V. BEREGNING AF GRUNDVANDSSÆNKNINGSANLÆG...V.1 V.1 grundvandssaenkning.m... V.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V. BEREGNING AF GRUNDVANDSSÆNKNINGSANLÆG...V.1 V.1 grundvandssaenkning.m... V.1"

Transkript

1

2

3 Indholdsfortegnelse I. INPUT TIL STAADPRO... I.1 II. OUTPUT FRA STAADPRO...II.1 III. SPÆNDINGS- OG REAKTIONSBEREGNINGER...III.1 III.1 reaktioner.m... III.3 III.2 indput.m... III.14 III.3 staadprodata.m... III.15 III.4 inertimoment.m... III.17 III.5 modstandsmoment.m... III.18 III.6 laster.m... III.19 III.7 lasters.m... III.22 III.8 normalv.m... III.24 III.9 normals.m... III.27 III.10 lastkomb.m... III.28 III.11 spaing.m... III.30 III.12 momentsn.m... III.31 III.13 momentov.m... III.32 III.14 vandrettereaktioner.m... III.33 IV. OUTPUT FRA SPÆNDINGS- OG REAKTIONSBEREGNINGER... IV.1 IV.1 Spændinger og reaktioner i kote -0,52... IV.1 IV.2 Spændinger og reaktioner i kote +2,29... IV.5 V. BEREGNING AF GRUNDVANDSSÆNKNINGSANLÆG...V.1 V.1 grundvandssaenkning.m... V.1 VI. DATABLADE... VI.1 Arbejdslinie for L9,3... VI.1 Technical data K VI.2 Technical data K VI.6 SPT-diagram... VI.10 VII. GEOTEKNISKE RAPPORTER... Kampsax Geodan... Geoteknisk Institut...

4

5 Appiks I Input til StaadPro

6

7 Appiks I Input til StaadPro STAAD SPACE DXF IMPORT OF 3D_TAG2.DXF START JOB INFORMATION JOB NAME Ungdomsboliger Brohuset JOB PART Tagkonstruktion ENGINEER DATE 08-Apr-02 END JOB INFORMATION INPUT WIDTH 79 UNIT METER KN JOINT COORDINATES ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; e ; e ; ; ; ; ; e ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; e ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; e ; ; ; ; ; ; ; e ; e ; ; ; ; ; e ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; e ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; e ; e-016; e-016; e-016; e-016; e-015; ; ; ; ; e ; ; ; ; I.1

8 Ungdomsboliger Brohuset ; e ; e ; ; ; ; ; e ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; e ; ; ; ; ; ; ; ; ; e ; ; ; e ; e ; e ; ; e ; e ; ; ; e-016; e-016; e-016; ; ; ; e ; e ; ; ; e-016; ; ; e-015; e ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; e ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; e ; ; ELEMENT INCIDENCES SHELL ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; I.2

9 I. Input til StaadPro ; ; ; ; ; ; CONSTANTS E 1e+015 ALL DENSITY 0.17 ALL ELEMENT PROPERTY 1 TO TO TO TO 341 THICKNESS 0.5 SUPPORTS 5 TO 11 FIXED BUT FX FZ MX MY MZ 1 TO 4 PINNED LOAD 1 EGENVÆGT ELEMENT LOAD 1 TO TO TO TO 341 PR GY -0.4 LOAD 10 SNE_FULD ELEMENT LOAD 1 TO TO TO TO 341 PR GY LOAD 11 SNE_VEST ELEMENT LOAD 1 TO TO TO TO 140 PR GY LOAD 12 SNE_NORD ELEMENT LOAD 111 TO TO PR GY LOAD 13 SNE_ØST ELEMENT LOAD 200 TO TO TO TO 340 PR GY LOAD 14 SNE_SYD ELEMENT LOAD 12 TO TO PR GY LOAD 21 VIND_SYD_1 ELEMENT LOAD 24 TO TO TO TO PR TO TO 322 PR PR TO TO PR TO TO TO TO PR TO TO TO TO 340 PR TO TO TO TO TO TO PR LOAD 22 VIND_SYD_2 ELEMENT LOAD 24 TO TO TO TO PR TO TO 322 PR PR 0.06 LOAD 23 VIND_SYD_3 ELEMENT LOAD 24 TO TO TO TO PR TO TO 322 PR PR TO TO TO TO 340 PR TO TO TO TO TO TO PR LOAD 24 VIND_SYD_4 ELEMENT LOAD 24 TO TO TO TO PR TO TO 322 PR PR TO TO PR TO TO TO TO PR TO TO TO TO 340 PR TO TO TO TO TO TO PR LOAD 31 VIND_NORD_1 ELEMENT LOAD 123 TO TO TO TO PR TO TO 222 PR PR TO TO PR TO TO TO TO PR TO TO TO TO PR TO TO TO TO TO 340 PR LOAD 32 VIND_NORD_2 ELEMENT LOAD 123 TO TO TO TO PR TO TO 222 PR 0.12 I.3

10 Ungdomsboliger Brohuset PR 0.06 LOAD 33 VIND_NORD_3 ELEMENT LOAD 123 TO TO TO TO PR TO TO 222 PR PR TO TO TO TO PR TO TO TO TO TO 340 PR LOAD 34 VIND_NORD_4 ELEMENT LOAD 123 TO TO TO TO PR TO TO 222 PR PR TO TO PR TO TO TO TO PR TO TO TO TO PR TO TO TO TO TO 340 PR LOAD 41 VIND_VEST_1 ELEMENT LOAD PR PR TO TO PR TO TO 309 PR TO TO 340 PR PR TO TO TO TO PR TO TO TO TO PR LOAD 42 VIND_VEST_2 ELEMENT LOAD PR PR TO TO PR 0.06 LOAD 43 VIND_VEST_3 ELEMENT LOAD PR PR TO TO PR PR TO TO TO TO PR TO TO TO TO PR LOAD 44 VIND_VEST_4 ELEMENT LOAD PR PR TO TO PR TO TO 309 PR TO TO 340 PR PR TO TO TO TO PR TO TO TO TO PR PERFORM ANALYSIS PRINT ALL FINISH I.4

11 Appiks II Output fra StaadPro

12

13 Appiks II Output fra StaadPro Job Information Engineer Checked Approved Name: Date: C Apr-02 Structure Type SPACE FRAME Number of Nodes 173 Highest Node 261 Number of Plates 168 Highest Plate 341 Number of Basic Load Cases 18 Number of Combination Load Case 0 Included in this printout are data for: All The Whole Structure Included in this printout are results for load cases: Type L/C Name Primary Primary Primary Primary Primary Primary Primary Primary Primary Primary Primary Primary Primary Primary Primary Primary Primary Primary 1 EGENVÆGT 10 SNE_FULD 11 SNE_VEST 12 SNE_NORD 13 SNE_ØST 14 SNE_SYD 21 VIND_SYD_1 22 VIND_SYD_2 23 VIND_SYD_3 24 VIND_SYD_4 31 VIND_NORD_1 32 VIND_NORD_2 33 VIND_NORD_3 34 VIND_NORD_4 41 VIND_VEST_1 42 VIND_VEST_2 43 VIND_VEST_3 44 VIND_VEST_4 Reactions Horizonta Vertical Horizonta Moment L/C Node FX FY FZ MX MY MZ (kn) (kn) (kn) (knm) (knm) (knm) 1:EGENVÆGT II.1

14 Ungdomsboliger Brohuset :SNE_FULD :SNE_VEST :SNE_NORD :SNE_ØST :SNE_SYD :VIND_SYD_ :VIND_SYD_ II.2

15 II. Output fra StaadPro :VIND_SYD_ :VIND_SYD_ :VIND_NORD_ :VIND_NORD_ :VIND_NORD_ :VIND_NORD_ :VIND_VEST_ II.3

16 Ungdomsboliger Brohuset :VIND_VEST_ :VIND_VEST_ :VIND_VEST_ II.4

17 Appiks III Spændings- og reaktionsberegninger

18

19 Appiks III Spændings- og reaktionsberegninger Udskrifter af programfiler til beregning af spændinger og reaktioner i de bære vægge og søjler i blok C er angivet. Spændinger og reaktioner kan beregnes i en vilkårlig højde x. Output fra programmet er angivet i appiks IV. Programmet er opbygget som vist på figur III.1. III.1

20 Ungdomsboliger Brohuset reaktioner.m Hovedprogram INPUT: OUTPUT: x, n 1 indput.m Inputdata for vægprofiler INPUT: OUTPUT: b1, b2, b3, h1, h2, bf, At, h_byg, l_byg, l_tra, b_byg, h_k, si_vind, si_sne, si_bunden, si_fri, Si_nytte1, si_nytte2, vindretning, fortegn_vind, F 1a staadprodata.m Import af tagreaktioner fra StaadPro INPUT: tagreaktioner.dat OUTPUT: egenvaegt, sne_fuld, sne_vest, sne_nord, sne_ost, sne_syd, vind_syd_1, vind_syd_2, vind_syd_3, vind_syd_4, vind_nord_1, vind_nord_2, vind_nord_3, vind_nord_4, vind_vest_1, vind_vest_2, vind_vest_3, vind_vest_4 1b inertimoment.m Beregning af væggenes inertimoment INPUT: b1, b2, b3, h1, h2, bf OUTPUT: Ix, Iz, Ixsum, Izsum 1c modstandsmoment.m Beregning af væggenes modstandsmoment INPUT: b1, b2, b3, h1, h2, bf OUTPUT: Wx, Wz 1d laster.m Beregning af laster på vægge pr. etage INPUT: si_sne, si_vind, forteng_vind, si_bunden, si_fri, si_nytte1, si_nytte2 OUTPUT: last1, last2, last3, last4, last5, last6, last7, lastpk, lasttr1, lasttr2, lasttr3, lasttr4, lasttr5, lasttr6, lasttr7, vaegle1, vaegle2, vaegle3, vaegle4, vaegle5, vaegle6, vaegle7 1e lasters.m Beregning af laster på søjler pr. etage INPUT: si_sne, si_vind, forteng_vind, si_bunden, si_fri, si_nytte1, si_nytte2 OUTPUT: lasts1, lasts2, lasts3, lasts4, lasts5, lasts6, lasts7, soejle 2 lastkomb.m Lastkombination opstilles INPUT: n, F, si_bunden, egenvaegt, sne_fuld, sne_vest, sne_nord, sne_ost, sne_syd, vind_syd_1, vind_syd_2, vind_syd_3, vind_syd_4, vind_nord_1, vind_nord_2, vind_nord_3, vind_nord_4, vind_vest_1, vind_vest_2, vind_vest_3, vind_vest_4, GS, GV OUTPUT: sy, vx, vy, vz, F 3 spaing.m Beregning af spændinger i vægge INPUT: n, F, si_bunden, egenvaegt, sne_fuld, sne_vest, sne_nord, sne_ost, sne_syd, vind_syd_1, vind_syd_2, vind_syd_3, vind_syd_4, vind_nord_1, vind_nord_2, vind_nord_3, vind_nord_4, vind_vest_1, vind_vest_2, vind_vest_3, vind_vest_4, GS, GV OUTPUT: sy, vx, vy, vz, F 3b momentov.m Beregning af indspændingsmomenter fra vandrette laster på gavl INPUT: q_vind, b_byg, h_byg, h_k, x, Iz, Izsum OUTPUT: M 3c momentsn.m Beregning af indspændingsmomenter fra vandrette laster på facade INPUT: q_vind, b_byg, h_byg, h_k, x, Iz, Izsum OUTPUT: M 4 vandrettereaktioner.m Henføring af vandrette kræfter og lagring af data INPUT: x, q_vind, l_byg, l_tra, h_byg, h_k, vz, Ix, Ixsum OUTPUT: vmax_tot, vmin_tot, rvz_tot, rvx_tot, rsy_tot, M_tot, rvy_tot, n 5 Lagring af data 6 Udskrivning af reaktioner og spændinger på skærm efter sidste programgennemkørsel 1f normalv.m Beregning af normalkræfter i vægge INPUT: x, h_byg, si_bunden, last_pk, last1, last2, last3, last4, last5, last6, last7, vaegle1, vaegle2, vaegle3, vaegle4, vaegle5, vaegle6, vaegle7 OUTPUT: GV 1g normals.m Beregning af normalkræfter i søjler INPUT: x, h_byg, si_bunden, lasts1, lasts2, lasts3, lasts4, lasts5, lasts6, lasts7, soejle OUTPUT: GS Figur III.1 Opbygning af program til beregning af spændinger og reaktioner i vægge og søjler i Brohuset. Der er med input og output vist, hvordan de globale variable bruges i de enkelte programmer. III.2

21 III. Spændings- og reaktionsberegninger III.1 reaktioner.m % Hovedprogram til beregninger af spændinger og reaktioner i vægge % og søjler i blok C. % Reaktioner fra tagkonstruktionen hentes fra StaadPro datafil. % % Ungdomsboliger Brohuset % B-6 projekt, maj 2002 % Projektgruppe C207 % Aalborg Universitet % Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, B-sektor % Sohngårdsholmsvej 57, 9000 Aalborg, tlf % clear; x=0; % Spændinger og reaktioner beregnes i højden x kote=x-0.92; % Nulpunkt ligger i kote n=1; % Tæller til lagring af data % Faktorer angives, 0=medregnes ikke, 1=medregnes. % Rækkefølgen er som i StaadPro: % 1. egenvaegt % 2. sne_fuld % 3. sne_vest % 4. sne_nord % 5. sne_ost % 6. sne_syd % 7. vind_syd_1 % 8. vind_syd_2 % 9. vind_syd_3 % 10. vind_syd_4 % 11. vind_nord_1 % 12. vind_nord_2 % 13. vind_nord_3 % 14. vind_nord_4 % 15. vind_vest_1 % 16. vind_vest_2 % 17. vind_vest_3 % 18. vind_vest_4 F=zeros(18,1); % Fra start sættes alle =0. % Lastkombination 1a (1.0*G + 1.0*S+0.5*N) si_vind=0; % Partialkoefficient for vind si_sne=1.0; % Partialkoefficient for sne si_bunden=1.0; % Partialkoefficient for bunden egenlast si_fri=1.0; % Partialkoefficient for fri egenlast si_nytte1=0.5; % Mindste partialkoefficient på nyttelast si_nytte2=0.5; % Største partialkoefficient på nyttelast vindretning=1.0; % 1=syd/nord, 2=vest fortegn_vind=1.0; % +1 fra nord,-1 fra syd, +1 fra vest F(1)=1; F(2)=1; indput % egenvaegt medregnes % sne_fuld medregnes III.3

22 Ungdomsboliger Brohuset lastkomb vandrettereaktioner %Lastkombination 1b (1.0*G + 1.0*V+0.5*N) si_vind=1.0; % Partialkoefficient for vind si_sne=0; % Partialkoefficient for sne si_bunden=1.0; % Partialkoefficient for bunden egenlast si_fri=1.0; % Partialkoefficient for fri egenlast si_nytte1=0.5; % Mindste partialkoefficient på nyttelast si_nytte2=0.5; % Største partialkoefficient på nyttelast vindretning=1.0; % 1=syd/nord, 2=vest fortegn_vind=-1.0; % +1 fra nord,-1 fra syd, +1 fra vest F(1)=1; F(8)=1; % egenvaegt medregnes % vind_syd_2 medregnes indput lastkomb vandrettereaktioner %Lastkombination 1c (1.0*G + 1.0*V+0.5*N) si_vind=1.0; % Partialkoefficient for vind si_sne=0; % Partialkoefficient for sne si_bunden=1.0; % Partialkoefficient for bunden egenlast si_fri=1.0; % Partialkoefficient for fri egenlast si_nytte1=0.5; % Mindste partialkoefficient på nyttelast si_nytte2=0.5; % Største partialkoefficient på nyttelast vindretning=1.0; % 1=syd/nord, 2=vest fortegn_vind=1.0; % +1 fra nord,-1 fra syd, +1 fra vest F(1)=1; F(12)=1; % egenvaegt medregnes % vind_nord_2 medregnes indput lastkomb vandrettereaktioner %Lastkombination 1d (1.0*G + 1.0*V+0.5*N) si_vind=1.0; % Partialkoefficient for vind si_sne=0; % Partialkoefficient for sne si_bunden=1.0; % Partialkoefficient for bunden egenlast si_fri=1.0; % Partialkoefficient for fri egenlast si_nytte1=0.5; % Mindste partialkoefficient på nyttelast si_nytte2=0.5; % Største partialkoefficient på nyttelast vindretning=2.0; % 1=syd/nord, 2=vest fortegn_vind=1.0; % +1 fra nord,-1 fra syd, +1 fra vest F(1)=1; F(16)=1; % Egenvægt medregnes % vind_nord_2 medregnes indput lastkomb vandrettereaktioner %Lastkombination 1e (1.0*G + 1.0*N) si_vind=0.0; % Partialkoefficient for vind III.4

23 III. Spændings- og reaktionsberegninger si_sne=0; si_bunden=1.0; si_fri=1.0; si_nytte1=1.0; si_nytte2=1.0; vindretning=1.0; fortegn_vind=1.0; F(1)=1; % Partialkoefficient for sne % Partialkoefficient for bunden egenlast % Partialkoefficient for fri egenlast % Mindste partialkoefficient på nyttelast % Største partialkoefficient på nyttelast % 1=syd/nord, 2=vest % +1 fra nord,-1 fra syd, +1 fra vest % Egenvægt medregnes indput lastkomb vandrettereaktioner %Lastkombination 2.1a (1.0*G + 1.3*N + 0.5*(V+S)) si_vind=0.5; % Partialkoefficient for vind si_sne=0.5; % Partialkoefficient for sne si_bunden=1.0; % Partialkoefficient for bunden egenlast si_fri=1.0; % Partialkoefficient for fri egenlast si_nytte1=0.5; % Mindste partialkoefficient på nyttelast si_nytte2=1.3; % Største partialkoefficient på nyttelast vindretning=1.0; % 1=syd/nord, 2=vest fortegn_vind=-1.0; % +1 fra nord,-1 fra syd, +1 fra vest F(1)=1; F(2)=1; F(8)=1; % egenvaegt medregnes % sne_fuld medregnes % vind_syd_2 medregnes indput lastkomb vandrettereaktioner %Lastkombination 2.1b (1.0*G + 1.3*N + 0.5*(V+S)) si_vind=0.5; % Partialkoefficient for vind si_sne=0.5; % Partialkoefficient for sne si_bunden=1.0; % Partialkoefficient for bunden egenlast si_fri=1.0; % Partialkoefficient for fri egenlast si_nytte1=0.5; % Mindste partialkoefficient på nyttelast si_nytte2=1.3; % Største partialkoefficient på nyttelast vindretning=1.0; % 1=syd/nord, 2=vest fortegn_vind=1.0; % +1 fra nord,-1 fra syd, +1 fra vest F(1)=1; F(2)=1; F(12)=1; % egenvaegt medregnes % sne_fuld medregnes % vind_nord_2 medregnes indput lastkomb vandrettereaktioner %Lastkombination 2.1c (1.0*G + 1.3*N + 0.5*(V+S)) si_vind=0.5; % Partialkoefficient for vind si_sne=0.5; % Partialkoefficient for sne si_bunden=1.0; % Partialkoefficient for bunden egenlast si_fri=1.0; % Partialkoefficient for fri egenlast si_nytte1=0.5; % Mindste partialkoefficient på nyttelast si_nytte2=1.3; % Største partialkoefficient på nyttelast III.5

24 Ungdomsboliger Brohuset vindretning=2.0; fortegn_vind=1.0; F(1)=1; F(2)=1; F(16)=1; % 1=syd/nord, 2=vest % +1 fra nord,-1 fra syd, +1 fra vest % egenvaegt medregnes % sne_fuld medregnes % vind_vest_2 medregnes indput lastkomb vandrettereaktioner %Lastkombination 2.1d (1.0*G + 1.5*S + 0.5*(V+N)) si_vind=0.5; % Partialkoefficient for vind si_sne=1.5; % Partialkoefficient for sne si_bunden=1.0; % Partialkoefficient for bunden egenlast si_fri=1.0; % Partialkoefficient for fri egenlast si_nytte1=0.5; % Mindste partialkoefficient på nyttelast si_nytte2=0.5; % Største partialkoefficient på nyttelast vindretning=1.0; % 1=syd/nord, 2=vest fortegn_vind=-1.0; % +1 fra nord,-1 fra syd, +1 fra vest F(1)=1; F(2)=1; F(8)=1; % egenvaegt medregnes % sne_fuld medregnes % vind_syd_2 medregnes indput lastkomb vandrettereaktioner %Lastkombination 2.1e (1.0*G + 1.5*S + 0.5*(V+N)) si_vind=0.5; % Partialkoefficient for vind si_sne=1.5; % Partialkoefficient for sne si_bunden=1.0; % Partialkoefficient for bunden egenlast si_fri=1.0; % Partialkoefficient for fri egenlast si_nytte1=0.5; % Mindste partialkoefficient på nyttelast si_nytte2=0.5; % Største partialkoefficient på nyttelast vindretning=1.0; % 1=syd/nord, 2=vest fortegn_vind=1.0; % +1 fra nord,-1 fra syd, +1 fra vest F(1)=1; F(2)=1; F(12)=1; % egenvaegt medregnes % sne_fuld medregnes % vind_nord_2 medregnes indput lastkomb vandrettereaktioner %Lastkombination 2.1f (1.0*G + 1.5*S + 0.5*(V+N)) si_vind=0.5; % Partialkoefficient for vind si_sne=1.5; % Partialkoefficient for sne si_bunden=1.0; % Partialkoefficient for bunden egenlast si_fri=1.0; % Partialkoefficient for fri egenlast si_nytte1=0.5; % Mindste partialkoefficient på nyttelast si_nytte2=0.5; % Største partialkoefficient på nyttelast vindretning=2.0; % 1=syd/nord, 2=vest fortegn_vind=1.0; % +1 fra nord,-1 fra syd, +1 fra vest III.6

25 III. Spændings- og reaktionsberegninger F(1)=1; F(2)=1; F(16)=1; % egenvaegt medregnes % sne_fuld medregnes % vind_vest_2 medregnes indput lastkomb vandrettereaktioner %Lastkombination 2.1g (1.0*G + 1.5*V + 0.5*(V+N)) si_vind=1.5; % Partialkoefficient for vind si_sne=0.5; % Partialkoefficient for sne si_bunden=1.0; % Partialkoefficient for bunden egenlast si_fri=1.0; % Partialkoefficient for fri egenlast si_nytte1=0.5; % Mindste partialkoefficient på nyttelast si_nytte2=0.5; % Største partialkoefficient på nyttelast vindretning=1.0; % 1=syd/nord, 2=vest fortegn_vind=-1.0; % +1 fra nord,-1 fra syd, +1 fra vest F(1)=1; F(2)=1; F(8)=1; % egenvaegt medregnes % sne_fuld medregnes % vind_syd_2 medregnes indput lastkomb vandrettereaktioner %Lastkombination 2.1h (1.0*G + 1.5*V + 0.5*(S+N)) si_vind=1.5; % Partialkoefficient for vind si_sne=0.5; % Partialkoefficient for sne si_bunden=1.0; % Partialkoefficient for bunden egenlast si_fri=1.0; % Partialkoefficient for fri egenlast si_nytte1=0.5; % Mindste partialkoefficient på nyttelast si_nytte2=0.5; % Største partialkoefficient på nyttelast vindretning=1.0; % 1=syd/nord, 2=vest fortegn_vind=1.0; % +1 fra nord,-1 fra syd, +1 fra vest F(1)=1; F(2)=1; F(12)=1; % egenvaegt medregnes % sne_fuld medregnes % vind_nord_2 medregnes indput lastkomb vandrettereaktioner %Lastkombination 2.1i (1.0*G + 1.5*V + 0.5*(S+N)) si_vind=1.5; % Partialkoefficient for vind si_sne=0.5; % Partialkoefficient for sne si_bunden=1.0; % Partialkoefficient for bunden egenlast si_fri=1.0; % Partialkoefficient for fri egenlast si_nytte1=0.5; % Mindste partialkoefficient på nyttelast si_nytte2=0.5; % Største partialkoefficient på nyttelast vindretning=2.0; % 1=syd/nord, 2=vest fortegn_vind=1.0; % +1 fra nord,-1 fra syd, +1 fra vest F(1)=1; F(2)=1; F(16)=1; % egenvaegt medregnes % sne_fuld medregnes % vind_vest_2 medregnes III.7

26 Ungdomsboliger Brohuset indput lastkomb vandrettereaktioner %Lastkombination 2.2a1 (0.8*G + 1.5*V + 0.5*N) si_vind=1.5; % Partialkoefficient for vind si_sne=0; % Partialkoefficient for sne si_bunden=0.8; % Partialkoefficient for bunden egenlast si_fri=0.8; % Partialkoefficient for fri egenlast si_nytte1=0.5; % Mindste partialkoefficient på nyttelast si_nytte2=0.5; % Største partialkoefficient på nyttelast vindretning=1.0; % 1=syd/nord, 2=vest fortegn_vind=-1.0; % +1 fra nord,-1 fra syd, +1 fra vest F(1)=1; F(7)=1; % egenvaegt medregnes % vind_syd_1 medregnes indput lastkomb vandrettereaktioner %Lastkombination 2.2a2 (0.8*G + 1.5*V + 0.5*(S+N)) si_vind=1.5; % Partialkoefficient for vind si_sne=0.5; % Partialkoefficient for sne si_bunden=0.8; % Partialkoefficient for bunden egenlast si_fri=0.8; % Partialkoefficient for fri egenlast si_nytte1=0.5; % Mindste partialkoefficient på nyttelast si_nytte2=0.5; % Største partialkoefficient på nyttelast vindretning=1.0; % 1=syd/nord, 2=vest fortegn_vind=-1.0; % +1 fra nord,-1 fra syd, +1 fra vest F(1)=1; F(4)=1; F(9)=1; % egenvaegt medregnes % sne_nord medregnes % vind_syd_3 medregnes indput lastkomb vandrettereaktioner %Lastkombination 2.2a3 (0.8*G + 1.5*V + 0.5*(S+N)) si_vind=1.5; % Partialkoefficient for vind si_sne=0.5; % Partialkoefficient for sne si_bunden=0.8; % Partialkoefficient for bunden egenlast si_fri=0.8; % Partialkoefficient for fri egenlast si_nytte1=0.5; % Mindste partialkoefficient på nyttelast si_nytte2=0.5; % Største partialkoefficient på nyttelast vindretning=1.0; % 1=syd/nord, 2=vest fortegn_vind=-1.0; % +1 fra nord,-1 fra syd, +1 fra vest F(1)=1; F(6)=1; F(10)=1; indput lastkomb vandrettereaktioner % egenvaegt medregnes % sne_syd medregnes % vind_syd_4 medregnes III.8

27 III. Spændings- og reaktionsberegninger %Lastkombination 2.2b1 (0.8*G + 1.5*V + 0.5*N) si_vind=1.5; % Partialkoefficient for vind si_sne=0; % Partialkoefficient for sne si_bunden=0.8; % Partialkoefficient for bunden egenlast si_fri=0.8; % Partialkoefficient for fri egenlast si_nytte1=0.5; % Mindste partialkoefficient på nyttelast si_nytte2=0.5; % Største partialkoefficient på nyttelast vindretning=1.0; % 1=syd/nord, 2=vest fortegn_vind=1.0; % +1 fra nord,-1 fra syd, +1 fra vest F(1)=1; F(11)=1; % egenvaegt medregnes % vind_nord_1 medregnes indput lastkomb vandrettereaktioner %Lastkombination 2.2b2 (0.8*G + 1.5*V + 0.5*(S+N)) si_vind=1.5; % Partialkoefficient for vind si_sne=0.5; % Partialkoefficient for sne si_bunden=0.8; % Partialkoefficient for bunden egenlast si_fri=0.8; % Partialkoefficient for fri egenlast si_nytte1=0.5; % Mindste partialkoefficient på nyttelast si_nytte2=0.5; % Største partialkoefficient på nyttelast vindretning=1.0; % 1=syd/nord, 2=vest fortegn_vind=1.0; % +1 fra nord,-1 fra syd, +1 fra vest F(1)=1; F(6)=1; F(13)=1; % egenvaegt medregnes % sne_syd medregnes % vind_nord_3 medregnes indput lastkomb vandrettereaktioner %Lastkombination 2.2b3 (0.8*G + 1.5*V + 0.5*(S+N)) si_vind=1.5; % Partialkoefficient for vind si_sne=0.5; % Partialkoefficient for sne si_bunden=0.8; % Partialkoefficient for bunden egenlast si_fri=0.8; % Partialkoefficient for fri egenlast si_nytte1=0.5; % Mindste partialkoefficient på nyttelast si_nytte2=0.5; % Største partialkoefficient på nyttelast vindretning=1.0; % 1=syd/nord, 2=vest fortegn_vind=1.0; % +1 fra nord,-1 fra syd, +1 fra vest F(1)=1; F(4)=1; F(14)=1; % egenvaegt medregnes % sne_nord medregnes % vind_nord_4 medregnes indput lastkomb vandrettereaktioner %Lastkombination 2.2c1 (0.8*G + 1.5*V + 0.5*N) si_vind=1.5; % Partialkoefficient for vind III.9

28 Ungdomsboliger Brohuset si_sne=0; si_bunden=0.8; si_fri=0.8; si_nytte1=0.5; si_nytte2=0.5; vindretning=2.0; fortegn_vind=1.0; F(1)=1; F(15)=1; % Partialkoefficient for sne % Partialkoefficient for bunden egenlast % Partialkoefficient for fri egenlast % Mindste partialkoefficient på nyttelast % Største partialkoefficient på nyttelast % 1=syd/nord, 2=vest % +1 fra nord,-1 fra syd, +1 fra vest % egenvaegt medregnes % vind_vest_1 medregnes indput lastkomb vandrettereaktioner %Lastkombination 2.2c2 (0.8*G + 1.5*V + 0.5*(S+N)) si_vind=1.5; % Partialkoefficient for vind si_sne=0.5; % Partialkoefficient for sne si_bunden=0.8; % Partialkoefficient for bunden egenlast si_fri=0.8; % Partialkoefficient for fri egenlast si_nytte1=0.5; % Mindste partialkoefficient på nyttelast si_nytte2=0.5; % Største partialkoefficient på nyttelast vindretning=2.0; % 1=syd/nord, 2=vest fortegn_vind=1.0; % +1 fra nord,-1 fra syd, +1 fra vest F(1)=1; F(17)=1; F(5)=1; % egenvaegt medregnes % vind_vest_3 medregnes % sne_ost medregnes indput lastkomb vandrettereaktioner %Lastkombination 2.2c3 (0.8*G + 1.5*V + 0.5*(S+N)) si_vind=1.5; % Partialkoefficient for vind si_sne=0.5; % Partialkoefficient for sne si_bunden=0.8; % Partialkoefficient for bunden egenlast si_fri=0.8; % Partialkoefficient for fri egenlast si_nytte1=0.5; % Mindste partialkoefficient på nyttelast si_nytte2=0.5; % Største partialkoefficient på nyttelast vindretning=2.0; % 1=syd/nord, 2=vest fortegn_vind=1.0; % +1 fra nord,-1 fra syd, +1 fra vest F(1)=1; F(18)=1; F(3)=1; % egenvaegt medregnes % vind_vest_4 medregnes % sne_vest medregnes indput lastkomb vandrettereaktioner %Lastkombination 3.1a (1.0*G + 0.5*(V+N+S)) si_vind=0.5; % Partialkoefficient for vind si_sne=0.5; % Partialkoefficient for sne si_bunden=1.0; % Partialkoefficient for bunden egenlast si_fri=1.0; % Partialkoefficient for fri egenlast si_nytte1=0.5; % Mindste partialkoefficient på nyttelast III.10

29 III. Spændings- og reaktionsberegninger si_nytte2=0.5; vindretning=1.0; fortegn_vind=-1.0; F(1)=1; F(8)=1; F(2)=1; % Største partialkoefficient på nyttelast % 1=syd/nord, 2=vest % +1 fra nord,-1 fra syd, +1 fra vest % egenvaegt medregnes % vind_syd_2 medregnes % sne_fuld medregnes indput lastkomb vandrettereaktioner %Lastkombination 3.1b (1.0*G + 0.5*(V+N+S)) si_vind=0.5; % Partialkoefficient for vind si_sne=0.5; % Partialkoefficient for sne si_bunden=1.0; % Partialkoefficient for bunden egenlast si_fri=1.0; % Partialkoefficient for fri egenlast si_nytte1=0.5; % Mindste partialkoefficient på nyttelast si_nytte2=0.5; % Største partialkoefficient på nyttelast vindretning=1.0; % 1=syd/nord, 2=vest fortegn_vind=1.0; % +1 fra nord,-1 fra syd, +1 fra vest F(1)=1; F(12)=1; F(2)=1; % egenvaegt medregnes % vind_nord_2 medregnes % sne_fuld medregnes indput lastkomb vandrettereaktioner %Lastkombination 3.1c (1.0*G + 0.5*(V+N+S)) si_vind=0.5; % Partialkoefficient for vind si_sne=0.5; % Partialkoefficient for sne si_bunden=1.0; % Partialkoefficient for bunden egenlast si_fri=1.0; % Partialkoefficient for fri egenlast si_nytte1=0.5; % Mindste partialkoefficient på nyttelast si_nytte2=0.5; % Største partialkoefficient på nyttelast vindretning=2.0; % 1=syd/nord, 2=vest fortegn_vind=1.0; % +1 fra nord,-1 fra syd, +1 fra vest F(1)=1; F(16)=1; F(2)=1; % egenvaegt medregnes % vind_vest_2 medregnes % sne_fuld medregnes indput lastkomb vandrettereaktioner % Matricer opdeles for skærmprint for i = 1:13 vmax_tot1(:,i)=vmax_tot(:,i); vmin_tot1(:,i)=vmin_tot(:,i); rvz_tot1(:,i)=rvz_tot(:,i); rvx_tot1(:,i)=rvx_tot(:,i); rsy_tot1(:,i)=rsy_tot(:,i); rvy_tot1(:,i)=rvy_tot(:,i); M_tot1(:,i)=M_tot(:,i); III.11

30 Ungdomsboliger Brohuset k=1; % Tæller for i = 14:26 vmax_tot2(:,k)=vmax_tot(:,i); vmin_tot2(:,k)=vmin_tot(:,i); rvz_tot2(:,k)=rvz_tot(:,i); rvx_tot2(:,k)=rvx_tot(:,i); rsy_tot2(:,k)=rsy_tot(:,i); rvy_tot2(:,k)=rvy_tot(:,i); M_tot2(:,k)=M_tot(:,i); k=k+1; % Udskrivning af resultater disp ('Spændinger [MPa] og reaktioner [kn] i kote:'), disp(kote) disp(' _') disp(' Vmax for vægge 1-7 ') disp(' 1a 1b 1c 1d 1e 2.1a 2.1b 2.1c 2.1d 2.1e 2.1f 2.1g 2.1h') disp(vmax_tot1) disp(' 2.1i 2.2a1 2.2a2 2.2a3 2.2b1 2.2b2 2.2b3 2.2c1 2.2c2 2.2c3 3.1a 3.1b 3.1c') disp(vmax_tot2) disp(' _') disp(' Vmin for vægge 1-7 ') disp(' 1a 1b 1c 1d 1e 2.1a 2.1b 2.1c 2.1d 2.1e 2.1f 2.1g 2.1h') disp(vmin_tot1) disp(' 2.1i 2.2a1 2.2a2 2.2a3 2.2b1 2.2b2 2.2b3 2.2c1 2.2c2 2.2c3 3.1a 3.1b 3.1c') disp(vmin_tot2) disp(' _') disp(' vandrette reaktioner (z) for vægge 1-7 ') disp(' 1a 1b 1c 1d 1e 2.1a 2.1b 2.1c 2.1d 2.1e 2.1f 2.1g 2.1h') disp(rvz_tot1) disp(' 2.1j 2.2a1 2.2a2 2.2a3 2.2b1 2.2b2 2.2b3 2.2c1 2.2c2 2.2c3 3.1a 3.1b 3.1c') disp(rvz_tot2) disp(' _') III.12

31 III. Spændings- og reaktionsberegninger disp(' vandrette reaktioner (x) for vægge 1-7 ') disp(' 1a 1b 1c 1d 1e 2.1a 2.1b 2.1c 2.1d 2.1e 2.1f 2.1g 2.1h') disp(rvx_tot1) disp(' 2.1i 2.2a1 2.2a2 2.2a3 2.2b1 2.2b2 2.2b3 2.2c1 2.2c2 2.2c3 3.1a 3.1b 3.1c') disp(rvx_tot2) disp(' ') disp(' ') disp(' ') disp(' _') disp(' lodrette reaktioner (y) for vægge 1-7 ') disp(' 1a 1b 1c 1d 1e 2.1a 2.1b 2.1c 2.1d 2.1e 2.1f 2.1g 2.1h') disp(rvy_tot1) disp(' 2.1i 2.2a1 2.2a2 2.2a3 2.2b1 2.2b2 2.2b3 2.2c1 2.2c2 2.2c3 3.1a 3.1b 3.1c') disp(rvy_tot2) disp(' ') disp(' _') disp(' lodrette reaktioner (y) for søjler 1-7 ') disp(' 1a 1b 1c 1d 1e 2.1a 2.1b 2.1c 2.1d 2.1e 2.1f 2.1g 2.1h') disp(rsy_tot1) disp(' 2.1i 2.2a1 2.2a2 2.2a3 2.2b1 2.2b2 2.2b3 2.2c1 2.2c2 2.2c3 3.1a 3.1b 3.1c') disp(rsy_tot2) disp(' _') disp(' Moment for vægge 1-7 ') disp(' 1a 1b 1c 1d 1e 2.1a 2.1b 2.1c 2.1d 2.1e 2.1f 2.1g 2.1h') disp(m_tot1) disp(' 2.1i 2.2a1 2.2a2 2.2a3 2.2b1 2.2b2 2.2b3 2.2c1 2.2c2 2.2c3 3.1a 3.1b 3.1c') disp(m_tot2) % Program slut III.13

32 Ungdomsboliger Brohuset III.2 indput.m % % Inputdata for vægprofiler % % Ungdomsboliger Brohuset % B-6 projekt, maj 2002 % Projektgruppe C207 % Aalborg Universitet % Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, B-sektor % Sohngårdsholmsvej 57, 9000 Aalborg, tlf % % Geometriske data for vægge b1=0.1; % Bredde af væg 1 og 7 h1=9.372; % Længde af tværgåe vægge b2=0.15; % Bredde af væg 2, 4 og 6 h2=2.25; % Kropshøjde af H-profil bf=3.64; % Flangebredde af H-profil b3=0.15; % Bredde af væg 3 og 5 At=[ h1*b1; (2*bf*b2+h2*b2); h1*b2; (2*bf*b2+h2*b2); h1*b2; (2*bf*b2+h2*b2); h1*b1 ]; % Tværsnitsarealer af vægge % Konstanter [m] h_byg =18.68; % Højde af bygning l_byg =22.73; % Længde af bygning l_tra =1.75; % Længde af halv trappeskakt b_byg =9.373; % Bredde af bygning h_k =2.3; % Terrænhøjde over nulpunkt staadprodata % Importerer reaktioner fra tagkonstruktionen, % beregnet i StaadPro inertimoment modstandsmoment % Beregner inertimomenter for de enkelte vægge % Beregner modstandsmomenter for de enkelte % vægge laster lasters normalv normals % Program slut III.14

33 III. Spændings- og reaktionsberegninger III.3 staadprodata.m % Import af StaadPro reaktioner. Datafilen generes med StaadPro % 2000 vha. "export report". Dataene skal være ordnet efter % lasttilfælde. Der genereres matricer med reaktioner for hvert % enkelt lasttilfælde. % % Ungdomsboliger Brohuset % B-6 projekt, maj 2002 % Projektgruppe C207 % Aalborg Universitet % Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, B-sektor % Sohngårdsholmsvej 57, 9000 Aalborg, tlf % load tagreaktioner.dat % Importerer reaktioner % Overflødige kolonner og rækker er % fjernet, og rækker med 0 er tilføjet, % svare til reaktioner fra % tagkonstruktion på H-profilerne tr=-tagreaktioner; % Fortegn ændres på data, og værdierne % gemmes i matricen "tr" % Kræfterne opdeles efter lasttilfældene for i = 1:14 % Egenvægt egenvaegt(i,:)=tr(i,:); k=1; for i = 15:28 sne_fuld(k,:)=tr(i,:); k=k+1; k=1; for i = 29:42 sne_vest(k,:)=tr(i,:); k=k+1; k=1; for i = 43:56 sne_nord(k,:)=tr(i,:); k=k+1; k=1; for i = 57:70 sne_ost(k,:)=tr(i,:); k=k+1; k=1; for i = 71:84 sne_syd(k,:)=tr(i,:); k=k+1; k=1; for i = 85:98 vind_syd_1(k,:)=tr(i,:); k=k+1; % k bruges i de følge % betingelser som tæller % Sne på hele taget % Sne på vestlig tagflade % Sne på nordlig tagflade % Sne på østlig tagflade % Sne på sydlig tagflade % Vind fra syd, sug på hele % tagfladen III.15

34 Ungdomsboliger Brohuset k=1; for i = 99:112 vind_syd_2(k,:)=tr(i,:); k=k+1; k=1; for i = 113:126 vind_syd_3(k,:)=tr(i,:); k=k+1; k=1; for i = 127:140 vind_syd_4(k,:)=tr(i,:); k=k+1; k=1; for i = 141:154 vind_nord_1(k,:)=tr(i,:); k=k+1; k=1; for i = 155:168 vind_nord_2(k,:)=tr(i,:); k=k+1; k=1; for i = 169:182 vind_nord_3(k,:)=tr(i,:); k=k+1; k=1; for i = 183:196 vind_nord_4(k,:)=tr(i,:); k=k+1; k=1; for i = 197:210 vind_vest_1(k,:)=tr(i,:); k=k+1; k=1; for i = 211:224 vind_vest_2(k,:)=tr(i,:); k=k+1; k=1; for i = 225:238 vind_vest_3(k,:)=tr(i,:); k=k+1; % Vind fra syd, tryk på % sydlig tagflade % Vind fra syd, sug på sydlig, % vestlig og østlig tagflade % Vind fra syd, tryk på sydlig % og sug på nordlig, vestlig % og østlig tagflade % Vind fra nord, sug på hele % tagfladen % Vind fra nord, tryk på % nordlig tagflade % Vind fra nord, sug på nordlig, % vestlig og østlig tagflade % Vind fra nord, tryk på nordlig % og sug på sydlig, vestlig % og østlig tagflade % Vind fra vest, sug på % hele tagfladen % Vind fra vest, tryk på % vestlig tagflade % Vind fra vest, sug på nordlig, % sydlig og vestlig tagflade k=1; for i = 239:252 % Vind fra vest, tryk på vestlig vind_vest_4(k,:)=tr(i,:); % og sug på nordlig, sydlig k=k+1; % og østlig tagflade % Program slut III.16

35 III. Spændings- og reaktionsberegninger III.4 inertimoment.m % Beregning af inertimomenter [m^4] for vægge i Brohuset % % Ungdomsboliger Brohuset % B-6 projekt, maj 2002 % Projektgruppe C207 % Aalborg Universitet % Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, B-sektor % Sohngårdsholmsvej 57, 9000 Aalborg, tlf % % reduktionsfaktorer aflæses for (h/2.8,b/2.4) i [Montagebyggeri 2] k1=0.94; % reduktionsfaktor for tværvæg (syd) k2=0.98; % reduktionsfaktor for H (syd) k3=1; % reduktionsfaktor for H (vest) % Inertimoment om x-aksen Ix=[ k1*1/12*b1*h1^3; k2*1/12*b2*h2^3+2*1/12*bf*b2^3+2*(bf*b2)*(h2/2+b2/2)^2; k1*1/12*b3*h1^3; k2*1/12*b2*h2^3+2*1/12*bf*b2^3+2*(bf*b2)*(h2/2+b2/2)^2; k1*1/12*b3*h1^3 k2*1/12*b2*h2^3+2*1/12*bf*b2^3+2*(bf*b2)*(h2/2+b2/2)^2; k1*1/12*b1*h1^3 ]; % Inertimoment om z-aksen Iz=[ 0; k3*1/12*h2*b2^3+2*1/12*b2*bf^3; 0; k3*1/12*h2*b2^3+2*1/12*b2*bf^3; 0; k3*1/12*h2*b2^3+2*1/12*b2*bf^3; 0 ]; Ixsum=sum(Ix); % Sum af inertimoment om x-aksen Izsum=sum(Iz); % Sum af inertimoment om z-aksen % Program slut III.17

36 Ungdomsboliger Brohuset III.5 modstandsmoment.m % Beregning af modstandsmomenter [m^3] for vægge i Brohuset. % % Ungdomsboliger Brohuset % B-6 projekt, maj 2002 % Projektgruppe C207 % Aalborg Universitet % Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, B-sektor % Sohngårdsholmsvej 57, 9000 Aalborg, tlf % % Væg 1 % Modstandsmoment om x-aksen Wx=[ Ix(1)/(h1/2); Ix(2)/(h2/2+b2); Ix(3)/(h1/2); Ix(2)/(h2/2+b2); Ix(3)/(h1/2); Ix(2)/(h2/2+b2); Ix(1)/(h1/2) ]; % Modstandsmoment om z-aksen Wz=[ Iz(1)/(b1/2); Iz(2)/(bf/2); Iz(3)/(b3/2); Iz(2)/(bf/2); Iz(3)/(b3/2); Iz(2)/(bf/2); Iz(1)/(b1/2) ]; % Program slut III.18

37 III. Spændings- og reaktionsberegninger III.6 laster.m % Beregninger af laster [kn/m] pr. etage i Brohuset. % % Ungdomsboliger Brohuset % B-6 projekt, maj 2002 % Projektgruppe C207 % Aalborg Universitet % Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, B-sektor % Sohngårdsholmsvej 57, 9000 Aalborg, tlf % % Bunden last [kn/m^2] daekele1e =3.04; % Egenlast af dækelement terraak=7.4; % Egenlast af terrændæk % Frie egenlaster [kn/m^2] letvaeg =0.57; % Egenlast af lette skillevægge gulvkons =0.21; % Egenlast af gulvbelægning % Nyttelaster [kn/m^2] pers_inv =2.0; % Nyttelast fra personer og inventar tagrum =0.5; % Nyttelast i tagrum adgang =3.0; % Nyttelast på adgangsarealer parkering=3.0; % Nyttelast på parkeringsarealer % Naturlaster [kn/m^2] q_sne =si_sne*0.72; % Snebelastning q_vind=si_vind*0.57*fortegn_vind; % Vindbelastning % Belastninger pr. etage [kn/m^2] % Etage7 egnelast7 =daekele1e*si_bunden; nyttelast7=tagrum*si_nytte1; last7 =egnelast7+nyttelast7; % Etage6 egnelast6 =daekele1e*si_bunden; fri6 =(letvaeg+gulvkons)*si_fri; nyttelast6=pers_inv*si_nytte2; last6 =egnelast6+fri6+nyttelast6+last7; % Etage5 egnelast5 =daekele1e*si_bunden; fri5 =(letvaeg+gulvkons)*si_fri; nyttelast5=pers_inv*si_nytte1; last5 =egnelast5+fri5+nyttelast5+last6; % Etage4 egnelast4 =daekele1e*si_bunden; fri4 =(letvaeg+gulvkons)*si_fri; nyttelast4=pers_inv*si_nytte1; last4 =egnelast4+fri4+nyttelast4+last5; III.19

K.I.I Forudsætning for kvasistatisk respons

K.I.I Forudsætning for kvasistatisk respons Kontrol af forudsætning for kvasistatisk vindlast K.I Kontrol af forudsætning for kvasistatisk vindlast I det følgende er det eftervist, at forudsætningen, om at regne med kvasistatisk vindlast på bygningen,

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

Festtelt, Aluminiumrammer Type 6,0-2,2-3,3 og Type 9,0-2,2-3,8 Statiske beregninger EN 13782:2005

Festtelt, Aluminiumrammer Type 6,0-2,2-3,3 og Type 9,0-2,2-3,8 Statiske beregninger EN 13782:2005 Festtelt, Aluminiumrammer Type 6,0-2,2-3,3 og Type 9,0-2,2-3,8 Statiske beregninger EN 13782:2005 Kibæk Presenning Lyager 11, 6933 Kibæk Udgivelsesdato : Juli 2009 Projekt : 14.7414.07 Rev. : A Udarbejdet

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster Bilag A Laster Følgende er en gennemgang af de laster, som konstruktionen påvirkes af. Disse bestemmes i henhold til DS 410: Norm for last på konstruktioner, hvor de konkrete laster er: Nyttelast (N) Snelast

Læs mere

A. BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER FOR KONSTRUKTION... A.1 A.1 Normgrundlag... A.1 A.2 Styrkeparametre... A.2 A.2.1 Beton... A.2 A.2.2 Stål... A.

A. BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER FOR KONSTRUKTION... A.1 A.1 Normgrundlag... A.1 A.2 Styrkeparametre... A.2 A.2.1 Beton... A.2 A.2.2 Stål... A. Indholdsfortegnelse A. BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER FOR KONSTRUKTION... A. A. Normgrundlag... A. A. Styrkeparametre... A. A.. Beton... A. A.. Stål... A. B. SKITSEPROJEKTERING AF BÆRENDE SYSTEM...B. B. Udformning

Læs mere

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT DTU Byg Opstalt nord Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff Mikkelsen A101 Study number s110141 Scale DTU Byg Opstalt øst Scale Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Implementering af det digitale byggeri

Implementering af det digitale byggeri Implementering af det digitale byggeri Proces THT Revit Plug-in KS KS Pro Stabilitet Rumgitter Robot Komponenter KS Sigma Prisberegning Solibri MS Project Tidsplan ArchiCad Database Rapport MagiCad BMF

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Sandergraven. Vejle Bygning 10

Sandergraven. Vejle Bygning 10 Sandergraven. Vejle Bygning 10 Side : 1 af 52 Indhold Indhold for tabeller 2 Indhold for figur 3 A2.1 Statiske beregninger bygværk Længe 1 4 1. Beregning af kvasistatisk vindlast. 4 1.1 Forudsætninger:

Læs mere

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3.1 Lodrette laster 3.1.1 Nyttelast 6 3.1. Sne- og vindlast 6 3.1.3 Brand og ulykke 6 3. Lastkombinationer 7 3..1 Vedvarende eller midlertidige dimensioneringstilfælde

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Reaktioner fra rammer og vindgitter 4. juli

Reaktioner fra rammer og vindgitter 4. juli Initialer: jjo D S STÅLK O IM STRU K TIO IVA/S Bosch - Moeller & Devicon Sagsnum m er: 43.259 Reaktioner fra rammer og vindgitter 4. juli 2 0 0 8 Beregnet for rammer uden nyttelast på taget af hensyn til

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen SBi, Aalborg Universitet Sammenfatning 1 Revurdering af tidligere prøvning af betonstyrken i de primære konstruktioner viser

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 BESKRIVELSE AF DET STATISKE SYSTEM... 2 LODRETTE LASTER:... 2 VANDRETTE LASTER:... 2 OMFANG AF STATISKE BEREGNINGER:... 2 KRÆFTERNES GENNEMGANG IGENNEM BYGGERIET...

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

Bilag A: Beregning af lodret last

Bilag A: Beregning af lodret last Bilag : Beregning af lodret last dette bilag vil de lodrette laster, der virker på de respektive etagers bærende vægge, blive bestemt. De lodrette laster hidrører fra etagedækkernes egenvægt, de bærende

Læs mere

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Betonelementer udnyttet til grænsen Kaare K.B. Dahl Agenda Nøgletal og generel opbygning Hovedstatikken for lodret last Stål eller beton? Lidt om beregningerne Stabilitet

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg -Bianco Lunos Allé 8B st tv

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg -Bianco Lunos Allé 8B st tv J Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg -Bianco Lunos Allé 8B st tv Rev. 12-07-2016 Sags nr.: 16-0239 Byggepladsens adresse: Bianco Lunos Allé 8B st tv 1868 Frederiksberg

Læs mere

RAYCHEM A/5. og 7 as, Herstedøster. Udvidelse, godshal STATISK BEREGNING AF OVERBYGNING

RAYCHEM A/5. og 7 as, Herstedøster. Udvidelse, godshal STATISK BEREGNING AF OVERBYGNING .***' R-K BETONELEMENTER K/S. 2670 Greve Strand Telf. {02)90 15 66 Postgiro: 5 5417 00 Bank: Kbh. Handelsbank DenneiIhenhører til byggetilladelse af Pt«BÆRENTZEN 2? III,, IQ* ALBERTSLUND KOMMUNE UULI '**?

Læs mere

Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler

Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler November 2007 Indhold 1 Eksempel 1: Stålramme i halkonstruktion... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Opsætning... 3 1.3 Knuder og stænger... 5 1.4 Understøtninger...

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16 Indholdsfortegnelse A1. Projektgrundlag... 3 Bygværket... 3 Grundlag... 3 Normer mv.... 3 Litteratur... 3 Andet... 3 Forundersøgelser... 4 Konstruktioner... 5 Det bærende system... 5 Det afstivende system...

Læs mere

Bilag K-Indholdsfortegnelse

Bilag K-Indholdsfortegnelse 0 Bilag K-Indholdsfortegnelse Bilag K-Indholdsfortegnelse BILAG K-1 LASTER K- 1.1 Elementer i byggeriet K- 1. Forudsætninger for lastoptagelse K-7 1.3 Egenlast K-9 1.4 Vindlast K-15 1.5 Snelast K-5 1.6

Læs mere

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2 4 HOVEDSTABILITET 4 HOVEDSTABILITET 1 4.1 Generelt 2 4.2 Vandret lastfordeling 4 4.2.1.1 Eksempel - Hal efter kassesystemet 7 4.2.2 Lokale vindkræfter 10 4.2.2.1 Eksempel Hal efter skeletsystemet 11 4.2.2.2

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Version.0 Dokumentationsrapport 009-03-0 Teknikerbyen 34 830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 7 89 16 www.alectia.com U D V

Læs mere

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker)

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Bøjningsdimensionering af bjælker - Statisk bestemte bjælker - Forankrings og stødlængder - Forankring af endearmering - Statisk ubestemte bjælker Forskydningsdimensionering

Læs mere

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner)

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

Deformation af stålbjælker

Deformation af stålbjælker Deformation af stålbjælker Af Jimmy Lauridsen Indhold 1 Nedbøjning af bjælker... 1 1.1 Elasticitetsmodulet... 2 1.2 Inertimomentet... 4 2 Formelsamling for typiske systemer... 8 1 Nedbøjning af bjælker

Læs mere

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

Plan Ramme 4. Eksempler. Januar 2012

Plan Ramme 4. Eksempler. Januar 2012 Plan Ramme 4 Eksempler Januar 2012 Indhold 1. Eksempel 1: Stålramme i halkonstruktion... 3 1.1. Introduktion... 3 1.2. Opsætning... 3 1.3. Knuder og stænger... 4 1.4. Understøtninger... 7 1.5. Charnier...

Læs mere

Dimension Plan Ramme 4

Dimension Plan Ramme 4 Dimension Plan Ramme 4 Eksempler August 2013 Strusoft DK Salg Udvikling Filial af Structural Design Software Diplomvej 373 2. Rum 247 Marsallé 38 info.dimension@strusoft.com in Europe AB, Sverige DK-2800

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles 2. Skitseprojektering af bygningens statiske system KONSTRUKTION I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles : Totalstabilitet af bygningen i

Læs mere

Statik rapport. Bygningskonstruktøruddanelsen

Statik rapport. Bygningskonstruktøruddanelsen Statik rapport Erhvervsakademiet, Aarhus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Myndighedsprojekt Klasse: 13BK1B Gruppe nr.: 11 Thomas Hagelquist, Jonas Madsen, Mikkel Busk, Martin Skrydstrup

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

Kursusgang 10: Introduktion til elementmetodeprogrammet Abaqus anden del

Kursusgang 10: Introduktion til elementmetodeprogrammet Abaqus anden del 1 elementmetodeprogrammet Abaqus anden del Kursus: Statik IV Uddannelse: 5. semester, bachelor/diplomingeniøruddannelsen i konstruktion Forelæser: Johan Clausen Institut for Byggeri og Anlæg Efterår, 2010

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : 08-06-2012 Side : 1 af 141

A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : 08-06-2012 Side : 1 af 141 Side : 1 af 141 Indhold A2.2 Statiske beregninger Konstruktionsafsnit 2 1. Dimensionering af bjælke-forbindelsesgangen. 2 1.1 Dimensionering af bjælke i modulline G3 i Tagkonstruktionen. 2 1.2 Dimensionering

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge

A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge Anvendelsesområde Denne håndbog gælder både for A2.05win og A2.06win. Med A2.05win beregner man kun system af enkelte separate vægge. Man får som resultat horisontalkraftsfordelingen

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Dokumentationsrapport Lastfastsættelse B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg Lastfastsættelse

Læs mere

Profil dimension, valgt: Valgt profil: HEB 120 Ændres med pilene

Profil dimension, valgt: Valgt profil: HEB 120 Ændres med pilene Simpelt undertsøttet bjælke Indtast: Anvendelse: Konsekvensklasse, CC2 F y Lodret nyttelast 600 [kg] Ændres med pilene F z Vandret nyttelast 200 [kg] L Bjælkelængde 5.500 [mm] a Længde fra ende 1 til lastpunkt

Læs mere

Lastkombinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ

Lastkombinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ Lastkobinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ Nu er henholdsvis den karakteristiske egenlast, last, vindlast, snelast nyttelast bestet for bygningens tre dele,, eedækkene kælderen. Derfor opstilles der

Læs mere

Bygningskonstruktion og arkitektur

Bygningskonstruktion og arkitektur Bygningskonstruktion og arkitektur Program lektion 1 8.30-9.15 Rep. Partialkoefficientmetoden, Sikkerhedsklasser. Laster og lastkombinationer. Stålmateriale. 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15 Tværsnitsklasser.

Læs mere

Konstruktion IIIb, gang 13 (Jernbetonplader)

Konstruktion IIIb, gang 13 (Jernbetonplader) Christian Frier Aalborg Universitet 003 Konstrktion IIIb, gang 13 (Jernbetonplader) Virkemåde / dformninger / nderstøtninger Overslagsregler fra Teknisk Ståbi Enkeltspændte plader Dobbeltspændte plader

Læs mere

Redegørelse for statisk dokumentation

Redegørelse for statisk dokumentation Redegørelse for statisk dokumentation Nedrivning af bærende væg Vestbanevej 3 Dato: 22-12-2014 Sags nr: 14-1002 Byggepladsens adresse: Vestbanevej 3, 1 TV og 1 TH 2500 Valby Rådgivende ingeniører 2610

Læs mere

3/13/2003. Tektonik Program lektion Stabilitet ved anvendelse af skiver. Stabilitet af bygningskonstruktioner

3/13/2003. Tektonik Program lektion Stabilitet ved anvendelse af skiver. Stabilitet af bygningskonstruktioner Tektonik Program lektion 5 8.15-9.00 Stabilitet ved anvendelse af skiver 9.15 9.30Pause 9.30 12.00 Opgaveregning. Kursusholder Poul Henning Kirkegaard, institut 5, Aalborg Universitet March 13, 2003 P.H.

Læs mere

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa Aabenraa den 02.09.2014 Side 1 af 16 Bygherre: Byggesag: Arkitekt: Emne: Forudsætninger: Tønder Kommune Løgumkloster Distriktsskole Grønnevej 1, 6240 Løgumkloster Telefon 74 92 83 10 Løgumkloster Distriktsskole

Læs mere

Etagebyggeri i porebeton - stabilitet

Etagebyggeri i porebeton - stabilitet 07-01-2015 Etagebyggeri i porebeton - stabilitet Danmarksgade 28, 6700 Esbjerg Appendix- og bilagsmappe Dennis Friis Baun AALBORG UNIVERSITET ESBJERG OLAV KRISTENSEN APS DIPLOMPROJEKT 1 af 62 Etagebyggeri

Læs mere

Centralt belastede søjler med konstant tværsnit

Centralt belastede søjler med konstant tværsnit Centralt belastede søjler med konstant tværsnit Af Jimmy Lauridsen Indhold 1 Den kritiske bærevene... 1 1.1 Elasticitetsmodulet... 2 1.2 Inertimomentet... 4 1.3 Søjlelængde... 8 1 Den kritiske bæreevne

Læs mere

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S Etablering af ny fabrikationshal for Dokumentationsrapport for stålkonstruktioner Byggeri- & anlægskonstruktion 4. Semester Gruppe: B4-1-F12 Dato: 29/05-2012 Hovedvejleder: Jens Hagelskjær Faglig vejleder:

Læs mere

4Q APR Knude. SIDE: 1 NAVN i CO. DAT0: Koordinater X Y. Frihedsgrader vandret lodret drejning. Start nr CJ *3 HL- & 1 2.

4Q APR Knude. SIDE: 1 NAVN i CO. DAT0: Koordinater X Y. Frihedsgrader vandret lodret drejning. Start nr CJ *3 HL- & 1 2. N I E L S E N ' & R I S A G E R A P S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA FRI MARSKVEJ 9 00 NÆSTVED TLF (0) Program: Beregning af snitkræfter vad elementmetoden. Q8 0 ^vkcuøi 090 SAG NR :9 SAGSNAVN:Hvidovrevej 99

Læs mere

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1 DOKUMENTATION Side 1 Lastberegning Forudsætninger Generelt En beregning med modulet dækker én væg i alle etager. I modsætning til version 1 og 2 beregner programmodulet også vind- og snelast på taget.

Læs mere

Egenlast: Tagkonstruktionen + stål i tag - renskrevet

Egenlast: Tagkonstruktionen + stål i tag - renskrevet Egenlast: Tagkonstruktionen + stål i tag - renskrevet Tagets langsider udregnes: 6.708203934 $12.5 $2 167.7050984 2 Tagets antages at være elletungt (http://www.ringstedspaer.dk/konstruktioner.ht) og derved

Læs mere

B. Bestemmelse af laster

B. Bestemmelse af laster Besteelse af laster B. Besteelse af laster I dette afsnit fastlægges de laster, der forudsættes at virke på konstruktionen. Lasterne opdeles i egenlast, nyttelast, snelast, vindlast, vandret asselast og

Læs mere

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009 Froland kommune Froland Idrettspark Statisk projektgrundlag Februar 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Froland kommune Froland Idrettspark

Læs mere

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007 Bjælke beregning Stubvænget 3060 Espergærde Matr. nr. Beregningsforudsætninger Beregningerne udføres i henhold til Eurocodes samt Nationale Anneks. Eurocode 0, Eurocode 1, Eurocode 2, Eurocode 3, Eurocode

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Plan Ramme 4. Eksempler. Januar 2011

Plan Ramme 4. Eksempler. Januar 2011 Plan Ramme 4 Eksempler Januar 2011 Indhold 1. Eksempel 1: Stålramme i halkonstruktion... 3 1.1. Introduktion... 3 1.2. Opsætning... 3 1.3. Knuder og stænger... 4 1.4. Understøtninger... 6 1.5. Charnier...

Læs mere

Design of a concrete element construction - Trianglen

Design of a concrete element construction - Trianglen Design of a concrete element construction - Trianglen A2. Statiske Beregninger Sandy S. Bato Bygge- og Anlægskonstruktioner Aalborg Universitet Esbjerg Bachelorprojekt A2 Statiske beregninger Side: 3

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

Betonkonstruktioner, 5 (Jernbetonplader)

Betonkonstruktioner, 5 (Jernbetonplader) Christian Frier Aalborg Universitet 006 Betonkonstrktioner, 5 (Jernbetonplader) Virkemåde / dformninger / nderstøtninger Enkeltspændte plader Dobbeltspændte plader Deformationsberegninger 1 Christian Frier

Læs mere

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner)

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Førspændt/efterspændt beton Statisk virkning af spændarmeringen Beregning i anvendelsesgrænsetilstanden Beregning i brudgrænsetilstanden Kabelkrafttab

Læs mere

For at finde ud af om konstruktionen kan holde, beregnes spændingstilstanden. Her skal det gælde: s 2 C 3 t 2 % f y

For at finde ud af om konstruktionen kan holde, beregnes spændingstilstanden. Her skal det gælde: s 2 C 3 t 2 % f y Spændingstilstand For at finde ud af om konstruktionen kan holde, beregnes spændingstilstanden. Her skal det gælde: s 2 C 3 t 2 % f y. For at beregne dette, findes først normalspændinger s ved Naviers

Læs mere

Kap. 1 Projekteringsgrundlag. Statikjournal. Som projekteringsgrundlag har vi brugt følgende Eurocode som vist herunder:

Kap. 1 Projekteringsgrundlag. Statikjournal. Som projekteringsgrundlag har vi brugt følgende Eurocode som vist herunder: Kap. 1 Projekteringsgrundlag Statikjournal Som projekteringsgrundlag har vi brugt følgende Eurocode som vist herunder: Kap. 2 - Statisk analyse Lodret last Rem Rem Sne Tag Spær Lægter + fast. undertag

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

Appendix Danmarks Tekniske Universitet Projektnummer S 11-010

Appendix Danmarks Tekniske Universitet Projektnummer S 11-010 Bachelor projekt Appendix Danmarks Tekniske Universitet Projektnummer S 11-010 Analyse af gitterkuppel Appendix A Jeanette Brender Jesper Sørensen Appendix A - Kuplens geometri Geometrien af den i opgaven

Læs mere

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde :

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde : BETONSØJLE VURDERING af dimension 1 Betonsøjle Laster: på søjletop egenlast Normalkraft (Nd) i alt : 213,2 kn 15,4 kn 228,6 kn Længde : søjlelængde 2,20 m indspændingsfak. 1,00 knæklængde 2,20 m h Sikkerhedsklasse

Læs mere

Dimension Plan Ramme 4

Dimension Plan Ramme 4 Dimension Plan Ramme 4 August 2013 Strusoft DK Salg Udvikling Filial af Structural Design Software Diplomvej 373 2. Rum 247 Marsallé 38 info.dimension@strusoft.com in Europe AB, Sverige DK-2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Eksempel på inddatering i Dæk.

Eksempel på inddatering i Dæk. Brugervejledning til programmerne Dæk&Bjælker samt Stabilitet Nærværende brugervejledning er udarbejdet i forbindelse med et konkret projekt, og gennemgår således ikke alle muligheder i programmerne; men

Læs mere

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006 Notat Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 006 Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen, SBi, 007-01-1 Formål Dette notat beskriver og sammenligner normkravene til betonkonstruktioner

Læs mere

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

I-BJÆLKER I TAG Let tag 1 fag

I-BJÆLKER I TAG Let tag 1 fag I-BJÆLKER I TAG Let tag 1 fag Type Bredde øjde s=400 s=6 S=813 s=00 s=1220 200 200 5,1 4,4 3,9 3,6 3,3 220 220 5,5 4,8 4,2 3,9 3,6 240 240 5,9 5,1 4,6 4,2 3,9 250 250 6,1 5,3 4,7 4,4 4,0 300 300 7,1 6,2

Læs mere

Statiske beregninger for enfamiliehus Egeskellet 57 i Malling

Statiske beregninger for enfamiliehus Egeskellet 57 i Malling Statiske beregninger for enfailiehus Egeskellet 57 i Malling Statiske beregninger Hanebånd Lodret last på hanebånd (45 45): L h 4 p rh 057 k 05 k 3 06 p rh = 073 k p kh 057 k 05 k 0 06 p kh = 064 k p ψh

Læs mere

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002 Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet 1. udgave, 2002 Titel Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2002 Forfattere Mogens Buhelt og Jørgen Munch-Andersen

Læs mere

Afgangsprojekt. Tanja van der Beek

Afgangsprojekt. Tanja van der Beek 2011 Afgangsprojekt Tanja van der Beek 09-02-2011 Titelblad 1 Titelblad Titel: Campus Varde Periode: Fra d. 18. 11. 2010 til d. 01. 02. 2011 Forfatter: Vejleder: Tanja van der Beek Sven Krabbenhøft Side

Læs mere

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDARBEJDET AF: SINE VILLEMOS DATO: 29. OKTOBER 2008 Sag: 888 Gyvelvej 7, Nordborg Emne: Udvalgte beregninger, enfamiliehus Sign: SV Dato: 29.0.08

Læs mere

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt.

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt. Side 1 af 5 Statisk redegørelse Sagsnr.: 16-001 Sagsadresse: Traneholmen 28, 3460 Birkerød Bygherre: Henrik Kaltoft 1. Projektet I forbindelse med forestående etablering af ny 1.sal på eksisterende ejendom

Læs mere

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Konstruktion

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Konstruktion Konstruktion 1 2 Bilag K1: Laster på konstruktion Bygningen, der projekteres, dimensioneres for følgende laster: Egen-, nytte-, vind- og snelast. Enkelte bygningsdele er dimensioneret for påkørsels- og

Læs mere

Forudsætninger Decimaltegnet i de indtastede værdier skal være punktum (.) og ikke komma (,).

Forudsætninger Decimaltegnet i de indtastede værdier skal være punktum (.) og ikke komma (,). Indledning Anvendelsesområde Programmet behandler terrændæk ifølge FEM (Finite Element Metoden). Terrændækket kan belastes med fladelast (kn/m 2 ), linjelaster (kn/m) og punktlaster (kn) med valgfri placering.

Læs mere

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag , Frederikshavn Nedstyrtning af gavl 2014-11-28, Rambøll & John D. Sørensen, Aalborg Universitet 1/10 1. Afgrænsning Søndag d. 9/11 mellem kl. 11 og 12 styrtede en gavl ned i Mølleparken i Frederikshavn.

Læs mere

Indhold. B Skitseforslag A 13 B.1 Dimensionering af ramme i forslag A C Skitseforslag B 15 C.1 Dimensionering af søjle...

Indhold. B Skitseforslag A 13 B.1 Dimensionering af ramme i forslag A C Skitseforslag B 15 C.1 Dimensionering af søjle... Indhold A Laster og lastkombinationer 1 A.1 Karakteristiske laster................................ 1 A.1.1 Karakteristisk egenlast........................... 1 A.1.2 Karakteristisk nyttelast..........................

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG BILAG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C Tlf. 72 20 38 00 poul.christiansen@teknologisk.dk Bilag 1 Teknologisk Institut

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen 1 Titelblad Titel: Tema: Hovedvejleder: Fagvejledere: Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology En kompliceret bygning Jens Hagelskjær Henning Andersen Sven Krabbenhøft Jakob Nielsen Projektperiode:

Læs mere

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Deklarerede styrkeparametre: Enkelte producenter har deklareret styrkeparametre for bestemte kombinationer af sten og mørtel. Disse

Læs mere

Bygningskonstruktion og Arkitektur, 5 (Dimensionering af bjælker)

Bygningskonstruktion og Arkitektur, 5 (Dimensionering af bjælker) Bygningskonstruktion og Arkitektur, 5 (Dimensionering af bjælker) Overslagsregler fra Teknisk Ståbi Bøjningsimensionering af bjælker - Statisk bestemte bjælker - Forankrings og stølænger - Forankring af

Læs mere

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold Indhold INDLEDNING... 2 BYGNINGSBESKRIVELSE... 2 BRANDSEKTIONER... 4 BRANDCELLEVÆGGE... 4 BYGNINGENS INDRETNING... 4 BYGNINGSDEL KLASSER... 4 BYGNINGENS

Læs mere