2012 Koncern- årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012 Koncern- årsrapport"

Transkript

1 Koncernårsrapport 2012

2 Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er historiske kendsgerninger, og som kan være fremadrettede. Disse udsagn er ofte, men ikke altid, udtrykt med ord eller udtryk som vil sandsynligvis resultere i, forventes, vil fortsætte, mener, antages, vurderes, har til hensigt, forventer, planlægger, søger, prognose og forventninger eller lignende udtryk eller negative former heraf. Disse udsagn er forbundet med kendte og ukendte risici og er baseret på skøn, formodninger og usikkerhed, som kan medføre, at de faktiske resultater, udvikling, præstationer eller resultater i branchen afviger væsentligt fra de resultater, udvikling, præstationer eller resultater i branchen, der direkte eller indirekte er kommet til udtryk i sådanne fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn skal vurderes i deres helhed med forbehold af de faktorer, der beskrives i denne årsrapport. Blandt de væsentlige faktorer, der kan have en direkte indflydelse på TDC s resultater, er: konkurrenceforholdene og den branche, som TDC opererer i; kontraktmæssige forpligtelser i henhold til TDC s finansieringsaftaler; udvikling i konkurrencen i den nationale og internationale kommunikationsindustri; informationsteknologi og operationelle risici, herunder TDC s reaktion på forandring og nye teknologier; lance ring af og efterspørgsel efter nye tjenester og produkter; udviklingen i efterspørgsel, produktsammensætning og priser på multimedietjeneste- og mobilmarkedet; forskning i mobiltelefoners sundhedspåvirkning; ændringer af gældende lovgivning, herunder, men ikke begrænset til skatte- og telekommunikationslovgivning og terrorismebekæmpelsesforanstaltninger; beslutninger truffet af Erhvervsstyrelsen; muligheden for at få tildelt licenser; rentestigninger; status for vigtige immaterielle rettigheder; valutakursudviklingen; globale og lokale økonomiske forhold; investeringer i og frasalg af indenog udenlandske selskaber, og leverandørforhold. Da de risikofaktorer, der henvises til i denne årsrapport, kan medføre, at de faktiske resultater eller det faktiske udfald afviger væsentligt fra de resultater, der er anført i de fremadrettede udsagn i denne årsrapport, bør potentielle investorer ikke lægge for stor vægt på de fremadrettede udsagn. Der vil forekomme nye faktorer i fremtiden, som det er ikke muligt for TDC at forudse. Desuden kan TDC ikke vurdere den enkelte faktors indvirkning på TDC s virksomhed eller det omfang, hvormed en faktor eller kombinationen af en række faktorer kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra dem, der er beskrevet i de fremadrettede udsagn. Koncernårsrapport For at gøre denne rapport mere overskuelig og brugervenlig offentliggør TDC en koncernårsrapport, som ikke indeholder årsregnskabet for moderselskabet, TDC A/S. I henhold til årsregnskabslovens 149 er denne koncernårsrapport derfor et uddrag af selskabets fuldstændige årsrapport. Den fuldstændige årsrapport, inklusive årsregnskabet for moderselskabet, kan fås ved henvendelse til selskabet, eller på tdc.dk. Efter god kendelse på generalforsamlingen den 7. marts 2013 kan den fuldstændige årsrapport også fås hos Erhvervsstyrelsen. Fordeling af årets resultat og forslag om udbytte fra moderselskabet fremgår af koncernegenkapitalopgørelsen i koncernårsrapporten.

3 TDC Koncernårsrapport 2012 Introduktion 4 Til aktionærerne kort fortalt 5 Nye lanceringer 6 Om TDC Koncernen 9 TDC i dag 9 Strategi Resultat i Koncernresultat 18 Fastnettelefoni 22 Mobiltjenester 24 Internet & netværk 28 Tv 31 Terminaludstyr 34 Nordic 35 Driftseffektivitet 38 Anlægsinvesteringer 40 Forventninger og risikofaktorer 42 Forventninger 42 Risikofaktorer 44 Koncernforhold 50 Aktionærinformation 50 Corporate Social Responsibility 53 God selskabsledelse 58 Ledelsen 60 Terminologi 65 Regnskab 68 5-årsoversigt 118

4 Til aktionærerne Til aktionærerne Opfyldelse af 2012 forventningerne TDC levede igen op til forventningerne på alle anførte parametre, og med et stærkt frit cashflow lykkedes det TDC at realisere den forventede udbyttebetaling, der resulterede i et udbytteafkast på 11,5% for regnskabsåret Resultatet blev opnået trods et afdæmpet dansk økonomisk klima og intens konkurrence på vores markeder. Samtidigt forbedrede vi både vores kundetilfredsheds- og medarbejdertilfredshedsscore. Begge scorer var rekordhøje i Især tre væsentlige faktorer var med til at skabe vores succes: For det første fortsatte vi med at lancere nye og innovative produkter og tjenesteydelser. For eksempel lanceringen i februar 2012 af vores nye platform Mit TDC. Dette første skridt mod flere integrerede løsninger til privatmarkedet var populært hos vores kunder. Og i december 2012 gik You- See ind på det spirende OTT-marked med sit premiumprodukt YouBio, der giver adgang til et omfattende bibliotek af film og tv-serier af høj kvalitet. For det andet bar vores vedvarende fokusering på forbedret kundeservice og effektiv drift endnu engang frugt. Vi udfordrer fortsat eksisterende procedurer gennem transformationsprogrammerne TAK og TDC 2.0, der omfatter hele virksomheden, og finder muligheder for at forbedre kundeoplevelsen og optimere omkostningerne. For det tredje fortsatte vi med at investere i vores enestående fastnet ved at rulle fibernettet tættere på kunderne og muliggøre bredbåndshastigheder på op til 100 Mbit/s via kobber-, koaksial- og fiberkabler. Inden for mobilområdet har det attraktive udfald af 800 MHz-auktionen i juni 2012 givet os et stærkt udgangspunkt for at levere den bedst mulige mobildækning og yderligere forstærket vores konkurrencefordel på såvel privat- som erhvervsmarkedet strategi og ny ledelse Carsten Dilling blev udpeget som ny adm. direktør for TDC i juli, og i august præsenteredes en ny ledelse. For at sikre stabilitet og kontinuitet var ledelsen baseret på den tidligere ledelse, men blev tilført ny energi med nye eller udvidede roller til seks af de otte medlemmer. En ny strategiplan for blev præsenteret af ledelsen på Kapitalmarkedsdagen i november 2012 i forlængelse af den strategi og ambition, der blev fastlagt for forud for vores børsnoteringsproces. Strategiens hovedvægt ligger på en ændret fokusering væk fra den enkelte kunde til husstande eller virksomheder som helheder. Vi vil fokusere på integrerede og kombinerede løsninger, som er lettere at anvende - for såvel familier som virksomheder. Vi vil gennemføre strategien ved at øge investeringerne betydeligt i netværk og kundeservice og fortsat fokusere på omkostninger med et program for radikal forenkling. Vores nye it-leverandør, TCS, vil spille en vigtig rolle ved at hjælpe os med at forny vores it-platform. Endelig vil vi fokusere på udviklingen af vores ledelses- og medarbejderressourcer, da en engageret medarbejderstab er altafgørende for, at vi kan nå vores mål. Vi har et stærkt fundament og momentum til at imødegå fremtidige udfordringer. I andet halvår 2012 har vi gennemført de første tiltag i den nye strategiplan, der sender et klart signal om såvel prisstrategi som en skærpet positionering af vores underbrands. Med den skærpede portefølje vil vi fortsætte vores ambitiøse kurs, mens vi vedvarende optimerer effektiviteten og besparelser, samtidig med at vi skaber værdi for vores kunder. Disse successer kan ikke mindske faldet i indtjeningen fra mobiltjenester, hvor resultatet på erhvervsmarkedet var svagere end forventet pga. et betydeligt prispres. På den positive side sås en forbedret tendens i den faldende indtjening på mobilmarkedet for privatkunder i løbet af Carsten Dilling, Adm. direktør og koncernchef (venstre) Vagn Sørensen, Bestyrelsesformand (højre) 4

5 2012 kort fortalt 2012 kort fortalt TDC levede op til sine forventninger om omsætning, EBITDA og anlægsinvesteringer Solid udvikling i EFCF understøttede udbetaling af den resterende del af det forventede aktieudbytte på DKK 4,60 pr. aktie Fald i bruttoavancen på 3% drevet af udfordrede mobiltjenester med faldende ARPU-niveauer i Erhverv Fastnetforretningen i Danmark var fortsat i god form, og bruttoavancen fra tv steg med 7% Økonomi Stærk organisk EBITDA-vækst på 12% i Nordic Betydelige organiske besparelser i driftsomkostningerne på DKK 548m Stærk vækst i detailbredbånds-rgu er over hele året. Nettotilgang på i alt i 2012 Fokus på fastholdelse af fastnetkunder resulterede i lavere PSTNchurn sammenlignet med tidligere år med et tab på RGU er i 2012 vs i 2011 Fortsat vækst i vores tv-forretning med en nettotilgang på tv-abonnenter i 2012 og en tv-arpu-stigning på 6% i YouSee Medarbejdertilfredsheden steg støt til 83 (81 i 2. halvår 2011) Drift Kundetilfredsheden steg til en rekordscore på 76 (73 i 2011) Succesfuld lancering af ny strategi og udførelsen er godt i gang TDC s mission Vi forbinder Danmark med venner & familie forretningsforbindelser & kollegaer lokalsamfundet & verden maskiner & systemer underholdning & læring TDC s vision Vi sætter kunden først ved at være tilgængelige og åbne holde vores løfter og handle hurtigt levere brugervenlige og innovative produkter være ærlige og lette at forstå 5

6 Nye lanceringer Nye lanceringer Bredbånd på 100 Mbit/s YouSees bredbåndsportefølje indeholder nu muligheden for at få 100 Mbit/s Web tv på farten Adgang til mange af dine YouSee tvkanaler, når du er på farten Ny kommunikationsplatform Fokus ændres fra iscenesættelse af produkter til iscenesættelse af brugssituationer, med et budskab om at der er et TDC til alle Samlefordele Kombiner TDC HomeDuo eller TDC HomeTrio med et mobilabonnement og opnå ekstra fordele Mit TDC app Giver adgang til mange TDCtjenester på din smartphone Mobilpakke Familie Dæk hele familiens behov for mobil tale og data med attraktive betingelser og faste omkostninger Nye lanceringer

7 Nye lanceringer Gratis tv-serier Gratis adgang til hundredevis af afsnit af serier on-demand med YouSee Plus og TDC TV Plus 30 HD-kanaler (+14 i 2012) inkluderet i de tre YouSee Clear-tvpakker YouBio Med YouSees OTT-produkt kan alle i Danmark med en bredbåndstilslutning abonnere på adgang til en lang række film og tv-serier og leje de sidste nye film Ny mobilportefølje Forbedret mobilporte følje i Erhverv målrettet SMBmarkedet med en række værdiforøgende tjenester TDC One En ideel Kommunikation som en serviceydelse (CaaS) til små virksomheder Onfone og YouSee Få glæde af web-tv og musik på mobilen med et Onfone mobilabonnement og få mest ud af mobilen Nye lanceringer

8 Signal Den 99 meter høje mast er tre gange så høj som Rundetårn

9 TDC i dag TDC i dag Profil TDC er førsteoperatør og den førende leverandør af kommunikations- og underholdningsløsninger i Danmark med en position som markedsleder inden for fastnettelefoni, fastnetbredbånd, mobiltjenester, betalings-tv og multiplaysegmentet. Endvidere udbydes hosting og systemintegrationsløsninger til virksomheder. TDC har succesfuldt forsvaret eller øget sin position som markedsleder gennem årene. Dette er opnået gennem en række stærke danske brands, der omfatter alle kundesegmenter, kanaler og produktkategorier på privat- og erhvervsmarkedet og gennem TDC s ubestridte position som den førende udbyder af teknologiplatforme og infrastruktur inden for alle de store accessteknologier som kobber, koaksialkabler, fiber og mobilnet. Uden for Danmark har TDC en betydelig tilstedeværelse på det pan-nordiske erhvervsmarked. Med 100 pct. ejede datterselskaber i Sverige, Norge og Finland kan TDC baseret på et omfattende fibernet tilbyde pan-nordiske løsninger til virksomheder. Samtidig udfordres de lokale førsteoperatører ved at TDC tilbyder fleksible integrerede erhvervsløsninger herunder hosting og systemintegration. Det danske telekommunikationsmarked er kendetegnet ved hård konkurrence og er blandt de strengest regulerede i EU, målt på virkningen og udviklingen af reguleringen. Erhvervsstyrelsen har udpeget TDC som havende en stærk markedsposition (SMP-udbyder) på fastnet, og har derfor pålagt TDC adskillige forpligtelser, herunder en priskontrol gennem LRAIC-modellen samt at tilbyde tredjeparter adgang til TDC's netværk. Organisation og brands TDC's nye strategi for har resulteret i, at der pr. 1. januar 2013 er sket nogle mindre organisationsændringer. I 2012 var TDC organiseret som beskrevet nedenfor, og tallene i rapporten afspejler organisationsstrukturen i TDC har en markedsstyret kundefokuseret organisationsstruktur med fem forretningsenheder og en fælles drifts- og hovedkontorsfunktion. Denne struktur var valgt for at understrege fokuseringen på kundetyper og deres behov. Gennem en multi-brand strategi baseret på de differentierede brands TDC, Fullrate, Telmore, M1, Onfone og YouSee spænder TDC s produkter over alle pris- og værdikategorier lige fra no-frills til premium. TDC har opnået stærk brandanerkendelse i hvert af disse markedssegmenter og distribuerer sine produkter gennem et omfattende distributionsnet herunder TDC s egne butikker, forhandlernet, direkte salg, call-centre og hjemmesider. TDC-aktien er en højt-udbytteaktie med dedikeret støt udbetaling af udbytte baseret på en yderst attraktiv politik med en høj udbetalingsprocent. Dette resulterede i en udbytteprocent på 11,5% 1 for regnskabsåret Forventet udbytte på DKK 4,60 pr. aktie delt med lukke-aktiekursen på DKK 40,04 den 28. december

10 TDC i dag Privat Privat er den førende leverandør af telekommunikationsløsninger på privatmarkedet i Danmark og udbyder en lang række produkter og tjenester. Multi-brand strategien med differentierede brands har medført stærke positioner inden for især mobiltjenester og bredbånd. Det er Privats ambition at give kunderne adgang til alle produkter og tjenester uafhængigt af tid, sted og enhed. Erhverv Erhverv er markedsleder på alle de største erhvervsmarkeder i Danmark og leverer telekommunikationsløsninger til næsten tre ud af fire danske virksomheder. Erhverv udbyder en lang række kommunikationsløsninger og er den førende teleoperatør inden for udbud af cloud-baserede tjenester. Terminaludstyr og aktiviteter inden for systemintegration håndteres af NetDesign. Nordic Nordic udbyder hovedsageligt telekommunikationsløsninger til erhvervsmarkedet i Norden uden for Danmark. På mobilmarkedet opererer Nordic som en MVNO eller tjenesteudbyder. Nordic udbyder endvidere kommunikationsintegrationstjenester, samt hostingløsninger og itoutsourcing i hele Norden gennem TDC Hosting. YouSee er den førende danske distributør af betalings-tv og udbyder underholdning til hjemmet og telekommunikationsløsninger til individuelle husstande og organiserede kunder. YouSee tilstræber at levere premium kabel-tv og bredbånd og fortsætter sit fokus på at skabe øget værdi for kunderne med en lang række suppleringsprodukter og tjenester. Wholesale Wholesale udbyder og sælger adgang til TDC s netværk til eksterne operatører. Dette omfatter tjenester til tjenesteudbydere og brandpartnere, såvel som national og international trafik og roaming til andre netoperatører. Med øget fokusering på kunderne er det Wholesales strategi at udbygge sin position som den foretrukne leverandør til danske og udenlandske teleoperatører. Operations Operations og hovedkontoret styrer en række kritiske støttefunktioner såsom it, indkøb, installation og netværk. Operations forsøger løbende at forbedre TDC's produktivitet og effektivitet på tværs af hele organisationen samt at forbedre kundetilfredsheden gennem f.eks. forbedret fejlretning og forenklede it-systemer. 10

11 TDC i dag TDC s nye brandportefølje En fokuseret brandportefølje er vigtig på de konstant udfordrede markeder for tv, bredbånd og mobiltjenester. Som led i strategien vil TDC cementere sin førerposition og øge effektiviteten af sin markedsføring med konsolidering af brandporteføljen og styrket differentiering af de tilbageblevne brands Privat TDC og YouSee, koncernens to store brands, vil gennem integrerede løsninger øge deres fokus på at tiltrække individuelle husstande. Erhverv No frills-brandet M1 er ophørt og mobiltjenesterne bliver en integreret del af Fullrate-brandet, der nu udbyder mobil-, bredbånds- og tv-produkter. Dermed er der skabt et stærkt one-stop no frills-selskab med en unik position på det danske marked. Telmore vil udnytte sin stærke position som kundernes favorit-brand til at promovere rene mobiltelefoniløsninger til byboere og unge mennesker. Erhverv omfatter nu Hosting, der er overflyttet fra Nordic for at afspejle, at salget hovedsageligt genereres i Danmark. Kombineret med NetDesigns tættere integrerede salgsstyrke i Erhverv, betyder det at Erhverv nu tilbyder one stop-shopping af sammenhængende erhvervsløsninger, der omfatter produkter fra Hosting, NetDesign og Erhverv. Hosting vil fortsat arbejde tæt sammen med Nordic om at udbyde integrerede løsninger på de lokale markeder i resten af Norden. TDC Sverige TDC Norge Nordic YouSee TDC Hosting TDC Finland TDC Hosting No frills-datterselskabet Onfone er nu en integreret del af YouSee, hvilket gør det muligt at udbygge og promovere quad play-løsninger til såvel YouSees tv-kunder som Onfones mobilabonnenter. Udover en stærkere produktportefølje tilfører Onfone YouSee en dynamisk salgsorganisation, som vil styrke muligheden for op- og krydssalg inden for den nye portefølje. Wholesale Med disse strategiske ændringer i TDC koncernens brandportefølje vil TDC kunne fastholde sin position som markedsledende på det danske telekommunikations-marked. 11

12 Service Kundecentermedarbejdere handler ud fra devisen rigtigt første gang

13 Strategi Strategi Stærkt udgangspunkt På Kapitalmarkedsdagen den 6. november 2012 offentliggjorde TDC sin strategiplan for , der er baseret på fremtidige udfordringer og muligheder samt TDC's nuværende position. TDC er markedsleder i Danmark inden for alle store produktområder herunder fastnettelefoni, fastnetbredbånd, mobiltale, mobilbredbånd samt betalings-tv. TDC's position som markedsleder giver den nødvendige størrelse til at holde enhedsomkostningerne nede og muliggøre finansiering af betydelige investeringer i netværk og nye produkter. I juni 2012 erhvervede TDC adgang til 2x20 MHz ubegrænset frekvens på 800 MHz-båndet. Prisen var attraktiv sammenlignet med europæiske benchmarks, og TDC vil være den eneste operatør i Europa med så omfattende 800 MHzbåndbredde. TDC kan i dag levere hastigheder på op til 100 Mbit/s downstream gennem kobber-, koaksial- og fiberkabler til 45% af alle danske husstande. En stor del af danske husstande har produkter fra enten TDC eller YouSee, og TDC's no frills-portefølje dækker en betydelig del af de resterende husstande. En så bred kundebase giver TDC et solidt fundament for opsalg og krydssalg af integrerede løsninger. Alt i alt udgør TDC's størrelse, effektive drift, stærke netværk samt brede og tætte kontakt til kunderne et stærkt fundament til succesfuldt at implementere strategien. Ændret fokus Strategien for er baseret på et nyt fokus på integrerede løsninger til husstande, hvilket er et skift væk fra et fokus på enkeltkunder. Opsalg og krydssalg samt en tættere kontakt til kunderne er centrale faktorer til, at vi kan nå dette mål. TDC's modificerede brandportefølje vil sikre et stærkt udvalg af brands, der giver kunderne mange muligheder at vælge imellem. Samtidig er TDC fast besluttet på at sikre et netværk i verdensklasse, som vil være et stærkt fundament for langvarige kunderelationer. Tidligere fokus Enkeltkunder Nysalg/ kundeakkvisition Armslængdemultibrand-tilgang Volumendrevne investeringer Tilfredse kunder Nyt fokus Husstande Opsalg/krydssalg til nuværende kundebase Strategisk brandportefølje Strategisk udbygning af netværk Promoters/ambassadører 13

14 YouSee Strategi TDC vil levere integrerede husstandsløsninger i de to brands: TDC og YouSee. De unikke produktfordele for de integrerede husstandsløsninger vil være tale og højhastighedsdataforbindelse hjemme og ude på alle enheder. TDC's kunder vil få adgang til alt indhold uanset tid og sted samt opleve one stopshopping, uden besvær. Sammenhængende løsninger til hjemmet Privat 1 Udbygge netværk med superbredbånd og 4G 2 Løfte kundeservice til næste niveau I strategiperioden vil TDC investere yderligere minimum DKK 500m i netværket sammenlignet med investeringsniveauet for De ekstra investeringer vil hovedsageligt vedrøre accesslinjer, herunder 4G-mobilnet, fremskudte DSLAM er (VDSL) samt øgede hastigheder i og kapacitetsudbygning af koaksial-nettet. Investeringen vil sikre bredbånd med højere hastigheder til de danske husstande og bane vejen for salg af nye produkter. I strategiperioden vil TDC øge sine investeringer i kundeservice med mere end DKK 300m sammenlignet med niveauet i Investeringerne vil fokusere på initiativer så som stærkere overvågning af serviceniveauet og proaktiv fejlhåndtering samt stærkere on-boarding og produktaktivering. Et hovedmål er at løfte vores kundeservice op på et højere niveau og fokusere på positive kundeoplevelser. 14

15 Nordic Strategi Erhverv Sammenhængende erhvervsløsninger TDC vil levere integrerede erhvervsløsninger i Danmark og i Norden. De unikke produktfordele for integrerede erhvervsløsninger vil være cloud-baserede og skalerbare løsninger med betaling pr. bruger/lokation og onlineopsætning. Det vil være onestop shopping uden besvær og med forudsigelige omkostninger og premium service til premium erhvervskunder. 3 Sikre radikal forenkling og it-fornyelse 4 Udvikle talenter og ledelse TDC vil sikre en mere strømlinet og fleksibel drift med et program til radikal forenkling og it-fornyelse. Dette vil radikalt forenkle TDC's produktportefølje, platforme og processer. Programmet skal resultere i en hurtigere time-tomarket og mere end DKK 100m i run rate-besparelser. Programmet vil ligeledes bidrage til at reducere antallet af fejl betragteligt. For at TDC kan udføre strategien, kræver det, at de rigtige kompetencer og talenter er til stede. TDC vil derfor udforme dedikerede talent- og lederudviklingsprogrammer, som skal støtte implementering af strategien for Et af initiativerne i forenklingsprocessen er en konsolidering af TDC's produktstyringsfunktioner, der vil medføre en mere enkel proces og hurtigere time-to-market. 15

16 Vores 2015-ambition er at: Strategi Forbedre TDC s bruttoavance med sammenhængende løsninger og kundeoplevelser der er blandt verdens bedste muliggjort med markedsledende netværk, forenklet struktur og yderst engagerede medarbejdere De væsentligste mål for vores 2015-ambition er: Væsentligste mål TSR, Anbefalingsscore 2, Høj-ARPU-husholdninger 4, (1.000) Caas 5 omsætning, Top #7 +11% +141% +84% EoP Fortsat økonomisk disciplin er afgørende for TDC s bæredygtighed...kundeservice vil være afgørende for en premium position fokus vil være på opsalg og krydssalg af husstandsløsninger og erhvervsløsninger 1 Nord- og centraleuropæiske teleselskaber inklusive FT, TLSN, BELG, ELISA, DT, TNOR, KPN, SCOM, BT, TA. 2 Gennemsnit for kunder der på en skala fra svarer på, om de vil anbefale TDC til deres venner og familie. 3 Dette svarer til en score på 65 for koncernen. 4 Defineret som antallet af YouSee og TDC husholdninger med en ARPU over DKK Defineret som Scale og KST omsætning. 16

17 Højdepunkter fra 2015-strategien Strategi I 2015 vil TDC kunne levere 4G til ~99% af befolkningen Det er YouSees mål at sikre sig ~50% af det danske OTTmarked I 2015 vil 2/3 af alle danske husstande have adgang til bredbåndshastigheder på op til 100 Mbit/s fra TDC/YouSee TDC vil investere yderligere DKK ~300m i kunde- og TAK-tiltag i strategiperioden Det er TDC/YouSees mål at have ~ høj-arpu husstande i 2015

18 Koncernresultat Koncernresultat Finansielle hoved- og nøgletal Ændring i % Resultatopgørelse Omsætning (0,7) Bruttoavance (3,4) EBITDA bpi (1,6) Resultat af primær drift (EBIT) før særlige poster (6,4) Årets resultat eksklusive særlige poster (6,9) Årets resultat ,0 Totalindkomst i alt ,2 Anlægsinvesteringer (3.492) (3.421) (2,1) Rentebærende gæld, netto (21.918) (21.013) (4,3) Pengestrømsopgørelse EBITDA bpi (1,6) Ændring i driftskapital eksklusive særlige poster 130 (67) - Rentebetalinger, netto (1.013) (645) (57,1) Betalt selskabsskat (1.555) (1.715) 9,3 Pengestrømme fra anlægsinvesteringer (3.436) (3.376) (1,8) Øvrige (8) (104) 92,3 EFCF (3,2) Pengestrømme vedrørende særlige poster (1.007) (786) (28,1) Realiserede valutakursreguleringer 8 (7) - Afdrag vedrørende finansiel leasing (72) (74) 2,7 Pengestrømme vedrørende mobillicenser (170) (105) (61,9) EFCF efter særlige poster mv (11,4) Pengestrømme fra driftsaktiviteter (4,1) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter (2.954) (3.637) 18,8 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (4.448) (2.815) (58,0) Pengestrømme i alt fra fortsættende aktiviteter (516) 725 (171,2) Nøgletal Resultat pr. aktie DKK 4,48 3,44 30,2 Korrigeret resultat pr. aktie DKK 5,30 5,68 (6,7) Udbyttebetaling pr. aktie DKK 4,47 2,18 - Bruttomargin % 70,9 72,9 - EBITDA bpi-margin % 39,6 39,9 - Rentebærende gæld, netto/ebitda bpi x 2,1 2,0 - RGU'er (ultimo året) (1.000) Fastnet (8,7) Mobil ,1 Internet (0,5) Andre netværks- og dataforbindelser (3,3) Tv ,0 RGU'er i alt (0,5) Medarbejdere Antal FTE'er (ultimo året) (6,9) Antal FTE'er (ultimo året), indland (7,5) 18

19 Koncernresultat Omsætning Som følge af fortsat stærk konkurrence på de fleste forretningsområder kombineret med et afdæmpet makroøkonomisk klima og regulatoriske effekter faldt TDC koncernens omsætning med 0,7% eller DKK 188m i den stærke konkurrence fortsatte. Samlerabatter påvirkede ligeledes prisniveauet negativt. Det lykkedes dog TDC at øge antallet af detailbredbånds-rgu'er med 2,9%. Samlet set var omsætningstabet fra internet & netværk formindsket sammenlignet med tidligere år. Omsætningen blev negativt påvirket af: Omsætningen blev gunstigt påvirket af: Fortsat negativ indvirkning fra regulering af priserne på mobilterminering (MTR) og international roaming, herunder den nye EU-regulering af detail data-roaming implementeret i juli. Omsætningen blev også i mindre grad negativt påvirket af diverse fastnetreguleringer vedrørende PSTN videresalg, rå kobber og leje af faste kredsløb. Faldende organisk omsætning fra indenlandske mobiltjenester - i særdeleshed påvirket af et betydeligt prispres i Erhverv. Den omfattende kampagneaktivitet på privatmarkedet pressede Privats ARPU og RGU'er, men med en tendens til forbedring i omsætningstabet i løbet af Faldende organisk omsætning fra fastnettelefoni i Danmark idet mobiltjenester erstatter traditionel fastnettelefoni. Den forbedrede tendens i tabet af PSTN detail- RGU er fortsatte og kombineret med Privats og Erhvervs succesfulde ARPU-styring havde det en positiv indvirkning på omsætningen. Omsætningstabet fra fastnettelefoni var dermed lavere end i de foregående år. Stigende organisk vækst fra tv i Danmark. Dette blev opnået gennem en ARPU-stigning i YouSee som følge af en stigning i abonnementspriser og vækst i antallet af RGU'er i både YouSee og TDC TV. Stigende organisk omsætning i Danmark fra salg af mobiltelefoner, specielt smartphones, solgt uden tilskud. Dette havde næsten ingen indvirkning på bruttoavancen. Den stigende omsætning blev delvist opvejet af en negativ udvikling i NetDesign pga. faldende efterspørgsel. En række erhvervelser - især indvirkningen af erhvervelsen af Onfone i maj Fortsat vækst i Nordic. Specielt TDC Sverige og TDC Hosting opnåede stærke resultater. En gunstig udvikling for valutakursen for NOK og SEK. Faldende organisk omsætning fra internet & netværk i Danmark, hvilket skyldtes lavere ARPU er som følge af, at Udviklingen i omsætningen: Valutakurseffekter Tilkøb/frasalg & salg af aktiver Regulatoriske effekter 1 Fastnettelefoni, DK Internet & netværk, DK Mobiltjenester, DK Tv, DK Terminaludstyr mv., DK 2 Nordic Øvrige Organisk vækst -0,3% 1) Regulatoriske effekter inkluderer regulering af priser for mobilterminering (tale og SMS) og international roaming samt diverse fastnetreguleringer vedrørende PSTN videresalg, rå kobber og leje af faste kredsløb. 2) Terminaludstyr mv. inkluderer salg af mobil- og fastnettelefoner samt salg af udstyr i Privat og Erhverv (inkl. NetDesign), inklusive salg af smartphones uden tilskud. Udover terminaludstyr indeholder kategorien også indtægter fra systemintegration og installation. 3) Øvrige indeholder indtægter fra operatørtjenester, gebyrer, leje af master og elimineringer ,7% 19

20 Koncernresultat Bruttoavance Bruttoavancen i TDC koncernen faldt med 3,4% eller DKK 654m. Bruttoavancen var negativt påvirket af øget regulering, hvorimod en gunstig udvikling i valutakurser og de gennemførte erhvervelser havde en positiv effekt. Tabet i bruttoavancen var højere end tabet i omsætning pga. en ændret produktsammensætning. Vækst i områder med relativ lav margin (såsom Nordic, tv og specielt salg af terminaludstyr) blev mere end opvejet af faldende aktivitet i områder med høj margin (såsom fastnettelefoni, mobiltelefoni og internet). Som følge af den ændrede produktsammensætning faldt bruttomarginen fra 72,9% til 70,9% sammenlignet med Nettoeffekten af den øgede regulering var positiv på bruttomarginen. EBITDA bpi EBITDA bpi i TDC koncernen faldt med 1,6% eller DKK 170m. En væsentlig del af faldet i bruttoavancen blev opvejet af besparelser på DKK 548m på organiske driftsomkostninger. Specielt omkostningsbesparelser vedrørende personale, marketing og SAC/SRC havde en gunstig indvirkning på EBITDA bpi. Afsnittet Driftseffektivitet indeholder yderligere oplysninger. Årets resultat Årets resultat eksklusive særlige poster udgjorde i alt DKK 3.257m, hvilket var et fald på DKK 241m eller 6,9%. Faldet skyldtes primært udviklingen i dagsværdireguleringer som følge af engangsgevinster i 2011 relateret til rentesikring af EUR-gæld. Lavere ikke-likvide pensionsindtægter i 2012 som følge af lavere forventet afkast på pensionsaktiver havde ligeledes en effekt på årets resultat. Lavere amortiseringsomkostninger og lavere skatter efter en engangsregulering (DKK 225m) af udskudt skat havde også en effekt på årets resultat. Indvirkningen på de fremtidige skattebetalinger af de begrænsede skattemæssige rentefradragsmuligheder iht. den danske skattelovgivning er blevet revurderet. Dette resulterede i en reduktion af udskudte skatteforpligtelser vedrørende lån. Særlige poster udviklede sig positivt som følge af afgørelsen af tvisten mellem DPTG og TPSA i 1. kvartal 2012 (DKK 760m efter skat). Årets resultat inklusive særlige poster udgjorde således DKK 3.593m, hvilket er en stigning på DKK 785m eller 28,0%. Totalindkomst Totalindkomsten i alt steg med DKK 413m. Den betydelige vækst i årets resultat (DKK 785m) blev delvist opvejet af faldet i anden totalindkomst (DKK 372m), hvilket primært skyldtes den negative udvikling i aktuarmæssige tab, som i alt udgjorde DKK 160m i 2012 mod en gevinst på DKK 276m i Aktuarmæssige tab i 2012 skyldtes en øget Udviklingen i EBITDA bpi: Valutakurseffekter Tilkøb/frasalg & salg af aktiver Regulatoriske effekter Bruttoavance Fastnettelefoni, DK Internet & netværk, DK Mobiltjenester, DK Tv, DK Terminaludstyr mv., DK 2 Nordic Øvrige Organisk vækst -1,8% -1,6% Driftsomkostninger ) Regulatoriske effekter inkluderer regulering af priser for international roaming samt diverse fastnetreguleringer vedrørende PSTN videresalg, rå kobber og leje af faste kredsløb. 2) Terminaludstyr mv. inkluderer salg af mobil- og fastnettelefoner samt salg af udstyr i Privat og Erhverv (inkl. NetDesign), inklusive salg af smartphones uden tilskud. Udover terminaludstyr indeholder kategorien også indtægter fra systemintegration og installation. 3) Øvrige indeholder indtægter fra operatørtjenester, gebyrer, leje af master og elimineringer. 20

2012 levede op til vore forventninger

2012 levede op til vore forventninger Meddelelse 1-2013 2012 levede op til vore forventninger 2012 levede op til vore forventninger om omsætning, EBITDA og anlægsinvesteringer Stærk vækst i EFCF i 4. kvartal resulterede i solid udvikling for

Læs mere

2013 Koncern- årsrapport

2013 Koncern- årsrapport 2013 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11 2013 Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er

Læs mere

TDC Årsrapport 2010 2

TDC Årsrapport 2010 2 Årsrapport 2010 2 Indholdsfortegnelse Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Årets hovedbegivenheder 6 Udvalgte hovedtal Væsentlige koncernbegivenheder 6 6 TDC kort fortalt 10 TDC s udvikling siden

Læs mere

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning i den nordiske forretning og Sunrise. Omsætningen i den nordiske forretning steg med 0,8% sammenlignet

Læs mere

Udtalelse fra den administrerende direktør

Udtalelse fra den administrerende direktør Designkoncept og illustrationer: Bysted A/S Implementering af design og opsætning: SkabelonDesign A/S Foto: Joachim Ladefoged og Getty Images Tryk: Scanprint A/S Om TDC Udtalelse fra den administrerende

Læs mere

TDC har besluttet at udarbejde et dokument, der indeholder nærmere oplysninger om TDC:

TDC har besluttet at udarbejde et dokument, der indeholder nærmere oplysninger om TDC: Til NASDAQ OMX Copenhagen 12. november 2010 Selskabsmeddelelse 24/2010 INFORMATION OM TDC, EVENTUELT AKTIETILBAGEKØB SAMT FORVENTET UDBYTTE OG UDBYTTEPOLITIK IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE, DISTRIBUTION ELLER

Læs mere

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling Regnskab 2009 4. februar 2010 Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling TDC's omsætning steg i 2009 med DKK 330 mio. til DKK 35.939

Læs mere

Kandidatafhandling Værdiansættelse af TDC

Kandidatafhandling Værdiansættelse af TDC 2013 Kandidatafhandling Værdiansættelse af TDC Michael Chen Institut for finansiering (CBS) Vejleder: Jimmy Lundby Maj. 2013 1 Indholdsfortegnelse Executive summary 1. Problemfelt 1.1 Indledning... 5 1.2

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2007 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 10 Forventninger til 2008 27

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2007 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 10 Forventninger til 2008 27

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave

Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave Forfatter: Dennis Jensen Vejleder: Carsten Kyhnauv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Segmentoplysninger 4. kvt. 2010

Segmentoplysninger 4. kvt. 2010 Segmentoplysninger 4. kvt. 2010 Resultatopgørelse GN Netcom GN ReSound Øvrige* Koncern i alt 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 (DKK

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3 Årsrapport 2013 Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2013 3 Indhold LEDELSESBERETNING 4 Brev til vores aktionærer 6 Hovedtal 7 Executive summary 8 Eksekvering

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

!"#$"%&'()*#%&+()$,($+$-.(%*/&*01#2'$+(1""%-(%*$3*456*78!*

!#$%&'()*#%&+()$,($+$-.(%*/&*01#2'$+(1%-(%*$3*456*78!* !"#$"%&'()*#%&+()$,($+$-.(%*/&*01#2'$+(1""%-(%*$3*456*78!*!"#$%&'%()*"+,"-$.()'.."/+.'",0%"1+2(3+4,0)&'" 5+)&(&+3+,6+)&4()*" 7+)&89'%/8:(%" ;).3(3$3",0%":()+).('%()*" 702')6+*')"

Læs mere

Aktionærinformation 1/2015

Aktionærinformation 1/2015 Aktionærinformation 1/2015 Vestas-koncernen Vestas er den eneste globale energivirksomhed, der fokuserer udelukkende på vindkraft, og giver kunderne Business Case Certainty samt reducerer omkostningerne

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

Årsrapport. Innovators in sound. CVR-nr. 24257843

Årsrapport. Innovators in sound. CVR-nr. 24257843 103 / Ledelsesberetning / FORORD FRA BESTYRELSEN GN Store Nord A/S Årsrapport 2013 Innovators in sound CVR-nr. 24257843 104 / Ledelsesberetning / FORORD FRA BESTYRELSEN Den globale udvikling er afhængig

Læs mere

NNIT årsrapport 2007 2007

NNIT årsrapport 2007 2007 NNIT årsrapport 2007 2007 Indhold Beretning 4 2007 året, der gik 6 vores kunder 6 Nye og gamle kunder 6 Tilfredse kunder 8 årets udfordringer NNIT er en international it-serviceleverandør, der rådgiver

Læs mere

Moving Forward, looking up

Moving Forward, looking up Moving Forward, looking up Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 NETOP Solutions A/S in a flash Netop Solutions kort fortalt Netop udvikler og sælger softwareløsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013)

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013) 1. januar - 30. juni (Selskabsmeddelelse nr. 20-) Delårsrapport Side 1 af 36 Hovedkonklusioner 2. kvartal Hovedkonklusioner 2. kvartal Investeringsklimaet i mineindustrien blev yderligere svækket i andet

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Performance highlights 2010

Performance highlights 2010 2 Performance highlights 2010 OMSÆTNING OMSÆTNINGSVÆKST I ALT ORGANISK OMSÆTNINGSVÆKST 74.073 7% 3,5% DKK mio. DRIFTSRESULTAT FØR ØVRIGE POSTER VÆKST I DRIFTSRESULTAT FØR ØVRI- GE POSTER DRIFTSMARGINAL

Læs mere

Årsrapport 2009 stærkt cash flow og lovende udvikling i EBITA for den normale drift

Årsrapport 2009 stærkt cash flow og lovende udvikling i EBITA for den normale drift Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 24. februar 2010 MEDDELELSE nr.: 2 Årsrapport 2009 stærkt cash flow og lovende udvikling i

Læs mere