Børneliv i hundrede år 2011 forfatteren og Forlaget Harald.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børneliv i hundrede år 2011 forfatteren og Forlaget Harald. www.forlagetharald.dk"

Transkript

1

2 H F O R L A G E T H AR A L D H F O R L A G E T H AR A L D Børneliv i hundrede år 2011 forfatteren og Forlaget Harald. Forsidefoto venligst udlånt af Lokalhistorisk Arkiv Frederikssund. Bagsidefoto venligst udlånt af Svendborg Museum. Rådgivende redaktører: Mette Bender og Anne-Mette Futtrup. Omslag og grafisk tilrettelæggelse: Klahr Grafisk Design v. Jesper Frederik Emil Hansen. Sat med Sabon Tryk: Narayana Press, Danmark. 1. udgave, 1. oplag. ISBN Mangfoldiggørelse af indholdet i denne bog eller dele deraf er i henhold til gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forudgående aftale med forlaget. I det omfang, det har været muligt, har forfatteren kontaktet de fotografer, der har taget bogens billeder og indhentet tilladelse til at bruge dem. I nogle tilfælde har forfatteren ikke kunne finde frem til billedernes rettighedshavere, og forlaget vil ved henvendelse naturligvis honorere for brugen af disse billeder, som hvis der var blevet givet tilladelse. Tak til 3Fs Medie- og Kulturfond for at støtte bogen.

3 Indholdsfortegnelse Velkommen til verden Myterne om børns tilblivelse 9 Mor er den bedste i verden Moderrollens udvikling og betydning 11 Rugbrød og kartofler Om den kost, Danmarks børn er vokset op på 21 Små rappe fingre Børnearbejde i by og på land 35 Skolen satte børnene fri Folkeskolens dannelse og betydning 53 Hjerterum er ikke altid nok Om de boligforhold, som børn og deres familier har levet under 67 Forladt af far og mor Børnehjem og opdragelsesanstalter 83 Endelig ferie Livet i skoleferierne 115 De ødelagte børnesind Børnepsykiatriens historie 129 Fest og glade dage Juleaften og fødselsdag 135 Med livet som indsats Udviklingen i børns sundhed 153 Søde piger Pigeliv og pigeroller 173 Raske drenge Drengeliv og drengeroller 183 Farvel barndom Kirkelig og borgerlig konfirmation 195 Leg og fritid Fritidsaktiviteter og leg 97

4 Tak Af hjertet tak til alle de mennesker, der har indleveret gamle fotos og erindringer til museer og lokalarkiver, og tak til museerne og lokal arkiverne for at stille dette værdifulde materiale til rådighed for mig. En ligeså stor tak til jer, der har taget imod min opfordring og sendt billeder og erindringer til mig. Uden alle jer var denne bog om Danmarks barndom aldrig blevet til noget. Lyngby, januar 2011 Birgitte Svennevig Birgitte Svennevig Født 1966, uddannet journalist. Har tidligere udgivet Danskernes Huse (2007) og Gamle Danske Frugt sorter (2010). Birgitte og hendes bror Christian holdt mange af deres ferier hos deres farmor på Tåsinge, hvor der var mere plads og frihed end derhjemme.

5 SUNDHED Med livet som indsats Om tyfus, skolepsykologer, tandbørster, mæslinger og hørfrø-diæter. Og om epidemier, sanatorier, spædbørnestationer og månedlange hospitalsindlæggelser. 153

6 154 anske børns sundhed D har gennemgået en ekstrem udvikling i det tyvende århundrede. Tyfus, kopper, lungebetændelse, tuberkulose, spansk syge, difteri, diarré, engelsk syge, stivkrampe, kighoste, polio og skarlagensfeber er ikke længere almindelige sygdomme, og børn falder heller ikke længere om af sult, kulde og fysisk overanstrengelse. Ikke engang de store, men forholdsvist ufarlige børnesygdomme mæslinger, røde hunde og fåresyge tvinger længere børn til at blive hjemme i sengen. Vaccinationer og penicillinens opfindelse har gjort disse sygdomme til bizarre fænomener fra en fjern fortid, og heldigvis ved nutidens børn lige så lidt, hvad polio og mæslinger er, som de ved, hvad spanskrør og salmevers er. Man kan let glemme, at det kun er få årtier siden, at næsten alle børn i løbet af deres opvækst fik mæslinger, røde hunde og fåresyge, som i hyppige epidemier fejede hen over landet og slog ned i den ene skoleklasse efter den anden. Alle tre var ufarlige virussygdomme, men de tog lang tid at komme over. Feber, udslæt, smerter i alle led og sengeleje i dage og uger. Heldigivs for børnene gik mange mødre hjemme og kunne passe dem, og når det værste var overstået, og man kun lå i sengen for at komme til kræfter igen, kunne det blive helt hyggeligt, hvis ens mor kom med det nye Anders And blad og en klase vindruer. Fra 1987 blev alle børn tilbudt den såkaldte MFR-vaccine mod de tre sygdomme, og siden har kun ganske få børn, hvis forældre ikke har taget imod vaccinationstilbuddet, haft sygdommene. Langt mere alvorlige end mæslinger, røde hunde og fåresyge Børneafdelingen på Århus Kommunehospital, ca

7 Lus var en plage, og selv piger måtte plysklippes. Årstal ukendt. 155 var de store mangelsygdomme som engelsk syge og de bakteriebårne sygdomme som difteri. De tog altid de svageste børn først, og mange fattige, sultne og frysende børn fra Danmarks dårligt stillede familier er faldet for disse sygdommes overmagt. I de overbefolkede boligkarréer og husmandssteder kunne både børn og voksne hurtigt smitte hinanden med for eksempel den halsbetændelseslignende sygdom difteri, der overførtes gennem luften. Difteri var dog en langt mere alvorlig sag end halsbetændelse og skyldtes bakterien Corynebacterium diphteriae. De første symptomer mindede om halsbetændelse, men snart kom der vejrtrækningsbesvær til, og det syge barn kunne også få hjertebetændelse og forskellige former for lammelser. Som mange andre af de store sygdomme drev difteri gennem de danske hjem i bølger med et par års mellemrum. Helt slemt var det omkring 1920, hvor mennesker blev ramt. Den første vaccine mod difteri blev givet i 1942, og hurtigt efter svandt sygdommen ind til en lille og fuldstændigt ubetydelig plet på det medicinske danmarkskort. Det samme kan man sige om kighoste, også en bakteriebåret og potentielt dødbringende sygdom. Kighosten gav som regel ingen feber, og i den første tid lignede den en uskyldig forkølelse. Men efterhånden blev hosteanfaldene længere, og barnet begyndte at kige, dvs. at hive efter vejret på en pibende måde. Små børn havde særligt svært ved at modstå den langvarige sygdom, der kunne vare fra seks til 10 uger. I 1961 blev kighostevaccinationen en del af den såkaldte triplevaccine, der også beskyttede mod difteri og stivkrampe, men kighoste har vist sig umulig at udrydde, fordi vaccinationen først kan beskytte børnene fra de er fem måneder, og fordi beskyttelsen kun rækker, til børnene blive tre eller fire år gamle. Efter den alder er børn dog så store, at de sjældent bliver alvorligt syge, hvis de pådrager sig sygdommen. Stivkrampe hørte også til fortidens frygtede sygdomme. Sygdommen skyldes en bakterie, der lever i jorden og kan derfor ikke udryddes. Hvis et barn har et sår,

8 156 der kommer i kontakt med stivkrampebakterieholdigt jord, er der risiko for at udvikle sygdommen, som viser sig ved muskelsammentrækninger, først i ansigtet, senere i benene og armene og i værste fald også i vejrtrækningsmuskulaturen.vaccinationen mod stivkrampe kom i Tuberkulosebørn Tuberkulose og kopper er to sygdomme, der i dag betragtes som udryddede i Danmark. I hvert fald så udryddede, at vi ikke længere bliver vaccineret mod dem. Loven om tvungen koppevaccination blev ophævet i 1976, efter at der ikke havde været et eneste tilfælde i seks år, og de sidste tuberkulosevaccinationer blev givet i starten af 1980erne. Tuberkulose var en af de mest frygtede folkesygdomme omkring århundredeskiftet, og det var med god grund. Sygdommen var ekstremt smitsom; bakterierne sad f.eks. i en smittet persons nys eller host, og det var nok at indånde disse bakterier for selv at få sygdommen. Periodens mange tuberkulosesmittede børn og voksne gik hostende, svage, appetitløse og febertrætte rundt. Det var altid først lungerne, der blev ramt af tuberkulosebakterierne, og efterhånden kunne sygdommen også sætte sig andre steder i kroppen, f. eks. i knoglerne, hjernen eller nyrerne. Et sundt barn fra byernes villakvarterer fik sjældnere tuberkulose end et blegt og underernæret barn fra slummen. Sund kost, hvile, lys og luft var nemlig effektive midler til at holde sygdommen på afstand og til at fjerne den, hvis man var blevet smittet. Det var forhold, som kun velhavende forældre kunne give deres børn, og derfor trådte private velgørere til for at give alle tuberkulosebørn et sanatorieophold i sunde og friske omgivelser. Julemærkefonden var et af disse mange private initiativer. Ideen til fonden blev fostret af postekspedient Einar Holbøll, der opfordrede alle brevskrivere til at betale to øre ekstra for at få sendt deres julekort. Overskuddet skulle gå til tuberkulosebørn, og efter seks års indsamlinger var der penge nok til at opføre Julemærkesanatoriet ved Kolding, som blev indviet i Hurtigt efter fulgte flere tuberkulosesanatorier rundt om i landet. Især børn blev sendt afsted i flere måneder, og det var en indsats, der gav resultater på to fronter: Dels fik de syge børn hvile og sund kost, og dels fjernede man smittebærerne fra byernes boligkvarterer. I takt med at bolig- og kostforholdene langsomt blev bedre, svandt også antallet af tuberkulosebørn ind. I 1940erne og 1950erne blev næsten alle danskere undersøgt for tuberkulose, og alle, der ikke var smittet, fik tilbudt vaccination, mens alle, der var syge, blev isoleret og behandlet. Knap havde Danmark fået styr på tuberkulosen, før en stor polioepidemi brød løs. Polio, også kaldet børnelammelse, brød ud ca. hvert andet år. I 1952 var epidemien ekstrem. De første tilfælde blev registreret i august, tre måneder senere var der registreret syge, og 100 mennesker var døde. Epidemien skulle blive den værste polioepidemi i Danmark nogensinde og ramte mennesker, inden den klingede af. Det var primært børn, der blev ramt af sygdommen, og hvis de var heldige, fik de kun svage symptomer. De mindre heldige blev lamme i benene, armene eller i åndedrætsmusklerne og måtte indlægges i måneder og år på hospitaler og sanatorier. De mindst heldige døde. Værst ramt var de børn, der havde fået lammelser i åndedrætsmuskulaturen. De kunne ikke selv trække vejret, og i hele kongeriget fandtes kun seks respiratorer, som slet ikke forslog. En frygtelig, men nødvendig løsning blev foreslået af to læger fra Blegdamshospitalet i København: Skær halsen op på børnene og pust luft ned i deres lunger. Hvor grufuld den end syntes, blev metoden en succes. Lægerne indsatte et rør i halsen til at sen-

9 157 Til tandlæge i Svendborg, 1940erne. Det er godt at have sin bil med, når man er til tandlæge. Småbørns klinikken i Hillerød, årstal ukendt. Det løb lige igennem mig Da jeg gik i første klasse, fik jeg ondt i maven. Landsbylægen sagde, at jeg havde tyktarmskatar og skulle holde sengen på meget streng diæt samt have parafinolie og hørfrø. Det var ikke rart. Alting løb igennem mig. Pige, født 1923.

10 158 de luft ind gennem, og det blev forbundet med en gummiballon. Når man trykkede ballonen sammen, sendte den en blanding af ilt og kvælstof ned i barnets lunger, og det kunne leve. Lægerne havde ingen avanceret teknik, der kunne sørge for mekaniske tryk på gummiballonen, så der måtte hele tiden sidde en assistent ved siden af barnet og trykke på den. Disse assistenter, der typisk var lægestuderende, blev kaldt ventilatører, og de sad ved børnenes side 24 timer i døgnet og pumpede, indtil børnene efter et par måneder begyndte at kunne trække vejret selv. Efterhånden lærte ventilatørerne at pumpe med den ene hånd og holde en bog eller en tegneserie med den anden hånd, så barnet kunne få læst historie eller selv læse tegneserier. Ventilatørerne og børnene udviklede meget tætte forhold i de måneder, de tilbragte sammen, og ventilatørerne kunne ligefrem være nervøse ved at overlade deres børn til afløsende ventilatører, når de selv skulle holde pause eller sove. I 1955 kom poliovaccinen, og epidemierne udeblev. Efter en forbedret vaccine i 1968, hvor alle skolebørn blev præsenteret for den kendte sukkerknald med et par dråber levende poliovirus på, har der stort set ikke været polio i Danmark. Det sidste tilfælde blev registreret i Poliovaccinen var et af de store gennembrud, der førte til forbedrede chancer for at overleve barndommen. Det samme var penicillinens opfindelse. Livreddende penicillin Penicillin blev opfundet i 1928, men først i 1944 blev det ordineret til en dansk patient. Med penicillin kunne lægerne behandle Til tandlæge i Svendborg, årstal ukendt.

11 Børnehospitalet i Odense, Jeg var et skravl Jeg var lidt af et skravl, rundrygget og altid forkølet. Jeg tror, jeg var allergisk, men det var ikke opfundet den gang. Pige, født Ulla får en ren og tør numse. Albertslund, 1967.

12 Utroligt, så meget æter den dreng skal have! I 1939 fik Mogens mellemøre sagde, at jeg bare skulle stole på skulle jo nå rutebilen hjem. Hun betændelse. Sprøjter, æter, ban ham, han skulle nok få mig rask havde lagt et par store æbler til dager og blodfyldte hovedpuder igen. mig, hun vidste, at jeg var helt syg blev hans hverdag i det års tid, Jeg blev klippet helt skaldet, med æbler. Jeg lå drejet til ven- sygdommen varede. og den ene side af hovedet blev stre med hovedet, der var pakket sæbet ind for derefter at blive godt ind i gazebind og fik øje på I tolvårsalderen blev jeg ramt af barberet, og til sidst kom der de store æbler og så mit snit til en slem mellemørebetændelse. sprit og jod på. Så blev jeg lagt at snuppe det ene æble. Jeg var Overlægen fra Rigshospitalet op på operationsbordet, armene hundesulten og måtte ikke få have sagt til min far, at det var blev spændt fast, hovedet blev mad før næste dag på grund af, kronisk, og at jeg måtte leve med lagt bestemt og spændt fast. Så at jeg havde fået så meget æter, 160 det, men jeg kom alligevel til en anden læge nede i Hillerød. kom en læge og gav mig æter. De første par indåndinger gik nogen- men jeg var så sulten. Sikke en ståhej der blev, da de opdagede, Vi tog af sted med rutebilen lunde, jeg huskede jo, hvordan at jeg havde spist æblerne; der klokken 10 og var dernede lidt før det var oppe hos dr. Rasmussen, sad en sygeplejerske i flere timer middagstid. Da Dr. Ketle havde da jeg fik taget polypper, men det, og holdt vagt ved mig for at se, set på mig, ringede han straks jeg fik nu, var slemt. Jeg ville slå om jeg skulle kaste op. op til sygehuset og fortalte, at jeg skulle indlægges og opereres den masken væk, men det kunne jeg ikke, jeg var jo spændt fast. Plud- Sygeplejersken skældte ud næste dag. selig blev rummet så stort, og jeg Jeg måtte ikke røre hovedet de Da jeg kom op på hospitalet, skulle tælle. Jeg talte til 30 og første par dage, men det skulle blev jeg undersøgt af flere læger, lægen sagde: jeg nok også lade være med, for og jeg forstod ingenting. Far måt- Det er da utroligt, så meget det gjorde voldsomt ondt, bare te ikke fortælle mig, at jeg skulle den dreng skal have af æter!, og jeg rørte det mindste med det. opereres, det kom dr. Ketle om så var jeg pludselig væk i en dyb Efter den første nat havde det aftenen og fortalte mig. Han var søvn. blødt temmelig meget, og min utroligt flink. Jeg måtte ikke få no- Efter operationen vågnede jeg hovedpude var helt rød af blod. get mad eller vand, for jeg skulle oppe på stuen. Jeg hørte en vis De skiftede puden og hævede fuldbedøves med æter, og det var mumlen, der stod en hel stab af sengen, så hovedet kom højt op. farligt at have mad i maven. læger og sygeplejersker om mig, Efter fire eller fem dage skulle Næste morgen blev jeg væk- de var vist bange for, at jeg skulle jeg skiftes, nej, hvor gjorde det ket tidligt og gjort i stand og kørt kaste op. Det gjorde jeg ikke, så ondt, men jeg bed det i mig, jeg ned til operationsstuen. Dr. Ketle de gik igen. ville ikke pibe over det. De tog en kom ud inde fra operationsbordet Mor havde været der, men hel del gazestrimmel ud af såret og klappede mig på kinden og måtte gå, før jeg vågnede, hun og stoppede gult gazestrimmel

13 ind. Efterhånden blev jeg så vant Det havde hun slet ikke forstand det noget bedre, og nu måtte jeg til at få det skiftet, at jeg ikke reg- på, det hun havde sagt til mig. også komme op af sengen i nogle nede det for noget særligt. Men jeg blev ikke bedre. Tvært- timer om dagen. Når jeg skulle spise, skulle sy- imod blev det værre, og en dag Det var lidt af en prøvelse at gehjælperne og sygeplejerskerne opdagede første reservelægen skulle op at gå efter så lang tids made mig, for jeg kunne jo ikke nogle røde pletter på min krop. sengeleje, så jeg måtte støtte mig se, hvor maden stod i den stilling, Overlægen i medicinske sygdom- lidt til sygeplejersken de første jeg lå i. En dag satte en sygeple- me kom for at se på det, og han par gange, men efterhånden gik jerske tallerkenen, så hun mente, konstaterede, at det var skarla- det fint igen, og jeg trænede flit- at jeg kunne se den, og det troede gensfeber. Alle åndede lettet op, tig. jeg også, jeg kunne, men jeg kun- da de opdagede det. Jeg lå der i fire uger, inden jeg ne i hvert faldt ikke rigtig ramme tallerkenen med det resultat, at Jeg blev kørt over i et rum, hvor jeg lå isoleret fra alle andre, inden blev hjemsendt. I begyndelsen kom jeg ned til dr. Ketle og fik 161 jeg væltede hele min mad ned i de fik åbnet epidemiafdelingen. skiftet en gang om ugen. Senere sengen. Den nat, jeg lå isoleret på det fik dr. Rasmussen lov til at skifte Nej, hvor blev hun gal. Jeg tror lille rum, var ikke særlig rar. Der det plaster, jeg havde på. Der gik nok, hun skulle havde været med kom næsten ingen og så til mig. næsten et helt år, inden det blev toget til København, og det kunne Næste dag blev jeg indlagt på helt lægt. En gang imellem skul- hun ikke nå nu, hun skældte mig epidemiafdelingen, og den første le jeg have såret kradset op, for ud og sagde, at jeg blev da også dag lå jeg der helt alene, men de det måtte ikke læges for hurtigt, dårligere og dårligere. følgende dage blev der indlagt alt det dårlige skulle drænes ud, Dr. Ketle kom tilbage og trø- flere og flere. Man skulle ligge sagde dr. Ketle. stede mig og sagde, at jeg ikke der i fire uger. Dem, der kom ind, Det var en drøj omgang at kom- skulle tro på den sygeplejerske. var ret dårlige, men jeg havde me igennem. Hvad hyler du for? Jeg kom til læge og fik fjernet mandler og polypper. Det var en barsk oplevelse uden bedøvelse. Sygeplejersken, stor, bred og stærk, satte mig på sit skød og holdt mig fast med arme og ben. Så kom lægen ind, han lignede nutidens rummænd, og jeg var selvfølgelig rædselsslagen. Han stak noget ned i halsen og i næsen, og så var det slut. Han syntes da ikke, det kunne være så slemt og spurgte, hvad jeg hylede for. Pige, født 1928.

14 Stue på børneafdelingen, Frederiksberg Hospital, Dyner i hestevognen Mens Anders tjente i Rødding og var år gammel, blev han syg med lungehindebetændelse. Far fik arbejdsvognen frem, fyldte den med halm og dyner og puder, hvorefter han hentede Anders i Rødding. Han skulle ikke ligge syg i karlekammeret der. Dreng, født betændelsessygdomme, som hidtil var blevet betragtet som yderst alvorlige og livstruende. Når et barn fik lungebetændelse, var der ikke andet at gøre end at putte det godt under dynen og håbe på det bedste. Måske overlevede barnet. Måske døde det. Det var afgørende at få barnet over krisen. Krisen var det punkt, hvor temperaturen begyndte at falde, og den indtraf typisk efter syv dage. Når først krisen var overstået og temperaturen igen normal, vidste man, at sygdommen var udstået. Hvor svagt og afkræftet barnet end var, kunne det nu heldigvis kun gå fremad. Varme, hvile og sund kost kunne give et barn modstandskraft nok til at overleve lungebetændelse og nogle af de andre livsfarlige sygdomme. Men når man boede i en utæt og uopvarmet lejlighed, ikke ejede et par sko og ikke fik andet at spise end en gammel sur brødgnalling med margarine og puddersukker, var det en kur, som mange børn kun kunne drømme om. Så hvorledes give sit barn en god opvækst, når man ikke engang har råd til at købe en varm trøje til det eller give det en tallerken suppe? Før det offentlige velfærdssystem stillede sig selv det spørgsmål, var det private og kirkelige velgørere, der forsøgte at hjælpe så godt, de kunne. Hjælp til spædbørn De såkaldte børneplejestationer var et forsøg på at hjælpe fattige familiers spædbørn gennem de første kritiske måneder af livet og dermed nedbringe de rystende børnedødelighedstal. I de første år af 1900-tallet døde otte ud af 100 børn på landet, før de blev et år. I byerne var det ca. 15 børn ud af 100. Sygdommen kolerine var en stor og styg dræber, og i årene mellem 1901 og 1905 var den skyld i næsten samtlige spædbørnedødsfald i København. Ingen vidste, hvor sygdommen kom fra før i 1919, hvor den danske overlæge C. E. Bloch fra Rigshospitalets børneafdeling fandt ud af, at der var tale om en infektionssygdom, forårsaget af bakterier fra tyfys- og coligrupperne. Der var især tale om de såkaldte koliforme bakte-

15 I 1915 byggede Frederiksberg Hospital en liggehal til de indlagte tuberkulosebørn, så de kunne ligge ude og få frisk luft. De var indlagt så længe, at der også blev oprettet en skole til dem. Hyggelig sygdom Det var hyggeligt at være syg. Så fik man vindruer og mandariner. Pige, født rier, der var vanskeligere for små børn end voksne og større børn at modstå. Med den viden gav en tidligere observation af sygdommen pludselig mening. Både danske og udenlandske læger havde siden 1890 observeret, at ammede børn sjældnere fik kolerine end flaskebørn. Amning beskyttede altså mod sygdommen, men hvorfor? Man hæftede sig ved to grunde: At brystmælk var sundere for barnet end de usteriliserede blandinger af komælk og sukker, som flaskebørne fik. Og at flaskerne sjældent blev tilberedt under bare tilnærmelsesvis hygiejniske forhold, så flaskebørnene fik stukket de rene bakteriebomber i munden. Kirkerne var blandt de første til at oprette plejestationer, hvor unge fattige mødre kunne få hjælp og vejledning om pasning af deres nyfødte børn, men efterhånden kom også kommunale stationer til. I København åbnede de første seks i 1908, og målet var lige fra starten at opfordre kvinderne til at amme deres børn i stedet for at give dem flaske. Helt kontant blev mødrene belønnet med en liter sødmælk, hvis de til det ugentlige fremmøde kunne bevise, at de havde ammet deres barn. Mælken var til moren, så hun kunne få lidt proteiner og fedt og dermed næring til at producere mere modermælk til sit barn. Yderligere fik de mest trængende mødre også et måltid varm mad og tøj til kroppen. På stationerne fik mødrene vejet deres børn, og børnene blev undersøgt af læger og sygeplejersker, som fulgte med i barnets udvikling og hjalp, hvis der opstod problemer. Stationerne blev populære. Det første år kom tre pct. af samtlige nyfødte i København og Frederiksberg. I 1917 var det ca. 10 pct., og i 1932 var det ca. 20 pct. I midten af 1940erne fandtes der i alt 47 private, kirkelige eller kommunale børneplejestationer i Danmark og de fleste, 34, lå i København. Først da de kommunale sundhedsplejesker begyndte at komme hjem til de nybagte mødre, lukkede stationerne. Sundhed i skolen Den systematiserede offentlige sundhedspleje af børn startede

16 164 Med benet i gibs på Frederiksberg Hospital. Årstal ukendt Til skolelæge i Roskilde, 1950erne.

17 Dreng høretestes hos skolelægen på Mørdrupskolen i Espergærde,

18 166 Børnehavebørn præsenteres for offentlig tandpleje. Frederikssund, Piger bliver undervist i at børste tænder på Frederiksberg Skoletandklinik, ca

19 167 Arrangement hos skoletandplejen på Falkenborgskolen i Frederikssund, Fars dampkur Når vi børn var syge, ramte den samme børnesygdom næsten os alle samtidig. Det var mæslinger, skoldkopper, røde hunde, kighoste, skarlagensfeber, osv. Så blev vi jaget i seng, og stuen blev mørklagt i flere dage. Skulle der bruges medicin, måtte far gå de ti km til Viborg efter den. Ellers bestod fars husapotek af natron, kamferdråber, kjangsplaster og kamillete. Når vi havde ondt i halsen eller halsbetændelse, hvilket far konstaterede ved at stikke en ske ned i halsen på os, blev vi beordret i seng, hvorefter den allerstørste gryde blev fyldt med vand. Når vandet spilkogte, fik vi et lagen over hovedet, og så kom far med det kogende vand og stillede gryden på en stol ved siden af sengen, så vi kunne indånde dampen. Dreng, født 1900.

20 Sanatorium var som et fængsel Willy var ni år, da han i starten af et tyndt lagen over, blev vinduerne Vand måtte vi overhovedet ikke 1900-tallet kom på et tuberku i sovesalen slået op på vid gab. Det drikke, men der stod store jun- losesanatorium for drenge i Ny skete nogle gange, at vi, når vi våg- ger med fløde i kælderen, som borg. Han var der i et halvt år. I nede om morgenen, måtte ryste vi kunne drikke af så tit, vi havde den tid fik han ikke besøg af sine sneen af tæpperne, hvis det havde lyst, så jeg var tit i kælderen. forældre, for de havde ikke råd været snevejr om natten. Der var også skolegang. Der til rejsen fra Køge til Nyborg. Det var et strengt ophold, og kom en lærer inde fra byen to med hensyn til maden var det gange om ugen, og det var en Vi var 33 drenge på sanatoriet i al- udelukkende fedekost, der blev streng lærer med en ridepisk i deren otte til 14 år. En af de første serveret. De, der ikke kunne spi- det ene støvleskaft. dage, man ankom, blev man klip- se maden, blev tvangsfodret på Sanatoriet lå efter datidens 168 pet helt skaldet for ikke at få lus. Vi lå alle sammen på en stor so- badeværelset. Selvom de brækkede det hele op, blev det puttet forhold langt uden for Nyborg på et øde sted, og der gik kun en vesal, og hver aften, efter at vi hav- ind i munden igen af plejersken. grusvej derud. Hele sanatoriet de været under den kolde bruser, Vi havde en plejemor og tre syge- var indkranset af et højt pigtråds- gik det efter tur med at bede fa- plejersker til at passe på os, og de hegn, så der var ingen mulighe- dervor på liggende knæ ved siden var skam ikke bange for at bruge der for at stikke af derfra. af sengen. Når vi lå i sengene med spanskrøret for at styre os. Også helt små og nye børn skal vaskes

21 I 1974, da dette billede blev taget, var der ingen, der tænkte på, at rygning kunne være skadeligt for børn. 169 i skolesystemet før noget andet sted. Esbjeg blev i 1909 hjemby for landets første kommunale skoletandpleje, og hurtigt fulgte andre byer efter. Skoletandlægerne skulle undersøge, behandle og rådgive om god tandpleje. En gigantisk opgave set i betragtning af, at kun de færreste børn ejede en tandbørste på dette tidspunkt. For meget sukker og for dårlig kost tærede på de urensede tænder i en sådan grad, at mange børn mistede alle deres tænder inden konfirmationen. Så kunne man passende ønske sig et gebis i konfirmationsgave, og det var netop, hvad mange konfirmander fik. På Frederiksberg skoletandklinik gik tandlægerne meget op i at lære børnene at børste tænder, og i 1912 formåede klinikken en lokal isenkræmmer til at forhandle børnetandbørster. Men skoletandlægerne var vist forud for deres tid, for tandbørstesalget blev ikke nogen stor succes. 2. Verdenskrig betød på mange områder afsavn, og de fem år var præget af rationeringer, genbrug og rædsomme erstatningsprodukter. Sukker var også en vare, der blev rationeret, og det førte til en mærkbar forbedring af børnenes tænder. Før krigen havde mange børn levet af sødet kaffe og sødt brød, og da kosten blev erstattet af usødet grød og grove-

22 Kredslægen giver en koppevaccination på Åby Skole, Jul i isolation på epidemiafdelingen, Roskilde Sygehus, 1926.

23 Dr. Jakobsen var imponeret Engang kom seks af mine søskende hjem med mæslinger. Min mor ryddede soveværelset og satte tre senge over for hinanden, og da dr. Jakobsen kom, sagde han, at det var ligesom at gå stuegang inde på sygehuset. Pige født Hun havde 11 levende søskende. To andre søskende var dødfødte, og yderligere to døde af lungebetændelse som spæde. Familien boede på Langeland. Til kiropraktor i Helsingør, re korntyper, betød det faktisk en sundere kost for mange børn, og det kunne ses på tænderne. At få børn til at børste tænder (eller rettere at få deres forældre til at forstå vigtigheden af tandbørstning) var en lang og sej opgave, og der gik mange årtier, inden landets skoletandlæger kunne puste ud og glæde sig over, at danske børn passede godt på deres tænder. At der så ikke skulle gå mange år, før de måtte op af stolen igen og advare mod de uhyre mængder af sodavand og slik, som danske børn begyndte at sætte til livs, er en anden historie. Fra århundredeskiftet kunne man også se hvidkitlede læger i skolerne. Silkeborg var en af de første provinsbyer, der gennemførte en skolelægeordning. De nye skolelæger skulle holde øje med børnenes sundhedstilstand og de hygiejniske forhold på kommunens skoler, men de skulle ikke behandle børnene. Hvis de opdagede sygdom, blev børnene henvist til familiens egen læge. Og så var skolelægen også manden, der kunne lukke hele skolen og give varmefri, hvis temperaturen kom op over 25 grader. Skolepsykologer Danmarks første skolepsykolog, Henning Meyer, blev ansat i Frederiksberg Kommune i 1934, og i årene efter blev flere og flere skolepsykologer tilknyttet folkeskolerne. I de første år beskæftigede de sig mere med undervisningen end med de enkelte børns problemer. Psykologerne vidste nemlig noget om læreprocesser og børns udvikling, som lærerne ikke altid vidste nok om. De holdt foredrag for lærerne og gav gode råd til, hvordan lærere og børn fik mest ud af undervisningen. De intelligenstestede børnene og fordelte de tunghøre, synshandicappede, svagt begavede og alle andre, der ikke passede ind i stamklassen, i de forskellige specialklasser. I 1960erne blev samarbejdet mellem skole og hjem tættere, og her blev skolepsykologerne inddraget. I et hidtil uset omfang skulle de nu også have samtaler med forældrene om børnenes udvikling og eventuelle problemer en helt ny disciplin for skolepsykologer, der ellers havde været vant til at sende sine skriftlige vurderinger af børnene til skoleledelsen, hvor de sjældent blev modsagt. Således kom også børns psykiske sundhed på dagsordenen.

24 172 Det var ikke usædvanligt at fotografere døde børn. Ofte blev sådan et foto det eneste billede, et forældrepar havde af deres døde barn. Disse to børn er fra Rudkøbing. Øverste foto er fra ca. 1936, det nederste er af ukendt dato.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse jakob kehlet forside indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom indimellem taber jeg salatskalen jakob kehlet Indimellem taber jeg salatskålen Jakob

Læs mere

En fynbos barndom og ungdom

En fynbos barndom og ungdom Eksempel på livshistorie, model 3: En fynbos barndom og ungdom Hans har fået: Tre interviews a cirka halvanden time i eget hjem. Mulighed for at komme med rettelser til teksten. En times korrektur per

Læs mere

JORDEN RUNDT I 40 ÅR

JORDEN RUNDT I 40 ÅR JORDEN RUNDT I 40 ÅR TILEGNET Denne bog er tilegnet vores kære, trofaste venner og familiemedlemmer, der gennem alle de år, vi har været missionærer, har hjulpet og opmuntret os, støttet vort arbejde på

Læs mere

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG MOVEATHON børn hjælper børn MOVEATHON UNICEF/NYHQ04-0604/Pirozzi UNICEF/Klaus Nedergaard UNICEF/MLIA2010-00655/Asselin UNICEF/Klaus Nedergaard børn hjælper børn

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

TORNEROSE var et vakkert barn

TORNEROSE var et vakkert barn TORNEROSE var et vakkert barn - en beretning om angst og forvandling HANNE BOM 1 Indholdsfortegnelse. 1. Når livet bryder samen 3 2. Et barndoms-eventyr 7 3. Voksen i Danmark 30 4. 3 måneder på Montebello

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød Når I har mistet Når I har mistet Rymarksvej 1 2900 Hellerup Telefon: 3961 2451 Kontonr.: 9884 104990 www.spaedbarnsdoed.dk forening@spaedbarnsdoed.dk Landsforeningen Spædbarnsdød er på Facebook Tekst:

Læs mere

Familiens liv og hverdag år 1900

Familiens liv og hverdag år 1900 Familiens liv og hverdag år 1900 Århundredeskiftet Børneliv Mad og Køkken Ægteskab Bolig Arbejde Introduktion Hvorfor ser Danmark ud, som det gør i dag? Historien kan hjælpe os med at få svar på det spørgsmål.

Læs mere

Gravid igen eller ej?

Gravid igen eller ej? DETTE NUMMERS TEMA Gravid igen eller ej? For forældre, der har mistet deres barn, vil spørgsmålet om ny graviditet oftest melde sig før eller senere. Nogle af de spørgsmål, der typisk dukker op, er, om

Læs mere

tæt på kræft tætpåkræft

tæt på kræft tætpåkræft Nr. 4 December 2009 7. årgang Kræftens Bekæmpelse tæt på kræft tætpåkræft Man har pligt til at være der, når nogen bliver ramt af kræft Indhold Hurtigere diagnoser kan redde 500 liv om året 3 Et hus uden

Læs mere

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er Lina: Mit navn er Lina og jeg er barn af en alkoholiker. Havde du mødt mig for et par år siden, ville den sætning have været næsten umulig for mig at skrive, men sådan er det heldigvis ikke i dag. For

Læs mere

sv: Jeg er uddannet som socialpædagog, og har haft 2½ år på Sam-Basis på RUC,

sv: Jeg er uddannet som socialpædagog, og har haft 2½ år på Sam-Basis på RUC, sp: ja! sp: Nåh ja, det ved jeg ikke, om du har lyst til lige at læse de der spørgsmål igennem, så du ved, hvad det er vi er interesseret i at spørge dig om? sv: Joh, det kunne jeg godt gøre. Pause sv:

Læs mere

Lissis Syge Historie.

Lissis Syge Historie. Lissis Syge Historie. Jeg er en 45 årige kvinde. Udannet afspændingspædagog i 1991. Har siden 94 undervist for forskellige aftenskoler i mange forskellige former for bevægelse, så jeg er meget afhængig

Læs mere

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz 5 10 15 20 25 1. Historien om Mala Mala var en belgisk fange af polsk afstamning, og fordi hun talte flydende tysk og polsk, havde hun fået arbejde i den

Læs mere

Af samme forfatter. Bedraget (2012)

Af samme forfatter. Bedraget (2012) Hvad Du Ønsker 2 Af samme forfatter Bedraget (2012) 3 Gittemie Eriksen Hvad Du Ønsker Roman G R I B S H A V E F O R L A G 4 Hvad Du Ønsker Copyright Gittemie Eriksen 2012 Denne bog er ren fiktion. Navne

Læs mere

Unge Alkohol. En novellesamling skrevet af elever fra 7. - 9. klasse

Unge Alkohol. En novellesamling skrevet af elever fra 7. - 9. klasse & Unge Alkohol En novellesamling skrevet af elever fra 7. - 9. klasse GODA Foreningen God Alkoholkultur udskrev i november 2013 en novellekonkurrence, hvor elever fra 7. - 10. klasse kunne skrive deres

Læs mere

BØRNESYGDOMME. - en håndbog

BØRNESYGDOMME. - en håndbog BØRNESYGDOMME - en håndbog Tekst: Hill & Knowlton A/S Redaktion: Ansvarshavende redaktør Henrik Schrøder, dr.med., speciallæge i pædiatri, overlæge ved Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby.

Læs mere

HVORDAN SKABER DU STÆRKE BØRN?

HVORDAN SKABER DU STÆRKE BØRN? HVORDAN SKABER DU STÆRKE BØRN? af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

På vej mod sit eget liv

På vej mod sit eget liv På vej mod sit eget liv Jeg er ikke kun skrøbelig, jeg er også stærk, siger 26årige Maria, der har kæmpet en årelang kamp med psykisk sygdom oveni en alvorlig arvelig sygdom. Efter tre år i et socialpædagogisk

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere

oktober 2008 tema diabetes: en sygdom med mange ansigter s. 14

oktober 2008 tema diabetes: en sygdom med mange ansigter s. 14 diabetes oktober 2008 tema diabetes: en sygdom med mange ansigter s. 14 leder Screening kan redde liv Omkring 200.000 danskere går rundt med type 2-diabetes uden at vide det. Det koster liv. Konsekvensen

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere