RSV-møde Repræsentant Skabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 4/ kl i mødelokale 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RSV-møde Repræsentant Skabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 4/12 2014 kl.17.15 i mødelokale 1"

Transkript

1 V E T E R I N Æ R M E D I C I N S K F O R E N I N G D Y R L Æ G E V E J F R E D E R I K S B E R G C E - M A I L : V M S T U D M E D V E T. DK WWW. S T U D M E D V E T. DK RSV-møde Repræsentant Skabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 4/ kl i mødelokale 1 1. Formalia Godkendelse af dagsorden: Godkendt Godkendelse af referat fra sidste RSV-møde: Godkendt 2. AVMA foredrag ved Hans Henrik Dietz (Institutleder, Taastrup) se evt. separat slideshow Generelt DK vs. EU: Veterinærmedicin i DK er akkrediteret inden for EU En dyrlæge kan ikke rejse tværs over lande med mindre universitet opfylder kravene, dyrlæger, læger, farmaceuter, tandlæger, sygeplejersker, jordmøder og arkiteter skal opfylde kravene for at praktisere Henvendelse til det pågældende ministerium i det pågældende land -> godkendelse og autorisation udstedes -> dyrlæge i det pågældende land, sproget ses ikke som en hindring Skolerne der er akkrediteret har vi samarbejde med ifht. bl.a. udveksling -> standarden er meget vigtig, Danske veterinær studerende bruger pt. ikke de europæiske tilbud (kun meget få), de populære rejsemål er i stedet typisk USA, Canada, NZ og AU. AVMA bliver vi akkrediteret? 2009 forbesøg med forslag til ændringer, 140 ->180 (antal studerende på uddannelsen) ændringen blev iagttaget 2015 april nyt besøg, nogle studerende skal involveres, oplæg m.m. bliver holdt for de pågældende studerende Hvorfor? o Benchmarkes ifht. Nordamerika -> Udviser højt fagligt niveau o Sikre attraktive arbejdspladser, både i DK og på globalt plan o Uddanne til det globale arbejdsmarked, pt. er det i DK meget svært for nyuddannede at finde arbejde, derfor ville det åbne flere muligheder med en akkreditering i USA o Relevante ændringer, men ikke et nyt USA skolen forbedres, men omdannes ikke fuldstændigt o Sikre attraktiv udveksling med USA og Canada -> Der skal være lige mange ud og ind, fagene skal godkendes af USA før denne udveksling kan lade sig gøre, akkrediteringen er vigtig for de studerende og for at blive vurderet på en global skala. o Lektorer og professorer skal også have de bedste muligheder for udveksling -> for at sikre den bedste undervisning for de studerende o Og meget mere - Hvordan foregår det? o 11 standarder se punktet selvevaluering o Teamet der besøger DK for at se om skolen kan akkrediteres består af 3 fra USA, 1 fra Canada, samt 2 lokale eksperter (1 hollænder og 1 englænder) o Middag studerende udvælgelse til at deltage i middagen 1

2 V E T E R I N Æ R M E D I C I N S K F O R E N I N G D Y R L Æ G E V E J F R E D E R I K S B E R G C E - M A I L : V M S T U D M E D V E T. DK WWW. S T U D M E D V E T. DK o Kulturforskelle de har bl.a. svært ved at forstå at der er så mange studerende i Studienævnet, det er noget man som studerende bør være opmærksom på. o Rapportskrivning fra teamet o Resultat på om vi er AVMA akkrediteret i slutningen september Medlemmer se slide show - Selvevalueringsrapport (manual for denne på ca. 200 sider) o Rapport hvor skolen skal selvevaluere baseret på de 11 nedenstående standarder o 11 standarder er beskrevet Organisation Finanas Fysiske omgivelser og udstyr Kliniske ressourcer Bibliotek og information Studerende Optagelse Undervisere/personale Curriculum Research program Outcomes assessement o 50 sider (max) o Amerikansk korrektur fra medicinstuderende o Forbesøg fra to eksperter Prof Ron McLaughlin, Mississipi Dr. Jean de Gooijer, Utrecht Gennemlæser rapport -> feedback, og gennemgang af alt, hjælper på rette vej, hvis der er noget der skal rettes - Skoler der er akkrediteret i EU: o 1 Nord EU, Lyon (Frankrig), Nottigham, Liverpool o Vi vil være den første skole i Skandinavien - Akkrediterede skole: o Alle veterinærskoler i Canada og USA o En del i NZ og Australien, samt skolen i Mexico city - Akkreditering nu eller ej? o Hvis skolen ikke bliver akkrediteret nu -> bliver den måske ikke (de har arbejdet på det i 15 år nu) o Det vil tage 5-8 år, hvis de skal starte forfra - Akkreditering holdbarhed o En akkreditering holder i 7 år, men der skal afleveres en rapport hvert år med resultater osv., der skal dokumenteres at standarder opretholdes -> statusrapporter - Eksaminer og akkreditering o Danske studerende skal ikke godkendes på samme niveau, som nu, hvis vi akkrediteres, men vi skal have en NAVLE eksamen, på lige fod med alle andre amerikanske studerende o Danske veterinærer der er færdig inden vi akkrediteres skal gennem 2 eksaminer i modsætning til den ene man skal igennem, hvis vi akkrediteres 2

3 V E T E R I N Æ R M E D I C I N S K F O R E N I N G D Y R L Æ G E V E J F R E D E R I K S B E R G C E - M A I L : V M S T U D M E D V E T. DK WWW. S T U D M E D V E T. DK 3. Sekretariatet informerer Formanden o Sekretariatet - siden sidst []: Medlemskopper (som julegave til alle VMF-medlemmer= o Vedtaget, pt. står kopperne til 70 kr. stk. ( kr. i alt) tilbud indhentes, så vi får den bedste pris Udlodning af kurser og konferencer gennem Kanylen o o Vedtaget, der gøres opmærksom på disse udlodninger gennem Facebook og nyhedsbreve, ideer til kurser modtages gerne (send til Sekretariatet) Prøve periode kr. RSV billeder o Vedtaget, billeder af alle RSV-medlemmer, budget kr. 4. Update fra SUND SUND-rep. syg 5. Update fra VSN (veterinært Studienævn) KU valg: 2 pladser i AR (Bonnie Edahl og Svend Erik Garbus) Kursusbeskrivelser under gennemlæsning Fællesdel under diskussion regler der gælder for alle studerende på SUND, fx ordblinhed Almen klinisk praksis: Ekstern praksis er blevet indført, med fokus på klient kommunikation (AWMA ser meget gerne dette) Studiefremdriftsreform -> 30 ETCs point pr. semester, VSN har kun fået få dispensationsansøgninger fra folk, der ønsker ikke at tilmeldes fuld tid. Dette er meget positivt. Hos de medicinstuderende har rigtig mange taget forskningsår (460 studerende mod normal 70). Dette kan gøre det sværere for SUND at nå mål om fremdrift 6. Undervisningsudvalg og øvrige udvalg informerer uuikvh - Eksamensform for AKP familiedyr og store husdyr, hvad vi studerende ønsker i den forbindelse Svært at lave med forskellige opbygninger Mangel på klare retningslinjer, underviserne gør tingene på mange forskellige måder og bøgerne foreslår noget helt tredje Enestående løbende evalueringer, giver mulighed for at nogle kan gemme sig 3

4 V E T E R I N Æ R M E D I C I N S K F O R E N I N G D Y R L Æ G E V E J F R E D E R I K S B E R G C E - M A I L : V M S T U D M E D V E T. DK WWW. S T U D M E D V E T. DK Forslag: Kombination af de to eksamensformer, en praktisk del og essay del, gerne med cases Gallas potentielle brandregning pga. kommunikationsfejl - Røgmaskinerne fra bandet satte alarmerne i gang (der efter aftale skulle have været slukket), udrykning af 2 omgange -> hvis der kommer regning er det kr. pr. udrykning - VMF betaler eventuel regning, da det er VMF s fest Rusturerne - forslag IVSA - Nedsættelse af beløb for deltagelse på RUS-turene på kr. 100, for alle instruktører der melder hertil. Dermed en ekstra bevilling på kr. i alt (120 instruktører) - Spørgsmål: Er der brug for så mange instruktører? Der svares JA fra køerne - Vedtaget - Ny bestyrelse, ny formand Jane - Kommende exchange turer går til Zürick og Nepal - Fremlæggelse af regnskab 7.januar - Dog wash maj - Smediefest maj - Smediefest vil gerne anmode om støtte se eventuelt 7. Status yngste årgang ingen tilstede 8. Up-coming fra øvrige årgangs rep Alt godt fra alle årgange 9. Eventuelt Scieneråd - Lokaler på rådet må under ingen omstændigheder bruges til fest, A-vej kan blive bandlyst fra brug af lokaler, hvis fest i lokalerne. Kontakt til A-vej med information omkring dette, regulativer udbedes for lokale brug - Science råd: vi skal betale kontingent fra det sidste halve år (det bliver betalt bagud), - Science råd vil frem over gerne samarbejde med os -> betaling af kontingent fra os, men stadig med kontingent til gengæld for diverse invitationer til arrangementer, - Nyt udvalg til Science råd? Nej, tilkaldevagt hvor det er vigtigt at vet-studerende deltager - Lone vil sandsynligvis være her 2 dage om ugen, men får mange flere arbejdsopgaver - FORSLAG fra RSV observatør post i rådet, definition af faste fælles udgifter (fx RIK), evt.på Ekstraordinær GF d. 8.januar, Smediefest - Beløb fra medlemspuljen basereret på antal coolier 4

5 V E T E R I N Æ R M E D I C I N S K F O R E N I N G D Y R L Æ G E V E J F R E D E R I K S B E R G C E - M A I L : V M S T U D M E D V E T. DK WWW. S T U D M E D V E T. DK - Forslag til fast støtte til Smediefesten -> en form for sponsorat - Al overskud går til IVSA, fx rejselegater AVMA brainstorm ting der skal ordnes? - Undervisning på Frederiksberg Campus, ikke på HCØ og andre steder, hvor der mangler stik m.m., - Manglende stik i sektionssalen (delte meninger) - Mindre holdstørrelse til lab-øvelser og generelt - Frokoststue ved smådyrshospital - Dårlige printermuligheder, det er tit printerne ikke virker og der er få - Mikroportere der ikke virker under forlæsningerne -> få dem fixet - Optagelse af forlæsninger, systemer er mulige og til at betale fx via USB-system, der arbejdes med dette i studierådet, problematik ifht. til fremmøde, en side med studie-login -> stor interesse for dette Konsekvenser med SUNDs overtagelse af alle veterinær bygninger? - Administration oprettes, til lokalebookning m.m. 10. Fælles spisning

6 AVMA-akkreditering AVMA-akkrediteringn vigtig del af veterinærskolen på KU det grønne En vigtig del af veterinærskolen på KU

7 School of Veterinary Medicine Hvorfor skal vi AVMA akkrediteres? - Vi skal benchmarkes mod de bedste veterinærskoler i verden - Niveauet er generelt højere i Nordamerika and i Europa - Vi skal benchmarkes mod andre skoler end de europæiske - Mange europæiske skoler har et lavt fagligt niveau - Vi skal sikre, at vi fortsat er en attraktiv arbejdsplads - Vi skal sikre, at vi fortsat uddanner de bedste kandidater til et globalt arbejdsmarked - Vi skal ikke have amerikanske forhold år efter USA, vi skal være helt i front med relevante ændringer - Vi skal sikre, at vores VIP har de bedste muligheder for udveksling med USA og Canada - Vi skal sikre, at vores studerende kan komme på udveksling ved de mest attraktive veterinærskoler i EU og Nordamerika - Vi skal sikre, Dias 2

8 AVMA-besøg april 2015 School of Veterinary Medicine Hvordan kommer det til at foregå? 1. Vi skriver en selvevalueringsrapport opdelt i 11 standarder 2. Vi planlægger besøget 3. De besøger os med et team bestående af - 3 amerikanske eksperter - 1 canadisk ekspert - direktøren for AVMAs akkrediteringsprocedurer (Karen Brandt) - 2 lokale eksperter, som vi selv udpeger, fx en hollænder og en englænder 4. De inspicerer, spørger og skriver en rapport 5. Vi kontrollerer rapporten for faktuelle fejl 6. COE vurderer rapporten og accepterer eller afviser os i september Vi er enten AVMA-akkrediteret eller ej Dias 3

9 School of Veterinary Medicine AVMA-teamets medlemmer Dr. Sheila Allen, Dean - Chair, College of Vet. Med., University of Georgia Dr. Joan Samuels, Buellton, California Dr. Shannon McGee, Collierville, Tennessee Dr. Sylvie Latour, Canadian Veterinary Medical Association, Mont-Saint-Hilaire, Quebec Dr. Nicole Roberts, Council on Education Observer New York, New York Prof. Stephen May, Royal Veterinary College, London, UK Prof. Anton Pijpers, Vice Director, University of Utrecht, The Netherlands Dr. Karen Brandt, AVMA Staff Consultant, Schaumburg, Illinois Dias 4

10 School of Veterinary Medicine Selvevalueringsrapport til AVMA Er opdelt i 11 standarder, så vi har 11 arbejdsgrupper på VET til at arbejde med dem Der har også været studerende og administratorer med Gruppernes arbejde er nu ved at blive kvalitetssikret generelt Detailplanlægning af besøget er i gang Vi får et forbesøg af eksperterne Prof. Ron McLaughlin, Mississippi State University Dr. Jean de Gooijer, Fac. Vet. Med. Utrecht januar 2015 for at sikre, at vi er på rette vej Hvis man mener, at der er noget, der bør rettes, så er det tiden nu at sige til Dias 5

11 Det er disse 142 sider det drejer sig om! ACCREDITATION POLICIES AND PROCEDURES OF THE AVMA COUNCIL ON EDUCATION March 2014 (revised September 2014)

12 School of Veterinary Medicine De 11 standarder ved AVMA besøget april 2015 Standard 1, Organization Standard 2, Finances Standard 3, Physical Facilities and Equipment Standard 4, Clinical Resources Standard 5, Library and Information Resources Standard 6, Students Standard 7, Admission Standard 8, Faculty Standard 9, Curriculum Standard 10, Research Programs Standard 11, Outcomes Assessment Maks. 50 sider + 50 sider bilag i vores Self-Study Report Dias 7

13 Første dag (søndag) af AVMA-besøget School of Veterinary Medicine Day One 3:00 5:00 pm Executive session for site team members to include overview/concerns about self-study, training as required by COE Earlier meeting time 5:30 7:00 pm Site team reception at college (administration, students, faculty staff), overview of process and introduction to team members, poster session for specific college programs or student research Informal opportunity for entire school/college community to interact with the site team 7:00 pm Optional dinner with Dean and Associates Dias 8

14 Day Two Anden dag (mandag) af AVMA-besøget 8:00 9:00 am Operational overview: Facilities overview and use for delivery of curriculum, safety issues, overview of upcoming tour School of Veterinary Medicine Big picture view for site team 9:00 am 5:00 pm Tour school/college facilities including: - Companion animal hospital - Large animal hospital, including ambulatory - Hospital support areas (pharmacy, clinical pathology, medical records, imaging) - Educational facilities (lecture halls, laboratories, small group rooms) - Areas where teaching animals are housed - Necropsy section - Research facilities (several typical laboratories) - Library Lunch with Educational management Tour schedule should be planned by the school/college to minimize backtracking for each campus layout. The group may wish to pull out those facilities best visited by a small group (isolation, surgery, pharmacy, others as determined by Dean and site team chair) to streamline the visit. Educational management may be separated into two meetings as determined by the Dean and site team chair 6:00 pm Dias 9 Dinner and site team executive session

15 Tredje dag (tirsdag) af AVMA-besøget School of Veterinary Medicine Day Three 7:30 8:30 am Breakfast conference with Dean and financial staff 8:45 9:45 am Admissions committee For all below, see new table for list of those included, standards addressed, goal of meeting 9:45 10:00 am Break 10:00 am noon Curriculum committee A brief overview of the curriculum by appropriate personnel may begin this meeting Noon 1:30 pm Lunch with DVM students 1:30 2:15 pm Research committee, Associate Dean for Research, University veterinarian 2:15 2:30 pm Break 2:30 3:30 pm Department heads 3:30 5:00 pm Site team revisits as needed 6:00 pm CPH AVMA April 26 Dinner and site team executive session at hotel Dias 10

16 Fjerde dag (onsdag) af AVMA-besøget Day Four 8:00 9:00 am Breakfast meeting and executive session with the Dean School of Veterinary Medicine 9:00 10:00 am Faculty 10:00 11:00 am Educational management 11:00 11:15 am Break 11:15 11:55 am Outcomes officer(s) A brief overview of outcomes assessment by appropriate personnel may begin this meeting Noon 1:00 pm Lunch with alumni 1:00 1:30 pm Graduate students, interns and residents 1:30 2:15 pm Break or optional meeting with technical staff in hospital(s) 2:15 2:45 pm Confidential meetings with individual students 2:45 3:00 pm Break 3:00 3:30 pm Confidential meetings with individual faculty 3:30 5:00 pm Site team revisits, optional meetings (library staff, IT staff, etc) 6:00 pm Dias 11 Dinner and site team executive session at hotel

17 School of Veterinary Medicine Femte dag (torsdag) af AVMA-besøget Day Five 8:00 8:55 am Exit summary with Dean 9:30 10:55 am Exit summary with University administration Dias 12

18 Der arbejdes i AVMA-teamet i Glasgow 2013

19 School of Veterinary Medicine TAPansættelser Rigtig god arbejdslyst i dag vi ses senere Dias 14

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Mandag d. 14/1 2014 kl.17.15 Ekstraordinær Generalforsamling 17.15-17.45 1. Formalia

Læs mere

VMF Generalforsamling Torsdag d. 23/10 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

VMF Generalforsamling Torsdag d. 23/10 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 56 (til afstemning) VMF Generalforsamling Torsdag d. 23/10 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 1. Valg af dirigent [B]: Carsten Jensen, Formand DDD 2. Formalia [B] Valg af to referenter: o Ane Laursen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10 Bestyrelsesmøde 13. juni 1 kl. 1:00 :00 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 13. MAJ 1 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA RUSFORMANDSKABET 9 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32,

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32, Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 17. Marts 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes

Læs mere

Forslag til dagsorden

Forslag til dagsorden B3-2009 Pkt. 1 Bilag 1.1 Forslag til dagsorden 150609 1. Godkendelse af dagsorden - beslutning 2. Referat af bestyrelsens møde 17. april 2009 beslutning 3. CBS økonomi - beslutning a. Intern opsparing

Læs mere

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine Referat 14. september 2011 kl. 17.00 Dagsorden Hos Amalie: Göteborg Allé 1C, st. 5., 8200 Aarhus N Afbud eller senere ankomst til: Amalie, tlf.:26 74 22 84 1) Valg af dirigent Rasmus 2) Valg af referent

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 2 10. september. 41. årgang 2008-2009

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 2 10. september. 41. årgang 2008-2009 ISSN 1903-3400.info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 2 10. september. 41. årgang 2008-2009 Eventyret er begyndt Find din indre prinsesse, prins eller heks frem og lev lykkeligt til din

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nr. XII 29. nov. 39. årgang 2 0 0 6-2 0 0 7 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Du kan også blive 200,- spir rigere! Gør som Frederikke og send en hjemmelavet tegning til MOK -

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

3/2008. Rekruttering af IT-specialister fra Indien

3/2008. Rekruttering af IT-specialister fra Indien 3/2008 DK Rekruttering af IT-specialister fra Indien En undersøgelse af markedet, danske firmaers erfaringer, indiske myndigheders forhold til oversøisk rekruttering samt andre landes praksis på området.

Læs mere

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy Dette er procesrapporten til Bacheloropgaven på University College Nordjylland, omhandlende udviklingen af et Administrationssystem til Driving Academy. Opgaven indeholder alt information og dokumentation

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2014 26. årgang A redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 E-mail: info@danskbladservcie.dk

Læs mere

IVSA Danmark Rejserapporter 2010-2011

IVSA Danmark Rejserapporter 2010-2011 IVSA Danmark Rejserapporter 2010-2011 Indhold Formandens ord... 3 IVSA Individual Exchange How to... 4 Afrika: The big 5 En sommer blandt dyrenes konger... 5 Ritann i Morogoro, Tanzania... 7 Europa: Erasmusophold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning Indholdsfortegnelse Executive summary... 1 Opsummering... 3 1. Indledning... 6 Undersøgelsens baggrund og formål... 6 Undersøgelsens metode... 7 Begrebsafklaring... 9 2. Beskrivelse af udviklingsrelateret

Læs mere

nr. 1+2 2012 Indhold ISAAC nyt 2012 1+2 Side 1

nr. 1+2 2012 Indhold ISAAC nyt 2012 1+2 Side 1 nr. 1+2 2012 Indhold Om Isaac-Danmark... 2 Sissel Summer... 3 Redaktørens hjørne... 3 Bestyrelsesarbejdet... 4 UPS... 5 Referat af generalforsamling... 6 Bestyrelsens beretning for 2011... 7 ISAAC konferencen

Læs mere

DØK Intro 92. Intro håndbog

DØK Intro 92. Intro håndbog DØK Intro 92 Intro håndbog Forord Denne første udgave af DØK INTRO HÅNDBOGEN er udarbejdet undervejs af vejledergruppen i forbindelse med Intro 92 arbejdet. Den har derfor endnu ikke været brugt som grundlag

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Brugerstudier ved UCN biblioteket

Brugerstudier ved UCN biblioteket Brugerstudier ved UCN biblioteket Det erhversrelaterede projekt, januar 2015. Det informationsvidenskabelige akademi, KU. Udarbejdet af Pernille A. Jensen Projektsted: UCN bibliotekerne på pædaog uddannelsen

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

VELKOMMEN BOARD PERSPECTIVES. no.01 Februar 2014 4 SKARPE OM STRATEGY EXCELLENCE NYT LEDELSESKODEKS GENSKABER TILLID

VELKOMMEN BOARD PERSPECTIVES. no.01 Februar 2014 4 SKARPE OM STRATEGY EXCELLENCE NYT LEDELSESKODEKS GENSKABER TILLID no.01 Februar 2014 VELKOMMEN til Danmarks nye bestyrelsespublikation Board Perspectives Nyheder, tendenser og holdninger 4 SKARPE OM STRATEGY EXCELLENCE Sanna Suvanto-Harsaae s. 05 NYT LEDELSESKODEKS GENSKABER

Læs mere

Mødeindkaldelse. Referat

Mødeindkaldelse. Referat Mødeindkaldelse 18. september kl. 17.00 Hos: Ditte, Dronning Margrethes Vej 23, st. tv. Afbud/senere ankomst: Pernille M., 25 39 57 82 Referat Deltagende: Leonie, Emil, Anne-Mette, Aleksander, Pernille

Læs mere

Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger

Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger Miljøprojekt Nr. 853 2003 Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger Jørn LethEspensen Danmark Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings

Læs mere

Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings historie mundtlig og skriftlig formidling af sygeplejeforskning

Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings historie mundtlig og skriftlig formidling af sygeplejeforskning ARTIKEL Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings historie mundtlig og skriftlig formidling af sygeplejeforskning ved Margarethe Lorensen, formand for Dansk Selskab for Sygeplejeforskning, Ph.D, professor

Læs mere

Hjælp til at forme karrieren

Hjælp til at forme karrieren Timeansatte i klemme AU afviser millionkrav Akkreditering Vi er tvunget til at arbejde gratis i perioder, fastslår historikeren Per Vingaard Klüver fra Aarhus Universitet. Han er ekstern lektor og en af

Læs mere

BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE

BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE Oxford Research A/S, december 2012 BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE NORDISKE LANDES PRAKSIS MED BETALINGUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE Rapport udarbejdet for Nordisk Ministerråd

Læs mere