Nr. 3 September 2006 DBI BRAND & SIKRING. Kvæsthuset evakueret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 3 September 2006 DBI BRAND & SIKRING. Kvæsthuset evakueret"

Transkript

1 Nr. 3 September 2006 DBI Terror og psykologisk krigsførelse Risikostyring i de nye kommuner Tvivlsomme varslingsanlæg 14-årig pige redder familiens hus For mange rejser risikabelt Nordiske ministre taler om samfundssikkerhed Forsikringsselskaber kræver kørekort til varmt arbejde Nu skal der mærker på tæpperne Kvæsthuset evakueret

2 Nr årgang Juni 2006 Udkommer 4 gange årligt: Oplag: Ca eksemplarer Ansvarshavende: Peter Johansen, Redaktion og tekst: Ole B. Kristensen, Freelance-bidrag Jan Broch Nielsen (jbn) Fotos: Ole B. Kristensen/DBI, Jan Broch Nielsen, Franz Henriksen m.fl. Annoncer: Andreas Boye, TechMedia A/S, Tlf Produktion og layout: TechMedia A/S Tryk: P. J. Schmidt Grafisk Produktion Vojens Udgiver: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) Jernholmen Hvidovre Telefon Fax Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) er : videncenter for brandsikkerhed, sikring og skadeforebyggelse. en uafhængig, selvejende virksomhed. godkendt som teknologisk serviceinstitut (GTS-institut) af Ministeren for Videnskab, Teknologi og udvikling. akkrediteret af DANAK til inspektion, prøvning, certificering og undersøgelser. ISSN Stor tilslutning til DBI-dagen 2006 Varieret og omfattende program samlede mange interesserede DBI-dagen 2006, der fandt sted den 18. maj, blev lidt af et tilløbsstykke. Tæt ved 400 interesserede fagfolk var mødt op hos Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) for at høre nyt om brand- og sikringsteknik og se lidt af, hvad der sker i Sikkerhedens Hus. Interessen i år samlede sig ikke mindst om det nyetablerede Brand & SikringsCenter, hvor DBI i samarbejde med en række sponsorer har opbygget et avanceret demonstrations- og undervisningssted. Centeret indeholder næsten alt hvad hjertet kan begære af brand- og sikringsudstyr, som kan afprøves og vises frem i realistiske omgivelser. strofer og det, der er påkrævet i forbindelse med terrortrusler og angreb. Vi er ikke godt nok forberedte på terroraspektet sagde Keld Molin, som pegede på den frygt og afmagt, som er det egentlige formål med terroren. Krisekommunikation Interessen var ligeledes stor for kommunikationseksperten Katrine Steens indlæg om Krisekommunikation. Større kriser kan ikke klares med en manual: der er kun én måde man kan forberede sig på, nemlig gennem træning, træning og atter træning, forklarede hun. Det var første gang den årlige DBI-dag blev afviklet uden det traditionelle årsmøde på Hotel Scandinavia. Og den store interesse viser, at den nye mere uformelle DBI Forsiden Ikke mindst når man netop er flyttet ind i et nyt domicil, er der al mulig grund til at afholde en brand- og evakueringsøvelse for medarbejderne. Det gjorde fx Dansk Sygeplejeråd, efter at de var rykket ind i den gamle, fredede kvæsthusbygning ved havnefronten i København. Læs inde i bladet, hvad sygeplejerskerne lærte af det. 2 Førstehjælp Formiddagen var sat af til undervisning i førstehjælp, mens der efter frokost var mulighed for at overvære nogle af de i alt 16 spændende foredrag, der var på programmet. Emnerne spændte vidt: Fra brandsikring af trætrapper over risikostyring til terrortrusler og rejsesikkerhed. Den kendte beredskabspsykolog Keld Molin havde trukket mange tilhørere til sit indlæg om Terrorangrebets psykolog. Han fortalte om forskellen på det beredskab, der er brug for ved almindelige kata- måde at gennemføre arrangementet på falder i deltagernes smag. Derfor har DBI besluttet, at denne form også vil blive brugt i de kommende år. Allerede til efteråret vil der blive arrangeret en ny DBI-dag, men denne gang især for interesserede i den nordlige del af landet. Arrangementet finder sted fredag den 24. november 2006 hos NUSA i Frederikshavn. Se også omtalen på side 11.

3

4 Terrortrussel er psykologisk krigsførelse Psykolog sætter spørgsmålstegn ved det danske terrorberedskab På overfladen ligner katastrofer og terrorisme hinanden: En terrorbrand slukkes på samme måde som en katastrofebrand. Men så hører sammenligningen også op. Terroristerne ønsker at destabilisere samfundet ved at skabe frygt, rædsel, utryghed og social uro - og det er i et vist omfang lykkedes ved en række af de senere års terroraktioner. For eksempel viste undersøgelser efter den 11. september, at terroraktionerne udløste psykiske reaktioner hos store dele af den amerikanske befolkning også hos folk som bor flere tusinde kilometer fra World Trade Center og Pentagon. Derfor er der to scenarier at for- kere og myndigheder i Danmark er ved at bygge op, er i vid udstrækning en overbygning på det eksisterende katastrofeberedskab. Men terrorisme i høj grad psykologisk krigsførelse, og skal derfor imødegås på en anden måde end almindelige katastrofer. Keld Molin stillede sig stærkt tvivlende over for, om det danske terrorberedskab vil kunne håndtere den psykologiske del af opgaven. I forbindelse med terror er frygten den største skadevolder, og kun de færreste problemer kan løses af blå blink-beredskabet, lød hans vurdering. Når det gælder den såkaldte CBRN-terrror dvs. anvendelse af kemiske, biologiske og atomare våben bliver frygt- og rædselsproblemet endnu mere dominerende. on, som anvendes integreret i den overordnede krisestyring. Kommunikationen skal tage højde for befolkningens mentalitet og kultur i forhold til selvbestemmelse, demokrati og anti-autoritet, hvilket stiller særlige krav til krisestyringen og de beredskabsmæssige informationer. Risikokommunikationen skal forholde sig til den enkeltes konkrete og psykologiske virkelighed og give den enkelte grundlag for at beslutte sin egen handlingsstrategi. Det er en kommunikationsform, som kræver dialog og/eller indlevelse i modtagerens konkrete behov, sagde Keld Molin, som også pegede på nødvendigheden af en forudgående information af befolkningen. Keld Molin holde sig til i forbindelse med terrorberedskab, forklarede beredskabspsykologen Keld Molin i et indlæg ved DBI-dagen 2006 hos Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut i Hvidovre. Scenarierne er dels de direkte fysiske/somatiske skader, som opstår ved en terrorhandling, dels den landsdækkende frygt og uro mv., der opstår ved såvel terrortrusler som efter terrorhandlinger. Tvivl om psykologisk beredskab Det terrorberedskab, som politi- Risiko for dominoeffekt Som eksempel på den frygt, der kan udløses, omtalte han følgerne af sarin-angrebet i Tokyos undergrundbane i 1995 og et uheld, hvor 20 gram radioaktivt pulver var blevet spredt i byen Goiania i Brasilien. Ved det sidstnævnte uheld døde fire personer, mens 250 fi k mild strålesyge. Men beboere ønskede lægelig undersøgelse og behandling og af disse havde tydelige symptomer på strålesyge helt uden at være ramt af stråling! Enhver kan forestille sig det kaos og den uro, disse reaktioner har udløst. Det er konsekvenserne af konsekvenserne af konsekvenserne, vi ser altså en dominoeffekt, sagde Keld Molin. Behov for kommunikationsberedskab Terrorberedskabet bør omfatte et beredskab for risikokommunikati- Om Keld Molin Uddannet som cand. psych. fra Aarhus Universitet, 1992 Specialist i psykotraumatologi 2003 Beredskabsoffi cer af reserven, 1983 Sektionschef af reserven ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland Ansat ved Psykiatrisk afdeling, Kolding Sygehus Konsulentopgaver for Rigspolitiets psykologtjeneste. Beskikket censor, Det landsdækkende censorkorps i psykologi ved universiteterne Forskningsprojekt vedr. fyrværkeribranden i Seest (Psykologisk Institut, Aarhus Universitet) Forfatter til bogen Terrorangrebets psykologi, Frydenlund Hjemmeside: 4

5 Glimt fra DBI-dagen

6 Kommunale topledere skal have fod på risikostyring I de nye, store kommuner bliver det afgørende, at ledelsen kan arbejde strategisk med risikostyring. Ellers er det næppe muligt at drive kommunerne både sikkert og rentabelt. Der var stor interesse for at høre Lars Jespersen fortælle om risikostyring i den nye kommunale struktur. Store udfordringer venter de nye storkommuner, når det gælder professionel håndtering af for eksempel sikring, arbejdsmiljø, forsikring, ansvarsforhold, miljø, naturkatastrofer og terrorrisici. Det fortalte risikokoordinator Lars Jespersen fra Fredericia Kommune på DBI-dagen. Ledelsen i kommunerne bliver nødt til at lære at bruge den samme risikostyringsproces, som risikokoordinatorerne anvender i det daglige arbejde, selv om ledelsen naturligvis arbejder mere på det strategiske plan. Opgaven er langt hen ad vejen ens: Systematisk at lære af erfaringerne og at vurdere risici i forhold til forventningerne til fremtiden, sagde han. Kommunal risikohåndtering er en omfattende opgave. I takt med at kommunerne bliver større og i højere grad selvforsikrede, skal selv den øverste ledelse med på banen. Også topledelsen skal arbejde med risikostyring. Ellers er det ikke muligt at drive en rentabel og sikker kommune. Det er på topplan nødvendigt at have overblik over alle risici og at arbejde for at skabe en risikokultur, hvor alle ansatte ved, hvad de skal gøre, når der sker noget, sagde Lars Jespersen. Nye opgaver til risikokoordinatorer Større kommuner betyder flere ansatte, flere institutioner, flere byggeprojekter, flere indbyggere, flere veje og langt flere komplekse problemstillinger. Derfor er der også brug for flere til at arbejde med risikostyring og sikkerhed. Mit bud er, at en kommune med indbyggere skal have to risikokoordinatorer, to forsikringsmedarbejdere og to til tre medarbejdere på arbejdsmiljøområdet, sagde Lars Jespersen. Samtidig får risikokoordinatorerne en ny rolle at spille som rådgivere for de kommunale ledere. Det betyder, at koordinatorerne må overlade en stor del af det praktiske arbejde med for eksempel sikkerhed på legepladser og ved byggeprojekter til andre - for i stedet at arbejde med risikovurdering, statistik, analyser og indstillinger til ledelsen. Risikokoordinatorerne får en stor opgave i at fodre kommunalbestyrelse og økonomiudvalg med de oplysninger, som er nødvendige for at kunne arbejde med strategisk risikoledelse, fastslog Lars Jespersen. Ny epoke for kommunal risikostyring Dermed bliver der taget hul på en ny epoke for risikostyring i danske kommuner et emne der går tilbage til 1990, hvor Kolding Kommune var pionér. Op gennem 1990 erne så fl ere og fl ere kommuner fordelene. I 1998 indførte KommuneForsikring en ordning med støtte til kommunal risikostyring. Den ordning er nu standset igen. Til gengæld er der kommet nye aktører på banen uden for forsikringsselskabernes rækker. Det er blandt andre Foreningen for Risikostyring, der har 250 medlemmer. Foreningen arbejder for at identificere, synliggøre og håndtere de økonomiske, fysiske og psykiske risici, der opstår i driften og udviklingen af den offentlige sektor. En anden aktør er Primo Danmark med 500 medlemmer. Primo Danmark er stiftet af den danske kommunaldirektørforening. Målet med PRIMO er at yde kommunale topledere beslutningsstøtte i deres daglige arbejde med risikospørgsmål. Foreningens langsigtede mål er at gøre risk management til en del af god offentlig ledelse. Hertil kommer en række revisorer, rådgivere og leverandører, som også tilbyder assistance til risikostyring i kommunerne. jbn 6

7 Producent af nøglebokse Borefri dækkrave *Godkendt* SÅ SIMPELT ER DET.. Fra afhængighed til egen styring ved blot at udskifte cylinderen - 100% adgangskontrol FRA: - Mekanisk rørboks fra Birepo. - Standard oval cylinder i eget system - Total afhængighed af låsesmed - Økonomisk meget dyrt tab af nøgler - Risiko for kopiering -Ingenstyring TIL: - Intelligent rørboks fra Birepo. - Intelligent cylinder til egen styring - Ingen ledninger - 100% styring - Uafhængig - Nøglen kan IKKE kopieres - Gratis omlægning ved tab af nøgler B-Lock FLEX - Unik rørboks og eneste på markedet er godkendt til opsætning UDEN brug af lim med plads til kort OG nøgler (Ø50) Markedets Intelligente nøglebokse Brugt af KBH BRANDVÆSEN Birepo og Brandvæsenet på Sectech-Messen ikøbenhavn d. 8-9 November 2006 Disse bokse - B-Lock & B-Lock Multi er valgt grundet sikkerheden i boksens dobbelte låsefunktion - - Tlf:

8 Effektiv risikostyring kan gøre virksomheden dobbelt så sikker DBI Risikokontrol giver sikkerhedslederen overblik med et museklik. Den brugervenlige software er hurtig at tage i brug. Birger C. Kjærbye Risikostyring er et af sikkerhedslederens mest effektive værktøjer, når det gælder om at beskytte mennesker mod for eksempel brand og arbejdsulykker eller om at sikre virksomhedens værdier mod tyveri eller ødelæggelse. Men samtidig er effektiv risikostyring en kompleks opgave, som i dag næppe lader sig realisere uden hjælp fra pc en. Derfor oplever DBI stor interesse for softwaren DBI Risikokontrol, som gør det enkelt at planlægge og dokumentere arbejdsopgaver inden for brandsikring, arbejdsmiljø og sikring. Effektiv risikostyring vil generelt vurderet halvere risikoen, fordi held, uheld og tilfældigheder får meget mindre indflydelse. Det er baggrunden for, at vi har udviklet DBI Risikokontrol, siger produktchef Birger Kjærbye fra DBI. Også på DBI-dagen var interessen for DBI Risikokontrol stor. Ikke mindst da Birger Kjærbye demonstrerede, hvor enkelt det er at komme i gang. Primært er opgaven at tegne grundplanen for den pågældende bygning ved hjælp af de indbyggede tegnefunktioner. Det er også muligt at arbejde videre på en indscannet tegning eller at importere AutoCAD-filer. Dernæst indtastes flugtveje, udstyr til brandsikring, sikringsdøre, branddøre og en række andre oplysninger. Igen hjælper softwaren med til, at det går meget nemt. Derefter er det for eksempel muligt at printe brandinstrukser og situationsplaner, der er tilpasset det sted, hvor de skal hænge. Egenkontrol der virker En af de store styrker ved DBI Risikokontrol er, at softwaren også håndterer virksomhedens egenkontrol af sikkerheden. For eksempel er det muligt at knytte oplysninger om service og vedligeholdelse af sikrings- og brandslukningsudstyr til udstyrets symbolerne, så sikkerhedslederen med et museklik kan se hvem, der har kontrolleret hvad og hvornår. Eller sagt på en anden måde: DBI Risikokontrol øger sikkerheden for at undgå enhver sikkerhedsleders mareridt så som pulverslukkere uden tryk eller håndsprøjter med tomme vandbeholdere. Det bliver også lettere at kommunikere med myndighederne om sikkerheden. Data fra egenkontrolsystemet kan nemt samles i en rapport, der direkte kan sendes til brandmyndighederne som dokumentation for egenkontrollen, siger Birger Kjærbye. Også e-læring Også på et andet område bruger DBI software til at styrke sikkerhedsarbejdet. Det sker i form af et såkaldt Learning Management System (LMS), der effektivt kan sikre, at alle medarbejdere på for eksempel et hotel eller en institution består en brandeksamen. Denne form for netbaseret uddannelse kan både distribuere viden ud til alle og kontrollere forståelsen, siger Birger Kjærbye. Princippet er, at hver medarbejder følger kurset på sin pc og derefter går op til en eksamen på nettet. Hvis det ønskede antal svar er rigtige ved prøven, har medarbejderen bestået. Sikkerhedslederen kan løbende følge med i, hvem der består. Selve systemet er generelt og kan bruges til alle former for viden. For eksempel om brand, hygiejne eller kvalitet. Det handler blot om at fodre systemet med de rigtige oplysninger. DBI vil i den kommende tid udarbejde færdig software til formidling af viden om generelle emner så som førstehjælp og varmt, brandfarligt arbejde. Desuden vil vi tilbyde at udarbejde skræddersyede løsninger til for eksempel sygehuse, plejehjem, skoler og hoteller, siger Birger Kjærbye. Sådanne løsninger vil blive udarbejdet i tæt dialog med kunden. jbn Nærmere oplysning: Birger C. Kjærbye, DBI Risikokontrol Edb-programmet er et værktøj, der gør det enkelt og effektivt at planlægge og dokumentere arbejdsopgaver inden for brandsikring, arbejdsmiljø og sikring. Programmet har 17 forskellige moduler som f.eks. flugtvejsplaner, materialeoversigt, brandsektionering og indbrudsformer. 8

9 Flere glimt fra DBI-dagen 2006 DBI LINIERØG DETEKTORER - type FIRERAY LAP-SIKKERHED ApS Leverer følgende produkter til Sikkerhedsmarkedets professionelle installatører og systemleverandører. ABA-system NSAC-1 adresserbar / analog central Adresserbare / analoge detektorer Konventionelle detektorer Flammedetektorer ABDL central MG 2000 FIRERAY 2000 IP 65 boks for FIRERAY 50V/100V FIRERAY 50V/100V Konventionel ABA-, Varslings- og Sprinklercentral en Precept FIRERAY linierøg detektorer anvendes typisk, hvor normale punktrøgdetektorer ikke giver en optimal dækning f. eks. på grund af et rums højde eller i kombination med punktrøgdetektorer for at opnå dækning i flere niveauer. Andre kombinationsløsninger er sammen med flammedetektorer i f. eks. Atriumlokaler. Yderligere typiske løsninger findes i Butikscentre, Kirker, Museer, Højlagere, Fabrikker, Kraftværker og meget mere. Yderligere oplysninger: Aspirationsdetektorer Stratos Micra og HSSD 2 Linierøgdetektorer FIRERAY Sirener, Flash og Klokker Vantage, Vector, Viper Strømforsyninger Dørholdemagneter og ankre Røgalarmanlæg til privatboliger Etagebyggeri, parcelhuse og sommerhuse De fleste af vore produkter distribueres af: Louis Poulsen El-Teknik A/S og Solar A/S 9

10 For mange tvivlsomme varslingsanlæg Opstramning nødvendig: Analyse viser, at danske varslingsanlæg ikke altid overholder myndighedernes krav, selv om anlæggene kontrolleres hvert tredje år. Varslingsanlæg skal virke. Det gør dette, som står i Brand & SikringsCenteret hos DBI. Christina Stokholm, afprøver mikrofonen. De fleste har nok en berettiget forventning om, at de påkrævede varslingsanlæg i for eksempel hoteller, skoler og store butikscentre vil redde liv, hvis der en dag udbryder brand. Men det kan man ikke være sikker på, viser en analyse, som DBI har foretaget sammen med lokale myndigheder i fem kommuner. De færreste af 30 undersøgte anlæg viste sig at være i fuld overensstemmelse med Brandteknisk Vejledning 24 fra DBI, som Bygningsreglementet ellers kræver det. På trods af dette ville mange anlæg være i stand til at give en alarm. Der var dog også eksempler på varslingsanlæg, som sandsynligvis ville være det første, der svigtede ved en brand, vurderer brandteknisk rådgiver Svend Voss fra DBI, som fastslår, at der er brug for at stramme op hos både leverandører, installatører og myndigheder. Tvivlsomme anlæg Det er problematisk, at Brandtek- nisk Vejledning 24 ikke bliver fulgt nøje. Det fører til tvivlsomme anlæg, som måske ikke virker, når det er nødvendigt. Der er brug for en informationsindsats, som udbreder kendskabet til vejledningens indhold, fortsætter han. Analysen omfattede varslingsanlæg i fem kommuner: Ålborg, Vejle, Tønder, Sorø og Søllerød. Den afslørede både større og mindre afvigelser fra vejledningen. Det sætter samtidig fokus på den nugældende ordning, hvor varslingsanlæggene hvert tredje år bliver gennemgået af en autoriseret elinstallatør, der efterfølgende skriver under på, at anlægget er i overensstemmelse med vejledningen. For eksempel afslørede analysen flere tilfælde, hvor gennemgangen havde overset, at der ikke som påkrævet var anvendt brandsikre kabler. Andre steder var der ikke korrekt isolering af lydgiverne, eller der manglede en knap til at dæmpe alarmen, mens der ringes efter hjælp. Desuden manglede der ofte betjeningsvejledninger, installationstegninger og anden krævet dokumentation. Svend Voss Dæmpet musik og uhørlig varsling Nogle steder bliver der anvendt talevarslingsanlæg, hvor en indtalt besked skal hjælpe publikum. Her var der yderligere problemer. For eksempel brugte en butik anlægget til at spille dæmpet musik for kunderne. Der var skruet så langt ned for anlæggets eneste forstærker, at det var umuligt at høre varslingen, fortæller Svend Voss. På et hotel var plomberingen fjernet fra anlægget, så det kunne bruges til at give allehånde beskeder. Dermed er der ikke længere den krævede sikkerhed for, at den indtalte besked er uændret. Det var den ganske vist, men til gengæld indtalt med så meget generende baggrundsstøj, at det gik ud over forståeligheden. Brandteknisk Vejledning 24 er i øvrigt nu ved at blive revideret, så den bliver et endnu stærkere sikkerhedsværktøj. Revisionen sker blandt andet på baggrund af den danske standard DS om lydudstyr til nødssituationsformål, den europæiske standard EN 54 om branddetektorer og alarmsystemer samt de nye brandbestemmelser med funktionsbaserede brandkrav. Til at forestå revisionen af den brandtekniske vejledning er der nedsat et teknisk udvalg med repræsentanter for relevante myndigheder, brancheorganisationer og teknisk sagkyndige. Jbn 10

11 Velkommen til DBI/NUSA-dagen i Frederikshavn DBI-dagen får lillebror i Nordjylland DBI DBI-dagen, der blev afviklet i foråret i Hvidovre, bliver nu fulgt op af en DBI/NUSA-dag, som fi nder sted fredag den 24. november 2006 i Frederikshavn. Arrangementet er en god anledning for DBI s kunder og samarbejdspartnere til at se NUSA-centeret, som DBI overtog omkring sidste årsskifte. Programmet, der bliver lidt mindre omfattende end ved den store DBI-dag den 18. maj, indeholder flere af de indlæg, som blev præsenteret i Hvidovre. Det betyder, at man nu kan få mulighed for at overvære indlæg, som man måske ikke kunne nå ved det tidligere arrangement. I Frederikshavn vil der blandt andet være indlæg om: software til risikostyring, risikostyring i de nye storkommuner, brandsikkerhed i et boligselskab, branduddannelse i virksomheden, undertage og brandsikring, trappesprinkling, varslingsanlæg, varmt arbejde, risikoog sikringsanalyser, trådløs overvågning samt terror og rejsesikkerhed. Derudover vil der være gratis kurser i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp. DBI/NUSA-dagen finder sted fredag den 24. november 2006 hos NUSA, Baldersvej 9 i Frederikshavn. Nærmere oplysninger om program og tilmelding kan ses på DBI's hjemmeside: Danmark i spidsen for EU-t errorøvelse Siden terrorangrebet i Madrid den 11. marts 2004 har EU-landene landene jævnligt afprøvet deres evne til at bistå hinanden, hvis der skulle opstå terrorangreb eller naturkatastrofer. Med Beredskabsstyrelsen i spidsen er det nu Danmark og Sverige, der står for en større øvelse i europæisk beredskabssamarbejde. Øvelsen, der hedder EU DANEX 2006, er bygget op omkring en række samtidige terrorhændelser, som finder sted i Korsør, Kastrup Lufthavn og Revinge i Sverige. Den afvikles i dagene september Danmark har relativt få erfaringer med at modtage katastrofehjælp fra andre EU-lande. Derfor er EU DA- NEX 2006 en god anledning til at træne procedurer og tackle problemer, der opstår i en sådan situation, forklarer Michael Elmquist, der er Beredskabsstyrelsens projektleder for øvelsen. Redningshold fra seks EU-lande og flere danske kommunale redningsberedskaber samt hold fra det præhospitale beredskab deltager i øvelsen. 11

12 Kvæsthuset evakueret Sygeplejersker kom hurtigt ud af deres nye domicil Røgmaskinen er aktiveret. Evakueringen er i gang. Det er mange år siden, at Kvæsthuset i København var fyldt med syge og kvæstede mennesker. Der så dog ud til at befinde sig en enkelt tilskadekommen person i den historiske bygning denne midsommerdag i slutningen af juni. Midt på gulvet i et kopirum på førstesalen ligger en tilsyneladende bevidstløs yngre kvinde, mens en kraftig røgudvikling fra området ved kopimaskinen er i gang. Den tilskadekomne må dog formodes at være i de bedste hænder - vi befinder os nemlig midt i de danske sygeplejerskers nye højborg, Kvæsthuset, på hjørnet af Sankt Annæ Plads og Kvæsthusgade. Det statelige byggeri ved den københavnske havnefront, som var hovedkvarter for DFDS i mere end 100 år, blev for et par år siden overtaget af Dansk Sygeplejeråd, der nu har taget bygningskomplekset endeligt i brug efter en omfattende renovering. Med overtagelsen er sygeplejerskerne kommet tilbage til deres rødder, idet Kvæsthuset blev opført som hospital for flådens mandskab i Kvindeben og fodtrin Nu begynder der at lyde travle trin over alt i huset brandalarmerne er gået i gang. Den livløse kvindeskikkelse ligger stadig på gulvet. Hendes ben, der stikker ud på gangen, blokerer for at døren til kopirummet kan lukke, så røgen nu er begyndt at trænge ud på gangen, hvor folk haster forbi. Det er kun få dage siden, at heksene blev sendt til Bloksbjerg men kvinden på gulvet er ikke én, man har glemt at få ekspederet på sankthansbålet. I første omgang er man dog alligevel ved at glemme den liggende skikkelse, som nu er helt indhyllet i røgen fra røgmaskinen. For her er der hverken brand eller bål det er bare en øvelse. Ude på gangen stopper nogle af de hastende skridt pludselig op. Hovsa der er vist én, som har brug for hjælp. To af husets medarbejdere får hanket op i figuranten og foretager en nødflytning til en sikker brandsektion. Herfra hjælpes hun ud i den friske luft, hvor hun hurtigt kommer til sig selv igen. 200 evakueret Ti minutter efter brandens start er alle de omkring 200 medarbejdere evakueret til samlingspladsen i gården. Både dem fra Sygeplejerådet og de ansatte fra Danske Bioanalytikere, Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse og Jordemoderforeningen, og som lejer sig ind hos sygeplejerskerne. Stående på en ølkasse forklarer Sygeplejerådets direktør Anne Granborg om formålet med øvelsen. Da man har holdt mandtal og sikret sig, at alle er nået velbeholdne ud, stiller Sygeplejerådets administrerende direktør Anne Granborg sig op på en ølkasse. Hun forklarer husets medarbejdere om formålet med øvelsen og fremhæver herunder, at det naturligvis især er vigtigt at få afprøvet en evakueringssituation og at lære flugtvejene at kende, når man er flyttet ind i et nyt hus. Birger C. Kjærbye, DBI, er ansvarlig for øvelsens planlægning og gennemførelse. Han afslutter arrangementet ved at give de forsamlede medarbejdere en kort, forelø- 12

13 big rapport om forløbet. Han roser deltagerne for en både hurtig og rolig evakuering og fremhæver nogle af de fine reaktioner, der blev observeret under øvelsen. Lidt senere samles de omkring 20 nøglepersoner, som har været med til at planlægge og gennemføre brand- og evakueringsøvelsen, til rapportafl æggelse og debriefing. Lærerigt arrangement Observatørerne forklarer blandt andet, at alle kom hurtigt ud, at mange døre og vinduer blev lukket, at ingen benyttede elevatorerne, at man sørgede for at alarmere personer i områder, hvor alarmen ikke kunne høres, og at man fi k hjulpet den bevidstløse figurant i sikkerhed. På negativsiden nævnes nogle eksempler på medarbejdere, som ikke tog øvelsen helt alvorligt i den indledende fase. Det betød, at enkelte medarbejdere nærmest måtte smides ud. Nogle døre og vinduer blev ikke lukket, ligesom enkelte arkivrum, kopirum og toiletter ikke blev tjekket. Endelig var der den liggende figurant, som blev forbigået af de første, som passerede forbi. - Alt i alt var det en vellykket og lærerig øvelse, siger DBI s øvelsesleder, Birger Kjærbye. Han har en omfattende erfaring i at gennemføre brand- og evakueringsøvelser og forklarer, at formålet med den slags øvelser først og fremmest er at træne medarbejdernes og den stedlige beredskabsorganisations reaktioner i en akut opstået nødsituation. - At der viser sig fejl og mangler i beredskabet er kun naturligt, når der er tale om situationer, som er uventede og usædvanlige for medarbejderne. Det betyder til gengæld, at vi kan få sat fokus på disse forhold og få dem rettet. Derfor har praktiske øvelser ikke kun træningsmæssig betydning, men de medvirker også til at få afdækket problemer, som ikke kan klares ved hjælp af skrivebordsplanlægning alene, lyder det fra Birger Kjærbye. Øvelsen i Kvæsthuset var semivarslet det vil sige, at medarbejderne et stykke tid forinden var blevet orienteret om, at der ville blive afholdt en øvelse. Birger C. Kjærbye gennemgår øvelsesresultatet. Kontaktperson: Birger C. Kjærbye, Professionel brandsikring Dansikring Systems er certificeret brandalarmeringsinstallatør og er specialiseret indenfor brandforløb, projektering, installation og servicering af brand alarmer. Vi leverer skræddersyede brandsikringsløsninger indenfor: ABA Varsling/talevarsling ABDL Integrerede systemer med grafisk management system Teknisk Kundecenter egen kontrolcentral Vores produktprogram er baseret på et bredt udvalg af forskellige centraltyper alle DBI godkendte og fra anerkendte leverandører. Kontakt brandafdeiingen på tlf for uforpligtende rådgivning eller læs mere på 13

14 14-årig redder familiens hus Koldblodig teenagepige slukkede truende køkkenbrand Fredag og endelig weekend! Klokken har ringet ud for sidste gang i denne uge på Engelsborgskolen i Lyngby, nord for København. Det er stadig lidt råkoldt på denne tidlige forårsdag, så 14- årige Regitze fra 8. klasse skynder sig hjem til rækkehuset på Buddingevej. Hun bemærker med det samme røglugten, da hun lukker sig ind. På gulvet i entréen er kastet to vindjakker. Så ved Regitze, at lillebror Martin har besøg af en kammerat. Hunden kommer ikke farende, så den har drengene nok oppe hos sig på Martins værelse. Hun spekulerer over, hvor røglugten kan komme fra. Måske har drengene haft bål ovre i skolen så plejer deres overtøj at lugte af røg. Nå, hunden skal have sin mad. Regitze går gennem stuen og åb- ner døren til spisestuen, der står i åben forbindelse med køkkenet. Hun stopper forskrækket op: Fra køkkenafdelingen vælter røgen ud i spisestuen. Da hun kommer nærmere, kan hun se, at det brænder på elkomfuret. To af kogepladerne er rødglødende, og der er ild i flere ting, som står på komfuret, blandt andet en elkogekande af plastic og en bordskåner af kork. Drenge bragt i sikkerhed Den 14-årige piger er chokeret, men genvinder hurtigt fatningen - hun ved, at der skal handles hurtigt nu. Først skal drengene bringes i sikkerhed, de er på førstesalen oven over køkkenet. Hun styrter ud til trappen og råber op til dem, at det brænder de skal skynde sig ned og komme ud af huset. Drengene reagerer ikke i første omgang - tror bare hun laver sjov med dem. Først efter gentagne råb lykkes det hende at få dem til at komme ned i sikkerhed. Regitze løber tilbage til køkkenet. Hun slukker for de to tændte kogeplader og for kontakten til elkanden, som også er tændt. Derefter tager den kvikke teenager en 1½ liters sodavandsflaske, der tilfældigvis står fyldt med vand på køkkenbordet, og begynder forsigtigt at sprøjte vand på de brændende ting. Imens når hun at give besked til Martin om at ringe til deres far, som arbejder i nærheden. Inden Martin får ringet op, ringer faderen tilfældigvis selv for at fortælle, at han er på vej hjem. Han sætter straks farten op, og få minutter senere er han fremme ved huset. - Da jeg kommer løbende, ser jeg med det samme, at der siver røg ud af flere åbentstående vinduer. Regitze ved komfuret, hvor branden opstod. Hvis hun ikke med sin resolutte indsat havde fået slukket branden i tide, ville den sandsynligvis have antændt fedtet i emhætten og bredt sig via udluftningskanal og køkkenskabe. 14

15 Men jeg kan ånde lettet op med det samme jeg kommer ind - Regitze har netop fået slukket branden og er gået i gang med at lufte røgen ud. Desuden har hun sørget for at sende drengene og hunden ud i haven. Det fortæller en tilfreds far, Mathias, da Brand & Sikring besøger familien nogen tid efter branden. Han er stolt over datteren, der handlede så resolut og fornuftigt. Brand & Sikrings udsendte kan desuden konstatere, at Regitze både udviste omtanke og stor koldblodig, da hun slukkede for kontakterne og bekæmpede branden. Det sydede og dampede - Det sydede og dampede kraftigt, hver gang jeg hældte vand på det brændende. Men ved at hælde små sjatter på ad gangen, undgik jeg at få skoldende damp i hovedet, og efterhånden fik jeg ilden helt slukket, forklarer hun. Kogepladerne er sandsynligvis blevet tændt ved et uheld, i forbindelse med at Martin og hans kammerat har været nede i køkkenet for at lave vafler. - De to kan godt være lidt vilde, så kogepladerne kan være blevet tændt ved, at de er stødt ind i kontakterne, mens de var i gang i køkkenet, gætter moderen i huset, Sophie. Forældrene er enige om, at de kan takke deres datter for, at det ikke gik værre den dag i slutningen af april. Men de kan ikke lade være at tænke på, hvad der ville være sket, hvis Regitze ikke havde været der til at gribe ind. Derfor har familien nu anskaffet hele fire serieforbundne røgalarmer. Da Brand & Sikring var på besøg, lå de klar til at blive installeret. Og i mellemtiden var det for alvor blevet forår i Lyngby. Dit Brandblad havde lært mig, hvad jeg skulle gøre, siger Regitze, som her sidder fredeligt i stuen sammen med sine forældre og sin lillebror. Tak fordi I laver Dit Brandblad Hvis 14-årige Regitze fra Lyngby ikke havde læst undervisningshæftet Dit Brandblad, kunne det være gået meget galt, da der udbrød brand i familiens køkken i slutningen af april Det skriver hun i en til Danmarks Radio, som har været med til at producere Dit Brandblad: Jeg havde aldrig før vidst, at man skulle slukke for strømmen, før jeg læste bladet for min kusine. Vi læste det egentlig bare for historierne om Kaj & Andreas skyld, og jeg ville aldrig have troet, at det ville få så stor betydning for mig! Jeg synes derfor, at jeg på vegne af min familie og mig selv vil sige tak fordi I laver et blad hvor både tilhørerne og oplæseren kan lære! Jeg håber I vil blive ved at lave sådan nogle blade for det har nemlig haft stor betydning for min familie og mig, skriver Regitze blandt andet. Det var på baggrund af denne mail, at Brand & Sikring fik kontakt med familien og kunne fortælle historien om, at brandforebyggende oplysning kan nytte. Dit Brandblad, som produceres af DR Multimedie, er udviklet og udgives i et samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI), Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, Sikkerhedsstyrelsen og Rigshospitalets Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling. 15

16 Fokus på brandsårsbehandling Kampagnen Børn, Brand og Sikkerhed finder igen i år sted i uge 40, fra den oktober Kampagnen bygger som tidligere på undervisningsmaterialet Dit Brandblad, som skoler og brandvæsener kan bestille gennem Beredskabsstyrelsen. Materialet henvender sig til eleverne i de mindste klasser. Blandt andet på baggrund af dette materiale vil skolerne rundt om i landet tage emnet brandsikkerhed op - mange steder i tæt samarbejde med det lokale brandvæsen. DR tv bakker op omkring kampagneugen ved at genudsende nogle brand-spots med Kjeld Nørgaard og Kaj fra Kaj & Andrea. I forbindelse med kampagnen i år vil der blandt andet blive sat fokus på brandsår og deres behandling. Danmark lærer Europa - Information og kampagnetiltag gennem årene har vist, at de fleste danskere, både voksne og børn, har lært sig, at man skal køle brandsår med vand. Det betyder, at vi oftest undgår de alvorlige, dybe brandsår og ar, siger overlæge Bjarne Alsbjørn fra Rigshospitalets Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling. - Når vi deltager i internationale konferencer, ser vi, at Danmark er foran, når det gælder denne behandling. Men nu har metoden også slået an på europæisk plan, idet de danske principper er blevet norm for de europæiske brandsårslæger. Desværre er metoden dog ikke slået an over alt i det danske samfund, fx i nogle indvandrermiljøer. Det oplever vi på Brandsårsafdelingen, hvor vi blandt børnepatienterne har en overvægt af børn af anden etnisk herkomst end dansk med de dybe, alvorlige brandår, konstaterer Bjarne Alsbjørn. I mange af de fremmede kulturer har man en tradition for at kurere brandsår med alt andet end vand - men de forskellige midler og produkter gør som regel kun ondt værre. Vi arbejder konstant på at udrydde disse metoder og holdninger, lyder det fra overlægen, som også fraråder at bruge produkter som salver, vaseline, alovera og det særlige brandsårs-gel, som man kan købe. Sådan behandler man akutte brandsår I Danmark udsættes ca. hvert sjette menneske for et behandlingskrævende brandsår på et eller andet tidspunkt af sit liv. Langt de fleste klarer sig med den praktiserende læge eller den lokale skadestue. Uanset brandsårets størrelse, lokalisation eller alvorlighed er primærbehandlingen ens, nemlig: koldvandsbehandling. Om denne metode forklarer overlæge Bjarne Alsbjørn, Rigshospitalets Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling: Hvor simpelt det end måtte lyde, er skylning med koldt vand langt den bedste metode til at behandle akutte brandsår. Der er mange, som spørger om, hvilken temperatur vandet skal have, og hvor længe behandlingen skal fortsætte? Svarene er enkle: Skyl med den temperatur, der føles mest smertelindrende og fortsæt indtil brandsåret er smertefrit uden skylning. Ideen bag denne behandling er, at smerte i huden resulterer i yderligere beskadigelse af hudceller. Hvis smerten ophæves, reduceres disse skadelige processer. En anden godgørende effekt af koldvandsbehandlingen er, at de varmepåvirkede celler får nedsat deres stofskifte og derfor får en større chance for at overleve og siden hen hele brandsåret. Altså, jo før og jo bedre man koldtvandsbehandler til smertefrihed, jo større chance er der for at hele brandsåret uden kirurgisk medvirken. Men det er kun brandsåret, der skal afkøles, og ikke de uforbrændte områder og aldrig med is. 16

17 For mange rejser for risikabelt Fra terror til trafikuheld. Meget kan gå galt på rejser. Planlægning, sund fornuft og omtanke minimerer risikoen men alt for få planlægger rejsen med henblik på sikkerhed. DBI Det er nemt at få halvdårlig samvittighed, når Bo Nygaard Sørensen fortæller om rejsesikkerhed. De gode råd er mange og de fleste må nok konstatere, at de ikke har levet op ret mange af dem på tidligere rejser. Undertegnede har i hvert fald aldrig tjekket hotellers nødudgange eller sikret sig kun at bo på 2. til 5. etage Bo Nygaard Sørensen er leder af Sikring på DBI, og han har arbejdet med rejsesikkerhed i en række sammenhænge. Han ser rejsesikkerhed som en kombination af planlægning, sund fornuft og sikkerhedsbevidsthed. Både ved erhvervsrejser og som turist. og planer for håndtering af situationen, når det går Bo Nygaard Sørensen Mangfoldige trusler Truslerne mod den rejsende er mangfoldige. I den barske ende af skalaen er terror enten rettet direkte mod den rejsende eller fordi hun eller han tilfældigvis er på stedet på det forkerte tidspunkt. Andre trusler er kidnapning, røveri og overfald, hate crimes begrundet med køn, race, religion eller ansættelse, ulykker og sygdom. Ingenting er risikofrit og heller ikke at rejse. Omtanke, planlægning og sund fornuft kan imidlertid nedsætte risikoen meget. Selvfølgelig skal det ikke være det rene paranoia, men for eksempel hvorfor ikke flyve nonstop til bestemmelsesstedet, når man nu ved, at risikoen i flyet er langt mindre end risikoen i lufthavnen. Det er også klogt at pille det danske flag af rygsækken ved besøg i Mellemøsten, siger han. Og for at vende tilbage til ønsket om at bo på hotellets 2. til 5. etage kan det godt være, at udsigten er fantastisk flot på 27. sal. Men hvorfor bo så højt oppe, når nu brandstiger ikke kan nå højere end de nederste fem etager? På den anden side set skal man heller ikke vælge stueetagen, hvor det er nemmest at komme væk fra en brand. For her er risikoen for indbrud og overfald størst. 2. til 5. sal er det sikreste kompromis. Tjeklister for næsten alt De fleste planlægger ikke sikkerheden på deres rejser godt nok, mener Bo Nygaard Sørensen. Alle virksomheder bør have en politik for rejsende medarbejdere Pilkington Pyrostop (EI) Pilkington Pyrodur (E, EW) Klar sikker løsning Pilkington brandbeskyttende glas Pilkington Danmark A/S Teknisk Kundetjenste Tlf Salg, Glas Engros, Aalborg Tlf

18 Hvilken etage på hotellet bør man vælge? Konference om Kontaktperson Bo Nygaard Sørensen, galt. Virksomhederne bør også systematisk debriefe medarbejderne efter rejser for at opsamle gode og dårlige erfaringer. Bo Nygaard Sørensen har tjeklister for snart sagt alt, rejsende bør gøre og sikre sig før rejsen, ved afrejse, under rejsen, under opholdet, ved hjemrejse og efter hjemkomst. For blot at nævne nogle få ting i absolut uprioriteret rækkefølge: Søg informationer om sikkerhedssituationen for rejsemålet, tag ikke imod drinks fra ukendte, hold hoteldøren låst, lad være med at modtage uanmeldte besøg, undgå faste og forudsigelige rutiner så som morgenmad det samme sted hver dag, tjek døre, låse og vinduer også ved privat indkvartering, spis med omtanke og kun på velanskrevne restauranter, undgå typiske turistfælder, hav dokumentation for medbragt medicin, slip aldrig kreditkort af syne, gå aldrig langs fortovskanten, gå kun til fods på trafikerede steder, vær varsom ved offentlig transport, kom ikke bort fra dit selskab, gå straks gennem sikkerhedskontrollen i lufthavne, hold god afstand til bilen foran, når du holder for rødt lys ellers kan en bil bagved spærre dig inde i rækken. Og adlyd for alt i verden lokale politifolk, der kan have meget kortere vej til pistolen, end vi er vant til. Forbliv anonym Et andet vigtigt punkt er ikke at øge risikoen ved at fortælle om sig selv. Lad være med at fortælle fremmede hvem du er, hvor du kommer fra og hvad du arbejder med. Undgå så vidt muligt at oplyse dit firma til hotellet. Undgå firmalogo på kufferter og tøj. Der er ingen grund til at reklamere med, at du måske er et godt emne til kidnapning og løsepenge, eller at du arbejder for en virksomhed, der måske ikke er velset lokalt, siger Bo Nygaard Sørensen. Det kan også være fornuftigt at glemme alt om business class og det pæne jakkesæt på rejsen. Ofte er det mere sikkert at ligne an almindelig, halvfattig turist end en succesfuld forretningsmand. God rejse! jbn Forsvarsministrene fra Sverige og Dan mark er blandt indlægsholderne, når den første nordiske/internationale konference om samfundssikkerhed afvikles i dagene oktober Konferencen, der hedder Making Communities Safer, finder sted hos Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) i Hvidovre ved København. Arrangementet henvender sig til såvel politikere og embedsmænd som til embedsmænd, forskere, rådgivere og alle med ansvar i øvrigt inden for politi, beredskab, katastrofemedicin, krisestyring og sikkerhedshåndtering mv. Hovedtemaet for konferencen er håndteringen af samfundssikkerheden i fremtiden og det gælder både på lokale, nationale og internationale niveauer. De risikofaktorer, der her tænkes på, er især alvorlige hændelser som terror, epidemier, kriminalitet, social uro samt miljø- og naturkatastrofer. Baggrunden for at afholde den 18

19 samfundets trusler Nordiske ministre taler ved international konference om truslerne mod samfunds sikkerheden. Konferencen holdes i Danmark. Forsvarsminister Søren Gade taler på konferencen. Yderligere oplysninger og tilmelding: Birger C. Kjærbye, tvær-nationale konference er især, at trusselsbilledet ændrer og udvider sig løbende. Det er en udvikling, som i stig ende omfang stil ler krav om samarbejde og erfaringsudveksling mellem de forskellige blå blink -beredskaber og mellem andre samfundsinstanser med sikkerhedsmæssige opgaver. brandmyndighed, Tomas Ries, administrerende direktør for Uterikespolitiska Instituttet, Stockholm, Dr. Pamela A. Collins, professor ved Eastern Kentucky University og Juha Martelius, forskningsdirektør ved Finlands forsvarsministerium. Nærmere om program og tilmelding mv. kan ses på dk. Nordisk/amerikansk samarbejde Making Communities Safer arrangeres i et samarbejde mellem Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI), Nordic Safety and Security Academy, Stockholm samt rets- og sikkerhedsfakultetet ved Eastern Kentucky University (EKU), Richmond, USA. Konferencesproget er engelsk, og konferencen afholdes på adressen: Jernholmen 12, 2650 Hvidovre. Internationalt panel Den svenske forsvarsminister Leni Björklund vil være på talerstolen ved den indledende session den 11. oktober, mens forsvarsminister Søren Gade holder et indlæg ved den afsluttende session den 12. oktober. Herudover vil omkring 20 førende amerikanske, europæiske og nordiske eksperter komme med deres bud på, hvordan man takler de påtrængende sikkerhedspørgsmål i fremtiden. Blandt indlægsholderne er: Kurt Petersen, professor ved Lunds Universitet, Harlin R. McEwen sikkerhedsrådgiver og tidl. vicedirektør i FBI, Björn Karlsson, generaldirektør for Islands Red liv og værdier med brandsikring det er aldrig for sent... Ring tlf BRAND Brandsikring af alt - også transportbånd, porte/døre, vinduer o.s.v. 19

20 Sikkerhed for millioner på plads 36 virksomheder viser deres produkter i Brand & SikringsCenteret Brand & SikringsCenteret indeholder et bredt udsnit af det udstyr og de produkter, som tilbydes på det danske brand- og sikringsmarked. Centeret er opbygget med kursus- og konferencefaciliteter og benyttes blandt andet til demonstrationer, undervisning, træning, seminarer o.lign. på brand- og sikringsområdet. Centeret er udstyret med selvstændigt IT-system og serveranlæg samt en række mindre styringscentraler til undervisningsbrug. Det giver grundlag for et realistisk og sikkert miljø til brug for undervisning og træning i avancerede, integrerede sikringssystemer. Indtil videre har 36 af branchens virksomheder bakket op om Brand & SikringsCenteret med levering af udstyr og teknologi. En fortegnelse over leverandørerne kan ses på DBI s hjemmeside hvor man klikker på Links og derefter Brand & SikringsCenteret. Brand &SikringsCenteret er en del af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) og har adressen Jernholmen 12, 2650 Hvidovre. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Bo Nygaard Sørensen eller Jens Sandager, dk. Temadag om integration af systemer Under overskriften Systemintegration status og fremtid afholdes den 28. november 2006 en temadag om integration af sikrings-, sikkerheds- og driftssystemer. Temadagen, der henvender sig til rådgivende inge- Ginge-Kerr Danmark AquaSafe Vandtågesystem Ginge-Kerr niører, arkitekter, bygherrer, leverandører og større virksomheder, vil bl.a. behandle følgende emner: System integration Branchens modenhed Kompetenceudvikling Tryghed i byggeprocessen/bygherredialogen En brugers oplevelser med systemintegration Fremtidens udfordringer set fra leverandør/brugersiden Miljøneutralt Minimum vandforbrug Effektivt til punktslukning og væskebrande Kunderelaterede løsninger Lave genopfyldningsomkostninger Lavtrykssystem Ginge-Kerr Danmark A/S ( Øst ( Vest * DBI stiller Brand & SikringsCenteret til rådighed for temadagen, der arrangeres i samarbejde med Innovative Security & Design, Honeywell Building Solutions og en brugerrepræsentant. Brand & Sikringscenteret er i sig selv et center for integration af sikrings-, sikkerheds- og driftssystemer, der er opbygget gennem et tæt samarbejde med branchens ledende leverandører. Nærmere oplysninger: Bo Nygaard Sørensen, 20

Nr. 4 December 2006 DBI BRAND & SIKRING. Film skal forebygge dødsbrande

Nr. 4 December 2006 DBI BRAND & SIKRING. Film skal forebygge dødsbrande Nr. 4 December 2006 DBI Eksamineret Sikringsleder: En DBI-uddannelse Samfundssikkerhed i Norden og USA Brandkrav til polstermøbler? Udfordringer til kommunal risikostyring Portræt af Peter Johansen Videoovervågning

Læs mere

BRAND & SIKRING. Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler

BRAND & SIKRING. Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler Nr. 4 December 2009 BRAND & SIKRING Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler Dansk it mod terror Tyve går efter virksomheder Stigende problem med ukrudtsbrande Brand & Sikring 10 16

Læs mere

BRAND & SIKRING. Virksomheder kan få viden til halv pris. Brædder skal nu CE-mærkes. Tyverisikring og brandsikring i konflikt

BRAND & SIKRING. Virksomheder kan få viden til halv pris. Brædder skal nu CE-mærkes. Tyverisikring og brandsikring i konflikt Nr. 3 September 2008 DBI Stærkt stigende antal udrykninger Politidirektørens politik Uro blandt unge rammer skoler Virksomheder kan få viden til halv pris Tåge til sikring og træning Brædder skal nu CE-mærkes

Læs mere

BRAND & SIKRING. 71 omkom ved brandulykker i 2007. Messerejse til IFSEC, Birmingham. Mangler dansk katastrofeberedskab en klar kurs?

BRAND & SIKRING. 71 omkom ved brandulykker i 2007. Messerejse til IFSEC, Birmingham. Mangler dansk katastrofeberedskab en klar kurs? Nr. 1 Februar/marts 2008 DBI 71 omkom ved brandulykker i 2007 Omfattende program for DBI-dag 2008 Messerejse til IFSEC, Birmingham Mangler dansk katastrofeberedskab en klar kurs? Sådan håndteres kriser

Læs mere

Nr. 1 Februar/marts 2007 DBI BRAND & SIKRING. Klar til den hidtil mest omfattende DBI-dag

Nr. 1 Februar/marts 2007 DBI BRAND & SIKRING. Klar til den hidtil mest omfattende DBI-dag Nr. 1 Februar/marts 2007 DBI Færre døde i brand Hvad kan vi lære af Buncefield-branden? Lars Larsen bygger Extra Large Vindmøller sikres med vandtåge Certificering af indbrudsalarmer Manglende forsikringsviden

Læs mere

DBI BRAND &SIKRING. Sæson for fest og skader. Virksomheden der fik et løft Tryk ved panik Fritureslukning - nu også med vand

DBI BRAND &SIKRING. Sæson for fest og skader. Virksomheden der fik et løft Tryk ved panik Fritureslukning - nu også med vand Nr. 4 December 2003 DBI Virksomheden der fik et løft Tryk ved panik Fritureslukning - nu også med vand Sæson for fest og skader Blinde alarmer skal begrænses Når temperaturen går i selvsving BI Sæson for

Læs mere

Nr. 2 Juni 2008 DBI BRAND & SIKRING

Nr. 2 Juni 2008 DBI BRAND & SIKRING Nr. 2 Juni 2008 DBI Rådhus reddet af sprinkleranlæg Brandstrategi på Hovedbanegården Brandsikring af Carlsbergs nye højlager Risiko for at sammenkoblede brandsikringsanlæg kobler fra Kun en tåbe frygter

Læs mere

Brand & Sikring. Den Blå Planet: Nyt akvarium med enkel brandsikringsløsning

Brand & Sikring. Den Blå Planet: Nyt akvarium med enkel brandsikringsløsning Nr. 4 December 2012 Brand & Sikring Den Blå Planet: Nyt akvarium med enkel brandsikringsløsning Skibakke på Amager brandsikres Nyt smart elementsystem til lavenergibyggeri FN Byen: julegave til humanitært

Læs mere

SIKKERHED OG SIKRING Oktober 2008

SIKKERHED OG SIKRING Oktober 2008 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE SIKKERHED OG SIKRING Oktober 2008 Tegnestuen, der brændte ned til grunden Da arkitekt Henrik Danielsen i 2006 mistede sin tegnestue til

Læs mere

Nr. 2 Juni 2003 DBI BRAND &SIKRING. DBI viste flaget Rumslukning ude af kontrol? Danmark er duks Det lyner for millioner Pålidelig sprinkling

Nr. 2 Juni 2003 DBI BRAND &SIKRING. DBI viste flaget Rumslukning ude af kontrol? Danmark er duks Det lyner for millioner Pålidelig sprinkling Nr. 2 Juni 2003 DBI DBI viste flaget Rumslukning ude af kontrol? Danmark er duks Det lyner for millioner Pålidelig sprinkling DBI-DAGEN Demonstration af brandprøvning Antænding af møblement Overtænding

Læs mere

BRANDVÆSEN. Hotelgæster tænker ikke

BRANDVÆSEN. Hotelgæster tænker ikke NR. 1 februar 2008 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Hotelgæster tænker ikke Instinkt vinder over omtanke, når der udbryder brand i et hotel. Gæsterne styrter gennem røgen

Læs mere

Politiet prioriterer alarmer fra V-AIA-anlæg. side 15. Färdigskuret format 250x350 mm

Politiet prioriterer alarmer fra V-AIA-anlæg. side 15. Färdigskuret format 250x350 mm Lynguide: Sikkerhed online side 5 Politiet prioriterer alarmer fra V-AIA-anlæg side 15 Overfaldsalarmer nok side 8 www.securityuser.dk nr. 1, 2008 Det officielle fagblad for Den Danske Brancheforening

Læs mere

BRANDVÆSEN. 2 engelske brandmænd omkom. fanget af nedfaldne kabler. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR.

BRANDVÆSEN. 2 engelske brandmænd omkom. fanget af nedfaldne kabler. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. NR. 7 September 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer 2 engelske brandmænd omkom fanget af nedfaldne kabler Side 14-20 BRANDVÆSEN NR. 7 September 2013 11. ÅRGANG ISSN 1603-0362

Læs mere

BEREDSKAB. DØDSBRANDE ER FOR ENLIGE Se mere på side 4-6 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 TEMA. Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk

BEREDSKAB. DØDSBRANDE ER FOR ENLIGE Se mere på side 4-6 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 TEMA. Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk BEREDSKAB FAGMAGASIN FRA BEREDSKABSFORBUNDET NUMMER 02 / MARTS 2012 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 forsvarsministeren overrakte på Kastellet Se mere på side 18-19 Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ilden åd alt. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Ilden åd alt. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 8 oktober 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ilden åd alt Den enorme varme i KB-Hallen fik stålpladerne i loftet til at smelte, som var det plastik Side 28-32 BRANDVÆSEN

Læs mere

Redderen Nr. 4 Maj 2013 36. årgang

Redderen Nr. 4 Maj 2013 36. årgang Redderen Nr. 4 Maj 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

samtænkning.dk Maskine eller økosystem? HVILKE KRISE- BRILLER HAR DU PÅ? Læringsspil kan forberede os på krisesituationer

samtænkning.dk Maskine eller økosystem? HVILKE KRISE- BRILLER HAR DU PÅ? Læringsspil kan forberede os på krisesituationer [ samtænkningssektionen i hjemmeværnskommandoen 2013-2014 ] samtænkning.dk SIKKERHED OG BEREDSKAB I DANMARK Maskine eller økosystem? HVILKE KRISE- BRILLER HAR DU PÅ? Læs side 28-32 Dagen derpå Business

Læs mere

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR.

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR. NR. 1 februar 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen Side 10-11 og 16-17 BRANDVÆSEN NR. 1 februar 2011 9. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

Tema: Brand, side 4-11

Tema: Brand, side 4-11 nummer 2 marts 2010 Tema: Brand, side 4-11 sforlig, side 13-19 Udsendt til Haiti, side 24 Leder Ny minister, nyt forlig Indhold Brandteknikeren arbejder baglæns...4 Nyt ungdomsbrandvæsen...6 et har fået

Læs mere

BRANDVÆSEN. Risici ved elbiler. Sådan så et batteri i en el-lastbil ud efter en brand. Ny teknologi giver sikkerhedsmæssige udfordringer.

BRANDVÆSEN. Risici ved elbiler. Sådan så et batteri i en el-lastbil ud efter en brand. Ny teknologi giver sikkerhedsmæssige udfordringer. NR. 9 november 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Risici ved elbiler Sådan så et batteri i en el-lastbil ud efter en brand. Ny teknologi giver sikkerhedsmæssige udfordringer.

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser juni 2011 Leder Vi lytter til dig Velkommen til endnu en udgave af beboermagasinet

Læs mere

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen NR. 3 april 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Giftsky lukkede motorvejen 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen Side 30-33 BRANDVÆSEN

Læs mere

Redderen Nr. 1 januar 2013 36. årgang

Redderen Nr. 1 januar 2013 36. årgang Redderen Nr. 1 januar 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10

IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10 IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10 LAYOUT: RUBEN ANDERSEN /SKP LEDERUDDANNELSE Til august begynder den fælles lederuddannelse på KTS. Men hvad forventer lederne egentlig at blive bedre til? Læs fire lederes bud.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

+ ROLLESPIL. Førstehjælp for 7.-10. klasse Lærervejledning KAN DU HJÆLPE?

+ ROLLESPIL. Førstehjælp for 7.-10. klasse Lærervejledning KAN DU HJÆLPE? + ROLLESPIL + ARBEJDSsTAtioner + FLIPspil & test + Hændelses sider Førstehjælp for 7.-10. klasse Lærervejledning KAN DU HJÆLPE? STANDS BLØDNING FØRSTEHJÆLPKOLOFON p Undervisningsmaterialet består af denne

Læs mere