FA STATISTIKVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FA STATISTIKVEJLEDNING"

Transkript

1 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON FAX KONTAK T: ESI-STANDARD - LØN Om FA s vejledninger...2 ESI-standard - løn Den grundlæggende struktur Identifikation af indberetteren Identifikation af ansættelsested Personoplysninger Lønoplysninger Afslutning for ansættelsessted Fyld Afslutning for indberetteren Rækkefølge af individer i indberetningsfilen Styrebrud...9

2 2 FA STATISTIKVEJLEDNING OM FA S VEJLEDNINGER FA s medlemsvirksomheder, som beskæftiger 10 fuldtidsansatte eller derover skal indberette oplysninger til FA om medarbejdernes løn- og fraværsforhold. En gang årligt indberettes ligeledes oplysninger om øvrige arbejdsomkostninger, som ikke kan relateres til den enkelte person og dermed ikke indgår i lønindberetningerne. INDBERETNING Der er forskellige måder at foretage indberetningen på 1. Indberetning via lønsystemudbyder, fx BEC, Bluegarden (tidl. Multidata) mv. (ESI-standard) 2. Indberetning via eget lønsystem (ESI-standard) 3. Indberetning via FA s hjemmeside. Du skal logge ind på Dit FA. Herefter skal du finde Statistikindberetning. Vejledninger og excelark kan hentes via FA s hjemmeside. Du skal logge ind på Dit FA. Herefter skal du finde indberetningsværktøjer Øvrige arbejdsomkostninger indberettes årligt via Dit FA, indberetningsværktøjer: VALIDERING Alle data der sendes til FA valideres. I valideringen undersøges om data ser fornuftige ud ved fx at sammenholde de indberettede oplysninger med overenskomstmæssige forhold mv. FEJLLISTER Viser indberetningen tegn på fejlagtige oplysninger, udsendes en fejlliste til virksomhedens kontaktperson. Det er virksomhedens ansvar at rette op på fejl, også selvom data leveres via lønsystemudbyder. Bemærk, hvis fejlen skyldes en systemfejl vil det være nødvendigt at kontakte systemudbyderen og/eller foretage de nødvendige tilretninger i systemet. Fejllisten rettes og returneres til FA indenfor 10 dage. INDBERETNINGSFRISTER: Lønstatistik Fraværsstatistik Øvrige arbejdsomkostninger Hele året 1/1-31/12 1. februar Februar 15. marts Maj 15. juni August 15. september November 15. december Hele året 1/1-31/12 1. marts Hele året 1/1-31/ april

3 FA STATISTIKVEJLEDNING 3 ESI-STANDARD - LØN ESI-standarden er nævnt flere gange i vejledningen om indberetning til lønstatistikken og i vejledningen om indberetning til fraværsstatistikken. ESI-standarden er den standard, der sikrer, at indberetningen af person- og lønoplysninger til FA og Danmarks Statistik sker efter en ensartet opbygning. Det er derfor vigtigt, at den i de enkelte edb-lønsystemer bygges op som beskrevet i Individtyperne 1-9. SENESTE ÆNDRINGER Pr. september 2012 blev IL-typerne 210, 38, 39, 8110, 8120, 8200, 8300, 8400 og 8600 indført til håndtering af timebanker på FA s område. Pr. januar 2015 blev IL-typerne 123 og 124 indført til opsamling af bidrag til aldersopsparinger mv. 1. DEN GRUNDLÆGGENDE STRUKTUR Indberetningen i ESI-standard foregår i flad fil -format i form af en række records eller linjer, der indeholder 100 tegn eller karakterer. Der skal som udgangspunkt anvendes ASCII-format med fast formatering, så hver linje har 100 positioner. Hvis der ønskes at indberette i et andet format, skal FA kontaktes. Det er den 21. position, der er afgørende for læsningen og forståelsen af den pågældende linje. Position 21 kaldes i ESIstandard også for individtypen. For hver medarbejder skal der være minimum et personindivid (individtype 3) og et lønindivid (individtype 4). Med ansættelsessteder navngivet X, Y osv. er den grundlæggende opbygning linje for linje af den flade fil herefter: Identifikation af indberetteren (individtype 1, fx lønsystemudbyderen eller virksomheden selv) Identifikation af ansættelsessted X (individtype 2) Person- og lønoplysninger om medarbejdere på ansættelsessted X (individtype 3 og 4) Afslutning for ansættelsessted X med optælling (individtype 7) Identifikation af ansættelsessted Y (individtype 2) Person- og lønoplysninger om medarbejdere på ansættelsessted Y (individtype 3 og 4) Afslutning for ansættelsessted Y (individtype 7) Afslutning for indberetteren med optælling (individtype 9). For hvert datafelt i individtype 1-9 er angivet, om det er rent numerisk (N) eller alfanumerisk (A). For numeriske (N) felter gælder: Kun heltal, med mindre andet er nævnt. Det skal højrestilles. Der skal indsættes foranstillede nuller.

4 4 FA STATISTIKVEJLEDNING 2. IDENTIFIKATION AF INDBERETTEREN (INDIVIDTYPE 1) Den første linje i den flade fil fortæller, hvem der har foretaget indberetningen til FA. Det gøres ved at udfylde position 21 eller individtypen med 1. I øvrigt er opbygningen af den linje, der identificerer indberetteren, følgende: Position 1-20 N Udfyldes alle med 0 (filler) Position 21 N Udfyldes med 1 Position 22 N Udfyldes med en kode for, hvilket tegnsæt der anvendes: 1 - EBCDIC 2 ISO-646 (ASCII) 3 - ANSI (Windows) 4 - Codepage 850 (DOS) Position 23 N Udfyldes med en kode for, hvilket format der anvendes: 1 - fast formatering 2 kommaseparering 3 - TAB-separering Position N Udfyldes med indberetterens CVR-nummer, som er tildelt af Told & Skat Position N Udfyldes begge med 0 (filler) Position A Udfyldes med indberetterens navn (evt. forkortet) Position A Udfyldes med indberetterens adresse (evt. forkortet) Position N Udfyldes med indberetterens postnummer Position N Udfyldes alle med 0 (filler) Eksempel: Hvis indberetningen er foretaget af FA selv i ASCII med fast formatering, kunne den første linje eksempelvis være: Finanssekt.Arb.giv.foren. Amaliegade IDENTIFIKATION AF ANSÆTTELSESSTED (INDIVIDTYPE 2) Den første af de linjer, der vedrører det enkelte ansættelsessted i indberetningen, skal ses som en indledning, der fortæller, hvilket ansættelsessted det drejer sig om. Det sker ved at udfylde individtypen i denne første virksomhedslinje med 2 og indberette om virksomhedens CVR-nummer og arbejdsstedets P-nummer. Herudover skal linjen have følgende opbygning: Position 1-8 N Udfyldes med virksomhedens CVR-nummer, som er tildelt af Told & Skat Position 9-10 N Udfyldes begge med 0 (filler) Position N Udfyldes evt. med koden tildelt af Danmarks Statistik for det pågældende arbejdssted, jf. oplysningssedlen. Alternativt udfyldes alle med 0 (filler) Position N Udfyldes alle med 0 (filler) Position 21 N Udfyldes med 2 Position A Udfyldes med ansættelsesstedets/virksomhedens navn (evt. forkortet) Position A Udfyldes med ansættelsesstedets/virksomhedens adresse (evt. forkortet) Position N Udfyldes med ansættelsesstedets/virksomhedens postnummer Position A Udfyldes med arbejdsstedets 10-cifrede P-nummer. Hvis virksomheden kun har ét arbejdssted og intet P-nummer udfyldes alle med 0. I de tilfælde, hvor der kun indberettes for en virksomhed, og det er virksomheden selv, der står for indberetningen til FA, vil der altså være en vis lighed mellem første

5 FA STATISTIKVEJLEDNING 5 og anden linje i indberetningsfilen, jf. det fortsatte eksempel nedenfor. Eksempel (fortsat): Hvis indberetningen fra FA kun vedrører ansættelsesforhold i FA selv, vil den anden linje i indberetningsfilen fx kunne have følgende udseende: Finanssektorens Arbejdsgiverf. Amaliegade PERSONOPLYSNINGER (INDIVIDTYPE 3) Indberetningen vedrørende den enkelte medarbejder er delt op i en række personoplysninger og en række lønoplysninger. Under lønoplysningerne hører beløb og antal, mens der under personoplysninger fortrinsvis hører en række koder, der fortæller, hvem medarbejderen er, og hvad han/hun har af vilkår og arbejdsfunktion. For personoplysningerne udfyldes individtypen med 3, og der angives, hvilken type personoplysning, der er tale om. Personoplysningerne har følgende opbygning: Position 1-8 N Udfyldes med virksomhedens CVR-nummer, som er tildelt af Told & Skat Position 9-10 N Udfyldes begge med 0 (filler) Position N Udfyldes evt. med koden tildelt af Danmarks Statistik for det pågældende arbejdssted, jf. oplysningssedlen. Alternativt udfyldes alle med 0 (filler) Position N Udfyldes alle med 0 (filler) Position 21 N Udfyldes med 3 Position A Udfyldes med medarbejderens løn-/medarbejdernummer Position N Udfyldes med medarbejderens CPR-nummer. Position N Udfyldes med en angivelse af, hvilken type personoplysning (IP-type), der er tale om Position N Udfyldes med koden/antallet, der for medarbejderen hører til den pågældende type personoplysning Position N Udfyldes evt. med ikrafttrædelsestidspunktet for koden/antallet Position N Udfyldes med indberetningsperiodens startdato Position N Udfyldes med indberetningsperiodens slutdato Position N Udfyldes alle med 0 (filler) Position A Udfyldes med arbejdsstedets 10-cifrede P-nummer. Hvis virksomheden kun har ét arbejdssted og intet P-nummer udfyldes alle med 0. Eksempel (fortsat): Indberetningen fra FA vedrører kalenderåret Der blev i FA ansat en kontorfunktionær med CPR-nummer i et 6 måneders vikariat fra oktober 2009 til marts Vikaren var i de første to måneder ansat med 30 timer om ugen til at udføre diverse arkiveringsopgaver men gik pr. 1. december 2009 op på fuld tid, dvs. 37 timer ugentligt, og udførte herefter alle almindeligt forekommende sekretæropgaver. Lønnen udbetaltes gennem hele vikariatet med fast beløb månedsvis, og vikarens medarbejdernummer var FA Indberetningsperioden er i dette tilfælde fra 1. januar 2010 til udgangen af marts 2010, dvs. den 31. marts 2010, og indberetningen af vikarens arbejdsfunktion (IP type 0350) får hermed eksempelvis følgende udseende: FA LØNOPLYSNINGER (INDIVIDTYPE 4) Alle beløb i øre og de fleste antalsangivelser henhører under lønoplysningerne. I lønoplysningerne udfyldes individtypen med 4, og de har følgende opbygning:

6 6 FA STATISTIKVEJLEDNING Position 1-8 N Udfyldes med virksomhedens CVR-nummer, som er tildelt af Told & Skat Position 9-10 N Udfyldes begge med 0 (filler) Position N Udfyldes evt. med koden tildelt af Danmarks Statistik for det pågældende arbejdssted, jf. oplysningssedlen. Alternativ udfyldes alle med 0 (filler) Position N Udfyldes alle med 0 (filler) Position 21 N Udfyldes med 4 Position A Udfyldes med medarbejderens løn-/medarbejdernummer Position N Udfyldes med medarbejderens CPR-nummer. Position N Udfyldes med en angivelse af, hvilken type lønoplysning (IL-type), der er tale om Position N Udfyldes med det antal (uden fortegn), der måtte høre til den pågældende type lønoplysning Position 61 A Udfyldes med det fortegn, der hører til antallet Position N Udfyldes med det beløb (uden fortegn), der måtte høre til den pågældende type lønoplysning Position 72 A Udfyldes med det fortegn, der hører til beløbet Position N Udfyldes med indberetningsperiodens startdato Position N Udfyldes med indberetningsperiodens slutdato Position N Udfyldes begge med 0 (filler) Position A Udfyldes med arbejdsstedets 10-cifrede P-nummer. Hvis virksomheden kun har ét arbejdssted og intet P-nummer udfyldes alle med 0. Med ovenstående er position altså reserveret til antalsangivelser med fortegn, mens position er reserveret til beløbsangivelser med fortegn. I tilfælde af negative antal/beløb udfyldes fortegnet med -, mens det i alle andre tilfælde udfyldes + eller. Nogle typer af lønoplysninger drejer sig kun om beløb, nogle kun om antal, mens andre igen drejer sig om både beløb og antal. Hvis der for en medarbejder og en bestemt type lønoplysning (eks. genetillæg), hverken er beløb eller antal, indberettes en sådan lønoplysning ikke. Eksempel (fortsat) I eksemplet med vikariatet i FA betaltes der i forbindelse med vikariatets ophør godtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (2 G-dage á kr. 725). I forbindelse med FA s indberetning for kalenderåret 2010 kan indberetningen af denne lønoplysning (IL type 0022) fx få følgende udseende: FA AFSLUTNING FOR ANSÆTTELSESSTED (INDIVIDTYPE 7) Den sidste af de linjer, der vedrører det enkelte ansættelsessted i indberetningen, skal ses som en afslutning for ansættelsesstedet, hvori det opsummeres, hvor mange linjer der alt i alt vedrører det enkelte ansættelsessted. I en sådan afslutningslinje for ansættelsesstedet udfyldes individtypen med 7, og linjen har i øvrigt følgende opbygning: Position 1-8 N Udfyldes med virksomhedens CVR-nummer, som er tildelt af Told & Skat Position 9-10 N Udfyldes begge med 0 (filler) Position N Udfyldes evt. med koden tildelt af Danmarks Statistik for det pågældende arbejdssted, jf. oplysningssedlen. Alternativt udfyldes alle med 0 (filler) Position N Udfyldes alle med 0 (filler) Position 21 N Udfyldes med 7 Position N Udfyldes med antal linjer i alt for ansættelsesstedet Position N Udfyldes alle med 0 (filler) Position A Udfyldes med arbejdsstedets 10-cifrede P-nummer. Hvis virksomheden kun har ét arbejdssted og intet P-nummer udfyldes alle med 0.

7 FA STATISTIKVEJLEDNING 7 Ligesom nævnt ovenfor, vil der, i de tilfælde hvor der kun indberettes for en virksomhed, og det er virksomheden selv, der står for indberetningen til FA, kunne være en vis lighed mellem næstsidste og sidste linje i indberetningsfilen, jf. det fortsatte eksempel nedenfor. Eksempel (fortsat): Hvis indberetningsfilen med 253 linjer fra FA kun vedrører ansættelsesforhold i FA selv, vil den første og sidste linje omhandle FA som indberetter, mens de øvrige 251 vil omhandle FA som ansættelsessted. Den næstsidste linje i indberetningsfilen vil hermed have følgende udseende: FYLD (INDIVIDTYPE 8) Hvis indberetteren af den ene eller anden grund har behov for at fylde sin indberetning op med ekstra linjer, kan det gøres ved at udfylde individtypen med 8. Sådanne fyld-linjer tæller med i den afslutningsvise, totale optælling for indberetteren, jf. det i afsnit 3.8 nævnte om individtype 9. Opbygningen af sådanne fyld-linjer er i øvrigt følgende: Position 1-8 N Udfyldes alle med 9 (filler) Position 9-20 N Udfyldes alle med 9 (filler) Position 21 N Udfyldes med 8 Position N Udfyldes alle med 9 (filler) Position N Udfyldes alle med 9 (filler) 8. AFSLUTNING FOR INDBERETTEREN (INDIVIDTYPE 9) Den sidste linje i indberetningsfilen skal indeholde indberetterens optælling af, hvor mange linjer der i alt er i filen. I denne afsluttende og opsummerende linje udfyldes individtypen med 9. Den afsluttende linje fra indberetteren har følgende opbygning: Position 1-8 N Udfyldes alle med 9 Position 9-20 N Udfyldes alle med 0 (filler) Position 21 N Udfyldes med 9 Position N Udfyldes med antal linjer i alt inkl. start- og slutlinjerne Position N Udfyldes alle med 0 (filler) Position N Udfyldes alle med 0 (filler) Lønsystemudbydere, der i andre sammenhænge er vant til at udfylde position med oplysninger om systemudbyderen, kan vælge også at gøre det i indberetningen til FA. Eksempel (fortsat): Indberetningsfilen fra FA indeholder 253 linjer alt inklusiv. Den sidste linje i filen kunne fx være:

8 8 FA STATISTIKVEJLEDNING 9. RÆKKEFØLGE AF INDIVIDER I INDBERETNINGSFILEN Indberetningsfilen skal starte med individtype 1 og slutte med individtype 9. Herimellem skal anføres data om de enkelte virksomheder og deres medarbejdere: Det forventes, at der kun er ét virksomhedsindivid (individtype 2) pr. virksomhed. Ved en virksomhed forstås her en unik kombination af CVR-nummer og arbejdsstedidentifikation. Hvert virksomhedsindivid efterfølges af medarbejderdata, dvs. person- og lønindivider (individtype 3 og 4). Rækkefølgen af person- og lønindivider kan være på to måder som vist i nedenstående eksempel. Enten med de to typer individer for sig eller med data om en medarbejder for sig. Følgende eksempel illustrerer, hvordan rækkefølgen af records i en indberetningsfil kan være: INDBERETTER VIRKSOMHED 1 PERSON 1 Samme person beskrives to gange PERSON 1 med forskellige oplysninger PERSON 2 PERSON 3 LØN 1 LØN 1 LØN 2 LØN 2 LØN 3 VIRKSOMHEDSSLUT VIRKSOMHED 2 PERSON 1 LØN 1 PERSON 2 PERSON 2 PERSON 2 LØN 2 LØN 2 LØN 2 VIRKSOMHEDSSLUT VIRKSOMHED 3... SLUT 10. STYREBRUD Hvis en eller flere af følgende data ændres for en medarbejder i indberetningsperioden: P-nummer, koden i de særligt markerede personoplysninger (IPTYPERNE 0200, 0350, 0400, 0600, 0610, 0620, 0700, 0800 eller 8910) så skal der være én indberetning af løndele pr. kombination af disse med indberetningsperioder, der matcher i person- og lønindividerne. Denne opdeling af indberetningen på flere datasæt for samme medarbejder be-

9 FA STATISTIKVEJLEDNING 9 nævnes styrebrud. Det forventes ikke, at indberetningsperioder nedbrydes i mindre enheder end én lønperiode, hvilket medfører, at styrebrud kun kan komme på tale i forbindelse med indberetning af årsdata. Eksemplerne på de næste sider illustrerer, hvordan indberetningen skal se ud ved styrebrud, dvs. i de tilfælde hvor enten P-nummer ændres, eller der er ændringer i koden for en af de særligt markerede personoplysninger. I eksemplet med ændring i personoplysningskoden, skal der som minimum være 2 eller flere records af den personoplysning, for hvilken koden ændres svarende til antal gange koden er ændret i indberetningsperioden. Indberetningsperioderne skal være opbygget, så de enkelte records bider hinanden i halen. Begge eksempler bygger på den forudsætning, at personen har været ansat hele året. Person- og lønindividernes recordformat i indberetningen af årsdata kan have en af nedenstående opbygninger, hvorom det gælder, at der skal være et sæt af både person- og lønoplysninger, der kan matches vha. indberetningsperioden. Eksempel på ændring af arbejdsfunktionskode Den 1. marts skiftes arbejdsfunktion fra til , alle andre personoplysninger er uændrede. A. Personindivider A.1 Dublerede personoplysninger. Alle records er dublerede, og indberetningsperioderne på identiske IP-typer bider hinanden i halen. Individ- IPtype Kode/ antal Ikraft- Periode- Periodetype trædelse start slut

10 10 FA STATISTIKVEJLEDNING A.2 Ikke-dublerede personoplysninger. Kun for den IP-type, hvis kode er ændret, er indberetningsperioderne opbygget, så de enkelte records bider hinanden i halen. Individ- IPtype Kode/ antal Ikraft- Periode- Periodetype trædelse start slut Uanset hvilken af foregående opbygninger, der anvendes for personindividerne, skal lønindividernes records følge nedenstående opbygning ved styrebrud, hvor hver record kan matches til personindividerne vha. indberetningsperioden. Eksempel på ændring af arbejdsfunktionskode fortsat B. Lønindivider Individ- ILtype Antal Beløb Periode- Periodetype start slut xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yyyyyyyyyy yyyyyyyyyy yyyyyyyyyy yyyyyyyyyy yyyyyyyyyy yyyyyyyyyy yyyyyyyyyy yyyyyyyyyy yyyyyyyyyy yyyyyyyyyy yyyyyyyyyy yyyyyyyyyy yyyyyyyyyy yyyyyyyyyy

11 FA STATISTIKVEJLEDNING 11 Eksempel på ændring af arbejdssted En medarbejder skifter arbejdssted d. 15. juli og får dermed et nyt P-nummer (lønperiodestart 1. juli, månedsvis), alle andre personoplysninger er de samme. Såfremt lønperioderne overlapper datoen for skiftet i arbejdsstedet, kræves ikke at en lønperiode opsplittes i flere datointervaller, da dette sjældent kan lade sig gøre i lønsystemet. Ved skift af arbejdssted, og dermed P-nummer, skal alle personoplysninger dubleres. Ikrafttrædelsesdato ændres kun, hvis der er ændringer i ansættelsesforholdet på det nye arbejdssted dvs. der er ændringer i en eller flere koder for de særligt markerede personoplysninger. A. Personindivider Individ- IPtype Kode/ antal Ikraft- Periode- Periode- P-nummer type trædelse start slut Lønindividernes records skal følge nedenstående opbygning ved styrebrud, hvor hver record kan matches til personindividerne vha. indberetningsperioden. Eksempel på ændring af arbejdssted fortsat B. Lønindivider Individ- ILtype Antal Beløb Periode- Periode- P-nummer type start slut xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

12 12 FA STATISTIKVEJLEDNING xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yyyyyyyyyy yyyyyyyyyy yyyyyyyyyy yyyyyyyyyy yyyyyyyyyy yyyyyyyyyy yyyyyyyyyy yyyyyyyyyy yyyyyyyyyy yyyyyyyyyy yyyyyyyyyy yyyyyyyyyy yyyyyyyyyy yyyyyyyyyy

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK KONTAK T: KLC@FANET.DK ESI-STANDARD - FRAVÆR Om FA s vejledninger...2

Læs mere

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - LØNSTATISTIK

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - LØNSTATISTIK STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - LØNSTATISTIK Oktober 2009 Indhold 1. Individbeskrivelser...2 Indberetterindivid... 3 Virksomhedsindivid...4 Personindivid... 5 Lønindivid... 6 Virksomhedsslutindivid...

Læs mere

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING LØNSTATISTIK OKTOBER 2009 STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING INDHOLD 1. Individbeskrivelser... 3 Indberetningsindivid... 4 Virksomhedsindivid... 5 Personindivid... 6 Lønindivid... 7 Virksomhedsslutindivid...

Læs mere

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK August 2007 0. Indledning ESI-standarden er den standard der sikrer, at indberetningen af fraværsoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: KLC@FANET.DK

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISBN 123-4567-890 MARTS 2015 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON:

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 OverførselsService Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Fejl! Ingen tekst

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel Indhold Dataformat generelt... 1 Længde... 1 Karaktersæt... 1 Datastruktur ved records i fast format... 1 00 Dataleverandør

Læs mere

- beskrivelse af snitflader

- beskrivelse af snitflader - beskrivelse af snitflader 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Ændringer... 3 3. Læsevejledning... 4 4. Tilmeldingslisten... 5 5. Materiale-indlæsningsfilen... 7 6. Fejl- og kvitteringslisterne...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Den kønsopdelte lønstatistik indberetning af lønoplysninger m.v. til DA

Den kønsopdelte lønstatistik indberetning af lønoplysninger m.v. til DA 8. november 2006 Den kønsopdelte lønstatistik indberetning af lønoplysninger m.v. til DA Rekvirer den kønsopdelte lønstatistik via din arbejdsgiverforening Virksomheder, der indberetter lønoplysninger

Læs mere

Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata

Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata Quickguide v 1.6 Indhold Log ind-side... 2 Upload ny indberetning... 3 Gennemse tidligere indberetninger og fejlretning... 6 Retning af valideringsfejl...

Læs mere

ApoStat Snitflade til EDB leverandører

ApoStat Snitflade til EDB leverandører DataPharm a/s Hollandsvej 12 2800 Lyngby telefon: 45 20 75 00 telefax: 45 20 75 10 Dokument D0005804.doc 24.08.2000 DataPharm ApoStat Snitflade til EDB leverandører Revision 3 Revision 1 Revision 2 Revision

Læs mere

Lønstatistik 2007. Vejledning

Lønstatistik 2007. Vejledning Lønstatistik 2007 Vejledning Indberetning af lønstatistik 2007 Danmarks Statistiks lønstatistik består af: en årlig lønstatistik (strukturstatistik), der har til formål at give detaljerede oplysninger

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0603 Aftaleoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse

Læs mere

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave Lønstatistik 2006 Vejledning Revideret udgave Indberetning af lønstatistik 2006 Danmarks Statistiks lønstatistik består af: en årlig lønstatistik (strukturstatistik), der har til formål at give detaljerede

Læs mere

Tillæg/fradrag til KMD Social Pension

Tillæg/fradrag til KMD Social Pension Snitfladebeskrivelse Side 1 af 7 Snitflade beskrivelse vedr. Tillæg/fradrag til KMD Social Pension via datafangst (EA012001Q) Snitfladebeskrivelse Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse: Side Historik:... 2 Ændringsvarsel:...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold

Læs mere

INDBERETNING TIL CFL EPOS PA

INDBERETNING TIL CFL EPOS PA INDBERETNING TIL CFL EPOS PA AUGUST 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indrapportering til CfL... 3 1.1 Forudsætninger for en god statistik... 3 2 Opsætning af Epos Løn/PA... 5 2.1 Obligatoriske variable... 5

Læs mere

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data...

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug af feltbeskrivelsen... 3 2 Formål og beskrivelse... 4 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4 2.2 Modtagelse af data... 4 2.3 Begreber, definitioner

Læs mere

KVIK-GUIDE: Sådan tjekker du din indberetning

KVIK-GUIDE: Sådan tjekker du din indberetning KVIK-GUIDE: Sådan tjekker du din indberetning Indberetning.da.dk samler al information vedrørende indberetning til DA Statistik for virksomheder, der er medlem af en arbejdsgiverorganisation i DA. For

Læs mere

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel Godt i gang med indberetning > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel 1 INDHOLD Det skal I indberette... Indberetning på www.industrienspension.dk... Ordforklaring til indberetning...

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler Recordbeskrivelser overførsler INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HISTORIK... 3 OVERFØRSLER... 4 Overførselsarter... 4 Recordstruktur... 5 Eksempel på opbygningen af en leverance

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

Krav til dataformat ved indberetning

Krav til dataformat ved indberetning Bilag 1 Krav til dataformat ved indberetning Dette bilag beskriver data struktur og format for de data som energileverandørerne skal indberette. Formatet på filen er en csv eller xls fil som består af

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind Snitfladebeskrivelse til Ferie Ind Version 1.1. 06-10-2007 KMD A/S 2003. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) 16. november 2010.

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) 16. november 2010. Lovtidende A 2010 16. november 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) I medfør af 4, stk. 4, og 8, stk. 2, i lov om bygnings- og boligregistrering,

Læs mere

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik 25-09-2015/version 4.1/STIL Indhold Ændringer Generelt Arbejdsgange Centrale begreber Ændringer Afsnittene Kontrol af manglende/ugyldige elevafdelinger

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har behov for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0602 Betalingsoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Betalingsservice

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAKT: KLC@FANET.DK

Læs mere

Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark

Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark 1. Baggrund De første initiativer Et fornyet fundament Den endelige samarbejdsaftale Foråret 2000 blev der på opfordring

Læs mere

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Som bekendt er det nu obligatorisk at indberette visse løndata til eindkomst / LetLøn. Det betyder bl.a. at man ikke længere må anvende de trykte

Læs mere

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL Notat Vedrørende: Skrevet af: Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere Jesper Lund Version: 1.4: rev. af Ankestyrelsen, januar 2014 27.06.2012 JL I

Læs mere

ERFAGRUPPEN EPOS LØN 5. OG 6. FEBRUAR 2013

ERFAGRUPPEN EPOS LØN 5. OG 6. FEBRUAR 2013 EPOS LØN SIDEN SIDST ERFAGRUPPEN EPOS LØN 5. OG 6. FEBRUAR 2013 Indholdsfortegnelse 1 Nye muligheder med Importeret eindkomst indberetning. 3 2 Validering ved benyttelse af kontoplan... 4 3 Filnavn ved

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 m a rts 2013 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk

Læs mere

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket DATALØN - få en god start med DataLøn blanket VELKOMMEN TIL ET FLEKSIBELT OG SIKKERT LØNSYSTEM For at du får en god start med dit nye lønsystem, har vi her samlet alle de informationer, du har brug for.

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

EPOS LØN TIPS & TRICKS NR. 14

EPOS LØN TIPS & TRICKS NR. 14 EPOS LØN TIPS & TRICKS NR. 14 EPOS LØN VERSION 3.1.26 MARTS 2015 Indholdsfortegnelse 1 DA/DS Statistik... 2 1.1 Hændelses-ID... 2 1.2 Input til korrekt DA Statistik... 4 1.2.1 Hændelser se afsnit 1.2...

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Side 1 af 17 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du forholde dig, hvis du har ansatte, der har grønlandske eller færøske indkomster - eller hvis du har

Læs mere

Vejledning til korrektioner i medarbejderog deltagerregister

Vejledning til korrektioner i medarbejderog deltagerregister Vejledning til korrektioner i medarbejderog deltagerregister Korrektioner i forbindelse med tidligere indrapporterede lønudgifter i strukturfondsprojekter herunder håndteringen i medarbejder- og deltagerregister

Læs mere

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver.

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0602 sektion 216 December 2016 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Indberetning af ÅU elever til DS /version 2.0/UNI-C

Indberetning af ÅU elever til DS /version 2.0/UNI-C Indberetning af ÅU elever til DS 07-11-2007/version 2.0/UNI-C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer

Læs mere

FLØS NYT marts Orientering vedrørende ændring af retningslinjer for afregning af A-skat og Am-bidrag

FLØS NYT marts Orientering vedrørende ændring af retningslinjer for afregning af A-skat og Am-bidrag 1 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT marts 2011 Hermed information om ændringer m.v. i FLØS. 1. Orientering vedrørende ændring af retningslinjer for afregning af A-skat og Am-bidrag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Fakturafil...4 Fakturahoved...5 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Afgiftsinformation, fakturalinie...11

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Portal Integration Manager... 2 1.1 PIM profiler... 2 1.1.1 PIM-profil: Afdelinger... 2 1.1.2 PIM-profil: Grupper...

Læs mere

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn Webinar - Sidste Nyt i DataLøn Signe Stine Gitte 1 Dagens agenda Nyt om Løndel 01 Opdatering af offentlige satser Rettelser i DataLøn Nyt om Løndelsguiden Nyt om economic: Gendan standardkontoplan Forbedringer

Læs mere

DANMARKS REDERIFORENING (DANISH SHIPOWNERS ASSOCIATION)

DANMARKS REDERIFORENING (DANISH SHIPOWNERS ASSOCIATION) Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til Barseludligningsordning for rederierhvervet Indhold Dataformat generelt... 1 Længde... 1 Karaktersæt... 1 Datastruktur ved records

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Statistik

Vejledning til SLS webservice Statistik Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Statistik Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Inputstruktur

Læs mere

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. Konverteringen skal udføres 1 gang.

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. Konverteringen skal udføres 1 gang. ASPECT4 HRM Releaseniveau 3.1.00 Opdatering 109675 frigivet pr. 7/12-2011 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 3.1.00, og forudsætter, at niveau 3.00.01 er installeret. Dette kan kontrolleres

Læs mere

Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg...

Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg... Opdateret den 6. marts 2015 Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg... Manuel håndtering... Det er muligt at foretage en manuel oprettelse og indberetning af en lønmodtager i ACF, samt foretage manuelle

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

EPOS LØN SIDEN SIDST NYE VERSIONER

EPOS LØN SIDEN SIDST NYE VERSIONER EPOS LØN SIDEN SIDST NYE VERSIONER ERFAGRUPPEN EPOS LØN 10. OG 12. MARTS 2015 Indholdsfortegnelse 1 Øget sikkerhed med "PBS overførsel via SFTP"... 2 2 Forbedring til "Definér ODBC tabel"... 2 3 Forbedring

Læs mere

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN.

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. Forord Fraværstatistikken er en opgørelse af fraværet i den kommunale og regionale sektor og omfatter fraværet for et helt kalenderår. Udarbejdelse af statistikken

Læs mere

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til Barsel.dk

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til Barsel.dk Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til Barsel.dk Indhold Dataformat generelt...1 Længde...1 Karaktersæt...1 Datastruktur ved records i fast format....1 00 Dataleverandør

Læs mere

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 Bliv klogere på løn Denne guide handler om løn og henvender sig til iværksættere, mindre virksomheder og andre, der ikke tidligere har beskæftiget sig med

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for. DH300010Q - Transaktioner til KMD Fravær. Version 1.2 05.10.2009

Snitfladebeskrivelse for. DH300010Q - Transaktioner til KMD Fravær. Version 1.2 05.10.2009 KMD Fravær Snitfladebeskrivelse for DH300010Q - Transaktioner til KMD Fravær Version 1.2 05.10.2009 KMD 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres

Læs mere

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik /version 3.1/UNI C/Steen Eske

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik /version 3.1/UNI C/Steen Eske Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik 13-10-2011/version 3.1/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

Edb-indberetning af personnumre (CPR-nr.)

Edb-indberetning af personnumre (CPR-nr.) Erhverv Edb-indberetning af Vejledning E nr. 55 Version 1.0 Resumé Indberetningspligtige virksomheder skal foretage indberetning hver måned af de ansattes cpr-numre. Denne vejledning beskriver, hvorledes

Læs mere

Vi har ændret i set-up for elektronisk indberetning af tillidsmandsvalg på hjemmesiden.

Vi har ændret i set-up for elektronisk indberetning af tillidsmandsvalg på hjemmesiden. Vejledning til Rediger i hverv, tilføj hverv og afslut hverv Kære Tillidsmand Vi har ændret i set-up for elektronisk indberetning af tillidsmandsvalg på hjemmesiden. Hvis du som tillidsmand ønsker at indberette

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5.

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Årsafslutning af løn år 2015 TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Indholdsfortegnelse 1. Afregn særlig opsparing - dette skal laves før årets sidste lønkørsel... 2 2. Kør årets sidste

Læs mere

Afslutning af Løn år 2012

Afslutning af Løn år 2012 Afslutning af Løn år 2012 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2012 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Spørgsmål og svar - Systemudbydere...

Spørgsmål og svar - Systemudbydere... Spørgsmål og svar - Systemudbydere... Hvilke medarbejdere skal der indberettes data på til ACF? Nettobeløb Som udgangspunkt skal der KUN indberettes beskattede feriepenge. Det svarer til, at I skal indberette

Læs mere

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Recordbeskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indlæs til Danløn. CVR-nummer;lønnummer;lønart;enheder;sats;beløb. Eksempel:

Indlæs til Danløn. CVR-nummer;lønnummer;lønart;enheder;sats;beløb. Eksempel: Indlæs til Danløn Du kan indlæse variable løndele fra eksempelvis et tidsregistreringssystem i Danløn. Hvilke løndele, der kan indlæses, fremgår af nedenstående skema (timeløn, overtid osv). Formatet på

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) I medfør af 4, stk. 4, i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. april 2013 Hermed udkommer data for januar 2013. Data

Læs mere

CVR i DPR. CVR Database- og feltbeskrivelse

CVR i DPR. CVR Database- og feltbeskrivelse CVR i DPR CVR Database- og feltbeskrivelse 15. marts 2011 CSC Danmark Copyright ll Rights Reserved. Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Introduktion... 3 3. Databasebeskrivelse... 4 3.1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Validering af journalnumre og genstandsnumre samt eksport til Regin. Museernes Udgravningsdata (MUD)

Indholdsfortegnelse. Validering af journalnumre og genstandsnumre samt eksport til Regin. Museernes Udgravningsdata (MUD) Museernes Udgravningsdata (MUD) Validering af journalnumre og genstandsnumre samt eksport til Regin Kravspecifikation og tilbud version 32 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11

Læs mere

Vejledningen erstatter den tidligere edb-tekniske vejledning af 7. januar 2013.

Vejledningen erstatter den tidligere edb-tekniske vejledning af 7. januar 2013. Den 28. januar 2013 Edb-teknisk vejledning om Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings overførsel af elektronisk indberettede pensioner mv. til a-kasserne til brug for opgørelse af fradrag i efterløn

Læs mere

LØNSTATISTIK 2015 VEJLEDNING DA S LØNSTATISTIK DECEMBER 2014

LØNSTATISTIK 2015 VEJLEDNING DA S LØNSTATISTIK DECEMBER 2014 VEJLEDNING DECEMBER 2014 LØNSTATISTIK 2015 DA S LØNSTATISTIK Opsamling og indberetning til DA s LønStatistik foregår elektronisk enten via eget lønsystem eller via et servicebureau. Ved at indberette til

Læs mere

Vejledning til indberetning af fraværsoplysninger. Moderniseringsstyrelsen

Vejledning til indberetning af fraværsoplysninger. Moderniseringsstyrelsen Vejledning til indberetning af fraværsoplysninger Moderniseringsstyrelsen 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Fraværsoplysninger til Danmarks Statistiks lønstatistik... 3 1.2 Fraværsoplysninger

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1.

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1. Årstemamøde Dataløn 2012 Spor 1. Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2013 Generelt SKAT Statistik Fravær & Refusion Hvad kan Bluegarden gøre for dig? Opdeling

Læs mere

Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne.

Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne. September 2013 Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne. 1. Log på systemet Indberetningsvinduerne tilgås direkte på adressen: https://indberetninger.uvm.dk/

Læs mere

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår.

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Engangsregistre Side 1 af 7 Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Fordelen ved at anvende engangsregistre er, at engangsregistre

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 november 2010 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere