Årsberetning bygningsfredning, bevaring og restaurering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2006. - bygningsfredning, bevaring og restaurering"

Transkript

1 Årsberetning bygningsfredning, bevaring og restaurering Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet

2 Titel Årsberetning Bygningsfredning, bevaring og restaurering Udgivet af Kulturarvsstyrelsen Manuskript Elisabeth Buchwald Foto Kulturarvsstyrelsen, s. 28 Anders Brüel Redaktion Elisabeth Buchwald Grafisk tilrettelæggelse Elisabeth Buchwald Tryk Kulturarvsstyrelsen Papir Xerox Premier 80 mg Oplag 400 eksemplarer Henvendelse vedørende publikationen Kulturarvsstyrelsen H. C. Andersens Boulevard København V Telefon: Hjemmeside: Foto på titelblad 4. Maj Kollegiet på Frederiksberg 2

3 Indhold Forord... 5 Fredningsbeslutninger Dreyersvej 9, Hørsholm Kommune...6 Bakkekammen 45, Holbæk Kommune... 7 Ollingvej 1, Rødding Kommune, Hygum Hjemstavnsgård... 8 Frederiksberg Bredgade 13B, Frederiksberg Kommune, 4. Maj Kollegiet... 9 Langelinie 10, Københavns Kommune, Langeliniepavillonen Bjerringbrovej 44, Bjerringbro Kommune, Tangeværket Sct. Mathiasgade 96 B, Viborg Kommune, 2. Generalkommando Fredningsudvidelser Nyboders Grå Stokke, Københavns Kommune Nystedvej 73, Nykøbing Falster Kommune, Fuglsang Holckenhavn 1, Nyborg Kommune, Holkenhavn Jægersborg Allé 150, Gentofte Kommune, Jægersborg Kaserne St. Rise Landevej 9, Ærøskøbing Kommune, Rise Kirkelade Fredningsophævelser Brændemøllevej 11, Ejby Kommune Brogade 10, Køge Kommune Overvej 2, Videbæk Kommune Store Pottergade 3, Aabenraa Kommune Udvalgte restaureringssager Mindegade 4/Fredens Torv 1, Århus Kommune, Trods Katholm Bredgade 26, Københavns Kommune, Lindencrones Palæ Nordhavnsgade 4, Århus Kommune, Stykgodspakhuset Ulstrup Skovvej 20-22, Hvorslev Kommune, Ulstrup Holmegårdsvej 71, Holmegaard Kommune, Holmegaard Emil Møllersgade 41-49, Horsens Kommune, Trævarefabrikken Bastian Rosenfeldt 1 m.fl., Vordingborg Kommune, Rosenfelt Frederiksholm, Holmen, Københans Kommune, Nordre Kedelsmedie Adelgade 39-41, Ebeltoft Kommune Vester Grave 48, Randers Kommune Oslo Plads 1, Københavns Kommune, Den Frie Udstilling Restaureringsarbejdet Fordeling af Kulturarvsstyrelsens støttemidler efter bygningskategorier Fordeling af Kulturarvsstyrelsens støttemidler efter regioner Fordeling af Kulturarvsstyrelsens støttemidler efter typer af arbejder

4 4

5 Forord Kulturarvsstyrelsens Bygningskontor har siden 1999 gjort status over året i en rapport, hvor styrelsens samarbejdspartnere m.v. kan få et overblik over kontorets arbejde med landets fredede og bevaringsværdige bygninger. I beretningen finder man som de tidligere år en kronologisk oversigt over de fredningsbeslutninger, som Kulturarvsstyrelsen har truffet i Dernæst følger en kort beskrivelse af restaureringsarbejdet i tal samt en gennemgang af større restaureringsarbejder på udvalgte, fredede ejendomme. Som det fremgår af beretningen, har Kulturarvsstyrelsen i 2006 truffet beslutning om syv nyfredninger, fem fredningsudvidelser og fire fredningsophævelser. Bygningskontoret har i 2006 ikke gennemført temagennemgange, udpeget bevaringsværdige bygninger eller udgivet publikationer. På restaureringssiden har Kulturarvsstyrelsens Bygningskontor i 2006 modtaget i alt henvendelser om byggearbejder på fredede ejendomme, hvoraf de resulterede i egentlige byggesager til behandling af styrelsen. Kulturarvsstyrelsens tilskudsramme til byggearbejder på de fredede bygninger var i 2006 på 32,6 mio. kr. plus genbevilling m.v., i alt 51,1 mio kr. Heraf modtog 11 ejendomme hver 1 mio. kr. i tilskud fra styrelsen. ejenddomme. 5

6 Fredningsbeslutninger 2006 Dreyersvej 9, Hørsholm Kommune Fredningen blev besluttet den 21. februar Fredningen omfatter villaen (1938 af Steen Eiler Rasmussen). Begrundelsen for fredningen er, at Kulturarvsstyrelsen finder, at villaen fremstår som et meget personligt og originalt udtryk for den danske fortolkning af 1930 ernes internationale modernisme, den såkaldte funktionelle tradition. Med sin klare og sluttede bygningskrop i traditionelle materialer, sin omhyggelige placering på grunden samt den gennemtænkte planløsning og indretning er villaen således tydeligvis skabt under nøje hensyn til funktionen. Kulturarvsstyrelsen lægger derfor vægt på, at man for at bevare de bærende fredningsværdier opretholder husets eksisterende form med den sluttede bygningskrop og det store, skrånende tag samt de gule blankmure og det hvide træværk, herunder de karakteristiske skodder, og indvendigt den eksisterende og oprindelige planløsning med én stor, hvælvet opholdsstue i den øvre etage og soveværelser, bad, køkken og spisestue i stueplanet. Hertil kommer de originale overflader og detaljer i det omfang, de er bevaret: vindfangets sortstribede bræddegulv, forstuens sortmalede bræddebeklædning, husets sortmalede fodlister og radiatorer, spisestuens bræddebeklædning og gennemrækningsskab, badeværelsets sorte terrazzogulv og grønne flisebeklædning samt den hvælvede stues blomsterkumme og indbyggede, mørke reolvæg med billedfrise. Steen Eiler Rasmussens eget hus på Dreyersvej i Rungsted 6

7 Fredningsbeslutninger 2006 Bakkekammen 45, Holbæk Kommune Fredningen blev besluttet den 7. marts Fredningen omfatter villaen med garage, forbindelsesmur og forhave med de dobbelte hækrækker og grusarealer (1929 af Marius Pedersen). Begrundelsen for fredningen er, at Kulturarvsstyrelsen finder, at villaen, som Marius Pedersen byggede til sig selv i 1929, på forbilledlig vis favner de idealer og det formsprog, som bevægelsen Bedre Byggeskik advokerede for i perioden. Bedre Byggeskik lagde vægt på en speciel dansk byggeskik med udstrakt brug af danske materialer, som Marius Pedersen efterlever på fortræffelig vis i Bakkekammen 45. Kulturarvsstyrelsen finder, at de bærende fredningsværdier i det ydre knytter sig til husets stramt symmetriske udtryk, de gule blanke mure samt de fint afstemte originale vinduer og døre. I det indre ligger de bærende fredningsværdier i de mange snedkerdetaljer de stafferede døre, hjørneskabene i hjørnerummene, skodderne på 1. sal og Expanko-beklædningen på vægge og gulve. Den velbevarede villa på Bakkekammen i Holbæk 7

8 Fredningsbeslutninger 2006 Ollingvej 1, Rødding Kommune, Hygum Hjemstavnsgård Fredningen blev besluttet den 17. marts Fredningen omfatter den firelængede gård fra midten af 1860 erne med have (ca. 1900) og den pikstensbelagte gårdsplads. Begrundelsen for fredningen er, at Kulturarvsstyrelsen finder, at gården er en meget helstøbt, velbevaret og usædvanlig uændret repræsentant for de grundmurede gårde, der i midten af tallet afløste bindingsværksgårdene. Såvel stuehuset som avlslængerne fremtræder således uden de normalt forekomne ændringer, idet adskillelsen mellem hestestald og kostald, karlekammeret, roerummet, kostalden, den åbne lade, adskillelsen mellem lade og vognport m.m. er bibeholdt. Kulturarvsstyrelsen finder, at gårdens bærende fredningsværdier ligger i de hvidkalkede vægge med trukken gesims samt i de halv- og trekvartvalmede stråtage. Dertil kommer den del af stuehusets plan, som stammer fra ombygningen ca Styrelsen skal i forlængelse heraf anbefale, at planen søges retableret Hygum Hjemstavnsgård ved Rødding er opført i 1860 erne 8

9 Fredningsbeslutninger 2006 Frederiksberg Bredgade 13B, Frederiksberg Kommune, 4. Maj Kollegiet Fredningen blev besluttet den 11. april Fredningen omfatter den trefløjede kollegiebygning ( af Hans Hansen). Begrundelsen for fredningen er, at Kulturarvsstyrelsen finder, at anlægget fremstår som en behersket, men gennemført funktionel arkitektur, hvor de fælles gangforløb afspejles i hovedbygningens lange rækker af horisontale vinduesbånd, mens de individuelle kollegieværelser markeres i de vertikalt orienterede dør- og vinduesfelter. Dette mønster brydes på afstemt vis i facaden mod vejen, der domineres af den brede, hvide midtrisalit beklædt med kakler og forsynet med afrundede rækværker omkring altanerne, samt på havesiden af de markante hvide loggiaer med de høje træsøjler og den fremskudte dagligstue. I en tid, domineret af en arkitektur med en meget forsigtig holdning til udsmykning, har Hans Hansen med stor dristighed tilført bygningen en stærk symbolladet udsmykning med en markant farvesætning, som helt bogstaveligt fortæller et stykke besættelseshistorie. De bærende fredningsværdier knytter sig i bygningens ydre til de lange vinduesbånd, den flisebeklædte midtrisalit, dør- og vinduespartierne til hvert enkelt værelse og den fremskudte dagligstue med de markante ovenlys. Hertil kommer udsmykningen over hoveddøren, uret samt i det indre trappebalustrenes farvesætning. Videre knytter de bærende fredningsværdier sig til bygningens gennemført udsøgte materialevalg som bl.a. ses i dagligstuens træbeklædning, kollegieværelsernes faste inventar, festsalens og kældervestibulens beklædning. 4. Maj Kollegiet på Frederiksberg blev opført til frihedskæmpernes efterkommere 9

10 Fredningsbeslutninger 2006 Langelinie 10, Københavns Kommune, Langeliniepavillonen Fredningen blev besluttet den 10. maj Fredningen omfatter Langeliniepavillonen med terrasse og trapper samt mure (1956 af Nils og Eva Koppel). Begrundelsen for fredningen er, at Kulturarvsstyrelsen finder, at den intakte Langeliniepavillon, der er tegnet af to af efterkrigsårenes fremtrædende danske arkitekter, med sin kubiske og stramt modulerede, todelte form, sine store glasfacader, sin bastionsagtige underetage med vejgennemførsel og indvendigt sin fleksible plan og gedigne materialer markerer sig som et arkitektonisk meget enkelt, elegant og originalt udformet udtryk for den sene modernismes forlystelsesarkitektur. Hertil kommer, at Langeliniepavillonen som den tredje restaurationspavillon på netop dette sted på Langeliniepromenaden også kulturhistorisk set er et væsentlig byggeri som det sidste led i en mere 120 år lang Københavnerhistorie. Styrelsen finder således, at de bærende fredningsværdier foruden beliggenheden især knytter sig til pavillonens eksisterende form med den gennembrudte underetage med en fremskudt terrasse mod vandet og derover den kvadratiske glaskasse med en tilbagetrukken overetage. Endvidere facadernes klare og præcise fagdeling med sortmalede stålsøjler, originale skydevinduer og malede brystningsplader og indvendigt det store U-formede lokale med oregonpine beklædte vægge og foldevægge. Derudover vægter styrelsen, at man fremover opretholder den velbevarede plan og de mange intakte overflader og bygningsdetaljer i pavillonens indre. Dvs. den oprindelige disposition med en lukket og lavloftet underetage, hvor de sekundære rum fordeler sig om en stor foyer og derover en åben og højloftet overetage, der kan sektioneres efter behov med otte foldevægge. Hertil kommer underetagens paneler i oregonpine samt dens pejs, loftslamper, udstillingskasser og skiltning, desuden dametoilettets flisegulv samt barlokalet med de træbeklædte vægge og vægmaleri. I overetagens store restaurations- og selskabslokale er det foruden træbeklædningen og foldevæggene væsentlig at bevare parketgulvene, PH-lamperne og væglampetterne samt det vestlige trapperums mahognidøre, og i den øverste etage parketgulvene, baren med de to teaktræsskabe samt balkonen. Langeliniepavillonen ved Kastellet i København 10

11 Fredningsbeslutninger 2006 Bjerringbrovej 44, Bjerringbro Kommune, Tangeværket Fredningen blev besluttet den 30. juni Fredningen omfatter Tangeværkets hoveddæmning med frisluse, de to sekundære dæmninger, indløbskanalen mellem Tange Sø og kraftværket og kraftværket med stigbord ( projekteret af ingeniørene Kr. Thomsen og S.A. Faber i samarbejde med Eriksen og Sardemann, vandbygningsarbejder ved ingeniør O. D. Andersen og arkitektonisk bearbejdning Søren Vig- Nielsen). Begrundelsen for fredningen er, at Kulturarvsstyrelsen finder, at Gudenåcentralen, Tangeværket, som er Danmarks største vandkraftværk, udgør et unikt industrielt miljø, beliggende i det åbne land uden nærmere kontakt med byen, hvilket har betinget, at miljøet omkring Tangeværket blev et lille samfund i sig selv, bestående af selve vandkraftværket, direktørboligen, mesterboliger, mandskabslejligheder, forpagtergården og fiskerboligen ved fiskepladsen. I det væsentlige står værket og dets omgivelser uændret, og udgør derved et vigtigt eksempel på et industrimiljø fra den fase af industrialiseringen, hvor elektriciteten begyndte at erstatte dampen som drivkraft. Hertil kommer, at anlægget arkitektonisk er et godt eksempel på anvendelsen af Bedre Byggeskik Bevægelsens arkitekturidealer i et større offentligt produktionsanlæg. De bærende fredningsværdier knytter sig til maskinhallens store rum med den tekniske udrustning i form af turbiner, generatorer, regulatorer og traverskran og til tavlerummets fordelingstavler. Tangeværket ved Gudenåen i Midtjylland 11

12 Fredningsbeslutninger 2006 Sct. Mathiasgade 96 B, Viborg Kommune, 2. Generalkommando Fredningen blev besluttet den 3. oktober Fredningen omfatter 2. Generalkommando (1913 af Søren Vig Nielsen), bestående af hovedbygning med tilføjet tårn, sidebygning, den svungne mur med flagstang mod Sct. Mathiasgade, de mindre bygninger, der afgrænser gården mod øst, og den brolagte gårdsplads. Begrundelsen for fredningen er, at Kulturarvsstyrelsen finder, at anlægget i sin helhed fremtræder som et anlæg, der både ud- og indvendigt er et sjældent intakt eksempel på dansk neobarok fra begyndelsen af 1900-tallet. Bygningen indeholder især i det ydre, men også i det indre mange fine dekorative, håndværksmæssige detaljer. Kulturarvsstyrelsen finder, at de bærende fredningsværdier især knytter sig til bygningernes ydre med de blanke mure med mange detaljer, de mange oprindelige og velbevarende vinduer, de mange svungne gavle, havetrappen samt bygningernes øvrige udsmykninger. Indvendigt ligger de bærende fredningsværdier især i hovedtrappen, paradesalen og spisestuen. Derudover lægger Kulturarvsstyrelsen vægt på, at midterkorridorerne og den oprindelige ruminddeling samt døre, dørgreb, brystningspaneler, stukkanter og dekorationer i lofterne opretholdes fremover. Generalkommandoen i Viborg 12

13 Fredningsudvidelser 2006 Haregade 23-35, Kronprinsessegade 78-80, Gernersgade og 24-46, Sankt Pauls Plads 2 og 8-12, Borgergade og , Rævegade 1-20, Olfert Fischersgade 14-34, Københavns Kommune, Nyboders Grå Stokke Fredningsudvidelsen blev besluttet den 27. april Fredningen omfatter herefter Nyboders gule længer ( , formentlig af Hans II van Steenwinckel og Leonhard Blasius), Den Gamle Vagt 6 (1787 af Peter Meyn) og de syv Grå Stokke ( af Olaf Schmidth). Begrundelsen for udvidelsen af fredningen er, at Kulturarvsstyrelsen finder, at de Grå Stokke udmærker sig ved deres markante og homogene struktur af lange lave stokke, som overvejende er placeret parvis om et gårdrum. Udover Nyboders arkitektoniske kvaliteter i såvel den store som den lille skala rummer Nyboder store kulturhistoriske værdier i form af historien om Flådens boligbyggeri til personel med både høj og lav status. De Grå Stokke repræsenterer på fornem vis tidens enkle blankmursarkitektur. Olaf Schmidth er kendt for sit banebrydende engagement i skabelse af ideelle arbejderboliger. Bygningerne, som er tilpasset områdets øvrige bebyggelse i højde og struktur, fremtræder i dag overvejende intakte både i facadeudtryk og lejlighedsdisponeringer og indgår som en væsentlig del af Nyboders udviklingshistorie. Kulturarvsstyrelsen finder det afgørende for fastholdelsen af De Grå Stokke s bærende fredningsværdier, at man opretholder bygningernes tidstypiske karakter. Dvs. at man i fremtiden fastholder skifertagene med få kviste, de store skorstenspiber og lejlighedernes oprindelige rumstruktur. Nyboders Grå Stokke supplerer de velkendte gule længer 13

14 Fredningsudvidelser 2006 Nystedvej 73, Nykøbing Falster Kommune, Fuglsang Fredningsudvidelsen blev besluttet den 28. april Fredningsudvidelsen omfatter hovedbroen med de to gadelygter samt de tre mure med porte nord for hovedbygningen (antageligt J.G. Zinn i sidste halvdel af 1800-tallet). Fredningen omfatter herefter Fuglsang hovedbygning ( af J.G. Zinn), broen med de to gadelygter, havebroen, pavillonen, herskabsstalden samt de tre mure med porte nord for hovedbygningen. Begrundelsen for fredningsudvidelsen er, at Kulturarvsstyrelsen finder, at broen med gadelygter samt murene, der antageligt er samtidige med hovedbygningen, indgår i den fredningsmæssige helhed som væsentlige arkitektoniske og kulturhistoriske elementer, der på én gang accentuerer anlæggets hovedakse og danner en visuel optakt til hovedbygningen og samtidig adskiller anlæggets forplads og ankomstvej fra den omgivende park. For at opretholde de bærende fredningsværdier lægger Kulturarvsstyrelsen vægt på, at man fremover bevarer broen som en stensat bro med smedejernsrækværk og to gadelygter samt murene i blankmur med portpartier med sokler med vaser samt rækværk i dekorativt jern. For yderligere at styrke fredningsværdierne skal styrelsen anbefale, at man ved lejlighed genopsætter de manglende jernporte. Fuglsang hovedbygning med hovedbroen 14

15 Fredningsudvidelser 2006 Holckenhavn 1, Nyborg Kommune, Holkenhavn Fredningsudvidelsen blev besluttet den 30. juni Fredningsudvidelsen omfatter broen over voldgraven. Fredningen omfatter herefter Holckenhavn, bestående af hovedbygningen (øst- og nordfløj samt del af portpartiet i sydfløj af Hercules Midow; tårnet midt foran østfløjen og ydre karnaptårne 1596 ff. muligvis af Domenicus Badiaz; vestfløjen og bygningerne ved porthvælvingen 1630) samt den hermed sammenbyggede bro over voldgraven med smedejernsrækværk, lygtestandere og smedejernslåger. Begrundelsen for udvidelsen af fredningen er, at Kulturarvsstyrelsen finder, at den stensatte buebro fremtræder med samme tyngde og soliditet som det herrregårdsanlæg, den skaffer adgang til. Selvom gennemløbet under portbygningen er kastet til, fornemmes broen stadig som en del af portbygningen, hvilket understreges af den fortløbende belægning. Apteringen med smedejernsrækværk lægger sig fint op ad herregårdens sammensatte arkitektur. De bærende fredningsværdier knytter sig til selve den stensatte og brostensbelagte bro med smedejernsrækværket. Herregården Holckenhavn på Fyn. Forrest ses broen, der nu også er fredet 15

16 Fredningsudvidelser 2006 Jægersborg Allé 150, Gentofte Kommune, Jægersborg Kaserne Fredningsudvidelsen blev besluttet den 11. august Fredningsudvidelsen på Jægersborg Kaserne omfatter belægningerne foran jagtbygningernes øst-, nord- og sydsider, den nye allé mod øst, portlågerne mod vest samt den centrale plads med alléer og belægninger mellem jagtbygningerne. Fredningen omfatter herefter Jagtgården ( og 1747 af Lauritz de Thurah), bestående af de fire beboelseslænger mod nord og syd, den sydøstlige længe med det tværgående gavlkvisthus og den nordøstre længe med det senere tilføjede klokketårn, de fire tidligere hundehuse mod øst og vest, de to tidligere stalde mod syd samt belægningerne foran jagtbygningernes øst-, nord- og sydsider, den nye allé mod øst, portlågerne mod vest samt den centrale plads med alléer og belægninger mellem jagtbygningerne. Begrundelsen for udvidelsen af fredningen er, at Kulturarvsstyrelsen finder, at såvel belægningerne som de grønne elementer, der trods en delvis udskiftning i nyere tid fortsat afspejler hovedstrukturen i det oprindelige anlæg, udgør meget væsentlige dele af den samlede, fredningsværdige helhed. Elementerne både afgrænser og sammenbinder jagtbygningerne, hvortil kommer, at pladsen med sin firedelte form meget direkte afspejler anlæggets historie og oprindelige funktion med fire hundegårde, adskilt ved alléer. Kulturarvsstyrelsen finder således, at de bærende fredningsværdier for Thurahs Jagtgård samlet set især knytter sig til det symmetrisk anlagte, aksefaste bygningskompleks med den ubebyggede, centrale plads med de to alléer og fire kvarterer samt de ubrudte, længde- og tværgående kig over pladsen og langs jagtlængernes facader mod pladsen. Derudover vægter styrelsen bygningernes fritliggende længeform, deres gulkalkede mure og røde tegltage med gavlkviste mod pladsen og kvistfrie tagflader på bagsiderne. Endvidere de rødmalede døre, porte, luger og skodder samt hvidmalede, småsprossede vinduer, foruden brolægningerne omkring og mellem bygningerne og indvendigt de originale skillevægge og snedkerarbejder i form af døre, gerichter, paneler og bræddeklædte loftstrapper, især i gavlkvisthuset og de fire beboelseslænger, jf. den bygningshistoriske redegørelse. Jagtgårdens grønning med alléer 16

17 Fredningsudvidelser 2006 St. Rise Landevej 9, Ærøskøbing Kommune, Rise Kirkelade Fredningsudvidelsen blev besluttet den 15. august Fredningsudvidelsen omfatter kirkeladens nordgavl og tagkonstruktion, der ikke tidligere var omfattet af den automatiske fredning af bygningsdele fra før Fredningen omfatter herefter hele Rise Kirkelade. Begrundelsen for udvidelsen af fredningen er, at Rise Kirkelade er en fin repræsentant for de kirkelader, som oprindelig har ligget ved de middelalderlige kirker. Laderne blev anvendt til opbevaring og tærskning af tiendekornet, som efterfølgende blev fordelt mellem kongen og kirken. Rise Kirkelade er en enkel og typisk repræsentant for disse små, tætte, tunge og lukkede bygninger, som lå i kirkernes umiddelbare omgivelser og ofte - som her - inde i selve kirkegårdsdiget. Kulturarvsstyrelsen finder, at de bærende fredningsværdier især knytter sig til de middelalderlige mure og bygningens lukkede udtryk præget af få og små åbninger. Rise Kirkelade på Ærø, hvor fredningen nu omfatter hele bygningen 17

18 Fredningsophævelser 2006 Brændemøllevej 11, Ejby Kommune Fredningsophævelsen blev besluttet den 20. februar Fredningsophævelsen omfatter den firelængede gård (1800, fredet i 1990). Begrundelsen for beslutningen er, at Kulturarvsstyrelsen finder, at gården, bestående af det fritliggende stuehus, de tre sammenbyggede avlslænger og den pigstensbelagte gårdsplads, er i en meget ringe tilstand. Bl.a. er østlængens tag styrtet sammen, og hovedparten af tavlene faldet ud. Kulturarvsstyrelsen finder derfor, at gården ikke længere har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen, eller at det i dette tilfælde virker meningsfyldt at sætte bygningen i stand, da det vil indebære omfattende udskiftninger af væsentlige bygningsdele. Den firelængede gård ved Ejby på Fyn 18

19 Fredningsophævelser 2006 Brogade 10, Køge Kommune Fredningsophævelsen blev besluttet den 17. marts Fredningsophævelsen omfatter forhuset (1635, fredet i 1919). Begrundelsen for beslutningen er, at Kulturarvsstyrelsen finder, at de fredningsværdier, bygningen rummede på fredningstidspunktet, i dag er stærkt forringede i og med, at den tidligere så karakteristiske bindingsværksbygning er omfattende ændret både ind- og udvendigt. Ændringer, som er gennemført før 1941, vedrører dels bygningens karakteristiske frontkvist med luge, som er erstattet af en for bygningen fremmed kvist med to vinduer, dels det oprindelige bindingsværk i facadens 1. sal, som er delvist udtaget i forbindelse med isætning af højere vinduer. Hertil kommer de senere ændringer, hvor de sidste rester af stueetagens bindingsværk er fjernet og erstattet af en moderne facade, og hvor hele stueetagen og kælderen er fuldstændig ombygget. På baggrund heraf finder Kulturarvsstyrelsen ikke, at bygningen meningsfyldt lader sig reetablere. Det ombyggede hus i Brogade i Køge 19

20 Fredningsophævelser 2006 Overvej 2, Videbæk Kommune. Fredningsophævelsen blev besluttet den 30. juni Fredningsophævelsen omfatter gårdanlægget med det fritliggende stuehus (1873, fredet i 1995), de tre sammenbyggede avlslænger med kostald, lade og svinestald (begyndelsen af 1900-tallet), vaskehuset og maskinhuset samt gårdspladsen med brostensbelægning. Begrundelsen for beslutningen er, at Kulturarvsstyrelsen finder, at ejendommen i dag fremstår i en så ringe tilstand, at det ikke i en fredningsmæssig sammenhæng giver mening at sætte den i stand, da de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kunne begrunde fredningens opretholdelse ikke mere er til stede, og heller ikke meningsfyldt lader sig genskabe. Gården ved Videbæk 20

21 Fredningsophævelser 2006 Store Pottergade 3, Aabenraa Kommune Fredningsophævelsen blev besluttet den 10. november Fredningsophævelsen omfatter forhuset (1865, fredet i 1977). Begrundelsen for beslutningen er, at Kulturarvsstyrelsen finder, at bygningens indre har gennemgået en række radikale ændringer, der virker fremmede for bygningens oprindelige arkitektur. I stueetagen er stue, køkken og en del af bryggerset lagt sammen til ét stort rum, og den oprindelige gennemgang gennem huset er samtidig opløst. Hertil kommer, at døre, paneler m.m. er ændret i både form og overflader. Endvidere er lofterne på 1. sal og i stueetagen beklædt med lister. Også trappens nye udformning er fremmed for huset. Kulturarvsstyrelsen finder ikke, at det i dette tilfælde virker meningsfyldt at føre bygningens indre tilbage til en formodet tidligere tilstand. Kulturarvsstyrelsen lægger endvidere vægt på, at Aabenraa Kommune har oplyst, at Store Pottergade 3 i den kommende kommuneplan vil blive erklæret bevaringsværdig. Store Pottergade 3 i Åbenrå 21

22 Udvalgte restaureringssager 2006 Kulturarvsstyrelsen har i 2006 givet tilsagn om tilskud på 1 mio. kr. eller derover til følgende 11 ejendomme, fordelt med fem på Sjælland og seks i Jylland, men ingen på Fyn. Mindegade 4/Fredens Torv 1, Århus Kommune, Trods Katholm Kulturarvsstyrelsen gav tilsagn om tilskud på 1 mio. kr. til Trods Katholm den 16. marts Tilskuddet fra Kulturarvsstyrelsen skal anvendes til en istandsættelse af bygningens bindingsværksbagside med brug af de traditionelle håndværksteknikker og materialer. Fredningen fra 1970 omfatter lagerbygningen til korn og lignende (1850, muligvis af H.W. Schrøder). Baghuset til Mindegade 4/ Fredens Torv 1 i Århus under istandsættelsen 22

23 Udvalgte restaureringssager 2006 Bredgade 26, Københavns Kommune, Lindencrones Palæ Kulturarvsstyrelsen gav tilsagn om tilskud på 1 mio. kr. til Lindecrones Palæ den 24. marts 2004, men sagen afsluttedes, og tilskuddet udbetaltes først i Tilskuddet fra Kulturarvsstyrelsen skal anvendes til facadeistandsættelse af palæet, herunder fornyelse af sandstenssoklen og refendfugningen samt istandsættelse af vinduerne. Fredningen fra 1983 omfatter Lindencrones Palæ, bestående af forhuset (1751 af Nicolai Eigtved). Lindencrones Palæ på hjørnet af Bredgade og Sankt Annæs Plads i København 23

24 Udvalgte restaureringssager 2006 Nordhavnsgade 4, Århus Kommune, Stykgodspakhuset Kulturarvsstyrelsen gav tilskud om tilskud på 1 mio. kr. den 20. april Tilskuddet fra Kulturarvsstyrelsen skal anvendes til en udvendig restaurering af pakhuset, så facadernes arkitektoniske helhed genskabes. Restaureringen omfatter rekonstruktion af de manglende dør- og porthuller, restaurering og rekonstruktion af vinduer, døre og porte, fjernelse af senere betonpiller og rekonstruktion af murværk, omfugning af murværk, reparation/udskiftning af kobberinddækninger, -baldakiner over portene, -render og -nedløb samt etablering af rampe mod havnebassinet. Fredningen fra 2001 omfatter Stykgodspakhuset (1923 af stadsarkitekt Frederik Draiby og havneingeniør Holger J.N. Gebauer). Stykgodspakhus i Århus Havn før istandsættelsen 24

25 Udvalgte restaureringssager 2006 Ulstrup Skovvej 20-22, Hvorslev Kommune, Ulstrup Kulturarvsstyrelsen gav tilsagn om tilskud på 1 mio. kr. til Ulstrup den 15. juni Tilskuddet fra Kulturarvsstyrelsen skal anvendes til tagomlægning og reparation af tømmerkonstruktionen på agerumsladen på Ulstrup. Fredningen fra 1918 omfatter den trelængede hovedbygning med muren mod vest (nordfløj 1591, de øvrige fløje 1617, delvis ombygget 1766) samt avlsgårdens lade, nord- og sydlænge (1688) tillige med de mellem avlsgård og hovedbygning liggende grave. Luftfoto af Ulstrup med agerumsladen øverst i midten 25

26 Udvalgte restaureringssager 2006 Holmegårdsvej 71, Holmegaard Kommune, Holmegaard Kulturarvsstyrelsen gav tilsagn om tilskud på 1 mio. kr. til Holmegaard den 30. juni Tilskuddet fra Kulturarvsstyrelsen skal anvendes til sikring af Holmegårds stenfundament fra 1635, som står direkte ned i voldgraven. Stabiliseringen skal forhindre jorden under bygningen i at skride. Dette gøres ved opsætning af pladevægge under bygningen. Fredningen fra 1918 omfatter den trefløjede hovedbygning med tilbygning på nordfløjen (1609 ff.). Herregården Holmegqard på Sydsjælland 26

27 Udvalgte restaureringssager 2006 Emil Møllersgade 41-49, Horsens Kommune, Trævarefabrikken Bastian Kulturarvsstyrelsen gav tilsagn om tilskud på 1 mio. kr. til Bastian den 24. august Tilskuddet fra Kulturarvsstyrelsens skal anvendes til restaurering af de tidligere fabriksbygningers smede- og støbejernsvinduer og døre samt istandsættelse af dele af bjælkelaget. Fredningen fra 1988 omfatter trævarefabrikken Bastian, bestående af de to fritliggende bygninger (1875 af Jens Chr. Clausen), maskin- og kedelhuset med skorsten (1875 af Jens Chr. Clausen), den bagved liggende fløj (1896 og udvidet 1911 af Viggo Norn), tværfløjen (1911 og udvidet 1936 af Viggo Norn) og sydfløjen (1936 af Viggo Norn). Den tidligere trævarefabrik Bastian i Horsens 27

28 Udvalgte restaureringssager 2006 Rosenfeldt 1 m.fl., Vordingborg Kommune, Rosenfelt Kulturarvsstyrelsen gavn tilsagn om tilskud på 1. mio. kr. til Rosenfeldts magasinbygning den 3. oktober Tilskuddet fra Kulturarvsstyrelsen skal anvendes til istandsættelse af magasinbygningens tag og tagværk. Fredningen fra 1932 omfatter Rosenfelt bestående af de seks bygninger omkring den ottekantede gård ( af Christian Joseph Zuber), hovedbygningen ( af H.S. Sibbern), bøgehække og de omkransende lindealléer i haven sydøst for avlsgården samt jerngitteret, der lukker gårdanlægget mod sydvest. Rosenfelts magasinbygning 28

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet.

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Motivering for præmiering af de enkelte ejendomme beskrives kort i det følgende: Butiksfacader: Skovvejen

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Storegade 26 Torstensvej 5 HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Introduktion Bygningsforbedringsudvalgets møder 2012 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse

Læs mere

Beretning fra Frednings- og Bevaringsudvalget for 2013

Beretning fra Frednings- og Bevaringsudvalget for 2013 Beretning fra Frednings- og Bevaringsudvalget for 2013 Udvalgets sammensætning: Per Godtfredsen, arkitekt m.a.a., formand Helge Torm, cand. mag., næstformand Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a. Erica Mangaard

Læs mere

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 2 NYE LEJERE TIL CHARLOTTENLUND SLOT OG OMKRINGLIGGENDE BYGNINGER Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) søger nye lejere til Charlottenlund Slot

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

Referenceliste 30. november 2012

Referenceliste 30. november 2012 Referenceliste 30. november 2012 Dannerhuset, Kbh. Opført 1873-1875. Fredet. Bygherre: Dannerhuset Indvendig og udvendig restaurering, 2008-2012. Fæstningens Materialgård, Kbh. Opført i perioden 1748-1925.

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

De historicistiske villaer overflader og detaljer

De historicistiske villaer overflader og detaljer Overflader og detaljer De historicistiske villaer i Rosenvængets kvarter har en række karakteristiske detaljer, der går igen, og som det er afgørende vigtigt at passe på, når huset skal sættes i stand

Læs mere

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE KIRKEPLADSEN 1 RINGKØBING VMB V I L H E L M S E N, M A R X E N & B E C H J E N S E N A / S Arkitektfirma MAA/Danske ARK Skovvejen 46 i 8000 Aarhus C vmb@vmb-arkitekter.dk

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

En firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger samt et tidligere mejeri og to maskinhuse.

En firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger samt et tidligere mejeri og to maskinhuse. RANDERS KOMMUNE Eriksborgvej 41 Lemvej 70, Lem Mikkelstrupvej 33 Romaltvej 89, Over Romalt Tjærbyvej 180, Tjærby Tjærbyvej 202, Tjærby Vestrupvej 132, Gimming Viborgvej 99 67 RANDERS KOMMUNE Eriksborg

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen. Kulturministeriet

Kulturarvsstyrelsen. Kulturministeriet Landbrugets bygninger Fyn 1850-1940 Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet Landbrugets bygninger 1850-1940 Den firelængede gård er for de fleste af os indbegrebet af en dansk bondegård, og selv om der fra

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

BYGNINGSREGISTRANT 1

BYGNINGSREGISTRANT 1 1 BYGNINGSREGISTRANT BYGNINGSREGISTRANT Bygningsregistranten er udarbejdet som bilag til Lokalplan 9-9A af Ærøskøbing Kommunes Tekniske Forvaltning i samarbejde med Sven Allan Jensen as, Aalborg Redaktionen

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE JUNI 2010 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2009 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION Historicismen var en stilperiode, hvor industrialiseringens nye byggetekniske og industrielle landvindinger, sammen med romantikkens fokus på arkitekturhistorieog

Læs mere

Nordborg Kirkes bygningshistorie

Nordborg Kirkes bygningshistorie Nordborg Kirkes bygningshistorie En summarisk beskrivelse - med udgangspunkt i beskrivelsen i Danmarks Kirker samt iagttagelser gjort under facaderenovering og gennemgang af tagværk i forbindelse med forberedelser

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Borgergade 105-107 Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Arbejdernes Andels-Boligforening og Silkeborg Boligselskab har i samarbejde været drivkraften bag dette toneangivende byggeri i centrum af Silkeborg.

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 1 KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 Boligselskabet: Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kjellerup er en almen boligorganisation, der administrerer

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk Februar 2011 Beliggenhed Bebyggelsen er beliggende i den sydlige del af Silkeborg. Svejbæk er et særdeles attraktivt og naturskønt område med Gudenåen, søer samt store rekreative skovområder. Resenbro

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 50 1 Sammenfatning nr. var en

Læs mere

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 opførelsesår: 1900 (?) (se Saltoftevej 3) til/ombygning: 1978 antal etager/bygningsform: 1 etage, 1ængehus sammenbygget med nr. 3 fagdeling: 4 fag gulvkote: G,90 sokkelhøjde:

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER BOLIG GRÆKENLAND AR KITEK TENS AF TRYK HØJLOFTEDE, KALKEDE RUM I DOUCE TONER. RÅ STENMURE, SORTMALEDE VÆGGE OG LOFTER OG ET LANGT KØKKENBORD OPHÆNGT I EN STÅLWIRE. PÅ DEN GRÆSKE Ø LESBOS LIGGER ET FANTASTISK

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R BAKKEHUSENE KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 21.01.2013, 25.01.2013 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

Fredningsforslaget omfatter: Hammersholm slotsladegård stuehuset, de 2 lader og gårdspladsen med møddingplads og egetræ.

Fredningsforslaget omfatter: Hammersholm slotsladegård stuehuset, de 2 lader og gårdspladsen med møddingplads og egetræ. Region: Bornholm Kommune: Bornholm Adresse: Langebjergvej 15, 3770 Allinge Matr.nr.: Mtr. 1a Allinge Sandvig. Ejer: Naturstyrelsen, Bornholm Kontaktperson: Fuldmægtig Kim Eilif Pedersen, e mail.com kpe@nst.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. maj 2008 NKN-33-02129 Inv Afgørelse i sagen om opførelsen af

Læs mere

Charmerende kontorlejemål på Grønningen

Charmerende kontorlejemål på Grønningen Charmerende kontorlejemål på Grønningen Kontorlokaler i Københavns nok flotteste ejendom med beliggenhed ved Kastellet, Langelinie og Nyboder M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Udlejning af boliger på Fyn.

Udlejning af boliger på Fyn. Udlejning af boliger på Fyn. Vesterhavnen 10-12, Nyborg Bredgade 91 5560 Aarup www.sepgruppen.dk Tillid mellem lejer & udlejer Troværdig & tillid er to vigtige parameter når man skal leje en bolig. Som

Læs mere

lse tte sæ d n r ista fo n la s - P u h g a B 7 rv to y N n e m m o d n je E Ver. 1.2

lse tte sæ d n r ista fo n la s - P u h g a B 7 rv to y N n e m m o d n je E Ver. 1.2 Ejendommen Nytorv 7 Baghus - Plan for istandsættelse Ver. 1.2 Beskrivelse Pakhuset i gården Nytorv 7, der er ejet af Nordea, har i en årrække ligget ubenyttet. Vi så det sidst omkring år 2000, hvor det

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

Kontor + kælder 367 m²

Kontor + kælder 367 m² - til leje... Kontor + kælder 367 m² Pakhusgården, Rugårdsvej 101 5000 Odense C Attraktiv domicilejendom med stor synlighed Meget attraktiv beliggenhed mod Rugårdsvej - et lejemål med sjæl og atmosfære

Læs mere

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Byens Netværk 17.02.09 Tekst og foto: Ditte Frisk Hansen Det gamle fredede Overformynderi i Stormgade har fået ny funktion: Call

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

Årsberetning 2007. Kulturarvsstyrelsen Bygninger

Årsberetning 2007. Kulturarvsstyrelsen Bygninger Årsberetning 2007 Kulturarvsstyrelsen Bygninger Forside med detalje af murværk på Odden Hovedgård. Foto: Erik Einar Holms Tegnestue. Indhold 5 Forord 6 Fredningsbeslutninger 6 Knippelsbro, København 8

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Tage Lyneborg Tegnestue

Tage Lyneborg Tegnestue Tage Lyneborg Tegnestue St. Annæ Plads 7 1250 København K tlf. 33 15 29 18 fax. 33 15 29 08 e-mail: lyneborg@pc.dk SE: 76 865 213 bank: Nordea 2102 8420107898 Fremtidens Foreningshus 1 Facade mod syd 1:200

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 711. Købmagergade 44-46. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 711. Købmagergade 44-46. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 711 Købmagergade 44-46 Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Købmagergade 44-46 Dato: 01.02.2013

Læs mere

Lydum Mølle Redegørelse vedrørende Lydum Mølles bygninger. Anvendelse og tilstand.

Lydum Mølle Redegørelse vedrørende Lydum Mølles bygninger. Anvendelse og tilstand. Redegørelse vedrørende Lydum Mølles bygninger. Anvendelse og tilstand. Lydum Mølle 1955-1960 Indhold: Indledning Møllens bygningsmæssige udvikling Møllens fremtid Anlæggets tilstand Bygningskulturelt Råd

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE AUGUST 2008 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2007 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 781,3. Område 1, Bülowsvej 17 (bygn. 37, 38A, 38B, 40)

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 781,3. Område 1, Bülowsvej 17 (bygn. 37, 38A, 38B, 40) Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 781,3 Område 1, Bülowsvej 17 (bygn. 37, 38A, 38B, 40) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn:

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

LEH. lavenergihuse.net arkitekttegnede huse

LEH. lavenergihuse.net arkitekttegnede huse LEH LEH 21 Horsens 145 m2 Byggeår 2012 LEH 21 Horsens 145 m2 Minimalistisk stil med ensidig tag hældning. Et hus, der åbner sig op, med store glaspartier, som giver optimalt lysindfald i living områderne.

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Villa for billedhugger Adam Fischer.

Villa for billedhugger Adam Fischer. Villa for billedhugger Adam Fischer. Region: Hovedstaden Kommune: Gentofte Adresse: Femvejen 2, 2920 Charlottenlund Matr.nr.: 2 HG, Bernstorff Arkitekt: Georg Jacobsen Ejer: Enkefru Brockdorff (ejer er

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

Skæring Parkvej i Egå

Skæring Parkvej i Egå Parkvej i Egå Nye lavenergiboliger tæt ved strand og by 13 arkitekttegnede funkisboliger Skønne solfyldte haver og terrasser Tæt på skov, strand og by Klik ind på www.skæringparkvej.dk Spørring Hårup Parkvej

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 716. Sankt Peders Stræde 19. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 716. Sankt Peders Stræde 19. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 716 Sankt Peders Stræde 19 Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Sankt Peders Stræde 19 Dato:

Læs mere