FORSVARSAKADEMIET NOVEMBER 2000 VUT II/L-STK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSVARSAKADEMIET NOVEMBER 2000 VUT II/L-STK"

Transkript

1 FORSVARSAKADEMIET NOVEMBER 2000 VUT II/L-STK 2000/2001 Strategisk Områdestudie Kasakhstan KN Jan Johansen

2 RESUMÉ. Den strategiske områdestudie for Kasakhstan indeholder en redegørelse for landets strategiske kapaciteter, en analyse af landets aktuelle sikkerhedspolitiske situation og en vurdering af landets fremtidige sikkerhedspolitiske muligheder. Kasakhstan er en ung selvstændig republik med en meget kort historie, men med store påvirkninger fra tiden som en sovjetrepublik specielt Sovjetunionens anvendelse af Kasakhstan som et forsøgsland og etnisk losseplads. Landet er meget stort med en meget lille befolkningstæthed og der er lige fra frodigt landbrugs jord, golde ørkenområde til bjergområde. Kasakhstans transportinfrastruktur er i en meget dårlig stand, hvilket har stor betydning for varernes bevægelse i landet. Det er et område der arbejdes med at få udbedret og udviklet. Et stort aktiv for Kasakhstan er olie og gas udvindingen med deraf følgende eksport muligheder, dog kræves en udbygning af olie- gasrørledningsnettet. Kommunikationsnettet er ligeledes i en dårlig stand og utilstrækkelig både i kapacitet og udbredelse. Under den sociologiske faktor fastslås blandt andet, at Kasakhstan er et multi etnisk samfund hvilket går ud over nationalitets følelsen. Et område som Kasakhstan skal arbejde med i fremtiden er en gennemgribende udvikling indenfor folkesundheden samtidig med at befolkningens generelle levestandard skal forbedres betragteligt for at sikre fortsat udvikling i landet. Kasakhstan har et meget stort økonomisk potentiale i form af arbejdskraft og natur ressourcer, der skal udnyttes optimalt for at få fuld udbytte og ind til i dag er det lykkes meget godt, for eksempel har landet fået sin egen levedygtige valuta. Af den militære faktor ses det, at landet ikke udgør nogen offensiv trussel, da det generelt er ældre russisk materiel, der er stillet til rådighed for de væbnede styrker. Denne faktor viser også at der indgås alliancer med mange af nabolandene i regionen. Indenrigspolitisk er Kasakhstan det land, der er kommet længst med demokratiseringsprocessen af de tidligere Sovjetrepublikker. Det er ikke ensbetydende med at der er demokrati og indført markedsøkonomi, men at landet på vej i en langsom frem ad skridende proces, der skal kontrolleres og styres meget præcist for at processen bliver på det rigtige spor. Det vurderes, at landet er meget stabilt på grund af en stram topstyring. Kasakhstan er præget af meget forurening, hvilket betyder, at der skal arbejdes med at få miljøet rettet op i særdeleshed de kemiske og radioaktive forurenede områder. Kasakhstan er stadig meget tæt knyttet til Rusland, men har lavet flere samarbejds- og partnerskabsaftaler med andre aktører blandt andet EU og USA. Kina er også med på banen som en aktør og Kina har et godt forhold til Rusland, da de begge har store interesser i Kasakhstan. Med baggrund i redegørelsen udarbejdes analysen og ud fra den vurderingen. Vurderingen ligger op til to scenarier, hvor der i konklusionen peges på den mest sandsynlige fremtidige sikkerhedspolitiske udvikling for Kasakhstan som er fortsat udvikling af demokratiseringsprocessen og indførelse af markedsøkonomi. 1

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Resumé... 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING Opgave Opgavediskussion Metode Kilder REDEGØRELSE Den historiske faktor Historiens betydning for Kasakhstan sikkerhedspolitiske situation Den fysisk-geografiske faktor Beliggenhed, størrelse og form Grænser, land-, sø- og luftadgangsveje Nøgleområder Klima og vejr Fremtrædende terrænelementer Geografiske regioner Den kommunikationsmæssige faktor Transport- og telekommunikationssystemer og disses tilslutninger til omverdenen Den sociologiske faktor Befolkningens størrelse og geografiske fordeling Religiøse og etniske grupperinger Sundhed Levestandard Oplysning og uddannelse Den økonomisk-videnskabelige faktor Fødevareproduktion, produktionsmidler og ressourcer Energiproduktion og ressourcer Råmaterialer til industrien Industriproduktion Handel Arbejdskraft Økonomisk struktur og finanser Den militære faktor Opgaver og koncepter for de væbnede styrker Kommandoforhold og relation til det politiske niveau Størrelse, organisation og materiel Uddannelsesmæssige og logistiske forhold Den indenrigspolitiske faktor Nationale interesser og målsætning Regering og administration Politiske partier og interessegrupper Stabilitet Miljø Den udenrigspolitiske faktor

4 Forholdet til relevante eksterne aktører (fx stater og organisationer) ANALYSE Den historiske faktor Den fysiske-geografiske faktor Den kommunikationsmæssige faktor Den sociologiske faktor Den økonomisk-videnskabelige faktor Den militære faktor Den indenrigspolitiske faktor Den udenrigspolitiske faktor VURDERING Den sociologiske faktor Den økonomiske-vidensakblige faktor Den indenrigspolitiske faktor Den udenrigspolitiske faktor Sammenfatning Udviklingen af demokratiseringsprocessen og indførelse af markedsøkonomien fortsætter Hvis ikke udviklingen af demokratiseringsprocessen og indførelse af markedsøkonomien fortsætter Konklusion Tillæg a: Bibliografi. Bilag 1: Kort over Kasakhstan og et kort med olie- gasrørledninger. Bilag 2: Kort miljø. Bilag 3: Infrastruktur. Bilag 4: Forsvarets størrelse. 3

5 1. INDLEDNING Opgave. På baggrund af en redegørelse for Kasakhstan strategiske kapacitet gennemføres dels en analyse af landets sikkerhedspolitiske situation, dels en vurdering af Kasakhstan fremtidige sikkerhedspolitiske muligheder Opgavediskussion 1. Af opgaven ses det at der skal tages udgangspunkt i Kasakhstans sikkerhedspolitiske situation. Besvarelsen tager udgangspunkt i en bred opfattelse af sikkerhedspolitik. Det er ikke kun militær sikkerhed det drejer sig om det er også økonomiske, politiske, miljømæssige og samfundsmæssige forhold. Opgave besvarelsen deles således op i tre faser: Redegørelse for Kasakhstans strategiske kapacitet. En analyse af Kasakhstans sikkerhedspolitiskesituation. En vurdering af Kasakhstans fremtidige sikkerhedspolitiske muligheder. Disse tre delopgaver skal ende en vurdering, som fremskriver de sikkerhedspolitiske udviklings tendenser for Kasakhstan. Redegørelsen for Kasakhstan strategiske kapaciteter beskrives ud fra følgende otte faktorer: Den historiske faktor. Den fysiske-geografiske faktor. Den økonomisk-videnskabelige faktor. Den kommunikationsmæssige faktor. Den sociologiske faktor. Den militære faktor. Den indenrigspolitiske faktor. Den udenrigspolitiske faktor. Redegørelsen ligger op til analysen ved at præsentere de faktuelle oplysninger, der er nødvendig for at understøtte og dokumentere de efterfølgende ræsonnementer og konklusioner. Dette betyder, at redegørelsen generelt skal beskrive både nuværende status og faktorernes udviklingstendenser således at analysen vil danne grundlag for den efterfølgende vurdering. Alle faktorer kan ikke behandles lige dybt derfor er der valgt at lægge vægt på følgende faktorer: Den sociologiske faktor, da det er vigtigt for Kasakhstan med den befolkningssammensætning landet har og fordi landet prøver gå at fra stat til nation. Den økonomisk-videnskablige faktor, da den indikere landets økonomiske situation og siger noget om landets indre stabilitet. Den indenrigspolitiske faktor, da landet står over for meget store udfordringer med mange udenlandske aktører på sidelinien. Landet skal også leve op til de krav der stilles fra udlandet. Den udenrigspolitiske faktor, da Kasakhstan har et meget stor potentiale ressourcemæssigt, der kun kan komme landet til gavn, hvis landet føre en udenrigspolitik, der er tilpasset omverden blandt andet OSCE, IMF, Verdensbanken osv. 1 FAK VEJSAM del I afsnit B side 2. 4

6 1.3. Metode. Studien gennemføre jf. FAK VEJSAM hvor det er valgt at redegørelsen og analysen gennemføres adskilt for derefter på denne baggrund gennemføre en vurdering som afsluttes med konklusion Kilder. Der er forsøgt anvendt et bredt udsnit af kilder både for at kontrollere validiteten men også relevansen. Se tillæg a. 2. REDEGØRELSE Den historiske faktor Historiens betydning for Kasakhstan sikkerhedspolitiske situation 2. Kasakhstan levede en noget omtumlet tilværelse før år I 1822 blev Kasakhstan påtvunget russisk administration. Da Rusland i 1861 ophævede stavnsbåndet flyttede mange russer til Kasakhstan for at tage ledig kasakhisk jord i besiddelse den jord normaderne hidtil havde levet af. I starten af 1900 tallet var der derfor flere hundrede tusinde slaviske (russiske og ukrainske) indvandrere i Kasakhstan. I 20 blev den sovjetisk autonome republik Kirgisistan dannet (russerne skelnede på det tidspunkt ikke mellem kirgiser og kasakker) og i 36 fik de status som fuldgyldige unionsmedlemmer af Sovjetunionen. Landbruget blev på det tidspunkt kollektiviseret for at afnomadisere kasakkerne, som skulle være bofaste. Det betød at 4 mio. kasakker i 26 var blevet til 2 mio. i 37 pga. sult, emigration og udrensning. Under Anden Verdenskrig blev store dele af Sovjetunionens sværindustri og flere videnskabelige institutter flyttet til bl.a. Kasakhstan. I de tidlige efterkrigsår fandt den første af mange sovjetiske atomprøvesprængninger sted i Kasakhstan. I 55 blev rumbasen Bajkonur opført i ørkenen øst for Aralsøen som russerne stadig benytter og i dag lejer for mio. US$ om året 3. Sovjetunionen iværksatte i 50 erne et landbrugsprogram, der skulle øge landbrugsproduktionen på Kasakhstans græsstepper. En storm i maj 63 ødelagde projektet; 6 mio. hektar landbrugsjord gik tabt. Som den sidste sovjetiske republik erklærede Kasakhstan sig som selvstændig den 16/ dage senere indgik 11 lande en aftale om at danne Sammenslutningen af Uafhængige Stater. Den russiske forkortelse er SNG og i NATO er det CIS. Kasakhstan og de andre CIS lande blev efter uafhængigheden optaget i OSCE med deraf følgende forpligtigelser. Den 10/12 97 flyttes hovedstaden fra Altamaty til Akmola, der omdøbes til Astana Den fysisk-geografiske faktor Beliggenhed, størrelse og form 5. Areal km 2 - fem gange større end Frankrig eller fire gange større end Texas. 2 DUS side Kasakhstans udenrigsminister Yerlan Idrisov, tale i udenrigsministeriet Eigtveds Pakhus den Janes Sentinel July December 2000 side 241 og EIU Country Profile 2000 side 10 5 DUS side

7 Kasakhstan ligger i Centralasien, syd for Rusland og Uralbjergene og nordvest for Kina. Se kort ovenfor og bilag Grænser, land-, sø- og luftadgangsveje. Der er ca km grænser 6, fordeling: Kina km Kirgisistan km Rusland km Turkmenistan 379 km Usbekistan km Alle vigtige veje går hovedsageligt fra syd mod nord. Der er kun ringe mulighed for transport fra øst mod vest. Der sejles en del på floder og indsøer, hvor de tre betydende floder er Ural-, Emba- og Sur Darja, som hovedsageligt går fra syd mod nord. Der er fire internationale lufthavne Almaty, Astana, Aktau og Atyrau. Der er ikke noget egentligt etableret jernbanenet. Rusland og Kasakhstan har aftalt og underskrevet en aftale om grænsen mellem de to lande ved Det Kaspiske Hav, som også omfatter råstofrettighederne 7. Der foreligger også en underskrevet grænseaftale med Kina, som specielt Kasakhstan er meget tifreds med 8. Kasakhstan er i gang med en tilsvarende proces med de resterende nabolande Nøgleområder 9. Det Kaspiske Hav og området nordøst derfor er nøgleområder pga. råolie. To andre områder er et i den nordøstlige del af landet, hvor verdens største og letteste tilgængelige EIU Country Report July 2000 side 13 og EIU Country Profile 2000 side 19 8 Kasakhstans udenrigsminister Yerlan Idrisov, tale i udenrigsministeriet Eigtveds Pakhus den DUS side 21 og 22. 6

8 guldreserve er placeret samt et fornyelig opdaget område 10 i den sydlige del af Kasakhstan som indeholder olie, gas, guld og vanadium Klima og vejr 11. Kasakhstan har udpræget fastlandsklima, hvilket betyder der er store temperaturforskelle mellem sommer og vinter. Gennemsnitstemperaturen er i januar i Astana minus 17 o og i Almaty minus 6 o og juli henholdsvis 21 o og 24 o. I Kasakhstans ørken falder der omkring 100 mm. regn om året, hvor der i bjergene kan falde op til mm Fremtrædende terrænelementer 12. En stor del af landet består hovedsageligt af steppe, der er karakteriseret ved platoer med meget sparsomt bevoksning. I øst bliver steppen til bløde græsbevoksede bakker med nåleskov og i sydøst er der løvskov. Længere sydpå bliver steppen mere tørre og ørkenagtig. I øst og sydøst langs den kinesiske og kirgisiske grænse er der bjerge med tinder på over m Geografiske regioner 13. Indtil 97 var der er 19 regioner i Kasakhstan. Den 4 maj 97 reducerede præsidenten antallet til 14 regioner Den kommunikationsmæssige faktor Transport- og telekommunikationssystemer og disses tilslutninger til omverdenen. Vej- og jernbane infrastrukturen er lavet sådan at det begunstigede Rusland mest muligt, hvilket også gjaldt resten af infrastrukturen (piplines, EL, osv.). Jernbanen er det foretrukne godstransportmiddel på trods af den ringe udbredelse. Kasakhstans 14 transport og kommunikations infrastruktur er i dårlig forfatning. Med landets størrelse og form taget i betragtning er det dybt afhængig af det aldrende og dårligt vedligeholdte jernbanenet. Der er km. jernbane heraf km. dobbeltsporet og ca km. er EL. Rullende materiel og reservedele, som blev importeret fra Rusland og Ukraine før uafhængigheden, er kritiske forsyningsgenstande. Et kommende projekt fra EBRD 15 skal modernisere og udbedre en del af jernbanenettet. Kasakhstans veje er i en dårlig tilstand. I Kasakhstan ejer hver 5,7 pr. 100 indbygger 16 en bil, det er det højeste i central asien, men lav i forhold til vestlig standard. Infrastruktur se bilag 3. EL-nettet er delt i to, et net i syd og et nord, som ikke er integrerede. Der arbejdes på at integrere de to net. Regeringen har op gennem 90 erne forsøgt, at opbygge et rentabelt luftfartsvæsen, men efter kollapset af Kasakhstan Airline i 96 er det ikke lykkedes at retablere luftfartsvæsenet. Regeringen udlejer udvalgte lufthavne til udenlandske flyselskaber. 10 Jane s INTTELLIGENCE REVIEW side 11 DUS side DUS side EIU Contry Profile 2000 side EIU Country Profile European Bank for Reconstruktion and Development 16 EIU Country Profile 2000 side 16. 7

9 Alle Kasakhstans olie og gas eksport pipelines ender i Rusland 17 og giver Moskva kontrol over mængden (volumen) og prisen af Kasakhstans energieksport. I 93 blev der dannet et internationalt konsortium CPC 18 som skal bygge olie eksport pipelines for Rusland og Kasakhstan, de skal ende ved Sortehavet i den russiske havn Novorossisk. Pga. forsinkelser begyndte konstruktionen først i 99 og forventes ikke, at være operative før ultimo Med opdagelsen af det nye oliefelt 19 i Det Kaspiske Hav bliver Baku-Ceyhan pipeline meget vigtig og det er spørgsmål om den dimensioneret med tilstrækkelig kapacitet. Telefonnettet i Kasakhstan er i en meget dårlig forfatning. Der er 15 telefonlinier pr. 100 indbygger 20, hvor imod udviklede lande har minimum 40. Flere forsøg på at sælge statens telefonselskab til forskellige købere er alle mislykkedes. Der er 0,23 TV pr. indbygger. Alle internetudbyderes 21 linier skal rutes gennem et nyt stats registreringssystem for at give staten og sikkerhedsapparatet adgang til og kontrol med IT-informationer. De uafhængige medier har ytringsfrihed så lang tid de ikke krænker præsidenten eller parlamentet, krænkelse kan være ensbetydende med lukning Den sociologiske faktor Befolkningens størrelse og geografiske fordeling. Befolkning 22 : andet største land i CIS årige: 27% årige: 65% 65 - årige: 8% Befolkningstætheden er 6 indbyggere pr. km 2, hvor hovedparten af befolkningen 23 lever i den østlige del af landet. De fleste kasakker lever på landet fortrinsvis i syd. Russerne dominere det nordlige område. Ca. 60 % lever i byerne og for første gang siden 20 er der flere kasakker end russer henholdsvis 53,4 % og 35 % resten fordeler sig på forskellige folkeslag. Gennemsnitslevealderen er på 67,5 år (1996) Religiøse og etniske grupperinger 24. Kasakhstan er et multietnisk samfund, hvor Islam er den mest udbredte religion. De mange slaviske folk i Kasakhstan gør, at den kristne ortodokse kirke er den næst største. Der er få katolikker og protestanter. Ved selvstændigheden i 91 fandtes der næsten 100 forskellige folkegrupper, men efter selvstændigheden kommer der flere kasakker til landet mens flere af de andre befolkningsgrupper forlader Kasakhstan Sundhed 25. Kvaliteten i sundhedssektoren er faldet drastisk siden uafhængigheden pga. manglende (tilbageholdte) investeringer samt at mange læger og specialister er immigreret. Fra 89 til 17 Se bilag Caspian Pipeline Consortium EIU Country Profile 2000 side og DUS 23 EIU Country Profile 2000 side DUS side EIU Country Profile 2000 sid 14 og 15. 8

10 95 er antallet af læger pr indbygger faldet fra 40,9 til 37,6 og i samme periode faldt antallet af hospitalssengepladser fra 136 til 100 pr indbyggere. Regeringen brugte i 98 1,5 % af BNP på sundhedssektoren, et OECD-land bruger til sammenligning mere end 7 %. For at styre økonomien har regeringen ofte holdt midler til sundhedssektoren tilbage hvorfor Kasakhstan mangler medicin og udstyr. Der er udbrud af kolera og difteritis og fra steg forekomsten af smitte - og svampesygdomme med 95 % samt i samme periode steg antallet af tilfælde med smitsom syfilis 23 gange. Statistikkerne viser at antallet af kræfttilfælde målt i forhold til befolkningen størrelse er to til tre gange så stor som i nabolandene. Sundhedstilstande er værst på landet. Kasakker er tre gange mere udsat for at få tuberkulose end andre etniske grupper pga. deres fattige leveforhold Levestandard. Levestandarden har været støt faldende siden selvstændigheden og flertallet af befolkningen lever i fattigdom og der bliver øget forskel på befolkningsgrupperne. En lille elite, der støtter magthaverne bliver rigere. Pensionsalderen blev i 98 sat op for mænd 60 til 63 og for kvinder fra 55 til 58 år Oplysning og uddannelse 26. Der er 11 års obligatorisk skolegang og børnene begynder i skolen, når de er syv år gamle. Skolen er opdelt i en grundskole af fire års varighed og en sekundær skole af syv års varighed og kun 83 % gennemfører den sidste del af skoleuddannelsen. I skolen gennemføres mere end halvdelen af undervisningen på russisk. På universiteterne er russisk det mest udbredte sprog. Russerne i Kasakhstan er generelt bedre uddannet end kasakkerne Den økonomisk-videnskabelige faktor Fødevareproduktion, produktionsmidler og ressourcer 27. Hvede er den dominerende afgrøde, og i syd, hvor markerne kunstvandes, dyrkes der ligeledes sukkerroer, ris, tobak, grønsager og frugt. Efter selvstændigheden er 80 % af landbrugsjorden blevet overført til private ejere, men landbrugets produktivitet er forholdsvis ringe pga. dårlige lagerforhold, mangel på såsæd og en ringe maskinpark. Kasakkernes traditionelle levevej er dyrehold som kvæg, får, geder, kameler og heste, der giver kød, huder, uld, mælk og andre mejeri produkter,. I 97 var landbrugets andel af BNP 13 % og i 95 beskæftigede landbruget 22 % af landets befolkning Energiproduktion og ressourcer 28. Kasakhstan er velforsynet med natur ressourcer i form af mineraler og fossilt brændstof. Oliereserverne er kun ganske lidt udnyttet, men Kasakhstan er ikke selv istand til at raffinere sin årolie, eftersom der ikke går rørledninger mellem oliefelterne i landets østlige ende og raffinaderierne i vest. Raffinaderierne blev bygget til at raffinere olie fra Sibirien, hvilket betyder at olieledninger kommer nordfra. Derfor må Kasakhstan importere russisk rå- 26 DUS side 7 og DUS side DUS side 19, 21 og 22. 9

11 olie og forarbejde den, samtidig med at landets egen råolie sælges til Rusland. Der er tre olieraffinaderier i landet der havde et meget hårdt år i Oliefeltet Tengiz (opdaget i 79) menes at indeholde mellem seks og syv milliarder tønder råolie, som ligger dybt nede i undergrunden. I 90 blev olieselskabet Chevron pga. sin bedre teknologi og udstyr inddraget i forhandlingerne om udvindingen. I 97 gik et konsortium i gang med anlægge en ny olierørledning på km. fra Tengizfeltet over russisk land til en havn ved Sortehavet. Olierørledningen skulle være færdig i 99, men den er stadig ikke oppe på fuld kapacitet. Rusland, Chevron og staten Kasakhstan ejer 60 % af konsortiet resten er solgt til andre investorer bl.a. arabiske lande. Kina er i færd med ligge en rørledning til udførsel af råolie og gas til Kina fra nogle felter i det nordlige og vestlige Kasakhstan. I brugtagning forventes omkring år I Kasakhstans del af Det Kaspiske Hav er det opdaget et meget stort oliefelt, der vurderes, at kunne give mere end 6 gange det den største kilde i Tengizfeltet giver. Eksisterende og planlagte olie- og gasrørledninger se bilag Råmaterialer til industrien. Kasakhstan er rig på kul, olie, naturgas, bly, kobber, jern, uran, krom, zink, wolfram, mangan og andre mineraler og desuden har landet verdens største guldreserver Industriproduktion. Den kasakhstanske industri var den tredje største i Sovjetunionen, men i dag fremtræder den som forældet, miljøfarlig og meget dårligt tilpasset nutidens behov. Det er sværindustrien der dominerer bl.a. våbenindustri, fremstilling af maskiner og maskindele. Der er en stor kemisk, petrokemisk (Russisk olie) industri og en tekstilindustri af en vis størrelse. Udviklingen går mod, at en stor del af industrien bliver omstillet til udvindingen af de mange natur ressourcer landet besidder Handel. Kasakhstans vigtigste handelspartner er på eksport siden Rusland, Ukraine og Usbekistan og på import siden er det Rusland og andre tidligere sovjetrepublikker samt Kina. Vigtigste eksportvarer er olie, metaller, kemikalier, kul, korn, uld, kød og de vigtigste importvarer er maskiner, maskindele, olie, gas og forbrugsvarer. Myndighederne forsøger at øge produktionen af forbrugsvarer, så importen af disse mindskes. Kasakhstan besidder et stort handels potentiale i form af olie dog er det største problem udvindingen og transporten Arbejdskraft. Andel af beskæftigede i sektorer i 95 i %: Landbruget 22 Industri 22 Handel, service og andet 56 Arbejdsløsheden var i 98 på 13,7% og i 99 på 6,6% Økonomisk struktur og finanser. I 99 var BNP pr. indbygger US$. BNP fordelte sig i 99 med 10 % på landbrug, 30 % på industri og 60 % på service. 29 EIU Country Report July 2000 side

12 Da den russiske centralbank i erklærede alle rubelsedler fra før 93 for ugyldige, indførte Kasakhstan sin egen valuta, tenge, (100 tenge = 6,25 DKK, april 99) og indledte en langsommelig privatiseringsproces af de statslige virksomheder. Dette var ikke nogen let opgave, da der i landet kun var ganske få vestlig uddannede økonomer og det hele skulle bygges op fra bunden. I 93 var inflationen på 2000 % for at falde til 12 % i 97. Midt i 90 erne nåede økonomien bunden, men aftalen med CPC om oliepipeline fra Tengis-feltet betyder at der er mulighed for at eksportere olie i mange år. Økonomien rettede sig først i 99 pga. oliepriserne steg, et godt høstudbytte samt at Kasakhstan devaluerede tengen med 30 % Den militære faktor Opgaver og koncepter for de væbnede styrker 32. Efter selvstændigheden i 91 iværksatte landet en udvikling af de væbnede styrker delt op i tre fase. Den første fase blev afsluttet i 92 med opbygningen af en central militær administration, C2, og støtte service. Fase 2 ( 93 96) koncentrerede sig om reorganisering af hærenhederne og nøgle formationer. I 97 blev fase 3 iværksat for at modernisere Kasakhstans forsvar og gøre det til en professionel styrke, men denne proces er endnu ikke afslutte. I 95 blev der vedtaget en ny doktrin, der bl.a. skulle støtte den kollektive sikkerhed indenfor rammen af CIS og styrke forholdet til Kina, Tyskland, Tyrkiet og USA samt at Kasakhstans væbnede styrker hovedsageligt er defensive. Kasakhstan var det første CIS-land der underskrev SALT 1-aftalen og som følge heraf blev alle A-våben fjernet eller demonteret i 95. Den 10 februar 2000 blev underskrevet nok en ny militær doktrin med det formål at kunne svare på terror og religiøse ekstremister endvidere betyder den nye doktrin at Kasakhstan vil deltage i FN fredsskabende operationer. En bilateral aftale om at sikre den Russiske - Kasahkstanske grænse blev underskrevet oktober 95 som en del af CIS joint external border protection policy. En ny afdeling af føderale grænsetroper er etableret tidligere i år, hvis hovedformål er at overvåge migranter, drug traficking og transborder crime Kommandoforhold og relation til det politiske niveau. Præsidenten er øverstbefalende 33 for alle styrker. Republikanergarden er sammen med Regeringsgarden direkte underlagt præsidenten og er hans livvagt. Forsvaret 34 er underlagt forsvarsministeriet sammen med grænsetropperne, der har til opgave at kontrollere grænserne og bekæmpe narkotika- og våbensmugling. Sikkerhedsstyrkerne er underlagt indenrigsministeren, som har til opgave opretholde ro, orden og bekæmpe uroligheder Størrelse, organisation og materiel. Se bilag Uddannelsesmæssige og logistiske forhold. Der er 31 måneders værnepligtigt. 31 DUS side Jane s Intelleigence Review voluem 12 nr. 9 september 2000 side DUS side Mitlitarty Balance side

13 Kasakhstan har som det eneste central asiatiske land oprettet et center for strategiske studier. Uddannelsesforholdene er utilstrækkelige, hvilket betyder at Kasakhstan samarbejder med Rusland om uddannelsen af specialister mens Rusland sender deres kadetter til Kasakhstan Den indenrigspolitiske faktor Nationale interesser og målsætning. Efter selvstændigheden opstillede Præsident tre mål 36 for den nye stat: Indføre demokrati, overgår til markedsøkonomi og udvikle og styrke kasakkernes sprog og kultur, uden derved at diskriminere andre folkegrupper i landet. Endvidere har regeringen iværksat en kampagne mod korruption og organiseret kriminalitet Regering og administration. Kasakhstan 38 har siden 91 været ledet af Præsident Nursultan Nasarbajev der var tidligere partisekretær for kommunistpartiet i sovjetrepublikken Kasakhstan sammen med regeringen den øverste sovjet, der blev siddende frem til 93. Her ledede præsidenten landet pr. dekret frem til det første frie parlamentsvalg i marts 94, der blev kendt ugyldigt. Ved folkeafstemning i 95 stemte 95% ja til at forlænge præsidentens periode frem til år 2000 samtidigt blev der stemt ja til en ny forfatning, der gav præsidenten mere magt og satte lovgivningsapparatet ud på en sidelinie. Den nye forfatning betød, at der ikke længere skulle være en vicepræsident, og at der til parlamentet skulle vælges to kamre - overhuset senatet og underhuset majlis - med henholdsvis 47 og 77 medlemmer. Nursultan Nasarbajev blev genvalgt ved valget i januar 99, der først skulle være afholdt i Politiske partier og interessegrupper. Der er følgende partier 39 : Folkets Enhedsparti, Kommunist Partiet, Socialistpartiet, Det Republikanske Parti Azat, Azamat (Citizenchip/Borgerne). Der er følgende registrerede interessegrupper 40 : Kasakhstans internationale Bureau for Menneskerettigheder. Almaty Helsinki Comite. 35 Janes Seninel July December 2000 side DUS side EIU Country Report July 2000 side EIU Country Report July 2000 side 4 og 7, DUS side 13 og DUS side 14, EIU Country Profile 2000 side Janes Seninel July December 2000 siden

14 Stabilitet. Lander er stabilt pga. af et stærkt præsident system, men befolkningen nyde ikke den samme frihed som andre nationer i CIS. Stabiliteten skyldes også et godt naboskab med de omkring liggende lande. Der er ikke nogen reel trussel fra noget oppositionsparti mod præsidenten og hans regering. Præsidenten kontrollere medierne og hvem der må opstille til valgene samt han har et stramt greb om CEC 41. Der er mange etniske minoriteter i landet fordelt med hovedparten på kasakker og russer. Det er hele tiden en balancegang at tilfredsstille disse etniske gruppe og holde dem i ro Miljø. Der er mange radioaktive og giftige områder, som er opstået i forbindelse med forsvarsindustri, sværindustri og testområderne over hele landet med deraf følgende skade på befolkningen og herunder er flere tusinde hektar jord blevet radioaktivt omkring A- testområdet Semipalatinsk i det nordøstlige Kasakhstan. Se bilag 2. Floddalene Amu og Syr er ved at tørre ud pga. kunstvanding, vand der ellers ville være endt i Aral søen. Vandstanden er derfor faldet hurtigt og søen er nu delt i to Den udenrigspolitiske faktor Forholdet til relevante eksterne aktører (fx stater og organisationer) 43. Kasakhstan er stadig meget knyttet til Rusland økonomisk og politisk, men der et godt forhold til naboerne i syd, især til Kirgisistan og Usbekistan er der et tæt samarbejde på områderne økonomi, sikkerhedspolitik, handel, told og visumspørgsmål. Rusland har endnu stor indflydelse på Kasakhstans olie og gas eksport. USA og andre vestlige aktører begynder at spille en større rolle pga. investeringer i olie-, gas- og mineralindustrien. En anden aktør er Kina, der har købt rettighederne til udvinding fra to oliefelter. En olie- og gasledning er under konstruktion til Kina, som er finansieret af Kina. Kina og Rusland har i 90erne indgået en del meget tætte og forsonlige aftaler for at undgå at blive udspillet mod de centralasiatiske lande ANALYSE 3.1. Den historiske faktor. Det er kun den moderne historie, der er beskrevet og den kan principielt deles i to nemlig fra 90 og bagud og fra 91 og frem (selvstændigheden). Kasakhstan har siden 1730, hvor Rusland blev spurgt om de vil beskytte Kasakhstan mod angreb fra mongolerne og andre angrebslystne lande, været påvirket af Rusland og er det stadig. Det betød, da stavnsbåndet i Rusland blev ophævet i 1861, at mange russere flyttede til Kasakhstan for at dyrke den jord normaderne normalt levede af. Dette (Kommunismen) var katastrofalt for normaderne. Kasakhstan var gennem hele Stalin-tiden losseplads for Sovjetunionens uønskede etniske grupper. Det betyder, at der i mange år har været flere russer end kasakker i landet. Dette er ikke tilfældet længere pga. af Sovjetunionens sammenbrud, demokratiseringsproces, indførelse af markedsøkonomi osv. i de omkring liggende tillige sovjet republikker. Dette har medført at mange er flyttet tilbage til deres oprindelige hjemland. Under og efter 2. verdenskrig blev Kasakhstan til et land med meget sværindustri udflytning af 41 Central Electoral Commission 42 Janes Sentinel July December 2000 side 248 & DUS side DUS side & EIU Country Profile 2000 side Anja Nielsen, Århus Universitet. 13

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen!

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Sikkerhedspolitisk Seminar for

Læs mere

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER INDHOLD Introduktion 3 Opgaver 4 Tema 1. 4 Hungersnød forårsaget af klimaforandringer og tørke. 4 Tema 2. 5 Udenlandsk indblanding.

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Kim Frederichsen Cand.mag., Ph.d. stipendiat, ToRS, Københavns Universitet Christiansborg 15. november 2013 Opbygning Et kort tilbageblik

Læs mere

Den kolde krigs afslutning

Den kolde krigs afslutning Historiefaget.dk: Den kolde krigs afslutning Den kolde krigs afslutning Den kolde krig sluttede i 1989 til 1991. Det er der forskellige forklaringer på. Nogle forklaringer lægger mest vægt på USA's vedvarende

Læs mere

Polen. Beskrivelse af Polen: Indbyggertal Erhvervsfordeling Primære erhverv: 2,6% Sekundære erhverv: 20,3% Tertiære erhverv: 77,1%

Polen. Beskrivelse af Polen: Indbyggertal Erhvervsfordeling Primære erhverv: 2,6% Sekundære erhverv: 20,3% Tertiære erhverv: 77,1% Polen Opgave: I skal udarbejde en præsentation af jeres land, som I skal præsentere for de andre deltagere på øen Engia. Præsentationen skal max. tage 5 min. Opgaven skal indeholde følgende: 1. Præsentation

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014 Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget, OSCEs Parlamentariske Forsamling UPN Alm.del Bilag 216, FOU Alm.del Bilag 110, URU Alm.del Bilag 185, OSCE Alm.del Bilag 39, NP Offentligt

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

JANUAR LANDEANALYSER. Thailand. Af Ascha Lychett Pedersen, Politisk Økonomisk Afdeling. De økonomiske forventninger - 1 -

JANUAR LANDEANALYSER. Thailand. Af Ascha Lychett Pedersen, Politisk Økonomisk Afdeling. De økonomiske forventninger - 1 - JANUAR 2010 LANDEANALYSER Thailand Af Ascha Lychett Pedersen, Politisk Økonomisk Afdeling De økonomiske forventninger Dansk Erhverv forventer et fald i det Thailandske bruttonationalprodukt på -3,2 procent

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Elevens uni-login: Skolens navn: Tilsynsførendes underskrift: FP9. 9.-klasseprøven GEOGRAFI

Elevens uni-login: Skolens navn: Tilsynsførendes underskrift: FP9. 9.-klasseprøven GEOGRAFI Elevens uni-login: Skolens navn: Tilsynsførendes underskrift: FP9 9.-klasseprøven GEOGRAFI Maj 2016 G1 Indledning Europa - en verdensdel Europa er en lille verdensdel sammenlignet med andre verdensdele.

Læs mere

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede?

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Innleg på Fritt Nordens konferanse under Nordisk Råds sesjon i Oslo 31.10.2007 KOLBRÚN HALLDÓRSDÓTTIR: Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Vil

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Tyskland lokomotiv for vækst i Europa og dansk eksport 6. oktober 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin

Tyskland lokomotiv for vækst i Europa og dansk eksport 6. oktober 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Tyskland lokomotiv for vækst i Europa og dansk eksport 6. oktober 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Forbundsstaten Tyskland 80,5 mio. indbyggere 16 delstater Hovedstad: Berlin Areal: 357.021

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

Analyse 8. november 2013

Analyse 8. november 2013 Analyse 8. november 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Afrika: potentialer for dansk landbrug Stigende efterspørgsel for fødevarer Over

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Østudvidelsen Konsekvenser, muligheder og trusler for danske virksomheder V. Henriette Søltoft, chefkonsulent Dansk Industri 4. november 2003 Dansk Industri

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Asiatisk organiseret kriminalitet i Den Europæiske Union

Asiatisk organiseret kriminalitet i Den Europæiske Union GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER BORGERNES RETTIGHEDER OG RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER Asiatisk organiseret kriminalitet

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 30. juli 2013 IMF s vurdering af Kinas økonomi

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

EU s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

EU s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik EU s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik Indledning Du læser hermed Radikal Ungdoms bud på EU s fremtidige fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. EU skal være en civil supermagt. EU s udenrigs- og sikkerhedspolitik

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 3. januar 2013. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 2. januar 2013 Sojaskrå Minus US $ 11,90 pr. short ton

Markedskommentar Torsdag den 3. januar 2013. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 2. januar 2013 Sojaskrå Minus US $ 11,90 pr. short ton Råvare NYT Markedskommentar CHICAGO-BØRSEN sluttede den 2. januar 2013 Sojaskrå Forår 2013 Sommer 2013 Natmarked Minus US $ 13,40 pr. short ton Minus US $ 11,90 pr. short ton MINUS US $ 3,10 pr. short

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1 ØKONOMI 1 5. oktober 2015 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til handelsbalancen for olie og gas og medvirket til, at Danmark er nettoeksportør af olie og gas.

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

Danske vækstmuligheder i rusland

Danske vækstmuligheder i rusland Organisation for erhvervslivet April 2010 Danske vækstmuligheder i rusland Trods et større tilbageslag i 2009 har de gennemsnitlige årlige vækstrater i Rusland været på imponerende 5,5 pct. de seneste

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse: Den forventede økonomiske udvikling i Iran efter sanktionsophævelserne

Udenrigsøkonomisk analyse: Den forventede økonomiske udvikling i Iran efter sanktionsophævelserne Udenrigsøkonomisk analyse: Den forventede økonomiske udvikling i Iran efter sanktionsophævelserne Udenrigsøkonomisk analyseenhed i samarbejde med ambassaden i Teheran, MENA og SPK Sammenfatning: Udenrigsministeriet

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

Når storpolitik rammer bedriften

Når storpolitik rammer bedriften Når storpolitik rammer bedriften Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Herning, 23. februar 2015 1 Nye markeder lokker 2 Nye markeder lokker

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder Uretfærdig middag Befolkning Vand Verdens befolkning har meget forskellige levevilkår. Du mærkede nogle af forskellene på din egen krop ved den uretfærdige

Læs mere

UKLASSIFICERET STRATEGISK OMRÅDESTUDIE ARMENIEN MED NAGORNO KARABAKH

UKLASSIFICERET STRATEGISK OMRÅDESTUDIE ARMENIEN MED NAGORNO KARABAKH FORSVARSAKADEMIET VUT II/L-STK 2000/2001 Kaptajn P.N. Mikkelsen UKLASSIFICERET STRATEGISK OMRÅDESTUDIE ARMENIEN MED NAGORNO KARABAKH På baggrund af en redegørelse for Armeniens strategiske kapacitet gennemføres

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp Organisation for erhvervslivet 6. april 29 Protektionismen pakkes ind som krisehjælp AF KONSULENT RASMUS WENDT, RAW@DI.DK En række lande har iværksat protektionistiske foranstaltninger som led i bekæmpelsen

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Det amerikanske århundrede

Det amerikanske århundrede Historiefaget.dk Det amerikanske århundrede Det amerikanske århundrede Det 20. århundrede er blevet kaldt det amerikanske århundrede. Dette skyldes USA's rolle i internationale konflikter og den amerikanske

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

OESC-FAO Agricultural Outlook 2009: Outlooket kort fortalt. Outlooket kort fortalt

OESC-FAO Agricultural Outlook 2009: Outlooket kort fortalt. Outlooket kort fortalt OECD-FAO Agricultural Outlook 2009 Summary in Danish OESC-FAO Agricultural Outlook 2009: Outlooket kort fortalt Sammendrag på dansk Outlooket kort fortalt De makroøkonomiske omgivelser bag dette outlook

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Spørgsmål 9 dels Indien laves en formulering, der sikrer, at miljøproblemer, og ikke mindst klimaproblemerne kommer til at spille en vigtig

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995 Historiefaget.dk: Udenrigspolitik i 1990'erne Udenrigspolitik i 1990'erne Kosovo (copy 1) Den danske udenrigspolitik blev mere aktiv efter den kolde krig. Danmarks nabolande blev med ét venlige i stedet

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Den Konservative Folketingsgruppe den 17.maj 2006

Den Konservative Folketingsgruppe den 17.maj 2006 Singapore May 12, 2006 Den Konservative Folketingsgruppe den 17.maj 2006 EU tænkepause og hvad så. Ideer og visioner for fremtidens Europa. By: J. Ørstrøm Møller Visiting Senior Research Fellow at Institute

Læs mere

Den vestafrikanske republik,

Den vestafrikanske republik, Togo Alliance TOGO Den vestafrikanske republik, Togo, grænser op til Benin mod øst, til Ghana mod vest, til Burkina Faso mod nord og til Guineabugten mod syd. Ved kysten ligger hovedstaden, Lomé, og her

Læs mere

Klimaet er tempereret og regnfuldt i N, og subtropisk ved Middelhavet.

Klimaet er tempereret og regnfuldt i N, og subtropisk ved Middelhavet. Frankrig Opgave: I skal udarbejde en præsentation af jeres land, som I skal præsentere for de andre deltagere på øen Engia. Præsentationen skal max. tage 5 min. Opgaven skal indeholde følgende: 1. Præsentation

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 6.3.2013 B7-0097/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

VÆKST OG MILJØ I ET OMSTILLINGSPERSPEKTIV

VÆKST OG MILJØ I ET OMSTILLINGSPERSPEKTIV VÆKST OG MILJØ I ET OMSTILLINGSPERSPEKTIV MILJØSTRATEGISK ÅRSMØDE 2015 07/12/15 Hansen Economics VÆKST: TRENDEN ER LAVERE Samme i andre lande, også Vesteuropa, EU15 INVESTERINGSKVOTE, VÆKST OG LEDIGHED

Læs mere

I disse dage besøger Inatsisartuts finansudvalg og råstofudvalg Danmark.

I disse dage besøger Inatsisartuts finansudvalg og råstofudvalg Danmark. 1 DORIS JAKOBSEN SIUMUT INDLÆG VED FOLKETINGETS AFSLUTNINGSDEBAT ONSDAG D. 29 MAJ, 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

Strukturtilpasning i Zimbabwe

Strukturtilpasning i Zimbabwe Strukturtilpasning i Zimbabwe Fra hyperinflation til fremgang, Zimbabwe 2009 AF OLE MOS, U-LANDSIMPORTEN Strukturtilpasningsprogrammerne blev indført for at rette op på Zimbabwes økonomi, der allerede

Læs mere

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport Organisation for erhvervslivet Februar 2010 IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT TRYGVE ILKJÆR Indonesien står på spring

Læs mere

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder?

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Af: Kristin S. Grønli, forskning.no 3. december 2011 kl. 06:51 Vi kan fordoble mængden af afgrøder uden at ødelægge miljøet, hvis den rette landbrugsteknologi

Læs mere

Årsplan for hold E i historie

Årsplan for hold E i historie Årsplan for hold E i historie Emne: Fra to til èn supermagt. 1945 1990 Trinmål historie: Forklare udviklings- og forandringsprocesser fra Danmarks historie, beskrive forhold mellem Danmark og andre områder

Læs mere

Debat om de fire forbehold

Debat om de fire forbehold Historiefaget.dk: Debat om de fire forbehold Debat om de fire forbehold Rollespil hvor modstandere og tilhængere af Danmarks fire EUforbehold diskuterer fordele og ulemper ved dansk EU-medlemskab uden

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling DECEMBER 2008 LANDEANALYSER Bosnien-Hercegovina Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling Den økonomiske udvikling Forventet fald i væksten Dansk Erhverv forventer en økonomisk vækst i Bosniens

Læs mere

Europa, Rusland og EU. Forelæser Karsten Jakob Møller Senioranalytiker & Generalmajor (pens.) Dansk Institut for internationale Studier (DIIS)

Europa, Rusland og EU. Forelæser Karsten Jakob Møller Senioranalytiker & Generalmajor (pens.) Dansk Institut for internationale Studier (DIIS) Europa, Rusland og EU Forelæser Karsten Jakob Møller Senioranalytiker & Generalmajor (pens.) Dansk Institut for internationale Studier (DIIS) Det internationale system - Gammel og ny verdensorden Bipolaritet

Læs mere

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 EU - et indblik i hvad EU er Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 Dagens program 10:40-10:45 Velkomst 10:45-11:15 Oplæg om EU 11:15-11:25 Introduktion til dilemmaspil

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

STIGENDE OLIEPRISER. 4. juni 2004/JSJ. Af Jonas Schytz Juul, direkte telefon: 3355 7722

STIGENDE OLIEPRISER. 4. juni 2004/JSJ. Af Jonas Schytz Juul, direkte telefon: 3355 7722 4. juni 2004/JSJ Af Jonas Schytz Juul, direkte telefon: 3355 7722 Resumé: STIGENDE OLIEPRISER Oliepriserne har været kraftigt stigende det seneste års tid og nåede i løbet af maj måned rekordhøje niveauer

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika februar 2017

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika februar 2017 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika februar 2017 Kastellet 30 2100 København Ø Tlf.: 33 32 55 66 FE s definition af pirateri og væbnet røveri til søs fe@fe-mail.dk Visse forbrydelser er i henhold

Læs mere

FORSVARSAKADEMIET NOVEMBER 2000 VUT II/L-STK

FORSVARSAKADEMIET NOVEMBER 2000 VUT II/L-STK FORSVARSAKADEMIET NOVEMBER 2000 VUT II/L-STK 2000/2001 Major L.C. Asmussen Strategisk Områdestudie Ukraine UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET VUT II/L-STK 2000/2001 2000-11-26 Major L.C. Asmussen Titelside

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget, Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 8. januar 2009 Grønbog om sundhedspersonalet i

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 25. januar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

Den vestafrikanske republik, op til Algeriet mod nordøst, Niger mod øst, Burkina Faso, Elfenbenskysten

Den vestafrikanske republik, op til Algeriet mod nordøst, Niger mod øst, Burkina Faso, Elfenbenskysten Mali Alliance MALI Den vestafrikanske republik, Mali, grænser op til Algeriet mod nordøst, Niger mod øst, Burkina Faso, Elfenbenskysten og Guinea mod syd samt Senegal og Mauretanien mod vest. Hovedstaden

Læs mere

FORSVARSAKADEMIET NOVEMBER 2000. Strategisk Områdestudie. Rumænien

FORSVARSAKADEMIET NOVEMBER 2000. Strategisk Områdestudie. Rumænien FORSVARSAKADEMIET NOVEMBER 2000 Strategisk Områdestudie Rumænien KAPTAJN ESBEN ANDERSEN VUT II/L-STK, 2000-2001 FORSVARSAKADEMIET VUT II/L-STK-II 2000/2001 kaptajn E. Andersen Uklassificeret STRATEGISK

Læs mere

Ny stigning i forventningerne til den globale hvedeproduktion. Estimaterne øges med 1,6 millioner ton

Ny stigning i forventningerne til den globale hvedeproduktion. Estimaterne øges med 1,6 millioner ton Millioner tons Ny stigning i forventningerne til den globale hvedeproduktion. Estimaterne øges med 1,6 millioner ton Ny rekord i forventningerne til den globale hvedeproduktion. USDA forventer 684,4 millioner

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus

Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus Dominique Bouchet Syddansk Universitet Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus sammen med. 1 Måden, hvorpå et samfund forholder sig til det nye, er et udtryk for dette samfunds kultur.

Læs mere

ATOMAFTALE ÅBNER FOR EKSPORT TIL IRAN

ATOMAFTALE ÅBNER FOR EKSPORT TIL IRAN Juli 2015 ATOMAFTALE ÅBNER FOR EKSPORT TIL IRAN Iran har siden 1979 været underlagt sanktioner, som gennem årene kun er blevet stadig hårdere. Men den netop indgåede atomaftale åbner for, at sanktionerne

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2%

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2% 1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde 1 46.3% 2. Mand 2 52.4% 3. Kan/vil ikke tage stilling 3 1.2% 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du? 1. 20 29 år 2. 30 39 år 3. 40 49 år 4. 50 59 år 1. 1 2. 2 3. 3 5. 60 6. Kan

Læs mere

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien:

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien: Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder Rettigheder er ifølge teorien: 1) Civile rettigheder = fri bevægelighed, retten til privatliv, religionsfrihed og frihed fra tortur. 2) Politiske rettigheder

Læs mere