Hvordan kan man bruge husketeknik i kemi?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan kan man bruge husketeknik i kemi?"

Transkript

1 Hvordan kan man bruge husketeknik i kemi? Jan Ivan Hansen, Herlufsholm Skole & Gods, Indledning Ole Terney 1) og jeg er ved at skrive en bog, som handler om mnemoteknik og hvordan man kan bruge teknik til at huske kemi og til dels biokemi. Bogen behandler også andre emner fx begrebet læring, pædagogik og skolepolitik, hvad hukommelse og forståelse har til fælles og hvordan de to ting hænger sammen. Ligeledes giver bogen nogle gode råd om lektielæsning og studieteknik, idet der er særlig fokus på det at læse, forstå og især huske en faglig tekst. Bogen indeholder også et kapitel, som vi har kaldt en værktøjskasse til den glemsomme lærer. Her præsenteres bl.a. teknikker, der kan hjælpe læreren med at huske navnene på alle de nye elever og andre praktiske husketing. Bogen er p.t. på 337 sider, inklusiv bilag, og vi håber på, at den udkommer inden 2014 er omme. Bogen henvender sig både til kemilærere og elever/studerende, som vil lære at anvende husketeknik i undervisningen eller i studiet. Bogens konkrete eksempler tager primært udgangspunkt i kemi på gymnasieniveau, men der er også bilag, som har et højere fagligt niveau. Universitetsstuderende, som læser kemi/biokemi kan således også have glæde af at læse bogen, idet det er de samme basale huskeprincipper man bruger, uanset om det er stof på gymnasieniveau eller universitetsniveau, der skal huskes. Det er vores håb, at bogen kan bidrage til at sætte fokus på begrebet læring set i et hukommelsesperspektiv og på den måde nuancere det dominerende syn på læring, som er meget forståelsesfikseret (se senere). Bogen udfordrer således det syn på læring, der ikke anerkender betydningen af hukommelse, når noget skal læres og forstås. Bogen er altså både er praktisk indføring i, hvordan man kan bruge husketeknik til at lære kemi (og biokemi), men også en debatbog om læring og pædagogik. Bogen er den mest omfattende tekst, som er skrevet på dansk 2), der oversætter de husketeknikker, som anvendes i hukommelsessport, til praktisk anvendelse i skolefagene kemi og biokemi. Jeg underviser en gruppe elever fra Herlufsholm Skole i husketeknik under det, der hedder Ekstraskolære aktiviteter. Vi mødes om eftermiddagen ca. 2 gange hver måned. Ligeledes prøver jeg på at implementere husketeknik i min almindelige kemiundervisning. Det er ikke helt nemt, da klassernes almindelige forståelsesarbejde med stoffet tager ret meget tid, og vi har jo generelt ikke særlig meget tid til at nå alt det, vi skal igennem på et skoleår. Men jeg prøver. Mnemoteknik en gammel opfindelse Husketeknik er en gammel opfindelse. Allerede i den græske oldtid arbejdede man meget med husketeknikker. Hukommelsens muse hed Mnemosyne, og husketeknik kaldes derfor også for mnemoteknik 3). Mnemoteknikker er i dag forfinet til perfektion af nørder, der deltager i hukommelseskonkurrencer. Her konkurrerer de om at huske de mest utrolige ting. Her er eksempler på nogle af de imponerende præstationer, som folk, der har lært husketeknik på ekspertniveau, kan levere 4) : Tyskeren Simon Reinhard lærte rækkefølgen af et spil kort på 21,19 sekunder ved de åbne tyske mesterskaber i 2011 Englænderen Ben Pridmore lærte 28 spil kort (1456 spillekort) på en time ved verdensmesterskaberne i 2010 Tyskeren Johannes Mallow lærte 501 tal i rækkefølge på 5 minutter ved verdensmesterskaberne i 2013 Tyskeren Boris Nikolai Konrad, der i øvrigt er fysiker og arbejder som hjerneforsker ved Max Planck Instituttet i München, satte verdensrekord i at huske navne, da han i 2010 satte 201 korrekte navne på 201 ansigter i løbet af 15 minutter. I 2011 satte han en ny verdensrekord ved at lære fornavne og fødselsdage for 21 personer på kun 2 minutter! 5) Nørdernes liv og deres utrolige præstationer er fx beskrevet af Joshua Foer 6) i hans fremragende bog. Hukommelsesfolkene har ikke Savant Syndrom 7), men de er bare smadder gode til husketeknik. Deres superpræstationer kræver altså gode teknikker, og så en masse træning men deres hjerner er helt normale. Alle kan lære husketeknik, og grundprincipperne er ret simple, så du vil relativt hurtigt kunne lære basal mnemoteknik og få glæde af det i din hverdag og dit studie/arbejdsliv, men det kræver meget tid og træning at opnå ekspertniveau. I denne artikel får du et lynkursus i husketeknik! Nu skal du ikke tro, at man får en fotografisk hukommelse af at lære husketeknik. Uanset hvordan ting er lært, så vil det blive glemt med tiden, med mindre det bliver brugt eller repeteret. MEN LMFK-bladet 3/

2 hvis ting er lært vha. mnemoteknik, så vil du kunne huske meget større mængder af informationer og i væsentlig længere tid, end hvis det er lært vha. de sædvanlige metoder. I dag har de fleste mennesker glemt, hvordan man husker vha. effektive metoder. Det er der mange årsager til; fx opfindelsen af skriftsproget og bogtrykningen, opgøret med Den sorte skole samt en udbredt brug af hjælpemidler, der tjener som såkaldt ekstern hukommelse; mobiltelefon, elektronisk kalender, papirkalender, papir og blyant, m.m. 8) Alle disse ting repræsenterer fremskridt og er til stor gavn i mange sammenhænge, så jeg er ikke ude på at brænde alle bøger eller tilsvarende tåbeligheder! sidst, men ikke mindst, har synet på læring forandret sig, således at hukommelse og paratviden ikke længere har en central plads i skolesystemet, hvilket både er godt og skidt. Det ændrede syn på læring og hukommelse har nogle konsekvenser i forhold til vores evne til at tilegne os viden; vi er simpelthen blevet dårligere til at tilegne os faglig viden, som vi kan opbevare i vores langtidshukommelse. At dette ikke er ligegyldigt, argumenterer jeg for i næsten afsnit. Vi har glemt, hvordan man husker effektivt men gør det noget? Gør det så noget, at de fleste i dag ikke ved, hvordan man husker effektivt? Både nej og ja. Nej, fordi der er mange ting, som ikke er vigtige at huske i sit hoved eller ligefrem ville være spild af tid at lære udenad. Den viden, du ikke behøver at have i dit hoved, udgøres af ikke kernestofvinden (se næste afsnit); fx data fra databogen/databaser i fysik kemi, læreplanen i kemi eller tilsvarende det kan jeg slå op viden. Ja, da det er meget vigtigt, at kunne huske effektivt, fordi uden hukommelse har du ingen viden hverken faktuel viden eller forståelsesviden. Det er en almindelig misforståelse, at bare fordi noget er forstået, så lagres det per automatik i langtidshukommelsen. Jeg siger ikke, at forståelse ikke er super vigtigt forståelse giver bare ingen garanti for, at det man har forstået i dag, også er noget man kan huske næste gang, man skal bruge det. Faktisk skal forståelse også huskes! Det er en konsekvens af hjernens biologi. Biologen Troels Wolf skriver dette: Hukommelse og læring hænger sammen. Læring er, ud fra en biologisk definition, de processer i hjernen, der skaber hukommelse. Kun når læringen sætter sig spor i hjernens neurale netværk, kan man sige, at man har lært noget. Læring giver kun mening, hvis det resulterer i mere eller mindre langvarige ændringer i nervecellerne og deres forbindelser. Ændringerne er årsag til at både kendte og ukendte opgaver klares bedre. 9) Når noget er forstået, er det meget nemmere at huske, blandt andet fordi det giver mening 10) for hukommelsen. Al læring starter således med forståelse 11), men glemmer du at huske det, du har forstået, er læringsprocessen ikke bragt til ende, og du risikerer at klare dig middelmådigt til eksamen, selv om du har et kvikt hoved. Hvorfor? Du har simpelthen glemt for meget af det, du engang havde forstået! Sten Clod Poulsen er cand. psych. med specialisering inden for psykologisk pædagogisk forskning. Han har forsket i hjernen og læring i mange år. Han skriver blandt andet: En intellektuel indsigt kan lette erindringen, men garanterer ikke automatisk erindring. Den opfattelse, at indsigt og forståelse er ensbetydende med, at stoffet fæstnes i bevidstheden, er almindelig blandt danske lærere. Selv har jeg ikke i mit arbejde som forsker set en eneste undersøgelse, der utvetydigt beviser, at forståelse af komplekse faglige fænomener og tankegange automatisk lagres i langtidshukommelsen på en måde så den let og ubesværet kan genkaldes over lange tidsrum. Da der i dag kun sjældent bruges mere direkte overhørende udspørgninger i klasseværelset og eleverne som regel kan trække på mange materialer under løsning af opgaver kan det tillige være vanskeligt at afgøre, hvorvidt og hos hvor mange forståelsen overhovedet har været til stede i den form læreren forestiller sig. Sten Clod Poulsen forsætter: Forståelse handler ofte om relationer imellem begrebsmæssig viden, modeller o.l. Relevant og klart struktureret viden inde i hovedet er derfor en nødvendig forudsætning for en klar tænkning og forståelse. At omfattende boglige vidensformer er solidt placeret i langtidshukommelsen og kan fremdrages og kombineres med den tilkommende viden i korttidshukommelsen og arbejdshukommelsen er forudsætningen for enhver dybere faglig forståelse. Forståelse trækker på den nødvendige faglige basisviden i form af fakta, begreber og modeller, som findes i langtidshukommelsen. 12) Jeg har ofte hørt argumentet, at vi kun behøver at lære vores elever, hvordan de skal søge informationer og viden, da vi lever i en tid, hvor stort set alle informationer er tilgængelige på internettet. Vores elever behøver derfor ikke have så megen kemisk viden i deres hukommelse, men til gengæld, skal de have meget viden om, hvor og hvordan de kan søge viden. Det er et synspunkt, jeg kun til dels er enig i. Det er super vigtigt, at vores elever har lært kritisk informationssøgning. Men igen, forståelse trækker på den nødvendige faglige basisviden i form af fakta, begreber og modeller, som findes i langtidshukommelsen. Så hvis eleverne ikke ved en masse, så kan de ikke vurdere lødigheden af de informationer, de støder på, fx på internettet 13). De kan heller ikke læse og forstå en test, som har et fagligt højt niveau. 64 LMFK-bladet 3/2014

3 Kernestoffet er værd at huske og opbevare som kemisk viden i langtidshukommelsen! Hvad er vigtigt at huske og opbevare som viden i langtidshukommelsen? faglige problemstillinger/opgaver/teksten skal forstås og løses ud fra. I kemi udgøres kernestoffet fx af definitioner, formler med navne, det kemiske formel og symbolsprog, stoffernes fysisk kemiske egenskaber, fremstilling og anvendelser, reaktionsskemaer. Jeg nøjes her med at anlægge to betragtninger, som afhænger af, hvad den konkrete viden skal bruges til. Den studerende/eleven skal gøre sig disse overvejelser: 1) Hvis din viden skal bruges til at bestå en bestemt eksamen i kemi, så skal du have styr på de faglige eksamenskrav og teste om du kan leve op til kravene; a) I hvilke dele af pensummet må du bruge hjælpemidler, som du kan støtte dig til forståelses og hukommelsesmæssigt set? b) Hvilke dele af pensummet skal du kunne i dit hoved altså hvad skal være til stede som disponibel, kemisk viden i din langtidshukommelse? Er der dele af stoffet, i A og B, som du skal arbejde yderligere med for at den nødvendige faktuelle og forståelsesmæssige viden er lagret grundigt i hukommelsen? Her kan du med fordel anvende papirtesten, se senere. 2) Hvis din kemiske viden skal bruges som et studieforberedende element 14), så kan det lette studiestarten, at du har styr på de vigtigste dele af kernestoffet. Uden viden i din hukommelse, starter du på bar bund på dit studie! Kernestoffet er de dele af kemifaget, som danner den rygrad af viden, som ny viden skal bygges oven på, og som Nu til dit lynkursus i husketeknik Der findes mange forskellige mnemoteknikker, og jeg kan selvfølgelig ikke præsentere dem alle her. Man skal selvfølgelig kun bruge husketeknik til de ting, man har svært ved at huske, se papirtesten senere. De fleste husketeknikker bygger på principper som fx forøget mening 15) og bedre kodning 16) af det, der skal huskes samt effektiv stedfæstelse 17) og genkaldelse 18) af de informationer, som er kodet i hukommelsen. Dette gøres typisk vha. rim og remser, associationer, visualiseringer samt stedfæstelse i den episodiske langtidshukommelse 19) via ruteplaner. Ud over at være et effektivt redskab til at huske, så gør mnemoteknik den ofte kedelige øvelse, det er at huske noget, til en sjov og kreativ opgave. Vi vil først se på rim og remser, som virker positivt på hukommelsen, idet rim og remser tilføjer mening og association 20), til det man skal huske. Rim & remser Forskning har vist, at når du forsøger at huske et ord, kan andre ord, der rimer med det ord, du skal huske, være effektive stikord til at hjælpe at huske det, du skal huske 21). Lad os tage nogle eksempler. Et velkendt eksempel på et rim, som skal forhindre ulykker i kemilaboratoriet: Syre i vand, det går an. Vand i syre, gør gode råd dyre. Jeg har med stort held brugt rim og remser til at hjælpe mange kemic elever med at huske alle de begreber, symboler, enheder og beregninger, som hører til kemiske mængdeberegninger. Fx bruges remsen stor Mand løfter nemt lille mand til at opstille en regnetrekant, hvor m er løftet op over M og n. n m M Brug af regnetrekanten: vandret streg betyder dele/dividere, lodret streg betyder gange. Dvs. når n ganges med M (lodret streg imellem) fås m. Hvis m deles/divideres med n (vandret streg imellem) fås M. Hvis m deles/divideres med M (vandret streg imellem) fås n. n N N A Tilsvarende er NATO`s generalsekretær, Anders Fogh Rasmussen (N A TO Anders den stærke mand i NATO), symbol for N A og Noller fra Brødrene Olsen er symbol for N. Huskeremsen for opstilling af regnetrekanten lyder: N A TO Anders LMFK-bladet 3/

4 løfter nemt store Noller. Altså, stærke N A TO Anders løfter nemt store Noller op i triumf efter Brødrene Olsen har vundet det internationale Melodi Grand Prix i Stockholm, år Dvs. N er øverst og n og N A er for neden i regnetrekanten. På lignende måder har jeg lavet husketeknikker til alt andet eleverne skal kunne i mængdeberegninger. Eleverne behøver på ingen måde at bruge mine huskeremser. De må meget gerne finde på deres egne for hvor mange 16 årige kender fx Noller fra Brødrene Olsen? Pointen er, at eleverne hurtigt fanger ideen, bruger de af mine huskeremser, som de nu finder egnede, og så finder på deres egne, hvor det er nødvendigt. Landene nr. 1 er størst, nr. 20 mindst Din association? Mit forslag til association/visualisering 1. Rusland Putin drikker vodka 2. Canada Gæs i flugt 3. USA Obama holder en livlig tale, hvor han fægter med arme og ben 4. Kina Kung Fu munke kæmper mod hinanden 5. Brasilien Karneval i Rio gang i den 6. Australien Kænguru hopper rundt 7. Indien Ris med karry syder og bobler 8. Argentina Messi dribler med bolden i fuld fart 9. Kazakhstan Borat hopper ud af en kasse 10. Algeriet Alger i vild vækst 11. Congo Congobajer vælter og smadres 12. Grønland Grønlænder laver grønlændervending i kajak 13. Saudi-Arabien Sav saver igennem olietønde, olie vælter ud 14. Mexico Sambrero fyldes med pandekager til ud over kanten 15. Sudan Baby skamsutter en dansk sut 16. Indonesien Inder sætter neg op på marken 17. Libyen Gadaffi render rundt med libero ble på 18. Iran Khomeini holder en meget livlig tale i et bedetårn 19. Mongoliet En mongol sejler rundt i en gondol 20. Peru Per spiser rugbrød Denne huskeremse giver altid anledning til et godt grin i klassen: to måger nødlader. Bogstavet m ligner en flyvende måge. Remsen kan bruges til at opstille masse mol skemaet i den rette rækkefølge. Det normale masse mol skema omfatter m (masse; g), M (molarmasse; g/mol) og n (stofmængde; mol): reaktant A + reaktant B produkt C + produkt D m M n Når man bevæger sig oppefra og ned igennem skemaet, deler man, dvs. m delt med M giver n (forestil dig, at de to måger deler sig, når de nødlander). Når man bevæger sig nede fra og op igennem skemaet, skal man gange det omvendte så n gange M giver m. Man kan bare tænke på, at den store Måge er tung i gumpen og flyver lavere end den lille måge, og så har man rækkefølgen m M n i skemaet, startende med lille m øverst. Locimetoden eller ruteplanmetoden En meget vigtig mnemoteknik er locimetoden også kaldes ruteplanmetoden. Metoden er formentlig den bedste teknik til at huske store mængder af informationer i lang tid. Locimetoden snyder hjernen til at tro, at vi har oplevet noget, som er knyttet til et fysisk sted, som vi faktisk ikke har oplevet i virkeligheden. På den måde kan vi narre hjernen til at huske noget, som om vi faktisk har oplevet det i den virkelige fysiske verden, selv om det er ren fiktion. Man kan sige, at der skabes falske erindringer i vores hukommelse. Ting, vi har oplevet, som er knyttet til et fysisk sted, husker vi særligt godt! Det er nemlig lagret i den såkaldt episodiske langtidshukommelse. Lad os tage et eksempel, hvor vi også har indbygget et kontrolforsøg, så du kan sammenligne almindelig hukommelse med anvendelsen af husketeknik. Du skal lære de 20 største lande, arealmæssigt set, i rækkefølge 22) vha. locimetoden/ruteplanmetoden. Ved locimetoden skal landenes navne oversættes til billeder, som du kan se tydeligt og levende for dit indre blik. Du skal først forbinde landets navn, på en for dig logisk og naturlig måde, med det billede, du knytter til landet. Metoden kaldes association og visualisering, idet visualisering betyder billeddannelse og association kan oversættes til det minder mig om. Ved association sammenkæder vi noget, vi allerede kender, med det, vi ikke kender, og som skal huskes. Hvorfor skal landenes 66 LMFK-bladet 3/2014

5 navne laves om til billeder for vores indre blik? Fordi vores hjerne er super god til at huske fantasifulde og levende billeder, men er rigtig dårlig til at huske abstrakte 23) ord og begreber. Dette er testet af psykologer ved mange forsøg, og nu får du lejlighed til at prøve det af på din egen hjerne. Hjernen husker fx normalt et levende billede af Putin, som drikker sig fuld, meget bedre end ordet Rusland. Jeg giver i tabellen øverst på forrige side forslag til visualiserbare associationer for de 20 lande. Tag de af mine associationer, som du finder brugbare. Der hvor du ikke kan bruge mine forslag, finder du bare på noget selv. første rum, du kommer ind i, være næste rutepunkt. Fortsæt på den måde og find i alt 20 punkter på ruten gennem huset. Det er vigtigt, at punkterne ligger i en logisk rækkefølge, så er de lettere at huske. Punkter skal være rimeligt store og forskellige fra hinanden. Jeg har nu 20 rutepunkter i alt, når jeg kombinerer de to ruter. Lav nu din egen ruteplan med 20 punkter. Forestil dig rutepunkterne for dit indre øje, så tydeligt som muligt. Gå igennem din ruteplan både forlæns og baglæns, så du er sikker på, at du kan den. Lav en logisk rækkefølge. Jo flere rutepunkter man har i samme fysiske rum, jo mere træning kræver det at holde styr på den information, man skal lægge ind på de enkelte rutepunkter. Undgå derfor at have mere en 2 rutepunkter i samme rum, da du er utrænet i metoden. Man må gerne gå igennem vægge og gulve for at få 20 rutepunkter. Det er dog vigtigt, at dine associationer er noget konkret, du kan se for dit indre blik og som du forbinder med landene på en entydig måde. Den første indskydelse du får, er ofte den, der vil virke bedst. Lad være med at spilde tid og fokus på at finde perfekte associationer. Brug det første, der popper op i dit hoved, som du kan danne et tydeligt billede af for dit indre blik. Nu har du lavet de visualiserbare associationer. Hvor lang tid tog det sådan cirka? At lave associationer er det i locimetoden, som tager længst tid. Men øvelse gør mester. Når du har fået rutine i det, går det meget hurtigere, idet du er blevet trænet i den kreative proces, som associationsdannelse jo er. Lige nu tænker du måske: hold da op, hvor er det besværligt. Ja, men hav lige lidt tålmodighed og giv det en chance ok? Nu skal du lave en ruteplan (på engelsk Memory Palace) på 20 rutepunkter. Hvad vil det sige? Du finder et fysisk sted, som du kender godt i forvejen; fx dit hus, din skole, en vens lejlighed, en park, vejen fra dit hus til skolen, osv. Så forestiller du dig, at du går/kører en tur, hvor du visualiserer/ser de ting, du støder på, for dit indre øje. Prøv fx at forestille dig dit hus eller dit barndomshjem. Start udenfor, lige foran hoveddøren, og lad det Sådan ser min ruteplan ud for haven på Mejerivej 5 i Næstved, hvor jeg bor: 1. Postkassen ved indkørslen 2. Carporten 3. Værkstedet 4. Brændeskuret 5. Rækværket 6. Stenterrassen 7. Drivhuset 8. Redskabsskuret 9. Gasmåleren 10. Forhaven Dette er en udendørs ruteplan, og de er lidt vanskeligere at have at gøre med end en indendørs ruteplan. En indendørs ruteplan med 10 rutepunkter på Mejerivej 5 kunne være 1. salen: 11. Hovedtrappen 12. Gangen 13. Badeværelset badekarret 14. Badeværelset ved vasken 15. Køkkenet spisebord 16. Køkkenet komfuret 17. Terrassen 18. Stuen 19. Malenes værelse 20. Trappen ned til kælderen Nu skal du visualisere associationerne for landene i din ruteplan. Det skal gøres i et hug og i et rask tempo. Når du har visualiseret det, du skal se på rutepunktet, så gå videre til næste punkt. Visualiseringen tager få sekunder per rutepunkt. Jeg ser følgende for det indre øje på Mejerivej 5 i Næstved: 1. Putin drikker vodka og kaster op i postkassen 2. Gæs flyder igennem carporten 3. Obama holder livlig tale inde i værkstedet 4. Kung Fu munke kæmper inde i brændeskuret 5. Et karneval bryder igennem rækværket 6. På stenterrassen hopper en kænguru rundt 7. Inde i drivhuset flyder det med boblende ris og karry 8. Inde i redskabsskuret dribler Messi rundt 9. Omme bag ved gasmåleren hopper Borat op af en kasse 10. I forhaven er der alger i vild vækst. 11. Ned ad hovedtrappen vælter Congobajere, som smadres 12. I gangen laver en grønlænder grønlændervendinger i kajak 13. I badekarret saves en olietønde over 14. Håndvasken flyder over med sombreoer og pandekager 15. På spisebordet skamsutter en kæmpebaby en sut LMFK-bladet 3/

6 16. På komfuret sætter en inder neg op 17. På terrassen render Gadaffi rundt med liberoble på 18. I stuen holder Khomeini en meget livlig tale i et bedetårn 19. På Malenes værelse ror en mongol i en gondol 20. Nede på kældertrapper løber Per rundt og spiser rugbrød. Det er vigtigt at bruge disse principper ved visualiseringen af associationerne: Se tingene så tydeligt som muligt for dit indre øje Lav bevægelse stillbilleder huskes meget dårligere end hvis der er bevægelse og interaktion altså der skal ske noget Sæt farver på Overdriv antal; 100 Congobajere, der vælter ned ad trappes huskes bedre end kun 1 Overdriv proportioner; visualiser en kæmpebaby på køkkenbordet Brug ting du kender i forvejen. Det er svært at danne et billede af noget, man ikke kender godt Brug alle dine sanser ikke kun dit indre øje. Forestil dig smagen af Congobajeren, lyden af flasken, som smadres mod trappen, lugten af cacao, mærk det kolde vand, når der laves grønlændervending i gangen osv. Prøv nu at visualisere landene i din egen ruteplan. Repeter det hele! Test dig selv. Kunne du huske landene i rækkefølge? Du har sikkert lidt fejl, for det er første gang, du prøver metoden. Lad være med at tænke på din ruteplan i en hel uge, og se så hvor mange af landene du kan huske ved at gennemgå ruteplanen for dit indre øje. du brugte på at lave associationer og visualisering i din ruteplan. De 20 største byer, mht. antal indbyggere er, opskrevet i rækkefølge med den største by først: 1. Tokyo, 2. Shanghai, 3. Mexico City, 4. New York, 5. São Paulo, 6. Mumbai, 7. Delhi, 8. Kolkata, 9. Jakarta, 10. Istanbul, 11. Dhaka, 12. Los Angeles, 13. Karachi, 14. Rio de Janeiro, 15. Osaka Kobe, 16. Cairo, 17. Lagos, 18. Beijiing, 19. Manila, 20. Moskva. Kan du rækkefølgen? Lad være med at tænke på de 20 byer i en hel uge, og se så hvor mange du kan huske. Hvilken metode er bedst? Din almindelige eller mnemoteknik? Tænk på, at din almindelige metode har du brugt hele livet, men du har kun brugt ruteplanmetoden en gang. Du vil opdage, at jo mere du træner ruteplanmetoden, jo mere suveræn bliver den i forhold til de almindelige metoder, du har brugt før. Hvis du vil bruge ruteplanmetoden til at huske andre ting, så skal du bruge en ny ruteplan, da der ellers vil opstå interferens: du blander tingene sammen og de nye visualiseringer kan skubbe de gamle ud af hukommelsen. Eksempler på brug af ruteplanmetoden i kemi Spændingsrækken er ikke vigtig at kunne huske udenad, men den er vigtig at kunne anvende og forstå. Men spændingsrækken er en sjov og sigende hukommelsestest. Da jeg underviste på Næstved Gymnasium og Hf spurgte jeg en masse af mine kemikollegaer om de kunne huske gymnasieudgaven af spændingsrækken: K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Pb H Cu Ag Pt Au Det kunne ingen af dem, og jeg kunne heller ikke selv, på trods af, at vi alle havde set spændingsrækken et utal af gange. Så satte jeg mig ned og brugte samlet 15 minutter på at lave associationer og visualiserede dem i en ruteplan, og siden har jeg kunnet huske spændingsrækken udenad! Jeg lærte spændingsrækken vha. disse associationer, som jeg visualiserer på 14 rutepunkter i et industriområde ved Næstved: Guden Kali (K) spreder gødning gang i rockerbaren (Ba) kridtstreger (Ca) på vejen ved krydset saltbøsser(na) vælter ved Smedevænget brændende vejskilt lavet af magnesium aluminiumsfælge triller over vejen der skydes med zinksøm fra sømpistol, duk dig Eiffeltårnet (Fe) skyder op fra stenen ved indkørslen til maskinfabrikken Blybatterier vælter ud af Johns BMV vandbassinet (H) svømmer over kobberkedler vælter ned fra taget sølvpokaler glimter på taget Michael Jackson danser på taget med sin platinplade guldbarre får taget til at kollapse. Prøv nu selv at huske spændingsrækken vha. mnemoteknik! Nu er det som sagt ikke vigtigt at kunne spændingsrækken udenad. Det er bare en god illustration af, hvor nemt det er at huske noget, der normalt er svært at huske, vha. teknik. Nu til kontrolforsøget. Prøv at huske de 20 største byer i verden udenad vha. din almindelige hukommelse. Sæt dig ned og læs by listen igennem mange gange eller hvordan du nu plejer at gøre vha. almindelige metoder, som ikke er husketeknik. Øv dig i ca. den samme tid, som 68 LMFK-bladet 3/2014

7 Alkan (antal C-atomer i parentes) Forslag til association/visualisering Methan (1) En levende kæmpeblyant tegner Mette på tanden. (Mette + tand = Methan). Ethan (2) Etta (Cameron) ridder galop på en svane (2 C). (Etta+an =ethan). Propan (3) En tricykel med en propel på styret, fiser der ud af. (Propel + an= propan). En kæmpe pakke tysk (eller engelsk) butter smelter på et sejlskib eller et sejlskib sejler rundt i butter. (Butter + Butan (4) an= butan). Brug evt. et flagrende tysk eller engelsk flag i huskebilledet. Eller en ko siger buhhhhh.(koen har 4 patter). Pentagonbygningen bruges som frisbee af en kæmpehånd. (Pentagon + an = pentan). Eller kaptajn Klo (en krog Pentan (5) ligner et 5 tal) danser rundt på pentagonbygningen. Hexan (6) En heks ridder på en elefant. (Heks + an = hexan). Heptan (7) Et heppekor på en udspringsvippe (7 tal). (Heppe= heptan). Octan (8) En octapus eller snemand fylder benzin/octan på en bil. (Octapus=octan). Nonan (9) En nonne hugger brænde. (Nonne + an= nonan). Decan (10) Dekanen kommer neglelak på sine ti tæer. Oplysning: En dekan er leder af et fakultet på et universitet. Se alternativ Alternativ til Decan (10) Fodbold-spilleren Deco sparker en and (Deco + and = decan) ind igennem forruden på en politibil. Undecan (11) En ond dekan (= undecan) binder en studerende fast til togskinner. Se alternativ Alternativ til undecan (11) Fodboldspilleren Deco får ondt i foden, da han sparker til togskinner (11). Dodecan (12) En trold & dekanen giver et rocknummer sammen med Dodo and the Dodos. Se alternativ En stor dominobrik vælter ned i hovedet på fodboldspilleren Deco, da han sparker en and (domino + Deco + and Alternativ til dodecan (12) bliver til dodecan) ind i munden på en trold. En stor dominobrik vælter ned i hovedet på fodboldspilleren Deco, da han sparker en and (domino + Deco + and Alternativ til dodecan (12) bliver til dodecan) ind i munden på en trold. Lad os tage noget, som er vigtigt, at kunne udenad, men som volder mange elever problemer. De skal kunne navne og antal C atomer for de 12 første alkaner. Det er rygraden i stort set al organisk kemi! Jeg instruerer mine elever på følgende måde: Du har brug for en ny ruteplan med minimum 12 rutepunkter. Lav en lille tegnefilm om alkanen, inde i dit hoved, ved hvert rutepunkt. Brug vild fantasi og alle sanser. Overdriv antal og dimensioner. Lav bevægelse og action i huskebillederne. Alle alkaners navne ender på an, husk det, når navnet dannes vha. associationen/visualisering. Og som altid ved memoteknik; dine egne ideer virker bedre end påtvungne, så hvis du finder på noget andet, der er mere naturligt for dig, end mine forslag, så brug det. HUSK: der er ingen grund til at bruge mnemoteknik til de alkaner, du er sikker i. Det er spild af tid. Koncentrer dig om dem, du har svært ved. Jeg viser dem alkantabellen som inspiration. Der er i tabellen brugt simple talvisualiseringer, så antallet af C atomer kan huskes, uden at man skal tælle sig frem i ruteplanen. Fx er en blyant aflang som et 1 tal, en svane ligner et 2 tal, en propel = 3, et sejl = 4, pentagonbygningen = 5, en elefantsnabel ligner et 6 tal, en udspringsvippe ligner et 7 tal, en snemand ligner et 8 tal eller en ottearmet blæksprutte kan symbolisere 8, en økse ligner et 9 tal, politi rimer på tallet ti, togskinner ligner et 11 tal, en trold rimer på 12. Eleverne tager de ideer, de kan bruge og finder ellers på deres egne associationer: Huske strukturformler og navne Jeg lærte for ca. 2 år siden samtlige 20 aminosyrers navne og strukturformler vha. mnemoteknik. Jeg kan stadig huske mange af dem, selv om jeg ikke har repeteret i lang tid! Hvordan gør jeg? Jeg kan aminosyrenavnene i forvejen, men kan ikke koble den rigtige radikalgruppe sammen med navnet. Alle 20 aminosyrer (bortset fra prolin) har samme grundskelet, hvis struktur jeg allerede kender. Det, der adskiller aminosyrerne fra hinanden, er jo radikalgruppen, R. Dvs. jeg behøver kun at associere radikalgruppen med aminosyrenavnet, så kan jeg sammensætte strukturformlen. De forskellige typer af molekylgrupper tildeles en visuel association, som kobles til en association for aminosyrenavnet, og det hele sættes sammen til en strukturformel, ud fra kendskab til basal kemi. Associationerne visualiseres i en ruteplan, så jeg har 20 rutepunkter et til hver aminosyre. Her giver jeg bare nogle få eksempler 24). Rutepunkt 1: Aladdin kører på en larmende CHopper og en kanin hopper rundt (R = CH 3 i alanin). Rutepunkt 2: En snurrende propel smadrer en vaffel is (R=isopropyl), som en hval spiser, mens den går på line (valin). Rutepunkt 3: En løve drikker benzin (løv+zin = leucin) og spiser is fra en butanflaske (is+butan, dvs. isobutan er radikalgruppen i leucin). Rutepunkt 4: En løve på et isbjerg (is + løve = isoleucin) spiser en svane (2 tal = sekundær) på en butanflaske (R = sekundær butan), osv. Metoden jeg bruger til at huske strukturformler for radikalgrupperne kalder jeg for sk gruppe metoden. Man kan også bruge det jeg kalder Helhedsmetoden, hvor man får hele molekylet til at ligne kun en ting en association. Man må hver gang, man skal lære strukturformlen og navnet for et kompliceret molekyle, vurdere hvilken af de to metoder, der vil være den bedste at bruge. Lad os sige, vi skal lære at huske strukturformlen for ascorbinsyre (C vitamin). Her prøver vi på at betragte molekylet som en helhed, og tilføje mening til hukommelsen, ved at få molekylet til at ligne noget kendt. Molekylet ligner en bredskuldret mand med et æggehoved (ilt), og som holder et æg (ilt) i den højre hånd. Manden har et bælte (dobbeltbinding) om maven og sejlersko på (ship OH høj). I venstre hånd har han en kulstofpisk, hvor der er bundet to sejlersko fast til. Visualiser dette LMFK-bladet 3/

8 billede i 1 til 2 rutepunkter i en ruteplan. Indføj citroner i huskebilledet, så er du klar over, at det er C vitamin! Ovenstående kan virke besværligt og mærkeligt, men det virker! Jeg har aldrig set beskrevet metoder, som er smartere eller mere effektive, hvis nu opgaven går ud på at huske komplicerede kemiske stoffers navne og strukturformler. Kender du bedre metoder, hører jeg meget gerne om dem! Hvorfor virker husketeknik og hvorfor kan vi ikke bare huske tingene helt naturligt uden alle disse besværlige teknikker? Vores hjerne husker billeder meget bedre end ord og abstrakte begreber og symboler 25), hvilket hukommelsesteknikkerne drager fordel af. Vores erindringer er i særdeleshed lagret som billeder. Vores personlige hukommelse den autobiografiske hukommelse er også baseret på billeder. Dette grundprincip viser sig meget tydeligt i vores hjerne; af alle de hjerneceller, som beskæftiger sig med at bearbejde sanseindtryk, er 90 % afsat til at bearbejde nervesignaler fra øjnene. Så dominerende er det visuelle system. Hvorfor vores hjerne er så domineret af det visuelle, kan man egentlig godt forklare. Vi har svært ved at huske alt, som er af sproglig natur: symboler, datoer, navne, ord, tabeller. Evolutionsbiologer antager, at vores forfædre er ca. 2,5 millioner år gamle. Det moderne menneske, Homo sapiens, har eksisteret i ca år. Men det er kun ca år siden, at vi mennesker begyndt at udvikle et sprog. Skriftsproget er meget yngre. De tidligste former for skrift eller ekstern hukommelse 26) opstod for omkring 5000 år før Kristi fødsel. Den generelle brug af skriftsprog og tekster er endnu yngre og opstod først, da bogtrykningen blev udbredt, men mange mennesker kunne jo hverken læse eller skrive på dette tidspunkt eller den dag i dag. Ud fra disse betragtninger er det klart, at vores hukommelse, i evolutionært perspektiv, ikke kunne nå at tilpasse sig et sprog. Men det, der lå lige til højrebenet for vores hjerne, var at gemme informationer i vores hukommelse som billeder og forbinde sprog og andre erindringer via billeder 27). Papirtesten og nøgleord Nu kender du noget til to konkrete husketeknikker og hvorfor de virker. Et andet nyttigt redskab er det, som hukommelsesmanden, Oddbjørn By 28), kalder papirtesten. Papirtesten hjælper dig med at finde ud af hvilke dele af pensummet, som du ikke kan huske, selv efter du har arbejdet seriøst med stoffet. Fx skriver Oddbjørn By: For at huske mest muligt, er det en god ide at lave nøgleord. Hensigten med nøgleordene er, at de skal minde dig om, hvad du har lært. Men hvilke slags nøgleord skal du lave? Hvis du skal huske de ti største lande i verden, er det nemt nok at lave nøgleord, fordi facit siger, at Rusland er størst og Canada næststørst. Men i de fleste fag er der ikke noget facit for, hvilke nøgleord, der er gode. At bruge Memo til eksamen føles lidt ligesom at have et ark papir med gode nøgleord foran sig. Hvilke nøgleord ville du have skrevet ned, hvis du kunne tage papir med til eksamen? Det er umuligt at give et facit for, hvad der er gode nøgleord. Løsningen er at tænke: Hvilke nøgleord ville du have skrevet ned på et papir til eksamen? Det spørgsmål kalder jeg papirtesten. I kemi og biokemi udgøres nøgleordene af alle de hardcore faglige ting, som du skal kunne, men som du har fundet ud af ved at lave papirtesten, at du ikke kan huske; fx idealgasligningen, citronsyrecyklussen, navne og formler for alkaner med mere end 20 carbonatomer, detaljerne i substitutionsreaktioner, osv., osv.. Disse faglige ting ville du meget gerne have lov til at læse op fra et stykke papir. Det må du jo desværre ikke. Brug husketeknik til at huske disse nøgleord! Lav associationer og visualiser derefter i ruteplaner. Afslutning Du har nu fået et indblik i husketeknik samt læst lidt af det, Ole og jeg er i gang med at skrive i vores bog. Vi er selvfølgelig klar over, at læring og pædagogik har mange andre aspekter end hukommelse; fx opmærksomhed og motivation; fx hvordan motiverer vi vores elever til at deltage aktivt i deres egen læring, kemi som almendannende fag, fordele og 70 LMFK-bladet 3/2014

9 ulemper ved forskellige undervisningsformer og meget andet. Vi har valgt primært at skrive om det, som vi synes har været mest overset af reformpædagogikken nemlig læring set i et hukommelsesperspektiv! Bogen indeholder i øvrigt en masse vittigheden, som tager udgangspunkt i de konkrete emner, der behandles for hvorfor skal det altid være så kedeligt, højtideligt og alvorligt? Vi er klar over, at bogen måske bliver mødt med kritik fra visse læringsteoretikere, som vil prøve at argumentere for, at mit og Oles syn på læring 30) er en tilbagevenden til Den sorte skole. I så fald kan vi kun sige, at de så ikke har fattet en BJÆLDE af det, vi skriver om i bogen. Noter 1) Ole Terney er biolog, videnskabsjournalist og udgiver bladet BioNyt Videnskabens Verden. Ole Terney`s CV er meget omfattende, sebionyt.dk/cv.html. Jeg har siden november 2009 studeret mnemoteknik hos Ole Terney. 2) Vi har faktisk heller ikke stødt på andre bøger eller kilder, der på andre sprog, systematisk og i samme omfang har beskrevet, hvordan man kan bruge husketeknik i kemi og biokemi. Så måske er bogen en verdenspræmiere. 3) Terney, Ole: BIONYT Videnskabens Verden, nr. 140/141 august Husketeknik Mnemoteknik Kan vi lære at huske som en elefant? Side 4. Læs dette nummer af BIONYT, hvis du vil have en generel og grundig indføring i husketeknik! 4) world-memory-statistics.com/disciplines.php 5) Boris Nikolai Konrad: SUPERHIRN. Gedächtnistraining mit einem Weltmeister. Goldegg Velag, ) Foer, Joshua: Moonwalk med Einstein. Kunsten at huske alt, HR.FERDINAND, Kbh., ) Savant syndrom, der er en sjælden lidelse eller tilstand, viser sig ved, at patienten, som ofte er autist eller retarderet, udvikler en eller flere helt overmenneskelige evner inden for især musik, matematik, kunst og hukommelse. 8) I modsætning til din egen hjerne, der er den interne hukommelse. 9) Wolf, Troels: Husk Hjernen! Hukommelse Læring Motorik Rusmidler, Gyldendal, 2012, side 6. 10) Kort forklaring af giver mening for hukommelsen : Ord er lettere at huske end nonsens stavelser. Fx er det let at huske ordet kemieksamen, men svært at huske mikemeneksa, fordi det første ord giver mening, i modsætning til det sidste, som er nonsens. Et kemisk eksempel; det er lettere at huske, at ordet natriumchlorid dækker over formlen NaCl end at huske, at ordet ammoniumnitrat dækker over formlen NH 4 NO 3, da navnet og formlen i første tilfælde, følger direkte af grundstofnavnene, men i det andet tilfælde, er der ikke en umiddelbar meningsfuld sammenhæng imellem navnet og formlen. 11) Japaneren Nakane har dog vendt denne traditionelle læringsforståelse på hovedet, med stor succes. Eleverne lærer først hvordan de skal gøre sådan rent mekanisk. Mnemoteknik anvendes til at lære eleverne procedurer langt hurtigere end, hvis der var brugt traditionelle metoder. Derefter arbejdes med forståelse. Nakanes metode bruges til at lære japanske børn matematik, fysik, biologi, kemi, stavning, grammatik og engelsk på en forsøgsskole. Læs mere om Nakanes Yodai metode i bogen. 12) Poulsen, Sten Clod: Tilegnelse af boglige fagkundskaber, MetaConsult Forlag, 2006, side ) Utroligt mange af vores elever bruger fx wikipedia og de har ikke en jordisk chance for at gennemskue om informationerne er sande eller falske, med mindre de har meget viden i deres hoveder i forvejen! 14) Det kan fx være, at du skal læse fysik kemi på Lærerseminariet eller kemi på universitetet efter du har fået din studentereksamen. 15) Mening vil sige, at hukommelsen bedre kan forstå det, der skal huskes, og så huskes det bedre. 16) Kodning vil sige, at det man skal huske, lagres i hukommelsen. 17) Stedfæstelse vil sige, at du ved, hvor i din hjerne/hukommelse, du har gemt den information/viden, du har kodet. 18) Genkaldelse vil sige, at du kan huske det, du skal huske. Du kan hente informationen/ den gemte viden frem fra hukommelsen, når som helst, at du ønsker det. 19) Episodisk langtidshukommelse er den del af din langtidshukommelse, som indeholder personlige erindringer, der er knyttet til tid og sted. 20) Association vil sige, at man kobler noget, man kender i forvejen, til det nye man skal huske. Association kan oversættes til det minder mig om. 21) Higbee, Kenneth, professor i psykologi: Your memory, How It Works & How to Improve It, DA CAPO PRESS LIFELONG BOOKS, 2001, side ) Det er selvfølgelig ikke nogen vigtig viden at have i hovedet, idet det er en type af information, man lige så godt kan slå op på en troværdig hjemmeside, men det er en god basisøvelse i ruteplanmetoden så leg nu med ikke? 23) Abstrakt betyder i forbindelse med visualisering, at ordet ikke kan danne et billede. Fx kan du nemt se ordene æble, banan, traktor, gæs osv. for dig, da det er konkrete ting, mens det er vanskeligt at se ordene retfærdighed, demokrati, ascorbinsyre, Canada osv. for dit indre øje, da det er abstrakte begreber. 24) Du kan læse i bogen, hvordan jeg har gjort for at lære alle 20 aminosyrer. 25) Det er surt show, for ord, abstrakte begreber og symboler er jo netop det, som skolefag og en stor del af vores kultur består af! 26) Ekstern hukommelse er al information, vi har nedskrevet, gemt på computer eller opbevaret på anden måde uden for vores hjerne. Information, som er gemt i vores hjerne, er intern hukommelse. 27) Boris Nikolai Konrad: SUPERHIRN. Gedächtnistraining mit einem Weltmeister. Goldegg Velag, 2013, side ) o b y. n o / b e d r e - h u k o m m e l s e - memo/?lang=da&gclid=cjz0-pdph70cfwt- 4wgod9SIAoQ. Norske Oddbjørn By har skrevet en lang række rigtig gode bøger om husketeknik. Oddbjørn By er fremragende mnemoteknikker og en rigtig dygtig formidler, som skriver i et let og forståeligt sprog. Næsten alle hans bøger er oversat til dansk og kan købes på hans hjemmeside. Oddbjørn har i øvrigt testet effektiviteten af husketeknik ved at bruge teknikkerne til at bestå en lang række fag på universitetsniveau, selv om han typisk kun havde studeret faget i en uge, inden han gik til eksamen! 29) Oddbjørn By: Bedre hukommelse: BEST OF MEMO + meget nyt, Olden Forlag, 2011, side ) Vores syn på læring og mnemoteknik er ikke holdningsbaseret. Det bygger dels på egne erfaringer med at anvende hukommelsesteknik, men frem for alt på en masse erfaringer, som mnemoteknikkere har beskrevet samt en lang række videnskabelige undersøgelser. LMFK-bladet 3/

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge Publication date: 2010 Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere

Abstract. Forskel på naturfag og andre fag i skolen. Af Gert Wahlgren

Abstract. Forskel på naturfag og andre fag i skolen. Af Gert Wahlgren Af Gert Wahlgren Abstract I artiklen beskrives den historiske udvikling i kvalitet og kvantitet med hensyn til erkendelse af vores omverden, og at den udvikling har ført til en undervisning i naturfag,

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik.

Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik. Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik. Indledning Problemformulering Metode Hvad er faget matematik? Ifølge Fælles Mål Ifølge Björn Adler Vanskeligheder med tilegnelse af skolefaget matematik

Læs mere

Den digitale revolution

Den digitale revolution datalogisk institut københavns universitet Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden DIKU 1970 2010 Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden Datalogisk Institut, Københavns

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Camilla Rau Petersen og Elisabeth Christensen. 11 fortællinger om livet med en aspergerprofil

Camilla Rau Petersen og Elisabeth Christensen. 11 fortællinger om livet med en aspergerprofil Camilla Rau Petersen og Elisabeth Christensen 11 fortællinger om livet med en aspergerprofil Mere end 55.000 danskere har autisme i en af diagnosens mange former, og mindst hver fjerde skønnes at være

Læs mere

Alt Om ADHD's Guide til Alternativ Behandling af ADHD

Alt Om ADHD's Guide til Alternativ Behandling af ADHD 1 Alt Om ADHD's Guide til Alternativ Behandling af ADHD Hvad voksne med diagnosen ADHD og forældre til børn med diagnosen ADHD har brug for at vide om ikke-medicinsk behandling Læs om fiskeolie, kost og

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen BØRNERÅDETS Minibørnepanel Skolen set fra børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Forord / 3 Fra børnehave til

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

ADHD Guide til De Utrolige År

ADHD Guide til De Utrolige År ADHD Guide til De Utrolige År ADHD GUIDE TIL DE UTROLIGE ÅR Indhold Kolofon Udgivelse Udgivelsesår Tekst Layout/design Vignetterne ISBN nummer Socialstyrelsen 2014 Center for ADHD 365 Mikkel Straarup Møller

Læs mere

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser De Frafaldne En samling af fortællinger om

Læs mere