LANDSSAMARBEJDSUDVALGET VEDRØRENDE FYSIOTERAPI Revideret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSSAMARBEJDSUDVALGET VEDRØRENDE FYSIOTERAPI. 20-09-2012 Revideret 10-12-2013"

Transkript

1 LANDSSAMARBEJDSUDVALGET VEDRØRENDE FYSIOTERAPI Revideret Fortolkning vedrørende 17 i overenskomsten om Fysioterapi og 23 i overenskomsten om Vederlagsfri Fysioterapi og relaterede problemstillinger vedrørende brug af vikar ved delvist fravær udover 1 år 1. Indledning Da overenskomsten ikke regulerer, hvor mange timer den enkelte fysioterapeut arbejder på et ydernummer, er der mulighed for variation i omsætningen inden for et givent ydernummer. Variationen er dog mindre for ydernumre med kapaciteter på under 30 timer end på kapaciteter på over 30 timer. Nedenstående gælder for ansættelser efter 1. januar 2008 i henhold til 17 i overenskomsten om Fysioterapi og 23 i overenskomsten om Vederlagsfri Fysioterapi. Der er desuden enighed mellem parterne om, at nedenstående kun gælder i de tilfælde, hvor der er ansat en fysioterapeut efter 17/23 udover antallet af kapaciteter på ydernummeret (eller anvendes vikar ved delvist fravær udover 1 år). Nedenstående gælder således ikke, når der ikke er flere fysioterapeuter end antallet af kapaciteter på et ydernummer (eller anvendes vikar ved delvist fravær udover 1 år). 2. Kapacitetsudvidelse ved ansættelser hos privatpraktiserende fysioterapeuter En kapacitetsudvidelse som følge af, at der sker ansættelse af en fysioterapeut efter 17/23 på et ydernummer skal være godkendt som nynedsættelse ellers er det i strid med overenskomsten (ikke hjemlet). Der er enighed om, at kapaciteten på et ydernummer findes ved at se på den faktiske omsætning på ydernummeret/kapaciteten, når der ses isoleret på ansættelser efter 17/23, hvor ansættelsen indebærer, at der arbejder flere fysioterapeuter end antallet af kapaciteter på ydernummeret. Myndighederne (kommuner og regioner) kan dermed fastsætte et omsætningsloft på ydernummeret i henhold til nedenstående. Omsætningsloftet er gældende fremadrettet fra det er meddelt ydernummerindehaveren, og så længe der er ansættelser på ydernummeret efter 17/23 udover antallet af kapaciteter. Omsætningsloftet bortfalder med virkning fra og med den måned, hvor ansættelsen ophører. Fysioterapeuten meddeler dette skriftligt til myndighederne (regionen/kommunerne i regionen). 3. Beregning af omsætningsloft mv. Omsætningsloftet beregnes i forhold til gennemsnittet af de forudgående tre kalenderårs faktiske omsætning på ydernummeret/kapaciteten før ansættelsen. 1

2 Der foretages i udgangspunktet ikke korrektioner af niveauet, hvis fysioterapeuten begrunder sin kapacitetsoverskridelse med, at der ud over ansættelser også er ansat klinikpersonale i øvrigt (hjælpepersonale). Hvis myndighederne finder, at der er særlige forhold der taler herfor, kan der fastsættes et højere omsætningsloft. Omsætningsloftet reguleres som minimum til løbende aktuelt niveau, jf. overenskomsternes bestemmelser om regulering af honorarer ( 30/ 42). Myndighederne meddeler årligt senest den 1. april ydernummerindehaveren, hvad det regulerede omsætningsloft er for det pågældende år. Overskrides niveauet (omsætningsloftet) for den enkelte yder, efter der er antaget en ansat, der også arbejder på ydernummeret, er der tale om en kapacitetsudvidelse. Myndighederne skal ved fastsættelse af omsætningsloftet meddele ydernummerindehaveren, hvad konsekvensen ved en overskridelse af omsætningsloftet er. I det omfang myndighederne kræver tilbagebetaling, er det kun tilskudsandelen af overskridelsen af omsætningsloftet, som kan kræves tilbagebetalt. Overskridelsen fordeles på de 2 specialer på baggrund af fordelingen af omsætningen på de 2 specialer. Beregningsmetoden er beskrevet i bilag i. Et omsætningsloft kan kun have virkning fra den dato, hvor det er meddelt fysioterapeuten, og frem til den dato, hvor forholdet, som har begrundet omsætningsloftet, bortfalder. Det vil sige, at omsætningen i denne periode sammenholdes med omsætningsloftet i perioden, som opgøres som en andel af omsætningsloftet i årsniveau. Andelen beregnes i forhold til, hvor stor en del af året omsætningsloftet har været gældende. Eksempel: En fysioterapeut ansætter en fysioterapeut den Da myndighederne undersøger omsætningen for 2009, 2010 og 2011 konstateres det, at gennemsnittet for omsætningen i de 3 år er 1,1 mio. kr. i oktober 2012-niveau. Fysioterapeuten får i oktober 2012 besked om at omsætningsloftet er fastsat til 1,1 mio. kr. Ved opgørelsen af 2013 konstateres det, at omsætningen fra oktober til september er på 1,2 mio. kr. Der er således sket en overskridelse på 0,1 mio. kr. Dette beløb modregnes i myndighedernes fremtidige tilgodehavender (dog kun tilskudsandelen af overskridelsen). 4. Overgangsordning Overgangsordningen gælder for ansættelser foretaget i perioden 1. januar 2008 til 30. september For ansættelser i denne periode kan myndighederne fastsætte et omsætningsloft beregnet ud fra gennemsnittet af de 2 kalenderår før ansættelsen samt ansættelsesåret. Dertil tillægges omsætningsloftet en procentsats på 0,2 procent pr. måned fra ansættelsens hele måned til 30. september 2012 ii. Tillægsprocenten lægges kun til den ene gang. Omsætningsloftet kan tidligst fastsættes af myndigheden og meddeles til fysioterapeuten i oktober 2012 og gælder kun omsætning fremadrettet. Fysioterapeuterne får 6 måneder til at tilpasse deres aktivitet til omsætningsloftet. De 6 måneder gælder fra det tidspunkt de får omsætningsloftet pålagt (dateringen af brevet). 2

3 Såfremt ansættelsen ikke har varet et fuldt kalenderår, når omsætningsloftet meddeles, beregner og meddeler myndighederne et foreløbigt omsætningsloft, og det endelige omsætningsloft meddeles, når omsætningen vedrørende de 3 kalenderår foreligger endeligt. Eksempel: En fysioterapeut ansætter en fysioterapeut den Da myndighederne undersøger omsætningen for 2010 konstateres det at omsætningen fra 2009 til 2010 er steget med 20 % fra 1 mio. kr. til 1,2 mio. kr. Myndighederne ser derfor på omsætningen for 2010, 2009 og 2008 i oktober 2012-niveau. I 2008 var omsætningen 1,1 mio. kr. mens den i 2009 lå på 1 mio. kr. og i 2010 var på 1,2 mio. kr. Det konstateres at gennemsnittet i de tre år er på 1,1 mio. kr. i oktober 2012-niveau. Fysioterapeuten får i oktober 2012 besked om at omsætningsloftet er fastsat til (plus 6,6 pct. svarende til 0,2*33 mdr.) 1,1726 mio. kr. og loftet får virkning fra og med 1. maj 2013 reguleret til aktuelt niveau. Ved opgørelsen af 2013 konstateres det, at omsætningen fra maj til december var på 0,9 mio. kr. mens loftet udgjorde 0,782 mio. kr. (8/12 af 1,173 mio. kr.) Der er således sket en overskridelse på 0,118 mio. kr. Dette beløb modregnes i myndighedernes fremtidige tilgodehavender. 5. Overdragelse af ydernummeret/kapaciteten Hvis ydernummeret/kapaciteten er blevet overdraget eller genbesat inden for de 3 år, beregnes omsætningsloftet i LSU s minimumsberegningsmodel (jf. kapitel 3) ud fra kombinationen af den forrige ydernummerindehavers faktiske omsætning i den pågældende kapacitet samt den nuværende ydernummerindehavers faktiske omsætning i den pågældende kapacitet for de sidste 3 år. Det er således underordnet om den nuværende ydernummerindehaver i forbindelse med overtagelsen af kapaciteten har fået tildelt et nyt ydernummer til brug for afregning mv. (hvorved der er blevet tilknyttet et nyt ydernummer til kapaciteten) eller har genbrugt sit tidligere ydernummer. Der er mellem parterne enighed om, at i de situationer, hvor ydernummeret er blevet overdraget eller genbesat i den 3-årige periode, gælder LSU s minimumsberegningsmodel vedrørende den faktiske omsætning. Regionsgennemsnittet eller andre beregningsprincipper kan således ikke anvendes, hvis dette medfører et omsætningsloft, som er lavere end LSU s minimumsberegningsmodel. Eksempel: En fysioterapeut ansætter en fysioterapeut den Omsætningsloftet beregnes i forhold til gennemsnittet af de forudgående tre kalenderårs faktiske omsætning på ydernummeret/kapaciteten før ansættelsen, det vil sige i 2011, 2012 og Fysioterapeuten har overtaget ydernummeret/kapaciteten den Omsætningsloftet beregnes i minimumsberegningsmodellen ud fra den forrige indehavers faktiske omsætning i den pågældende kapacitet i perioden til samt nuværende indehavers faktiske omsætning i den pågældende kapacitet i perioden til Nynedsættelse Ved fastsættelse af et omsætningsloft, hvor der som følge af en nynedsættelse ikke er 3 års faktisk omsætning på kapaciteten, vil det være naturligt, at omsætningsloftet fastsættes under hensyntagen til de vurderinger, der lå til grund for beslutningen om nynedsættelsen. LSU s minimumsberegningsmodel vedrørende en beregningsperiode på 3 år er derfor ikke relevant i denne situation. 3

4 Regionen/kommunerne i regionen kan i henhold til LSU s afgørelse fastsætte et højere omsætningsloft eller kan undlade at fastsætte et omsætningsloft, hvis myndighederne finder, at der er særlige forhold, der taler herfor. 7. Beregning af omsætningsloft ved ansættelse af en ny fysioterapeut efter 17 i de tilfælde, hvor der tidligere har været beregnet et omsætningsloft Et omsætningsloftet er gældende fremadrettet fra det er meddelt ydernummerindehaveren, og så længe der er ansættelser på ydernummeret efter 17 udover antallet af kapaciteter. Omsætningsloftet bortfalder med virkning fra og med den måned, hvor ansættelsen ophører. Fysioterapeuten meddeler dette skriftligt til myndighederne (regionen/kommunerne i regionen). Parterne er enige om, at der gælder følgende vedrørende beregning af et omsætningsloft i forbindelse med ansættelse af en ny fysioterapeut efter 17 i de tilfælde, hvor der tidligere har været et omsætningsloft på ydernummeret som følge af en 17- ansættelse: 1) Situation 1: Der er tidligere beregnet og fastsat et omsætningsloft på ydernummeret som følge af en ansættelse efter 17. Den 17-ansatte fysioterapeut ophører, og omsætningsloftet bortfalder. Der ansættes en ny fysioterapeut efter 17 med tiltrædelse indenfor 2 måneder efter den måned, hvor den sidste ansættelse ophørte. Der skal i denne situation ikke beregnes et nyt omsætningsloft, og det tidligere omsætningsloft træder i kraft igen med virkning fra og med det er meddelt ydernummerindehaveren. Regionen kan således ikke i denne situation beregne et nyt omsætningsloft, der stiller fysioterapeuten dårligere end det hidtidige omsætningsloft. 2) Situation 2: Der er tidligere beregnet og fastsat et omsætningsloft på ydernummeret som følge af en ansættelse efter 17. Den 17-ansatte fysioterapeut ophører, og omsætningsloftet bortfalder. Der ansættes en ny fysioterapeut efter 17 med tiltrædelse senere end 2 måneder efter den måned, hvor den sidste ansættelse ophørte. Såfremt regionen i denne situation finder, at der igen skal være et omsætningsloft, skal beregnes et nyt omsætningsloft. Omsætningsloftet beregnes i henhold til LSU s fortolkning af 17 og træder i kraft med virkning fra og med det er meddelt ydernummerindehaveren. 3) Situation 3: Hvis der allerede er et omsætningsloft på ydernummeret, skal der ikke beregnes et nyt omsætningsloft, hvis der ansættes yderligere en 17-ansat under ydernummeret. Regionen kan således ikke i denne situation beregne et nyt omsætningsloft, der stiller fysioterapeuten dårligere end det hidtidige omsætningsloft. LSU har med sin fortolkning med virkning fra 1. januar 2014 truffet afgørelse om, at anvendelse af vikar ved delvist fravær sidestilles med anvendelse af en (ekstra) fysioterapeut i en 17-ansættelse ved opgørelsen af perioden på 2 måneder. Anvendelse af vikar ved fuldt fravær i vikarperioden sidestilles ikke med anvendelse af en (ekstra) fysioterapeut i en 17-ansættelse. 8. Anvendelse af vikar ved delvist fravær udover 1 år Anvendelse af vikar (ved fuldt eller delvist fravær) er en mulighed efter overenskomsten, som kan bruges, når betingelserne herfor er opfyldt, og den beskrevne procedure er overholdt. Regionen skal ikke godkende vikaranvendelsen. Der skal ikke søges tilladelse til brug af vikar, ligesom fysioterapeuten ikke skal begrunde, hvorfor fysioterapeuten i en periode på maksimalt et år vil være midlertidigt fraværende. Der er ikke efter 4

5 overenskomsten noget til hinder for at anvende vikar nogle dage (delvist fravær), når det ikke bevirker en udvidelse af den tildelte kapacitet. Myndigheden skal give dispensation, hvis vikarperioden skal være længere end 1 år. LSU har med sin fortolkning truffet afgørelse om, at anvendelse af en (ekstra) fysioterapeut i en 17- ansættelse sidestilles med anvendelse af vikar ved delvist fravær ved opgørelsen af perioden på 1 år. LSU har endvidere med virkning fra 1. januar 2014 truffet afgørelse om, at myndigheden i forbindelse med en dispensation for brug af vikar ved delvist fravær ud over 1 år har mulighed for at fastsætte et omsætningsloft. Det er herunder en forudsætning, at omsætningsloftet gælder fremadrettet fra det er meddelt fysioterapeuten. Omsætningsloftet beregnes i henhold til LSU s minimumsberegningsmodel på baggrund af den faktiske omsætning på ydernummeret/kapaciteten i de 3 kalenderår inden myndighedens dispensation. Endvidere gælder de øvrige af LSU fastsatte principper vedrørende fastsættelse og administration af et omsætningsloft som ved anvendelse af en ekstra fysioterapeut ansat efter 17 (dog ikke overgangsordningen). Fastsættelse af et omsætningsloft er en mulighed, som regionen kan vælge at anvende i den pågældende situation. Regionens mulighed for at fastsætte et omsætningsloft ved brug af vikar omfatter kun brug af vikar ved delvist fravær i en længere periode end 1 år. Regionen har således ikke mulighed for at fastsætte et omsætningsloft ved anvendelse af vikar ved fuldt fravær eller ved delvist fravær i en periode på under 1 år. Opgørelsen af den 1-årige periode vedrørende vikar ved delvist fravær Ved opgørelsen af perioden på 1 år sidestilles anvendelse af en (ekstra) fysioterapeut i en 17-ansættelse med anvendelse af vikar ved delvist fravær. Ved opgørelsen af den 1-årige periode anvendes LSU s uddybende regler om forudsætningerne for beregning af et nyt omsætningsloft vedrørende 17 (2 måneder efter den måned, hvor brugen af 17- ansættelsen ophørte). Det vil sige, at der ikke er tale om en sammenhængende periode vedrørende anvendelse af en 17-ansat eller vikar ved delvist fravær, medmindre der anvendes en ny 17-ansat eller vikar ved delvist fravær inden for 2 måneder efter den måned, hvor den sidste anvendelse af en 17-ansat eller vikar ved delvist fravær ophørte på ydernummeret/kapaciteten. Det har ikke betydning for opgørelsen af den 1-årige periode eller for beregningen af omsætningsloftet, at ydernummeret/kapaciteten er blevet overdraget eller genbesat i perioden. Det har ikke betydning for opgørelsen af den 1-årige periode eller for beregningen af omsætningsloftet, at der sker en udskiftning i vikaren (forskellige personer) ved delvist fravær eller den 17-ansatte på ydernummeret/kapaciteten. Eksempel En fysioterapeut har anvendt en (ekstra) fysioterapeut ansat efter 17 siden Ansættelsen ophører pr Fra den anvender fysioterapeuten en vikar ved delvist fravær på det pågældende ydernummer/kapacitet. Regionen opgør pr perioden vedrørende brug af vikar ved delvist fravær og konstaterer, at den har været 34 måneder, det vil sige udover 1 år. Regionen beslutter sig for at give dispensation for brug af vikar ved delvist fravær udover 1 år og for at fastsætte et 5

6 omsætningsloft. Regionen meddeler dispensationen og omsætningsloftet til fysioterapeuten den , og omsætningsloftet er gældende fremadrettet. 9. Konsekvenser af behandlinger foretaget uden hjemmel i overenskomsten Udgifter til behandlinger der følger af en kapacitetsudvidelse, der ikke er godkendt i Samarbejdsudvalget, har ingen hjemmel i overenskomsten. Det er derfor ikke muligt for myndighederne (kommuner og regioner) at betale fysioterapeuten for eventuelle beløb, der ligger ud over omsætningsloftet på ydernummeret. I tilfælde af, at myndighederne må konstatere at en fysioterapeut uretmæssigt har modtaget sådanne eventuelle beløb, må disse beløb modregnes i kommende tilgodehavender. Modregningen meddeles fysioterapeuten af myndighederne. Herudover må myndighederne vurdere, hvorvidt myndighederne finder, at der lokalt skal rejses en sag mod den pågældende fysioterapeut for brud på overenskomsten. Myndighedernes vurdering sker i henhold til anmærkning til 10, stk. 3, pkt. 2 i overenskomsten om fysioterapi og anmærkning til 15, stk. 3, pkt. 2 i overenskomst om vederlagsfri fysioterapi. Sager om evt. brud på overenskomsten behandles i henhold til overenskomsternes bestemmelser om samarbejdsudvalg og landssamarbejdsudvalg. 10. Fysioterapeutens klageadgang Beregningen af omsætningsloftet kan af den enkelte fysioterapeut bringes til behandling i samarbejdsudvalg og landssamarbejdsudvalg i henhold til overenskomsternes bestemmelser herom. Såfremt der ikke kan opnås enighed om beregningen af omsætningsloftet ved behandling i det paritetiske system jf. 5-8A/6-10, er det af myndighederne fastsatte omsætningsloft gældende. Når omsætningsloftet er fastlagt, kan et modregningskrav mod den enkelte fysioterapeut (ydernummer) ikke indklages til det paritetiske system (samarbejdsudvalget og landssamarbejdsudvalget). 6

7 Beregning af overskridelse ekskl. patientandelen af honoraret: Et omsætningsloft kan fastsættes inkl. eller ekskl. patientandelen af honoraret. Hvis omsætningsloftet er inkl. patientandelen, er det kun tilskudsandelen af overskridelsen af omsætningsloftet, som kan kræves tilbagebetalt. i Eksempel vedrørende omsætningsloft, som er fastsat inkl. patientandelen af honoraret: Speciale 51 Speciale 62 I alt Tilskud Omsætning (inkl. patientandel) Andel af omsætning i alt 65% 35% 100% Omsætningsloft i alt Overskridelse af omsætningsloft i alt Fordeling af overskridelse (1) Modregning i honorar (tilskud) Overgangsordning: ii Hvis der regnes frem til 1. oktober 2012 kunne procenterne se således ud: Ansat pr. 1. november det er 35 måneder = 7 procent. Ansat pr. 1. april det er 30 måneder = 6,0 procent Ansat pr. 1. august det er 14 måneder = 2,8 procent. 7

Bilag til punkt 5 SU fysioterapi d. 18. december 2014

Bilag til punkt 5 SU fysioterapi d. 18. december 2014 Bilag til punkt 5 SU fysioterapi d. 18. december 2014 Konkrete ændringsforslag til høringsudkast Praksisplan 2015-2018 Høringspart: Indkommet ændringsforslag: Administrationens indstilling: Danske fysioterapeuter

Læs mere

Notat. Gennemgang af forhandlingsresultat OK Danske Fysioterapeuter. Aftalens økonomi. Reguleringsordningen (P/L) (side 3)

Notat. Gennemgang af forhandlingsresultat OK Danske Fysioterapeuter. Aftalens økonomi. Reguleringsordningen (P/L) (side 3) Notat Danske Fysioterapeuter Gennemgang af forhandlingsresultat OK 2014 Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) indgik den 19. juni 2014 en aftale om fornyelse af overenskomsterne

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien Område: Overenskomst Fysioterapi Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 14/28031 Dato: 2. september 2014 Udarbejdet af: Susanne Krysiak E mail: susanne.krysiak@rsyd.dk Telefon: Notat vedr. Ny Overenskomst

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer

Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Mellem undertegnede indehaver(e) af KLINIK FOR FYSIOTERAPI (i det følgende betegnet klinikken): Navn(e) Klinikadresse CVR.nr. og ejerydernummerindehaver

Læs mere

NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008.

NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008. NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008. Dato 12.11.2008 Med ændring i Sundhedsloven er der behov for et overblik over den nye opgave, som kommunerne har fået. Der har ikke været

Læs mere

Danske Fysioterapeuters oplæg til forhandling om fornyelse af overenskomsterne i 2017

Danske Fysioterapeuters oplæg til forhandling om fornyelse af overenskomsterne i 2017 Forhandlingsoplæg Danske Fysioterapeuter Til: RLTN Danske Fysioterapeuters oplæg til forhandling om fornyelse af overenskomsterne i 2017 Kvalitet, sammenhæng og nye opgaver Vi skal kunne tilbyde den enkelte

Læs mere

Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer"

Vejledning til standardkontrakten Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer" Punkt 1 Aftalens formål Formålet med aftalen er at fastlægge parternes indbyrdes forhold i forbindelse

Læs mere

Praksisplan på fysioterapiområdet

Praksisplan på fysioterapiområdet Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Tine Canvin Afdeling: Praksisafdelingen E-mail: Tine.Canvin@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/17608 Telefon: 76631409 Dato: 11. august 2009 Notat Praksisplan på

Læs mere

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings og Takstnævn

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings og Takstnævn K E N D E L S E i FAGLIG VOLDGIFT Praktiserende Lægers Organisation mod Regionernes Lønnings og Takstnævn Denne voldgiftssag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt regionerne har ret til modregning af allerede

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Nye vedtægtsbestemmelser for dagpengeordningen

Nye vedtægtsbestemmelser for dagpengeordningen Nye vedtægtsbestemmelser for dagpengeordningen Reglerne for dagpenge i forbindelse med sygdom, barsel og dødsfald er blevet ændret på generalforsamlingen i november 2014. De ændrede regler får betydning

Læs mere

Kiropraktorsagen - Højesterets dom af 23. januar 2015. Partner, advokat Peter Stig Jakobsen

Kiropraktorsagen - Højesterets dom af 23. januar 2015. Partner, advokat Peter Stig Jakobsen Kiropraktorsagen - Højesterets dom af 23. januar 2015 Partner, advokat Peter Stig Jakobsen 2 Forhistorien Konkurrencesituationen på kiropraktorbehandlingsmarkedet er tung som følge af bl.a. uddannelseskravet,

Læs mere

Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression

Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression Fra 1. juli bliver det muligt for langt flere at få en henvisning til psykologbehandling

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Information om vederlagsfri fysioterapi

Information om vederlagsfri fysioterapi NOTAT Information om vederlagsfri fysioterapi Folketinget vedtog torsdag den 12. juni en ændring af sundhedsloven, som betyder, at myndigheds- og finansieringsansvaret for vederlagsfri fysioterapi overgår

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal senest revideret: 28. maj Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi.

Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal senest revideret: 28. maj Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Holstebro Kommune Kultur og Sundhed - Økonomi og Analyse. Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal 4116. senest revideret: 28. maj 2014. Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Resume:

Læs mere

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skemaet er inddelt i forhold til hvert afsnit med plads til bemærkninger til indholdet i hvert enkelt afsnit, dvs. de forskrevne tekster med

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 004-14 Ny aftale om fodterapi Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Læs mere

Udgifterne i den midtjyske region til vederlagsfri fysioterapi ved praktiserende fysioterapeut har gennem en årrække været stigende.

Udgifterne i den midtjyske region til vederlagsfri fysioterapi ved praktiserende fysioterapeut har gennem en årrække været stigende. Styrings- og handlemuligheder i forhold til vederlagsfri fysioterapi 1. Baggrund Udgifterne i den midtjyske region til vederlagsfri fysioterapi ved praktiserende fysioterapeut har gennem en årrække været

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Til lovforslag nr. L 227 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Til lovforslag nr. L 227 Folketinget Til lovforslag nr. L 227 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

Udvidelse af kapaciteten i dermatologisk speciallægepraksis

Udvidelse af kapaciteten i dermatologisk speciallægepraksis Område: Sundhedsområdet Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 12/8259 Dato: 24. april 2012 Udarbejdet af: Helle Bruun E mail: Helle.Bruun@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631412 Notat Udvidelse af kapaciteten

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og Prisme ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi

Læs mere

De administrative opgaver forbundet med den vederlagsfri fysioterapi

De administrative opgaver forbundet med den vederlagsfri fysioterapi Arbejdsgruppe vedr. De administrative opgaver forbundet med den vederlagsfri fysioterapi Gruppens sekretærer: Hanne Jeppesen, Region Syddanmark (Hanne.Jeppesen@regionsyddanmark.dk) Gitte Duelund Jensen,

Læs mere

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Notat Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbus Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Der har i de tidligere amter, der

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Nr. 454 28. april 2010 Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) 1 Indhold Ordforklaringsliste... 4 Afgrænsninger... 6 Særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

I alt ti. Sag A AFGØRELSER AF LISBETH JARLOV

I alt ti. Sag A AFGØRELSER AF LISBETH JARLOV AFGØRELSER AF LISBETH JARLOV S Y G E S I K R I N På to møder i 2005 har LSU behandlet klager over psykologer, som ikke har levet op til sygesikringsoverenskomsten. Klagerne er få, men der blev uddelt enkelte

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt KEN nr 11009 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet.

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. KL Afsnit I Pkt. A) Definition En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Pkt. B) Retsgrundlag for opsat pension m.v. Pensionsregulativets

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

OVERENSKOMST om almindelig fysioterapi

OVERENSKOMST om almindelig fysioterapi REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.40.1 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER OVERENSKOMST om almindelig fysioterapi Af 08-06-1988 Ændret ved aftaler af 16-03-1989, 08-05-1989, 26-06-1989, 01-03-1990, 21-03-1991,

Læs mere

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde.

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27/6 2013 i sag nr. 2010-0023426 Ringkøbing-Skjern Vand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Ringkøbing-Skjern Vand A/S har ved brev af 26.

Læs mere

PLO Analyse Goodwill i almen praksis i 2016

PLO Analyse Goodwill i almen praksis i 2016 PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 3. april 2017 Sagsnr. 2017-2372 PLO Analyse Goodwill i almen praksis i 2016 Aktid. 507161 Hovedbudskaber Antallet af praksishandler er faldet svagt i 2016, men ligger

Læs mere

Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB)

Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB) Matr.nr. 3 ex Bagsværd Skovdiget 1 Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB) Formålet er at revidere overenskomsten af 6. og 12.07.1962, med tillæg af 19.01.1963, 24.07.1963, 04.04.1964,

Læs mere

BEHANDLERAFREGNING. I praksis betyder det at assistenter der er 100 pct. provisionslønnede, vil få en indirekte lønstigning på ca. 1 pct.

BEHANDLERAFREGNING. I praksis betyder det at assistenter der er 100 pct. provisionslønnede, vil få en indirekte lønstigning på ca. 1 pct. BEHANDLERAFREGNING Fra den 1. april 2016 sker der en reduktion i de patienttilskud, som regionerne afregner over for de enkelte klinikejere. Reduktionen vil udgøre 5,6 %. Reduktionen skyldes, at regionernes

Læs mere

NOTAT. Om forslag til praksisplan for fysioterapi. 1. Baggrund. 2. Fokus på den styringsmæssige dagsorden

NOTAT. Om forslag til praksisplan for fysioterapi. 1. Baggrund. 2. Fokus på den styringsmæssige dagsorden Om forslag til praksisplan for fysioterapi 1. Baggrund Regionen og kommunerne i regionen skal ifølge overenskomsterne for praktiserende fysioterapeuter udarbejde en fælles praksisplan for tilrettelæggelsen

Læs mere

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes.

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10/7 2013 i sag nr. 2010-0023454 Støvring Vandværk a.m.b.a. mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15. oktober 2010

Læs mere

Side 1. AFTALE vedrørende ansættelses- og aflønningsvilkår for ø-lægen på Endelave

Side 1. AFTALE vedrørende ansættelses- og aflønningsvilkår for ø-lægen på Endelave SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION 55.10.3 Side 1 AFTALE vedrørende ansættelses- og aflønningsvilkår for ø-lægen på Endelave Af 1. juni 1983 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning om administration af fodterapiområdet efter højesteretsdom

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning om administration af fodterapiområdet efter højesteretsdom REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 013-10 Vejledning om administration af fodterapiområdet efter

Læs mere

Høringssvar praksisplan for fysioterapi

Høringssvar praksisplan for fysioterapi 10.11.2010 Region Syddanmark Att.: morten.gunnersen@regionsyddanmark.dk Høringssvar praksisplan for fysioterapi Region Syddanmark har den 30-09-2010 sendt et udkast til Praksisplan for fysioterapi til

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler KONTRAKTBILAG 11 Krav om uddannelses- og praktikaftaler Sagsnummer.: 18/561 KRAV OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER Vejledning til tilbudsgiver/leverandør På baggrund af Regeringens og Danske Regioners

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om aktiviteter og udgifter i praksissektoren (beretning

Læs mere

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v.

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. 1. Frie grundskoler giver undervisning inden for 1. 10. klassetrin, som står mål med,

Læs mere

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi Seneste statusopdatering: 21. februar 2016

UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi Seneste statusopdatering: 21. februar 2016 UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi 2016-18 Seneste statusopdatering: 21. februar 2016 Økonomi og kapacitet Hvad Hvornår og status Hvem (tovholder / ansvarlig) Analyse af praktiserende

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse LBK nr 609 af 03/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2907880 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 1.78 Bispehaven etape II, boligområde ved Hovensvej, Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 1.78 Bispehaven etape II, boligområde ved Hovensvej, Aabybro Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk 09-07-2007 Sagsnr.: 1849-14929 Dispensation fra

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus)

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus) VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Udarbejdet i henhold til lov om taxikørsel og bekendtgørelse gældende pr. 29. august 2011. Udskrevet 6. maj 2015 Vedtaget 29. april 2015 VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Foreningen Taxi 4x27

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 7, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013 som ændret ved lov nr. 651 af 12. juni 2013, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes:

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes: Udkast Bekendtgørelse om finansieringsmodel for samarbejdet om den offentlige servicetrafik, der udføres inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber,

Læs mere

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen UDKAST 28. juni 2006 Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

TDC ERHVERV RABATAFTALE

TDC ERHVERV RABATAFTALE TDC ERHVERV RABATAFTALE Marts 2017 1. Aftalens omfang TDC Erhverv Rabataftale ( Aftalen ) gælder i tillæg til den mellem TDC Erhverv og Kunden indgåede kontrakt for levering af de denne aftale omfattede

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Udkast Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832348

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

RLTN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

RLTN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Tillægsaftale vedr. satspuljemidler Følgende aftale er indgået mellem Regionernes

Læs mere

Temadag om vederlagsfri fysioterapi. Velkommen! Om oplægsholderne Lidt om dagens program Praktisk

Temadag om vederlagsfri fysioterapi. Velkommen! Om oplægsholderne Lidt om dagens program Praktisk Temadag om vederlagsfri fysioterapi Velkommen! Om oplægsholderne Lidt om dagens program Praktisk Temadag om vederlagsfri fysioterapi Baggrund Vi har overtaget et stort, dyrt og svært styrbart område Vi

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling 2012-2016 MAJ 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 550907

Læs mere

Kongresdokument 1. 2. Såfremt der lokalt opstår problemer af principiel karakter med at opnå tjenestefrihed, skal forretningsudvalget orienteres.

Kongresdokument 1. 2. Såfremt der lokalt opstår problemer af principiel karakter med at opnå tjenestefrihed, skal forretningsudvalget orienteres. Kongresdokument 1 1/15 Retningslinjer for ansøgning om tjenestefrihed og ansættelsesforhold for medlemmer, der vælges til at varetage organisationsarbejde i Socialpædagogerne 1. Beslutning om frikøb, der

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

D A T A R A P P O R T

D A T A R A P P O R T D A T A R A P P O R T Almen Praksis 2016 I N D H O L D 1 Kapacitet i Almen Praksis... 3 Antal ydernumre... 3 Befolkningsudvikling... 4 Lægedækningsberegning... 5 Læger fordelt på personrolle... 6 2 Lægedækning...

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Sagsnr. 2016-2816 Doknr. 341275 Dato 07-04-2016 (Nedlæggelse

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

RLTN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Forhandlingsprotokol af

RLTN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Forhandlingsprotokol af REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Forhandlingsprotokol af 18062014 Sag.nr. RLTN5540 14/100 Dokumentnr. 23466/14

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Det Kommunale Sekretariat har udfærdiget nærværende notat, som svar på denne henvendelse.

Det Kommunale Sekretariat har udfærdiget nærværende notat, som svar på denne henvendelse. Notat. Vederlagsfri Fysioterapi Rebild Kommune. 2012. Indledning. Det Kommunale Sekretariat for Vederlagsfri Fysioterapi har modtaget en henvendelse fra Sundhedsudvalget i Rebild Kommune med en forespørgsel

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

Vejledning om administration af satsreguleringspuljen

Vejledning om administration af satsreguleringspuljen Vejledning om administration af satsreguleringspuljen 1. Indledning Parallelt med de centrale finanslovsforhandlinger forhandles der hvert efterår særskilt om udmøntningen af satspuljen. Satspuljen administreres

Læs mere

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid.

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid. Forende Gruppeliv - BONUSREGULATIV pr. 1. januar 2013 6.0 Kapitalforsikringer og eventuelle rente- og rateforsikringer 6.1 Overskuddet ved gruppelivsforsikring tilfalder de enkelte gruppelivsordninger

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension I medfør af 8, stk. 4, 13, stk. 6, 14, stk. 3, 19, stk. 4, 25, 29, stk. 5, 41 og 43, stk. 9 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december

Læs mere