DS/EN DK NA:2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DS/EN 1996-1-1 DK NA:2014"

Transkript

1 Nationalt anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN DK NA:2013 og erstatter dette Der er foretaget præciseringer i afsnittene 3.2.2(1) og 3.6.4(3), og et nyt valg i afsnit 6.2(2). Tidligere udgaver af og tillæg til dette NA samt en oversigt over samtlige NA er kan findes på Dette NA fastsætter betingelserne for anvendelsen af EN i Danmark for byggeri efter byggeloven eller byggelovgivningen. Andre parter kan sætte dette NA i kraft med en henvisning hertil. Et nationalt anneks indeholder nationale bestemmelser, dvs. nationalt gældende værdier eller valgte metoder. Annekset kan endvidere indeholde supplerende, ikke-modstridende information. I dette NA er angivet: Oversigt over mulige nationale valg og punkter, hvortil der er supplerende information Supplerende, ikke-modstridende information. Mht. supplerende information henvises generelt til DS/INF 167, Supplerende vejledning for murværk i forbindelse med brug af Eurocode 6. Forord Side 1 af 13

2 Oversigt over mulige nationale valg Nedenstående oversigt viser de steder, hvor nationale valg er mulige, og hvilke informative annekser der er gældende/ikke gældende. Endvidere er angivet til hvilke punkter, der er givet supplerende information. Supplerende information findes sidst i dette dokument. Punkt Emne Nationalt valg (1)P Brudgrænsetilstande Nationalt valg 2.4.4(1) Anvendelsesgrænsetilstande Uændret 3.2.2(1) Specifikation for mørtel Nationalt valg (1) Murværks karakteristiske trykstyrke - Karakteristisk trykstyrke af andet murværk end skalindmuret murværk Nationalt valg 3.6.2(3), (4) Murværks karakteristiske forskydningsstyrke Nationalt valg og (6) 3.6.4(3) Murværks karakteristiske bøjningstrækstyrke Nationalt valg 3.7.2(2) Elasticitetsmodul Nationalt valg 3.7.4(2) Krybning, svelning eller svind og varmeudvidelse Uændret 4.3.3(3) og Armeringsstål Uændret (4) (3) Murværks effektive tykkelse Uændret (2) Eftervisning af uarmeret murværk påvirket af overvejende lodret last - Reduktionsfaktor for slankhed og excentricitet Uændret 6.2(2) Regningsmæssig værdi af forskydningsbrudmodstand Nationalt valg 8.1.2(2) Murværks minimumstykkelse Uændret (2) Samlinger mellem vægge Hulmure og skalmure Nationalt valg (2) Samlinger mellem vægge - Dobbeltvægge Nationalt valg 8.6.2(1) Lodrette riller og udsparinger Uændret 8.6.3(1) Vandrette og skrå riller Uændret Anneks A Hensyntagen til partialkoefficienter i forbindelse med udførelse Ikke gældende Oversigt nationale valg og suppl. information Side 2 af 13

3 Punkt Emne Nationalt valg 1 Anneks B Anneks C Metode til beregning af et stabiliserende vægskivesystems excentricitet En forenklet metode til beregning af lastexcentriciteten ud af planet på murværk Gældende Ikke gældende Anneks D Bestemmelse af ρ3 og ρ4 Gældende Anneks E Anneks F Faktorer for bøjningsmoment, α2, i tværbelastede enkeltvægsplader med tykkelse mindre end eller lig med 250 mm Begrænsning af forholdet mellem højde henholdsvis længde og tykkelse for murværk i anvendelsesgrænsetilstanden Gældende Gældende Anneks G Reduktionsfaktor for slankhed og excentricitet Gældende Anneks H Forstærkningsfaktor som angivet i Gældende Anneks I Anneks J Ækvivalent tværlast på mure understøttet ved tre eller fire kanter og påvirket af vandret tværlast og lodret last Armerede murværksdele påvirket af forskydningslast: forøgelse af fvd Gældende Ikke gældende Oversigt nationale valg og suppl. information Side 3 af 13

4 2.4.3(1)P Brudgrænsetilstande Følgende partialkoefficienter for materialer er gældende i Danmark for brudgrænsetilfældet: Tabel 2.4.3a DK NA Forudsatte svigttyper ved fastlæggelse af partialkoefficienten Konstruktion (in situ) Murværks trykstyrke og E-modul, byggesten, kategori I Byggesten, kategori II γc = γc = 1,60 γ0 γ3 1,70 γ0 γ3 Armeret murværks trykstyrke og E-modul γc = 1,45 γ0 γ3 Murværks bøjningstrækstyrke γc = 1,70 γ0 γ3 Armeringsstyrker og E-modul 1) Armeringsvedhæftningsstyrke 1) γs = γc = 1,20 γ0 γ3 1,70 γ0 γ3 Kohæsion γc = 1,70 γ0 γ3 Friktionskoefficienter γc = 1,30 γ0 γ3 Præfabrikerede elementer, beregning Murværks trykstyrke og E-modul, byggesten, kategori I Byggesten, kategori II γc = γc = 1,55 γ0 γ3 1,65 γ0 γ3 Armeret murværks trykstyrke og E-modul γc = 1,40 γ0 γ3 Murværks bøjningstrækstyrke γc = 1,60 γ0 γ3 Armeringsstyrker og E-modul 1) γs = 1,20 γ0 γ3 Funktionsprøvning Sejt brud 2) γm = 1,20 γ0 γ3 Skørt brud γm = 1,40 γ0 γ3 1) Armering, trådbindere og andre indstøbte, indmurede eller iborede forankringsmidler. 2) Elementer antages at have sejt brud, hvis en af følgende forudsætninger er opfyldt: Det kan påvises, at armeringen flyder i brudtilstanden Der ved brud er et udpræget jævnt fordelt revnemønster i den til belastningsformen forventede brudzone Bøjningsbrud, hvis elementet får en udbøjning, der overstiger 3/200 af spændvidden. Alle andre brudformer skal betragtes som skøre brud. Brud i elementer påvirket af normalkræfter skal altid betragtes som skøre brud. Partialkoefficienterne i tabel 2.4.3a DK NA er fremkommet på grundlag af retningslinjerne for opstilling af resulterende partialkoefficienter i brudgrænsetilstanden i henhold til DS/EN 1990 DK NA, hvor γm = γ0 γ1 γ2 γ3 γ4. γ0: tager hensyn til konsekvensklassen γ1: tager hensyn til svigttypen γ2: tager hensyn til usikkerhed relateret til beregningsmodel γ3: tager hensyn til kontrolklassen ved produktion henholdsvis på byggeplads (se tabel 2.4.3c) γ4: tager hensyn til variationen i styrkeparameteren/målte bæreevne Ved fastlæggelsen af γ1 er de i tabel 2.4.3b DK NA angivne svigttyper anvendt. Side 4 af 13

5 Tabel 2.4.3b DK NA Forudsatte svigttyper ved fastlæggelse af γ1 Konstruktioner, in situ-arbejde Trykstyrke og E-modul i armeret murværk Varslet brud uden bæreevnereserve Trykstyrke og E-modul i uarmeret murværk Bøjningstrækstyrke i armeret og uarmeret murværk Styrker og E-modul i armering¹ ) Kohæsion Friktionskoefficienter Trådbinderes forankring Uvarslet brud Uvarslet brud Varslet brud uden bæreevnereserve Uvarslet brud Varslet brud uden bæreevnereserve Uvarslet brud Præfabrikerede elementer, beregning Trykstyrker og E-modul i armeret murværk Trykstyrke og E-modul i uarmeret murværk Bøjningstrækstyrke i armeret og uarmeret murværk Styrker og E-modul i armering¹ ) Varslet brud uden bæreevnereserve Uvarslet brud Uvarslet brud Varslet brud uden bæreevnereserve Præfabrikerede elementer, funktionsprøvning Funktionsprøvning med sejt brud² ) Funktionsprøvning med skørt brud² ) 1) Se 1) til tabel 2.4.3a DK NA 2) Se 2) til tabel 2.4.3a DK NA Tabel 2.4.3c DK NA angiver værdier for γ3 afhængigt af kontrolklassen. For murværkskonstruktioner kan de i tabel 2.4.3d DK NA med + viste kombinationer af konsekvensklasse og kontrolklasse anvendes. Tabel 2.4.3c DK NA Afhængighed af kontrolklasse Kontrolklasse Lav Normal Skærpet γ3 1,10 1,0 0,95 Tabel 2.4.3d DK NA Kombination af konsekvensklasser og inspektionsklasser Konsekvensklasse Lav Normal Skærpet Skærpet + + Inspektionsklasse Normal Lempet + + Faktoren 0 tager hensyn til konsekvensklassen, jf. nationalt anneks til EN 1990, tabel A1.2(B+C) DK NA, som angivet i tabel 2.4.3e DK NA. Side 5 af 13

6 Tabel 2.4.3e DK NA Afhængighed af dimensioneringstilfælde Grænsetilstand STR/GEO STR Lastkombination ,0 1,0 KFI KFI 1,2 KFI NOTE - For konstruktioner, der ikke er påvirket af geotekniske laster, kan eftervisning ske alene ved anvendelse af lastkombination 1 og 2. For konstruktioner, der også er påvirket af geotekniske laster, skal eftervisning ske ved anvendelse af lastkombination 1 og 2, lastkombination 3 og 4 samt lastkombination 5. For konstruktioner, der udelukkende er påvirket af geotekniske laster, kan eftervisning ske alene ved anvendelse af lastkombination 3 og 4 samt lastkombination 5. For K FI = 1,0 er lastkombination 1 og 2 identisk med lastkombination 3 og 4. For K FI 1,0 kan K FI multipliceres på lasteffekterne (snitkræfterne) i stedet for lasten, såfremt lasteffekterne er lineært proportionale med den tilknyttede last. Geotekniske laster er laster, som overføres til en konstruktion fra jord, opfyldning, stillestående vand eller grundvand. Lasten fra jord og opfyldning er ud over tyngden bestemt af jordens og opfyldningens styrke- og deformationsegenskaberne, fx udtrykt ved friktionsvinklen. Eksempler på geotekniske laster er jord- og vandtryk på en vægkonstruktion. Til dimensionering i brudgrænsetilstanden er den nedre karakteristiske værdi 5-%-fraktilen, og den øvre karakteristiske værdi er 95-%-fraktilen. Materialepartialkoefficienterne sættes til γm = 1,0 i ulykkesgrænsetilfældet (1) Specifikation for mørtel For receptmørtel kan der forudsættes de trykstyrker og bøjningstrækstyrker, der er angivet i tabel 3.1 DK NA, hvis de delmaterialer, der indgår i mørtlen, opfylder følgende krav: (1) Hydratkalk skal opfylde kravene i EN og må ikke indeholde læskningsdygtige partikler. (2) Cement skal mindst tilhøre styrkeklasse 42,5 og opfylde kravene i EN (3) Tilslagsmaterialer til mørtel skal opfylde kravene i EN og skal være fraktioneret således, at kornkurven bestemt som angivet i EN ligger imellem de grænsekurver, som er vist i figur 3.1 DK NA. Hvis tilslagsmaterialet er forurenet med humusstoffer, må farvereaktionen ved bedømmelse af humusindholdet efter prøvningsmetoden angivet i EN ikke være mørkere end 1 del standardfarve fortyndet med 3 dele vand, medmindre det forsvarlige heri dokumenteres. (4) Der må ikke anvendes tilsætningsstoffer. Det tillades dog, at ethanol (denatureret sprit) og blandingsprodukter af ethanol og isopropanol med op til 40 % indhold af isopropanol anvendes som frysepunktssænkende middel til KC 60/40/850 og KC 50/50/700, under forudsætning af at der tilsættes mindst 1 liter og højst 4 liter per 100 hl mørtel. I så fald skal regnes med en reduktion på 20 % for alle mørtlens styrkeparametre. (5) I den færdige mørtel må tørmassen af det enkelte delmateriale højst afvige 5 % fra den pågældende delmængde. Side 6 af 13

7 Figur 3.1 DK NA Grænsekurver for sand Tabel 3.1 DK NA Relation mellem mørtels trykstyrke og blandingsforhold Blandingsforhold Min. trykstyrke MC/ML KC 60/40/850 ML 0,8 MPa KC 50/50/700 MC 0,9 MPa/ML 1,8 MPa KC 35/65/650 MC 2 MPa KC 20/80/550 MC 4,5 MPa NOTE 1: Såfremt de i punkt (1), (2), (3), (4) og (5) anførte krav ikke er opfyldt, må mørtelstyrkerne fastlægges ved forsøg, og mørtlen deklareres som funktionsmørtel. NOTE 2: Jf. (4) krav til tilsætningsstoffer ovenfor regnes med reduceret styrke for mørtler, hvor frysepunktssænkende midler er anvendt (1) Murværks karakteristiske trykstyrke - Karakteristisk trykstyrke af andet murværk end skalindmuret murværk Metode (i) i DS/EN kan anvendes, enten hvis dokumentation af parametrene i formel 3.1 er givet, eller hvis tabel 3.2 DK NA benyttes med de tilhørende betingelser. Metode (ii) kan anvendes uden yderligere dokumentation. I tabel 3.2 DK NA er anført karakteristiske basistrykstyrker for murværk af gruppe 1, massive letklinkerbetonbyggesten og massive porebetonbyggesten med en højde 185 mm og nominelle fuger på 10 mm, hvor mørtlens trykstyrke ML mindst svarer til basistrykstyrken for murværket, og trykstyrken MC mindst svarer til 0,5 gange basistrykstyrken af murværket. Tabelværdierne er gældende for byggesten kategori I med en dokumenteret variationskoefficient for trykstyrken på højst 10 % og for tryk vinkelret på liggefladerne. Midt i fuger i uarmerede mure af letbeton med tykkelse på 190 mm og derover tillades dog en indtil 50 mm bred mørtelfri zone, fx i forbindelse med en indlagt varmeisoleringsstrimmel. Side 7 af 13

8 Tabel 3.2 DK NA - Basistrykstyrker fk i MPa for murværk af massive letklinkerbetonbyggesten og massive porebetonbyggesten med højde 185 mm Byggestenenes trykstyrke Basistrykstyrke - fk - fc 5-%-fraktil 5-%-fraktil 2,0 1,8 2,5 2,2 3,0 2,6 3,5 3,1 4,0 3,5 4,5 3,9 5,0 4,4 Byggestenenes trykstyrke Basistrykstyrke - fk - fm 1) 5-%-fraktil 50-%-fraktil 2,0 1,5 2,5 1,9 3,0 2,3 3,5 2,7 4,0 3,0 4,5 3,4 5,0 3,8 1) I tabel 3.2 DK NA er f m middelværdien af trykstyrken iht. EN Benævnelsen bør ikke forveksles med den tilsvarende benævnelse i EN for mørteltrykstyrken (3), (4) og (6) Murværks karakteristisk forskydningsstyrke Den regningsmæssige forskydningsstyrke (fvd) kan bestemmes af følgende udtryk: fvd k/γm + fvk0/γm dog maks.: km fb 1,5 MPa hvor k fvk0 γm km km er en eventuel regningsmæssig trykspænding i snit parallelt med liggefugen fra den aktuelle lastkombination, som konstruktionen undersøges for er karakteristisk friktionskoefficient er karakteristisk initial forskydningsstyrke er den til egenskaben hørende partialkoefficient er 0,07 for teglbyggesten er 0,20 for letbetonbyggesten. Side 8 af 13

9 I tilfælde af at kohæsionen og friktionskoefficienten ikke er kendt, kan værdierne angivet i tabel 3.3 DK NA benyttes. Tabel 3.3 DK NA - Karakteristisk friktionskoefficient og kohæsion Fugetype Mørtelfuge (fm < 0,5 MPa ) Mørtelfuge (fm > 0,5 MPa ) Mørtelfuge (til ugunst) Mørtelfuge på fugtspærre Mørtelfuge på fugtspærre (til ugunst) µk fvk0 MPa 0,6 1,0 2,0 0,4 0,7 1) f xk1 er den karakteristiske bøjningstrækstyrke med brud i liggefugerne. fxk1 1) fxk1 1) 2,5 fxk1 1) 0 0, (3) Murværks karakteristiske bøjningstrækstyrke I tilfælde, hvor bøjningstrækstyrkerne fxk1 og fxk2 eller vedhæftningsstyrken fm,xk1, ikke er angivet eller bestemt ved forsøg, kan værdierne anført i tabel 3.4 DK NA, 3.5 DK NA, 3.6 DK NA og 3.7 DK NA anvendes. I tabel 3.4 DK NA er angivet værdier for bøjningstrækstyrkerne fxk1 og fxk2 for murværk af byggesten med en højde 185 mm. Hvis der til mørtlen er tilsat tilsætningsstoffer enten ved direkte tilsætning eller gennem de anvendte bindemidler, kan det ikke antages, at værdierne er gældende for den anvendte mørtel. Tabel 3.4 DK NA Basisbøjningstrækstyrker fxk1 og fxk2 for murværk af byggesten med en højde 185 mm Byggesten Mørtel Letklinkerbeton Porebeton Tegl mindste trykstyrke af byggesten mørteltrykstyrke MC 3,5 MPa mørteltrykstyrke ML 7 MPa fc MPa fm MPa 1) fxk1 MPa fxk2 MPa 5-%-fraktil 2,4 2, %-fraktil 2,9 2,9 15 0,20 0,20 0,20 0,45 0,45 0,45 1) I tabel 3.4 DK NA er f m middelværdien af trykstyrken iht. EN Benævnelsen bør ikke forveksles med den tilsvarende benævnelse i EN for mørteltrykstyrken. I tabel 3.5 DK NA er angivet værdier for vedhæftningsstyrken fm,xk1, for murværk af teglbyggesten. Hvis der til mørtlen er tilsat tilsætningsstoffer enten ved direkte tilsætning eller gennem de anvendte bindemidler, kan det ikke antages, at værdierne er gældende for den anvendte mørtel. Side 9 af 13

10 Tabel 3.5 DK NA - Vedhæftningsstyrke fm,xk1 for murværk af teglbyggesten Mørtel KC50/50/700 (NCI.1) 1) mørteltrykstyrke MC 1,5 MPa mørteltrykstyrke MC 3,5MPa Kh100/400 2) KKh20/80/475 2) mørteltrykstyrke ML 3 MPa mørteltrykstyrke ML 7 MPa fm,xk1 MPa fm,xk1 MPa fm,xk1 MPa 0,10 0,15 0,25 1) Mørtlen skal fremstilles i overensstemmelse med dette NA s afsnit 3.2.2(1) Specifikation for mørtel 2) Mørtlen skal fremstilles af hydraulisk kalk betegnet HL5 eller NHL5 iht. EN og i overensstemmelse med dette NA s afsnit 3.2.2(1), Specifikation for mørtel, punkt (1), (3), (4) og (5). I tilfælde, hvor fxk1 for en mørtel er deklareret på basis af EN , eller hvor vedhæftningsstyrken fm,xk1 er deklareret på basis af EN , eller fastlagt af tabel 3.5 DK NA, kan fxk1 og fxk2 bestemmes for byggesten af tegl med højde mindre end 60 mm ud fra tabel 3.6 DK NA og tabel 3.7 DK NA. Tabel 3.6 DK NA - Basisbøjningstrækstyrken fxk1 i MPa bestemt ud fra vedhæftningsstyrken fm,xk1 og byggestenenes normaliserede trykstyrke fb Byggestenenes normaliserede trykstyrke fb MPa fm,xk1 MPa ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,06 0,08 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15 0,08 0,11 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,20 0,10 0,13 0,16 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,25 0,13 0,16 0,19 0,21 0,23 0,24 0,24 0,24 0,24 0,30 0,15 0,18 0,21 0,24 0,26 0,28 0,28 0,28 0,28 0,35 0,17 0,20 0,23 0,26 0,28 0,31 0,32 0,32 0,32 0,40 0,18 0,22 0,26 0,28 0,31 0,34 0,36 0,38 0,38 0,45 0,18 0,23 0,28 0,31 0,33 0,36 0,38 0,41 0,44 0,50 0,18 0,24 0,29 0,33 0,36 0,39 0,41 0,43 0,46 0,55 0,18 0,24 0,30 0,35 0,38 0,41 0,43 0,46 0,48 0,60 0,18 0,24 0,30 0,35 0,40 0,43 0,45 0,48 0,51 0,65 0,18 0,24 0,30 0,35 0,40 0,45 0,48 0,50 0,53 0,70 0,18 0,24 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,53 0,55 Side 10 af 13

11 Tabel 3.7 DK NA - Basisbøjningstrækstyrken fxk2 i MPa bestemt ud fra bøjningstrækstyrken fxk1 og byggestenenes normaliserede trykstyrke fb Byggestenenes normaliserede trykstyrke fb MPa fxk1 MPa ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,10 0,29 0,32 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,15 0,32 0,39 0,44 0,49 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,36 0,43 0,48 0,54 0,60 0,64 0,66 0,66 0,66 0,25 0,40 0,47 0,52 0,59 0,64 0,69 0,74 0,79 0,82 0,30 0,44 0,51 0,57 0,63 0,68 0,73 0,78 0,84 0,89 0,35 0,49 0,56 0,61 0,67 0,73 0,77 0,82 0,88 0,93 0,40 0,53 0,60 0,65 0,71 0,77 0,82 0,87 0,92 0,98 Inden for hver af tabellerne 3.6 DK NA og 3.7 DK NA kan der interpoleres mellem værdierne (2) Elasticitetsmodul Når der ikke foreligger prøvningsdata for korttidssekantelasticitetsmodulet, skal værdien af KE fastsættes som følger: for murværk opmuret i teglbyggesten og/eller kalksandstensbyggesten med kalkmørtler uden cementindhold: K E = 150 f m for murværk opmuret i teglbyggesten og/eller kalksandstensbyggesten med mørtler med andre bindermaterialer (såsom cement): 20f b K E = min { 400f m 1000 for murværk opmuret i letklinkerbetonbyggesten: K E = 1000 for murværk opmuret i porebetonbyggesten: K E = 450 hvor fk fb fm er den karakteristiske basistrykstyrke for murværket i MPa er den normaliserede trykstyrke for byggestenene i MPa er trykstyrken af mørtlen i MPa. Side 11 af 13

12 6.2(2) Regningsmæssig værdi af forskydningsbrudmodstand Formel (6.13) kan altid anvendes. Formel (6.14) VRdlt = fvd t l kan anvendes, såfremt det sikres, at der ikke er trækpåvirkede dele af muren (fx ved anvendelse af en plastisk fordeling) (2) Samlinger mellem vægge Hulmure og skalmure Minimumantallet af bindere mellem vægge i hulmure og skalmure sættes til nmin = 2 pr. m 2 af det betragtede areal af muren. Hvis væggene benyttes som kombinationsvægge, hvor vindlast fordeles mellem væggene afhængigt af væggenes stivheder, skal antallet af bindere være mindst nmin = 4 pr. m 2 jævnt fordelt (2) Samlinger mellem vægge Dobbeltvægge Minimumantallet af bindere mellem vægge i dobbeltvægge sættes til j = 16 pr. m 2 af det betragtede areal af muren. Side 12 af 13

13 Supplerende (ikke modstridende) informationer Der henvises generelt til DS/INF 167 Supplerende vejledning for murværk i forbindelse med brug af Eurocode 6 Supplerende information Side 13 af 13

EN GL NA:2010

EN GL NA:2010 Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Formidlet af Dansk Standard EN 1991-1-1 GL NA:2010 Grønlandsk nationalt anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1:

Læs mere

Supplerende vejledning for murværk i forbindelse med brug af Eurocode 6

Supplerende vejledning for murværk i forbindelse med brug af Eurocode 6 DS-information DS/INF 167:2015 3. udgave 2015-08-13 Supplerende vejledning for murværk i forbindelse med brug af Eurocode 6 Supplementary guidelines for masonry in connection with the use of Eurocode 6

Læs mere

DS/EN 1520 DK NA:2011

DS/EN 1520 DK NA:2011 Nationalt anneks til DS/EN 1520:2011 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke bærende armering Forord Dette nationale anneks (NA) knytter

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 4: Kompositkonstruktioner i stål og beton Del 1-1: Generelle regler og regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1994-1-1

Læs mere

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en sammenskrivning af EN 1993-1-1 DK NA:2007 og

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

Definitioner. Aggressivt miljø:

Definitioner. Aggressivt miljø: Definitioner Aggressivt miljø: Armeret murværk: Armeringssystemer: Basisstyrker: Blokke: Blokklasse: Bruttodensitet: Brændt kalk: Byggesten: Cementmørtel, C-mørtel: Forbandt: Funktionsmørtel: Særligt fugtigt

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering Forord

Læs mere

Informationsmateriale til projekterende om DS 414:2005 og CE-mærkede byggevarer

Informationsmateriale til projekterende om DS 414:2005 og CE-mærkede byggevarer Informationsmateriale til projekterende om DS 414:2005 og CE-mærkede byggevarer Rekvirent: Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Nørre Voldgade 48 1358 København K Udført af ingeniør Abelone Køster Århus,

Læs mere

DS/EN DK NA:2015

DS/EN DK NA:2015 Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1993-1-1 DK NA:2014 og erstatter

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1999-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL FORUDSÆTNINGER Dette eksempel er tilrettet fra et kursus afholdt i 2014: Fra arkitekten fås: Plantegning, opstalt, snit (og detaljer). Tegninger fra HusCompagniet anvendes

Læs mere

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

DS/EN DK NA:2012

DS/EN DK NA:2012 DS/EN 1991-1-3 DK NA:2012 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA 2010-05 og erstatter

Læs mere

Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg)

Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg) DGF høring af Dim.håndbogens baggrundsartikel for Nyt DK NA til EC7-1 Disposition Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg) Eksempler: (ingen tal, kun principper) - Støttekonstruktion

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri A/S Randers Tegl Mineralvej 4 Postbox 649 DK 9100 Aalborg Telefon 98 12 28 44 Telefax 98 11 66 86 CVR nr. 20 40 02 34 www.randerstegl.dk E-mail: tegl@randerstegl.dk Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Læs mere

Lodret belastet muret væg efter EC6

Lodret belastet muret væg efter EC6 Notat Lodret belastet muret væg efter EC6 EC6 er den europæiske murværksnorm også benævnt DS/EN 1996-1-1:006 Programmodulet "Lodret belastet muret væg efter EC6" kan beregne en bærende væg som enten kan

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C Tlf. 72 20 38 00 poul.christiansen@teknologisk.dk KOGEBOG TIL BEREGNING AF MURVÆRK

Læs mere

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006 Notat Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 006 Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen, SBi, 007-01-1 Formål Dette notat beskriver og sammenligner normkravene til betonkonstruktioner

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK pdc/sol STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK 1. Indledning En stor del af den gamle bygningsmasse i Danmark er opført af teglstenmurværk, hvor den anvendte opmuringsmørtel er kalkmørtel. I byggerier fra

Læs mere

DS/EN 1996 FU:2010 1. UDGAVE 2010. Forkortet udgave af Eurocode 6 Murværkskonstruktioner DANSK STANDARD DESEUROCODESEUROCODESEURCOD

DS/EN 1996 FU:2010 1. UDGAVE 2010. Forkortet udgave af Eurocode 6 Murværkskonstruktioner DANSK STANDARD DESEUROCODESEUROCODESEURCOD DANSK STANDARD DS/EN 1996 FU:2010 1. UDGAVE 2010 Forkortet udgave af Eurocode 6 Murværkskonstruktioner EUROCODESEUROCODESEUROCODESCODESE DESEUROCODESEUROCODESEURCOD Forkortet udgave af Eurocode 6 Murværkskonstruktioner

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Tlf. 72 20 38 00 poul.christiansen@teknologisk.dk KOGEBOG TIL BEREGNING AF MURVÆRK

Læs mere

Eurocode 6 foreskriver, at der til murværkskonstruktioner anvendes receptmørtel eller funktionsmørtel.

Eurocode 6 foreskriver, at der til murværkskonstruktioner anvendes receptmørtel eller funktionsmørtel. Mørtel Mørtel er en blanding af bindemidler, tilslagsmaterialer og vand, eventuelt med tilsætningsstoffer. Mørtel anvendes som bindemiddel i murede konstruktioner til at sammenbinde de enkelte sten og

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen SBi, Aalborg Universitet Sammenfatning 1 Revurdering af tidligere prøvning af betonstyrken i de primære konstruktioner viser

Læs mere

DS/EN DK NA:2017

DS/EN DK NA:2017 Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner - Del 5: Pilotering Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske nationale anneks for bygningskonstruktioner til DS/EN 1993-5. Indholdet er

Læs mere

DS/EN DK NA:2012

DS/EN DK NA:2012 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-5: Generelle laster Termiske laster Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision og sammenskrivning af EN 1991-1-5 DK NA:2007 med Tillæg 2010

Læs mere

Sammenligning af sikkerhedsniveauet for elementer af beton og letbeton

Sammenligning af sikkerhedsniveauet for elementer af beton og letbeton Dansk Betondag 2004 Hotel Svendborg, Fyn 23. september 2004 Sammenligning af sikkerhedsniveauet for elementer af beton og letbeton Ingeniørdocent, lic. techn. Bjarne Chr. Jensen Niels Bohrs Allé 1 5230

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK 2013-06-28 pdc/sol STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK 1. Indledning Dette notat omhandler forskellige forhold relevant for beregninger af ældre murværk ifm renoveringer/ombygninger Notatet er således

Læs mere

Ved komplekse tværsnit forstås: Ikke-rektangulære, bøjnings- og trykpåvirkede tværsnit, som illustreret efterfølgende:

Ved komplekse tværsnit forstås: Ikke-rektangulære, bøjnings- og trykpåvirkede tværsnit, som illustreret efterfølgende: 9. Beregning af komplekse tværsnit 9.1 Reference Ved komplekse tværsnit forstås: Ikke-rektangulære, bøjnings- og trykpåvirkede tværsnit, som illustreret efterfølgende: Fig. 9.1.1 Eksempler på ikke-rektangulære

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1991-1-2 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning

Læs mere

DS/EN 1990 DK NA:2013

DS/EN 1990 DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en sammenskrivning og revision af DS/EN 1990 DK NA 2010 og DS/EN 1990 DK NA Tillæg

Læs mere

Letklinkerblokke Dimensionering af murværk

Letklinkerblokke Dimensionering af murværk Letklinkerblokke Dimensionering af murværk September 2012 4. udgave SfB (21) (22) Ff5 Dimensionering af blokmurværk 2 Udgiver Blokgruppen, Dansk Beton Sekretariat: Blokgruppen, Dansk Beton Dansk Byggeri

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

DS/EN DK NA:2014

DS/EN DK NA:2014 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011 og erstatter dette fra

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger 2012 10 10 SBI og Teknologisk Institut 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Normforhold. Robusthed... 3 4. Forudsætninger...

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker - Del 1-7: Generelle laster - Ulykkeslast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision og sammenskrivning af EN 1991-1-7 DK NA:2007 og DS/EN 1991-1-7

Læs mere

Kældervægge i bloksten

Kældervægge i bloksten Kældervægge i bloksten Fundament - kælder Stribefundamenter under kældervægge udføres som en fundamentsklods af beton støbt på stedet. Klodsen bør have mindst samme bredde som væggen og være symmetrisk

Læs mere

DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011

DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 1991-1-2 DK NA:2008 og erstatter dette fra 2011-12-15. Tidligere

Læs mere

Analyserne har godtgjort, at partialkoefficienterne for variabel last, der i gældende udgave af DS/EN , D -Anneks A, abel A.

Analyserne har godtgjort, at partialkoefficienterne for variabel last, der i gældende udgave af DS/EN , D -Anneks A, abel A. Eurocodes for bro- og dæmningsanlæg Nationalt anneks til DS/EN 1997-1 Geotekniske aspekter GEO ref. nr. 32178 COWI ref. nr. 70417 Rapport, 2009-06-02 Sammenfatning I forbindelse med udarbejdelse af Nationale

Læs mere

DS/EN DK NA:2011

DS/EN DK NA:2011 DS/EN 1992-1-2 DK NA:2011 Nationalt anneks til Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-2: Generelle regler Brandteknisk dimensionering Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af og erstatter EN

Læs mere

I den gældende udgave af EN (6.17) angives det, at søjlevirkning kan optræde

I den gældende udgave af EN (6.17) angives det, at søjlevirkning kan optræde Lodret belastet muret væg Indledning Modulet anvender beregningsmodellen angivet i EN 1996-1-1, anneks G. Modulet anvendes, når der i et vægfelt er mulighed for (risiko for) 2. ordens effekter (dvs. søjlevirkning).

Læs mere

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag , Frederikshavn Nedstyrtning af gavl 2014-11-28, Rambøll & John D. Sørensen, Aalborg Universitet 1/10 1. Afgrænsning Søndag d. 9/11 mellem kl. 11 og 12 styrtede en gavl ned i Mølleparken i Frederikshavn.

Læs mere

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Deklarerede styrkeparametre: Enkelte producenter har deklareret styrkeparametre for bestemte kombinationer af sten og mørtel. Disse

Læs mere

Implementering af Eurocode 2 i Danmark

Implementering af Eurocode 2 i Danmark Implementering af Eurocode 2 i Danmark Bjarne Chr. Jensen ingeniørdocent, lic. techn. Syddansk Universitet Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: 1 1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

Læs mere

DGF - Dimensioneringshåndbog

DGF - Dimensioneringshåndbog DGF - Dimensioneringshåndbog Jordtryk Spunsvægge og støttemure Torben Thorsen, GEO trt@geo.dk DGF - Dimensioneringshåndbog Dimensioneringshåndbog bliver en håndbog for dimensionering af geotekniske konstruktioner

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG BILAG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C Tlf. 72 20 38 00 poul.christiansen@teknologisk.dk Bilag 1 Teknologisk Institut

Læs mere

Pressemeddelelse Funktionsmørtler

Pressemeddelelse Funktionsmørtler 18. januar 2001 Af: Civilingeniør Poul Christiansen Teknologisk Institut, Murværk 72 20 38 00 Pressemeddelelse Funktionsmørtler I 1999 blev begreberne funktionsmørtel og receptmørtel introduceret i den

Læs mere

DS/EN DK NA:2015 Version 2

DS/EN DK NA:2015 Version 2 DS/EN 1991-1-3 DK NA:2015 Version 2 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA:2015

Læs mere

DS/EN 1990 DK NA:2010-05

DS/EN 1990 DK NA:2010-05 DS/EN 1990 DK NA:2010-05 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 1990 DK NA:2007 og EN 1990 DK NA Tillæg

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

DS/EN DK NA:

DS/EN DK NA: DS/EN 1991-1-3 DK NA:2010-05 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle laster - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af en tidligere udgave. Tidligere udgaver,

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri

EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri Bærende murværk bliver ofte udført med en række stabiliserende stålsøjler. Det er et fordyrende led, som kan føre til, at det fuldmurede byggeri fravælges.

Læs mere

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 2015-03-09 2002051 EUDP. Efterisolering af murede huse pdc/aek/sol ver 5 BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 1. Indledning Teknologisk Institut, Murværk har i forbindelse med EUDP-projektet Efterisolering af murede

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

Blandetiden må for anden mørtel end kalkmørtel ikke vare længere end 15 minutter.

Blandetiden må for anden mørtel end kalkmørtel ikke vare længere end 15 minutter. Blanding af mørtel på byggeplads For at blande en mørtel på pladsen skal materialer, der indgår i mørtlen, udmåles og blandes således, at den færdige mørtel er korrekt sammensat. Det skal dokumenteres,

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner

Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner EN 1990 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning for de

Læs mere

Eksempel på anvendelse af efterspændt system.

Eksempel på anvendelse af efterspændt system. Eksempel på anvendelse af efterspændt system. Formur: Bagmur: Efterspændingsstang: Muret VægElementer Placeret 45 mm fra centerlinie mod formuren Nedenstående er angivet en række eksempler på kombinationsvægge

Læs mere

Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler

Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler M. P. Nielsen Thomas Hansen Lars Z. Hansen Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-113 005 ISSN 1601-917 ISBN 87-7877-180-3 Forord Nærværende

Læs mere

Beton- konstruktioner. Beton- konstruktioner. efter DS/EN 1992-1-1. efter DS/EN 1992-1-1. Bjarne Chr. Jensen. 2. udgave. Nyt Teknisk Forlag

Beton- konstruktioner. Beton- konstruktioner. efter DS/EN 1992-1-1. efter DS/EN 1992-1-1. Bjarne Chr. Jensen. 2. udgave. Nyt Teknisk Forlag 2. UDGAVE ISBN 978-87-571-2766-9 9 788757 127669 varenr. 84016-1 konstruktioner efter DS/EN 1992-1-1 Betonkonstruktioner efter DS/EN 1992-1-1 behandler beregninger af betonkonstruktioner efter den nye

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1995-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 5: Trækonstruktioner Del 1-1: Generelt - Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes

Læs mere

Et vindue har lysningsvidden 3,252 m. Lasten fra den overliggende etage er 12.1 kn/m.

Et vindue har lysningsvidden 3,252 m. Lasten fra den overliggende etage er 12.1 kn/m. Teglbjælke Et vindue har lysningsvidden 3,252 m. Lasten fra den overliggende etage er 12.1 kn/m. Teglbjælken kan udføres: som en præfabrikeret teglbjælke, som minimum er 3 skifter høj eller en kompositbjælke

Læs mere

BEF Bulletin No 2 August 2013

BEF Bulletin No 2 August 2013 Betonelement- Foreningen BEF Bulletin No 2 August 2013 Wirebokse i elementsamlinger Rev. B, 2013-08-22 Udarbejdet af Civilingeniør Ph.D. Lars Z. Hansen ALECTIA A/S i samarbejde med Betonelement- Foreningen

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet Helvægge og dæk af letbeton Bæreevne og stabilitet HÆFTE NR. OKT. 009 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Indholdsfortegnelse / Forord Indholdsfortegnelse. Generelle oplysninger... 3-7. Forudsætninger... 3. Varedeklaration...

Læs mere

Dette afsnit omhandler Leca blokkes og Leca termblokkes anvendelse til ydervægge og skillevægge.

Dette afsnit omhandler Leca blokkes og Leca termblokkes anvendelse til ydervægge og skillevægge. 17/01/2018 PROJEKTERING Dette afsnit omhandler blokkes og termblokkes anvendelse til ydervægge og skillevægge. Anvendelsesområderne spænder fra småhuse og boliger til kontorer og institutioner. Arbejdet

Læs mere

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC DOKUMENTATION Side 1

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC DOKUMENTATION Side 1 DOKUMENTATION Side 1 Modulet Kombinationsvægge Indledning Modulet arbejder på et vægfelt uden åbninger, og modulets opgave er At fordele vandret last samt topmomenter mellem bagvæg og formur At bestemme

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

2 Konstruktiv anvendelse af elementer

2 Konstruktiv anvendelse af elementer Revision af DS/INF 168: DS/INF 168 udgives i en revideret version 1. Indledning Hele kapitlet erstattes af: Eurocodesystemet giver ikke mulighed for at designe letbetonkonstruktioner af armeret letbeton

Læs mere

Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN)

Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Formidlet af Dansk Standard EN 1990 GL NA:2010 Grønlandsk nationalt anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

Fuger i murværk Vejledning.

Fuger i murværk Vejledning. Fuger i murværk Vejledning. Udført af Teknologisk Institut, Murværk Projektledelse v/ ingeniør Abelone Køster Aarhus, den 7. juli 2014 Resultatet af undersøgelsen må kun gengives i sin helhed. I uddrag

Læs mere

Eksempel på inddatering i Dæk.

Eksempel på inddatering i Dæk. Brugervejledning til programmerne Dæk&Bjælker samt Stabilitet Nærværende brugervejledning er udarbejdet i forbindelse med et konkret projekt, og gennemgår således ikke alle muligheder i programmerne; men

Læs mere

Geoteknikerdagen, juni 2007 Opdriftssikring efter EC 7 med NA. NOM juni

Geoteknikerdagen, juni 2007 Opdriftssikring efter EC 7 med NA. NOM juni Geoteknikerdagen, juni 2007 Opdriftssikring efter EC 7 med NA NOM juni 2007 1 www.aarsleff.com Geoteknikerdagen, juni 2007 Opdriftssikring efter EC 7 med NA Brudgrænsetilstande, ULS: EQU, STR, GEO, UPL,

Læs mere

KRYDSBOR. Procedure for måling af indbankningslængden ses i afsnittet Praktisk anvendelse. Forsøgsresultater er vedlagt i bilag 1.

KRYDSBOR. Procedure for måling af indbankningslængden ses i afsnittet Praktisk anvendelse. Forsøgsresultater er vedlagt i bilag 1. pdc/sol KRYDSBOR Indledning I dette afsnit beskrives udviklingen af et enkelt værktøj til bestemmelse af estimerede værdier for mørtlens trykstyrke. Værktøjet er et krydsbor, som er inspireret af et vingebor,

Læs mere

NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST

NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST pdc/sol NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning I dette notat

Læs mere

Den nye norm har været under udarbejdelse i flere år. Branchen har haft mulighed for at påvirke indholdet gennem flere høringsrunder.

Den nye norm har været under udarbejdelse i flere år. Branchen har haft mulighed for at påvirke indholdet gennem flere høringsrunder. NOTAT DS 414, 5. udgave - konsekvenser og muligheder Dette notat søger at belyse konsekvenserne og mulighederne for det murede byggeri, når DS 414, 4. udgave bortfalder, og 5. udgave erstatter den nuværende

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

DS/EN 1992-1-1 GL NA:2009

DS/EN 1992-1-1 GL NA:2009 Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Formidlet af Dansk Standard DS/EN 1992-1-1 GL NA:2009 Grønlands anneks til Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: Generelle

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

CE MÆRKNING. CE mærkning 9. september 2017 IDA Universe Syn og skøn

CE MÆRKNING. CE mærkning 9. september 2017 IDA Universe Syn og skøn CE MÆRKNING IDA SYN OG SKØNSMANDSFORENING Thomas Cornelius, tch@cornel.dk CE MÆRKNING konstruktionsmaterialer Lovgivningen (CPD/CPR EN) Strukturen Eurocodes Design by calculation design by testing Produktstandarder

Læs mere

Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier

Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier Indledning Denne projekteringsvejledning for energirenovering tager udgangspunkt i,

Læs mere

DS/EN 1992-1-1 DK NA:2013

DS/EN 1992-1-1 DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1992-1-1 DK NA:2011og erstatter

Læs mere

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B?

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1 Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen 13. august 2007 Bjarne Chr. Jensen Side 2 Introduktion Nærværende lille notat er blevet til på initiativ af direktør

Læs mere

Mursten. Mursten er defineret i DS/INF 167 som byggesten, hvis basishøjde er mindre end 185 mm. (Eurocode 6 skelner ikke mellem mursten og blokke).

Mursten. Mursten er defineret i DS/INF 167 som byggesten, hvis basishøjde er mindre end 185 mm. (Eurocode 6 skelner ikke mellem mursten og blokke). Mursten Mursten er defineret i DS/INF 167 som byggesten, hvis basishøjde er mindre end 185 mm. (Eurocode 6 skelner ikke mellem mursten og blokke). Stentype Der skelnes mellem følgende typer byggesten:

Læs mere

DS/EN 1993 FU:2009 Forkortet udgave af Eurocode 3 Stålkonstruktioner

DS/EN 1993 FU:2009 Forkortet udgave af Eurocode 3 Stålkonstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 3 Stålkonstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 3 Stålkonstruktioner DANSK STANDARD 2009 Projektnummer M236168 Grafisk tilrettelæggelse: Dansk Standard Omslag: Dansk Standard

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

Profil dimension, valgt: Valgt profil: HEB 120 Ændres med pilene

Profil dimension, valgt: Valgt profil: HEB 120 Ændres med pilene Simpelt undertsøttet bjælke Indtast: Anvendelse: Konsekvensklasse, CC2 F y Lodret nyttelast 600 [kg] Ændres med pilene F z Vandret nyttelast 200 [kg] L Bjælkelængde 5.500 [mm] a Længde fra ende 1 til lastpunkt

Læs mere

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på.

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på. Murskive En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m L: 3,5 m t: 108 mm og er påvirket af en vandret og lodret last på P v: 22 kn P L: 0 kn Figur 1. Illustration af stabiliserende skive 1 Bemærk,

Læs mere

BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER

BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER 1. Indledning Murværksnormen DS 414:005 giver ikke specifikke beregningsmetoder for en række praktisk forekomne konstruktioner som

Læs mere

DS/EN 1990/A1 DK NA:2017 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Annex A2 Applications for bridges

DS/EN 1990/A1 DK NA:2017 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Annex A2 Applications for bridges Høringsudgave den 7. april 2017 DS/EN 1990/A1 DK NA:2017 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Annex A2 Applications for bridges Forord I forbindelse med implementeringen

Læs mere

DS/EN 1997-2 DK NA:2013

DS/EN 1997-2 DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 7: Geoteknik Del 2: Jordbundsundersøgelser og prøvning Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1997-2 DK NA:2011 og erstatter dette fra fra 2013-05-15.

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

EN 1993-1-1 GL NA:2010

EN 1993-1-1 GL NA:2010 Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Formidlet af Dansk Standard EN 1993-1-1 GL NA:2010 Grønlandsk nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle

Læs mere