Børneuniversitetet s A Å // revideret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE Andelsforeningen Fabrikken... 3 Arbejdsweekend... 3 Arrangementer... 3 Bank... 4 Befordringstilskud... 4 Bestyrelsen... 4 Besøg... 4 Betalingsprocedurer... 4 Betalingsservice... 6 Børnefødselsdag... 6 Ferier, fridage og ekstraordinært fravær... 7 Forældrearbejde... 8 Forældremøder... 9 Forældrerådet... 9 Fravær... 9 Grundskole... 9 Idrætsfaciliteter Informationsmøde Indskud/depositum Kommunikation mellem skole og hjem Kontakt Legegrupper Lån af lokaler på Børneuniversitetet Lejrskole og studietur Lilleskolerne (LS) Lusepolitik: principper for forebyggelse af lus Mobiltelefoner Morgensamling Mælkeordning Optagelseskriterier for skolestart (0. klasse) Optagelseskriterier midt i skoleforløbet... 16

2 Organisationsforhold PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Rygepolitik Skolefritidsordning (SFO) SkoleIntra Skolestart Skolepenge Skolepsykolog Skoleudsættelse Specialundervisning Statstilskud Studietur Sukkerpolitik Svømning Sygdom og ordinært fravær Søskenderabat Talepædagog Tandlæge Tilskud Trivselsudvalg Udgangstilladelse Udmeldelse Vedtægter Ventelisteprocedurer Åbningstider... 24

3 Andelsforeningen Fabrikken Børneuniversitetet har til huse i en nedlagt fabriksbygning samt i en række tidligere kontorlokaler på adressen Valdemarsgade 14 på Vesterbro i København, og udgør Andelsforeningen Fabrikken sammen med det rådgivende ingeniørfirma Wissenberg, Idrætsfabrikken samt Mødestedet for Indvandrere. Børneuniversitetet ejer en tredjedel af andelene. Arbejdsweekend Alle klassetrin tildeles en arbejdsweekend, fordelt henover skoleåret. Arbejdet varierer fra syning af gardiner, til vedligeholdelse og istandsættelse af skolens fysiske rammer samt grundig rengøring af udvalgte områder. Vores tekniske servicemedarbejder Jørgen Hemicke vil være til stede for information om opgaverne, udlevering af værktøjer samt timeregistrering, for at sikre at alles arbejdstimer bliver retsmæssigt registreret En arbejdsweekend er altid lørdag og søndag, begge dage kl. 10:00 16:00. Dato for arbejdsweekender i det aktuelle skoleår, fremgår af kalenderen på SkoleIntra. Er man forhindret i denne trin specifikke arbejdsweekend, er det muligt at deltage i en opsamlings weekend. Udvalgte opgaver fritager forældrene for at deltage i arbejdsweekenderne. Det er forældrenes ansvar at orientere skolens sekretær om engagement i udvalg med videre. Læs mere under Det skal understreges, at det i tilfælde af fravær er forældrenes samt elevens ansvar at sørge for at indhente det faglige. Lærerne tager ikke ansvar for at udfærdige egentlige lektieplaner for perioden, men man er velkommen til at tage kontakt til lærerne og blive orienteret om hvilke emner der arbejdes med under fraværet. Derudover opfordrer skolen til, at man holder sig orienteret over intra. Forældrearbejde Arrangementer Børneuniversitet afholder hvert år følgende arrangementer: - Olympiade (for elever) - Julemarked (for elever og forældre) - Fastelavn (for elever) - Gallafest (for elever) - Stamgruppe Fernisering (for elever og forældre) - Sommerfest Udover de faste arrangementer, kan der opstå specifikke tiltag på trinnene, såsom teaterforestillinger, ferniseringer, udstillinger m.v.:

4 Bank Alle indbetalinger til Børneuniversitetet, skal ske til skolens bank i Fælleskassen; Reg.nr. 8411, konto nr Husk at angive barnets fulde navn og eventuelt debitornummer ved overførslen. Skolen er tilknyttet betalingsservicen under Nets Denmark A/S og skolepengene bliver opkrævet derfra. Forældre opfordres til at tilmelde sig betalingsservice ordningen umiddelbart efter optag på skolen. Befordringstilskud Der ydes tilskud til transport mellem hjem og skole, såfremt eleven er berettiget til det. Midlerne kommer fra Fordelingssekretariatet og administreres samt fordeles af kontoret, der sørger for at udsende information herom i efteråret. Tilskuddet har været faldende i en årrække, og det er minimalt hvad den enkelte elev kan opnå af tilskud. For at komme i betragtning, skal eleven minimum have 2 zoner eller 2 3 km mellem barnets folkeregister adresse og skolen (kilometerafstand udregnes Fordelingssekretariatets eget IT system). Det er muligt at ansøge én gang årligt, og tilskuddet gælder for det pågældende skoleår. Bestyrelsen Børneuniversitetets bestyrelse vælges på den årlige ordinære generalforsamling, som afholdes i april måned. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af institutionen, herunder økonomien, i henhold til lov om friskoler og private grundskoler. Bestyrelsen består af syv medlemmer; fire forældrerepræsentanter og tre eksterne personer. Der afholdes bestyrelsesmøde cirka én gang om måneden jævnfør Årskalenderen, her deltager skolens daglige ledelse samt lærernes tillidsrepræsentanten og en medarbejderrepræsentant. For yderligere oplysninger henvises til skolens vedtægter, som ligger tilgængeligt på hjemmesiden. Besøg I foråret inden skolestart inviteres alle kommende 0. klasse børn og deres forældre til en besøgsdag på Børneuniversitetet. For andre interesserede er det muligt at aftale et besøg på skolen, såfremt eleven er i en igangværende proces om optag på Børneuniversitetet. Se endvidere under Informationsmøde.

5 Betalingsprocedurer Alle indbetalinger til Børneuniversitetet skal ske til skolens konto i Fælleskassen; Reg.nr. 8411, konto nr Opskrivnings og optagelsesgebyr: 1.1. Ved opskrivning af et barn på skolens venteliste betales kr. 400 (dette gebyr refunderes ikke). Herved står man som aktiv på skolens venteliste, men er endnu ikke optaget. Der sendes en bekræftende mail, når betalingen er registeret i banken Ved optagelse på skolen, betales yderligere kr. 600 (dette gebyr refunderes ikke). Optagelsesgebyret er en bekræftelse på at man ønsker den tildelte plads. Der sendes en bekræftende mail, når betalingen er registeret i banken. 2. Prøveperiode Barnets første måned på skolen betragtes som en gensidig prøveperiode. I denne periode kan udmeldelse ske uden varsel. Der betales skolepenge for prøveperioden. 3. Depositum: 3.1. Ved skolestart 0. klasse betales af to omgange: Fem måneder forud for skolestart (1. februar) indbetales første del af depositum kr (disse refunderes ikke, hvis man fortryder at have sagt ja til pladsen, inden den i det pågældende år for skolestart) To måneder forud for skolestart (1. maj) indbetales anden og sidste del af depositum kr Dette beløb tilbagebetales/refunderes ved elevens ophør på skolen. Der sendes en bekræftende mail, når betalingen er registeret i banken Ved skolestart klasse betales samlet: Ved optag løbende i et skoleår, eller efter sommerferien på trinnene klasse, skal betalingen af det samlede depositum kr falde senest to måneder efter skolestart. Der sendes en bekræftende mail, når betalingen er registreret i banken Tilbagebetaling af depositum: Deposita anvendes som sikkerhed for skolens andel i ejendommen i Valdemarsgade 14. Beløbet tilbagebetales ved udmeldelse fra skolen og forrentes ikke. Eventuelle restancer i skolepengebetalingen, skolerejse eller forældrearbejde vil blive fratrukket indskuddet. 4. Skolepenge Skolepenge betales månedsvis forud, i 12 måneder. Skolepengene dækker skolegang og eftermiddagstilbud/sfo for alle årgange, uanset om barnet deltager aktivt i SFO delen eller ej. Beløbet reguleres automatisk hvert år efter sommerferien med en 3% stigning Søskendereduktion: Børneuniversitetet yder søskenderabat, således at barn nr. 2 betaler 85% af skole og SFOpengene, barn nr. 3 betaler 60 %, nr. 4 betaler 60 % osv Fripladstilskud: Hvert år kan forældre ansøge om tilskud til betaling af skolepengene. Tilskuddet er indtægtsbestemt Betalingsdato: Datoen for sidste rettidige indbetalingsdato er 5. bankdag i måneden.

6 5. Konstatering af restancer 5.1. Første betalingskontrol: Børneuniversitetet foretager betalingskontrol. Betalinger, der ikke er indgået på kontoen, betragtes som restancer fra denne dag Første rykker og fastsættelse af gebyr: Børneuniversitetet udsender standardiseret rykkerbrev på konstaterede restancer. Udsendelse af rykkerbrevet koster arbejdstid og porto, hvorfor der opkræves et gebyr, der skal dække disse omkostninger og samtidigt motivere til rettidig betaling. Gebyret er pr. 1. august 2011 på kr Dato for seneste indbetaling af restance inkl. rykkergebyr er den 5. bankdag næste måned Anden betalingskontrol og konstatering af restancer: Børneuniversitetet foretager rutinemæssigt betalingskontrol den 5. bankdag i måneden. Såfremt den skyldige restance inkl. rykkergebyr ikke er betalt på dette tidspunkt skal sagen individuelt behandles efter nedenstående retningslinjer: Anden rykker og sagsbehandling i denne forbindelse: Restanten modtager anbefalet brev, med anmodning om betaling af restance snarest og senest den 15. bankdag d.m. Det oplyses i denne skrivelse, at såfremt der er en restance på beløb svarende til to måneders skolepenge kan dette medføre ophør af skoleaftalen og inddrivelse af restancer ved hjælp af advokat og domstole. Restanten tilbydes et møde for drøftelse af situationen. Gebyr for udsendelse af 2. rykkerskrivelse er pr. 1. august 2011 på kr Tredje rykker og sagsbehandling i denne forbindelse: Restanten modtager fornyet anbefalet brev. Ved restance svarende til 2 måneders skolepenge eller derover varsles ophør af skoleaftalen med udgangen af indeværende måned og inddrivelse af restancer ved hjælp af advokat og domstole. Bestyrelsen underrettes om restanter som har modtaget 3. rykkerskrivelse. Der søges etableret et frivilligt forlig til afvikling af restancerne. Såfremt der indgås et frivilligt forlig vil dette indeholde specielle betingelser for betaling af skolepenge, indtil alle restancer, gebyrer mv. er betalt. Såfremt der ikke kan opnås et frivilligt forlig, eller såfremt aftalerne i et sådant forlig ikke overholdes, forlægges dette bestyrelsen som godkender effektuering af de varslede sanktioner. 6. Udmeldelse Udmeldelse af skolen kan kun ske skriftligt, til den 1. i en måned, to måneder inden barnet forlader skolen. Hvis barnet forlader skolen uden rettidig varsel, skal der betales skolepenge for de efterfølgende to måneder. 7. Ændring af betalingsprocedurer Skolens betalingsprocedurer kan kun ændres, såfremt bestyrelsen vedtager dette. Betalingsservice Læs under Bank.

7 Børnefødselsdag På Børneuniversitetet har vi en særlig aftale omkring børnefødselsdage, for at øge trivslen samt forebygge at nogle børn føler sig ekskluderet: Enten inviteres: o Alle i klassen eller på hele trinnet o Alle piger i klassen eller på hele trinnet o Alle drenge i klassen eller på hele trinnet Ønsker man kun at invitere en enkelte/udvalgte børn gøres dette udenfor skolen. Det betyder, at invitationerne sendes privat med posten eller via SkoleIntra (udleveres ikke på skolen), ligesom mindre grupper ikke afhentes på skolen. I forbindelse med fejring af fødselsdag, må eleven uddele en lille ting, for eksempel frugt, kage eller slik. Se i øvrigt Børneuniversitetets Sukkerpolitik. Vi opfordrer til, at flere børn slår sig sammen om afholdelse af fødselsdag, for at undgå alt for mange forskellige arrangementer henover året. Det er muligt at leje udvalgte lokaler på skolen. Læs mere under Leje af lokaler på Børneuniversitetet. Ferier, fridage og ekstraordinært fravær Det aktuelle skoleårs ferier og fridage, for både skole og SFO, fremgår af kalenderen på SkoleIntra. Ved længere planlagt fravær udenfor skoleferier, læs nedenfor. Faste ferier og fridage Skolestart for gamle elever klasse (medio august, som hovedregel en tirsdag) Skolestart for nye børn i børnehaveklassen (medio august, som hovedregel en torsdag) Efterårsferie (uge 42) Juleferie Vinterferie (uge 7) Påskeferie Store Bededag Kr. Himmelfartsdag Pinseferie Sommerferie Ekstraordinært fravær Undervisningsministeriet gør i sin vejledning af 3. oktober 1994 opmærksom på, at skolen kun i ganske særlige tilfælde kan give tilladelse til ekstraordinær frihed udenfor skoleferierne i mere end en uge.

8 På Børneuniversitetet har vi naturligvis stor forståelse for vigtigheden af, at familien kan holde ferie eller dele store rejseoplevelser sammen, og derfor gives der jævnligt tilladelse til dette via henvendelse til skolens leder. Vi opfordrer samtidig til at ferier og fridage så vidt muligt planlægges inden for skolens normale ferieplan af hensyn til børnenes udbytte af skolens undervisning og sociale miljø. Eftersom det er vigtigt, at kontaktlæreren har mulighed for at udtale sig ift. undervisning, elevens faglige og sociale udfordringer ved fritagelse fra undervisningen, skal ansøgning om tilladelse til afholdelse af ekstraordinært fravær varsles minimum 14 dage forud. Tilladelsen til ekstraordinært fravær kan kun gives af skolens leder. Er fraværet mindre end 3 dage, kan tilladelsen gives af kontaktlæreren. Det skal understreges, at det i tilfælde af fravær er forældrenes samt elevens ansvar at sørge for at indhente det faglige. Lærerne tager ikke ansvar for at udfærdige egentlige lektieplaner for perioden, men man er velkommen til at tage kontakt til lærerne og blive orienteret om hvilke emner der arbejdes med under fraværet. Derudover opfordrer skolen til, at man holder sig orienteret over intra. Forældrearbejde Forældrearbejde har til formål at engagere forældrene i Børneuniversitetets fysiske og mentale ramme. Forældre har pligt til at afvikle 6 timers arbejde pr. barn/skoleår. Har man to eller flere børn på Børneuniversitetet, skal der afvikles 12 timer totalt. Det er forældrenes eget ansvar at få afviklet de obligatoriske timer, hvad enten det er i form af deltagelse i en arbejdsweekend eller andet forældrerelevant arbejde. Forældre til børn, som er optaget midt i et skoleår (efter nytår), kan frit vælge om de har lyst og mulighed til at deltage i en arbejdsweekend i det indeværende skoleår. Afvikler man ikke sine timer, bliver man opkrævet kr pr. barn, dog maks. kr Pengene trækkes automatisk med skolepengene (eller fratrækkes depositum), senest seks måneder efter endt skoleår. Andet forældre relevant arbejde Arbejdsweekenderne er det primære arbejdsrum for forældre, og derudover tæller varetagelsen af andre specifikke opgaver også som afvikling af de obligatoriske timer. Det gælder for følgende: Bestyrelsespost Repræsentant i Forældreråd Repræsentant i Trivselsudvalg Tovholder ved sommerfesten Vikar på Pædagogiske Dage Dimissionsfest for 9. klasse

9 Der kan i årets løb opstå særlige opgaver, som ikke er listet ovenfor. Disse opgaver skal godkendes skriftligt af skolelederen. Forældremøder Der afholdes forældremøder tre gange årligt på de enkelte trin. Forældrerådet I skoleåret 2010/2011 blev Forældrerådet etableret på Børneuniversitetet, og formålet er på tværs af trinnene: At være forum for udveksling af viden og erfaring på områderne; trivsel, forældre arrangementer og skole hjem samarbejde. At sætte fokus på forældrenes indflydelse på skolens hverdag og kultur. At være et sted for samarbejde om og udvikling af, ideer og projekter. At arbejde for åbenhed og gode kommunikationsvaner mellem alle på skolen. At være med til at have omsorg for og at udvikle, skolens værdier, ånd og tone. I forældrerådet sidder der repræsentanter fra alle skolens trin samt en repræsentant fra bestyrelsen. Skolelederen deltager også i møderne. I 2011 er der nedsat udvalg specifikt omkring: Rammer og principper for forældres engagement i trivsel Demokratiseringsprocesser SFO Gode vaner/forebyggelse omkring mad, alkohol, rygning Ressourcebank for forældrekompetencer Fravær Læs mere om længere planlagt fravær under Ferier, fridage og ekstraordinært fravær, og om almindeligt sygefravær under Sygdom og ordinært fravær. Grundskole Børneuniversitetet er en fri grundskole, som er oprettet under friskoleloven og med i sa+ mmenslutningen Lilleskolerne. Skolen er opdelt i 5 trin, og huser 0. klasse til og med 9. klasse: YNG: Yngste (0. og 1. klasse) LME: Lille Mellem (2. og 3. klasse)

10 SME: Store Mellem (4. og 5. klasse) LOB: Lille Overbygning (6. og 7. klasse) SOB: Store Overbygning (8. og 9. klasse) Idrætsfaciliteter Børneuniversitetet disponerer ikke over egne lokaler til idrætsaktiviteter. Til gengæld lejer vi os ind i Idrætsfabrikkens faciliteter. Idrætsfabrikken, som har til huse i samme kompleks som Børneuniversitetet og er en del af Andelsforeningen Fabrikken, blev indviet i september Børneuniversitetet har et samarbejde med SSB (Studentersettlementets Boldklub) omkring svømmetilbud. Svømning foregår i DGI Byen. Tilmelding foregår via SSB, og er betinget af brugerbetaling. Overbygningen benytter sig af de nærliggende grønne områder i idrætsundervisningen, og vælger derfor ofte at lave idræt i Søndermarken eller i Valbyparken. Disse områder betragter skolen som værende i cykelafstand til skolen, og det forventes derfor at eleverne i overbygningen har cykel med, når der er brug for det. Informationsmøde Hvert år i oktober/november afholdes informationsmøde for alle interesserede forældre. Mødet er primært for forældre der har børn på venteliste til optagelse, med skolestart i 0. klasse (disse inviteres via mail). Alle øvrige interessenter er også velkomne. Dato og tidspunkt for mødet, vil fremgå af hjemmesiden. Indskud/depositum Læs under Betalingsprocedurer. Kommunikation mellem skole og hjem Kommunikation mellem skole/sfo og hjem foregår primært via SkoleIntra, men naturligvis også på forældremøder og direkte med barnets undervisere i dagligdagen eller ved skole hjem samtaler. Hvis forældre har spørgsmål vedrørende deres barn, eller skolens pædagogiske praksis, opfordrer vi forældrene til først at henvende sig til barnets lærere. Har man brug for at gå videre med sine spørgsmål, rettes henvendelse til skolens daglige ledelse, og i sidste instans til bestyrelsen. Læs yderligere under SkoleIntra.

11 Kontakt Børneuniversitetet har åbent alle hverdage kl. 7:30 17:00 (læs mere under Ferier, fridage og ekstraordinært fravær ). Vi opfordrer til at kontakten sker direkte til relevant personale via SkoleIntra eller til såfremt der er tale om generelle spørgsmål. Personlig henvendelse: kan ske til kontoret, mandag til torsdag kl. 09:00 13:00. Telefonisk henvendelse: mandag til torsdag kl. 09:00 12:00. Skal en forældre have fat på sit barn om eftermiddagen, sker henvendelse på telefon , tast 2 for SFO. Legegrupper For at styrke trivslen på det enkelte trin, iværksættes der ved hvert skoleårs begyndelse, legegrupper for klasse og spisegrupper for klasse. Det forventes at forældrene bakker op om afholdelse af såvel legegrupper som spisegrupper. En legegruppe består af 4 5 børn, der skiftevis besøger hinanden privat. En spisegruppe består af 4 5 børn, der mødes om et måltid privat. Lån af lokaler på Børneuniversitetet Såfremt et barn går på Børneuniversitetet, er det muligt at låne udvalgte lokaler til børnefødselsdage, der afholdes for andre børn der går på skolen. Det er også muligt at leje udvalgte lokaler til eksterne, som ønsker at afholde kurser, møder eller lignende (primært hverdags aftener og weekender). Lokalerne kan ikke lejes til fester. Uanset om det er lån eller leje, arrangeres detaljer (dato, tidsrum samt faciliteter) med skolens kontor. Alarm og nøgle Det er kontoret som administrerer udlevering af koder til alarmsystemet. Der findes specielle koder til anvendelse for arrangementer i weekenden og disse er ikke de samme som personalets koder. Hvis alarmen går i gang, afmeldes alarmen ved at ringe til nummeret på alarmpanelet. Dernæst ringes til en af de følgende, som vil ringe til alarmselskabet og bekræfter afmeldingen med kodeord (skoleleder Gitte Svenning , viceskoleleder Sanne Chessni eller SFO leder Torben Skinbjerg ). Nøgle hentes på skolens kontor (senest fire dage før arrangementsdato), og returneres på kontoret senest tre dage efter arrangementet.

12 Alarm frakobling: Indtast kode. Tast pil op. Alarm tilkobling: 1. Luk alle vinduer og lås døren mod gården (bemærk: døren til hovedtrappen skal være lukket når alarmen tilkobles). 2. Indtast kode. 3. Tast pil ned. 4. Lås begge låse på døren mellem hovedtrappen og Hallen. Retningslinjer Der skal være én kontaktperson, uanset arrangements størrelse. Det er kontaktpersonen som får udleveret og hæfter for nøgler samt kode/instruktion til alarmen. Lejepris ved eksterne arrangementer afhænger af varighed og omfang (send forespørgsel på mail til Faciliteter: - Service: Det er muligt at låne diverse køkkenredskaber fra køkkenets skabe samt tallerkner og glas (står i kælderen). - Inventar: Der er borde/bænke i kælderen, og det er muligt at leje polstrede stole via skolen. - Musik: Medbring selv musikafspiller (skolen har ikke et anlæg til rådighed). - Projekter: Det er muligt at leje en projektor. - Grill: Det er muligt at låne en grill. Grillen må kun opstilles på asfalten i gården, og skal rengøres efter brug. Medbring selv grillkul. Tidspunkter for udlån: - Alle hverdage: kl. 17:15 23:00 - Lørdag/søndag: kl. 09:00 23:00 (overnatning er muligt efter forudgående aftale) - Ferie og fridage: Kl. 09:00 23:00

13 Eventuelle forberedelser til arrangementet, som ligger uden for disse tidsrum, skal ske et andet sted end på skolen. Skader og ødelæggelser: Sker der skader eller ødelæggelser skal dette meddeles til kontoret. Vær opmærksom på, at Børneuniversitet ikke har en forsikring der dækker private arrangementer. Skolens rygepolitik skal overholdes: der må ikke ryges på skolens matrikel, 24 timer i døgnet. Oprydning og rengøring Der skal ryddes op og gøres ordentligt rent i de aktuelle områder/lokaler, som er benyttet i forbindelse med arrangementet. Lokalerne skal som minimum efterlades i samme stand, som modtaget: Alle benyttede flader skal rengøres. Gulvene skal fejes og synlige pletter skal fjernes med en klud (brug kun vand ikke sæbe!) Klude og viskestykker lægges til vask (vasketøjskurven står i rummet til højre for toilettet). Skrald bæres ud (skraldecontainerne står i skuret ved port/indgang til gården). Al opvask skal være kørt (instruktion til opvaskemaskine hænger i køkkenet) og stilles retur i skabe eller kælder. Efterlad intet af jeres eget service. Alt rengøringsmateriel stilles tilbage på plads, efter endt brug. Køleskabe rengøres (hvis nødvendigt) og fryser tømmes for egne medbragte madvarer uanset holdbarhed. Alt medbragt pynt (balloner, vimpler, stearinlys og lignende) skal tages med hjem. Blomster må I gerne lade stå, hvis det er aktuelt. Inventar (skillevægge, borde og stole) skal tilbage til deres oprindelige pladser se tegning. Er der benyttet inventar fra kælderen skal dette retur her til. Der luftes godt ud (lav gennemtræk mellem dør til hovedtrappe og dør til gård). Radiatorer sættes på 3 (i vinterperioden). Lejrskole og studietur Vi bestræber os på at tage på lejrskole/studietur hvert skoleår. Egenbetaling: Børneuniversitetet finansierer størstedelen af udgifterne forbundet med lejrskole og studietur, derudover påregnes en egenbetaling, som automatisk trækkes sammen med skolepengene i forbindelse med afvikling af den aktuelle lejrskole eller studietur: klasse lejrskole i Danmark: kr pr. barn/dag klasse lejrskole i Sverige: kr pr. barn/dag 8. Klasse studietur til Berlin: ca. kr (afhænger af det specifikke arrangement) 9. Klasse studietur til England: kr (afhænger af det specifikke arrangement samt antal afviklede Siblinge timer) Samarbejdsaftale og regler for hjemsendelse: Forud for en studietur indgås en samarbejdsaftale. Denne procedure præsenteres for forældre og elever, forud for studieturen.

14 Lektier på Børneuniversitetet På Børneuniversitetet anvendes lektier med omtanke. Vi er dog ikke en lektie fri skole, da vi ønsker at have tid til meget andet end færdighedstræning. Som skole forpligtiger vi os på løbende at orientere os i den forskning, der foregår på området og på baggrund af denne at skabe en fælles holdning, som tydeliggøres i forhold til forældre og elever på forældremøder og i Børneuniversitetets A Å. Der er enighed om, at der skal være et tydeligt mål med lektierne, og som udgangspunkt skal de være differentieret i mængde og sværhedsgrad, så de er tilpasset den enkelte elevs behov og niveau. Derudover er det vores grundholdning, at lektier skal være træning af allerede kendte færdigheder og temaer, altså træning af fagligt stof som er forklaret og gennemgået af læreren i undervisningen. Vi anser det også for vigtigt at hjælpe eleverne med at indøve en lektielæsningskultur, som er forankret i tid til fordybelse. Det er derudover også vores ønske, at lektier kan danne grundlag for at forældre og barn samtaler om det faglige, der foregår i skolen. Lilleskolerne (LS) Børneuniversitetet er en del af Lilleskolerne, en sammenslutning af frie grundskoler. Lusepolitik: principper for forebyggelse af lus Lus er vedvarende et stort og omfattende problem, der er til gene for de pågældende børn, ligesom det også er meget tidskrævende og frustrerende for forældre. Derfor ser vi os nødsaget til at præcisere en række retningslinier i tilfælde af, at et barn har lus: Det er forældrenes ansvar at sikre, at deres barn ikke møder op med lus. Dette gøres bedst ved at forældrene fortager den fornødne proaktive forebyggelse og at man handler aktivt, i tilfælde af at ens barn er smittet med lus. Hvis et barn møder op med lus, bliver forældrene kontaktet, på lige fod som ved sygdom. Forældrene bliver bedt om at komme og hente barnet, for at starte behandlingen. Dette gør, at en behandling kan iværksættes hurtigt og at muligheden for at andre børn bliver smittet med lus mindskes. Barnet kan vende tilbage, når behandlingen er iværksat.

15 Hvordan forebygger man lus? (inspiration hentet fra internetportalen netpatient ) Den bedste forebyggelse mod hovedlus er jævnlig kontrol af barnets hår. Kæm en gang ugentligt. Brug en tættekam, kontroller at der ikke sidder æg, eller levende lus i dit barns hår. Hvis der anvendes hårbalsam gør det kæmningen lettere. Piger er mere udsat for lus end drenge, som følge at pigernes ofte længere hår. Hvordan behandler man mod lus? (inspiration hentet fra internetportalen netpatient ) Det er kun dét barn eller dén voksne hvor lus er konstateret der skal behandles medicinsk kæmning kan udføres på alle. Hovedlus behandles med medicinsk shampoo eller creme. Der findes flere præparater. Når behandlingen er udført bør den gentages én uge efter, for at sikre at man ikke får luseplagen tilbage fra smittede personer der endnu ikke er blevet behandlet, eller hvis den første behandling ikke var effektivt udført. Hovedlus kan udvikle modstandsdygtighed over for de midler der er til rådighed medicinsk, en sådan modstandsdygtighed er dog ikke med sikkerhed konstateret i Danmark. Imidlertid har mange allerede haft oplevelsen af at det ikke hjælper længere med den sædvanlige behandling, og derfor er tættekammen meget vigtig i behandlingen af hovedlus. En sådan behandling suppleres ofte med almindelig balsam. Mobiltelefoner Der er forskellige aftaler omkring brugen af mobiltelefon på skolens område. Aftalerne er udarbejdet af TK udvalget og er specificeret nedenfor: YNG: LME: SME: LOB: SOB: Mobilen er slukket i skoletiden. Må gerne bruges til spil om fredagen. Mobilen er slukket i skoletiden. Må gerne bruges til spil om fredagen. Mobilen er slukket i timerne. Må gerne bruges i pauserne. Mobilen er slukket i timerne og må ikke ligge fremme, med mindre den bruges i undervisningen. Mobilen er slukket i timerne og må ikke ligge fremme, med mindre den bruges i undervisningen. For LOB og SOB gælder endvidere: Overholdes aftalen ikke, inddrages mobilen. Hvis det sker gentagende gange lægges mobilen på kontoret, hvor forælderen skal hente den. SFO: Som udgangspunkt benyttes SFO en stationære telefon, som står i køkkenet. Derforuden; mobilen må gerne være tændt, dog opfordrer vi til minimum anvendelse og alle samtaler skal foregår, under hensyn til andre, ude i gården. Mobilen må gerne bruges til spil om fredagen. Morgensamling Forskellige trin mødes dagligt kl. 8:30 i HALLEN. Her synger vi, markerer fødselsdage og giver beskeder.

16 Mælkeordning Det er muligt at indgå i en mælkeordning med Frederiksberg Mælkeforsyning. To gange årligt, vil kontoret orientere om ordningen på SkoleIntra. Yderligere og efterfølgende kommunikation foregår direkte imellem forældre og Frederiksberg Mælkeforsyning. Optagelseskriterier for skolestart (0. klasse) Søskende til børn der allerede går på skolen har fortrinsret til optagelse, såfremt de er kendte af skolen senest den 1. november året inden barnet skal påbegynde skolestarten. Derudover prioriterer vi børn fra lokalområdet, Vesterbro og det nærmeste Frederiksberg og Valby. Det tredje parameter er anciennitet, som er dato hvor indbetaling af opskrivningsgebyret er registreret i vores bank. Læs mere under Venteliste skolestart 0. klasse. Optagelseskriterier midt i skoleforløbet Optagelse på eksisterende trin, midt i skoleforløbet, sker efter aftale med skoleleder eller viceskoleleder. Forud for optag, er der en del samtaler med både forældre og barn, ligesom der foreligger en udtalelse fra barnets primære lærere på tidligere skole. Optagelsen sker altid med en prøveperiode af typisk en måneds varighed, således at både forældre som skole har mulighed for at vurdere, om det eksisterende undervisningstilbud/ miljø er velegnet for barnet. Læs mere under Venteliste løbende optag. Organisationsforhold Børneuniversitetet er medlem af LS Lilleskolernes Sammenslutning, og er omfattet af en overenskomst mellem LS og følgende forbund: FSL Frie Skolers Lærerforening, BUBL, HK og 3F. PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Rådgivning, visitation m.m. i forhold til børn og unge med udviklingsmæssige, faglige, sociale og personlige vanskeligheder. PPR s primære opgaver er: At rådgive og vejlede forældre, skoler og institutioner om børn og unge med særlige behov.

17 At rådgive om specialundervisning. At varetage taleundervisning. At foretage pædagogiske psykologiske vurderinger af børn og unge med særlige behov, herunder udarbejde forslag til rammerne for og indholdet i barnets eller den unges videre udvikling. At deltage i tværfagligt samarbejde omkring børn og unge med særlige behov. Rygepolitik Børneuniversitetets rygepolitik gælder for elever, ansatte og forældre, i skolen/sfo ens åbningstider; Det er IKKE TILLADT at ryge på Børneuniversitets matrikel. Særligt for ansatte gælder det, at de under ingen omstændigheder må ryge i samvær med eleverne. Skolen har ikke til opgave at kontrollere om elever med udgangstilladelse ryger, når de forlader matriklen i frokostpausen, men de oplyses tydeligt skolens rygepolitik. Ved studierejse, udflugter og lignende, skal der foreligge en forældreunderskreven rygetilladelse, såfremt eleven ønsker mulighed for at ryge. Det er personalets ansvar at sørge for, at rygning altid sker afgrænset fra de øvrige elever, og i respekt for den kultur og natur vi besøger. Skolefritidsordning (SFO) Der er tilknyttet en skolefritidsordning (SFO) til Børneuniversitetet, der starter når skolen slutter og lukker kl. 17:00. HALLEN udgør SFO'ens hovedbase, og alle børn kan frekventere ordningen. Skolen modtager kun statstilskud til børn fra 0. til og med 3. klasse. SkoleIntra Al skriftlig kommunikation imellem skole og hjem sker primært via SkoleIntra. Når et barn er indskrevet, vil forældrene modtage information om brugernavn og adgangskode samt en instruktion til brugen af intranettet. Dette sendes ud til forældrenes almindelige mailadresse. Intranettet er et nyttigt værktøj når det gælder deling af information. Især hvis det bruges rigtigt. Retningslinjer for brug af SkoleIntra: Send kun mail til de forældre/ansatte som emnet vedrører. Skriv tydeligt hvad mailen handler om i emnefeltet. Brug ikke SkoleIntra til privat annoncering og lignende. Diskutér ikke personsager og respektér hinandens synspunkter. Vurdér om din sag skal kommunikeres ud i det offentlige rum, som SkoleIntra er, eller om der skal tages anden kontakt.

18 Skolestart Tidspunktet for skolestart, er det kalenderår hvor barnet fylder 6 år, og deraf følger, at barnet begynder i 1. klasse i kalenderåret, hvor barnet fylder 7 år. Vurderes det, af henholdsvis forældre og/eller børnehave, at barnet ikke er klar til skolestart, når det fylder 6 år, kan forældrene søge om skoleudsættelse. Dette sker på den Folkeskole, som barnet er knyttet til. Skolepenge Se under Betalingsprocedurer. Skolepsykolog Børneuniversitetet samarbejder med skolepsykologer fra PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Københavns kommune. Henvisning hertil sker efter aftale mellem skole og hjem, og foregår typisk med udspring i en samtale mellem forældre og barnets kontaktlærer, eller via skolens specialundervisningskoordinator. Skoleudsættelse Se Venteliste skolestart 0. klasse. Specialundervisning I henhold til lov om frie grundskoler kan der gives særlige tilskud til specialundervisning og støtteundervisning i dansk for tosprogede. Fordelingen sker efter ansøgning fra skolerne, og endelig godkendelse foretages af SU styrelsen. Forudsætningen for at modtage dette særlige statstilskud er, at der foreligger en skolepsykologiske udredning fra PPR samt en handleplan fra Børneuniversitetet, der redegør for elevens behov for specialundervisning. I langt de fleste tilfælde samarbejder skole og hjem, dog sker det, at skole og hjem ikke er enige i synet på barnet. I sådanne eksempler må skolen trække linjen så kraftigt op, at det formuleres som et krav til forældre, at deres barn indstilles til en psykologundersøgelse, hvis skolen fortsat skal kunne tage ansvaret for barnets undervisning, og barnet således stadig skal kunne gå på Børneuniversitetet.

19 Statstilskud Skolen er oprettet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 561 af 20. juni 1996, lov om frie grundskoler, og modtager i henhold til denne et generelt driftstilskud ud fra antal årselever på skolen. Tilskuddet er således et taxametersystem, som er knyttet til elevtallet pr. 5. september. Studietur Se Lejrskole. Sukkerpolitik Følgende fødevarer må ikke indtages på Børneuniversitetets område: Sodavand og koffeinholdige drikke, såsom Cult, Red Bull og lignende. Slik (alt hvad der normalt forstås ved slik) Chips, popcorn og lignende Kager Hvis der skal deles ud på trinnet til en fødselsdag eller man ønsker at indtage kage eller lignende, sker det altid i samråd med en lærer, og kun til aftalte aktiviteter. Vi er meget opmærksomme på at indtaget af kage i forbindelse med eksempelvis Stamgrupper bliver mere styret, så der kun er et stykke kage pr. barn pr. dag. Skolesundhedsplejerske Sundhedsplejersken på skolen følger barnets sundhed og trivsel gennem hele skoleforløbet. Tilbudet består af individuelle samtaler og undersøgelser på følgende trin: 0. klasse 1. klasse 5. klasse 8. Klasse Inden disse samtaler vil barnet få en invitation, ligesom tiderne vil blive slået op i Forældreintra (resultater fra undersøgelser og samtaler kan findes i Barnets Bog på: Udover dette vil sundhedsplejersken løbende planlægge sundhedspædagogisk undervisning i klasserne, i samarbejde med lærerne. Emnerne kunne f.eks. være: venskab, pubertet, hygiejne og forskellige former for sundhedsværksteder.

20 Som noget nyt i Københavns kommune introducerer sundhedsplejersken Åben Konsultation for elever og forældre på alle klassetrin. Har du eller dit barn brug for nogen at snakke med om sundhed, helbred og trivsel, kan du kontakte sundhedsplejersken. Det kan dreje sig om f.eks. høre og synsprøve, bekymring om overvægt eller vækstproblemer, trivsel i klassen eller hjemme, dødsfald i nærmeste familie, prævention eller andet relevant. Du kan læse mere om lovgrundlaget og sundhedsplejens tilbud på sundhedsplejens hjemmeside: Sundhedsplejersken, Sarah Bregenborg kan kontaktes via SkoleIntra eller på telefon Svømning Børneuniversitetet har et samarbejde med SSB (Studentersettlementets Boldklub) omkring svømmetilbud. Svømning foregår i DGI Byen. Tilmelding foregår via SSB, og er betinget af brugerbetaling. Sygdom og ordinært fravær Ved sygdom og ordinært fravær såsom lægebesøg og tandlæge, meddeles dette til trinnets lærere via SkoleIntra, hvor det blot anføres i beskedens emnefelt, hvad årsagen er til barnets udeblivelse. Søskenderabat Læs under Betalingsprocedurer. Talepædagog Børneuniversitetet samarbejder med Talepædagoger fra PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Københavns kommune. Henvisning hertil sker efter aftale mellem skole og hjem, og foregår typisk med udspring i en samtale mellem forældre og barnets kontaktlærer, eller via skolens specialundervisningskoordinator. Tandlæge Børn med bopæl i København og Frederiksberg kommune indkaldes direkte fra tandklinikken til behandling på den skole med nærmest beliggenhed i forhold til bopælen. I akutte tilfælde er forældrene velkommen til selv at kontakte tandklinikken.

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE

BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE Godkendt af Bestyrelsen for Aalborg Friskole 2. september 2016 1. INTRODUKTION. Ifølge loven om frie grundskoler, hvorunder Aalborg Friskole hører, yder staten et

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

GÆLDENDE REGLER OG PRAKSIS for den selvejende institution. Den lille Skole i København

GÆLDENDE REGLER OG PRAKSIS for den selvejende institution. Den lille Skole i København GÆLDENDE REGLER OG PRAKSIS for den selvejende institution Den lille Skole i København Udover skolens vedtægter, som er godkendt af Undervisningsministeriet, gælder en række regler, som er vedtaget (og

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning 2014

Velkommen i skole Indskrivning 2014 Velkommen i skole Indskrivning 2014 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Sidste frist for at indskrive Den 20. januar 2014 Velkommen i skole! Dit barn har nu nået en alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse.

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE Vedtaget af Bestyrelsen for Aalborg Friskole Maj 2010

Læs mere

Næsbjerg SFO. FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03

Næsbjerg SFO. FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03 Næsbjerg SFO FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03 Åbningstider: Mandag til torsdag: kl. 6.00 til 16.45 Fredag: kl. 6.00 til 15.30 Næsbjerg SFO har lukket i uge 29 og 30 i sommerferien.

Læs mere

Principper for Virum Skole

Principper for Virum Skole Principper for Virum Skole Vedtaget af Virum Skoles bestyrelse Principper for undervisningens organisering 1. Formålet med organiseringen er at danne dynamiske, kompetente og fleksible team. 1. Der udarbejdes

Læs mere

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse 3300 Natur Frederiksværk og Udvikling Indledning På alle 8 SFOer i arbejder vi professionelt med at styrke barnets kompetencer til at

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

INDMELDELSESSKEMA SKOLE VENTELISTE (sæt X) Skolen er prøve- og eksamenfri.

INDMELDELSESSKEMA SKOLE VENTELISTE (sæt X) Skolen er prøve- og eksamenfri. INDMELDELSESSKEMA SKOLE VENTELISTE (sæt X) Skolen er prøve- og eksamenfri. Rudolf Steiner Skolen Kvistgård Kvistgård Stationsvej 2 A-B, 3490 Kvistgård - tlf. 49 13 96 87 Undervisningspligten (bhv. kl.)

Læs mere

Skoleindskrivning 2017

Skoleindskrivning 2017 Skoleindskrivning 2017 Kære forældre - til nye skolebørn Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor dit barn fylder seks år. Det betyder, at alle børn, der fylder seks år i 2017,

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Skolestart- Skoleparat

Skolestart- Skoleparat Skolestart- Skoleparat Til: Forældre til børn der skal starte i børnehaveklassen Fra: Thurø Skole og Skolefritidsordning 1 Et nyt kapitel starter Med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og skolefritidsordning

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Havreloftet Havrehedskolen Rugårdsvej 729 5462 Morud Skolens hjemmeside: Velkommen Til Havreloftets Mini-SFO På Havrehedskolen qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh www.havrehed-sk.skoleintra.dk

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Tlf. 5620 3000 Pladsanvisningen, Tingvej 7, 3.sal, 4690 Haslev 1 111111 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velkommen til Selde Børnehave Natur, leg og Bevægelse

Velkommen til Selde Børnehave Natur, leg og Bevægelse Velkommen til Selde Børnehave Natur, leg og Bevægelse Skolebakken 10, Selde 7870 Roslev Tlf. 99 15 64 70 www.seldeboernehave.dk chls@skivekommune.dk Mobil: 2497 8609 Velkommen til Selde Børnehave. Med

Læs mere

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være INFORMATIONER Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland Vi glæder os til at have dig som elev på vores kostskole. Her i mappen finder du nyttige informationer og husregler. Vi forventer at du overholder

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende for skoleåret 2016/17 samt indskrivning til børnehaveklasse 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt,

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

Ved indskrivning af en elev ved Prins Henriks Skole gælder disse betalingsforpligtelser.

Ved indskrivning af en elev ved Prins Henriks Skole gælder disse betalingsforpligtelser. BETALINGSBETINGELSER PRINS HENRIKS SKOLE Ved indskrivning af en elev ved Prins Henriks Skole gælder disse betalingsforpligtelser. Følgende betalingsbetingelser er gældende fra 1. august 2017 og indtil

Læs mere

Barnets vej fra Dagtilbud til Skole

Barnets vej fra Dagtilbud til Skole Barnets vej fra Dagtilbud til Skole Center for Skole og Dagtilbud Forord Børn fødes med et væld af ressourcer, med en medfødt nysgerrighed og lyst til at lære. Læring og udvikling sker fra dag et i barnets

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Lån af mødelokaler og samtalerum. Frivillighedens Hus for frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune

Lån af mødelokaler og samtalerum. Frivillighedens Hus for frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune Lån af mødelokaler og samtalerum Frivillighedens Hus for frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune Velkommen til Frivillighedens Hus Denne folder indeholder praktiske informationer

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Kære forældre Velkommen til Silkeborg Kommune. Jeres barn skal nu til at gå i dansk folkeskole. I dette lille hæfte er beskrevet nogle af de områder, hvor I

Læs mere

Information til forældre til børn i Svanehuset

Information til forældre til børn i Svanehuset Information til forældre til børn i Svanehuset Ferie og andet samvær udenfor Svanehuset For at kunne opfylde målsætningen om, at personalet primært er i Svanehuset når børnene er her, ønskes oplysninger

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, pkt. 9. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 15. september

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Kontakt- og trivselsforældre på Mørkhøj Skole. Håndbog

Kontakt- og trivselsforældre på Mørkhøj Skole. Håndbog Kontakt- og trivselsforældre på Mørkhøj Skole Håndbog Informationer der er værd at vide Børnenes trivsel - i bred forstand - er den altafgørende faktor for en tilfredsstillende skoletid - fagligt og socialt

Læs mere

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr. s fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: By: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.: By: Telefon privat: Mobiltelefon: Telefon arbejde: E-mail: Moder / Værge

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holebyafdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50

Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holebyafdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holebyafdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 0. og 1. klasse tlf.: 54 69 15 50 2. og 3. klasse tlf.: 41 62 27 28 4.- 6. klasse tlf.: 54 69 15 59 eller

Læs mere

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne.

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne. 1 Kære Alle! Velkommen tilbage fra ferie og specielt velkommen til nye børn og forældre. Håber I alle har nydt sommeren. Vi er kommet godt i gang efter ferien og de nye børn har fået indblik i, hvordan

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

Velkommen til Friskolen Børnenes Akademi

Velkommen til Friskolen Børnenes Akademi Velkommen til Friskolen Børnenes Akademi VELKOMMEN TIL FRISKOLEN BØRNENES AKADEMI Denne pjece er en introduktion til dig som ny forældre på Børnenes Akademi. I pjecen vil vi nævne nogle af de praktiske

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ For at få den bedste start som ny medarbejder i Børnehuset Frijsenborgvej, har vi her samlet nogle af de vigtige informationer som er væsentlig

Læs mere

DETTE ER KUN EKSEMPELTEKST DEN ER FORÆLDET OG SKAL UDSKIFTES I DEN RIGTIGE VERSION

DETTE ER KUN EKSEMPELTEKST DEN ER FORÆLDET OG SKAL UDSKIFTES I DEN RIGTIGE VERSION A-Z DETTE ER KUN EKSEMPELTEKST DEN ER FORÆLDET OG SKAL UDSKIFTES I DEN RIGTIGE VERSION Morgensamling Morgensamling foregår hver dag klokken 8.30. Morgensamling er en del af skoledagen og der er pligt til

Læs mere

Frederik Barfods Skole en introduktion

Frederik Barfods Skole en introduktion Frederik Barfods Skole en introduktion På Frederik Barfods Skole vil vi skabe en skole, hvor elever og medarbejdere er glade for at komme om morgenen, glade, mens de er på skolen og glade, når de går igen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet læs bl.a. om den kommende skolereform side 4: Forældrekredsmødet side 5: Hit med de brugte cowboybukser side 6: Nyt fra Klubben side 7: Kalenderen side 8: Datoer

Læs mere

Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd

Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd Hvad er et KlasseForældreRåd Et KlasseForældreRåd (KFR) er et frivilligt organ, der typisk består af 3-5 forældre, som i samarbejde med klasselæreren arrangerer

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg

Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg 1. Åbningstider Mandag- torsdag: 7:00-16:00 Fredag: 7:00-15:15 Jeres barn skal afleveres efter den angivne åbningstid

Læs mere

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE Indhold: - Efterskolens værdigrundlag - Efterskolens formål - Efterskolens historie - Ansøgning om optagelse - Anmodning om skoleudtalelse - Oplysningsseddel ang. medbragt

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

ANMODNING OM OPTAGELSE

ANMODNING OM OPTAGELSE VIGTIGE INDLEDENDE OPLYSNINGER Regler i forbindelse med prøveoptag: Daginstitutions-/skolepapirer fra afgivende institution, samt evt. papirer fra PPR/andre, der har haft kontakt til det barn, der søges

Læs mere

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Hvad er Kasketten og Hattehuset: Den selvejende institution Hattehuset Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Stedet hvor du kan komme efter skoletid. Hygge dig med dine kammerater. Finde nye kammerater.

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holeby afdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50

Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holeby afdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holeby afdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 0. og 1. klasse tlf.: 40 35 62 73 2. og 3. klasse tlf.: 41 62 27 28 4.- 6. klasse tlf.: 40 79 78 60 Leder

Læs mere

Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune

Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune Nøgle Når du starter i en ny afdeling, sørger den elevansvarlige for, at du den første dag får en nøgle udleveret. Tillidsrepræsentant Som kontorelev er

Læs mere

Børnegrotten 2016/17

Børnegrotten 2016/17 Børnegrotten 2016/17 Velkommen Hermed vil vi gerne byde jer velkommen i Børnegrotten, som er Sct. Mariæ Skoles fritidsordning. Børnegrotten er et fritidstilbud for elever i 0. 4. klasse. Her er lidt information

Læs mere

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl.

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl. ABC for 3.-6.kl. april 2013 ADRESSEÆNDRING ANSVAR BESTYRELSE BIRKEN BOLDBANER BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD FERIEPLAN FORSIKRING Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

FORÆLDRE - INFORMATION. Roslev Skolefritidsordning.

FORÆLDRE - INFORMATION. Roslev Skolefritidsordning. FORÆLDRE - INFORMATION Roslev Skolefritidsordning. Side 2 Til forældre med børn i Roslev SFO. Forældreinformationen indeholder nyttige oplysninger om fritidsordningen. Brug folderen hvis I har brug for

Læs mere

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole KÆRE FORÆLDRE Velkommen til N.J. Fjordsgades Skoles Fritidsordning! Hensigten med denne præsentation er at give en kortfattet orientering om

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

sfo kilden ellekilde skolen

sfo kilden ellekilde skolen sfo kilden ellekilde skolen 1 velkommen til sfo kilden ellekildeskolen SFO Kilden byder velkommen til jer og jeres barn. I dette hæfte vil vi give oplysninger om institutionens pædagogiske linje og oplysninger

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

Skolestart på Skovbakkeskolen

Skolestart på Skovbakkeskolen SKOLESTART Skolestart på Skovbakkeskolen Sag 727-2010-19130 Dok. nr. 727-2010-129163 Indskrivning Skoleindskrivningen nærmer sig. Indskrivningen finder sted på distriktsskolen i uge 49 2010. På Skovbakkeskolen

Læs mere

Skole-hjem samarbejde

Skole-hjem samarbejde Skole-hjem samarbejde Fællesbestyrelsen januar 2017 Skole-hjemsamarbejdet er vedtaget i bestyrelsen november 2016 Når samarbejdet mellem skole og hjem er positivt, kan pædagoger, lærere og forældre arbejde

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

VELKOMMEN I BØRNEHUSET DYRUP

VELKOMMEN I BØRNEHUSET DYRUP VELKOMMEN I BØRNEHUSET DYRUP 1 Revideret oktober 2009. Børnehusets telefonnummer: 6375 0275. Rød stues telefonnummer: 6375 0276. Blå stues telefonnummer: 6375 0277. Børnehusets mailadresse: dyrupbh.buf@odense.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

FM i fodbold 2013. VELKOMMEN TIL Horsens den 13. 15. september. Indbydelse

FM i fodbold 2013. VELKOMMEN TIL Horsens den 13. 15. september. Indbydelse FM i fodbold 2013 VELKOMMEN TIL Horsens den 13. 15. september Indbydelse Forbundsmesterskaber i Fodbold. Horsens KFUM har i år fornøjelsen at invitere ungdomsspillere til tre festlige dage med fodbold,

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Adresse: Telefonnummer: Navn:

Adresse: Telefonnummer: Navn: Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer. E-mail. Mobiltelefon Forældre/værge Navn Cpr-nummer Postnummer By Telefon privat Telefon

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN i Odense Kommune Dagplejen i Odense Kommune Vi vil gerne byde velkommen til Dagplejen i Odense Kommune. Vi glæder os til det kommende samarbejde og til at være en del af dit barns

Læs mere

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder Dagplejen i Odder Den kommunale dagpleje er et tilbud om pasning i et privat hjem, hvor hverdagen er præget af ro og harmoni. Børnene har mulighed for at deltage i hjemlige aktiviteter, som kan være at

Læs mere

Kontaktoplysninger: Leder 96116320. Souschef 96116322. Afdelingsleder... 96116320. Hobbitterne 96116318. Hobbitterne... 96116321. Klubben..

Kontaktoplysninger: Leder 96116320. Souschef 96116322. Afdelingsleder... 96116320. Hobbitterne 96116318. Hobbitterne... 96116321. Klubben.. Kontaktoplysninger: Leder 96116320 Souschef 96116322 Afdelingsleder... 96116320 Hobbitterne 96116318 Hobbitterne... 96116321 Klubben.. 96116319 Køkken... 96116323 Minimoyserne.. 96116325 Mumitroldene...

Læs mere

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer pr. 1. januar 2013 Pladsanvisningen Borgerservice Frisvadvej 35, 6800 Varde Tlf. 79 94 68 00 www.vardekommune.dk 1/10 Indhold: FORORD...3

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Beskeder: Det er vigtigt at være opmærksom på beskeder i skoleintra, det er også her, man informeres om evt. arrangementer.

Beskeder: Det er vigtigt at være opmærksom på beskeder i skoleintra, det er også her, man informeres om evt. arrangementer. Værd at vide om SFO. Aflevering/afhentning: Når I afleverer jeres barn om morgenen, er det vigtigt, at l lige kommer ind og siger godmorgen, så vi ved, hvem vi har i huset. Ligeledes at sige farvel ved

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Sorø Kommune Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Indledning Her kan du læse om, hvordan dit barn får plads

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken.

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Daginstitutionen Norddalsparken er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Lederen er Bente Nielsen, Daglig

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Uvelse SFO Information

Uvelse SFO Information Uvelse SFO Information Velkommen til Uvelse SFO. Vi er en skolefritidsordning, som har lokalefællessskab med indskolingen. Det giver os nogle pædagogiske muligheder og et tættere samarbejde omkring børnene,

Læs mere

FÆLLESHUSET, Kystvejen 7B, Strøby Egede

FÆLLESHUSET, Kystvejen 7B, Strøby Egede Foreninger i Stevns Kommune Strøby Egede, maj 2016 Ordensreglement for, og instruktion i brug af FÆLLESHUSET i Strøby Egede Kære Lejer/Bruger af Fælleshuset, FÆLLESHUSET er udviklet af OLC Ejendomme i

Læs mere