EMBA IN BUSINESS PSYCHOLOGY EMBA IN BUSINESS CREATIVITY EMBA IN BUSINESS STRATEGY EMBA UDDANNELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EMBA IN BUSINESS PSYCHOLOGY EMBA IN BUSINESS CREATIVITY EMBA IN BUSINESS STRATEGY EMBA UDDANNELSER"

Transkript

1 EMBA IN BUSINESS PSYCHOLOGY EMBA IN BUSINESS CREATIVITY EMBA IN BUSINESS STRATEGY EMBA UDDANNELSER designet til fremtidens topledere i det turbulente forretningsmiljø

2

3 3 Har du en MBA fra Business Institute eller fra en anden udbyder, kan du udbygge den ved at gå direkte ind på 3. semester på Business Psychology, Business Creativity eller Business Strategy - og dermed få en lederprofil, der er gearet til morgendagens ledelsesudfordringer. Er du interesseret i at læse om vores koncept, holdninger og principper, så læs videre herfra. Er du interesseret i at læse om uddannelsesstrukturen og indholdet på henholdsvis Business Psychology, Business Creativity og Business Strategy, så gå til side 9. business-institute.dk

4 INDHOLD DE NYE MESTRE EMBA IN BUSINESS PSYCHOLOGY, CREATIVITY, STRATEGY 4 SIDE 6 MBA 2 er din vej til en unik MBA profil (Find ud af, hvilken retning du skal vælge) SIDE 7 Executive Certificate eller MBA 2 (Find ud af, om du vil have et Executive Certificate eller endnu en MBA) SIDE 9 Din vej til MBA 2 (Se uddannelsens struktur) SIDE 10 Et unikt lærings- og talentudviklingsmiljø (Læs om, hvordan det er at studere hos Business Institute) SIDE 12 Wondering & Wandering (Læs om vores progressive undervisningsprincipper) SIDE 14 Useful Education Tracking & Testing Programme (Læs om, hvordan vi individualiserer og optimerer uddannelsesforløbet for såvel deltageren som partnervirksomheden) SIDE 17 Indflyvningsmodul (Se indholdet i det fælles indflyvningsmodul) SIDE 18 Business Psychology 3. semester (Se indholdet i det 3. semester på EMBA in Business Psychology ) SIDE 20 Business Creativity 3. semester (Se indholdet i det 3. semester på EMBA in Business Creativity ) SIDE 22 Business Strategy 3. semester (Se indholdet i det 3. semester på EMBA in Business Strategy) SIDE 24 EMBA Master Thesis 4. semester (Se indholdet i det 4. semester)

5 HVORFOR VÆLGE MBA 2 Siden årtusindeskiftet har betingelserne for at drive virksomhed med succes ændret sig, og kravene til toplederens kompetencer og mindset er skærpet. For virksomhed og topleder gælder det om at have kompetencerne til at håndtere morgendagens ledelsesudfordringer. Derfor tilbyder Business Institute MBA 2 målrettet dig, der allerede har en MBA fra Business Institute eller fra en anden udbyder. MBA 2 er for dig, der ønsker en relevant uddannelse, som kan udvide din faglighed i en anden retning end din nuværende MBA samt udvikle din MBA profil. Kort sagt er MBA 2 et unikt produkt, såfremt du søger MBA uddannelsernes høje faglige og intense niveau, kendetegnet ved en god vekselvirkning mellem teori og praksis samt direkte kobling til egen ledergerning. DE NYE MESTRE EMBA UDDANNELSERNE Det turbulente overflodssamfund har gjort forretning til et nyt spil med nye regler, som fordrer tilsvarende nye MBA uddannelser, målrettet træning og uddannelse af fremtidens topledere. 5 Business Institute har som den eneste udbyder i Danmark integreret tre forskellige EMBA uddannelser under ét: EMBA in Business Psychology, Business Creativity og Business Strategy. Vi kalder uddannelserne for "De Nye Mestre", idet de kan betragtes som de nye mesteruddannelser for fremtidens topledere. EMBA IN BUSINESS STRATEGY EMBA IN BUSINESS CREATIVITY MBA 3 EMBA IN BUSINESS PSYCHOLOGY Med din nuværende MBA uddannelse har du, efter et indflyvningsmodul, direkte adgang til 3. semester på Business Psychology, Business Creativity eller Business Strategy. På side 9 ses strukturen i De Nye Mestre. business-institute.dk

6 MBA 2 ER DIN VEJ TIL EN UNIK MBA PROFIL MBA 2 supplerer din nuværende MBA uddannelse med en ny MBA retning i enten Business Psychology, Business Creativity eller Business Strategy tre retninger med fokus på, hvordan du kan lede virksomheden med succes i et dynamisk og uforudsigeligt terræn. HVILKEN RETNING SKAL JEG VÆLGE DE NYE MESTRE EMBA IN BUSINESS PSYCHOLOGY, CREATIVITY, STRATEGY 6 > EMBA IN BUSINESS PSYCHOLOGY Denne mastergrad er for alle, der arbejder med at skabe resultater gennem andre mennesker: Den fremsynede erhvervsleder, som har erkendt, at succes som leder forudsætter, at man arbejder målrettet med egne ledelseskompetencer. Den ambitiøse forandringsagent, der står i spidsen for komplekse organisatoriske udviklingsprocesser, og som ved, at konstruktiv håndtering af den menneskelige x-faktor er afgørende for succes. EMBA in Business Psychology er en intens og udfordrende uddannelse, der bygger bro mellem managementtænkning og psykologi. I krydsfeltet mellem disse to vidensfelter skabes Business Psychology. Uddannelsen har en forskningsbaseret og tværfaglig tilgang, der innovativt kobler psykologi med forretning for at fremme resultater i en kompleks og krævende hverdag. De relevante fagområder er leadership, strategi, organisation og HR, som på EMBA forløbet vil få en ekstra dimension, da de ses ud fra en psykologisk vinkel. > EMBA IN BUSINESS CREATIVITY Denne mastergrad er for alle, der ønsker at tilegne sig forretningskreativiteten som kompetence, og bruge den som et afgørende middel i jagten på forretningsmæssige resultater. Forretningsmodeller, brands, produkter og arbejdsprocesser kan i dag blive devalueret på rekordtid. Evnen til at videreudvikle forretningsmodeller, brands og produkter, så de forbliver konkurrencedygtige, er blevet aldeles afgørende. Toplederens forretningskreative kompetencer og evnen til at praktisere ledelse af kreative mennesker, processer og kulturer er derfor af vital betydning for succesrig og profitabel virksomhedsdrift i det turbulente forretningsmiljø. EMBA in Business Creativity repræsenterer en grænsebrydende ny tilgang til det at drive forretning. Et nyt forretningsmæssigt paradigme, hvor kreativiteten afløser administrationen som det afgørende fokus i EMBA uddannelsen. > EMBA IN BUSINESS STRATEGY Denne mastergrad er for alle, der arbejder med at have fokus på virksomhedens strategiske og forretningsmæssige udfordringer. Herunder at orientere sig om udviklingen på nationale og internationale markeder samt evne at spotte nye muligheder for vækst. EMBA in Business Strategy er relevant for erhvervsledere, der ønsker at øge deres strategiske refleksionsniveau med fokus på tækning, analyse, refleksion og beslutningsoplæg. Her får deltagerne det nødvendige fundament samt en udvidet forståelse for både den nationale og den internationale dimension. Det nødvendige fundament skabes ved, at deltagerne omsætter teori til praksis og derigennem lærer at se og forstå de overordnede sammenhænge. I forlængelse heraf arbejdes der med strategiske analyser af virksomheder. Med fokus på de erhvervsøkonomiske discipliner bliver deltagerne styrket i at tænke i helheder og ledelsesmæssige sammenhænge.

7 EXECUTIVE CERTIFICATE ELLER MBA 2 MBA 2 er struktureret i to dele. Du kan vælge del 1 eller både del 1 og 2. 7 DEL 1 EXECUTIVE CERTIFICATE IN BUSINESS PSYCHOLOGY/BUSINESS CREATIVI- TY/BUSINESS STRATEGY Del 1 består af 5 moduler af hver 2 dages varighed, som afvikles på torsdage fra kl til og fredage fra kl til Del 1 indledes med et fælles Indflyvningsmodul, som giver en holistisk indføring i strategi, ledelse og forretningsinnovation i det turbulente forretningsmiljø. Herefter deltager du på 3. semester på enten Business Psychology, Business Creativity eller Business Strategy. Forudsætningen for at opnå Certificate in Business Psychology, Business Creativity eller Business Strategy er, at du som minimum opnår karakteren 2 i alle moduler på 3. semester. I løbet af 3. semester tager du stilling til, om du vil fortsætte på 4. semester. DEL 2 EMBA IN BUSINESS PSYCHOLOGY/BUSINESS CREATIVITY/BUSINESS STRATEGY Del 2 bygger videre på del 1 i form af deltagelse på 4. semester, som er specialesemesteret på De Nye Mestre. Her fordyber du dig i et inspirerende og selvvalgt emne, tilegner dig viden på højeste niveau og formidler denne viden i en afhandling. Forudsætningen for at opnå EMBA in Business Psychology, Business Creativity eller Business Strategy er, at du som minimum opnår karakteren 2 i specialet. Del 2 er altså for dig, som ønsker at gå hele vejen og dermed få endnu en MBA grad. Hver del er af et ½ års varighed og den samlede arbejdsbelastning er 30 ECTS point. Undervisningen foregår hovedsageligt på dansk, mens litteratur er på både engelsk og dansk. Al undervisning, med undtagelse af indflyvningsmodulet, foregår sammen med det igangværende EMBA hold. Der er opstart 2 gange om året. business-institute.dk

8

9 DIN VEJ TIL MBA 2 1. SEMESTER Dynamic Strategic Thinking Business Orientated HRM Dynamic Business Mindset Corporate Entrepreneurship Tværfagligt projekt 2. SEMESTER Integrative Thinking Radical Innovation Transition Management CBA afhandling CEO BASIS Certificate in Business Administration INDFLYVNINGSMODUL Her kommer du ind 9 3. SEMESTER Dynamic Management Models Globalization Strategies Creating Winning Organizations Merges & Acquisitions 3. SEMESTER Business Psychological Realities Talent Management Mixed Generation Leadership Leadership Psychology 3. SEMESTER Business Idea Generation Betalizing Building Creative Corporate Cultures Creative Leadership 4. SEMESTER Master Thesis Master Thesis Workshop Open Session EMBA IN BUSINESS STRATEGY EMBA IN BUSINESS PSYCHOLOGY EMBA IN BUSINESS CREATIVITY business-institute.dk

10 UNIKT LÆRINGS- & TALENTUDVIKLINGSMILJØ DE NYE MESTRE EMBA IN BUSINESS PSYCHOLOGY, CREATIVITY, STRATEGY 10 Business Institute har som sin erklærede målsætning at udvikle sig til at være Skandinaviens førende talentudviklingsmiljø inden for holistisk ledelse og kreativ forretningstænkning. Hos Business Institute har vi derfor et læringsmiljø, der dyrker udsynet, indsigten og indfølingen, men også modet, kreativiteten og handleevnen. Kompetencer, der tilsammen styrker evnen til at skabe en værdi- og meningsfuld samt konkurrencedygtig udvikling og ledelse af virksomheden. Vi har store ambitioner på deltagernes vegne. Vi ønsker, at de skal bruge deres nye kompetencer og innovative mindset til at ændre samfundet, markeder, brands og virksomheder radikalt til det bedre. Hos Business Institute er der tre dimensioner, der skal tilgodeses, når man læser en EMBA uddannelse: Deltageren Deltagerens virksomhed Deltagerens familie

11 Business Institute kombinerer holismen og progressiviteten i såvel uddannelsernes indhold som i den individuelle måde, vi håndterer deltagerne på. Læringsmiljøet hos Business Institute kan opsummeres i nedenstående seks punkter. UDFORDRING Den udfordrende tilgang er et af de væsentligste omdrejningspunkter i De Nye Mestre - EMBA uddannelserne. Udfordring er en absolut nødvendighed i det turbulente forretningsmiljø, men vi udfordrer også deltageren på det individuelle niveau. Vi stiller således store krav til den personlige og faglige indsats på studiet, og udfordrer regelmæssigt såvel deltag erens som partnervirksomhedens ambitioner. NÆRVÆR Vi betragter det som vores fornemmeste opgave at have fokus på såvel deltagerens som partnervirksomhedens behov, udviklingsønsker og faglige ambitioner for derved at kunne være aktivt til stede som mentor samt sikre en grundlæggende frugtbar udvikling gennem studieforløbet 11 ÅBENHED Åbenhed, undren og refleksion er kernen i vores undervisningsprincipper. De samme principper praktiserer vi i forhold til vores deltagere, så du i stabile og trygge rammer kan udfordre dig selv personligt og fagligt. FAGLIGHED Ved at håndplukke de mest kompetente undervisere og rådgivere fra de danske- og udenlandske universiteter og handelshøjskoler garanteres en kvalificeret og forskningsbaseret undervisning inden for samtlige undervisningsområder. PÆDAGOGIK Via et stærkt samarbejde med og tilhørsforhold til vores undervisere garanterer vi en pædagogisk struktur, som sikrer både den faglige og personlige gevinst i uddannelsen. Vores unikke undervisningsprincipper, som vi kalder for Wondering & Wandering, er beskrevet på side 22. INDIVIDUALISERING Vi kører et tæt parløb med både deltageren og partnervirksomheden med henblik på at sikre en optimal overførsel af undervisningsindholdet til såvel partnervirksomheden som deltageren. Gennem studiet hos Business Institute får deltageren mulighed for at arbejde med et personligt Tracking & Testing Programme. Tanken med programmet er, at det skal benyttes som et værktøj til individuel målretning af det enkelte uddannelsesforløb samt som et personligt refleksionsværktøj. Du kan læse mere om Tracking & Testing Programme på side 14. business-institute.dk

12 DE NYE MESTRE EMBA IN BUSINESS PSYCHOLOGY, CREATIVITY, STRATEGY 12 Vi gi r dig metode og teori, så du kan navigere i det turbulente forretningsmiljø Vi arbejder problemorienteret, så din undren kan kobles til din virksomhedskontekst Vi pirrer din nysgerrighed, så du kan udforske dig selv og dine omgivelser Vi giver dig indsigt, så du kan arbejde og lede på paradoksernes holdeplads PROGRESSIVE UNDERVISNINGSPRINCIPPER Hos Business Institute praktiserer vi nogle klare undervisningsprincipper, som vi kalder for Wondering & Wandering. Vi vil lære deltagerne at undre sig og reflektere konstruktivt, hvad enten det drejer sig om undervisningsstoffet eller den virkelighed, som partnervirksomheden befinder sig i internt og eksternt. De selvstændige refleksioner fungerer til enhver tid som starten på den mentale kreative og innovative rejse, der forløser de nye radikale forretningsidéer og tiltag.

13 DE NYE MESTRE Du opnår kompetence til at handle proaktivt for dig selv og din virksomhed 13 Vi skaber muligheden for, at du kan koble det du lærer direkte til din virksomhed og din ledelsesfunktion Vi skaber et krydsfelt, hvor du kan integrere din selvindsigt, dit faglige ståsted og dit udsyn Vi giver dig et fagligt og personligt højt niveau, der gør at du kan transformere din organisation på en passioneret og engageret måde business-institute.dk

14 DE NYE MESTRE EMBA IN BUSINESS PSYCHOLOGY, CREATIVITY, STRATEGY 14 USE FUL EDU CAT ION

15 TRACKING & TESTING PROGRAMME USEFUL EDUCATION Alle deltagere og virksomheder er forskellige, og for at sikre Useful Education er det afgørende, at der sker en optimal overførsel af undervisningsindholdet til partnervirksomheden. Hos Business Insitute kører vi et tæt parløb med såvel deltageren som partnervirksomheden med henblik på netop at sikre den optimale overførsel af undervisningsindholdet. Gennem studiet hos Business Institute tilbydes deltageren at arbejde med et personligt Tracking & Testing Programme. Tanken med programmet er, at det skal benyttes som et værktøj til individuel målretning af det enkelte uddannelsesforløb samt som et personligt refleksionsværktøj. 15 Tracking & Testing Programme har en tvedelt natur. Det består dels af studiesamtaler gennem uddannelsesforløbet, og dels af en personlig refleksionsdel. De to elementer udfoldes nedenfor. 1. STUDIESAMTALER MED EN PROFESSIONEL SPARRINGSPARTNER Denne del af programmet har til formål at sikre, at deltageren fastholder fokus på det individuelt definerede og ønskede udbytte gennem hele uddannelsen og på den måde også bidrager til at nå virksomhedens ønskede udbytte. Samtidig er denne del af programmet med til at skabe en rød tråd i uddannelsesforløbet det være sig lige fra den første opgave skrives til specialet afsluttes. I praksis betyder det, at denne del af programmet har følgende funktioner: 1. At forventningsafstemme ønsker og mål for deltageren samt dennes virksomhed 2. At sikre, at de større studieopgaver på uddannelsesforløbet indfanger deltagerens læringsmål såvel som virksomhedens ønskede udbytte 3. At sikre, at deltageren opbygger en hensigtsmæssig og konstruktiv studieadfærd 4. På kontinuerlig vis at sikre, at alt forløber, som det skal 2. PERSONLIG REFLEKSION Denne del af programmet knytter sig til hvert modul gennem uddannelsesforløbet. Idéen er, at deltageren mellem hvert modul nedskriver tanker omkring, hvordan pensum, teamarbejde, cases m.m. har bidraget til den individuelle læring, samt hvordan deltageren har tænkt sig at omsætte denne viden i forhold til sin hverdag. De individuelle refleksioner inddrages i studiesamtalerne. Udover studiesamtaler og personlig refleksion indeholder programmet individuel lederudvikling. business-institute.dk

16 DE NYE MESTRE EMBA IN BUSINESS PSYCHOLOGY, CREATIVITY, STRATEGY 16 FREM TIDENS TOP LEDER

17 BUSINESS PSYCHOLOGY BUSINESS CREATIVITY BUSINESS STRATEGY 17 INDFLYVNINGSMODUL Indflyvningsmodulet er et kombineret indflyvnings- og kickoff modul, der sikrer at deltagerne bliver klædt på til at gå direkte ind på 3. semester på De Nye Mestre EMBA uddannelserne i Business Psychology, Business Creativity og Business Strategy. På modulet udforskes de nyeste tendenser inden for strategi, leadership, forretningskreativitet og strategisk innovation, så deltagerne får en grundig opdatering inden for de nævnte fagområder. For at kunne lede og navigere virksomheden på paradoksernes holdeplads er det nødvendigt, at man evner at se modsætningsforhold i relation til retning og kontekst i en analytisk og ledelsesmæssig sammenhæng. Derfor trænes deltagerne også i integrativ tænkning. business-institute.dk

18 BUSINESS PSYCHOLOGY DE NYE MESTRE EMBA IN BUSINESS PSYCHOLOGY, CREATIVITY, STRATEGY 18 3

19 BUSINESS PSYCHOLOGY 3. SEMESTER EMBA in Business Psychology LEADERSHIP PSYCHOLOGY På modulet Leadership Psychology præsenteres de klassiske og postmoderne ledelsesteorier, og det diskuteres, hvilke muligheder og begrænsninger forskellige tilgange har i forskellige kulturer og kontekster. Hvordan arbejder man med løbende tilpasning og udvikling af organisationers ledelsesgrundlag og -tilgang? Hvordan håndteres paradokser mellem leadership og management, magt og afmagt samt det hyperkomplekse samfund? Hvordan håndteres mellemmenneskelige dynamiske processer, og hvordan holder man fokus på organisationens primære opgave? Der fokuseres på dynamikkerne mellem individ, grupper, teams, organisation og samfund, og deltagerne trænes i at lede processer og opgaver i disse kompleksiteter. 19 TALENT MANAGEMENT På modulet Talent Management udforskes forskellene mellem ledelse på forskellige niveauer, og der sættes fokus på nogle af de typiske faldgruber, der kan afspore lederens karriere. Endvidere stilles skarpt på, hvordan man i egen organisation kan bidrage til at bygge en Leadership Pipeline gennem aktiv talent management. Gennem et intenst mix mellem korte oplæg og casearbejde får deltagerne forskningsbaseret overblik, der relateres direkte til deres egen organisation. MIXED GENERATION LEADERSHIP På modulet Mixed Generation Leadership præsenteres et ledelsesbegreb, som går på tværs af det moderne- og det postmoderne paradigme. Centrale ledelseselementer kombineres og danner udgangspunkt for at forstå lederskabets krav på paradoksernes holdeplads på tværs af generationer. Den centrale aktivitet inden for modulet er øvelser, som tjener til at begribe, hvorledes paradokser kan fungere som mental ramme for at tage ledelsesmæssige beslutninger på tværs af generationer i deltagernes egne organisationer. BUSINESS PSYCHOLOGICAL REALITIES På modulet Business Psychological Realities arbejder deltagerne med, hvordan man via fokusering på økonomisk adfærdspsykologi kan klarlægge, hvad der kan gå galt i virksomhedens forretningsmæssige dispositioner internt og eksternt. Fokus på modulet er på de mere irrationelle, dårligt koordinerede og ikke-tilpassede aspekter af den samme virkelighed. Deltagerne tilegner sig viden om, hvordan mennesker træffer beslutninger, og hvordan det kan sikre en større grad af synkronisering og problemløsning. Herunder studeres, hvordan den enkelte organisation i sine beslutninger på mange forskellige fronter konfronteres med fejlkilder, samt hvordan der kan tages proaktiv stilling til dette. business-institute.dk

20 BUSINESS CREATIVITY DE NYE MESTRE EMBA IN BUSINESS PSYCHOLOGY, CREATIVITY, STRATEGY 20 3

21 BUSINESS CREATIVITY 3. SEMESTER EMBA in Business Creativity BUSINESS IDEA GENERATION På modulet Business Idea Generation vil deltagerne modtage en målrettet træning i udviklingen af profitable forretningsidéer. Deltagerne vil få indblik i den værdifulde og profitable forretningsidés genetik. Vi træner i at udfordre de eksisterende løsninger og grænser på markedet gennem konventionsbrydning samt integreret og modsatrettet tænkning. Deltagerne lærer at håndtere de bevidste strategiske udfordringer i deres virksomheder, samt at udnytte deres underbevidsthed til at generere nye profitable forretningsidéer. 21 BETALIZING På modulet Betalizing lærer deltagerne, hvordan de udnytter internettets og det globale samfunds muligheder for at forbedre, teste og promovere deres forretningsidéer. Business Creativity er ikke noget ego-ridt eller solo-show. Den forløsende forretningskreative idé er et individuelt værk, men idégenereringen bliver uden sammenligning mere frugtbar, hvis den på den ene eller anden måde foretages i forlængelse af et intensivt samarbejde med andre forretningskreative hjerner. Dette modul handler derfor om, hvordan man på målrettet vis aktiverer interne og eksterne ressourcer i det forretningskreative globale gruppearbejde. Deltagerne lærer om prototyping, co-creation, crowdsourcing og testing af profitable forretningsidéer. BUILDING CREATIVE CORPORATE CULTURES På modulet Building Creative Corporate Cultures får deltagerne en grundlæggende indføring i, hvordan de bygger den forretningskreative virksomhedskultur. Forudsætningen for at dyrke Business Creativity på kontinuerlig og succesrig vis er, at virksomheden accepterer forretningskreativiteten, som en afgørende kompetence, og herefter integrerer kompetenceområdet som en afgørende del af virksomhedens kultur. På dette modul får deltagerne inspiration til, hvordan de går forrest i virksomhedens forretningskreative revolution, og flytter Business Creativity fra deres individuelle kompetenceniveau til at være en del af virksomhedens kompetenceniveau. Vi dyrker opbygningen af den forretningskreative organisation og kultur samt det tilhørende arbejdsmiljø. CREATIVE LEADERSHIP På modulet Creative Leadership dyrker vi lederens rolle i den forretningskreative virksomhedskultur. Etableringen af den profitorienterede kreative virksomhedskultur kræver først og fremmest en topleder, der selv respekterer, dyrker og omfavner forretningskreativiteten. På dette modul får deltagerne inspiration til, hvordan de dyrker det kreative lederskab i virksomheden. Vi dyrker topledelse af forretningskreativitet samt ledelse af kreative teams og mennesker. business-institute.dk

22 BUSINESS STRATEGY DE NYE MESTRE EMBA IN BUSINESS PSYCHOLOGY, CREATIVITY, STRATEGY 22 3

23 BUSINESS STRATEGY 3. SEMESTER EMBA in Business Strategy DYNAMIC MANAGEMENT MODELS På modulet Dynamic Management Models får deltagerne indsigt i, hvordan virksomheder kan skabe en sammenhængende ledelsesmodel til sikring af virksomhedens performance i henhold til strategi og ambition. På modulet får deltagerne konkrete metoder inden for økonomistyring, KPI ere og ledelsesmodeller som f.eks. LEAN og Balanced Scorecard. I løbet af modulet opnår deltageren ydermere indsigt i tidssvarende paradigmer indenfor performanceforståelse. 23 GLOBALIZATION STRATEGIES På modulet Globalization Strategies er der fokus på at skabe forståelse for, hvordan virksomheder kan arbejde systematisk med forskellige tilgange til internationalisering og globalisering. Modulet fokuserer på deltagernes personlige evner til at inddrage flere relevante faktorer i beslutningsprocessen samt til at omforme analyser til et strategisk beslutningsgrundlag. Modulet behandler desuden aktuelle paradokser i krydsfeltet mellem internationalisering og globalisering. CREATING WINNING ORGANIZATIONS På modulet Creating Winning Organizations får deltagerne indblik i, hvordan man samordner en række forskellige designkomponenter både med hensyn til den overordnede organisation, men også i relation til de forskellige dele af organisationen, herunder medarbejderne. Der gives indblik i dels traditionelle organisatoriske designs, hvis formål er at skabe en så effektiv udnyttelse af virksomhedens ressourcer som overhovedet muligt, og dels en række af de nyere design, hvor især højtydende og selvbærende teams vil være i højsædet. Der gives ydermere andre bud på, hvordan man bedst organiserer sin virksomhed, så den bliver så kreativ, innovativ og fleksibel, at den kan klare særdeles omskiftelige og turbulente omgivelser. Endelig får deltagerne værktøjer og viden i forhold til, hvordan man designer en både effektiv og kreativ virksomhed. MERGERS & ACQUISITION På modulet Mergers & Acquisition arbejdes der primært med problemstillinger i forbindelse med køb og salg af internationale virksomheder med fokus på værdiansættelsesproblematikken. Herunder vil der også blive fokuseret på relevante elementer ved køb og salg i form af due diligence og flow i processen. Deltagerne vil efterfølgende have en forståelse for de relevante og tidssvarende paradigmer, som eksisterer inden for køb og salg af virksomheder. business-institute.dk

24 EMBA MASTER THESIS DE NYE MESTRE EMBA IN BUSINESS PSYCHOLOGY, CREATIVITY, STRATEGY 24 4

25 EMBA MASTER THESIS 4. SEMESTER Specialesemesteret På dette semester rundes rejsen af med masterafhandlingen. Her fordyber deltagerne sig i et inspirerende og selvvalgt emne, tilegner sig viden på højeste niveau og formidler denne viden i en strategisk og praksisorienteret afhandling med afsæt i en relevant problemstilling. MASTER THESIS WORKSHOP For at hjælpe deltagerne godt i gang med masterafhandlingen afholder vi en workshop, der kickstarter skriveprocessen. Deltagerne får inspiration og overblik samt hjælp til at lægge en effektiv plan for arbejdet med afhandlingen. 25 OPEN SESSION IN LONDON Undervejs på 4. semester afholdes et åbent modul i London. Indholdet specialdesignes efter deltagernes ønsker. Vi stiller skarpt på et eller flere centrale temaer. Samtidig runder vi vores fælles rejse af ved at undersøge og dokumentere de resultater, som uddannelsen har skabt for såvel deltagernes organisationer som deltagerne selv. business-institute.dk

26 Business Institute er: ISO 9001:2008 CERTIFICERET MEDLEM AF MBA ROUNDTABLE MEDLEM AF EFMD

27

28 FÅ EN DIALOG OM FREMTIDEN KONTAKT REKTOR LARS IB Mobil: Business Institute A/S, Vesterbro 18, 9000 Aalborg ,

MBA in Business Creativity. MBA in Business Strategy

MBA in Business Creativity. MBA in Business Strategy MBA in Business Psychology MBA in Business Creativity MBA in Business Strategy MBA uddannelser designet til fremtidens topledere i det turbulente forretningsmiljø Har du en MBA fra Business Institute

Læs mere

DIPLOMA IN BUSINESS ADMINISTRATION. et samarbejde mellem ledelsesakademiet niuernermik ilinniarfik og business institute a/s

DIPLOMA IN BUSINESS ADMINISTRATION. et samarbejde mellem ledelsesakademiet niuernermik ilinniarfik og business institute a/s DIPLOMA IN BUSINESS ADMINISTRATION et samarbejde mellem ledelsesakademiet niuernermik ilinniarfik og business institute a/s INDHOLD SIDE 4 Pre MBA Diploma in Business Administration (Læs om uddannelsen

Læs mere

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Selv de dygtigste kan blive bedre Jeg fik bekræftet mine styrker og udfordringer Side 10 Træd et skridt tilbage

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com MANNAZ UPDATE Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com Lederudvikling hos Mannaz Vejen til succes går gennem ny viden og nye kompetencer. Hos Mannaz udbyder vi lederforløb,

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Arrangementskalender Business Institute & FREMDRIFT 2013

Arrangementskalender Business Institute & FREMDRIFT 2013 Arrangementskalender Business Institute & FREMDRIFT 2013 Arrangementskalender 2013 Business Institute & FREMDRIFT 2013 tæller både tidssvarende og innovative lederuddannelser samt en række seminarer, der

Læs mere

STIFINDER PROGRAMMET. Transformativ lederudvikling siden 1994

STIFINDER PROGRAMMET. Transformativ lederudvikling siden 1994 STIFINDER PROGRAMMET Transformativ lederudvikling siden 1994 Indhold 4 Forord Der ligger altid noget, der venter på at blive fundet 6 Transformativ lederudvikling siden 1994 Hvad adskiller fra anden lederudvikling

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Nytænk dig selv! Nytænk fremtiden! Bliv stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede uddannelse i coaching.

Læs mere

Master of Business Coaching, MBC

Master of Business Coaching, MBC KONTAKT OS For tilmelding eller yderligere information kontakt os via: E: info@copenhagencoaching.dk T: 8882 5700 Bliv en stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede

Læs mere

Business Administration MBA

Business Administration MBA Efteruddannelse MASTER of Business Administration MBA Kontakt Læs mere om uddannelsen på www.sdu.dk/mba, hvor du også finder et ansøgningsskema. Du kan få besvaret spørgsmål om uddannelsen ved at kontakte

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Peak Consulting Group - førende i Best Practice

Peak Consulting Group - førende i Best Practice Peak Consulting Group - førende i Best Practice Kompetenceudvikling Fra strategi til værdi Om Peak Consulting Group... og endnu mere vigtigt, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed Peak Consulting

Læs mere

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 01.07.2014 Side 1 af 36 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Målet med empowerment dagplejer uddannelsen er at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den enkelte dagplejer en faglig kompetenceudvikling.

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

Uddannelse til en verden i opbrud. ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk. ipn skriftserie nr. 3

Uddannelse til en verden i opbrud. ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk. ipn skriftserie nr. 3 ipn skriftserie nr. 3 ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk Uddannelse til en verden i opbrud En fortælling om innovation, personlig kompetenceudvikling og pædagogik ved Business Development Engineer-uddannelsen

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Forskningsbaseret efteruddannelse - intensive sommerskolekurser Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Dalgas Have 15 2000 Frederiksberg Redaktion: Sommerskoleansvarlig

Læs mere