Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat"

Transkript

1 Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

2 Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007

3 Indholdsfortegnelse Stor Lean-undersøgelse Hovedkonklusioner Kommunerne er klar til Lean 1.4 Kommunerne forventer milliardgevinster Staten har allerede opnået store gevinster Lean giver mere tilfredse medarbejdere Succes er betinget af en målrettet ledelsesindsats 1.8 Kontaktinformationer 7 9

4 LEAN er en ledelsesdisciplin, hvor der fokuseres på de aktiviteter, der skaber værdi for borgeren ( kunden ), og hvor man minimerer ventetid og spild. Lean handler om løbende forbedringer og om at skabe flow i processerne. 1.1 Stor Lean-undersøgelse Rambøll Management har netop gennemført den hidtil mest omfattende undersøgelse af Lean i den offentlige sektor i Danmark (marts 2007). Formålet med undersøgelsen er at afdække, hvor langt den offentlige sektor er nået med Lean, samt at få et overblik over potentialet i Lean. Undersøgelsen afdækker, inden for hvilke områder de offentlige organisationer har gennemført Lean-projekter, og hvilke resultater de har opnået i forhold til bl.a. effektivisering, reduktion i omkostninger, kvalitet, sagsbehandlingstider, borgertilfredshed, medarbejder-tilfredshed mv. Endvidere afbilleder undersøgelsen de offentlige organisationers forventninger til kommende Leanprojekter. Undersøgelsen baserer sig på svar fra 118 topledere i kommuner, ministerier og styrelser. Med den kommende kvalitetsreform, som regeringen fremlægger i sommeren 2007, står den offentlige sektor over for nye krav og udfordringer. Et af de centrale temaer, der debatteres forud for kvalitetsreformen, er, hvordan vi får bedre service og kvalitet uden yderligere ansættelser. Her kan Lean blive et vigtigt redskab, der kan skabe øget kvalitet og effektivitet og hvis processen bliver grebet rigtigt an, uden at medarbejderne bliver stressede. 1.2 Hovedkonklusioner Undersøgelsen viser, at især kommunerne ser et stort potentiale i Lean. På nuværende tidspunkt er 8 pct. af kommunerne allerede i høj grad i gang med Lean-projekter, og hele 48 pct. i nogen eller mindre grad. For staten gælder, at 15 pct. i høj grad er i gang med Lean, mens 25 pct. er i gang i nogen eller mindre grad. For regionerne gælder, at 1 region er i gang i høj grad, 2 i mindre grad og 1 slet ikke. Den sidste af de 5 regioner har ikke medvirket i undersøgelsen. 1

5 Fig. 1. Pct. af organisationer i gang med Lean Derudover overvejer 45 pct. af de resterende kommuner at gå i gang med Lean, og de har høje forventninger til gevinsterne i form af øget kvalitet, effektivisering mv. Samlet set er det 76 pct. af kommunerne, der har interesse for Lean. Undersøgelsen viser, at de offentlige organisationer ser Lean som en tilgang til at realisere nogle af strukturreformens krav om øget kvalitet og bedre service i den offentlige sektor og som en måde at udvikle og effektivisere organisationer på. Kommunerne kan med fordel trække på statens erfaringer. Undersøgelsen viser nemlig, at staten er nået længst med Lean-implementeringerne og har opnået gode resultater. Af de statslige organisationer, der allerede har gennemført Lean-projekter, svarer 63 pct., at de på baggrund af allerede opnåede resultater har opnået en effektiviseringsgevinst på over 10 pct. Undersøgelsen viser desuden, at gribes processen med indførelse af Lean rigtigt an, går udbytte og medarbejdertilfredshed hånd i hånd. 1.3 Kommunerne er klar til Lean Kommunerne ser nu for alvor potentialet i at implementere Lean. Næsten halvdelen (45 pct.) af de kommuner, som ikke allerede arbejder med Lean 2

6 (44 pct.), overvejer at gå i gang med Lean. Det tegner et billede af, at kommunerne efter længe at have været optaget af strukturreformen, nu er klar til Lean. Det er særligt inden for de tværgående arbejdsgange såsom administration, løn og økonomi, kommunerne påtænker at igangsætte Lean (82 pct.). Andre områder, hvor kommunerne især påtænker at igangsætte Lean, er på teknik- og miljøområdet, hvor der i mange kommuner er fokus på bl.a. at effektivisere byggesagsbehandlingen, der over for både borgere og erhvervsliv er et meget synligt område. På teknik- og miljøområdet påtænker 41,2 pct. af kommunerne at gå i gang med Lean. Herudover påtænker 29,4 pct. af kommunerne at gå i gang med Lean på socialområdet. Lean er hot i kommunerne lige nu. Årsagen er især, at de nye og sammenlagte storkommuner skal i gang med at effektivisere - her er Lean et oplagt værktøj. Kommunerne skal i gang nu, inden uhensigtsmæssige strukturer og forretningsgange bliver cementeret i de nye kommuner. En række af landets øvrige kommuner skal spare og effektivisere af andre årsager eksempelvis pga. udligningsreformen. Her er Lean ligeså oplagt et værktøj. 1.4 Kommunerne forventer milliardgevinster Kommunaldirektørerne har høje forventninger til Lean. Undersøgelsen tyder på, at kommunaldirektørerne ser Lean som en tilgang til at realisere strukturreformens og den kommende kvalitetsreformens krav om øget kvalitet og bedre service i den offentlige sektor. Blandt de kommunaldirektører, der overvejer at igangsætte Lean, vurderer 24 pct., at der kan hentes en markant effektiviseringsgevinst på mellem 10 pct. og 30 pct. Endnu 24 pct. vurderer en effektiviseringsgevinst på mellem 1 og 10 pct. 3

7 Fig. 2. Kommunale forventninger til øget effektivisering (pct. af kommunerne) Desuden forventer 12 pct. af kommunaldirektørerne, at der kan reduceres omkostninger på mellem pct., og 24 pct. vurderer, at der kan reduceres omkostninger mellem 1-9 pct. Ud fra de erfaringer, staten har gjort med Lean, vurderer Rambøll Management, at effektiviseringsgevinsten skønsmæssigt kan forventes at blive 10 pct. samlet for kommunerne. Overføres denne effektiviseringsgevinst til kommunernes lønningsudgifter (fællesudgifter og administration, den såkaldte konto 6) vil effektiviseringsgevinsten udgøre ca. 2 mia. kroner. Kommunerne bruger ifølge Danmarks Statistik nemlig ca. 20,4 milliarder kroner årligt på lønninger (budget 2007) på konto 6. Derudover forventer kommunerne, at Lean-projekterne vil medføre øget medarbejdertilfredshed. Endvidere er der blandt de kommunale topledere store forventninger til, at Lean kan bruges til at nedbringe sagsbehandlingstiderne, idet 53 pct. forventer en reduktion i sagsbehandlingstiderne i høj eller i nogen grad. 4

8 Fig. 3. Forventninger til effekter i kommunerne. (kvalitet, borgertilfredshed, reduktion af sagsbehandlingstider, medarbejdertilfredshed). 1.5 Staten har allerede opnået store gevinster Staten er sammenlignet med kommunerne på alle områder kommet længst med implementering af Lean og har flere erfaringer med gennemførte Leanforløb og resultaterne heraf. Staten er bl.a. tilskyndet af Finansministeriets årlige krav om reduktion i udgifterne. Flere af organisationerne i staten (de store styrelser) arbejder med et stort volumen af sager, der minder om hinanden også kaldet sagsfabrikker. Derfor har det været mere tydeligt at se potentiale i anvendelsen af Lean. Forspringet kan bl.a. ses i de gevinster, de statslige organisationer har opnået. 30 pct. af de statslige organisationer, der i høj grad eller i nogen grad er i gang med Lean, har opnået markante effekter i form af øget effektivisering og kvalitet. Hele 63 pct. af de statslige organisationer, der har påbegyndt eller gennemført Lean-projekter, har opnået en øget effektivisering på mere end 10 pct. Det er et markant tal. 5

9 Endvidere har 32 pct. af de statslige organisationer, der har påbegyndt eller gennemført Lean, opnået reduktioner i omkostninger på mere end 10 pct. Udover effektivisering og reducering af omkostninger har de statslige organisationer opnået gevinster inden for kvalitet og øget borgertilfredshed. 44 pct. har opnået øget kvalitet, og 44 pct. har opnået større borgertilfredshed. Mest interessant er dog, at hele 75 pct. af statens organisationer har svaret, at de har opnået større medarbejdertilfredshed. 1.6 Lean giver mere tilfredse medarbejdere Den største succes på de mere bløde resultater er, at Lean giver øget medarbejdertilfredshed. Både kommunerne og staten har opnået gode resultater med medarbejdertilfredsheden som resultat af Lean-implementering. Resultatet er mest entydigt i staten, der har haft længere tid til at måle og se effekten af Lean. Fig. 4. Medarbejdertilfredshed og Lean I hvor høj grad er følgende resultater opnået med Lean - Større medarbejdertilfredshed Stat Kommune Undersøgelsen viser, at øget produktivitet/effektivisering ikke sker på bekostning af medarbejdertilfredsheden. En af myterne om Lean er, at Lean betyder, at medarbejderne skal løbe hurtigere, og at Lean fører til stress. Undersøgelsen tyder på, at medarbejderne får større indflydelse på dagligdagen og får en bedre hverdag i arbejdslivet 6

10 På baggrund af både kommunerne og statens svar ses en positiv sammenhæng mellem effektivitetsforøgelser og medarbejdertilfredshed. Flere af de organisationer, der har opnået de største forbedringer i produktiviteten, er også dem, der har opnået mest tilfredse medarbejder. Omvendt er der på samme måde en sammenhæng for de organisationer, der kun har opnået en mindre forøgelse i produktiviteten, som ligeledes er dem, der kun har opnået medarbejdertilfredshed i en mindre grad. Det er ikke kun inden for medarbejdertilfredshed, der ses sammenhænge med effektiviseringsgraden. Generelt viser undersøgelsen en sammenhæng mellem arbejdet med lederudvikling, kompetenceudvikling, forandringsledelse og de resultater, der er opnået med Lean - og gribes processen med indførelse af Lean rigtigt an, går udbytte og medarbejdertilfredshed hånd i hånd. 1.7 Succes er betinget af en målrettet ledelsesindsats Generelt mener toplederne, at Lean har givet forbedringer hele vejen rundt i forhold til øget kvalitet, brugertilfredshed, hurtigere sagsbehandling og reduktion i sagsbehandlingstid. Staten er nået et godt stykke vej, og spørgsmålet er, om det er nu, kommunerne skal i gang og trække på de gode erfaringer fra staten. Undersøgelsen viser, at et succesfuldt resultat med Lean hænger sammen en professionel tilgang til forandringsledelse. Der er en entydig sammenhæng mellem udbytte af Lean, og det fokus organisationen har på forandringsledelse i forbindelse med implementering af Lean. Figuren (næste side) viser, at de organisationer, der har opnået den største effektiviseringsgevinst (over 10 pct., blå), også er dem, der har haft størst fokus på forandringsledelse. 7

11 Fig. 5. Forandringsledelse vs. effektivisering Desuden tyder alt på, at Lean kun skaber forbedringer og øget effektivisering, hvis det samtidig lykkes at få mere tilfredse medarbejdere. De to ting hænger sammen. Sammenhængen mellem fokus på forandringsledelse og medarbejdertilfredshed er også tydelig. Blandt dem, der har opnået høj grad af medarbejdertilfredshed, har 55 pct. af organisationerne i høj grad fokuseret på forandringsledelse. Undersøgelsen underbygger Rambøll Managements tilgang til Lean, der i høj grad er fokuseret på forandringsledelse og involvering af medarbejdere. Lean handler om forandring af processer og udvikling af en kultur, hvor hele organisationen arbejder med løbende forbedringer af processer og kvalitet For at skabe tryghed skal de organisationer, der vil i gang med Lean, på forhånd tage stilling til, hvordan organisationerne vil bruge effektiviseringsgevinsten og de frigjorte ressourcer. Lean handler ikke om at fyre medarbejdere. De frigjorte ressourcer kan på sigt flyttes fra administration til andre områder eller kan bruges som middel til at imødegå en fremtidig forventet mangel på medarbejderressourcer (de små årgange). 8

12 1.8 Kontaktinformationer Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé Aarhus N Tlf Fax Direkte Mobil Sanne Nørgaard E*MBA, Cand. Scient Business Manager Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København K Tlf Fax Direkte Mobil Bo Nielsen HD Manager 9

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Om KMD Analyse KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark. KMD Analyse har blandt andet

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Deloitte Consulting. Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis

Deloitte Consulting. Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis Deloitte Consulting Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis HR i staten et område med uudnyttet potentiale Statens HR-funktioner spiller en central rolle i arbejdet

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

EFFEKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

EFFEKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIVITET I ANNONCE DEN OFFENTLIGE SEKTOR OKTOBER 2007 Når moderne forretningsprincipper møder offentlige målsætninger Effektivitet, digitalisering,

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Evaluering i stor stil!

Evaluering i stor stil! Evaluering i stor stil! I perioden november 2007 til januar 2008 har man i Varde Kommune gennemført en gennemgribende evaluering af den administrative organisation. Det har ført til en helt ny organisering,

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere