INTEGRATIONSINDSATSEN Samarbejdsaftale vedrørende modtagelse af nye flygtninge og den treårige integrationsperiode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTEGRATIONSINDSATSEN Samarbejdsaftale vedrørende modtagelse af nye flygtninge og den treårige integrationsperiode"

Transkript

1 INTEGRATIONSINDSATSEN Samarbejdsaftale vedrørende modtagelse af nye flygtninge og den treårige integrationsperiode Dato: Februar 2013 Side 1

2 Indhold Formål... 3 Aktører... 4 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet 4 Børn og Ungeområdet 4 Serviceområdet 4 Eksterne aktører 4 Arbejdsgange og opgaver i forbindelse med modtagelsen... 5 Inden modtagelsen 5 Matchning af sag og sagsflow imellem afdelinger 6 Selve modtagelsen 7 Overdragelse af sags- og koordineringsansvar 8 Arbejdsgange og opgaver i forbindelse med den treårige integrationsperiode... 9 Integrationsprogram og Integrationskontrakt 9 Andre opgaver 9 Afslutning af sag 10 Opgaver inden for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Dansk- og Integrationsenheden (Arbejdsmarkedsafdelingen/JC) 12 Team Social og Psykiatri (Socialafdelingen) 12 Boligvisitationsenheden (Sundheds- og omsorgsafdelingen) 12 Team Indsats (Arbejdsmarkedsafdelingen/JC) 12 Team Aktiv (Arbejdsmarkedsafdelingen/JC) 12 Team Det Levende Jobcenter (Arbejdsmarkedsafdelingen/JC) 13 Spor 2 (Arbejdsmarkedsafdelingen/F86) 13 Team Kontanthjælp (Arbejdsmarkedsafdelingen/Ydelse) 13 Team Kvalitet og Modernisering (staben i SSA) 14 Opgaver inden for Børn og Ungeområdet Integrationsgruppen (Familieafdelingen) 14 Tosprogskonsulenterne (Skoleafdelingen og Dagtilbudsafdelingen) 14 Pladsanvisningen (Dagtilbudsafdelingen) 15 Sundhedsplejen (Sundhedstjenesten) 15 Opgaver inden for Serviceområdet Borgerservicecenteret (Folkeregistret) 15 Eksterne aktører Voksenuddannelsescenteret Frederiksberg (VUF) 16 Kirkenes integrationstjeneste (KIT) 17 Dansk Flygtningehjælp 17 Kvinfo 18 Foreningen Nydansker 18 Nyttige hjemmesider 18 Dato: Februar 2013 Side 2

3 Formål En god modtagelse af nye borgere, der får opholdstilladelse som flygtninge i Danmark, har afgørende betydning for deres medborgerskab og integration i det danske samfund. Det er i vid udstrækning op til den enkelte kommune at tilrettelægge indsatsen for nyankomne flygtninge og indsatsen er udfordret af, at den går på tværs af forvaltningsområder og afdelinger, hvilket kræver et tæt koordineret samarbejde. Formålet med denne samarbejdsaftale er, at sikre en tværgående koordinering og sammenhængende, effektiv og helhedsorienteret integrationsindsats i Frederiksberg Kommune med klare retningslinjer om arbejdsgange. Samarbejdsaftalen revideres løbende og følges op med halvårlige møder med relevante aktører. Dato: Februar 2013 Side 3

4 Aktører Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Jobcenter Dansk og Integrationsenheden Team Indsats Team Det levende jobcenter Team Aktiv Socialafdelingen Team Social og Psykiatri Sundheds- og Omsorgsafdelingen Boligvisitationsenheden F86 Spor 2 Ydelsesafdelingen Team Kontanthjælp Staben Kvalitet og Modernisering Børn og Ungeområdet Familieafdelingen Integrationsgruppen Skoleafdelingen Tosprogskonsulent på skoleområdet Daginstitutionsafdelingen Tosprogskonsulent på daginstitutionsområdet Pladsanvisningen Sundhedstjenesten Sundhedsplejen Serviceområdet Borgerservicecenteret Folkeregistret Eksterne aktører Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Kirkernes Integrationstjeneste Dansk Flygtningehjælp Kvinfo Foreningen Nydansker Dato: Februar 2013 Side 4

5 Arbejdsgange og opgaver i forbindelse med modtagelsen Efter integrationslovens 4, stk. 1, overtager kommunalbestyrelsen ansvaret for flygtninge fra udgangen af den første hele måned efter tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelse til den pågældende. Inden modtagelsen Dansk og Integrationsenheden Så snart Dansk og Integrationsenheden i Jobcentret orienteres om, at Frederiksberg Kommune skal modtage en ny flygtning straksmatches flygtningen i samarbejde med Jasna Lendvaj, afdelingsleder fra Team Indsats. Matchning sker på baggrund af de fremsendte oplysninger fra Udlændingestyrelsen og sker så vidt muligt efter samme fremgangsmåde som ved andre målgrupper. Mathningen afgør hvilken afdeling i Jobcentret den videre sagsbehandling skal foregå 1. I forlængelse af dette, sender Dansk og Integrationsenheden en mail til relevante parter med besked om modtagelsen. Herunder til Boligvisitationsenheden, til Team Social og Psykiatri og til det relevante team i Jobcenteret samt Spor 2 2 i F86. Desuden til Integrationsgruppen i Familieafdelingen og tosprogskonsulenterne, hvis der er medfølgende børn og uledsagede flygtninge under 18 år. Integrationsgruppen i Familieafdelingen har herefter koordineringsansvaret i relation børnene, mens Team Social og Psykiatri har koordineringsansvaret i relation til de voksne flygtninge. Team Social og Psykiatri Sagsbehandleren i Team Social og Psykiatri har ansvaret og den koordinerende rolle både før og i forbindelse med selve modtagelsen og er den første myndighedsperson flygtningen møder i Frederiksberg Kommune. I Team Social og Psykiatri sørger sagsbehandleren inden modtagelsen for at have forberedt følgende: Bestilling af tolk til første samtale Orienteringsbrev med blandt andet sundhedsoplysninger, psykolograpporter mv. fra asylcenter til modtagekommune Flytteformular Vurdering af behov for- og evt. bestilling af transport til flygtningen i forbindelse med modtagelsen samt evt. transport af ejendele fra asylcenter Klargørelse af indkvartering eller permanent bolig Indhentelse af blanket til ansøgning om kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven og erklæring om oplysningspligt Vurdering af og indstilling til bevilling af etableringshjælp Vurdering af behov for bevilling af beløb til beklædningshjælp Inviterer til forberedende koordineringsmøde Forberedende koordineringsmøde Desuden inviterer sagsbehandler fra Team Social og Psykiatri til et forberedende koordineringsmøde 3 med relevante parter, så snart de fra Jobcentrets dansk og integrationsenhed har modtaget besked om modtagelse af ny flygtning. Mødedeltagerne vil typisk være en sagsbehandler fra Team Social og Psykiatri, en sagsbehandler fra Jobcenteret, Team Aktiv eller team Indsats og en rådgiver fra F86, spor 2. Sagsbehandler fra Familieafdelingens Integrationsgruppe inddrages, hvis der er medfølgende flygtningebørn. 1 Hvis flygtningen matches 1 (sker sjældent), vil flygtningen blive visiteret direkte til Team Det Levende Jobcenter. 2 Hvis flygtningen matches 3, skal spor 2 i F86 ikke involveres. 3 Foreløbig som forsøgsordning, aftalt på samarbejdsmøde i september 2012 Dato: Februar 2013 Side 5

6 Formålet med mødet er planlægning og koordinering af modtagelsen samt at sikre sammenhæng i indsatsen. Mødet vil således også sikre en fælles faglig vurdering af, hvilket team i Jobcentret flygtningen skal visiteres til (afhængig matchvurdering). På sigt skal der evt. udarbejdes en tjekliste og visitationsguide. Matchning af sag og sagsflow imellem afdelinger Meddelelse fra asylcenter til Dansk og Integrationsenheden i Jobcenteret (JC), der opretter en sag og informerer relevante parter Flygtningen matches administrativt af JC/Dansk og integrations-enheden v. Malgorzata Wrotniak og Team Indsats i JC v. Jasna Lendvaj Jobklar/ Indsatsklar Match 1 og 2 Ikke/Måske Indsatsklar Match 3 Team Social, psykiatri og udsatte F86, spor 2 har Beskæftigelses sagsbehandlerrollen i wb JC, team det levende jobcenter eller Team aktiv (A+B) har jobcentermedarbejderrollen i wb Team Social, psykiatri og udsatte JC, team indsats (C)har Beskæftigelsessagsbehandler-rollen i wb Dato: Februar 2013 Side 6

7 Selve modtagelsen Sagsbehandleren i Team Social og Psykiatri har som nævnt det koordinerende ansvar før og i forbindelse med selve modtagelsen af flygtningen og varetager de opgaver, der relaterer sig til modtagelsen. Førstegangssamtalen Under førstegangssamtalen med flygtningen i kommunen, sørger sagsbehandler i Team Social og Psykiatri for: at orientere flygtningen om de mange aktører i kommunen, herunder Jobcentrets rolle, Ydelsesafdelingens rolle, Familieafdelingens rolle samt F86 s rolle. at orientere om og bistå med udfyldelse af ansøgning om kontanthjælp og oplysningspligt, samt div. enkeltydelser, herunder etableringshjælp, flyttehjælp mv.. Desuden sørges der for, at ansøgningerne videregives til Team Kontanthjælp, der behandler, udbetaler og varetager den økonomiske del under hele integrationsperioden Hjælp til oprettelse af bankkonto (Nem-konto) Desuden sørger sagsbehandler i Team Social og Psykiatri, via Folkeregistret i Borgerservicecenteret, for: Cpr. oprettelse/registrering Sundhedskort, herunder lægevalg (der går 4-6 uger før flygtningen får det gule sundhedskort) NemID Skattekort Den første tid I forbindelse med førstegangssamtalen eller kort tid herefter, sørger sagsbehandler i Team Social og Psykiatri efter behov for: Hjælp til Tidsbestilling hos læge, speciallæge, tandlæge Orientering om og henvisning til Udlændingestyrelsen mhp. på ansøgning om (fremmed)pas Praktiske opgaver forbundet med boligplacering 4 Orientering om og opskrivning i div. Boligforeninger Orientering om forsikring Kontakt til Kirkernes Integrationstjeneste (KIT) med henblik på at finde en kontaktperson/kontaktfamilie i KIT s frivillige netværk. Naturligvis kun hvis den pågældende flygtning ønsker at medvirke i en sådan ordning. Traumatiserede flygtninge kan i stedet henvises til Dansk Flygtningehjælps frivillige netværk, hvor flygtningen har mulighed for at få kontakt til en frivillig, der har specialiseret sig i traumatiserede flygtninge. Se afsnittet om hhv. Kit og Dansk Flygtningehjælp under overskriften Eksterne Aktører. Kontakt til Integrationskoordinator Dorthe Qvist Greve med henblik på henvisning til kultur, fritid og den frivillige integrationsindsats i øvrigt. Se også afsnittet om Eksterne Aktører. Aktiviteterne spænder fra lektiehjælp over foreningsguider og 4 Inddrag evt. en frivillig kontaktperson. Se afsnittet om Eksterne aktører Dato: Februar 2013 Side 7

8 sundhedsformidlere, til klubber for etniske minoritetsdrenge og piger m.m. Endvidere kan integrationskoordinator formidle kontakt til det boligsociale område, flygtningen er anvist bolig, herunder til det pågældende boligområdes aktiviteter og til projekt bydelsmødre. Hvis Team Social og Psykiatri vurderer, at det er for tidligt i forløbet med henvisning til disse frivillige tilbud, kan denne opgave overdrages til den beskæftigelsessagsbehandler, der overtager det koordinerende ansvar, når opgaverne i Team Social og Psykiatri er løst. Oprettelse af elektronisk sag Efter CPR-nr. oprettelsen, sender sagsbehandler straks besked til Dansk og Integrationsenheden i Jobcentret om CPR-nummeret, der herefter opretter sagen i Jobcenterets elektroniske dokumentations og styringssystem Workbase og tilknytter relevante sagsbehandlere/rådgivere. Sagsbehandler i team Social og Psykiatri opretter sagen i Socialafdelingens elektroniske dokumentations og styringssystem KMD. Overdragelse af sags- og koordineringsansvar Den sagsbehandler/rådgiver i Team Indsats i Jobcentret eller i spor 2 i F86, der har beskæftigelsessagsbehandlerrollen i Workbase, overtager det koordinerende ansvar for sagen når Team Social- og Psykiatri har løst modtagelsesopgaven. Som udgangspunkt overdrages sags og koordineringsansvar til rådgiver i Spor 2 i F86. Overdragelsen skal finde sted senest inden for en måned efter modtagelsen (dato for opholdstilladelse), hvor integrationskontrakt og integrationsprogram skal være udarbejdet og påbegyndt. Stærkt traumatiserede flygtninge og/eller flygtninge med alvorlige begrænsninger i arbejdsevnen vil blive fritaget for deltagelse i Integrationsprogram, hvorfor disse i stedet tilknyttes Team Indsats i Jobcenteret, der herefter overtager sags og koordineringsansvar. Som nævnt er Integrationsgruppen i Familieafdelingen tilknyttet sagen sideløbende, hvis der er medfølgende børn under 18 år og vil varetage alle opgaverne, der relaterer sig til barnet/børnene. Fælles samtale i forbindelse med sags og koordineringsoverdragelsen Efter førstegangssamtalen har fundet sted og opgaverne forbundet med modtagelsen (delvist) er løst, inviterer sagsbehandleren i Team Social- og Psykiatri den nyankomne flygtning til en fælles samtale 5 med deltagelse af den respektive beskæftigelsessagsbehandler + evt. tolk. Hvis det skønnes relevant kan sagsbehandler fra Familieafdelingens Integrationsgruppe inviteres med. Dato for en fælles overdragelsessamtale kan aftales allerede ved det forberedende koordineringsmøde, jf. afsnittet herom. Formålet med samtalen er, at flygtningen oplever en god og koordineret overgang fra en myndighedsperson til en anden, samt en oplevelse af en sammenhængende helhedsorienteret integrationsindsats med klar ansvarsfordeling og klare retningslinjer. Hvis der ikke vurderes at være behov for en fælles overdragelsessamtale, fremsender sagsbehandler i Team Social og Psykiatri relevante akter til den respektive beskæftigelsessagsbehandler og orienterer telefonisk eller pr. mail om sagen. Som udgangspunkt passiveres sagen i Team Social og Psykiatri, når sagen og koordineringsansvaret er overdraget til beskæftigelsessagsbehandler, men kan dog forblive aktiv. Eks. hvis der er bevillinger efter serviceloven. Desuden kan sagen genåbnes i Team Social og Psykiatri, hvis der viser sig et behov senere i forløbet. Jf. afsnittet om Opgaver i relation til den treårige integrationsperiode. 5 Ny forsøgsordning. Dato: Februar 2013 Side 8

9 Arbejdsgange og opgaver i forbindelse med den treårige integrationsperiode Integrationsprogram og Integrationskontrakt Når flygtningesagen er færdigbehandlet i Team Social og Psykiatri, overtager Spor 2 i F86 som udgangspunkt ansvaret for det treårige integrationsprogram. Alternativt Team Indsats i Jobcenteret, hvis flygtningen som nævnt ikke kan deltage i et Integrationsprogram. Rådgiver i Spor 2 tilknyttes rollen beskæftigelsessagsbehandler på sagstypen integrationssag/kontanthjælp og medarbejderen i Jobcenter får rollen som jobcentermedarbejder på sagstypen integrationssag/kontanthjælp Flygtningen placeres i workbase i tilbudskode 1313 (integrationsprogram) indtil kontraktmål er opfyldt. Dog maks. indtil ophør af perioden for integrationsprogram (maks. 3 år). Spor 2 i F86 har under integrationsprogrammet ansvaret for følgende Afholdelse af integrationskontraktsamtale inden for en måned efter dato for opholdstilladelse Orientering og planlægning af det treårige integrationsprogram Udarbejdelse af integrationskontrakt Orientering om betingelserne for tidsubegrænset ophold Orientering om og henvisning til danskuddannelse (Se afsnittet om VUF under overskriften Eksterne aktører ) Orientering om og henvisning til kursus i danske samfundsforhold, dansk kultur og historie (Se afsnittet om VUF under overskriften Eksterne aktører) Orientering om og iværksættelse af beskæftigelsesfremmende tilbud, herunder værkstedsaktivering i F86 og virksomhedsplacering Blanketudfyldelse i relation til virksomhedsplacering (Virksomhedsteamet i F86 inddrages) Opfølgning på beskæftigelsesfremmende tilbud Opfølgning på integrationskontrakt minimum hver 3. måned, så længe kontraktmål ikke er opfyldt Journalpligt og registrering i workbase Sygeopfølgning Indstilling til sanktioner efter vurdering Evt. etablering og bevilling af (sprog)mentor Evt. henvisning til (og bevilling af erhvervs)mentor. Jf. afsnittene om Foreningen Nydansker og Kvinfo under overskriften Eksterne aktører Evt. henvisning til frivillig kontaktperson/kontaktfamilie via Kirkernes Integrationstjeneste KIT (Se afsnittet om KIT under overskriften Eksterne Aktører ) Uddannelses- og erhvervsvejledning, herunder orientering om Jobnet og CV. For tilmelding henvises til Jobcenteret Integrationsfaglig rådgivning og vejledning i øvrigt Andre opgaver Nedenstående er ikke udtømmende: Separation og skilsmisse, herunder kontakt til statsforvaltningen og udlændingeservice (Team Social og psykiatri) Vold, herunder henvisning til krisecentre (Team Social, psykiatri og udsatte) Boligproblemer (Team Social og Psykiatri) Voksenydelser efter serviceloven (Team Social og Psykiatri) Psykiske/psykiatriske lidelser (Alm. Praktiserende læge, Distriktspsykiatrien, Oasis, Dignity (tidl. RCT) på Gentofte Hospital) Repatriering (Dansk Flygtningehjælp for vejledning og Birthe Duchnik fra Dato: Februar 2013 Side 9

10 Afslutning af sag Ved fraflytning Beskæftigelsessagsbehandler udarbejder en status ved fraflytning, som via Dansk og Integrationsenheden i Jobcenteret sendes til ny kommune. Hvis der forefindes en fysisk sag, arkiveres denne. Kontakt i øvrigt integrationskonsulent Malgorzata M. Wrotniak i Dansk og Integrationsenheden, jf. afsnittet om opgaverne i Dansk og Integrationsenheden i Jobcenteret. Ved selvforsørgelse Hvis flygtningen bliver selvforsørgende indenfor den treårige integrationsperiode forbliver sagen aktiv i Workbase. Dette for at sikre overblik og korrekt indhentelse af grund og resultattilskud. Beskæftigelsessagsbehandler giver besked til den respektive sagsbehandler i Team Kontanthjælp og til den sagsbehandler, der har jobcentermedarbejderrollen i Workbase. Jobcentermedarbejder afslutter sin rolle i Workbase. Team Kontanthjælp sørger for at stoppe kontanthjælpen. Team Kontanthjælp opretter i stedet sagstypen Integrationssag uden ydelse. Beskæftigelsessagsbehandler afslutter sin rolle som beskæftigelsessagsbehandler i Workbase og giver i stedet Katrine Kanneworff 6 i Integrationsforum på som beskæftigelsessagsbehandlerrollen og giver hende besked herom. Der er ikke pligt til opfølgning på integrationskontrakten, eftersom flygtningen ikke længere modtager offentlig ydelse målet i Integrationskontrakten derved er opfyldt. Dansk og Integrationsenheden i Jobcenteret har ansvaret for at passivere sagen, når tilskud er hjemtaget. Ved ophør af integrationsperioden og overgang til LAS og LAB. Ved ophør af den treårige integrationsperiode, overgår flygtningen til reglerne efter Lov om aktiv social politik og Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats. Hvis flygtningen har været tilknyttet spor 2, afsluttes sagen og koordineringsansvaret overgår herefter til jobcentermedarbejderen i det team i Jobcenteret flygtningen er tilknyttet. Beskæftigelsessagsbehandler giver besked til den respektive sagsbehandler i Team Kontanthjælp og til den sagsbehandler, der har jobcentermedarbejderrollen i Workbase Team Kontanthjælp afslutter sagstypen Integrationssag/kontanthjælp i Workbase og opretter i stedet en ny sagstype Kontanthjælp + sagstype Integrationssag efter 3 år. Beskæftigelsessagsbehandler under integrationsperioden afslutter sin rolle i workbase Jobcentermedarbejderen overtager beskæftigelsessagsbehandlerrollen i Workbase og afslutter jobcentermedarbejderrollen. Som udgangspunkt har Sagen afsluttes i spor 2 med et slutprodukt 7, foruden en ny integrationskontrakt i henhold til 31 a i lov om en aktiv socialpolitik, der udarbejdes med flygtningen ved afslutning af forløb i spor 2. 6 Integrationskonsulent for selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte omfattet af integrationsloven 7 Spor 2 udarbejder en skriftlig status efter endt forløb til brug for det videre forløb. Dato: Februar 2013 Side 10

11 Den tidligere Integrationskontrakt efter integrationsloven kan inddrages i 31 a integrationskontrakten, der i henhold til lovgivningen skal følges op på, indtil flygtningen bliver selvforsørgende eller opnår permanent opholdstilladelse. Med mindre der sker væsentlige ændringer i integrationskontrakten, kan der fremadrettet i flygtningens jobplan være en henvisning til denne integrationskontrakt, som kan udgøre et integrationsfremmende supplement til jobplanen. Således skal der ikke udarbejdes en ny 31 a integrationskontrakt hver gang der udarbejdes en ny jobplan. Dato: Februar 2013 Side 11

12 Opgaver inden for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Dansk- og Integrationsenheden (Arbejdsmarkedsafdelingen/JC) Dansk og Integrationsenhedens opgave er at behandle anmodninger om overtagelse af integrationsansvar for flygtninge. Enheden indgår aftale om tidspunkt og konditioner for overtagelse af integrationsansvaret med pågældende myndighed. Ved fraflytning fra kommunen sender Dansk og Integrationsenheden sagen til ny kommune og på baggrund af status udarbejdet af beskæftigelsessagsbehandler. Herefter lukkes sagen i Workbase. Kontakt afdelingsleder Tina Nielsen Kontakt integrationskonsulent Malgorzata M. Wrotniak Team Social og Psykiatri (Socialafdelingen) Opgaven i team Social og Psykiatri er at tage imod nyankomne flygtninge fra asylcentre og varetage en koordinerende rolle den første tid for at sikre sammenhæng i indsatsen. Herunder også forestå boligplacering. Således har Team Social og Psykiatri koordineringsansvaret indtil denne overdrages til Team indsats i Jobcenteret eller til spor 2 i F86. Se afsnittet om overdragelse af sagen. Den koordinerende sagsbehandler kontakter asylcenter/flygtningen og aftaler de praktiske ting og hvornår der skal afholdes modtagelsessamtale. Flygtningen fordeles til sagsbehandler på baggrund af cpr.nr. (to første cifre). Kontakt social og psykiatrifaglig leder Lena Kongsrud Boligvisitationsenheden (Sundheds- og omsorgsafdelingen) Visitationsenhedens opgave er at finde permanent bolig til nyankomne flygtninge. Boligplaceringen sker i tæt samarbejde med Team Social og Psykiatri Kontakt visitationschef Preben Andersen Team Indsats (Arbejdsmarkedsafdelingen/JC) Team Indsats varetager hovedindsatsen for flygtninge, der vurderes ikke at være indsatsklare (match 3) og fritages for at deltage i et integrationsprogram efter integrationsloven. Oftest vil det dreje sig om behandlingskrævende flygtninge, hvor indsatsen vil ske i tæt samarbejde med social og psykiatriteamet. Sagsbehandler i team Aktiv har beskæftigelsessagsbehandlerrollen i Workbase Kontakt afdelingsleder Jasna Lendvaj Fajtovic Kontakt sagsbehandler Selma Zouhair Yassin eller Leif Kjeldgaard Team Aktiv (Arbejdsmarkedsafdelingen/JC) Team aktiv har alene en birolle i forhold til kommunens indsatsklare flygtninge (match 2). Jobcentermedarbejderen har alene jobcentermedarbejderrollen i Workbase og dermed ansvaret for at løse de opgaver, der knytter sig til denne rolle. Dato: Februar 2013 Side 12

13 Beskæftigelsessagsbehandleropgaverne, herunder integrationsprogrammet, der knytter sig til beskæftigelsessagsbehandlerrollen varetages af rådgiver i F86, spor 2. Således vil opgaven for Team Aktiv primært være af administrativ karakter. Kontakt afdelingsleder Anja Krogh Svane Kontakt sagsbehandler Marie Birkedal Olsen eller Susanne Both Team Det Levende Jobcenter (Arbejdsmarkedsafdelingen/JC) Team Det levende jobcenter har ligeledes alene en birolle i forhold kommunens jobklare flygtninge (match 1). Jobcentermedarbejderen har alene jobcentermedarbejderrollen i Workbase og dermed ansvaret for at løse de opgaver, der knytter sig til denne rolle. Beskæftigelsessagsbehandleropgaverne, herunder integrationsprogrammet, der knytter sig til beskæftigelsessagsbehandlerrollen varetages af rådgiver i F86, spor 2. Således vil opgaven for Team Det levende jobcenter primært være af administrativ karakter. I øvrigt vil det være sjældent, at nyankomne flygtninge vurderes Jobklar. Flygtningen fordeles til sagsbehandler på baggrund af cpr.nr. (to første cifre). Kontakt afdelingsleder Kirsten Dam Spor 2 (Arbejdsmarkedsafdelingen/F86) Spor 2 i F86 varetager den beskæftigelsesrettede del af integrationsindsatsen og koordineringsansvaret for flygtningen under det tre årlige integrationsprogram. Dog først når det er overdraget fra Team Social og Psykiatri, jf. afsnittet om overdragelse af sagen. Omdrejningspunktet for indsatsen i spor 2 er, at flygtningen bliver selvforsørgende i løbet af det tre årlige integrationsprogram og opnår tilknytning til det ordinære arbejdsmarked eller uddannelsessystem. Spor 2 afdækker og udvikler flygtningens faglige, personlige og sociale kompetencer samt dansksproglige forudsætninger. Sideløbende afklarer Spor 2 den enkelte flygtnings motivation og rådighed og kan efter behov iværksætte lægelig udredning og henvisning til behandling. For at være tilknyttet spor 2, er det en forudsætning, at flygtningen skønnes at kunne deltage i integrationsprogram efter integrationsloven. Rådgiver i spor 2 har beskæftigelsessagsbehandlerrollen, hvilket betyder at sagen vil være tilknyttet en jobcentermedarbejder i enten Team Aktiv eller i Team Det Levende Jobcenter. Kontakt afdelingsleder Stine Hjortshøj Hein Kontakt rådgiver Anett Stæhr Nielsen eller Helene Schlanbusch Team Kontanthjælp (Arbejdsmarkedsafdelingen/Ydelse) Team Kontanthjælp i Ydelsesafdelingen behandler ansøgning om kontanthjælp og enkeltydelser. Flygtningen fordeles til sagsbehandler på baggrund af cpr.nr. (to første cifre) Kontakt afdelingsleder Jeanne Glaser Dato: Februar 2013 Side 13

14 Team Kvalitet og Modernisering (staben i SSA) Orientering om aktiviteter i det boligområde, flygtningen er boligplaceret, samt til kultur og fritidslivet samt den frivillige integrationsindsats koordineres via staben. kontakt Integrationskoordinator Dorthe Greve Vedr. udarbejdelse og opdatering af denne samarbejdsaftale Kontakt konsulent Rie Martens Opgaver inden for Børn og Ungeområdet Opgaven indenfor Børn og Ungeområdet er, at varetage indsatsen for medfølgende flygtningebørn og uledsagede flygtninge under 18 år. Integrationsgruppen i Familieafdelingen har det koordinerende ansvar på børn og ungeområdet. Integrationsgruppen (Familieafdelingen) Ved modtagelse af flygtningefamilier Ved modtagelsen af flygtningefamilier orienteres Integrationsgruppen i Familieafdelingen, der varetager opgaverne i relation til børnene i flygtningefamilien. Desuden orienteres tosprogskonsulenterne med henblik på hurtig daginstitutions/skoleplacering. Se afsnittet om arbejdsgange i forbindelse med modtagelsen. Ved modtagelse af uledsagede flygtninge under 18 år Indsatsen for uledsagede flygtningebørn varetages ligeledes af Integrationsgruppen i Familieafdelingen. Såfremt de ældste uledsagede flygtningebørn tilbydes et integrationsprogram overtages denne del af indsatsen af den der har beskæftigelsessagsbehandlerrollen i sagen 8. Kontakt sektionsleder Claus H. S. Jørgensen Kontakt sagsbehandler Lisbeth Anker Lorne Lathey eller Mette B. Hingebjerg Tosprogskonsulenterne (Skoleafdelingen og Dagtilbudsafdelingen) Ved skoleplacering: Familien kommer til et oplysningsmøde vedr. skolegang, og der udfyldes et oplysningsskema. Skemaet tilsendes Skolen ved Bülowsvej, hvor kommunens modtagelsesklasser er placeret. Der afholdes indskrivningsmøde på skolen, hvor skolens souschef, Annette Sylvest, barnets klasselærer og tosprogskonsulenten deltager. Der medvirker tolk, hvis det er nødvendigt Kontakt tosprogskonsulent på skoleområdet Inge Voigt Ved daginstitutionsplacering: Kontakt tosprogskonsulent på daginstitutionsområdet Susanne Schiødt 8 Skal afklares yderligere, hvor koordineringsansvaret ligger i disse sager. Dato: Februar 2013 Side 14

15 Pladsanvisningen (Dagtilbudsafdelingen) Ved opskrivning til daginstitution og ansøgning om økonomisk/socialpædagogisk friplads: Såfremt det er blevet vurderet, at familien har behov for pasning af børn, kan Pladsanvisningen kontaktes. Pladsanvisningen kan være behjælpelig med at opskrive og vejlede om reglerne på området, herunder vejlede om mulighederne for at søge økonomisk fripladstilskud. Kontakt Pladsanvisningen Sundhedsplejen (Sundhedstjenesten) Vedr. børns trivsel og sundhed Hvis, der er behov for kontakt til Børn og Ungelægen og Sundhedsplejen Kontakt ledende sundhedsplejerske Susanne Dahl Opgaver inden for Serviceområdet Borgerservicecenteret (Folkeregistret) Kommunens Borgerservice er i stadig højere grad baseret på digitale selvbetjeningsløsninger, men for borgere med behov for personlig betjening, eks. nyankomne flygtninge, er det forsat muligt at møde personligt op i Borgerservicecenteret, evt. med tolk. Vedr. oprettelse af cpr.nr og sygesikringskort samt udskrivning af skattekort Opgaven i Folkeregistret i Borgerserviceafdelingen er at sørge for oprettelse af cpr.nr og sygesikringskort til nyankomne flygtninge. Desuden at udskrive et skattekort. Vedr. NemID Desuden kan Borgerservice hjælpe med at bestille en NemID til borgere, der ikke har mulighed for at bestille NemID online. Der skal medbringes gyldigt (ikke udløbet) legitimation med billede. Eks. Opholdstilladelse/opholdskort med billede udstedt i Danmark, pas udstedt af offentlig myndighed i hjemland. Eller nationalt identitetskort med billede udstedt af offentlig myndighed i hjemland, og som kan anvendes som rejsedokument i Schengen lande. Desuden kan Danske pengeinstitutters ID-kort anvendes. Hvis cpr-nummer ikke fremgår af den valgte billedlegitimation, skal der derudover medbringes legitimation med cpr-nummer. Hvis flygtningen ikke har billedlegitimation, skal pågældende medbringe to andre typer af legitimation, hvoraf den ene type skal indeholde cpr-nummer. Ved fremvisning af legitimation uden billede kan der ikke udleveres nøglekortet med det samme. Det vil i stedet blive sendt til flygtningens folkeregisteradresse. Vedr. Familieydelser Tidligere kunne Borgerserviceafdelingen desuden give vejledning og bistå med ansøgning om familieydelser, herunder børnetilskud, børnebidrag og børne-ungeydelser (tidl. Børnecheck). Dette ligger nu i udbetaling Danmark og skal ansøges via Kontakt personligt Folkeregistret i Borgerservice Kontakt gruppeleder Jens Justesen Dato: Februar 2013 Side 15

16 Eksterne aktører Der er mange eksterne aktører involveret i integrationsindsatsen, men nedenfor er nævnt en række aktører, der er væsentlige i forbindelse med modtagelse af nye flygtninge og under den treårige integrationsperiode. Voksenuddannelsescenteret Frederiksberg (VUF) VUF s opgave er at tilbyde undervisning i dansk på alle niveauer for alle udlændinge uanset uddannelsesmæssig baggrund. Nyankomne udlændinge har 3 års gratis danskuddannelsesret og bliver visiteret til danskuddannelse 1, 2 eller 3 afhængig deres uddannelsesmæssige baggrund. Undervisningsmodel for danskuddannelserne Kilde: Desuden udbyder VUF flere gange årligt et lovpligtigt et kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie for kommunens nyankomne udlændinge Kurset er på 40 lektioner og undervisningen vil foregå primært på engelsk (og/eller på dansk), og der vil blive anvendt tolke i fornødent omfang. Emnerne på kurset er Danmarks historie, velfærdsstatens grundprincipper, det danske demokrati og grundlæggende værdier, dansk kultur og historie, det danske uddannelsessystem, arbejdsmarkedet og dansk arbejdsmarkedskultur, Danmarks geografi, hverdagsliv i Danmark, integrationsloven og regler for opholdstilladelse m.v. Der vil være forskellige relevante ekskursioner i løbet af kurset. For yderligere information, se Kontakt Uddannelseschef Torben Nielsen Dato: Februar 2013 Side 16

17 Kirkenes integrationstjeneste (KIT) Kit tilbyder blandt andet kommunens nyankomne flygtninge en frivillig kontaktperson eller kontaktfamilie. Der er således ikke økonomi involveret. Kit har lang erfaring med denne opgave i hele landet og har et stort korps af frivillige tilknyttet. Hvad er en kontaktperson/kontaktfamilie? En kontaktfamilie er en livline til det danske samfund. En kontaktfamilie kan hjælpe med at fortælle om danske værdier og traditioner så det nemmere kan forstås, ligesom den kan være en praktisk hjælp i det daglige. Indsatsen ligger således i naturlig forlængelse af de kommunale opgaver på området. Hvad gør en kontaktperson/kontaktfamilie? En kontaktfamilies primære opgave er at hjælpe en nydansker eller en nydansk familie til en bedre integration. Det er en relation der fortsætter hvor kommunen slipper. Opgaverne vil være meget forskellige afhængig af familien og dens konkrete behov. Vigtigst er det at have en stabil relation, hvor man lærer hinanden at kende. Samværet kan fx bestå af: Hjælp til læsning af breve fra det offentlig Lektiehjælp Bisidder ved lægebesøg Sociale udflugter Eftermiddagskaffe Lære at cykle Fortælle om Danmark Etc. Der vil være et tæt samarbejde mellem KIT og kommunen om denne civilsamfundsopgave.. For yderligere information, se og Kontakt Daglig leder af KIT Hans Henrik lund hhl(a)kit-danmark.dk Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp og Frederiksberg Kommune har et tæt samarbejde om en række frivillige aktiviteter, der spænder fra lektiehjælp over foreningsguider til klubber for etniske minoritetsdrenge og piger. Desuden har Dansk Flygtningehjælp en stor viden om og erfaring med indsatser for blandt andet uledsagede unge og traumatiserede flygtninge. Herunder kontakt til projektet Lets network for uledsagede unge og til projektet Frivillig netværksperson for traumatiserede flygtninge, hvor den traumatiserede gennem Dansk Flygtningehjælp kan de få en kontaktperson til støtte og hjælp i hverdagen Kontakt integrationskoordinator Dorthe Greve for yderligere info, eller Kontakt Dansk Flygtningehjælp direkte via Frivillig professionel rådgivning Desuden er det muligt at henvise til Dansk Flygtningehjælps professionelle og frivillige Rådgivning i København, der er bemandet med erfarne socialrådgivere, jurister og psykologer, der alle arbejder på frivillig basis. Det kan blandt andet være i spørgsmål om familiesammenføring, opholdstilladelse, integrationslov og forskellige juridiske spørgsmål. Rådgivningen finder sted i Frivillighuset mandag -onsdag kl , torsdag kl på adressen Nørre Voldgade 82, 2. sal 1358 København K. Kontakt Frivillighuset via eller tlf Dato: Februar 2013 Side 17

18 Kvinfo Mentorer til nyankomne kvindelige flygtninge og unge mandlige flygtninge Mentorordningen i Kvinfo er baseret på frivillige mentorer og Kvinfo har medlemmer med mange forskellige nationaliteter, uddannelser og arbejdsmæssige baggrunde. Flygtningen/Mentee skal have et ønske om en forandring, og er parate til at arbejde sammen med en mentor om at skabe lige præcis de forandringer, der er vigtige. Mentee og mentor mødes mindst en gang om måneden, hvor der arbejdes med de mål og ønsker mentee har. Eksempelvis i forhold til Uddannelse, arbejde, bedre til dansk, bedre kendskab til kulturen på en dansk arbejdsplads og i det danske samfund, få et større fagligt og socialt netværk og et mere aktivt liv i Danmark. Det kan også være generel støtte og opbakning som ny flygtning i Danmark. Kontakt Kvinfos mentornetværk via Foreningen Nydansker Erhvervsmentorer til højtuddannede med anden etnisk baggrund end dansk Erhvervsmentorer kan bruges som supplement til den øvrige beskæftigelsesindsats for højtuddannede med anden etnisk baggrund end dansk. Vejledning fra en erhvervsmentor kan arrangeres individuelt ved, at beskæftigelsessagsbehandler henviser flygtningen til Foreningen Nydansker, når det skønnes, at et forløb med branchespecifik og faglig vejledning vil være et godt tiltag. Foruden en længerevarende uddannelse er gode dansk og/eller engelskkundskaber en forudsætning. Erhvervsmentorerne har beskæftigelsesrettet fokus og kan vejlede borgerne målrettet i jobsøgningsprocessen og hjælpe med afklaring af muligheder på arbejdsmarkedet inden for specifikke brancher. Erhvervsmentorerne er medarbejdere fra forskellige virksomheder i og omkring København, som via egne erfaringer, netværk og viden, mulige uddannelser og arbejdsområder kan give en branchespecifik og målrettet vejledning. Kontakt mentorkonsulent i Foreningen Nydansker Trine Lundgaard Nielsen via Nyttige hjemmesider På hjemmesiden der drives af to styrelser i fællesskab: Udlændingestyrelsen (under Justitsministeriet) og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (under Beskæftigelsesministeriet) kan man få nyttig og relevant opdateret information om lovgivning, rettigheder og pligter + blanketter mv. på området. Desuden kan man via denne hjemmeside bestille bogen Medborger en introduktion til det danske samfund, der er oversat til 13 forskellige sprog. Endvidere kan du på hjemmesiden der drives Social- og Integrationsministeriet få et let tilgængeligt overblik over eksisterende viden og aktører på integrationsområdet. Herunder også i forhold til den gode modtagelse af nyankomne flygtninge Dato: Februar 2013 Side 18

Bilag: Konkrete integrationsopgaver i relation til modtagelsen og det treårige integrationsprogram. Opgaver i relation til modtagelsen

Bilag: Konkrete integrationsopgaver i relation til modtagelsen og det treårige integrationsprogram. Opgaver i relation til modtagelsen Bilag: Konkrete integrationsopgaver i relation til modtagelsen og det treårige integrationsprogram. Opgaver i relation til modtagelsen Forberedelsen Så snart den nye integrationsenhed får besked fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 1 Generel information for dig som er ankommet til Lyngby-Taarbæk Kommune som flygtning eller familiesammenført til en flygtning. Denne folder samler de vigtigste

Læs mere

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune Alle skal bidrage Alle flygtninge og familiesammenførte, der ankommer til Fredericia, udgør en ressource både som almindelige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

N O TAT. Forslag til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet. Integrationsloven

N O TAT. Forslag til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet. Integrationsloven N O TAT til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet Integrationsloven Krav om 37 timers tilbud for ægtefælleforsørgede INL 17 og 24 c, stk. 5 Hvis ægtefælleforsørgede modtager beskæftigelsesrettede

Læs mere

1 Strategi Integration Job & Uddannelse. Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter.

1 Strategi Integration Job & Uddannelse. Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter. 1 Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter. At den enkelte udlænding hurtigst muligt opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår,

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Ændringerne af integrationsloven. Hvad betyder ændringerne? Hvordan går det med implementeringen?

Ændringerne af integrationsloven. Hvad betyder ændringerne? Hvordan går det med implementeringen? Ændringerne af integrationsloven Hvad betyder ændringerne? Hvordan går det med implementeringen? PROGRAM 1. Baggrund 2. Lovændringen De overordnede rammer Integrationsplan Helbredsmæssig vurdering Den

Læs mere

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Integrationsprogramg p g Integrationskontrakt Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Mål: sikre

Læs mere

Organiseringen vedr. den helbredsmæssige modtagelse af flygtninge i Frederiksberg kommune

Organiseringen vedr. den helbredsmæssige modtagelse af flygtninge i Frederiksberg kommune Organiseringen vedr. den helbredsmæssige modtagelse af flygtninge i Frederiksberg kommune Ved Mette Hingebjerg / socialrådgiver og koordinator for modtagelse af flygtningebørn i Frederiksberg kommune Landstal

Læs mere

Information om indhentning af oplysninger fra asyloperatør om nye flygtninge i kommunen

Information om indhentning af oplysninger fra asyloperatør om nye flygtninge i kommunen N O T A T 8. december 2017 Information om indhentning af oplysninger fra asyloperatør om nye flygtninge i kommunen J.nr. DOS ALL Desværre er den udførlige vejledning om indhentning af oplysninger fra asyloperatørerne

Læs mere

DEN FØRSTE TID En pixi-vejledning til de frivillige om aktiviteter i Skanderborg Kommune for flygtninge og deres familier

DEN FØRSTE TID En pixi-vejledning til de frivillige om aktiviteter i Skanderborg Kommune for flygtninge og deres familier DEN FØRSTE TID En pixi-vejledning til de frivillige om aktiviteter i Skanderborg Kommune for flygtninge og deres familier 1 BØRN OG UNGE Sundhedstjenesten udfærdiger børnefaglig undersøgelse Start i skole

Læs mere

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI 1 Læs og gem denne folder. Den indeholder vigtige oplysninger om, hvad du kan og skal gøre for at få styr på din økonomi med mere. Den indeholder

Læs mere

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1:

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2009/16143 Dato: 16-12-2009 Sag: Indsatsområder for integration i 2010 Sagsbehandler: Hanne Stausgaard Integrationskonsulent Indhold 1. Kommunens opgaver efter

Læs mere

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Side 1 af 6 Integration er en fælles opgave Lejre Kommune skal

Læs mere

Bilag 1 flygtningeflow og ansvarsfordeling

Bilag 1 flygtningeflow og ansvarsfordeling Bilag 1 flygtningeflow og ansvarsfordeling Ansvar fordelt på udvalg Udvalg Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Budget og ansvarsområde Budgetansvar (overførsler, serviceudgifter, drift, virksomhedsrettet

Læs mere

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Indhold: Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven Integrationsøkonomi Danskuddannelse Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Status på Vejen Kommunes integrationsindsats.. Indgåelse

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

DS integrationspolitik

DS integrationspolitik DS integrationspolitik Menneskerettigheder Internationale konventioner DS professionsetik Konkrete høringssvar på diverse lovforslag Kampagnen mod starthjælp Integrationsområdet Integrationsområdet bliver

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Samarbejdsaftale om flygtningemodtagelse

Samarbejdsaftale om flygtningemodtagelse Flygtningevenner Fredensborg Samarbejdsaftale om flygtningemodtagelse Flygtningevenner Fredensborg & Fredensborg Kommune 1. Indledning Flygtningevenner Fredensborg og Fredensborg Kommune indgår et samarbejde

Læs mere

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Læs mere

Videndeling på integrationsområdet En styrket integrationsindsats

Videndeling på integrationsområdet En styrket integrationsindsats Videndeling på integrationsområdet En styrket integrationsindsats 02-12-2013 SOCIAL, BØRNE OG INTEGRATIONSMINISTERIET 02-12-2013 2 Program 1. Integrationsplanen Kort oprids af rammen og de foreløbige erfaringer.

Læs mere

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration i samfundet BUDGETNOTAT Baggrund Med refusionsreformen

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

FLYGTNINGEVENNER FREDENSBORG Frivilligcenter Fredensborg Teglgårdsvej 423 A 3050 Humlebæk

FLYGTNINGEVENNER FREDENSBORG Frivilligcenter Fredensborg Teglgårdsvej 423 A 3050 Humlebæk Referat af møde med kommunen. Til stede: Birgit Bagge, Chalotte Høgh, Kirsten B, Niels Erik. FLYGTNINGEVENNER FREDENSBORG Frivilligcenter Fredensborg Teglgårdsvej 423 A 3050 Humlebæk Dagsorden se nedenfor.

Læs mere

Modtagelse af nye flygtninge i Aalborg Kommune.

Modtagelse af nye flygtninge i Aalborg Kommune. Punkt 15. Modtagelse af nye flygtninge i Aalborg Kommune. 2014-33610. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune selv varetager opgaven, til trods for

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Integrationsindsatsen i fremtiden

Integrationsindsatsen i fremtiden Integrationsindsatsen i fremtiden Indledning baggrund Integrationsindsatsen står over for store ændringer i fremtiden. Der skal sættes mere fokus på job og uddannelse og findes andre veje til at lære dansk

Læs mere

Godkendelse af handleplan for modtagelse af uledsagede mindreårige flygtninge

Godkendelse af handleplan for modtagelse af uledsagede mindreårige flygtninge Punkt 3. Godkendelse af handleplan for modtagelse af uledsagede mindreårige flygtninge 2015-062390 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender at Der igangsættes

Læs mere

Pr. 01/03-2015 starter den nye kvote, 2015 kvoten, hvor Rudersdal Kommune modtager 15 flygtninge ud af en kvote på 126 flygtninge.

Pr. 01/03-2015 starter den nye kvote, 2015 kvoten, hvor Rudersdal Kommune modtager 15 flygtninge ud af en kvote på 126 flygtninge. Status på flygtninge EVBU møde februar. Der er pr. d. 01/02-2015 modtaget 64 flygtninge ud af kvoten for 2014 på 47 flygtninge. Kvoten kan forhøjes med 50 %, svarende til i alt 71 flygtninge. Pr. 01/03-2015

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Integrationsmodellen for Hedensted Kommune. Beskrivelse af indsatsen i integrationsperioden for nyankomne flygtninge i Hedensted Kommune

Integrationsmodellen for Hedensted Kommune. Beskrivelse af indsatsen i integrationsperioden for nyankomne flygtninge i Hedensted Kommune Integrationsmodellen for Hedensted Kommune Beskrivelse af indsatsen i integrationsperioden for nyankomne flygtninge i Hedensted Kommune 24-5-2016 Indholdsfortegnelse Motivation og baggrund for integrationsmodellen....

Læs mere

Nationalt fokus på lokal integration

Nationalt fokus på lokal integration Nationalt fokus på lokal integration -Strategi og retning for den nationale integrationsindsats Karin Ingemann, Integration og Medborgerskab En dansk motorvej i september 2015 Udfordringen: Den nationale

Læs mere

Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af integrationsindsatsen

Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af integrationsindsatsen [Modtagers navn og adresse] Opholdstilladelse Du har den [dato] fået opholdstilladelse i Danmark og skal bo i [navn] Kommune. Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af

Læs mere

Notat. Vejledning om overgivelsesskema for nye flygtninge i kommunen

Notat. Vejledning om overgivelsesskema for nye flygtninge i kommunen Notat Vejledning om overgivelsesskema for nye flygtninge i kommunen Det er afgørende for en god integrationsindsats, at den kommune, der modtager en flygtning, så tidligt som muligt har adgang til relevante

Læs mere

Kontoret for Indkvarteringsvilkår. Vejledning om midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen. 1. Indledning

Kontoret for Indkvarteringsvilkår. Vejledning om midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen. 1. Indledning Kontoret for Indkvarteringsvilkår Vejledning om midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen 1. Indledning 2. oktober 2017 Udlændingestyrelsen Kommunerne har ansvaret for integration af de flygtninge,

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Familieafdelingen Overgang fra barn og ung med særlige behov til voksen med særlige behov Overgangen fra barn til voksen med særlige behov

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

under integrationsloven Strategi for en tværgående indsats i Arbejdsmarked, sundhed, social, skole- og børnecenter

under integrationsloven Strategi for en tværgående indsats i Arbejdsmarked, sundhed, social, skole- og børnecenter Strategi for en tværgående indsats i under integrationsloven Arbejdsmarked, sundhed, social, skole- og børnecenter 2015 Ringsted Kommune Nørregade 100 Tlf. 57624000 Indhold Indledning... 2 Strategiske

Læs mere

Integration i Langeland kommune

Integration i Langeland kommune Integration i Langeland kommune Kommunalbestyrelsen vedtog den 10. juni 2014 Den gode modtagelse, en vejledning til hvorledes der arbejdes med flygtninge i Langeland kommune. Området har som bekendt været

Læs mere

Hjemløsekoordinationsskemaet

Hjemløsekoordinationsskemaet Projekt Bedre kvalitet i arbejdet med hjemløse Hjemløsekoordinationsskemaet Denne udgave af hjemløsekoordinationsskemaet blev udviklet under projektet, men blev ikke taget i brug, da det blev besluttet

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-000899 Ændringsforslag til L 198 til 2. behandlingen af Forslag

Læs mere

Plan for modtagelse af kvoteflygtninge version 2

Plan for modtagelse af kvoteflygtninge version 2 Plan for modtagelse af kvoteflygtninge version 2 Planen evalueres medio 2011. Rettelser i kontaktoplysninger gives til Anne-Marie Kruse løbende. 1. Aftale om fordeling af flygtninge Socialcenteret søger

Læs mere

Overordnede servicerammer for integrationsindsatsen i Lejre version 2. 22. september 2015

Overordnede servicerammer for integrationsindsatsen i Lejre version 2. 22. september 2015 Overordnede servicerammer for integrationsindsatsen i Lejre version 2. 22. september 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Serviceramme for midlertidig indkvartering 3. Serviceramme for omplacering

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Spørgsmål og svar om flygtninge i Gentofte Kommune

Spørgsmål og svar om flygtninge i Gentofte Kommune Spørgsmål og svar om flygtninge i Gentofte Kommune Her er svar på de nogle de oftest stillede spørgsmål om flygtninge i Gentofte Kommune. Har du mere generelle spørgsmål til flygtninge, kan du gå ind på

Læs mere

CENTER ARBEJDSMARKED ETABLERET 1. JANUAR 2011

CENTER ARBEJDSMARKED ETABLERET 1. JANUAR 2011 CENTER ARBEJDSMARKED ETABLERET 1. JANUAR 2011 CENTER ARBEJDSMARKED INDEHOLDER: JOBCENTER HØRSHOLM RÅDGIVNING OG YDELSER FLYGTNINGE & INTEGRATIONSOMRÅDET EKSTERNE ENHEDER: TEAM JOBSØGNING & JOBHUSET Center

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

Mentorindsats i Svendborg Kommune

Mentorindsats i Svendborg Kommune Mentorindsats i Svendborg Kommune Indenfor beskæftigelsesområdet er der mulighed for at bevilge mentorstøtte som et led i en beskæftigelsesrettet indsats. Mentorstøtten er tænkt som en midlertidig indsats,

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Januar 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

Velkommen til Hillerød

Velkommen til Hillerød Velkommen til Hillerød Vi vil med denne brochure give dig, som er ny borger i Hillerød og i Danmark, nogle nyttige informationer og et overblik over, hvor du skal henvende dig. De fleste spørgsmål kan

Læs mere

Integrationspolitik 2014

Integrationspolitik 2014 Integrationspolitik 2014 Kommunalbestyrelsen den 19. august 2014 1. Indledning Integrationspolitikken beskriver rammen for integrationsindsatsen i Norddjurs Kommune. I Norddjurs Kommune er godt 6 % af

Læs mere

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Erhvervsrettet uddannelse og integration Temakonference om trepartsaftalens initiativer til arbejdsmarkedsintegration Tirsdag den 20. september 2016 v. Kåre Vind Jensen

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse"

Udmøntning af integrationsudspillet Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 116 Offentligt N O T A T Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse" 19. marts 2015 J.nr.

Læs mere

Til Socialudvalget. Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE

Til Socialudvalget. Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Til Socialudvalget Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge Side 1 af 5 Baggrund Byrådet drøftede den 15. april 2015 en indstilling fra MSB vedr. Velkomstarrangement for flygtninge i Aarhus.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION Socialt Udviklingscenter SUS TOVHOLDERFUNKTION (ET BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL) Socialt Udviklingscenter SUS, 2014 Udarbejdet for Socialstyrelsen www.sus.dk

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010 20. august 2010. Nr. 1062. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) Herved bekendtgøres lov om integration af udlændinge

Læs mere

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s.

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s. Nyhedsbrev til politiet til kommunerne og KL Særnummer 9. maj 2012 Nr. 2 juni 2013 Indhold: 1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2 3. Familiesammenføring

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1094. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) Herved bekendtgøres lov om integration af udlændinge

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Oktober 2015 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 13. august 2015 Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent I Halsnæs Kommune

Læs mere

Sag 12-5236. Dok.nr. 142923-14 Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen 30-10-2014

Sag 12-5236. Dok.nr. 142923-14 Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen 30-10-2014 Notat vedr. kommunekvoter for flygtninge Baggrund Udlændingestyrelsen udmelder hvert år landstal for flygtninge. Landstallene er et skøn over det antal flygtninge, som vil få opholdstilladelse i Danmark

Læs mere

Den gode indsats. -Kommunal organisering af den helhedsorienterede indsats. -Familiekonsulenter i Ringkøbing- Skjern Kommune

Den gode indsats. -Kommunal organisering af den helhedsorienterede indsats. -Familiekonsulenter i Ringkøbing- Skjern Kommune Den gode indsats -Kommunal organisering af den helhedsorienterede indsats -Familiekonsulenter i Ringkøbing- Skjern Kommune Udfordringer i integrationsarbejdet Samarbejde på tværs mange fagområder Integrationsopgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard vedr. sagsbehandling i forhold til borgere, der søger ydelser i Psykiatri og Handicap.

Kvalitetsstandard vedr. sagsbehandling i forhold til borgere, der søger ydelser i Psykiatri og Handicap. Kvalitetsstandard vedr. sagsbehandling i forhold til borgere, der søger ydelser i Psykiatri og Handicap. Målgruppe: Sagsbehandlere i Rådgivning og Bevilling. Formål med ydelsen: Formålet med ydelsen er,

Læs mere

Til: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Forvaltningen

Til: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Forvaltningen Til: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Forvaltningen Besvarelse af bemærkninger vedrørende Revision 2015 Den 29. juni 2016 godkendte Byrådet Revisionsberetningen vedrørende regnskab 2015 samt godkende

Læs mere

Jobcenteret - Aktivteam

Jobcenteret - Aktivteam Jobcenteret 1. s primære aktiviteter Ansvarlig for den beskæftigelsesrettede indsats efter Integrationsloven og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsatsen. Primære opgaver Udarbejdelse af integrationskontrakter/jobplaner/uddannelsesplaner,

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver. hos private aktører, grantoftegård m.v. også mentor, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

1. Beskrivelse af opgaver. hos private aktører, grantoftegård m.v. også mentor, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger Udvalg Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige

Læs mere

Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen

Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen a1 Agenda Målgruppen Udfordringer og muligheder Elementerne i Brug for alle Inspirationsoplæg fra jobcenter Hvad skal der ske lige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 190 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og lov om ansvaret for og styringen

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger Til udlændinge- og Integrationsministeriet 13.10.2017 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af integrationsloven og danskuddannelsesloven (Forenkling af og præciseringer af reglerne om fordeling

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Bilag 2: Oversigt - Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Beskæftigelsesudvalget Politikområdet 06 Arbejdsmarked består af følgende delområder: Midlertidig boligplacering/lejetab fraflytning mv.

Læs mere

Flygtninge i Køge Kommune modtagelse og indsatser. Temamøde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 26.1

Flygtninge i Køge Kommune modtagelse og indsatser. Temamøde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 26.1 Flygtninge i Køge Kommune modtagelse og indsatser Temamøde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 26.1 Dagens program Kl. 13-15: Forvaltningen orienterer Den politiske ramme Fakta om flygtningene

Læs mere

Temamøde AMU. Modtagelse og boligplacering af flygtninge

Temamøde AMU. Modtagelse og boligplacering af flygtninge Temamøde AMU Modtagelse og boligplacering af flygtninge Implementering af integrationspolitikken Temaet i dag: Statistik ift. flygtninge og familiesammenførte Modtagelsesprogram Bosætningsprogram Resultatmål

Læs mere

Investeringsforslag, Jobcenter Varde

Investeringsforslag, Jobcenter Varde Investeringsforslag, Jobcenter Varde I nærværende notat gennemgås tre investeringsforslag fremsat af Jobcenter Varde. Flere af investeringsforslagene har på forskellige områder fokus på at styrke den virksomhedsrettede

Læs mere

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge.

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge. Notat Notat til sagen: Integration - nye flygtninge Beskæftigelse og Sundhed Udlændingestyrelsen orienterer i brev af 4. december 2014: Den 30. marts 2014 meldte Udlændingestyrelsen ud, at styrelsen forventede,

Læs mere

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet Punkt 5. Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet 2016-038673 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender, til Beskæftigelsesudvalgets orientering status på opfølgning

Læs mere

Integrationsområdet LF 189 med fokus på beskæftigelse

Integrationsområdet LF 189 med fokus på beskæftigelse Integrationsområdet LF 189 med fokus på beskæftigelse Inddeling: Ændret finansiering Ikrafttrædelsesbestemmelser Ændring i Integrationsloven, herunder ændringer i lov om almen boliger Danskuddannelsesloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 190 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-476 Fremsat den 20. marts 2013 af social-

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) LBK nr 1094 af 07/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. august 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Lovgivningen i relation til flygtninge og familiesammenførte er beskrevet i Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven).

Lovgivningen i relation til flygtninge og familiesammenførte er beskrevet i Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven). SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat Beskæftigelsesafdelingen Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Flygtninge status for Herning Kommune januar 2016 Kontaktperson:

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

De nye mål gør det mere klart for brugerne, hvor lang tid de kan forvente, at der maksimalt vil gå, før de modtager et svar i deres sag.

De nye mål gør det mere klart for brugerne, hvor lang tid de kan forvente, at der maksimalt vil gå, før de modtager et svar i deres sag. SAGSBEHANDLINGSTID Udlændingestyrelsen indfører nye mål for sagsbehandlingstid Fra den 1. marts 2017 indfører Udlændingestyrelsen nye mål for den forventede maksimale sagsbehandlingstid på en række sagsområder.

Læs mere

PPR i en kommunal organisation 0-18 år. PPR Konference, Nyborg Strand Den 20. juni 2017

PPR i en kommunal organisation 0-18 år. PPR Konference, Nyborg Strand Den 20. juni 2017 PPR i en kommunal organisation 0-18 år PPR Konference, Nyborg Strand Den 20. juni 2017 1 Tak for invitationen vi er Malene Hein Damgaard, chefpsykolog PPR, leder af Fællesrådgivningen for Børn og Unge

Læs mere

hverdagsrådgivning Håndbog til frivillige flygtning.dk/frivillig 1

hverdagsrådgivning Håndbog til frivillige flygtning.dk/frivillig 1 hverdagsrådgivning Håndbog til frivillige flygtning.dk/frivillig 1 Denne håndbog er til dig, der støtter flygtninge, indvandrere og efterkommere og hjælper med det, vi i Dansk Flygtningehjælp, kalder hverdagsrådgivning.

Læs mere