Advokatvirksomhederne i tal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokatvirksomhederne i tal"

Transkript

1 Retsudvalget L Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET

2 BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3 Fastholdelse af kvindelige advokater...6 Advokatvirksomhedernes struktur...9 Tilgangen af advokater...11 Advokaters møderet for Landsret og Højesteret...13 Advokatbranchens økonomiske udvikling...15 NB! Datamaterialet til denne brancheanalyse er baseret på Advokatsamfundets medlemsregister og træk fra Danmarks Statistik. Advokatvirksomheder, der ikke har haft omsætning inden for de pågældende år, er ikke del af datamaterialet. 1

3 Advokatbranchens struktur Advokatbranchen tæller advokater beskæftiget i forskellige advokatvirksomheder fordelt på individuelle arbejdssteder eller advokatkontorer. Branchen er karakteriseret ved en høj repræsentation af mandlige advokater blev det første år i det nye årtusinde med stigende økonomisk omsætning, og der er derfor grund til optimisme i branchen. Et stigende antal advokatfuldmægtige er beskæftiget på landets advokatkontorer, men fastholdelsesproblematikken for kvindelige advokater i branchen er stadig uløst. Kvindelige advokater udgør kun en ud af fire advokater, selvom fire ud af ti advokater, der beskikkes, er kvinder. Tendensen er dog positiv med en større andel kvindelige advokater end tidligere. Virksomhedsstrukturen er kendetegnet ved, at to ud af tre af advokatkontorerne er enkeltmandskontorer. Næsten hver femte advokat er beskæftiget i en af de 10 største advokatvirksomheder 1. Hver anden advokat er beskæftiget i Storkøbenhavn største advokatvirksomheder er defineret ud fra antallet af beskæftigede advokater. 2

4 Advokatbranchens sammensætning Ved udgangen af 2004 var der fem procent flere advokater end året før - i alt advokater. Set over en fireårig periode er antallet af aktive advokater vokset med ni procent fra advokater i I 2002 voksede branchen med fire procent flere advokater i modsætning til 2003, hvor der ikke var en betydelig stigning i antallet af advokater. Samlet er der kommet 12 procent flere advokater til branchen i perioden fra 2000 til Advokater de seneste 5 år 3

5 Kønsfordelingen i branchen afspejler stadig, at advokatgerningen har været et udpræget mandefag. I 2004 var 76 procent af samtlige advokater mænd, men der er en tendens mod, at et stigende antal kvinder søger ind i advokatbranchen. Advokater de seneste 5 år Mænd Kvinder Advokater Efterhånden, som de ældre generationer deponerer deres beskikkelser, forventes antallet af kvinder og mænd i branchen at blive mere ensartet. Der er dog stadig en overrepræsentation af kvinder, der forlader branchen, men sammenlignet med år 2000 er overrepræsentationen aftagende. Med den nuværende udvikling vil der ikke desto mindre gå mange år førend, der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd på landets advokatkontorer. Advokater fordelt på køn Høj gennemsnitsalder i advokatbranchen I 2004 var gennemsnitsalderen for alle advokater 47 år. Der er en betydelig forskel i aldersfordelingen mellem kvinder og mænd. Hvor hver fjerde kvindelige advokat i 2004 var mellem 30 og 34 år, var det tilsvarende tal for mandlige advokater hver ottende. Der er således en generation af unge kvindelige advokater på vej frem. Den mere modne del af advokatbranchen præges fortsat af mandlige advokater, og næsten hver anden mandlige advokat er 50 år eller ældre. Selvom advokater historisk er ældre, når de lader sig pensionere end beskæftigede i andre brancher, så viser denne høje aldersfordeling, at en lang række advokatvirksomheder står overfor et generationsskifte i de kommende år. Denne konklusion forstærkes af, at hovedparten af de mandlige advokater over 50 år er partnere og derfor udgør en meget stor andel af partnerkredsene i advokatvirksomhederne. For enkeltmandskontorerne er de forestående generationsskifter særligt udtalt, idet næsten 2 ud af 3 advokater på disse kontorer er 50 år eller ældre. Generelt gælder der, at de største kontorer med mere end 20 advokater har den laveste gennemsnitsalder. Hver anden advokat på disse kontorer er under 40 år. 4

6 Advokater fordelt på alder og køn For advokater ældre end 50 år er den gennemsnitlige deponeringsalder 65 år. På enkeltmandskontorerne betyder det, at mere end 33 procent af disse kontorer skal gennemføre et generationsskifte i løbet af de kommende fem år. Inden for de næste ti år forventes det på baggrund af den gennemsnitlige deponerings- Enkeltmandskontorer - aldersfordeling 2004 alder, at mere end halvdelen af enkeltmandskontorerne skal gennemføre et generationsskifte. Enkeltmandskontorerne står derfor overfor en betydelig udfordring med at forberede de mange generationsskift. Deponerer inden år 2015 Deponerer inden år

7 Fastholdelse af kvindelige advokater Kvindelige advokater søger fortsat væk fra advokatkontorerne Over den seneste fireårige periode fra 2001 til 2004 har fordelingen af advokaters ansættelse i henholdsvis advokatvirksomheder og andre virksomheder som interesseorganisationer, forsikringsselskaber, banker og teleselskaber været uændret således, at 9 ud af 10 advokater har været beskæftiget i en advokatvirksomhed. Andre virksomheder har imidlertid en forholdsmæssig overrepræsentation af kvindelige advokater beskæftiget. Hvor omtrent hver femte advokat beskæftiget i en advokatvirksomhed er kvinde, er den tilsvarende fordeling for andre virksomheder, at hver tredje advokat er en kvinde. Overrepræsentationen af kvindelige advokater i andre virksomheder illustrerer fastholdelsesproblematikken på advokatkontorerne. Kvindelige advokater søger således over i andre erhverv, hvor blandt andet arbejdstider, barselspolitikker og karriereplanlægning er mere forenelige med mange unge kvindelige advokaters professionelle og familiære ambitioner. Der var i 2004 beskæftiget 567 advokater i 285 forskellige virksomheder, der ikke driver advokatvirksomhed. Advokater fordelt på type virksomhed 2004 Sammenlignet med fordelingen af kvindelige og mandlige advokater i Skandinavien tegner der sig det samme billede. I Norge er der ligeledes en stor andel 6

8 kvindelige advokater beskæftiget udenfor advokatvirksomhederne. I de norske advokatvirksomheder er under hver femte advokat en kvinde og i andre virksomheder udgør de norske kvindelige advokater næsten hver tredje advokat. Norske advokater i advokatvirksomhed Advokatvirksomhed Kvinder 17% Mænd 83% Kun tre procent af alle mandlige advokater valgte i 2004 at deponerede deres beskikkelser. Til sammenligning valgte otte procent eller omtrent tre gange så stor en del af de kvindelige advokater at deponere deres beskikkelser. I forhold til den generelle kønsfordeling udgør de kvindelige advokater kun en fjerdedel af branchen, men næsten halvdelen af samtlige deponeringer var en kvindelig advokat. Over de sidste fire år er andelen af kvindelige advokater steget med to procentpoint, men til sammenligning er andelen af deponeringer fra kvindelige advokater steget med 10 procentpoint fra 32 procent i 2001 til 42 procent i Det er således kun fordi advokatstanden generelt vokser, at det samlede antal kvindelige advokater ikke er faldende. Norske advokater i virksomhed Virksomhed Kvindelige advokater og deponeringer 2004 Kvinder 31% Mænd 69% Fastholdelsesproblematikken for kvindelige advokater afspejler sig tydeligt i antallet af deponeringer. Hvor antal deponeringer for mandlige advokater fra 2001 til 2004 er faldet med næsten en femtedel, er det tilsvarende tal for kvinder steget med en fjerdedel. Betragtes denne fordeling i forhold til det faktiske antal advokater er problematikken med at fastholde kvindelige advokater større og mere udtalt. Deponeringer de seneste 5 år Mænd Kvinder I alt I forhold til anciennitet er der en meget tydelig forskel mellem de mandlige og kvindelige advokater, der i 2004 deponerede deres beskikkelser og dermed forlod branchen. Generelt deponerer de kvindelige advokater i en væsentligt yngre alder end de mandlige kollegaer. Således har 63 procent af de kvindelige 7

9 advokater deponeret inden for de første fire år efter deres beskikkelse sammenlignet med 43 procent af de mandlige advokater inden for samme tidsperiode. Advokatvirksomhederne har således meget vanskeligt ved at fastholde de kvindelige advokater, hvilket tydeliggøres af, at blot tre procent af dem stadig er beskikkede efter 20 års anciennitet. Det samme tal for mandlige advokater er 39 procent. Deponeringer 2004 Års anciennietet 8

10 Advokatvirksomhedernes struktur København er centrum for advokater Storkøbenhavn er fortsat centrum for advokatbranchen, og mere end halvdelen eller nøjagtigt af samtlige advokater arbejdede i 2004 på et kontor i 1. advokatkreds. 1. kreds består af advokatkontorer i Storkøbenhavn og i udlandet, hvor sidstnævnte udgør en meget lille del. 9. advokatkreds, der hovedsageligt dækker Århus og omegn, er næststørst med 481 advokater. Samlet arbejder omkring 30 procent af advokaterne på kontorer i Jylland. Kvindelige advokater udgør 25 procent af alle advokater i Storkøbenhavn, hvilket er den højeste geografiske repræsentation. Den laveste repræsentation af kvindelige advokater findes på de fynske advokatkontorer, hvor kun hver sjette ud af i alt 232 advokater er en kvindelig advokat. Advokater fordelt på regioner og køn

11 Fusionsbølgen stoppet Antallet af advokatvirksomheder har i perioden fra 2001 til 2004 været rimelig stabilt, og i branchen er der registreret aktive advokatvirksomheder. Sammenlignet med for 10 år siden, hvor der var advokatvirksomheder, er der i dag 12 procent færre advokatvirksomheder, hvilket blandt andet skyldes en række fusioner op gennem 90 erne. Efter årtusindskiftet er fusionsbølgen aftaget, og der er nu en svag tendens mod, at flere advokater vil være selvstændige og derfor etablerer egne advokatvirksomheder. rerne i provinsen, hvilket hovedsageligt kan forklares med, at de fem største kontorer målt på antal advokater har adresse i netop Storkøbenhavn. Antal advokatvirksomheder fordelt på antal advokater 2004 Antal advokatvirksomheder Advokatkontorer geografisk fordelt på kredse 2004 Ved udgangen af 2004 bestod advokatbranchen af en underskov af enkeltmandskontorer og nogle få meget store advokatkontorer hovedsagligt placeret i København. Af samlet advokatkontorer eller arbejdssteder er 2 ud af 3 drevet som et enkeltmandskontor. Hver fjerde kontor har mellem 2 og 4 beskæftigede advokater. Der er fem advokatkontorer med flere end 50 beskæftigede advokater. Der er i perioden fra 2001 til 2004 ikke sket nogen signifikant ændring i retning af generelt større eller mindre advokatkontorer. Af landets advokatkontorer har 46 procent eller knap halvdelen adresse i Storkøbenhavn. Til sammenligning arbejder 55 procent af alle landets advokater på et kontor i Storkøbenhavn. Advokatkontorerne i Storkøbenhavn har således gennemsnitligt flere beskæftigede advokater end konto- Advokatvirksomheder 1. kreds kreds kreds kreds kreds kreds kreds kreds kreds kreds kreds 81 Total 1531 De 10 største advokatvirksomheder beskæftigede i 2004 cirka 800 advokater, hvilket svarer til 17 procent af samtlige advokater i branchen. 2 Aarsø-Nielsen Rapporten 10

12 Tilgangen af advokater I 2004 blev der beskikket 287 nye advokater. Heraf var 165 mænd og 123 kvinder. I forhold til år 2000 udgør det en samlet stigning i antallet af advokatbeskikkelser på 21 procent, hvilket fordeler sig på en markant stigning i beskikkelser af kvindelige advokater på 28 procent, og en mere moderat stigning på 16 procent i antallet af beskikkelser af mandlige advokater. Beskikket som advokat Mænd Kvinder Total Inden for de seneste 5 år toppede antallet af nye advokater i 2003, hvorefter antallet faldt med seks procent i Til trods for at næsten halvdelen af alle beskikkelser i 2004 var kvindelige advokater, udgør de kvindelige advokater stadig kun 25 procent af alle advokater i branchen. Betragtet over de seneste fem år var 2003 det år, hvor flest advokater blev beskikket. I 2004 blev der beskikket syv procent færre advokater end året før. Faldende tilgang af advokatfuldmægtige Tilgangen af advokatfuldmægtige er fra 2001 til 2003 faldet dramatisk med 41 procent fra 345 til 203 tilmeldte jurister til advokatuddannelsen. Dette fald hænger sammen med den økonomiske udvikling i branchen, der blandt andet er resultatet af den generelle økonomiske afmatning efter årtusindeskiftet, hvor advokatkontorerne blandt andet har reageret 11

13 ved at ansatte færre advokatfuldmægtige. Som følge deraf kan der forventes en faldende tilgang af nye advokater efterhånden, som advokatfuldmægtigene bliver beskikket. Tilgangen af advokatfuldmægtige Mænd Kvinder Total Ud fra en geografisk betragtning beskæftiger advokatkontorerne i 1. kreds, dvs. Storkøbenhavn og udlandet, den største andel af advokatfuldmægtigene. Omtrent 2 ud af 3 fuldmægtige arbejder således i denne region, og særligt de større advokatkontorer har haft størst succes med at gøre fuldmægtiguddannelsen til en fast del af deres personaleudviklingsprogram. Kun 1 ud af 33 advokatfuldmægtige er beskæftiget på et advokatkontor på Fyn og Øerne, hvilket sammenlignet med, at 1 ud af 20 advokater er beskæftiget på et kontor på Fyn og Øerne, er den største forholdsmæssige underrepræsentation af advokatfuldmægtige i en region. Advokatfuldmægtige fordelt geografisk 2004 I 2004 er udviklingen vendt og tilgangen af advokatfuldmægtige er igen voksende, hvilket også forklares af stigende omsætning i branchen for 2004, der i forhold til året før er steget med ni procent til i alt 7.5 mia. kr. se afsnittet advokatbranchens økonomiske udvikling. I 2004 var der sammenlagt 807 advokatfuldmægtige fordelt på henholdsvis 347 kvinder og 460 mænd. Af disse var 690 ansat på advokatkontorer, og de resterende 117 var ansat i andre virksomheder som interesseorganisationer, forsikringsselskaber, banker og teleselskaber. I sidstnævnte gruppe var der en ligelig fordeling af kvindelige og mandlige advokatfuldmægtige. Tilgangen af advokatfuldmægtige 12

14 Advokaters møderet for Landsret og Højesteret Udviklingen i antallet af advokater, der har fået møderet for Landsret eller Højesteret har været rimeligt stabil i perioden fra år 2000 til Således har 104 advokater i gennemsnit fået møderet for Landsretten og 50 advokater i gennemsnit fået møderet for Højesteret hvert år. Advokater der får møderet for Landsret Advokater der får møderet for Landsret Af de advokater, der i denne periode har fået beskikkelse for Landsretten, var en ud af tre en kvinde. Sammenlignet med branchen generelt, hvor kun en ud af fire er kvinde, er der en større andel af kvindelige advokater, der får møderet for Landsretten. Denne forholdsmæssige store andel af kvinder hænger sammen med gennemsnitsalderen for, hvornår 13

15 advokater får møderet for Landsretten. Mere end halvdelen af disse advokater er således mellem 30 og 34 år, og i denne aldersgruppe udgør kvinderne samtidigt en tredjedel af samtlige advokater. Af de ældre advokater har mindre end ti procent fået møderet for Landsretten, da de var ældre end 44 år. Et andet billede tegner sig for Højesteret, hvor de kvindelige advokater blot udgør en ud af fem af de advokater, der får møderet for Højesteret. Forklaringen på denne forholdsvis lille andel af kvindelige advokater kan bl.a. findes i fastholdelsesproblematikken af kvindelige advokater. De kvindelige advokater forlader således advokatbranchen netop på det aldersmæssige tidspunkt, hvor advokater almindeligvis får møderet for Højesteret, hvilket i 2004 for fire ud af fem advokater var i perioden mellem 35 og 44 år. Det forudsættes derfor, at fastholdelsesproblematikken af kvindelige advokater løses, førend kønsfordelingen af advokater, der møder i Højesteret vil afspejle samfundet generelt. 14

16 Advokaterbranchens økonomiske udvikling På vej mod bedre tider? Starten på det nye årtusinde har ikke været en let periode for advokatbranchen. I takt med den generelle økonomiske afmatning har branchen oplevet et fald i den samlede omsætning, og det er først i regnskabsåret 2004, at denne nedadgående udvikling er blevet vendt. Baseret på momsindberetninger til ToldSkat omsatte advokatbranchen i 2004 for 7.5 mia. kr. I forhold til 2003 er det en stigning på ni procent fordelt jævnt udover årets fire kvartaler. Fjerde kvartal er Omsætning pr. kvartal fordelt på år (Mio. Kr.) 1. Kvt. 2. Kvt. 3. Kvt. 4. Kvt. Total den periode på året, hvor den største del af omsætningen skabes, hvilket er gældende for alle fire år fra 2001 til Omsætning pr. kvartal fordelt på år (%) 1. Kvt. 2. Kvt. 3. Kvt. 4. Kvt. Årx % 110% 109% 108% 109%x % 100% 100% 100% 100%x Den positive udvikling i 2004 indikerer, at advokatvirksomhederne igen klarer sig godt, men kun relativt set da stigningen inklusiv inflation sammenholdt med 2001 er på beskedne fire procent og 2006 vil vise om væksten i branchen fortsætter, og om udviklingen er vedvarende, eller om 2004 blot var et særligt tilfredsstillende år for advokatvirksomhederne

17 Omsætning i advokatbranchen (Mio. kr) Omsætningsfordeling og virksomhedsstørrelse Beskæftigede advokater De store advokatkontorer har størst omsætning per advokat De seneste detaljerede omsætningstal tilgængelige fra Danmarks Statistik er fra 2002 og viser, at 57 procent af omsætningen blev skabt på advokatkontorerne i hovedstadsområdet 43 procent i resten af landet. På advokatkontorerne med mindst 20 advokater skabte cirka en fjerdedel af branchens advokater i samme år knap halvdelen af hele branchens omsætning. Til sammenligning skabte halvdelen af branchens advokater, der var beskæftigede på de små kontorer med mindre end fem advokater, knap en fjerdedel af branchens omsætning. Det er således de store advokatvirksomheder, der skabte den største omsætning per advokat, og de mindste kontorer der skabte den mindste omsætning per advokat. 16

18 Advokatsamfundet Kronprinsessegade København K Tlf Fax

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.2 2012

Kvartalsstatistik nr.2 2012 nr.2 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

B r a n c h e a n a l y s e. a d v o k a t b r a n c h e n i t a l

B r a n c h e a n a l y s e. a d v o k a t b r a n c h e n i t a l B r a n c h e a n a l y s e a d v o k a t b r a n c h e n i t a l I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Forord s. 2 Indledning s. 3 Sammenfatning s. 4 Advokatbranchens struktur s. 5 Advokatbranchens afsætningsstruktur

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 1 2013 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Konjunkturnyt februar 013 Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Omsætningen når nyt toppunkt 1. Omsætning af energiteknologi Figur 1 viser de danske virksomheders samlede omsætning af

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af private lønmodtagere med over eller års anciennitet på deres arbejdsplads er faldende. Tendensen til, at en mindre procentdel har samme arbejde

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 4 2016 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO faktaark 2016 Indhold 1. Generelt om almen praksis... 2 1.1. Antal praktiserende læger i 2016... 2 1.1. Udviklingen i antal læger i almen praksis og offentlige ansatte

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL VækstRegnskab 2015 1. kvartal NØGLETAL PR. 2. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen.

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen. Bilag til oplæg om mangfoldighedspolitik/strategi Udvalgt statistik om kønsfordeling, etnicitet og aldersfordeling på basis- og lederstillinger samt optag på uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Fortsat tro på vækst i december 2011

VÆKST BAROMETER. Fortsat tro på vækst i december 2011 VÆKST BAROMETER december 2011 Fortsat tro på vækst i 2012 Virksomhederne ser vækst i krystalkuglen for 2012 i Region Syddanmark. Men de er ikke helt så optimistiske som for et år siden. Det er konklusionen,

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune Maj, 2016 Erhvervsservice i Norddjurs Kommune 1. INDLEDNING Formålet med dette notat er at sætte fokus på brugere af Norddjurs Kommunes erhvervsservice. Notatet beskriver antallet af brugere og tegner

Læs mere

Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014

Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014 Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014 Udviklingsafdelingen Sagsnr. 81.00.15-G00-1-14 Jammerbugt Kommunes måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund Baggrund Det blev i trepartsaftalen

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2011

Kvartalsstatistik nr.1 2011 nr.1 2011 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning inklusiv en fremskrivning for resten af året. Ud over omsætningstallene

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 2 215 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 2 Indhold: Ugens temaer Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens temaer: Overrepræsentation af indvandrere på kontanthjælp og førtidspension

Læs mere

Om ledere i 1. række

Om ledere i 1. række Om ledere i 1. række Resumé af rundspørge til medlemmer af FOA, SL, HI og 3F foretaget for Væksthus For Ledelse i perioden 28. april-10. juli 2010 Indhold Om undersøgelsen... 2 Om resuméet... 2 Generelt

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 35 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Flere på lange videregående uddannelser, men færre på erhvervsuddannelser

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

Detailbarometer November 2010

Detailbarometer November 2010 Detailbarometer November 2010 Indhold Detailhandlens omsætning og forbrugertillid... 3 Detailhandlens omsætningsbarometer Dansk Erhvervs indikator... 5 Branchespecifikke omsætningstal... 6 Fødevarer og

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid Hver. pædagogisk ansat 1 procent af det pædagogiske personale i offentlige dagtilbud såsom børnehaver og vuggestuer overgik til længerevarende sygdom sidste år. Det er en stigning på procent i forhold

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten Særligt it-konsulenter og iværksættere skal tilskrives æren for, at hele it-sektorens fuldtidsbeskæftigelse er i fremgang ovenpå

Læs mere

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Økonomiske kriser har store konsekvenser for ufaglærte. Ikke nok med at rigtig mange mister deres arbejde, men som denne analyse viser, er det vanskeligt

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 7, 15. januar. 2010 Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark, side 1 Tag højde for aldersfordelingen når andelen af indvandrere og danskere

Læs mere

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008.

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008. A nalys e Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for personer i pensionsalderen Af Nadja Christine Andersen En række politiske tiltag har de sidste ti år haft til hensigt at få flere ældre i pensionsalderen

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2 Ligelønsanalyse sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Ref. PIL/- 17.02.2016 Indledning I dette notat præsenteres resultater fra en analyse af lønforskellen mellem mænd og kvinder. Analysen

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

PenSam's førtidspensioner

PenSam's førtidspensioner 2012 PenSam's førtidspensioner PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Ældre Sagen December 2014

Ældre Sagen December 2014 ÆLDRE I TAL 2014 Efterløn Ældre Sagen December 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Januar 2013 Center for / Videnscenter for Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsstatistik udarbejdet

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Befolkning og levevilkår

Befolkning og levevilkår Befolkning og levevilkår 3 I dette kapitel gives en kort beskrivelse af befolkningsudviklingen på en række centrale indikatorer af betydning for befolkningens sundhed, sygelighed og dødelighed. Køn og

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes De seneste arbejdsløshedstal viser, at der var 13.300 bruttoarbejdsløse i Danmark, svarende til, procent af arbejdsstyrken. Prognoserne for det danske arbejdsmarked

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&'" ( * &'&'+, ( $ &'" - ( "" &'"'&! ))! "" &'"'"! ( ". &'"'+,! ( "/

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&' ( * &'&'+, ( $ &' - (  &''&! ))!  &''! ( . &''+,! ( / " $ % &' ( & &'& % ( & &'&'& & &'&'" ( * &'&', ( $ &'" - ( "" &'"'& "" &'"'" ( ". &'"', ( "/ &' ( Pendleranalyserne gennemføres forud for fire surveys med henholdsvis beboere i bycentre, beboere i landdistrikter,

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Februar 2016 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere