Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje"

Transkript

1 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015

2 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politiske besluttede serviceniveau, de konkrete afgørelser og den leverede tandplejeydelse. Politisk besluttet serviceniveau Myndighedens visitation og afgørelse Leverandørens udførelse af tandplejen Tandplejen ydes med hensyntagen til borgerens fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau. Hjælpen skal ydes i et respektfuldt samarbejde mellem borger og medarbejder. Med venlig hilsen Fredensborg kommune 1

3 Kvalitetsstandard Omsorgstandpleje sundhedsloven Hvad er formålet: At omsorgstandplejen gennem opsøgende, regelmæssige undersøgelser, forebyggende foranstaltninger og behandlinger medvirker til at fremme den enkeltes samlede sundhed og trivsel. At sikre borgeren den bedst mulige tygge-evne og at undgå sygelige og smertefulde tilstande i munden. Hvem kan søge hjælpen: Personer, der er folkeregistreret i Fredensborg kommune og som på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Hvilke mål er der: At der findes velegnede klinikker med adgangsmulighed for kørestole og med faciliteter, der tilgodeser bevægelseshandicappede. At tandpleje i begrænset omfang kan ydes i eget hjem. At plejepersonalet undervises i at varetage den daglige forebyggende mundhygiejne hos borgeren. Hvordan bliver man visiteret: Kommunens visitatorer visiterer til omsorgstandpleje for hjemmeboende borgere. I pleje- og aktivitetscentrene er det centrets gruppeleder, der visiterer. Visitator/gruppeleder sender visitationsskema til omsorgstandplejen og sikrer, at borgeren er informeret om praktiske forhold. Omsorgstandplejepersonalet tilrettelægger det tandlægefaglige tilbud ud fra en samlet vurdering af borgerens behov. Borgere kan udvisiteres til det almindelige voksentandplejetilbud med sygesikringstilskud til privat praksis. Borgere, der er visiteret til omsorgstandplejen, kan viderehenvises til Specialtandplejen, hvis der er behov for særlig tandlægefaglig 2

4 Hvilke servicemål er der: behandling. Når omsorgstandplejen har modtaget visitationsskema, vil besøg blive aftalt indenfor 2 måneder. Alle brugere i omsorgstandplejen vil blive tilset mindst 1 gang om året. Hvilke krav er der til borgeren/andre: Ved besøg på tandklinikken er det en fordel, at der er en kontaktperson tilstede, der kender borgeren. Ved tandplejens besøg i borgerens eget hjem er det nødvendigt, at der er en kontaktperson tilstede. Hvilke ydelser kan indgå: Hvilke ydelser indgår ikke: Hvor og hvor ofte: Omsorgstandpleje baseres på omsorg og ikke på behandlingsløsninger. Forebyggelse, herunder oplysning til borgeren og plejepersonalet om betydningen af en god mundhygiejne. Der gives instruktion i og hjælp til regelmæssig mundpleje. Regelmæssige undersøgelser for lidelser i mundhulen og tandsygdomme Behandlinger af tandsygdomme i det omfang, det er muligt. Ved behov for akut hjælp henvender kontaktperson eller borger sig til den kommunale tandpleje. Ved behov for akut hjælp udenfor kommunal tandplejes åbningstid kan privat praktiserende tandlæge eller Tandlægevagten Nordsjælland kontaktes for rådgivning, tlf Der gives ikke godtgørelse til kørsel til tandbehandling. En henvendelse om evt. økonomisk hjælp til kørsel rettes til Fredensborg kommune, Handicapteam. Behandlingen foregår primært på de klinikker i Fredensborg kommune, der specielt er indrettet til omsorgstandpleje. Dvs. på plejeog aktivitetscentrene Øresundshjemmet og Lystholm For borgere, der har en psykisk 3

5 funktionsnedsættelse, kan behandling på kommunens øvrige tandklinikker finde sted efter aftale. Behandling i eget hjem er for borgere, der ikke er i stand til at forlade deres hjem. Kontakt til borgeren vil bero på et individuelt skøn, men minimum en gang om året. Borgeren bevarer tilbuddet, så længe borgeren ikke kan benytte det almindelige tandplejetilbud. Borgeren kan, ved bedring i tilstand, visiteres tilbage til det almindelige voksentandplejetilbud. Hvilke krav er der til tandplejens personale: Hvordan følges der op på behandlingen: Arbejdsmiljø: Omsorgstandpleje kræver særlig indsigt og uddannelse i de specielle problemer, som personer med begrænset egenomsorg har. Det vil sædvanligvis være nødvendigt at anvende mobilt tandbehandlingsudstyr i borgerens eget hjem. Det forudsættes, at tandplejens personale har kendskab til og erfaring med at anvende sådant udstyr i ikkeklinikmæssige omgivelser. Alle medarbejdere skal være imødekommende, fleksible og have et godt kendskab til kommunens serviceniveau. Medarbejderne skal kunne forstå, tale, læse og skrive dansk. Medarbejderne skal bære synligt legitimationskort med foto. Gennem dialog mellem borgeren og omsorgstandplejen. Gennem løbende dialog mellem omsorgstandplejen og visitator. Er grundlaget for at deltage i omsorgstandplejen ikke tilstede, bliver visitationen kontaktet. Tandplejearbejdet skal foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Personalet fra tandplejen må således ikke løfte tungt udstyr eller borgere. Ved besøg i borgerens hjem skal der være en kontaktperson tilstede og det skal være muligt at udføre tandpleje. 4

6 Valgmulighed mht. leverandør: Er der brugerbetaling: Visiterede borgere modtager tandplejetilbud på de kommunale klinikker. Personer, der er omfattet af kommunens tilbud, men som ikke ønsker at benytte dette, bevarer retten til tilskud til tandpleje efter sygesikringsreglerne. Det koster 485 kr. i 2015 at deltage i omsorgstandplejen. Beløbet reguleres hvert år og opkræves som et engangsbeløb. Udgiften til akut behandling afholdes af kommunen. Lovgrundlag: Sundhedsloven 131 og 132 Kontakt til omsorgstandpleje: Hvor kan jeg klage: Overtandlægen Kokkedal Skole Vest Holmegårdsvej Kokkedal Mail: Tlf Klager over behandling kan rettes til Patientombuddet Finsensvej Frederiksberg Klager over personale kan rettes til Overtandlægen Kokkedal Skole Vest Holmegårdsvej Kokkedal Mail: Tlf Hvem følger op på kvalitetsstandarden: 1 gang årligt ved overtandlægen. Godkendt af Fredensborg Kommunes Byråd den xxxxxxxx 5

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2006 Vejledning Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Vejledning Juni 2006 Vejledning om omfanget af og kravene

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere