Forsvarsminister på missionsbesøg. 60 år for Jutlandia. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 14.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsvarsminister på missionsbesøg. 60 år for Jutlandia. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 14."

Transkript

1 44. årgang # Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter 60 år for Jutlandia Side 14 Forsvarsminister på missionsbesøg Side 4-5

2 4-5 Mission updates Side 6-7 Kroatien Side KSO-marcher Side 20 Tue Hækkerup Indhold # Leder: Optimisme 4...Forsvarsministeren på missionsbesøg 6...Gruppetur med KSO (Kroatien) 8...KSO, Introduktions- og Årsmøde 10...KSO, Gensynstur til Bosnien 11...KSO, Familiesommerlejr i Frøslev 12...Veterancentret 12...Et godt eksempel til efterfølgelse år for Jutlandia 15...De runde dage 16...KSO, Vagabond-tur for veteraner 18...KSO, Idræts-aktiviteter 20...At tjene sit land og sit lokalsamfund 21...Nyt fra lokalforeningerne 30...Nye medlemmer og Vi mindes 31...Aktivitetskalender 32...Varesalget og produktionsplan Fællesmærke for veteraner Velkommen til BARETTEN, medlemsblad for De Blå Baretter, Danmarks Internationale Veteran Organisation. Foreningen er oprettet den 26. oktober 1968 af veteraner fra FN-tjeneste. Alle, der har været udsendt i en international fredsstøttende eller humanitær mission under FN, NATO, EU, OSCE eller en koalition, kan optages som medlem. Baretten udsendes til medlemmer, annoncører, tjenestesteder, politistationer og udstationerede styrker samt til alt personel fra internationale missioner det første år efter hjemkomst. ISSN: ISSN: (online udgave) CVR Nr: Protector: Hans Kongelige Højhed Prins Joachim Landsformand: Bjarne Hesselberg. Bakkebøllevej 12, 4760 Vordingborg. Tlf Landssekretær: Flemming Wrist-Knudsen Tlf , mail: Redaktionsudvalget består af: Ansvarshavende redaktør: Erik Petersen, Skovbrynet 4, Nødebo, 3480 Fredensborg. Tlf , mail: Ansvarlig for KSO-stof: Niels Bannergaard, Klempegårdvej 70, 4140 Borup Tlf , mail: Fra Hovedbestyrelsen: Inge Nedergaard, Bangshåbvej 19, Skræ, 8620 Kjellerup. Tlf , mail: Web-master og næstformand: P. K. Nielsen, Herthalund 40, 4200 Slagelse Tlf mail: Oplag: stk. 8 gange årligt Årsabonnement: Dkk 350,- Bank: Reg. nr. 9315, konto nr Giro: Konto nr Layout og sats: GB Grafisk Reklamebureau Tryk: Formula A/S Side 2 Baretten #

3 Af Landsformand Bjarne Hesselberg Optimisme Formandsmøde Det årlige formandsmøde blev holdt i Næstved og Omegns dejlige lokaler på Marvede Gamle Skole. Vi havde et godt møde med mange spændende emner på programmet. Revision af vedtægter Repræsentantskabsmødet i april 2013 nedsatte en arbejdsgruppe til at justere vedtægterne, og næstformanden Peter Kragh Nielsen fremlagde de foreløbige resultater af arbejdet. Udkastet havde inden formandsmødet været sendt til udtalelse ved lokalforeningerne, og der var fremkommet mange væsentlige bemærkninger. Efter en god debat bliver udkastet nu tilrettet og sendt til en fornyet høring ved lokalforeningerne. Jeg Forsvarsministeren på missionsbesøg. Foto: Søværnets Operative Kommando håber, at alle vil gennemgå udkastet i detaljer og fremsende relevante bemærkninger, således at det er et gennemarbejdet forslag til justerede vedtægter, der bliver fremlagt til vedtagelse på det kommende Repræsentantskabsmøde. Medlemskab af DGI Hovedbestyrelsen har forhandlet med DGI om medlemskab. Vi opfylder kravene til, at vore lokalforeninger kan optages som fuldgyldige medlemmer i respektive DGI Landsdelsforeninger. Det er således, at alle DBB lokalforeninger på nuværende tidspunkt kan søge optagelse, og DBB Viborg og Omegn er allerede medlem. Hovedbestyrelsen fremsætter forslag til det kommende Repræsentantskabsmøde om samlet betaling af kontingent til DGI. Det er aftalt med DGI, at der efter Repræsentantskabsmødet udsendes en fælles pressemeddelelse om det etablerede samarbejde. De Blå Baretters Varesalg Varesalget har efter at have serviceret foreningen i godt 10 år besluttet at afslutte sin virksomhed med udgangen af Hovedbestyrelsen arbejder med at finde en afløser for den nuværende forretning, således at foreningens medlemmer fortsat kan forsynes med de genstande, der understreger foreningens identitet og egenart. De Blå Baretter Nordvestsjælland Vores forening har som et grundlæggende princip at skabe gode rammer om videreførelse af det sammenhold og kammeratskab, der opstår under de internationale udsendelser. Det er i lokalforeningerne, kammeratskabet dyrkes og styrkes. Det er vigtigt for vores samlede virke, at vi har mange gode og aktive lokalforeninger. Det er derfor en glæde, at vi den 24. oktober 2013 kunne byde velkommen til en ny lokalforening, De Blå Baretter, Nordvestsjælland med domicil i Holbæk. Hjertelig tillykke og held og lykke med jeres virksomhed. Forsvarsministeren Den 7. november deltog bl.a. De Blå Baretter i et møde med forsvarsminister Nicolai Wammen i Forsvarsministeriet. Det er glædeligt at konstatere, at ministeren levende interesserer sig for veteranspørgsmålet, specielt nu, hvor den politiske evaluering af Veteranpolitikken er i fuld gang. Glædelig jul og godt nytår 2013 er ved at løbe ud. Det har været et spændende år for veteranarbejdet og Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Det går den rette vej, og vi ser med optimisme på det kommende år. I dette årets sidste nummer af Baretten vil jeg sige tak til alle medlemmer og deres pårørende samt til alle, der har støttet op om foreningens arbejde. En særlig tak til alle de meget aktive hjælpere i Kammeratstøtteordningen. I ønskes en rigtigt glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. Også en særlig hilsen til alt udsendt personel i de internationale missioner og deres pårørende. Tak for jeres indsats. Vi er stolte af jer. Fortsæt det gode arbejde, pas på jer selv og kom sikkert hjem. Baretten # Side 3

4 Mission Updates Forsvarsminister på missionsbesøg Ministeren til lands, til vands og i luften Forsvarsminister Nicolai Wammen har sidst i oktober besøgt vore missionsudsendelser fra Hæren (Afghanistan, ISAF 16), Søværnet (Esbern Snare) og Flyvevåbnet (Seychellerne). Fra de respektive værns hjemmesider har vi lånt følgende artikler om ministerens besøg. Af Nicholas Lundgard, kaptajn, presseofficer, DANCON ISAF 16 Helmand HÆREN "Hold 16's mission er lidt anderledes end den, som tidligere hold har været på. Hold 16 løser med deres kampvogne og støtteenheder stadig skarpe opgaver ude i ørkenen, og det gør de fremragende. Men der er også hele den vigtige opgave med at få hjemsendt vores mange tons materiel, køretøjer og udstyr fra Helmand. Denne opgave er måske ikke det, der giver avisomtale derhjemme, men både soldaterne og jeg ved, at det er et kæmpestort stykke arbejde, der bliver udført på rigtig fornem vis", siger forsvarsminister Nicolai Wammen. En fortsat vigtig mission "Regeringen, Folketinget og danskerne sætter stor pris på det arbejde, som de udsendte danske soldater udfører, og det har været en stor oplevelse at få lov til at besøge alle hernede. Det er et farligt arbejde. Det er et vigtigt arbejde. Og det er et arbejde, der giver mening. Soldaterne er med til, at Danmark meget konkret kan føre en aktiv udenrigs- og sikkerhedspolitik og er dermed med til at gøre en forskel for rigtigt mange mennesker her i Afghanistan, såvel som i Danmark", sagde forsvarsministeren. Tak til hjemmefronten Ministeren lagde stor vægt på, at indsatsen i Afghanistan ikke alene er en indsats af de danske soldater, men også af deres familier og pårørende. En indsats, der bidrager til, at den danske regering kan levere den vare, som soldaterne i Helmand repræsenterer og står for. "Jeg ved godt, at der er omkostninger ved at tage af sted og lade sig udsende som soldat for Danmark. Man er væk hjemmefra. Der sidder kærester, forældre, venner og børn, som er stolte af soldaterne, men som selvfølgelig også er bekymrede for, om deres kære nu også har det godt. Forsvarsminister Nicolai Wammen hilste på en af kampvognsbesætningerne på Hold 16. Derfor ønskede jeg at besøge soldaterne og sige tak for det fantastiske arbejde, de udfører, men også give min tak til alle dem, der holder af dem derhjemme, og som gør, at de kan løfte en vigtig opgave, inden de atter kan rejse hjem til Danmark", siger forsvarsminister Nicolai Wammen. Forsvarsminister Nicolai Wammen besøger de danske enheder i Camp Viking sammen med chefen for DANCON 16, oberst Kenneth Pedersen. Side 4 Baretten #

5 Søværnet Flyvevåbnet Ministeren på vej om bord på Esbern Snare. Set fra oven Tekst: Michael Munkner Foto: Flyvertaktisk kommando Tekst og foto: Søværnets operative kommando Esbern Snare Forsvarsminister Nicolai Wammen besøgte sidst i oktober ESBERN SNARE, der i øjeblikket er udsendt til NATOs antipiratjagt operation i Det Indiske Ocean. Her så ministeren, hvad skibet kan bidrage med i jagten på pirater. Ministeren fik et grundigt indtryk af, hvordan ESBERN SNARE bidrager til bekæmpelsen af pirateri i Det Indiske Ocean og kunne med egne øjne se, hvordan ESBERN SNARE beskytter den lovlige skibstrafik og overvåger piraternes lejre inde på Somalias kyst. Det gøres dels med skibets radarer og overvågningsudstyr, men også med skibets helikopter og det specielle indsatshold, der er med under udsendelsen. Desuden fik ministeren en orientering om de planlagte øvelser og kommende samarbejde med blandt andre Kenyas og Tanzanias flåder. Tak til besætningen Forsvarsministeren udtalte, at han var glad for at have så lang tid om bord, så han kunne få et fyldigt indtryk af besætningen og skibets kapaciteter. Ved en afsluttende parade overbragte ministeren en tak fra regeringen, Folketinget og det danske folk for den indsats, der bliver ydet: I gør en forskel, og vi er stolte af jer! sagde han. Efter at have været med under to døgns patrulje om bord på ESBERN SNARE blev forsvarsministeren og hans delegation sat i land i Djibouti. ESBERN SNARE er i øjeblikket udsendt i NATOs antipirateri-operation Operation OCEAN SHIELD. Opgaven består i at sikre den civile skibsfarts sejlads gennem Det Indiske Ocean og Aden Bugten. Flyvevåbnets bidrag har allerede nu fløjet en del. Mest inde omkring kysten, da monsunen fortsat har været for kraftig til sejlads på det åbne hav for de mindre både, som piraterne typisk benytter. Flyet har med dets avancerede kameraer og højopløsnings elektro-optiske systemer taget meget detaljerede billeder af aktiviteterne på stranden for at kunne opspore en piratgruppe allerede under opbygning og derved være klar til at sætte ind før et eventuelt overgreb. Ministeren var med på en tur, der netop var tiltænkt en sådan overvågning af kysten, men halvvejs igennem missionen fik flyet pludselig ordre fra NATO om at afbryde. Et kinesisk fragtskib havde observeret mistænkelig opførsel ved en fiskerbåd og følt, at et piratangreb var nært forstående. Inden for en time kunne challengeren afsøge de tilstedeværende skibe i området for mulige pirater. Det kinesiske fartøj blev overfløjet og beroliget med et no suspicious activity to report - opkald. De satte stor pris på tilstedeværelsen, ligesom NATO har udtrykt deres påskønnelse for det produkt, der bliver leveret. Det danske bidrag løser en meget vigtig opgave og dækker et område, der ellers er svært at få efterretninger fra. Bidraget forventes retur til Danmark i slutningen af november. Baretten # Side 5

6 Kammeratstøtteordningen Camp Divusa i og i Tekst og fotos: Kim Øbro Gruppetur til Kroatien med KSO Jeg har i mange år drømt om at komme tilbage og se sektor Nords område i Kroatien, hvor jeg var udsendt som FN-soldat for nøjagtig 20 år siden. Det var derfor med stor glæde, at jeg sammen med min Buddy, som i øvrigt har været min Buddy og pragtfulde kammerat siden vores udsendelse, fik plads på KSOholdets deltagerliste i år. Vi mødtes på Vordingborg kaserne, hvor der var arrangeret fælles grill og socialt samvær i konstabelmessen. Vi fik lejlighed til at se hinanden an og samtidig give en kort præsentation af os selv. Næste morgen kl var vi klar til den lange bustur mod Regensburg i det sydlige Tyskland, hvor vi skulle overnatte. Efter et solidt aftenmåltid fik vi opdelt os i de 7 kørehold, der skulle følges ad i Kroatien i minibusser. Mandag morgen gik det videre mod Zagreb i Kroatien, hvor vores minibuskørere hentede biler, mens vi andre slog et smut forbi et pansermuseum i Karlovac med militære køretøjer og fly fra borgerkrigen. Vi nåede hotel Toplica i Topusko, som var hovedkvarter for UNPROFOR, Sector North, under borgerkrigen. Topusko og hotellet var under krigen involveret i flere alvorlige episoder, der stadig kunne findes spor efter. Efter aftensmaden var der fællesmøde, hvor Bjarne Hesselberg som Sectorcommander/ Nord i fortalte os om situationen, både politisk og militært, i DANBATs område. Derefter planlagde holdene morgendagens udflugter. Tirsdag skulle vi ud på egen hånd til de steder i området, vi har haft tilknytning til. Vores hold bestod af Carsten fra D-COY 2 samt hans gode ven og støtte Jan, Kim fra D-COY 1 samt hans kæreste Ann, Steen fra HQ-COY 7 samt Jan Buddy og undertegnede fra E-COY 4. Vi havde planlagt første besøg i D-COY lejren i Zirovac. Vi studerede det udleverede kort (fra 1990) grundigt og kørte uden tøven stik den modsatte vej af det, vi egentlig skulle. Efter 20 kilometer måtte vi vende tilbage til Topusko, og efter en afstikker til et stenbrud kørte vi i retning mod Dvor, hvorefter vi hurtigt nåede Zirovac. Hvor svært kan det være! D-COY gutterne var naturligvis meget spændte og sprang ud af bilen, da vi nåede bygningen midt i den lille by. UN bogstaverne kunne stadig ses på taget, og inde i bygning en var der også mange spor efter de danske styrker. Ryd op efter dig selv stod der bl.a. i spiserummet. På første sal var væggene tapetseret med danske aviser med aktuelle nyheder fra 90 erne. Vi gik rundt i bygning en, men pludselig var Steen, Jan og Carsten som sunket i jorden. Vi kaldte på dem, og en af naboerne kom ud og pegede over mod et stort hus på den Jan "Buddy" og Kim i Divusa Side 6 Baretten #

7 På besøg hos Slobodan. anden side af vejen. En ældre kvinde bød os indenfor. Vi fulgte hende op på 1. sal, hvor gutterne sad bænket omkring et langbord og snakkede glædestrålende med en ældre, lokal fyr i bar overkrop. Carsten havde under sin udsendelse i 1992 tæt kontakt med en lokal serbisk miliciamand ved navn Slobodan. Da Carsten rejste hjem, gav han Slobodan en 100 D-mark seddel med sit navn på, og Slobodan gav Carsten en lokal Dinarseddel med ordene Slobodan, Milicia. De aftalte at mødes igen og ombytte sedlerne. Carsten havde ikke gjort sig store forhåbninger om at gense Slobodan, men han var vendt tilbage til sit hjem efter nogle år i Bosnien og ernærede sig nu ved at sælge slivovice og honning. Carsten havde stadig sin Dinarseddel, mens Slobodans 100 D-mark sikkert havde gjort gavn i nødens stund for mange år siden. Det var rørende at se gensynsglæden fra begge parter, og Carsten var da også bare en glad smiley resten af dagen og fortalte beredvilligt historien til resten af forsamlingen under aftenens fællesmøde, hvor også de andre vognhold kunne berette om en spændende dag. Onsdag var der en mindehøjtidelighed i Dvor-lejren, men vi havde planlagt et besøg i E-COY lejren i Divusa inden. Det var Buddys og min tur til at have kriller i maven. De, der har set Den døde by, som ligger mellem Dvor og Divusa, glemmer den aldrig. Hele byen var skudt i smadder, og husene stod som sodsværtede spøgelseshuse, men nu nåede vi nærmest ikke at opdage byen, før vi var igennem den. Alle huse var genopbyggede, og der var stille og fredeligt. Det var dejligt at se! Lige så svært var det at genkende Camp Divusa, som i 1993 var præget af dansk ordentlighed. Nu var den gamle hovedbygning i stærkt forfald, og vores fine konstabelmesse, Stalden, var fyldt op med halmballer. Buddy og jeg havde en mission på dette besøg. Vi blev i august 1993 fotograferet i Stalden foran det kroatiske flag. Det skulle vi naturligvis igen, så Jan havde lånt et flag på hotellet, og jeg kvitterede med to kolde Karlovacko pilsnere, så fotoet kunne blive helt originalt! Derefter gik vi rundt og fortalte de andre om stedet og de oplevelser, vi havde fra dengang. Vi forsøgte efterfølg ende at køre op og besøge Signalhøjen, men vejen var fuldstændig groet til, og vi måtte opgive. Vi kørte derefter til HQ-COY i Dvor, hvor de fleste af os på et eller andet tidspunkt har været forbi. De folk, der havde gjort tjeneste der, fortalte om de barske oplevelser i 1995 under den kroatiske fremrykning. Især beretningen om de handicappede serbere, der var holdt tilbage i bygningen klos op ad lejren og efterfølgende blev myrdet, gjorde et stort indtryk. Steen fortalte også, at han og nogle kammerater var blevet taget som gidsler af serberne og brugt som skjold mod de kroatiske styrker. Vi afsluttede besøget i Dvor, hvor to danske konstabler blev dræbt, da en fuldtræffer ramte deres bunker. Feltpræst Torben Petersen holdt en mindegudstjeneste, der blev sunget en salme og lagt en krans på stedet, og flere deltagere havde en lille tåre i øjenkrogen. Torsdag havde vi en dejlig fællestur til naturparken Plitvice, der er optaget på UNESCOs verdensarvsliste og beliggende i Sektor Nords område. Under missionen havde den polske bataljon ansvaret for, at parken kom uskadt gennem krigen. Vi havde en god dag i den smukke park, og der blev knipset rigtig mange billeder af både vandfald og de mange fisk, som man næsten kunne fange med hænderne. Fredag var den sidste dag på egen hånd. Vi kørte til Sisak og fandt det sted, hvor sergent Claus Gamborg blev dræbt, da han forsøgte at signalere til de fremrykkende kroater, at det var FN, der havde søgt tilflugt ved et rømmet serbisk checkpoint. Kransen, som et af de andre hold havde lagt tidligere, var allerede blevet fjernet af de lokale. En anelse respektløst må man sige! Vores sidste destination var byen Kostajnica, hvor både hovedkvarter og felthospital havde ligget. En lille smuttur over grænsen til Bosnien afslørede, at 2 andre vognhold havde fået samme glimrende ide og ikke uden grund. I Bosnien får du nemlig det hele for det halve! Om aftenen holdt vi afslutningsmiddag på hotellet og gjorde klar til hjemrejsen. Da vi søndag aften nåede Vordingborg, lovede jeg mig selv, at der skulle gå en rum tid, før jeg igen skulle ud og køre i bus! Afslutningsvis vil jeg på alles vegne takke KSO og rejseplanlæggerne for en fantastisk tur. Det var meget udbytterigt for både veteraner og pårørende. Kammeratstøtten var i brug hver eneste dag, og der er både blevet grinet og grædt, fortalt og lyttet. Det er mit indtryk, at alle er kommet hjem med en positiv oplevelse. Baretten # Side 7

8 Kammeratstøtteordningen Af Kammeratstøtteordningens leder Bjarne Hesselberg Introduktionskursus og Årsmøde 2013 Fra dagens drøftelser. Comwell Grand Park i Korsør dannede i weekenden oktober rammen om Kammeratstøtteordningens (KSO) Introduktionskursus og Årsmøde frivillige ildsjæle havde sat hinanden stævne for at evaluere året, der gik, og ikke mindst skabe rammerne for et fortsat godt arbejde til støtte for veteraner og pårørende, som har fået problemer som følge af deres udsendelse i en international mission. Introduktionskursus blev holdt oktober. I løbet af året er der mange, som melder sig til frivilligt arbejde i KSO. Alle nye skal gennemgå et introduktionskursus, hvor de får en solid orientering om baggrunden for KSO virke og arbejdsform. Under kursus møder kursisterne også formændene for de forskellige udvalg. Udvalgsformændene og de nye ildsjæle havde en god dialog om, hvor de nye kunne løse opgaver, der passede til deres kompetencer og muligheder for at bruge deres tid på støtteopgaverne. Der deltog 18 nye ildsjæle i kursus, og de fik alle en god forståelse for, hvad deres fremtidige virke kunne byde på. Introduktionskursus blev ledet og gennemført meget professionelt af Lars Boe Nielsen. Årsmøde 2013 blev holdt oktober. KSO har fra sin start holdt et årligt møde, hvor alle, der er tilknyttet ordningen, bliver inviteret til at deltage i evalueringen af året, der gik, og lægge kursen for det kommende års aktiviteter. Deltagerne i årets introduktionskursus og de gamle garvede hjælpere i KSO havde et godt og udbytterigt årsmøde, som bestod af orienteringer, foredrag og udvalgsarbejde. Ved årsmødets start orienterede forretningsudvalget om aktiviteterne i 2013 og den dertil hørende økonomi. Grundlæggende blev det konstateret, at udvalgene havde gennemført de planlagte aktiviteter med stor succes og til stor gavn for veteranerne og deres pårørende. Kammeratstøttelinien virker tilfredsstillende året rundt og er til god støtte for mange veteraner. Der er i gennemsnit 1,5 opkald i døgnet, fraregnet journalister og folk, der blot skal have oplysning om konkrete ting. Aktivitetsudvalget har dannet ramme for utallige aktiviteter, der alle har været en succes. Hovedparten af aktiviteterne har til formål at skabe en social ramme, der kan bringe nødstedte veteraner tilbage i fællesskabet. Vi har haft hold på Hærvejsmarchen, på Nijmegenmarchen, Bornholm rundt på cykel, enheds- og gruppetræf, ture til tidligere missionsområder, veteraner i skoven og et antal sportskonkurrencer. Nijmegen-holdet gav en plakette til KSO som minde. Plaketten bliver placeret i Veteranhjemmet i Frøslevlejren. Informationsudvalget driver ud over hjemmesiden og Face-book profilen også en udstrakt foredragsvirksomhed. Vi deltager i diverse "før, under og efter" - briefinger af det udsendte personel og deres pårørende. Informationsudvalget Side 8 Baretten #

9 Nijmegen - plaketten. Fra venstre Bjarne Hesselberg, Bent Johansen, Veteranhjemmet, Carl Åkerlund og Finn Pauli Nielsen. Birgitte Refslund Sørensen fra Institut for Antropologi ved Københavns Universitet holdt et spændende og lidt provokerende indlæg om veteraners placering i det civile samfund. En af de ting, hun understregede, var, at veteraner skal passe på ikke at ende som ofre. Når veteranerne vender hjem, er hovedparten af dem normalt fungerende borgere, der uden problemer kan glide ind i samfundet. Nogle få er så hårdt ramt fysisk eller psykisk, at de kræver særlig opmærksomhed fra samfundet. Det har de krav på og fortjent, men risikoen er, at de ser sig selv som ofre i så høj grad, at de udelukker en tilbagevenden til en normaltilværelse. Risikoen er også, at disse ofre er så markante i deres krav om at få støtte, at de får stemplet alle veteraner som sociale tabere. Det er der ingen, der er interesseret i, og det skal vi huske på i vores arbejde i KSO. Målet er at hjælpe dem, der har behov, således at de kan komme tilbage til et godt liv med livskvalitet. producerer også det informationsmateriale, der bruges i forbindelse med informationsvirksomheden. Det sociale udvalgs virksomhed er beklageligvis hastigt stigende. Der er brug for en solid håndsrækning til veteraner, der er faldet ud af systemet. Udvalget har et antal medlemmer med stor ekspertise, som kan støtte op i enkeltsager. Uddannelsesudvalget har udviklet en ny undervisningsmetode til forberedelse af vore egne frivillige. Trods et meget stort aktivitetsniveau holdt økonomien i Budgetlægning KSO samlede aktivitetsplan er baseret på, at der er frivillige ildsjæle, som vil planlægge og gennemføre en aktivitet. En konsekvens af denne metode er, at budgetlægningen samtidig er fastlæggelse af en aktivitetsplan for det kommende år. Det er op til de enkelte udvalg at fastlægge deres aktiviteter og det dertil hørende budget under hensyntagen til KSO overordnede formål. Det er nogle spændende og aktive timer, der går med at fastlægge det kommende år. Men når Årsmødet er slut, er vi nået til enighed! Orienteringer Vi skal jo alle inspireres til arbejdet i KSO. Tiderne skifter, og derfor skal visioner og målsætninger løbende evalueres. For at få den fornødne inspiration har vi altid inviteret gode oplægsholdere til årsmøderne. I år havde vi 2 meget engagerede foredragsholdere: Rene Pamperin fra VeteranHaven orienterede om sit haveprojekt, der har til formål at skabe ro omkring den enkelte veteran, som kan få et fristed og genfinde sin sjæl. Et meget spændende projekt, som er i sin begyndelse og har en udviklingshorisont frem til 2016, hvor VeteranHaven gerne skulle åbnes for publikum. Tak til alle deltagere og indlægsholdere for et godt møde. Det tegner godt for aktiviteterne i Baretten # Side 9

10 Kammeratstøtteordningen Sniper Street, Sarajevo. Gensynstur til Bosnien Af Svend Aage Olsen, turleder I perioden maj 2014 planlægger Kammeratstøtteordningen (KSO) at gennemføre den 8. gensynstur til Bosnien (Sarajevo, Kiseljak, Doboj og Tuzla). Til turen prioriteres deltagerne således, at soldater med ar på sjæl og krop, der har forrettet tjeneste i Bosnien, har fortrinsret. Der tilstræbes deltagelse af soldater med særlige behov, men der bliver også plads til få soldater/tidligere soldater, som er kommet igennem tjenesten i krigszonen uden mèn. Det maksimale deltagerantal er 35, og KSO foretager den endelige udvælgelse. Der kræves dokumentation for den udførte tjeneste i Bosnien. Tidligere deltagere på denne tur kan ikke tilmelde sig igen. Man kan deltage alene eller med mand/ kone/kæreste. Indkvartering i Sarajevo foregår på Hotel Terme i bydelen Ilidza på dobbeltværelser, hvorfor enlige deltagere skal bo sammen med en anden. Hotelområdet var i en periode en del af NATO`s hovedkvarter i Sarajevo, og mange danske soldater har haft deres gang i dette område. Deltagerne samles på Vordingborg Kaserne søndag den 18. maj, hvor der afholdes et grill-arrangement for at ryste rejseholdet sammen. Deltagelse heri og overnatning på Vordingborg Kaserne er obligatorisk. Der er afgang fra Vordingborg Kaserne mandag ca. kl I missionsområdet bliver der en bustur i Sarajevo og omegn samt en tur til Kiseljak og Mostar og ikke mindst en meget lang bustur til Doboj- og Tuzla-området, hvor vi forsøger at komme ind og besøge de tidligere danske lejre i området. Detailplanlægningen af selve opholdet er endnu ikke færdig, men det kan oplyses, at Zetra-stadion, Tunnel-museet, bobslædebanen på Igman-bjerget, kurhotellet i Kiseljak samt den verdensberømte bro i Mostar Stari Most indgår i programmet. Den sidste hele dag i Sarajevo er planlagt til Sarajevo på egen hånd. Under turen bliver der arrangeret obligatoriske fællesarrangementer om aftenen, hvor der bl.a. orienteres om Bosniens situation før, under og efter krigen. Der vil ligeledes blive mulighed for at drøfte erfaringer fra deltagernes missionsudsendelser samt studere evt. medbragte billeder m.v. Er der nogle, som sidder inde med guldkorn af almen interesse, er jeg meget interesseret i at høre om det, så et evt. indslag kan indgå i et aftenarrangement. Hjemrejse lørdag den 24. maj kl med ankomst i Københavns Lufthavn kl Turen vil primo december 2013 blive annonceret på KSO`s hjemmeside hvor tilmelding skal foregå via link med tilmeldingsmulighed. Der modtages ikke tilmeldinger på andre måder. Leder på turen er Svend Aage Olsen, regnskabsfører på HQCOY/UNPROFOR 6 samt SFOR 10 og 11. Feltpræst på turen er Niels Peter Sørensen, og desuden deltager Thomas Norman Svendsen, der begge har været udsendt på Balkan. Evt. spørgsmål om turen rettes til Svend Aage på telefon eller helst på mail Side 10 Baretten #

11 Dybbøls kanoner. Af Preben Sloht En ubetinget succes Et tilbageblik Mens løvet falder af træerne, går tankerne tilbage til KSO Veteranhjem i Frøslevlejrens frodige, grønne omgivelser, og minderne vælder frem fra årets Familiesommerlejr. På afstand rummer minderne både alle de gode oplevelser og stunder, men også de ting, som kan gøres bedre næste gang. Følgende skal dog fremhæves: Aktiviteten med LEGO, der samlede familien i festlig kappestrid, udflugten til Historiecenter Dybbøl samt turen, hvor vi går i Robin Hoods fodspor med bueskydning og dyrekendskab. Lejrbålet var også en succes, der bør gentages. Derimod manglede familierne lidt tid for sig selv, hvor de kunne bearbejde de nye oplevelser og udnytte lejrens rammer til at være sammen. en deltagers fortælling Vor redaktør, Dennis P., udtrykker sine oplevelser således: Det er et stykke tid siden, vi tog afsked i Frøslev og rejste til hver vores afkrog af det danske land. Jeg synes dog stadig at mærke sommervarmen fra ugen i Sønderjylland med KSO og andre familier med PTSD. Det har gjort indtryk på vores familie, da vi allerede dagen efter hjemkomsten havde lyst til at pakke en ny kuffert og køre tilbage. Ungerne hyggede sig fra først til sidst. De var vilde med omgivelserne, de mange fede aktiviteter og selskabet af andre familier og lederne fra KSO. Min far og hans kæreste Sanne har også givet udtryk for at have fået noget ud af turen på hver deres måde. Far har kunnet dele erfaringer og anekdoter med andre "ligestillede", og Sanne har erfaret, at mange følelser og tanker går igen blandt veteraner, der har oplevet død og ødelæggelse på nært hold. Det er tydeligt, at hun efter sommerlejren og turen til Kroatien forstår mange ting bedre. Når jeg tænker tilbage på Familiesommerlejren, er det udelukkende glade erindring er. Ud over den fantastiske natur og de smukke omgivelser, var det en hyggelig barak, vi boede i. Vi fik vi lov at dele oplevelserne med en masse dejlige mennesker, der trods forskellig baggrund blev trygge og åbne over for hinanden. Vi har fået en masse nye venskaber og bekendtskaber, der vedligeholdes ved hjælp af Facebook og andre arrangementer, f.eks. den næste lejr i december. Jeg tror ikke, der er noget negativt at sige, og vi glæder os til at ses igen i december. Jeg håber personligt at få muligheden for at komme igen som hjælper næste år, da det er et initiativ, jeg synes skal fortsætte tak til KSO! Vi håber for deltagerne i Familiesommerlejr 2014, at de får en lige så god oplevelse som Glade deltagere. I Robin Hoods fodspor. vi og kan kun opfordre familier og enlige med børn til at prøve at deltage. Ledelsen Familiesommerlejren afholdes forventeligt i uge 29/2014 og nærmere vil tilgå i bladet. Følg med her og på KSO hjemmeside. God jul og Godt Nytår til alle fra Familiesommerlejr Baretten # Side 11

12 Veterancentret Af Andreas Reckeweg Godfrey, Veterancentret Dansk støtte til veteraner i Bosnien-Hercegovina Internationalt veteransamarbejde I løbet af de seneste to år har Norge, Sverige, Danmark, Litauen og Bosnien arbejdet tæt sammen for at forbedre forholdene for veteraner med psykiske vanskeligheder i Bosnien-Hercegovina, primært som følge af krigen i Bosnien. Repræsentant fra FN/International Organisation for Migration, den bosniske departementschef og chef for Veterancentret, oberst Kåre Byrnak, som underskriver aftalen for samarbejdet om projektet "Kapacitetsopbygning i Bosnien- Hercegovina". Danmark er i kraft af sin specialviden på veteranområdet blevet bedt om at lede projektet, der handler om at opbygge relevante kapaciteter og ressourcer i Bosnien- Hercegovina for at give de lokale myndigheder en metode til at støtte de veteraner, der oplever psykiske belastninger på baggrund af deres oplevelser som soldat. Den danske model Fra dansk side bidrager Veterancentret som faglig instans og vil i løbet af projektet introducere den bosniske hær til den danske model, hvor man systematisk støtter soldaterne før, under og efter udsendelse. Overordnet bidrager Veterancentrets socialrådgivere og militærpsykologer med styrkelse af samarbejdet mellem sundheds- og forsvarsministerierne i Bosnien og socialministeriet i den serbiske republik. En bred palet af støttetilbud Veterancentrets militærpsykologer vil uddanne bosnisk personel til at træne bosniske soldater i at håndtere blandt andet PTSD og traumer i relation til virket som soldat. Både i forbindelse med akutte traumer under udsendelse, men også i et længere perspektiv i forhold til traumer, der viser sig senere efter hjemkomst fra mission. Ligeledes vil Veterancentrets socialrådgivere bidrage med blandt andet implementering af en lokal, skræddersyet version af Veterancentrets tilbud Døgntelefonen. Men også Veterancentrets arbejde med pårørendeorienteringer før, under og efter udsendelse samt overgangen fra ansættelse i Forsvaret til et civilt liv står på listen over de områder, som samarbejdet konkret vil omhandle. Fælles behov og fælles løsninger Projektets officielle åbningsceremoni fandt sted i Sarajevo den 22. september, hvor Side 12 Baretten #

13 Veterancentret chef for Veterancentret, oberst Kåre Byrnak, talte under stor mediebevågenhed, hvor han blandt andet sagde: Vi takker for denne gode mulighed for at kunne bidrage med den erfaring og viden samt de resultater, som vi i Danmark har på veteranområdet til gavn for andre veteraner uden for Danmarks grænser. For veteraners problemstillinger går ofte på tværs af grænserne, og det giver kun god mening, at vi støtter hinanden også i et internationalt perspektiv". Ud over Danmark bidrager både Norge og Sverige med blandt andet indsigt og erfaringsudveksling i forhold til rekruttering af personel. Alle projekterne faciliteres af FNorganisationen International Organisation for Migration, og projektet er ligeledes forbundet med Nordic-Baltic-Initiative. Danmarks engagement i projektet stopper ved udgangen af 2014, hvor man forventer, at initiativerne er selvkørende. Veterancentret kan kontaktes døgnet rundt, alle årets dage på telefon Veterancentret kan kontaktes døgnet rundt, alle årets dage på telefon Døgntelefonen varetages af socialrådgivere, som vil yde rådgivning ved akutte spørgsmål. Et godt eksempel til efterfølgelse Et forslag til, hvordan du kan medvirke til at udbrede kendskabet til Baretten. En læser skriver Hvert halve år går jeg til synskontrol, og optikeren har en stander stående med flere magasiner. Den er vist opsat af Røde Kors, og man kan så slå tiden ihjel med at læse i dem. Man kan også tage det med, hvis man lægger nogle penge. Det har I andre nok også set mange steder, ved læge, tandlæge, optiker og andre steder med ventetid. Når jeg skal til kontrol, tager jeg de numre af Baretten med, som jeg har samlet. Dem sætter jeg sammen med de andre magasiner, og så kan folk jo også læse i dem, hvis de har lyst. Andre som mig, der ikke gemmer bladet, når det er læst, kan jo gøre det samme. Man kan blot strege sit navn og adresse ud, før man sætter dem, hvis man ikke vil have det på tryk. Psykiatriklinikken v/ Overlæge, Speciallæge i Psykiatri Erik Skovbjerg Taastrup Hovedgade 131 E, Taastrup Tlf Specialist inden for behandling af PTSD samt udfærdigelser af speciallægerapporter med meget kort ventetid. Baretten # Side 13

14 Af Erik Petersen Vigtige datoer i Koreakrigen : Nordkoreanske tropper går til angreb på Sydkorea : USA griber ind: Amerikanske flåde- og luftstyrker skal støtte Sydkorea. General McArthur leder operationen 60 år for Jutlandia : Englands østflåde indsat i Korea. FN-resolution til alle medlemmer om at hjælpe Sydkorea : USA lander i Sydkorea I Baretten 1/2011 var der en artikel om hospitalsskibet Jutlandia i anledning af 60- året for skibets afsejling til Korea-krigen den 23. januar Hjemme igen Efter 3 togter vendte skibet tilbage til Langelinie den 16. oktober 1953, og denne 60-årsdag blev fejret ved en festlig begivenhed i Den Sorte Diamant på FN-dagen den 24. oktober, hvor der var premiere på en film om de begivenheder, skibet var involveret i under den 3-årige periode. Korea-veteranerne Filmen er produceret af filmselskabet Chroma med støtte fra en lang række fonde, og premieren blev overværet af nogle af de tilbageværende Korea-veteraner, den sydkoreanske ambassadør samt andre indbudte, herunder repræsentanter fra Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Blandt talerne var Koreaveteranernes formand Svend Jagd, der på glimrende vis ridsede historien op, inden filmen blev vist. Se og læs Jeg skal lade andre foretage en egentlig anmeldelse af filmen, men det er en betydningsfuld dokumentation af et af Danmarks helt enestående bidrag til en international operation under FN s flag. Filmen vises i TV den 13. november. Samtidig er der udkommet en ny bog om Jutlandia, Skibet var ladet med håb, på Gyldendals forlag skrevet af Journalisten Søren Flott : Det bliver besluttet, at Jutlandia skal af sted som hospitalsskib. 200 danskere skal med : Jutlandia afsejler mod Korea 1952: Forhandlinger mellem FN og kommunisterne om mulig krigsafslutning : Enighed om demarkationslinie på 38. breddegrad. Stridspunkterne er bl.a. udlevering af krigsfanger : Våbenhvileaftale underskrives af FN og kommunisterne i Nordkorea. Kampene i Korea ophører efter 3 år og 33 dages krig : Jutlandia vender hjem fra Korea. Side 14 Baretten #

15 Vi fejrer de runde dage Fødselsdagsoversigten dækker denne gang perioden fra den 5. november 2013 til og med den 18. januar Vi ønsker hjertelig tillykke. Vi starter dog med et forsinket tillykke til formanden for De Blå Baretter, Lolland, Falster og Møn, Benny Hansen, Cypern 23, 24, 25, 26 og 28, der den 24. oktober fyldte 60 år. 85 år Kaj Edelmann, Gaza 9 og 14, Nordsjælland, den 11. januar 80 år Michael Lind, Gaza 1, Fyn, den 6. december Svend Aage Christensen, Gaza 4, København, den 11. januar 75 år Poul E. Rasmussen, Gaza 6, Nordvestsjælland, den 10. november Helge Nehm, Gaza 9 og Cypern 5, København, den 15. november Hardy Tindhof, Gaza 7, Sydøstjylland, den 21. november Verner Adamsen, Gaza 7, Næstved og Omegn, den 6. december Mogens Vagner Poulsen, Gaza 8, Fyn, den 7. december Jørgen Peter Meyhoff, Gaza 7 og 13, Sydøstjylland, den 10. december Mogens Hartung, Gaza 7, Fyn, den 15. december Alex Jensen, Gaza 6 og 7, Lolland, Falster og Møn, den 21. december Frede Bækgård Vistisen, Gaza 8 og 9, Sydvestjylland, den 29. december Jens Jørgen Jensen, Gaza 11, 12 og 13, Nordvest, den 4. januar Erik-Andreas Tangedal, Gaza 18, Limfjorden, den 7. januar Kurt Timmermann Pedersen, Congo 1960, Kronjylland, den 9. januar Børge Henriksen, Gaza 16, 17 og 18, Midtjylland, den 16. januar 70 år Jørgen Højen Andersen, Cypern 1 og 5, København, den 8. november Carl Christian Hansen, Cypern 2, 3, 4 og 5, Sønderjylland, den 12. november Herluf Kjær, Cypern 1, Midtsjælland, den 14. november Jensenius Jacobsen, Cypern 8, Næstved og Omegn, den 16. november Jens Peter Aaqvist Dalsgaard, Cypern 1, Kronjylland, den 18. november Poul Bjarne Larsen, Cypern 1, Midtsjælland, den 19. november Mogens E. Jensen, Gaza 19, Næstved og Omegn, den 19. november Erik Nielsen, Gaza 18, Viborg og Omegn, den 20. november Hans Jørgen Bircherod Calundan, Kroatien 6 og UNMOGIP , Viborg og Omegn, den 25. november Ole Postvang, Gaza 19, Midtsjælland, den 26. november Harry Jensen, Cypern 1, Østjyderne, den 27. november Henning Hein, Cypern 2, Sydvestjylland, den 28. november Kaj Laursen, Cypern 1, Viborg og Omegn, den 2. december Vagn Jakobsen, Cypern 4, 5, 7 og 8, Næstved og Omegn, den 3. december Bent Wind, Gaza 16, Sydøstjylland, den 10. december Vilhelm Værge, Værnspræsterne, den 10. december Max Ørnbæk, Cypern 1, København, den 12. december Erik Marinus Uhrenholt, Gaza 16 og 17, Kronjylland, den 17. december Flemming Vangsgaard, Gaza 17, Thy-Mors-Salling, den 18. december Mogens Bach, Cypern 6 og 7, Østjyderne, den 21. december Birger Bo Jensen, Cypern 1, Limfjorden, den 21. december Christian Sejersbøll Thomsen, Gaza 16, Midtjylland, den 22. december Henning Ibsen Hansen, Cypern 1, Lolland, Falster og Møn, den 23. december Ole B. Harder, Cypern 2, Næstved og Omegn, den 23. december Keld Petersen, Cypern 1, Sydøstjylland, den 24. december Kjeld Egebirk, Cypern 3, 4, 5, 6 og 8, Østjyderne, den 25. december Karl Erik Beck, Gaza 17, Sønderjylland, den 28. december Hans Pihl, Congo 1963, Lolland, Falster og Møn, den 30. december Egon Vestergaard Nielsen, Cypern 1 og 2, Nordvest, den 30. december Jørgen Jensen, Cypern 2, Nordsjælland, den 1. januar Helge Bastholm-Hansen, Gaza 19, Fyn, den 1. januar Kurt Schacht, Cypern 4, Kronjylland, den 3. januar Bent Rønnov, Gaza 18, 19, 20 og 21, Sønderjylland, den 3. januar Jørgen V. Knudsen, Cypern 3, 9, 13, 18 og 19, Sydvestjylland, den 7. januar Jørgen Larsen, Cypern 3 og 4, Limfjorden, den 16. januar Gert Haugård, Gaza 17 og Cypern 8, Kronjylland, den 16. januar 60 år Erling Kristjansen, Cypern 29, 30, 31 og 32, Kuwait 1, 2 og 3 samt Kroatien 4, København, den 10. november Karl Jørgen Alnor, Cypern 24, Næstved og Omegn, den 2. december Thorkild Lange Jensen, Cypern 19, 25 og 26, Viborg og Omegn, den 2. december Niels Meincke, Cypern 44, Viborg og Omegn, den 3. december John Tækker Thiesen, Cypern 28, 30, 31, 32, 33 og 34, Sønderjylland, den 7. december Bent Erik L. Kristensen, Cypern 23, 26, 27, 30, 31, 32, 33 og 34, Sydvestjylland, den 11. december Vagn Sørensen, Cypern 28, 29 og 30, Bornholm, den 12. december Johnny Petersen, Cypern 27, Kroatien 2 og 6, Bosnien 2, SFOR 4, KFOR 3 og 4 samt Irak 7, Næstved og Omegn, den 14. december Jan Toft, ISAF 4, Kronjylland, den 14. december Aage Pedersen, Cypern 25, Kronjylland, den 23. december Simon Jensen, Cypern 22, 23 og 24, Landsforeningen, den 18. januar 50 år Lennart Bo Kristiansen, Cypern 43, Viborg og Omegn, den 19. november Christian Bisgaard, MONUC 2004/05, København, den 21. november Carsten Christensen, Kroatien 1, Nordvest, den 22. november Flemming Nielsen, Kroatien 1, Næstved og Omegn, den 28. november Johnny Boalth Lambertsen, Cypern 44, 49 og 50 samt Kroatien 3, Sydvestjylland, den 3. december Michael Ricky Jørgensen, Cyoern 49 og 50, København, den 19. december Niels Dyhrberg Jensen, Cypern 44 og 45, Midtjylland, den 25. december Lars Wølke, Cypern 46 og 47, Sønderjylland, den 31. december Brian Daniel Falckenberg, Bosnien 1, Viborg og Omegn, den 31. december 40 år Per Gregersen, Kroatien 6 og 7, SFOR 4, 6, 11, 12 og 14, KFOR 1 og 2 samt Irak 3 og 4, Kronjylland, den 12. november Kristian Næsted, Kroatien 7, København, den 13. november Henrik Ardén Petersen, Makedonien 2008 samt KFOR 8, Næstved og Omegn, den 20. november Kåre Stripp, Kroatien 6, IFOR 2 samt SFOR 12, Midtsjælland, den 24. november Brian Warkov, Kroatien 8, Nordsjælland, den 18. december Rasmus Elver Pedersen, SFOR 3 og 5, Thy-Mors-Salling, den 8. januar Baretten # Side 15

16 Kammeratstøtteordningen Vagabond -tur for veteraner og hjemløse Christiansborg. Tekst og fotos: Jan Petersen der må handles Da jeg blev klar over, at advokaterne, som kører sagerne for veteranerne i forhold til Arbejdsskadestyrelsen, var bekymrede for en ny regel, som betyder, at den psykisk syge veteran mange år efter sin udsendelse sidder med bevisbyrden for at have været i overhængende livsfare, blev jeg vred, især da jeg var med i forreste linje i kampen for at fjerne 6 måneders reglen. Jeg kontaktede straks nogle af de politikere, som har været med inde over veteranpolitikken, bl.a. de Konservatives Lene Espersen og beskæftigelsesministeren, som straks ville kigge på sagen. Men jeg har ikke tålmodighed nok, jeg sover ikke i over 2 uger og synes, jeg må gøre noget mere. Jeg siger til mig selv i vrede: Jeg går s gu over til Christiansborg og snakker med dem! Det må da gøre indtryk"! Jeg lufter idéen for min veterankammerat, Lars Esbensen, som synes, det er en god ide. Jeg opretter en side på Facebook og kommer frem til, at vi skal vandre og leve som vagabonder med barnevogne. Jeg laver en plan, der starter i Mindelunden ved Rindsholm Kro ved Viborg med endestation på Christiansborg. Venstres retsordfører, MF Karsten Lauritzen, siger, han vil tage imod os på Borgen, og Forsvarsministeren skulle være på Veteranhjemmet senere samme dag. Lars Esbensen mødte i øvrigt Forsvarsministeren 3 dage, inden vi skulle på vores tur. Lars nævner problematikken om bevisbyrden, og ministeren siger, den bliver lavet om, så det er da positivt. Alligevel går vi den planlagte tur. På turen vil vi bi-jobbe ved at indsamle tøj til de hjemløse, og derfor skal vi have en følgebil med trailer, der venligst udlånes af min svoger og en ven. Jeg skaffer 2 barnevogne og samler udstyr via facebookgruppen. Mange melder sig på banen og hjælper med udstyr, penge og mad, men ikke mange kan gå selve turen. KSO støtter med forplejning op til kr, Simone Bech støtter med en ramme sodavand, lidt udstyr (paraplyer, engangsregnslag og penge til benzin), min svigerinde donerer penge til broafgiften tur/retur, og Vinnie Vendelbo fra Familienetværket møder op med bl.a. kaffe, mad og penge. Mine forældre støtter med penge til benzin, Falck donerer 3 falckkasser, Berit og Kim med fuld kost og logi. Jeg kunne blive ved! Selve turen På turens første dag i Mindelunden ved Rindsholm møder Carl Åkerlund (KSO), Simone Bech (Vi tænker på dig), Shaun Aggerholm (veteran), min svigerinde Jette Thomsen, kroejerne med rundstykker samt Side 16 Baretten #

17 Forsvarsministeren på Veteranhjemmet. TV Midtvest, der lavede et indslag. Desuden en ung mand Mikkel Mosegaard (kommende Livgarder), som gerne ville gå med. Mikkel, Lars og jeg drog af sted på ruten. Rindsholm Engesvang (30 km.), Engesvang Tørring (42 km.), Tørring Fredericia (46 km.). Vi kørte over broen til Middelfart. Middelfart Blommenslyst (36 km.), Blommenslyst Nyborg (37 km.) Vi kørte over broen til Korsør. Korsør Sorø (32 km.), Sorø Stærkende (53 km.), Stærkende Frederiksberg (23 km.) og Frederiksberg Christiansborg (6 km.). I alt over 300 km på 9 dage! Undervejs overnattede vi på Engesvang skole, hvor vi fik besøg fra Familienetværket, på Tørring teltplads med besøg af en journalist fra Tørring Avis, Veteranhjemmet i Fredericia og Blommenslyst Camping. Lige inden Blommenslyst blev vi stoppet på vejen og inviteret ind på kaffe og mad af en tilfældig kvinde. Det er da fantastisk! I Korsør overnattede vi hos Berit og Kim, som er pårørende til en veteran, på Sorø Camping og i MC Legacy vets klubhus i Stærkende, hvor vi blev mødt med MC-eskorte og brodervarme. På næstsidste etape blev vi modtaget ved Veteranhjemmet på Frederiksberg med klapsalver og god mad. Den sidste dag gik vi med andre veteraner mod Christiansborg og blev igen eskorteret af MC er fra Legacy vets. På Christiansborg slotsplads blev vi stoppet af Dansk Folkepartis Marie Krarup, møder Karsten Lauritzen samt taler med TV2 Nord, inden vi går ind på Borgen og snakker med Karsten om veteranpolitik generelt. Efter en god positiv snak haster vi videre, da vi skal aflevere det indsamlede til de hjemløse, som var meget taknemmelige for deres nye tøj. Vi havde temmelig meget i en fyldt bil, og det var hele turen værd. Mindelunden ved Rindsholm Kro. Vi hastede videre til mødet på Veteranhjemmet, hvor vi først mødte en journalist fra Berlinske/radio 24/7, hvorefter forsvarsminister Nikolai Wammen satte sig og lyttede til, hvad vi og hele flokken på hjemmet havde at sige. Det var mit indtryk, at han virkelig lyttede, og der var flere meget bevægende beretninger fra veteraner og pårørendes hverdag. Han fortalte, at Folketinget ville finde 500 mio. til os veteraner til perioden Nu var vores mission fuldført. Vi var trætte og havde kun en ting i hovedet: Hjem! Vi pakker bilen, siger farvel og kører mod Jylland, en tur på ca. 5 timer mod de 9 dage, det tog at gå til København. Vi havde gået, hvad der svarer til over 7xmaraton på 9 dage, og det kunne godt mærkes i kroppen, men den store opbakning og støtte samt den gode sag bar os frem. Vi blev hurtigt enige om, at det var det hele værd. Vi havde ingen negative oplevelser på vores tur, kun stor anerkendelse. Selv vejret var med os og tak for det! Vagabonderne Mikkel, Lars og Jan Baretten # Side 17

18 Kammeratstøtteordningen Af Carl Åkerlund Hærvejen og Nijmegen kalder! 29/2014 med afrejse til Holland, den 13. juli og hjemkomst den 19. juli. For at få det største udbytte gennemføres kontrolmarchen (2 x 40 km med 10 kg på ryggen) i Aarhus i perioden maj. Nijmegenholdet mødes og deltager i Hærvejsmarchen juni. Nu ved du, hvornår du skal planlægge frihed. Nu får du chancen for at udfordre dig selv, få oplevelser for livet, møde andre veteraner, nyde godt af kammeratskabet samtidig med, at du deltager i Hærvejsmarchen og/ eller Nijmegenmarchen. Hærvejsmarchen Vi mødes ved Ting-Hallen i Viborg fredag den 27. juni klokken 16.00, bliver indkvarteret og deltager i den officielle åbning af Hærvejsmarchen nummer 46. Derefter klargøring til lørdag. Lørdag den 28. juni klokken går det løs med 1. etape af marchen i det skønne terræn øst for Viborg. Om aftenen socialt samvær samt vabelpleje. Søndag morgen klokken starter 2. etape i terrænet vest for Viborg. KSO vil varetage al logistik, såsom tilmelding, underbringelse, forplejning, socialt samvær m.m. For at tage del i denne enestående og afstressende oplevelse skal du snarest og ikke senere end 6. februar 2014 have tilmeldt dig med navn, adresse, tlf.nr., mailadresse og veterankortnummer samt ønskede længde af etaper (45, 40, 30 eller 20 km.) Nijmegenmarchen Den juli afholdes Nijmegenmarchen (4 x 40 km med 10 kilo på ryggen). Her kan du opleve den helt specielle stemning, når 1 million opstemte tilskuere hepper på dig og de andre glade marchdeltagere. På turen får du et godt kammeratskab med andre veteraner og hyggeligt, socialt selskab med marchdeltagere og soldater fra andre lande. Frem for alt har du konstant opbakning fra de mange hollændere, som altid er gode for opmuntrende bemærkninger. Men før du gennemfører marchens Tour de France, skal du igennem et trænings-program samt gennemføre en kontrolmarch. Du skal påregne at tage fri/ferie i uge Inden du tilmelder dig, skal du vide, at under Nijmegenmarchen er du iklædt kampuniform med 10 kg på ryggen. At gennemføre 4 x 40 km. er ikke noget, man bare gør uden sur træning i al slags vejr. Du skal også læse Robert Bedsteds artikel Det er jo for sindssygt det der. Den finder du på KSO hjemmeside. KSO vil varetage al logistik såsom tilmelding, iklædning, underbringelse, forplejning, forsikring, transport m.m. Er du fit for fight og kan klare ovenstående krav, skal du snarest og ikke senere end 6. februar 2014 have tilmeldt dig med: Navn, adresse, tlf.nr., mailadresse og veterankortnummer. Nærmere detaljer vedr. marchtræning m.m. til begge marcher vil tilgå tilmeldte i slutningen af februar. Tilmelding samt spørgsmål til marchkoordinator Carl Åkerlund, Side 18 Baretten #

19 Af carl åkerlund Veteraner, kridt støvlerne Kammeratstøtteordningen (KSO) starter 2014 med deltagelse i en historisk march, 1864-marchen, "I soldatens fodspor". I anledning af 150-året for kampene i 1864 opfordrer KSO alle veteraner til at deltage med et hold i 1864-marchen, der går fra Dannevirke til Dybbøl og strækker sig over 2 dage i perioden februar Marchlængden er på i alt 80 km. melde sig til Carl Åkerlund, dk snarest og ikke senere end 1. december 2013 med angivelse af: Navn, adresse, telefonnummer og veterankortnummer. Deltagere på KSO-veteranhold vil snarest efter tilmeldingens udløb få en detaljeret plan for 1864-marchen. Veteraner, der er interesserede og i stand til at gennemføre marchen, hvor 1. etape er på 45 km., og 2. etape er på 35 km., kan Idrætskalender 2013 Aktivitet Tid/sted Mere info eller kontakt Skydning, DBB/KSO - Skydningen i 2013 er aflyst finalestævne 2013 OBS: Husk at se den opdaterede idrætskalender på DE BLÅ BARETTER og KAMMERAT STØTTEORDNINGENS hjemmeside. Hvis lokalforeninger ønsker at arrangere regionale stævner, kan de optages på denne side. Kontakt: Få skræddersyet din bilforsikring GF har Danmarks største udvalg af tilvalgsdækninger. Ring eller sms OFFICER til 1272 og få et skarpt tilbud og et gratis forsikringstjek. GF Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret Vestergade 20, 1. sal, Sidebygningen 4600 Køge Bowling Efter ønske fra forskellige sider rykker vi bowlingturneringen til foråret. Det betyder, at vi ændrer tidsskemaet, så vi gennemfører træningen, og at jeg får tilsendt resultaterne senest med udgangen af marts Finalestævnet gennemføres et centralt sted i april, og de fire deltagende hold får besked om tid og sted hurtigst muligt. Husk, at vi skal spille 4 serier med 4 mand, altså i alt 16 serier. Slagsedlerne sendes til Husk, at det skal være en udskrift fra bowlinghallens computer, ellers er de ugyldige. Er der noget, I er i tvivl om, så ring til mig på Husk, at alle veteraner kan deltage, og vi håber, at mange lokalforeninger deltager, så det kan blive rigtig sjovt. Simon Baretten # Side 19

20 Af Tue Hækkerup At tjene sit land og sit lokalsamfund Tue Hækkerup er kaptajn og arbejder med strategisk HR i Forsvarskommandoen. Han har været udsendt i 4 missioner: IFOR 2, SFOR 3, ISAF og UNMISS Han er medlem af Borgerrepræsentationen i København (S) Veterandebatten har hidtil været præget af et behov for anerkendelse. Men mindst lige så vigtigt er det at opnå resultater på lokalt plan. Da jeg første gang kom hjem fra en udsendelse til Bosnien, var der ikke mange af mine civile venner, der forstod, hvad jeg bedre hverdag for almindelige mennesker i en anden kultur. Så da jeg i foråret kom hjem fra min fjerde udsendelse, denne gang til Sydsudan, kunne mange relatere til det arbejde, jeg havde gjort, de oplevelser, jeg havde med mig, og den effekt, som vi havde forsøgt at skabe i lokalsamfundet. Og så støttede samfundet officielt op med en stor parade på Christiansborg og masser af muligheder for umiddelbar støtte. Men på Rådhuset er jeg, så vidt jeg ved, den eneste, der har kæmpet for Danmark, og ofte føler jeg mig en smule marginaliseret, når kolleger beskriver vores indsats som krigseventyr på Facebook. Derfor er det vigtigt, at veteraner, pårørende og folk, der ønsker anstændig behandling af de udsendte, også stemmer veteraner ind i Borgerrepræsentationen. En vigtig ting, jeg har lært fra min tjeneste på Balkan, i Afghanistan og i Afrika, er, at vi på Rådhuset altid skal søge løsninger, som alle kan se sig selv i. Vi må ikke ekskludere folk fra fællesskabet eller give dem urimelige forhold. Det vil bare radikalisere samfundet. Det officielle Danmark har anerkendt indsatsen, og nu skal vi sikre, at veteranerne møder den rette forståelse i samspillet med deres kommune. Tue med sine børn ved hjemkomsten fra UNMISS havde været en del af, og vi kunne ikke rigtig tale om, hvad det havde gjort ved mig. Med de seneste års fokus på indsatsen i Irak og Afghanistan er der blevet langt større forståelse for, hvad det er, vi laver ude i verden. Hvor svært det er at skabe en Side 20 Baretten #

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel.

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel. 44. årgang # 07 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter National Flagdag Side 4-6 Bornholm rundt på cykel Side 4-6 10-11 Team Veteran Side 16-17 Bornholm rundt Side 8 Mission

Læs mere

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern.

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern. 45. årgang # 02 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Mission Updates Side 4-5 50 år for Cypern Side 6-7 Side 12-13 Ny formandskandidat Side 4-5 Mission Updates 6-7 Cypern-træf

Læs mere

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19 44. årgang # 06 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter UNMISS, Sydsudan Side 4-6 Dansk formand - skab i BNBB Side 18-19 Indhold #06 3... Leder: Veteran-arbejde 4... Beretning

Læs mere

Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim

Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Referat fra Repræsentantskabsmødet den 17. - 18. april 2015 på Flyvestation Karup. Landsformanden bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

News. Erhvervsledere fra InterForce hilste på Dronningen. Hjemmeværnssoldater. landbrugsmission [læs side 3] Jeg bruger fempunktsbefalingen hver dag

News. Erhvervsledere fra InterForce hilste på Dronningen. Hjemmeværnssoldater. landbrugsmission [læs side 3] Jeg bruger fempunktsbefalingen hver dag News Medlemsmagasin No. 4 December 2013 Erhvervsledere fra InterForce hilste på Dronningen [læs side 4-5] Hjemmeværnssoldater på landbrugsmission [læs side 3] Jeg bruger fempunktsbefalingen hver dag Carsten

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Indhold nr. 2 Da tøjlen skiftede hånd...3 Heltene hyldes i Holstebro!...5 5-kamp cup...7 Forsidebillede: Oberst Tommy M. Paulsen, klar til de opgaver der følger

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 159 Maj Juni 2008 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Referat fra Årsmødet

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 arbejde læse om dit Tag bladet med hjem, så familien kan UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011 M e d l e m s b l a d f o r S e k t i o n D a n m a r k Større tilskud til Gimbornkurser Politiseminar i Holland en succes Brügge er et besøg værd INDHOLD

Læs mere

Fængselsfunktionæren 6

Fængselsfunktionæren 6 Fængselsfunktionæren 6 Dansk Fængselsforbund Juni 2007 Nr. 6-2007 Fængselsfunktionæren Forsidebillede: Kriminalforsorgens nye etatsmærke og Afdelingformand Connie Thonsgaard (ØstJylland) 13 Leder 14 Ny

Læs mere

E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009

E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009 G R A F E N hjem, med bladet Tag kan familien så dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte

Læs mere

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG FRIVILLIG 2012 April SØNDERBORG Sønderborg har en aktiv kreds af frivillige, der støtter og supplerer Beredskabet i Sønderborg Brand og Redning. FRIVILLIGPRISEN 2011 Det er en fornem anerkendelse at modtage

Læs mere

04 årgang 2 maj 2013. I sidste øjeblik / nyheder fra ind og udland. F.C. Granatchok. Øvelse Joint Warrior. Styr på økonomien. Iver Huitfeldt hjem

04 årgang 2 maj 2013. I sidste øjeblik / nyheder fra ind og udland. F.C. Granatchok. Øvelse Joint Warrior. Styr på økonomien. Iver Huitfeldt hjem Styr på økonomien årsrapport: Efter en årrække med hård kritik fra Rigsrevisionen har forsvaret fået bedre styr på økonomien. Årsrapport 2012 viser, at forsvaret for tredje år i træk bruger færre penge,

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

Energi og åbne arme i lufthavnen. Tættere samarbejde giver nye muligheder. enopbygning i Afghanistan

Energi og åbne arme i lufthavnen. Tættere samarbejde giver nye muligheder. enopbygning i Afghanistan [ nr. 3 september 2013 ] magasinet Tættere samarbejde giver nye muligheder Energi og åbne arme i lufthavnen Side 16-21 Gratis armbånd på bagsiden Læs mere på side 15 Civile kompetencer i spil: Hjemmeværnet

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Nr. 2/2014. From Russia with love. To unge løjtnanters rejseberetning. HPRD efter generalforsamlingen. Nyt fra HPRD kredse

Nr. 2/2014. From Russia with love. To unge løjtnanters rejseberetning. HPRD efter generalforsamlingen. Nyt fra HPRD kredse Leder: HPRD venter ikke Reserveentitet tager hul på fremtiden To dage for sundhedspersonel af reserven Status på konstabel- og sergentgruppen HPRD fødselsdag den 25. april Maj Nr. 2/2014 HPRD efter generalforsamlingen

Læs mere

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010 STORKØBENHAVN: Lene Juul Tlf: 7755 4573 / 2229 2201 Lenejuulj@gmail.com RØDOVRE: Lørna Hejl Tlf. 4343 2433 / 2637 7777 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

Flagdag for femte gang

Flagdag for femte gang www.hod.dk Officerernes Fagblad 05 oktober 2013 Flagdag for femte gang Hvor går man hen hvis man er whistleblower? Mange indlæg på debatsiderne 2 nr. 05/2012 Leder PROTECTION. MOBILITY. Pansret Mandskabsvogn

Læs mere

nyt Arbejdsmiljø TEMA 2012 Fleksjob betyder alt side 14 Enmandshær bag veterankortet side 16 nummer 3 juni 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad

nyt Arbejdsmiljø TEMA 2012 Fleksjob betyder alt side 14 Enmandshær bag veterankortet side 16 nummer 3 juni 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nummer 3 juni 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11 Fleksjob betyder alt side 14 Enmandshær bag veterankortet side 16 Indhold Marinekonstabelgruppens fagblad Søværnets

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1 Kastaniebladet Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011 www.oustruplund.dk 1 Indhold Lederen Agnete P. Thomsen Forstander Kastaniebladet Oustruplund Oustrupvej 14 820 Kjellerup tlf. 8 0 20 20 / 8 fax. 8 0

Læs mere

Krudttårnet. September 2002 Nr. 3 7. årgang. Søværnet i Frederikshavn KRUDTTÅRNET 1

Krudttårnet. September 2002 Nr. 3 7. årgang. Søværnet i Frederikshavn KRUDTTÅRNET 1 Krudttårnet Søværnet i Frederikshavn September 2002 Nr. 3 7. årgang KRUDTTÅRNET 1 Med flot honnørkommando mindedes Flådens sænkning den 29 august - læs side 7. I flådestationens havneelement er de ikke

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 96. ÅRGANG - 2006 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket

Læs mere

Telegrafregimentet er nu værnsfælles

Telegrafregimentet er nu værnsfælles Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 5 September 2014 Telegrafregimentet er nu værnsfælles INDHOLD UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 G R A F E N hjem, med bladet Tag så familien kan så familien kan dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet

Læs mere