moderselskabet Investeringsselskabet har i henhold Luxor A/S til Lov har om i henhold forvaltere til Lov af alternative om forvaltere investeringsfonde af alternative tilladelse investeringsfonde til at investere tilladelse i pantebreve, til at investere obligationer i pantebreve, og ejendomme obligationer samt og en ejendomme at kunne samt forvalte en dispensation aktier modtaget til at kunne i forbindelse forvalte med aktier en modtaget erhvervsobligation i forbindelse i porte- dispensation til føljen med at bliver en erhvervsobligation helt eller delvis konverteret i porteføljen til bliver aktier. helt eller delvis konverteret til aktier.

3 KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL side 3 af 21 OKTOBER - DECEMBER Millioner kroner 2017/ / / /17 delår delår delår hele året Hovedtal Indtægter... 12,7 21,4 4,9 63,7 Bruttoindtjening... 11,0 19,3 3,3 54,5 Resultat før skat... 2,9 12,9-9,5 27,4 Periodens resultat... 2,3 10,0-7,4 20,9 Basisindtjening... 5,0 7,1 8,8 24,9 Aktiver ,2 829,2 917,2 846,8 Egenkapital ,5 366,4 346,9 352,3 Investering i materielle anlægsaktiver... 0,3 0,0 0,1 0,1 Resultat til analyseformål: Periodens resultat (efter skat)... 2,3 10,0-7,4 20,9 Nøgletal Værdier pr. 100 kr. aktie Indtjening pr. aktie (kroner) (EPS)... 2,29 10,03-7,40 20,90 Indre værdi pr. cirkulerende aktie (kroner).. 354,54 366,38 346,89 352,25 Egenkapitalforrentning i procent p.a.... 2,59 11,10-8,45 5,90 Egenkapitalandel i procent... 40,98 44,19 37,82 41,60 Aktiekapital Nom. aktiekapital ultimo (mio. kr.) ,0 100,0 100,0 100,0 Antal cirkulerende aktier (mio. kr.) ,0 100,0 100,0 100,0 Fondsbørsens officielle kurs pr. 100 kr. aktie: Laveste Højeste Ultimo Omsætning på fondsbørsen, stk Noteret på fondsbørsen, stk Nøgletallene er beregnet efter finansanalytikerforeningens Recommendations & Ratios januar Resultat og udvandet resultat pr. aktie er i overensstemmelse med IAS 33.

4 side 4 af 21 Basisindtjening og resultat. Koncernens basisindtjening for 1. kvartal udgør kr. 5,0 mio. (kr. 7,1 mio.). Den lavere basisindtjening skyldes primært lavere kursavancer på pantebreve med kr. 0,9 mio. samt en forøgelse af nettotab/gevinst for pantebreve med kr. 1,2 mio. Basisindtjeningen er opgjort som delårets resultat før skat reguleret for dagsværdireguleringer på værdipapirer, gæld, samt valutakursbevægelser. Koncernens resultat før skat for 1. kvartal udgør kr. 2,9 mio. (kr. 12,9 mio.). Kvartalets resultat er negativt påvirket med dagsværdiregulering på kr. 2,1 mio., der fordeles med dagsværdireguleringer fra obligationer og aktier inklusiv afdækning af valuta med kr. -1,5 mio. og dagsværdireguleringer fra renteswaps og realkreditinstitutter med kr. -0,6 mio. Til sammenligning var resultat før skat for 1. kvartal 2016/17 positivt påvirket af avancer og dagsværdireguleringer fra obligationer og renteswaps med kr. 8,1 mio. Korrigeres for nævnte poster udgør resultat før skat kr. 5,0 mio. mod kr. 4,8 mio. i 1. kvartal 2016/17. Efter indregning af skat på kr. 0,7 mio. (kr. 2,9 mio.), er delårets resultat efter skat på kr. 2,3 mio. (kr. 10,0 mio.). Forretningsområder. Koncernens balance, der i forhold til samme tidspunkt sidste år er forøget fra kr. 829,2 mio. til kr. 865,2 mio., indeholder følgende forretningsområder: 2017/ /17 mio. kr. mio. kr. Pantebreve ,3 547,2 Obligationer... 5,6 42,1 Aktier... 1,2 1,7 Værdipapirer i alt ,1 591,0 Investeringsejendomme ,1 182,3 I alt ,2 773,3 Nedenstående indeholder en gennemgang af de enkelte forretningsområder. Finansieringen og effekten af valutaafdækningen samt valutaeksponering og afdækning af valutarisiko omtales under afsnittene finansiering og gæld. Pantebreve. Dagsværdi af koncernens pantebrevsbeholdning udgør kr. 640,3 mio. (kr. 547,2 mio.) og den nominelle værdi udgør kr. 719,6 mio. (kr. 619,7 mio.).

5 Det samlede afkast af pantebrevsbeholdningen for delåret er følgende: side 5 af / /17 mio. kr. mio. kr. Renteindtægter... 12,4 11,4 Kursavancer... 0,4 1,3 Regulering til dagsværdi... -0,3-0,6 Bruttoafkast... 12,5 12,1 Direkte omkostninger, pantebreve... 0,5 0,2 Realiserede og urealiserede tab på pantebreve, indgået på tidligere afskrevne fordringer, samt gevinst ved salg af ejendomme overtaget med henblik på videresalg... -2,4-1,3 9,6 10,6 Fastforrentede pantebreve nom. kr. 470,2 mio. måles i balancen til dagsværdi på grundlag af en gennemsnitlig effektiv rente på 8,50% p.a. (8,50% p.a.) uanset restløbetid og den nuværende markedsrente for nye pantebreve i niveauet 7,5% - 9,0% p.a. (7,5% - 9,0% p.a.). Fastforrentede pantebreve nom. kr. 43,0 mio. og nom. kr. 206,3 mio. cibor pantebreve måles til dagsværdi på grundlag af pantebrevenes kostpris. Ved værdiansættelse af pantebrevsporteføljen til dagsværdi er der fratrukket regulering for kreditrisiko. Koncernens beholdning af pantebreve har en gennemsnitlig dagsværdi pr. pantebrev på tkr. 293,1 (tkr. 274,5). Nettotab/gevinster og direkte omkostninger udgør kr. -2,4 mio. (kr. -1,3 mio.), hvilket er på niveau med det forudsatte. I nettotab/gevinst og direkte omkostninger er der indregnet: konstaterede nettotab på pantebreve og tilgodehavende pantebrevsydelser med kr. 4,0 mio. (kr. 2,5 mio.), inklusiv regulering til imødegåelse af kreditrisiko på pantebreve, ejendomme overtaget med henblik på videresalg og tilgodehavende pantebrevsydelser. indgået på tidligere afskrevne fordringer med kr. 1,5 mio. (kr. 1,2 mio.). Den samlede regulering til dagsværdi for kreditrisiko på pantebreve udgør kr. 22,0 mio. (kr. 14,8 mio.), hvilket svarer til 3,3% (2,6%) af beholdningen. Koncernen forventer i indeværende regnskabsår en mindre forøgelse af pantebrevsbeholdningen.

6 side 6 af 21 Obligationer. Dagsværdi af koncernens obligationsbeholdning udgør kr. 5,6 mio. (kr. 42,1 mio.) og den nominelle værdi udgør kr. 22,1 (kr. 56,4). Det samlede afkast af obligationsbeholdningen for delåret er følgende: 2017/ /17 mio. kr. mio. kr. Renteindtægter... 0,1 1,0 Realiserede obligationsavancer (inkl. valuta) 0,0 2,8 Regulering til dagsværdi... -1,0 4,9 Valutaswaps... 0,1-1,8 Kurstab/gevinst på udlandslån m.v. netto... 0,0-0,9-2,0 3,9 Afkast efter valutaafdækning... -0,8 4,9 I den realiserede obligationsavance kr. 0,0 mio. (kr. 2,8 mio.) indgår en realiseret valutakursavance på kr. 0,0 mio. (kr. 4,6 mio.) ligesom der i regulering til dagsværdi indgår et urealiseret valutakurstab på kr. 0,1 mio. (kr. -0,6 mio.). Obligationsbeholdningen, der er i USD, er i hovedsagen valutamæssigt afdækket med valutaswaps. Pr. 31. december 2017 indeholder obligationsbeholdningen, med en restløbetid frem til 2020, en samlet negativ dagsværdiregulering og forventede indfrielsesavancer på op til ca. kr. 4,0 mio. ekskl. valuta under forudsætning af, at obligationsbeholdningen indfries eller afstås til kurs pari/anslåede indfrielseskurser. Siden afslutningen af regnskabsperioden og frem til 19. februar 2018 har koncernen haft en positiv dagsværdiregulering på obligationer på kr. 1,2 mio. I førnævnte dagsværdiregulering indgår et valutakurstab på kr. 0,2 mio. Aktier Dagsværdi af koncernens aktiebeholdning udgør kr. 1,2 mio. (kr. 1,7 mio.). Aktierne er modtaget i forbindelse med en rekonstruktion af en obligationsudsteder, hvor koncernens obligationsbeholdning er blevet konverteret til aktier. I det omfang erhvervsobligationer i moderselskabets portefølje konverteres til aktier, har bestyrelsen meddelt bemyndigelse til, at ejerskabet af de noterede eller unoterede aktier kan fastholdes i en periode, frem til aktierne kan sælges til en værdi, der efter moderselskabets vurdering afspejler aktiens reelle værdi. Aktierne, der er i NOK, er i hovedsagen valutamæssigt afdækket med valutaswaps. Valutaswaps Koncernen anvender valutaswaps med henblik på at afdække obligationer og aktier i USD og NOK.

7 side 7 af 21 Delårets nettobevægelse hidrørende fra valutakursreguleringer af obligationer og aktier samt valutaswaps er kr. 0,0 mio. (kr. 0,2 mio.). Investeringsejendomme. Koncernens balance indeholder 5 (5) investeringsejendomme med en dagsværdi på kr. 184,1 mio. (kr. 182,3 mio.). Det samlede afkast på investeringsejendomme for delåret er følgende: 2017/ /17 mio. kr. mio. kr. Husleje... 2,9 3,5 Direkte omkostninger, investeringsejendomme 1,1 1,9 1,8 1,6 I de kommende år forventer koncernen en mindre reduktion af ejendomsporteføljen. Ejendom overtaget med henblik på videresalg. Ejendom til beboelse overtaget til sikring af koncernens udlån udgør kr. 2,6 mio. (kr. 11,4 mio.). Hensættelse til tab på ejendomme overtaget med henblik på videresalg udgør kr. 0,2 mio. (kr. 0,0 mio.). Finansiering og gæld. Dagsværdi af koncernens kortfristede gæld til kreditinstitutter andrager kr. 415,7 mio. (kr. 349,9 mio.), der er optaget i danske kroner. Selskabet har fastlåst renten på kr. 250 mio. (kr. 150 mio.) via renteswaps i DKK med restvarighed på op til ca. 9,5 år. Kvartalets regulering til dagsværdi af renteswaps er negativ med kr. 1,0 mio. (kr. -1,6 mio.). Den samlede dagsværdiregulering fra renteswaps med kreditinstitutter er negativ med kr. 5,9 mio. Koncernen har siden regnskabsperiodens afslutning omlagt en renteswap på kr. 25 mio. med udløb den 17. april 2020 til udløb i Realkreditlån investeringsejendomme Dagsværdien af koncernens gæld til realkreditinstitutter andrager kr. 73,4 mio. (kr. 78,1 mio.). Regulering til dagsværdi fra realkreditinstitutter er positiv med kr. 0,1 mio. (kr. -0,1 mio.).

8 side 8 af 21 Koncernen har fastlåst renten på kr. 39,0 mio. (kr. 41,2 mio.) via renteswaps med en varighed på op til 9 år, regnskabsårets regulering til dagsværdi af renteswaps for realkreditlån er positiv med kr. 0,3 mio. (kr. 1,0 mio.). Den samlede dagsværdiregulering fra renteswaps med realkreditinstitutter er negativ med kr. 5,1 mio. Beløbet udlignes ved løbende dagsværdiregulering over kontraktens løbetid. Risiko på egenkapital og markedsværdier ved parameterændringer. Nedenstående skema viser følsomheden på en række væsentlige balanceposter pr. 31. december 2017 og 31. december / / / /17 Stigning i Dags- Ændring Dags- Ændring Mio. kr. parameter værdi af værdi værdi af værdi Pantebreve 1% effektiv rente 640,3 24,4 547,2 20,3 Obligationer 10% kursændring 5,6 0,6 42,2 4,2 Aktier 10% kursændring 1,2 0,1 1,7 0,2 Investeringsejendomme 0,5% afkastkrav 184,1 11,8 182,3 11,8 Lån i fremmed valuta kursændring * 0,0 0,0 26,4 2,6 Værdipapirer i fremmed valuta 10% i kursændring 6,7 0,7 42,2 4,2 Renteswaps 0,5% procent 11,1 7,9 12,1 5,7 * kursændring 10% for lån i NOK og USD. Det skal tilføjes, at såfremt ovennævnte parametre måtte udvikle sig negativt som følge af en rentestigning, vil der modsvarende kunne konstateres en vis reduktion af kontantværdien på optagne realkreditlån og renteswaps. Beskrivelse af koncernens finansielle risici og finansielle instrumenter fremgår af årsrapportens note 30. Der henvises til selskabets hjemmeside Fremtidsudsigter og begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning. For regnskabsåret 2017/18 forventes en basisindtjening på niveau med regnskabsåret 2016/17 (kr. 24,9 mio.), hvilket er i overensstemmelse med den seneste udmelding i selskabsmeddelelse nr. 1, 2017/18. Dagsværdireguleringer for obligationer, valuta og renteswaps m.v. indgår ikke i basisindtjeningen, og vil fra regnskabsårets start og frem til 19. februar 2018 påvirke årets resultalt før skat positivt med kr. 3,6 mio. Beløbet fordeles med kr. -2,1 mio. i regnskabsårets 1. kvartal og kr. 5,7 mio. i perioden 1. januar til 19. februar De omtalte forventninger til fremtiden, herunder forventningerne til basisindtjening, dagsværdiregulering samt konstaterede tab og avancer på værdipapirer, er forbundet med risici og usikkerheder som f.eks. globale økonomiske forhold, herunder kreditmarkedet samt rente- og valutakursudviklingen. Den faktiske udvikling og det faktiske resultat kan således adskille sig markant fra det forudsatte.

9 side 9 af 21 Regnskabsgrundlag. Delårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2016/2017, hvortil der henvises. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den aflagte årsrapport 30. september Den valgte præsentation af delårsrapporten pr. 31. december 2017 er uændret i forhold til sidste år med undtagelse af en reklassifikation af direkte omkostninger vedrørende værdipapirer fra andre eksterne omkostninger til direkte omkostninger værdipapirer. Der er foretaget korrektion af sammenligningstal for 2016/17 således, at direkte omkostninger værdipapirer indregnes med tkr. 195, og et tilsvarende beløb er fragået andre eksterne omkostninger. Delårsrapporten omfatter et sammendraget koncernregnskab for. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkendt af EU, herunder IAS 34 om delårsrapporter samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.

10 side 10 af 21 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. oktober december 2017 for. Delårsrapporten, der omfatter et sammendraget koncernregnskab for Investeringsselskabet Luxor A/S, er aflagt ved anvendelse af International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkendt af EU, herunder IAS 34 om delårsrapporter samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. oktober december Delårsrapporten er ikke revideret af selskabets revisor. København, den 28. februar 2018 Direktion: Jannik Rolf Larsen Bestyrelse: Steffen Heegaard Casper Moltke Michael Hedegaard Lyng Formand

11 side 11 af 21 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. OKTOBER DECEMBER 2017 K O N C E R N 1/10-31/12 1/10-31/12 1/ / Note tkr. tkr. tkr. Finansieringsindtægter Nettotab/gevinst, pantebreve Regulering til dagsværdi af finansielle aktiver Huslejeindtægter Regulering til dagsværdi af investeringsejendomme Andre indtægter Indtægter i alt Direkte omkostninger, værdipapirer Direkte omkostninger, ejendomme Bruttoindtjening i alt Finansieringsomkostninger Andre eksterne omkostninger Andre indtægter Personaleomkostninger Afskrivninger Resultat før skat Skat af periodens resultat PERIODENS RESULTAT (TOTALINDKOMST) Resultat pr. aktie for A & B-aktier (EPS) i kr.... 2,3 10,0 20,9 Resultat pr. aktie for A & B-aktier (EPS) i kr. (udvandet værdi)... 2,3 10,0 20,9

12 side 12 af 21 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017 AKTIVER K O N C E R N 31/ / / Note tkr. tkr. tkr. Anlægsaktiver Domicilejendomme Driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Investeringsejendomme Igangværende ombygning Investeringsejendomme Værdipapirer Finansielle anlægsaktiver Udskudt skat Langfristede aktiver Ejendom overtaget med henblik på videresalg Andre tilgodehavender Terminsforretninger og valutaswaps Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver AKTIVER

13 side 13 af 21 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017 PASSIVER K O N C E R N 31/ / / Note tkr. tkr. tkr. Aktiekapital Foreslået udbytte Overført overskud Egenkapital Realkreditinstitutter Terminsforretninger, renteswaps Langfristede forpligtelser Realkreditinstitutter Kreditinstitutter Deposita Selskabsskat Anden gæld Terminsforretninger og valutaswaps Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser Forpligtelser PASSIVER

14 side 14 af 21 EGENKAPITALOPGØRELSE Koncern Aktie- Aktiekapital kapital Overført Foreslået A-aktier B-aktier overskud udbytte I alt tkr. tkr tkr. tkr. tkr. Egenkapital A- og B-aktier 1. oktober Periodens resultat (totalindkomst) Egenkapital A- og B-aktier 31. december Egenkapital A- og B-aktier 1. oktober Periodens resultat (totalindkomst) Egenkapital A- og B-aktier 31. december

15 side 15 af 21 PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. OKTOBER DECEMBER 2017 K O N C E R N 2017/ /17 tkr. tkr. Pengestrømme fra driftsaktivitet Modtagne pantebrevs- og obligationsrenter Andre finansieringsindbetalinger Andre indtægter Huslejeindbetalinger Renteudbetalinger Driftsomkostninger og øvrige udbetalinger Ejendomme overtaget med henblik på videresalg Selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pantebrevs- og obligationstilgang Pantebrevs- og obligationsafgang Deposita, indbetalinger Anlægsinvesteringer Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Låntagning, kreditinstitutter Afdrag, realkreditinstitutter Udbetaling, dattervirksomheder Deposita, udbetalinger Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Nettoforskydning i likviditet Likvider primo Likvider ultimo

16 side 16 af 21 SEGMENTOPLYSNINGER Koncern Investerings- Pantebreve Obligationer Aktier ejendomme Øvrige I alt tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Koncern 2017/18 Indtægter (realiserede) Dagsværdiregulering Bruttoindtjening Aktiver Anlægsinvesteringer Forpligtelser (segmenter) Koncern 2016/17 Indtægter (realiserede) Dagsværdiregulering Bruttoindtjening Aktiver Anlægsinvesteringer Forpligtelser (segmenter) Segmenternes bruttoindtjening indeholder ikke afskrivninger og renteomkostninger. Der er således asymmetri mellem renteomkostninger og forpligtelser. For en specifikation fra bruttoindtjening til periodens resultat henvises til koncernens resultatopgørelse. Segmentet pantebreve indeholder regulering til dagsværdi for kreditrisiko med tkr (tkr ). Der er i regnskabsåret foretaget en negativ regulering til dagsværdi for kreditrisiko for pantebreve og tilgodehavende pantebrevsydelser med tkr (tkr ). Negativ regulering til dagsværdi for kreditrisiko foretages på baggrund af et individuelt skøn af den enkelte fordring. Bruttoindtjeningen for alle segmenter indeholder posten regulering til dagsværdi, der ikke er en kontant indtægt/omkostning. Posten er specificeret i note 4. Forpligtelser i segmentoplysningerne kan afstemmes til koncerntotalerne således: Koncern 2017/ /17 tkr. tkr. Forpligtelser, segmenter Anden gæld Selskabsskat Periodeafgrænsning Forpligtelser

17 side 17 af 21 K O N C E R N 1. Opgørelse af basisindtjening 2017/ /17 tkr. tkr. Finansieringsindtægter Huslejeindtægter Andre indtægter Nettotab/gevinst, pantebreve Direkte omkostninger, værdipapirer Direkte omkostninger, ejendomme Finansieringsomkostninger Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger Basisindtjening Finansieringsindtægter Pantebreve, renter Obligationer, renter Kursavancer, pantebreve Kursavancer, obligationer Valutaswaps Valutakursreguleringer, værdipapirer Andre finansieringsindtægter Nettotab/gevinst og direkte omkostninger Konstaterede nettotab på pantebreve og tilgodehavende pantebrevsydelser Regulering til dagsværdi for kreditrisiko, pantebreve og pantebrevsydelser Tab/avance ved salg af ejendomme overtaget med henblik på videresalg Hensættelse til tab på ejendomme overtaget med henblik på videresalg Indgået på tidligere afskrevne fordringer Regulering til dagsværdi af finansielle aktiver Regulering til dagsværdi, pantebreve Regulering til dagsværdi, obligationer Regulering til dagsværdi, aktier

18 side 18 af 21 K O N C E R N 5. Finansieringsomkostninger 2017/ /17 tkr. tkr. Kreditinstitutter Renteswaps, kreditinstitutter Renteswaps kreditinstitutter, regulering til dagsværdi Kurstab/-gevinst på udlandslån m.v. netto Realkreditinstitutter Renteswaps, realkreditinstitutter Realkreditinstitutter, regulering til dagsværdi Renteswaps, realkreditinstitutter regulering til dagsværdi Andre renteomkostninger Personaleomkostninger Bestyrelse, vederlag Gager og lønninger Bidragsbaseret pension Andre omkostninger til social sikring Øvrigt personale i alt Personaleomkostninger i alt Gennemsnitligt antal medarbejdere I henhold til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. kan det oplyses, at lønpolitik og praksis er i overensstemmelse med krav om sund og effektiv risikostyring. Vederlag i moderselskab til direktion og ansatte i regnskabsåret i alt to personer, der har væsentlig indflydelse på moderselskabets risikoprofil, udgør kr. 0,8 mio. (kr. 0,9 mio.). 7. Selskabsskat Skat af periodens ordinære resultat kan forklares således: Beregnet skat 22% af periodens resultat før skat Skatteeffekt af: Ikke skattepligtige indtægter, omkostninger, værdireguleringer m.m Effektiv skatteprocent... 22,36% 22,05%

19 side 19 af 21 Note 7 fortsat: K O N C E R N 2017/ /17 tkr. tkr. Skatteaktiv 1. oktober Overført til DI-Ejendoms Invest A/S Regulering selskabsskat Ændring i udskudt skat indregnet i resultatopgørelsen Skatteaktiv 31. december Udskudt skat 1. oktober Ændring i udskudt skat indregnet i resultatopgørelsen Udskudt skat pr. 31. december Skatteaktiv 31. december i alt Specifikation skatteaktiv: Investeringsejendomme Finansielle anlægsaktiver, regulering til dagsværdi for realkreditinstitutter og kreditinstitutter m.m Fremførbare skattemæssige underskud Skatteaktiv Det udskudte skatteaktiv er indregnet med den skattesats, som forventes at være gældende, når den udskudte skat realiseres. Beregningen er foretaget med 22%. Skatteaktivet indregnes, i det omfang det forventes at kunne realiseres i form af fremtidige skattemæssige overskud. Det vurderes, at skatteaktivet på kr. 1,4 mio. (kr. 4,9 mio.) vil kunne realiseres inden for en kortere tidshorisont. Udnyttelsen af skatteaktivet er opgjort på baggrund af forventet stabil basisindtjening og indfrielsesavancer på selskabets obligations- og pantebrevsbeholdning. Det kildeartsbegrænsede tabsfradrag på aktier er ikke indregnet i det skattemæssige underskud. Underskuddet udgør pr. 31. december 2017 kr. 97,6 mio. (kr. 97,6 mio.) målt på baggrund af en skatteprocent på 22%, udnyttelsen af tabsfradraget er ikke tidsbegrænset. 8. Værdipapirer Beholdningen af værdipapirer i moderselskab og koncern specificeres pr. 31. december 2017 som følger: Pante- Obligabreve tioner Aktier I alt Samlet kostpris Regulering til dagsværdi Regulering til dagsværdi, kreditrisiko Dagsværdi

20 side 20 af 21 Note 8 fortsat K O N C E R N 2017/ /17 tkr. tkr. Pantebreve antal stk Pantebreve fordelt på nominel værdi: Fastforrentede pantebreve: Målt til dagsværdi på grundlag af en gennemsnitlig effektiv rente på 8,5% p.a. (8,5% p.a.) Målt til dagsværdi målt på grundlag af pantebrevenes kostpris Fastforrentede pantebreve i alt Cibor pantebreve, målt til dagsværdi på grundlag af pantebrevenes kostpris Ved værdiansættelse af pantebrevsporteføljen til dagsværdi er fratrukket regulering for kreditrisiko. Ved værdiansættelse til dagsværdi er ingen opsigelige pantebreve optaget til højere værdi end pålydende eller minimum indfrielseskursen. Forskel i dagsværdi og nominel værdi er tkr (tkr ), heraf vedrører tkr (tkr ) regulering til dagsværdi for kreditrisiko. Regnskabsperiodens regulering til dagsværdi for kreditrisiko til imødegåelse af tab på nødlidende pantebreve og tilgodehavende pantebrevsydelser er negativ med tkr (tkr ) og er indregnet i resultatopgørelsen under posten nettotab/gevinst, pantebreve, jf. note Realkreditinstitutter Gæld til realkreditinstitutter med pant i fast ejendom: Kontantlånsrestgæld Dagsværdi af obligationsrestgæld Værdiansættelse af gæld til realkreditinstitutter: Investeringsejendomme værdiansat til dagsværdi Domicilejendom værdiansat til amortiseret kostpris Kreditinstitutter Nominel gæld til kreditinstitutter og øvrige lån: Lån, kreditinstitutter Øvrige lån

21 side 21 af Terminsforretninger, valuta- og renteswaps Koncernen har indgået valutasikringsaftaler, der ikke kan indregnes som regnskabsmæssig sikring. Valutaswaps netto kr. 8,8 mio. (kr. 16,9 mio.) til afdækning af værdipapirer i udenlandsk valuta specificeres således: Værdi- Kontrakt- regulering mæssig værdi i resultat- Rest- pr. valuta i Sikringsværdi opgørelsen Valutaswaps løbetid tusinder tkr. tkr. Koncern 31. december 2017 Valutaswap DKK/USD dage Valutaswap DKK/NOK dage Koncernen har indgået renteswaps til afdækning af renterisici på variabelt forrentede realkreditlån med en kontraktsmæssig værdi på nom. kr. 39,0 mio. (kr. 41,2 mio.) og lån fra kreditinstitutter med en kontraktsmæssig værdi på kr. 250,0 mio. (kr. 150,0 mio.). De indgåede renteswaps kan ikke indregnes som regnskabsmæssig sikring. Værdi- Kontrakt- regulering mæssig værdi i resultatpr. valuta i Rest Dagsværdi opgørelsen Renteswaps, realkreditinstitutter mio. løbetid tkr. tkr. Koncern 31. december 2017 Renteswaps cibor 6 måneder DKK 22,5 mio Renteswaps cibor 3 måneder DKK 16,5 mio Renteswaps, lån kreditinstitutter Koncern 31. december 2017 Renteswap DKK 25 mio Renteswap DKK 25 mio Renteswap DKK 25 mio Renteswap DKK 50 mio Renteswap DKK 25 mio Renteswap DKK 25 mio Renteswap DKK 25 mio Renteswap DKK 50 mio

Investeringsselskabet Luxor A/S

Investeringsselskabet Luxor A/S Frederiksborggade 50, 4. 1360 København K Telefon 33 32 50 15 - CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4, 2018/19 Nikolaj Plads 6 side 1 af 20 Postboks 1040 dato 22. februar 2019 1007

Læs mere

Investeringsselskabet Luxor A/S

Investeringsselskabet Luxor A/S Frederiksborggade 50, 4. 1360 København K Telefon 33 32 50 15 - CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5, 2017/18 Nikolaj Plads 6 side 1 af 21 Postboks 1040 dato 28. maj 2018 1007 København

Læs mere

Investeringsselskabet Luxor A/S

Investeringsselskabet Luxor A/S Frederiksborggade 50, 4. 1360 København K Telefon 33 32 50 15 - CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6, 2017/18 Nikolaj Plads 6 side 1 af 22 Postboks 1040 dato 27. august 2018 1007

Læs mere

Investeringsselskabet Luxor A/S

Investeringsselskabet Luxor A/S Frederiksborggade 50, 4. 1360 København K Telefon 33 32 50 15 - CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq Copenhagen A/S Meddelelse nr. 7 Nikolaj Plads 6 side 1 af 19 Postboks 1040 dato 30. august 2017 1007 København

Læs mere

Investeringsselskabet Luxor A/S

Investeringsselskabet Luxor A/S Frederiksborggade 50, 4. 1360 København K Telefon 33 32 50 15 - CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6, 2018/19 Nikolaj Plads 6 side 1 af 20 Postboks 1040 dato 29. august 2019 1007

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 side 1 af 18 Postboks

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 7 Nikolaj Plads 6 side 1 af 19 Postboks

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Nasdaq OMX København A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 17 1007

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 8 Nikolaj Plads 6 side 1 af 17 Postboks

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 7 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 7 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

Investeringsselskabet. HALVÅRSRAPPORT Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 18 1007 København K dato 31. maj 2012 ref. SRL/IK/ls

Investeringsselskabet. HALVÅRSRAPPORT Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 18 1007 København K dato 31. maj 2012 ref. SRL/IK/ls Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 18 1007

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon Telefax CVR-nr

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon Telefax CVR-nr Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Nasdaq OMX København A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 17 1007

Læs mere

Investeringsselskabet. DELÅRSRAPPORT Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af København K dato 27. august 2012 ref.

Investeringsselskabet. DELÅRSRAPPORT Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af København K dato 27. august 2012 ref. Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 18 1007

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 11 1007

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6 Nikolaj Plads 6 side 1 af 19 Postboks

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Nasdaq OMX København A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 17 1007

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX København A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 16 1007 København

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Nasdaq OMX København A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 17 1007

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon Telefax CVR-nr

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon Telefax CVR-nr Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 18 1007

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Nasdaq OMX København A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 17 1007

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 9 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 12 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon Telefax CVR-nr

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon Telefax CVR-nr Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

Investeringsselskabet. Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af København K dato 23. maj ref.

Investeringsselskabet. Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af København K dato 23. maj ref. Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 12 1007

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon Telefax CVR-nr

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon Telefax CVR-nr Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 10 1007

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 10 1007

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2017 31. marts 2018 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2011 31. marts 2012 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2019 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2019

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2019 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2019 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2014

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2014 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. maj 2014 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 25. februar 2014 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. oktober 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2018 31. marts 2019 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 26. februar 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 1 af 12 Delårsrapport for 1. halvår 2017 Victoria Properties A/S i venteposition før ny aktivitet igangsættes. Perioderegnskabet i overskrifter Koncernen realiserede et resultat før skat på DKK -0,5 mio.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 9. februar 2010 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2011 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 17. maj 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 3 2012 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 8896 8666 Fax: 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. februar 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2011 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2010

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2010 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. maj 2010 Delårsrapport

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli 31. december 2016

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli 31. december 2016 Nasdaq Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 1 / 2017 Aarhus, 28. februar 2017 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli 31. december 2016 Bestyrelsen

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 25.2.2011 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

NTR Holding har realiseret en totalindkomst på 4,9 mio.kr.

NTR Holding har realiseret en totalindkomst på 4,9 mio.kr. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør

Læs mere

LOGOCARE INVEST ApS. Krogsbøllevej Roskilde. Årsrapport 1. juli juni 2017

LOGOCARE INVEST ApS. Krogsbøllevej Roskilde. Årsrapport 1. juli juni 2017 LOGOCARE INVEST ApS Krogsbøllevej 1 4000 Roskilde Årsrapport 1. juli 2016-30. juni 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2017 John Holm Dirigent Side

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 / 2009 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør

Læs mere

Resultatet før skat blev 33 mio. og lever ikke op til forventningerne ved regnskabsårets start.

Resultatet før skat blev 33 mio. og lever ikke op til forventningerne ved regnskabsårets start. 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 24.02 2010 Ref.: JSZ/cli Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2012

Delårsrapport for 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 7 2012 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 8896 8666 Fax: 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 22. august 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 22. august 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016 Selskabsmeddelelse nr. 5 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 22. august 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016

Læs mere

Meddelelse nr. 15/2018: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2018

Meddelelse nr. 15/2018: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2018 Meddelelse nr. 15/2018 c/o SmallCap Danmark A/S Meddelelse nr. 15/2018: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2018 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012

Delårsrapport for 1. halvår 2012 27.08.12 Meddelelse nr. 18, 2012 Delårsrapport for 1. halvår 2012 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2012. Delårsrapporten

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Meddelelse nr. 07/2019: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2019

Meddelelse nr. 07/2019: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2019 Meddelelse nr. 07/2019 København, d. 24. april 2019 Meddelelse nr. 07/2019: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2019 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2015

Delårsrapport for 3. kvartal 2015 12.11.15 Meddelelse nr. 30, 2015 Delårsrapport for 3. kvartal 2015 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2015.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

EJENDOMSSELSKABET KRONPRINSESSEGADE 46 E A/S

EJENDOMSSELSKABET KRONPRINSESSEGADE 46 E A/S EJENDOMSSELSKABET KRONPRINSESSEGADE 46 E A/S Kronprinsessegade 46 1306 København K Årsrapport 1. juli 2017-30. juni 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

SETHI EJENDOMME III ApS

SETHI EJENDOMME III ApS SETHI EJENDOMME III ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2014 Faisel Sethi Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Rekord Rens Nord ApS. Årsrapport 1. juli juni 2017 (Opstillet uden revision eller review)

Rekord Rens Nord ApS. Årsrapport 1. juli juni 2017 (Opstillet uden revision eller review) Kirkepladsen 5A 9900 Frederikshavn CVR-nr. 35816631 Årsrapport 1. juli 2016-30. juni 2017 (Opstillet uden revision eller review) 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere