Tabelbilag til De videregående uddannelser i tal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabelbilag til De videregående uddannelser i tal"

Transkript

1 Tabelbilag til De videregående uddannelser i tal Oktober 2000 Bilagsoversigt Bilag til kapitel 1: Introduktion - Tabel 1.1 Ansøgere, optagne og afviste via koordinerede tilmelding i perioden Tabel 1.2 Optaget i perioden fordelt på uddannelsesområder - Tabel 1.3 Uddannelser med det højeste optag i perioden Tabel 1.4 Optagne og afviste ved de videregående uddannelser fordelt efter hovedtyper af uddannelser - Tabel 1.5 Optagne og afviste ved de videregående uddannelser fordelt efter hovedtyper af uddannelser - Tabel 1.6 Samlet bestand af studerende på videregående uddannelser i 1998 fordelt på institutionstyper - Tabel 1.7 Samlet bestand af studerende på videregående uddannelser i 1998 fordelt på institutioner og amter - Tabel 1.8 Samlet bestand på korte, mellemlange og lange videregående uddannelser fordelt på institutionstyper, institutioner og uddannelsesgrupper Bilag til kapitel 2: Antal studerende ved de videregående uddannelser - Tabel 2.1 Bestandsudviklingen på de videregående uddannelser - Tabel 2.2 Bestandsudviklingen på korte videregående uddannelser Tabel 2.3 Bestandsudviklingen på mellemlange videregående uddannelser Tabel 2.4 Bestandsudviklingen på bacheloruddannelser Tabel 2.5 Bestandsudviklingen på kandidatuddannelser

2 - Tabel 2.6 Samlet bachelor- og kandidatbestand fordelt på uddannelsesområder Tabel 2.7 Samlet bachelor- og kandidatbestand fordelt på hovedområder Tabel 2.8 Samlet tilgang til korte videregående uddannelser Tabel 2.9 Samlet tilgang til mellemlange videregående uddannelser Tabel 2.10 Samlet tilgang til bacheloruddannelser Tabel 2.11 Samlet tilgang til kandidatuddannelser Tabel 2.12 Antal personer der fuldfører en videregående uddannelser samt fremskrivninger for antal fuldførte i perioden Tabel 2.13 Indeks for udviklingen i antal personer der fuldfører en videregående uddannelse samt fremskrivninger Tabel 2.14 Antal fuldførte korte videregående uddannelser Tabel 2.15 Antal fuldførte mellemlange videregående uddannelser Tabel 2.16 Antal fuldførte kandidatuddannelser Tabel 2.17 Korte videregående uddannelser historiske tal for tilgang, fuldførte og bestand samt fremskrivninger Tabel 2.18 Mellemlange videregående uddannelser historiske tal for tilgang, fuldførte og bestand samt fremskrivninger Tabel 2.19 Bacheloruddannelser historiske tal for tilgang og bestand samt fremskrivninger Tabel 2.20 Kandidatuddannelser historiske tal for tilgang, fuldførte og bestand samt fremskrivninger Bilag til kapitel 3: Fuldførelse, afbrud og studieskift - Tabel 3.1 Samlede fuldførelsesprocenter for de videregående uddannelser Samt gennemsnit for årene og Tabel 3.2 Fuldførelse, afbrud og studieskift 1998 for udvalgte KVU - Tabel 3.3 Fuldførelse, afbrud og studieskift 1998 for udvalgte MVU - Tabel 3.4 Fuldførelse, afbrud og studieskift 1998 for udvalgte bacheloruddannelser 2

3 - Tabel 3.5 Fuldførelse, afbrud og studieskift 1998 for uddelte kandidatuddannelser - Tabel 3.6 Studerende der afbryder og skifter studie (1998) Bilag til kapitel 4: Andre oplysninger om de studerende - Tabel 4.1 De studerendes aldersfordeling i procent ved start af videregående uddannelse 1998 og samlet tilgangstal. - Tabel 4.2 De studerendes aldersfordeling i procent ved fuldført videregående uddannelse 1998 samt samlet antal fuldførte. - Tabel 4.3 Gennemsnitsaldre på tilgang og fuldførte på de videregående uddannelser Tabel 4.4 Samlet tilgang til udvalgte videregående uddannelser procentvis fordelt på aldersintervaller. - Tabel 4.5 Samlet antal fuldførte fra udvalgte videregående uddannelser procentvis fordelt på aldersintervaller. - Tabel 4.6 Procentdel kvinder af bestand Tabel 4.7 Procentdel kvinder af bestand for udvalgte uddannelsesgrupper - Tabel 4.8 Procentdel kvinder på udvalgte korte videregående uddannelser Tabel 4.9 Procentdel kvinder på udvalgte mellemlange videregående uddannelser Tabel 4.10 Procentdel kvinder på udvalgte bacheloruddannelser Tabel 4.11 Procentdel kvinder på udvalgte kandidatuddannelser Tabel 4.12 Gennemsnitlig studietid på de videregående uddannelse Tabel 4.13 Gennemsnitlig studietid på udvalgte korte videregående uddannelse Tabel 4.14 Gennemsnitlig studietid på udvalgte mellemlange videregående uddannelse Tabel 4.15 Gennemsnitlig studietid på udvalgte lange videregående uddannelse

4 Bilag til kapitel 5: Ressourcer - Tabel 5.1 Taxameterbevillinger i perioden fordelt på uddannelsesområder - Tabel 5.2 Enhedsomkostninger pr. studenterårsværk i perioden Tabel 5.3 Bevilling og aktivitetsfordeling på uddannelsesområder for 1999 målt i STÅ - Tabel 5.4 Bestand og antal af støttemodtager ved 10 højere læreanstalter Tabel 5.5 Årsværksforbrug 1998 på universitetsinstitutioner fordelt på stillingskategorier og køn - Tabel 5.6 Årsværksforbrug på øvrige videregående uddannelsesinstitutioner fordelt på stillingskategorier og køn Bilag til kapitel 6: Åben uddannelse - Tabel 6.1 Åben uddannelse på videregående uddannelsesinstitutioner fordelt på faglige hovedområder - Tabel 6.2 Åben videregående uddannelse fordelt på institutioner - Tabel 6.3 Åben uddannelse i 1999 på videregående uddannelsesinstitutioner fordelt på uddannelsesgrupper Bilag til kapitel 7: Uddannelse og arbejdsmarked - Tabel 7.1 Ledige i procent af arbejdsstyrken fordelt på højeste fuldførte uddannelse Tabel 7.2 Udannelsesfordelt ledighed og arbejdsstyrke for udvalgte KVU Tabel 7.3 Udannelsesfordelt ledighed og arbejdsstyrke for udvalgte MVU Tabel 7.4 Udannelsesfordelt ledighed og arbejdsstyrke for udvalgte LVU Tabel 7.5 Ledighedsberørte i procent af forsikrede apr/maj 1996 og apr/maj

5 Bilag til kapitel 1: Introduktion Uddannelserne: Tabel 1.1 Ansøgere, optagne og afviste via koordinerede tilmelding (KOT) i perioden Note: Antal institutioner og antal uddannelser, der er omfattet af KOT, varierer over tid, hvorfor sammenligninger år imellem skal foretages med en vis varsomhed Ansøgere Optagne 1) Afviste Ansøgere (indeks 1991=100) Optagne (indeks 1991=100) Afviste i procent af ansøgere 37% 31% 34% 33% 29% 28% 26% 23% 21% 20% Kilde : Tilmeldingssekretariatet. Københavns Universitet. 1) inkl. standby Tabel 1.2 Optaget i perioden fordelt på uddannelsesområder Note: Antal institutioner og antal uddannelser, der er omfattet af KOT, varierer over tid, hvorfor sammenligninger år imellem skal foretages med en vis varsomhed. Tabel 1.3 Uddannelser med det højeste optag i perioden Note: Antal institutioner og antal uddannelser, der er omfattet af KOT, varierer over tid, hvorfor sammenligninger år imellem skal foretages med en vis varsomhed. Uddannelsesområder Antal Indeks Tekniske udd Naturvidenskabelige udd. 1) Sundhedsudd Samfundsvidensk. udd. 2) Humanistiske udd Pædagogiske udd Kilde : Tilmeldingssekretariatet. Københavns Universitet. 1) Indeholder for år 2000 også en række nye IT-erhvervsakademiuddannelser, og kan derfor ikke helt sammenlignes med tidligere år. 2) Opgjort ekskl. 1-årig hhx. År 2000 indeholder også en række nye merkantile erhvervsakademiuddannelser, og er derfor ikke fuldt sammenligneligt med tidligere år. Uddannelsesområder Samfundsvidenskab på univ. og handelshøjsk Naturvidenskab på universiteterne Humaniora på universiteterne Pædagog

6 Lærer Sygeplejeske 1) Ingeniøruddannelserne Datamatiker Kilde : Tilmeldingssekretariatet. Københavns Universitet. 1) Inkl. radiografer Tabel 1.4 Optagne og afviste via Den Koordinerede Tilmelding 28/ og 28/ 2000 ved de videregående uddannelser fordelt efter hovedtyper af uddannelser. Ekskl. standby og incl. optag til 1-årig hhx. Note: Antal institutioner og antal uddannelser, der er omfattet af KOT, varierer over tid, hvorfor sammenligninger år imellem skal foretages med en vis varsomhed. Optagne Institution Forskel Forskel i absolut procent Afviste Forskel absolut Forskel i procent Københavns Universitet ,80% ,60% Århus Universitet ,20% ,10% Syddansk Universitet ,10% ,90% Roskilde Universitetscenter ,20% ,00% Ålborg Universitet ,10% ,90% Handelshøjskolen i København ,70% ,50% Handelshøjskolen i Århus ,30% ,80% Danmarks Tekniske Universitet ,50% ,20% Den kgl. Veterinær og Landbohøjskole ,10% ,90% Danmarks Farmaceutiske Højskole ,00% ,90% Universiteter i alt ,50% ,20% Ingeniørhøjskoler ,00% ,80% De Tekniske skoler ,70% ,30% Skovskolen ,90% ,60% Danmarks Journalist Højskole ,60% ,90% Handelshøjskole-afdelinger ,10% ,60% Handelsskolerne ,50% ,00% Den Grafiske Højskole ,00% ,20% De Sociale Højskoler ,30% ,10% KC-Center for tegnsprog ,60% ,40% Ergo- og Fysioterapeutskoler ,40% ,10% Sygeplejeskoler ,40% ,20% Jordemoderskolen ,60% ,30% Hospitalslaborantskolerne ,80% ,10% 6

7 Økonomaskolen ,00% ,70% Lærerseminarierne ,40% ,60% Pædagogseminarierne ,10% ,30% Ernærings- og Husholdningsseminarierne ,80% ,10% Håndarbejdslærerseminarierne ,50% ,20% Arkitektskolerne ,30% ,80% Biblioteksskolerne ,50% ,00% Øvrige ,60% ,60% Den Koordinerede tilmelding i alt ,00% ,00% Kilde : Tilmeldingssekretariatet. Københavns Universitet. Tabel 1.5 Optagne og afviste via den Koordinerede Tilmelding (KOT) 28/ og 28/ 2000 ved de videregående uddannelser fordelt efter hovedtyper af uddannelser. Ekskl. standby og incl. optag til 1-årig hhx. Note: Antal institutioner og antal uddannelser, der er omfattet af KOT, varierer over tid, hvorfor sammenligninger år imellem skal foretages med en vis varsomhed. Optagne Uddannelse Forskel Forskel i absolut procent Afviste Forskel Forskel i absolut procent -Ingeniøruddannelser ,60% ,50% -Arkitektuddannelsen ,30% ,80% -Tekniske erhvervsakademiuddannelser ,90% ,70% -Øvrige tekniske uddannelser ,50% ,20% Tekniske uddannelser i alt ,20% ,40% -Naturvidenskab på universiteter ,20% ,20% -Landbohøjskolens uddannelser ,10% ,90% -IT-erhvervsakademiuddannelser ,90% ,50% -Skovskolens uddannelser ,90% ,60% -Økonomauddannelsen ,00% ,70% Naturvidenskabelige uddannelser i alt: ,30% ,50% -Samfundsvidenskab på universiteter ,70% ,20% -Samfundsvidenskab på handelshøjskoler m.v ,80% ,00% -Socialrådgiveruddannelsen ,30% ,10% -Merkantile erhvervsakademiuddannelser ,00% ,60% -1-årig HHX ,50% ,00% -De grafiske uddannelser ,00% ,20% Samfundsvidenskabelige uddannelser i alt: ,90% ,40% -Lange sundhedsuddannelser ,40% ,60% 7

8 -Terapeut- og jordemoderuddannelser ,60% ,00% -Sygeplejerske- og radiograf uddannelser ,30% ,40% -Hospitalslaborantuddannelsen ,80% ,10% -Apoteksassistentsuddannelsen ,60% ,50% -Tandplejeruddannelsen ,50% ,40% -Folkesundhedsvidenskab ,60% ,60% Sundhedsuddannelser i alt: ,90% ,80% -Humaniora på universiteter ,10% ,90% -Erhvervssprog på Handelshøjskoler ,50% ,00% -Journalistuddannelsen ,20% ,90% -Bibliotekaruddannelsen ,50% ,00% -Tegnsprogs- og MHS tolk ,60% ,40% Humanistiske uddannelser i alt: ,40% ,90% -Læreruddannelsen ,40% ,60% -Pædagoguddannelsen ,10% ,30% -Ernærings- og husholdningsøkonomudd ,80% ,10% -Håndarbejdslæreruddannelsen ,50% ,20% Pædagogiske uddannelser i alt: ,80% ,90% Den Koordinerede Tilmelding i alt: ,00% ,00% Kilde : Tilmeldingssekretariatet. Københavns Universitet. 8

9 Tabel 1.6 Samlet bestand af studerende på videregående uddannelser i 1998 fordelt på institutionstyper Uddannelsesinstitutionerne Primære udbydere af bachelor- og kandidatuddannelser Bestand 1998 Antal institutioner Universitetslovsinstitutioner Arkitektskoler Musikkonservatorier Billedkunstskoler I alt Primære udbydere af mellemlange videregånde uddannelser Pædagogseminarier Lærerseminarier Sygeplejeskoler Ingeniørhøjskoler Terapeutskoler Sociale højskoler Håndarbejdsseminarier Handelshøjskoler (Merkur, Vestsj.) Journalisthøjskolen Maskinist- og maskinmesterskoler Husholdningsseminarier Øvrige I alt Erhvervsskoler og andre udbydere af korte videreg. udd..: Handelsskoler Tekniske skoler Øvrige I alt Videregående uddannelser i alt ) Antal institutioner er opgjort ekskl. underafdelinger 2) Universitetsinstitutioner: Købehavns universitet, Roskilde universitet, Syddansk Universitet (Odense Universitet inkl. afd. i Sønderborg, Kolding, Esbjerg), Ålborg Universitet, Århus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole, Handelshøjskolerne i København og Århus samt det Danmarks Lærerhøjskole (Danmarks Lærerhøjskole er nu sammen med Danmarks Pædagogiske Institut og Danmarks Pædagogiske Højskole del af det nyetablerede Danmarks Pædagogiske Universet) 9

10 Tabel 1.7 Samlet bestand af studerende på videregående uddannelser i 1998 fordelt på institutionstyper AMT INSTITUTION/AFDELING 1) Bestand 1998 Hovedstadsområdet Universitetslovsinstitutioner Københavns Universitet Handelshøjskolen i København Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Lærerhøjskole Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Danmarks Farmaceutiske Højskole Arkitektskoler Kunstakademiets Arkitektskole Musikkonservatorier Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 451 Rytmisk Musikkonservatorium 181 Billedkunstskoler Kunstakademiets Billedkunstskoler 205 Pædagogseminarier Højvangseminariet 778 Ballerup-Seminariet 722 Københavns Socialpædagogiske Seminarium 721 Frøbelseminariet 638 Hovedstadens Pædagog-Seminarium 623 Gladsaxeseminariet 550 Gentofte Socialpædagogiske Seminarium 473 Københavns Pædagogseminarium 456 Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium 407 Lærerseminarier Kbh Dag- og Aftenseminarium Blaagaard Statsseminarium N. Zahles Seminarium 963 Frederiksberg Seminarium 801 Sygeplejeskoler Hs Sygeplejerskeuddannelsen, Administrationen Kbhs Amt, Sygepleje- og Radiografskolen 912 Sygeplejeuddannelsen, Diakonissestiftelsen 197 Ingeniørhøjskoler Ingeniørhøjskolen Københavns Teknikum Terapeutskoler Fysioterapeutskolen i København 389 Ergoterapeutskolen i København 298 Skodsborg Fysioterapi Skole 97 Biblioteksskoler Danmarks Biblioteksskole 693 Håndarbejdsseminarier Hellerup Textilseminarium 378 Håndarbejdets Fremmes Seminarium

11 Officersskoler Hærens Officersskole 339 Flyvevåbnets Officersskole 212 Søværnets Officersskole 81 Sociale højskoler Den Sociale Højskole i København 508 De Sociale Højskolers Diplomuddannelse (Kbh.) 23 Husholdningsseminarier Suhr's Seminarium 263 Sygeplejerskehøjskoler Danmarks Sygeplejerskehøjskole Aarhus U./Kbh. 197 Maskinist- og maskinmesterskoler Københavns Maskinmestersk. og Elinstallatørskole 192 Jordmoderskoler Danmarks Jordemoderskole Afd.i København 137 Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation 79 Handelsskoler Niels Brock, CBC Niels Brock Copenhagen Business College 619 Lyngby Uddannelsescenter 496 Handelsskolen i Ballerup 155 Niels Brocks Handelsgymnasium CBC 1 Tekniske skoler Københavns Tekniske Skole 631 Laborantskolen 402 Frederiksberg Tekniske Skole 126 Metalindustriens Fagskole 76 Gladsaxe Tekniske Skole 74 Hotel- og Restaurantskolen 46 Politi- og Fængselsvæsenets skoler Politiskolen 487 Kriminalforsorgens Uddannelsescenter 470 Kunsthåndværkerskoler Danmarks Designskole 657 Guldsmedehøjskolen 6 Hospitalslaborantskoler Hospitalslaborantskolen i København 239 Konservatorskolen ved Kunstakademiet Konservatorskolen ved Kunstakademiet 105 Økonomaskolen i København Økonomaskolen i København 97 Den grafiske Højskole Den Grafiske Højskole 87 Teaterskoler Statens Teaterskole 86 Told- og skatteskolen Told- og Skatteskolen 84 Den Danske Filmskole Den Danske Filmskole 77 Hovedstadsområdet Total Bornholms Amt Pædagogseminarier Højvangseminariet

12 Bornholms Amts Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Amts Sundheds- og Sygeplejeskole 70 Kunsthåndværkerskoler Glas- og Keramikskolen 48 Handels- og tekniske skoler Bornholms Erhvervsskole 43 Bornholms Amt Total 333 Frederiksborg Amt Pædagogseminarier Hillerød Pædagogseminarium 573 Jægerspris Socialpædagogiske Seminarium 477 Sygeplejeskoler Frederiksborg Amts Sygeplejeskole 532 Skovskolen Skovskolen 165 Apoteksassistentskoler Pharmakon 299 Tekniske skoler Teknisk Skole Hillerød 136 Handelsskoler Hillerød Handelsskole 109 Frederiksborg Amt Total Roskilde Amt Universitetslovsinstitutioner Roskilde Universitetscenter Pædagogseminarier Roskilde Pædagogseminarium Frøbel- Højskolen 629 Sygeplejeskoler Roskilde Amts Sygeplejeskole 315 Handelsskoler Roskilde Handelsskole 413 Køge Handelsskole 57 Tekniske skoler Slagteriskolen i Roskilde 274 Roskilde Tekniske Skole 112 EUC Sjælland Køge Tekniske Skole 14 Roskilde Amt Total Vestsjællands Amt Lærerseminarier Holbæk Seminarium 739 Haslev Seminarium 689 Pædagogseminarier Slagelse Seminariet, Pædagoguddannelsen 671 Hindholm Socialpædagogiske Seminarium 592 Handelshøjskoler Vestsjællands Handelshøjskolecenter Sygeplejeskoler Vestsjællands Amts Sygeplejeskole, Slagelse 569 Husholdningsseminarier Ankerhus Seminarium 272 Tekniske skoler Teknisk Skole Slagelse 277 EUC Sjælland Håndværkerhøjskolen 87 Holbæk Tekniske Skole 52 Teknisk Skole Ringsted 24 12

13 Handelsskoler Slagelse Handelsskole 85 Vestsjællands Amt Total Storstrøms Amt Pædagogseminarier Storstrømsseminariet 611 Lærerseminarier Vordingborg Statsseminarium 575 Sygeplejeskoler Sygeplejeskolen i Storstrøms Amt Afd. Nykøbing F. 249 Sygeplejeskolen i Storstrøms Amt 232 Terapeutskoler Ergoterapeut og Fysioterapeutskolen i Næstved 286 Håndarbejdsseminarier Seminariet for Formgivning 257 Handelshøjskoler Merkur-Centret Storstrøms Handelshøjskolecenter 157 Handelsskoler Lollands Handelsgymnasium 241 Merkur-Centret Handelsskolen i Nykøbing Falster 133 Næstved Handelsskole 122 Tekniske skoler Industri- og Håndværkerskolen 43 EUC Sjælland 19 Storstrøms Amt Total Fyns Amt Universitetslovsinstitutioner Syddansk Universitet, Odense Universitet Musikkonservatorier Det Fynske Musikkonservatorium 138 Lærerseminarier Odense Seminarium Skårup Statsseminarium 616 Pædagogseminarier Fyns Pædagogseminarium 732 Odense Socialpædagogiske Seminarium 591 Ingeniørhøjskoler Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum 973 Sygeplejeskoler Fyns Amts Sygehusvæsen, Sygeplejeskolen i Odense 584 Fyns Amt Sygeplejeskolen 230 Sociale højskoler Den Sociale Højskole i Odense 475 Terapeutskoler Ergoterapeut-og Fysioterapeutskolen i Odense 396 Håndarbejdsseminarier Seminariet for Hverdagskunst/Husflidshøjskolen 209 Odense Håndarbejdsseminarium 169 Navigationsskoler Svendborg Navigationsskole 188 Marstal Navigationsskole 130 Maskinist- og maskinmesterskoler Svendborg Maskinmesterskole. 181 Odense Maskinmesterskole 40 Fyns Amt Radiografskolen Fyns Amt Radiografskolen 57 Tekniske skoler Odense Tekniske Skole

14 Dalum Tekniske Skole 175 Gartnerskolen Søhus 27 Handelsskoler Tietgenskolen Edb-Skolen 333 Tietgenskolen 205 Svendborg Handelsskole 68 Nyborg-Kerteminde Handelskole 14 Landbrugsskoler Nordisk Landboskole 47 Dalum Landbrugsskole 41 Teaterskoler Skuespillerskolen ved Odense Teater 31 Fyns Amt Total Sønderjyllands Amt Universitetslovsinstitutioner Ingeniørhøjskole Syd Syddansk Universitet, Sønderborg 417 Pædagogseminarier Seminariet i Aabenraa 438 Haderslev Statsseminarium, Pædagoguddannelsen 364 Lærerseminarier Haderslev Statsseminarium 676 Sygeplejeskoler Den Sønderjyske Sygeplejeskole 384 Håndarbejdsseminarier Seminariet for Tekstildesign og Brugsgrafik 210 Handelsskoler Sønderborg Handelsskole 116 Haderslev Handelsskole 45 Tønder Handelsskole 26 Tekniske skoler Erhvervsuddannelsescenter Syd 110 Sønderjyllands Amt Total Ribe Amt Universitetslovsinstitutioner Syddansk Universitet, Esbjerg 193 Musikkonservatorier Vestjysk Musikkonservatorium 114 Pædagogseminarier Seminariet i Esbjerg 942 Lærerseminarier Ribe Statsseminarium og HF-Kursus 610 Sociale højskoler Den Sociale Højskole i Esbjerg 382 Sygeplejeskoler Ribe Amts Sygeplejeskole 339 Terapeutskoler Fysioterapeutskolen i Esbjerg 173 Maskinist- og maskinmesterskoler Esbjerg Maskinmesterskole 95 Navigationsskoler Fanø Navigationsskole 76 Handelsskoler Esbjerg Handelsskole 346 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium 39 Tekniske skoler Esbjerg Tekniske Skole

15 Ribe Amt Total Vejle Amt Universitetslovsinstitutioner Syddansk Universitet, Kolding 966 Pædagogseminarier Kolding Pædagogseminarium 579 Jelling Statssem. Pædagoguddannelsen 493 Gedved Statsseminarium 455 Lærerseminarier Jelling Statsseminarium 703 Sygeplejeskoler Sygeplejeskolen i Vejle Amt 602 Ingeniørhøjskoler Ingeniørhøjskolen i Horsens 417 Maskinist- og maskinmesterskoler Fredericia Maskinmesterskole 70 Tekniske skoler Teknisk Uddannelsescenter Horsens 472 Vejle Tekniske Skole 187 Kolding Tekniske Skole 184 Handelsskoler Kolding Købmandsskole 360 Vejle Handelsskole 357 Horsens Handelsskole 76 Kunsthåndværkerskoler Designskolen Kolding 355 Landbrugsskoler Bygholm Landbrugsskole 3 Vejle Amt Total Ringkjøbing Amt Ingeniørhøjskoler Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning Pædagogseminarier Holstebro Pædagogseminarium 510 Ikast-Seminariet 365 Lærerseminarier Nr. Nissum Seminarium og HF-Kursus 560 Terapeutskoler Ergoterapeut og Fysioterapeutskolen i Holstebro 529 Sygeplejeskoler Sygeplejeskolen i Holstebro 357 Tekniske skoler Teko-Center Danmark 234 Holstebro Tekniske Skole 208 Herning Tekniske Skole 94 Handelsskoler Ikast Handelsskole 138 Herning Handelsskole 27 Den danske eksportskole Den Danske Eksportskole 89 Landbrugsskoler Hammerum Landbrugsskole 18 Ringkjøbing Amt Total Århus Amt Universitetslovsinstitutioner Aarhus Universitet

16 Handelshøjskolen i Århus Arkitektskoler Arkitektskolen i Aarhus Musikkonservatorier Det Jyske Musikkonservatorium 298 Center for Rytmisk Musik og Bevægelse 80 Pædagogseminarier Jydsk Pædagog Seminarium Peter Sabroe Seminariet 794 Lærerseminarier Århus Dag- og Aftenseminarium Silkeborg Seminarium 732 Sygeplejeskoler Sygeplejeskolen i Århus 662 Sygeplejeskolen i Silkeborg 265 Sygeplejeskolen i Randers 234 Journalisthøjskolen Danmarks Journalisthøjskole Ingeniørhøjskoler Ingeniørhøjskolen i Århus 981 Terapeutskoler Ergoterapeut og Fysioterapeutskolen i Århus 504 Videreuddannelsen for Ergo- og Fysioterapeuter 23 Sociale højskoler Den Sociale Højskole i Århus 458 Sygeplejerskehøjskoler Sygeplejerskehøjskolen i Århus 333 Maskinist- og maskinmesterskoler Århus Maskinmesterskole 133 Handelsskoler Handelsskolen i Randers 483 Århus Købmandsskole, Center F. Videregående Udd. 408 Århus Købmandsskole 316 Handelsfagskolen 51 Silkeborg Handelsskole 39 Tekniske skoler Aarhus Tekniske Skole 388 Den Jydske Haandværkerskole 149 Randers Tekniske Skole 96 Hospitalslaborantskoler Hospitalslaborantskolen i Aarhus 257 Landbrugsskoler Vejlby Landbrugsskole 130 Handels- og tekniske skoler Djurslands Erhvervsskoler 67 Beder Gartnerskole Beder Gartnerskole 65 Teaterskoler Skuespillerskolen ved Aarhus Teater 32 Århus Amt Total Viborg Amt Pædagogseminarier Viborg-Seminariet 842 Sygeplejeskoler Sygeplejeskolen i Viborg 384 Thisted Sygeplejeskole

17 Lærerseminarier Skive Seminarium 614 Håndarbejdsseminarier Skals Håndarbejdsseminarium 78 Handelsskoler Skive Handelsskole 148 Viborg Handelsskole 90 Tekniske skoler Skive Tekniske Skole 104 Viborg Amt Total Nordjyllands Amt Universitetslovsinstitutioner Aalborg Universitet Musikkonservatorier Nordjysk Musikkonservatorium 111 Pædagogseminarier Skipper Clement Seminariet 602 Ålborg Socialpædagogiske Seminarium 566 Hjørring Seminarium, Pædagoguddannelsen 521 Ranum Statsseminarium 353 Lærerseminarier Aalborg Seminarium 955 Hjørring Seminarium 564 Sygeplejeskoler Sygepleje- og Radiografskolen i Aalborg 543 Vendsyssel Sygeplejeskole 383 Biblioteksskoler Danmarks Biblioteksskole, Aalborgafdelingen 303 Terapeutskoler Ergoterapeut- og Fysioterapeutskolen i Aalborg 279 Håndarbejdsseminarier Seminarium for Håndværk og Design 198 Jordmoderskoler Danmarks Jordemoderskole Afdelingen i Aalborg 107 Maskinist- og maskinmesterskoler Frederikshavn Maskinmesterskole 72 Aalborg Maskinmesterskole 30 Handelsskoler Aalborg Handelsskole 421 Handelsgymnasiet Mariager Fjord 207 Frederikshavn Handelsskole 41 Handelsskolen i Hjørring 41 Tekniske skoler Aalborg Tekniske Skole 411 Frederikshavn Tekniske Skole / Tekniske Gymnasium 67 Teknisk Skole Hjørring 11 Nordjyllands Amt Total Videregående uddannelser Total

18 Tabel 1.8 Samlet bestand på korte, mellemlange og lange videregående uddannelser fordelt på institutionstyper, institutioner og uddannelsesgrupper INSTITUTION 1) Udbyder primært LVU UNIVERSITETSINSTITUTIONER Københavns Universitet KVU Labor., appoteksass. m.v Bachelor, jura Bachelor, økonomi Bachelor, samfund Bachelor, sprog Bachelor, kunst Bachelor, psykologi Bachelor, humaniora Bachelor, naturvid Bachelor, pædagogik Jura, kandidatudd Økonomi, kandidatudd Samfund, kandidatudd Sprog, kandidatudd Teologi, kandidatudd Musik/kunst, kandidatudd Psykologi, kandidatudd Humaniora, kandidatudd Naturvid. kandidat Tandlæge, kandidatudd Læge, kandidatudd Suppl. sidefag ph.d Uoplyst/øvr. 2 2 I alt

19 Aarhus Universitet KVU Labor., appoteksass. m.v Bachelor, jura Bachelor, økonomi Bachelor, samfund Bachelor, sprog Bachelor, kunst Bachelor, psykologi Bachelor, humaniora Bachelor, naturvid Jura, kandidatudd Økonomi, kandidatudd Samfund, kandidatudd Sprog, kandidatudd Teologi, kandidatudd Musik/kunst, kandidatudd Psykologi, kandidatudd Humaniora, kandidatudd Naturvid. kandidat Tandlæge, kandidatudd Læge, kandidatudd Suppl. sidefag ph.d Uoplyst/øvr. 5 5 I alt Roskilde Universitetscenter HA 8 37 Bachelor, samfund Bachelor, sprog 4 7 Bachelor, psykologi

20 Bachelor, humaniora Bachelor, naturvid Bachelor, pædagogik 5 13 Erhvervsøkonomi, kandidatudd Økonomi, kandidatudd Samfund, kandidatudd Sprog, kandidatudd Psykologi, kandidatudd Humaniora, kandidatudd Naturvid. kandidat Pædagogik, kandidatudd Suppl. sidefag ph.d Uoplyst/øvr. 8 6 I alt Aalborg Universitet KVU Tekniske uddannelser HD Socialrådgiver Diplomingeniør HA Bachelor, økonomi Bachelor, samfund Bachelor, erhvervsspr Bachelor, sprog Bachelor, kunst Bachelor, humaniora Bachelor, naturvid Bachelor, pædagogik Grundudd. samfund

KOT HOVEDTAL 2009. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 4. udgave 2009. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009. ansøgere.

KOT HOVEDTAL 2009. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 4. udgave 2009. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009. ansøgere. KOT HOVEDTAL 2009 Den Koordinerede Tilmelding Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009 70.000 60.000 ansøgere 50.000 40.000 30.000 20.000 optagne afviste 10.000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2010. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 1. udgave. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000.

KOT HOVEDTAL 2010. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 1. udgave. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000. KOT HOVEDTAL 2010 Den Koordinerede Tilmelding Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000 60.000 ansøgere 50.000 40.000 30.000 optagne 20.000 afviste 10.000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Læs mere

Uddannelsesoversigt 43

Uddannelsesoversigt 43 Uddannelsesoversigt Københavns Universitet 44 Handelshøjskolen i København 45 Danmarks Tekniske Universitet 45 IT-Universitetet 46 Roskilde Universitet 46 Syddansk Universitet 46 Aarhus Universitet 48

Læs mere

https://spreadsheets.google.com/a/berlingskemedia.dk/ar?w=1&id=t_vi7rtodqknuc...

https://spreadsheets.google.com/a/berlingskemedia.dk/ar?w=1&id=t_vi7rtodqknuc... Page 1 of 17 Antal optagne Antal ansøgere Adgangskvotient Optagelsesområder stand- 1. prio- kvote 1 standby optagne by total ritet kvotient kvotient Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023

Læs mere

Uddannelsesoversigt 43

Uddannelsesoversigt 43 Uddannelsesoversigt Københavns Universitet 44 Handelshøjskolen i København 45 Danmarks Tekniske Universitet 45 IT-Universitetet i København 46 Roskilde Universitet 46 Syddansk Universitet 46 Aarhus Universitet

Læs mere

HOVEDTAL 2010. Syddansk Universitet Biologi 29 0 81 23 alle optaget, ledige pladser Datalogi 38 0 72 36 alle optaget, ledige pladser

HOVEDTAL 2010. Syddansk Universitet Biologi 29 0 81 23 alle optaget, ledige pladser Datalogi 38 0 72 36 alle optaget, ledige pladser Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023 10,8 10,5 Folkesundhedsvidenskab 68 15 258 100 8,8 8,0 Farmaceut 242 15 586 238 6,8 4,0 Odontologi (tandlæge) 99 20 755 342 9,4 9,2 Veterinærmedicin

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4 Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4 Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023 10,8 10,5 Folkesundhedsvidenskab 68 15 258 100 8,8 8,0 Farmaceut 242 15 586 238 6,8 4,0 Odontologi

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5 Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5 10 Københavns Universitet 20 10110 Lægevidenskab 554 75 2494 1646 10,7 10,1 30 10115 Folkesundhedsvidenskab 70 15 329 153 9,7 9,1 40 10117 Farmaceut 245

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER UNIVERSITY COLLEGES DENMARK NY VESTERGADE 17 ST.TV. 1471 KØBENHAVN K +45 3338 2200 UC-DK@UC-DK.DK WWW.UC-DK.DK 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler

Læs mere

De universitetsuddannede og deres arbejdsmarked

De universitetsuddannede og deres arbejdsmarked De universitetsuddannede og deres arbejdsmarked Materiale om de universitetetsuddannedes arbejdsmarked udarbejdet af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Netpublikation 2. udgave September

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler 2013 Oplag: 300 Ansvarshavende redaktør: Marianne la Cour Sonne, direktør Redaktion & produktion: David Erichsen, kommunikationschef

Læs mere

De mere detaljerede oplysninger for de enkelte uddannelsesområder fremgår af bilag 1.

De mere detaljerede oplysninger for de enkelte uddannelsesområder fremgår af bilag 1. DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Udgifter til uddannelse og godtgørelse 1 Opgørelserne af udgifter

Læs mere

Uddannelsessystemet i tal gennem 150 år

Uddannelsessystemet i tal gennem 150 år Uddannelsessystemet i tal gennem 150 år Undervisningsministeriet 1848-1998 Indholdsfortegnelse Side: Forord... 3 Kapitel 1 Indledning... 4 Kapitel 2 Et statistisk øjebliksbillede af det danske uddannelsessystem

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte SVU-statistikrapport 2009

Statens Voksenuddannelsesstøtte SVU-statistikrapport 2009 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Datakontoret december 2010 Statens Voksenuddannelsesstøtte - SVU-statistikrapport 2009 Forord Hermed foreligger SVU-statistikpublikationen SVU-statistikrapport 2009.

Læs mere

Teologernes uddannelsesadfærd og arbejdsmarked - og en fremskrivning

Teologernes uddannelsesadfærd og arbejdsmarked - og en fremskrivning Teologernes uddannelsesadfærd og arbejdsmarked - og en fremskrivning Indhold 1. Baggrund og indledning... 3 2. Perspektiv... 3 DEL 1: En empirisk kortlægning af historiske trends og aktuel status for søgning

Læs mere

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen > Baggrundsmateriale om Handelshøjskolen i København Dialogmøde den 1. juni 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2010 Indhold > 1. Indledning

Læs mere

AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport

AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport Oktober 2003 Indhold Side Resumé... 1 Tema 1: Perspektiver for udviklingen i efterspørgslen efter akademisk arbejdskraft1 Tema 2: Den historiske udvikling

Læs mere

Mastere fra Danmarks Pædagogiske Universitet

Mastere fra Danmarks Pædagogiske Universitet Mastere fra Danmarks Pædagogiske Universitet - Hvordan går det dem senere jobmæssigt? Lars Klewe Danmarks Pædagogiske Universitet December 2006 Indholdsfortegnelse Mastere fra Danmarks Pædagogiske Universitet...

Læs mere

Katalog over faglige og tværfaglige uddannelser på diplom- master- og kandidatniveau, relevante for sundhedspersonalet i Ringkjøbing Amt

Katalog over faglige og tværfaglige uddannelser på diplom- master- og kandidatniveau, relevante for sundhedspersonalet i Ringkjøbing Amt Katalog over faglige og tværfaglige uddannelser på diplom- master- og kandidatniveau, relevante for sundhedspersonalet i Ringkjøbing Amt Diplomuddannelser Uddannelsernes De sundhedsfaglige diplomuddannelser.

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kommissorium beskrivelse af opgaven og udvalgsarbejdet... 3 1.1. Udvalgets kommissorium... 3 1.2. Udvalgets

Læs mere

Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen efter endt uddannelse

Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen efter endt uddannelse Centre for Economic and Business Research ÿkonomi- og Erhvervsministeriets enhed for erhvervs- konomisk forskning og analyse Analyserapport September Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen

Læs mere

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Udbud af og efterspørgsel efter samfundsvidenskabelig og erhvervsøkonomisk arbejdskraft Udarbejdet af DAMVAD for Djøf Indhold 1 INDLEDNING... 1 2 RESUMÉ... 3 3 DEN

Læs mere

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Dansk Industri Claus Rosenkrands Olsen Tlf. 33 77 38 03 Mobil 29 49 46 96 clo@di.dk AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl Tlf. 33 55

Læs mere

Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011

Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011 Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status om

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Rapport om Aarhus Universitet Tilsynsmøde med Aarhus Universitet den 26. januar 2010

Rapport om Aarhus Universitet Tilsynsmøde med Aarhus Universitet den 26. januar 2010 Rapport om Aarhus Universitet Tilsynsmøde med Aarhus Universitet den 26. januar 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen maj 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status 9 3.0 Opfølgning på sidste

Læs mere

Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen. Analyse af sommerdimittenderne fra 2009 og 2010

Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen. Analyse af sommerdimittenderne fra 2009 og 2010 Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen Analyse af sommerdimittenderne fra 2009 og 2010 Januar 2011 2 Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen Resume Under og lige efter finanskrisen kunne der

Læs mere

11. Erhvervsuddannelser

11. Erhvervsuddannelser 11. Erhvervsuddannelser 11.1 Teknisk uddannelse 6264 Arbejdsmarkedsuddannelserne 1960-1985. Kbh. 1985. 108 s. [udg. i anledning af arbejdsmarkedsuddannelsernes 25 års jubilæum] 6265 Barud, H.: Specialarbejderuddannelse.

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere