Nr. 3 September 2006 DBI BRAND & SIKRING. Kvæsthuset evakueret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 3 September 2006 DBI BRAND & SIKRING. Kvæsthuset evakueret"

Transkript

1 Nr. 3 September 2006 DBI Terror og psykologisk krigsførelse Risikostyring i de nye kommuner Tvivlsomme varslingsanlæg 14-årig pige redder familiens hus For mange rejser risikabelt Nordiske ministre taler om samfundssikkerhed Forsikringsselskaber kræver kørekort til varmt arbejde Nu skal der mærker på tæpperne Kvæsthuset evakueret

2 Nr årgang Juni 2006 Udkommer 4 gange årligt: Oplag: Ca eksemplarer Ansvarshavende: Peter Johansen, Redaktion og tekst: Ole B. Kristensen, Freelance-bidrag Jan Broch Nielsen (jbn) Fotos: Ole B. Kristensen/DBI, Jan Broch Nielsen, Franz Henriksen m.fl. Annoncer: Andreas Boye, TechMedia A/S, Tlf Produktion og layout: TechMedia A/S Tryk: P. J. Schmidt Grafisk Produktion Vojens Udgiver: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) Jernholmen Hvidovre Telefon Fax Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) er : videncenter for brandsikkerhed, sikring og skadeforebyggelse. en uafhængig, selvejende virksomhed. godkendt som teknologisk serviceinstitut (GTS-institut) af Ministeren for Videnskab, Teknologi og udvikling. akkrediteret af DANAK til inspektion, prøvning, certificering og undersøgelser. ISSN Stor tilslutning til DBI-dagen 2006 Varieret og omfattende program samlede mange interesserede DBI-dagen 2006, der fandt sted den 18. maj, blev lidt af et tilløbsstykke. Tæt ved 400 interesserede fagfolk var mødt op hos Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) for at høre nyt om brand- og sikringsteknik og se lidt af, hvad der sker i Sikkerhedens Hus. Interessen i år samlede sig ikke mindst om det nyetablerede Brand & SikringsCenter, hvor DBI i samarbejde med en række sponsorer har opbygget et avanceret demonstrations- og undervisningssted. Centeret indeholder næsten alt hvad hjertet kan begære af brand- og sikringsudstyr, som kan afprøves og vises frem i realistiske omgivelser. strofer og det, der er påkrævet i forbindelse med terrortrusler og angreb. Vi er ikke godt nok forberedte på terroraspektet sagde Keld Molin, som pegede på den frygt og afmagt, som er det egentlige formål med terroren. Krisekommunikation Interessen var ligeledes stor for kommunikationseksperten Katrine Steens indlæg om Krisekommunikation. Større kriser kan ikke klares med en manual: der er kun én måde man kan forberede sig på, nemlig gennem træning, træning og atter træning, forklarede hun. Det var første gang den årlige DBI-dag blev afviklet uden det traditionelle årsmøde på Hotel Scandinavia. Og den store interesse viser, at den nye mere uformelle DBI Forsiden Ikke mindst når man netop er flyttet ind i et nyt domicil, er der al mulig grund til at afholde en brand- og evakueringsøvelse for medarbejderne. Det gjorde fx Dansk Sygeplejeråd, efter at de var rykket ind i den gamle, fredede kvæsthusbygning ved havnefronten i København. Læs inde i bladet, hvad sygeplejerskerne lærte af det. 2 Førstehjælp Formiddagen var sat af til undervisning i førstehjælp, mens der efter frokost var mulighed for at overvære nogle af de i alt 16 spændende foredrag, der var på programmet. Emnerne spændte vidt: Fra brandsikring af trætrapper over risikostyring til terrortrusler og rejsesikkerhed. Den kendte beredskabspsykolog Keld Molin havde trukket mange tilhørere til sit indlæg om Terrorangrebets psykolog. Han fortalte om forskellen på det beredskab, der er brug for ved almindelige kata- måde at gennemføre arrangementet på falder i deltagernes smag. Derfor har DBI besluttet, at denne form også vil blive brugt i de kommende år. Allerede til efteråret vil der blive arrangeret en ny DBI-dag, men denne gang især for interesserede i den nordlige del af landet. Arrangementet finder sted fredag den 24. november 2006 hos NUSA i Frederikshavn. Se også omtalen på side 11.

3

4 Terrortrussel er psykologisk krigsførelse Psykolog sætter spørgsmålstegn ved det danske terrorberedskab På overfladen ligner katastrofer og terrorisme hinanden: En terrorbrand slukkes på samme måde som en katastrofebrand. Men så hører sammenligningen også op. Terroristerne ønsker at destabilisere samfundet ved at skabe frygt, rædsel, utryghed og social uro - og det er i et vist omfang lykkedes ved en række af de senere års terroraktioner. For eksempel viste undersøgelser efter den 11. september, at terroraktionerne udløste psykiske reaktioner hos store dele af den amerikanske befolkning også hos folk som bor flere tusinde kilometer fra World Trade Center og Pentagon. Derfor er der to scenarier at for- kere og myndigheder i Danmark er ved at bygge op, er i vid udstrækning en overbygning på det eksisterende katastrofeberedskab. Men terrorisme i høj grad psykologisk krigsførelse, og skal derfor imødegås på en anden måde end almindelige katastrofer. Keld Molin stillede sig stærkt tvivlende over for, om det danske terrorberedskab vil kunne håndtere den psykologiske del af opgaven. I forbindelse med terror er frygten den største skadevolder, og kun de færreste problemer kan løses af blå blink-beredskabet, lød hans vurdering. Når det gælder den såkaldte CBRN-terrror dvs. anvendelse af kemiske, biologiske og atomare våben bliver frygt- og rædselsproblemet endnu mere dominerende. on, som anvendes integreret i den overordnede krisestyring. Kommunikationen skal tage højde for befolkningens mentalitet og kultur i forhold til selvbestemmelse, demokrati og anti-autoritet, hvilket stiller særlige krav til krisestyringen og de beredskabsmæssige informationer. Risikokommunikationen skal forholde sig til den enkeltes konkrete og psykologiske virkelighed og give den enkelte grundlag for at beslutte sin egen handlingsstrategi. Det er en kommunikationsform, som kræver dialog og/eller indlevelse i modtagerens konkrete behov, sagde Keld Molin, som også pegede på nødvendigheden af en forudgående information af befolkningen. Keld Molin holde sig til i forbindelse med terrorberedskab, forklarede beredskabspsykologen Keld Molin i et indlæg ved DBI-dagen 2006 hos Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut i Hvidovre. Scenarierne er dels de direkte fysiske/somatiske skader, som opstår ved en terrorhandling, dels den landsdækkende frygt og uro mv., der opstår ved såvel terrortrusler som efter terrorhandlinger. Tvivl om psykologisk beredskab Det terrorberedskab, som politi- Risiko for dominoeffekt Som eksempel på den frygt, der kan udløses, omtalte han følgerne af sarin-angrebet i Tokyos undergrundbane i 1995 og et uheld, hvor 20 gram radioaktivt pulver var blevet spredt i byen Goiania i Brasilien. Ved det sidstnævnte uheld døde fire personer, mens 250 fi k mild strålesyge. Men beboere ønskede lægelig undersøgelse og behandling og af disse havde tydelige symptomer på strålesyge helt uden at være ramt af stråling! Enhver kan forestille sig det kaos og den uro, disse reaktioner har udløst. Det er konsekvenserne af konsekvenserne af konsekvenserne, vi ser altså en dominoeffekt, sagde Keld Molin. Behov for kommunikationsberedskab Terrorberedskabet bør omfatte et beredskab for risikokommunikati- Om Keld Molin Uddannet som cand. psych. fra Aarhus Universitet, 1992 Specialist i psykotraumatologi 2003 Beredskabsoffi cer af reserven, 1983 Sektionschef af reserven ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland Ansat ved Psykiatrisk afdeling, Kolding Sygehus Konsulentopgaver for Rigspolitiets psykologtjeneste. Beskikket censor, Det landsdækkende censorkorps i psykologi ved universiteterne Forskningsprojekt vedr. fyrværkeribranden i Seest (Psykologisk Institut, Aarhus Universitet) Forfatter til bogen Terrorangrebets psykologi, Frydenlund Hjemmeside: 4

5 Glimt fra DBI-dagen

6 Kommunale topledere skal have fod på risikostyring I de nye, store kommuner bliver det afgørende, at ledelsen kan arbejde strategisk med risikostyring. Ellers er det næppe muligt at drive kommunerne både sikkert og rentabelt. Der var stor interesse for at høre Lars Jespersen fortælle om risikostyring i den nye kommunale struktur. Store udfordringer venter de nye storkommuner, når det gælder professionel håndtering af for eksempel sikring, arbejdsmiljø, forsikring, ansvarsforhold, miljø, naturkatastrofer og terrorrisici. Det fortalte risikokoordinator Lars Jespersen fra Fredericia Kommune på DBI-dagen. Ledelsen i kommunerne bliver nødt til at lære at bruge den samme risikostyringsproces, som risikokoordinatorerne anvender i det daglige arbejde, selv om ledelsen naturligvis arbejder mere på det strategiske plan. Opgaven er langt hen ad vejen ens: Systematisk at lære af erfaringerne og at vurdere risici i forhold til forventningerne til fremtiden, sagde han. Kommunal risikohåndtering er en omfattende opgave. I takt med at kommunerne bliver større og i højere grad selvforsikrede, skal selv den øverste ledelse med på banen. Også topledelsen skal arbejde med risikostyring. Ellers er det ikke muligt at drive en rentabel og sikker kommune. Det er på topplan nødvendigt at have overblik over alle risici og at arbejde for at skabe en risikokultur, hvor alle ansatte ved, hvad de skal gøre, når der sker noget, sagde Lars Jespersen. Nye opgaver til risikokoordinatorer Større kommuner betyder flere ansatte, flere institutioner, flere byggeprojekter, flere indbyggere, flere veje og langt flere komplekse problemstillinger. Derfor er der også brug for flere til at arbejde med risikostyring og sikkerhed. Mit bud er, at en kommune med indbyggere skal have to risikokoordinatorer, to forsikringsmedarbejdere og to til tre medarbejdere på arbejdsmiljøområdet, sagde Lars Jespersen. Samtidig får risikokoordinatorerne en ny rolle at spille som rådgivere for de kommunale ledere. Det betyder, at koordinatorerne må overlade en stor del af det praktiske arbejde med for eksempel sikkerhed på legepladser og ved byggeprojekter til andre - for i stedet at arbejde med risikovurdering, statistik, analyser og indstillinger til ledelsen. Risikokoordinatorerne får en stor opgave i at fodre kommunalbestyrelse og økonomiudvalg med de oplysninger, som er nødvendige for at kunne arbejde med strategisk risikoledelse, fastslog Lars Jespersen. Ny epoke for kommunal risikostyring Dermed bliver der taget hul på en ny epoke for risikostyring i danske kommuner et emne der går tilbage til 1990, hvor Kolding Kommune var pionér. Op gennem 1990 erne så fl ere og fl ere kommuner fordelene. I 1998 indførte KommuneForsikring en ordning med støtte til kommunal risikostyring. Den ordning er nu standset igen. Til gengæld er der kommet nye aktører på banen uden for forsikringsselskabernes rækker. Det er blandt andre Foreningen for Risikostyring, der har 250 medlemmer. Foreningen arbejder for at identificere, synliggøre og håndtere de økonomiske, fysiske og psykiske risici, der opstår i driften og udviklingen af den offentlige sektor. En anden aktør er Primo Danmark med 500 medlemmer. Primo Danmark er stiftet af den danske kommunaldirektørforening. Målet med PRIMO er at yde kommunale topledere beslutningsstøtte i deres daglige arbejde med risikospørgsmål. Foreningens langsigtede mål er at gøre risk management til en del af god offentlig ledelse. Hertil kommer en række revisorer, rådgivere og leverandører, som også tilbyder assistance til risikostyring i kommunerne. jbn 6

7 Producent af nøglebokse Borefri dækkrave *Godkendt* SÅ SIMPELT ER DET.. Fra afhængighed til egen styring ved blot at udskifte cylinderen - 100% adgangskontrol FRA: - Mekanisk rørboks fra Birepo. - Standard oval cylinder i eget system - Total afhængighed af låsesmed - Økonomisk meget dyrt tab af nøgler - Risiko for kopiering -Ingenstyring TIL: - Intelligent rørboks fra Birepo. - Intelligent cylinder til egen styring - Ingen ledninger - 100% styring - Uafhængig - Nøglen kan IKKE kopieres - Gratis omlægning ved tab af nøgler B-Lock FLEX - Unik rørboks og eneste på markedet er godkendt til opsætning UDEN brug af lim med plads til kort OG nøgler (Ø50) Markedets Intelligente nøglebokse Brugt af KBH BRANDVÆSEN Birepo og Brandvæsenet på Sectech-Messen ikøbenhavn d. 8-9 November 2006 Disse bokse - B-Lock & B-Lock Multi er valgt grundet sikkerheden i boksens dobbelte låsefunktion Tlf:

8 Effektiv risikostyring kan gøre virksomheden dobbelt så sikker DBI Risikokontrol giver sikkerhedslederen overblik med et museklik. Den brugervenlige software er hurtig at tage i brug. Birger C. Kjærbye Risikostyring er et af sikkerhedslederens mest effektive værktøjer, når det gælder om at beskytte mennesker mod for eksempel brand og arbejdsulykker eller om at sikre virksomhedens værdier mod tyveri eller ødelæggelse. Men samtidig er effektiv risikostyring en kompleks opgave, som i dag næppe lader sig realisere uden hjælp fra pc en. Derfor oplever DBI stor interesse for softwaren DBI Risikokontrol, som gør det enkelt at planlægge og dokumentere arbejdsopgaver inden for brandsikring, arbejdsmiljø og sikring. Effektiv risikostyring vil generelt vurderet halvere risikoen, fordi held, uheld og tilfældigheder får meget mindre indflydelse. Det er baggrunden for, at vi har udviklet DBI Risikokontrol, siger produktchef Birger Kjærbye fra DBI. Også på DBI-dagen var interessen for DBI Risikokontrol stor. Ikke mindst da Birger Kjærbye demonstrerede, hvor enkelt det er at komme i gang. Primært er opgaven at tegne grundplanen for den pågældende bygning ved hjælp af de indbyggede tegnefunktioner. Det er også muligt at arbejde videre på en indscannet tegning eller at importere AutoCAD-filer. Dernæst indtastes flugtveje, udstyr til brandsikring, sikringsdøre, branddøre og en række andre oplysninger. Igen hjælper softwaren med til, at det går meget nemt. Derefter er det for eksempel muligt at printe brandinstrukser og situationsplaner, der er tilpasset det sted, hvor de skal hænge. Egenkontrol der virker En af de store styrker ved DBI Risikokontrol er, at softwaren også håndterer virksomhedens egenkontrol af sikkerheden. For eksempel er det muligt at knytte oplysninger om service og vedligeholdelse af sikrings- og brandslukningsudstyr til udstyrets symbolerne, så sikkerhedslederen med et museklik kan se hvem, der har kontrolleret hvad og hvornår. Eller sagt på en anden måde: DBI Risikokontrol øger sikkerheden for at undgå enhver sikkerhedsleders mareridt så som pulverslukkere uden tryk eller håndsprøjter med tomme vandbeholdere. Det bliver også lettere at kommunikere med myndighederne om sikkerheden. Data fra egenkontrolsystemet kan nemt samles i en rapport, der direkte kan sendes til brandmyndighederne som dokumentation for egenkontrollen, siger Birger Kjærbye. Også e-læring Også på et andet område bruger DBI software til at styrke sikkerhedsarbejdet. Det sker i form af et såkaldt Learning Management System (LMS), der effektivt kan sikre, at alle medarbejdere på for eksempel et hotel eller en institution består en brandeksamen. Denne form for netbaseret uddannelse kan både distribuere viden ud til alle og kontrollere forståelsen, siger Birger Kjærbye. Princippet er, at hver medarbejder følger kurset på sin pc og derefter går op til en eksamen på nettet. Hvis det ønskede antal svar er rigtige ved prøven, har medarbejderen bestået. Sikkerhedslederen kan løbende følge med i, hvem der består. Selve systemet er generelt og kan bruges til alle former for viden. For eksempel om brand, hygiejne eller kvalitet. Det handler blot om at fodre systemet med de rigtige oplysninger. DBI vil i den kommende tid udarbejde færdig software til formidling af viden om generelle emner så som førstehjælp og varmt, brandfarligt arbejde. Desuden vil vi tilbyde at udarbejde skræddersyede løsninger til for eksempel sygehuse, plejehjem, skoler og hoteller, siger Birger Kjærbye. Sådanne løsninger vil blive udarbejdet i tæt dialog med kunden. jbn Nærmere oplysning: Birger C. Kjærbye, DBI Risikokontrol Edb-programmet er et værktøj, der gør det enkelt og effektivt at planlægge og dokumentere arbejdsopgaver inden for brandsikring, arbejdsmiljø og sikring. Programmet har 17 forskellige moduler som f.eks. flugtvejsplaner, materialeoversigt, brandsektionering og indbrudsformer. 8

9 Flere glimt fra DBI-dagen 2006 DBI LINIERØG DETEKTORER - type FIRERAY LAP-SIKKERHED ApS Leverer følgende produkter til Sikkerhedsmarkedets professionelle installatører og systemleverandører. ABA-system NSAC-1 adresserbar / analog central Adresserbare / analoge detektorer Konventionelle detektorer Flammedetektorer ABDL central MG 2000 FIRERAY 2000 IP 65 boks for FIRERAY 50V/100V FIRERAY 50V/100V Konventionel ABA-, Varslings- og Sprinklercentral en Precept FIRERAY linierøg detektorer anvendes typisk, hvor normale punktrøgdetektorer ikke giver en optimal dækning f. eks. på grund af et rums højde eller i kombination med punktrøgdetektorer for at opnå dækning i flere niveauer. Andre kombinationsløsninger er sammen med flammedetektorer i f. eks. Atriumlokaler. Yderligere typiske løsninger findes i Butikscentre, Kirker, Museer, Højlagere, Fabrikker, Kraftværker og meget mere. Yderligere oplysninger: Aspirationsdetektorer Stratos Micra og HSSD 2 Linierøgdetektorer FIRERAY Sirener, Flash og Klokker Vantage, Vector, Viper Strømforsyninger Dørholdemagneter og ankre Røgalarmanlæg til privatboliger Etagebyggeri, parcelhuse og sommerhuse De fleste af vore produkter distribueres af: Louis Poulsen El-Teknik A/S og Solar A/S 9

10 For mange tvivlsomme varslingsanlæg Opstramning nødvendig: Analyse viser, at danske varslingsanlæg ikke altid overholder myndighedernes krav, selv om anlæggene kontrolleres hvert tredje år. Varslingsanlæg skal virke. Det gør dette, som står i Brand & SikringsCenteret hos DBI. Christina Stokholm, afprøver mikrofonen. De fleste har nok en berettiget forventning om, at de påkrævede varslingsanlæg i for eksempel hoteller, skoler og store butikscentre vil redde liv, hvis der en dag udbryder brand. Men det kan man ikke være sikker på, viser en analyse, som DBI har foretaget sammen med lokale myndigheder i fem kommuner. De færreste af 30 undersøgte anlæg viste sig at være i fuld overensstemmelse med Brandteknisk Vejledning 24 fra DBI, som Bygningsreglementet ellers kræver det. På trods af dette ville mange anlæg være i stand til at give en alarm. Der var dog også eksempler på varslingsanlæg, som sandsynligvis ville være det første, der svigtede ved en brand, vurderer brandteknisk rådgiver Svend Voss fra DBI, som fastslår, at der er brug for at stramme op hos både leverandører, installatører og myndigheder. Tvivlsomme anlæg Det er problematisk, at Brandtek- nisk Vejledning 24 ikke bliver fulgt nøje. Det fører til tvivlsomme anlæg, som måske ikke virker, når det er nødvendigt. Der er brug for en informationsindsats, som udbreder kendskabet til vejledningens indhold, fortsætter han. Analysen omfattede varslingsanlæg i fem kommuner: Ålborg, Vejle, Tønder, Sorø og Søllerød. Den afslørede både større og mindre afvigelser fra vejledningen. Det sætter samtidig fokus på den nugældende ordning, hvor varslingsanlæggene hvert tredje år bliver gennemgået af en autoriseret elinstallatør, der efterfølgende skriver under på, at anlægget er i overensstemmelse med vejledningen. For eksempel afslørede analysen flere tilfælde, hvor gennemgangen havde overset, at der ikke som påkrævet var anvendt brandsikre kabler. Andre steder var der ikke korrekt isolering af lydgiverne, eller der manglede en knap til at dæmpe alarmen, mens der ringes efter hjælp. Desuden manglede der ofte betjeningsvejledninger, installationstegninger og anden krævet dokumentation. Svend Voss Dæmpet musik og uhørlig varsling Nogle steder bliver der anvendt talevarslingsanlæg, hvor en indtalt besked skal hjælpe publikum. Her var der yderligere problemer. For eksempel brugte en butik anlægget til at spille dæmpet musik for kunderne. Der var skruet så langt ned for anlæggets eneste forstærker, at det var umuligt at høre varslingen, fortæller Svend Voss. På et hotel var plomberingen fjernet fra anlægget, så det kunne bruges til at give allehånde beskeder. Dermed er der ikke længere den krævede sikkerhed for, at den indtalte besked er uændret. Det var den ganske vist, men til gengæld indtalt med så meget generende baggrundsstøj, at det gik ud over forståeligheden. Brandteknisk Vejledning 24 er i øvrigt nu ved at blive revideret, så den bliver et endnu stærkere sikkerhedsværktøj. Revisionen sker blandt andet på baggrund af den danske standard DS om lydudstyr til nødssituationsformål, den europæiske standard EN 54 om branddetektorer og alarmsystemer samt de nye brandbestemmelser med funktionsbaserede brandkrav. Til at forestå revisionen af den brandtekniske vejledning er der nedsat et teknisk udvalg med repræsentanter for relevante myndigheder, brancheorganisationer og teknisk sagkyndige. Jbn 10

11 Velkommen til DBI/NUSA-dagen i Frederikshavn DBI-dagen får lillebror i Nordjylland DBI DBI-dagen, der blev afviklet i foråret i Hvidovre, bliver nu fulgt op af en DBI/NUSA-dag, som fi nder sted fredag den 24. november 2006 i Frederikshavn. Arrangementet er en god anledning for DBI s kunder og samarbejdspartnere til at se NUSA-centeret, som DBI overtog omkring sidste årsskifte. Programmet, der bliver lidt mindre omfattende end ved den store DBI-dag den 18. maj, indeholder flere af de indlæg, som blev præsenteret i Hvidovre. Det betyder, at man nu kan få mulighed for at overvære indlæg, som man måske ikke kunne nå ved det tidligere arrangement. I Frederikshavn vil der blandt andet være indlæg om: software til risikostyring, risikostyring i de nye storkommuner, brandsikkerhed i et boligselskab, branduddannelse i virksomheden, undertage og brandsikring, trappesprinkling, varslingsanlæg, varmt arbejde, risikoog sikringsanalyser, trådløs overvågning samt terror og rejsesikkerhed. Derudover vil der være gratis kurser i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp. DBI/NUSA-dagen finder sted fredag den 24. november 2006 hos NUSA, Baldersvej 9 i Frederikshavn. Nærmere oplysninger om program og tilmelding kan ses på DBI's hjemmeside: Danmark i spidsen for EU-t errorøvelse Siden terrorangrebet i Madrid den 11. marts 2004 har EU-landene landene jævnligt afprøvet deres evne til at bistå hinanden, hvis der skulle opstå terrorangreb eller naturkatastrofer. Med Beredskabsstyrelsen i spidsen er det nu Danmark og Sverige, der står for en større øvelse i europæisk beredskabssamarbejde. Øvelsen, der hedder EU DANEX 2006, er bygget op omkring en række samtidige terrorhændelser, som finder sted i Korsør, Kastrup Lufthavn og Revinge i Sverige. Den afvikles i dagene september Danmark har relativt få erfaringer med at modtage katastrofehjælp fra andre EU-lande. Derfor er EU DA- NEX 2006 en god anledning til at træne procedurer og tackle problemer, der opstår i en sådan situation, forklarer Michael Elmquist, der er Beredskabsstyrelsens projektleder for øvelsen. Redningshold fra seks EU-lande og flere danske kommunale redningsberedskaber samt hold fra det præhospitale beredskab deltager i øvelsen. 11

12 Kvæsthuset evakueret Sygeplejersker kom hurtigt ud af deres nye domicil Røgmaskinen er aktiveret. Evakueringen er i gang. Det er mange år siden, at Kvæsthuset i København var fyldt med syge og kvæstede mennesker. Der så dog ud til at befinde sig en enkelt tilskadekommen person i den historiske bygning denne midsommerdag i slutningen af juni. Midt på gulvet i et kopirum på førstesalen ligger en tilsyneladende bevidstløs yngre kvinde, mens en kraftig røgudvikling fra området ved kopimaskinen er i gang. Den tilskadekomne må dog formodes at være i de bedste hænder - vi befinder os nemlig midt i de danske sygeplejerskers nye højborg, Kvæsthuset, på hjørnet af Sankt Annæ Plads og Kvæsthusgade. Det statelige byggeri ved den københavnske havnefront, som var hovedkvarter for DFDS i mere end 100 år, blev for et par år siden overtaget af Dansk Sygeplejeråd, der nu har taget bygningskomplekset endeligt i brug efter en omfattende renovering. Med overtagelsen er sygeplejerskerne kommet tilbage til deres rødder, idet Kvæsthuset blev opført som hospital for flådens mandskab i Kvindeben og fodtrin Nu begynder der at lyde travle trin over alt i huset brandalarmerne er gået i gang. Den livløse kvindeskikkelse ligger stadig på gulvet. Hendes ben, der stikker ud på gangen, blokerer for at døren til kopirummet kan lukke, så røgen nu er begyndt at trænge ud på gangen, hvor folk haster forbi. Det er kun få dage siden, at heksene blev sendt til Bloksbjerg men kvinden på gulvet er ikke én, man har glemt at få ekspederet på sankthansbålet. I første omgang er man dog alligevel ved at glemme den liggende skikkelse, som nu er helt indhyllet i røgen fra røgmaskinen. For her er der hverken brand eller bål det er bare en øvelse. Ude på gangen stopper nogle af de hastende skridt pludselig op. Hovsa der er vist én, som har brug for hjælp. To af husets medarbejdere får hanket op i figuranten og foretager en nødflytning til en sikker brandsektion. Herfra hjælpes hun ud i den friske luft, hvor hun hurtigt kommer til sig selv igen. 200 evakueret Ti minutter efter brandens start er alle de omkring 200 medarbejdere evakueret til samlingspladsen i gården. Både dem fra Sygeplejerådet og de ansatte fra Danske Bioanalytikere, Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse og Jordemoderforeningen, og som lejer sig ind hos sygeplejerskerne. Stående på en ølkasse forklarer Sygeplejerådets direktør Anne Granborg om formålet med øvelsen. Da man har holdt mandtal og sikret sig, at alle er nået velbeholdne ud, stiller Sygeplejerådets administrerende direktør Anne Granborg sig op på en ølkasse. Hun forklarer husets medarbejdere om formålet med øvelsen og fremhæver herunder, at det naturligvis især er vigtigt at få afprøvet en evakueringssituation og at lære flugtvejene at kende, når man er flyttet ind i et nyt hus. Birger C. Kjærbye, DBI, er ansvarlig for øvelsens planlægning og gennemførelse. Han afslutter arrangementet ved at give de forsamlede medarbejdere en kort, forelø- 12

13 big rapport om forløbet. Han roser deltagerne for en både hurtig og rolig evakuering og fremhæver nogle af de fine reaktioner, der blev observeret under øvelsen. Lidt senere samles de omkring 20 nøglepersoner, som har været med til at planlægge og gennemføre brand- og evakueringsøvelsen, til rapportafl æggelse og debriefing. Lærerigt arrangement Observatørerne forklarer blandt andet, at alle kom hurtigt ud, at mange døre og vinduer blev lukket, at ingen benyttede elevatorerne, at man sørgede for at alarmere personer i områder, hvor alarmen ikke kunne høres, og at man fi k hjulpet den bevidstløse figurant i sikkerhed. På negativsiden nævnes nogle eksempler på medarbejdere, som ikke tog øvelsen helt alvorligt i den indledende fase. Det betød, at enkelte medarbejdere nærmest måtte smides ud. Nogle døre og vinduer blev ikke lukket, ligesom enkelte arkivrum, kopirum og toiletter ikke blev tjekket. Endelig var der den liggende figurant, som blev forbigået af de første, som passerede forbi. - Alt i alt var det en vellykket og lærerig øvelse, siger DBI s øvelsesleder, Birger Kjærbye. Han har en omfattende erfaring i at gennemføre brand- og evakueringsøvelser og forklarer, at formålet med den slags øvelser først og fremmest er at træne medarbejdernes og den stedlige beredskabsorganisations reaktioner i en akut opstået nødsituation. - At der viser sig fejl og mangler i beredskabet er kun naturligt, når der er tale om situationer, som er uventede og usædvanlige for medarbejderne. Det betyder til gengæld, at vi kan få sat fokus på disse forhold og få dem rettet. Derfor har praktiske øvelser ikke kun træningsmæssig betydning, men de medvirker også til at få afdækket problemer, som ikke kan klares ved hjælp af skrivebordsplanlægning alene, lyder det fra Birger Kjærbye. Øvelsen i Kvæsthuset var semivarslet det vil sige, at medarbejderne et stykke tid forinden var blevet orienteret om, at der ville blive afholdt en øvelse. Birger C. Kjærbye gennemgår øvelsesresultatet. Kontaktperson: Birger C. Kjærbye, Professionel brandsikring Dansikring Systems er certificeret brandalarmeringsinstallatør og er specialiseret indenfor brandforløb, projektering, installation og servicering af brand alarmer. Vi leverer skræddersyede brandsikringsløsninger indenfor: ABA Varsling/talevarsling ABDL Integrerede systemer med grafisk management system Teknisk Kundecenter egen kontrolcentral Vores produktprogram er baseret på et bredt udvalg af forskellige centraltyper alle DBI godkendte og fra anerkendte leverandører. Kontakt brandafdeiingen på tlf for uforpligtende rådgivning eller læs mere på 13

14 14-årig redder familiens hus Koldblodig teenagepige slukkede truende køkkenbrand Fredag og endelig weekend! Klokken har ringet ud for sidste gang i denne uge på Engelsborgskolen i Lyngby, nord for København. Det er stadig lidt råkoldt på denne tidlige forårsdag, så 14- årige Regitze fra 8. klasse skynder sig hjem til rækkehuset på Buddingevej. Hun bemærker med det samme røglugten, da hun lukker sig ind. På gulvet i entréen er kastet to vindjakker. Så ved Regitze, at lillebror Martin har besøg af en kammerat. Hunden kommer ikke farende, så den har drengene nok oppe hos sig på Martins værelse. Hun spekulerer over, hvor røglugten kan komme fra. Måske har drengene haft bål ovre i skolen så plejer deres overtøj at lugte af røg. Nå, hunden skal have sin mad. Regitze går gennem stuen og åb- ner døren til spisestuen, der står i åben forbindelse med køkkenet. Hun stopper forskrækket op: Fra køkkenafdelingen vælter røgen ud i spisestuen. Da hun kommer nærmere, kan hun se, at det brænder på elkomfuret. To af kogepladerne er rødglødende, og der er ild i flere ting, som står på komfuret, blandt andet en elkogekande af plastic og en bordskåner af kork. Drenge bragt i sikkerhed Den 14-årige piger er chokeret, men genvinder hurtigt fatningen - hun ved, at der skal handles hurtigt nu. Først skal drengene bringes i sikkerhed, de er på førstesalen oven over køkkenet. Hun styrter ud til trappen og råber op til dem, at det brænder de skal skynde sig ned og komme ud af huset. Drengene reagerer ikke i første omgang - tror bare hun laver sjov med dem. Først efter gentagne råb lykkes det hende at få dem til at komme ned i sikkerhed. Regitze løber tilbage til køkkenet. Hun slukker for de to tændte kogeplader og for kontakten til elkanden, som også er tændt. Derefter tager den kvikke teenager en 1½ liters sodavandsflaske, der tilfældigvis står fyldt med vand på køkkenbordet, og begynder forsigtigt at sprøjte vand på de brændende ting. Imens når hun at give besked til Martin om at ringe til deres far, som arbejder i nærheden. Inden Martin får ringet op, ringer faderen tilfældigvis selv for at fortælle, at han er på vej hjem. Han sætter straks farten op, og få minutter senere er han fremme ved huset. - Da jeg kommer løbende, ser jeg med det samme, at der siver røg ud af flere åbentstående vinduer. Regitze ved komfuret, hvor branden opstod. Hvis hun ikke med sin resolutte indsat havde fået slukket branden i tide, ville den sandsynligvis have antændt fedtet i emhætten og bredt sig via udluftningskanal og køkkenskabe. 14

15 Men jeg kan ånde lettet op med det samme jeg kommer ind - Regitze har netop fået slukket branden og er gået i gang med at lufte røgen ud. Desuden har hun sørget for at sende drengene og hunden ud i haven. Det fortæller en tilfreds far, Mathias, da Brand & Sikring besøger familien nogen tid efter branden. Han er stolt over datteren, der handlede så resolut og fornuftigt. Brand & Sikrings udsendte kan desuden konstatere, at Regitze både udviste omtanke og stor koldblodig, da hun slukkede for kontakterne og bekæmpede branden. Det sydede og dampede - Det sydede og dampede kraftigt, hver gang jeg hældte vand på det brændende. Men ved at hælde små sjatter på ad gangen, undgik jeg at få skoldende damp i hovedet, og efterhånden fik jeg ilden helt slukket, forklarer hun. Kogepladerne er sandsynligvis blevet tændt ved et uheld, i forbindelse med at Martin og hans kammerat har været nede i køkkenet for at lave vafler. - De to kan godt være lidt vilde, så kogepladerne kan være blevet tændt ved, at de er stødt ind i kontakterne, mens de var i gang i køkkenet, gætter moderen i huset, Sophie. Forældrene er enige om, at de kan takke deres datter for, at det ikke gik værre den dag i slutningen af april. Men de kan ikke lade være at tænke på, hvad der ville være sket, hvis Regitze ikke havde været der til at gribe ind. Derfor har familien nu anskaffet hele fire serieforbundne røgalarmer. Da Brand & Sikring var på besøg, lå de klar til at blive installeret. Og i mellemtiden var det for alvor blevet forår i Lyngby. Dit Brandblad havde lært mig, hvad jeg skulle gøre, siger Regitze, som her sidder fredeligt i stuen sammen med sine forældre og sin lillebror. Tak fordi I laver Dit Brandblad Hvis 14-årige Regitze fra Lyngby ikke havde læst undervisningshæftet Dit Brandblad, kunne det være gået meget galt, da der udbrød brand i familiens køkken i slutningen af april Det skriver hun i en til Danmarks Radio, som har været med til at producere Dit Brandblad: Jeg havde aldrig før vidst, at man skulle slukke for strømmen, før jeg læste bladet for min kusine. Vi læste det egentlig bare for historierne om Kaj & Andreas skyld, og jeg ville aldrig have troet, at det ville få så stor betydning for mig! Jeg synes derfor, at jeg på vegne af min familie og mig selv vil sige tak fordi I laver et blad hvor både tilhørerne og oplæseren kan lære! Jeg håber I vil blive ved at lave sådan nogle blade for det har nemlig haft stor betydning for min familie og mig, skriver Regitze blandt andet. Det var på baggrund af denne mail, at Brand & Sikring fik kontakt med familien og kunne fortælle historien om, at brandforebyggende oplysning kan nytte. Dit Brandblad, som produceres af DR Multimedie, er udviklet og udgives i et samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI), Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, Sikkerhedsstyrelsen og Rigshospitalets Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling. 15

16 Fokus på brandsårsbehandling Kampagnen Børn, Brand og Sikkerhed finder igen i år sted i uge 40, fra den oktober Kampagnen bygger som tidligere på undervisningsmaterialet Dit Brandblad, som skoler og brandvæsener kan bestille gennem Beredskabsstyrelsen. Materialet henvender sig til eleverne i de mindste klasser. Blandt andet på baggrund af dette materiale vil skolerne rundt om i landet tage emnet brandsikkerhed op - mange steder i tæt samarbejde med det lokale brandvæsen. DR tv bakker op omkring kampagneugen ved at genudsende nogle brand-spots med Kjeld Nørgaard og Kaj fra Kaj & Andrea. I forbindelse med kampagnen i år vil der blandt andet blive sat fokus på brandsår og deres behandling. Danmark lærer Europa - Information og kampagnetiltag gennem årene har vist, at de fleste danskere, både voksne og børn, har lært sig, at man skal køle brandsår med vand. Det betyder, at vi oftest undgår de alvorlige, dybe brandsår og ar, siger overlæge Bjarne Alsbjørn fra Rigshospitalets Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling. - Når vi deltager i internationale konferencer, ser vi, at Danmark er foran, når det gælder denne behandling. Men nu har metoden også slået an på europæisk plan, idet de danske principper er blevet norm for de europæiske brandsårslæger. Desværre er metoden dog ikke slået an over alt i det danske samfund, fx i nogle indvandrermiljøer. Det oplever vi på Brandsårsafdelingen, hvor vi blandt børnepatienterne har en overvægt af børn af anden etnisk herkomst end dansk med de dybe, alvorlige brandår, konstaterer Bjarne Alsbjørn. I mange af de fremmede kulturer har man en tradition for at kurere brandsår med alt andet end vand - men de forskellige midler og produkter gør som regel kun ondt værre. Vi arbejder konstant på at udrydde disse metoder og holdninger, lyder det fra overlægen, som også fraråder at bruge produkter som salver, vaseline, alovera og det særlige brandsårs-gel, som man kan købe. Sådan behandler man akutte brandsår I Danmark udsættes ca. hvert sjette menneske for et behandlingskrævende brandsår på et eller andet tidspunkt af sit liv. Langt de fleste klarer sig med den praktiserende læge eller den lokale skadestue. Uanset brandsårets størrelse, lokalisation eller alvorlighed er primærbehandlingen ens, nemlig: koldvandsbehandling. Om denne metode forklarer overlæge Bjarne Alsbjørn, Rigshospitalets Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling: Hvor simpelt det end måtte lyde, er skylning med koldt vand langt den bedste metode til at behandle akutte brandsår. Der er mange, som spørger om, hvilken temperatur vandet skal have, og hvor længe behandlingen skal fortsætte? Svarene er enkle: Skyl med den temperatur, der føles mest smertelindrende og fortsæt indtil brandsåret er smertefrit uden skylning. Ideen bag denne behandling er, at smerte i huden resulterer i yderligere beskadigelse af hudceller. Hvis smerten ophæves, reduceres disse skadelige processer. En anden godgørende effekt af koldvandsbehandlingen er, at de varmepåvirkede celler får nedsat deres stofskifte og derfor får en større chance for at overleve og siden hen hele brandsåret. Altså, jo før og jo bedre man koldtvandsbehandler til smertefrihed, jo større chance er der for at hele brandsåret uden kirurgisk medvirken. Men det er kun brandsåret, der skal afkøles, og ikke de uforbrændte områder og aldrig med is. 16

17 For mange rejser for risikabelt Fra terror til trafikuheld. Meget kan gå galt på rejser. Planlægning, sund fornuft og omtanke minimerer risikoen men alt for få planlægger rejsen med henblik på sikkerhed. DBI Det er nemt at få halvdårlig samvittighed, når Bo Nygaard Sørensen fortæller om rejsesikkerhed. De gode råd er mange og de fleste må nok konstatere, at de ikke har levet op ret mange af dem på tidligere rejser. Undertegnede har i hvert fald aldrig tjekket hotellers nødudgange eller sikret sig kun at bo på 2. til 5. etage Bo Nygaard Sørensen er leder af Sikring på DBI, og han har arbejdet med rejsesikkerhed i en række sammenhænge. Han ser rejsesikkerhed som en kombination af planlægning, sund fornuft og sikkerhedsbevidsthed. Både ved erhvervsrejser og som turist. og planer for håndtering af situationen, når det går Bo Nygaard Sørensen Mangfoldige trusler Truslerne mod den rejsende er mangfoldige. I den barske ende af skalaen er terror enten rettet direkte mod den rejsende eller fordi hun eller han tilfældigvis er på stedet på det forkerte tidspunkt. Andre trusler er kidnapning, røveri og overfald, hate crimes begrundet med køn, race, religion eller ansættelse, ulykker og sygdom. Ingenting er risikofrit og heller ikke at rejse. Omtanke, planlægning og sund fornuft kan imidlertid nedsætte risikoen meget. Selvfølgelig skal det ikke være det rene paranoia, men for eksempel hvorfor ikke flyve nonstop til bestemmelsesstedet, når man nu ved, at risikoen i flyet er langt mindre end risikoen i lufthavnen. Det er også klogt at pille det danske flag af rygsækken ved besøg i Mellemøsten, siger han. Og for at vende tilbage til ønsket om at bo på hotellets 2. til 5. etage kan det godt være, at udsigten er fantastisk flot på 27. sal. Men hvorfor bo så højt oppe, når nu brandstiger ikke kan nå højere end de nederste fem etager? På den anden side set skal man heller ikke vælge stueetagen, hvor det er nemmest at komme væk fra en brand. For her er risikoen for indbrud og overfald størst. 2. til 5. sal er det sikreste kompromis. Tjeklister for næsten alt De fleste planlægger ikke sikkerheden på deres rejser godt nok, mener Bo Nygaard Sørensen. Alle virksomheder bør have en politik for rejsende medarbejdere Pilkington Pyrostop (EI) Pilkington Pyrodur (E, EW) Klar sikker løsning Pilkington brandbeskyttende glas Pilkington Danmark A/S Teknisk Kundetjenste Tlf Salg, Glas Engros, Aalborg Tlf

18 Hvilken etage på hotellet bør man vælge? Konference om Kontaktperson Bo Nygaard Sørensen, galt. Virksomhederne bør også systematisk debriefe medarbejderne efter rejser for at opsamle gode og dårlige erfaringer. Bo Nygaard Sørensen har tjeklister for snart sagt alt, rejsende bør gøre og sikre sig før rejsen, ved afrejse, under rejsen, under opholdet, ved hjemrejse og efter hjemkomst. For blot at nævne nogle få ting i absolut uprioriteret rækkefølge: Søg informationer om sikkerhedssituationen for rejsemålet, tag ikke imod drinks fra ukendte, hold hoteldøren låst, lad være med at modtage uanmeldte besøg, undgå faste og forudsigelige rutiner så som morgenmad det samme sted hver dag, tjek døre, låse og vinduer også ved privat indkvartering, spis med omtanke og kun på velanskrevne restauranter, undgå typiske turistfælder, hav dokumentation for medbragt medicin, slip aldrig kreditkort af syne, gå aldrig langs fortovskanten, gå kun til fods på trafikerede steder, vær varsom ved offentlig transport, kom ikke bort fra dit selskab, gå straks gennem sikkerhedskontrollen i lufthavne, hold god afstand til bilen foran, når du holder for rødt lys ellers kan en bil bagved spærre dig inde i rækken. Og adlyd for alt i verden lokale politifolk, der kan have meget kortere vej til pistolen, end vi er vant til. Forbliv anonym Et andet vigtigt punkt er ikke at øge risikoen ved at fortælle om sig selv. Lad være med at fortælle fremmede hvem du er, hvor du kommer fra og hvad du arbejder med. Undgå så vidt muligt at oplyse dit firma til hotellet. Undgå firmalogo på kufferter og tøj. Der er ingen grund til at reklamere med, at du måske er et godt emne til kidnapning og løsepenge, eller at du arbejder for en virksomhed, der måske ikke er velset lokalt, siger Bo Nygaard Sørensen. Det kan også være fornuftigt at glemme alt om business class og det pæne jakkesæt på rejsen. Ofte er det mere sikkert at ligne an almindelig, halvfattig turist end en succesfuld forretningsmand. God rejse! jbn Forsvarsministrene fra Sverige og Dan mark er blandt indlægsholderne, når den første nordiske/internationale konference om samfundssikkerhed afvikles i dagene oktober Konferencen, der hedder Making Communities Safer, finder sted hos Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) i Hvidovre ved København. Arrangementet henvender sig til såvel politikere og embedsmænd som til embedsmænd, forskere, rådgivere og alle med ansvar i øvrigt inden for politi, beredskab, katastrofemedicin, krisestyring og sikkerhedshåndtering mv. Hovedtemaet for konferencen er håndteringen af samfundssikkerheden i fremtiden og det gælder både på lokale, nationale og internationale niveauer. De risikofaktorer, der her tænkes på, er især alvorlige hændelser som terror, epidemier, kriminalitet, social uro samt miljø- og naturkatastrofer. Baggrunden for at afholde den 18

19 samfundets trusler Nordiske ministre taler ved international konference om truslerne mod samfunds sikkerheden. Konferencen holdes i Danmark. Forsvarsminister Søren Gade taler på konferencen. Yderligere oplysninger og tilmelding: Birger C. Kjærbye, tvær-nationale konference er især, at trusselsbilledet ændrer og udvider sig løbende. Det er en udvikling, som i stig ende omfang stil ler krav om samarbejde og erfaringsudveksling mellem de forskellige blå blink -beredskaber og mellem andre samfundsinstanser med sikkerhedsmæssige opgaver. brandmyndighed, Tomas Ries, administrerende direktør for Uterikespolitiska Instituttet, Stockholm, Dr. Pamela A. Collins, professor ved Eastern Kentucky University og Juha Martelius, forskningsdirektør ved Finlands forsvarsministerium. Nærmere om program og tilmelding mv. kan ses på dk. Nordisk/amerikansk samarbejde Making Communities Safer arrangeres i et samarbejde mellem Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI), Nordic Safety and Security Academy, Stockholm samt rets- og sikkerhedsfakultetet ved Eastern Kentucky University (EKU), Richmond, USA. Konferencesproget er engelsk, og konferencen afholdes på adressen: Jernholmen 12, 2650 Hvidovre. Internationalt panel Den svenske forsvarsminister Leni Björklund vil være på talerstolen ved den indledende session den 11. oktober, mens forsvarsminister Søren Gade holder et indlæg ved den afsluttende session den 12. oktober. Herudover vil omkring 20 førende amerikanske, europæiske og nordiske eksperter komme med deres bud på, hvordan man takler de påtrængende sikkerhedspørgsmål i fremtiden. Blandt indlægsholderne er: Kurt Petersen, professor ved Lunds Universitet, Harlin R. McEwen sikkerhedsrådgiver og tidl. vicedirektør i FBI, Björn Karlsson, generaldirektør for Islands Red liv og værdier med brandsikring det er aldrig for sent... Ring tlf BRAND Brandsikring af alt - også transportbånd, porte/døre, vinduer o.s.v. 19

20 Sikkerhed for millioner på plads 36 virksomheder viser deres produkter i Brand & SikringsCenteret Brand & SikringsCenteret indeholder et bredt udsnit af det udstyr og de produkter, som tilbydes på det danske brand- og sikringsmarked. Centeret er opbygget med kursus- og konferencefaciliteter og benyttes blandt andet til demonstrationer, undervisning, træning, seminarer o.lign. på brand- og sikringsområdet. Centeret er udstyret med selvstændigt IT-system og serveranlæg samt en række mindre styringscentraler til undervisningsbrug. Det giver grundlag for et realistisk og sikkert miljø til brug for undervisning og træning i avancerede, integrerede sikringssystemer. Indtil videre har 36 af branchens virksomheder bakket op om Brand & SikringsCenteret med levering af udstyr og teknologi. En fortegnelse over leverandørerne kan ses på DBI s hjemmeside hvor man klikker på Links og derefter Brand & SikringsCenteret. Brand &SikringsCenteret er en del af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) og har adressen Jernholmen 12, 2650 Hvidovre. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Bo Nygaard Sørensen eller Jens Sandager, dk. Temadag om integration af systemer Under overskriften Systemintegration status og fremtid afholdes den 28. november 2006 en temadag om integration af sikrings-, sikkerheds- og driftssystemer. Temadagen, der henvender sig til rådgivende inge- Ginge-Kerr Danmark AquaSafe Vandtågesystem Ginge-Kerr niører, arkitekter, bygherrer, leverandører og større virksomheder, vil bl.a. behandle følgende emner: System integration Branchens modenhed Kompetenceudvikling Tryghed i byggeprocessen/bygherredialogen En brugers oplevelser med systemintegration Fremtidens udfordringer set fra leverandør/brugersiden Miljøneutralt Minimum vandforbrug Effektivt til punktslukning og væskebrande Kunderelaterede løsninger Lave genopfyldningsomkostninger Lavtrykssystem Ginge-Kerr Danmark A/S ( Øst ( Vest * DBI stiller Brand & SikringsCenteret til rådighed for temadagen, der arrangeres i samarbejde med Innovative Security & Design, Honeywell Building Solutions og en brugerrepræsentant. Brand & Sikringscenteret er i sig selv et center for integration af sikrings-, sikkerheds- og driftssystemer, der er opbygget gennem et tæt samarbejde med branchens ledende leverandører. Nærmere oplysninger: Bo Nygaard Sørensen, 20

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Brandsikringsanlæg i Danmark

Brandsikringsanlæg i Danmark Brandsikringsanlæg i Danmark Indlæg ved FG-konference, 2014 Jacob Andersen, DBI Sprinklerinspektør Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 28-03-2014 / JAN / Møde Program DBI Brandsikringsanlæg

Læs mere

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele.

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele. 1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Glas og brand Brandbeskyttende glas i bygningsdele DBI vejledning 37 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

DBI retningslinie 006

DBI retningslinie 006 2. udgave Januar 2010 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Sammenkoblede brandsikringsanlæg DBI retningslinie 006 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende videncenter,

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Danske Risikorådgivere Hvorfor have fokus på sikkerheden i opførelsesfasen? Danske Risikorådgivere Brandsikring i byggeriets opførelsesfase Fokus på

Læs mere

Guide til. Terrorsikring. -Sikring mod trusler og risici i nybyggeri og ombygninger.

Guide til. Terrorsikring. -Sikring mod trusler og risici i nybyggeri og ombygninger. Guide til Terrorsikring -Sikring mod trusler og risici i nybyggeri og ombygninger. Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er guidens formål?... 3 2. Hvorfor terrorsikring?... 3 3. Hvordan gør man?...

Læs mere

Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto

Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto BEREDSKABSPLANENS FORMÅL er At redde mennesker i fare ved enhver hændelse uden tab af menneskeliv At begrænse tab af værdier mest muligt uden risiko for liv og helbred GENEREL

Læs mere

DBI Professionelle brandundersøgelser giver svarene

DBI Professionelle brandundersøgelser giver svarene DBI Professionelle brandundersøgelser giver svarene DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandundersøgelser giver svar Når en brand er slukket, er der behov for hurtig identifikation af årsag

Læs mere

Sløve kommuner brænder sig på forsikringspræmien

Sløve kommuner brænder sig på forsikringspræmien DMJX 14-12- 2011 Sløve kommuner brænder sig på forsikringspræmien Der er millioner at spare ved at arbejde med risikostyring, men langt fra alle kommuner følger med udviklingen Tekst og foto: Kristoffer

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Sikkerhed under OL i Athen 2004

Sikkerhed under OL i Athen 2004 Sikkerhed under OL i Athen 2004 www.pet.dk Sikkerhed under OL i Athen 2004 Politiets Efterretningstjenestes sikkerhedskoordinatorer. For at give de danske idrætsudøvere og tilrejsende gæster trygge rammer

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Brand i dit sommerhus fra minder til mareridt Et splitsekund kan forvandle dit ophold til et mareridt. Det, der skulle have været

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv HIV, liv & behandling Hiv-testen er positiv Denne folder er beregnet til personer, som lige har fået at vide, at de er smittet med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling, hvor hver folder

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

Situationsøvelse 1. Instruktion til gruppelederen: Bed den tilskadekomne om at lægge sig som vist på tegningen og lad førstehjælperen gå i gang. Vend!

Situationsøvelse 1. Instruktion til gruppelederen: Bed den tilskadekomne om at lægge sig som vist på tegningen og lad førstehjælperen gå i gang. Vend! Situationsøvelse 1. Du og en ven er ved at hænge en lampe op i stuen. Pludselig falder din ven om og ligger på gulvet med den elektriske ledning i hånden. Instruktion til gruppelederen: Bed den tilskadekomne

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil!

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Perfekt lydanlæg Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Lyd præger vores hverdag. Uanset hvor vi opholder os, er vi omgivet af lyd. Når vi bliver transporteret, køber ind, hygger,

Læs mere

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse R U K O P A N I K B E S L A G Godkendt personsikkerhed i 1. klasse BEHOV FOR PANIKBESLAG Godkendte panikbeslag øger sikkerheden: Magnus Mattsson, Københavns Brandvæsens Forebyggende Afdeling fortæller:

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp.

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp. Den 9. september 2009 Brand- og evakueringsplan for Byens Skole Alle medarbejdere skal læse hele planen i gennem Medarbejderopgaver 1) Enhver, som opdager brand eller overhængende fare herfor, skal straks

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Krav: Bedre brandsikring af bygninger. Løsning: Brandsikring skal være en del af bygningens grundkonstruktion!

Krav: Bedre brandsikring af bygninger. Løsning: Brandsikring skal være en del af bygningens grundkonstruktion! Passiv brandsikring Effektiv passiv brandsikring er grundlaget for en optimal brandsikring af vores bygninger og dermed fundamentet for, at menneskeliv reddes, og samfundsøkonomiske aktiver sikres og bevares

Læs mere

URBAN SHIELD En beretning af Ambulancebehandler Lasse Gustafson og Ambulancebehandler Søren Knudsen. Projektet er støttet af

URBAN SHIELD En beretning af Ambulancebehandler Lasse Gustafson og Ambulancebehandler Søren Knudsen. Projektet er støttet af URBAN SHIELD 2015 En beretning af Ambulancebehandler Lasse Gustafson og Ambulancebehandler Søren Knudsen Projektet er støttet af Indledning I året 2014 søgte Lasse Gustafson og Søren Knudsen Falcks kompetencefond

Læs mere

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med Tryghed mod terrortruslen. Danmark opleves generelt som et trygt samfund. Men når danskerne bevæger sig på steder med mange mennesker, falder følelsen af tryghed. Det viser en undersøgelse, som TrygFonden

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Vejledning. for udførelse af brandmandspaneler:

Vejledning. for udførelse af brandmandspaneler: Vejledning for udførelse af brandmandspaneler: Københavns Brandvæsen Forebyggelse og Indsats Bag Rådhuset 3 1550 København V Tlf.: 33 66 33 66 www.brand.kk.dk Juli 2013 Side 2 af 8 Denne vejledning har

Læs mere

Rejsesikkerhed. CERTA har i den forbindelse udviklet rejsesikkerhedskoncepter, der omfatter

Rejsesikkerhed. CERTA har i den forbindelse udviklet rejsesikkerhedskoncepter, der omfatter Rejsesikkerhed CERTA bistår virksomheder, herunder rejsearrangører, med at tilvejebringe størst mulig sikkerhed for deres ledere, medarbejdere og gæster under rejser og ophold i udlandet. CERTA har i den

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

status Lever du livet eller lever livet dig?

status Lever du livet eller lever livet dig? Daisy Løvendahl Personlig rådgiver status Lever du livet eller lever livet dig? www.daisylovendahl.dk Vælg til og fra #1. tid til at tjekke ind Fælles for de mennesker, jeg arbejder med, er, at det, de

Læs mere

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Fomål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for

Læs mere

certifiedkid.dk Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år. Skal vi skrive sammen? 50.000 gange om året oplever børn og unge en skjult voksen på internettet.

certifiedkid.dk Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år. Skal vi skrive sammen? 50.000 gange om året oplever børn og unge en skjult voksen på internettet. Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 287 Offentligt TIL ELEVER OG FORÆLDRE certifiedkid.dk ONLINE SECURITY FOR KIDS 9 16 POWERED BY TELENOR Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år.

Læs mere

Da legehuset brændte LÆR OM BRAND

Da legehuset brændte LÆR OM BRAND Da legehuset brændte LÆR OM BRAND Da legehuset brændte Beredskabsstyrelsen 2008 2 ISBN: 978-87-91590-01-6 Citat og eftertryk er tilladt ved angivelse af kilde. Undervisningsmaterialet er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Vagtservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. VAGTSERVICE

Vagtservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. VAGTSERVICE Vagtservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. VAGTSERVICE KVALITET, KOMPETENCER OG KUNDEN I CENTRUM. Dedikeret til vagt og sikkerhed Vagtservice Danmark er en dedikeret vagt- og sikkerhedsvirksomhed,

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

TERROR TERRORIS TERRORISM

TERROR TERRORIS TERRORISM DI SERVICE SÅDAN SIKKERHED I EN USIKKER VERDEN TERROR TERRORIS TERRORISM Virksomheder og terrorisme SIKKERHED I EN USIKKER VERDEN VIRKSOMHEDER OG TERRORISME Maj 2005 Forord Terrorismens uforudsigelighed

Læs mere

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen.

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Formålet med denne plan er, at sikre skolens elever og personales evakuering i tilfælde af brand eller anden ulykke. At leve op til de stedlige brandmyndigheders

Læs mere

Du kan trygt parkere. Din ventilationsløsning hos Novenco September 2006 LAND PRODUCTS & SYSTEMS

Du kan trygt parkere. Din ventilationsløsning hos Novenco September 2006 LAND PRODUCTS & SYSTEMS Car Park Du kan trygt parkere Din ventilationsløsning hos Novenco September 2006 LAND PRODUCTS & SYSTEMS DU FÅR DET HELE FOR DET HALVE SPAR OP TIL 50% PÅ INSTALLATION Hvis ventilationskanaler, brandvægge,

Læs mere

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm!

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Velkommen til det opkoblede smarte hjem. Smarte tjenester til familien og hjemmet. Forestil dig et alarmsystem, der kan slukke for kaffemaskinen,

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN 2012/13 LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN kursuskatalog Lyngby-Taarbæk Brandvæsen tilbyder, i samarbejde med personaleafdelingen, kurser i førstehjælp til forskellige målgrupper, samt i brandslukning/brandcertificering.

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Kære forældre. Tiden er inde til et nyhedsbrev. Et af de længere..

Kære forældre. Tiden er inde til et nyhedsbrev. Et af de længere.. Kære forældre. Tiden er inde til et nyhedsbrev. Et af de længere.. Først vil jeg gerne sige, alle jer der deltog i forældrekaffe mandag den 11. april tak for en hyggelig eftermiddag. Den første rigtige

Læs mere

Beredskabsplan for Bakkelandets Friskole.

Beredskabsplan for Bakkelandets Friskole. Beredskabsplan for Bakkelandets Friskole. Indhold: a. Brand. side 2 + 3 + 4 b. Ulykker med personskade. side 5 + 6 c. Indbrud og hærværk.. side 7 d. Fyraftenstilsyn...side 8 1 Brand: Forebyggelse af brand.

Læs mere

Gode Råd. Vidste du?? Gode råd og spørgsmål. Hvad er det nu for noget med de her banke nøgler og låse pistoler.?

Gode Råd. Vidste du?? Gode råd og spørgsmål. Hvad er det nu for noget med de her banke nøgler og låse pistoler.? Gode Råd Vidste du?? Gode råd og spørgsmål Hvad er det nu for noget med de her banke nøgler og låse pistoler.? Banke nøgler og låse pistoler er ikke nyt, de har været på markedet i mange år. De kan låse

Læs mere

Din sikkerhed - kort fortalt

Din sikkerhed - kort fortalt Din sikkerhed - kort fortalt Guidelines til receptionen på Tagensvej 86 Denne bog indeholder de vigtigste punkter fra Metropols beredskabsplan, til dig i receptionen Indledning Denne guide er lavet til

Læs mere

DBI retningslinie 232

DBI retningslinie 232 DBI retningslinie 232 DBI retningslinie 232 SLM Grafisk ISBN 978-87-92018-55-7 Automatiske brandalarmanlæg Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk

Læs mere

Smart afl åsning uden nøgle

Smart afl åsning uden nøgle Smart afl åsning uden nøgle. Hæng Deres gamle nøgle på knagen,... Ved mekaniske låseanlæg kan en mistet nøgle blive rigtig Hvorfor dyr. Og De når bør en vælge medarbejder den elektroniske forlader sit

Læs mere

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 Indhold: 1. Pressemeddelelse: Vold og overfald får villaejere til at ændre vaner 2. Factsheet

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Opfølgning på brandsyn m.v.

Opfølgning på brandsyn m.v. Opfølgning på brandsyn m.v. Program 1. Velkomst og baggrund 2. Vigtigste punkter i forhold til Instruks for Brandsikkerhed SVS Arbejdsmiljøgruppens og portørens opgaver Dokumentation for gennemført uddannelse

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

2. juni 2015. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet.

2. juni 2015. Hvidbog - navngivning af 60-fællesskabet. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet. Den politiske styregruppe besluttede på sit møde den 27. maj 2015 at sende navnet på &0- selskabet i høring. Orienteringen blev lagt projektets hjemmeside samt

Læs mere

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Alle virksomheder, der får udført varmt arbejde, skal leve op til en række sikkerhedskrav. Kravene er enkle og forhindrer mange meningsløse ildebrande,

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Introduktion til nye medarbejdere

Introduktion til nye medarbejdere Introduktion til nye medarbejdere Arbejdsmiljøgrupperne August Krogh Bygningen 2008 Sikkerhedsregler for August Krogh Bygningen NØDUDGANGE FLUGTVEJE Stuen ved informationen. Stuen ved gartnerlokalerne.

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Marts, 2008 Nyhedsbrev Velkommen til Langtved Data A/S nyhedsbrev Ca. fire gange om året vil vi informere vore kunder og personer med tilknytning til os, om udvikling og nye

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

OASIS. Alarmsystem. OASIS Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem. OASIS Meget mere end et trådløst alarmsystem

OASIS. Alarmsystem. OASIS Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem. OASIS Meget mere end et trådløst alarmsystem OAI Alarmsystem OAI Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem OAI Meget mere end et trådløst alarmsystem OAI giver dig sikkerhed og tryghed En OAE af sikkerhed Et OAI alarmsystem er den ideelle

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015 VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN LøkkeFondens projekter 2014-2015 INTENSIV LÆRING Den 30. juni 2014 troppede 99 drenge op på LøkkeFondens DrengeAkademi. 99 drenge fra hver sin del af landet, men i samme

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

H E L E E Nr 3 marts 2015

H E L E E Nr 3 marts 2015 H E L E E Nr 3 marts 2015 HELENENYT Nr. 3 (marts årgang 26) Plejehjemmet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk

Læs mere

Vejledning for Modeller

Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Chat typer på Cam4You... 3 Min Konto... 4 Gå online... 4 Specielt ved privat chat... 10 Mine indstillinger... 11 Ændre priser...

Læs mere

B R A N D I N S T R U K S

B R A N D I N S T R U K S B R A N D I N S T R U K S SYGEHUS THY MORS Revideret 14.05.13 INDHOLD FORSIDE 1 FOREBYGGELSE AF BRAND.. 2 ALARMERING. 3 ORGANISERING VED BRAND.. 4 BRANDSLUKNINGSMIDLERS ANVENDELSE.4 BRAND OG BRANDSLUKNING....

Læs mere

Typografi. aidbykahl

Typografi. aidbykahl Typografi. AidByKahl hvordan? Hvad hvorfor Hvad går opgaven ud på? Opgaven går ud på at lave et redesign AidByKahls informations og kursus brochure. Det er vigtigt for kunden at brochuren bliver mere sælgende

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

GULDBORGSUND SÆT- TER FOKUS PÅ MILJØET Energiavisen Oktober 2015

GULDBORGSUND SÆT- TER FOKUS PÅ MILJØET Energiavisen Oktober 2015 GULDBORGSUND SÆT- TER FOKUS PÅ MILJØET Energiavisen Oktober 2015 Børn og unge har i denne uge påbegyndt et forløb om miljø. I skolerne er der startet et forløb om miljø, da Guldborgsund Kommune sætter

Læs mere

BRANDØVELSER KATALOG FOR SYGEHUS LILLEBÆLT

BRANDØVELSER KATALOG FOR SYGEHUS LILLEBÆLT BRANDØVELSER KATALOG FOR SYGEHUS LILLEBÆLT BAGGRUND I forbindelse med Sygehus Lillebælts beredskab i forhold til brand er det besluttet at medarbejderne skal introduceres og løbende uddannes i SLB s beredskabsprogram.

Læs mere

Mobile Sprinklere Erfaringer & projektbeskrivelse. Gå ind i Indsæt > hoved og side fod for at indtaste tekst 1

Mobile Sprinklere Erfaringer & projektbeskrivelse. Gå ind i Indsæt > hoved og side fod for at indtaste tekst 1 Mobile Sprinklere Erfaringer & projektbeskrivelse Gå ind i Indsæt > hoved og side fod for at indtaste tekst 1 Program Hvad er et mobilt sprinkleranlæg? Hvordan er det opbygget? Hvorfor benytte denne teknologi?

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Nyhedsbrev december 2012

Nyhedsbrev december 2012 Nyhedsbrev december 2012 Kære kolleger Har din kollega fået nyhedsbrevet? Jeg vil begynde årets sidste nyhedsbrev med at takke alle ansatte ved Ejendomscenteret for jeres indsats i forbindelse med etablering

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Januar 2010 Denne vejledning har til hensigt at beskrive opbygningen og funktionen af et brandmandspanel Lovgivning Med indførelsen af det funktionsbaserede

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

BEREDSKABSPLANENS FORMÅL ANSVAR OG PLIGTER. At redde mennesker i fare ved enhver hændelse, påført udefra eller internt uden tab af menneskeliv

BEREDSKABSPLANENS FORMÅL ANSVAR OG PLIGTER. At redde mennesker i fare ved enhver hændelse, påført udefra eller internt uden tab af menneskeliv BEREDSKABSPLANENS FORMÅL At redde mennesker i fare ved enhver hændelse, påført udefra eller internt uden tab af menneskeliv At begrænse tab af værdier mest muligt uden risiko for liv og helbred ANSVAR

Læs mere