Hvordan kan man bruge husketeknik i kemi?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan kan man bruge husketeknik i kemi?"

Transkript

1 Hvordan kan man bruge husketeknik i kemi? Jan Ivan Hansen, Herlufsholm Skole & Gods, Indledning Ole Terney 1) og jeg er ved at skrive en bog, som handler om mnemoteknik og hvordan man kan bruge teknik til at huske kemi og til dels biokemi. Bogen behandler også andre emner fx begrebet læring, pædagogik og skolepolitik, hvad hukommelse og forståelse har til fælles og hvordan de to ting hænger sammen. Ligeledes giver bogen nogle gode råd om lektielæsning og studieteknik, idet der er særlig fokus på det at læse, forstå og især huske en faglig tekst. Bogen indeholder også et kapitel, som vi har kaldt en værktøjskasse til den glemsomme lærer. Her præsenteres bl.a. teknikker, der kan hjælpe læreren med at huske navnene på alle de nye elever og andre praktiske husketing. Bogen er p.t. på 337 sider, inklusiv bilag, og vi håber på, at den udkommer inden 2014 er omme. Bogen henvender sig både til kemilærere og elever/studerende, som vil lære at anvende husketeknik i undervisningen eller i studiet. Bogens konkrete eksempler tager primært udgangspunkt i kemi på gymnasieniveau, men der er også bilag, som har et højere fagligt niveau. Universitetsstuderende, som læser kemi/biokemi kan således også have glæde af at læse bogen, idet det er de samme basale huskeprincipper man bruger, uanset om det er stof på gymnasieniveau eller universitetsniveau, der skal huskes. Det er vores håb, at bogen kan bidrage til at sætte fokus på begrebet læring set i et hukommelsesperspektiv og på den måde nuancere det dominerende syn på læring, som er meget forståelsesfikseret (se senere). Bogen udfordrer således det syn på læring, der ikke anerkender betydningen af hukommelse, når noget skal læres og forstås. Bogen er altså både er praktisk indføring i, hvordan man kan bruge husketeknik til at lære kemi (og biokemi), men også en debatbog om læring og pædagogik. Bogen er den mest omfattende tekst, som er skrevet på dansk 2), der oversætter de husketeknikker, som anvendes i hukommelsessport, til praktisk anvendelse i skolefagene kemi og biokemi. Jeg underviser en gruppe elever fra Herlufsholm Skole i husketeknik under det, der hedder Ekstraskolære aktiviteter. Vi mødes om eftermiddagen ca. 2 gange hver måned. Ligeledes prøver jeg på at implementere husketeknik i min almindelige kemiundervisning. Det er ikke helt nemt, da klassernes almindelige forståelsesarbejde med stoffet tager ret meget tid, og vi har jo generelt ikke særlig meget tid til at nå alt det, vi skal igennem på et skoleår. Men jeg prøver. Mnemoteknik en gammel opfindelse Husketeknik er en gammel opfindelse. Allerede i den græske oldtid arbejdede man meget med husketeknikker. Hukommelsens muse hed Mnemosyne, og husketeknik kaldes derfor også for mnemoteknik 3). Mnemoteknikker er i dag forfinet til perfektion af nørder, der deltager i hukommelseskonkurrencer. Her konkurrerer de om at huske de mest utrolige ting. Her er eksempler på nogle af de imponerende præstationer, som folk, der har lært husketeknik på ekspertniveau, kan levere 4) : Tyskeren Simon Reinhard lærte rækkefølgen af et spil kort på 21,19 sekunder ved de åbne tyske mesterskaber i 2011 Englænderen Ben Pridmore lærte 28 spil kort (1456 spillekort) på en time ved verdensmesterskaberne i 2010 Tyskeren Johannes Mallow lærte 501 tal i rækkefølge på 5 minutter ved verdensmesterskaberne i 2013 Tyskeren Boris Nikolai Konrad, der i øvrigt er fysiker og arbejder som hjerneforsker ved Max Planck Instituttet i München, satte verdensrekord i at huske navne, da han i 2010 satte 201 korrekte navne på 201 ansigter i løbet af 15 minutter. I 2011 satte han en ny verdensrekord ved at lære fornavne og fødselsdage for 21 personer på kun 2 minutter! 5) Nørdernes liv og deres utrolige præstationer er fx beskrevet af Joshua Foer 6) i hans fremragende bog. Hukommelsesfolkene har ikke Savant Syndrom 7), men de er bare smadder gode til husketeknik. Deres superpræstationer kræver altså gode teknikker, og så en masse træning men deres hjerner er helt normale. Alle kan lære husketeknik, og grundprincipperne er ret simple, så du vil relativt hurtigt kunne lære basal mnemoteknik og få glæde af det i din hverdag og dit studie/arbejdsliv, men det kræver meget tid og træning at opnå ekspertniveau. I denne artikel får du et lynkursus i husketeknik! Nu skal du ikke tro, at man får en fotografisk hukommelse af at lære husketeknik. Uanset hvordan ting er lært, så vil det blive glemt med tiden, med mindre det bliver brugt eller repeteret. MEN LMFK-bladet 3/

2 hvis ting er lært vha. mnemoteknik, så vil du kunne huske meget større mængder af informationer og i væsentlig længere tid, end hvis det er lært vha. de sædvanlige metoder. I dag har de fleste mennesker glemt, hvordan man husker vha. effektive metoder. Det er der mange årsager til; fx opfindelsen af skriftsproget og bogtrykningen, opgøret med Den sorte skole samt en udbredt brug af hjælpemidler, der tjener som såkaldt ekstern hukommelse; mobiltelefon, elektronisk kalender, papirkalender, papir og blyant, m.m. 8) Alle disse ting repræsenterer fremskridt og er til stor gavn i mange sammenhænge, så jeg er ikke ude på at brænde alle bøger eller tilsvarende tåbeligheder! sidst, men ikke mindst, har synet på læring forandret sig, således at hukommelse og paratviden ikke længere har en central plads i skolesystemet, hvilket både er godt og skidt. Det ændrede syn på læring og hukommelse har nogle konsekvenser i forhold til vores evne til at tilegne os viden; vi er simpelthen blevet dårligere til at tilegne os faglig viden, som vi kan opbevare i vores langtidshukommelse. At dette ikke er ligegyldigt, argumenterer jeg for i næsten afsnit. Vi har glemt, hvordan man husker effektivt men gør det noget? Gør det så noget, at de fleste i dag ikke ved, hvordan man husker effektivt? Både nej og ja. Nej, fordi der er mange ting, som ikke er vigtige at huske i sit hoved eller ligefrem ville være spild af tid at lære udenad. Den viden, du ikke behøver at have i dit hoved, udgøres af ikke kernestofvinden (se næste afsnit); fx data fra databogen/databaser i fysik kemi, læreplanen i kemi eller tilsvarende det kan jeg slå op viden. Ja, da det er meget vigtigt, at kunne huske effektivt, fordi uden hukommelse har du ingen viden hverken faktuel viden eller forståelsesviden. Det er en almindelig misforståelse, at bare fordi noget er forstået, så lagres det per automatik i langtidshukommelsen. Jeg siger ikke, at forståelse ikke er super vigtigt forståelse giver bare ingen garanti for, at det man har forstået i dag, også er noget man kan huske næste gang, man skal bruge det. Faktisk skal forståelse også huskes! Det er en konsekvens af hjernens biologi. Biologen Troels Wolf skriver dette: Hukommelse og læring hænger sammen. Læring er, ud fra en biologisk definition, de processer i hjernen, der skaber hukommelse. Kun når læringen sætter sig spor i hjernens neurale netværk, kan man sige, at man har lært noget. Læring giver kun mening, hvis det resulterer i mere eller mindre langvarige ændringer i nervecellerne og deres forbindelser. Ændringerne er årsag til at både kendte og ukendte opgaver klares bedre. 9) Når noget er forstået, er det meget nemmere at huske, blandt andet fordi det giver mening 10) for hukommelsen. Al læring starter således med forståelse 11), men glemmer du at huske det, du har forstået, er læringsprocessen ikke bragt til ende, og du risikerer at klare dig middelmådigt til eksamen, selv om du har et kvikt hoved. Hvorfor? Du har simpelthen glemt for meget af det, du engang havde forstået! Sten Clod Poulsen er cand. psych. med specialisering inden for psykologisk pædagogisk forskning. Han har forsket i hjernen og læring i mange år. Han skriver blandt andet: En intellektuel indsigt kan lette erindringen, men garanterer ikke automatisk erindring. Den opfattelse, at indsigt og forståelse er ensbetydende med, at stoffet fæstnes i bevidstheden, er almindelig blandt danske lærere. Selv har jeg ikke i mit arbejde som forsker set en eneste undersøgelse, der utvetydigt beviser, at forståelse af komplekse faglige fænomener og tankegange automatisk lagres i langtidshukommelsen på en måde så den let og ubesværet kan genkaldes over lange tidsrum. Da der i dag kun sjældent bruges mere direkte overhørende udspørgninger i klasseværelset og eleverne som regel kan trække på mange materialer under løsning af opgaver kan det tillige være vanskeligt at afgøre, hvorvidt og hos hvor mange forståelsen overhovedet har været til stede i den form læreren forestiller sig. Sten Clod Poulsen forsætter: Forståelse handler ofte om relationer imellem begrebsmæssig viden, modeller o.l. Relevant og klart struktureret viden inde i hovedet er derfor en nødvendig forudsætning for en klar tænkning og forståelse. At omfattende boglige vidensformer er solidt placeret i langtidshukommelsen og kan fremdrages og kombineres med den tilkommende viden i korttidshukommelsen og arbejdshukommelsen er forudsætningen for enhver dybere faglig forståelse. Forståelse trækker på den nødvendige faglige basisviden i form af fakta, begreber og modeller, som findes i langtidshukommelsen. 12) Jeg har ofte hørt argumentet, at vi kun behøver at lære vores elever, hvordan de skal søge informationer og viden, da vi lever i en tid, hvor stort set alle informationer er tilgængelige på internettet. Vores elever behøver derfor ikke have så megen kemisk viden i deres hukommelse, men til gengæld, skal de have meget viden om, hvor og hvordan de kan søge viden. Det er et synspunkt, jeg kun til dels er enig i. Det er super vigtigt, at vores elever har lært kritisk informationssøgning. Men igen, forståelse trækker på den nødvendige faglige basisviden i form af fakta, begreber og modeller, som findes i langtidshukommelsen. Så hvis eleverne ikke ved en masse, så kan de ikke vurdere lødigheden af de informationer, de støder på, fx på internettet 13). De kan heller ikke læse og forstå en test, som har et fagligt højt niveau. 64 LMFK-bladet 3/2014

3 Kernestoffet er værd at huske og opbevare som kemisk viden i langtidshukommelsen! Hvad er vigtigt at huske og opbevare som viden i langtidshukommelsen? faglige problemstillinger/opgaver/teksten skal forstås og løses ud fra. I kemi udgøres kernestoffet fx af definitioner, formler med navne, det kemiske formel og symbolsprog, stoffernes fysisk kemiske egenskaber, fremstilling og anvendelser, reaktionsskemaer. Jeg nøjes her med at anlægge to betragtninger, som afhænger af, hvad den konkrete viden skal bruges til. Den studerende/eleven skal gøre sig disse overvejelser: 1) Hvis din viden skal bruges til at bestå en bestemt eksamen i kemi, så skal du have styr på de faglige eksamenskrav og teste om du kan leve op til kravene; a) I hvilke dele af pensummet må du bruge hjælpemidler, som du kan støtte dig til forståelses og hukommelsesmæssigt set? b) Hvilke dele af pensummet skal du kunne i dit hoved altså hvad skal være til stede som disponibel, kemisk viden i din langtidshukommelse? Er der dele af stoffet, i A og B, som du skal arbejde yderligere med for at den nødvendige faktuelle og forståelsesmæssige viden er lagret grundigt i hukommelsen? Her kan du med fordel anvende papirtesten, se senere. 2) Hvis din kemiske viden skal bruges som et studieforberedende element 14), så kan det lette studiestarten, at du har styr på de vigtigste dele af kernestoffet. Uden viden i din hukommelse, starter du på bar bund på dit studie! Kernestoffet er de dele af kemifaget, som danner den rygrad af viden, som ny viden skal bygges oven på, og som Nu til dit lynkursus i husketeknik Der findes mange forskellige mnemoteknikker, og jeg kan selvfølgelig ikke præsentere dem alle her. Man skal selvfølgelig kun bruge husketeknik til de ting, man har svært ved at huske, se papirtesten senere. De fleste husketeknikker bygger på principper som fx forøget mening 15) og bedre kodning 16) af det, der skal huskes samt effektiv stedfæstelse 17) og genkaldelse 18) af de informationer, som er kodet i hukommelsen. Dette gøres typisk vha. rim og remser, associationer, visualiseringer samt stedfæstelse i den episodiske langtidshukommelse 19) via ruteplaner. Ud over at være et effektivt redskab til at huske, så gør mnemoteknik den ofte kedelige øvelse, det er at huske noget, til en sjov og kreativ opgave. Vi vil først se på rim og remser, som virker positivt på hukommelsen, idet rim og remser tilføjer mening og association 20), til det man skal huske. Rim & remser Forskning har vist, at når du forsøger at huske et ord, kan andre ord, der rimer med det ord, du skal huske, være effektive stikord til at hjælpe at huske det, du skal huske 21). Lad os tage nogle eksempler. Et velkendt eksempel på et rim, som skal forhindre ulykker i kemilaboratoriet: Syre i vand, det går an. Vand i syre, gør gode råd dyre. Jeg har med stort held brugt rim og remser til at hjælpe mange kemic elever med at huske alle de begreber, symboler, enheder og beregninger, som hører til kemiske mængdeberegninger. Fx bruges remsen stor Mand løfter nemt lille mand til at opstille en regnetrekant, hvor m er løftet op over M og n. n m M Brug af regnetrekanten: vandret streg betyder dele/dividere, lodret streg betyder gange. Dvs. når n ganges med M (lodret streg imellem) fås m. Hvis m deles/divideres med n (vandret streg imellem) fås M. Hvis m deles/divideres med M (vandret streg imellem) fås n. n N N A Tilsvarende er NATO`s generalsekretær, Anders Fogh Rasmussen (N A TO Anders den stærke mand i NATO), symbol for N A og Noller fra Brødrene Olsen er symbol for N. Huskeremsen for opstilling af regnetrekanten lyder: N A TO Anders LMFK-bladet 3/

4 løfter nemt store Noller. Altså, stærke N A TO Anders løfter nemt store Noller op i triumf efter Brødrene Olsen har vundet det internationale Melodi Grand Prix i Stockholm, år Dvs. N er øverst og n og N A er for neden i regnetrekanten. På lignende måder har jeg lavet husketeknikker til alt andet eleverne skal kunne i mængdeberegninger. Eleverne behøver på ingen måde at bruge mine huskeremser. De må meget gerne finde på deres egne for hvor mange 16 årige kender fx Noller fra Brødrene Olsen? Pointen er, at eleverne hurtigt fanger ideen, bruger de af mine huskeremser, som de nu finder egnede, og så finder på deres egne, hvor det er nødvendigt. Landene nr. 1 er størst, nr. 20 mindst Din association? Mit forslag til association/visualisering 1. Rusland Putin drikker vodka 2. Canada Gæs i flugt 3. USA Obama holder en livlig tale, hvor han fægter med arme og ben 4. Kina Kung Fu munke kæmper mod hinanden 5. Brasilien Karneval i Rio gang i den 6. Australien Kænguru hopper rundt 7. Indien Ris med karry syder og bobler 8. Argentina Messi dribler med bolden i fuld fart 9. Kazakhstan Borat hopper ud af en kasse 10. Algeriet Alger i vild vækst 11. Congo Congobajer vælter og smadres 12. Grønland Grønlænder laver grønlændervending i kajak 13. Saudi-Arabien Sav saver igennem olietønde, olie vælter ud 14. Mexico Sambrero fyldes med pandekager til ud over kanten 15. Sudan Baby skamsutter en dansk sut 16. Indonesien Inder sætter neg op på marken 17. Libyen Gadaffi render rundt med libero ble på 18. Iran Khomeini holder en meget livlig tale i et bedetårn 19. Mongoliet En mongol sejler rundt i en gondol 20. Peru Per spiser rugbrød Denne huskeremse giver altid anledning til et godt grin i klassen: to måger nødlader. Bogstavet m ligner en flyvende måge. Remsen kan bruges til at opstille masse mol skemaet i den rette rækkefølge. Det normale masse mol skema omfatter m (masse; g), M (molarmasse; g/mol) og n (stofmængde; mol): reaktant A + reaktant B produkt C + produkt D m M n Når man bevæger sig oppefra og ned igennem skemaet, deler man, dvs. m delt med M giver n (forestil dig, at de to måger deler sig, når de nødlander). Når man bevæger sig nede fra og op igennem skemaet, skal man gange det omvendte så n gange M giver m. Man kan bare tænke på, at den store Måge er tung i gumpen og flyver lavere end den lille måge, og så har man rækkefølgen m M n i skemaet, startende med lille m øverst. Locimetoden eller ruteplanmetoden En meget vigtig mnemoteknik er locimetoden også kaldes ruteplanmetoden. Metoden er formentlig den bedste teknik til at huske store mængder af informationer i lang tid. Locimetoden snyder hjernen til at tro, at vi har oplevet noget, som er knyttet til et fysisk sted, som vi faktisk ikke har oplevet i virkeligheden. På den måde kan vi narre hjernen til at huske noget, som om vi faktisk har oplevet det i den virkelige fysiske verden, selv om det er ren fiktion. Man kan sige, at der skabes falske erindringer i vores hukommelse. Ting, vi har oplevet, som er knyttet til et fysisk sted, husker vi særligt godt! Det er nemlig lagret i den såkaldt episodiske langtidshukommelse. Lad os tage et eksempel, hvor vi også har indbygget et kontrolforsøg, så du kan sammenligne almindelig hukommelse med anvendelsen af husketeknik. Du skal lære de 20 største lande, arealmæssigt set, i rækkefølge 22) vha. locimetoden/ruteplanmetoden. Ved locimetoden skal landenes navne oversættes til billeder, som du kan se tydeligt og levende for dit indre blik. Du skal først forbinde landets navn, på en for dig logisk og naturlig måde, med det billede, du knytter til landet. Metoden kaldes association og visualisering, idet visualisering betyder billeddannelse og association kan oversættes til det minder mig om. Ved association sammenkæder vi noget, vi allerede kender, med det, vi ikke kender, og som skal huskes. Hvorfor skal landenes 66 LMFK-bladet 3/2014

5 navne laves om til billeder for vores indre blik? Fordi vores hjerne er super god til at huske fantasifulde og levende billeder, men er rigtig dårlig til at huske abstrakte 23) ord og begreber. Dette er testet af psykologer ved mange forsøg, og nu får du lejlighed til at prøve det af på din egen hjerne. Hjernen husker fx normalt et levende billede af Putin, som drikker sig fuld, meget bedre end ordet Rusland. Jeg giver i tabellen øverst på forrige side forslag til visualiserbare associationer for de 20 lande. Tag de af mine associationer, som du finder brugbare. Der hvor du ikke kan bruge mine forslag, finder du bare på noget selv. første rum, du kommer ind i, være næste rutepunkt. Fortsæt på den måde og find i alt 20 punkter på ruten gennem huset. Det er vigtigt, at punkterne ligger i en logisk rækkefølge, så er de lettere at huske. Punkter skal være rimeligt store og forskellige fra hinanden. Jeg har nu 20 rutepunkter i alt, når jeg kombinerer de to ruter. Lav nu din egen ruteplan med 20 punkter. Forestil dig rutepunkterne for dit indre øje, så tydeligt som muligt. Gå igennem din ruteplan både forlæns og baglæns, så du er sikker på, at du kan den. Lav en logisk rækkefølge. Jo flere rutepunkter man har i samme fysiske rum, jo mere træning kræver det at holde styr på den information, man skal lægge ind på de enkelte rutepunkter. Undgå derfor at have mere en 2 rutepunkter i samme rum, da du er utrænet i metoden. Man må gerne gå igennem vægge og gulve for at få 20 rutepunkter. Det er dog vigtigt, at dine associationer er noget konkret, du kan se for dit indre blik og som du forbinder med landene på en entydig måde. Den første indskydelse du får, er ofte den, der vil virke bedst. Lad være med at spilde tid og fokus på at finde perfekte associationer. Brug det første, der popper op i dit hoved, som du kan danne et tydeligt billede af for dit indre blik. Nu har du lavet de visualiserbare associationer. Hvor lang tid tog det sådan cirka? At lave associationer er det i locimetoden, som tager længst tid. Men øvelse gør mester. Når du har fået rutine i det, går det meget hurtigere, idet du er blevet trænet i den kreative proces, som associationsdannelse jo er. Lige nu tænker du måske: hold da op, hvor er det besværligt. Ja, men hav lige lidt tålmodighed og giv det en chance ok? Nu skal du lave en ruteplan (på engelsk Memory Palace) på 20 rutepunkter. Hvad vil det sige? Du finder et fysisk sted, som du kender godt i forvejen; fx dit hus, din skole, en vens lejlighed, en park, vejen fra dit hus til skolen, osv. Så forestiller du dig, at du går/kører en tur, hvor du visualiserer/ser de ting, du støder på, for dit indre øje. Prøv fx at forestille dig dit hus eller dit barndomshjem. Start udenfor, lige foran hoveddøren, og lad det Sådan ser min ruteplan ud for haven på Mejerivej 5 i Næstved, hvor jeg bor: 1. Postkassen ved indkørslen 2. Carporten 3. Værkstedet 4. Brændeskuret 5. Rækværket 6. Stenterrassen 7. Drivhuset 8. Redskabsskuret 9. Gasmåleren 10. Forhaven Dette er en udendørs ruteplan, og de er lidt vanskeligere at have at gøre med end en indendørs ruteplan. En indendørs ruteplan med 10 rutepunkter på Mejerivej 5 kunne være 1. salen: 11. Hovedtrappen 12. Gangen 13. Badeværelset badekarret 14. Badeværelset ved vasken 15. Køkkenet spisebord 16. Køkkenet komfuret 17. Terrassen 18. Stuen 19. Malenes værelse 20. Trappen ned til kælderen Nu skal du visualisere associationerne for landene i din ruteplan. Det skal gøres i et hug og i et rask tempo. Når du har visualiseret det, du skal se på rutepunktet, så gå videre til næste punkt. Visualiseringen tager få sekunder per rutepunkt. Jeg ser følgende for det indre øje på Mejerivej 5 i Næstved: 1. Putin drikker vodka og kaster op i postkassen 2. Gæs flyder igennem carporten 3. Obama holder livlig tale inde i værkstedet 4. Kung Fu munke kæmper inde i brændeskuret 5. Et karneval bryder igennem rækværket 6. På stenterrassen hopper en kænguru rundt 7. Inde i drivhuset flyder det med boblende ris og karry 8. Inde i redskabsskuret dribler Messi rundt 9. Omme bag ved gasmåleren hopper Borat op af en kasse 10. I forhaven er der alger i vild vækst. 11. Ned ad hovedtrappen vælter Congobajere, som smadres 12. I gangen laver en grønlænder grønlændervendinger i kajak 13. I badekarret saves en olietønde over 14. Håndvasken flyder over med sombreoer og pandekager 15. På spisebordet skamsutter en kæmpebaby en sut LMFK-bladet 3/

6 16. På komfuret sætter en inder neg op 17. På terrassen render Gadaffi rundt med liberoble på 18. I stuen holder Khomeini en meget livlig tale i et bedetårn 19. På Malenes værelse ror en mongol i en gondol 20. Nede på kældertrapper løber Per rundt og spiser rugbrød. Det er vigtigt at bruge disse principper ved visualiseringen af associationerne: Se tingene så tydeligt som muligt for dit indre øje Lav bevægelse stillbilleder huskes meget dårligere end hvis der er bevægelse og interaktion altså der skal ske noget Sæt farver på Overdriv antal; 100 Congobajere, der vælter ned ad trappes huskes bedre end kun 1 Overdriv proportioner; visualiser en kæmpebaby på køkkenbordet Brug ting du kender i forvejen. Det er svært at danne et billede af noget, man ikke kender godt Brug alle dine sanser ikke kun dit indre øje. Forestil dig smagen af Congobajeren, lyden af flasken, som smadres mod trappen, lugten af cacao, mærk det kolde vand, når der laves grønlændervending i gangen osv. Prøv nu at visualisere landene i din egen ruteplan. Repeter det hele! Test dig selv. Kunne du huske landene i rækkefølge? Du har sikkert lidt fejl, for det er første gang, du prøver metoden. Lad være med at tænke på din ruteplan i en hel uge, og se så hvor mange af landene du kan huske ved at gennemgå ruteplanen for dit indre øje. du brugte på at lave associationer og visualisering i din ruteplan. De 20 største byer, mht. antal indbyggere er, opskrevet i rækkefølge med den største by først: 1. Tokyo, 2. Shanghai, 3. Mexico City, 4. New York, 5. São Paulo, 6. Mumbai, 7. Delhi, 8. Kolkata, 9. Jakarta, 10. Istanbul, 11. Dhaka, 12. Los Angeles, 13. Karachi, 14. Rio de Janeiro, 15. Osaka Kobe, 16. Cairo, 17. Lagos, 18. Beijiing, 19. Manila, 20. Moskva. Kan du rækkefølgen? Lad være med at tænke på de 20 byer i en hel uge, og se så hvor mange du kan huske. Hvilken metode er bedst? Din almindelige eller mnemoteknik? Tænk på, at din almindelige metode har du brugt hele livet, men du har kun brugt ruteplanmetoden en gang. Du vil opdage, at jo mere du træner ruteplanmetoden, jo mere suveræn bliver den i forhold til de almindelige metoder, du har brugt før. Hvis du vil bruge ruteplanmetoden til at huske andre ting, så skal du bruge en ny ruteplan, da der ellers vil opstå interferens: du blander tingene sammen og de nye visualiseringer kan skubbe de gamle ud af hukommelsen. Eksempler på brug af ruteplanmetoden i kemi Spændingsrækken er ikke vigtig at kunne huske udenad, men den er vigtig at kunne anvende og forstå. Men spændingsrækken er en sjov og sigende hukommelsestest. Da jeg underviste på Næstved Gymnasium og Hf spurgte jeg en masse af mine kemikollegaer om de kunne huske gymnasieudgaven af spændingsrækken: K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Pb H Cu Ag Pt Au Det kunne ingen af dem, og jeg kunne heller ikke selv, på trods af, at vi alle havde set spændingsrækken et utal af gange. Så satte jeg mig ned og brugte samlet 15 minutter på at lave associationer og visualiserede dem i en ruteplan, og siden har jeg kunnet huske spændingsrækken udenad! Jeg lærte spændingsrækken vha. disse associationer, som jeg visualiserer på 14 rutepunkter i et industriområde ved Næstved: Guden Kali (K) spreder gødning gang i rockerbaren (Ba) kridtstreger (Ca) på vejen ved krydset saltbøsser(na) vælter ved Smedevænget brændende vejskilt lavet af magnesium aluminiumsfælge triller over vejen der skydes med zinksøm fra sømpistol, duk dig Eiffeltårnet (Fe) skyder op fra stenen ved indkørslen til maskinfabrikken Blybatterier vælter ud af Johns BMV vandbassinet (H) svømmer over kobberkedler vælter ned fra taget sølvpokaler glimter på taget Michael Jackson danser på taget med sin platinplade guldbarre får taget til at kollapse. Prøv nu selv at huske spændingsrækken vha. mnemoteknik! Nu er det som sagt ikke vigtigt at kunne spændingsrækken udenad. Det er bare en god illustration af, hvor nemt det er at huske noget, der normalt er svært at huske, vha. teknik. Nu til kontrolforsøget. Prøv at huske de 20 største byer i verden udenad vha. din almindelige hukommelse. Sæt dig ned og læs by listen igennem mange gange eller hvordan du nu plejer at gøre vha. almindelige metoder, som ikke er husketeknik. Øv dig i ca. den samme tid, som 68 LMFK-bladet 3/2014

7 Alkan (antal C-atomer i parentes) Forslag til association/visualisering Methan (1) En levende kæmpeblyant tegner Mette på tanden. (Mette + tand = Methan). Ethan (2) Etta (Cameron) ridder galop på en svane (2 C). (Etta+an =ethan). Propan (3) En tricykel med en propel på styret, fiser der ud af. (Propel + an= propan). En kæmpe pakke tysk (eller engelsk) butter smelter på et sejlskib eller et sejlskib sejler rundt i butter. (Butter + Butan (4) an= butan). Brug evt. et flagrende tysk eller engelsk flag i huskebilledet. Eller en ko siger buhhhhh.(koen har 4 patter). Pentagonbygningen bruges som frisbee af en kæmpehånd. (Pentagon + an = pentan). Eller kaptajn Klo (en krog Pentan (5) ligner et 5 tal) danser rundt på pentagonbygningen. Hexan (6) En heks ridder på en elefant. (Heks + an = hexan). Heptan (7) Et heppekor på en udspringsvippe (7 tal). (Heppe= heptan). Octan (8) En octapus eller snemand fylder benzin/octan på en bil. (Octapus=octan). Nonan (9) En nonne hugger brænde. (Nonne + an= nonan). Decan (10) Dekanen kommer neglelak på sine ti tæer. Oplysning: En dekan er leder af et fakultet på et universitet. Se alternativ Alternativ til Decan (10) Fodbold-spilleren Deco sparker en and (Deco + and = decan) ind igennem forruden på en politibil. Undecan (11) En ond dekan (= undecan) binder en studerende fast til togskinner. Se alternativ Alternativ til undecan (11) Fodboldspilleren Deco får ondt i foden, da han sparker til togskinner (11). Dodecan (12) En trold & dekanen giver et rocknummer sammen med Dodo and the Dodos. Se alternativ En stor dominobrik vælter ned i hovedet på fodboldspilleren Deco, da han sparker en and (domino + Deco + and Alternativ til dodecan (12) bliver til dodecan) ind i munden på en trold. En stor dominobrik vælter ned i hovedet på fodboldspilleren Deco, da han sparker en and (domino + Deco + and Alternativ til dodecan (12) bliver til dodecan) ind i munden på en trold. Lad os tage noget, som er vigtigt, at kunne udenad, men som volder mange elever problemer. De skal kunne navne og antal C atomer for de 12 første alkaner. Det er rygraden i stort set al organisk kemi! Jeg instruerer mine elever på følgende måde: Du har brug for en ny ruteplan med minimum 12 rutepunkter. Lav en lille tegnefilm om alkanen, inde i dit hoved, ved hvert rutepunkt. Brug vild fantasi og alle sanser. Overdriv antal og dimensioner. Lav bevægelse og action i huskebillederne. Alle alkaners navne ender på an, husk det, når navnet dannes vha. associationen/visualisering. Og som altid ved memoteknik; dine egne ideer virker bedre end påtvungne, så hvis du finder på noget andet, der er mere naturligt for dig, end mine forslag, så brug det. HUSK: der er ingen grund til at bruge mnemoteknik til de alkaner, du er sikker i. Det er spild af tid. Koncentrer dig om dem, du har svært ved. Jeg viser dem alkantabellen som inspiration. Der er i tabellen brugt simple talvisualiseringer, så antallet af C atomer kan huskes, uden at man skal tælle sig frem i ruteplanen. Fx er en blyant aflang som et 1 tal, en svane ligner et 2 tal, en propel = 3, et sejl = 4, pentagonbygningen = 5, en elefantsnabel ligner et 6 tal, en udspringsvippe ligner et 7 tal, en snemand ligner et 8 tal eller en ottearmet blæksprutte kan symbolisere 8, en økse ligner et 9 tal, politi rimer på tallet ti, togskinner ligner et 11 tal, en trold rimer på 12. Eleverne tager de ideer, de kan bruge og finder ellers på deres egne associationer: Huske strukturformler og navne Jeg lærte for ca. 2 år siden samtlige 20 aminosyrers navne og strukturformler vha. mnemoteknik. Jeg kan stadig huske mange af dem, selv om jeg ikke har repeteret i lang tid! Hvordan gør jeg? Jeg kan aminosyrenavnene i forvejen, men kan ikke koble den rigtige radikalgruppe sammen med navnet. Alle 20 aminosyrer (bortset fra prolin) har samme grundskelet, hvis struktur jeg allerede kender. Det, der adskiller aminosyrerne fra hinanden, er jo radikalgruppen, R. Dvs. jeg behøver kun at associere radikalgruppen med aminosyrenavnet, så kan jeg sammensætte strukturformlen. De forskellige typer af molekylgrupper tildeles en visuel association, som kobles til en association for aminosyrenavnet, og det hele sættes sammen til en strukturformel, ud fra kendskab til basal kemi. Associationerne visualiseres i en ruteplan, så jeg har 20 rutepunkter et til hver aminosyre. Her giver jeg bare nogle få eksempler 24). Rutepunkt 1: Aladdin kører på en larmende CHopper og en kanin hopper rundt (R = CH 3 i alanin). Rutepunkt 2: En snurrende propel smadrer en vaffel is (R=isopropyl), som en hval spiser, mens den går på line (valin). Rutepunkt 3: En løve drikker benzin (løv+zin = leucin) og spiser is fra en butanflaske (is+butan, dvs. isobutan er radikalgruppen i leucin). Rutepunkt 4: En løve på et isbjerg (is + løve = isoleucin) spiser en svane (2 tal = sekundær) på en butanflaske (R = sekundær butan), osv. Metoden jeg bruger til at huske strukturformler for radikalgrupperne kalder jeg for sk gruppe metoden. Man kan også bruge det jeg kalder Helhedsmetoden, hvor man får hele molekylet til at ligne kun en ting en association. Man må hver gang, man skal lære strukturformlen og navnet for et kompliceret molekyle, vurdere hvilken af de to metoder, der vil være den bedste at bruge. Lad os sige, vi skal lære at huske strukturformlen for ascorbinsyre (C vitamin). Her prøver vi på at betragte molekylet som en helhed, og tilføje mening til hukommelsen, ved at få molekylet til at ligne noget kendt. Molekylet ligner en bredskuldret mand med et æggehoved (ilt), og som holder et æg (ilt) i den højre hånd. Manden har et bælte (dobbeltbinding) om maven og sejlersko på (ship OH høj). I venstre hånd har han en kulstofpisk, hvor der er bundet to sejlersko fast til. Visualiser dette LMFK-bladet 3/

8 billede i 1 til 2 rutepunkter i en ruteplan. Indføj citroner i huskebilledet, så er du klar over, at det er C vitamin! Ovenstående kan virke besværligt og mærkeligt, men det virker! Jeg har aldrig set beskrevet metoder, som er smartere eller mere effektive, hvis nu opgaven går ud på at huske komplicerede kemiske stoffers navne og strukturformler. Kender du bedre metoder, hører jeg meget gerne om dem! Hvorfor virker husketeknik og hvorfor kan vi ikke bare huske tingene helt naturligt uden alle disse besværlige teknikker? Vores hjerne husker billeder meget bedre end ord og abstrakte begreber og symboler 25), hvilket hukommelsesteknikkerne drager fordel af. Vores erindringer er i særdeleshed lagret som billeder. Vores personlige hukommelse den autobiografiske hukommelse er også baseret på billeder. Dette grundprincip viser sig meget tydeligt i vores hjerne; af alle de hjerneceller, som beskæftiger sig med at bearbejde sanseindtryk, er 90 % afsat til at bearbejde nervesignaler fra øjnene. Så dominerende er det visuelle system. Hvorfor vores hjerne er så domineret af det visuelle, kan man egentlig godt forklare. Vi har svært ved at huske alt, som er af sproglig natur: symboler, datoer, navne, ord, tabeller. Evolutionsbiologer antager, at vores forfædre er ca. 2,5 millioner år gamle. Det moderne menneske, Homo sapiens, har eksisteret i ca år. Men det er kun ca år siden, at vi mennesker begyndt at udvikle et sprog. Skriftsproget er meget yngre. De tidligste former for skrift eller ekstern hukommelse 26) opstod for omkring 5000 år før Kristi fødsel. Den generelle brug af skriftsprog og tekster er endnu yngre og opstod først, da bogtrykningen blev udbredt, men mange mennesker kunne jo hverken læse eller skrive på dette tidspunkt eller den dag i dag. Ud fra disse betragtninger er det klart, at vores hukommelse, i evolutionært perspektiv, ikke kunne nå at tilpasse sig et sprog. Men det, der lå lige til højrebenet for vores hjerne, var at gemme informationer i vores hukommelse som billeder og forbinde sprog og andre erindringer via billeder 27). Papirtesten og nøgleord Nu kender du noget til to konkrete husketeknikker og hvorfor de virker. Et andet nyttigt redskab er det, som hukommelsesmanden, Oddbjørn By 28), kalder papirtesten. Papirtesten hjælper dig med at finde ud af hvilke dele af pensummet, som du ikke kan huske, selv efter du har arbejdet seriøst med stoffet. Fx skriver Oddbjørn By: For at huske mest muligt, er det en god ide at lave nøgleord. Hensigten med nøgleordene er, at de skal minde dig om, hvad du har lært. Men hvilke slags nøgleord skal du lave? Hvis du skal huske de ti største lande i verden, er det nemt nok at lave nøgleord, fordi facit siger, at Rusland er størst og Canada næststørst. Men i de fleste fag er der ikke noget facit for, hvilke nøgleord, der er gode. At bruge Memo til eksamen føles lidt ligesom at have et ark papir med gode nøgleord foran sig. Hvilke nøgleord ville du have skrevet ned, hvis du kunne tage papir med til eksamen? Det er umuligt at give et facit for, hvad der er gode nøgleord. Løsningen er at tænke: Hvilke nøgleord ville du have skrevet ned på et papir til eksamen? Det spørgsmål kalder jeg papirtesten. I kemi og biokemi udgøres nøgleordene af alle de hardcore faglige ting, som du skal kunne, men som du har fundet ud af ved at lave papirtesten, at du ikke kan huske; fx idealgasligningen, citronsyrecyklussen, navne og formler for alkaner med mere end 20 carbonatomer, detaljerne i substitutionsreaktioner, osv., osv.. Disse faglige ting ville du meget gerne have lov til at læse op fra et stykke papir. Det må du jo desværre ikke. Brug husketeknik til at huske disse nøgleord! Lav associationer og visualiser derefter i ruteplaner. Afslutning Du har nu fået et indblik i husketeknik samt læst lidt af det, Ole og jeg er i gang med at skrive i vores bog. Vi er selvfølgelig klar over, at læring og pædagogik har mange andre aspekter end hukommelse; fx opmærksomhed og motivation; fx hvordan motiverer vi vores elever til at deltage aktivt i deres egen læring, kemi som almendannende fag, fordele og 70 LMFK-bladet 3/2014

9 ulemper ved forskellige undervisningsformer og meget andet. Vi har valgt primært at skrive om det, som vi synes har været mest overset af reformpædagogikken nemlig læring set i et hukommelsesperspektiv! Bogen indeholder i øvrigt en masse vittigheden, som tager udgangspunkt i de konkrete emner, der behandles for hvorfor skal det altid være så kedeligt, højtideligt og alvorligt? Vi er klar over, at bogen måske bliver mødt med kritik fra visse læringsteoretikere, som vil prøve at argumentere for, at mit og Oles syn på læring 30) er en tilbagevenden til Den sorte skole. I så fald kan vi kun sige, at de så ikke har fattet en BJÆLDE af det, vi skriver om i bogen. Noter 1) Ole Terney er biolog, videnskabsjournalist og udgiver bladet BioNyt Videnskabens Verden. Ole Terney`s CV er meget omfattende, sebionyt.dk/cv.html. Jeg har siden november 2009 studeret mnemoteknik hos Ole Terney. 2) Vi har faktisk heller ikke stødt på andre bøger eller kilder, der på andre sprog, systematisk og i samme omfang har beskrevet, hvordan man kan bruge husketeknik i kemi og biokemi. Så måske er bogen en verdenspræmiere. 3) Terney, Ole: BIONYT Videnskabens Verden, nr. 140/141 august Husketeknik Mnemoteknik Kan vi lære at huske som en elefant? Side 4. Læs dette nummer af BIONYT, hvis du vil have en generel og grundig indføring i husketeknik! 4) world-memory-statistics.com/disciplines.php 5) Boris Nikolai Konrad: SUPERHIRN. Gedächtnistraining mit einem Weltmeister. Goldegg Velag, ) Foer, Joshua: Moonwalk med Einstein. Kunsten at huske alt, HR.FERDINAND, Kbh., ) Savant syndrom, der er en sjælden lidelse eller tilstand, viser sig ved, at patienten, som ofte er autist eller retarderet, udvikler en eller flere helt overmenneskelige evner inden for især musik, matematik, kunst og hukommelse. 8) I modsætning til din egen hjerne, der er den interne hukommelse. 9) Wolf, Troels: Husk Hjernen! Hukommelse Læring Motorik Rusmidler, Gyldendal, 2012, side 6. 10) Kort forklaring af giver mening for hukommelsen : Ord er lettere at huske end nonsens stavelser. Fx er det let at huske ordet kemieksamen, men svært at huske mikemeneksa, fordi det første ord giver mening, i modsætning til det sidste, som er nonsens. Et kemisk eksempel; det er lettere at huske, at ordet natriumchlorid dækker over formlen NaCl end at huske, at ordet ammoniumnitrat dækker over formlen NH 4 NO 3, da navnet og formlen i første tilfælde, følger direkte af grundstofnavnene, men i det andet tilfælde, er der ikke en umiddelbar meningsfuld sammenhæng imellem navnet og formlen. 11) Japaneren Nakane har dog vendt denne traditionelle læringsforståelse på hovedet, med stor succes. Eleverne lærer først hvordan de skal gøre sådan rent mekanisk. Mnemoteknik anvendes til at lære eleverne procedurer langt hurtigere end, hvis der var brugt traditionelle metoder. Derefter arbejdes med forståelse. Nakanes metode bruges til at lære japanske børn matematik, fysik, biologi, kemi, stavning, grammatik og engelsk på en forsøgsskole. Læs mere om Nakanes Yodai metode i bogen. 12) Poulsen, Sten Clod: Tilegnelse af boglige fagkundskaber, MetaConsult Forlag, 2006, side ) Utroligt mange af vores elever bruger fx wikipedia og de har ikke en jordisk chance for at gennemskue om informationerne er sande eller falske, med mindre de har meget viden i deres hoveder i forvejen! 14) Det kan fx være, at du skal læse fysik kemi på Lærerseminariet eller kemi på universitetet efter du har fået din studentereksamen. 15) Mening vil sige, at hukommelsen bedre kan forstå det, der skal huskes, og så huskes det bedre. 16) Kodning vil sige, at det man skal huske, lagres i hukommelsen. 17) Stedfæstelse vil sige, at du ved, hvor i din hjerne/hukommelse, du har gemt den information/viden, du har kodet. 18) Genkaldelse vil sige, at du kan huske det, du skal huske. Du kan hente informationen/ den gemte viden frem fra hukommelsen, når som helst, at du ønsker det. 19) Episodisk langtidshukommelse er den del af din langtidshukommelse, som indeholder personlige erindringer, der er knyttet til tid og sted. 20) Association vil sige, at man kobler noget, man kender i forvejen, til det nye man skal huske. Association kan oversættes til det minder mig om. 21) Higbee, Kenneth, professor i psykologi: Your memory, How It Works & How to Improve It, DA CAPO PRESS LIFELONG BOOKS, 2001, side ) Det er selvfølgelig ikke nogen vigtig viden at have i hovedet, idet det er en type af information, man lige så godt kan slå op på en troværdig hjemmeside, men det er en god basisøvelse i ruteplanmetoden så leg nu med ikke? 23) Abstrakt betyder i forbindelse med visualisering, at ordet ikke kan danne et billede. Fx kan du nemt se ordene æble, banan, traktor, gæs osv. for dig, da det er konkrete ting, mens det er vanskeligt at se ordene retfærdighed, demokrati, ascorbinsyre, Canada osv. for dit indre øje, da det er abstrakte begreber. 24) Du kan læse i bogen, hvordan jeg har gjort for at lære alle 20 aminosyrer. 25) Det er surt show, for ord, abstrakte begreber og symboler er jo netop det, som skolefag og en stor del af vores kultur består af! 26) Ekstern hukommelse er al information, vi har nedskrevet, gemt på computer eller opbevaret på anden måde uden for vores hjerne. Information, som er gemt i vores hjerne, er intern hukommelse. 27) Boris Nikolai Konrad: SUPERHIRN. Gedächtnistraining mit einem Weltmeister. Goldegg Velag, 2013, side ) o b y. n o / b e d r e - h u k o m m e l s e - memo/?lang=da&gclid=cjz0-pdph70cfwt- 4wgod9SIAoQ. Norske Oddbjørn By har skrevet en lang række rigtig gode bøger om husketeknik. Oddbjørn By er fremragende mnemoteknikker og en rigtig dygtig formidler, som skriver i et let og forståeligt sprog. Næsten alle hans bøger er oversat til dansk og kan købes på hans hjemmeside. Oddbjørn har i øvrigt testet effektiviteten af husketeknik ved at bruge teknikkerne til at bestå en lang række fag på universitetsniveau, selv om han typisk kun havde studeret faget i en uge, inden han gik til eksamen! 29) Oddbjørn By: Bedre hukommelse: BEST OF MEMO + meget nyt, Olden Forlag, 2011, side ) Vores syn på læring og mnemoteknik er ikke holdningsbaseret. Det bygger dels på egne erfaringer med at anvende hukommelsesteknik, men frem for alt på en masse erfaringer, som mnemoteknikkere har beskrevet samt en lang række videnskabelige undersøgelser. LMFK-bladet 3/

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Den kognitive muskel. At opbygge en god hukommelse er som at opbygge stærke muskler det kræver teknik, indsats og øvelse

Den kognitive muskel. At opbygge en god hukommelse er som at opbygge stærke muskler det kræver teknik, indsats og øvelse Den kognitive muskel At opbygge en god hukommelse er som at opbygge stærke muskler det kræver teknik, indsats og øvelse Måder at øge hjernens duelighed: Motion Kultivere stimulerende interesser Vær fleksibel

Læs mere

INDLÆRING OG HUKOMMELSE

INDLÆRING OG HUKOMMELSE INDLÆRING OG HUKOMMELSE - Få tips og tricks til hurtigere læsning Nu har vi brugt tid på at beskæftige os med læring og læseteknik, men alt dette er formålsløst, hvis ikke du kan huske det, du har læst.

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

Andengradsligninger. Frank Nasser. 11. juli 2011

Andengradsligninger. Frank Nasser. 11. juli 2011 Andengradsligninger Frank Nasser 11. juli 2011 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Straffekast. Jerôme Baltzersen jerome@falconbasket.dk. Indledning. Det tekniske aspekt. Hvordan bliver jeg en god (bedre) straffekastskytte?

Straffekast. Jerôme Baltzersen jerome@falconbasket.dk. Indledning. Det tekniske aspekt. Hvordan bliver jeg en god (bedre) straffekastskytte? Hvordan bliver jeg en god (bedre) straffekastskytte? jerome@falconbasket.dk 6. november 2006 Version 1.03 Indledning I løbet af den tid jeg har været træner, er det blevet klart, at utrolig mange ungdomsspillere

Læs mere

Rikke Heimark Coaching

Rikke Heimark Coaching Find dit rette fokus Pixi E-bog Af Rikke Heimark, 2. februar 2017 For at tiltrække de rigtige ting i livet, hvad en det er mennesker, oplevelser, kontakter, muligheder osv, så er det alt afgørende at du

Læs mere

Ideer til IT og ipad i dagtilbud

Ideer til IT og ipad i dagtilbud Ideer til IT og ipad i dagtilbud Konkrete forløb sorteret efter læreplanstemaer Samlet og redigeret af Lone Adamsen, ITleg.dk Indhold Forord hvordan bruges denne publikation... 9 Del I Læreplanstemaerne...11

Læs mere

Sådan bliver du bedre til at huske, hvad du lærer

Sådan bliver du bedre til at huske, hvad du lærer Sådan bliver du bedre til at huske, hvad du lærer i skolen Mads Munch Nielsen & Kristian Lauritzen, 2014 Hvornår var det nu, Grundloven blev underskrevet, og hvordan var det lige med 5 andengradsligningerne?

Læs mere

Notatteknik. v. Rikke von Müllen, pædagogisk konsulent Pædagogisk Center Samfundsvidenskab Københavns Universitet

Notatteknik.  v. Rikke von Müllen, pædagogisk konsulent Pædagogisk Center Samfundsvidenskab Københavns Universitet Notatteknik v. Rikke von Müllen, pædagogisk konsulent Pædagogisk Center Samfundsvidenskab Københavns Universitet www.samf.ku.dk/pcs Generelle formål med notater Bearbejdning af information i eget sprog

Læs mere

Hjerner og hukommelse, hjerner og motorik

Hjerner og hukommelse, hjerner og motorik Ann-Elisabeth Knudsen cand. mag. i dansk og psykologi, konsulent og foredragsholder. Hjerner og hukommelse, hjerner og motorik De følgende to artikler er skrevet af Ann-Elisabeth Knudsen. Artiklerne indgår

Læs mere

10 teknikker til mere synlig læring

10 teknikker til mere synlig læring 10 teknikker til mere synlig læring Ved dine elever, hvad de har lært, når I afslutter et emne, en time, en skoledag? Kan de forklare det? Og kan de huske det ugen efter? For at opnå god læring, har eleverne

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads.

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads. Manuskript Engstrandskolen 10.com 3.gennemskrivning mobbet i døden SCENE 1. KLASSEVÆRELSE. DAG ELISA (16) sidder i et klasselokale og tegner hjerter rundt om mads navn. Elisa kigger op og får øjenkontakt

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 3. juni og onsdag d. 4. juni 2014

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 3. juni og onsdag d. 4. juni 2014 Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 3. juni og onsdag d. 4. juni 2014 Spørgsmål 1. og 15. Ionforbindelser og fældningsreaktioner, herunder øvelsen Saltes opløselighed i vand 2. og 16. Det periodiske

Læs mere

Filtmåtter med de 120 hyppige ord

Filtmåtter med de 120 hyppige ord VEJLEDNING TIL Fodspor Filtmåtter med de 120 hyppige ord Med bogen På sporet af ordet fang tyven, opgaveæsken og app en På sporet af ordet, Turbo-ord, sækkekort, Læs Lydret bøgerne, gulvtæppet og filtmåtterne

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

VISUEL MIND MAPPING. Visuel Mind Mapping

VISUEL MIND MAPPING. Visuel Mind Mapping Visuel Mind Mapping 5 Visuel Mind Mapping - introduktion Kunne du tænke dig: At have overblik - også i pressede situationer - det gælder som taler, som referent, som mødeleder, i eksamenssituationer eller...?

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION 1 og kan bedres helt op til et halvt år efter, og der kan være attakfrie perioder på uger, måneder eller år. Attakkerne efterlader sig spor i hjernen i form af såkaldte plak, som er betændelseslignende

Læs mere

UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING

UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING Fra Pernille Pinds hjemmeside: www.pindogbjerre.dk Kapitel 1 af min bog "Gode grublere og sikre strategier" Bogen kan købes i min online-butik, i boghandlere og kan lånes

Læs mere

Læsetræning 1A - læs og forstå

Læsetræning 1A - læs og forstå Læsetræning 1A - læs og forstå Jørgen Brenting illustration: Birgitte Flarup OBS! Sidetallene gælder ikke i denne prøve. Se på opgavernes numre. Denne bog er hentet fra Baskervilles Depot som e-bog til

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Max s Håndvaskeskole Lærerens manual. Max s Håndvaskeskole

Max s Håndvaskeskole Lærerens manual. Max s Håndvaskeskole Max s Håndvaskeskole Lærerens manual Max s Håndvaskeskole Sæt kryds ud for de aktiviteter, hvor man bør vaske hænder bagefter og forklar hvorfor. Før du spiser Når du har været på toilettet Når du har

Læs mere

Visuel Mind Mapping. Visuel Mind Mapping

Visuel Mind Mapping. Visuel Mind Mapping Visuel Mind Mapping 5 Visuel Mind Mapping - introduktion Kunne du tænke dig: At have overblik - også i pressede situationer - det gælder som taler, som referent, som mødeleder, i eksamenssituationer eller...?

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Fodboldtræning med de yngste. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Fodboldtræning med de yngste. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

Grundstoffer og det periodiske system

Grundstoffer og det periodiske system Grundstoffer og det periodiske system Gør rede for atomets opbygning. Definer; atom, grundstof, isotop, molekyle, ion. Beskriv hvorfor de enkelte grundstoffer er placeret som de er i Det Periodiske System.

Læs mere

Farvel Fobi. En almindelig antagelse er, at når vi skal arbejde os ud af vores fobier, så skal vi konfrontere os med dem. Genopleve dem. Slås med dem.

Farvel Fobi. En almindelig antagelse er, at når vi skal arbejde os ud af vores fobier, så skal vi konfrontere os med dem. Genopleve dem. Slås med dem. En almindelig antagelse er, at når vi skal arbejde os ud af vores fobier, så skal vi konfrontere os med dem. Genopleve dem. Slås med dem. Den gode nyhed er, at det er ikke nødvendigt. Du kan klare det

Læs mere

Eksempler på elevbesvarelser af gådedelen:

Eksempler på elevbesvarelser af gådedelen: Eksempler på elevbesvarelser af gådedelen: Elevbesvarelser svinger ikke overraskende i kvalitet - fra meget ufuldstændige besvarelser, hvor de fx glemmer at forklare hvad gåden går ud på, eller glemmer

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 Uge 22 Emne: Her bor jeg Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge22_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.40 Uge 22 l Her bor jeg Dagene er begyndt at

Læs mere

Til børn og unge Workshop d. 6/ Nyborg Heldagsskole

Til børn og unge Workshop d. 6/ Nyborg Heldagsskole Til børn og unge Workshop d. 6/2-2016 Nyborg Heldagsskole INDEN DU GÅR I GANG 3 grundlæggende trin 1 - Keep it simple (start småt) Mindfulness skal være et positivt og roligt input i løbet af skoledagen,

Læs mere

FOrside. Hej. skal vi lære?

FOrside. Hej. skal vi lære? FOrside Hej skal vi lære? sjove skum- Bogstaver Klar til skolestart? Børneulykkesfonden, DGI og bobles vil i samarbejde med børnefysioterapeut Louise Hærvig give inspiration til at lære med kroppen og

Læs mere

Jeg har samlet fire blogindlæg fra KommuniCares Facebookside, der handler om forskellige former for notatteknik.

Jeg har samlet fire blogindlæg fra KommuniCares Facebookside, der handler om forskellige former for notatteknik. 1 CVR nr.: 34837678 Kort om notatteknik Jeg har samlet fire blogindlæg fra KommuniCares Facebookside, der handler om forskellige former for notatteknik. Kapitel 1 handler om generelle forhold ved notetagning.

Læs mere

SPROGVURDERING 3-6 SPROGVURDERINGSSKEMA, KLASSETESTEN

SPROGVURDERING 3-6 SPROGVURDERINGSSKEMA, KLASSETESTEN SPROGVURDERING 3-6 SPROGVURDERINGSSKEMA, KLASSETESTEN Rim: Find de to ord, der lyder ens INDEN DU GÅR I GANG Beskrivelse af testen Denne test siger noget om barnets lydlige opmærksomhed. Det skal du bruge

Læs mere

10. juni 2016 Kemi C 325

10. juni 2016 Kemi C 325 Grundstoffer og Det Periodiske System Spørgsmål 1 Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Forklar hvad der forstås med begrebet grundstoffer kontra kemiske forbindelser. Atomer er placeret

Læs mere

Test din viden C-forløb

Test din viden C-forløb Test din viden C-forløb Har du styr på C-forløbets kernestof? Nu har du lært en masse om simple organiske forbindelser og reaktionstyper. Ved at lave opgaverne nedenfor finder du ud af, om der er nogle

Læs mere

Prædiken søndag d. 15. januar Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: 1. kong 19,3-9

Prædiken søndag d. 15. januar Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: 1. kong 19,3-9 1 af 5 Prædiken søndag d. 15. januar 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: 1. kong 19,3-9 Hvis du aldrig har prøvet, at livet det gør ondt og føles som en ørkenvandring, så er

Læs mere

De rigtige reelle tal

De rigtige reelle tal De rigtige reelle tal Frank Villa 17. januar 2014 Dette dokument er en del af MatBog.dk 2008-2012. IT Teaching Tools. ISBN-13: 978-87-92775-00-9. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

2 Sørg for en vis højde og drøjde for mange er det nok nemmere med drøjden end højden

2 Sørg for en vis højde og drøjde for mange er det nok nemmere med drøjden end højden TANKER OM TRÆNINGS-KULTUR OG GOLFSKOLEN Hvordan bliver man en god spiller: 1 Begynd før du er fyldt 12. 2 Sørg for en vis højde og drøjde for mange er det nok nemmere med drøjden end højden 3 Få styr på

Læs mere

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig?

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? Forslag 02.09.14 SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD PARAT TIL SKOLESTART? Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? 0 En god begyndelse på en ny periode

Læs mere

Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS

Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS Du kan hjælpe barnet på vej ved at Skrive og læse: Huskesedler Ønskesedler Invitationer Postkort og mails Madopskrifter Undertekster i TV Skilte og reklamer Feriedagbog Bøger, gerne de samme igen og igen

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Mini guides til eksamen

Mini guides til eksamen Mini guides til eksamen Indhold PRÆSENTATIONSTEKNIK FORBEREDELSE NERVØSITET KONCENTRATION MINDSET KOMMUNIKATION 5 6 Præsentationsteknik Husk følgende 7 gode råd om Præsentationsteknik under eksamen: Fødder:

Læs mere

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB).

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer 4 Redoxreaktioner, spændingsrækken

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29. Emne: Nørd HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Emne: Nørd side 1. Uge29_nørd.indd 1 06/07/10 12.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29. Emne: Nørd HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Emne: Nørd side 1. Uge29_nørd.indd 1 06/07/10 12. Uge 29 Emne: Nørd Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Emne: Nørd side 1 HIPPY HippHopp Uge29_nørd.indd 1 06/07/10 12.00 Uge 29 l Nørd Hopp har fundet en god pind. Den faldt ned lige

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Læsning i indskolingen

Læsning i indskolingen Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS Søvind Skole børn og unge Kære forældre Dit barn får læseundervisning i skolen. Men som forælder er du en hovedperson, når dit barn lærer at læse. Børn lærer

Læs mere

MENNESKET er et dyr. - Jeg har ANTROPOLOGI AF DORTHE LA COUR

MENNESKET er et dyr. - Jeg har ANTROPOLOGI AF DORTHE LA COUR ANTROPOLOGI AF DORTHE LA COUR MENNESKET er et dyr At mennesket og de andre aber er i familie med hinanden, kan ses med det blotte øje. Antropologisk psykolog Jill Byrnit har arbejdet med slægtskabet i

Læs mere

Omskrivningsregler. Frank Nasser. 10. december 2011

Omskrivningsregler. Frank Nasser. 10. december 2011 Omskrivningsregler Frank Nasser 10. december 2011 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 9. Emne: Nørd HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 9 Emne: Nørd side 1. Uge9_nørd.indd 1 06/07/10 11.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 9. Emne: Nørd HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 9 Emne: Nørd side 1. Uge9_nørd.indd 1 06/07/10 11. Kursusmappe Uge 9 Emne: Nørd Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 9 Emne: Nørd side 1 HIPPY HippHopp Uge9_nørd.indd 1 06/07/10 11.26 Uge 9 l Nørd Hopp øver sig i at fløjte. Hun spidser munden og

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

De bedste duer før og nu Af Marc Verheecke Oversættelse Ove Fuglsang Jensen

De bedste duer før og nu Af Marc Verheecke Oversættelse Ove Fuglsang Jensen De bedste duer før og nu Af Marc Verheecke Oversættelse Ove Fuglsang Jensen BrevdueNord.dk Side 1 Denne artikel er stillet til rådighed af: http://www.pipa.be/ Duer for 100 år siden For omkring hundrede

Læs mere

Rigtig god læselyst! Kærlig hilsen. Rikke Nørregård Carlsen. Brug bolden 2. Motion er ikke kun et spørgsmål om sundhed.

Rigtig god læselyst! Kærlig hilsen. Rikke Nørregård Carlsen. Brug bolden 2. Motion er ikke kun et spørgsmål om sundhed. Brug bolden 1 Brug bolden 2 I denne e-bog har jeg samlet 7 supernemme tips til, hvordan du kan bruge den store træningsbold. Du skulle gerne blive inspireret til at bruge bolden i hverdagen og til at få

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere

Coaching og beskrivende kommentarer

Coaching og beskrivende kommentarer Coaching og beskrivende kommentarer Forældre vil gerne hjælpe deres børn på vej i den rigtige retning, og et redskab der egner sig godt til dette er coaching. Man coacher ved at bruge beskrivende kommentarer,

Læs mere

Fagsyn i folkeskolens naturfag og i PISA

Fagsyn i folkeskolens naturfag og i PISA Fagsyn i folkeskolens naturfag og i PISA Hvad er forholdet mellem Naturfaghæfternes fagsyn og PISA s fagsyn? Hvad er det, der testes i PISA s naturfagsprøver? Følgeforskning til PISA-København 2008 (LEKS

Læs mere

Løsning af simple Ligninger

Løsning af simple Ligninger Løsning af simple Ligninger Frank Nasser 19. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu?

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu? Tanker og følelser Kapitel 3: Øvelsesark 1 Side 1 af 2 Vi tænker hele tiden, og tankerne kommer i forskellige størrelser. Vi kan have store tanker, små tanker og dem midtimellem. Følelser findes også i

Læs mere

Videnscenteret har flere bøger om emnet og vejleder gerne i forhold til elever med problematikker på området.

Videnscenteret har flere bøger om emnet og vejleder gerne i forhold til elever med problematikker på området. Neuropædagogik Neuropædagogik er en del af en i forvejen eksisterende specialpædagogisk og terapeutisk praksis relateret til en helhedsorienteret, individuel og situationsbestemt undervisning og træning

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

På sporet af ordet. -fang tyven. Ina von Barm og Alice Darville

På sporet af ordet. -fang tyven. Ina von Barm og Alice Darville På sporet af ordet -fang tyven På sporet af ordet Det er et sørgeligt syn, der møder bibliotekaren. Der har været tyve på spil. De har stjålet de 120 hyppigste ord i bøgerne, og der er nu længere hoved

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Fyld en mængde genstande i en ikke gennemsigtig beholder. Man skal nu gætte to ting:

Fyld en mængde genstande i en ikke gennemsigtig beholder. Man skal nu gætte to ting: Tidlig matematik, Workshop 10. februar 2016 Aktiviteter Hvad er matematik? Gæt hvor mange og hvad Fyld en mængde genstande i en ikke gennemsigtig beholder. Man skal nu gætte to ting: Hvad er i beholderen?

Læs mere

Udkast læringsmål det ca. 6 årige barn

Udkast læringsmål det ca. 6 årige barn De pædagogiske processer, i samarbejde med barnets forældre, skal lede henimod, at barnet ved slutningen af tiden på Spilopstuen, med lyst, har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter barnet i stand

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

1gma_tændstikopgave.docx

1gma_tændstikopgave.docx ulbh 1gma_tændstikopgave.docx En lille simpel opgave med tændstikker Læg 10 tændstikker op på en række som vist Du skal nu danne 5 krydser med de 10 tændstikker, men du skal overholde 3 regler: 1) når

Læs mere

Livets Skole Skolen for livet. e 3. Thøger Johnsen

Livets Skole Skolen for livet. e 3. Thøger Johnsen Livets Skole Skolen for livet e 3 Thøger Johnsen 1 Prolog: Der mangler ofte en umiddelbar og spontan røst i vores hæsblæsende samfund. En røst i stil med den lille dreng i H.C. Andersens eventyr om "Kejserens

Læs mere

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B STX - MENNESKET I DEN GLOBALE VERDEN SAMMENHÆNGEN MELLEM MENNESKE OG NATUR Studieretningen sætter fokus på menneskets biologi og sundhed. I biologi og kemi

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Svømme position i floden

Svømme position i floden RAFTING SIKKERHED Svømme position i floden Svømme position i floden er som følgende: Lig dig på ryggen ansigtet skal være ned strøms ben og fødder op (tæerne skal være over vandet foran dig). Forsøg aldrig

Læs mere

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00 12-12-2011 19:02:00 De gyldne og de grå De gyldne elever, dem der kan det hele. Får ikke nok faglig udfordring i folkeskolen. Men hvordan kan man give dem det uden at svigte de grå, dem der har det svært

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

3HCl + Al AlCl3 + 3H

3HCl + Al AlCl3 + 3H For at du kan løse denne opgave, og få helt styr på det med reaktionsligninger, er du nødt til at lave forløbet om Ion-bindinger først. Hvis du er færdig med det forløb, så kan du bare fortsætte. Har du

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi

Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi københavns universitet science - det natur- og biovidenskabelige fakultet Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi Læs kemi på Københavns Universitet Kemi 1 2 SCIENCE

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

Snik og Snak Hulahop rundkreds

Snik og Snak Hulahop rundkreds Snik og Snak Eleverne går sammen i par. Hvert par bliver derefter enige om hvem der er Snik, og hvem der er Snak. Det er nu lærerens opgave at give forskellige kommandoer, der bestemmer hvad Snik og Snakskal

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Boldøvelser - med ketsjer og bold

Boldøvelser - med ketsjer og bold Boldøvelser - med ketsjer og bold Drible med bolden Materialer: 1 bold og ketsjer pr. spiller. Område på banen: I servefelterne eller andet afgrænset område. Spillerniveau: Begynder. Beskrivelse: Bolden

Læs mere

Forord. Undervisere kan bruge arket ved først at kontakte pierre@naae.dk og få et skriftligt tilsagn.

Forord. Undervisere kan bruge arket ved først at kontakte pierre@naae.dk og få et skriftligt tilsagn. Forord Dette hjælpeark til mol og molberegninger er lavet af til brug på Nørre Åby Efterskole. Man er som studerende/elev meget velkommen til at hente og bruge arket. Undervisere kan bruge arket ved først

Læs mere

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild s dagpleje Gunhilds dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild Rask Jensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Tidligere elever fortæller:

Tidligere elever fortæller: Tidligere elever fortæller: Hej! Så skriver Anna Andersen igen. Nu er 2. g ved at være forbi. Mange mener, at 2. g er det hårdeste år på gymnasiet, men jeg synes det har været til at overkomme. Der har

Læs mere