EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE"

Transkript

1 PRE-WORKSHOP KØBENHAVN 13. april 2015 KONFERENCE KØBENHAVN 14. & 15. april 2015 EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE Direktør Agnete Gersing, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Erfarne udbudspraktikere fra: Region Syddanmark Forsvarsministeriet Københavns Kommune Rambøll Management Consulting Züblin Fundering & Anlæg & erfarne udbudsjurister fra: Københavns Universitet Horten Bech-Bruun Nielsen Nørager LETT Kromann Reumert Advokaters obligatoriske efteruddannelse: Konference 14 lektioner Pre-workshop 4 lektioner

2 EU-UDBUD 2015 AKTUALITET, FAGLIGHED & PRAKTIK 2 EU-udbud 2015 byder på lovgivningsmæssig opdatering, indblik i seneste retspraksis, diskussion af udvalgte udbudsretlige problemstillinger samt ikke mindst udveksling af erfaringer med udbud i praksis. Såvel erfarne udbudspraktikere fra begge sider af bordet som en lang række eksperter i udbudsret sikrer dit udbytte af konferencen faglig kvalitet, inspiration og erfaringsudveksling. UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN & UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS Konferencen står i den nye udbudslovs tegn, og vi lægger derfor ud med at høre direktør for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Agnete Gersing om processen bag den nye lov samt ikke mindst om Styrelsens syn på resultatet og de næste skridt hvad kommer til at ske? Senere sætter vi den nye udbudslov til debat, idet vi har bedt de erfarne udbudsadvokater Tina Braad fra Bech-Bruun og Lotte Hummelshøj fra Nielsen Nørager give deres bud på, hvilke nye muligheder og hvilke udfordringer loven medfører for hhv. ordregivere og tilbudsgivere. Vi byder også på den årligt tilbagevendende gennemgang af ny retspraksis fra Danmark & EU, hvor Kromann Reumerts udbudsgruppe og professor Steen Treumer vil give unik indsigt i væsentligt nyt fra det seneste års praksis i Klagenævnet, danske domstole, EU- Domstolen og Retten i Luxembourg. OG MEGET MERE OM UDBUD I PRAKSIS Konferencen kommer desuden omkring en lang række aktuelle indlæg om håndteringen af udbud i praksis relateret til henholdsvis forberedelsen & gennemførelsen af udbud: Forberedelsen vigtige milepæle Udbud under tærskelværdierne - Funktionsudbud i praksis Innovationspartnerskaber i praksis Livscyklusomkostninger i udbud Contract management i udbud. Gennemførelsen i virkelighedens verden Konsortiedannelse i praksis Præcisering, afklaring & berigtigelse Udelukkelse & egnethedsvurdering i praksis.

3 PRE-WORKSHOP EVALUERING & EVALUERINGSMODELLER Dagen før konferencen er der mulighed for at blive klogere på spørgsmålet om, hvordan man udarbejder hensigtsmæssige evalueringsmodeller, som sikrer såvel ligebehandling som gennemsigtig i indhold og anvendelse. Jeg ser frem til at byde dig velkommen! Med venlig hilsen Rikke Ryge Casper Senior Project Manager IBC Euroforum TALERLISTE: Direktør Agnete Gersing Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Advokat, partner Erik Bertelsen Kromann Reumert Advokat, partner Jens Munk Plum Kromann Reumert Professor Steen Treumer Københavns Universitet Specialistadvokat Martin Stæhr Horten Advokat, partner Tina Braad Bech-Bruun Advokat, partner Lotte Hummelshøj Nielsen Nørager Chefjurist Britta Nørgaard Region Syddanmark Advokat, partner Torkild Høg LETT Souschef Charlotte Vibe Seeberg Strategisk Udbudskontor Forsvarsministeriet Specialkonsulent Jette Ginge Kontraktstyringsafdelingen Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Bygge- og Udbudsjurist, Specialkonsulent Emil Schütze, Center for Udførelse af Anlæg, Københavns Kommune Business Manager Anders Christian Boisen Rambøll Management Consulting Chefkonsulent, Ansvarlig for Contract & Commercial Management Rasmus Tønnies Rambøll Management Consulting Direktør Jesper Boilesen Züblin Fundering & Anlæg Advokat Jeppe Lefevre Olsen Kromann Reumert ORDSTYRERE: Advokat, partner Jens Munk Plum Kromann Reumert Advokat Jeppe Lefevre Olsen Kromann Reumert UNDERVISERE PÅ WORKSHOP: Kromann Reumerts udbudsgruppe mfl. 3

4 TIDLIGERE ÅRS DELTAGERPROFIL PÅ KONFERENCEN Konferencen EU-udbud har været afholdt årligt siden Tidligere års deltagere på konferencen fordeler sig som følger: PRE-WORKSHOP Mandag 13. april % 7 % 10 % 15 % 15 % 45 % Advokat / jurist Fuldmægtig Indkøbschef / indkøbskonsulent Juridisk konsulent Projektchef / projektleder Konsulent / rådgiver ADVOKATERS OBLIGATORISKE EFTERUDDANNELSE KONFERENCE 14 LEKTIONER WORKSHOP 4 LEKTIONER IBC Euroforums juridiske konferencer herunder EU-udbud 2015 opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt konference udleverer vi deltagerbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at konferenceprogrammet skal gemmes sammen med deltagerbeviset. Spørgsmål vedr. den obligatoriske efteruddannelse rettes til Advokatsamfundet. TIDSPLAN Kl Registrering og udlevering af deltagermateriale Morgenkaffe/te Kl Workshoppen starter Kl Pause med let frokost Kl Workshoppen fortsætter Kl Workshoppen slutter Der indlægges en formiddagspause PRAKTISKE OPLYSNINGER Pre-workshoppen udgør 4 lektioner i relation til advokaters obligatoriske efteruddannelse. Afholdelsen finder sted på Hotel Skt. Petri se side 10 for mere information.

5 Evaluering & evalueringsmodeller i et praktisk lys Hvordan tager man med udgangspunkt i relevante under- og delkriterier fat omkring udarbejdelsen af en hensigtsmæssig evalueringsmodel, der både sikrer ligebehandling og gennemsigtig i indhold og anvendelse? INDHOLD Pre-workshoppen vil tage udgangspunkt i to forskellige indkøbstyper. Programmet kommer omkring følgende emner & spørgsmål: Banen kridtes op indledende om principperne i evaluering hvordan spiller de ind? Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning & modeller Hvad siger det nye direktiv og hvad betyder den nye udbudslovs regler om offentliggørelse? Praktiske eksempler sortimentsudbud & rådgiverudbud mv. Klagenævnspraksis hvor er det problemerne opstår og hvordan undgår dem? UNDERVISERE Undervisningen på workshoppen ledes af ledes af advokaterne Jens Munk Plum og Jeppe Lefevre Olsen fra Kromann Reumerts Udbudsgruppe herudover inddrages relevante talere med praktisk udbudserfaring. 5

6 EU-UDBUD 2015 Konference Tirsdag 14. april Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te Åbning af konferencen Senior Project Manager Rikke Ryge Casper, IBC Euroforum Introduktion ved ordstyreren Advokat, partner Jens Munk Plum, Kromann Reumert DEN NYE UDBUDSLOV Den nye udbudslov Resultatet og processen De næste skridt: Loven og praksis Direktør Agnete Gersing, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Kort pause NY RETSPRAKSIS Ny dansk praksis hvad bør man vide? Gennemgang af det, du skal vide af nyt fra Klagenævn og domstolene det sidste år Få overblik og få styr på tendenserne Advokat, partner Erik Bertelsen, Kromann Reumert Advokat, partner Jens Munk Plum, Kromann Reumert Pause Ny dansk praksis hvad bør man vide?...fortsat Frokost Ny EU-retlig praksis hvad er relevant for dansk udbudspraksis? Indlægget giver indblik i det seneste års retspraksis fra EU-Domstolen og Retten i Luxembourg. Principielle afgørelser og deres relevans for dansk udbudspraksis Professor Steen Treumer, Københavns Universitet Pause DEN NYE UDBUDSLOV I PRAKSIS Udbud under tærskelværdierne med og uden grænseoverskridende interesse Klar grænseoverskridende interesse hvornår? Hvilke procedureregler gælder? Betydningen af de grundlæggende principper Hvordan sikres det, at kontrakter indgås på markedsmæssige vilkår? Specialistadvokat Martin Stæhr, Horten

7 EU-UDBUD 2015 Konference Onsdag 15. april Pause Den nye udbudslov what s in it for me? Erfarne udbudsadvokater giver deres bud på hvilke nye muligheder og hvilke udfordringer den nye udbudsloven medfører for hhv. ordregivere og tilbudsgivere Udbudslovens for ordregivere hvilke muligheder & udfordringer Advokat, partner Tina Braad, Bech-Bruun Udbudslovens for tilbudsgivere hvilke muligheder & udfordringer Advokat, partner Lotte Hummelshøj, Nielsen Nørager DEBAT Hvilken reel betydning har den nye udbudslov for ordregivere & tilbudsgivere? Hvilke problemstillinger har indlægsholderne glemt? Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren Morgenkaffe/te Ordstyreren introducerer dagens indlæg Advokat Jeppe Lefevre Olsen, Kromann Reumert FORBEREDELSEN VIGTIGE MILEPÆLE Innovationspartnerskaber i praksis Indlæg om Region Syddanmarks erfaringer med innovationspartnerskaber i praksis, herunder regionens erfaringer med forhandlinger om indgåelse af innovationspartnerskaber Chefjurist Britta Nørgaard, Region Syddanmark Pause Regulering af innovationspartnerskaber før & nu Reglerne om offentlig/privat innovation ændres via de nye regler om innovationspartnerskaber som følge af EU-udbudsdirektivet. Hvordan udnytter man bedst de muligheder, som de nye regler giver? Advokat, partner Torkil Høg, LETT Konferencens første dag slutter 7

8 EU-UDBUD 2015 Konference Onsdag 15. april Rigtige funktionsudbud fra flotte ord til réel succes På hvilke typer udbud arbejder Forsvarsministeriet med funktionsudbud? Hvilke udviklingstrin ser Forsvarsministeriet der er på vejen til det rene funktionsudbud? Fordele og udfordringer ved funktionskrav Souschef Charlotte Vibe Seeberg, Strategisk Udbudskontor, Forsvarsministeriet Funktionsudbud efter kontraktens indgåelse hvordan styrer man efter kontrakten? Udfordringerne ved at skulle kontraktstyre på metodefrihed Allerede identificerede erfaringer til brug for genudbuddet Specialkonsulent Jette Ginge, Kontraktstyringsafdelingen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Kort pause Pause Inddragelse af Contract Management i udbudsprocessen Hvorfor er Contract Management relevant i en udbudsproces? Hvordan inddrages Contract Management i forberedelsen og gennemførelsen af udbuddet, og hvilke forhold er need to have og hvilke er nice to have? Principperne for best practice Contract Management i udbudsprocessen Værdiskabelse og gevinstrealisering gennem Contract Management Business Manager, Anders Christian Boisen, Legal Consulting, Rambøll Management Consulting Chefkonsulent, Ansvarlig for Contract & Commercial Management, Rasmus Tønnies, Legal Consulting, Rambøll Management Consulting Frokost Inddragelse af livscyklusomkostninger i udbud praktiske erfaringer Inddragelse af livscyklusomkostninger i kommunale udbud - hvad gælder og bliver det anderledes med udbudsloven? Københavns Kommunes inddragelse af totaløkonomiske betragtninger i udbud belyst ved konkrete eksempler Hvilke erfaringer kan gives videre - go eller no go? Bygge- og Udbudsjurist, Specialkonsulent Emil Schütze, Center for Udførelse af Anlæg, Københavns Kommune 8

9 GENNEMFØRELSEN I VIRKELIGHEDENS VERDEN Konsortiedannelse i praksis Indlæg om de praktiske udfordringer i relation til etablering af konsortier: Sammensætning Dokumentation Hæftelser Strategiske brug i udbud Håndteringen hos ordregiver Direktør Jesper Boilesen, Züblin Fundering & Anlæg Pause Udelukkelse og egnethedsvurderingen i praksis Gennemgang af udvælgelsesprocessen belyst med eksempler fra praksis: Hvorledes gennemføres denne fase mest hensigtsmæssigt, således at ordregiver får størst mulig sikkerhed for at tilbudsgiverne er egnede i forhold til den udbudte kontrakt, og tilbudsgiverne ikke bliver mødt med unødvendige og uproportionale dokumentationskrav- og minimumskrav? De ændringer som følger af udbudsdirektivet vil blive inddraget i fornødent omfang. Advokat, partner Lotte Hummelshøj, Nielsen Nørager Pause Når virkeligheden indhenter forberedelsen behovet for præcisering, afklaring & berigtigelse Virkelighedens verden indhenter ofte forberedelsens og i langt de fleste udbud opstår et behov for at få præciseret eller afklaret oplysninger i et tilbud, og i en del situationer opstår der også et behov for at kunne berigtige. Indlægget udfordrer grænserne herfor. Hvordan får man virkeligheden til at fungere bedre end forberedelsen? Advokat Jeppe Lefevre Olsen, Kromann Reumert Opsummering af konferencen ved ordstyreren Konferencen slutter 9

10 PRAKTISKE OPLYSNINGER AFHOLDELSESDATO OG STED Pre-workshoppen Evaluering & evalueringsmodeller i et praktisk lys den 13. april 2015 og konferencen EU-udbud 2015 den 14. & 15. april 2015 afholdes på Hotel Skt. Petri, Krystalgade 22, 1172 København K, telefon OVERNATNING Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til Hotel Skt. Petri for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på telefon og henvis til deltagelse på konferencen. PARKERING Det kan være svært at finde en parkeringsplads i nærheden af hotellet, men metro og S-tog er 5 minutter væk. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. IBC Euroforum ApS, Silkegade 17, st., Postboks 2023, 1012 København K, Telefon , Giro , CVR-nr

11 KONFERENCEPRIS EARLY BIRD! Tilmelding senest 27. februar 2015 Tilmelding senest 27. marts 2015 Tilmelding efter 27. marts 2015 Pre-workshop & Konference , , ,- Konference , , ,- Pre-workshop 5.995, , ,- Prisen inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding. TILMELDING Send eller ring til IBC Euroforum vedrørende din tilmelding. Du kan også tilmelde dig på eller Tilmeldingen er bindende! AFBESTILLING Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. 11

12 IBC Euroforum ApS Silkegade 17, st. Postboks København K TILMELDING TIL IBC EUROFORUM KONFERENCE EU-UDBUD 2015 København Pre-workshop 13. april 2015 Konference 14. & 15. april 2015 Navn Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak Nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen kr ,- ekskl. moms). Jeg ønsker at deltage: Sæt X EARLY BIRD! Tilmelding senest 27. februar 2015 Tilmelding senest 27. marts 2015 Tilmelding efter 27. marts 2015 Pre-workshop & konference , , ,- Konference , , ,- Pre-workshop 5.995, , ,- SÅDAN KAN DU TILMELDE DIG: Venligst oplys tilmeldingskode se adressefelt IBC Euroforum, Silkegade 17, st., 1113 København K 15eu Alle priser er ekskl. moms

BYGGE & ANLÆG JURIDISKE UDFORDRINGER

BYGGE & ANLÆG JURIDISKE UDFORDRINGER KONFERENCE KØBENHAVN 21. & 22. JANUAR 2015 www.ibceuroforum.dk/bj NYHEDER KÆDEANSVAR RISIKOSTYRING KARTELTVISTER KONTRAKTSTYRING SAMFUNDSANSVAR SOCIALE KLAUSULER NYE SAMARBEJDSFORMER JURIDISKE UDFORDRINGER

Læs mere

JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG

JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG Konference 21. & 22. januar 2014 www.ibceuroforum.dk/bj JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG Entreprenørkonkurser opgaver overdrages uden udbud? Det nye udbudsdirektiv Voldgift & alternativ konfliktløsning

Læs mere

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum.

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009 P R E - W O R K S H O P 17. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/itk SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 9. oktober bliv klædt

Læs mere

Rekonstruktion i en krisetid

Rekonstruktion i en krisetid TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/res KONFERENCE KØBENHAVN 24.-25. M ARTS 2009 Rekonstruktion i en krisetid Krisens rekonstruktioner få indblik i de aktuelle udfordringer og seneste erfaringer

Læs mere

It-kontrakter 2006. Få styr på juraen i it-kontrakter. Forskellige kontrakttypers indbyggede udfordringer. Udfordringer ved strukturreformen

It-kontrakter 2006. Få styr på juraen i it-kontrakter. Forskellige kontrakttypers indbyggede udfordringer. Udfordringer ved strukturreformen K O N F E R E N C E TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/itk KØBENHAVN 30. 31. J A N U A R 2 0 0 6 It-kontrakter 2006 Få styr på juraen i it-kontrakter Forskellige kontrakttypers indbyggede udfordringer

Læs mere

Master Data Management

Master Data Management SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. april Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/data K ø b e n h a v n 27. og 28. M A J W o r k s h o p 26. maj 2 0 0 9 Master Data Management et strategisk

Læs mere

Erhvervsjura Revisorer

Erhvervsjura Revisorer KONFERENCE 10. & 11. december 2014 KØBENHAVN www.ibceuroforum.dk/ejr Værdistiftelse Momsjura Erstatningsansvarsbedømmelse Strafansvar Selskabskapital Erhvervsjura Revisorer for Hør talere fra: Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Compliance i forsikringsog pensionssektoren

Compliance i forsikringsog pensionssektoren SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 6. marts Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/comf K ø b e n h a v n 27. og 28. a p r i l W o r k s h o p 28. a p r i l 2 0 0 9 Compliance i forsikringsog

Læs mere

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/bca SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 9. oktober Business Cases Business case modellen et væsentligt

Læs mere

Controllerkonferencen 2007

Controllerkonferencen 2007 KONFERENCE København 23. 24. OKTOBER SPAR kr. 2.000 ved tilmelding senest 31. august WORKSHOP 25. OKTOBER 2007 Bliv opdateret om de nyeste trends og tendenser inden for økonomistyring Fokus på fremtidens

Læs mere

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 10. oktober Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/talent K ø b e n h a v n 3. 4. d e c e m b e r W o r k s h o p 2. december 2 0 0 8 Talent Management

Læs mere

Operational Risk Management i den finansielle sektor

Operational Risk Management i den finansielle sektor K o n f e r e n c e København 8. og 9. december 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/orm SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 30. oktober Operational Risk Management i den finansielle sektor

Læs mere

Controllerkonferencen

Controllerkonferencen K o n f e r e n c e København den 23. og 24. juni 2009 W o r k s h o p den 22. juni 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 7. maj Controllerkonferencen 2 0 0 9 Få indsigt i den finansielle krises

Læs mere

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer K u r s u s 2 0 1 0 København 16. - 17. marts 9. - 10. juni 25. - 26. august 8. - 9. december Århus 5. - 6. maj 17. - 18. november Kursus i København og Århus 2010 Økonomi for ikke-økonomer Opnå bedre

Læs mere

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser.

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser. Vælg mellem 3 kurser TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER FÅ EN RELATIONSOPBYGGENDE VÆRKTØJSKASSE UNDERVISER: Jonas

Læs mere

Transfer Pricing 2009

Transfer Pricing 2009 KONFERENCE TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/tp KØBENHAVN 25. og 26. MARTS 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 13. februar WORKSHOP 24. MARTS 2009 Transfer Pricing 2009 KEYNOTE SPEAKER:

Læs mere

Fremtidens sundhedsforsikringer

Fremtidens sundhedsforsikringer K o n f e r e n c e København den 23. og 24. november 2009 S E M I N A R : den 25. november 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 2. oktober Fremtidens sundhedsforsikringer Hvilken udvikling ser

Læs mere

Chef- og direktionssekretæren

Chef- og direktionssekretæren Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/sek K ø b e n h a v n 13.-14. maj 2009 3.-4. November 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 20. marts Valgfri WORKSHOP 12. maj 2009 2. November

Læs mere

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/ne K ø b e n h a v n 17. og 18. Marts og 9. og 10. S e p t e m b e r 2 0 0 9 Nødlidende ejendomme Få indsigt i gældende regler og metoder Hvad karakteriserer

Læs mere

Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Intern Revision med fokus på praktisk erfaring K o n f e r e n c e København 4. og 5. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/aud SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 18. september Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Læs mere

ved tilmelding senest 13. januar SPAR kr. 1.500,- KONFERENCE Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/bio

ved tilmelding senest 13. januar SPAR kr. 1.500,- KONFERENCE Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/bio KONFERENCE 29. februar 2012 KØBENHAVN SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 13. januar Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/bio Biogas til transport grøn bytrafik Miljø-, klima- og samfundsmæssige

Læs mere

Effektive Eventkoncepter

Effektive Eventkoncepter K o n f e r e n c e Tilmeld dig DIREKTE www.ibceuroforum.dk/event K ø b e n h a v n 27. og 28. februar 2 0 0 7 Effektive Eventkoncepter Best Practices fra A til Z Projektledelse sådan styres eventen fra

Læs mere

Lean ledelse. Uddan dig selv og dine ledere i. Bliv din organisations rollemodel i udøvelse af Lean ledelsesadfærd

Lean ledelse. Uddan dig selv og dine ledere i. Bliv din organisations rollemodel i udøvelse af Lean ledelsesadfærd K u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/ulas K ø b e n h a v n 8. - 9. j u n i 24. - 25. n o v e m b e r 2 0 0 9 Uddan dig selv og dine ledere i Lean ledelse Bliv din organisations

Læs mere

forår Juridiske kurser 2010

forår Juridiske kurser 2010 Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/advokat forår Juridiske kurser 2010 juridiske kurser for advokater, jurister og juridiske sagsbehandlere Aktuelle juridiske kurser Fokus på praktisk anvendelighed

Læs mere

It-strategi i den offentlige sektor. Fokus på digitale muligheder og udfordringer. Tværorganisatoriske it-fællesskaber

It-strategi i den offentlige sektor. Fokus på digitale muligheder og udfordringer. Tværorganisatoriske it-fællesskaber K o n f e r e n c e København 7. oktober 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/df SPAR kr. 500,- ved tilmelding senest 10. september It-strategi Fokus på digitale muligheder og udfordringer

Læs mere

ENERGISYSTEM DET INTELLIGENTE

ENERGISYSTEM DET INTELLIGENTE Markedsmodel 2.0 Økonomien som driver Fremtidens energisystem Indretning af el-markedet Aktivering af bygningsmassen Sikker anvendelse af data i den smarte by Intelligent sammentænkning af energisystemerne

Læs mere

Receptionisten. K o n f e r e n c e. V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008

Receptionisten. K o n f e r e n c e. V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008 K o n f e r e n c e Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/rec_vejle www.ibceuroforum.dk/rec_kbh V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008 K ø b e n h av n 19. og 20. november

Læs mere

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/asset K o n f e r e n c e K ø b e n h a v n 28. og 29. O k t o b e r 2 0 0 8 SPAR kr. 2.500,- ved tilmelding senest 5. september Asset Allocation 2008 Hør om

Læs mere

PRIVATE BANKING KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN. Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri

PRIVATE BANKING KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN. Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri PRIVATE BANKING Tillidsskabende salg og rådgivning den ny rolle Skræddersyede online brugeroplevelser hvordan? Samlet

Læs mere