Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget?"

Transkript

1 I over 50 år har den arbejdsstrukturerede dag været en primær faktor i recovery processen for tusindvis af mennesker med en psykisk sygdom. Historisk set har man med udviklingen af den arbejdsstrukturerede dag hovedsagligt fokuseret på medlemmernes styrker, talenter og evner i forhold til at tage sig af de daglige opgaver med at drive klubhuset. Man har lagt vægt på medlemmernes behov for at arbejde. Nu har vi indset, at for at ændre verden yderligere for folk med psykiske sygdomme må vi udvikle modellen yderligere. Klubhusene har nu taget andre områder op, såsom wellness og sundhed, hjælp til at forbedre medlemmernes uddannelse, hjælp til værdige boliger, de har råd til at bo i og hjælp til at lære teknologi og brug af alt det, nettet har at tilbyde. Mange klubhuse har gjort dette med hjælp fra specialister og uden det fulde engagement af medlemmer på samme måde, som vi kører vores køkken enhed og vores rådgivningsarbejde. Værende et klubhus-fællesskab er vores udfordring at integrere disse muligheder i den arbejdsstrukturerede dag i stedet for at bruge specialister, som arbejder udenfor klubhuset, og som uundgåeligt vil forhindre medlemmerne i at påtage sig opgaverne. Men før vi virkelig kan integrere områder som wellness, støttet uddannelse og boligtilbud i klubhusets arbejde, behøver vi at forstå den arbejdsstrukturerede dag helt ned i detaljerne. Den arbejdsstrukturerede dag er varieret, og der er mange måder, et medlem kan involvere sig I klubhuses arbejde. Medlemmer kan selv bestemme det arbejde, de vil lave og de mennesker, de vil arbejde sammen med. Den arbejdsstrukturerede dag i et klubhus tilbyder medlemmerne et udvalg af muligheder. Dette er i skarp kontrast til de mere traditionelle dagsbehandlingstilbud, hvor deltagerne alle møder i den samme gruppe og har det samme tilbud, selvom de sandsynligvis har vidt forskellige behov. Så hvad er det ved den arbejdsstrukturerede dag, der gør den så forskellig, så varieret og skaber så mange muligheder? Okay, lad os skille komponenterne i den arbejdsstrukturerede dag ad for at analysere den mere grundigt. Lad os tage den ord for ord: arbejde, struktur og dag. 5/2/2014 Clubhouse International 1

2 Arbejde. Hvorfor arbejde? Arbejde er en fællesnævner I alle samfund. Om du er fra Europa, Storbritannien, USA, Asien, Australien eller New Zealand har vi alle en kultur, hvor lysten til at arbejde er vægtet tungt. For det meste er det første spørgsmål, du bliver stillet, når du møder nye mennesker Hvad laver du? Om vi kan lide det eller ej, bliver vi ofte bedømt på vores arbejde, og det bliver tit noget, der definerer, hvem vi er. Den grundliggende tro, der ligger bag den arbejdsstrukturerede dag, er, at lige meget hvad et medlems vanskeligheder er, kan ethvert medlem komme med et bidrag til arbejdet i klubhuset. Troen på, at medlemmerne er nødvendige, ventede og ønskede sender det budskab, at vi har brug for dig for at få arbejdet gjort. Denne følelse af at høre til er meget kraftfuld og hjælper i sidste ende medlemmerne med at øge deres selvtillid og tro på sig selv. Standard 19 siger: Alt arbejde i Klubhuset er tilrettelagt med henblik på at hjælpe medlemmerne til at genvinde selvværd, selvtillid og en meningsfuld tilværelse. Arbejdet er ikke tænkt som specifik jobtræning. Hvorfor er arbejdet ikke tænkt som specifik jobtræning? Hovedårsagen er, at mange mennesker med en psykisk sygdom har mange arbejdsmæssige kompetencer, men at deres psykiske sygdom ofte fjerner deres selvværd og følelsen af at have et mål. Det hjælper ikke, at man er hjernekirurg, hvis man ikke har selvtilliden til at komme ud af huset hver dag og interagere med andre mennesker. Hovedformålet med den arbejdsstrukturerede dag er at begynde at hjælpe medlemmer med først og fremmest at få det bedre med sig selv, og så kan man overveje, hvordan man kommer videre. At udvikle selvværd, mening og selvtillid er det essentielle fundament, der skal til, for at medlemmerne kan sætte sig andre mål, såsom arbejde eller uddannelse. Hvad er arbejdet i klubhuset? 5/2/2014 Clubhouse International 2

3 Standard 16 fokuseres på, hvad arbejdet er i klubhuset: Alt arbejde, der udføres i klubhuset, er udelukkende arbejde frembragt til driften og udviklingen af Klubhuset. Arbejdet I den arbejdsstrukturerede dag skal være meningsfuldt. Der skal være en fornemmelse af vigtighed. Det skal være rigtigt arbejde, som klubhuset har brug for, ikke arbejde skabt af medarbejderne, bare for at medlemmerne skal have noget at lave for at fordrive tiden. Hvis arbejdet ikke har nogen mening, vil medlemmerne - med god grund - ikke finde det interessant. De vil let komme til at kede sig og vil ikke kunne se meningen med at fuldføre arbejdet. En af de store udfordringer for medarbejderne er at skabe nok meningsfyldt arbejde, som medlemmerne kan involvere sig i og identificere som arbejde. Standard 20 taler om, at medlemmer skal have mulighed for at deltage I alt klubhusets arbejde, inklusive administration, forskning, modtage nye medlemmer og introducere dem, kontakt til medlemmer, der ikke kommer i klubhuset, ansættelse og evaluering af medarbejdere, PR, rådgivning og evaluering af klubhusets effektivitet. Hvis medlemmer får mulighed for at være involveret i ethvert af klubhusets aspekter, er der for det meste rigeligt med meningsfulde opgaver. Struktur. Der er behov for struktur I den arbejdsstrukturerede dag, for at mange medlemmer kan være beskæftiget i enheden. Prøv at tænke på at du kører bil et sted, du aldrig har været før. At være et fremmed sted uden at vide, hor du er på vej hen, kan være stressende for føreren. Du kører rundt og prøver at finde ud af, hvad den rigtige vej er, og for det meste farer du vild og bliver nødt til at stoppe og spørge om vej. Det kan skabe angst og stress Men Så finder du et vejkort i bilen. Nu har du et kort over det ukendte område. Navnet på din destination kan findes på kortet, og du kan finde den korteste rute til din destination. Du føler ikke længere, du er faret vild og ude af kontrol. Som et vejkort I et fremmed område sætter strukturen i den arbejdsstrukturerede dag fokus på enhedens layout. Det bliver til arbejdstegningen. Det gør det muligt for medlemmer at finde ud af, hvad de har interesse for og fjerner frygten for det ukendte. For at opnå dette må opgaverne i enheden være synlige, så arbejdet let kan identificeres. 5/2/2014 Clubhouse International 3

4 Brug af skilte for at fortælle folk, hvor arbejdet foregår, kan være til megen nytte. Ligeså er white boards med arbejdsopgaver nyttige til at vise, hvilke opgaver enheden har. Standard 18 siger: Klubhuset er organiseret i en eller flere arbejdsenheder, som hver især har en tilstrækkelig medarbejderstab, antal medlemmer samt meningsfyldte arbejdsopgaver til at opretholde en hel og engagerende arbejdsdag. Der afholdes enhedsmøder med henblik på at udvikle såvel fællesskabsfølelse som at organisere og planlægge dagens arbejde. Denne standard forklarer de vigtigste komponenter af den nødvendige struktur i den arbejdsstrukturerede dag. Jeg kan godt lide, at denne standard sætter fokus på, at medarbejdere, medlemmer og meningsfuldt arbejde alle er nøgleord i enhederne. Uden en af dem ville enheden ikke fungere. Et andet vigtigt aspekt i denne standard er, at den indeholder det indbyrdes forhold. Enhedsmøder er et af de tidspunkter, hvor hele enheden samles, lærer hinanden at kende, og hvor man kan finde ud af, hvor folk er nået til med deres arbejde. Mere vigtigt er, at det er det tidspunkt, hvor medlemmer og medarbejdere hjælper hinanden, og medlemmer melder sig til deres opgaver. At have struktur på den arbejdsstrukturerede dag betyder, at alle ved, hvad der sker i enheden og ikke kun nogle få. Struktur betyder, at medlemmerne selv styrer arbejdet i stedet for, at det er styret af medarbejderne. Denne struktur kan også hjælpe medlemmer og medarbejdere og medlemmer og medlemmer med at arbejde side om side. DAG For en at sige det helt enkelt referer dagskomponenten til, at arbejdet foregår om dagen. Standard 17 siger: Klubhuset har åbent mindst 5 dage om ugen. Dagprogrammet svarer tidsmæssigt til en typisk arbejdsdag. Denne standard omtaler, at den arbejdsstrukturerede dag afspejler en arbejdsuge. Den arbejdsstrukturerede dag skaber mulighed for, at medlemmerne kan være involveret i arbejdsopgaver med struktur og mening ligesom i det normale samfund, på samme tidspunkt, som de øvrige i samfundet er på arbejde. Noget vi siger tit på Stepping Stone er Hvad sker der ude i den virkelige verden?. Vi ved, vi er en del af den virkelige verden, men det minder os om at stoppe op og tænke over, hvad der almindeligvis sker på arbejdsmarkedet mandag til fredag, 8 timer 5/2/2014 Clubhouse International 4

5 om dagen. Derfor skal et klubhus tilbyde medlemmerne de samme muligheder. I disse timer er fokus på arbejde i enhederne. Tit tilbyder klubhuse et socialt program om eftermiddagen. Igen spørger jeg Hvad sker der i den virkelige verden? Jeg tror ikke at Dow Jones stopper klokken hver dag for at lave keramik eller spille bordtennis. Jeg siger hermed ikke, at Dow Jones eller det at gå på arbejde er alt, hvad vi ønsker, da vi alle har mange andre egenskaber, der gør os til dem, vi er som mennesker. Men at nå et mål bliver for det meste mere succesfuldt, når der er struktur. Det giver de daglige aktiviteter i klubhuset mulighed for. I klubhuset fokuserer vi meget på at arbejde sammen med medlemmer for at hjælpe dem med recovery processen og at blive integreret i det almindelige samfund. Hvis strukturen i klubhuset og i samfundet er ens i stedet for modsætninger, bliver det så ikke nemmere at blive integreret i samfundet? KONKLUSION Så nu, hvor jeg har set på arbejde, struktur og dag hver for sig, vil jeg gerne understrege, at de tre går hånd i hånd. Du kan ikke have én uden de andre. Det hjælper ikke at have et godt arbejde uden struktur, eller struktur, hvis der ikke er noget arbejde eller arbejdet ikke har nogen mening. Selvfølgelig er der ikke brug for struktureret arbejde, hvis der ikke er nok timer til at udføre det i. Forvirret? Okay, til syvende og sidst, hvis du har en stærk arbejdsstruktureret dag, så vil du have mange medlemmer involveret i enheden. Hvis du har meningsfuldt arbejde, der engagerer medarbejdere og medlemmer og struktur i enheden, så vil medlemmerne også gerne arbejde der. Den arbejdsstrukturerede dag hjælper medlemmer til at genfinde evnen til at føle sig værdifuld og håbet om, at de kan tilbyde deres evner og talenter. Med den selvtillid og det selvværd, som medlemmer udvikler i den arbejdsstrukturerede dag, vil de være bedre rustede til at sætte flere mål, såsom arbejde eller uddannelse. Et medlem i Stepping Stone Clubhouse, Andrew Strachan, talte ved en international konference i Australien om recovery. Jeg vil gerne slutte med noget, han sagde i sin tale Klubhuse bruger virkelige partnerskaber til at udvikle og opbygge medlemmernes evner, selvtillid og selvværd ved 5/2/2014 Clubhouse International 5

6 at fokusere mindre på symptomer, tabte evner og viden på grund af sygdommen. Klubhuset erstatter disse ting med drømme og muligheder Melanie Sennett Stepping Stone Clubhouse 5/2/2014 Clubhouse International 6

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Refleksionskema Den dybere mening

Refleksionskema Den dybere mening Refleksionskema Den dybere mening - den forskel du vil være, i verden Der ligger en dybere uselvisk mening bag beslutninger og valg vi træffer, som alle er dybt manifesteret i den måde vi ser verden på,

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

Medicinpædagogik - så meget mere end medicin

Medicinpædagogik - så meget mere end medicin P A R K V Æ N G E T Der sker noget særligt, når mennesker sætter sig sammen og begynder at tale med hinanden. Dét der før var andres påstande, bliver til nye måder at forstå og erkende hverdagen på. I

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Lederens arbejde med stress er det fjerde værktøj

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Indhold 1. Stress-samtaler 2. Stressforebyggende lederstil 3. Lederens egen stress Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere