FORSVARSAKADEMIET NOVEMBER 2000 VUT II/L-STK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSVARSAKADEMIET NOVEMBER 2000 VUT II/L-STK"

Transkript

1 FORSVARSAKADEMIET NOVEMBER 2000 VUT II/L-STK 2000/2001 Strategisk Områdestudie Kasakhstan KN Jan Johansen

2 RESUMÉ. Den strategiske områdestudie for Kasakhstan indeholder en redegørelse for landets strategiske kapaciteter, en analyse af landets aktuelle sikkerhedspolitiske situation og en vurdering af landets fremtidige sikkerhedspolitiske muligheder. Kasakhstan er en ung selvstændig republik med en meget kort historie, men med store påvirkninger fra tiden som en sovjetrepublik specielt Sovjetunionens anvendelse af Kasakhstan som et forsøgsland og etnisk losseplads. Landet er meget stort med en meget lille befolkningstæthed og der er lige fra frodigt landbrugs jord, golde ørkenområde til bjergområde. Kasakhstans transportinfrastruktur er i en meget dårlig stand, hvilket har stor betydning for varernes bevægelse i landet. Det er et område der arbejdes med at få udbedret og udviklet. Et stort aktiv for Kasakhstan er olie og gas udvindingen med deraf følgende eksport muligheder, dog kræves en udbygning af olie- gasrørledningsnettet. Kommunikationsnettet er ligeledes i en dårlig stand og utilstrækkelig både i kapacitet og udbredelse. Under den sociologiske faktor fastslås blandt andet, at Kasakhstan er et multi etnisk samfund hvilket går ud over nationalitets følelsen. Et område som Kasakhstan skal arbejde med i fremtiden er en gennemgribende udvikling indenfor folkesundheden samtidig med at befolkningens generelle levestandard skal forbedres betragteligt for at sikre fortsat udvikling i landet. Kasakhstan har et meget stort økonomisk potentiale i form af arbejdskraft og natur ressourcer, der skal udnyttes optimalt for at få fuld udbytte og ind til i dag er det lykkes meget godt, for eksempel har landet fået sin egen levedygtige valuta. Af den militære faktor ses det, at landet ikke udgør nogen offensiv trussel, da det generelt er ældre russisk materiel, der er stillet til rådighed for de væbnede styrker. Denne faktor viser også at der indgås alliancer med mange af nabolandene i regionen. Indenrigspolitisk er Kasakhstan det land, der er kommet længst med demokratiseringsprocessen af de tidligere Sovjetrepublikker. Det er ikke ensbetydende med at der er demokrati og indført markedsøkonomi, men at landet på vej i en langsom frem ad skridende proces, der skal kontrolleres og styres meget præcist for at processen bliver på det rigtige spor. Det vurderes, at landet er meget stabilt på grund af en stram topstyring. Kasakhstan er præget af meget forurening, hvilket betyder, at der skal arbejdes med at få miljøet rettet op i særdeleshed de kemiske og radioaktive forurenede områder. Kasakhstan er stadig meget tæt knyttet til Rusland, men har lavet flere samarbejds- og partnerskabsaftaler med andre aktører blandt andet EU og USA. Kina er også med på banen som en aktør og Kina har et godt forhold til Rusland, da de begge har store interesser i Kasakhstan. Med baggrund i redegørelsen udarbejdes analysen og ud fra den vurderingen. Vurderingen ligger op til to scenarier, hvor der i konklusionen peges på den mest sandsynlige fremtidige sikkerhedspolitiske udvikling for Kasakhstan som er fortsat udvikling af demokratiseringsprocessen og indførelse af markedsøkonomi. 1

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Resumé... 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING Opgave Opgavediskussion Metode Kilder REDEGØRELSE Den historiske faktor Historiens betydning for Kasakhstan sikkerhedspolitiske situation Den fysisk-geografiske faktor Beliggenhed, størrelse og form Grænser, land-, sø- og luftadgangsveje Nøgleområder Klima og vejr Fremtrædende terrænelementer Geografiske regioner Den kommunikationsmæssige faktor Transport- og telekommunikationssystemer og disses tilslutninger til omverdenen Den sociologiske faktor Befolkningens størrelse og geografiske fordeling Religiøse og etniske grupperinger Sundhed Levestandard Oplysning og uddannelse Den økonomisk-videnskabelige faktor Fødevareproduktion, produktionsmidler og ressourcer Energiproduktion og ressourcer Råmaterialer til industrien Industriproduktion Handel Arbejdskraft Økonomisk struktur og finanser Den militære faktor Opgaver og koncepter for de væbnede styrker Kommandoforhold og relation til det politiske niveau Størrelse, organisation og materiel Uddannelsesmæssige og logistiske forhold Den indenrigspolitiske faktor Nationale interesser og målsætning Regering og administration Politiske partier og interessegrupper Stabilitet Miljø Den udenrigspolitiske faktor

4 Forholdet til relevante eksterne aktører (fx stater og organisationer) ANALYSE Den historiske faktor Den fysiske-geografiske faktor Den kommunikationsmæssige faktor Den sociologiske faktor Den økonomisk-videnskabelige faktor Den militære faktor Den indenrigspolitiske faktor Den udenrigspolitiske faktor VURDERING Den sociologiske faktor Den økonomiske-vidensakblige faktor Den indenrigspolitiske faktor Den udenrigspolitiske faktor Sammenfatning Udviklingen af demokratiseringsprocessen og indførelse af markedsøkonomien fortsætter Hvis ikke udviklingen af demokratiseringsprocessen og indførelse af markedsøkonomien fortsætter Konklusion Tillæg a: Bibliografi. Bilag 1: Kort over Kasakhstan og et kort med olie- gasrørledninger. Bilag 2: Kort miljø. Bilag 3: Infrastruktur. Bilag 4: Forsvarets størrelse. 3

5 1. INDLEDNING Opgave. På baggrund af en redegørelse for Kasakhstan strategiske kapacitet gennemføres dels en analyse af landets sikkerhedspolitiske situation, dels en vurdering af Kasakhstan fremtidige sikkerhedspolitiske muligheder Opgavediskussion 1. Af opgaven ses det at der skal tages udgangspunkt i Kasakhstans sikkerhedspolitiske situation. Besvarelsen tager udgangspunkt i en bred opfattelse af sikkerhedspolitik. Det er ikke kun militær sikkerhed det drejer sig om det er også økonomiske, politiske, miljømæssige og samfundsmæssige forhold. Opgave besvarelsen deles således op i tre faser: Redegørelse for Kasakhstans strategiske kapacitet. En analyse af Kasakhstans sikkerhedspolitiskesituation. En vurdering af Kasakhstans fremtidige sikkerhedspolitiske muligheder. Disse tre delopgaver skal ende en vurdering, som fremskriver de sikkerhedspolitiske udviklings tendenser for Kasakhstan. Redegørelsen for Kasakhstan strategiske kapaciteter beskrives ud fra følgende otte faktorer: Den historiske faktor. Den fysiske-geografiske faktor. Den økonomisk-videnskabelige faktor. Den kommunikationsmæssige faktor. Den sociologiske faktor. Den militære faktor. Den indenrigspolitiske faktor. Den udenrigspolitiske faktor. Redegørelsen ligger op til analysen ved at præsentere de faktuelle oplysninger, der er nødvendig for at understøtte og dokumentere de efterfølgende ræsonnementer og konklusioner. Dette betyder, at redegørelsen generelt skal beskrive både nuværende status og faktorernes udviklingstendenser således at analysen vil danne grundlag for den efterfølgende vurdering. Alle faktorer kan ikke behandles lige dybt derfor er der valgt at lægge vægt på følgende faktorer: Den sociologiske faktor, da det er vigtigt for Kasakhstan med den befolkningssammensætning landet har og fordi landet prøver gå at fra stat til nation. Den økonomisk-videnskablige faktor, da den indikere landets økonomiske situation og siger noget om landets indre stabilitet. Den indenrigspolitiske faktor, da landet står over for meget store udfordringer med mange udenlandske aktører på sidelinien. Landet skal også leve op til de krav der stilles fra udlandet. Den udenrigspolitiske faktor, da Kasakhstan har et meget stor potentiale ressourcemæssigt, der kun kan komme landet til gavn, hvis landet føre en udenrigspolitik, der er tilpasset omverden blandt andet OSCE, IMF, Verdensbanken osv. 1 FAK VEJSAM del I afsnit B side 2. 4

6 1.3. Metode. Studien gennemføre jf. FAK VEJSAM hvor det er valgt at redegørelsen og analysen gennemføres adskilt for derefter på denne baggrund gennemføre en vurdering som afsluttes med konklusion Kilder. Der er forsøgt anvendt et bredt udsnit af kilder både for at kontrollere validiteten men også relevansen. Se tillæg a. 2. REDEGØRELSE Den historiske faktor Historiens betydning for Kasakhstan sikkerhedspolitiske situation 2. Kasakhstan levede en noget omtumlet tilværelse før år I 1822 blev Kasakhstan påtvunget russisk administration. Da Rusland i 1861 ophævede stavnsbåndet flyttede mange russer til Kasakhstan for at tage ledig kasakhisk jord i besiddelse den jord normaderne hidtil havde levet af. I starten af 1900 tallet var der derfor flere hundrede tusinde slaviske (russiske og ukrainske) indvandrere i Kasakhstan. I 20 blev den sovjetisk autonome republik Kirgisistan dannet (russerne skelnede på det tidspunkt ikke mellem kirgiser og kasakker) og i 36 fik de status som fuldgyldige unionsmedlemmer af Sovjetunionen. Landbruget blev på det tidspunkt kollektiviseret for at afnomadisere kasakkerne, som skulle være bofaste. Det betød at 4 mio. kasakker i 26 var blevet til 2 mio. i 37 pga. sult, emigration og udrensning. Under Anden Verdenskrig blev store dele af Sovjetunionens sværindustri og flere videnskabelige institutter flyttet til bl.a. Kasakhstan. I de tidlige efterkrigsår fandt den første af mange sovjetiske atomprøvesprængninger sted i Kasakhstan. I 55 blev rumbasen Bajkonur opført i ørkenen øst for Aralsøen som russerne stadig benytter og i dag lejer for mio. US$ om året 3. Sovjetunionen iværksatte i 50 erne et landbrugsprogram, der skulle øge landbrugsproduktionen på Kasakhstans græsstepper. En storm i maj 63 ødelagde projektet; 6 mio. hektar landbrugsjord gik tabt. Som den sidste sovjetiske republik erklærede Kasakhstan sig som selvstændig den 16/ dage senere indgik 11 lande en aftale om at danne Sammenslutningen af Uafhængige Stater. Den russiske forkortelse er SNG og i NATO er det CIS. Kasakhstan og de andre CIS lande blev efter uafhængigheden optaget i OSCE med deraf følgende forpligtigelser. Den 10/12 97 flyttes hovedstaden fra Altamaty til Akmola, der omdøbes til Astana Den fysisk-geografiske faktor Beliggenhed, størrelse og form 5. Areal km 2 - fem gange større end Frankrig eller fire gange større end Texas. 2 DUS side Kasakhstans udenrigsminister Yerlan Idrisov, tale i udenrigsministeriet Eigtveds Pakhus den Janes Sentinel July December 2000 side 241 og EIU Country Profile 2000 side 10 5 DUS side

7 Kasakhstan ligger i Centralasien, syd for Rusland og Uralbjergene og nordvest for Kina. Se kort ovenfor og bilag Grænser, land-, sø- og luftadgangsveje. Der er ca km grænser 6, fordeling: Kina km Kirgisistan km Rusland km Turkmenistan 379 km Usbekistan km Alle vigtige veje går hovedsageligt fra syd mod nord. Der er kun ringe mulighed for transport fra øst mod vest. Der sejles en del på floder og indsøer, hvor de tre betydende floder er Ural-, Emba- og Sur Darja, som hovedsageligt går fra syd mod nord. Der er fire internationale lufthavne Almaty, Astana, Aktau og Atyrau. Der er ikke noget egentligt etableret jernbanenet. Rusland og Kasakhstan har aftalt og underskrevet en aftale om grænsen mellem de to lande ved Det Kaspiske Hav, som også omfatter råstofrettighederne 7. Der foreligger også en underskrevet grænseaftale med Kina, som specielt Kasakhstan er meget tifreds med 8. Kasakhstan er i gang med en tilsvarende proces med de resterende nabolande Nøgleområder 9. Det Kaspiske Hav og området nordøst derfor er nøgleområder pga. råolie. To andre områder er et i den nordøstlige del af landet, hvor verdens største og letteste tilgængelige 6 7 EIU Country Report July 2000 side 13 og EIU Country Profile 2000 side 19 8 Kasakhstans udenrigsminister Yerlan Idrisov, tale i udenrigsministeriet Eigtveds Pakhus den DUS side 21 og 22. 6

8 guldreserve er placeret samt et fornyelig opdaget område 10 i den sydlige del af Kasakhstan som indeholder olie, gas, guld og vanadium Klima og vejr 11. Kasakhstan har udpræget fastlandsklima, hvilket betyder der er store temperaturforskelle mellem sommer og vinter. Gennemsnitstemperaturen er i januar i Astana minus 17 o og i Almaty minus 6 o og juli henholdsvis 21 o og 24 o. I Kasakhstans ørken falder der omkring 100 mm. regn om året, hvor der i bjergene kan falde op til mm Fremtrædende terrænelementer 12. En stor del af landet består hovedsageligt af steppe, der er karakteriseret ved platoer med meget sparsomt bevoksning. I øst bliver steppen til bløde græsbevoksede bakker med nåleskov og i sydøst er der løvskov. Længere sydpå bliver steppen mere tørre og ørkenagtig. I øst og sydøst langs den kinesiske og kirgisiske grænse er der bjerge med tinder på over m Geografiske regioner 13. Indtil 97 var der er 19 regioner i Kasakhstan. Den 4 maj 97 reducerede præsidenten antallet til 14 regioner Den kommunikationsmæssige faktor Transport- og telekommunikationssystemer og disses tilslutninger til omverdenen. Vej- og jernbane infrastrukturen er lavet sådan at det begunstigede Rusland mest muligt, hvilket også gjaldt resten af infrastrukturen (piplines, EL, osv.). Jernbanen er det foretrukne godstransportmiddel på trods af den ringe udbredelse. Kasakhstans 14 transport og kommunikations infrastruktur er i dårlig forfatning. Med landets størrelse og form taget i betragtning er det dybt afhængig af det aldrende og dårligt vedligeholdte jernbanenet. Der er km. jernbane heraf km. dobbeltsporet og ca km. er EL. Rullende materiel og reservedele, som blev importeret fra Rusland og Ukraine før uafhængigheden, er kritiske forsyningsgenstande. Et kommende projekt fra EBRD 15 skal modernisere og udbedre en del af jernbanenettet. Kasakhstans veje er i en dårlig tilstand. I Kasakhstan ejer hver 5,7 pr. 100 indbygger 16 en bil, det er det højeste i central asien, men lav i forhold til vestlig standard. Infrastruktur se bilag 3. EL-nettet er delt i to, et net i syd og et nord, som ikke er integrerede. Der arbejdes på at integrere de to net. Regeringen har op gennem 90 erne forsøgt, at opbygge et rentabelt luftfartsvæsen, men efter kollapset af Kasakhstan Airline i 96 er det ikke lykkedes at retablere luftfartsvæsenet. Regeringen udlejer udvalgte lufthavne til udenlandske flyselskaber. 10 Jane s INTTELLIGENCE REVIEW side 11 DUS side DUS side EIU Contry Profile 2000 side EIU Country Profile European Bank for Reconstruktion and Development 16 EIU Country Profile 2000 side 16. 7

9 Alle Kasakhstans olie og gas eksport pipelines ender i Rusland 17 og giver Moskva kontrol over mængden (volumen) og prisen af Kasakhstans energieksport. I 93 blev der dannet et internationalt konsortium CPC 18 som skal bygge olie eksport pipelines for Rusland og Kasakhstan, de skal ende ved Sortehavet i den russiske havn Novorossisk. Pga. forsinkelser begyndte konstruktionen først i 99 og forventes ikke, at være operative før ultimo Med opdagelsen af det nye oliefelt 19 i Det Kaspiske Hav bliver Baku-Ceyhan pipeline meget vigtig og det er spørgsmål om den dimensioneret med tilstrækkelig kapacitet. Telefonnettet i Kasakhstan er i en meget dårlig forfatning. Der er 15 telefonlinier pr. 100 indbygger 20, hvor imod udviklede lande har minimum 40. Flere forsøg på at sælge statens telefonselskab til forskellige købere er alle mislykkedes. Der er 0,23 TV pr. indbygger. Alle internetudbyderes 21 linier skal rutes gennem et nyt stats registreringssystem for at give staten og sikkerhedsapparatet adgang til og kontrol med IT-informationer. De uafhængige medier har ytringsfrihed så lang tid de ikke krænker præsidenten eller parlamentet, krænkelse kan være ensbetydende med lukning Den sociologiske faktor Befolkningens størrelse og geografiske fordeling. Befolkning 22 : andet største land i CIS årige: 27% årige: 65% 65 - årige: 8% Befolkningstætheden er 6 indbyggere pr. km 2, hvor hovedparten af befolkningen 23 lever i den østlige del af landet. De fleste kasakker lever på landet fortrinsvis i syd. Russerne dominere det nordlige område. Ca. 60 % lever i byerne og for første gang siden 20 er der flere kasakker end russer henholdsvis 53,4 % og 35 % resten fordeler sig på forskellige folkeslag. Gennemsnitslevealderen er på 67,5 år (1996) Religiøse og etniske grupperinger 24. Kasakhstan er et multietnisk samfund, hvor Islam er den mest udbredte religion. De mange slaviske folk i Kasakhstan gør, at den kristne ortodokse kirke er den næst største. Der er få katolikker og protestanter. Ved selvstændigheden i 91 fandtes der næsten 100 forskellige folkegrupper, men efter selvstændigheden kommer der flere kasakker til landet mens flere af de andre befolkningsgrupper forlader Kasakhstan Sundhed 25. Kvaliteten i sundhedssektoren er faldet drastisk siden uafhængigheden pga. manglende (tilbageholdte) investeringer samt at mange læger og specialister er immigreret. Fra 89 til 17 Se bilag Caspian Pipeline Consortium EIU Country Profile 2000 side og DUS 23 EIU Country Profile 2000 side DUS side EIU Country Profile 2000 sid 14 og 15. 8

10 95 er antallet af læger pr indbygger faldet fra 40,9 til 37,6 og i samme periode faldt antallet af hospitalssengepladser fra 136 til 100 pr indbyggere. Regeringen brugte i 98 1,5 % af BNP på sundhedssektoren, et OECD-land bruger til sammenligning mere end 7 %. For at styre økonomien har regeringen ofte holdt midler til sundhedssektoren tilbage hvorfor Kasakhstan mangler medicin og udstyr. Der er udbrud af kolera og difteritis og fra steg forekomsten af smitte - og svampesygdomme med 95 % samt i samme periode steg antallet af tilfælde med smitsom syfilis 23 gange. Statistikkerne viser at antallet af kræfttilfælde målt i forhold til befolkningen størrelse er to til tre gange så stor som i nabolandene. Sundhedstilstande er værst på landet. Kasakker er tre gange mere udsat for at få tuberkulose end andre etniske grupper pga. deres fattige leveforhold Levestandard. Levestandarden har været støt faldende siden selvstændigheden og flertallet af befolkningen lever i fattigdom og der bliver øget forskel på befolkningsgrupperne. En lille elite, der støtter magthaverne bliver rigere. Pensionsalderen blev i 98 sat op for mænd 60 til 63 og for kvinder fra 55 til 58 år Oplysning og uddannelse 26. Der er 11 års obligatorisk skolegang og børnene begynder i skolen, når de er syv år gamle. Skolen er opdelt i en grundskole af fire års varighed og en sekundær skole af syv års varighed og kun 83 % gennemfører den sidste del af skoleuddannelsen. I skolen gennemføres mere end halvdelen af undervisningen på russisk. På universiteterne er russisk det mest udbredte sprog. Russerne i Kasakhstan er generelt bedre uddannet end kasakkerne Den økonomisk-videnskabelige faktor Fødevareproduktion, produktionsmidler og ressourcer 27. Hvede er den dominerende afgrøde, og i syd, hvor markerne kunstvandes, dyrkes der ligeledes sukkerroer, ris, tobak, grønsager og frugt. Efter selvstændigheden er 80 % af landbrugsjorden blevet overført til private ejere, men landbrugets produktivitet er forholdsvis ringe pga. dårlige lagerforhold, mangel på såsæd og en ringe maskinpark. Kasakkernes traditionelle levevej er dyrehold som kvæg, får, geder, kameler og heste, der giver kød, huder, uld, mælk og andre mejeri produkter,. I 97 var landbrugets andel af BNP 13 % og i 95 beskæftigede landbruget 22 % af landets befolkning Energiproduktion og ressourcer 28. Kasakhstan er velforsynet med natur ressourcer i form af mineraler og fossilt brændstof. Oliereserverne er kun ganske lidt udnyttet, men Kasakhstan er ikke selv istand til at raffinere sin årolie, eftersom der ikke går rørledninger mellem oliefelterne i landets østlige ende og raffinaderierne i vest. Raffinaderierne blev bygget til at raffinere olie fra Sibirien, hvilket betyder at olieledninger kommer nordfra. Derfor må Kasakhstan importere russisk rå- 26 DUS side 7 og DUS side DUS side 19, 21 og 22. 9

11 olie og forarbejde den, samtidig med at landets egen råolie sælges til Rusland. Der er tre olieraffinaderier i landet der havde et meget hårdt år i Oliefeltet Tengiz (opdaget i 79) menes at indeholde mellem seks og syv milliarder tønder råolie, som ligger dybt nede i undergrunden. I 90 blev olieselskabet Chevron pga. sin bedre teknologi og udstyr inddraget i forhandlingerne om udvindingen. I 97 gik et konsortium i gang med anlægge en ny olierørledning på km. fra Tengizfeltet over russisk land til en havn ved Sortehavet. Olierørledningen skulle være færdig i 99, men den er stadig ikke oppe på fuld kapacitet. Rusland, Chevron og staten Kasakhstan ejer 60 % af konsortiet resten er solgt til andre investorer bl.a. arabiske lande. Kina er i færd med ligge en rørledning til udførsel af råolie og gas til Kina fra nogle felter i det nordlige og vestlige Kasakhstan. I brugtagning forventes omkring år I Kasakhstans del af Det Kaspiske Hav er det opdaget et meget stort oliefelt, der vurderes, at kunne give mere end 6 gange det den største kilde i Tengizfeltet giver. Eksisterende og planlagte olie- og gasrørledninger se bilag Råmaterialer til industrien. Kasakhstan er rig på kul, olie, naturgas, bly, kobber, jern, uran, krom, zink, wolfram, mangan og andre mineraler og desuden har landet verdens største guldreserver Industriproduktion. Den kasakhstanske industri var den tredje største i Sovjetunionen, men i dag fremtræder den som forældet, miljøfarlig og meget dårligt tilpasset nutidens behov. Det er sværindustrien der dominerer bl.a. våbenindustri, fremstilling af maskiner og maskindele. Der er en stor kemisk, petrokemisk (Russisk olie) industri og en tekstilindustri af en vis størrelse. Udviklingen går mod, at en stor del af industrien bliver omstillet til udvindingen af de mange natur ressourcer landet besidder Handel. Kasakhstans vigtigste handelspartner er på eksport siden Rusland, Ukraine og Usbekistan og på import siden er det Rusland og andre tidligere sovjetrepublikker samt Kina. Vigtigste eksportvarer er olie, metaller, kemikalier, kul, korn, uld, kød og de vigtigste importvarer er maskiner, maskindele, olie, gas og forbrugsvarer. Myndighederne forsøger at øge produktionen af forbrugsvarer, så importen af disse mindskes. Kasakhstan besidder et stort handels potentiale i form af olie dog er det største problem udvindingen og transporten Arbejdskraft. Andel af beskæftigede i sektorer i 95 i %: Landbruget 22 Industri 22 Handel, service og andet 56 Arbejdsløsheden var i 98 på 13,7% og i 99 på 6,6% Økonomisk struktur og finanser. I 99 var BNP pr. indbygger US$. BNP fordelte sig i 99 med 10 % på landbrug, 30 % på industri og 60 % på service. 29 EIU Country Report July 2000 side

12 Da den russiske centralbank i erklærede alle rubelsedler fra før 93 for ugyldige, indførte Kasakhstan sin egen valuta, tenge, (100 tenge = 6,25 DKK, april 99) og indledte en langsommelig privatiseringsproces af de statslige virksomheder. Dette var ikke nogen let opgave, da der i landet kun var ganske få vestlig uddannede økonomer og det hele skulle bygges op fra bunden. I 93 var inflationen på 2000 % for at falde til 12 % i 97. Midt i 90 erne nåede økonomien bunden, men aftalen med CPC om oliepipeline fra Tengis-feltet betyder at der er mulighed for at eksportere olie i mange år. Økonomien rettede sig først i 99 pga. oliepriserne steg, et godt høstudbytte samt at Kasakhstan devaluerede tengen med 30 % Den militære faktor Opgaver og koncepter for de væbnede styrker 32. Efter selvstændigheden i 91 iværksatte landet en udvikling af de væbnede styrker delt op i tre fase. Den første fase blev afsluttet i 92 med opbygningen af en central militær administration, C2, og støtte service. Fase 2 ( 93 96) koncentrerede sig om reorganisering af hærenhederne og nøgle formationer. I 97 blev fase 3 iværksat for at modernisere Kasakhstans forsvar og gøre det til en professionel styrke, men denne proces er endnu ikke afslutte. I 95 blev der vedtaget en ny doktrin, der bl.a. skulle støtte den kollektive sikkerhed indenfor rammen af CIS og styrke forholdet til Kina, Tyskland, Tyrkiet og USA samt at Kasakhstans væbnede styrker hovedsageligt er defensive. Kasakhstan var det første CIS-land der underskrev SALT 1-aftalen og som følge heraf blev alle A-våben fjernet eller demonteret i 95. Den 10 februar 2000 blev underskrevet nok en ny militær doktrin med det formål at kunne svare på terror og religiøse ekstremister endvidere betyder den nye doktrin at Kasakhstan vil deltage i FN fredsskabende operationer. En bilateral aftale om at sikre den Russiske - Kasahkstanske grænse blev underskrevet oktober 95 som en del af CIS joint external border protection policy. En ny afdeling af føderale grænsetroper er etableret tidligere i år, hvis hovedformål er at overvåge migranter, drug traficking og transborder crime Kommandoforhold og relation til det politiske niveau. Præsidenten er øverstbefalende 33 for alle styrker. Republikanergarden er sammen med Regeringsgarden direkte underlagt præsidenten og er hans livvagt. Forsvaret 34 er underlagt forsvarsministeriet sammen med grænsetropperne, der har til opgave at kontrollere grænserne og bekæmpe narkotika- og våbensmugling. Sikkerhedsstyrkerne er underlagt indenrigsministeren, som har til opgave opretholde ro, orden og bekæmpe uroligheder Størrelse, organisation og materiel. Se bilag Uddannelsesmæssige og logistiske forhold. Der er 31 måneders værnepligtigt. 31 DUS side Jane s Intelleigence Review voluem 12 nr. 9 september 2000 side DUS side Mitlitarty Balance side

13 Kasakhstan har som det eneste central asiatiske land oprettet et center for strategiske studier. Uddannelsesforholdene er utilstrækkelige, hvilket betyder at Kasakhstan samarbejder med Rusland om uddannelsen af specialister mens Rusland sender deres kadetter til Kasakhstan Den indenrigspolitiske faktor Nationale interesser og målsætning. Efter selvstændigheden opstillede Præsident tre mål 36 for den nye stat: Indføre demokrati, overgår til markedsøkonomi og udvikle og styrke kasakkernes sprog og kultur, uden derved at diskriminere andre folkegrupper i landet. Endvidere har regeringen iværksat en kampagne mod korruption og organiseret kriminalitet Regering og administration. Kasakhstan 38 har siden 91 været ledet af Præsident Nursultan Nasarbajev der var tidligere partisekretær for kommunistpartiet i sovjetrepublikken Kasakhstan sammen med regeringen den øverste sovjet, der blev siddende frem til 93. Her ledede præsidenten landet pr. dekret frem til det første frie parlamentsvalg i marts 94, der blev kendt ugyldigt. Ved folkeafstemning i 95 stemte 95% ja til at forlænge præsidentens periode frem til år 2000 samtidigt blev der stemt ja til en ny forfatning, der gav præsidenten mere magt og satte lovgivningsapparatet ud på en sidelinie. Den nye forfatning betød, at der ikke længere skulle være en vicepræsident, og at der til parlamentet skulle vælges to kamre - overhuset senatet og underhuset majlis - med henholdsvis 47 og 77 medlemmer. Nursultan Nasarbajev blev genvalgt ved valget i januar 99, der først skulle være afholdt i Politiske partier og interessegrupper. Der er følgende partier 39 : Folkets Enhedsparti, Kommunist Partiet, Socialistpartiet, Det Republikanske Parti Azat, Azamat (Citizenchip/Borgerne). Der er følgende registrerede interessegrupper 40 : Kasakhstans internationale Bureau for Menneskerettigheder. Almaty Helsinki Comite. 35 Janes Seninel July December 2000 side DUS side EIU Country Report July 2000 side EIU Country Report July 2000 side 4 og 7, DUS side 13 og DUS side 14, EIU Country Profile 2000 side Janes Seninel July December 2000 siden

14 Stabilitet. Lander er stabilt pga. af et stærkt præsident system, men befolkningen nyde ikke den samme frihed som andre nationer i CIS. Stabiliteten skyldes også et godt naboskab med de omkring liggende lande. Der er ikke nogen reel trussel fra noget oppositionsparti mod præsidenten og hans regering. Præsidenten kontrollere medierne og hvem der må opstille til valgene samt han har et stramt greb om CEC 41. Der er mange etniske minoriteter i landet fordelt med hovedparten på kasakker og russer. Det er hele tiden en balancegang at tilfredsstille disse etniske gruppe og holde dem i ro Miljø. Der er mange radioaktive og giftige områder, som er opstået i forbindelse med forsvarsindustri, sværindustri og testområderne over hele landet med deraf følgende skade på befolkningen og herunder er flere tusinde hektar jord blevet radioaktivt omkring A- testområdet Semipalatinsk i det nordøstlige Kasakhstan. Se bilag 2. Floddalene Amu og Syr er ved at tørre ud pga. kunstvanding, vand der ellers ville være endt i Aral søen. Vandstanden er derfor faldet hurtigt og søen er nu delt i to Den udenrigspolitiske faktor Forholdet til relevante eksterne aktører (fx stater og organisationer) 43. Kasakhstan er stadig meget knyttet til Rusland økonomisk og politisk, men der et godt forhold til naboerne i syd, især til Kirgisistan og Usbekistan er der et tæt samarbejde på områderne økonomi, sikkerhedspolitik, handel, told og visumspørgsmål. Rusland har endnu stor indflydelse på Kasakhstans olie og gas eksport. USA og andre vestlige aktører begynder at spille en større rolle pga. investeringer i olie-, gas- og mineralindustrien. En anden aktør er Kina, der har købt rettighederne til udvinding fra to oliefelter. En olie- og gasledning er under konstruktion til Kina, som er finansieret af Kina. Kina og Rusland har i 90erne indgået en del meget tætte og forsonlige aftaler for at undgå at blive udspillet mod de centralasiatiske lande ANALYSE 3.1. Den historiske faktor. Det er kun den moderne historie, der er beskrevet og den kan principielt deles i to nemlig fra 90 og bagud og fra 91 og frem (selvstændigheden). Kasakhstan har siden 1730, hvor Rusland blev spurgt om de vil beskytte Kasakhstan mod angreb fra mongolerne og andre angrebslystne lande, været påvirket af Rusland og er det stadig. Det betød, da stavnsbåndet i Rusland blev ophævet i 1861, at mange russere flyttede til Kasakhstan for at dyrke den jord normaderne normalt levede af. Dette (Kommunismen) var katastrofalt for normaderne. Kasakhstan var gennem hele Stalin-tiden losseplads for Sovjetunionens uønskede etniske grupper. Det betyder, at der i mange år har været flere russer end kasakker i landet. Dette er ikke tilfældet længere pga. af Sovjetunionens sammenbrud, demokratiseringsproces, indførelse af markedsøkonomi osv. i de omkring liggende tillige sovjet republikker. Dette har medført at mange er flyttet tilbage til deres oprindelige hjemland. Under og efter 2. verdenskrig blev Kasakhstan til et land med meget sværindustri udflytning af 41 Central Electoral Commission 42 Janes Sentinel July December 2000 side 248 & DUS side DUS side & EIU Country Profile 2000 side Anja Nielsen, Århus Universitet. 13

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Kim Frederichsen Cand.mag., Ph.d. stipendiat, ToRS, Københavns Universitet Christiansborg 15. november 2013 Opbygning Et kort tilbageblik

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

Strukturtilpasning i Zimbabwe

Strukturtilpasning i Zimbabwe Strukturtilpasning i Zimbabwe Fra hyperinflation til fremgang, Zimbabwe 2009 AF OLE MOS, U-LANDSIMPORTEN Strukturtilpasningsprogrammerne blev indført for at rette op på Zimbabwes økonomi, der allerede

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Europa, Rusland og EU. Forelæser Karsten Jakob Møller Senioranalytiker & Generalmajor (pens.) Dansk Institut for internationale Studier (DIIS)

Europa, Rusland og EU. Forelæser Karsten Jakob Møller Senioranalytiker & Generalmajor (pens.) Dansk Institut for internationale Studier (DIIS) Europa, Rusland og EU Forelæser Karsten Jakob Møller Senioranalytiker & Generalmajor (pens.) Dansk Institut for internationale Studier (DIIS) Det internationale system - Gammel og ny verdensorden Bipolaritet

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger Handelspolitikken som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Indholdsfortegnelse Forord 9 Per Boje Danmarks tredje samhandelspartner 1945-1960

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

STRATEGISK OMRÅDESTUDIE KALININGRAD OBLAST

STRATEGISK OMRÅDESTUDIE KALININGRAD OBLAST FORSVARSAKADEMIET VUT II/L 2000/2001 Kaptajnløjtnant P. M. Petersen STRATEGISK OMRÅDESTUDIE KALININGRAD OBLAST UKLASSIFICERET Titelblad...1 Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...4 1.1. Resume...4 1.2.

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling DECEMBER 2008 LANDEANALYSER Bosnien-Hercegovina Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling Den økonomiske udvikling Forventet fald i væksten Dansk Erhverv forventer en økonomisk vækst i Bosniens

Læs mere

FORSVARSAKADEMIET VUT II/L STK 2000/2001 KN A.A. Bang NOVEMBER 2000 STRATEGISK OMRÅDESTUDIE PAKISTAN

FORSVARSAKADEMIET VUT II/L STK 2000/2001 KN A.A. Bang NOVEMBER 2000 STRATEGISK OMRÅDESTUDIE PAKISTAN FORSVARSAKADEMIET VUT II/L STK 2000/2001 KN A.A. Bang NOVEMBER 2000 STRATEGISK OMRÅDESTUDIE PAKISTAN Resumé. Denne strategiske områdestudie behandler Pakistan og indeholder en redegørelse for Pakistans

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk Råvarepriserne er faldende Råvarepriserne er over de seneste måneder faldet. Faldet skyldes en kombination af faldende energipriser, udsigt til normal høst samt en stagnerende produktion i verdensøkonomien.

Læs mere

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Udgivet på Ræson ( http://raeson.dk/ ) Hjem > Flyt fokus: Demokratiske valg løser ikke Afrikas problemer FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Der er for meget fokus på kritisable

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

STRATEGISK OMRÅDESTUDIE

STRATEGISK OMRÅDESTUDIE FORSVARSAKADEMIET OKTOBER 2001 VUT II/L-STK 2001/2002 KL K. HEDEGAARD KN A.O. JENSEN KN J.A.E. THYGESEN STRATEGISK OMRÅDESTUDIE USA FORSVARSAKADEMIET OKTOBER 2001 VUT II/L-STK 2001/2002 STRATEGISK OMRÅDESTUDIE

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INVITATION. In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think!

INVITATION. In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think! INVITATION In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think! Export Seminar about the Russian Market, Opportunities, Trends, Financing and Bottlenecks. October 22 nd & 23 rd, 2012 Copenhagen

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Pengestrømme mellem Grønland og Danmark. Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen

Pengestrømme mellem Grønland og Danmark. Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen Pengestrømme mellem Grønland og Danmark Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen Pengestrømme mellem Grønland & Danmark Størstedelen af alle pengestrømme

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor?

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 1 / 20 Planen 1 Hvad er produktivitetsvækst?

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Den 17. september 1992 satte Elisabeth Arnold fokus på det væsentlige og meget omtalte problem om den fremtidige udvikling af EF-samarbejdet,-

Læs mere

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader

Læs mere

Købekraften i Polen. Den Danske Ambassade i Warszawa, Polen. 4. juni, 2013

Købekraften i Polen. Den Danske Ambassade i Warszawa, Polen. 4. juni, 2013 Købekraften i Polen Den Danske Ambassade i Warszawa, Polen 4. juni, 2013 Agenda Overblik Fordomme/selvopfattelse Polen kontrasternes land Økonomiske nøgletal Markedsmuligheder Kulturforskelle Vi kan hjælpe

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold:

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Folkeskolens afgangsprøve Maj 2009 - facitliste Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/23 G3 Indledning Århus Århus er den største by i Jylland. Byen har 228.000

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005

Dato: 31. oktober 2005 TP1PT Arbejdspapiret DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/lho

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

STRATEGISK OMRÅDESTUDIE

STRATEGISK OMRÅDESTUDIE FORSVARSAKADEMIET 2000-11-27 VUT-II/L, STK 2000/2001 Kaptajn John Buur Christiansen STRATEGISK OMRÅDESTUDIE Rumænien Serbien- Montenegro Sortehavet Makedonien Tyrkiet Grækenland UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET

Læs mere

THE QUEST FOR OIL. Game Guide

THE QUEST FOR OIL. Game Guide Game Guide THE QUEST FOR OIL Et computerspil der har som generelt mål at give en detaljeret indføring i geografiske forhold og den globale olieindustri. Sådan vinder du i Quest for Oil Du kan både spille

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

Den korte vækst. En parantes i menneskets historie? NOAHs Forlag

Den korte vækst. En parantes i menneskets historie? NOAHs Forlag Den korte vækst En parantes i menneskets historie? Forestillingen om vækst er noget nyt i menneskehedens historie. Det er en myte, at vækst historisk set skulle være forudsætningen for et stærkt og levedygtigt

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

TYRKIET UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

TYRKIET UDFORDRINGER OG MULIGHEDER TYRKIET UDFORDRINGER OG MULIGHEDER AGENDA Kort præsentation af NEPTUN TRANSPORT A/S Fakta om Tyrkiet Produktion, Transport & Logistik i Tyrkiet Industricentre i Tyrkiet Transport / infrastruktur Logistik

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

STRATEGISK OMRÅDESTUDIE MAROKKO

STRATEGISK OMRÅDESTUDIE MAROKKO FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2003/2004 KN J. U. B. LISE KN J. V. JAKOBSEN KL L. J. JENSEN OKTOBER 2003 STRATEGISK OMRÅDESTUDIE MAROKKO På baggrund af en

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fakultet for strategi og Militære Operationer VUT II/l-STK 2004/2005 Kaptajn H.B. Callisen Kaptajn C.B. Nielsen Oktober 2004

UKLASSIFICERET. Fakultet for strategi og Militære Operationer VUT II/l-STK 2004/2005 Kaptajn H.B. Callisen Kaptajn C.B. Nielsen Oktober 2004 Fakultet for strategi og Militære Operationer VUT II/l-STK 2004/2005 Kaptajn H.B. Callisen Kaptajn C.B. Nielsen Oktober 2004 STRATEGISK LANDESTUDIE Tyrkiet Bosporusstrædet, der adskiller Tyrkiets europæiske

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. december 2007 EU s udvidelse Kommissionen vedtog i november 2007 den

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

PRÆSENTATION OM TYRKIET AF DET DANSKE UDENRIGSMINISTERIUM

PRÆSENTATION OM TYRKIET AF DET DANSKE UDENRIGSMINISTERIUM PRÆSENTATION OM TYRKIET AF DET DANSKE UDENRIGSMINISTERIUM INDHOLDSFORTEGNELSE Landefakta Historie Indenrigspolitik Udenrigspolitik Økonomi Tyrkiet og EU LANDEFAKTA Hovedstad Ankara (ca. 4,8 mio.) Største

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 1 Tale Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 Klausuleret til 31. august kl. 17 Kære studerende, Mine damer og herrer Tak for invitationen

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

-udledning fra det samlede danske forbrug

-udledning fra det samlede danske forbrug Faktaark, oktober 2014 Resumé af "Measuring Denmark's Emissions" fra det samlede danske forbrug fra det samlede danske forbrug Danmark har forpligtet sig til ambitiøse mål for at begrænse udledningen af

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Fossil-Smackover-Multi-Well-JV. Projekt navn: www.useb.dk. www.fossiloil.com. www.choiceexploration.com

Fossil-Smackover-Multi-Well-JV. Projekt navn: www.useb.dk. www.fossiloil.com. www.choiceexploration.com www.useb.dk www.fossiloil.com www.choiceexploration.com Der udbydes hermed et spændende olie projekt i Alabama bestående af 2 kilder, som skal bores til en dybde af 14.500 fod. Projekt navn: Fossil-Smackover-Multi-Well-JV

Læs mere

Workshop: EU og EU s rolle i verden

Workshop: EU og EU s rolle i verden Institut for Statskundskab Workshop: EU og EU s rolle i verden Anders Wivel, ph.d. Lektor, studieleder Institut for Statskundskab Københavns Universitet Dias 1 Anders Wivel Forsker i international politik,

Læs mere