Key Account Management

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Key Account Management"

Transkript

1 Formel Statsanerkendt uddannelse Key Account Management Kompetenceudvikling: Strategisk salg Profitabel kundeudvikling Uddannelsen udbydes i samarbejde med Dagligvareleverandørerne/DLF improvement people & business

2 Profitabel vækst Forberedelserne til en profitabel kundeudvikling går gennem Key Account Management, planlægning og tilrettelægning Hvorfor investere i KAM kompetenceudvikling? En virksomheds resultat er 100 % afhængig af hver enkel Key Account Managers performance, og en investering i kompetenceopbygning af KAM funktionen vil forbedre din virksomheds bundlinje. Indkøberne bliver dygtigere og mere professionelle. Der er behov for et kompetenceløft, så leverandørerne som minimum kan matche indkøbernes kvalifikationer. Årsforhandlingerne har været de hårdeste og dyreste nogensinde. En udvikling, der må forventes at fortsætte. Generelt er der for få parametre i spil. Handlen ønsker kun at diskutere rabat og tilskud. Præsenteres de ikke for et oplæg, der sandsynliggør indtjenings- og vækstpotentiale i kategorien, er en forøgelse af rabatter det eneste fokus. Resultatet er, at Trade Spend stiger og stiger år efter år, og din virksomheds lønsomhed udhules. Dertil kommer et konstant øget pres på marginalerne, da virksomhedens ejere primært har fokus på en forøgelse af top og bundlinjen. Formålet er: At øge forretningsforståelsen og forbedre salgskompetencerne. At øge effektiviteten i Trade Spend, ROI, og øge konkurrencekraften. At udvikle kundeplaner med fokus på profitabel vækst og anvendelse af flere parametre. At sikre kompetencer, der muliggør, at den kundeansvarlige driver sine kunder som sit eget profitcenter. At blive en bedre forhandler og øge indflydelsen på kategorien, bl.a. ved at øge synligheden og ved at øge tilgængeligheden af virksomhedens produkter. At opnå bedre resultater ved årsforhandlingerne: Øget indtjening Profitabel vækst 2

3 Ved deltagelse i uddannelsen opnås følgende: Stort udbytte for virksomheden: KAM lærer at arbejde med sin kunde som sit eget profitcenter. KAM-organisationen bliver udviklet til at kunne levere en bedre top- og bundlinje. Virksomhedens effektivitet øges, bl.a. ved bedre strategiimplementering og fokus på ROI for at optimere bundlinjen. KAM-organisationens stolthed og kampgejst (vinderkultur) og mentale power (troen på succes) bliver udviklet. Organisationen lærer at beherske relevante økonomiske begreber. Forbedret goodwill blandt kunder. KAM bliver en bedre og mere kompetent medspiller til indkøberen. Indsigt i salgsledelse og salgets rolle i virksomheden. Metoder, værktøjer og modeller til at omsætte viden og data til beslutningsinformation og handlingsplaner, som gør det muligt for dig at arbejde mere struktureret og effektivt. Du lærer at argumentere i udbytte og opnår viden om alle relevante salgsteknikker og opnår dermed større personlig gennemslagskraft. Gennemarbejdet masterplan for kunden, inkl. konkrete indsatser for vækst og lønsomhedsforbedring til opfølgning efter udviklingsforløbet, som sikrer optimal forberedelse til årsforhandlingerne. Praktisk træning i anvendelse af metoder og teknikker. Krav om at arbejde med det indlærte mellem uddannelsesdagene for at sikre, at indlæring bliver til færdigheder. *): ECTS står for European Credit Transfer System. Det er et system, der kan benyttes til meritoverførsel inden for videregående uddannelser i udlandet eller i Danmark. Systemet er udviklet i EU og udtrykker en fælles europæisk standdard. 60 ECTS point svarer til arbejdsindsatsen for et helt studieår, hvor 30 ECTS point normalt gives for et semester og 20 ECTS point for et halvt semester. Stort udbytte for Key Account Manageren: En formel statsanerkendt uddannelse, som øger din faglige ballast. Uddannelsen giver 10 ECTS-point*). Udarbejdelsen af en konkret business case med hjælp og vejledning fra underviseren. DiSC profil inkl. tilbagemelding. En struktureret kundeplan med anvendelse af alle relevante parametre, analyser og potentialevurderinger, som sikrer at du når dine mål. IMPROVEMENT udbyder en meget interessant KAM uddannelse, der kommer bredt rundt omkring de ny udfordringer markedet byder. Uddannelsen sætter fokus på en af de store udfordringer for vores branche i øjeblikket at skabe profitabel vækst. Ved afslutning af uddannelsen har deltagerne udarbejdet en masterplan for profitabel vækst klar til eksekvering. Med andre ord, man er optimalt forberedt til de næste forhandlinger. NIELS JENSEN, DIREKTØR DLF 3

4 Via cases fra betydelige og internationale virksomheder lærer du af de bedste og deres erfaringer: Uddannelsesforløbet giver dine kompetencer et klart løft KAM-begrebet Definition, udvælgelse, ansvar og opgaver. Fremtidens udfordringer. Nuværende og fremtidige roller. Rollen som rådgiver og sparringspartner. Markedsforståelse Markedsindsigt. Kundens udgangspunkt, profil, differentieringspunkter, strategi og beslutningskriterier. Kilder til viden om kunder og konkurrenter. Point of Sales data (POS data). Lær at arbejde med POS data og få en bedre udnyttelse af kundestrømmen. Til din fordel. Kundens perspektiv og købsadfærd. Kraljics matrice og leverandør segmentering. Strategisk salg Strategiforståelse og strategisk salg som nøglen til kundens konkurrencekraft. Leverandørens strategiske udfordringer. Virksomhedens strategi og kanalstrategi. Brand equity. Supply Chain Management. Kundestrategi vs. den overordnede strategi. Økonomiforståelse Profit & Loss (P&L). Fra toplinje til indtjening. Begreber, bl.a. Return on Investment (ROI), working capital hvad er kundens prioriteter? Analyser, SWOT og potentialevurdering. High Performance Management optimeringselementer: Produktmix Trade Spend Total cost of doing business 4

5 Indsats-/forbedringsområder 6-P strategi. Kampagneoptimering. Baseline vs. kampagnesalg. Relationer, opbygning og vedligeholdelse. Planlægning og opfølgning Opbygning af masterplan for kunden. Indsatsplanen. Gennemførelse. Få strategien implementeret. Fra plan til resultat. Fra kategorivision til kundeimplementering. Mødestruktur og opfølgning. Udarbejdelse af aftaler og tilbud. Salgspsykologi Adfærd, kommunikation og forhandling Persontypologi. Empati. Behovsafdækning. Gennemslagskraft og kropssprog. Formidling (kropssprog, betoning og mimik). Indvendingsbehandling. Sympati og tillid af din person. Personlig effektivitet strukturer egen tid. Salgsledelse Elementer i salgsledelse. Opnå resultater sammen med andre. Nødvendige KAM-kompetencer: Faglige Personlige Selvledelse. Teamwork og Joint Planning. Salgets organisering. Mål og opfølgning på mål. Motivationsfaktorer. Målgruppe Uddannelsen henvender sig til den ambitiøse kundeansvarlige, der gerne vil udvikle samhandelen med sine kunder og lære at drive ansvarsområdet med profitabel vækst Såvel erfarne som nye Key Account Managers vil have et stort udbytte af udviklingsforløbet. Andre af virksomhedens funktioner, der arbejder tæt sammen med KAM om at skabe resultater gennem nøglekunder, vil ligeledes have et stort udbytte af at deltage. Uddannelsen tilbydes også som lukkede virksomhedsforløb. Kontakt IMPROVEMENT for at høre nærmere. 5

6 Kompetenceskabende udviklingsforløb Uddannelsen er opbygget som et kompetenceskabende udviklingsforløb, baseret på de nyeste indlæringsteorier. Vi benytter indlæringsmetoder, som beviseligt giver maksimal effekt i forhold til voksnes indlæringsevne Forløbet strækker sig over 2 måneder og starter, før selve undervisningen begynder. Deltagerne skal forberede sig ved at læse fagrelevant litteratur. Selve undervisningen er lagt an på variation og vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, en høj grad af deltageraktivitet gennem praktiske øvelser, diskussioner, gruppearbejde samt fremlæggelser. Såvel imellem som efter de 3 undervisningsmoduler skal deltagerne arbejde med praksisnær læring. Hjemmeopgaverne er direkte relateret til KAM s vigtigste og helt konkrete ansvarsområder. På denne måde sikrer vi, at KAM bliver optimalt forberedt til de næste årsforhandlinger. Via denne udviklingsproces sikrer vi, at den nye viden og de nye færdigheder, bliver overført til praksis og bliver til vedvarende adfærdsændringer. Forløbet indeholder i alt 6 undervisningsdage med 60 lektioner á 45 minutters varighed. Herudover faciliteres der 136 timers praksisnær læring på jobbet. I alt 181 timers læring og træning i ny forretningsorienteret adfærd. Uddannelsen er statsgodkendt på akademiniveau og giver 10 ECTS-point*) ved bestået eksamen. *) Se side 3 Investering: Investering pr. deltager Brutto før støtte kr. -10% DLF rabat kr. Investering efter rabat kr. Netto efter støtte (3.888 kr. pr. undervisningsdag.) kr. Prisen er inkl. DiSC profil og tilbagemelding samt litteratur. Alle priser er ekskl. moms. 6

7 Udviklingsforløbet er udviklet i samarbejde med Københavns Erhvervsakademi, KEA, som fungerer som den øverste faglige og administrative instans på uddannelsen. Københavns Erhvervsakademi udbyder kurset under lov om åben uddannelse. Kursusfagene er statsanerkendt med eksamen og international merit. Københavns Erhvervsakademi (www.kea.dk) er fagligt og administrativt ansvarlig, således at du får papir på dine nye kompetencer, når forløbet er afsluttet med bestået mundtlig eksamen med beskikket censor fra statens censorkorps. Eksamen giver dig 10 ECTS-point. Se mere på side 3. Udviklingsforløbet for KAM-uddannelsen Forløb Modul 1 (2 dage) Modul 2 (2 dage) Modul 3 (2 dage) Eksamen Indhold Modul: Forudsætninger for profitabel vækst: Kundens perspektiv, strategi og økonomi. Hjemmeopgave: Kursisterne vil få udleveret hjemmearbejde imellem modulerne. Opfølgning: Der vil være løbende opfølgning og vejledning. Modul: Potentiale, indsatsområder, planlægning, salgspsykologi og opfølgning. Hjemmeopgave: Kursisterne vil få udleveret hjemmearbejde imellem modulerne. Opfølgning: Der vil være løbende opfølgning og vejledning. Modul: Kundestrategi, masterplan, salgsledelse, adfærd, kommunikation og forhandling. Hjemmeopgave: Kursisterne vil få udleveret hjemmearbejde imellem modulerne. Opfølgning: Der vil være løbende opfølgning og vejledning. Eksamen: Kursisten bliver mundligt eksamineret i uddannelsens indhold. Praktisk information Tilmeld dig her. Læs betingelser her. Sidste tilmeldingsfrist Kontakt os for nærmere information. Uddannelsessted Uddannelsen foregår på Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i program, tid, sted og trykfejl. 7

8 Hvad andre siger om KAM-uddannelsen: Bo Simonsen, Key Account Manager hos Valora Trade Man finder mange lighedspunkter mellem erhvervslivet og sportens verden, og en af disse er behovet for en kontinuerlig træning og udvikling af sine kompetencer. Som udøver af taktikken og strategien begge steder, skal man bringes ud af sin komfortzone, og udfordres samt inspireres. I faget strategisk salg ved Improvement er jeg personligt blevet udfordret, og i den grad inspireret. Dette både i min arbejdsmæssige funktion, men lige så meget som privat person. Uddannelsen/træningen faldt jo samtidigt med korrekturlæsningen af min bog, hvilket har sat sit præg på det færdige resultat. Med dig som coach, indholdet af uddannelsen, har ligeværdigt været en særdeles positiv oplevelse, som jeg varmt kan anbefale andre og opleve, og dermed komme ud til kanten af sin personlige komfortzone, og bringe fornyet vitalitet og potentiel vækst til forretningen. Bo Steen Rasmussen, Lantmannen Unibake Jeg har haft fornøjelsen af, at stifte bekendtskab med Peter Bo, da jeg var på KAMkursus hos IMPROVEMENT. Et kursus med et super anvendeligt indhold, som giver et stort udbytte i dagligdagen inden for FMCG. En fornøjelse at blive undervist af Peter Bo, som med sit store drive og professionelle indsigt kunne bidrage med rigtigt meget. For yderlige information, kontakt mig personligt. Carsten Findinge, Key Account Manager hos Tulip Food Company A/S Jeg har deltaget i et KAM-kursus afholdt af Improvment. Jeg oplevede en meget engageret og indlevende underviser i Peter Bo Rützou. Peter Bo forstår at få kursus deltagerne til aktivt at deltage i undervisningen hvilket gør det spændende og interessant at deltage i kurset. Peter Bo har med sit kendskab og indsigt til detail- og conveniencemarkedet, tilført en masse nye tanker, udvikling og sparring i min dagligdag. Jeg har derfor kun de varmeste anbefalinger, til Peter Bo Rützou. Værd at vide: KAM holdene sammensættes så der ikke opstår interesse konflikter. KAM uddannelsen er fleksibelt sammensat, da den er opdelt i 3 x 2 uddannelsesdage og en dag til eksamen. På den måde kan man, selv med en travl hverdag, finde tid til at styrke sine kompetencer. Og en stor del af det arbejde som du lægger i uddannelsesforløbet, er et stykke arbejde som du alligevel skal udføre i forbindelsen med forberedelsen af årsforhandlingerne. Grundet muligheden for at få uddannelsesstøtte, så bliver din egenbetaling kun kr., hvilket er en meget lav pris for en kompetencegivende uddannelse.

9 Erfarne undervisere fingerprint.dk Undervisningen gennemføres af IMPROVEMENT v/peter Bo Rützou og gæstelærer, Mogens Bjerre, CBS Peter Bo Rützou har stor erfaring med, hvilke processer og tiltag, der virker for Key Account Managers. Han har selv med succes i flere år fungeret som KAM i nogle af de største og dygtigste FMCG virksomheder inden for deres branche. Og så har han mange års erfaring med topledelse med fokus på at påvirke forretningsorienteret adfærd via involvering og i at påvirke organisationer til ultimativ kundefokusering med øget lønsomhed til følge. Peter Bo er på niende år erhvervspsykologisk rådgiver og certificeret coach. Mogens Bjerre er tilknyttet som contractor i Improvement. Kombineret med en travl hverdag som Erhvervsforsker og Associated professor på Institut for Afsætningsøkonomi på Copenhagen Business School og underviser på CBS Executive MBA program. Mogens tilfører Improvement tung spidskompetence indenfor specielt strategi, forretning- og virksomhedsudvikling, Branding/- Marketing samt Key Account Management. IMPROVEMENT skaber vedvarende adfærdsændringer Det er ikke nok at vide, hvad der skal gøres, og hvordan det skal gøres. Det afgørende er at sikre drivkraften og motivationen til at få viden og færdigheder omsat til ny adfærd og konkrete handlinger. Det er det, vi kan og gør. Professor Mogens Bjerre fra CBS, deltager to gange som gæsteforlæser. Hans bog, Kundefokus skaber konkurrencekraft, indgår som pensum. GfK kommer også og fortæller om kædernes DNA og shopper adfærd og discount sektorens udvikling. Ligeledes vil der blive præsenteret diverse vigtige facts fra Retail Institut Scandinavia, dele af prognosen 2020, 10 års oversigten og trends, kædeoverblik for både dagligvare og kiosk sektoren m.m. Læs mere om IMPROVEMENT på og improvement people & business Kontakt Peter Bo Rützou Telefon Companies don t do business people do

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU UDDANNELSESLINJER BDUs uddannelseslinjer består hver især af tre faste kursusmoduler plus et valgfrit modul, som du frit kan vælge ud fra tre moduler. Du har således yderligere

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche. Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

WESTERGAARD KURSER 2015

WESTERGAARD KURSER 2015 WESTERGAARD KURSER 2015 DIN SERVICE MANAGEMENT SPECIALIST IT-SERVICE BORGERSERVICE KUNDESERVICE Danske kursusmaterialer Dansk pædagogik Erfarne instruktører 2015 KURSUSKATALOG 1 Et videnshus fyldt med

Læs mere

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014 PISORTATUT ILISIMATUSARFIK personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq djøf kurser au fag it kurser efterår 2014 Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl Hvilken

Læs mere

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Selv de dygtigste kan blive bedre Jeg fik bekræftet mine styrker og udfordringer Side 10 Træd et skridt tilbage

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Den klassiske Mini MBA fra IME

Den klassiske Mini MBA fra IME Den klassiske Mini MBA fra IME Som den eneste Mini MBA i Danmark er IME Mini MBA baseret på samme faglige struktur som den klassiske MBA-uddannelse IME Mini MBA IME Mini MBA er som den eneste Mini MBA

Læs mere

Dagrofa University. Kursuskatalog. Catering Engros. en del af FoodService Danmark

Dagrofa University. Kursuskatalog. Catering Engros. en del af FoodService Danmark ursuskatalog Dagrofa University 20 en del af FoodService Danmark Catering Engros en del af FoodService Danmark ære ollega Så er der endnu et spændende og indholdsrigt kursuskatalog for Dagrofa University

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

Strategisk marketinguddannelse

Strategisk marketinguddannelse Strategisk marketinguddannelse - skab vækst og øget bundlinje Nyskabende strategisk marketinguddannelse inkl. teamseancer og individuel rådgivning MPETENCEUDVIKLING kst er virksomheders e kompetencer rked

Læs mere

Fremskridt. Vejen til fremskridt: Kursusguide og program. Nr. 3 2013. 20% rabat ved tidlig kursustilmelding

Fremskridt. Vejen til fremskridt: Kursusguide og program. Nr. 3 2013. 20% rabat ved tidlig kursustilmelding Nr. 3 2013 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Vejen til fremskridt: Kursusguide og program Ny lederuddannelse skræddersyet til byggeriet 20% rabat ved tidlig kursustilmelding Kig fremad

Læs mere

Altid sulten ny viden

Altid sulten ny viden PISORTATUT ILISIMATUSARFIK Altid sulten efter ny viden Læs mere om vores nye lederuddannelser: Pre MBA og Top Governance Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl FORÅR 2014 Nye lederuddannelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Velkommen. Hvem er vi? 3 ting vi lover dig. Hvad gør vi? Skræddersyede forløb. Produkt- og metodematrix.

Indholdsfortegnelse. Velkommen. Hvem er vi? 3 ting vi lover dig. Hvad gør vi? Skræddersyede forløb. Produkt- og metodematrix. Indholdsfortegnelse Produktion: www.hj-grafisk.dk 1 Velkommen 3 Hvem er vi? 5 3 ting vi lover dig 6 Hvad gør vi? 7 Skræddersyede forløb 8 Produkt- og metodematrix 9 Metodetilgange 10 Åbne kurser 13 Teambuilding

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

VORES KULTUR. Resultatorienteret Punktlighed Effektivitet Hårdt arbejde. Høflighed Hjælpsomhed Ærlighed

VORES KULTUR. Resultatorienteret Punktlighed Effektivitet Hårdt arbejde. Høflighed Hjælpsomhed Ærlighed Spring ud i det! VORES KULTUR Resultatorienteret Punktlighed Effektivitet Hårdt arbejde Høflighed Hjælpsomhed Ærlighed Vi skal gøre kunden glad Vi skal være bedst Vi skal tjene penge Vi skal have det sjovt

Læs mere

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk www.futurelab.dk Den Globale Købmand Klassiske dyder - vejen til bedre bundlinie 2007 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP,

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Nytænk dig selv! Nytænk fremtiden! Bliv stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede uddannelse i coaching.

Læs mere

Efteruddannelse via internettet

Efteruddannelse via internettet Kursusk atalog Camilla Raymond, konsulent, cand.psych. og lektor på Universitetet & Handelshøjskolen Efteruddannelse via internettet Anne Karin Smidt, cand.psych., konsulent Arne Vestergaard, cand.psych.,

Læs mere