Børneliv i hundrede år 2011 forfatteren og Forlaget Harald.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børneliv i hundrede år 2011 forfatteren og Forlaget Harald. www.forlagetharald.dk"

Transkript

1

2 H F O R L A G E T H AR A L D H F O R L A G E T H AR A L D Børneliv i hundrede år 2011 forfatteren og Forlaget Harald. Forsidefoto venligst udlånt af Lokalhistorisk Arkiv Frederikssund. Bagsidefoto venligst udlånt af Svendborg Museum. Rådgivende redaktører: Mette Bender og Anne-Mette Futtrup. Omslag og grafisk tilrettelæggelse: Klahr Grafisk Design v. Jesper Frederik Emil Hansen. Sat med Sabon Tryk: Narayana Press, Danmark. 1. udgave, 1. oplag. ISBN Mangfoldiggørelse af indholdet i denne bog eller dele deraf er i henhold til gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forudgående aftale med forlaget. I det omfang, det har været muligt, har forfatteren kontaktet de fotografer, der har taget bogens billeder og indhentet tilladelse til at bruge dem. I nogle tilfælde har forfatteren ikke kunne finde frem til billedernes rettighedshavere, og forlaget vil ved henvendelse naturligvis honorere for brugen af disse billeder, som hvis der var blevet givet tilladelse. Tak til 3Fs Medie- og Kulturfond for at støtte bogen.

3 Indholdsfortegnelse Velkommen til verden Myterne om børns tilblivelse 9 Mor er den bedste i verden Moderrollens udvikling og betydning 11 Rugbrød og kartofler Om den kost, Danmarks børn er vokset op på 21 Små rappe fingre Børnearbejde i by og på land 35 Skolen satte børnene fri Folkeskolens dannelse og betydning 53 Hjerterum er ikke altid nok Om de boligforhold, som børn og deres familier har levet under 67 Forladt af far og mor Børnehjem og opdragelsesanstalter 83 Endelig ferie Livet i skoleferierne 115 De ødelagte børnesind Børnepsykiatriens historie 129 Fest og glade dage Juleaften og fødselsdag 135 Med livet som indsats Udviklingen i børns sundhed 153 Søde piger Pigeliv og pigeroller 173 Raske drenge Drengeliv og drengeroller 183 Farvel barndom Kirkelig og borgerlig konfirmation 195 Leg og fritid Fritidsaktiviteter og leg 97

4 Tak Af hjertet tak til alle de mennesker, der har indleveret gamle fotos og erindringer til museer og lokalarkiver, og tak til museerne og lokal arkiverne for at stille dette værdifulde materiale til rådighed for mig. En ligeså stor tak til jer, der har taget imod min opfordring og sendt billeder og erindringer til mig. Uden alle jer var denne bog om Danmarks barndom aldrig blevet til noget. Lyngby, januar 2011 Birgitte Svennevig Birgitte Svennevig Født 1966, uddannet journalist. Har tidligere udgivet Danskernes Huse (2007) og Gamle Danske Frugt sorter (2010). Birgitte og hendes bror Christian holdt mange af deres ferier hos deres farmor på Tåsinge, hvor der var mere plads og frihed end derhjemme.

5 SUNDHED Med livet som indsats Om tyfus, skolepsykologer, tandbørster, mæslinger og hørfrø-diæter. Og om epidemier, sanatorier, spædbørnestationer og månedlange hospitalsindlæggelser. 153

6 154 anske børns sundhed D har gennemgået en ekstrem udvikling i det tyvende århundrede. Tyfus, kopper, lungebetændelse, tuberkulose, spansk syge, difteri, diarré, engelsk syge, stivkrampe, kighoste, polio og skarlagensfeber er ikke længere almindelige sygdomme, og børn falder heller ikke længere om af sult, kulde og fysisk overanstrengelse. Ikke engang de store, men forholdsvist ufarlige børnesygdomme mæslinger, røde hunde og fåresyge tvinger længere børn til at blive hjemme i sengen. Vaccinationer og penicillinens opfindelse har gjort disse sygdomme til bizarre fænomener fra en fjern fortid, og heldigvis ved nutidens børn lige så lidt, hvad polio og mæslinger er, som de ved, hvad spanskrør og salmevers er. Man kan let glemme, at det kun er få årtier siden, at næsten alle børn i løbet af deres opvækst fik mæslinger, røde hunde og fåresyge, som i hyppige epidemier fejede hen over landet og slog ned i den ene skoleklasse efter den anden. Alle tre var ufarlige virussygdomme, men de tog lang tid at komme over. Feber, udslæt, smerter i alle led og sengeleje i dage og uger. Heldigivs for børnene gik mange mødre hjemme og kunne passe dem, og når det værste var overstået, og man kun lå i sengen for at komme til kræfter igen, kunne det blive helt hyggeligt, hvis ens mor kom med det nye Anders And blad og en klase vindruer. Fra 1987 blev alle børn tilbudt den såkaldte MFR-vaccine mod de tre sygdomme, og siden har kun ganske få børn, hvis forældre ikke har taget imod vaccinationstilbuddet, haft sygdommene. Langt mere alvorlige end mæslinger, røde hunde og fåresyge Børneafdelingen på Århus Kommunehospital, ca

7 Lus var en plage, og selv piger måtte plysklippes. Årstal ukendt. 155 var de store mangelsygdomme som engelsk syge og de bakteriebårne sygdomme som difteri. De tog altid de svageste børn først, og mange fattige, sultne og frysende børn fra Danmarks dårligt stillede familier er faldet for disse sygdommes overmagt. I de overbefolkede boligkarréer og husmandssteder kunne både børn og voksne hurtigt smitte hinanden med for eksempel den halsbetændelseslignende sygdom difteri, der overførtes gennem luften. Difteri var dog en langt mere alvorlig sag end halsbetændelse og skyldtes bakterien Corynebacterium diphteriae. De første symptomer mindede om halsbetændelse, men snart kom der vejrtrækningsbesvær til, og det syge barn kunne også få hjertebetændelse og forskellige former for lammelser. Som mange andre af de store sygdomme drev difteri gennem de danske hjem i bølger med et par års mellemrum. Helt slemt var det omkring 1920, hvor mennesker blev ramt. Den første vaccine mod difteri blev givet i 1942, og hurtigt efter svandt sygdommen ind til en lille og fuldstændigt ubetydelig plet på det medicinske danmarkskort. Det samme kan man sige om kighoste, også en bakteriebåret og potentielt dødbringende sygdom. Kighosten gav som regel ingen feber, og i den første tid lignede den en uskyldig forkølelse. Men efterhånden blev hosteanfaldene længere, og barnet begyndte at kige, dvs. at hive efter vejret på en pibende måde. Små børn havde særligt svært ved at modstå den langvarige sygdom, der kunne vare fra seks til 10 uger. I 1961 blev kighostevaccinationen en del af den såkaldte triplevaccine, der også beskyttede mod difteri og stivkrampe, men kighoste har vist sig umulig at udrydde, fordi vaccinationen først kan beskytte børnene fra de er fem måneder, og fordi beskyttelsen kun rækker, til børnene blive tre eller fire år gamle. Efter den alder er børn dog så store, at de sjældent bliver alvorligt syge, hvis de pådrager sig sygdommen. Stivkrampe hørte også til fortidens frygtede sygdomme. Sygdommen skyldes en bakterie, der lever i jorden og kan derfor ikke udryddes. Hvis et barn har et sår,

8 156 der kommer i kontakt med stivkrampebakterieholdigt jord, er der risiko for at udvikle sygdommen, som viser sig ved muskelsammentrækninger, først i ansigtet, senere i benene og armene og i værste fald også i vejrtrækningsmuskulaturen.vaccinationen mod stivkrampe kom i Tuberkulosebørn Tuberkulose og kopper er to sygdomme, der i dag betragtes som udryddede i Danmark. I hvert fald så udryddede, at vi ikke længere bliver vaccineret mod dem. Loven om tvungen koppevaccination blev ophævet i 1976, efter at der ikke havde været et eneste tilfælde i seks år, og de sidste tuberkulosevaccinationer blev givet i starten af 1980erne. Tuberkulose var en af de mest frygtede folkesygdomme omkring århundredeskiftet, og det var med god grund. Sygdommen var ekstremt smitsom; bakterierne sad f.eks. i en smittet persons nys eller host, og det var nok at indånde disse bakterier for selv at få sygdommen. Periodens mange tuberkulosesmittede børn og voksne gik hostende, svage, appetitløse og febertrætte rundt. Det var altid først lungerne, der blev ramt af tuberkulosebakterierne, og efterhånden kunne sygdommen også sætte sig andre steder i kroppen, f. eks. i knoglerne, hjernen eller nyrerne. Et sundt barn fra byernes villakvarterer fik sjældnere tuberkulose end et blegt og underernæret barn fra slummen. Sund kost, hvile, lys og luft var nemlig effektive midler til at holde sygdommen på afstand og til at fjerne den, hvis man var blevet smittet. Det var forhold, som kun velhavende forældre kunne give deres børn, og derfor trådte private velgørere til for at give alle tuberkulosebørn et sanatorieophold i sunde og friske omgivelser. Julemærkefonden var et af disse mange private initiativer. Ideen til fonden blev fostret af postekspedient Einar Holbøll, der opfordrede alle brevskrivere til at betale to øre ekstra for at få sendt deres julekort. Overskuddet skulle gå til tuberkulosebørn, og efter seks års indsamlinger var der penge nok til at opføre Julemærkesanatoriet ved Kolding, som blev indviet i Hurtigt efter fulgte flere tuberkulosesanatorier rundt om i landet. Især børn blev sendt afsted i flere måneder, og det var en indsats, der gav resultater på to fronter: Dels fik de syge børn hvile og sund kost, og dels fjernede man smittebærerne fra byernes boligkvarterer. I takt med at bolig- og kostforholdene langsomt blev bedre, svandt også antallet af tuberkulosebørn ind. I 1940erne og 1950erne blev næsten alle danskere undersøgt for tuberkulose, og alle, der ikke var smittet, fik tilbudt vaccination, mens alle, der var syge, blev isoleret og behandlet. Knap havde Danmark fået styr på tuberkulosen, før en stor polioepidemi brød løs. Polio, også kaldet børnelammelse, brød ud ca. hvert andet år. I 1952 var epidemien ekstrem. De første tilfælde blev registreret i august, tre måneder senere var der registreret syge, og 100 mennesker var døde. Epidemien skulle blive den værste polioepidemi i Danmark nogensinde og ramte mennesker, inden den klingede af. Det var primært børn, der blev ramt af sygdommen, og hvis de var heldige, fik de kun svage symptomer. De mindre heldige blev lamme i benene, armene eller i åndedrætsmusklerne og måtte indlægges i måneder og år på hospitaler og sanatorier. De mindst heldige døde. Værst ramt var de børn, der havde fået lammelser i åndedrætsmuskulaturen. De kunne ikke selv trække vejret, og i hele kongeriget fandtes kun seks respiratorer, som slet ikke forslog. En frygtelig, men nødvendig løsning blev foreslået af to læger fra Blegdamshospitalet i København: Skær halsen op på børnene og pust luft ned i deres lunger. Hvor grufuld den end syntes, blev metoden en succes. Lægerne indsatte et rør i halsen til at sen-

9 157 Til tandlæge i Svendborg, 1940erne. Det er godt at have sin bil med, når man er til tandlæge. Småbørns klinikken i Hillerød, årstal ukendt. Det løb lige igennem mig Da jeg gik i første klasse, fik jeg ondt i maven. Landsbylægen sagde, at jeg havde tyktarmskatar og skulle holde sengen på meget streng diæt samt have parafinolie og hørfrø. Det var ikke rart. Alting løb igennem mig. Pige, født 1923.

10 158 de luft ind gennem, og det blev forbundet med en gummiballon. Når man trykkede ballonen sammen, sendte den en blanding af ilt og kvælstof ned i barnets lunger, og det kunne leve. Lægerne havde ingen avanceret teknik, der kunne sørge for mekaniske tryk på gummiballonen, så der måtte hele tiden sidde en assistent ved siden af barnet og trykke på den. Disse assistenter, der typisk var lægestuderende, blev kaldt ventilatører, og de sad ved børnenes side 24 timer i døgnet og pumpede, indtil børnene efter et par måneder begyndte at kunne trække vejret selv. Efterhånden lærte ventilatørerne at pumpe med den ene hånd og holde en bog eller en tegneserie med den anden hånd, så barnet kunne få læst historie eller selv læse tegneserier. Ventilatørerne og børnene udviklede meget tætte forhold i de måneder, de tilbragte sammen, og ventilatørerne kunne ligefrem være nervøse ved at overlade deres børn til afløsende ventilatører, når de selv skulle holde pause eller sove. I 1955 kom poliovaccinen, og epidemierne udeblev. Efter en forbedret vaccine i 1968, hvor alle skolebørn blev præsenteret for den kendte sukkerknald med et par dråber levende poliovirus på, har der stort set ikke været polio i Danmark. Det sidste tilfælde blev registreret i Poliovaccinen var et af de store gennembrud, der førte til forbedrede chancer for at overleve barndommen. Det samme var penicillinens opfindelse. Livreddende penicillin Penicillin blev opfundet i 1928, men først i 1944 blev det ordineret til en dansk patient. Med penicillin kunne lægerne behandle Til tandlæge i Svendborg, årstal ukendt.

11 Børnehospitalet i Odense, Jeg var et skravl Jeg var lidt af et skravl, rundrygget og altid forkølet. Jeg tror, jeg var allergisk, men det var ikke opfundet den gang. Pige, født Ulla får en ren og tør numse. Albertslund, 1967.

12 Utroligt, så meget æter den dreng skal have! I 1939 fik Mogens mellemøre sagde, at jeg bare skulle stole på skulle jo nå rutebilen hjem. Hun betændelse. Sprøjter, æter, ban ham, han skulle nok få mig rask havde lagt et par store æbler til dager og blodfyldte hovedpuder igen. mig, hun vidste, at jeg var helt syg blev hans hverdag i det års tid, Jeg blev klippet helt skaldet, med æbler. Jeg lå drejet til ven- sygdommen varede. og den ene side af hovedet blev stre med hovedet, der var pakket sæbet ind for derefter at blive godt ind i gazebind og fik øje på I tolvårsalderen blev jeg ramt af barberet, og til sidst kom der de store æbler og så mit snit til en slem mellemørebetændelse. sprit og jod på. Så blev jeg lagt at snuppe det ene æble. Jeg var Overlægen fra Rigshospitalet op på operationsbordet, armene hundesulten og måtte ikke få have sagt til min far, at det var blev spændt fast, hovedet blev mad før næste dag på grund af, kronisk, og at jeg måtte leve med lagt bestemt og spændt fast. Så at jeg havde fået så meget æter, 160 det, men jeg kom alligevel til en anden læge nede i Hillerød. kom en læge og gav mig æter. De første par indåndinger gik nogen- men jeg var så sulten. Sikke en ståhej der blev, da de opdagede, Vi tog af sted med rutebilen lunde, jeg huskede jo, hvordan at jeg havde spist æblerne; der klokken 10 og var dernede lidt før det var oppe hos dr. Rasmussen, sad en sygeplejerske i flere timer middagstid. Da Dr. Ketle havde da jeg fik taget polypper, men det, og holdt vagt ved mig for at se, set på mig, ringede han straks jeg fik nu, var slemt. Jeg ville slå om jeg skulle kaste op. op til sygehuset og fortalte, at jeg skulle indlægges og opereres den masken væk, men det kunne jeg ikke, jeg var jo spændt fast. Plud- Sygeplejersken skældte ud næste dag. selig blev rummet så stort, og jeg Jeg måtte ikke røre hovedet de Da jeg kom op på hospitalet, skulle tælle. Jeg talte til 30 og første par dage, men det skulle blev jeg undersøgt af flere læger, lægen sagde: jeg nok også lade være med, for og jeg forstod ingenting. Far måt- Det er da utroligt, så meget det gjorde voldsomt ondt, bare te ikke fortælle mig, at jeg skulle den dreng skal have af æter!, og jeg rørte det mindste med det. opereres, det kom dr. Ketle om så var jeg pludselig væk i en dyb Efter den første nat havde det aftenen og fortalte mig. Han var søvn. blødt temmelig meget, og min utroligt flink. Jeg måtte ikke få no- Efter operationen vågnede jeg hovedpude var helt rød af blod. get mad eller vand, for jeg skulle oppe på stuen. Jeg hørte en vis De skiftede puden og hævede fuldbedøves med æter, og det var mumlen, der stod en hel stab af sengen, så hovedet kom højt op. farligt at have mad i maven. læger og sygeplejersker om mig, Efter fire eller fem dage skulle Næste morgen blev jeg væk- de var vist bange for, at jeg skulle jeg skiftes, nej, hvor gjorde det ket tidligt og gjort i stand og kørt kaste op. Det gjorde jeg ikke, så ondt, men jeg bed det i mig, jeg ned til operationsstuen. Dr. Ketle de gik igen. ville ikke pibe over det. De tog en kom ud inde fra operationsbordet Mor havde været der, men hel del gazestrimmel ud af såret og klappede mig på kinden og måtte gå, før jeg vågnede, hun og stoppede gult gazestrimmel

13 ind. Efterhånden blev jeg så vant Det havde hun slet ikke forstand det noget bedre, og nu måtte jeg til at få det skiftet, at jeg ikke reg- på, det hun havde sagt til mig. også komme op af sengen i nogle nede det for noget særligt. Men jeg blev ikke bedre. Tvært- timer om dagen. Når jeg skulle spise, skulle sy- imod blev det værre, og en dag Det var lidt af en prøvelse at gehjælperne og sygeplejerskerne opdagede første reservelægen skulle op at gå efter så lang tids made mig, for jeg kunne jo ikke nogle røde pletter på min krop. sengeleje, så jeg måtte støtte mig se, hvor maden stod i den stilling, Overlægen i medicinske sygdom- lidt til sygeplejersken de første jeg lå i. En dag satte en sygeple- me kom for at se på det, og han par gange, men efterhånden gik jerske tallerkenen, så hun mente, konstaterede, at det var skarla- det fint igen, og jeg trænede flit- at jeg kunne se den, og det troede gensfeber. Alle åndede lettet op, tig. jeg også, jeg kunne, men jeg kun- da de opdagede det. Jeg lå der i fire uger, inden jeg ne i hvert faldt ikke rigtig ramme tallerkenen med det resultat, at Jeg blev kørt over i et rum, hvor jeg lå isoleret fra alle andre, inden blev hjemsendt. I begyndelsen kom jeg ned til dr. Ketle og fik 161 jeg væltede hele min mad ned i de fik åbnet epidemiafdelingen. skiftet en gang om ugen. Senere sengen. Den nat, jeg lå isoleret på det fik dr. Rasmussen lov til at skifte Nej, hvor blev hun gal. Jeg tror lille rum, var ikke særlig rar. Der det plaster, jeg havde på. Der gik nok, hun skulle havde været med kom næsten ingen og så til mig. næsten et helt år, inden det blev toget til København, og det kunne Næste dag blev jeg indlagt på helt lægt. En gang imellem skul- hun ikke nå nu, hun skældte mig epidemiafdelingen, og den første le jeg have såret kradset op, for ud og sagde, at jeg blev da også dag lå jeg der helt alene, men de det måtte ikke læges for hurtigt, dårligere og dårligere. følgende dage blev der indlagt alt det dårlige skulle drænes ud, Dr. Ketle kom tilbage og trø- flere og flere. Man skulle ligge sagde dr. Ketle. stede mig og sagde, at jeg ikke der i fire uger. Dem, der kom ind, Det var en drøj omgang at kom- skulle tro på den sygeplejerske. var ret dårlige, men jeg havde me igennem. Hvad hyler du for? Jeg kom til læge og fik fjernet mandler og polypper. Det var en barsk oplevelse uden bedøvelse. Sygeplejersken, stor, bred og stærk, satte mig på sit skød og holdt mig fast med arme og ben. Så kom lægen ind, han lignede nutidens rummænd, og jeg var selvfølgelig rædselsslagen. Han stak noget ned i halsen og i næsen, og så var det slut. Han syntes da ikke, det kunne være så slemt og spurgte, hvad jeg hylede for. Pige, født 1928.

14 Stue på børneafdelingen, Frederiksberg Hospital, Dyner i hestevognen Mens Anders tjente i Rødding og var år gammel, blev han syg med lungehindebetændelse. Far fik arbejdsvognen frem, fyldte den med halm og dyner og puder, hvorefter han hentede Anders i Rødding. Han skulle ikke ligge syg i karlekammeret der. Dreng, født betændelsessygdomme, som hidtil var blevet betragtet som yderst alvorlige og livstruende. Når et barn fik lungebetændelse, var der ikke andet at gøre end at putte det godt under dynen og håbe på det bedste. Måske overlevede barnet. Måske døde det. Det var afgørende at få barnet over krisen. Krisen var det punkt, hvor temperaturen begyndte at falde, og den indtraf typisk efter syv dage. Når først krisen var overstået og temperaturen igen normal, vidste man, at sygdommen var udstået. Hvor svagt og afkræftet barnet end var, kunne det nu heldigvis kun gå fremad. Varme, hvile og sund kost kunne give et barn modstandskraft nok til at overleve lungebetændelse og nogle af de andre livsfarlige sygdomme. Men når man boede i en utæt og uopvarmet lejlighed, ikke ejede et par sko og ikke fik andet at spise end en gammel sur brødgnalling med margarine og puddersukker, var det en kur, som mange børn kun kunne drømme om. Så hvorledes give sit barn en god opvækst, når man ikke engang har råd til at købe en varm trøje til det eller give det en tallerken suppe? Før det offentlige velfærdssystem stillede sig selv det spørgsmål, var det private og kirkelige velgørere, der forsøgte at hjælpe så godt, de kunne. Hjælp til spædbørn De såkaldte børneplejestationer var et forsøg på at hjælpe fattige familiers spædbørn gennem de første kritiske måneder af livet og dermed nedbringe de rystende børnedødelighedstal. I de første år af 1900-tallet døde otte ud af 100 børn på landet, før de blev et år. I byerne var det ca. 15 børn ud af 100. Sygdommen kolerine var en stor og styg dræber, og i årene mellem 1901 og 1905 var den skyld i næsten samtlige spædbørnedødsfald i København. Ingen vidste, hvor sygdommen kom fra før i 1919, hvor den danske overlæge C. E. Bloch fra Rigshospitalets børneafdeling fandt ud af, at der var tale om en infektionssygdom, forårsaget af bakterier fra tyfys- og coligrupperne. Der var især tale om de såkaldte koliforme bakte-

15 I 1915 byggede Frederiksberg Hospital en liggehal til de indlagte tuberkulosebørn, så de kunne ligge ude og få frisk luft. De var indlagt så længe, at der også blev oprettet en skole til dem. Hyggelig sygdom Det var hyggeligt at være syg. Så fik man vindruer og mandariner. Pige, født rier, der var vanskeligere for små børn end voksne og større børn at modstå. Med den viden gav en tidligere observation af sygdommen pludselig mening. Både danske og udenlandske læger havde siden 1890 observeret, at ammede børn sjældnere fik kolerine end flaskebørn. Amning beskyttede altså mod sygdommen, men hvorfor? Man hæftede sig ved to grunde: At brystmælk var sundere for barnet end de usteriliserede blandinger af komælk og sukker, som flaskebørne fik. Og at flaskerne sjældent blev tilberedt under bare tilnærmelsesvis hygiejniske forhold, så flaskebørnene fik stukket de rene bakteriebomber i munden. Kirkerne var blandt de første til at oprette plejestationer, hvor unge fattige mødre kunne få hjælp og vejledning om pasning af deres nyfødte børn, men efterhånden kom også kommunale stationer til. I København åbnede de første seks i 1908, og målet var lige fra starten at opfordre kvinderne til at amme deres børn i stedet for at give dem flaske. Helt kontant blev mødrene belønnet med en liter sødmælk, hvis de til det ugentlige fremmøde kunne bevise, at de havde ammet deres barn. Mælken var til moren, så hun kunne få lidt proteiner og fedt og dermed næring til at producere mere modermælk til sit barn. Yderligere fik de mest trængende mødre også et måltid varm mad og tøj til kroppen. På stationerne fik mødrene vejet deres børn, og børnene blev undersøgt af læger og sygeplejersker, som fulgte med i barnets udvikling og hjalp, hvis der opstod problemer. Stationerne blev populære. Det første år kom tre pct. af samtlige nyfødte i København og Frederiksberg. I 1917 var det ca. 10 pct., og i 1932 var det ca. 20 pct. I midten af 1940erne fandtes der i alt 47 private, kirkelige eller kommunale børneplejestationer i Danmark og de fleste, 34, lå i København. Først da de kommunale sundhedsplejesker begyndte at komme hjem til de nybagte mødre, lukkede stationerne. Sundhed i skolen Den systematiserede offentlige sundhedspleje af børn startede

16 164 Med benet i gibs på Frederiksberg Hospital. Årstal ukendt Til skolelæge i Roskilde, 1950erne.

17 Dreng høretestes hos skolelægen på Mørdrupskolen i Espergærde,

18 166 Børnehavebørn præsenteres for offentlig tandpleje. Frederikssund, Piger bliver undervist i at børste tænder på Frederiksberg Skoletandklinik, ca

19 167 Arrangement hos skoletandplejen på Falkenborgskolen i Frederikssund, Fars dampkur Når vi børn var syge, ramte den samme børnesygdom næsten os alle samtidig. Det var mæslinger, skoldkopper, røde hunde, kighoste, skarlagensfeber, osv. Så blev vi jaget i seng, og stuen blev mørklagt i flere dage. Skulle der bruges medicin, måtte far gå de ti km til Viborg efter den. Ellers bestod fars husapotek af natron, kamferdråber, kjangsplaster og kamillete. Når vi havde ondt i halsen eller halsbetændelse, hvilket far konstaterede ved at stikke en ske ned i halsen på os, blev vi beordret i seng, hvorefter den allerstørste gryde blev fyldt med vand. Når vandet spilkogte, fik vi et lagen over hovedet, og så kom far med det kogende vand og stillede gryden på en stol ved siden af sengen, så vi kunne indånde dampen. Dreng, født 1900.

20 Sanatorium var som et fængsel Willy var ni år, da han i starten af et tyndt lagen over, blev vinduerne Vand måtte vi overhovedet ikke 1900-tallet kom på et tuberku i sovesalen slået op på vid gab. Det drikke, men der stod store jun- losesanatorium for drenge i Ny skete nogle gange, at vi, når vi våg- ger med fløde i kælderen, som borg. Han var der i et halvt år. I nede om morgenen, måtte ryste vi kunne drikke af så tit, vi havde den tid fik han ikke besøg af sine sneen af tæpperne, hvis det havde lyst, så jeg var tit i kælderen. forældre, for de havde ikke råd været snevejr om natten. Der var også skolegang. Der til rejsen fra Køge til Nyborg. Det var et strengt ophold, og kom en lærer inde fra byen to med hensyn til maden var det gange om ugen, og det var en Vi var 33 drenge på sanatoriet i al- udelukkende fedekost, der blev streng lærer med en ridepisk i deren otte til 14 år. En af de første serveret. De, der ikke kunne spi- det ene støvleskaft. dage, man ankom, blev man klip- se maden, blev tvangsfodret på Sanatoriet lå efter datidens 168 pet helt skaldet for ikke at få lus. Vi lå alle sammen på en stor so- badeværelset. Selvom de brækkede det hele op, blev det puttet forhold langt uden for Nyborg på et øde sted, og der gik kun en vesal, og hver aften, efter at vi hav- ind i munden igen af plejersken. grusvej derud. Hele sanatoriet de været under den kolde bruser, Vi havde en plejemor og tre syge- var indkranset af et højt pigtråds- gik det efter tur med at bede fa- plejersker til at passe på os, og de hegn, så der var ingen mulighe- dervor på liggende knæ ved siden var skam ikke bange for at bruge der for at stikke af derfra. af sengen. Når vi lå i sengene med spanskrøret for at styre os. Også helt små og nye børn skal vaskes

21 I 1974, da dette billede blev taget, var der ingen, der tænkte på, at rygning kunne være skadeligt for børn. 169 i skolesystemet før noget andet sted. Esbjeg blev i 1909 hjemby for landets første kommunale skoletandpleje, og hurtigt fulgte andre byer efter. Skoletandlægerne skulle undersøge, behandle og rådgive om god tandpleje. En gigantisk opgave set i betragtning af, at kun de færreste børn ejede en tandbørste på dette tidspunkt. For meget sukker og for dårlig kost tærede på de urensede tænder i en sådan grad, at mange børn mistede alle deres tænder inden konfirmationen. Så kunne man passende ønske sig et gebis i konfirmationsgave, og det var netop, hvad mange konfirmander fik. På Frederiksberg skoletandklinik gik tandlægerne meget op i at lære børnene at børste tænder, og i 1912 formåede klinikken en lokal isenkræmmer til at forhandle børnetandbørster. Men skoletandlægerne var vist forud for deres tid, for tandbørstesalget blev ikke nogen stor succes. 2. Verdenskrig betød på mange områder afsavn, og de fem år var præget af rationeringer, genbrug og rædsomme erstatningsprodukter. Sukker var også en vare, der blev rationeret, og det førte til en mærkbar forbedring af børnenes tænder. Før krigen havde mange børn levet af sødet kaffe og sødt brød, og da kosten blev erstattet af usødet grød og grove-

22 Kredslægen giver en koppevaccination på Åby Skole, Jul i isolation på epidemiafdelingen, Roskilde Sygehus, 1926.

23 Dr. Jakobsen var imponeret Engang kom seks af mine søskende hjem med mæslinger. Min mor ryddede soveværelset og satte tre senge over for hinanden, og da dr. Jakobsen kom, sagde han, at det var ligesom at gå stuegang inde på sygehuset. Pige født Hun havde 11 levende søskende. To andre søskende var dødfødte, og yderligere to døde af lungebetændelse som spæde. Familien boede på Langeland. Til kiropraktor i Helsingør, re korntyper, betød det faktisk en sundere kost for mange børn, og det kunne ses på tænderne. At få børn til at børste tænder (eller rettere at få deres forældre til at forstå vigtigheden af tandbørstning) var en lang og sej opgave, og der gik mange årtier, inden landets skoletandlæger kunne puste ud og glæde sig over, at danske børn passede godt på deres tænder. At der så ikke skulle gå mange år, før de måtte op af stolen igen og advare mod de uhyre mængder af sodavand og slik, som danske børn begyndte at sætte til livs, er en anden historie. Fra århundredeskiftet kunne man også se hvidkitlede læger i skolerne. Silkeborg var en af de første provinsbyer, der gennemførte en skolelægeordning. De nye skolelæger skulle holde øje med børnenes sundhedstilstand og de hygiejniske forhold på kommunens skoler, men de skulle ikke behandle børnene. Hvis de opdagede sygdom, blev børnene henvist til familiens egen læge. Og så var skolelægen også manden, der kunne lukke hele skolen og give varmefri, hvis temperaturen kom op over 25 grader. Skolepsykologer Danmarks første skolepsykolog, Henning Meyer, blev ansat i Frederiksberg Kommune i 1934, og i årene efter blev flere og flere skolepsykologer tilknyttet folkeskolerne. I de første år beskæftigede de sig mere med undervisningen end med de enkelte børns problemer. Psykologerne vidste nemlig noget om læreprocesser og børns udvikling, som lærerne ikke altid vidste nok om. De holdt foredrag for lærerne og gav gode råd til, hvordan lærere og børn fik mest ud af undervisningen. De intelligenstestede børnene og fordelte de tunghøre, synshandicappede, svagt begavede og alle andre, der ikke passede ind i stamklassen, i de forskellige specialklasser. I 1960erne blev samarbejdet mellem skole og hjem tættere, og her blev skolepsykologerne inddraget. I et hidtil uset omfang skulle de nu også have samtaler med forældrene om børnenes udvikling og eventuelle problemer en helt ny disciplin for skolepsykologer, der ellers havde været vant til at sende sine skriftlige vurderinger af børnene til skoleledelsen, hvor de sjældent blev modsagt. Således kom også børns psykiske sundhed på dagsordenen.

24 172 Det var ikke usædvanligt at fotografere døde børn. Ofte blev sådan et foto det eneste billede, et forældrepar havde af deres døde barn. Disse to børn er fra Rudkøbing. Øverste foto er fra ca. 1936, det nederste er af ukendt dato.

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

En syg historie om en rask dreng

En syg historie om en rask dreng Asle er en bomstærk dreng, der aldrig er syg. Han tør binde en bjørn til et træ eller tæmme en elefant, hvis det skal være! Der er kun én ting, som Asle er bange for... Og det er kanyler og læger i hvide

Læs mere

Personlige erfaringer med kræft

Personlige erfaringer med kræft August 2003 29-årig kvinde fortæller om, hvordan hun som 19-årig mistede sin mor på grund af kræft i lungerne og hjernen. Jeg begyndte, at blive væk fra skole, men ikke for at passe min mor. Jeg tog af

Læs mere

En syg historie om en rask dreng

En syg historie om en rask dreng Dedikeret til Asles mor og far Af Ulrik T. Skafte Illustreret af Rasmus Juul En syg historie om en rask dreng En syg historie om en rask dreng Af Ulrik T. Skafte Illustreret af Rasmus Juul 1. udgave, 1.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Min mor eller far har ondt

Min mor eller far har ondt Min mor eller far har ondt En pjece til børn af smerteramte Når mor eller far har ondt Dette hæfte er til dig, der har en mor eller far, som har ondt i kroppen og har haft det i lang tid. Det kan være,

Læs mere

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT 1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1 Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) De laver fakler og leger at de er i krig. BOOM POW! Albert kaster sig ned til jorden og tager en dyb indånding. Han tager

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Jeg besøger mormor og morfar

Jeg besøger mormor og morfar Jeg besøger mormor og morfar I dag er det søndag. Normalt kan jeg sove længe, for jeg skal selvfølgelig ikke i skole om søndagen. Men i dag står jeg alligevel tidligt op. Jeg skal nemlig besøge mormor

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Mød Sofie og Lukas Vi vil gerne have at du møder Sofie og Lukas (og Tiger). De har også en lillebror som hedder Rasmus. De skal hjælpe dig

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

ER DENNE HISTORIE SAND?

ER DENNE HISTORIE SAND? ER DENNE HISTORIE SAND? Dette er en bog om h å b. Men set i lyset af det postyr, der tidligere er opstået i forbindelse med udgivelsen af erindringer, der har indeholdt tvivlsomme fakta, er det rimeligt

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Heksen Helga Håndvask

Heksen Helga Håndvask Historien om hvorfor Heksen Helga Håndvask lærte at vaske hænder Historie: Lisa Spangby Illustration: Daniel, Dubba PIIIISSSTTT. Ja, det er dig jeg kalder på kom og sæt dig ned, så skal jeg fortælle en

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2004 Vaccinationsprogrammet pr. 1. juli 2004 Alder Vaccination Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. DiTeKiPolHib 1 5 mdr. DiTeKiPolHib 12 mdr. DiTeKiPolHib 15 mdr. MFR

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn

Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn. Denne information er udarbejdet af personalet, vi har taget udgangspunkt i sundhedsstyrelsens vejledning:

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende.

Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende. Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende. Lige lidt om mit liv før d 6.10-08, jeg bor sammen med min mand, har to dejlige drenge en på 20 og en

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Tillykke med din nye kanin

Tillykke med din nye kanin Tillykke med din nye kanin Afkomsattest Født: Køn: Farve: Race: Opdrættet hos Opdrætters navn Højre øre Venstre øre Registreret Solgt d. Købers navn: Fuldmagt Garanti Far Farfar Farfars far Farfars mor

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Mandag den 10. januar

Mandag den 10. januar 2011 6 Mandag den 10. januar Har du set de mennesker, der sidder ret op og ned med åben mund og sover i bussen? Det var mig i morges. Jeg ved ikke, hvad der sker med mig, for jeg bør jo være helt udhvilet

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille Sølvhøi levede hele sin ungdom med spisevægring. Da hun var 15 år, prøvede hun for første gang at begå selvmord. Her er hendes

Læs mere

Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013

Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Bilag J Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013 Kursiv:

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

Artikel i Muskelkraft nr. 7, 1991. Da Gert fik luft

Artikel i Muskelkraft nr. 7, 1991. Da Gert fik luft Artikel i Muskelkraft nr. 7, 1991 Da Gert fik luft - Gert var nødt til meget snart at finde ud af, om han ville have den trakeostomi. Om han ville leve eller ikke leve. Det er barsk, det er store krav...

Læs mere

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager.

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager. Side 3 ægypten historien om de ti plager 1 Slaver 4 2 Ild i en busk 6 3 Staven 8 4 Sæt dine slaver fri 10 5 En slange 12 6 Blod 14 7 Frøer 16 8 Myg og fluer 20 9 Sygdom 22 10 Hagl 24 11 Græshopper og mørke

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Industrialiseringen i 1850-1950

Industrialiseringen i 1850-1950 Industrialiseringen i 1850-1950 I det herrens år 1845 klokken var 4 om morgenen, jeg Augustus Vitolius på 15 år var på vej ud på marken for at høste sammen med min hjælpende karl. Vi havde lige hentet

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight.

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. . Rovfisken Jack Jönsson Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. 1 Er du nu sikker på at du kan klare det, sagde hans mor med bekymret

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Pjece om Børnevaccinationsprogrammet. Danmark

Pjece om Børnevaccinationsprogrammet. Danmark Pjece om Børnevaccinationsprogrammet i Danmark 1 Di-Te-Ki-Pol Hib OPV MFR Di-Te Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. 5 mdr. 12 mdr. 15 mdr 2 år 3 år 4 år 5 år 12 år Di-Te-Ki-Pol: Difteri-Stivkrampe-Kighoste-Polio

Læs mere

Kræften & kræfterne EN LILLE BOG OM LUNGEKRÆFT. Fortalt og tegnet af Lea Letén

Kræften & kræfterne EN LILLE BOG OM LUNGEKRÆFT. Fortalt og tegnet af Lea Letén Kræften & kræfterne EN LILLE BOG OM LUNGEKRÆFT Fortalt og tegnet af Lea Letén FORORD Dette er en bog om lungekræft for de mindre børn i alderen 3-6 år. Med sin ligefremme og dagligdags indfaldsvinkel giver

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere