Advokatvirksomhederne i tal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokatvirksomhederne i tal"

Transkript

1 Retsudvalget L Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET

2 BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3 Fastholdelse af kvindelige advokater...6 Advokatvirksomhedernes struktur...9 Tilgangen af advokater...11 Advokaters møderet for Landsret og Højesteret...13 Advokatbranchens økonomiske udvikling...15 NB! Datamaterialet til denne brancheanalyse er baseret på Advokatsamfundets medlemsregister og træk fra Danmarks Statistik. Advokatvirksomheder, der ikke har haft omsætning inden for de pågældende år, er ikke del af datamaterialet. 1

3 Advokatbranchens struktur Advokatbranchen tæller advokater beskæftiget i forskellige advokatvirksomheder fordelt på individuelle arbejdssteder eller advokatkontorer. Branchen er karakteriseret ved en høj repræsentation af mandlige advokater blev det første år i det nye årtusinde med stigende økonomisk omsætning, og der er derfor grund til optimisme i branchen. Et stigende antal advokatfuldmægtige er beskæftiget på landets advokatkontorer, men fastholdelsesproblematikken for kvindelige advokater i branchen er stadig uløst. Kvindelige advokater udgør kun en ud af fire advokater, selvom fire ud af ti advokater, der beskikkes, er kvinder. Tendensen er dog positiv med en større andel kvindelige advokater end tidligere. Virksomhedsstrukturen er kendetegnet ved, at to ud af tre af advokatkontorerne er enkeltmandskontorer. Næsten hver femte advokat er beskæftiget i en af de 10 største advokatvirksomheder 1. Hver anden advokat er beskæftiget i Storkøbenhavn største advokatvirksomheder er defineret ud fra antallet af beskæftigede advokater. 2

4 Advokatbranchens sammensætning Ved udgangen af 2004 var der fem procent flere advokater end året før - i alt advokater. Set over en fireårig periode er antallet af aktive advokater vokset med ni procent fra advokater i I 2002 voksede branchen med fire procent flere advokater i modsætning til 2003, hvor der ikke var en betydelig stigning i antallet af advokater. Samlet er der kommet 12 procent flere advokater til branchen i perioden fra 2000 til Advokater de seneste 5 år 3

5 Kønsfordelingen i branchen afspejler stadig, at advokatgerningen har været et udpræget mandefag. I 2004 var 76 procent af samtlige advokater mænd, men der er en tendens mod, at et stigende antal kvinder søger ind i advokatbranchen. Advokater de seneste 5 år Mænd Kvinder Advokater Efterhånden, som de ældre generationer deponerer deres beskikkelser, forventes antallet af kvinder og mænd i branchen at blive mere ensartet. Der er dog stadig en overrepræsentation af kvinder, der forlader branchen, men sammenlignet med år 2000 er overrepræsentationen aftagende. Med den nuværende udvikling vil der ikke desto mindre gå mange år førend, der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd på landets advokatkontorer. Advokater fordelt på køn Høj gennemsnitsalder i advokatbranchen I 2004 var gennemsnitsalderen for alle advokater 47 år. Der er en betydelig forskel i aldersfordelingen mellem kvinder og mænd. Hvor hver fjerde kvindelige advokat i 2004 var mellem 30 og 34 år, var det tilsvarende tal for mandlige advokater hver ottende. Der er således en generation af unge kvindelige advokater på vej frem. Den mere modne del af advokatbranchen præges fortsat af mandlige advokater, og næsten hver anden mandlige advokat er 50 år eller ældre. Selvom advokater historisk er ældre, når de lader sig pensionere end beskæftigede i andre brancher, så viser denne høje aldersfordeling, at en lang række advokatvirksomheder står overfor et generationsskifte i de kommende år. Denne konklusion forstærkes af, at hovedparten af de mandlige advokater over 50 år er partnere og derfor udgør en meget stor andel af partnerkredsene i advokatvirksomhederne. For enkeltmandskontorerne er de forestående generationsskifter særligt udtalt, idet næsten 2 ud af 3 advokater på disse kontorer er 50 år eller ældre. Generelt gælder der, at de største kontorer med mere end 20 advokater har den laveste gennemsnitsalder. Hver anden advokat på disse kontorer er under 40 år. 4

6 Advokater fordelt på alder og køn For advokater ældre end 50 år er den gennemsnitlige deponeringsalder 65 år. På enkeltmandskontorerne betyder det, at mere end 33 procent af disse kontorer skal gennemføre et generationsskifte i løbet af de kommende fem år. Inden for de næste ti år forventes det på baggrund af den gennemsnitlige deponerings- Enkeltmandskontorer - aldersfordeling 2004 alder, at mere end halvdelen af enkeltmandskontorerne skal gennemføre et generationsskifte. Enkeltmandskontorerne står derfor overfor en betydelig udfordring med at forberede de mange generationsskift. Deponerer inden år 2015 Deponerer inden år

7 Fastholdelse af kvindelige advokater Kvindelige advokater søger fortsat væk fra advokatkontorerne Over den seneste fireårige periode fra 2001 til 2004 har fordelingen af advokaters ansættelse i henholdsvis advokatvirksomheder og andre virksomheder som interesseorganisationer, forsikringsselskaber, banker og teleselskaber været uændret således, at 9 ud af 10 advokater har været beskæftiget i en advokatvirksomhed. Andre virksomheder har imidlertid en forholdsmæssig overrepræsentation af kvindelige advokater beskæftiget. Hvor omtrent hver femte advokat beskæftiget i en advokatvirksomhed er kvinde, er den tilsvarende fordeling for andre virksomheder, at hver tredje advokat er en kvinde. Overrepræsentationen af kvindelige advokater i andre virksomheder illustrerer fastholdelsesproblematikken på advokatkontorerne. Kvindelige advokater søger således over i andre erhverv, hvor blandt andet arbejdstider, barselspolitikker og karriereplanlægning er mere forenelige med mange unge kvindelige advokaters professionelle og familiære ambitioner. Der var i 2004 beskæftiget 567 advokater i 285 forskellige virksomheder, der ikke driver advokatvirksomhed. Advokater fordelt på type virksomhed 2004 Sammenlignet med fordelingen af kvindelige og mandlige advokater i Skandinavien tegner der sig det samme billede. I Norge er der ligeledes en stor andel 6

8 kvindelige advokater beskæftiget udenfor advokatvirksomhederne. I de norske advokatvirksomheder er under hver femte advokat en kvinde og i andre virksomheder udgør de norske kvindelige advokater næsten hver tredje advokat. Norske advokater i advokatvirksomhed Advokatvirksomhed Kvinder 17% Mænd 83% Kun tre procent af alle mandlige advokater valgte i 2004 at deponerede deres beskikkelser. Til sammenligning valgte otte procent eller omtrent tre gange så stor en del af de kvindelige advokater at deponere deres beskikkelser. I forhold til den generelle kønsfordeling udgør de kvindelige advokater kun en fjerdedel af branchen, men næsten halvdelen af samtlige deponeringer var en kvindelig advokat. Over de sidste fire år er andelen af kvindelige advokater steget med to procentpoint, men til sammenligning er andelen af deponeringer fra kvindelige advokater steget med 10 procentpoint fra 32 procent i 2001 til 42 procent i Det er således kun fordi advokatstanden generelt vokser, at det samlede antal kvindelige advokater ikke er faldende. Norske advokater i virksomhed Virksomhed Kvindelige advokater og deponeringer 2004 Kvinder 31% Mænd 69% Fastholdelsesproblematikken for kvindelige advokater afspejler sig tydeligt i antallet af deponeringer. Hvor antal deponeringer for mandlige advokater fra 2001 til 2004 er faldet med næsten en femtedel, er det tilsvarende tal for kvinder steget med en fjerdedel. Betragtes denne fordeling i forhold til det faktiske antal advokater er problematikken med at fastholde kvindelige advokater større og mere udtalt. Deponeringer de seneste 5 år Mænd Kvinder I alt I forhold til anciennitet er der en meget tydelig forskel mellem de mandlige og kvindelige advokater, der i 2004 deponerede deres beskikkelser og dermed forlod branchen. Generelt deponerer de kvindelige advokater i en væsentligt yngre alder end de mandlige kollegaer. Således har 63 procent af de kvindelige 7

9 advokater deponeret inden for de første fire år efter deres beskikkelse sammenlignet med 43 procent af de mandlige advokater inden for samme tidsperiode. Advokatvirksomhederne har således meget vanskeligt ved at fastholde de kvindelige advokater, hvilket tydeliggøres af, at blot tre procent af dem stadig er beskikkede efter 20 års anciennitet. Det samme tal for mandlige advokater er 39 procent. Deponeringer 2004 Års anciennietet 8

10 Advokatvirksomhedernes struktur København er centrum for advokater Storkøbenhavn er fortsat centrum for advokatbranchen, og mere end halvdelen eller nøjagtigt af samtlige advokater arbejdede i 2004 på et kontor i 1. advokatkreds. 1. kreds består af advokatkontorer i Storkøbenhavn og i udlandet, hvor sidstnævnte udgør en meget lille del. 9. advokatkreds, der hovedsageligt dækker Århus og omegn, er næststørst med 481 advokater. Samlet arbejder omkring 30 procent af advokaterne på kontorer i Jylland. Kvindelige advokater udgør 25 procent af alle advokater i Storkøbenhavn, hvilket er den højeste geografiske repræsentation. Den laveste repræsentation af kvindelige advokater findes på de fynske advokatkontorer, hvor kun hver sjette ud af i alt 232 advokater er en kvindelig advokat. Advokater fordelt på regioner og køn

11 Fusionsbølgen stoppet Antallet af advokatvirksomheder har i perioden fra 2001 til 2004 været rimelig stabilt, og i branchen er der registreret aktive advokatvirksomheder. Sammenlignet med for 10 år siden, hvor der var advokatvirksomheder, er der i dag 12 procent færre advokatvirksomheder, hvilket blandt andet skyldes en række fusioner op gennem 90 erne. Efter årtusindskiftet er fusionsbølgen aftaget, og der er nu en svag tendens mod, at flere advokater vil være selvstændige og derfor etablerer egne advokatvirksomheder. rerne i provinsen, hvilket hovedsageligt kan forklares med, at de fem største kontorer målt på antal advokater har adresse i netop Storkøbenhavn. Antal advokatvirksomheder fordelt på antal advokater 2004 Antal advokatvirksomheder Advokatkontorer geografisk fordelt på kredse 2004 Ved udgangen af 2004 bestod advokatbranchen af en underskov af enkeltmandskontorer og nogle få meget store advokatkontorer hovedsagligt placeret i København. Af samlet advokatkontorer eller arbejdssteder er 2 ud af 3 drevet som et enkeltmandskontor. Hver fjerde kontor har mellem 2 og 4 beskæftigede advokater. Der er fem advokatkontorer med flere end 50 beskæftigede advokater. Der er i perioden fra 2001 til 2004 ikke sket nogen signifikant ændring i retning af generelt større eller mindre advokatkontorer. Af landets advokatkontorer har 46 procent eller knap halvdelen adresse i Storkøbenhavn. Til sammenligning arbejder 55 procent af alle landets advokater på et kontor i Storkøbenhavn. Advokatkontorerne i Storkøbenhavn har således gennemsnitligt flere beskæftigede advokater end konto- Advokatvirksomheder 1. kreds kreds kreds kreds kreds kreds kreds kreds kreds kreds kreds 81 Total 1531 De 10 største advokatvirksomheder beskæftigede i 2004 cirka 800 advokater, hvilket svarer til 17 procent af samtlige advokater i branchen. 2 Aarsø-Nielsen Rapporten 10

12 Tilgangen af advokater I 2004 blev der beskikket 287 nye advokater. Heraf var 165 mænd og 123 kvinder. I forhold til år 2000 udgør det en samlet stigning i antallet af advokatbeskikkelser på 21 procent, hvilket fordeler sig på en markant stigning i beskikkelser af kvindelige advokater på 28 procent, og en mere moderat stigning på 16 procent i antallet af beskikkelser af mandlige advokater. Beskikket som advokat Mænd Kvinder Total Inden for de seneste 5 år toppede antallet af nye advokater i 2003, hvorefter antallet faldt med seks procent i Til trods for at næsten halvdelen af alle beskikkelser i 2004 var kvindelige advokater, udgør de kvindelige advokater stadig kun 25 procent af alle advokater i branchen. Betragtet over de seneste fem år var 2003 det år, hvor flest advokater blev beskikket. I 2004 blev der beskikket syv procent færre advokater end året før. Faldende tilgang af advokatfuldmægtige Tilgangen af advokatfuldmægtige er fra 2001 til 2003 faldet dramatisk med 41 procent fra 345 til 203 tilmeldte jurister til advokatuddannelsen. Dette fald hænger sammen med den økonomiske udvikling i branchen, der blandt andet er resultatet af den generelle økonomiske afmatning efter årtusindeskiftet, hvor advokatkontorerne blandt andet har reageret 11

13 ved at ansatte færre advokatfuldmægtige. Som følge deraf kan der forventes en faldende tilgang af nye advokater efterhånden, som advokatfuldmægtigene bliver beskikket. Tilgangen af advokatfuldmægtige Mænd Kvinder Total Ud fra en geografisk betragtning beskæftiger advokatkontorerne i 1. kreds, dvs. Storkøbenhavn og udlandet, den største andel af advokatfuldmægtigene. Omtrent 2 ud af 3 fuldmægtige arbejder således i denne region, og særligt de større advokatkontorer har haft størst succes med at gøre fuldmægtiguddannelsen til en fast del af deres personaleudviklingsprogram. Kun 1 ud af 33 advokatfuldmægtige er beskæftiget på et advokatkontor på Fyn og Øerne, hvilket sammenlignet med, at 1 ud af 20 advokater er beskæftiget på et kontor på Fyn og Øerne, er den største forholdsmæssige underrepræsentation af advokatfuldmægtige i en region. Advokatfuldmægtige fordelt geografisk 2004 I 2004 er udviklingen vendt og tilgangen af advokatfuldmægtige er igen voksende, hvilket også forklares af stigende omsætning i branchen for 2004, der i forhold til året før er steget med ni procent til i alt 7.5 mia. kr. se afsnittet advokatbranchens økonomiske udvikling. I 2004 var der sammenlagt 807 advokatfuldmægtige fordelt på henholdsvis 347 kvinder og 460 mænd. Af disse var 690 ansat på advokatkontorer, og de resterende 117 var ansat i andre virksomheder som interesseorganisationer, forsikringsselskaber, banker og teleselskaber. I sidstnævnte gruppe var der en ligelig fordeling af kvindelige og mandlige advokatfuldmægtige. Tilgangen af advokatfuldmægtige 12

14 Advokaters møderet for Landsret og Højesteret Udviklingen i antallet af advokater, der har fået møderet for Landsret eller Højesteret har været rimeligt stabil i perioden fra år 2000 til Således har 104 advokater i gennemsnit fået møderet for Landsretten og 50 advokater i gennemsnit fået møderet for Højesteret hvert år. Advokater der får møderet for Landsret Advokater der får møderet for Landsret Af de advokater, der i denne periode har fået beskikkelse for Landsretten, var en ud af tre en kvinde. Sammenlignet med branchen generelt, hvor kun en ud af fire er kvinde, er der en større andel af kvindelige advokater, der får møderet for Landsretten. Denne forholdsmæssige store andel af kvinder hænger sammen med gennemsnitsalderen for, hvornår 13

15 advokater får møderet for Landsretten. Mere end halvdelen af disse advokater er således mellem 30 og 34 år, og i denne aldersgruppe udgør kvinderne samtidigt en tredjedel af samtlige advokater. Af de ældre advokater har mindre end ti procent fået møderet for Landsretten, da de var ældre end 44 år. Et andet billede tegner sig for Højesteret, hvor de kvindelige advokater blot udgør en ud af fem af de advokater, der får møderet for Højesteret. Forklaringen på denne forholdsvis lille andel af kvindelige advokater kan bl.a. findes i fastholdelsesproblematikken af kvindelige advokater. De kvindelige advokater forlader således advokatbranchen netop på det aldersmæssige tidspunkt, hvor advokater almindeligvis får møderet for Højesteret, hvilket i 2004 for fire ud af fem advokater var i perioden mellem 35 og 44 år. Det forudsættes derfor, at fastholdelsesproblematikken af kvindelige advokater løses, førend kønsfordelingen af advokater, der møder i Højesteret vil afspejle samfundet generelt. 14

16 Advokaterbranchens økonomiske udvikling På vej mod bedre tider? Starten på det nye årtusinde har ikke været en let periode for advokatbranchen. I takt med den generelle økonomiske afmatning har branchen oplevet et fald i den samlede omsætning, og det er først i regnskabsåret 2004, at denne nedadgående udvikling er blevet vendt. Baseret på momsindberetninger til ToldSkat omsatte advokatbranchen i 2004 for 7.5 mia. kr. I forhold til 2003 er det en stigning på ni procent fordelt jævnt udover årets fire kvartaler. Fjerde kvartal er Omsætning pr. kvartal fordelt på år (Mio. Kr.) 1. Kvt. 2. Kvt. 3. Kvt. 4. Kvt. Total den periode på året, hvor den største del af omsætningen skabes, hvilket er gældende for alle fire år fra 2001 til Omsætning pr. kvartal fordelt på år (%) 1. Kvt. 2. Kvt. 3. Kvt. 4. Kvt. Årx % 110% 109% 108% 109%x % 100% 100% 100% 100%x Den positive udvikling i 2004 indikerer, at advokatvirksomhederne igen klarer sig godt, men kun relativt set da stigningen inklusiv inflation sammenholdt med 2001 er på beskedne fire procent og 2006 vil vise om væksten i branchen fortsætter, og om udviklingen er vedvarende, eller om 2004 blot var et særligt tilfredsstillende år for advokatvirksomhederne

17 Omsætning i advokatbranchen (Mio. kr) Omsætningsfordeling og virksomhedsstørrelse Beskæftigede advokater De store advokatkontorer har størst omsætning per advokat De seneste detaljerede omsætningstal tilgængelige fra Danmarks Statistik er fra 2002 og viser, at 57 procent af omsætningen blev skabt på advokatkontorerne i hovedstadsområdet 43 procent i resten af landet. På advokatkontorerne med mindst 20 advokater skabte cirka en fjerdedel af branchens advokater i samme år knap halvdelen af hele branchens omsætning. Til sammenligning skabte halvdelen af branchens advokater, der var beskæftigede på de små kontorer med mindre end fem advokater, knap en fjerdedel af branchens omsætning. Det er således de store advokatvirksomheder, der skabte den største omsætning per advokat, og de mindste kontorer der skabte den mindste omsætning per advokat. 16

18 Advokatsamfundet Kronprinsessegade København K Tlf Fax

Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ

Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd ældre løshed Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæg Grundbeløb Indkomstinterval Helbredstillæg Boligydelse i tal indvandrer

Læs mere

Vielser og skilsmisser

Vielser og skilsmisser Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Annemette Lindhardt Olsen Dorthe Larsen Anita Lange Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Udgivet af Danmarks Statistik November 25 Oplag: 5 Danmarks Statistiks

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer A N A LYSE Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer I dette analysenotat beskrives udviklingen og omfanget af personer i særlige ordninger fleksjob, skånejob, seniorjob, jobrotation,

Læs mere

De fleste danskere køber sort

De fleste danskere køber sort Nyt fra Juni 21 De fleste danskere køber sort Flere end hver anden dansker har fået udført sort arbejde inden for det seneste år. Det viser en interviewundersøgelse, Rockwool Fondens Forskningsenhed har

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland De seks kreative brancher i tal Del 3 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4

Læs mere

Familievirksomheder i Danmark Kapitel 1: Definition og udbredelse

Familievirksomheder i Danmark Kapitel 1: Definition og udbredelse Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen Familievirksomheder i Danmark Familievirksomheder i Danmark Familievirksomheder i Danmark Kapitel 1: Definition og

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND Udsatte enlige mødre En rapport om vilkår og hverdag Rapport om udsatte enlige mødre 2013 Susi og Peter Robinsohns Fond Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA Opsætning:

Læs mere

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark DENØKONOMI SKEKRI SES BETYDNI NGFOROPSTARTEN AFNYEVÆKSTVI RKSOMHEDER I DANMARK Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark Pernille Gjerløv-Juel og Michael S. Dahl

Læs mere

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere

Morgendagens Ledere 2003

Morgendagens Ledere 2003 Morgendagens Ledere 2003 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Forord: Undersøgelsen af Morgendagens Ledere er den første af sin art i Danmark. Inspirationen har været, at mange af dagens topledere i danske

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere