1. Bilag A: Kompetenceudviklingsbehov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Bilag A: Kompetenceudviklingsbehov"

Transkript

1 Bilagstabeller

2 1. Bilag A: Kompetenceudviklings 1.1 sfordelte resultater Tabel 1.1: Kompetenceudviklingset, borger- og virksomhedsrettede opgaver, i intervaller, fordelt på regioner, pct. Faglige kompetencer Lavt Mellem Nord Midt Syd Hovedstaden Lavt Mellem 2 Lavt Mellem Lavt Mellem Kan rådgive om jobsøgning og jobmuligheder 83,3 16,7 0, ,3 25,0 16, ,5 18,2 27, ,7 33,3 20,0 100 Kan anvende samtale- og vejledningsmetoder 33,3 33,3 33, ,3 16,7 25, ,3 45,5 27, ,0 40,0 20,0 100 Kan afdække ns beskæftigelsespotentiale 16,7 66,7 16, ,7 33,3 25, ,3 58,3 8, ,9 41,4 20,7 100 i et ressourceorienteret perspektiv Kan fastlægge den indsatstype, der bringer 50,0 50,0 0, ,6 18,2 18, ,7 41,7 16, ,7 43,3 20,0 100 borger hurtigst i job Kan udarbejde en jobplan, kan formidle hvad 50,0 50,0 0, ,3 33,3 8, ,0 20,0 20, ,3 26,7 10,0 100 jobplanen er og hvilke krav og konsekvenser, som følger med jobplanen. Kan motivere og inddrage n aktivt i 50,0 33,3 16, ,5 36,4 9, ,0 50,0 30, ,7 27,6 20,7 100 beslutningerne om beskæftigelsesmål og aktiveringstilbud Kan vurdere ns deltagelse i aktiveringstilbud 50,0 50,0 0, ,6 18,2 18, ,0 40,0 30, ,0 30,0 20,0 100 Kan motivere virksomhederne til at synliggøre 83,3 16,7 0, ,3 33,3 8, ,4 54,5 9, ,7 21,4 17,9 100 job i jobdatabaser og kan vejlede om og kvalitetssikre jobopslag Kan formidle, hvordan rekrutteringssituationen 83,3 16,7 0, ,0 41,7 8, ,5 36,4 9, ,2 27,6 17,2 100 er, og kan forventningsafstemme med virksomheder Kan etablere dialog med virksomhederne 66,7 16,7 16, ,7 16,7 16, ,3 33,3 8, ,7 27,6 20,7 100 Kan risikoscreene, foretage faglig vurdering af 40,0 60,0 0, ,5 27,3 18, ,4 33,3 22, ,9 42,9 14,3 100 ns beskæftigelsessituation ifm. sygemelding Kan indgå i dialog med virksomhederne om 33,3 50,0 16, ,0 58,3 16, ,0 41,7 33, ,7 50,0 23,3 100 fastholdelse af medarbejdere og udvikle løsningsmodeller i samarbejde med virksomhederne Kan udøve myndighedsrollen korrekt 50,0 16,7 33, ,0 8,3 16, ,3 25,0 16, ,7 22,6 9,7 100 Kan håndtere relevante, kommunale Tfagsystemer 60,0 40,0 0, ,7 9,1 18, ,5 27,3 18, ,0 23,3 16,7 100 Kan håndtere de relevante øvrige redskaber 66,7 33,3 0, ,5 36,4 9, ,7 25,0 33, ,7 50,0 13,3 100

3 Tabel 1.2: Kompetenceudviklingset, borger- og virksomhedsrettede opgaver, i intervaller, fordelt på regioner, pct. Nord Midt Syd Hovedstaden Viden om Lavt Mellelelelem Lavt Mel- Lavt Mel- Lavt Mel- Det lokale og regionale arbejdsmarked 83,3,0 16, ,7 33,3 25, ,0 30,0 30, ,3 46,4 14,3 100 Relevant lovgivning 50,0 33,3 16, ,7 18,2 9, ,5 36,4 18, ,7 21,4 17,9 100 Jobcenterets målgrupper og ledighedssammensætning 66,7 33,3 0, ,7 18,2 9, ,0 50,0 0, ,4 17,2 10,3 100 ndholdet i den lokale tilbudsvifte (de 66,7 33,3 0, ,7 18,2 9, ,0 30,0 0, ,9 14,3 17,9 100 konkrete aktiveringstilbud) Målene for jobcentrets beskæftigelsesindsats 66,7 16,7 16, ,7 33,3 0, ,0 20,0 0, ,9 10,7 21,4 100 (Den lokale beskæftigelsesplan, LBR s plan for den virksomhedsrettede indsats) Samspilsrelationer mellem jobcentrets og 33,3 66,7 0, ,6 27,3 9, ,5 36,4 9, ,0 35,7 14,3 100 relevante samarbejdspartnere Betydningen af sociale, helbredsmæssige 60,0 40,0 0, ,5 45,5 0, ,0 30,0 20, ,1 15,4 11,5 100 og kulturelle problemstillinger, der kan øve ind på ns beskæftigelsespotentiale og ns syn på jobmuligheder Personlige kompetencer Er serviceorienteret i forhold til, 50,0 50,0 0, ,3 25,0 16, ,0 30,0 0, ,1 28,6 14,3 100 virksomheder og øvrige samarbejdspartnere Er vedholdende i forhold til at sikre jobfokus 50,0 50,0 0, ,3 25,0 16, ,0 40,0 20, ,9 33,3 14,8 100 Kan formidle og kommunikere klart og 16,7 66,7 16, ,0 58,3 16, ,4 54,5 9, ,3 46,4 14,3 100 tydeligt Kan samarbejde både internt og eksternt 50,0 33,3 16, ,6 27,3 9, ,5 36,4 9, ,6 35,7 10,7 100 Er struktureret 50,0 50,0 0, ,3 25,0 16, ,4 36,4 27, ,7 35,7 28,6 100 Er tillidsvækkende i dialogen med n 80,0 20,0 0, ,3 25,0 16, ,0 40,0 0, ,0 29,6 7,4 100 og relevante samarbejdspartnere Kan sætte sig ind i ns 66,7 33,3 0, ,7 16,7 16, ,3 63,6 9, ,3 21,4 14,3 100 Er omstillingsparat 33,3 33,3 33, ,0 33,3 16, ,3 45,5 27, ,9 46,4 10,7 100 Har læringskompetence 33,3 50,0 16, ,3 25,0 16, ,5 36,4 18, ,0 39,3 10,

4 Tabel 1.3: Kompetenceudviklingset, driftsopgaver, i intervaller, fordelt på regioner, pct. Faglige kompetencer Lavt Mellem Nord Midt Syd Hovedstaden Lavt Mellem Lavt Mellem Lavt Mellem Kan formidle resultater fra relevante 66,7 16,7 16, ,3 41,7 0, ,0 40,0 20, ,3 25,9 14,8 100 analyser og opgørelser Kan gennemføre analyser 66,7 0,0 33, ,4 54,5 9, ,0 10,0 50, ,1 37,0 14,8 100 Kan behandle klagesager 66,7 33,3, ,7 18,2 9, ,5 27,3 18, ,7 18,5 14,8 100 Kan indgå kontrakter med andre aktører 33,3 50,0 16, ,5 45,5 0, ,5 18,2 27, ,9 25,9 22,2 100 og leverandører således, at de er juridisk korrekte og tilgodeser jobcentrets Kan formidle jobcentrets krav til aktørerne 33,3 33,3 33, ,6 36,4 0, ,5 36,4 9, ,4 29,6 25,9 100 og leverandørerne og kan varetage den løbende kontrol med aktørernes arbejde Kan analysere arbejdsgange i jobcentret 50,0 50,0 0, ,0 33,3 16, ,0 10,0 30, ,0 30,8 19,2 100 og arbejdsgange i samarbejdet med aktører, leverandører og andre interessenter uden for jobcentret og udvikle forslag til justering af praksis Kan formidle ændringer, der er i love og 66,7 33,3 0, ,3 25,0 16, ,7 0,0 27, ,9 22,2 25,9 100 T-systemer samt resultater af arbejdsgangsanalyser til jobcentrets medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere Kan afdække borgernes og virksomhedernes 50,0 50,0 0, ,3,0 16, ,6 18,2 18, ,3 21,4 14,3 100 (der henvender sig til jobcentret) for service og kan hjælpe dem videre til andre medarbejdere i jobcentret Kan kommunikere mundtligt og skriftligt 50,0 33,3 16, ,3,0 16, ,5 18,2 27, ,0 29,6 7,4 100 med og virksomheder Kan forestå anvisning og kontering af 83,3 16,7 0, ,6 27,3 9, ,8 0,0 22, ,3 29,6 11,1 100 ydelser og leverancer, samt foretage betalingskontrol og forbrugsopfølgning på jobcenterets bevillingskonti Kan varetage personaleadministration 50,0 33,3 16, ,6 36,4 0, ,9 0,0 11, ,5 30,8 7,

5 Tabel 1.4: Kompetenceudviklingset, driftsopgaver, i intervaller, i intervaller, fordelt på regioner, pct. Viden om Lavt Mellem Nord Midt Syd Hovedstaden Lavt Mellem Lavt Mellem Lavt Mellem Jobcentrets interne organisering 66,7 33,3 0, ,0 10,0 0, ,8 0,0 22, ,4 25,9 3,7 100 Lovgrundlaget for jobcentrets opgaver og 66,7 33,3 0, ,9 9,1 0, ,0 30,0 20, ,3 29,6 11,1 100 styring Lovgrundlaget for udbudsforretninger 40,0 40,0 20, ,7 50,0 8, ,0 20,0 10, ,3 22,2 18,5 100 Lovgrundlaget for kontraktindgåelse 40,0 40,0 20, ,7 50,0 8, ,5 36,4 9, ,7 44,4 14,8 100 Det lokale og regionale arbejdsmarked 80,0 20,0 0, ,7 27,3, ,5 27,3 27, ,0 29,6 7,4 100 Målene for jobcentrets beskæftigelsesindsats 50,0 33,3 16, ,7 16,7 16, ,0 20,0 0, ,7 14,8 18,5 100 De økonomiske rammer og budgetsystemer, 50,0 50,0 0, ,6 36,4 0, ,0 30,0 10, ,3 21,4 14,3 100 der er gældende for jobcentret Jobcentrets målgrupper og deres 50,0 50,0 0, ,8 9,1 9, ,5 36,4 18, ,0 29,6 7,4 100 ndholdet i de aftaler, der er indgået med 40,0 40,0 20, ,8 18,2 0, ,0 40,0 0, ,3 22,2 18,5 100 aktører/leverandører Kommunale T- fagsystemer 75,0 25,0 0, ,0 40,0 10, ,6 18,2 18, ,9 29,6 18,5 100 Øvrige redskaber, herunder resultatrevision, 66,7 33,3 0, ,7 33,3 0, ,5 27,3 27, ,6 22,2 22,2 100 jobindsats.dk og arbejdsmarkedsba- lancen Personlige kompetencer Er serviceorienteret i forhold til, 66,7 33,3 0, ,3 0,0 16, ,0 40,0 0, ,7 22,2 11,1 100 virksomheder og øvrige samarbejdspartnere Kan samarbejde med både interne og 66,7 16,7 16, ,3 0,0 16, ,0 40,0 0, ,4 22,2 7,4 100 eksterne samarbejdspartnere Er struktureret 66,7 33,3 0, ,3 25,0 16, ,5 27,3 18, ,4 40,7 14,8 100 Er initiativrig 50,0 50,0 0, ,0 41,7 8, ,5 27,3 27, ,1 37,0 14,8 100 Er omstillingsparate 50,0 50,0 0, ,7 41,7 16, ,4 36,4 27, ,9 33,3 14,8 100 Er løsningsorienteret 50,0 50,0 0, ,0 33,3 16, ,0 40,0 20, ,6 29,6 14,8 100 Har læringskompetence 33,3 50,0 16, ,3 25,0 16, ,4 45,5 18, ,6 29,6 14,

6 Tabel 1.5: Kompetenceudviklingsefterspørgsel, ledelse, i intervaller, fordelt på regioner, pct. Faglige kompetencer Lavt Mellem Faglige kompetencer Nord Midt Syd Hovedstaden Lavt Mellem Lavt Mellem Lavt Mellem Strategisk ledelse 66,7 16,7 16, ,7 33,3 25, ,0 20,0 10, ,8 26,9 19,2 100 Ledelse af produktion og drift 83,3 0,0 16, ,7 25,0 8, ,0 40,0 10, ,8 25,0 29,2 100 Faglig ledelse 33,3 50,0 16, ,7 18,2 9, ,6 27,3 9, ,0 24,0 20,0 100 Personaleledelse 66,7 16,7 16, ,3 16,7, ,8 11,1 11, ,0 24,0 24,0 100 Forandrings- og innovationsledelse 50,0 33,3 16, ,4 45,5 18, ,5 27,3 27, ,0 40,0 16,0 100 Viden om - det beskæftigelsespolitiske system 83,3 16,7 0, ,3 33,3 8, ,8 18,2 0, ,0 28,0 16, kontraktforhold og udbudsretlige forhold: 33,3 33,3 33, ,5 36,4 18, ,0 60,0 0, ,0 25,0 25, interessenters roller og kompetencer 83,3 16,7 0, ,3 58,3 8, ,0 30,0 0, ,0 40,0 8, lokale og regionale udfordringer ift. 83,3 0,0 16, ,5 27,3 18, ,0 30,0 10, ,3 30,8 26,9 100 målgrupper, redskaber, ledighedsstruktur og arbejdsmarkedet: - ledelse og organisation 33,3 50,0 16, ,0 41,7 8, ,0 40,0 10, ,0 36,0 20, effektmålinger 33,3 66,7 0, ,0 50,0 25, ,0 30,0 20, ,0 48,0 36, relevant lovgivning 50,0 33,3 16, ,7 33,3 25, ,5 36,4 18, ,0 48,0 28,

7 1.2 Jobcenterstørrelser Tabel 1.6: Kompetenceudviklingset, borger- og virksomhedsrettede opgaver, fordelt på jobcenterstørrelse (antal ), i intervaller, pct. Under Over Faglige kompetencer Lavt Mellem Lavt Mellem Lavt Mellem Kan rådgive om jobsøgning og jobmuligheder 70,0 30,0, ,8 31,0 24, ,0 20,0 15,0 100 Kan anvende samtale- og vejledningsmetoder, der sikrer en motiverende og jobrettet samtale 45,5 36,4 18, ,9 34,5 27, ,4 31,6 21,1 100 Kan afdække ns beskæftigelsespotentiale i et ressourceorienteret perspektiv (foretage 36,4 45,5 18, ,1 46,4 21, ,1 47,4 10,5 100 faglige vurderinger og matchkategorisere) Kan fastlægge den indsatstype, der bringer borger hurtigst i job, herunder målrette indsatsen til 63,6 36,4 0, ,1 55,2 20, ,2 15,8 21,1 100 områder med gode jobmuligheder Kan udarbejde en jobplan, kan formidle hvad jobplanen er og hvilke krav og konsekvenser, som 70,0 30,0 0, ,3 37,9 13, ,0 15,0 10,0 100 følger med jobplanen. Kan motivere og inddrage n aktivt i beslutningerne om beskæftigelsesmål og aktiveringstilbud 55,6 33,3 11, ,4 31,0 27, ,4 36,8 15,8 100 Kan vurdere ns deltagelse i aktiveringstilbud med henblik på, om aktiviteten fører til den 60,0 30,0 10, ,5 44,8 20, ,4 10,5 21,1 100 ønskede progression for n Kan motivere virksomhederne til at synliggøre job i jobdatabaser og kan vejlede om og kvalitetssikre 63,6 27,3 9, ,0 35,7 14, ,2 26,3 10,5 100 jobopslag Kan formidle, hvordan rekrutteringssituationen er, og kan forventningsafstemme med virksomheder 72,7 18,2 9, ,8 37,9 17, ,2 26,3 10,5 100 om jobcentrets muligheder for at hjælpe med at skaffe arbejdskraft Kan etablere dialog med virksomhederne om rekruttering af, der har svært ved at finde 70,0 30,0 0, ,7 31,0 17, ,2 15,8 21,1 100 fodfæste på arbejdsmarkedet og synliggøre disse for virksomhederne Kan risikoscreene, foretage faglig vurdering af ns beskæftigelsessituation ifm. sygemelding, 55,6 44,4 0, ,7 44,4 14, ,7 33,3 20,0 100 kategorisere korrekt ift. sygeopfølgning og indhente de nødvendige oplysninger ved brug af de relevante samtale- og metodeværktøjer Kan indgå i dialog med virksomhederne om fastholdelse af medarbejdere og udvikle løsningsmodeller 50,0 40,0 10, ,8 58,6 27, ,6 42,1 26,3 100 i samarbejde med virksomhederne Kan udøve myndighedsrollen korrekt, herunder sikre at retssikkerhedskrav overholdes 70,0 20,0 10, ,1 24,1 13, ,7 10,5 15,8 100 Kan håndtere de forskellige relevante, kommunale T-fagsystemer 70,0 20,0 10, ,6 20,7 20, ,8 25,0 6,3 100 Kan håndtere de relevante øvrige redskaber (arbejdsmarkedsbalancemodellen, jobnet, arbejdsmarkeds- 36,4 54,5 9, ,6 51,7 20, ,0 15,0 15,0 100 og udbudsportalen, jobvejviser, dialogguide, mv.) 7

8 Tabel 1.7: Kompetenceudviklingset, borger- og virksomhedsrettede opgaver, fordelt på jobcenterstørrelse (antal, i intervaller, pct. Viden om Det lokale og regionale arbejdsmarked (jobmuligheder, jobåbninger, samt uddannelsesmuligheder) Under Over Lavt Lavt Lavt Mellem Mellem Mellem 54,5 45,5 0, ,6 38,5 26, ,9 26,3 15,8 100 Relevant lovgivning 63,6 18,2 18, ,2 34,6 19, ,0 15,0 15,0 100 Jobcenterets målgrupper og ledighedssammensætning 72,7 27,3 0, ,0 38,5 11, ,0 5,0 5,0 100 ndholdet i den lokale tilbudsvifte (de konkrete aktiveringstilbud) 72,7 9,1 18, ,8 30,8 15, ,0 10,0 5,0 100 Målene for jobcentrets beskæftigelsesindsats (Den lokale beskæftigelsesplan, LBR s plan for den virksomhedsrettede indsats) Samspilsrelationer mellem jobcentrets og relevante samarbejdspartnere (virksomheder, a-kasser, leverandører / anden aktør, uddannelsesinstitutioner, Ungdommens Uddannelsesvejledning, øvrige dele af den kommunale forvning mv.) 72,7 9,1 18, ,7 26,9 15, ,0 10,0 10, ,7 27,3 0, ,6 46,2 19, ,2 31,6 5,3 100 Betydningen af sociale, helbredsmæssige og kulturelle problemstillinger, der kan øve ind på ns 75,0 25,0 0, ,7 26,9 15, ,7 27,8 5,6 100 beskæftigelsespotentiale og ns syn på jobmuligheder Personlige kompetencer Er serviceorienteret i forhold til, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere 90,9 9,1 0, ,3 42,3 15, ,4 26,3 5,3 100 Er vedholdende i forhold til at sikre jobfokus 54,5 45,5 0, ,2 34,6 19, ,9 26,3 15,8 100 Kan formidle og kommunikere klart og tydeligt 45,5 45,5 9, ,1 57,7 19, ,0 50,0 10,0 100 Kan samarbejde både internt og eksternt 70,0 20,0 10, ,3 46,2 11, ,0 25,0 10,0 100 Er struktureret (arbejder systematisk og sikrer den relevante dokumentation) 54,5 36,4 9, ,8 38,5 30, ,0 30,0 20,0 100 Er tillidsvækkende i dialogen med n og relevante samarbejdspartnere 88,9 11,1 0, ,8 38,5 7, ,4 26,3 5,3 100 Kan sætte sig ind i ns 80,0 20,0 0, ,2 34,6 19, ,0 25,0 10,0 100 Er omstillingsparat (åben overfor forandringer og bidrage til at komme med input til forandring) 36,4 54,5 9, ,6 42,3 23, ,4 36,8 15,8 100 Har læringskompetence (kan reflektere over eget arbejde, har evnen til at tilegne sig ny viden og 45,5 36,4 18, ,3 46,2 11, ,9 26,3 15,8 100 omsætte denne i praksis) 8

9 Tabel 1.8: Kompetenceudviklingset, driftsopgaver, fordelt på jobcenterstørrelse (antal, i intervaller, pct. Faglige kompetencer Under Over Lavt Mellem Kan formidle resultater fra relevante analyser og opgørelser 77,8 22,2, ,3 34,6 23, ,2 31,6 5,3 100 Kan gennemføre analyser 50,0 10,0 40, ,8 46,2 23, ,1 22,2 16,7 100 Kan behandle klagesager 77,8 11,1 11, ,9 29,6 18, ,0 20,0 5,0 100 Kan indgå kontrakter med andre aktører og leverandører således, at de er juridisk korrekte og tilgodeser jobcentrets Lavt Lavt Mellem Mellem 33,3 66,7 0, ,3 23,1 34, ,0 25,0 5,0 100 Kan formidle jobcentrets krav til aktørerne og leverandørerne og kan varetage den løbende 33,3 66,7 0, ,5 30,8 30, ,0 20,0 10,0 100 kontrol med aktørernes arbejde Kan analysere arbejdsgange i jobcentret og arbejdsgange i samarbejdet med aktører, leverandører 42,9 57,1 0, ,3 30,8 26, ,0 20,0 10,0 100 og andre interessenter uden for jobcentret og udvikle forslag til justering af praksis Kan formidle ændringer, der er i love og T-systemer samt resultater af arbejdsgangsanalyser 88,9 11,1 0, ,5 26,9 34, ,0 15,0 10,0 100 til jobcentrets medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere Kan afdække borgernes og virksomhedernes (der henvender sig til jobcentret) for 90,0 10,0 0, ,8 26,9 19, ,7 15,8 10,5 100 service og kan hjælpe dem videre til andre medarbejdere i jobcentret Kan kommunikere mundtligt og skriftligt med og virksomheder 88,9 11,1 0, ,0 34,6 15, ,0 15,0 15,0 100 Kan forestå anvisning og kontering af ydelser og leverancer, samt foretage betalingskontrol og 88,9 11,1 0, ,0 24,0 20, ,0 25,0 5,0 100 forbrugsopfølgning på jobcenterets bevillingskonti Kan varetage personaleadministration 100, 0,0 0, ,8 45,8 8, ,0 20,0 10,

10 Tabel 1.9: Kompetenceudviklingset, driftsopgaver, fordelt på jobcenterstørrelse (antal ), i intervaller, pct. Under Over Jobcentrets interne organisering 100,0 0,0 0, ,3 37,5 4, ,2 5,3 10,5 100 Lovgrundlaget for jobcentrets opgaver og styring 60,0 30,0 10, ,8 34,6 11, ,0 10,0 10,0 100 Lovgrundlaget for udbudsforretninger 50,0 25,0 25, ,2 34,6 19, ,0 20,0 10,0 100 Lovgrundlaget for kontraktindgåelse 44,4 33,3 22, ,6 50,0 15, ,0 35,0 10,0 100 Det lokale og regionale arbejdsmarked 80,0 10,0 10, ,2 42,3 11, ,4 21,1 10,5 100 Målene for jobcentrets beskæftigelsesindsats 80,0 20,0 0, ,0 24,0 20, ,9 10,5 10,5 100 De økonomiske rammer og budgetsystemer, der er gældende for jobcentret 44,4 44,4 11, ,4 23,1 11, ,0 30,0 5,0 100 Jobcentrets målgrupper og deres 70,0 30,0 0, ,2 38,5 15, ,7 21,1 5,3 100 ndholdet i de aftaler, der er indgået med aktører/leverandører 66,7 33,3 0, ,0 36,0 16, ,0 15,0 10,0 100 Kommunale T- fagsystemer 60,0 30,0 10, ,8 30,4 21, ,7 27,8 5,6 100 Øvrige redskaber, herunder resultatrevision, jobindsats.dk og arbejdsmarkedsbalancen 66,7 33,3 0, ,4 29,6 25, ,0 20,0 10,0 100 Personlige kompetencer Er serviceorienteret i forhold til, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere 100,0 0,0 0, ,5 26,9 11, ,4 26,3 5,3 100 Kan samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere 90,0 10,0 0, ,2 23,1 7, ,4 21,1 10,5 100 Er struktureret (arbejder systematisk og sikrer den relevante dokumentation) 70,0 30,0 0, ,8 26,9 19, ,1 47,4 10,5 100 Er initiativrig (tager relevante initiativer og arbejder proaktivt for at imødegå eventuelle problemer, er konstruktiv i forhold til nye opgaver) Er omstillingsparate (villige til at påtage sig forskellige typer af arbejdsopgaver og at løse kendte opgaver på nye måder) Lavt Lavt Viden om Lavt Mellem Mellem Mellem 33,3 66,7 0, ,3 23,1 34, ,0 25,0 5, ,0 50,0 0, ,1 29,6 22, ,4 42,1 10,5 100 Er løsningsorienteret 70,0 30,0 0, ,3 38,5 19, ,9 31,6 10,5 100 Har læringskompetence (kan reflektere over eget arbejde, har evnen til at tilegne sig ny viden og omsætte denne i praksis) 60,0 40,0 0, ,3 38,5 19, ,9 26,3 15,

11 Tabel 1.10: Kompetenceudviklingsefterspørgsel, ledelse, fordelt på jobcenterstørrelse (antal ), i intervaller, pct. Under Over Strategisk ledelse 87,5 12,5 0, ,0 32,0 20, ,9 21,1 21,1 100 Ledelse af produktion og drift 75,0 25,0 0, ,0 28,0 28, ,2 21,1 15,8 100 Faglig ledelse 62,5 37,5 0, ,0 26,9 23, ,4 21,1 10,5 100 Personaleledelse 75,0 12,5 12, ,2 30,8 23, ,0 10,0 10,0 100 Forandrings- og innovationsledelse 55,6 33,3 11, ,8 46,2 23, ,0 25,0 20,0 100 Viden om - det beskæftigelsespolitiske system kontraktforhold og udbudsretlige forhold: 50,0 37,5 12, ,0 44,0 24, ,9 26,3 15, interessenters roller og kompetencer 62,5 37,5 0, ,0 48,0 4, ,2 26,3 10, lokale og regionale udfordringer ift. målgrupper, redskaber, ledighedsstruktur og 87,5 12,5 0, ,6 34,6 30, ,2 21,1 15,8 100 arbejdsmarkedet: - ledelse og organisation 33,3 55,6 11, ,0 44,0 16, ,9 26,3 15, effektmålinger 25,0 62,5 12, ,4 53,8 30, ,1 31,6 26, relevant lovgivning 50,0 37,5 12, ,2 53,8 26, ,6 21,1 26,3 100 Lavt Lavt Faglige kompetencer Lavt Mellem Mellem Mellem 11

12 1.3 Pilot og øvrige Tabel 1.11: Kompetenceudviklingset, borger- og virksomhedsrettede opgaver, fordelt på type jobcenter, i intervaller, pct. Faglige kompetencer Pilotjobcentre Lavt Mellem Øvrige jobcentre Kan rådgive om jobsøgning og jobmuligheder 56,9 27,5 15, ,9 28,6 28,6 100 Kan anvende samtale- og vejledningsmetoder, der sikrer en motiverende og jobrettet samtale 45,1 31,4 23, ,3 57,1 28,6 100 Kan afdække ns beskæftigelsespotentiale i et ressourceorienteret perspektiv (foretage faglige vurderinger og matchkategorisere) Kan fastlægge den indsatstype, der bringer borger hurtigst i job, herunder målrette indsatsen til områder med gode jobmuligheder Kan udarbejde en jobplan, kan formidle hvad jobplanen er og hvilke krav og konsekvenser, som følger med jobplanen. Lavt Mellem 42,0 42,0 16,0 100,0 71,4 28, ,1 37,3 15, ,6 42,9 28, ,7 27,5 9, ,9 42,9 14,3 100 Kan motivere og inddrage n aktivt i beslutningerne om beskæftigelsesmål og aktiveringstilbud 50,0 34,0 16, ,7 33,3 50,0 100 Kan vurdere ns deltagelse i aktiveringstilbud med henblik på, om aktiviteten fører til den ønskede progression for n 48,0 32,0 20, ,1 28,6 14,3 100 Kan motivere virksomhederne til at synliggøre job i jobdatabaser og kan vejlede om og kvalitetssikre 60,0 28,0 12, ,9 42,9 14,3 100 jobopslag Kan formidle, hvordan rekrutteringssituationen er, og kan forventningsafstemme med virksomheder om 56,9 31,4 11, ,1 28,6 14,3 100 jobcentrets muligheder for at hjælpe med at skaffe arbejdskraft Kan etablere dialog med virksomhederne om rekruttering af, der har svært ved at finde fodfæste 56,0 28,0 16, ,4 14,3 14,3 100 på arbejdsmarkedet og synliggøre disse for virksomhederne Kan risikoscreene, foretage faglig vurdering af ns beskæftigelsessituation ifm. sygemelding, 48,8 39,5 11, ,6 42,9 28,6 100 kategorisere korrekt ift. sygeopfølgning og indhente de nødvendige oplysninger ved brug af de relevante samtale- og metodeværktøjer Kan indgå i dialog med virksomhederne om fastholdelse af medarbejdere og udvikle løsningsmodeller i 28,0 48,0 24, ,3 71,4 14,3 100 samarbejde med virksomhederne Kan udøve myndighedsrollen korrekt, herunder sikre at retssikkerhedskrav overholdes 72,5 19,6 7, ,6 14,3 57,1 100 Kan håndtere de forskellige relevante, kommunale T-fagsystemer 64,6 18,8 16, ,1 42,9,0 100 Kan håndtere de relevante øvrige redskaber (arbejdsmarkedsbalancemodellen, jobnet, arbejdsmarkeds- 41,2 43,1 15, ,1 28,6 14,3 100 og udbudsportalen, jobvejviser, dialogguide, mv.) 12

13 Tabel 1.12: Kompetenceudviklingset, borger- og virksomhedsrettede opgaver, fordelt på type jobcenter, i intervaller, pct. Viden om Pilotjobcentre Lavt Mellem Øvrige jobcentre Det lokale og regionale arbejdsmarked (jobmuligheder, jobåbninger, samt uddannelsesmuligheder) 57,1 28,6 14, ,7 36,2 19,1 100 Relevant lovgivning 28,6 28,6 42, ,6 22,9 12,5 100 Jobcenterets målgrupper og ledighedssammensætning 85,7 14,3 0, ,3 26,5 8,2 100 ndholdet i den lokale tilbudsvifte (de konkrete aktiveringstilbud) 57,1 42,9 0, ,8 16,7 12,5 100 Målene for jobcentrets beskæftigelsesindsats (Den lokale beskæftigelsesplan, LBR s plan for den virksomhedsrettede indsats) Samspilsrelationer mellem jobcentrets og relevante samarbejdspartnere (virksomheder, a-kasser, leverandører / anden aktør, uddannelsesinstitutioner, Ungdommens Uddannelsesvejledning, øvrige dele af den kommunale forvning mv.) Betydningen af sociale, helbredsmæssige og kulturelle problemstillinger, der kan øve ind på ns beskæftigelsespotentiale og ns syn på jobmuligheder Personlige kompetencer Lavt Mellem 85,7 14,3 0, ,7 18,8 14, ,6 71,4 0, ,3 31,3 12, ,4 28,6 0, ,2 26,7 11,1 100 Er serviceorienteret i forhold til, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere 42,9 57,1 0, ,5 27,1 10,4 100 Er vedholdende i forhold til at sikre jobfokus 28,6 57,1 14, ,2 31,3 14,6 100 Kan formidle og kommunikere klart og tydeligt,0 100,0 0, ,8 44,9 16,3 100 Kan samarbejde både internt og eksternt 28,6 71,4 0, ,2 28,6 12,2 100 Er struktureret (arbejder systematisk og sikrer den relevante dokumentation) 14,3 57,1 28, ,9 32,7 20,4 100 Er tillidsvækkende i dialogen med n og relevante samarbejdspartnere 40,0 60,0 0, ,7 27,1 6,3 100 Kan sætte sig ind i ns 42,9 57,1 0, ,4 25,0 14,6 100 Er omstillingsparat (åben overfor forandringer og bidrage til at komme med input til forandring) 14,3 57,1 28, ,8 41,7 14,6 100 Har læringskompetence (kan reflektere over eget arbejde, har evnen til at tilegne sig ny viden og omsætte 28,6 57,1 14, ,1 35,4 12,5 100 denne i praksis) 13

14 Tabel 1.13: Kompetenceudviklingset, driftsopgaver, fordelt på type jobcenter, i intervaller, pct. Faglige kompetencer Pilotjobcentre Lavt Mellem Øvrige jobcentre Kan formidle resultater fra relevante analyser og opgørelser 57,1 42,9 0, ,5 30,4 13,0 100 Kan gennemføre analyser 42,9 42,9 14, ,7 28,9 24,4 100 Kan behandle klagesager 57,1 42,9 0, ,4 19,6 13,0 100 Kan indgå kontrakter med andre aktører og leverandører således, at de er juridisk korrekte og tilgodeser jobcentrets Kan formidle jobcentrets krav til aktørerne og leverandørerne og kan varetage den løbende kontrol med aktørernes arbejde Kan analysere arbejdsgange i jobcentret og arbejdsgange i samarbejdet med aktører, leverandører og andre interessenter uden for jobcentret og udvikle forslag til justering af praksis Lavt Mellem 28,6 57,1 14, ,3 27,7 17, ,6 57,1 14, ,2 27,7 19, ,4 14,3 14, ,9 33,3 17,8 100 Kan formidle ændringer, der er i love og T-systemer samt resultater af arbejdsgangsanalyser til 57,1 28,6 14, ,6 19,1 21,3 100 jobcentrets medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere Kan afdække borgernes og virksomhedernes (der henvender sig til jobcentret) for service 57,1 42,9 0, ,8 16,7 14,6 100 og kan hjælpe dem videre til andre medarbejdere i jobcentret Kan kommunikere mundtligt og skriftligt med og virksomheder 57,1 42,9 0, ,0 19,1 14,9 100 Kan forestå anvisning og kontering af ydelser og leverancer, samt foretage betalingskontrol og 57,1 42,9 0, ,4 19,6 13,0 100 forbrugsopfølgning på jobcenterets bevillingskonti Kan varetage personaleadministration 71,4 28,6 0, ,4 26,7 8,

15 Tabel 1.14: Kompetenceudviklingset, driftsopgaver, fordelt på type jobcenter, i intervaller, pct. Viden om Pilotjobcentre Lavt Mellem Øvrige jobcentre Jobcentrets interne organisering 85,7 0,0 14, ,3 22,2 4,4 100 Lovgrundlaget for jobcentrets opgaver og styring 71,4 14,3 14, ,8 27,7 8,5 100 Lovgrundlaget for udbudsforretninger 66,7 33,3 0, ,3 28,3 17,4 100 Lovgrundlaget for kontraktindgåelse 50,0 50,0 0, ,6 42,6 14,9 100 Det lokale og regionale arbejdsmarked 71,4 14,3 14, ,9 30,4 8,7 100 Målene for jobcentrets beskæftigelsesindsats 85,7 14,3 0, ,2 19,6 15,2 100 De økonomiske rammer og budgetsystemer, der er gældende for jobcentret 71,4 28,6 0, ,4 29,2 10,4 100 Jobcentrets målgrupper og deres 71,4 28,6 0, ,9 30,4 8,7 100 ndholdet i de aftaler, der er indgået med aktører/leverandører 66,7 33,3 0, ,7 25,5 12,8 100 Kommunale T- fagsystemer 71,4 28,6 0, ,8 28,6 16,7 100 Øvrige redskaber, herunder resultatrevision, jobindsats.dk og arbejdsmarkedsbalancen 57,1 28,6 14, ,7 26,1 15,2 100 Personlige kompetencer Er serviceorienteret i forhold til, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere 57,1 42,9 0, ,7 19,6 8,7 100 Kan samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere 57,1 42,9 0, ,5 17,0 8,5 100 Er struktureret (arbejder systematisk og sikrer den relevante dokumentation) 14,3 71,4 14, ,6 27,7 12,8 100 Er initiativrig (tager relevante initiativer og arbejder proaktivt for at imødegå eventuelle problemer, er konstruktiv i forhold til nye opgaver) Er omstillingsparate (villige til at påtage sig forskellige typer af arbejdsopgaver og at løse kendte opgaver på nye måder) Lavt Mellem 42,9 42,9 14, ,9 38,3 12, ,9 42,9 14, ,9 36,2 14,9 100 Er løsningsorienteret 42,9 42,9 14, ,3 32,6 13,0 100 Har læringskompetence (kan reflektere over eget arbejde, har evnen til at tilegne sig ny 28,6 57,1 14, ,3 30,4 15,2 100 viden og omsætte denne i praksis) 15

16 Tabel 1.15: Kompetenceudviklingsefterspørgsel, ledelse, fordelt på type jobcenter, i intervaller, pct. Faglige kompetencer Pilotjobcentre Lavt Mellem Øvrige jobcentre Strategisk ledelse 57,1 28,6 14, ,8 24,4 17,8 100 Ledelse af produktion og drift 42,9 42,9 14, ,8 22,2 20,0 100 Faglig ledelse 57,1 28,6 14, ,8 26,7 15,6 100 Personaleledelse 71,4 14,3 14, ,6 20,5 15,9 100 Forandrings- og innovationsledelse 57,1 28,6 14, ,2 37,8 20,0 100 Viden om - det beskæftigelsespolitiske system kontraktforhold og udbudsretlige forhold: 57,1 42,9 0, ,2 34,1 22, interessenters roller og kompetencer 71,4 28,6 0, ,3 40,0 6, lokale og regionale udfordringer ift. målgrupper, redskaber, ledighedsstruktur og 71,4 28,6 0, ,0 26,1 23,9 100 arbejdsmarkedet: - ledelse og organisation 57,1 28,6 14, ,4 40,0 15, effektmålinger 28,6 57,1 14, ,1 45,7 28, relevant lovgivning 42,9 42,9 14, ,8 39,1 26,1 100 Lavt Mellem 16

17 2. Bilag B: Gennemsnitlig vurdering af kompetenceudviklingset 2.1 sfordelte resultater Tabel 2.1: Kompetenceudviklingset, borger- og virksomhedsrettede opgaver, fordelt på regioner, gennemsnitlige vurdering. Faglige kompetencer Nord Midt Syd Hovedstaden Kan rådgive om jobsøgning og jobmuligheder 2,7 3,5 4,5 3,9 Kan anvende samtale- og vejledningsmetoder 5,0 4,0 5,3 4,5 Kan afdække ns beskæftigelsespotentiale i et ressourceorienteret perspektiv 4,5 4,1 5,0 4,3 Kan fastlægge den indsatstype, der bringer borger hurtigst i job 3,5 3,7 4,7 4,3 Kan udarbejde en jobplan, kan formidle hvad jobplanen er og hvilke krav og konsekvenser, som følger med jobplanen. Kan motivere og inddrage n aktivt i beslutningerne om beskæftigelsesmål og aktiveringstilbud 3,0 3,3 3,8 2,9 4,0 3,6 5,2 3,9 Kan vurdere ns deltagelse i aktiveringstilbud 3,3 3,6 5,0 4,0 Kan motivere virksomhederne til at synliggøre job i jobdatabaser og kan vejlede om og kvalitetssikre jobopslag Kan formidle, hvordan rekrutteringssituationen er, og kan forventningsafstemme med virksomheder 2,5 3,5 4,1 3,7 2,5 3,7 3,6 3,7 Kan etablere dialog med virksomhederne 4,0 3,5 3,8 4,1 Kan risikoscreene, foretage faglig vurdering af ns beskæftigelsessituation ifm. sygemelding 3,6 3,3 4,1 4,1 Kan indgå i dialog med virksomhederne om fastholdelse af medarbejdere og udvikle løsningsmodeller 4,5 4,8 4,9 4,9 i samarbejde med virksomhederne Kan udøve myndighedsrollen korrekt 3,7 3,0 3,9 3,1 Kan håndtere relevante, kommunale T-fagsystemer 2,6 3,1 4,1 3,7 Kan håndtere de relevante øvrige redskaber 2,8 3,2 4,8 4,2 17

18 Tabel 2.2: Kompetenceudviklingset, borger- og virksomhedsrettede opgaver, fordelt på regioner, gennemsnitlige vurdering. Viden om Nord Midt Syd Hovedstaden Det lokale og regionale arbejdsmarked 3,2 4,2 4,9 4,1 Relevant lovgivning 3,8 3,1 3,9 3,7 Jobcenterets målgrupper og ledighedssammensætning 2,8 3,2 3,6 2,8 ndholdet i den lokale tilbudsvifte (de konkrete aktiveringstilbud) 2,7 3,4 2,9 3,4 Målene for jobcentrets beskæftigelsesindsats (Den lokale beskæftigelsesplan, LBR s plan for den virksomhedsrettede indsats) 3,7 2,7 2,7 3,5 Samspilsrelationer mellem jobcentrets og relevante samarbejdspartnere 4,0 3,3 3,7 3,5 Betydningen af sociale, helbredsmæssige og kulturelle problemstillinger, der kan øve ind på ns beskæftigelsespotentiale og ns syn på jobmuligheder Personlige kompetencer 3,4 3,6 4,3 3,1 Er serviceorienteret i forhold til, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere 3,2 3,7 3,1 3,5 Er vedholdende i forhold til at sikre jobfokus 3,2 4,0 4,8 3,9 Kan formidle og kommunikere klart og tydeligt 4,5 4,7 4,4 4,3 Kan samarbejde både internt og eksternt 3,3 3,5 3,7 3,5 Er struktureret 3,2 4,0 4,9 4,6 Er tillidsvækkende i dialogen med n og relevante samarbejdspartnere 2,4 3,5 3,4 3,2 Kan sætte sig ind i ns 3,2 3,0 4,4 3,6 Er omstillingsparat 4,3 3,8 5,0 3,9 Har læringskompetence 4,7 3,7 4,2 4,0 Gennemsnit for borger- og virksomhedsrettede opgaver 3,5 3,6 4,2 3,8 18

19 Tabel 2.3: Kompetenceudviklingset, driftsopgaver, fordelt på regioner, gennemsnitlige vurdering. Faglige kompetencer Nord Midt Syd Hovedstaden Kan formidle resultater fra relevante analyser og opgørelser 3,2 4,7 4,7 3,2 Kan gennemføre analyser 3,7 5,1 5,1 3,8 Kan behandle klagesager 2,8 4,1 4,1 3,1 Kan indgå kontrakter med andre aktører og leverandører således, at de er juridisk korrekte og tilgodeser jobcentrets Kan formidle jobcentrets krav til aktørerne og leverandørerne og kan varetage den løbende kontrol med aktørernes arbejde Kan analysere arbejdsgange i jobcentret og arbejdsgange i samarbejdet med aktører, leverandører og andre interessenter uden for jobcentret og udvikle forslag til justering af praksis 4,3 4,2 4,2 3,8 4,5 3,2 3,2 4,2 3,0 4,6 4,6 3,9 Kan formidle ændringer, der er i love og T-systemer samt resultater af arbejdsgangsanalyser til 2,8 4,0 4,0 3,9 jobcentrets medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere Kan afdække borgernes og virksomhedernes (der henvender sig til jobcentret) for service og 3,0 3,5 3,5 3,3 kan hjælpe dem videre til andre medarbejdere i jobcentret Kan kommunikere mundtligt og skriftligt med og virksomheder 3,8 3,9 3,9 3,2 Kan forestå anvisning og kontering af ydelser og leverancer, samt foretage betalingskontrol og forbrugsopfølgning 2,2 3,6 3,6 3,3 på jobcenterets bevillingskonti Kan varetage personaleadministration 3,3 2,3 2,3 2,8 19

20 Tabel 2.4: Kompetenceudviklingset, driftsopgaver, fordelt på regioner, gennemsnitlige vurdering. Viden om Nord Midt Syd Hovedstaden Jobcentrets interne organisering 2,0 2,3 2,8 2,3 Lovgrundlaget for jobcentrets opgaver og styring 2,0 2,2 3,7 3,3 Lovgrundlaget for udbudsforretninger 3,2 3,5 3,3 3,4 Lovgrundlaget for kontraktindgåelse 3,4 3,5 3,7 3,9 Det lokale og regionale arbejdsmarked 2,4 2,4 4,5 3,3 Målene for jobcentrets beskæftigelsesindsats 3,3 2,5 2,4 3,2 De økonomiske rammer og budgetsystemer, der er gældende for jobcentret 3,5 2,8 3,1 3,1 Jobcentrets målgrupper og deres 3,0 2,5 4,0 2,9 ndholdet i de aftaler, der er indgået med aktører/leverandører 3,8 2,1 2,8 3,4 Kommunale T- fagsystemer 1,5 3,0 3,8 3,8 Øvrige redskaber, herunder resultatrevision, jobindsats.dk og arbejdsmarkedsbalancen 3,0 2,5 4,0 3,6 Personlige kompetencer Er serviceorienteret i forhold til, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere 3,0 2,7 3,2 3,1 Kan samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere 3,0 2,8 3,3 2,8 Er struktureret 2,7 3,3 4,3 4,0 Er initiativrig 2,8 3,3 4,3 3,7 Er omstillingsparate 2,7 3,6 4,4 3,7 Er løsningsorienteret 2,7 3,5 4,6 3,6 Har læringskompetence 3,8 3,5 4,6 3,5 Gennemsnit for driftsopgaver 3,1 3,0 3,8 3,4 20

21 Tabel 2.5: Kompetenceudviklingsefterspørgsel, ledelse, fordelt på regioner, gennemsnitlige vurdering. Faglige kompetencer Nord Midt Syd Hovedstaden Strategisk ledelse 3,0 4,1 2,8 3,8 Ledelse af produktion og drift 2,7 3,0 4,0 4,4 Faglig ledelse 4,0 3,0 3,5 3,9 Personaleledelse 3,0 2,1 2,8 4,1 Forandrings- og innovationsledelse 4,3 4,1 4,6 4,3 Viden om - det beskæftigelsespolitiske system 1,5 2,9 2,1 3,4 - kontraktforhold og udbudsretlige forhold: 4,7 4,4 3,5 3,9 - interessenters roller og kompetencer 2,3 3,8 2,8 3,3 - lokale og regionale udfordringer ift. målgrupper, redskaber, ledighedsstruktur og arbejdsmarkedet 2,7 3,5 3,2 4,3 - ledelse og organisation 4,0 3,0 3,6 3,7 - effektmålinger 3,7 5,0 4,5 5,6 - relevant lovgivning 3,7 4,2 4,1 5,2 Gennemsnit for ledelse 3,3 3,6 3,4 4,1 21

22 2.2 Jobcenterstørrelser Tabel 2.6: Kompetenceudviklingset, borger- og virksomhedsrettede opgaver, fordelt på jobcenterstørrelse (antal ), gennemsnitlige vurdering. Faglige kompetencer Under Over Kan rådgive om jobsøgning og jobmuligheder 3,0 4,4 3,5 Kan anvende samtale- og vejledningsmetoder, der sikrer en motiverende og jobrettet samtale 4,1 5,0 4,3 Kan afdække ns beskæftigelsespotentiale i et ressourceorienteret perspektiv (foretage faglige vurderinger og matchkategorisere) 4,1 4,9 3,9 Kan fastlægge den indsatstype, der bringer borger hurtigst i job, herunder målrette indsatsen til områder med gode jobmuligheder 2,9 5,1 3,5 Kan udarbejde en jobplan, kan formidle hvad jobplanen er og hvilke krav og konsekvenser, som følger med jobplanen. 2,1 3,9 2,6 Kan motivere og inddrage n aktivt i beslutningerne om beskæftigelsesmål og aktiveringstilbud 2,9 4,6 3,8 Kan vurdere ns deltagelse i aktiveringstilbud med henblik på, om aktiviteten fører til den ønskede progression for n 3,2 4,7 3,4 Kan motivere virksomhederne til at synliggøre job i jobdatabaser og kan vejlede om og kvalitetssikre jobopslag 3,1 3,9 3,4 Kan formidle, hvordan rekrutteringssituationen er, og kan forventningsafstemme med virksomheder om jobcentrets muligheder for at hjælpe med at skaffe arbejdskraft Kan etablere dialog med virksomhederne om rekruttering af, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet og synliggøre disse for virksomhederne Kan risikoscreene, foretage faglig vurdering af ns beskæftigelsessituation ifm. sygemelding, kategorisere korrekt ift. sygeopfølgning og indhente de nødvendige oplysninger ved brug af de relevante samtale- og metodeværktøjer Kan indgå i dialog med virksomhederne om fastholdelse af medarbejdere og udvikle løsningsmodeller i samarbejde med virksomhederne 2,3 4,2 3,3 2,8 4,4 3,8 3,0 4,2 3,8 3,5 5,4 4,6 Kan udøve myndighedsrollen korrekt, herunder sikre at retssikkerhedskrav overholdes 3,1 3,8 2,8 Kan håndtere de forskellige relevante, kommunale T-fagsystemer 3,0 4,1 2,9 Kan håndtere de relevante øvrige redskaber (arbejdsmarkedsbalancemodellen, jobnet, arbejdsmarkeds- og udbudsportalen, jobvejviser, dialogguide, mv.) 3,6 4,8 3,0 22

23 Tabel 2.7: Kompetenceudviklingset, borger- og virksomhedsrettede opgaver, fordelt på jobcenterstørrelse (antal ), gennemsnitlige vurdering. Viden om Under Over Det lokale og regionale arbejdsmarked (jobmuligheder, jobåbninger, samt uddannelsesmuligheder) 3,3 4,8 3,8 Relevant lovgivning 3,5 4,4 2,6 Jobcenterets målgrupper og ledighedssammensætning 2,6 3,8 2,1 ndholdet i den lokale tilbudsvifte (de konkrete aktiveringstilbud) 2,9 4,2 2,3 Målene for jobcentrets beskæftigelsesindsats (Den lokale beskæftigelsesplan, LBR s plan for den virksomhedsrettede indsats) 2,9 4,0 2,3 Samspilsrelationer mellem jobcentrets og relevante samarbejdspartnere (virksomheder, a-kasser, leverandører / anden aktør, uddannelsesinstitutioner, Ungdommens Uddannelsesvejledning, øvrige dele af den kommunale forvning mv.) Betydningen af sociale, helbredsmæssige og kulturelle problemstillinger, der kan øve ind på ns beskæftigelsespotentiale og ns syn på jobmuligheder Personlige kompetencer 2,9 4,4 2,9 2,4 3,9 3,3 Er serviceorienteret i forhold til, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere 2,2 4,4 2,8 Er vedholdende i forhold til at sikre jobfokus 3,1 4,6 3,6 Kan formidle og kommunikere klart og tydeligt 3,7 4,9 4,2 Kan samarbejde både internt og eksternt 3,2 4,0 3,0 Er struktureret (arbejder systematisk og sikrer den relevante dokumentation) 3,3 5,1 3,9 Er tillidsvækkende i dialogen med n og relevante samarbejdspartnere 2,2 3,9 2,9 Kan sætte sig ind i ns 2,7 4,1 3,3 Er omstillingsparat (åben overfor forandringer og bidrage til at komme med input til forandring) 3,8 4,6 3,7 Har læringskompetence (kan reflektere over eget arbejde, har evnen til at tilegne sig ny viden og omsætte denne i praksis) 4,4 4,2 3,6 Gennemsnit for borger- og virksomhedsrettede opgaver 3,1 4,4 3,3 23

24 Tabel 2.8: Kompetenceudviklingset, driftsopgaver, fordelt på jobcenterstørrelse (antal ), gennemsnitlige vurdering. Faglige kompetencer Under Over Kan formidle resultater fra relevante analyser og opgørelser 2,6 4,3 2,4 Kan gennemføre analyser 4,6 4,7 2,9 Kan behandle klagesager 2,7 3,9 2,4 Kan indgå kontrakter med andre aktører og leverandører således, at de er juridisk korrekte og tilgodeser jobcentrets 3,9 4,5 2,7 Kan formidle jobcentrets krav til aktørerne og leverandørerne og kan varetage den løbende kontrol med aktørernes arbejde 3,6 4,8 2,5 Kan analysere arbejdsgange i jobcentret og arbejdsgange i samarbejdet med aktører, leverandører og andre interessenter uden for jobcentret og udvikle forslag til justering af praksis Kan formidle ændringer, der er i love og T-systemer samt resultater af arbejdsgangsanalyser til jobcentrets medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere Kan afdække borgernes og virksomhedernes (der henvender sig til jobcentret) for service og kan hjælpe dem videre til andre medarbejdere i jobcentret 3,5 4,8 3,0 2,4 4,7 2,7 1,6 4,1 2,8 Kan kommunikere mundtligt og skriftligt med og virksomheder 1,8 4,0 2,9 Kan forestå anvisning og kontering af ydelser og leverancer, samt foretage betalingskontrol og forbrugsopfølgning på jobcenterets bevillingskonti 2,4 4,1 2,2 Kan varetage personaleadministration 1,6 3,5 2,4 24

25 Tabel 2.9: Kompetenceudviklingset, driftsopgaver, fordelt på jobcenterstørrelse (antal ), gennemsnitlige vurdering. Viden om Under Over Jobcentrets interne organisering 1,3 3,1 1,8 Lovgrundlaget for jobcentrets opgaver og styring 2,9 3,5 2,4 Lovgrundlaget for udbudsforretninger 4,4 3,8 2,5 Lovgrundlaget for kontraktindgåelse 4,3 4,1 3,0 Det lokale og regionale arbejdsmarked 2,2 4,0 2,8 Målene for jobcentrets beskæftigelsesindsats 1,7 3,8 2,3 De økonomiske rammer og budgetsystemer, der er gældende for jobcentret 3,7 3,5 2,2 Jobcentrets målgrupper og deres 2,5 3,8 2,3 ndholdet i de aftaler, der er indgået med aktører/leverandører 2,3 3,9 2,2 Kommunale T- fagsystemer 3,1 4,1 2,8 Øvrige redskaber, herunder resultatrevision, jobindsats.dk og arbejdsmarkedsbalancen 2,7 4,3 2,5 Personlige kompetencer Er serviceorienteret i forhold til, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere 1,7 3,5 3,0 Kan samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere 1,7 3,3 2,9 Er struktureret (arbejder systematisk og sikrer den relevante dokumentation) 2,6 4,1 3,8 Er initiativrig (tager relevante initiativer og arbejder proaktivt for at imødegå eventuelle problemer, er konstruktiv i forhold til nye opgaver) 3,1 3,9 3,6 Er omstillingsparate (villige til at påtage sig forskellige typer af arbejdsopgaver og at løse kendte opgaver på nye måder) 2,9 4,1 3,4 Er løsningsorienteret 2,4 4,1 3,5 Har læringskompetence (kan reflektere over eget arbejde, har evnen til at tilegne sig ny viden og omsætte denne i praksis) 3,2 4,0 3,7 Gennemsnit for driftsopgaver 2,7 4,0 2,8 25

26 Tabel 2.10: Kompetenceudviklingsefterspørgsel, ledelse, fordelt på jobcenterstørrelse (antal ), gennemsnitlige vurdering. Faglige kompetencer Under Over Strategisk ledelse 2,2 4,2 3,3 Ledelse af produktion og drift 2,6 4,4 3,6 Faglig ledelse 2,9 4,5 2,8 Personaleledelse 2,4 4,3 2,3 Forandrings- og innovationsledelse 3,6 5,0 3,7 Viden om - det beskæftigelsespolitiske system 1,8 3,2 2,7 - kontraktforhold og udbudsretlige forhold: 4,2 4,4 3,4 - interessenters roller og kompetencer 2,3 3,4 3,3 - lokale og regionale udfordringer ift. målgrupper, redskaber, ledighedsstruktur og arbejdsmarkedet 2,2 4,6 3,3 - ledelse og organisation 3,3 4,1 3,0 - effektmålinger 4,6 5,4 4,7 - relevant lovgivning 3,6 5,4 4,0 Gennemsnit for ledelse 2,9 4,4 3,3 26

27 2.3 Pilot og øvrige Tabel 2.11: Kompetenceudviklingset, borger- og virksomhedsrettede opgaver, fordelt på type jobcenter, gennemsnitlige vurdering. Faglige kompetencer Pilotjobcentre Øvrige jobcentre Kan rådgive om jobsøgning og jobmuligheder 4,4 3,8 Kan anvende samtale- og vejledningsmetoder, der sikrer en motiverende og jobrettet samtale 5,3 4,5 Kan afdække ns beskæftigelsespotentiale i et ressourceorienteret perspektiv (foretage faglige vurderinger og matchkategorisere) 5,4 4,3 Kan fastlægge den indsatstype, der bringer borger hurtigst i job, herunder målrette indsatsen til områder med gode jobmuligheder 5,1 4,1 Kan udarbejde en jobplan, kan formidle hvad jobplanen er og hvilke krav og konsekvenser, som følger med jobplanen. 4,4 3,0 Kan motivere og inddrage n aktivt i beslutningerne om beskæftigelsesmål og aktiveringstilbud 5,7 3,9 Kan vurdere ns deltagelse i aktiveringstilbud med henblik på, om aktiviteten fører til den ønskede progression for n 4,0 4,0 Kan motivere virksomhederne til at synliggøre job i jobdatabaser og kan vejlede om og kvalitetssikre jobopslag 4,4 3,5 Kan formidle, hvordan rekrutteringssituationen er, og kan forventningsafstemme med virksomheder om jobcentrets muligheder for at hjælpe med at skaffe arbejdskraft Kan etablere dialog med virksomhederne om rekruttering af, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet og synliggøre disse for virksomhederne Kan risikoscreene, foretage faglig vurdering af ns beskæftigelsessituation ifm. sygemelding, kategorisere korrekt ift. sygeopfølgning og indhente de nødvendige oplysninger ved brug af de relevante samtale- og metodeværktøjer 4,0 3,5 3,6 4,0 4,6 3,8 Kan indgå i dialog med virksomhederne om fastholdelse af medarbejdere og udvikle løsningsmodeller i samarbejde med virksomhederne 5,3 4,8 Kan udøve myndighedsrollen korrekt, herunder sikre at retssikkerhedskrav overholdes 5,6 3,0 Kan håndtere de forskellige relevante, kommunale T-fagsystemer 3,3 3,6 Kan håndtere de relevante øvrige redskaber (arbejdsmarkedsbalancemodellen, jobnet, arbejdsmarkeds- og udbudsportalen, jobvejviser, dialogguide, mv.) 3,6 4,1 27

28 Tabel 2.12: Kompetenceudviklingset, borger- og virksomhedsrettede opgaver, fordelt på type jobcenter, gennemsnitlige vurdering. Viden om Pilotjobcentre Øvrige jobcentre Det lokale og regionale arbejdsmarked (jobmuligheder, jobåbninger, samt uddannelsesmuligheder) 3,9 4,2 Relevant lovgivning 5,1 3,4 Jobcenterets målgrupper og ledighedssammensætning 2,4 3,1 ndholdet i den lokale tilbudsvifte (de konkrete aktiveringstilbud) 3,3 3,3 Målene for jobcentrets beskæftigelsesindsats (Den lokale beskæftigelsesplan, LBR s plan for den virksomhedsrettede indsats) 2,3 3,3 Samspilsrelationer mellem jobcentrets og relevante samarbejdspartnere (virksomheder, a-kasser, leverandører / anden aktør, uddannelsesinstitutioner, Ungdommens Uddannelsesvejledning, øvrige dele af den kommunale forvning mv.) Betydningen af sociale, helbredsmæssige og kulturelle problemstillinger, der kan øve ind på ns beskæftigelsespotentiale og ns syn på jobmuligheder Personlige kompetencer 4,0 3,5 3,0 3,5 Er serviceorienteret i forhold til, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere 4,1 3,3 Er vedholdende i forhold til at sikre jobfokus 4,4 3,9 Kan formidle og kommunikere klart og tydeligt 5,1 4,3 Kan samarbejde både internt og eksternt 4,0 3,4 Er struktureret (arbejder systematisk og sikrer den relevante dokumentation) 5,6 4,2 Er tillidsvækkende i dialogen med n og relevante samarbejdspartnere 4,2 3,1 Kan sætte sig ind i ns 4,4 3,4 Er omstillingsparat (åben overfor forandringer og bidrage til at komme med input til forandring) 4,7 4,0 Har læringskompetence (kan reflektere over eget arbejde, har evnen til at tilegne sig ny viden og omsætte denne i praksis) 5,0 3,9 Gennemsnit for borger- og virksomhedsrettede opgaver 4,3 3,7 28

29 Tabel 2.13: Kompetenceudviklingset, driftsopgaver, fordelt på type jobcenter, gennemsnitlige vurdering. Faglige kompetencer Pilotjobcentre Øvrige jobcentre Kan formidle resultater fra relevante analyser og opgørelser 2,9 3,5 Kan gennemføre analyser 3,9 4,1 Kan behandle klagesager 3,6 3,1 Kan indgå kontrakter med andre aktører og leverandører således, at de er juridisk korrekte og tilgodeser jobcentrets 4,9 3,6 Kan formidle jobcentrets krav til aktørerne og leverandørerne og kan varetage den løbende kontrol med aktørernes arbejde 4,7 3,6 Kan analysere arbejdsgange i jobcentret og arbejdsgange i samarbejdet med aktører, leverandører og andre interessenter uden for jobcentret og udvikle forslag til justering af praksis Kan formidle ændringer, der er i love og T-systemer samt resultater af arbejdsgangsanalyser til jobcentrets medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere Kan afdække borgernes og virksomhedernes (der henvender sig til jobcentret) for service og kan hjælpe dem videre til andre medarbejdere i jobcentret 3,1 4,1 3,7 3,6 3,4 3,1 Kan kommunikere mundtligt og skriftligt med og virksomheder 3,3 3,3 Kan forestå anvisning og kontering af ydelser og leverancer, samt foretage betalingskontrol og forbrugsopfølgning på jobcenterets bevillingskonti 3,1 3,1 Kan varetage personaleadministration 2,6 2,8 29

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder Arbejdsmarkedsstyrelsen, februar 2011 2 3 Jobcenteret kan kun løse sin opgave med at få de ledige i job, hvis de yder en god service over for virksomhederne og kender det lokale arbejdsmarked herunder

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til afdelingen Forsikrede ledige. Jobsøgende ledige og virksomheder skal opleve et Jobcenter Horsens,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Kommunikationsstrategi BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

Kommunikationsstrategi BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Kommunikationsstrategi 2013-2016 BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Indhold Mission og vision 3 Kommunikation 4 Mål og prioriteter 5 Arbejdsdeling 6 Kommunikationsstrategiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2010 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2010... 3 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2010... 4

Læs mere

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT TIL INDUSTRIEN

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT TIL INDUSTRIEN KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT TIL INDUSTRIEN Oplæg på LO-konference den 16. september 2015 v/ Mette Lyshøj, 3F Jens Frank, Dansk Metal BAGGRUND FOR PROJEKTET HVORFOR SÆTTE DAGSORDENEN Reelt behov hos medlemmerne

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Beskæftigelsesplan 2010 Det Lokale Beskæftigelsesråd Argumentpapirer til brug for forberedelsen af beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indsats for det ordinære

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats. mellem. Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne

Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats. mellem. Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats mellem Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne Formål A-kasserne og Jobcenter Haderslev indgår denne partnerskabsaftale for at styrke den samlede beskæftigelsesindsats

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2015 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET SESSION 5 BESKÆFTIGELSESTRÆF 17 REND MIG I TRADITIONERNE FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET v. Andreas Nikolajsen, partner, Deloitte Consulting Kristian Seerup, manager, Deloitte Consulting

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til nyoprettet integrationsafdeling. Integration af flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Jørgen Haunstrup 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

May 28, Beskæftigelsesplan 2016

May 28, Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesreformens intentioner Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige kan få et reelt uddannelsesløft,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Omfatter vores strategi for virksomhedsservice

Omfatter vores strategi for virksomhedsservice Dialogkortene er lavet for, at jeres jobcenter kan omsætte anbefalingerne fra metodehåndbogen om god virksomhedsservice i praksis. Dialogkortene kan bruges til at sætte struktur på dialogen om, hvor der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018

Beskæftigelsesplan 2018 Beskæftigelsesplan 2018 www.middelfart.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De 5 hovedspor... 4 Virksomhedsservice... 4 Synergi ved tværfagligt samarbejde... 4 Virksomhedsrettet indsats... 5 Mødet med

Læs mere

Mission, Vision og Strategi. Det regionale Beskæftigelsesråd Hovedstaden & Sjælland

Mission, Vision og Strategi. Det regionale Beskæftigelsesråd Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Mission, Vision og Strategi Det regionale Beskæftigelsesråd Hovedstaden & Sjælland December 2012 1/9 Mission, Vision og strategi for arbejdet

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Jobprofil for sektionsleder for JobService på Jobcenter Thisted

Jobprofil for sektionsleder for JobService på Jobcenter Thisted Jobprofil for sektionsleder for JobService på Jobcenter Thisted Jobprofil for Område Refererer til Ansvarsområde Sektionsleder for JobService Beskæftigelsesafdelingen, Beskæftigelses- Social- og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

¾ Fagbevægelsens mål og visioner ¾ Det ny system ¾ Kommunale udfordringer ¾ Fagbevægelsen som samarbejdspartner ¾ Vores fokusområder ¾

¾ Fagbevægelsens mål og visioner ¾ Det ny system ¾ Kommunale udfordringer ¾ Fagbevægelsen som samarbejdspartner ¾ Vores fokusområder ¾ 'HWQ\EHVN IWLJHOVHVV\VWHP Fagbevægelsens mål og visioner Det ny system Kommunale udfordringer Fagbevægelsen som samarbejdspartner Vores fokusområder Reformkalenderen Hvad gør vi nu? /2 VPnORJYLVLRQHU LO

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

Strategipapir: Aktivering af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge,

Strategipapir: Aktivering af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, Vision/ Det overordnede mål Indledning Rette tilbud til rette borger med henblik på at bringe borgeren i ordinært arbejde eller ordinær uddannelse. Fokus i indsatsen er på virksomhedsrettet aktivering

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Fokus på indsats og resultater Beskæftigelsesregion Nordjyllands tilgang til jobcentrene

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Virksomhedsservice

Job- og personprofil for leder af Virksomhedsservice Job- og personprofil for leder af Virksomhedsservice Jobcenter Horsens søger pr. 1. januar 2017 en leder til Virksomhedsservice. I denne job- og personprofil beskriver vi de nødvendige personlige og faglige

Læs mere

Beskæftigelsesplan Læsø

Beskæftigelsesplan Læsø Beskæftigelsesplan Læsø 2017 Indhold Om Beskæftigelsesplan 2017... 2 Processen omkring beskæftigelsesplan 2017... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 Læsø Kommunes samlede strategi

Læs mere

NOTAT. Sådan udarbejdes Arbejdsmarkedsbalancen

NOTAT. Sådan udarbejdes Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 15. april 2015 Sådan udarbejdes Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. VOA/jlp Styrelsen for Arbejdsmarkeds og Rekruttering (STAR) offentliggør halvårligt (januar og juni) en Arbejdsmarkedsbalance på www.arbejdsmarkedsbalancen.dk.

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen Punkt 3. Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen 2014-33589 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenindstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender At kontaktforløbet afvikles i henhold til

Læs mere

Aktiveringstjek og Kvalitetsanalyse. Peter Graversen, kontorchef, Beskæftigelsesregion Syddanmark

Aktiveringstjek og Kvalitetsanalyse. Peter Graversen, kontorchef, Beskæftigelsesregion Syddanmark Aktiveringstjek og Kvalitetsanalyse Peter Graversen, kontorchef, Beskæftigelsesregion Syddanmark 2 Handlingsplan for jobrettet fokus Støjbergs aktiveringstjek 3 mål Særlig regional analyse Bedre aktiv

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 BESKÆFTIGELSESPLAN 2008 I foråret 2007 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan for 2008.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Hvorfor virksomhedskontakt? Synliggøre job

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN. PIXI-udgave. Forside. Hedensted

BESKÆFTIGELSESPLAN. PIXI-udgave. Forside. Hedensted BESKÆFTIGELSESPLAN 2009 PIXI-udgave Forside Hedensted INDHOLD EN INDSATS FOR borgere og virksomheder 3 FAKTA OM ARBEJDSMARKEDET 4 UDFORDRINGER i 2009 5 MÅL i 2009 Beskæftigelsesministerens mål 6 MÅL i

Læs mere

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 PUNKTER I MIT OPLÆG Tilgang til udvikling af virksomhedsindsatsen Hvordan kan der arbejdes med at udvikle og styrke

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet Notat Sagsnr.: 2013/0006166 Dato: 20. april 2014 Titel: Virksomhedskonsulenternes arbejde Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet I Jobcenter

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Værdigrundlag for Jobcenter Varde

Værdigrundlag for Jobcenter Varde Værdigrundlag for Jobcenter Varde Mission Vi forener menneskers behov for arbejde med virksomheders behov for arbejdskraft. Vision Vi vil være et jobcenter, - der servicerer et dynamisk arbejdsmarked -

Læs mere

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Større valgfrihed og større ansvar for at demonstrere at man står til rådighed Tidlig og intensiv indsats målrettet jobsøgningsstøtte fra dag

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Førtidlig indsats i Skanderborg Kommune

Førtidlig indsats i Skanderborg Kommune Førtidlig indsats i Skanderborg Kommune Arbejdsmarkedsservice September 2016 2 Forord Baggrund Der er i Skanderborg Kommune truffet politisk beslutning om at afprøve metoder til førtidlig indsats på beskæftigelsesområdet.

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

DA s syn på udfordringerne 2011

DA s syn på udfordringerne 2011 DA s syn på udfordringerne 2011 Vordingborg, 8. april 2010 Chefkonsulent Jens Troldborg Dansk Arbejdsgiverforening Disposition 1. Syn på arbejdsmarkedet overordnet 2. Beskæftigelsesplan 2011 - lokalt 3.

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Jobcenter Furesø Beskæftigelsesplan 2009 1 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Beskæftigelsesministerens mål for 2009...2 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Furesø Kommune...4

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 1 INDLEDNING Der ses en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark i disse år, det gælder også på Fyn. Men kommunerne står stadig overfor en lang række

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 MINI

Beskæftigelsesplan 2010 MINI Beskæftigelsesplan 2010 MINI Januar 2010 Forord Denne beskæftigelsesplan beskriver de overordnede mål, som Jobcenter Esbjerg skal nå i 2010. Udfordringerne for indsatsen i 2010 er i præget af, at konjunkturerne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2. udgave 26. maj 2014 Indledning Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan Jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Planen

Læs mere

Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde

Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde Dato 09. maj.2011 Dok.nr. 928726 Sagsnr. 880061 Ref. Pepe/kias Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde Der er indgået aftale på Christiansborg om ændrede rammevilkår for den beskæftigelsesrettede indsats.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2017 BP 18 Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI 3 1.1 Indledning 3 1.2 Fokusområder

Læs mere