Protokol 12. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3. December på Bogense Kro og Hotel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protokol 12. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3. December på Bogense Kro og Hotel."

Transkript

1 Protokol 12. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3. December på Bogense Kro og Hotel. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen, Susanne B. Jensen, Lasse Thorsøe, Knud Larsen, Mogens W. Grøndahl, Franciska Moser Thomsen, Jan Lundgaard Christensen, Annette Tranberg, Niels Søndergaard, Jørgen Maach. Afbud: Helle Hvidkjær. Gæster: Sanne Frandsen, Kirsten Andersen. Dagsorden: 1. Mødets åbning. 2. Godkendelse af protokol fra 11 møde den 2 september på Hotel Scandic Roskilde. 3. Sager til behandling. 4. Økonomi. 5. Tema Områdegruppen. 7. Arbejdsmiljø. 8. Tema Lokalgrupperne. 10. Aktivitets liste. 11. Kommende møder. 12. Eventuelt og evaluering af mødet. 135

2 Dansk Jernbaneforbund Togpersonalets områdegruppe DSB - Postboks 48 - Banegårdcentret 3 sal Odense 1. Mødets åbning. Der blev givet status på den interne informationsstrategi siden sidste møde. En naturlig følge er at indholdet i denne beretning bliver noget mindre. Der blev givet opfordring til at også lokalgrupperne, samt udvalgene sørgede for den aftalte information til TPO s ledelse. Flere gør allerede dette, men der mangler stadig nogle grupper, som lovede at dette vil ske fremadrettet. De udsendte referater samt notater indgår derfor som indlæg under de enkelte punkter. 1.1 Udsendte informationer. 11. Sept. Info nr. 16 Planlægning K Okt. Info nr. 17. Fordeling af kørsel. 29. Okt. Info nr. 18. Ulovlige ture og håndtering af disse. 17. Nov. Info nr. 19. MTAPV 2. Godkendelse af protokol. Protokol fra 2. møde den 2. september blev underskrevet, og der var ikke indkommet bemærkninger. 3.1 Sager til behandling Datoplan. Forslag til datoplan for TPO s møder i 2015 blev tilpasset og godkendt af områdegruppebestyrelsen. Knud Larsen sørger for at opdatere TPO s kalender på hjemmesiden. Øvrige kendte møder, hvor TPO deltager, er også på denne plan Forretningsorden for fagkategori. Områdegruppebestyrelsen godkendte uden bemærkninger forslaget til tilpasset forretningsorden for fagkategorien Indkomne forslag Forslag fra København vdr. TPL ernes medlemskab af TPO. Områdegruppen skal arbejde aktivt for, at DSB s togpersonaleledere snarest muligt forlader deres organisatoriske tilhørsforhold til TPO under DJ. Begrundelse for forslaget: Togpersonaleledere og togførere ved DSB har absolut intet fælles arbejdsområde. Til gengæld varetager de ofte modsatrettede interesser. I hverdagen fungerer togpersonalelederne som nærmeste foresatte for togførerne og skal vurdere disse i deres faglige kompetencer og arbejdes udførelse (nu også ved obligatorisk karaktergivning hvert år). Ved tjenstlige afhøringer af togførere skal togpersonalelederne endvidere forestå sådanne og i givne tilfælde medvirke til tildeling af sanktioner. I det forløbne efterår har vi endda oplevet togførere og nogle af deres ledere i direkte modsætningsforhold i åbne konfliktsituationer, som togførerne åbenbart efterfølgende er ene om at betale prisen for. Togpersonalelederne er endvidere involverede i fastsættelsen af dele af togførernes lønforhold. Som følge heraf er det fuldstændig selvmodsigende, at togpersonaleledere og togførere kan stå i samme områdegruppe i samme fagforbund. I lighed med tidligere afviste en enig områdegruppebestyrelse forslaget. 136

3 Den samlede områdegruppebestyrelse er stadig af den opfattelse, at vi bedst sikrer både togpersonalet og togpersonalelederne den bedst mulige behandling i dagligdagen. Vi ser ingen konflikter i at vi evt. kan komme til at behandle sager hvor begge grupper er involveret, idet vi i sådanne sager altid vil søge bistand andre steder fra. Det blev endvidere drøftet, hvordan vi i fremtiden vil forholde os, hvis det samme forslag igen og igen kommer til behandling. Der var enighed om, at vi selvfølgelig skal behandle forslag fra lokalgrupperne, men hvis der ikke er væsentlige ændringer i forhold til tidligere behandlede forslag, så vil de blive afvist, og ikke behandlet af områdegruppebestyrelsen. 3.3 Sager til drøftelse Aalborg. Drøftelse vdr. depotstruktur. Formålet er at vi bliver klædt bedre på til kommende forhandlinger med DSB, samt at undgå en ny "Næstved situation". Vi kunne bla. tage udgangspunkt i nedenstående overskrifter. -Har vi selv en plan / bud på den fremtidige depotstruktur? -Hvilke aspekter skal indgå i vurderingen og hvor langt ser vi frem? -Hvor langt vil vi gå for eventuelt at imødekomme DSB`s ønsker og planer? -Hvordan tager vi beslutningerne omkring depot strukturen? -Hvilket mandat har vores forhandlere i udvalget? -Har vi styr på alle de fagretslige aspekter der kan komme i spil? Forflyttelser, tjenestemænd osv.? Områdegruppebestyrelsen havde en god og saglig drøftelse af punktet. Der var enighed om, at vi skal arbejde for at finde en hurtig afklaring på, hvor det er DSB ønsker vi skal hen. Der var dog samtidigt en portion skepsis imod, hvad det er, som vil kunne komme til at ske. Der blev givet mandat til ledelsen om at åbne de kommende forhandlinger med DSB, og se hvilke udspil de kommer med. Der er dog nogle krav som vi ønsker at stå meget fast på, således at vi kan sikre kollegerne så godt som muligt Notat Else Mathiesen vdr. Facebook. TPO har i forbindelse med en sag omkring et billede af en togfører, ledsaget af en meget nedladende tekst, bedt forbundets jurist Else Mathiesen komme med en redegørelse. Denne redegørelse var medsendt til områdegruppebestyrelsens orientering og evt. drøftelse. Bestyrelsen drøftede denne redegørelse og stillede nogle uddybende spørgsmål, som bla. gik på, om det i det hele taget er tilladt at tage billeder i togene og på perronerne. Efterfølgende har sagen også været behandlet i DJ s hovedbestyrelse, og en opdateret redegørelse er udarbejdet. Denne vil snarest blive udsendt til samtlige tillidsmænd, således at disse har en mulighed for at være opdateret på hvilke lovgivninger m.m. der gælder for området Overdragelse af trafikkøberansvaret i Nordjylland. Notat udarbejdet af Else Mathisen, vdr. afgivelsen af trafikkøberansvaret i Nordjylland blev givet til områdegruppebestyrelsen, som drøftede notatet. Der er aftalt et samarbejde imellem lokalgrupperne hos LPO, TPO og DJ hvor disse forhold drøftes med henblik på bla. fælles information, når der er viden på området. TPO s ledelse gjorde i den forbindelse opmærksom på, at de ønskede at være informeret om disse forhold løbende, ligesom det hidtil har været tilfældet. 137

4 3.4. Samarbejdsudvalg HSU. Møde afholdt 3. september Halvårsregnskabet blev gennemgået, og det ser fornuftigt ud. Det ser ud til at målene for et sundt DSB bliver nået i år, både økonomi og FTE regnskab. De oplyste endvidere, at det koster omkring 1 million netto om måneden at køre tog i Øresund, så længe der ikke er indført enmandsbetjening på Kysten. Vi spurgte ind til tilbud om helbredsundersøgelser hvert 3. år for natarbejdere. De ville vende tilbage. Det ligger dog som et tilbud på intranettet. Service på DSB sk bliver et tema på næste HSU møde. Trafikkontrakten er ikke på plads endnu. Der er ikke økonomi til at den kan hænge sammen. Der er f. eks. ikke ekstra penge til renovering/vedligehold af eksisterende materiel de næste ti år, indtil der kommer nyt. Udlicitering af de fire pakker omkring stationer/rengøring er udskudt et halvt år. De gav som begrundelse, at man ville sikre at Bane Danmark var med, og materialet skulle også kvalitetssikres. De oplyste, at arbejdet med analyserne indtil nu har kostet ca. en million til eksterne konsulenter. Hertil kommer det arbejde, som DSB medarbejderne har udført. Vi tror dog, at tjenestemandsproblematikken er en væsentlig faktor også. Efter DSB afskedigede deres socialrådgivere, og opgaven overgik til Falck Healthcare, har der været 37 sager, hvoraf 2/3 har været arbejdsrelaterede og 1/3 personlig. Der kan blive problemer med levering af enkelte uniformsgenstande et par måneder. En underleverandør, der leverede uldstoffer, er gået konkurs, og der skal findes en anden. Arbejdsmiljørådet er ved at lave nyt kommissorium, og oplægget er at det bliver et selvstændigt udvalg, og ikke et underudvalg til HSU. Der bliver en skriftlig høringsrunde omkring dette, da det ikke var på dagsordenen. Problemerne med bremseevnen på IC3 tog blev drøftet. Status medsendes referatet. Der er lavet et oplæg til nye tog. Det er endnu ikke afgjort om DSB får opgaven med indkøb. Godkendt referat er endnu ikke udsendt Kompetenceudvalg. Møde afholdt 19. september Uffe Holm gav en orientering om MTAPV 2014, som blev drøftet. Man har ønsket at så lidt som muligt skulle laves om. På baggrund af evaluering af sidste års proces er der ændret to ting. I den psykiske APV bliver der nu mulighed for at skrive kommentarer i lighed med det man kan i den fysiske del. Der arbejdes på at give AM grupperne IT adgang, så de selv kan arbejde med resultaterne for deres områder. Den vil nu komme i tre rapporter. En for MTA, en for fysisk APV og en for psykisk APV. Der spørges nu konkret om man har stres. Den fysiske APV er ikke anonym, som de to andre er. Den 6. oktober bliver spørgerammen endeligt godkendt, den 10. november udsendes den til medarbejderne og den 17. december bliver resultaterne sendt ud. Næste år bliver den rykket, så den kommer et par måneder før. Indsatsområder for kompetencefonden blev drøftet. Jeg vedlægger materialet fra Lis Kræmmer, som var hendes oplæg. Der blev ændret nogle enkelte ting i det, blandt andet bliver konfliktkurserne fortsat kompetencekurser. Det er altså ikke det endelige. Der blev givet en status på ledelse på DSB sk. Der bliver afholdt tredages kurser for alle ledere her i efteråret. Det første er afholdt, og det har givet anledning til enkelte tilpasninger. 138

5 Udvalg for uniformstøj og arbejdstøj. Møde afholdt 15. september Der blev givet en status fra den nedsatte arbejdsgruppe omkring optimeringsprocessen, der har været igangsat omkring bestillingsprocedurer. Thomas Bryan Lund har deltaget i gruppen for DJ. Gruppen foreslår ni områder, der skal kigges nærmere på. Justeret behovslevering. Fodtøj uden for sortiment. Nye ansættelser. Leverandørstyring. Tilpasninger i uniformsportalen. Styring til ledere. Styring af uniformsområdet. Nye procesbeskrivelser. Kommunikation. Derudover nævner de også to områder mere. Alle på point og administration af sortimenter. Især skoboner blev drøftet. Dem vil de gerne af med, da de er dyre i administration. Der bliver købt mange forskellige slags, og er der kontrol nok med dem der bliver købet. Her tænkes også arbejdsmiljø. Der skal være de rigtige sko i uniformsprogrammet, før de kan fjerne dem. Vi håber dog de vil bevare dem for dem der har vanskelige fødder. Ny uniform. Projektplan er endnu ikke færdig, og de havde endnu ikke noget de kunne vise os. Vi blev dog lovet brugerindflydelse. Det er endnu uklart om der tages udgangspunkt i den vi har, eller det bliver en helt ny. Kontrakten med Mammut (leverandøren) udløber den 31. juli Den bliver formentlig forlænget med 3 måneders varsel på grund af den nye uniform. Ønsket om lange frakker blev drøftet. De kan ikke nå at producere den til vinter, og så kommer den nye uniform. Problemer i vinter må løses individuelt. Huebånd produceres ikke mere. Der er stadig et lager. Det indstilles at der ændres i uniformens ABC, så nylonstrømper skal være uden mønster og ikke med dis- kret mønster, som der står i dag. Der var ikke noget svar på problematikken med gennemsigtige skjorter. De lovede at undersøge det nu. Den 27. November blev der afholdt møde bla. med besigtigelse af fodtøj hos leverandøren. Det ser ud til at DSB ønsker at afskaffe skobonerne, hvilket vi hos TPO ikke umiddelbart kan acceptere, da der her er tale om en indgået aftale Kantineudvalg. Efter sidste møde i kantineudvalget har der været besigtigelse af kantinen på KH. Fra udvalget deltog Mogens Grøndahl, Jes Hundrup Sørensen, Claus Krog og Mia Prang. Dette medførte en henvendelse fra udvalget til kantinelederen bl.a. omkring præsentationen af maden fra buffeten. Derudover kiggede vi på rengøringsniveauet, både i kantinen og på toiletterne. Heller ikke her var vi imponeret over standarden, hvilket har afstedkommet en samtale med Profil Service omkring rengøringen, som vi allerede kan se har hjulpet. Også de blå stole bliver nu rengjort på sæde og ryg. På toiletterne blev det besluttet af gøre følgende, som allerede blev udført i uge 47. Gøre noget ved væggen under spejl ved håndvaskene i forrummet til toiletterne Opsætte papirhåndklæder, på sidevæggene ved de to vaske i forrummet. Nedtage de små vaske på begge toiletter. 139

6 Reparation af væg efter de små vaske, i form af Spartling og højglansmaling. Nedtagning af Dyser på begge toiletter, samt reparation af væg. Fjerne toiletbørsteholder i stål på det ene toilet. Udskifte toiletbræt på det ene toilet. Opsætte spritbeholder på begge toiletter ved siden af selve toilettet, til brug ved afspritning af toilet- bræt. Opsætte nye toiletpapirsholdere, som kan rumme 2 ruller toiletpapir, så de ikke ligger på gulvet. Opsætning af elektroniske sæbedispenser. Derudover er det defekte køleskab og madautomaten som stod ubrugt hen flyttet OSU. Seminar er afholdt november. Handleplaner for hele Operation blev koordineret og tilpasset. Opdaterede materialer udsendes, når de er færdige Planlægningsudvalget. TPO s del af udvalget har afholdt et møde hvor vi gennemgik listerne med oprangeringsplaner for at anvende de op til 30 fte er som vi kan ifølge besparelsesaftalen omkring togservice. Denne liste er sendt til DSB, og vi har pt. ikke fået nogen tilbagemelding, så vi går ud fra, at man har levet op til vores ønsker. Der er afholdt møde med de lokale turliste ansvarlige, hvor de første råskitser blev præsenteret, og efterfølgende er der lokalt blevet arbejdet med tilpasninger inden de endelige turliste udkast for nyligt er udsendt. På mødet blev givet information om de netop afholdte turlisteforhandlinger, som var afsluttet med godkendte turlister. I forbindelse med godkendelsen af turlisterne blev der lavet et notat, som blev omdelt til områdegruppebestyrelsen. Notatet beskriver de aftaler der er lavet i forbindelse med turlisterne. Derudover beskrives hvordan man håndterer skubbeweekender i de hold der er lavet, hvor de ikke er delelige med 12. Under punktet blev ligeledes drøftet vores holdninger til Zar tjenester og deres placeringer i hold eller udenfor hold. Derudover blev det drøftet om vi kan finde nye og bedre metoder til at håndtere disse ture i fremtiden. Der var ikke entydige og klare holdninger til dette, hvorfor vi må drøfte problemstillingerne løbende i forhold til de enkelte depoters ønsker Uddannelsesudvalg. Udvalget har afholdt et enkelt møde siden sidst. Og da dette faldt sammen med udmeldingen om ny organisering, så blev det Bjarne Flintholm, som ledede mødet. Vi drøftede de udfordringer der pt. er i forhold til togpersonalets uddannelse generelt, og i den forbindelse er det glædeligt, at Bjarne er tilbage, da han har en stor viden omkring området. Den kommende temadag for togpersonalet blev formelt godkendt, det er dog stadig en betingelse for TPO, at der parallelt med disse dage vil blive sørget for opdatering af togpersonalet i diverse billet områder. Dette er der opbakning til fra ledelsens repræsentanter i udvalget. Vi skal så blot følge op på, at det også sker. Indholdet på temadagene ser dog ud til at blive yderst spændende. Emnerne bliver konflikthåndtering, med udgangspunkt i en betjents oplevelser. Udgangspunktet bliver at møde passagererne i øjenhøjde. Derudover kommer der lidt om service på DSB sk. Et vigtigt emne for togpersonalet, da vi jo bekendt kan gøre en forskel, og stort set er de eneste levende mennesker passagererne møder. Temadagene forventes startet i marts, og afsluttet inden årets udgang. 140

7 Teknologiudvalg. DSB Øresund er nu repræsenteret i udvalget på såvel ledelses- som medarbejderniveau. Forretningsstøtte har udviklet en statusrapport bla. for at sikre løbende orientering af udvalgets medlemmer. I statusrapporten vil der løbende blive målt kvalitet på forskellige niveauer feks. vha. statistikker på brug af diverse værktøjer og de eventuelle udfordringer, der knytter sig hertil. Alle udfordringer og løsninger vil løbende blive beskrevet og fremdriften afrapporteret. Rapporten vil fremover blive sendt til alle udvalgets medlemmer. Problemerne i forbindelse med migrering af softwareløsning på rejsekortet fra version 4 til 5 blev drøftet. TPO påpegede det uheldige i disse problemer på et tidspunkt hvor håndterminalerne generelt var begyndt at fungere bedre. Der bliver dog fra forretningsstøtte gjort betydelige bestræbelser på at sikre information til togpersonalet. Desværre var ikke al information formuleret på en måde så det forstået i samme ånd som det blev udsendt. Dette vil der blive arbejdet på at sikre i fremtiden. Det er samtidig også TPO s opfattelse, at der fra ledelsesside bliver gjort en ihærdig indsat for at sikre driften af håndterminalerne, men at der ikke altid er den samme fokus bla. fra rejsekort Sikkerhedsudvalg. Der har ikke været afholdt møder siden sidst. Pt. foregår der en debat omkring referater fra tidligere møder. Dette fylder en del hos LPO s repræsentanter. TPO s repræsentant får nu tilsendt de daglige lister, der bliver lavet over sikkerhedshændelser, og heldigvis kan vi sige, at det er ret få, hvor togpersonalet er indblandet. Der er dog en del hændelser, som kan indvirke på vores dagligdag. Bla. synes der at være en stigning i antallet af hændelser, hvor der i forbindelse med sammenkobling/afkobling af IC3 sæt, er problemer med åbenstående døre. Dette vil der blive spurgt ind til på det kommende møde. Der er igennem en periode blevet indberettet et stort antal manglende aflåsninger af førerrumsdøre. Dette har medført at man pt. arbejde på at ændre håndtagene på disse døre, således at de kun kan åbnes udefra med nøgle. Dette lyder efter TPO s opfattelse som en fornuftig løsning. På rapporterne ses stadig et stort antal glemte standsninger på stationer. Dette kan vel også give problemer for togpersonalet? Men det er ikke noget vi hører om i dagligdagen. Det var ikke bestyrelsens opfattelse, at det var en problemstilling, der skulle løftes EAMSU På sidste møde i EAMSU blev notatet Vejen til et bedre arbejdsmiljø behandlet. Det blev besluttet at arbejde videre med tre fokuspunkter. 1. Information om hvordan opholdslokaler kan findes. Forretningen er i gang med at udarbejde et oplæg, som vi får tilsendt til kommentering. 2. Mobildata/WIFI bedre netadgang i tog. Opgaven er sendt til teknologiudvalget. 3. Vold og trusler. Lille arbejdsgruppe er nedsat. Arbejdsgruppen har afholdt to møder. Den skal formulere en politik på området med inspiration fra tidligere. Udkast er lavet, og der arbejdes på, at få den færdig til godkendelse i EAMSU på næste møde i december. Der skal laves en beskrivelse, som dækker alle aspekter fra og med det tidspunkt hvor en medarbejder har været udsat for vold/trusler, herunder en procedure for retssager. Der skal laves tiltag for gengangere. Tidligere materiale skal gennemgås, og der skal laves tips og tricks til medarbejdere og ledere. Implementering af ovenstående aftales på et senere møde. Målet for arbejdet er at nedbringe antallet af vold/trusler. Næste møde i arbejdsgruppen afholdes den 27. november. Den nye strategi er nu ved at blive udmøntet i nogle handlingspunkter. Vores planer har været behandlet på to møder i EAMSU, og efterfølgende er de blevet koordineret med den øvrige del af 141

8 Operation på et OSU seminar. De færdige handlingspunkter er nu udsendt i høring i EAMSU, hvorefter de endeligt besluttes i chefkredsen. Emner til kommende møde blev drøftet, men der var ikke de store forslag til emner. 4. Økonomi. 4.1 Regnskab. Regnskab år til dato vedlægges beretningen. Budgettet følges de fleste steder. 4.2 Budget 2015 Forslag til budget blev tilpasset og godkendt af områdegruppebestyrelsen. 5. Tema 1. Sanne Frandsen, som er i gang med at lave en undersøgelse omkring togpersonalets arbejdsmiljø, gav en orientering om det foreløbige resultat. Undervejs var der mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Flere konklusioner var interessante, men dog ikke ukendte. Vi forventer på et tidspunkt at få den samlede rapport, således at vi kan beslutte os for hvad vi evt. ønsker at bruge undersøgelsen til. Oprindeligt var undersøgelsen lavet i samarbejde med DSB. De valgte dog at springe fra halvvejs i forløbet, efter at den første del rapport var blevet lavet. TPO besluttede dengang at vi så alene ønskede at medvirke til at Sanne kunne lave sit projekt færdigt. Dette udtrykte hun stor taknemmelighed for. 6. Områdegruppebestyrelsen. 6.1 Hovedbestyrelsen. Møde afholdt 9. oktober. Overenskomsten med dansk Industri om Letbanerne ligger nu i LO s grænsedragningsudvalg, da 3F har indledt forhandlinger om en tilsvarende overenskomst med dansk Erhverv. Claus Møller Frederiksen er blevet ansat i forbundet igen. Sagen om kvalifikationsløn i DSB er blevet udsat af dommeren. Bliver måske en voldgift, da det kan være en fortolkning. I forbindelse med OK15 er udgangspunktet, at det hele skal ligge på den generelle lønstigning. Det faldende medlemstal blev drøftet. Eventuelt skal der laves kampagner i de enkelte virksomheder. 6.2 Sektionen. Det planlagte møde i sektionen i september blev pga. kalender problemer aflyst. Næste møde afholdes 4. december. 6.3 Fagkategori. Der blev afholdt seminar i Roskilde den 2-3. oktober. Her blev fremtiden for fagkategorien drøftet, og det blev vedtaget at sætte fokus på at få arbejdet genstartet. På seminaret blev fremtiden for togpersonalet drøftet, og flere spændende muligheder kom til debat. Susanne Mørch Koch var inviteret til at give sit syn på fremtidens togpersonale. Det var et spændende indlæg, som nok kan give anledning til debat. Ikke overraskende var et af de klare budskaber at vi skal være omstillingsparate, og villige til at acceptere nye opgaver. Men måske vigtigst af det hele, så anså hun os for at være de allerbedste til at yde den service og tryghed, som vores passagerer forventer i fremtiden. 142

9 Som afslutning på seminaret blev der fundet den gruppe personer som fremadrettet skal udgøre fagkategoriens koordinationsudvalg. De har afholdt møde den 4. november, hvor der blandt andet er lavet et oplæg til ny forretningsorden. Denne behandles særskilt på dagsordenen. Referat fra mødet er udsendt. 6.4 PI aftale. Der har været afholdt flere møder med Operativ Service og Aftaler og forhandling om en ny aftale om praktikindøvere. Det er desværre ikke lykkedes at blive enige om en ny aftale, og der er ikke aftalt nyt møde. Vi afventer nu DSB s udspil. 6.5 Undersøgelse togpersonale. Diverse materialer er modtaget, og det blev besluttet at igangsættelse vil ske først på året. Det bliver TPO som udsender og modtager diverse indberetninger, men det er lokalgruppen Aarhus som står for behandlingen af materialet. 6.6 Tjenestekupé IC4 Der er pt. ingen afklaring. Forhandlingerne er afsluttet uden resultat, da vi ikke kunne blive enige med DSB omkring diverse forhold. Vi afventer derfor at DSB lever op til aftalen omkring indbygning. Hvis dette ikke sker, hvilket vi ikke forventer, så må vi tage stilling til, hvordan vi så handler. 6.7 Ny organisering i arbejdsmiljø og sikkerhed. For at sikre en bedre struktur, er der blevet oprettet en særlig afdeling for operative uddannelser for togpersonale. Denne afdeling har fået Bjarne Flintholm som chef, og skal bla. stå for uddannelserne af tgf samt test af de faglige kompetencer. Herunder er også de 4 TGI er, som bla. skal stå for de sikkerhedsmæssige uddannelser, nu organiseret. I TPO hilser vi denne ændring velkommen, idet vi finder at der nu vil blive sat fokus på denne del, som ellers kunne være druknet under lkf delen. 6.8 Vagtaftale serviceteam øst og vest. Der har været ført diverse drøftelser, og det ser pt. ud til at der kan laves en aftale. Aftalen er nu underskrevet, og de involverede parter er orienteret. 6.9 Aftale om udstationering. TPO er blevet anmodet om at lave en aftale som forlængelse af den nuværende, der udløber pr. 1. Januar. Vi har modtaget oplæg som vi har tilpasset en smule, således at vi kan slippe for nogle af de problemer som vi har oplevet her i efteråret. Aftalen er ændret således at det også i forbindelse med afholdelse af ferie vil være muligt at være udstationeret. Her vil afregning ske ved at der udbetales et beløb på kr.1000 pr dag som man er udstationeret. Det er ligeledes præciseret at DSB efter aftale med TPO skal sikre det nødvendige materiel kendskab, således at der kan ske færrest mulige ændringer i depotets normale hold i forhold til de ture der skal køres jf. den godkendte turliste. Aftalen er nu underskrevet Medlemsstatus. Vi er pt 1107 i alt ved togpersonalet. Heraf er der 48 toginstruktører, 6 i Roskildegruppen, 9 i automatholdet vest, 4 på Odderbanen og 145 ved S-tog. Der er 7 ikke medlemmer. 143

10 6.11 Nordisk samarbejde. Der er afholdt fællesmøde i Stockholm den november hvor de nordiske lande drøftede diverse forhold i forbindelse med enmandsbetjening. Der er enighed om at man så vidt muligt ønsker at undgå dette, men i tilfælde af indførelse vil arbejde for at sikre lkf fører så meget som muligt i forhold til hvordan de kan håndtere det at der ikke er togpersonale ombord. På mødet blev orienteret om SEKO, den svenske dels, faglige kamp for at gøre opmærksom på togpersonalet værdi. Kampagnen kører under sloganet: Vil du have service af en stolpe. En fin pendant til vores kampagne i Danmark, som vi kun kan følge med interesse. Kampagnen kan bla. følges på Facebook på siden bevar din konduktør Europæisk samarbejde. Møde afholdt i Brüssel den 29 oktober. Emnerne på mødet var meget en gentagelse af de tidligere møder. Enmandsbetjening fylder efterhånden en del ude i Europa, og det blev vedtaget at igangsætte en international kampagne for at synliggøre vores roller i togene. Den certificering, som der har været kæmpet for i mange år, er nu tilsyneladende opgivet, idet man ikke skønner, at det er muligt at opnå enighed om en sådan som kan bruges til noget. Derfor vil man heller bruge kræfterne andre steder. Feks. i kampen mod enmandsbetjening. Under hele mødet bliver der tolket på både fransk, engelsk og tysk. Dette er som sådan godt nok, men som repræsentanter for Danmark, så føler vi et stort handicap i forhold til øvrige lande, idet vi er nødsaget til at holde evt. indlæg på et af disse sprog. Dette kan vi også godt, men det opleves svært at få alle detaljer med, hvorfor vi må overveje om der ikke er muligheder for at få tilbudt sprogkurser, således at vi føler os mere parat til også at afholde spontane indlæg. Det er vigtigt at vi også spiller med og imod, ellers kommer vi måske til at stå alene. Feks. omkring kampen imod enmandsbetjening er det vores følelse, at vi virkelig ville have kunnet bidrage, idet vi jo som bekendt har kæmpet denne kamp længe i Danmark. Og indtil videre heldigvis med succes. Flere og flere lande ønsker tilsyneladende at deltage i disse møder hvilket må anses for vigtigt, men overordnet må der siges at være langt fra de problemer der er i de tidligere østlande, til dem som vi kender i det vestlige Europa. Men trods alt berigende at høre disse landes indlæg Kystbanen tilbage til DSB. Der har ikke været afholdt møder siden sidst, men det er interessant at vi har kunnet læse i aviserne, at regeringen har meddelt EU, at man agter at tilbageføre kørslen til DSB pr Dette er man forpligtet til at gøre senest 12 måneder før, hvilket altså nu er sket. Der vil formentlig blive tale om centrale drøftelser som DJ vil stå for, når vi nærmer os denne dato, eller når noget er blevet officielt. Der er en række problemstillinger, som skal på plads Ny serviceguide. DSB har besluttet at ændre servicekonceptet på DSB 1. Morgenmadskoncept fortsætter uændret, men resten af dagen bliver snack/chokolade selvbetjening fra reolen. Der bliver nu kun instant kaffe, og dermed er der kun behov for varmt vand. Dette betyder ændringer i togpersonalets arbejdsopgaver, og der har været afholdt møde med forretningen med henblik på eventuelle tilpasninger af serviceguiden. Det nye koncept bliver teste i et par tog snarest. Henrik Novak og Franciska deltager. Seneste oplæg af serviceguide vedlægges. Det er tanken der kommer en ny serviceguide for hele DSB, hvor vores del bliver en del af denne. Den har vi dog ikke set endnu. 7. Arbejdsmiljø. Punktet bordfaldt, da der ikke var modtaget noget indlæg. 144

11 8. Tema 2. Kirsten Andersen og nyt fra forbundet. Herunder også spørgsmål fra områdegruppebestyrelsens medlemmer til DJ: Kirsten gav en orientering om de forhandlinger som der pt. føres med DSB. Bla. ønsket om en ny personale kategori, som skal kunne udføre diverse service opgaver. Områdegruppebestyrelsen drøftede dette, og gav deres opbakning til at der indenfor visse rammer, kunne arbejdes videre med emnet. 9. Lokalgrupperne. Punktet bortfaldt da der ikke var modtaget indlæg. 10. Aktivitetsliste. Aktivitetslisten blev gennemgået og ajourført. 11. Kommende møder. HB møder. 25. Februar 23. April 24. juni 25. August 21. Oktober 7. December HB seminar. 19. Januar 19. Marts 21. Maj 24. September 19. November. HB arbejdsmiljøseminar. 17. Marts Områdegruppebestyrelsesmøder Marts Juni September December. Næstformændene deltager den 10. Marts Fu møder. 27. Februar Maj August November. Revision. 12. januar 6. marts 31. august 24. november. Internationalt møde. 30. Marts - 1. April. HSU møder. 02. Marts Juni September December. Kompetenceudvalg. 26. Februar - 7. Maj September December. 3.2 gruppen. 11. Marts Juni - 9. September - 9. December. OSU møder. 12. Marts 25. Juni 23. September 11. December, Planlægningsudvalg. Ikke fastlagt. 145

12 TPO del af planlægningsudvalg. 8. Juli. Øvrige møder fastlægges løbende. Teknologiudvalg. 5. Januar 17. April 24. Juni 5. Oktober. Uddannelsesudvalg. 27. Januar 15. April 9. Juni 8. September 24. November. Sikkerhedsudvalg. 23. Februar 8. Juni 7. September 25. November. EAMSU. 24. Marts Juni September December. Fagkategori. 4. Marts 16. Juni 15. September 14. December. 12. Eventuelt og evaluering af mødet. Ingen bemærkninger. 146

13 Protokol godkendt af. Niels Henrik Nielsen John Kildsgaard Henrik Novak Annette Tranberg Poul Balle Peter Ørn Leif Sørensen Niels Søndergaard Susanne B. Jensen Knud C Larsen Jørgen Maach Lasse Thorsøe Hans Jørgen Worm Laursen Mogens H. Grøndahl _ Franciska M. Sørensen Jan Lundgaard Kristensen _ 147

14 Udvalg nov Medlemmer Suppleanter Daglig ledelse Niels H Nielsen, John Kildsgaard Ved behov kan kasserer indkaldes. Internationalt arbejde. Niels Søndergaard Forretningsudvalg Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Leif Sørensen, Knud Larsen, Lasse Thorsøe, Henrik Novak Mogens W. Grøndahl. Strategiudvalg Niels H Nielsen, John Kildsgaard. Materiel og IT udvalg Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Susanne B. Jensen, Hans Jørgen Worm-Laursen, Knud Larsen, Poul Balle, Francisk M. Sørensen, Jørgen Maach, Mogens W. Grøndahl. HSU Niels H Nielsen. John Kildsgaard Kompetenceudvalg Niels H Nielsen. John Kildsgaard Uniformsstyregr. Mogens W Grøndahl. Kantineudvalg Mogens W Grøndahl. OSU Niels H Nielsen. John Kildsgaard Sikkerhedsudvalg John Kildsgaard. Planlægningsudvalg John Kildsgaard, Henrik Novak, Lasse Thorsøe, Leif Sørensen, Peter Ørn. Uddannelsesudvalg John Kildsgaard, Leif Sørensen, Kirsten Andersen. Teknologiudvalg John Kildsgaard, Susanne B Jensen, Mogens W Grøndahl, Franciska M Sørensen. EAMSU Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Mogens W Grøndahl, Lasse Thorsøe. Henrik Novak Annette Tranberg DJ hovedbestyrelse Niels H Nielsen John Kildsgaard Lasse Thorsøe Leif Sørensen DJ Sektion Niels H Nielsen John Kildsgaard Henrik Novak Susanne B Jensen Niels Søndergaard Annette Tranberg Fagkategori Niels H Nielsen, Jan Lundgaard Kristensen, Susanne B Jensen, Leif Sørensen, Mogens W Grøndahl. 148

15 TPO områdegruppebestyrelsen Gruppe Navn Telefon Mobil TPO Områdegruppekontor TPO Niels Henrik Nielsen TPO John Kildsgaard KH Henrik Novak S-tgr Mogens Grøndahl KB Hans Jørgen Worm-Laursen NÆ Annette Tranberg NF Peter Ørn Nielsen OD Poul Balle FA Leif Sørensen ES Susanne B. Jensen TE Niels Søndergaard AR Lasse Thorsøe STR Knud Larsen AB Jørgen Maach TGI Jan Lundgaard Christensen AMIO Helle Hvidkær AMIO Franciska Moser Sørensen

Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund.

Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund. Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen, Niels Søndergaard,

Læs mere

Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund.

Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund. Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Deltagere: Niels Henrik Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Lajla Hallundbæk,

Læs mere

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia.

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia.

Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia. Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen,

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Ole Christoffersen, Peter Ørn, Lis B Larsen Hans Jørgen Worm-Laursen (afbud syg)

Læs mere

Protokol 8. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 december på Næsbylund.

Protokol 8. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 december på Næsbylund. Protokol 8. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 december på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Beretning 3. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 september 2012 på Hotel Næsbylund.

Beretning 3. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 september 2012 på Hotel Næsbylund. Beretning 3. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 september 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Henriette Thorkildsen, Poul Balle, Leif Sørensen, Niels

Læs mere

Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart

Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart Deltagere: Mikkel Channo Jessen, Susanne Bjørn Jensen, Dennis Desezar, Sten F. Larsen, Peter Ørn, Anette Strande, Hans

Læs mere

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København Tilstede: Afbud: Preben S Pedersen LPO Carsten M Olesen Jørn Nicolaisen SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen SPO Niels Henrik Nielsen,

Læs mere

Protokol 10. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-4 Juni på Marielyst.

Protokol 10. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-4 Juni på Marielyst. Protokol 10. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-4 Juni på Marielyst. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen, Susanne B. Jensen,

Læs mere

Protokol 14. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3 juni 2015 på Næsbylund.

Protokol 14. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3 juni 2015 på Næsbylund. Protokol 14. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3 juni 2015 på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Lajla Hallundbæk, Susanne

Læs mere

Protokol 11. Områdegruppebestyrelsesmøde 2. September på hotel Scandic Roskilde kl. 09.30 20.00

Protokol 11. Områdegruppebestyrelsesmøde 2. September på hotel Scandic Roskilde kl. 09.30 20.00 Protokol 11. Områdegruppebestyrelsesmøde 2. September på hotel Scandic Roskilde kl. 09.30 20.00 Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle,

Læs mere

Protokol 17. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3 december 2015 på Bogense Hotel.

Protokol 17. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3 december 2015 på Bogense Hotel. Protokol 17. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3 december 2015 på Bogense Hotel. Deltagere: John Kildsgaard, Henrik Novak, Lasse Thorsøe, Peter Ørn, Dennis Desezar, Poul Balle, Lajla Hallundbæk, Niels Søndergaard,

Læs mere

TPO Århus - Referat af bestyrelsesmøde

TPO Århus - Referat af bestyrelsesmøde TPO Århus - Referat af bestyrelsesmøde Århus, D. 06-08.06.2012 Mødedeltagere: Lasse Daugaard Thorsøe (LT) Bo Willestofte (BW) Jeanette Nielsen (JN) Bo M. Sørensen (BMS) Tina Ketelsen (TK) Helle Hvidkjær,

Læs mere

Dagsorden 2. Områdegruppebestyrelsesmøde 6. september 2016 i Fredericia

Dagsorden 2. Områdegruppebestyrelsesmøde 6. september 2016 i Fredericia Dagsorden 2. Områdegruppebestyrelsesmøde 6. september 2016 i Fredericia Deltagere: Mikkel Channo Jessen, Susanne Bjørn Jensen, Dennis Desezar, Sten F. Larsen, Peter Ørn, Anette Strande, Hans Jørgen Worm-Laursen,

Læs mere

Beretning 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien Idestrup

Beretning 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien Idestrup Beretning 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien 1 4872 Idestrup Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper.

Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. 5. Udgave marts 2014 Udsendte informationer. Der er siden sidste områdegruppebestyrelsesmøde udsendt følgende info.

Læs mere

Protokol (udkast) 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien Idestrup.

Protokol (udkast) 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien Idestrup. Protokol (udkast) 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien 1 4872 Idestrup. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle,

Læs mere

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet Dansk Jernbaneforbund Protokol fra hovedbestyrelsesmødet Den 9. oktober 2014 2 Protokol fra hovedbestyrelsesmødet den 9. oktober 2014 Deltagere: Forbundsformand Henrik Horup Næstformand Preben S. Pedersen

Læs mere

Referat 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. juni 2016 på Park Hotel i Middelfart

Referat 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. juni 2016 på Park Hotel i Middelfart Referat 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. juni 2016 på Park Hotel i Middelfart Deltagere: Mikkel Channo Jessen, Susanne Bjørn Jensen, Dennis Desezar, Benny Christensen, Peter Ørn, Anette Strande, Hans

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Beretning 21. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7. december 2011 på Hotel Næsbylund.

Beretning 21. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7. december 2011 på Hotel Næsbylund. Beretning 21. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7. december 2011 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Lillian Haaning, Peter Ørn, Lis Larsen, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle,

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Protokol 2. Områdegruppebestyrelsesmøde 15. august 2012 på Hotel Næsbylund.

Protokol 2. Områdegruppebestyrelsesmøde 15. august 2012 på Hotel Næsbylund. Protokol 2. Områdegruppebestyrelsesmøde 15. august 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

Beretning 23. Områdegruppebestyrelsesmøde 13-14. marts 2012 på Hotel Næsbylund.

Beretning 23. Områdegruppebestyrelsesmøde 13-14. marts 2012 på Hotel Næsbylund. Beretning 23. Områdegruppebestyrelsesmøde 13-14. marts 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Andersen, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul

Læs mere

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Tilstede: Afbud: Carsten M Olesen LPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen, SPO Niels Henrik

Læs mere

Protokol 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 december 2012 på Hotel Næsbylund.

Protokol 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 december 2012 på Hotel Næsbylund. Protokol 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 december 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle,

Læs mere

Referat fra møde i Jagthundeudvalget Onsdag den 18. november 2015 kl

Referat fra møde i Jagthundeudvalget Onsdag den 18. november 2015 kl Referat fra møde i Jagthundeudvalget Onsdag den kl. 18.00 22.00 Sted Ejby Hallen Halvej 5 5592 Ejby Mødedeltagere Administrationen Stig Egede Hansen, HB formand for Jagthundeudvalget Kirstein Henriksen,

Læs mere

Protokol 17. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. december 2010 på Hotel Næsbylund.

Protokol 17. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. december 2010 på Hotel Næsbylund. Protokol 17. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. december 2010 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Lillian Haaning, Peter Ørn, Lis B Larsen, Hans Jørgen Worm-Laursen, Tommy K

Læs mere

Forretningsorden for Sektionsbestyrelsen.

Forretningsorden for Sektionsbestyrelsen. Forretningsorden for Sektionsbestyrelsen. Pkt. 1. Sektionens sammensætning Dansk Jernbaneforbund, Sektion DSB består af de medlemmer, der er ansat indenfor DSB SV, undtaget DSB S-tog A/S, samt medlemmer

Læs mere

TPO Århus Referat af bestyrelsesmøde

TPO Århus Referat af bestyrelsesmøde TPO Århus Referat af bestyrelsesmøde Århus, D. 3. august 2009 Mødedeltagere: Rene B Sørensen Flemmning Hamann Bo Willestofte Lasse Daugaard Thorsøe Tina Ketelsen Miriam Frank, SIR Helle Hvidkjær, SIR Hans

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.01.2017 Sekretariatet Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 torsdag 24. januar 2017 kl. 12.00 15.00 REFERAT I mødet deltog: Formand Lars Bonde Eriksen,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

Protokol (udkast) 18. Områdegruppebestyrelsesmøde 8-9 marts 2011 på Hotel Næsbylund.

Protokol (udkast) 18. Områdegruppebestyrelsesmøde 8-9 marts 2011 på Hotel Næsbylund. Protokol (udkast) 18. Områdegruppebestyrelsesmøde 8-9 marts 2011 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Lillian Haaning, Peter Ørn, Lis B Larsen, Hans Jørgen Worm-Laursen, Tommy

Læs mere

Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper.

Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. 1. Udgave marts 2013 Udsendte informationer. Der er siden sidste områdegruppebestyrelsesmøde udsendt følgende info.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent.

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent. Referat af ungdomsudvalgsmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 17 20:00 Høreforeningen, Handicaporganisationernes hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup (Lige ved Høje Tåstrup station, http://handicaporganisationerneshus.dk/)

Læs mere

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)?

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)? Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Henriette Larsen, Jens Frederiksen, Richard Jensen Gæst: Francisco Ortega under pkt. 2.

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Leif Nielsen - Næstformand

Leif Nielsen - Næstformand Referat Tilstede Afbud Ulla Koch Formand Leif Nielsen - Næstformand Bestyrelsesmøde Den 15. juni 2017 kl. 16.00-18.00 Herrestræde 11, 4200 Slagelse Lene Meyland - Medarbejderrepræsentant m/stemmeret Henning

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 16. JANUAR 2017

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 16. JANUAR 2017 Dato: Ref.: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 16. JANUAR 2017 Tid: 12.00-16.00 Sted: Birk Centerpark Indkaldte: Susanne Østergaard Tina Boel (Afbud) Bo Christensen Linda Nørgaard Peter Sandkvist

Læs mere

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Bente Slaikjær Nielsen Dorte Radik

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Bente Slaikjær Nielsen Dorte Radik Bovia Bestyrelsesmøde - referat Mødetid: Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 14.00 Mødested: Engstien 2A, Kolding Mødedeltagere: Karl-Jørn Petersen KJP Anni Damgaard AD Eva Kristensen EK Mogens Hinrichsen

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 28. august 2007 er redigeret til brug for offentliggørelse

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Ledelsesmøde: Torsdag d. 26. juni 2014, kl. 18.30 I Studiestræde 24, 2. sal REFERAT Til stede: Annie, Gunna, Henrik, Susanne og Mette Dagsorden 1. Mettes arbejdstider

Læs mere

1. Mødets åbning. 2. Godkendelse af protokol. Der er ikke indkommet bemærkninger til protokollen. 3. Beretning fra virksomheden. 3.1. Informationer.

1. Mødets åbning. 2. Godkendelse af protokol. Der er ikke indkommet bemærkninger til protokollen. 3. Beretning fra virksomheden. 3.1. Informationer. Beretning 18. Områdegruppebestyrelsesmøde 8-9 marts 2011 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Lillian Haaning, Peter Ørn, Lis B Larsen, Hans Jørgen Worm-Laursen, Tommy K Andersen,

Læs mere

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic 1.Referat fra møderne: a) Fællesmødet den 25.11.2014 b)bestyrelsesmødet den 20.10.2014

Læs mere

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Referat Møde nr. : 04/2010 Sted : Mødelokale 3. Rådhuset i Grenaa Dato : 24. august 2010 Start kl. : 12:00 Slut kl. : 15:00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen,

Læs mere

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Referat 30. oktober 2012 Dato: 30. oktober Tid: Kl. 13 14.00 Sted: KL-huset, lokale S-08 Afbud: Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Punkter: 0. Meddelelser... 2 1. Kredsenes fremtidige

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag. Møde den: 28. september 2015 kl. 10.00 12.00 REFERAT LSU AU HR Til stede: Ledelsen: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Lene Fransen, Hanne Kaiser, Lizzi Edlich, Astrid V. H.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog:

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog: Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog, NNF Lars Gram, Danske

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Forslag Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 Deltagere: Leif Tullberg, John Gothjelpsen, Henrik Helt, Mette Overby, Andy McCourt, Flemming Gottschalck.

Læs mere

10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset

10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset ALHOLM SKOLEN 10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset Til stede: Mona,, Lise, Susanne C., Flemming, Kim, Pernille, Kasper, Viktor, Vagn, Lena, Vibeke og Sheila

Læs mere

Skagen Rådhus, Byrådssalen

Skagen Rådhus, Byrådssalen Page 1 of 8 Referat Direktionsgruppen Ordinært møde Dato Tid Sted 13. januar 2005 09:00 Skagen Rådhus, Byrådssalen NB. Der serveres en let frokost i kantinen kl. 12.00. Sekretariatschef Henriette B. Wandborg

Læs mere

Referat til hovedbestyrelsesmøde 4/2015

Referat til hovedbestyrelsesmøde 4/2015 Referat til hovedbestyrelsesmøde 4/2015 Mødested FROS klubhus, Hannerup Engvej 1C, Fredericia Mødedato Tirsdag 12. maj 2015 kl. 17.00-21.50 Mødedeltagere Referat Gæster Afbud: Walther Rahbek, formand (WRM)

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Mødeindkaldelse. 14. Bestyrelsesmøde Nordjysk Mad I/S. Onsdag den 8. april 2015 kl

Mødeindkaldelse. 14. Bestyrelsesmøde Nordjysk Mad I/S. Onsdag den 8. april 2015 kl 1 Deltagere: Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed & Velfærd, Brønderslev Kommune Henrik Hugo Pedersen, ældrechef, Brønderslev Kommune Susanne Jensen, kontorchef i Psykiatrien, Region

Læs mere

1. Tema 1, MUS konceptet Helle orienterede om det nye MUS koncept, der i øjeblikket er til høring i de lokale

1. Tema 1, MUS konceptet Helle orienterede om det nye MUS koncept, der i øjeblikket er til høring i de lokale Møde den: 6. februar 2013 kl. 09.00-12.00 Mødelokale 130 LSU Økonomi og Planlægning - Temadag Referat Deltagere: Gitte Bak Ditlefsen, Lene Bødskov, Malene Loft Sørensen, Henriette Jaquet, Lene Stensig,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

Til stede: Ejnar, Ellen, Gitte, Marianne, Annette, Lena, Gunnild og Mette B. Steffen vil gerne løbende servicere maskinen OBS på at rense filter.

Til stede: Ejnar, Ellen, Gitte, Marianne, Annette, Lena, Gunnild og Mette B. Steffen vil gerne løbende servicere maskinen OBS på at rense filter. Referat af bestyrelsesmøde d. 16/2-2015 kl. 19.00 i rytterstuen Til stede: Ejnar, Ellen,,, Annette, Lena, og B. Afbud: Ingen Dagsorden 1. Opdatering siden sidst 2. Økonomi og regnskab Undersøgelse af pakket

Læs mere

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 12 den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Mødet blev holdt på Idrætsefterskolen Ulbølle med følgende dagsorden: Deltagere: Erik

Læs mere

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Bilag 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Onsdag d. 8 juni kl. 16.00 ca. 17.30 Deltagere: Susan Vonsild, Kirsten Bundgaard, Leon Sebbelin, Adam Dam, Lærke 2a, Steen Madsen, Peter Hansen,

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

DAGPLEJEN. MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00. - Sygefravær - APV - Børnetal i områderne - Projekt TAG - AMU uddannelsen

DAGPLEJEN. MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00. - Sygefravær - APV - Børnetal i områderne - Projekt TAG - AMU uddannelsen MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00 Mødested: Mødelokalet ved døren, Grubbemøllevej 20-22 Mødeleder: Referent: Käthe/ Deltagere: Gitte W, Gitte O, Kristine, Susanne, og Käthe Afbud:

Læs mere

REFERAT. Bemærkninger:

REFERAT. Bemærkninger: REFERAT Lokal MED - Psykiatri og Misbrug Mødedato: Fredag den 8. februar 2013 Mødested: RC Teaterstien 9 A, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Afbud: Bettina Sørensen Fraværende:

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

LSU-LAU i F&U Referat

LSU-LAU i F&U Referat LSU-LAU i F&U Referat Mødedato 1. december Starttidspunkt 09:30 Sluttidspunkt 11:00 Afdeling/enhed Forskning og Udvikling Dokumentnavn Referat LSU/LAU møde Referent Tina Danielsen 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING Hovedbestyrelsesmøde 02-12-2010 1930-2200 Møderummet i Lyngehallerne Møde indkaldt af Mødetype Referent Deltagere Afbud Ikke til stede Else Vad Ordinært hovedbestyrelsesmøde Ingelil Richter Else Vad, Ingelil

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Protokol 23. Områdegruppebestyrelsesmøde 13-14. marts 2012 på Hotel Næsbylund.

Protokol 23. Områdegruppebestyrelsesmøde 13-14. marts 2012 på Hotel Næsbylund. Protokol 23. Områdegruppebestyrelsesmøde 13-14. marts 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Andersen, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB.

Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB. 1. NAVN Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB. Stk. 1 LOKALGRUPPE FREDERICIA TOGPERSONALE DSB. 2. FORMÅL. Stk. 1 At sikre medlemmernes interesser fremmet mest muligt. Stk. 2 At sikre

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 13. september 2010 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Peter Hansen, Hanne

Læs mere

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted:

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted: Østjyllands Brandvæsen Referat Bestyrelsen 18-11-2016 10:00 18-11-2016 12:00 Dato: Tid: Sted: Deltagere: 18. november 2016 10:00-18-11-2016 12:00 Aarhus Rådhus, mødelokale 381 Fung. rådmand Camilla Fabricius

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Togpersonalet Administrationen Administration. Admc John Haugaard Heidi Kristensen. Tinsp John Haugaard, Fa 15205 / 56617

Togpersonalet Administrationen Administration. Admc John Haugaard Heidi Kristensen. Tinsp John Haugaard, Fa 15205 / 56617 Administration 08-06-2011 Togpersonalet Administrationen Administration Admc John Haugaard Heidi Kristensen Tinsp Admc Finn Klaus Bjørnskov, Møller Frederiksen Fa 15201 DSB Produktion/fondet Side 1 af

Læs mere

Generalforsamlingen 2012 referat

Generalforsamlingen 2012 referat 03. mar 2015 JIJ/ 2012-SL211NJ-09183 SLNJ Generalforsamlingen 2012 referat Dato: 27. september 2012 Tid: Kl. 16 21 Indskrivning fra kl. 15-16 Sted: Hotel Hvide Hus, Aalborg Indkaldte: Kreds Nordjyllands

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Møde slut: Kl. 13.30 Fraværende: Herluf Thomsen deltog ikke i punkt 119, 120, 121, 122, 123, 124,

Læs mere