Klageformular. Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klageformular. Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget"

Transkript

1 Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget Tlf.: Klageformular Klager over privatpraktiserende tandlæger i Region Hovedstaden Det er ikke en betingelse for at klage over tandbehandling, at du har talt med din tandlæge om problemet først. Erfaringer viser imidlertid, at mange klagesager kunne have været undgået, hvis tandlægen og patienten havde haft mulighed for at løse problemet gennem en dialog om forløbet, inden patienten indgav en klage. Ved at kontakte din tandlæge inden du indgiver din klage, opnår du at få afklaret: Om din utilfredshed skyldes misforståelser i den tidligere kommunikation mellem dig og tandlægen, og Om der er faktuelle forhold, der har betydning for din indgivelse af klagen og for den videre behandling i klagesystemet. Da behandlingen af en klagesag er en proces, der tager tid, og som både du og din tandlæge skal bruge mentale ressourcer på, er det derfor en god idé, at du kontakter din tandlæge for at finde ud af, om I i fællesskab kan finde en tilfredsstillende løsning, inden du går videre med udfyldelse af klageformularen. Hvis du vælger at indlede en dialog med din tandlæge, skal du være opmærksom på, at der gælder visse tidsfrister for indgivelse af klager, og at din klage vil blive afvist i klagesystemet som forældet, hvis du overskrider en frist. Inden du klager skal du være opmærksom på klagefristerne: En klage over overenskomstmæssige forhold/honorar/service skal fremsættes senest 6 uger efter, at du er blevet bekendt med det forhold, som du gerne vil klage over. En klage over den faglige behandling skal fremsættes inden 2 år efter det tidspunkt, hvor du var eller burde være bekendt med det forhold, du ønsker at klage over. Du kan ikke klage over en behandling, hvor klageforholdet har fundet sted for mere end 5 år tilbage. I forbindelse med en klage skal du være opmærksom på at: Visitationsudvalget i regionen kan anmode om, at eventuelle skyldige beløb deponeres, før sagen behandles i samarbejdsudvalget eller regionstandlægenævnet. Klager skal enten fremsættes skriftligt overfor den region, hvor tandlægen har sin klinik eller overfor Patientombuddet. Du er velkommen til at udfylde klageformularen elektronisk. Du bedes dog herefter udskrive og underskrive formularen. Klageformularen indsendes i udfyldt stand med underskrift og bilag til Region Hovedstaden. Hvis du ønsker at rejse krav om erstatning, kan du kontakte Tandlægeforeningens Patientforsikring. Ønsker du både at søge erstatning og at indgive en klage, bedes du både udfylde blanketten og sende den til regionen eller Patientombuddet samt kontakte Tandlægeforeningens Patientforsikring. Vær opmærksom på klagefristerne. Du kan få flere oplysninger om erstatning på http:

2 1) Undertegnede Navn: Cpr.nr.: Tlf. (Privat): Tlf. (arbejde): Mobil nr.: Hvis du ikke selv ønsker/kan stå for kontakten til regionen, skal du udfylde pkt ) Ønsker at klage over tandlæge Tandlæges ydernummer: Evt. behandlende tandlæges navn: Tlf. (arbejde): 3) Baggrundsinformation Hvor længe har du været patient hos tandlægen: Hvornår var du sidst til behandling hos tandlægen: Hvornår opdagede du, at noget var galt: 4) Klagen vedrører: (sæt kryds eller uddyb) Faglige klager (ikke tilfredsstillende behandling eller manglende behandling) Behandles af regionstandlægenævnet. Klagefristen er 2 år regnet fra det tidspunkt, hvor du var eller burde være bekendt med det forhold, du klager over. Du kan dog ikke klage over en behandling, der har fundet sted for mere end 5 år tilbage. Overenskomstmæssige klager (regningsbeløb, manglende prisoverslag, adfærd) Behandles af samarbejdsudvalget. Klagefristen er 6 uger, regnet fra det tidspunkt, hvor du er blevet bekendt med det forhold, som du vil klage over, til regionen eller Patientombuddet modtager den skriftlige klage. 1

3 5) Klagen vedrører På denne tegning kan du eventuelt markere, hvilke tænder klagen vedrører (gøres manuelt) Her kan du uddybe din klage: Er du blevet færdigbehandlet hos tandlægen: Ja Nej Hvis nej, hvorfor: Behandlingen blev udført den/i perioden: Er du blevet færdigbehandlet hos tandlægen: Ja Nej Hvis nej, hvorfor: Behandlingen blev udført den / i perioden: 2

4 Behandlingen jeg vil klage over kostede kr. : Har du selv betalt for regningen Ja Nej Delvist Har ikke betalt regningen Vedlæg kopi af regning for det indklagede arbejde. 6) Jeg ønsker at opnå (sæt kryds eller uddyb) Forlig Tandlægearbejdet omgjort Honoraret helt eller delvist tilbagebetalt Andet (beskriv): 7) Har du klaget direkte til tandlægen? (Sæt kryds) Ja Nej 8) Har du/vil du anmelde skaden til Tandlægeforeningens Patientforsikring? Ja Nej Hvis ja, hvornår: 9) Har andre tandlæger set eller rettet på det, du klager over? (sæt kryds) Ja Nej Hvis ja, oplyst venligst hvem Tandlæges navn: Tlf.: Går du fast hos denne tandlæge? (sæt kryds) Ja Nej Går du fast til en helt tredje tandlæge? (sæt kryds) Ja Nej Angiv eventuelt ny tandlæges navn og adresse: 3

5 10) Eventuelt supplerende bemærkninger 11) Underskrift og tilladelse til at indhente og videregive oplysninger Jeg giver hermed Region Hovedstaden tilladelse til at behandle min klage, herunder at indhente og videregive oplysninger om mine helbredsmæssige forhold, som er nødvendige for klagens behandling. Dette drejer sig fx om journaler, røntgenbilleder og modelmateriale m.v. til brug for behandling af klagen over ovennævnte tandlæge. Ligeledes erklærer jeg med min underskrift, rigtigheden af ovenstående oplysninger. Dato: Underskrift: *************************************************************************************** 4

6 12) Fuldmagt (udfyldes kun, hvis du klager på en andens vegne) Bemærk, at når du giver en anden fuldmagt til at varetage dine interesser, vil al korrespondance og kommunikation ske i forhold til fuldmagtshaver. Det indebærer blandt andet retten til: Aktindsigt, Partshøring, At afgive udtalelse, At anmode om udsættelse, At modtage al korrespondance/kommunikation, herunder afgørelsen, og At indgive klage over tandlægenævnets/samarbejdsudvalgets afgørelse. Du kan på et hvilket som helst tidspunkt tilbagekalde fuldmagten ved skriftlig henvendelse til sekretariatet for tandlægenævnet/samarbejdsudvalget. Du kan vælge at give fuldmagt til eksempelvis et familiemedlem, en bekendt eller en advokat (sidstnævnte kræver ikke udfyldelse af denne formular). Det kan ikke gives fuldmagt til medarbejdere i sekretariatet for tandlægenævnet/samarbejdsudvalget. Undertegnede giver hermed Fuldmagt til på, mine vegne, at klage over den behandlende tandlæge, som er nævnt i denne klageformular. Dato: Klagers underskrift: Fuldmagtshavers navn: Tlf.: Fuldmagtshavers underskrift: 5

N R. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling

N R. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling N R. 2 8 Hvis noget går galt klager over tandbehandling Hvis noget går galt klager over tandbehandling De privatpraktiserende tandlæger har cirka otte millioner patientkontakter årligt. Langt de fleste

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk Klageformular Lånefinansiering Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Denne formular kan udfyldes skriftligt

Læs mere

N r. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling

N r. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling N r. 2 8 Hvis noget går galt klager over tandbehandling Hvis noget går galt klager over tandbehandling De privatpraktiserende tandlæger har cirka otte millioner patientkontakter årligt. Langt de fleste

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Navn Postnr. E-mail By Skadenr. (udfyldes af Codan) Policenr. Tlf. privat Tlf. arbejde

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

Vejledning til lejer. Vejledning til lejer om indbringelse af en sag for Huslejenævnet

Vejledning til lejer. Vejledning til lejer om indbringelse af en sag for Huslejenævnet Vejledning til lejer Vejledning til lejer om indbringelse af en sag for Huslejenævnet Indledning: Denne vejledning henvender sig til lejere, som ønsker at indbringe en sag over et eller flere forhold til

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

SKADEANMELDELSE Fører- og passagerulykkesforsikring

SKADEANMELDELSE Fører- og passagerulykkesforsikring Skadeanmeldelse sendes til: Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Fører- og passagerulykkesforsikring Når De udfylder denne anmeldelse,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Blanketten Hvis du vil indlevere et betalingspåkrav, skal du bruge blanketten Betalingspåkrav. Du må ikke ændre i blankettens tekst og opstillingsmåde.

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

SKADEANMELDELSE Tandskade

SKADEANMELDELSE Tandskade Skadeanmeldelse sendes til: AIG Europe Limited Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Tandskade Der er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen

Læs mere