Christian Lundgren Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat"

Transkript

1 Christian Lundgren Advokat

2 TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget af et hidtil uset stakeholder-fokus og høj transparens. Disse omstændigheder giver din organisation mulighed for indirekte at påvirke forhandlingsprocessen, der potentielt kan medføre øget transatlantisk salg og betydelig vækst, men også øget konkurrence for små og mellemstore danske virksomheder (SMV er). Den syvende runde af forhandlinger om The Transatlantic Trade and Investment ship (TTIP) blev afsluttet i starten af oktober En endelig aftale er ikke lige om hjørnet, men hvis TTIP bliver vedtaget, vil det medføre en bedre og mere enkel markedsadgang til USA bl.a. gennem ensretning af lovgivning og tekniske standarder på en lang række områder. Dette bør din organisation forberede sig på at udnytte. TTIP er en forkortelse af Transatlantic Trade and Investment ship, som er et forslag til en frihandelsaftale mellem Europa og USA. Det forventes, at parterne vil nå til enighed om aftalen i Christian Lundgren Mobil: Direkte: Advokat (København) Mobil: Direkte: Maj 2015 USA og EU tegner sig tilsammen for næsten halvdelen af verdens samlede BNP og for en tredjedel af den globale handel. De potentielle økonomiske effekter af TTIP er således betydelige; f.eks. skønnes det, at EU s økonomi kan vokse med EUR 119 mia. årligt. Betydningen af TTIP for danske virksomheder kan således ikke overvurderes, og særligt små og mellemstore virksomheder bør følge udviklingen nøje. Som SMV kan man nemlig forvente at drage særlig fordel af aftalens forenklinger, samtidig med at denne type virksomheder kan forvente øget konkurrence. DET SKAL I HOLDE ØJE MED Kromann Reumert anbefaler, at jeres virksomhed holder øje med tre hovedelementer, som TTIP fokuserer på inden for forenkling af transatlantisk handel: 1. Fjernelse af toldafgifter Den massive handelsstrøm mellem EU og USA betyder, at selv små sænkninger af de i forvejen relativt lave amerikanske toldafgifter kan få enorm indflydelse på europæisk økonomi. Desuden er der i USA toldafgifter på områder, hvor europæiske virksomheder er særligt konkurrencedygtige, eksempelvis tekstiler, keramik og landbrugsprodukter. 1/4

3 2. Sammenhæng i regulering På det lovgivningsmæssige område giver TTIP stor mulighed for øget samarbejde og sammenhæng mellem parterne. Reguleringen i EU og USA har sædvanligvis samme sigte men forskellige regulatoriske strukturer og traditioner, hvilket vanskeliggør markedsadgangen for begge parter. Et typisk eksempel på dette er reguleringen af pharma-produkter og fødevarer med SPS-aftalen fra 1994 om sundheds- og plantesundhedsmæssige foranstaltninger, som medlemslandene indgik i forbindelse med etableringen af WTO. Denne slags bureaukratiske hindringer skønnes at svare til toldafgifter på %, hvilket især påvirker SMV er, der ikke kan bære sådanne ekstraomkostninger. 3. Harmonisering af standarder Hvis der opnås en harmonisering af standarder mellem EU og USA, kan det potentielt danne grundlag for globale standarder. Dermed vil virksomheder kun skulle tage højde for et enkelt etableret sæt standarder i deres produktion af varer, hvilket vil lette handlen. For så vidt angår diskussionen om standarder og tilknyttet lovgivning har EU en fast betingelse, som går ud på, at der ikke gives køb på de etablerede europæiske beskyttelsesniveauer på sundheds-, miljøog forbrugerområdet. Helt konkret slås det fast, at handelsaftalen ikke kommer til at ændre på, at f.eks. hormonbehandlet kød ikke er tilladt i EU. FOKUS PÅ TRANSPARENS I FORHANDLINGERNE EU s medlemsstater har enstemmigt vedtaget Europa-Kommissionens forhandlingsmandat, som blev offentliggjort i oktober Kommissionen er forpligtet til at konsultere Europarådet og Europa-Parlamentet på alle aspekter af TTIP-forhandlingerne. Under forhandlingerne lægges der desuden vægt på, at den almindelige offentlighed kan følge med, og at alle potentielle stakeholders kan komme til orde. Det er på denne baggrund, at Kommissionen som led i forhandlingsprocessen ofte mødes med Europa-Parlamentsmedlemmer og regeringsrepræsentanter, uafhængige eksperter, virksomheder og industrienheder, forbrugerorganisationer samt brancheorganisationer og NGO er. Desuden offentliggør Kommissionen i stadigt stigende omfang relevante dokumenter såsom fact sheets, FAQs, undersøgelser og møderapporter på internettet. Interessenter gives herved mulighed for indirekte at påvirke forhandlingerne, eksempelvis via brancheorganisationer, som følge af den betydelige transparens og stakeholder-inddragelse, der kendetegner processen. Konkrete forhandlingstilbud f.eks. angående toldafgiftsnedsættelser bliver dog ikke offentliggjort, men er kun tilgængelige for regeringsrepræsentanter og MEP er. Følg selv med på Den Europæiske Kommissions hjemmeside. 2/4

4 TEKNISKE BARRIERER FOR HANDLEN Et af TTIP s væsentligste kapitler vil omhandle Technical Barriers to Trade (TBT). Den position, som EU indtager i denne forbindelse, bygger på en række vejledende principper: Unødvendige barrierer for handlen, der skyldes indholds- og anvendelsesmæssige forskelle i lovgivning, forskellige standarder samt procedurer for konformitetsvurdering af tekniske forhold, skal i videst muligt omfang fjernes. Det skal anerkendes, at EU s og USA s systemer er forskellige, og at det således ikke er muligt for den ene part at påtvinge den anden part sit system, ligesom ingen af parterne kan forventes at behandle den anden part mere fordelagtigt end sin egen region. Det bør efterstræbes at opnå metoder til lovgivning, standardisering og konformitetsvurdering, der ikke er mere restriktive for handlen, end nødvendigt for at opnå et givent almennyttigt formål. Tættere handelssamarbejde mellem EU og USA skal ikke føre til hindringer for parternes handel med resten af verden. Det skal sikres, at eksisterende, frivillige, transatlantiske samhandelsinstrumenter angående TBT ikke bliver kompromitteret som følge af en ny handelsaftale. Det er vigtigt, at der er balance mellem parternes engagement i handelsaftalen. Set fra EU s synspunkt indebærer dette, at de forpligtelser, som TTIP medfører, skal gælde på samme måde i EU s medlemsstaters lovgivning som i USA s føderale staters lovgivning. FORHANDLINGERNES PRIMÆRE KONFLIKTOMRÅDER Det er åbenlyst, at det på nogle områder vil blive svært at opnå enighed. Det gælder eksempelvis SPS, jf. ovenfor, hvor EU står fast på sit forbud mod hormonbehandlet kød, mens USA kræver, at TTIP skal eliminere visse af disse barrierer for kødeksport. Et andet eksempel er, at der fra EU s side stilles krav om beskyttelse af såkaldte geografiske indikationer på produkter, der stammer fra bestemte områder i Europa. Omkring 15 % af de fødevarer og drikkevarer, som EU eksporterer, bærer en sådan geografisk indikation. Under henvisning til, at mange af EU s foreslåede geografiske indikationer er semigeneriske eller almindelige navne, afviser USA, at disse produkter har ret til beskyttelse. Under syvende forhandlingsrunde fremlagde EU økonomisk dokumentation til støtte for kravet om bedre beskyttelse af europæiske geografiske indikationer i USA. Efterhånden som forhandlingsrunderne skrider frem, nærmer EU og USA sig hinanden. TTIP bliver dog ikke en realitet uden kompromiser fra begge parters side. Forhandlingerne startede i sommeren 2013, og den næste og ottende forhandlingsrunde bliver langt fra den sidste. Det fremgår af rapporten fra syvende forhandlingsrunde, at parterne på nuværende tidspunkt har udarbejdet sammenlagte skriftlige udkast til TTIP s kapitler om områder såsom Statsejede Virksomheder, Små og Mellemstore Virksomheder og Told- og Handelslettelse. 3/4

5 TTIP S BETYDNING FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Det anslås, at TTIP kan medføre en forøget vækst på EUR 120 mia. i EU, EUR 90 mia. i USA og EUR 100 mia. i resten af verden. Dermed er der tale om den mest ambitiøse frihandelsaftale i historien. Men hvad betyder det for danske virksomheder? I dag udgør eksport til USA kun omkring 6-7 % af den samlede danske eksport, hvilket TTIP må forventes at ændre betydeligt på, og for den eksportklare danske virksomhed må afstanden over Atlanten forventes at blive kortere. Men den transatlantiske aftale vil også medføre øget import fra USA. Dermed vil konkurrencen mellem europæiske og amerikanske virksomheder blive skærpet, og spørgsmålet er derfor, hvilke forholdsregler danske og europæiske virksomheder skal tage. Over 99 % af alle danske virksomheder er små eller mellemstore virksomheder. Hvis TTIP vedtages, må særligt SMV erne indrette sig på en situation, hvor en række nye konkurrenter vil indtræde på deres markeder - med andre ord nye muligheder og nye udfordringer. Sikkert er det, at vinderne vil blive de virksomheder, som følger TTIP tæt og indretter sig på det nye transatlantiske marked. KROMANN REUMERTS RÅDGIVNING Kromann Reumerts specialgruppe med fokus på international handel tilbyder rådgivning inden for bl.a. fortolkning og rækkevidden af den nye handelsaftale, bistand i forbindelse med udarbejdelse af interne compliance programmer, der understøtter den nye handelsaftale samt implementering af det nye regelsæt i virksomhedernes eksisterende import/eksport porteføljer mv. Christian Lundgren Advokat 4/4

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner Bent Kemplar Partner W&I-FORSIKRINGER: AFDÆK RISICI VED VIRKSOMHEDSSALG Ethvert virksomhedssalg kan være forbundet med garantirisici og manglende fleksibilitet i forhold til rådighed over købesummen efter

Læs mere

Ny handelspolitisk strategi

Ny handelspolitisk strategi Ny handelspolitisk strategi Maj 2013 Ny handelspolitisk strategi 3 Forord Det handelspolitiske billede har ændret sig grundlæggende siden lanceringen af den seneste handelspolitiske strategi i 2007. Især

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven-

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR Hver gang du køber ny mobiltelefon, spiser budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- Fjernsynet er lavet, så det overholder

Læs mere

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK Forord Dansk Erhvervs mål med denne publikation er at give vores bud på en fremtidsrettet politik for EU-samarbejdet. Dansk Erhvervs ønsker et mere fokuseret

Læs mere

CROWDFUNDING I DANMARK

CROWDFUNDING I DANMARK CROWDFUNDING I DANMARK MAJ 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 8 3. Begrebsafklaring... 9 4. Udbredelse af crowdfunding... 12 5. Reguleringsmæssige rammer for crowdfunding

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 KAPITEL 1 OVERBLIK 11 1.1 Velfungerende markeder 14 1.2 Internationalisering 15 1.3 Offentlig regulering 16 1.4 Effekt på produktiviteten 17 DEL 1: KONKURRENCE KAPITEL

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål DI DEBAT EU på vej mod nye mål vejen til et konkurrencedygtigt eu EU på vej mod nye mål Vejen til et konkurrencedygtigt EU September 2007 Den europæiske udfordring Den 25. marts 2007 fejrede vi 50-året

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt MILJØMINISTERIET 8. marts 2013 EU og Internationalt politisk sekretariat Sagsnr.: 2013-589 Revideret samlenotat til MIU og FEU Tilføjelse af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

dm privat skarpe til DA om klausuler om fremtidens arbejdsmarked med klausul

dm privat skarpe til DA om klausuler om fremtidens arbejdsmarked med klausul dm privat nr. 03 10. oktober 2014 4 5 skarpe til DA om klausuler 6 Til Thailand med klausul 8 Poker om fremtidens arbejdsmarked Klausuler stavnsbinder ansatte Omfanget af klausuler på arbejdsmarkedet har

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Vores globale handelsinteresser

Vores globale handelsinteresser Vores globale handelsinteresser En rapport om EU s handelspolitik, de multinationale selskaber og u-landene Af Christina Deckwirth Med bidrag af Trine Pertou Mach og Kenneth Haar Tænketanken Ny Agenda

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2015 15/02055-8 Indholdsfortegnelse 9. Politik for det digitale indre marked...

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere