Tabelbilag til De videregående uddannelser i tal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabelbilag til De videregående uddannelser i tal"

Transkript

1 Tabelbilag til De videregående uddannelser i tal Oktober 2000 Bilagsoversigt Bilag til kapitel 1: Introduktion - Tabel 1.1 Ansøgere, optagne og afviste via koordinerede tilmelding i perioden Tabel 1.2 Optaget i perioden fordelt på uddannelsesområder - Tabel 1.3 Uddannelser med det højeste optag i perioden Tabel 1.4 Optagne og afviste ved de videregående uddannelser fordelt efter hovedtyper af uddannelser - Tabel 1.5 Optagne og afviste ved de videregående uddannelser fordelt efter hovedtyper af uddannelser - Tabel 1.6 Samlet bestand af studerende på videregående uddannelser i 1998 fordelt på institutionstyper - Tabel 1.7 Samlet bestand af studerende på videregående uddannelser i 1998 fordelt på institutioner og amter - Tabel 1.8 Samlet bestand på korte, mellemlange og lange videregående uddannelser fordelt på institutionstyper, institutioner og uddannelsesgrupper Bilag til kapitel 2: Antal studerende ved de videregående uddannelser - Tabel 2.1 Bestandsudviklingen på de videregående uddannelser - Tabel 2.2 Bestandsudviklingen på korte videregående uddannelser Tabel 2.3 Bestandsudviklingen på mellemlange videregående uddannelser Tabel 2.4 Bestandsudviklingen på bacheloruddannelser Tabel 2.5 Bestandsudviklingen på kandidatuddannelser

2 - Tabel 2.6 Samlet bachelor- og kandidatbestand fordelt på uddannelsesområder Tabel 2.7 Samlet bachelor- og kandidatbestand fordelt på hovedområder Tabel 2.8 Samlet tilgang til korte videregående uddannelser Tabel 2.9 Samlet tilgang til mellemlange videregående uddannelser Tabel 2.10 Samlet tilgang til bacheloruddannelser Tabel 2.11 Samlet tilgang til kandidatuddannelser Tabel 2.12 Antal personer der fuldfører en videregående uddannelser samt fremskrivninger for antal fuldførte i perioden Tabel 2.13 Indeks for udviklingen i antal personer der fuldfører en videregående uddannelse samt fremskrivninger Tabel 2.14 Antal fuldførte korte videregående uddannelser Tabel 2.15 Antal fuldførte mellemlange videregående uddannelser Tabel 2.16 Antal fuldførte kandidatuddannelser Tabel 2.17 Korte videregående uddannelser historiske tal for tilgang, fuldførte og bestand samt fremskrivninger Tabel 2.18 Mellemlange videregående uddannelser historiske tal for tilgang, fuldførte og bestand samt fremskrivninger Tabel 2.19 Bacheloruddannelser historiske tal for tilgang og bestand samt fremskrivninger Tabel 2.20 Kandidatuddannelser historiske tal for tilgang, fuldførte og bestand samt fremskrivninger Bilag til kapitel 3: Fuldførelse, afbrud og studieskift - Tabel 3.1 Samlede fuldførelsesprocenter for de videregående uddannelser Samt gennemsnit for årene og Tabel 3.2 Fuldførelse, afbrud og studieskift 1998 for udvalgte KVU - Tabel 3.3 Fuldførelse, afbrud og studieskift 1998 for udvalgte MVU - Tabel 3.4 Fuldførelse, afbrud og studieskift 1998 for udvalgte bacheloruddannelser 2

3 - Tabel 3.5 Fuldførelse, afbrud og studieskift 1998 for uddelte kandidatuddannelser - Tabel 3.6 Studerende der afbryder og skifter studie (1998) Bilag til kapitel 4: Andre oplysninger om de studerende - Tabel 4.1 De studerendes aldersfordeling i procent ved start af videregående uddannelse 1998 og samlet tilgangstal. - Tabel 4.2 De studerendes aldersfordeling i procent ved fuldført videregående uddannelse 1998 samt samlet antal fuldførte. - Tabel 4.3 Gennemsnitsaldre på tilgang og fuldførte på de videregående uddannelser Tabel 4.4 Samlet tilgang til udvalgte videregående uddannelser procentvis fordelt på aldersintervaller. - Tabel 4.5 Samlet antal fuldførte fra udvalgte videregående uddannelser procentvis fordelt på aldersintervaller. - Tabel 4.6 Procentdel kvinder af bestand Tabel 4.7 Procentdel kvinder af bestand for udvalgte uddannelsesgrupper - Tabel 4.8 Procentdel kvinder på udvalgte korte videregående uddannelser Tabel 4.9 Procentdel kvinder på udvalgte mellemlange videregående uddannelser Tabel 4.10 Procentdel kvinder på udvalgte bacheloruddannelser Tabel 4.11 Procentdel kvinder på udvalgte kandidatuddannelser Tabel 4.12 Gennemsnitlig studietid på de videregående uddannelse Tabel 4.13 Gennemsnitlig studietid på udvalgte korte videregående uddannelse Tabel 4.14 Gennemsnitlig studietid på udvalgte mellemlange videregående uddannelse Tabel 4.15 Gennemsnitlig studietid på udvalgte lange videregående uddannelse

4 Bilag til kapitel 5: Ressourcer - Tabel 5.1 Taxameterbevillinger i perioden fordelt på uddannelsesområder - Tabel 5.2 Enhedsomkostninger pr. studenterårsværk i perioden Tabel 5.3 Bevilling og aktivitetsfordeling på uddannelsesområder for 1999 målt i STÅ - Tabel 5.4 Bestand og antal af støttemodtager ved 10 højere læreanstalter Tabel 5.5 Årsværksforbrug 1998 på universitetsinstitutioner fordelt på stillingskategorier og køn - Tabel 5.6 Årsværksforbrug på øvrige videregående uddannelsesinstitutioner fordelt på stillingskategorier og køn Bilag til kapitel 6: Åben uddannelse - Tabel 6.1 Åben uddannelse på videregående uddannelsesinstitutioner fordelt på faglige hovedområder - Tabel 6.2 Åben videregående uddannelse fordelt på institutioner - Tabel 6.3 Åben uddannelse i 1999 på videregående uddannelsesinstitutioner fordelt på uddannelsesgrupper Bilag til kapitel 7: Uddannelse og arbejdsmarked - Tabel 7.1 Ledige i procent af arbejdsstyrken fordelt på højeste fuldførte uddannelse Tabel 7.2 Udannelsesfordelt ledighed og arbejdsstyrke for udvalgte KVU Tabel 7.3 Udannelsesfordelt ledighed og arbejdsstyrke for udvalgte MVU Tabel 7.4 Udannelsesfordelt ledighed og arbejdsstyrke for udvalgte LVU Tabel 7.5 Ledighedsberørte i procent af forsikrede apr/maj 1996 og apr/maj

5 Bilag til kapitel 1: Introduktion Uddannelserne: Tabel 1.1 Ansøgere, optagne og afviste via koordinerede tilmelding (KOT) i perioden Note: Antal institutioner og antal uddannelser, der er omfattet af KOT, varierer over tid, hvorfor sammenligninger år imellem skal foretages med en vis varsomhed Ansøgere Optagne 1) Afviste Ansøgere (indeks 1991=100) Optagne (indeks 1991=100) Afviste i procent af ansøgere 37% 31% 34% 33% 29% 28% 26% 23% 21% 20% Kilde : Tilmeldingssekretariatet. Københavns Universitet. 1) inkl. standby Tabel 1.2 Optaget i perioden fordelt på uddannelsesområder Note: Antal institutioner og antal uddannelser, der er omfattet af KOT, varierer over tid, hvorfor sammenligninger år imellem skal foretages med en vis varsomhed. Tabel 1.3 Uddannelser med det højeste optag i perioden Note: Antal institutioner og antal uddannelser, der er omfattet af KOT, varierer over tid, hvorfor sammenligninger år imellem skal foretages med en vis varsomhed. Uddannelsesområder Antal Indeks Tekniske udd Naturvidenskabelige udd. 1) Sundhedsudd Samfundsvidensk. udd. 2) Humanistiske udd Pædagogiske udd Kilde : Tilmeldingssekretariatet. Københavns Universitet. 1) Indeholder for år 2000 også en række nye IT-erhvervsakademiuddannelser, og kan derfor ikke helt sammenlignes med tidligere år. 2) Opgjort ekskl. 1-årig hhx. År 2000 indeholder også en række nye merkantile erhvervsakademiuddannelser, og er derfor ikke fuldt sammenligneligt med tidligere år. Uddannelsesområder Samfundsvidenskab på univ. og handelshøjsk Naturvidenskab på universiteterne Humaniora på universiteterne Pædagog

6 Lærer Sygeplejeske 1) Ingeniøruddannelserne Datamatiker Kilde : Tilmeldingssekretariatet. Københavns Universitet. 1) Inkl. radiografer Tabel 1.4 Optagne og afviste via Den Koordinerede Tilmelding 28/ og 28/ 2000 ved de videregående uddannelser fordelt efter hovedtyper af uddannelser. Ekskl. standby og incl. optag til 1-årig hhx. Note: Antal institutioner og antal uddannelser, der er omfattet af KOT, varierer over tid, hvorfor sammenligninger år imellem skal foretages med en vis varsomhed. Optagne Institution Forskel Forskel i absolut procent Afviste Forskel absolut Forskel i procent Københavns Universitet ,80% ,60% Århus Universitet ,20% ,10% Syddansk Universitet ,10% ,90% Roskilde Universitetscenter ,20% ,00% Ålborg Universitet ,10% ,90% Handelshøjskolen i København ,70% ,50% Handelshøjskolen i Århus ,30% ,80% Danmarks Tekniske Universitet ,50% ,20% Den kgl. Veterinær og Landbohøjskole ,10% ,90% Danmarks Farmaceutiske Højskole ,00% ,90% Universiteter i alt ,50% ,20% Ingeniørhøjskoler ,00% ,80% De Tekniske skoler ,70% ,30% Skovskolen ,90% ,60% Danmarks Journalist Højskole ,60% ,90% Handelshøjskole-afdelinger ,10% ,60% Handelsskolerne ,50% ,00% Den Grafiske Højskole ,00% ,20% De Sociale Højskoler ,30% ,10% KC-Center for tegnsprog ,60% ,40% Ergo- og Fysioterapeutskoler ,40% ,10% Sygeplejeskoler ,40% ,20% Jordemoderskolen ,60% ,30% Hospitalslaborantskolerne ,80% ,10% 6

7 Økonomaskolen ,00% ,70% Lærerseminarierne ,40% ,60% Pædagogseminarierne ,10% ,30% Ernærings- og Husholdningsseminarierne ,80% ,10% Håndarbejdslærerseminarierne ,50% ,20% Arkitektskolerne ,30% ,80% Biblioteksskolerne ,50% ,00% Øvrige ,60% ,60% Den Koordinerede tilmelding i alt ,00% ,00% Kilde : Tilmeldingssekretariatet. Københavns Universitet. Tabel 1.5 Optagne og afviste via den Koordinerede Tilmelding (KOT) 28/ og 28/ 2000 ved de videregående uddannelser fordelt efter hovedtyper af uddannelser. Ekskl. standby og incl. optag til 1-årig hhx. Note: Antal institutioner og antal uddannelser, der er omfattet af KOT, varierer over tid, hvorfor sammenligninger år imellem skal foretages med en vis varsomhed. Optagne Uddannelse Forskel Forskel i absolut procent Afviste Forskel Forskel i absolut procent -Ingeniøruddannelser ,60% ,50% -Arkitektuddannelsen ,30% ,80% -Tekniske erhvervsakademiuddannelser ,90% ,70% -Øvrige tekniske uddannelser ,50% ,20% Tekniske uddannelser i alt ,20% ,40% -Naturvidenskab på universiteter ,20% ,20% -Landbohøjskolens uddannelser ,10% ,90% -IT-erhvervsakademiuddannelser ,90% ,50% -Skovskolens uddannelser ,90% ,60% -Økonomauddannelsen ,00% ,70% Naturvidenskabelige uddannelser i alt: ,30% ,50% -Samfundsvidenskab på universiteter ,70% ,20% -Samfundsvidenskab på handelshøjskoler m.v ,80% ,00% -Socialrådgiveruddannelsen ,30% ,10% -Merkantile erhvervsakademiuddannelser ,00% ,60% -1-årig HHX ,50% ,00% -De grafiske uddannelser ,00% ,20% Samfundsvidenskabelige uddannelser i alt: ,90% ,40% -Lange sundhedsuddannelser ,40% ,60% 7

8 -Terapeut- og jordemoderuddannelser ,60% ,00% -Sygeplejerske- og radiograf uddannelser ,30% ,40% -Hospitalslaborantuddannelsen ,80% ,10% -Apoteksassistentsuddannelsen ,60% ,50% -Tandplejeruddannelsen ,50% ,40% -Folkesundhedsvidenskab ,60% ,60% Sundhedsuddannelser i alt: ,90% ,80% -Humaniora på universiteter ,10% ,90% -Erhvervssprog på Handelshøjskoler ,50% ,00% -Journalistuddannelsen ,20% ,90% -Bibliotekaruddannelsen ,50% ,00% -Tegnsprogs- og MHS tolk ,60% ,40% Humanistiske uddannelser i alt: ,40% ,90% -Læreruddannelsen ,40% ,60% -Pædagoguddannelsen ,10% ,30% -Ernærings- og husholdningsøkonomudd ,80% ,10% -Håndarbejdslæreruddannelsen ,50% ,20% Pædagogiske uddannelser i alt: ,80% ,90% Den Koordinerede Tilmelding i alt: ,00% ,00% Kilde : Tilmeldingssekretariatet. Københavns Universitet. 8

9 Tabel 1.6 Samlet bestand af studerende på videregående uddannelser i 1998 fordelt på institutionstyper Uddannelsesinstitutionerne Primære udbydere af bachelor- og kandidatuddannelser Bestand 1998 Antal institutioner Universitetslovsinstitutioner Arkitektskoler Musikkonservatorier Billedkunstskoler I alt Primære udbydere af mellemlange videregånde uddannelser Pædagogseminarier Lærerseminarier Sygeplejeskoler Ingeniørhøjskoler Terapeutskoler Sociale højskoler Håndarbejdsseminarier Handelshøjskoler (Merkur, Vestsj.) Journalisthøjskolen Maskinist- og maskinmesterskoler Husholdningsseminarier Øvrige I alt Erhvervsskoler og andre udbydere af korte videreg. udd..: Handelsskoler Tekniske skoler Øvrige I alt Videregående uddannelser i alt ) Antal institutioner er opgjort ekskl. underafdelinger 2) Universitetsinstitutioner: Købehavns universitet, Roskilde universitet, Syddansk Universitet (Odense Universitet inkl. afd. i Sønderborg, Kolding, Esbjerg), Ålborg Universitet, Århus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole, Handelshøjskolerne i København og Århus samt det Danmarks Lærerhøjskole (Danmarks Lærerhøjskole er nu sammen med Danmarks Pædagogiske Institut og Danmarks Pædagogiske Højskole del af det nyetablerede Danmarks Pædagogiske Universet) 9

10 Tabel 1.7 Samlet bestand af studerende på videregående uddannelser i 1998 fordelt på institutionstyper AMT INSTITUTION/AFDELING 1) Bestand 1998 Hovedstadsområdet Universitetslovsinstitutioner Københavns Universitet Handelshøjskolen i København Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Lærerhøjskole Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Danmarks Farmaceutiske Højskole Arkitektskoler Kunstakademiets Arkitektskole Musikkonservatorier Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 451 Rytmisk Musikkonservatorium 181 Billedkunstskoler Kunstakademiets Billedkunstskoler 205 Pædagogseminarier Højvangseminariet 778 Ballerup-Seminariet 722 Københavns Socialpædagogiske Seminarium 721 Frøbelseminariet 638 Hovedstadens Pædagog-Seminarium 623 Gladsaxeseminariet 550 Gentofte Socialpædagogiske Seminarium 473 Københavns Pædagogseminarium 456 Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium 407 Lærerseminarier Kbh Dag- og Aftenseminarium Blaagaard Statsseminarium N. Zahles Seminarium 963 Frederiksberg Seminarium 801 Sygeplejeskoler Hs Sygeplejerskeuddannelsen, Administrationen Kbhs Amt, Sygepleje- og Radiografskolen 912 Sygeplejeuddannelsen, Diakonissestiftelsen 197 Ingeniørhøjskoler Ingeniørhøjskolen Københavns Teknikum Terapeutskoler Fysioterapeutskolen i København 389 Ergoterapeutskolen i København 298 Skodsborg Fysioterapi Skole 97 Biblioteksskoler Danmarks Biblioteksskole 693 Håndarbejdsseminarier Hellerup Textilseminarium 378 Håndarbejdets Fremmes Seminarium

11 Officersskoler Hærens Officersskole 339 Flyvevåbnets Officersskole 212 Søværnets Officersskole 81 Sociale højskoler Den Sociale Højskole i København 508 De Sociale Højskolers Diplomuddannelse (Kbh.) 23 Husholdningsseminarier Suhr's Seminarium 263 Sygeplejerskehøjskoler Danmarks Sygeplejerskehøjskole Aarhus U./Kbh. 197 Maskinist- og maskinmesterskoler Københavns Maskinmestersk. og Elinstallatørskole 192 Jordmoderskoler Danmarks Jordemoderskole Afd.i København 137 Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation 79 Handelsskoler Niels Brock, CBC Niels Brock Copenhagen Business College 619 Lyngby Uddannelsescenter 496 Handelsskolen i Ballerup 155 Niels Brocks Handelsgymnasium CBC 1 Tekniske skoler Københavns Tekniske Skole 631 Laborantskolen 402 Frederiksberg Tekniske Skole 126 Metalindustriens Fagskole 76 Gladsaxe Tekniske Skole 74 Hotel- og Restaurantskolen 46 Politi- og Fængselsvæsenets skoler Politiskolen 487 Kriminalforsorgens Uddannelsescenter 470 Kunsthåndværkerskoler Danmarks Designskole 657 Guldsmedehøjskolen 6 Hospitalslaborantskoler Hospitalslaborantskolen i København 239 Konservatorskolen ved Kunstakademiet Konservatorskolen ved Kunstakademiet 105 Økonomaskolen i København Økonomaskolen i København 97 Den grafiske Højskole Den Grafiske Højskole 87 Teaterskoler Statens Teaterskole 86 Told- og skatteskolen Told- og Skatteskolen 84 Den Danske Filmskole Den Danske Filmskole 77 Hovedstadsområdet Total Bornholms Amt Pædagogseminarier Højvangseminariet

12 Bornholms Amts Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Amts Sundheds- og Sygeplejeskole 70 Kunsthåndværkerskoler Glas- og Keramikskolen 48 Handels- og tekniske skoler Bornholms Erhvervsskole 43 Bornholms Amt Total 333 Frederiksborg Amt Pædagogseminarier Hillerød Pædagogseminarium 573 Jægerspris Socialpædagogiske Seminarium 477 Sygeplejeskoler Frederiksborg Amts Sygeplejeskole 532 Skovskolen Skovskolen 165 Apoteksassistentskoler Pharmakon 299 Tekniske skoler Teknisk Skole Hillerød 136 Handelsskoler Hillerød Handelsskole 109 Frederiksborg Amt Total Roskilde Amt Universitetslovsinstitutioner Roskilde Universitetscenter Pædagogseminarier Roskilde Pædagogseminarium Frøbel- Højskolen 629 Sygeplejeskoler Roskilde Amts Sygeplejeskole 315 Handelsskoler Roskilde Handelsskole 413 Køge Handelsskole 57 Tekniske skoler Slagteriskolen i Roskilde 274 Roskilde Tekniske Skole 112 EUC Sjælland Køge Tekniske Skole 14 Roskilde Amt Total Vestsjællands Amt Lærerseminarier Holbæk Seminarium 739 Haslev Seminarium 689 Pædagogseminarier Slagelse Seminariet, Pædagoguddannelsen 671 Hindholm Socialpædagogiske Seminarium 592 Handelshøjskoler Vestsjællands Handelshøjskolecenter Sygeplejeskoler Vestsjællands Amts Sygeplejeskole, Slagelse 569 Husholdningsseminarier Ankerhus Seminarium 272 Tekniske skoler Teknisk Skole Slagelse 277 EUC Sjælland Håndværkerhøjskolen 87 Holbæk Tekniske Skole 52 Teknisk Skole Ringsted 24 12

13 Handelsskoler Slagelse Handelsskole 85 Vestsjællands Amt Total Storstrøms Amt Pædagogseminarier Storstrømsseminariet 611 Lærerseminarier Vordingborg Statsseminarium 575 Sygeplejeskoler Sygeplejeskolen i Storstrøms Amt Afd. Nykøbing F. 249 Sygeplejeskolen i Storstrøms Amt 232 Terapeutskoler Ergoterapeut og Fysioterapeutskolen i Næstved 286 Håndarbejdsseminarier Seminariet for Formgivning 257 Handelshøjskoler Merkur-Centret Storstrøms Handelshøjskolecenter 157 Handelsskoler Lollands Handelsgymnasium 241 Merkur-Centret Handelsskolen i Nykøbing Falster 133 Næstved Handelsskole 122 Tekniske skoler Industri- og Håndværkerskolen 43 EUC Sjælland 19 Storstrøms Amt Total Fyns Amt Universitetslovsinstitutioner Syddansk Universitet, Odense Universitet Musikkonservatorier Det Fynske Musikkonservatorium 138 Lærerseminarier Odense Seminarium Skårup Statsseminarium 616 Pædagogseminarier Fyns Pædagogseminarium 732 Odense Socialpædagogiske Seminarium 591 Ingeniørhøjskoler Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum 973 Sygeplejeskoler Fyns Amts Sygehusvæsen, Sygeplejeskolen i Odense 584 Fyns Amt Sygeplejeskolen 230 Sociale højskoler Den Sociale Højskole i Odense 475 Terapeutskoler Ergoterapeut-og Fysioterapeutskolen i Odense 396 Håndarbejdsseminarier Seminariet for Hverdagskunst/Husflidshøjskolen 209 Odense Håndarbejdsseminarium 169 Navigationsskoler Svendborg Navigationsskole 188 Marstal Navigationsskole 130 Maskinist- og maskinmesterskoler Svendborg Maskinmesterskole. 181 Odense Maskinmesterskole 40 Fyns Amt Radiografskolen Fyns Amt Radiografskolen 57 Tekniske skoler Odense Tekniske Skole

14 Dalum Tekniske Skole 175 Gartnerskolen Søhus 27 Handelsskoler Tietgenskolen Edb-Skolen 333 Tietgenskolen 205 Svendborg Handelsskole 68 Nyborg-Kerteminde Handelskole 14 Landbrugsskoler Nordisk Landboskole 47 Dalum Landbrugsskole 41 Teaterskoler Skuespillerskolen ved Odense Teater 31 Fyns Amt Total Sønderjyllands Amt Universitetslovsinstitutioner Ingeniørhøjskole Syd Syddansk Universitet, Sønderborg 417 Pædagogseminarier Seminariet i Aabenraa 438 Haderslev Statsseminarium, Pædagoguddannelsen 364 Lærerseminarier Haderslev Statsseminarium 676 Sygeplejeskoler Den Sønderjyske Sygeplejeskole 384 Håndarbejdsseminarier Seminariet for Tekstildesign og Brugsgrafik 210 Handelsskoler Sønderborg Handelsskole 116 Haderslev Handelsskole 45 Tønder Handelsskole 26 Tekniske skoler Erhvervsuddannelsescenter Syd 110 Sønderjyllands Amt Total Ribe Amt Universitetslovsinstitutioner Syddansk Universitet, Esbjerg 193 Musikkonservatorier Vestjysk Musikkonservatorium 114 Pædagogseminarier Seminariet i Esbjerg 942 Lærerseminarier Ribe Statsseminarium og HF-Kursus 610 Sociale højskoler Den Sociale Højskole i Esbjerg 382 Sygeplejeskoler Ribe Amts Sygeplejeskole 339 Terapeutskoler Fysioterapeutskolen i Esbjerg 173 Maskinist- og maskinmesterskoler Esbjerg Maskinmesterskole 95 Navigationsskoler Fanø Navigationsskole 76 Handelsskoler Esbjerg Handelsskole 346 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium 39 Tekniske skoler Esbjerg Tekniske Skole

15 Ribe Amt Total Vejle Amt Universitetslovsinstitutioner Syddansk Universitet, Kolding 966 Pædagogseminarier Kolding Pædagogseminarium 579 Jelling Statssem. Pædagoguddannelsen 493 Gedved Statsseminarium 455 Lærerseminarier Jelling Statsseminarium 703 Sygeplejeskoler Sygeplejeskolen i Vejle Amt 602 Ingeniørhøjskoler Ingeniørhøjskolen i Horsens 417 Maskinist- og maskinmesterskoler Fredericia Maskinmesterskole 70 Tekniske skoler Teknisk Uddannelsescenter Horsens 472 Vejle Tekniske Skole 187 Kolding Tekniske Skole 184 Handelsskoler Kolding Købmandsskole 360 Vejle Handelsskole 357 Horsens Handelsskole 76 Kunsthåndværkerskoler Designskolen Kolding 355 Landbrugsskoler Bygholm Landbrugsskole 3 Vejle Amt Total Ringkjøbing Amt Ingeniørhøjskoler Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning Pædagogseminarier Holstebro Pædagogseminarium 510 Ikast-Seminariet 365 Lærerseminarier Nr. Nissum Seminarium og HF-Kursus 560 Terapeutskoler Ergoterapeut og Fysioterapeutskolen i Holstebro 529 Sygeplejeskoler Sygeplejeskolen i Holstebro 357 Tekniske skoler Teko-Center Danmark 234 Holstebro Tekniske Skole 208 Herning Tekniske Skole 94 Handelsskoler Ikast Handelsskole 138 Herning Handelsskole 27 Den danske eksportskole Den Danske Eksportskole 89 Landbrugsskoler Hammerum Landbrugsskole 18 Ringkjøbing Amt Total Århus Amt Universitetslovsinstitutioner Aarhus Universitet

16 Handelshøjskolen i Århus Arkitektskoler Arkitektskolen i Aarhus Musikkonservatorier Det Jyske Musikkonservatorium 298 Center for Rytmisk Musik og Bevægelse 80 Pædagogseminarier Jydsk Pædagog Seminarium Peter Sabroe Seminariet 794 Lærerseminarier Århus Dag- og Aftenseminarium Silkeborg Seminarium 732 Sygeplejeskoler Sygeplejeskolen i Århus 662 Sygeplejeskolen i Silkeborg 265 Sygeplejeskolen i Randers 234 Journalisthøjskolen Danmarks Journalisthøjskole Ingeniørhøjskoler Ingeniørhøjskolen i Århus 981 Terapeutskoler Ergoterapeut og Fysioterapeutskolen i Århus 504 Videreuddannelsen for Ergo- og Fysioterapeuter 23 Sociale højskoler Den Sociale Højskole i Århus 458 Sygeplejerskehøjskoler Sygeplejerskehøjskolen i Århus 333 Maskinist- og maskinmesterskoler Århus Maskinmesterskole 133 Handelsskoler Handelsskolen i Randers 483 Århus Købmandsskole, Center F. Videregående Udd. 408 Århus Købmandsskole 316 Handelsfagskolen 51 Silkeborg Handelsskole 39 Tekniske skoler Aarhus Tekniske Skole 388 Den Jydske Haandværkerskole 149 Randers Tekniske Skole 96 Hospitalslaborantskoler Hospitalslaborantskolen i Aarhus 257 Landbrugsskoler Vejlby Landbrugsskole 130 Handels- og tekniske skoler Djurslands Erhvervsskoler 67 Beder Gartnerskole Beder Gartnerskole 65 Teaterskoler Skuespillerskolen ved Aarhus Teater 32 Århus Amt Total Viborg Amt Pædagogseminarier Viborg-Seminariet 842 Sygeplejeskoler Sygeplejeskolen i Viborg 384 Thisted Sygeplejeskole

17 Lærerseminarier Skive Seminarium 614 Håndarbejdsseminarier Skals Håndarbejdsseminarium 78 Handelsskoler Skive Handelsskole 148 Viborg Handelsskole 90 Tekniske skoler Skive Tekniske Skole 104 Viborg Amt Total Nordjyllands Amt Universitetslovsinstitutioner Aalborg Universitet Musikkonservatorier Nordjysk Musikkonservatorium 111 Pædagogseminarier Skipper Clement Seminariet 602 Ålborg Socialpædagogiske Seminarium 566 Hjørring Seminarium, Pædagoguddannelsen 521 Ranum Statsseminarium 353 Lærerseminarier Aalborg Seminarium 955 Hjørring Seminarium 564 Sygeplejeskoler Sygepleje- og Radiografskolen i Aalborg 543 Vendsyssel Sygeplejeskole 383 Biblioteksskoler Danmarks Biblioteksskole, Aalborgafdelingen 303 Terapeutskoler Ergoterapeut- og Fysioterapeutskolen i Aalborg 279 Håndarbejdsseminarier Seminarium for Håndværk og Design 198 Jordmoderskoler Danmarks Jordemoderskole Afdelingen i Aalborg 107 Maskinist- og maskinmesterskoler Frederikshavn Maskinmesterskole 72 Aalborg Maskinmesterskole 30 Handelsskoler Aalborg Handelsskole 421 Handelsgymnasiet Mariager Fjord 207 Frederikshavn Handelsskole 41 Handelsskolen i Hjørring 41 Tekniske skoler Aalborg Tekniske Skole 411 Frederikshavn Tekniske Skole / Tekniske Gymnasium 67 Teknisk Skole Hjørring 11 Nordjyllands Amt Total Videregående uddannelser Total

18 Tabel 1.8 Samlet bestand på korte, mellemlange og lange videregående uddannelser fordelt på institutionstyper, institutioner og uddannelsesgrupper INSTITUTION 1) Udbyder primært LVU UNIVERSITETSINSTITUTIONER Københavns Universitet KVU Labor., appoteksass. m.v Bachelor, jura Bachelor, økonomi Bachelor, samfund Bachelor, sprog Bachelor, kunst Bachelor, psykologi Bachelor, humaniora Bachelor, naturvid Bachelor, pædagogik Jura, kandidatudd Økonomi, kandidatudd Samfund, kandidatudd Sprog, kandidatudd Teologi, kandidatudd Musik/kunst, kandidatudd Psykologi, kandidatudd Humaniora, kandidatudd Naturvid. kandidat Tandlæge, kandidatudd Læge, kandidatudd Suppl. sidefag ph.d Uoplyst/øvr. 2 2 I alt

19 Aarhus Universitet KVU Labor., appoteksass. m.v Bachelor, jura Bachelor, økonomi Bachelor, samfund Bachelor, sprog Bachelor, kunst Bachelor, psykologi Bachelor, humaniora Bachelor, naturvid Jura, kandidatudd Økonomi, kandidatudd Samfund, kandidatudd Sprog, kandidatudd Teologi, kandidatudd Musik/kunst, kandidatudd Psykologi, kandidatudd Humaniora, kandidatudd Naturvid. kandidat Tandlæge, kandidatudd Læge, kandidatudd Suppl. sidefag ph.d Uoplyst/øvr. 5 5 I alt Roskilde Universitetscenter HA 8 37 Bachelor, samfund Bachelor, sprog 4 7 Bachelor, psykologi

20 Bachelor, humaniora Bachelor, naturvid Bachelor, pædagogik 5 13 Erhvervsøkonomi, kandidatudd Økonomi, kandidatudd Samfund, kandidatudd Sprog, kandidatudd Psykologi, kandidatudd Humaniora, kandidatudd Naturvid. kandidat Pædagogik, kandidatudd Suppl. sidefag ph.d Uoplyst/øvr. 8 6 I alt Aalborg Universitet KVU Tekniske uddannelser HD Socialrådgiver Diplomingeniør HA Bachelor, økonomi Bachelor, samfund Bachelor, erhvervsspr Bachelor, sprog Bachelor, kunst Bachelor, humaniora Bachelor, naturvid Bachelor, pædagogik Grundudd. samfund

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Svar på Spørgsmål 65 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567

Læs mere

Institutionernes struktur, antal og styring samt regional dækning 1

Institutionernes struktur, antal og styring samt regional dækning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 16 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Institutionernes struktur, antal og styring samt

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 99 side 5

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 99 side 5 Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 99 side 5 Københavns Universitet Lægevidenskab 491 48 1826 1167 9,4 9,2 Folkesundhedsvidenskab 62 6 318 172 9,2 8,9 Tandlæge 95 6 478 225 8,9 8,8 Tandplejer 65 10 170

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

Svar på spørgsmål 41 (Alm. del): I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 41 (Alm. del): I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk 17. januar 2005 Svar på

Læs mere

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 %

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 % Den 20. maj 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUPDUWVIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på praktikpladstal for marts måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 %

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 % Den 22. juni 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUDSULOIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på tal for perioden april måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Udgift pr. Elev/STÅ/Årselev 10) Udgift normeret forløb Udgift til udd. omr. 2004 (mio. kr.) Taxameter. Samlet offentlig udd.

Udgift pr. Elev/STÅ/Årselev 10) Udgift normeret forløb Udgift til udd. omr. 2004 (mio. kr.) Taxameter. Samlet offentlig udd. DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag 1 - Uddannelseser fordelt på uddannelseskategorier Tabel

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Spørgsmål

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015)

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2013 og 2014. Bilaget indeholder 15 tabeller. Tabel

Læs mere

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Regeringen har som led i Kvalitetsreformen besluttet, at alle, der tager en ungdomsuddannelse, fra februar 2010 vil få mulighed for at deltage

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017 Søgning 2017 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 20. marts, 2017 2. udgave, revideret 23. marts 2017 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer

Læs mere

Årgang 2008. Årgang 2007. Total optaget 67 150 100 44 14 18 9 6 1 409. Årgang 2008. Årgang 2009. Årgang 2010

Årgang 2008. Årgang 2007. Total optaget 67 150 100 44 14 18 9 6 1 409. Årgang 2008. Årgang 2009. Årgang 2010 Optaget via KOT2012 fra Svendborg Gymnasium og HF I alt er 409 fra Svendborg Gymnasium og HF optaget via KOT 2012. Heraf: 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Total optaget 67 150 100 44 14 18

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Ledighed (pct.) Kandidatuddannelse Aalborg Universitet Kandidatuddannelse Københavns Universitet University College Nordjylland, 39 14

Ledighed (pct.) Kandidatuddannelse Aalborg Universitet Kandidatuddannelse Københavns Universitet University College Nordjylland, 39 14 Notat Dimittendledighed, szoom Tabellerne viser opgørelser over dimittendledighed (4.-7. kvartal efter endt uddannelse) for udvalgte videregående uddannelser fordelt på udbudsniveau. Tallene er opgjort

Læs mere

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Søgning 2015 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 19. marts, 2015 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser 3 2. Søgningen

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Bilag til Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Chefanalytiker Carsten Ulstrup Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ

Læs mere

Resultater på erhvervsskolerne

Resultater på erhvervsskolerne 20 06 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Resultater på erhvervsskolerne 4.1 Indledning og sammenfatning... side 115 4.2 Fuldførelse af grundforløb på skolerne... side 116 4.3 Erhvervsskolernes økonomi... side 127

Læs mere

Orientering om rettelser til bilag 1 til orienteringsbrev af 17. april 2008 om Finanslov for finansåret 2008

Orientering om rettelser til bilag 1 til orienteringsbrev af 17. april 2008 om Finanslov for finansåret 2008 Professionshøjskolerne Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Sønderborg 51 31 60,8 Aurehøj Gymnasium 70 49 70 Bagsværd

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Bilag til svar på UDU alm. Del. Spørgsmål 207 Tællingsår-kvartal-måned 2008 Uddannelse.1 Hovedområde Gymnasiale uddannelser Uddannelse.4

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt BILAG 1: Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 4 i dansk og matematik fordelt på

Læs mere

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration AMU-Djursland 15 0,0 BEC Business Education College (Ballerup EUC) 1.180 1,8 2.099 3,9 2.677 2,8 Bornholms Erhvervsskole 5 0,0 Business College Horsens 704 1,1 975 1,8 2.238 2,3 1.965

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

PAES - STÅ PROGNOSE 2012

PAES - STÅ PROGNOSE 2012 PAES - STÅ PROGNOSE 2012 STÅANTAL ØKONOMI BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 HVIS 1,5% STÅ KOMMER TIL INDEN 30. SEPTEMBER Arbejdslivsstudier 24,00 24,00

Læs mere

Øvrige statslige myndigheder og selvejende institutioner. Folketinget. Ombudsmanden Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet

Øvrige statslige myndigheder og selvejende institutioner. Folketinget. Ombudsmanden Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet Folketinget Udenrigsministeriet Ombudsmanden Rigsrevisionen IMR DIIS Danida Fellowship Centre The Danish Institute for Parties and Democracy Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) Dignity

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Bilag Tabel 1 Antal årsværk og på VUC Kommune Institution Albertslund Kommune Vestegnen & VUC 162 153

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014 Vejledning om udarbejdelse af Målrappering 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Erhvervsrettede uddannelser (med undtagelse af Social- og Sundhedsskoler) Kvalitets-

Læs mere

Kommunale forskelle i uddannet personale i daginstitutioner

Kommunale forskelle i uddannet personale i daginstitutioner Kort fortalt 12-12-2017 Kommunale forskelle i uddannet personale i daginstitutioner Børne- og Socialministeriet har set nærmere på, hvor stor en andel af det pædagogiske personale, der har en pædagoguddannelse

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 1 2. Undersøgelse af klassestørrelsen... 2 3. Bilag... 5 Bilag 1 Stx offentlige udbydere... 5 Bilag

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indstilling om dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelsen i 207/2008 i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indstilling om dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelsen i 207/2008 i Region Midtjylland Region Midtjylland Godkendelse af indstilling om dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelsen i 207/2008 i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde den 20. februar 2007 Punkt

Læs mere

Tillæg til ansøgningsstatistik

Tillæg til ansøgningsstatistik Syddansk Universitet Tillæg til ansøgningsstatistik Tillæg til ansøgningsstatistikken på alle længere videregående uddannelser i Danmark per 5. juli 2008 Bruno Mølgaard Geertsen Afdelingen for Dokumentation

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Administrative procedurer for tilmelding, indberetning og afregning

Administrative procedurer for tilmelding, indberetning og afregning TAKSTKATALOG - og retningslinier for jobcenter, kommuners og anden aktørers køb af uddannelse på Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner Kulturministeriet har udarbejdet et takstkatalog

Læs mere

Tabelsamling. Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik

Tabelsamling. Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax 8942 2399 www.forskningsanalyse.dk

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed. Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen

Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed. Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed Uddannelsen Anlægsstruktør Boligmontering Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen AMU Nordjylland Uddannelsescenter Herning Skive

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser 15. august 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1

Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 21 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1 Resumé

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Optag Nr. 12. Køn

Optag Nr. 12. Køn Optag 2017 Nr. 12 Køn 1. Optaget fordelt på køn Kvinderne udgør også i 2017, med 56 procent, flertallet blandt de nye studerende. Årets optag ændrer ikke på den kønsmæssige sammensætning af optaget i forhold

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra s Statistiske Kontor Nr. 1.15 Dec. 2000 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 20 og 66 år

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser i 2018 18. september 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

21. april Temadrøftelse om uddannelsesinstitutioner med faldende elevtal

21. april Temadrøftelse om uddannelsesinstitutioner med faldende elevtal 21. april 2010 Temadrøftelse om uddannelsesinstitutioner med faldende elevtal Uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Udfordring: Eleverne søger generelt til de større byer og væk fra de små byer

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2005 Side 4

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2005 Side 4 Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2005 Side 4 Københavns Universitet Lægevidenskab 526 44 2478 1627 9,7 9,6 Folkesundhedsvidenskab 64 8 230 103 9,3 9,2 Tandlæge 107 12 745 341 9,3 9,2 Tandplejer 68

Læs mere

REGISTERANALYSE AF UDDANNELSESVALG

REGISTERANALYSE AF UDDANNELSESVALG REGISTERANALYSE AF UDDANNELSESVALG EPINION FOR FM & MBUL RAPPORTERING SEPTEMBER 2016 NATIONALT NIVEAU MED FAKTISKE TAL 2 FORDELING AF KARAKTERGENNEMSNIT BLANDT DE ELEVER SOM ER I ET GIVENT FORBEREDENDE

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Bilag til Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Kapitel 6: Elever og studerende på uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Regional udvikling Strategi og Analyse 14 Indledning

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2007

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2007 Københavns Universitet Lægevidenskab 523 48 2733 1780 9,9 9,7 Folkesundhedsvidenskab 68 6 221 82 8,8 8,6 Farmaceut 241 9 450 224 6,2 alle optaget Tandlæge 108 9 705 347 9,0 8,9 Veterinærmedicin 191 15

Læs mere

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne NOTAT Udgifter til markedsføring på ungdomsne 2011-2016 Danske er har udarbejdet en analyse, der viser ungdomsnes markedsføringsudgifter. Analysen er foretaget på baggrund af regnskabstal fra Undervisningsministeriets

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang 2011 fra Frederiksberg hf kursus

Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang 2011 fra Frederiksberg hf kursus Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang fra kursus Lars Klewe Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet Maj Institut for uddannelse og pædagogik (DPU), Aarhus Universitet har

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011 Optag på uddannelserne 2007-2011 September 2011 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Kommunale udgifter til de forberedende

Kommunale udgifter til de forberedende Kommunale udgifter til de forberedende tilbud Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Side 1 af 12 Formålet med dette analysenotat er at opgøre og præsentere kommunale enhedsudgifter for elever på de forberedende

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU)

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU) på forberedende voksenundervisning (FVU) Undervisningsene 2004/05-2006/07 Af Jens Andersen og Asger Hyldebrandt Pedersen Et stigende antal voksne (over 18 ) deltager i forberedende voksenundervisning (FVU).

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grunduddannelser 2011

Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grunduddannelser 2011 1/11 Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grund 2011 Storkøbenhavn Bornholm UC Syd 2/11 Oversigt over udviklingen i antallet af optagne fordelt på institutioner

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere