Tabelbilag til De videregående uddannelser i tal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabelbilag til De videregående uddannelser i tal"

Transkript

1 Tabelbilag til De videregående uddannelser i tal Oktober 2000 Bilagsoversigt Bilag til kapitel 1: Introduktion - Tabel 1.1 Ansøgere, optagne og afviste via koordinerede tilmelding i perioden Tabel 1.2 Optaget i perioden fordelt på uddannelsesområder - Tabel 1.3 Uddannelser med det højeste optag i perioden Tabel 1.4 Optagne og afviste ved de videregående uddannelser fordelt efter hovedtyper af uddannelser - Tabel 1.5 Optagne og afviste ved de videregående uddannelser fordelt efter hovedtyper af uddannelser - Tabel 1.6 Samlet bestand af studerende på videregående uddannelser i 1998 fordelt på institutionstyper - Tabel 1.7 Samlet bestand af studerende på videregående uddannelser i 1998 fordelt på institutioner og amter - Tabel 1.8 Samlet bestand på korte, mellemlange og lange videregående uddannelser fordelt på institutionstyper, institutioner og uddannelsesgrupper Bilag til kapitel 2: Antal studerende ved de videregående uddannelser - Tabel 2.1 Bestandsudviklingen på de videregående uddannelser - Tabel 2.2 Bestandsudviklingen på korte videregående uddannelser Tabel 2.3 Bestandsudviklingen på mellemlange videregående uddannelser Tabel 2.4 Bestandsudviklingen på bacheloruddannelser Tabel 2.5 Bestandsudviklingen på kandidatuddannelser

2 - Tabel 2.6 Samlet bachelor- og kandidatbestand fordelt på uddannelsesområder Tabel 2.7 Samlet bachelor- og kandidatbestand fordelt på hovedområder Tabel 2.8 Samlet tilgang til korte videregående uddannelser Tabel 2.9 Samlet tilgang til mellemlange videregående uddannelser Tabel 2.10 Samlet tilgang til bacheloruddannelser Tabel 2.11 Samlet tilgang til kandidatuddannelser Tabel 2.12 Antal personer der fuldfører en videregående uddannelser samt fremskrivninger for antal fuldførte i perioden Tabel 2.13 Indeks for udviklingen i antal personer der fuldfører en videregående uddannelse samt fremskrivninger Tabel 2.14 Antal fuldførte korte videregående uddannelser Tabel 2.15 Antal fuldførte mellemlange videregående uddannelser Tabel 2.16 Antal fuldførte kandidatuddannelser Tabel 2.17 Korte videregående uddannelser historiske tal for tilgang, fuldførte og bestand samt fremskrivninger Tabel 2.18 Mellemlange videregående uddannelser historiske tal for tilgang, fuldførte og bestand samt fremskrivninger Tabel 2.19 Bacheloruddannelser historiske tal for tilgang og bestand samt fremskrivninger Tabel 2.20 Kandidatuddannelser historiske tal for tilgang, fuldførte og bestand samt fremskrivninger Bilag til kapitel 3: Fuldførelse, afbrud og studieskift - Tabel 3.1 Samlede fuldførelsesprocenter for de videregående uddannelser Samt gennemsnit for årene og Tabel 3.2 Fuldførelse, afbrud og studieskift 1998 for udvalgte KVU - Tabel 3.3 Fuldførelse, afbrud og studieskift 1998 for udvalgte MVU - Tabel 3.4 Fuldførelse, afbrud og studieskift 1998 for udvalgte bacheloruddannelser 2

3 - Tabel 3.5 Fuldførelse, afbrud og studieskift 1998 for uddelte kandidatuddannelser - Tabel 3.6 Studerende der afbryder og skifter studie (1998) Bilag til kapitel 4: Andre oplysninger om de studerende - Tabel 4.1 De studerendes aldersfordeling i procent ved start af videregående uddannelse 1998 og samlet tilgangstal. - Tabel 4.2 De studerendes aldersfordeling i procent ved fuldført videregående uddannelse 1998 samt samlet antal fuldførte. - Tabel 4.3 Gennemsnitsaldre på tilgang og fuldførte på de videregående uddannelser Tabel 4.4 Samlet tilgang til udvalgte videregående uddannelser procentvis fordelt på aldersintervaller. - Tabel 4.5 Samlet antal fuldførte fra udvalgte videregående uddannelser procentvis fordelt på aldersintervaller. - Tabel 4.6 Procentdel kvinder af bestand Tabel 4.7 Procentdel kvinder af bestand for udvalgte uddannelsesgrupper - Tabel 4.8 Procentdel kvinder på udvalgte korte videregående uddannelser Tabel 4.9 Procentdel kvinder på udvalgte mellemlange videregående uddannelser Tabel 4.10 Procentdel kvinder på udvalgte bacheloruddannelser Tabel 4.11 Procentdel kvinder på udvalgte kandidatuddannelser Tabel 4.12 Gennemsnitlig studietid på de videregående uddannelse Tabel 4.13 Gennemsnitlig studietid på udvalgte korte videregående uddannelse Tabel 4.14 Gennemsnitlig studietid på udvalgte mellemlange videregående uddannelse Tabel 4.15 Gennemsnitlig studietid på udvalgte lange videregående uddannelse

4 Bilag til kapitel 5: Ressourcer - Tabel 5.1 Taxameterbevillinger i perioden fordelt på uddannelsesområder - Tabel 5.2 Enhedsomkostninger pr. studenterårsværk i perioden Tabel 5.3 Bevilling og aktivitetsfordeling på uddannelsesområder for 1999 målt i STÅ - Tabel 5.4 Bestand og antal af støttemodtager ved 10 højere læreanstalter Tabel 5.5 Årsværksforbrug 1998 på universitetsinstitutioner fordelt på stillingskategorier og køn - Tabel 5.6 Årsværksforbrug på øvrige videregående uddannelsesinstitutioner fordelt på stillingskategorier og køn Bilag til kapitel 6: Åben uddannelse - Tabel 6.1 Åben uddannelse på videregående uddannelsesinstitutioner fordelt på faglige hovedområder - Tabel 6.2 Åben videregående uddannelse fordelt på institutioner - Tabel 6.3 Åben uddannelse i 1999 på videregående uddannelsesinstitutioner fordelt på uddannelsesgrupper Bilag til kapitel 7: Uddannelse og arbejdsmarked - Tabel 7.1 Ledige i procent af arbejdsstyrken fordelt på højeste fuldførte uddannelse Tabel 7.2 Udannelsesfordelt ledighed og arbejdsstyrke for udvalgte KVU Tabel 7.3 Udannelsesfordelt ledighed og arbejdsstyrke for udvalgte MVU Tabel 7.4 Udannelsesfordelt ledighed og arbejdsstyrke for udvalgte LVU Tabel 7.5 Ledighedsberørte i procent af forsikrede apr/maj 1996 og apr/maj

5 Bilag til kapitel 1: Introduktion Uddannelserne: Tabel 1.1 Ansøgere, optagne og afviste via koordinerede tilmelding (KOT) i perioden Note: Antal institutioner og antal uddannelser, der er omfattet af KOT, varierer over tid, hvorfor sammenligninger år imellem skal foretages med en vis varsomhed Ansøgere Optagne 1) Afviste Ansøgere (indeks 1991=100) Optagne (indeks 1991=100) Afviste i procent af ansøgere 37% 31% 34% 33% 29% 28% 26% 23% 21% 20% Kilde : Tilmeldingssekretariatet. Københavns Universitet. 1) inkl. standby Tabel 1.2 Optaget i perioden fordelt på uddannelsesområder Note: Antal institutioner og antal uddannelser, der er omfattet af KOT, varierer over tid, hvorfor sammenligninger år imellem skal foretages med en vis varsomhed. Tabel 1.3 Uddannelser med det højeste optag i perioden Note: Antal institutioner og antal uddannelser, der er omfattet af KOT, varierer over tid, hvorfor sammenligninger år imellem skal foretages med en vis varsomhed. Uddannelsesområder Antal Indeks Tekniske udd Naturvidenskabelige udd. 1) Sundhedsudd Samfundsvidensk. udd. 2) Humanistiske udd Pædagogiske udd Kilde : Tilmeldingssekretariatet. Københavns Universitet. 1) Indeholder for år 2000 også en række nye IT-erhvervsakademiuddannelser, og kan derfor ikke helt sammenlignes med tidligere år. 2) Opgjort ekskl. 1-årig hhx. År 2000 indeholder også en række nye merkantile erhvervsakademiuddannelser, og er derfor ikke fuldt sammenligneligt med tidligere år. Uddannelsesområder Samfundsvidenskab på univ. og handelshøjsk Naturvidenskab på universiteterne Humaniora på universiteterne Pædagog

6 Lærer Sygeplejeske 1) Ingeniøruddannelserne Datamatiker Kilde : Tilmeldingssekretariatet. Københavns Universitet. 1) Inkl. radiografer Tabel 1.4 Optagne og afviste via Den Koordinerede Tilmelding 28/ og 28/ 2000 ved de videregående uddannelser fordelt efter hovedtyper af uddannelser. Ekskl. standby og incl. optag til 1-årig hhx. Note: Antal institutioner og antal uddannelser, der er omfattet af KOT, varierer over tid, hvorfor sammenligninger år imellem skal foretages med en vis varsomhed. Optagne Institution Forskel Forskel i absolut procent Afviste Forskel absolut Forskel i procent Københavns Universitet ,80% ,60% Århus Universitet ,20% ,10% Syddansk Universitet ,10% ,90% Roskilde Universitetscenter ,20% ,00% Ålborg Universitet ,10% ,90% Handelshøjskolen i København ,70% ,50% Handelshøjskolen i Århus ,30% ,80% Danmarks Tekniske Universitet ,50% ,20% Den kgl. Veterinær og Landbohøjskole ,10% ,90% Danmarks Farmaceutiske Højskole ,00% ,90% Universiteter i alt ,50% ,20% Ingeniørhøjskoler ,00% ,80% De Tekniske skoler ,70% ,30% Skovskolen ,90% ,60% Danmarks Journalist Højskole ,60% ,90% Handelshøjskole-afdelinger ,10% ,60% Handelsskolerne ,50% ,00% Den Grafiske Højskole ,00% ,20% De Sociale Højskoler ,30% ,10% KC-Center for tegnsprog ,60% ,40% Ergo- og Fysioterapeutskoler ,40% ,10% Sygeplejeskoler ,40% ,20% Jordemoderskolen ,60% ,30% Hospitalslaborantskolerne ,80% ,10% 6

7 Økonomaskolen ,00% ,70% Lærerseminarierne ,40% ,60% Pædagogseminarierne ,10% ,30% Ernærings- og Husholdningsseminarierne ,80% ,10% Håndarbejdslærerseminarierne ,50% ,20% Arkitektskolerne ,30% ,80% Biblioteksskolerne ,50% ,00% Øvrige ,60% ,60% Den Koordinerede tilmelding i alt ,00% ,00% Kilde : Tilmeldingssekretariatet. Københavns Universitet. Tabel 1.5 Optagne og afviste via den Koordinerede Tilmelding (KOT) 28/ og 28/ 2000 ved de videregående uddannelser fordelt efter hovedtyper af uddannelser. Ekskl. standby og incl. optag til 1-årig hhx. Note: Antal institutioner og antal uddannelser, der er omfattet af KOT, varierer over tid, hvorfor sammenligninger år imellem skal foretages med en vis varsomhed. Optagne Uddannelse Forskel Forskel i absolut procent Afviste Forskel Forskel i absolut procent -Ingeniøruddannelser ,60% ,50% -Arkitektuddannelsen ,30% ,80% -Tekniske erhvervsakademiuddannelser ,90% ,70% -Øvrige tekniske uddannelser ,50% ,20% Tekniske uddannelser i alt ,20% ,40% -Naturvidenskab på universiteter ,20% ,20% -Landbohøjskolens uddannelser ,10% ,90% -IT-erhvervsakademiuddannelser ,90% ,50% -Skovskolens uddannelser ,90% ,60% -Økonomauddannelsen ,00% ,70% Naturvidenskabelige uddannelser i alt: ,30% ,50% -Samfundsvidenskab på universiteter ,70% ,20% -Samfundsvidenskab på handelshøjskoler m.v ,80% ,00% -Socialrådgiveruddannelsen ,30% ,10% -Merkantile erhvervsakademiuddannelser ,00% ,60% -1-årig HHX ,50% ,00% -De grafiske uddannelser ,00% ,20% Samfundsvidenskabelige uddannelser i alt: ,90% ,40% -Lange sundhedsuddannelser ,40% ,60% 7

8 -Terapeut- og jordemoderuddannelser ,60% ,00% -Sygeplejerske- og radiograf uddannelser ,30% ,40% -Hospitalslaborantuddannelsen ,80% ,10% -Apoteksassistentsuddannelsen ,60% ,50% -Tandplejeruddannelsen ,50% ,40% -Folkesundhedsvidenskab ,60% ,60% Sundhedsuddannelser i alt: ,90% ,80% -Humaniora på universiteter ,10% ,90% -Erhvervssprog på Handelshøjskoler ,50% ,00% -Journalistuddannelsen ,20% ,90% -Bibliotekaruddannelsen ,50% ,00% -Tegnsprogs- og MHS tolk ,60% ,40% Humanistiske uddannelser i alt: ,40% ,90% -Læreruddannelsen ,40% ,60% -Pædagoguddannelsen ,10% ,30% -Ernærings- og husholdningsøkonomudd ,80% ,10% -Håndarbejdslæreruddannelsen ,50% ,20% Pædagogiske uddannelser i alt: ,80% ,90% Den Koordinerede Tilmelding i alt: ,00% ,00% Kilde : Tilmeldingssekretariatet. Københavns Universitet. 8

9 Tabel 1.6 Samlet bestand af studerende på videregående uddannelser i 1998 fordelt på institutionstyper Uddannelsesinstitutionerne Primære udbydere af bachelor- og kandidatuddannelser Bestand 1998 Antal institutioner Universitetslovsinstitutioner Arkitektskoler Musikkonservatorier Billedkunstskoler I alt Primære udbydere af mellemlange videregånde uddannelser Pædagogseminarier Lærerseminarier Sygeplejeskoler Ingeniørhøjskoler Terapeutskoler Sociale højskoler Håndarbejdsseminarier Handelshøjskoler (Merkur, Vestsj.) Journalisthøjskolen Maskinist- og maskinmesterskoler Husholdningsseminarier Øvrige I alt Erhvervsskoler og andre udbydere af korte videreg. udd..: Handelsskoler Tekniske skoler Øvrige I alt Videregående uddannelser i alt ) Antal institutioner er opgjort ekskl. underafdelinger 2) Universitetsinstitutioner: Købehavns universitet, Roskilde universitet, Syddansk Universitet (Odense Universitet inkl. afd. i Sønderborg, Kolding, Esbjerg), Ålborg Universitet, Århus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole, Handelshøjskolerne i København og Århus samt det Danmarks Lærerhøjskole (Danmarks Lærerhøjskole er nu sammen med Danmarks Pædagogiske Institut og Danmarks Pædagogiske Højskole del af det nyetablerede Danmarks Pædagogiske Universet) 9

10 Tabel 1.7 Samlet bestand af studerende på videregående uddannelser i 1998 fordelt på institutionstyper AMT INSTITUTION/AFDELING 1) Bestand 1998 Hovedstadsområdet Universitetslovsinstitutioner Københavns Universitet Handelshøjskolen i København Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Lærerhøjskole Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Danmarks Farmaceutiske Højskole Arkitektskoler Kunstakademiets Arkitektskole Musikkonservatorier Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 451 Rytmisk Musikkonservatorium 181 Billedkunstskoler Kunstakademiets Billedkunstskoler 205 Pædagogseminarier Højvangseminariet 778 Ballerup-Seminariet 722 Københavns Socialpædagogiske Seminarium 721 Frøbelseminariet 638 Hovedstadens Pædagog-Seminarium 623 Gladsaxeseminariet 550 Gentofte Socialpædagogiske Seminarium 473 Københavns Pædagogseminarium 456 Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium 407 Lærerseminarier Kbh Dag- og Aftenseminarium Blaagaard Statsseminarium N. Zahles Seminarium 963 Frederiksberg Seminarium 801 Sygeplejeskoler Hs Sygeplejerskeuddannelsen, Administrationen Kbhs Amt, Sygepleje- og Radiografskolen 912 Sygeplejeuddannelsen, Diakonissestiftelsen 197 Ingeniørhøjskoler Ingeniørhøjskolen Københavns Teknikum Terapeutskoler Fysioterapeutskolen i København 389 Ergoterapeutskolen i København 298 Skodsborg Fysioterapi Skole 97 Biblioteksskoler Danmarks Biblioteksskole 693 Håndarbejdsseminarier Hellerup Textilseminarium 378 Håndarbejdets Fremmes Seminarium

11 Officersskoler Hærens Officersskole 339 Flyvevåbnets Officersskole 212 Søværnets Officersskole 81 Sociale højskoler Den Sociale Højskole i København 508 De Sociale Højskolers Diplomuddannelse (Kbh.) 23 Husholdningsseminarier Suhr's Seminarium 263 Sygeplejerskehøjskoler Danmarks Sygeplejerskehøjskole Aarhus U./Kbh. 197 Maskinist- og maskinmesterskoler Københavns Maskinmestersk. og Elinstallatørskole 192 Jordmoderskoler Danmarks Jordemoderskole Afd.i København 137 Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation 79 Handelsskoler Niels Brock, CBC Niels Brock Copenhagen Business College 619 Lyngby Uddannelsescenter 496 Handelsskolen i Ballerup 155 Niels Brocks Handelsgymnasium CBC 1 Tekniske skoler Københavns Tekniske Skole 631 Laborantskolen 402 Frederiksberg Tekniske Skole 126 Metalindustriens Fagskole 76 Gladsaxe Tekniske Skole 74 Hotel- og Restaurantskolen 46 Politi- og Fængselsvæsenets skoler Politiskolen 487 Kriminalforsorgens Uddannelsescenter 470 Kunsthåndværkerskoler Danmarks Designskole 657 Guldsmedehøjskolen 6 Hospitalslaborantskoler Hospitalslaborantskolen i København 239 Konservatorskolen ved Kunstakademiet Konservatorskolen ved Kunstakademiet 105 Økonomaskolen i København Økonomaskolen i København 97 Den grafiske Højskole Den Grafiske Højskole 87 Teaterskoler Statens Teaterskole 86 Told- og skatteskolen Told- og Skatteskolen 84 Den Danske Filmskole Den Danske Filmskole 77 Hovedstadsområdet Total Bornholms Amt Pædagogseminarier Højvangseminariet

12 Bornholms Amts Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Amts Sundheds- og Sygeplejeskole 70 Kunsthåndværkerskoler Glas- og Keramikskolen 48 Handels- og tekniske skoler Bornholms Erhvervsskole 43 Bornholms Amt Total 333 Frederiksborg Amt Pædagogseminarier Hillerød Pædagogseminarium 573 Jægerspris Socialpædagogiske Seminarium 477 Sygeplejeskoler Frederiksborg Amts Sygeplejeskole 532 Skovskolen Skovskolen 165 Apoteksassistentskoler Pharmakon 299 Tekniske skoler Teknisk Skole Hillerød 136 Handelsskoler Hillerød Handelsskole 109 Frederiksborg Amt Total Roskilde Amt Universitetslovsinstitutioner Roskilde Universitetscenter Pædagogseminarier Roskilde Pædagogseminarium Frøbel- Højskolen 629 Sygeplejeskoler Roskilde Amts Sygeplejeskole 315 Handelsskoler Roskilde Handelsskole 413 Køge Handelsskole 57 Tekniske skoler Slagteriskolen i Roskilde 274 Roskilde Tekniske Skole 112 EUC Sjælland Køge Tekniske Skole 14 Roskilde Amt Total Vestsjællands Amt Lærerseminarier Holbæk Seminarium 739 Haslev Seminarium 689 Pædagogseminarier Slagelse Seminariet, Pædagoguddannelsen 671 Hindholm Socialpædagogiske Seminarium 592 Handelshøjskoler Vestsjællands Handelshøjskolecenter Sygeplejeskoler Vestsjællands Amts Sygeplejeskole, Slagelse 569 Husholdningsseminarier Ankerhus Seminarium 272 Tekniske skoler Teknisk Skole Slagelse 277 EUC Sjælland Håndværkerhøjskolen 87 Holbæk Tekniske Skole 52 Teknisk Skole Ringsted 24 12

13 Handelsskoler Slagelse Handelsskole 85 Vestsjællands Amt Total Storstrøms Amt Pædagogseminarier Storstrømsseminariet 611 Lærerseminarier Vordingborg Statsseminarium 575 Sygeplejeskoler Sygeplejeskolen i Storstrøms Amt Afd. Nykøbing F. 249 Sygeplejeskolen i Storstrøms Amt 232 Terapeutskoler Ergoterapeut og Fysioterapeutskolen i Næstved 286 Håndarbejdsseminarier Seminariet for Formgivning 257 Handelshøjskoler Merkur-Centret Storstrøms Handelshøjskolecenter 157 Handelsskoler Lollands Handelsgymnasium 241 Merkur-Centret Handelsskolen i Nykøbing Falster 133 Næstved Handelsskole 122 Tekniske skoler Industri- og Håndværkerskolen 43 EUC Sjælland 19 Storstrøms Amt Total Fyns Amt Universitetslovsinstitutioner Syddansk Universitet, Odense Universitet Musikkonservatorier Det Fynske Musikkonservatorium 138 Lærerseminarier Odense Seminarium Skårup Statsseminarium 616 Pædagogseminarier Fyns Pædagogseminarium 732 Odense Socialpædagogiske Seminarium 591 Ingeniørhøjskoler Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum 973 Sygeplejeskoler Fyns Amts Sygehusvæsen, Sygeplejeskolen i Odense 584 Fyns Amt Sygeplejeskolen 230 Sociale højskoler Den Sociale Højskole i Odense 475 Terapeutskoler Ergoterapeut-og Fysioterapeutskolen i Odense 396 Håndarbejdsseminarier Seminariet for Hverdagskunst/Husflidshøjskolen 209 Odense Håndarbejdsseminarium 169 Navigationsskoler Svendborg Navigationsskole 188 Marstal Navigationsskole 130 Maskinist- og maskinmesterskoler Svendborg Maskinmesterskole. 181 Odense Maskinmesterskole 40 Fyns Amt Radiografskolen Fyns Amt Radiografskolen 57 Tekniske skoler Odense Tekniske Skole

14 Dalum Tekniske Skole 175 Gartnerskolen Søhus 27 Handelsskoler Tietgenskolen Edb-Skolen 333 Tietgenskolen 205 Svendborg Handelsskole 68 Nyborg-Kerteminde Handelskole 14 Landbrugsskoler Nordisk Landboskole 47 Dalum Landbrugsskole 41 Teaterskoler Skuespillerskolen ved Odense Teater 31 Fyns Amt Total Sønderjyllands Amt Universitetslovsinstitutioner Ingeniørhøjskole Syd Syddansk Universitet, Sønderborg 417 Pædagogseminarier Seminariet i Aabenraa 438 Haderslev Statsseminarium, Pædagoguddannelsen 364 Lærerseminarier Haderslev Statsseminarium 676 Sygeplejeskoler Den Sønderjyske Sygeplejeskole 384 Håndarbejdsseminarier Seminariet for Tekstildesign og Brugsgrafik 210 Handelsskoler Sønderborg Handelsskole 116 Haderslev Handelsskole 45 Tønder Handelsskole 26 Tekniske skoler Erhvervsuddannelsescenter Syd 110 Sønderjyllands Amt Total Ribe Amt Universitetslovsinstitutioner Syddansk Universitet, Esbjerg 193 Musikkonservatorier Vestjysk Musikkonservatorium 114 Pædagogseminarier Seminariet i Esbjerg 942 Lærerseminarier Ribe Statsseminarium og HF-Kursus 610 Sociale højskoler Den Sociale Højskole i Esbjerg 382 Sygeplejeskoler Ribe Amts Sygeplejeskole 339 Terapeutskoler Fysioterapeutskolen i Esbjerg 173 Maskinist- og maskinmesterskoler Esbjerg Maskinmesterskole 95 Navigationsskoler Fanø Navigationsskole 76 Handelsskoler Esbjerg Handelsskole 346 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium 39 Tekniske skoler Esbjerg Tekniske Skole

15 Ribe Amt Total Vejle Amt Universitetslovsinstitutioner Syddansk Universitet, Kolding 966 Pædagogseminarier Kolding Pædagogseminarium 579 Jelling Statssem. Pædagoguddannelsen 493 Gedved Statsseminarium 455 Lærerseminarier Jelling Statsseminarium 703 Sygeplejeskoler Sygeplejeskolen i Vejle Amt 602 Ingeniørhøjskoler Ingeniørhøjskolen i Horsens 417 Maskinist- og maskinmesterskoler Fredericia Maskinmesterskole 70 Tekniske skoler Teknisk Uddannelsescenter Horsens 472 Vejle Tekniske Skole 187 Kolding Tekniske Skole 184 Handelsskoler Kolding Købmandsskole 360 Vejle Handelsskole 357 Horsens Handelsskole 76 Kunsthåndværkerskoler Designskolen Kolding 355 Landbrugsskoler Bygholm Landbrugsskole 3 Vejle Amt Total Ringkjøbing Amt Ingeniørhøjskoler Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning Pædagogseminarier Holstebro Pædagogseminarium 510 Ikast-Seminariet 365 Lærerseminarier Nr. Nissum Seminarium og HF-Kursus 560 Terapeutskoler Ergoterapeut og Fysioterapeutskolen i Holstebro 529 Sygeplejeskoler Sygeplejeskolen i Holstebro 357 Tekniske skoler Teko-Center Danmark 234 Holstebro Tekniske Skole 208 Herning Tekniske Skole 94 Handelsskoler Ikast Handelsskole 138 Herning Handelsskole 27 Den danske eksportskole Den Danske Eksportskole 89 Landbrugsskoler Hammerum Landbrugsskole 18 Ringkjøbing Amt Total Århus Amt Universitetslovsinstitutioner Aarhus Universitet

16 Handelshøjskolen i Århus Arkitektskoler Arkitektskolen i Aarhus Musikkonservatorier Det Jyske Musikkonservatorium 298 Center for Rytmisk Musik og Bevægelse 80 Pædagogseminarier Jydsk Pædagog Seminarium Peter Sabroe Seminariet 794 Lærerseminarier Århus Dag- og Aftenseminarium Silkeborg Seminarium 732 Sygeplejeskoler Sygeplejeskolen i Århus 662 Sygeplejeskolen i Silkeborg 265 Sygeplejeskolen i Randers 234 Journalisthøjskolen Danmarks Journalisthøjskole Ingeniørhøjskoler Ingeniørhøjskolen i Århus 981 Terapeutskoler Ergoterapeut og Fysioterapeutskolen i Århus 504 Videreuddannelsen for Ergo- og Fysioterapeuter 23 Sociale højskoler Den Sociale Højskole i Århus 458 Sygeplejerskehøjskoler Sygeplejerskehøjskolen i Århus 333 Maskinist- og maskinmesterskoler Århus Maskinmesterskole 133 Handelsskoler Handelsskolen i Randers 483 Århus Købmandsskole, Center F. Videregående Udd. 408 Århus Købmandsskole 316 Handelsfagskolen 51 Silkeborg Handelsskole 39 Tekniske skoler Aarhus Tekniske Skole 388 Den Jydske Haandværkerskole 149 Randers Tekniske Skole 96 Hospitalslaborantskoler Hospitalslaborantskolen i Aarhus 257 Landbrugsskoler Vejlby Landbrugsskole 130 Handels- og tekniske skoler Djurslands Erhvervsskoler 67 Beder Gartnerskole Beder Gartnerskole 65 Teaterskoler Skuespillerskolen ved Aarhus Teater 32 Århus Amt Total Viborg Amt Pædagogseminarier Viborg-Seminariet 842 Sygeplejeskoler Sygeplejeskolen i Viborg 384 Thisted Sygeplejeskole

17 Lærerseminarier Skive Seminarium 614 Håndarbejdsseminarier Skals Håndarbejdsseminarium 78 Handelsskoler Skive Handelsskole 148 Viborg Handelsskole 90 Tekniske skoler Skive Tekniske Skole 104 Viborg Amt Total Nordjyllands Amt Universitetslovsinstitutioner Aalborg Universitet Musikkonservatorier Nordjysk Musikkonservatorium 111 Pædagogseminarier Skipper Clement Seminariet 602 Ålborg Socialpædagogiske Seminarium 566 Hjørring Seminarium, Pædagoguddannelsen 521 Ranum Statsseminarium 353 Lærerseminarier Aalborg Seminarium 955 Hjørring Seminarium 564 Sygeplejeskoler Sygepleje- og Radiografskolen i Aalborg 543 Vendsyssel Sygeplejeskole 383 Biblioteksskoler Danmarks Biblioteksskole, Aalborgafdelingen 303 Terapeutskoler Ergoterapeut- og Fysioterapeutskolen i Aalborg 279 Håndarbejdsseminarier Seminarium for Håndværk og Design 198 Jordmoderskoler Danmarks Jordemoderskole Afdelingen i Aalborg 107 Maskinist- og maskinmesterskoler Frederikshavn Maskinmesterskole 72 Aalborg Maskinmesterskole 30 Handelsskoler Aalborg Handelsskole 421 Handelsgymnasiet Mariager Fjord 207 Frederikshavn Handelsskole 41 Handelsskolen i Hjørring 41 Tekniske skoler Aalborg Tekniske Skole 411 Frederikshavn Tekniske Skole / Tekniske Gymnasium 67 Teknisk Skole Hjørring 11 Nordjyllands Amt Total Videregående uddannelser Total

18 Tabel 1.8 Samlet bestand på korte, mellemlange og lange videregående uddannelser fordelt på institutionstyper, institutioner og uddannelsesgrupper INSTITUTION 1) Udbyder primært LVU UNIVERSITETSINSTITUTIONER Københavns Universitet KVU Labor., appoteksass. m.v Bachelor, jura Bachelor, økonomi Bachelor, samfund Bachelor, sprog Bachelor, kunst Bachelor, psykologi Bachelor, humaniora Bachelor, naturvid Bachelor, pædagogik Jura, kandidatudd Økonomi, kandidatudd Samfund, kandidatudd Sprog, kandidatudd Teologi, kandidatudd Musik/kunst, kandidatudd Psykologi, kandidatudd Humaniora, kandidatudd Naturvid. kandidat Tandlæge, kandidatudd Læge, kandidatudd Suppl. sidefag ph.d Uoplyst/øvr. 2 2 I alt

19 Aarhus Universitet KVU Labor., appoteksass. m.v Bachelor, jura Bachelor, økonomi Bachelor, samfund Bachelor, sprog Bachelor, kunst Bachelor, psykologi Bachelor, humaniora Bachelor, naturvid Jura, kandidatudd Økonomi, kandidatudd Samfund, kandidatudd Sprog, kandidatudd Teologi, kandidatudd Musik/kunst, kandidatudd Psykologi, kandidatudd Humaniora, kandidatudd Naturvid. kandidat Tandlæge, kandidatudd Læge, kandidatudd Suppl. sidefag ph.d Uoplyst/øvr. 5 5 I alt Roskilde Universitetscenter HA 8 37 Bachelor, samfund Bachelor, sprog 4 7 Bachelor, psykologi

20 Bachelor, humaniora Bachelor, naturvid Bachelor, pædagogik 5 13 Erhvervsøkonomi, kandidatudd Økonomi, kandidatudd Samfund, kandidatudd Sprog, kandidatudd Psykologi, kandidatudd Humaniora, kandidatudd Naturvid. kandidat Pædagogik, kandidatudd Suppl. sidefag ph.d Uoplyst/øvr. 8 6 I alt Aalborg Universitet KVU Tekniske uddannelser HD Socialrådgiver Diplomingeniør HA Bachelor, økonomi Bachelor, samfund Bachelor, erhvervsspr Bachelor, sprog Bachelor, kunst Bachelor, humaniora Bachelor, naturvid Bachelor, pædagogik Grundudd. samfund

Institutionernes struktur, antal og styring samt regional dækning 1

Institutionernes struktur, antal og styring samt regional dækning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 16 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Institutionernes struktur, antal og styring samt

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Udgift pr. Elev/STÅ/Årselev 10) Udgift normeret forløb Udgift til udd. omr. 2004 (mio. kr.) Taxameter. Samlet offentlig udd.

Udgift pr. Elev/STÅ/Årselev 10) Udgift normeret forløb Udgift til udd. omr. 2004 (mio. kr.) Taxameter. Samlet offentlig udd. DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag 1 - Uddannelseser fordelt på uddannelseskategorier Tabel

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

Resultater på erhvervsskolerne

Resultater på erhvervsskolerne 20 06 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Resultater på erhvervsskolerne 4.1 Indledning og sammenfatning... side 115 4.2 Fuldførelse af grundforløb på skolerne... side 116 4.3 Erhvervsskolernes økonomi... side 127

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Administrative procedurer for tilmelding, indberetning og afregning

Administrative procedurer for tilmelding, indberetning og afregning TAKSTKATALOG - og retningslinier for jobcenter, kommuners og anden aktørers køb af uddannelse på Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner Kulturministeriet har udarbejdet et takstkatalog

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2005 Side 4

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2005 Side 4 Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2005 Side 4 Københavns Universitet Lægevidenskab 526 44 2478 1627 9,7 9,6 Folkesundhedsvidenskab 64 8 230 103 9,3 9,2 Tandlæge 107 12 745 341 9,3 9,2 Tandplejer 68

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grunduddannelser 2011

Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grunduddannelser 2011 1/11 Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grund 2011 Storkøbenhavn Bornholm UC Syd 2/11 Oversigt over udviklingen i antallet af optagne fordelt på institutioner

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed. Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen

Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed. Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed Uddannelsen Anlægsstruktør Boligmontering Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen AMU Nordjylland Uddannelsescenter Herning Skive

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2007

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2007 Københavns Universitet Lægevidenskab 523 48 2733 1780 9,9 9,7 Folkesundhedsvidenskab 68 6 221 82 8,8 8,6 Farmaceut 241 9 450 224 6,2 alle optaget Tandlæge 108 9 705 347 9,0 8,9 Veterinærmedicin 191 15

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

LTERN TIVER TIL PSYKOLOGISTUDIET

LTERN TIVER TIL PSYKOLOGISTUDIET V LTERN TIVER TIL V PSYKOLOGISTUDIET sfortegnelse PSYKOLOGI... 3... 3... 3 Afklaring... 3 Professionsbacheloruddannelser (3½-4 år)... 4 Afspændingspædagog... 4 Ergoterapeut... 4 Folkeskolelærer... 4 Fysioterapeut...

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen

Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen Baggrund for notatet Formandskabet ønsker i forbindelse med drøftelser af det vigende antal praktikpladser på PGUen en oversigt

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 13 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Midtjylland al Udvikling UNI C Statistik & Analyse 2007 UNI C Statistik & Analyse, 19. marts 2007 Side 2 af 116 Uddannelse i Midtjylland UNI C Statistik & Analyse, 19. marts 2007 Side 3 af

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Læsø EUC Nordvest, SOSU STV, SOSU Nord

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Frafald, status pr. 31. december 2014. Uddannelser af 3½ og 4 års varighed VIA Pædagogik og Samfund. Studiestart 2008/2009 Studerende

Frafald, status pr. 31. december 2014. Uddannelser af 3½ og 4 års varighed VIA Pædagogik og Samfund. Studiestart 2008/2009 Studerende , status pr. 31. december 2014. r af 3½ og 4 års varighed VIA Pædagogik og Samfund Studiestart 2009/2010 Studiestart 2010/2011 Lærer (4 år) Aarhus 407 107 26 447 110 25 439 114 26 Silkeborg 155 55 35 215

Læs mere

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører Udbud af RKV i forhold til erhvervsuddannelserne på transportområdet. TUR har anmodet skolerne om at udfylde nedenstående skema. Skemaet giver et landsdækkende overblik over hvor og hvordan virksomheder

Læs mere

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg SKOLE I ALT: Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg Gymnasium og HF 131 Stenhus Gymnasium og HF

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker

Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker Dan Yu Wang December 2013 Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker 1 ud af 6 uddannede sygeplejersker læser videre efter sygeplejestudiet Der var 86.996 uddannede

Læs mere

Det merkantilt / samfundsvidenskabelige

Det merkantilt / samfundsvidenskabelige Af alle uddannelssområder er det merkantilt/samfundsvidenskabelige område det mest fleksible. Historisk set har udbuddet for disse uddannelser tenderet til at skabe sin egen efterspørgsel. Der er betydelig

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Notat om de lovgivningsmæssige rammer for regional uddannelsesdækning

Notat om de lovgivningsmæssige rammer for regional uddannelsesdækning Rådet for uddannelser og Professionsbacheloruddannelser Sekretariatet BILAG 18/10 Rådsmøde 5/10 Tirsdag den 12. oktober 2010 Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms

Læs mere

De afviste ansøgere til videregående uddannelser

De afviste ansøgere til videregående uddannelser De afviste ansøgere til videregående uddannelser Indhold Sammenfatning... 3 Problemstillingen... 4 Data... 5 Mobilitet i uddannelserne... 8 Arbejdsmarkedsstatus for afviste og optagne... 11 Konklusion...

Læs mere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 2236 Administration og assistance i tandklinikken HANSENBERG 0,14 Haderslev Handelsskole 0,32 0,46 HANSENBERG 1,08 Herningsholm Erhvervsskole 0,31 Tech College Aalborg

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Gymnasiernes regnskaber 2010

Gymnasiernes regnskaber 2010 Gymnasiernes regnskaber 2010 Indhold Indledning... 2 Økonomien for udbydere af gymnasiale uddannelser... 2 1. VUC... 2 2. Erhvervsskolerne... 4 3. De almene gymnasier... 6 Bilag 1: Resultater for almene

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/01. 2015 CELF 14 11 30 Den jydske Haandværkerskole 14 14 Erhvervsskolen Nordsjælland 17 20 EUC Nord 20 21 43 EUC Nordvest 10 5 15 EUC Nordvestsjælland 12 28 41 EUC Sjælland 9 6 39 56 EUC Syd 8 12

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedrørende videregående KVU- og MVU-uddannelser.

Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedrørende videregående KVU- og MVU-uddannelser. STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedrørende videregående KVU- og MVU-uddannelser. Dette afsnit beskriver udførelsen af myndigheds-

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Institution Att. XX Adresse Postnr. By 24/6-2014 Til ledelsen Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Jeres institution er tilsluttet tjenesten WAYF, der giver brugerne på de tilsluttede institutioner

Læs mere

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Resultaterne er baseret på besvarelser fra i alt 34.1 elever Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg.

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg. Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I ESBJERG FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR aabenthus.studiebyenesbjerg.dk 2 Uddannelsen er der tjek på K OVERSIGT: INTERESSEOMRÅDER

Læs mere

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1/1. 31/1. 2015 CELF 7 Den jydske Haandværkerskole 16 16 Erhvervsskolen Nordsjælland 16 17 Erhvervsskolerne Aars EUC Nord 15 15 EUC Nordvest 7 9 EUC Nordvestsjælland

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland

Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland Uddannelsesredegørelse 2015 Rapport april 2015 Eventuelle henvendelser rettes til: Udviklingskonsulent Maria Skov Pedersen, maria.pedersen@ru.rm.dk

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark

Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark Bilagsoversigt Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark... 2 Bilag 2. Nøgletal for ungdomsuddannelsesinstitutionerne... 3 Almene gymnasier og hf-centre... 3 Erhvervsskoler...

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

(KPB) Kar., gns (7-tr. m. omr.) Hovedinstitution Udd5 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Hovedtotal Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

(KPB) Kar., gns (7-tr. m. omr.) Hovedinstitution Udd5 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Hovedtotal Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole (KPB) Kar., gns (7-tr. m. omr.) Skoleår Hovedinstitution Udd5 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Hovedtotal Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Sygeplejerske,prof.bach. 7,13 7,94 6,88 7,35 Bornholms Sundheds-

Læs mere

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne U N V E R S T Y C O L L E G E LLLEBÆLT Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne Oplæg temadag klinisk undervisning 22.08.2012 Jette Rasmussen UNVERSTY

Læs mere

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat v/sekretariatsleder Peter Thode Loft Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev Tlf.: 7266 5160 pc@ucsyd.dk Indledning I det forløbne år har opgaverne

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007

Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007 Lyngby, den 22. september 2007 NS-J.Nr. 07-177 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 16 Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007 Indhold 1. Opgradering af Forskningsnettet

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Månedsstatistik januar 2012

Månedsstatistik januar 2012 Månedsstatistik januar 2012 EL Statistikken er baseret på de seneste tal fra UNI-C, offentliggjort medio januar og dækkende aktivitet til og med november. Næste statistik offentliggøres medio februar.

Læs mere