Advokatvirksomhederne i tal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokatvirksomhederne i tal"

Transkript

1 Retsudvalget L Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET

2 BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3 Fastholdelse af kvindelige advokater...6 Advokatvirksomhedernes struktur...9 Tilgangen af advokater...11 Advokaters møderet for Landsret og Højesteret...13 Advokatbranchens økonomiske udvikling...15 NB! Datamaterialet til denne brancheanalyse er baseret på Advokatsamfundets medlemsregister og træk fra Danmarks Statistik. Advokatvirksomheder, der ikke har haft omsætning inden for de pågældende år, er ikke del af datamaterialet. 1

3 Advokatbranchens struktur Advokatbranchen tæller advokater beskæftiget i forskellige advokatvirksomheder fordelt på individuelle arbejdssteder eller advokatkontorer. Branchen er karakteriseret ved en høj repræsentation af mandlige advokater blev det første år i det nye årtusinde med stigende økonomisk omsætning, og der er derfor grund til optimisme i branchen. Et stigende antal advokatfuldmægtige er beskæftiget på landets advokatkontorer, men fastholdelsesproblematikken for kvindelige advokater i branchen er stadig uløst. Kvindelige advokater udgør kun en ud af fire advokater, selvom fire ud af ti advokater, der beskikkes, er kvinder. Tendensen er dog positiv med en større andel kvindelige advokater end tidligere. Virksomhedsstrukturen er kendetegnet ved, at to ud af tre af advokatkontorerne er enkeltmandskontorer. Næsten hver femte advokat er beskæftiget i en af de 10 største advokatvirksomheder 1. Hver anden advokat er beskæftiget i Storkøbenhavn største advokatvirksomheder er defineret ud fra antallet af beskæftigede advokater. 2

4 Advokatbranchens sammensætning Ved udgangen af 2004 var der fem procent flere advokater end året før - i alt advokater. Set over en fireårig periode er antallet af aktive advokater vokset med ni procent fra advokater i I 2002 voksede branchen med fire procent flere advokater i modsætning til 2003, hvor der ikke var en betydelig stigning i antallet af advokater. Samlet er der kommet 12 procent flere advokater til branchen i perioden fra 2000 til Advokater de seneste 5 år 3

5 Kønsfordelingen i branchen afspejler stadig, at advokatgerningen har været et udpræget mandefag. I 2004 var 76 procent af samtlige advokater mænd, men der er en tendens mod, at et stigende antal kvinder søger ind i advokatbranchen. Advokater de seneste 5 år Mænd Kvinder Advokater Efterhånden, som de ældre generationer deponerer deres beskikkelser, forventes antallet af kvinder og mænd i branchen at blive mere ensartet. Der er dog stadig en overrepræsentation af kvinder, der forlader branchen, men sammenlignet med år 2000 er overrepræsentationen aftagende. Med den nuværende udvikling vil der ikke desto mindre gå mange år førend, der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd på landets advokatkontorer. Advokater fordelt på køn Høj gennemsnitsalder i advokatbranchen I 2004 var gennemsnitsalderen for alle advokater 47 år. Der er en betydelig forskel i aldersfordelingen mellem kvinder og mænd. Hvor hver fjerde kvindelige advokat i 2004 var mellem 30 og 34 år, var det tilsvarende tal for mandlige advokater hver ottende. Der er således en generation af unge kvindelige advokater på vej frem. Den mere modne del af advokatbranchen præges fortsat af mandlige advokater, og næsten hver anden mandlige advokat er 50 år eller ældre. Selvom advokater historisk er ældre, når de lader sig pensionere end beskæftigede i andre brancher, så viser denne høje aldersfordeling, at en lang række advokatvirksomheder står overfor et generationsskifte i de kommende år. Denne konklusion forstærkes af, at hovedparten af de mandlige advokater over 50 år er partnere og derfor udgør en meget stor andel af partnerkredsene i advokatvirksomhederne. For enkeltmandskontorerne er de forestående generationsskifter særligt udtalt, idet næsten 2 ud af 3 advokater på disse kontorer er 50 år eller ældre. Generelt gælder der, at de største kontorer med mere end 20 advokater har den laveste gennemsnitsalder. Hver anden advokat på disse kontorer er under 40 år. 4

6 Advokater fordelt på alder og køn For advokater ældre end 50 år er den gennemsnitlige deponeringsalder 65 år. På enkeltmandskontorerne betyder det, at mere end 33 procent af disse kontorer skal gennemføre et generationsskifte i løbet af de kommende fem år. Inden for de næste ti år forventes det på baggrund af den gennemsnitlige deponerings- Enkeltmandskontorer - aldersfordeling 2004 alder, at mere end halvdelen af enkeltmandskontorerne skal gennemføre et generationsskifte. Enkeltmandskontorerne står derfor overfor en betydelig udfordring med at forberede de mange generationsskift. Deponerer inden år 2015 Deponerer inden år

7 Fastholdelse af kvindelige advokater Kvindelige advokater søger fortsat væk fra advokatkontorerne Over den seneste fireårige periode fra 2001 til 2004 har fordelingen af advokaters ansættelse i henholdsvis advokatvirksomheder og andre virksomheder som interesseorganisationer, forsikringsselskaber, banker og teleselskaber været uændret således, at 9 ud af 10 advokater har været beskæftiget i en advokatvirksomhed. Andre virksomheder har imidlertid en forholdsmæssig overrepræsentation af kvindelige advokater beskæftiget. Hvor omtrent hver femte advokat beskæftiget i en advokatvirksomhed er kvinde, er den tilsvarende fordeling for andre virksomheder, at hver tredje advokat er en kvinde. Overrepræsentationen af kvindelige advokater i andre virksomheder illustrerer fastholdelsesproblematikken på advokatkontorerne. Kvindelige advokater søger således over i andre erhverv, hvor blandt andet arbejdstider, barselspolitikker og karriereplanlægning er mere forenelige med mange unge kvindelige advokaters professionelle og familiære ambitioner. Der var i 2004 beskæftiget 567 advokater i 285 forskellige virksomheder, der ikke driver advokatvirksomhed. Advokater fordelt på type virksomhed 2004 Sammenlignet med fordelingen af kvindelige og mandlige advokater i Skandinavien tegner der sig det samme billede. I Norge er der ligeledes en stor andel 6

8 kvindelige advokater beskæftiget udenfor advokatvirksomhederne. I de norske advokatvirksomheder er under hver femte advokat en kvinde og i andre virksomheder udgør de norske kvindelige advokater næsten hver tredje advokat. Norske advokater i advokatvirksomhed Advokatvirksomhed Kvinder 17% Mænd 83% Kun tre procent af alle mandlige advokater valgte i 2004 at deponerede deres beskikkelser. Til sammenligning valgte otte procent eller omtrent tre gange så stor en del af de kvindelige advokater at deponere deres beskikkelser. I forhold til den generelle kønsfordeling udgør de kvindelige advokater kun en fjerdedel af branchen, men næsten halvdelen af samtlige deponeringer var en kvindelig advokat. Over de sidste fire år er andelen af kvindelige advokater steget med to procentpoint, men til sammenligning er andelen af deponeringer fra kvindelige advokater steget med 10 procentpoint fra 32 procent i 2001 til 42 procent i Det er således kun fordi advokatstanden generelt vokser, at det samlede antal kvindelige advokater ikke er faldende. Norske advokater i virksomhed Virksomhed Kvindelige advokater og deponeringer 2004 Kvinder 31% Mænd 69% Fastholdelsesproblematikken for kvindelige advokater afspejler sig tydeligt i antallet af deponeringer. Hvor antal deponeringer for mandlige advokater fra 2001 til 2004 er faldet med næsten en femtedel, er det tilsvarende tal for kvinder steget med en fjerdedel. Betragtes denne fordeling i forhold til det faktiske antal advokater er problematikken med at fastholde kvindelige advokater større og mere udtalt. Deponeringer de seneste 5 år Mænd Kvinder I alt I forhold til anciennitet er der en meget tydelig forskel mellem de mandlige og kvindelige advokater, der i 2004 deponerede deres beskikkelser og dermed forlod branchen. Generelt deponerer de kvindelige advokater i en væsentligt yngre alder end de mandlige kollegaer. Således har 63 procent af de kvindelige 7

9 advokater deponeret inden for de første fire år efter deres beskikkelse sammenlignet med 43 procent af de mandlige advokater inden for samme tidsperiode. Advokatvirksomhederne har således meget vanskeligt ved at fastholde de kvindelige advokater, hvilket tydeliggøres af, at blot tre procent af dem stadig er beskikkede efter 20 års anciennitet. Det samme tal for mandlige advokater er 39 procent. Deponeringer 2004 Års anciennietet 8

10 Advokatvirksomhedernes struktur København er centrum for advokater Storkøbenhavn er fortsat centrum for advokatbranchen, og mere end halvdelen eller nøjagtigt af samtlige advokater arbejdede i 2004 på et kontor i 1. advokatkreds. 1. kreds består af advokatkontorer i Storkøbenhavn og i udlandet, hvor sidstnævnte udgør en meget lille del. 9. advokatkreds, der hovedsageligt dækker Århus og omegn, er næststørst med 481 advokater. Samlet arbejder omkring 30 procent af advokaterne på kontorer i Jylland. Kvindelige advokater udgør 25 procent af alle advokater i Storkøbenhavn, hvilket er den højeste geografiske repræsentation. Den laveste repræsentation af kvindelige advokater findes på de fynske advokatkontorer, hvor kun hver sjette ud af i alt 232 advokater er en kvindelig advokat. Advokater fordelt på regioner og køn

11 Fusionsbølgen stoppet Antallet af advokatvirksomheder har i perioden fra 2001 til 2004 været rimelig stabilt, og i branchen er der registreret aktive advokatvirksomheder. Sammenlignet med for 10 år siden, hvor der var advokatvirksomheder, er der i dag 12 procent færre advokatvirksomheder, hvilket blandt andet skyldes en række fusioner op gennem 90 erne. Efter årtusindskiftet er fusionsbølgen aftaget, og der er nu en svag tendens mod, at flere advokater vil være selvstændige og derfor etablerer egne advokatvirksomheder. rerne i provinsen, hvilket hovedsageligt kan forklares med, at de fem største kontorer målt på antal advokater har adresse i netop Storkøbenhavn. Antal advokatvirksomheder fordelt på antal advokater 2004 Antal advokatvirksomheder Advokatkontorer geografisk fordelt på kredse 2004 Ved udgangen af 2004 bestod advokatbranchen af en underskov af enkeltmandskontorer og nogle få meget store advokatkontorer hovedsagligt placeret i København. Af samlet advokatkontorer eller arbejdssteder er 2 ud af 3 drevet som et enkeltmandskontor. Hver fjerde kontor har mellem 2 og 4 beskæftigede advokater. Der er fem advokatkontorer med flere end 50 beskæftigede advokater. Der er i perioden fra 2001 til 2004 ikke sket nogen signifikant ændring i retning af generelt større eller mindre advokatkontorer. Af landets advokatkontorer har 46 procent eller knap halvdelen adresse i Storkøbenhavn. Til sammenligning arbejder 55 procent af alle landets advokater på et kontor i Storkøbenhavn. Advokatkontorerne i Storkøbenhavn har således gennemsnitligt flere beskæftigede advokater end konto- Advokatvirksomheder 1. kreds kreds kreds kreds kreds kreds kreds kreds kreds kreds kreds 81 Total 1531 De 10 største advokatvirksomheder beskæftigede i 2004 cirka 800 advokater, hvilket svarer til 17 procent af samtlige advokater i branchen. 2 Aarsø-Nielsen Rapporten 10

12 Tilgangen af advokater I 2004 blev der beskikket 287 nye advokater. Heraf var 165 mænd og 123 kvinder. I forhold til år 2000 udgør det en samlet stigning i antallet af advokatbeskikkelser på 21 procent, hvilket fordeler sig på en markant stigning i beskikkelser af kvindelige advokater på 28 procent, og en mere moderat stigning på 16 procent i antallet af beskikkelser af mandlige advokater. Beskikket som advokat Mænd Kvinder Total Inden for de seneste 5 år toppede antallet af nye advokater i 2003, hvorefter antallet faldt med seks procent i Til trods for at næsten halvdelen af alle beskikkelser i 2004 var kvindelige advokater, udgør de kvindelige advokater stadig kun 25 procent af alle advokater i branchen. Betragtet over de seneste fem år var 2003 det år, hvor flest advokater blev beskikket. I 2004 blev der beskikket syv procent færre advokater end året før. Faldende tilgang af advokatfuldmægtige Tilgangen af advokatfuldmægtige er fra 2001 til 2003 faldet dramatisk med 41 procent fra 345 til 203 tilmeldte jurister til advokatuddannelsen. Dette fald hænger sammen med den økonomiske udvikling i branchen, der blandt andet er resultatet af den generelle økonomiske afmatning efter årtusindeskiftet, hvor advokatkontorerne blandt andet har reageret 11

13 ved at ansatte færre advokatfuldmægtige. Som følge deraf kan der forventes en faldende tilgang af nye advokater efterhånden, som advokatfuldmægtigene bliver beskikket. Tilgangen af advokatfuldmægtige Mænd Kvinder Total Ud fra en geografisk betragtning beskæftiger advokatkontorerne i 1. kreds, dvs. Storkøbenhavn og udlandet, den største andel af advokatfuldmægtigene. Omtrent 2 ud af 3 fuldmægtige arbejder således i denne region, og særligt de større advokatkontorer har haft størst succes med at gøre fuldmægtiguddannelsen til en fast del af deres personaleudviklingsprogram. Kun 1 ud af 33 advokatfuldmægtige er beskæftiget på et advokatkontor på Fyn og Øerne, hvilket sammenlignet med, at 1 ud af 20 advokater er beskæftiget på et kontor på Fyn og Øerne, er den største forholdsmæssige underrepræsentation af advokatfuldmægtige i en region. Advokatfuldmægtige fordelt geografisk 2004 I 2004 er udviklingen vendt og tilgangen af advokatfuldmægtige er igen voksende, hvilket også forklares af stigende omsætning i branchen for 2004, der i forhold til året før er steget med ni procent til i alt 7.5 mia. kr. se afsnittet advokatbranchens økonomiske udvikling. I 2004 var der sammenlagt 807 advokatfuldmægtige fordelt på henholdsvis 347 kvinder og 460 mænd. Af disse var 690 ansat på advokatkontorer, og de resterende 117 var ansat i andre virksomheder som interesseorganisationer, forsikringsselskaber, banker og teleselskaber. I sidstnævnte gruppe var der en ligelig fordeling af kvindelige og mandlige advokatfuldmægtige. Tilgangen af advokatfuldmægtige 12

14 Advokaters møderet for Landsret og Højesteret Udviklingen i antallet af advokater, der har fået møderet for Landsret eller Højesteret har været rimeligt stabil i perioden fra år 2000 til Således har 104 advokater i gennemsnit fået møderet for Landsretten og 50 advokater i gennemsnit fået møderet for Højesteret hvert år. Advokater der får møderet for Landsret Advokater der får møderet for Landsret Af de advokater, der i denne periode har fået beskikkelse for Landsretten, var en ud af tre en kvinde. Sammenlignet med branchen generelt, hvor kun en ud af fire er kvinde, er der en større andel af kvindelige advokater, der får møderet for Landsretten. Denne forholdsmæssige store andel af kvinder hænger sammen med gennemsnitsalderen for, hvornår 13

15 advokater får møderet for Landsretten. Mere end halvdelen af disse advokater er således mellem 30 og 34 år, og i denne aldersgruppe udgør kvinderne samtidigt en tredjedel af samtlige advokater. Af de ældre advokater har mindre end ti procent fået møderet for Landsretten, da de var ældre end 44 år. Et andet billede tegner sig for Højesteret, hvor de kvindelige advokater blot udgør en ud af fem af de advokater, der får møderet for Højesteret. Forklaringen på denne forholdsvis lille andel af kvindelige advokater kan bl.a. findes i fastholdelsesproblematikken af kvindelige advokater. De kvindelige advokater forlader således advokatbranchen netop på det aldersmæssige tidspunkt, hvor advokater almindeligvis får møderet for Højesteret, hvilket i 2004 for fire ud af fem advokater var i perioden mellem 35 og 44 år. Det forudsættes derfor, at fastholdelsesproblematikken af kvindelige advokater løses, førend kønsfordelingen af advokater, der møder i Højesteret vil afspejle samfundet generelt. 14

16 Advokaterbranchens økonomiske udvikling På vej mod bedre tider? Starten på det nye årtusinde har ikke været en let periode for advokatbranchen. I takt med den generelle økonomiske afmatning har branchen oplevet et fald i den samlede omsætning, og det er først i regnskabsåret 2004, at denne nedadgående udvikling er blevet vendt. Baseret på momsindberetninger til ToldSkat omsatte advokatbranchen i 2004 for 7.5 mia. kr. I forhold til 2003 er det en stigning på ni procent fordelt jævnt udover årets fire kvartaler. Fjerde kvartal er Omsætning pr. kvartal fordelt på år (Mio. Kr.) 1. Kvt. 2. Kvt. 3. Kvt. 4. Kvt. Total den periode på året, hvor den største del af omsætningen skabes, hvilket er gældende for alle fire år fra 2001 til Omsætning pr. kvartal fordelt på år (%) 1. Kvt. 2. Kvt. 3. Kvt. 4. Kvt. Årx % 110% 109% 108% 109%x % 100% 100% 100% 100%x Den positive udvikling i 2004 indikerer, at advokatvirksomhederne igen klarer sig godt, men kun relativt set da stigningen inklusiv inflation sammenholdt med 2001 er på beskedne fire procent og 2006 vil vise om væksten i branchen fortsætter, og om udviklingen er vedvarende, eller om 2004 blot var et særligt tilfredsstillende år for advokatvirksomhederne

17 Omsætning i advokatbranchen (Mio. kr) Omsætningsfordeling og virksomhedsstørrelse Beskæftigede advokater De store advokatkontorer har størst omsætning per advokat De seneste detaljerede omsætningstal tilgængelige fra Danmarks Statistik er fra 2002 og viser, at 57 procent af omsætningen blev skabt på advokatkontorerne i hovedstadsområdet 43 procent i resten af landet. På advokatkontorerne med mindst 20 advokater skabte cirka en fjerdedel af branchens advokater i samme år knap halvdelen af hele branchens omsætning. Til sammenligning skabte halvdelen af branchens advokater, der var beskæftigede på de små kontorer med mindre end fem advokater, knap en fjerdedel af branchens omsætning. Det er således de store advokatvirksomheder, der skabte den største omsætning per advokat, og de mindste kontorer der skabte den mindste omsætning per advokat. 16

18 Advokatsamfundet Kronprinsessegade København K Tlf Fax

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 2 2013 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Etnicitet i advokatbranchen

Etnicitet i advokatbranchen Etnicitet i advokatbranchen Etniske kvinder stormer frem i advokatbranchen Danske Advokater har udarbejdet en særundersøgelse om diversiteten blandt jurister i Danmark. Der er undersøgt, ved hjælp af en

Læs mere

B r a n c h e a n a l y s e. a d v o k a t b r a n c h e n i t a l

B r a n c h e a n a l y s e. a d v o k a t b r a n c h e n i t a l B r a n c h e a n a l y s e a d v o k a t b r a n c h e n i t a l I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Forord s. 2 Indledning s. 3 Sammenfatning s. 4 Advokatbranchens struktur s. 5 Advokatbranchens afsætningsstruktur

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.2 2012

Kvartalsstatistik nr.2 2012 nr.2 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 1 2013 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG

FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG 29. september 2003 Agnethe Christensen Resumé: FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG Formålet med dette notat er at analysere fordelingen af beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren og udviklingen

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 1 2017 Om konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 2 2017 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Konjunkturnyt februar 013 Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Omsætningen når nyt toppunkt 1. Omsætning af energiteknologi Figur 1 viser de danske virksomheders samlede omsætning af

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 4 2016 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO faktaark 2016 Indhold 1. Generelt om almen praksis... 2 1.1. Antal praktiserende læger i 2016... 2 1.1. Udviklingen i antal læger i almen praksis og offentlige ansatte

Læs mere

Ældre Sagen December 2017

Ældre Sagen December 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Efterløn - 2016 Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rekordmange

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af private lønmodtagere med over eller års anciennitet på deres arbejdsplads er faldende. Tendensen til, at en mindre procentdel har samme arbejde

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Om statistikken Kilder Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra henholdsvis Danmarks Statistik og Experian. Kilden fremgår ved hver figur. Definitioner

Læs mere

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen.

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen. Bilag til oplæg om mangfoldighedspolitik/strategi Udvalgt statistik om kønsfordeling, etnicitet og aldersfordeling på basis- og lederstillinger samt optag på uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune Maj, 2016 Erhvervsservice i Norddjurs Kommune 1. INDLEDNING Formålet med dette notat er at sætte fokus på brugere af Norddjurs Kommunes erhvervsservice. Notatet beskriver antallet af brugere og tegner

Læs mere

Kvinders andel af den rigeste procent stiger

Kvinders andel af den rigeste procent stiger Kvinders andel af den rigeste procent stiger For den rigeste procent af danskere mellem 25-59 år den såkaldte gyldne procent, har der været en tendens til, at kvinder udgør en stigende andel. Fra at udgøre

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Befolkning og levevilkår

Befolkning og levevilkår Befolkning og levevilkår 3 I dette kapitel gives en kort beskrivelse af befolkningsudviklingen på en række centrale indikatorer af betydning for befolkningens sundhed, sygelighed og dødelighed. Køn og

Læs mere

Om ledere i 1. række

Om ledere i 1. række Om ledere i 1. række Resumé af rundspørge til medlemmer af FOA, SL, HI og 3F foretaget for Væksthus For Ledelse i perioden 28. april-10. juli 2010 Indhold Om undersøgelsen... 2 Om resuméet... 2 Generelt

Læs mere

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL VækstRegnskab 2015 1. kvartal NØGLETAL PR. 2. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Fortsat tro på vækst i december 2011

VÆKST BAROMETER. Fortsat tro på vækst i december 2011 VÆKST BAROMETER december 2011 Fortsat tro på vækst i 2012 Virksomhederne ser vækst i krystalkuglen for 2012 i Region Syddanmark. Men de er ikke helt så optimistiske som for et år siden. Det er konklusionen,

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN

FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN Første halvår af 2012 viser en beskeden fremgang i videnrådgiverbranchen. Nye tal viser, at den totale omsætning steg med 2,6 pct. frem

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

Ældre Sagen Marts 2017

Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2016 Efterløn - 2015 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Marts Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Marts Djøf Ref. MSL/- 15.05.2017 Advokateksamen Marts 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 2 Indhold: Ugens temaer Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens temaer: Overrepræsentation af indvandrere på kontanthjælp og førtidspension

Læs mere

Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014

Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014 Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014 Udviklingsafdelingen Sagsnr. 81.00.15-G00-1-14 Jammerbugt Kommunes måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund Baggrund Det blev i trepartsaftalen

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 2 215 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2011

Kvartalsstatistik nr.1 2011 nr.1 2011 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning inklusiv en fremskrivning for resten af året. Ud over omsætningstallene

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Færre danskere er på offentlig forsørgelse

Færre danskere er på offentlig forsørgelse Færre danskere er på offentlig forsørgelse Antallet af danskere på overførselsindkomst er siden 21 faldet med 113. fuldtidspersoner. Dermed udgør antallet af danskere på overførselsindkomst ca. 622. fuldtidspersoner,

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Februar 2016 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten Særligt it-konsulenter og iværksættere skal tilskrives æren for, at hele it-sektorens fuldtidsbeskæftigelse er i fremgang ovenpå

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2 Ligelønsanalyse sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Ref. PIL/- 17.02.2016 Indledning I dette notat præsenteres resultater fra en analyse af lønforskellen mellem mænd og kvinder. Analysen

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2012 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Forord Kvartalsstatistikken for oktober 2012 er en statistisk

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Baggrund I PISA-undersøgelserne fra 2009, 2012 og 2015 er der i forbindelse med den ordinære PISA-undersøgelse foretaget en oversampling af elever med anden etnisk

Læs mere

Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen april 2010

Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen april 2010 Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen 2001-2007 16. april 2010 Statistik om kvindelige iværksættere udviklingen 2001-2007 viser udviklingen inden for en række områder relateret til kvindelige

Læs mere