Projekt - Roboventure Del journal. Power.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt - Roboventure Del journal. Power."

Transkript

1 Projekt - Roboventure Del journal. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Klaus Jørgensen Og Morten From Jacobsen. It og Elektronikteknolog, 2a Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden: 7/4-3 5/5-3 Vejledere: PSS & HHJ.

2 Indholdsfortegnelse.: Side 1: Indholdsfortegnelse. Side 2: Indledning. Side 2: Kravspecifikationer. Side 2: Problemformulering. Side 3: Blokdiagram. Side 3: Interface Beskrivelse. Side 4: Transformator. Side 5-6: Beregning af elektrolyt størrelse. Side 6-7: Beregninger af Levetid på elektrolytter. Side 7: Delkonklusion på levetiden af elektrolytter. Side 8: Teoretisk målinger på Elektrolytter. Side 9: Målinger på diodebro med belastning. Side 1-11: Effektberegning. Side 11: Delkonklusion på effektberegning. Side 12: Spændingsregulatorer. Side 12-13: Effektberegning på 785. Side 14-15: Temperatur modstandsberegning på 785. Side 15-16: Beregning af køleprofil til 785. Side 17: Oscilator/spændingsdoubler. Side 18: H-bro. Side 19: Konklusion. Side 2: Bilag 1. Litteraturliste/databladsliste. Side 21: Bilag 2. Komponentliste. Side 22: Bilag 3. Total diagram. Side 23: Bilag 4. kurveblad med effekt resultater. Side 24: Bilag 5. Datablad til beregning af elektrolyt. Side 25: Bilag 6: Datablad til beregning af levetid på elektrolyt. 5/4-3 Side 1

3 Indledning.: Dette projekt omhandler hvordan strømforsyningen er frem stillet, og med Div. beregninger på denne. Der blev uddelt de biler som skulle bruges til projektet, i denne opgave er det en bil med 4 hjul der bliver beskrevet, to hjul til at køre frem og tilbage med, som drives af en motor, og to til at styre med som drives af en anden motor. Der er også konstrueret to H-broer som skal styrer driften af en motorerne hver ved hjælp af puls moduelering. Der er ikke nået at lave noget logik til at styrer H-broerne, og puls moduelering af spændingen til motorerne så dette vil ikke være beskrevet i opgaven, Kravspecifikationer.: Krav til denne opgaver er at der skal bruges så lidt effekt som muligt, samtidig med at billen skal have et godt moment. Motoren til frem og tilbage drift skal kunne stoppes og startes, kører to retninger med variabel hastigheder ved hjælp af puls moduelering, styrer motoren til at styre med skal kunne regere rimeligt hurtigt. Problemformulering.: Der skal bruges så lidt effekt som muligt. Frem og tilbage motoren skal have et godt moment. Køleprofiler må ikke blive for varme. Der skal være ± 12V til oprations forstærker. 5/4-3 Side 2

4 Blokdiagram.: Trafo 3 Diodebro og Elektrolyte. 3 Spændings- Regulatorer. 12V -12V 5V 2x2 2 Oscilator/spæn dingsdoubler og 2x H-broer. 2x2x 2x Motorer Interface Beskrivelse.: Fig. 1. Trafo til Diodebro.: 2 ledninger med 16,2VAC og en stel. Diodebro til Spændingsregulatorer.: 2 ledninger med plus og minus forsyning på 19,2V og 19,2V, og en stel. Diodebro til Dobler og 2x H-broer.: 1 ledning med 19,2V og en stel til hver H-bro. Dobler og 2x H-broer 2x Motorer.: Der er 2 ledninger til hver motor hvor den ene er en pulset spænding af de 19.2, den anden vil være stel. Spændings-Regulatorer til Dobler og 2x H-broer.: 1 ledning med 12V til dobleren, og stel. 5/4-3 Side 3

5 Beskrivelse af Blokdiagram.: Transformator.: Traf o 23V Lp Ls1 15V Ls2 15V Fig. 2. Trafoen er en standart som blev udleveret, hvor der er blevet lavet målinger og beregninger på. RcuP = modstanden i spolen på primær siden. RcuS = modstanden i spolen på sekundær siden. RcuP = 33,8Ω Målt. RcuS =,4Ω Målt. N er forholdet mellem primær side og sekundær side. U Pr imær 23 N = = = 15, 33gange U 15 Sekundær De 23VAC fra fyns værket må bevæge sig inden for +6% til -1% Max = 23 *1,6 = 243, 8VAC Min = 23 *,9 = 27VAC Hvis der sker ændringer på primær siden, vil det også kunne ses på sekundær siden, som er målt til 16,2VAC uden belastning. Max = 16,2*1,6 = 17, 17VAC Min = 16,2*,9 = 14, 58CVAC Med en Ueff værdi på 16,2V AC målt, kan man beregne Up og Umidd. U P = Ueff * 2 = 16,2* 2 = 22, 91V P 2* VP 2* 22,91 Umidd = = = 14, 58V π π På sekundær side vil der være en sinus spænding på 2 x V P VPP = 2 * VP = 2* 22,91 = 45, 82V PP 5/4-3 Side 4

6 Beregning af elektrolyt størrelse.: Klaus Jørgensen Beregning af elektrolytten bliver lavet ud fra et ekvialent diagram hvor modstanden i transformatoren, dioderne og omsætningsforholdet i transformatoren bliver med regnet. Ekvialent diagram Rth V1 C Fig. 3. RcuP Rth = + RcuS + (2* R N 2 dynamisk ) R dynamisk = modstanden i en diode. R dynamisk skal ganges to gange fordi der er to dioder pr. halv periode. R dynamisk aflæst i datablad for 1N548 =,1Ω 33,8 Rth = +,4 + (2*,1) = 743, 8mΩ 2 15,33 For at kunne regne ca. størrelsen på elektrolytten er det nødvendigt at sætte Udc. og Idc. til en ca. værdig, ud fra hvor meget strøm det færdige kredsløb vil trække ca. Udc. sat til 18 Volt Idc. sat til 1Amper Udc 18 RL = = = 18Ω Idc 1 RS Load skal bruges i databladet til at se hvilken linie man skal aflæse efter. Se bilag 5. Rth 743,8m *1 RS _ Load = = = 4,13% Rl 18 V Rippel sat til 3Vpp Vpp 3 vpp = = = 866 2* 3 2* 3 RMS mv RMS 5/4-3 Side 5

7 VRMS Rippel *1 866m*1 VRMS Rippel% = = = 4,8% Udc 18 de 4,8% sættes ind på y aksen, og læser ud af x aksen til den linie man har fundet remmes, og der aflæser på x aksen (ω R Load C). se bilag 5. Den værdig som ω R Load C har sættes ind i formlen her under, og elektrolyttens størrelse findes, med et forbehold da det er ca. værdiger der er brugt. ωrload C 15 C = = = 265µ F 2* π * f * RL 2* π *5*18 Der blev valgt at bruge to 22µF i parallel, da der ikke var andre på lager, der er gjort det samme på minussiden. Der kunne være brugt en 33µF i stedet for det ville bruge mindre plads og være billiger. 23VAC TX1 Lp Ls1 Ls2 16,2VAC 16,2VAC D1 D1N546 D4 D1N546 D3 D1N546 C1 22u 19,2V C2 22u RL D2 D1N546 Fig. 4. C3 22u C4 22u -19,2V Beregninger af Levetid på elektrolytter.: For at kunne beregne levetiden på elektrolytterne skal der først måles en strøm gennem elektrolytterne i RMS værdig, som gøres med et måleinstrument der egner sig til dette. Der efter aflæses den strøm som producenten, garanterer for at komponenten kan holde til, og de to ting sættes ind i en formel. Målt : 5,5 A Rippel ved 19,2volt og 32Ω belastning.,9 A RMS målt ved to 22µF i parellel Aflæst i datablad : Max 1,67 A RMS ved 12Hz Levetid på 2 timer. 5/4-3 Side 6

8 Levetid ved en elektrolyt på 33µF.: Men da den målte A RMS sikkert ville være anderledes ved denne komponent er de næste to udregninger kun ca. resultater. Målt _ ARMS,9 = =,39 = 3gange. aflæst _ A 2,275 RMS De,39 sættes ind på y aksen og de 3 gange er aflæst ved 5 C. Se bilag 6. Levetiden er som følger. gange * timer _ aflæst _ ved _ Max _ belastning = Ny _ levetid 3 *2 = 6,timer Levetid ved en elektrolyt på 22µF.: Den målte A RMS skal divideres med 2, fordi der er to elektrolytter i parallel og de deles om den samlede strøm Målt _ A,9 RMS A 2 2 = =,45 RMS Målt _ ARMS,45 = =,27 = 28gange. aflæst _ A 1,67 RMS 28 *2 = 56,timer De,27 sættes ind på y aksen, og de 28 gange er aflæst ved 5 C. Se bilag 6. Delkonklusion på levetiden af elektrolytter.: Selv om man sætter to elektrolytter i parallel og de deler strømmen, så er det ikke sikkert at de vil holde længer af den grund, en mindre Elektrolyt ville kunne holde længere, det ses ud af regne stykkerne her over. Det kan spare plads og måske være billigere at fremstille alt efter hvor dyre elektrolytterne er. Minus forsyningen er ikke konstrueret endnu, så der er sat de sammen elektrolyt størrelser på som ved plus forsyningen. 5/4-3 Side 7

9 Teoretisk målinger på Elektrolytter.: Klaus Jørgensen Den positive spændings forsyning fig. 5. blev stillet op i Orcad hvor det blev simuleret, og lavet de målinger som ses på grafen fig. 6. VAMPL på V1 er 22.9 fordi det er en V P spænding der skal bruges. R1 er den modstand der er i transformatoren, R3 og R4 er de indre modstande i elektrolytterne de er aflæst i datablade over dem. R1.544 D2 VOFF = VAMPL = 22.9 FREQ = 5 V1 D1 D1N546 D3 D1N546 D1N546 D4 D1N546 C2 I 22u PARAMETERS: Load = 32 C1 I 22u V R2 {Load} R3 12m R4 12m Fig. 5. Den røde streg ( ) er spændingen over R2 som er en belastnings modstand på 32Ω. Den grønne streg ( ο ) er strømmen i C2. Den blå streg ( x ) er den samlede strøm i C1 og C2. 3V 2A 1 2 2V 1A 1V A V >> -1A s 5ms 1ms 15ms 1 V(R2:2) 2 I(C2) I(C1) + I(C2) Time Fig. 6. 5/4-3 Side 8

10 Målinger på diodebro med belastning.: Der blev lavet målinger på diodebroen med forskellige belastninger, hvor Max og Min V PP ripprl blev aflæst og sat ind i et skema hvorved Umidd blev aflæst ud fra. Disse målinger skal bruges til at beregne den totale effekt i kredsløbet. Max rippel (V) Min rippel (V) Amps (A) Umidd (V) Rload (Ω) 2,7 2,5,1 2,6 26, 2,5 2,3,2 2,4 12, 2,3 19,9,3 2,1 67, 2,1 19,5,4 19,8 49,5 19,9 19,1,5 19,5 39, 19,7 18,9,6 19,3 32,17 19,5 18,5,7 19, 27,14 19,45 18,3,79 18,88 23,89 19,4 18,1,9 18,75 2,83 19,3 17,9,98 18,6 18,98 19,1 17,5 1,9 18,3 16,79 18,9 17,3 1,23 18,1 14,72 18,7 17,1 1,31 17,9 13,66 18,5 16,8 1,42 17,65 11,43 18,3 16,5 1,55 17,4 11,23 Fig , 21, 2, 19, 18, Max rippel (V) Min rippel (V) Umidd (V) 17, 16,,1,3,5,7,9 1,9 1,31 1,55 Fig. 8. 5/4-3 Side 9

11 Effektberegning.: Klaus Jørgensen I det efterfølgende er der lavet nogle beregninger, målinger og opstillet et effektregnskab, hvor det kan ses hvor meget effekt der bliver brugt i det samlede kredsløb. Motor 1.: På den første motor er der målt en strøm på 4 5mA ved 6V, men er anslået til 5mA for at være på den sikre side. Effekt på den første motor er derfor beregnet som følgende: P = U * I P = 6 V *5mA = 3W Motor 2.: Ved en spænding på den anden motor på 6V er der anslået en strøm på ~1mA. Denne motor vil ikke være så hårdt belastet da denne ikke skal bruges til fremdrift af billen og pga. af at den ikke er i konstant bevægelse. Denne motor vil bevæge sig i små ryk af gangen. Effekt på den anden motor er derfor beregnet som følgende: P = U * I P = 6 V *1mA =, 6W Total effekt for de to motorer: 3 W +,6W = 3, 6W Ved en beregnet effekt på 3,6W er der tegnet en næsten lodret linie ved de 3,6W igennem kurven for at finde ud af hvor den givne spænding skal aflæses for at beregne den totale effekt der bliver afsat når de to motorer kører med fuld belastning. Der er på fig. 8. aflæst 2,5V Umidd værdi på kurven. Ud fra det får man en linie der viser effekten som er 3,6W linien frem kommer ved at der af sættes to punkt som frem kommer ved disse beregninger. Se bilag 4. effekt 3,6 Ved Max spænding = = 164mA Max _ U 22 effekt 3,6 Ved Min spænding = = 225mA Min _ U 16 5/4-3 Side 1

12 Den aflæste spænding på 2,5V bruges til at beregne effekten på minimumssystemet og elegtronikken. Minimumssystemet bruger ca. en strøm på 3mA ved en spænding på 5V, der ud over er der Div. Kredsløb som dobler, H-bro og logik der også skal bruge strøm der er anslået til ca. 1mA. Effekt i minimumssystemet og Div. Print. 3 ma + 1mA = 4mA P = U * I P = 2,5V * 4mA = 8, 2W Den totale effekt i det samlede kredsløb kan udtrykkes således: De to motorer: 3,6W Minsys + Div.: Total: 8,2W 11,8W Efter beregning af den totale effekt på og strømer fundet til 19,2V/65mA. Bilag 4. effekt 11,8 Ved Max spænding = = 536mA Max _ U 22 effekt 11,8 Ved Min spænding = = 737mA Min _ U 16 Den nye spændingsværdi som er fremkommet efter grafen er 11,8 W er der nu tegnet en ny linie på grafen hvor en ny Umidd 19,2V som ses hvor de 11,8W krydser Umiddelværdien på grafen. Der er aflæst 19,2V på grafen hvilket er den spænding der indgår i beregningen af Max Dutycycle for Motoren på H-broen. Max Dutycycle beregning på fremdrifts motor er beregnet som følgende: V max( Motor) 6V Umiddel(11,8 W ) 19,2 V = 31,25% 33% Styrer motoren (motor 2) skal ikke bruge en så høj spænding, så der vil Dutycycle være mindre. Delkonklusion.: Eftersom Max Dutycycle er 31,25% er det valgt at bruge en Max Dutycycle på 33%, da dette er nemmere at regne på, med og da det ikke er den store forskel, ses det ikke som nogen betydelig faktor. 5/4-3 Side 11

13 Spændingsregulatorer.: U3 LM7912C -19,2V V IN OUT GND 19,2V U2 LM7812C 1 2 IN OUT GND 12V 19,2V U1 LM785C 1 2 IN OUT GND 5V C1 C4 C3 C6 C2 C5,33u 1,1u,33u 3,1u,33u 3,1u Fig. 9. Af spændingsregulatorer er der valgt at bruge 7912, 7812 og , 7812 skal bruges til oprationsforstærker da de skal bruge ± 12V og da den spænding ikke må kunne variere op og ned i form af en rippel spænding skal også levere spænding til dobleren. 785 skal levere spænding til minimumssystemet som bruger ca. 3mA når alt bruges på det. Kondensatorerne rundt om spændingsregulatorerne er valgt ud fra databladene på dem. Effektberegning på 785.: Da Vin nu kendes på regulatoren er det til lige med også vigtigt at kende Vout minimum på 785. Vout er til denne komponent 4,65V, som er aflæst i databladet for alle 78xx komponenterne. Max input på 785 er 35V, aflæst i databladet. Min output på 785 er 4,65V, aflæst i datablad. Minimum input på 785 skal være 7V, da forskellen som tommelfingerregel skal være 2V mellem Uin og Uout, og da det ikke fremgik ud fra databladet hvad der skulle være. Endvidere for at lave en temperatur beregning på 785 er det nødvendigt at kende den maximale og den minimale spænding over 785. Umidd ligger på 19.2V på spændingsregulatoren. Vp. Max og Vp. Min er aflæst til at være følgende: Følgende rippelspænding ligger kører op og ned, og når en max og min rippel værdi udfra Umidd på 19,2V: aflæst fig. 8. Vpp max er 19,7V Vpp min er 18,9V 5/4-3 Side 12

14 Ligesom ved forsyningen på 23V må den sekundære strømkilde også stige og falde med henholdsvis +6% og 1%. 19,7x6 Vp Max 19,7 = = 1, ,7 = 2,882Vp 1 18,9x1 Vp Min 18,9 = = 18,9 1,89 = 17,1Vp 1 I forvejen kendes Iout på Minimumssystemet som er 3mA. Dette skal bruges i beregningen af temperaturen af spændingsregulatoren (785). For at kunne beregne temperaturen på 785 ved ideel forbrug, skal watten lige beregnes først til dette bruges følgende formel: P D = ((V IN(MAX) V OUT(MIN) ) * I OUT) ) + (V IN(MAX) * I Q ) PD = Power dissipation (Watts). I Q = Aflæst datablad for spændings regulatoren 785. V OUT = Aflæst datablad for spændings regulatoren 785. (( 19,2 4,65) *3mA) + (19,2*6mA) = 4,365W + 115,2mW = 4, 482W I worst case tilfælde som er ved 19,7V + 6% bruges samme formel og regnestykket kommer til at se således ud: (( 2,882 4,65) *3mA) + (2,882*6mA) = 4,8696W + 125,292mW = 4, 99W 5/4-3 Side 13

15 Temperatur modstandsberegning på 785.: Klaus Jørgensen Rθ JA (Thermal resistance from the junction to ambient) Rθ JA ( ο C/W) som skal bruges til beregning af en evt. køleprofil til regulatoren. Junction temperature er den temperatur som er inde midt i komponenten, dvs. den silicium masse som er inde i komponenten. Se fig. 1. Fig. 1. Spændingsregulatoren 785 kan holde til en Junction temperature på -55 ο til 15 ο. (aflæst datablad for 785) Da en Junction temperature (T J ) på 15 C er lige i overkanten er der taget nogle valg som der i gruppen kunne stås inde for er der valgt en Junction temperature (T J ) på 1 C, så komponenten ikke går i stykker hvis der skulle ske noget med belastningen, der er også valgt at luften omkring komponenten ikke må blive højere end 4 C. Tj 1 C 3 K/W,2-,4 K/W Rth køl TA Fig C 5/4-3 Side 14

16 T J = Maximum operating junction temperature. T A = Maximum ambient temperature (den maximale omgivelsestemperatur). PD = den effekt der afsættes i 785 ved den given spænding. Den termiske modstand fra kølepladen til omliggende luft (Rθ JA ) med 19,2V: TJ TA 1 4 Rθ JA-1 = ( ) = ( ) = 13,39 C / W PD 4,482 Den termiske modstand fra kølepladen til omliggende luft i worst case (Rθ JA ) med 2,882V: TJ TA 1 4 Rθ JA-2 = ( ) = ( ) = 12,2 C / W PD 4,99 Beregning af køleprofil til 785.: Da den termiske modstand nu er fundet, kan der beregnes hvilken termisk modstand køleprofilen skal have for at få en temperatur der er unde den ønskede T J-MAX på 1. Beregning af max termisk modstand på køleprofilen sker som følgende.: Rθ JA-1 13,39 3 = 1, 39 C De 3 trækkes fra da det er den modstand fra Junction til Junction case. Rθ JA-2 12,2 3 = 9, 2 C De 3 trækkes fra da det er den modstand fra Junction til Junction case. De fundet temperaturer er den max temperatur køleprofilen må have som termisk modstand. Den aflæses i datablade over køleprofiler, men gruppen har yderligere valgt at gå 2 C under for at være sikrere på at det holder, ulempen ved dette er at der skal en stører køleprofil til. 5/4-3 Side 15

17 Efter de nye krav er køleprofilen nu er beregnet til at den max må have en termisk modstand på: 1,39 C - 2 C = 9,39 C (beregnet ved Umidd værdi) 9,2 C - 2 C = 7,2 C (beregnet ud fra worst case tilfældet) Ud fra de nye beregning findes nu den temperatur som køleprofilen vil have ud fra den termiske modstand til køleprofilen. For at finde temperaturen på køleprofilen, tages den givne effekt som 785 afsætter og den beregner temperaturen. PD * Rθ JA = 4,48W *9,39 C = 22, 4 C PD * Rθ JA = 4,99W *7,2 C = 22, 45 C Efterfølgende tages T A-MAX som er sat til Max 4 C og ligger den sammen med temperaturen på køleprofilen for at få den samlede temperatur. 22,4 C + 4 C = 62, 4 C 22,45 C + 4 C = 62, 45 C Dette er selvfølgelig ikke tilfældet hvis T A er 25 C, så vil temperaturen være 15 C mindre. Hvis T A er 25 C vil køleprofilen være: 22,4 C + 25 C = 47, 4 C De overstående beregninger er lavet ud fra at denne køleprofil let kan berøres, hvis den f.eks. skulle side inde i en kasse hvor den ikke kunne berøres kan den sagtens blive varmer. 5/4-3 Side 16

18 Oscillator/spændingsdoubler.: 1 2 U1A R2 R1 Q1 BC549 R1 12v R1 C2 D1 D1N4148 D V C1 1n R3 R1K Q2 BC56 C1u D1N4148 C3 C1u Fig. 12. Spændingsdoublerne er bare den samme som der blev brugt i motorstyringen til elevatoren i et andet projekt, 493 kredsen kan holde til 15V aflæst i datablad. Spændingsdoublerne skal bruges til at lave en spænding der er stører end 18 volt fordi Mos fet transistorerne skal styres on med en stor spænding for at være sikker på at de går helt on. Oscillatoren laver en frekvens på ca. 33kHz. Målt med ociloscop. Q1 og Q2 er en push - pull opstilling dens formål er at man kan trække flere ma ud af dobleren end man kan af 493 eren hvor man ca. kan trække 5-1mA. ud af kan man nu trække omkring 1mA. C2. spærrer for DC spænding så der ikke kommer 12V DC på emitterrne af Q1 og Q2. Ben 3 på 493. Emitter på Q1 og Q2 Efter C2. Fig. 13. Fig. 14. Fig /4-3 Side 17

19 H-bro.: 21-24V Q11 BC56 A R19 R1K R18 R5,6K R17 R33K Q5 BC549 Q4 BC56 R15 R1 R16 R1K R21 R1K Q6 IRF64/TO Q7 IRF64/TO 19,2V D6 2 1 M1 2 R23 R1K Q8 IRF64/TO Q9 IRF64/TO R25 R1K R26 R1K R24 R33K Q1 BC549 R27 R1K R28 R5,6K B D4 D1N4148 R2 R1K D3 D1N4148 R22 R1K Fig. 16. Styrertrine (Q4 og 5 eller Q 1 og 11) skal sørge for at Q 6 eller Q8, for at få en absolut åbning eller lukning, skal H-Broen enten have ingen spænding, eller for at åbne meget høj spænding (21-24V). Hvis der kommer en høj på A. (5V) vil Q5 åbne og det vil med fører at Q4 også åbner og der kommer ca. 21V ud mellem R15 og R16. og motoren vil kører. A og B må aldrig få en høj (5V) på samme tid. Når der kommer 21V. på gaten af Q6 åbner den, og der skulle kommer ca. 19V. på gaten af Q9. Når Q6 og Q9 er ON er der 19,2V på ben 1 af motoren, og stel på ben 2 af motoren. Det gælle også for Q7 og Q8. D6 er en zener diode der kort slutter hvis motoren genererer en spænding selv, så den spænding ikke ødelægger resten af kredsløbet. Det er ikke sikket at der bliver brug for D3 og D4. Når motoren skal stansens kommer der en spænding. på anoden af D3 og D4, så bliver Q7 og Q9 bliver tvunget ON og motoren får stel på begge sider og den er stopper, det må dog ikke ske mens der er en høj på A eller B. En forbedring kunne være at sætte en stor elektrolyt på drain af Q6 og Q8. 5/4-3 Side 18

20 Konklusion.: Bilen som er blevet valgt til dette projekt skal bruge en strøm forsyning og denne blev konstrueret med en transformator med to udtag på hver 15V men de blev målt til 16,2V. Elektrolyt størrelsen blev beregnet og der blev valgt at bruge to i parallel da den beregnede størelse ikke var på lager. De to H-broer der bruges er fra et tidligere projekt, sammen med spændings dobleren som er blevet ændret lidt, H-borerne og dobleren er lavet på hver sit print for at kunne være på bilen og så er de blevet noget mindre for ikke at tag for meget plads. Der for må konklusionen af dette projekt må være at hvis elektronikken skal kunne holde, bliver man nød til at regne på om elektronikken, kan holde til de temperaturer som komponenterne bliver udsat for. Hvis komponenten bliver for varm bliver dens levetid drastisk nedsat og den vil brænde af til sidst. I disse tilfælde skal der bregnes, hvilken størrelse en eventuel kølleprofil skal ha. Og der skal traffes en masse valg om hvor kølleprofilen skal side, om det er inde i en boks hvor den ikke kan berøres da den her godt må blive varm, eller om den skal side på ydre siden af apparatet hvor man kan komme i fysiks kontakt med kølleprofilen, og man kan brænde sig på den hvis den er meget varm. 5/5-3 Klaus Jørgensen 5/4-3 Side 19

21 Bilag 1. Litteraturliste/databladsliste.: 78xx.pdf 7912.pdf 1N548.pdf HEF493.pdf BC549.pdf BC56.pdf IRFI64.pdf Bilag.: 5/4-3 Side 2

22 Bilag 2. Komponentliste.: Stykliste Modstande +/- 5% -,4Watt. 4 stk. 1 Ω 2 stk. 1KΩ 2 stk. 5,6KΩ 7 stk. 1KΩ 2 stk. 33KΩ Dioder. 1 stk. 2V zenerdiode 4 stk. 1N548 1V/3A 4 stk. 1N4148 Max. 5mW Kondensatorer. 1 stk. 1nF/1V 3 stk.,1µf/1v 3 stk.,33µf/63v Elektrolytter. 4 stk. 22µF/35V 1 stk. 1µF/1V 1 stk. 1µF/25V Transistorer / Mos fet. 3 stk. BC56 3 stk. BC549 4 stk. IRF64 Spændings regulatorer / Ic er 1 stk stk stk stk. HEF 493 Transformator / Motor 1 stk. Transformator 23/15VAC 2 stk. 6V motor 5/4-3 Side 21

23 5/4-3 Side 22 Bilag 3.: Total Diagram.: U1 LM785C IN OUT GND R15 R1 Q5 BC549 C7 22u 12V C2 C1u Q1 BC549 M ,2V Q9 IRF64/TO R26 R1K 5V R18 R5,6K Q11 BC56 D7 D1N546 23VAC Q4 BC56 D5 D1N546 C3,33u 21-24V 19,2V 19,2V R22 R1K Q1 BC549 R19 R1K R17 R33K 19,2V C1,33u C4,1u C2,33u C1 1n R16 R1K A 16,2V R24 R33K R21 R1K Q2 BC56 U2 LM7812C IN OUT GND 19,2V D4 D1N ,2V 21-24V C3 C1u Q8 IRF64/TO R27 R1K R25 R1K R28 R5,6K 12v C6,1u D8 D1N546 16,2V R2 R1 D3 D1N4148 R23 R1K Lp Ls1 Ls2 TX1 R3 R1K D2 D1N4148 D9 D1N546-12V R1 R1 Q6 IRF64/TO D6 2 C5,1u R2 R1K C8 22u D1 D1N4148 U1A Q7 IRF64/TO C1 22u U3 LM7912C IN OUT GND C9 22u

Projekt. Analog Effektforstærker.

Projekt. Analog Effektforstærker. Projekt. Analog Effektforstærker. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Klaus Jørgensen Og Morten From Jacobsen. It og Elektronikteknolog. Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden: 7/0-03 /-03 Vejledere:

Læs mere

Projekt - RoboNet Del Journal.

Projekt - RoboNet Del Journal. Projekt - RoboNet Del Journal. Motorstyring. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Jacob Clausen, Klaus Jørgensen og Ole Rud It og Elektronikteknolog, a Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden: /-

Læs mere

Projekt - RoboNet Del Journal.

Projekt - RoboNet Del Journal. Projekt - RoboNet Del Journal. A/D Konvertering. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Jacob Clausen, Klaus Jørgensen og Ole Rud It og Elektronikteknolog, a Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden:

Læs mere

Metal Detektor. HF Valgfag. Rapport.

Metal Detektor. HF Valgfag. Rapport. Metal Detektor. HF Valgfag. Rapport. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Klaus Jørgensen Og Morten From Jacobsen. It- og Elektronikteknolog. Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden: 9/- /- Vejledere:

Læs mere

Strømforsyning +/- 12V serieregulator og 5V Switch mode

Strømforsyning +/- 12V serieregulator og 5V Switch mode Udarbejdet af: +/- 12V serieregulator og 5V Switch mode Side 1 af 15 Udarbejdet af: Komponentliste. B1: 4 stk. LN4007 1A/1000V diode D1: RGP30D diode Fast Recovery 150nS - 500nS, 3A 200V C1 C3 og C4: 100nF

Læs mere

Projekt. HF-forstærker.

Projekt. HF-forstærker. Projekt. HF-forstærker. Rapport. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Brian Schmidt, Klaus Jørgensen Og Morten From Jacobsen. It og Elektronikteknolog. Erhvervsakademiet Fyn. Udarbejdet i perioden:

Læs mere

Projekt Modtager. Kapitel 2. Klasse D.

Projekt Modtager. Kapitel 2. Klasse D. Projekt Modtager. Kapitel. Klasse D. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Klaus Jørgensen Og Morten From Jacobsen. It og Elektronikteknolog. Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden: /9-3 3/-3 Vejledere:

Læs mere

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter Kollektor Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999 Basis Emitter 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering 3 Transistorens opbygning 4 Transistoren DC forhold

Læs mere

HF Sender & Modtager.

HF Sender & Modtager. HF Sender & Modtager. HF Valgfag. Rapport. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Klaus Jørgensen Og Morten From Jacobsen. It og Elektronikteknolog. Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden: /- 7/-

Læs mere

Analog Øvelser. Version. A.1 Afladning af kondensator. Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 %

Analog Øvelser. Version. A.1 Afladning af kondensator. Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 % A.1 Afladning af kondensator Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 % Når knappen har været aktiveret, ønskes lys i D1 i 30 sekunder. Brug formlen U C U start e t RC Beskriv kredsløbet Find komponenter.

Læs mere

Temperaturmåler. Klaus Jørgensen. Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud. Odense Tekniskskole. Allegade 79 Odense C 5000 28/10 2002.

Temperaturmåler. Klaus Jørgensen. Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud. Odense Tekniskskole. Allegade 79 Odense C 5000 28/10 2002. Temperaturmåler Klaus Jørgensen Klaus Jørgensen & Ole Rud Odense Tekniskskole Allegade 79 Odense C 5000 28/10 2002 Vejleder: PSS Forord.: Denne rapport omhandler et forsøg hvor der skal opbygges et apparat,

Læs mere

Analyseopgaver. Forklar kredsløbet. Forklar kredsløbet. 3.0 DC Adapter med Batteri Backup.

Analyseopgaver. Forklar kredsløbet. Forklar kredsløbet. 3.0 DC Adapter med Batteri Backup. Analyseopgaver. Simpel NiMH lader. Forklar kredsløbet.. Infrarød Remote Control tester Forklar kredsløbet.. DC Adapter med Batteri Backup. Der bruges en ustabiliseret Volt adapter. Den giver normalt ca.

Læs mere

J-fet. Kompendium om J-FET

J-fet. Kompendium om J-FET J-fet 27/8-215 Kompendium om J-FET FET transistorer Generelt Fet-transistorer er opbygget helt anderledes end bipolar transistorerne. Her er det ikke en basisstrøm, der styrer ledeevnen gennem transistoren,

Læs mere

Logik Rapport - Alarm. Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH

Logik Rapport - Alarm. Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH - Alarm Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH Indholdsfortegnelse. Side 2. Side 2. Side 3. Side 3. Side 4. Side 4. Side 5. Side 6. Side 7. Side 8. Side 9. Side

Læs mere

U Efter E12 rækken da dette er den nærmeste I

U Efter E12 rækken da dette er den nærmeste I Transistorteknik ved D & A forold. 4--3 Afkoblet Jordet mitter: Opbygning og beregning af transistorkobling af typen Jordet mitter ud fra følgende parameter erunder. Alle modstande vælges / beregnes ud

Læs mere

Fasedrejning. Fasedrejning i en kondensator og betragtninger vedrørende RC-led.

Fasedrejning. Fasedrejning i en kondensator og betragtninger vedrørende RC-led. Fasedrejning Fasedrejning i en kondensator og betragtninger vedrørende RC-led. Følgende er nogle betragtninger, der gerne skulle føre frem til en forståelse af forholdene omkring kondensatorers og spolers

Læs mere

Laboratorie Strømforsyning

Laboratorie Strømforsyning Beskrivelse af 0 30 Volt DC Stabiliseret strømforsyning med variabel strømregulering fra 0,002 3 Amp. Teknisk Specifikation Input spænding: 28-30 Volt AC Input Strøm: 3 A MAX Udgangsspænding: 0 30 Volt,

Læs mere

Projekt - RoboNet Del Journal.

Projekt - RoboNet Del Journal. Projekt - RoboNet Del Journal. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Jacob Clausen, Klaus Jørgensen og Ole Rud It og Elektronikteknolog, 2a Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden: 20/01-03 03/02-03

Læs mere

Powersupply. En Trafo eller transformer, som den rettelig hedder, - kan tegnes som flg. Skitse: Primær. Sekundær. Sekundær

Powersupply. En Trafo eller transformer, som den rettelig hedder, - kan tegnes som flg. Skitse: Primær. Sekundær. Sekundær Noter til!! Senest redigeret d. /-4 En Trafo eller transformer, som den rettelig hedder, - kan tegnes som flg. Skitse: N N Primær Sekundær U U Primær Sekundær Primær siden af trafoen tilsluttes nettet.

Læs mere

Fasedrejning i RC / CR led og betragtninger vedrørende spoler

Fasedrejning i RC / CR led og betragtninger vedrørende spoler Fasedrejning i en kondensator og betragtninger vedrørende RC-led. Følgende er nogle betragtninger, der gerne skulle føre frem til en forståelse af forholdene omkring kondensatorers og spolers frekvensafhængighed,

Læs mere

Lodning. Intro leaded. Tommy Sørensen

Lodning. Intro leaded. Tommy Sørensen Intro leaded Tommy Sørensen Indholdsfortegnelse Henvisninger...3 Lodning...4 Værktøj lodning...6 Eksempler på lodninger...9 Farvekode...10 Præfiks...10 Standardrækker...11 Komponenter...12 Modstand...12

Læs mere

Grundlæggende. Elektriske målinger

Grundlæggende. Elektriske målinger Grundlæggende Elektriske målinger Hvad er jeres forventninger til kurset? Hvad er vores forventninger til jer 2 Målbeskrivelse - Deltageren kan: - kan foretage simple kontrolmålinger på svagstrømstekniske

Læs mere

Øvelse. Øvelse. D.1 CMOS-øvelse. Under øvelsen laves notater, som senere bruges i den efterfølgende journal! Opgave 1:

Øvelse. Øvelse. D.1 CMOS-øvelse. Under øvelsen laves notater, som senere bruges i den efterfølgende journal! Opgave 1: D.1 CMOS-øvelse Under øvelsen laves notater, som senere bruges i den efterfølgende journal! Opgave 1: A): Opbyg flg. kredsløb: Tilslut til 12 Volt. De to indgange er kortsluttede, og forbundet til en ledning

Læs mere

VHF radio muter CD/FM radio Version 1 af 23. nov. 2008

VHF radio muter CD/FM radio Version 1 af 23. nov. 2008 VHF radio muter CD/FM radio Version 1 af 23. nov. 2008 Dette er den helt store tekniske forklaring skrevet til Tips & Tricks området på Småbådsklubbens hjemmeside. Du kender det sikkert godt du har skruet

Læs mere

Orcad DC Sweep & Parametrsk analyse

Orcad DC Sweep & Parametrsk analyse Dette kompendium beskriver forskellige simulationsmåder, ved hvilke, der er mulighed for at få ORCAD til at foretage gentagne simuleringer med varierende komponentværdier. Ved at gennemgå forskellige eksempler,

Læs mere

Yamaha FS1 Spændingsregulator.

Yamaha FS1 Spændingsregulator. Yamaha FS1 Spændingsregulator. Denne spændingsregulator kan begrænse spændingen til for/bag og instrument lyste så pærerne ikke springer. Selv om man køre tunet og eventuelt uden batteri. (hvilket bestemt

Læs mere

Erhvervsakademiet Fyn Signalbehandling Aktivt lavpas filter Chebyshev Filter

Erhvervsakademiet Fyn Signalbehandling Aktivt lavpas filter Chebyshev Filter Erhvervsaademiet Fyn Signalbehandling Ativt lavpas filter --3 Chebyshev Filter Udarbejdet af: Klaus Jørgensen & Morten From Jacobsen. It- og Eletronitenolog, Erhvervsaademiet Fyn Udarbejdet i perioden:

Læs mere

EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus. Afsnit 9-9B-10. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand

EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus. Afsnit 9-9B-10. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand Afsnit 9-9B-10 EDR Frederikssund Afdelings Joakim Soya OZ1DUG Formand 1 Opgaver fra sidste gang Pico, nano, micro, milli,, kilo, mega Farvekode for modstande og kondensatorer. 10 k 10 k m A Modstanden

Læs mere

Design & Produktion. Valle Thorø. Sønderborg. ELektronik. ( Pendler-ordning gør det muligt! )

Design & Produktion. Valle Thorø. Sønderborg. ELektronik. ( Pendler-ordning gør det muligt! ) Design & Produktion Valle Thorø Sønderborg ELektronik ( Pendler-ordning gør det muligt! ) 1.G 2.G 3.G Teknologi B Teknologi B Evt. teknologi A Teknikfag, Elektronik 5 lekt. Pr uge 5 lekt. Pr uge 9 lekt.

Læs mere

El-Teknik A. Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen & Jonas Pedersen. Klasse 3.4

El-Teknik A. Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen & Jonas Pedersen. Klasse 3.4 El-Teknik A Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen & Jonas Pedersen Klasse 3.4 12-08-2011 Strømstyrke i kredsløbet. Til at måle strømstyrken vil jeg bruge Ohms lov. I kredsløbet kender vi resistansen og spændingen.

Læs mere

24 DC til DC omformer

24 DC til DC omformer 24 DC til DC omformer Der er forskellige principper, der kan anvendes, når ønsket er at konvertere mellem to DC spændinger. Skal der reduceres en spænding, kan en lineær spændingsdeler med to modstande

Læs mere

Elektronisk Belaster.

Elektronisk Belaster. Elektronisk Belaster. Den her beskrevne elektroniske belastning er fremstillet for at kunne belaste batterier og strømforsyninger. Belasteren kan belaste og kontrollere om et batteri kan holde sit spændings

Læs mere

Switchmode Powersupply. Lasse Kaae 2009 Juni

Switchmode Powersupply. Lasse Kaae 2009 Juni Switchmode Powersupply Lasse Kaae 2009 Juni Agenda Teori (Mandag) Pspice simulering (Mandag) Bygge SPS (Tirsdag) Fejlfinding på produkter (Onsdag-Torsdag) EMC (Torsdag) Gennemgang af PSP-diagrammer (Fredag)

Læs mere

Nanovip Energimåler. El-Nr:

Nanovip Energimåler. El-Nr: Nanovip Energimåler El-Nr: 63 98 300 102 144 Nanovip PLUS Side 2 INTRODUKTION...3 GENERELT...3 MENU OVERSIGT...4 MEM FUNKTION...6 SPIDS MÅLING...8 HARMONISK ANALYSE...9 PROGRAMMERING...15 RESET MENU...17

Læs mere

ET FADINGKREDSLØB FOR GLØDELAMPER TIL INDVENDIG BELYSNINGER I PERSONBILER.

ET FADINGKREDSLØB FOR GLØDELAMPER TIL INDVENDIG BELYSNINGER I PERSONBILER. ET FADINGKREDSLØB FOR GLØDELAMPER TIL INDVENDIG BELYSNINGER I PERSONBILER. +12V INTERIOR LIGHT 12V/max 30W R10 150E VCC C4 22u/15V / TANTAL + R1 2k2 R2 2k2 1 D1 BZX83C8V2 8 LM358 4 U1A 3 2 C1 100n R3 R4

Læs mere

Tilbagemeldingsbus S88 med besatmelder

Tilbagemeldingsbus S88 med besatmelder Tilbagemeldingsbus S88 med besatmelder HSI-S88 og S88 moduler Skal modelbanen styres med et eller andet PC program, enten et Gør det selv system eller et prof program, som fx Windigipet, skal der installeres

Læs mere

Af: Valle Thorø Fil.: Oscilloscopet Side 1 af 10

Af: Valle Thorø Fil.: Oscilloscopet Side 1 af 10 Oscilloscopet Kilde: http://www.doctronics.co.uk/scope.htm Følgende billede viser forsiden på et typisk oscilloskop. Nogle af knapperne og deres indstillinger forklares i det følgende.: Blokdiagram for

Læs mere

E3-4 Analog Elektronik (AEL)

E3-4 Analog Elektronik (AEL) E3-4 Analog Elektronik (AEL) Komponenter, Kredsløb og Analyse Jan Hvolgaard Mikkelsen, Ole Kiel Jensen og Sofus Birkedal Nielsen {jhm, okj, sbn}@es.aau.dk Aalborg Universitet 2010 Kursusoversigt Kursusgang

Læs mere

ES 999. Co2+ NTC Sensor Basic for montage på kanal. Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges

ES 999. Co2+ NTC Sensor Basic for montage på kanal. Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Co Sensor Basic for montage på kanal Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Egenskaber: har en 0- proportional udgang, på baggrund af det aktuelle CO niveau, beregnet som input til en

Læs mere

Samtaleanlæg Projekt.

Samtaleanlæg Projekt. Projekt: Beskrivelse: I større bygninger kan det være praktisk med et samtaleanlæg, så der kan kommunikeres over større afstande. Det kan fx. være mellem stuehuset og stalden på en landbrugsejendom, eller

Læs mere

Total systembeskrivelse af AD1847

Total systembeskrivelse af AD1847 Total systembeskrivelse af AD1847 Af Anna Hampen Jens Jørgen Nielsen Johannes Bjerrum Johnny Nielsen 3.semester HIH Anna Hampen, Jens Nielsen, Johannes Bjerrum, Johnny Nielsen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse.

1 Indholdsfortegnelse. ET106 Ringsted Tekniske Skole 11. juni 1999 1 Indholdsfortegnelse. 1 Indholdsfortegnelse. 2 2 Indledning. 3 3 Mikroprocessorkittet. 3 4 Tegning af diagram. 3 4.1 Footprint. 3 4.2 Netlabels. 4 4.3 Netlist.

Læs mere

Elektrodynamik Lab 1 Rapport

Elektrodynamik Lab 1 Rapport Elektrodynamik Lab 1 Rapport Indhold Fysik 6, EL Bo Frederiksen (bo@fys.ku.dk) Stanislav V. Landa (stas@fys.ku.dk) John Niclasen (niclasen@fys.ku.dk) 1. Transienter og RC-kredsløb 1.1 Formål 1. Teori 1.3

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug.

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. DIGITAL MULTIMETER HN 7364 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 1.1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Øvelse i kvantemekanik Elektron-spin resonans (ESR)

Øvelse i kvantemekanik Elektron-spin resonans (ESR) 14 Øvelse i kvantemekanik Elektron-spin resonans (ESR) 3.1 Spin og magnetisk moment Spin er en partikel-egenskab med dimension af angulært moment. For en elektron har spinnets projektion på en akse netop

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Anpartsselskabet BG Teknik Århus Grenåvej 148 DK-8240 Risskov Tel. +45 8741 8010 Fax. +45 8617 4444 http://www.bgteknik.dk E-mail: info@bgteknik.

Anpartsselskabet BG Teknik Århus Grenåvej 148 DK-8240 Risskov Tel. +45 8741 8010 Fax. +45 8617 4444 http://www.bgteknik.dk E-mail: info@bgteknik. Værd at vide om Side 1 af 6 fra 12volt eller 24volt batterispænding til 230volt AC Anpartsselskabet BG Teknik Århus Grenåvej 148 DK-8240 Risskov Tel. +45 8741 8010 Fax. +45 8617 4444 http://www.bgteknik.dk

Læs mere

Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK. AC Motor Controller 370W. Brugermanual

Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK. AC Motor Controller 370W. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK AC Motor Controller 370W Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Marts

Læs mere

Ugeopdelte Hjemmeopgaver

Ugeopdelte Hjemmeopgaver Dette er en samling af opgaver opdelt på uger. Vær opmærksom på, at der kan være flere sider pr uge! Uge 5 Nul R 5,k a). I = m[a] R = 5, K[Ω] Find U og den afsatte effekt, P b). U R U = V, R =,5 K, Find

Læs mere

Tastning af transceiver. OZ5PZ Poul Rosenbeck

Tastning af transceiver. OZ5PZ Poul Rosenbeck Tastning af transceiver. OZ5PZ Poul Rosenbeck Indledning Der bringes i amatørbladene mange konstruktioner af modems og lignende, hvor man med et lille DIL relæ taster transceiverens senderrelæ. Det er

Læs mere

http://www.oz9f.dk/images/digi_swr/digi-oz9f.jpg http://www.oz9f.dk/images/digi_swr/digi-oz9f.jpg23-10-2014 13:42:32

http://www.oz9f.dk/images/digi_swr/digi-oz9f.jpg http://www.oz9f.dk/images/digi_swr/digi-oz9f.jpg23-10-2014 13:42:32 http://www.oz9f.dk/images/digi_swr/digi-oz9f.jpg http://www.oz9f.dk/images/digi_swr/digi-oz9f.jpg23-10-2014 13:42:32 Et PIC16F876 basereret, automatisk 1,8 60 MHz SWR & Watt meter. OZ9F Denne artikel er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for design & produktion - el

Undervisningsbeskrivelse for design & produktion - el Undervisningsbeskrivelse for design & produktion - el Termin Maj/juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold ZBC-Ringsted, Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted HTX Design & produktion - el Christian

Læs mere

Forord. Mathias Lønstrup Poulsen, Anders Kusk og Jacob Østergaard 25. april 2009 Eksamens projekt: Bil moduler

Forord. Mathias Lønstrup Poulsen, Anders Kusk og Jacob Østergaard 25. april 2009 Eksamens projekt: Bil moduler Forord Denne rapport er udarbejdet som sammenhæng til det endelige eksamensprojekt i faget Computer- og Elteknik på Holstebro HTX 2009. I medhold til opgaven følger et produkt som er beskrevet gennem denne

Læs mere

Dæmpet harmonisk oscillator

Dæmpet harmonisk oscillator FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse Dæmpet harmonisk oscillator Hold E: Hold: D1 Jacob Christiansen Afleveringsdato: 4. april 003 Morten Olesen Andreas Lyder Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Formål...3

Læs mere

Ombygning af PC strømforsyninger

Ombygning af PC strømforsyninger Ombygning af PC strømforsyninger Jørgen Kragh OZ7TA Rev. 18. marts 2009 Hvad skal vi høre om? PC strømforsyningens virkemåde AT og ATX forsyninger Ombygningen Højere strøm eller spænding Omvikling Støjer

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Materialer: Strømforsyningen Ledninger. 2 fatninger med pære. 1 multimeter. Forsøg del 1: Serieforbindelsen. Serie forbindelse

Materialer: Strømforsyningen Ledninger. 2 fatninger med pære. 1 multimeter. Forsøg del 1: Serieforbindelsen. Serie forbindelse Formål: Vi skal undersøge de egenskaber de 2 former for elektriske forbindelser har specielt med hensyn til strømstyrken (Ampere) og spændingen (Volt). Forsøg del 1: Serieforbindelsen Materialer: Strømforsyningen

Læs mere

TG 8. Indhold: TG8 - Kredsløbsbeskrivelse Gruppemedlemmer: Kim Andersen, Kasper Jensen & Thyge Mikkelsen Dato: Modtaget af: Søren Knudsen

TG 8. Indhold: TG8 - Kredsløbsbeskrivelse Gruppemedlemmer: Kim Andersen, Kasper Jensen & Thyge Mikkelsen Dato: Modtaget af: Søren Knudsen TG 8 EUC-Syd Sønderborg 6. Skoleperiode Elektronikmekaniker Indhold: TG8 - Kredsløbsbeskrivelse Gruppemedlemmer: Kim Andersen, Kasper Jensen & Thyge Mikkelsen Dato: 30 04-2002 Modtaget af: Søren Knudsen

Læs mere

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI Emne 18: Måleteknik Velkommen til EDR Frederikssund Afdelings Steen Gruby 1 Emne 18: Måleteknik I øvrigt Tidsrum :1900 2200 I pause ca. i midten Toilettet er i gangen mellem køkken og dette lokale De der

Læs mere

Fysik rapport. Elektricitet. Emil, Tim, Lasse og Kim

Fysik rapport. Elektricitet. Emil, Tim, Lasse og Kim Fysik rapport Elektricitet Emil, Tim, Lasse og Kim Indhold Fysikøvelse: Ohms lov... 2 Opgave 1... 2 Opgave 2... 2 Opgave 3... 2 Opgave 4... 3 Opgave 5... 3 Opgave 6... 3 Opgave 7... 4 Opgave 8... 4 Opgave

Læs mere

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr " ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr  ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter 6 Support Se også vores supportsider for mere hjælp, ohe stillede spørgsmål samt tips og tricks. I www.vivaenergi.dk/support 12/24V -> 220V Ren sinus Inverte "./ Brugervejledning Viva Energr Trykt juli

Læs mere

Lyskryds. Thomas Olsson Søren Guldbrand Pedersen. Og der blev lys!

Lyskryds. Thomas Olsson Søren Guldbrand Pedersen. Og der blev lys! Og der blev lys! OPGAVEFORMULERING:... 2 DESIGN AF SEKVENS:... 3 PROGRAMMERING AF PEEL KREDS... 6 UDREGNING AF RC-LED CLOCK-GENERAOR:... 9 LYSDIODER:... 12 KOMPONENLISE:... 13 DIAGRAM:... 14 KONKLUSION:...

Læs mere

Figur 1 Energetisk vekselvirkning mellem to systemer.

Figur 1 Energetisk vekselvirkning mellem to systemer. Energibånd Fysiske fænomener er i reglen forbundet med udveksling af energi mellem forskellige systemer. Udvekslingen af energi mellem to systemer A og B kan vi illustrere grafisk som på figur 1 med en

Læs mere

Journal JTAG: Udarbejde af: Benjamin Grydehøj I samarbejde med PDA Projektgruppen. Elektronikteknologafdelingen på Erhvervsakademi Fyn.

Journal JTAG: Udarbejde af: Benjamin Grydehøj I samarbejde med PDA Projektgruppen. Elektronikteknologafdelingen på Erhvervsakademi Fyn. Journal JTAG: Udarbejde af: Benjamin Grydehøj I samarbejde med PDA Projektgruppen Elektronikteknologafdelingen på Erhvervsakademi Fyn. Journal JTAG Xilinx XC9536 29-9-3 Generel beskrivelse af JTAG: JTAG:

Læs mere

0.1 Modultest af hardware

0.1 Modultest af hardware 0.1 Modultest af hardware Hardwaren af M2 testes ved, at de enkelte blokke først testes hver for sig, og derefter testes det, om hele modulet virker. TS2-monitoren brændes i ROM, og ved at forbinde M2

Læs mere

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Harmonisk- forvrængning Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Faldgrupper med frekvensomformer Højfrekvent støj EMC-filter (øger lækstrøm) Skærmetkabel (øger lækstrøm) Switch frekvens (Akustisk

Læs mere

Simulator DS-6100 journal. Modificering af simulator til Siemens SC 9000XL.

Simulator DS-6100 journal. Modificering af simulator til Siemens SC 9000XL. Simulator DS-6100 journal. Modificering af simulator til Siemens SC 9000XL. Lavet af : Torben Geert Medico teknisk afd. Skejby sygehus. Juni 2004 15/6-2004 Indholdsfortegnelse. Side 2/12 Side 1 Forsiden.

Læs mere

Konstruktion: High Speed hovedtelefonforstærker

Konstruktion: High Speed hovedtelefonforstærker Konstruktion: High Speed hovedtelefonforstærker Til trods, for at det for mange måske vil virke som en unødvendig luksus, er der flere gode grunde til at anvende en separat forstærker til dynamiske hovedtelefoner.

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

830 Series Digital Multimeter

830 Series Digital Multimeter 10A max 50 0V max 75 0V A C 10 0 0V DC 10 0 ma max 830 Series Digital Multimeter manual for 830 series Læs denne brugervejledning grundigt før brug D C V OFF 1000 750 A C V D C A 20 µ 0m 0µ m 20m 0k m

Læs mere

Køling af elektronikkomponenter

Køling af elektronikkomponenter Køling af elektronikkomponenter Køling af elektronik-komponenter Når der løber strøm i ledninger og elektroniske komponenter, afsættes der energi. Et billede af dette kan opnås, hvis man forestiller sig

Læs mere

Funktioner: VAV-CAV / Open-Loop Styring: DC 2...10 V / 0...10 V Service-stik til indstillingsværktøj. Beskrivelse. Typeoversigt LMV-D3-MF / NMV-D3-MF

Funktioner: VAV-CAV / Open-Loop Styring: DC 2...10 V / 0...10 V Service-stik til indstillingsværktøj. Beskrivelse. Typeoversigt LMV-D3-MF / NMV-D3-MF eknisk datablad ryksensor, digital VAV regulator og spjældmotor - alt i én - er forudsætning for en VAV-Compact løsning til trykuafhængig VAV og CAV systemer i komfort-anlæg LMV-D3-MF NMV-D3-MF Funktioner:

Læs mere

Måleteknik Effektmåling

Måleteknik Effektmåling Måleteknik Effektmåling Formål: Formålet med øvelsen er at indøve brugen af wattmetre til enfasede og trefasede målinger. Der omtales såvel analog som digitale wattmeter, men der foretages kun målinger

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Thevenin / mayer-norton Redigeret

Thevenin / mayer-norton Redigeret 6/12217 Thevenin eller MayerNortonomformninger er en måde, at omregne et kredsløb, så det fx bliver lettere at overskue. Maskeligninger: Først ses her lidt på traditionel løsning af et kredsløb: Givet

Læs mere

LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER

LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER Nedenstående er inspireret af en artikel sakset fra internettet, af en lykkelig selvlært BSA entusiast. LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER UDVIKLET AF JOSEPH LUCAS - MANDEN SOM OPFANDT MØRKET En ting som uretmæssigt

Læs mere

Daniells element Louise Regitze Skotte Andersen

Daniells element Louise Regitze Skotte Andersen Louise Regitze Skotte Andersen Fysikrapport. Morten Stoklund Larsen - Lærer K l a s s e 1. 4 G r u p p e m e d l e m m e r : N i k i F r i b e r t A n d r e a s D a h l 2 2-0 5-2 0 0 8 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Teknisk Brochure Egenskaber Konstrueret til anvendelse i hårdt industrielt miljø CE-mærket: EMC beskyttet i overensstemmelse med EU EMC-direktiv

Læs mere

DCC dekoder til servo

DCC dekoder til servo dekoder til servo Dekoderen kan kontrollere op til 4 servoer. Der er mulighed for at vælge forskellige hastigheder og vandring. Servoerne er velegnet til langsomt skift af sporskifte, bomanlæg, porte og

Læs mere

Togstyring. Kian Soleiman Casper Lindholt Andersen Rune Lauritzen Jesper Dalsgaard Mikkel Krautz DE4-1-F09

Togstyring. Kian Soleiman Casper Lindholt Andersen Rune Lauritzen Jesper Dalsgaard Mikkel Krautz DE4-1-F09 Togstyring Kian Soleiman Casper Lindholt Andersen Rune Lauritzen Jesper Dalsgaard Mikkel Krautz DE4-1-F09 2. februar 28. maj 2009 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Esbjerg 4.

Læs mere

Noter til Komplekse tal i elektronik. Højtaler Bas, lavpasled, Mellemtone, Diskant

Noter til Komplekse tal i elektronik. Højtaler Bas, lavpasled, Mellemtone, Diskant Noter til Komplekse tal i elektronik. Eksempler på steder, hvor der bruges kondensatorer og spoler i elektronik: Equalizer Højtaler Bas, lavpasled, Mellemtone, Diskant Selektive forstærkere. Når der er

Læs mere

Øvelser til multimeter: 1. Indre modstand: 2. DC spændingsmåling. 3. DC strømmåling

Øvelser til multimeter: 1. Indre modstand: 2. DC spændingsmåling. 3. DC strømmåling Øvelser til multimeter: 1. Indre modstand: Find ud fra databladene for Unigor 4s, Davometer SV4, Unigor 1n og 3n, samt og Fluke 179 den indre modstand ved henholdsvis AC og DC måling af henholdsvis strøm

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

Ohms Lov Ohms lov beskriver sammenhæng mellem spænding, strømstyrke og modstand.

Ohms Lov Ohms lov beskriver sammenhæng mellem spænding, strømstyrke og modstand. Ellære Ohms Lov Ohms lov beskriver sammenhæng mellem spænding, strømstyrke og modstand. Spænding [V] Strømstyrke [A] Modstand [W] kan bruge følgende måde til at huske hvordan i regner de forskellige værdier.

Læs mere

Hold 6 Tirsdag. Kristian Krøier, Jacob Christiansen & Thomas Duerlund Jensen Fag: ELA Lærer: Jan Petersen (JPe) Dato for aflevering: 29.

Hold 6 Tirsdag. Kristian Krøier, Jacob Christiansen & Thomas Duerlund Jensen Fag: ELA Lærer: Jan Petersen (JPe) Dato for aflevering: 29. ELA journal: Øvelse 3 Grundlæggende Op. Amp. Koblinger. Dato for øvelse:. nov. 00 & 9. nov. 00 Hold 6 Tirsdag Kristian Krøier, Jacob Christiansen & Thomas Duerlund Jensen Fag: ELA Lærer: Jan Petersen (JPe)

Læs mere

Elektronikkens grundbegreber 1

Elektronikkens grundbegreber 1 Elektronikkens grundbegreber 1 B/D certifikatkursus 2016 Efterår 2016 OZ7SKB EDR Skanderborg afdeling Lektions overblik 1. Det mest basale stof 2. Både B- og D-stof 3. VTS side 21-28 4. Det meste B-stof

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

Theory Danish (Denmark) Ikke-lineær dynamik i elektriske kredsløb (10 point)

Theory Danish (Denmark) Ikke-lineær dynamik i elektriske kredsløb (10 point) Q2-1 Ikke-lineær dynamik i elektriske kredsløb (10 point) Læs venligst de generelle instruktioner i den separate konvolut før du starter på opgaven. Introduktion Bi-stabile ikke-lineære halvlederkomponenter

Læs mere

Drejeskive fra Märklin/Fleischmann

Drejeskive fra Märklin/Fleischmann Drejeskive fra Märklin/Fleischmann Märklin og Fleischman har en fælles drejeskive med op til 48 tilslutningsspor. Drejeskiven har et mekanisk låsesystem der bevirker at broen kan stoppe præcis ud for tilslutningssporet.

Læs mere

Funktionsmoduler. 200-217 Funktionsmodul.indd 200 10/08/04, 10:53:21

Funktionsmoduler. 200-217 Funktionsmodul.indd 200 10/08/04, 10:53:21 Funktionsmoduler 200 200-217 Funktionsmodul.indd 200 10/08/04, 10:53:21 Relæer, Micro-serie 202 Solid state / optokoblere, Micro-serie 203 Relæer, Plug-serie 204 Solid state / optokoblere, Plug-serie 205

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resonans 'modes' på en streng

Resonans 'modes' på en streng Resonans 'modes' på en streng Indhold Elektrodynamik Lab 2 Rapport Fysik 6, EL Bo Frederiksen (bo@fys.ku.dk) Stanislav V. Landa (stas@fys.ku.dk) John Niclasen (niclasen@fys.ku.dk) 1. Formål 2. Teori 3.

Læs mere

Thevenin / Norton. 1,5k. Når man går rundt i en maske, vil summen af spændingsstigninger og spændingsfald være lig med 0.

Thevenin / Norton. 1,5k. Når man går rundt i en maske, vil summen af spændingsstigninger og spændingsfald være lig med 0. Maskeligninger: Givet følgende kredsløb: 22Vdc 1,5k 1Vdc Når man går rundt i en maske, vil summen af spændingsstigninger og spændingsfald være lig med. I maskerne er der sat en strøm på. Retningen er tilfældig

Læs mere

Velkommen til Nice LED Katalog NR. 2, 2011 Nyhed Blink IC med to udgange fra 1 til 10 LEDs ved 6-12v

Velkommen til Nice LED Katalog NR. 2, 2011 Nyhed Blink IC med to udgange fra 1 til 10 LEDs ved 6-12v Har du en ide, Har vi din LED Velkommen til Nice LED Katalog NR. 2, 2011 Nyhed Blink IC med to udgange fra 1 til 10 LEDs ved 6-12v Se mere på side 6 Vare nr. Dioder med ledninger. Pris. v.1 10101 SMD 402

Læs mere

Rep. Tips MX4000, MX6000, MX7000, LX5000, LX6000

Rep. Tips MX4000, MX6000, MX7000, LX5000, LX6000 Rep. Tips MX4000, MX6000, MX7000, LX5000, LX6000 Servicetips! MX6000 Ø/V check: Kortslut D/S TR35 = Billede bredt Afbryd L8 ben 1 = Billede smalt I begge tilfælde så kører højspændingen Servicetips! Adgang

Læs mere

Krystalapparatet, den glemte modtager.

Krystalapparatet, den glemte modtager. Da vi havde byttedag i Thisted fortalte Erik Hedegård Jacobsen om hans arbejde med krystalapparater. Han viste os et flot hjemmebygget apparat der var lavet sådan at det var egnet til at eksperimenterer.

Læs mere